04.06.2021 Views

Y-mail 36 - juni 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>mail</strong><br />

LENTE <strong>2021</strong> MAGAZINE VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS<br />

EDITIE <strong>36</strong><br />

X-Guide<br />

GIDST STOMATOLOGEN<br />

Keizersneden<br />

NIEUW ZORGPAD<br />

Orthopedie<br />

MEER SUBSPECIALISATIE


EDITO<br />

Beste lezer,<br />

Als we aan innovatie denken,<br />

gaat het vooral over technologische<br />

vernieuwingen.<br />

En die zijn er volop in de<br />

geneeskunde.<br />

Zo beschikt ons ziekenhuis over een<br />

Da Vinci-robot die vandaag vooral<br />

voor prostaatchirurgie gebruikt<br />

wordt, maar ook voor partiële<br />

nefrectomieëen en abdominale en<br />

gynaecologische indicaties. Ook<br />

de orthopedisch chirurgen worden<br />

geassisteerd door een robot. En de<br />

apotheek gebruikt er één voor de<br />

verdeling van de geneesmiddelen.<br />

Maar innovatie is méér dan dat. Ook<br />

in domeinen zoals de moleculaire<br />

diagnostiek en artificiële intelligentie<br />

in de radiologie zit ze op kruissnelheid.<br />

En ze verandert de manier<br />

waarop patiënten doorheen het ziekenhuis<br />

stromen. Kijk maar naar ons<br />

oncologisch dagziekenhuis en de<br />

schildklierchirurgie in dagziekenhuis.<br />

Vernieuwend is ook de gewijzigde<br />

samenwerking tussen ziekenhuis,<br />

ziekenhuisartsen, huisartsen en<br />

patiënten. De patiënt heeft toegang<br />

tot zijn dossier via Mynexuzhealth en<br />

ook de huisarts kan het ziekenhuisdossier<br />

raadplegen. Rode draad in al<br />

die evoluties: we vernieuwen niet om<br />

te vernieuwen, maar om de zorg voor<br />

onze patiënten nog beter, veiliger en<br />

efficiënter te maken. Technologie,<br />

machines en computers, maar<br />

altijd ten dienste van de mens. De<br />

toekomst oogt niet alleen mooi, de<br />

toekomst ís mooi.<br />

Dr. Jan Capoen,<br />

voorzitter Medische Raad


inhoud<br />

06 Schildklierchirurgie 09 COVID-19 in cijfers<br />

10 Nieuwe artsen 13 Voedingsadvies 14 Reiskoorts<br />

De nieuwe apotheekrobot onthoudt de unieke barcode op elke verpakking<br />

van geneesmiddelen en vergelijkt die met de serienummers<br />

in een Europese database. Zo voldoet het ziekenhuis automatisch aan<br />

de FMD-wet die stelt dat elke apotheker de authenticiteit van een<br />

medicijn moet nagaan, en kan het z’n stock nog beter beheren.<br />

Lees alle edities<br />

van Y-<strong>mail</strong><br />

3


GOEDGEKEURD DOOR ORTHOPEDIE<br />

Robotchirurgie, een VRbril<br />

met augmented reality,<br />

3D-modelling, een thuisrevalidatie-app<br />

voor patiënten<br />

met een nieuwe knie of heup:<br />

de dienst Orthopedie test veel<br />

nieuwe technologie uit, maar<br />

blijft kieskeurig.<br />

13<br />

geselecteerde centra<br />

voor MoveUP<br />

MoveUP is een app<br />

die patiënten na de<br />

inplanting van een knie- of<br />

heupprothese begeleidt bij<br />

hun thuisrevalidatie. Hij<br />

stuurt preoperatief informatie<br />

en postoperatief<br />

oefenschema’s door. Een<br />

armband trackt het aantal<br />

stappen, en de patiënt kan<br />

via de app berichten uitwisselen<br />

met een speciaal<br />

opgeleide kinesist en zelf<br />

z’n vorderingen filmen en<br />

doorsturen.<br />

Dokter Jan Somers (Dienst<br />

Orthopedie-Traumatologie):<br />

“MoveUP is een nieuwe app<br />

van een Gentse start-up.<br />

Hij is al bij een aantal<br />

patiënten uitgeprobeerd<br />

en wordt nu nog breder<br />

getest, bij meer dan<br />

1.000 Belgische patiënten.<br />

Onze dienst is één van de<br />

orthopedische centra die<br />

voor de studie geselecteerd<br />

zijn. De resultaten<br />

zullen vergeleken worden<br />

met die van een klassieke<br />

revalidatie. Zit de kostenbatenanalyse<br />

goed, dan<br />

gaat het RIZIV de app<br />

terugbetalen.”<br />

Revalidatiearts dokter<br />

Filip Lefevere (Fysische<br />

Geneeskunde) vindt het<br />

systeem veelbelovend.<br />

“Zo’n app past in de trend<br />

van actieve revalidatie.<br />

De patiënt neemt zelf zijn<br />

herstel in handen, ondersteund<br />

door coaching.<br />

We moeten er alleen over<br />

waken dat het persoonlijke<br />

contact niet verloren gaat.<br />

Niet alle patiënten zijn<br />

klaar voor een app.”<br />

ZINVOLLE SNUFJES<br />

De app is niet het enige<br />

technologische snufje in<br />

de orthopedische wereld.<br />

Zo is het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis een referentiecentrum<br />

