Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n110 N ❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna. ❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.

Försiktighetsåtgärder > Hantera LCD-skärmen n111 N Hantera LCD-skärmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster. Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det. När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen. En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare. Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått. Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ändringar i inställningarna. Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.