Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Odtwarzanie

Odtwarzanie wielokanałowej płyty SACD 7 Naciśnij pokrętło l AMS L. Pojawia się ekran regulacji balansu. W trybie zatrzymania z wybranego głośnika odtwarzany jest dźwięk testowy. Przykład: Po wybraniu opcji “SURR BALANCE” w trybie zatrzymania dźwięk testowy emitowany jest z głośników przednich i przestrzennych. 5 Naciśnij przycisk ENTER. Pojawia się ekran regulacji balansu. W trybie zatrzymania z wybranego głośnika odtwarzany jest dźwięk testowy. Przykład: Po wybraniu opcji “SURR BALANCE” w trybie zatrzymania dźwięk testowy emitowany jest z głośników przednich i przestrzennych. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR Odtwarzanie płyt kompaktowych 8 Obracaj pokrętło l AMS L, aby ustawić poziom sygnału wyjściowego. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR 9 Naciśnij pokrętło l AMS L. Odtwarzacz powraca do stanu z punktu 6. W celu przeprowadzenia dodatkowych regulacji powtórz czynności opisane w punktach od 6 do 9. 10 Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU. Wyświetlacz powraca do normalnego stanu. Regulacja poziomu wyjściowego za pomocą pilota Z Poziom sygnału wyjściowego każdego głośnika można w trakcie odtwarzania ustawić za pomocą pilota znajdującego się w wyposażeniu odtwarzacza. 1 Naciśnij przycisk LEVEL ADJ w trybie odtwarzania lub zatrzymania. W trybie odtwarzania przejdź do punktu 4. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “TONE ON”. 6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aby ustawić poziom wyjściowy. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR 7 Naciśnij przycisk ENTER. Odtwarzacz powraca do stanu z punktu 4. W celu przeprowadzenia dodatkowych regulacji powtórz czynności opisane w punktach od 4 do 7. 8 Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk LEVEL ADJ. Wyświetlacz powraca do normalnego stanu. 3 Naciśnij przycisk ENTER. Z głośników dochodzi po kolei dźwięk testowy, a głośnik, z którego emitowany jest dźwięk testowy, pokazywany jest na wyświetlaczu. 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana pozycja. Wybierz odpowiednią pozycję spośród “CNTR BALANCE”, “SURR BALANCE” lub “SW BALANCE”. Uwaga Po ustawieniu dla subwoofera opcji “––” w trybie odtwarzania wielokanałowego (strona 22) wskaźnik “SW BALANCE” nie jest wyświetlany. Podobnie, na wyświetlaczu nie pojawiają się wskaźniki “CNTR BALANCE” lub “SURR BALANCE” w przypadku ustawienia dla tych głośników opcji “––”. 24 PL

Informacje dodatkowe W niniejszym rozdziale zamieszczono dodatkowe informacje, umożliwiające lepsze zrozumienie działania oraz prawidłową obsługę odtwarzacza SACD. Środki ostrożności O bezpieczeństwie • Ostrzeżenie –– Użycie przyrządów optycznych w połączeniu z tym urządzeniem może spowodować zwiększone zagrożenie dla oczu. • Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono podłączone ponownie. • Kabel zasilający może być wymieniany jedynie w specjalistycznym punkcie serwisowym. • Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym tak długo, jak długo jest podłączone do gniazdka ściennego, nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone. O źródłach zasilania • Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy sprawdzić, czy jego napięcie zasilania odpowiada napięciu lokalnej sieci. Napięcie zasilania podane jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na panelu tylnym odtwarzacza. • Jeśli przewód zasilający odtwarzacza jest podłączony do gniazda sieciowego, odtwarzacz pozostaje podłączony do sieci nawet po wyłączeniu samego urządzenia za pomocą włącznika zasilania. • Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy czas, upewnij się, że został odłączony od gniazda sieciowego. W celu wyciągnięcia przewodu zasilającego z gniazda sieciowego chwyć przewód za wtyczkę; nigdy nie ciągnij za sam przewód. O lokalizacji • Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza odtwarzacza, należy go ustawić w miejscu zapewniającym właściwą wymianę powietrza. • Nie należy ustawiać odtwarzacza na miękkich powierzchniach, na przykład na dywanie, gdyż mogłoby to spowodować zasłonięcie otworów wentylacyjnych znajdujących się w dolnej części obudowy. • Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych. O działaniu • Jeśli odtwarzacz został przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub został ustawiony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para. Zaparowanie soczewki odtwarzacza może przyczynić się do jego nieprawidłowego działania. W takim przypadku należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD i pozostawić urządzenie w stanie włączonym przez mniej więcej godzinę, aż wilgoć wyparuje. • W trakcie włączania zasilania może być słyszalny hałas podczas wkładania płyty do odtwarzacza SACD. Nie oznacza to uszkodzenia. Informacje dodatkowe O regulacji poziomu głośności • Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas słuchania fragmentu nagrania o bardzo niskim poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia głośników w przypadku wystąpienia w nagraniu fragmentu o bardzo wysokim poziomie dźwięku. 25 PL