Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Rozmieszczenie i funkcje

Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych Opis elementów panelu przedniego W niniejszym rozdziale opisano rozmieszczenie i funkcje różnych przycisków i elementów regulacyjnych na panelu przednim i tylnym urządzenia oraz na dostarczonym pilocie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach podanych w nawiasach. W rozdziale tym mowa jest również o informacjach pojawiających się w oknie wyświetlacza. 1 Przełącznik POWER (14) Służy do włączania odtwarzacza. 2 Przycisk TIME/TEXT (15) Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje pojawienie się na wyświetlaczu czasu odtwarzania utworu, całkowitego czasu pozostałego do końca odtwarzania płyty lub informacji tekstowych. 3 Przycisk SACD/CD (12) Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wskaźnika “SACD” lub “CD”. Wybierz rodzaj płyty kompaktowej, którą chcesz odtwarzać. 4 Szuflada płyt kompaktowych (14) Naciśnij przycisk A OPEN/CLOSE, aby otworzyć lub zamknąć szufladę płyt kompaktowych. 5 Wskaźnik odtwarzania wielokanałowego Włącza się po uruchomieniu odtwarzacza lub po włożeniu do odtwarzacza wielokanałowej płyty SACD i wybraniu obszaru odtwarzania wielokanałowego przez naciśnięcie przycisku MULTI/2CH. 8 PL

POWER PHONES PHONE LEVEL MIN MAX TIME/TEXT SACD/CD MENU MULTI/2CH OPEN CLOSE AMS PUSH ENTER Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych 6 Przycisk A OPEN/CLOSE (14) Naciśnij, aby otworzyć szufladę płyt kompaktowych. 7 Przycisk H (14) Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. 8 Przycisk X (14) Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. 9 Przycisk x (14) Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. 0 Pokrętło l AMS L (AMS: Automatic Music Sensor - automatyczny czujnik muzyki) (13) Obrót pokrętła l AMS L o jedno klinięcie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje przejście do poprzedniego utworu; obrót pokrętła l AMS L o jedno kliknięcie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje przejście do następnego utworu. qa Przyciski m/M (18) Naciśnij, aby znaleźć fragment utworu, który chcesz odtworzyć. qs Okno wyświetlacza (15) Wyświetla różne informacje. qd Przycisk MULTI/2CH (12) Naciśnij, aby wybrać obszar odtwarzania po włożeniu do odtwarzacza dwukanałowej + wielokanałowej płyty SACD (strona 13). qf Przycisk MENU (13) Naciśnij, aby wejść do menu. qg PHONE LEVEL Służy do regulacji poziomu głośności w słuchawkach. qh PHONES Służy do podłączenia słuchawek. Podczas odtwarzania wielokanałowej płyty SACD taki sam sygnał, jak z gniazd wyjściowych ANALOG 5.1CH FRONT L/R jest odtwarzany również z gniazd PHONES. 9 PL