Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Opis elementów panelu

Opis elementów panelu tylnego Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych L R ANALOG 2CH OUT 5.1CH OUT OUT FRONT SURR CENTER COAXIAL OPTICAL L R SUB WOOFER DIGITAL(CD) 1 Gniazda ANALOG 2CH OUT L/R (6) Służą do podłączenia komponentu systemu audio (stereofonicznego/2-kanałowego) za pomocą przewodu połączeniowego audio. 2 Gniazda ANALOG 5.1CH OUT (5) Służą do podłączenia wzmacniacza wyposażonego w gniazda wejściowe 5.1CH (wzmacniacza wielokanałowego, wzmacniacza AV itp.) za pomocą przewodów połączeniowych audio. 3 Złącze DIGITAL (CD) OUT COAXIAL (7) Służy do podłączenia komponentu systemu audio za pomocą koncentrycznego przewodu cyfrowego. 4 Złącze DIGITAL (CD) OUT OPTICAL (7) Służy do podłączenia komponentu systemu audio za pomocą optycznego przewodu cyfrowego. Uwaga Za pośrednictwem cyfrowych złączy wyjściowych DIGITAL (CD) OUT oznaczonych numerami 3 i 4 można odtwarzać wyłącznie sygnały pochodzące z płyt CD. Sygnałów pochodzących z płyt SACD nie można odtwarzać za pośrednictwem cyfrowych złączy wyjściowych DIGITAL (CD) OUT. 10 PL

Opis elementów regulacyjnych pilota 1 Przycisk CONTINUE (20) Naciśnij, aby z trybu odtwarzania w kolejności losowej lub trybu odtwarzania zaprogramowanego powrócić do trybu odtwarzania normalnego. Przycisk SHUFFLE (20) Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania utworów w kolejności losowej. Przycisk PROGRAM (21) Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania zaprogramowanego. 2 Przycisk DISPLAY MODE (16) Naciśnij, aby wyłączyć wyświetlanie informacji. 3 Przycisk TIME/TEXT (15) Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje pojawienie się na wyświetlaczu czasu odtwarzania utworu, całkowitego czasu pozostałego do końca odtwarzania płyty lub informacji tekstowych. 4 Przyciski numeryczne (18) Naciśnij, aby wprowadzić numery utworów. 5 Przycisk >10 (18) Naciśnij, aby znaleźć utwór o numerze wyższym niż 10. 6 Przycisk REPEAT (19) Naciśnij kilkakrotnie, aby odtwarzać wszystkie utwory lub tylko jeden utwór z danej płyty. 7 Przycisk AyB (20) Naciśnij, aby wybrać funkcję powtórnego odtwarzania A-B. 8 Przycisk H (14) Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie utworów. Przycisk X (14) Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. Przycisk x (14) Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. 9 Przyciski ./> (AMS: Automatic Music Sensor - automatyczny czujnik muzyki) (18) Naciśnij, aby znaleźć określony utwór. 0 Przyciski m/M (18) Naciśnij, aby znaleźć fragment utworu, który chcesz odtworzyć. qa Przyciski INDEX >/. (18) Naciśnij, aby znaleźć określony punkt oznaczony sygnałem indeksu w przypadku odtwarzania płyty posiadającej sygnały indeksu. qs Przycisk SACD/CD (12) Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wskaźnika “SACD” lub “CD”. Wybierz rodzaj płyty kompaktowej, którą chcesz odtwarzać. qd Przycisk MULTI/2CH (12) Naciśnij, aby wybrać obszar odtwarzania po włożeniu do odtwarzacza 2-kanałowej + wielokanałowej płyty SACD (strona 13). qf Przycisk ENTER (24) Naciśnij, aby zatwierdzić wybór. qg Przycisk CLEAR (21) Naciśnij, aby usunąć zaprogramowany numer utworu. qh Przycisk LEVEL ADJ (24) Naciśnij, aby ustawić balans poziomu wyjściowego dla funkcji zarządzania wielokanałowego (strona 22). qj Przycisk CHECK (21) Naciśnij, aby sprawdzić kolejność zaprogramowanych utworów. PLAY MODE CONTINUE SHUFFLE PROGRAM SACD/CD TIME/TEXT MULTI/2CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 ENTER 10/0 REPEAT A B AMS INDEX DISPLAY/ MODE CHECK CLEAR LEVEL ADJ Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych 11 PL