voor de behandeling<br />

met stamcellen van<br />

kraakbeenletsels in de knie<br />

en de heup. En de operatierobot<br />

ROSA assisteert al<br />

4


RAPID<br />

RECOVERY<br />

Patiënten met een heup- of knieprothese zetten op<br />

de dag van de operatie al hun eerste stappen. De<br />

dag erna wordt gestart met kracht- en mobiliteitsoefeningen.<br />

Dat gebeurt in de C-lounge, op<br />

wandelafstand van de kamers.<br />

Dokter Filip Lefevere (Fysische Geneeskunde):<br />

“Rapid recovery vermindert het risico op diepe<br />

veneuze trombose en andere postoperatieve<br />

complicaties. De patiënten kunnen ook sneller naar<br />

huis: na één à twee dagen met een heupprothese,<br />

na twee à drie dagen met een knieprothese. Toen<br />

ik hier 23 jaar geleden begon, lag je nog twee à<br />

drie weken in het ziekenhuis als je een knieprothese<br />

kreeg. De subspecialisatie van de orthopedisch<br />

chirurgen maakt een groot verschil: hoe vaker artsen<br />

een ingreep uitvoeren, hoe beter ze erin worden.<br />

De anesthesisten spelen ook een belangrijke<br />

rol. Met locoregionale anesthesie verdoven ze heel<br />

selectief een zenuw in plaats van volledige ledematen<br />

en volstaat verder een minder diepe verdoving.<br />

Daardoor kan de patiënt snel en met een minimum<br />

aan pijn aan zijn revalidatie beginnen.”<br />

Dokter Filip Lefevere<br />

een tijdje bij de plaatsing<br />

van knieprothesen.<br />

Dokter Somers: “We<br />

onderzoeken nu of de<br />

robot betere resultaten<br />

geeft bij heupprothesen.<br />

Voor schouderprothesen<br />

testen we 3D-modelling<br />

en een VR-bril met augmented<br />

reality uit. Ons<br />

centrum loopt voorop,<br />

maar we introduceren<br />

niet blindelings nieuwe<br />

technologieën. Het moet<br />

zinvol zijn.”<br />

SUPERSPECIALISTEN<br />

Vooroplopen vergt een<br />

verregaande subspecialisatie.<br />

Dat besef leeft al lang<br />

op de dienst Orthopedie.<br />

Door die aanpak heb je veel<br />

artsen nodig.<br />

Dokter Somers: “We zijn<br />

recent gegroeid van acht<br />

naar tien artsen, wat veel<br />

is voor een ziekenhuis van<br />

onze grootte. Daarom zijn<br />

we afgestapt van exclusieve<br />

verbondenheid. Drie artsen<br />

opereren niet alleen hier,<br />

maar ook in een academisch<br />

centrum: twee in het UZ<br />

Gent, één in het UZ Leuven.<br />

Die subspecialisatie gaat<br />

niet ten koste van het globale<br />

plaatje. Indien nodig,<br />

bekijken we de patiënt met<br />

verschillende artsen.”<br />

Jonge artsen-in-opleiding<br />

kunnen de aanpak wel<br />

smaken. Vorig jaar verkozen<br />

ze het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis tot de beste<br />

opleidingsplaats voor<br />

assistenten orthopedie.<br />

Dienst Orthopedie<br />

057 35 73 70<br />

secortho@yperman.net<br />

5


HEMITHYREOÏDECTOMIE<br />

In dagziekenhuis<br />

Als één van de eerste centra in België voert het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis hemithyreoïdectomieën in het dagziekenhuis uit.<br />

