Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на VAIO Power Management n 98 N Промяна на настройките на плана на захранване 1 Щракнете върху Промяна на настройките за плана вдясно от желания от вас план на захранване в прозореца Опции за захранване. Според нуждите сменете настройките на режима на заспиване и на дисплея. 2 Ако трябва да промените допълнителните настройки, щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването и отидете на стъпка 3. В противен случай щракнете върху Запиши промените. 3 Щракнете върху раздела VAIO Power Management. Сменете настройките за всеки елемент. 4 Щракнете върху OK. ✍ Можете да проверите настоящите настройки на плана за захранване с VAIO Power Management Viewer във VAIO Control Center.

Надстройка на компютъра VAIO > n 99 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. Свържете се с VAIO-Link, ако ви трябва помощ. Типаът на модула и количеството инсталирана памет на компютъра може да се различават в зависимост от закупения от вас модел. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.