Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n 86 N Бележки за свързването на USB устройства ❑ ❑ ❑ ❑ Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера, предоставен заедно с USB устройството, преди да го използвате. За допълнителна информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за отпечатване на документи. За информация относно това как да премахнете USB устройство вж. ръководството, придружаващо устройството. За да предпазите компютъра и/или USB устройства от повреда, спазвайте следните препоръки: ❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте да излагате USB портовете на удари и натиск. ❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към нето са свързани USB устройства.

Персонализиране на компютъра VAIO > n 87 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Също така ще научите как се използва и персонализира изгледът на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Задаване на парола (стр. 88) ❑ Използване на Intel(R) VT (стр. 95) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 96) ❑ Използване на VAIO Power Management (стр. 97)