“Eigenlijk kwam het idee van de patiënten zelf’, vertelt dokter Stijn<br />

Van Wiemeersch van de Multidisciplinaire Schildklierkliniek. Vaak<br />

vroegen ze zich af wat ze ’s avonds nog in het ziekenhuis lagen<br />

te doen. Na overleg met onze verpleegkundigen, anesthesisten,<br />

klinisch biologen en endocrinologen dokter An Nollet en dokter<br />

Barbara Deconinck zijn we dergelijke operaties in het dagziekenhuis<br />

beginnen te organiseren. We plannen ze in de voormiddag. Zo<br />

is er voldoende tijd om de postoperatieve bloedafname na te kijken<br />

en de patiënt te observeren voorafgaand aan zijn of haar ontslag.”<br />

Secretariaat Heelkunde<br />

057 35 72 00<br />

secheelkunde@yperman.net<br />

NIEUWSBRIEF<br />

Altijd op de<br />

hoogte<br />

Het Jan Yperman Ziekenhuis vindt<br />

een open en vlotte communicatie<br />

met de huisartsen en andere<br />

zorgprofessionals uit de eerste lijn<br />

belangrijk. Daarom sturen we hun<br />

sinds enige tijd een maandelijkse<br />

nieuwsbrief. Ontvang je die nog<br />

niet? Schrijf je eenvoudig in via de<br />

QR-code.<br />

Dokter Stijn<br />

Van Wiemeersch<br />

NIEUWE CARDIOLOUNGE<br />

Alles in één<br />

Vanaf 1 september zullen hartpatiënten<br />

die voor een geplande<br />

ingreep of procedure komen,<br />

opgevangen worden in de<br />

Cardiolounge. Dokter Dries De<br />

Cock: “Er zijn drie kamers: twee<br />

met telkens drie zetels, en één<br />

met twee bedden voor wie nog<br />

een nachtje moet blijven. Die ene<br />

compacte afdeling zal alle pre-,<br />

per- en postoperatieve expertise in<br />

huis hebben. Dat geeft de patiënt<br />

een vertrouwd gevoel en zorgt<br />

voor nog meer efficiëntie. Als je<br />

een nacht gehospitaliseerd moet<br />

worden, regelen we alles vanuit de<br />

lounge; als alles vlot verloopt, kun<br />

je sneller naar huis.”<br />

NIEUW ONDERZOEK<br />

Echo met schuim<br />

Vrouwen die niet zwanger raken,<br />

kunnen bij dokter Ilse Vanderbeke<br />

terecht voor een HyFoSy-onderzoek.<br />

“Vroeger gingen we de<br />

doorgankelijkheid van eileiders<br />

na met een radiografie. Daarvoor<br />

spoten we contrastvloeistof in, wat<br />

patiënten pijnlijk vonden. Nu plaatsen<br />

we een eendenbekje, gaan we<br />

met een katheter tot in de baarmoeder<br />

en brengen we een soort<br />

schuim in. Op echografie zien we<br />

of dat goed door de eileiders loopt.<br />

HyFoSy is een weinig belastend<br />

onderzoek zonder röntgenstralen,<br />

dat tijdens een gewone consultatie<br />

gebeurt. Het schuim wordt terugbetaald.”<br />

STUDIE<br />

Gezocht: RSV-vaccin<br />

Voor een studie naar een vaccin<br />

tegen het respiratoir syncytieel<br />

virus is de dienst Infectieziekten<br />

op zoek naar zestigplussers met<br />

een stabiele gezondheid. Zij zullen<br />

eenmalig een vaccin tegen het<br />

RSV-virus krijgen en daarna drie<br />

jaar opgevolgd worden. Daarvoor<br />

worden ze opgebeld, om de twee<br />

weken tussen oktober en april en<br />

