Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Postupy V tomto návodu

Postupy V tomto návodu k obsluze jsou operace popsány v podobě kroků, které lze provést v rámci domovské nabídky na obrazovce pomocí dálkového ovládání, zatímco je systém připojen k televizi prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky). Kroky operací sloužících pro výběr položek na televizoru pomocí tlačítek /// a jsou zjednodušeny následujícím způsobem. Příklad: V domovské nabídce vyberte položku Operace výběru položky pomocí tlačítek /// a [Setup]. je popsána jako „výběr“. Příklad: V domovské nabídce vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Při opakování operací, které zahrnují výběr položek pomocí tlačítek /// a , položky výběru jsou propojeny znakem „–“. Tipy • Můžete použít tlačítka na jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako ty na dálkovém ovladači. • Znaky v hranatých závorkách [ ] se zobrazují na televizní obrazovce. Znaky v uvozovkách „ “ se zobrazují na displeji na předním panelu. 14 CS

Připojení a příprava Připojení pro sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv Připojení televizoru 4K a zařízení 4K Připojení a příprava Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv a poslouchat zvuk ze systému, propojte televizor a zařízení k systému prostřednictvím konektoru HDMI kompatibilního s HDCP2.2. Obsah 4K s ochranou autorských práv můžete sledovat pouze pomocí připojení ke konektoru HDMI kompatibilnímu s HDCP2.2. konektor HDMI kompatibilní s HDCP2.2 konektor HDMI kompatibilní s HDCP2.2 TV přehrávač Blu-ray Disc, přijímač kabelového nebo satelitního vysílání atd. Kabel HDMI (není součástí dodávky) Kabel HDMI (není součástí dodávky) Doporučujeme používat kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem. 1 Zjistěte, který vstupní konektor HDMI na vašem televizoru je kompatibilní s HDCP2.2. Podrobnosti naleznete v návodu kobsluze TV. 2 Propojte vstupní konektor HDMI kompatibilní s HDCP2.2 na televizoru a konektor HDMI OUT na zařízení pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). Připojení k TV je dokončeno. 15 CS