Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Par sākuma izvēlni

Par sākuma izvēlni Varat atvērt sākuma izvēlni TV ekrānā, ja sistēma un TV ir savienots, izmantojot HDMI kabeli (neietilpst komplektācijā). No sākuma izvēlnes varat norādīt dažādus iestatījumus — izvēlieties [Setup] vai ieeju sarakstā izvēlieties ieeju vai pakalpojumu, ko vēlaties skatīties. [Setup] Ieeju saraksts Sākuma izvēlnes lietošana ///, (ievadīt) HOME BACK 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek atvērta sākuma izvēlne. 2 Spiediet ///, lai izvēlētos [Setup] vai ieeju saraksta elementu, pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek rādīta izvēlētās ieejas vai iestatīšanas displejs. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet BACK. 12 LV

Ieeju saraksts Ieejas nosaukums [TV] [HDMI1] [HDMI2] [HDMI3] [Bluetooth Audio] [Analog] [USB] [Screen mirroring] [Home Network] [Music Services] Skaidrojums Izvada TV skaņu (21. lpp.). Izvada ligzdai HDMI IN 1 pievienotās ierīces skaņu (21. lpp.). Izvada ligzdai HDMI IN 2 pievienotās ierīces skaņu (21. lpp.). Izvada ligzdai HDMI IN 3 pievienotās ierīces skaņu (21. lpp.). Izvada ar funkcijas BLUETOOTH palīdzību pievienotās ierīces skaņu (26. lpp.). Izvada ligzdai ANALOG IN pievienotās ierīces skaņu. Izvada mūziku vai atskaņo fotogrāfiju failus, kas saglabāti pievienotajā USB ierīcē (22. lpp.). Parāda TV ekrānā mobilās ierīces ekrānu (35. lpp.). Izvada mūziku vai atskaņo fotogrāfiju failus no tīklā pievienotas ierīces (31. lpp.). Izmanto internetā piedāvātos mūzikas pakalpojumus (32. lpp.). [Setup] Sk. “Iestatīšanas displeja izmantošana” (43. lpp.) Padoms Ieeju var izvēlēties arī, vairākkārt spiežot INPUT +/–. 13 LV