maandelijks buiten die periode. Als<br />

ze een acute respiratoire infectie<br />

hebben, moeten ze naar het ziekenhuis<br />

komen voor een evaluatie<br />

en eventueel een test met een<br />

wisser. Vrijblijvend info vragen of je<br />

kandidaat stellen kan bij de dienst<br />

Infectieziekten.<br />

Dienst Cardiologie<br />

057 35 71 90<br />

seccardiopneumo@yperman.net<br />

Secretariaat Gynaecologie<br />

057 35 75 80<br />

secgynaeco@yperman.net<br />

Dienst Infectieziekten<br />

057 35 71 80<br />

infectieziekten@yperman.net<br />

6


VOLG DE X-GUIDE<br />

Als eerste stomatologisch centrum<br />

in de Westhoek neemt de dienst<br />

Stomatologie de X-Guide in gebruik.<br />

Dat toestel maakt computergestuurde<br />

navigatie tijdens de plaatsing van<br />

tandimplantaten mogelijk.<br />

Scan wordt<br />

navigatieplan<br />

De X-Guide<br />

is de schakel<br />

tussen<br />

planning en<br />

ingreep.<br />

Zo werkt de X-Guide<br />

Een missing link in de<br />

implantaattechnologie:<br />

zo noemt stomatoloog dokter<br />

Olivier Bouckenooghe<br />

de X-Guide. Het nieuwe<br />

toestel slaat de digitale<br />

brug tussen scan en operatief<br />

navigatieplan.<br />

Dokter Bouckenooghe:<br />

“Eerst brengen we het<br />

kaakbeen in beeld met<br />

behulp van CBCT-scans.<br />

Die informatie wordt<br />

geanalyseerd en verwerkt<br />

in de digitale<br />

planningssoftware DTX<br />

Studio Implant. Op de<br />

digitale beelden kunnen<br />

we een virtueel implantaat<br />

projecteren, rekening houdend<br />

met de anatomische<br />

structuren en de kroon<br />

of brug die er later op<br />

geplaatst moet worden.”<br />

De ontbrekende schakel zat<br />

tussen die preoperatieve<br />

planning en de ingreep:<br />

hoe zet je de digitale planning<br />

zo accuraat mogelijk<br />

in werkelijkheid om?<br />

Dokter Bouckenooghe:<br />

“Traditioneel los je dat<br />

op met een 3D-geprinte<br />

chirurgische mal, met<br />

gaatjes die de boor in de<br />

juiste richting leiden. De<br />

X-Guide doet hetzelfde,<br />

maar digitaal en accurater.<br />

De preoperatieve planning<br />

wordt op het scherm<br />

geprojecteerd. Tijdens<br />

de ingreep is er continue<br />

tracking, zodat wij altijd<br />

precies in de correcte richting<br />

boren.”<br />

7


VOLG DE X-GUIDE<br />

DOKTER OLIVIER BOUCKENOOGHE<br />

“We zijn met de X-Guide gestart in maart. De<br />

technologie is nog brandnieuw. In deze opstartfase<br />

gebruiken we het toestel nog niet voor<br />

alle ingrepen, onder andere wegens de langere<br />

voorbereidingstijd. Maar over enkele jaren wordt<br />

dit het nieuwe normaal in de stomatologie.”<br />

DOKTER EVERT MATTHYS<br />

De osteoomtechniek is een plugsysteem om<br />

onder meer het kaakbeen open te wrikken. Ik gebruik<br />

ze geregeld bij implantaatingrepen. Zo kun<br />

je ook in smalle ruimtes implanteren zonder de<br />

naburige tandwortels te beschadigen. De X-Guide<br />

