Views
3 years ago

Y-mail 36 - juni 2021

 • Text
 • Dokter
 • Ziekenhuis
 • Nieuwe
 • Twee
 • Dienst
 • Yperman
 • Tussen
 • Eerste
 • Goed
 • Drie

Appelsapje voor,

Appelsapje voor, waterijsje na Dokter Van Hooreweghe: “In het mengsel van de ruggenprik dienen we nu ook zeer laag gedoseerde morfine toe, als hydrofiel en dus langwerkend opiaat. Het pijnstillende effect is groot en het heeft geen invloed op de baby. Peroperatief geven we systematisch profylactische middelen om door spinale anesthesie geïnduceerde hypotensie en postoperatieve misselijkheid te voorkomen. Het verblijf van mama, partner en baby(’s) op de Recovery wordt zo kort mogelijk gehouden en de vroedvrouwen nemen een deel van de postoperatieve controles over op de Materniteit. Als postoperatieve pijnstilling volstaat een uitgekiende mix van perorale niet-opiaten en de kersverse mama wordt zo snel mogelijk verlost van haar infuuslijn en blaassonde.” DE KLUTS KWIJT Ook de gynaecologen pakken enkele onderdelen van de keizersnede anders aan. Dokter Jan Quintelier (dienst Gynaecologie): “We stellen de navelafklemming een minuutje uit. Zo stuwt er nog wat bloed naar de baby, wat gunstig is. Terwijl we de operatie afronden, mag de baby al op de borst van de mama genieten van huid-op-huidcontact. Moeder en kind blijven de hele tijd samen: van het OK over de Recovery tot in de kamer. De adequate pijnstilling maakt een groot verschil voor het herstel. In het begin was ik soms de kluts kwijt als ik een mama in de gang zag rondwandelen. Lag die vanmorgen niet op mijn operatietafel?” (lacht) Vrouwen die vroeger immobiele patiënten met pijnklachten waren, kunnen nu volop hun rol van mama spelen. Dokter Quintelier: “We doen hier 1.050 geboorten per jaar. Ongeveer 18 procent zijn sectio’s. De helft daarvan zijn primaire, geplande sectio’s. Die zitten sowieso in het nieuwe zorgpad. En ook met de overgrote meerderheid van de secundaire sectio’s lukt dat. Slechts een handvol dringende gevallen moet onder volledige anesthesie gebeuren. Al bij al kunnen dus bijna 200 vrouwen per jaar op een aangenamere manier aan het moederschap beginnen, ook al bevallen ze met een keizersnede.” Dokter Jan Quintelier Een opvallende nieuwigheid in het zorgpad electieve keizersnede is de visie op nuchterheid. De traditionele richtlijnen (‘nuchter vanaf middernacht’) sporen niet meer met recente wetenschappelijke inzichten. Dokter Stefan Van Hooreweghe (Anesthesie): “Zo lang op voorhand nuchter zijn, is niet nodig of veiliger. Integendeel. Door honger en dorst schiet het lichaam in een stressrespons. Dat kan ongewenste metabole effecten zoals hyperglycemie en insulineresistentie meebrengen. Ook perioperatieve hemodynamische instabiliteit hoort tot de mogelijkheden. Postoperatief stijgt de kans op misselijkheid en braken. Vast voedsel voor de ingreep is te mijden, maar wij moedigen de patiënt wel aan om een appelsapje te drinken. Dat mag tot twee uur voor de ingreep. In de recovery krijgt de mama snel vocht en suiker, via een waterijsje.” Enthousiaste vroedvrouwen Dokter Stefan Van Hooreweghe De vroedvrouwen werden nauw betrokken bij het nieuwe zorgpad electieve keizersnede. Omdat de mama’s sneller naar hun kamer op de Materniteit mogen, nemen zij daar een paar controletaken (ademhalingsfrequentie, beweeglijkheid van de benen) over. Vroedvrouw Kaat Butaye is tevreden over de vlotte samenwerking tussen de verschillende disciplines. Het uniforme beleid is beter voor de mama’s én de vroedvrouwen. Kaat Butaye (Materniteit): “Bij sommige collega’s was er eerst een beetje twijfel, maar die maakte snel plaats voor enthousiasme. Dat bleek uit een online bevraging die ik bij mijn 37 collega’s gehouden heb. Het beetje extra werk in het begin weegt niet op tegen het feit dat de mama’s veel sneller mobiel en pijnvrij zijn. Daardoor kunnen ze sneller voor zichzelf en hun kindje zorgen. We zien eigenlijk niets dan voordelen.” Vroedvrouw Kaat Butaye 18

DE PATIËNT Ongeveer 1.000 patiënten vullen elke maand de enquête in Liesbeth Verbanck CHECKMARKET Tevreden terug Om na te gaan wat patiënten van hun verblijf of behandeling in het Jan Yperman Ziekenhuis vonden, krijgen ze na hun ontslag een mail met enkele vragen. Kwaliteitsmedewerker Liesbeth Verbanck: “Het tevredenheidsonderzoek verloopt via een online enquêtetool. We vragen onder andere of alle medewerkers en artsen zich voorgesteld hebben en of de patiënt het ziekenhuis zou aanraden. Het voordeel van een digitale bevraging is dat je de resultaten meteen en makkelijk kunt consulteren. Op de Geriatrie­ afdelingen heeft een medewerker een diepgaand gesprek met een aantal willekeurig gekozen patiënten. Waar nodig ondersteunt de dienst Kwaliteit de afdeling om beter te doen: 9 of 10 op 10 is het streefdoel!” WIJ, GASTVRIJ Jouw stem telt Met de campagne ‘Wij, gastvrij’ toont het ziekenhuis dat het een punt wil maken van patiëntgerichtheid. “Daartoe zetten we in op gastvrije en warme zorg, beleving en het empoweren van patiënten en zorgverleners”, zegt patient experience officer Annelies Dumoulin. “We zijn er ons van bewust dat zoiets een proces op lange termijn is, waarbij het de moeite loont om de hand uit te steken naar de zorgverleners van de eerste lijn. Mail ons je tips en dan zorgen wij ervoor dat we jou en je patiënten nog beter kunnen bijstaan.” Annelies Dumoulin, patient experience officer 057 35 66 42 annelies.dumoulin@yperman.net BELEVENISTAFEL Spelenderwijs Om kinderen wat afleiding te bieden bij een bezoek aan de Spoed of de Pediatrie heeft het ziekenhuis twee belevenistafels gekocht. Verpleegkundig diensthoofd Koen De Ridder: “De educatieve spelletjes, puzzels en filmpjes zorgen voor verstrooiing. Gewoon speelgoed verdwijnt of is niet hygiënisch genoeg. Dit systeem is mobiel, makkelijk te reinigen en je kunt er rechtstaand, aan een tafel of in bed mee spelen. Alles werkt heel intuïtief en naar allerhande websites surfen is onmogelijk. Er bestaat ook een belevenistafel voor ouderen: die staat op ons verlanglijstje voor 2022.” Koen De Ridder, verpleegkundig diensthoofd 057 35 70 49 koen.deridder@yperman.net Resultaten van de jaarlijkse patiënttevredenheidsmetingen van het Vlaams Patiëntenplatform: www.zorgkwaliteit.be Koen De Ridder 19

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail