Views
3 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Kaugjuhtimispult INPUT

Kaugjuhtimispult INPUT +/– (lk 12, 22) (toide) Lülitab süsteemi sisse või seab selle ooterežiimile. DISPLAY Kuvab teleriekraanil taasesituse teabe. CLEAR AUDIO+ (lk 25) SOUND FIELD (lk 25) VOICE (lk 26) NIGHT (lk 26) DIMMER (lk 41) Värvilised nupud Otseteeklahvid mõnes menüüs üksuste valimiseks. MIRRORING (lk 38) PAIRING (lk 29) OPTIONS (lk 27, 55) BACK (lk 12) /// (lk 12) (sisestus) (lk 12) HOME (lk 12) (vaigistus) Lülitab heli ajutiselt välja. (helitugevus) +/– Reguleerib helitugevust. SW (basskõmistaja helitugevus) +/– Reguleerib basskõmistaja helitugevust. 10 EE

Taasesitusnupud / (tagasi-/ edasikerimine) Otsib eelmist või järgmist. / (eelmine/järgmine) Valib eelmise/järgmise peatüki, loo või faili. (esitus) Käivitab taasesituse või alustab seda uuesti (esituse jätkamine). (peatamine) Peatab taasesituse või alustab seda uuesti. (peatamine) Peatab taasesituse. RX/TX (vastuvõtja/saatja) (lk 33) AUDIO (lk 40) 11 EE