werkt aanvullend en laat toe om nog preciezer te<br />

werken, bijvoorbeeld wanneer een tand ontbreekt<br />

tussen twee buurtanden waarvan de wortels naar<br />

elkaar toewijzen.<br />

Meer dan<br />

50<br />

implantaten sinds<br />

start X-Guide<br />

DOKTER ANTONI DE MOL<br />

“De X-Guide zal de eerstkomende jaren uitsluitend in<br />

ziekenhuizen beschikbaar zijn. De technologie maakt<br />

de communicatie tussen patiënt, tandarts en stomatoloog<br />

transparanter. Wat preoperatief gepland, aangepast<br />

en door alle partijen goedgekeurd is, wordt tot op<br />

de millimeter nauwkeurig uitgevoerd in de mond.”<br />

DOKTER CARLOS VERHELST<br />

“Voorlopig kan de X-Guide alleen<br />

gebruikt worden voor eenvoudige<br />

implantologie. In de toekomst wordt<br />

meer mogelijk. Zo zit er ook voor<br />

complexe implantaatsituaties en zelfs<br />

voor osteotomieën navigatieplanning<br />

in de pijplijn. Daar durfde ik bijna<br />

dertig jaar geleden als beginnende<br />

stomatoloog zelfs niet van te dromen.”<br />

Secretariaat Stomatologie<br />

057 35 75 20<br />

secstomato@yperman.net<br />

8


COVID-19 IN CIJFERS<br />

886<br />

OPNAMES<br />

(TOT 18 MEI)<br />

OP DE GOLVEN<br />

VAN CORONA<br />

Op 3 februari 2020 was de eerste<br />

coronabesmetting in ons land een feit.<br />

Vijf weken later, op 10 maart, dienden de eerste<br />

patiënten zich aan in het Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

Ondertussen zijn we zestien maanden verder: een<br />

stand van zaken in cijfers.<br />

94%<br />

VACCINATIEGRAAD JYZ<br />

(EERSTE DOSIS)<br />

70%<br />

GEVACCINEERD<br />

(VOLLEDIG, TOT 18 MEI)<br />

OPNAMES AFLOOP BESCHERMING<br />

247<br />

eerste golf<br />

394.100<br />

chirurgische mondmaskers<br />

33<br />

703<br />

ontslagen<br />

waarvan op intensieve 176<br />

overlijdens<br />

639<br />

tweede golf (tot 18 mei)<br />

65.350<br />

FFP2-mondmaskers<br />

94<br />

waarvan op intensieve<br />

7.644 liter<br />

handonstmettingsmiddel<br />

9


NIEUWE ARTSEN<br />

DR. THOMAS VERSCHUEREN<br />

“Als sportfanaat was ik van jongs af<br />

gefascineerd door de behandeling van<br />

sportletsels. En die interesse is nooit<br />

meer verdwenen. Het leukste aan mijn<br />

job? Dat je in de orthopedie patiënten<br />

van alle leeftijden van a tot z begeleidt:<br />

je stelt de diagnose, lost het probleem<br />

op en ziet de patiënt ook achteraf nog<br />

terug. Ik heb tijdens mijn assistentschap<br />

trouwens zelf eens orthopedische hulp<br />

nodig gehad – voor een scheur van<br />

de voorste kruisband die ik tijdens het<br />

minivoetbal had opgelopen. Ik weet dus<br />

hoe het voelt om aan de andere kant<br />

van het bureau te zitten.” (lacht)<br />

specialisme: chirurgie bovenste lidmaat<br />

gestart in JYZ: 1 februari <strong>2021</strong><br />

voorheen: fellow AZ Monica<br />

hobby’s: minivoetbal, joggen, uit eten gaan<br />

057 35 73 70 – thomas.verschueren@yperman.net<br />

“Als orthopedist<br />

