KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Værktøjer og

Værktøjer og øvelser1. kapitel – Ledergruppens sammensætning – hvilken type gruppe er I?Vores TrivselØvelserDe næste øvelser kan hjælpe jer med at tegne jeresluftballon, og hvordan jeres gruppes sammensætning afledere er. Ikke mindst skal det gerne hjælpe jer med atkunne stille skarpt på, hvilke udfordringer det kan give, atjeres sammensætning af ledere er, som den er og hvordanI kan motivere jeres ledere bedst.Øvelse 1:På række efter alderI øvelsen skal I stille alle lederne i en enhedop på en række efter alder, som kanvære med til at skabe et overblik over,hvordan lederkrafterne er fordelt i enhederne.Det kan rette opmærksomhedenpå fx den enhed, hvor der ikke er så mangeledere, den enhed hvor lederne er megetunge eller lignende. Som resultat kandet være I skal have fokus på rekrutteringaf nye ledere, eller at der er behov for enmindre rokade.Ledernes fordeling af alder i den enkelteenhed kan både have en betydning for detinterne lederfællesskab i enheden, menogså have en betydning for det spejderarbejdeder bliver lavet i enheden. Øvelsenstiller skarpt på om der er enheder, somstår sårbart eller er sårbare, fx hvis der erflere unge ledere, som inden for kort tidskal starte uddannelse eller lign.Øvelse 2:På række efter livssituationØvelsen kan vise, hvor gruppen i fremtidenkan komme til at mangle ledere. Fxhvis der er mange unge, som der skal tilat starte studie, erfarne der skal på “pension”eller en enhed som har flere småbørnsforældre,som har svært ved altid atkomme til møderne.Stil lederne op på række efter livssituation:Hvem er ung og studerende, hvemer småbørnsforældre, hvem er forældretil store børn. Hvordan fordeler ledernesig her?Hvad betyder livssituationen for deresmuligheder som leder, og hvad betyderfordelingen af ledernes livssituation forjeres fællesskab?Øvelse 3:Tegn jeres egen luftballonI denne øvelse skal I prøve at tegne jeresgruppes luftballon på en planche elleren tavle. Hvordan fordeler ledernesbaggrund sig hos jer? Hvem er forældre,hvem er spejdere og hvem er kommetudefra? Skriv i luftballonen tre pointersom I især skal være opmærksomme på.Altså hvor er jeres gruppe mest sårbar oghvad skal I huske at gøre for at støtte ogmotivere alle lederne i gruppen.14 15

© 2018 by Yumpu