Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 48 N Поставяне и изваждане на носител “Memory Stick” Поставяне на “Memory Stick” носител 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Хванете носителя “Memory Stick” така, че стрелката да сочи надолу и към слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 49 N 3 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. Не го вкарвайте със сила в слота. ✍ Ако носителят “Memory Stick” не влиза лесно в слота, го извадете внимателно и проверете дали го поставяте в правилната посока. Носителят “Memory Stick” се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър, след което щракнете двукратно върху иконата на носителя “Memory Stick”. Иконата “Memory Stick” ще се покаже в прозореца Компютър, след като поставите носителя “Memory Stick” в слота. ! Преди да използвате носител “Memory Stick Micro” (“M2”), го поставете в адаптер за “M2” с размер Duo. Ако поставите носителя директно в слота за “Memory Stick Duo” без адаптер, е възможно да не можете да го извадите от слота.