begeleid je je<br />

patiënten van a tot z”<br />

Bekijk het interview<br />

10


specialisme: voet- en enkelchirurgie<br />

gestart in JYZ: 1 maart <strong>2021</strong><br />

voorheen: fellow Foot and Ankle Institute Brussel<br />

hobby’s: joggen, badminton, koken<br />

057 35 73 70 – sofie.herregods@yperman.net<br />

“Hoeken meten<br />

en afstanden<br />

berekenen”<br />

DR. SOFIE HERREGODS<br />

Bekijk het interview<br />

“Met mijn passie voor fysica en biomechanica<br />

was het logisch dat ik binnen<br />

de geneeskunde voor orthopedie koos.<br />

Als orthopedist probeer je een biomechanisch<br />

probleem te verhelpen. Dat<br />

komt vaak neer op hoeken meten en<br />

afstanden tussen beenderen berekenen,<br />

zodat de normale anatomie hersteld<br />

kan worden. Onze patiënten zijn niet<br />

doodziek, maar hebben een probleem<br />

dat we meestal goed kunnen oplossen.<br />

Dat ligt mij beter dan de oncologische<br />

pathologie. Ik breng graag goed nieuws:<br />

waar kunnen we helpen?”<br />

11


TS. RUBEN DEPOORTER<br />

“Een tandarts levert precisiewerk op een<br />

kleine oppervlakte: fijn! Corona heeft<br />

mensen doen beseffen dat je gebit voor<br />

een groot stuk je uiterlijk bepaalt: zodra<br />

iemand zijn mondmasker afzet, zie je een<br />

ander persoon. Het geeft dan ook veel<br />

voldoening om iemand via prothetiek<br />

een nieuw gebit te kunnen geven. Ik<br />

heb een eigen praktijk in Dadizele, maar<br />

daarnaast ben ik tweewekelijks op post<br />

in het ziekenhuis, waar ik me toeleg op<br />

de grote behandelingen bij kinderen. Of<br />

ik veel wenende kindjes voor me krijg?<br />

Alleen als de ouders hen vooraf bang<br />

gemaakt hebben.” (lacht)<br />

specialisme: kindertandheelkunde<br />

gestart in JYZ: 15 januari <strong>2021</strong><br />

voorheen: eigen praktijk<br />

hobby’s: (mini)voetbal, padel<br />

057 35 75 20 – ruben.depoorter@yperman.net<br />

“Je gebit bepaalt<br />

voor een groot<br />

stuk je uiterlijk”<br />

Bekijk het interview<br />

12


HET VRAGENKABINET<br />

Huisarts dokter<br />

Matthias Veryser:<br />

“Ik merk dat veel<br />

geriatrische patiënten<br />

ondervoed zijn.”<br />

?<br />

WELK VOEDINGSADVIES KAN IK MIJN<br />

ONCOLOGISCHE EN GERIATRISCHE PATIËNTEN<br />

MEEGEVEN OM OP GEWICHT TE BLIJVEN?<br />

Dokter Matthias Veryser,<br />

HUISARTS IN BOEZINGE<br />

Hoofddiëtiste<br />

057 35 66 17<br />

In zijn praktijk merkt<br />

dokter Matthias Veryser dat<br />

sommige patiënten niet<br />

de broodnodige voedingsstoffen<br />

binnen krijgen.<br />

“Door hun behandeling verliezen<br />

oncologische patiënten<br />

soms hun reuk- en smaakzin.<br />

Daardoor eten ze minder.<br />

Daarnaast zie ik veel ondervoede<br />

geriatrische patiënten.”<br />

Patiënten met prikkelbaredarmsyndroom<br />

vormen een<br />

derde groep ‘probleemeters’.<br />

“Bij hen zou een laag-FODMaPdieet<br />

aangewezen zijn. Maar<br />

als huisarts ben ik daar niet<br />

in onderlegd.”<br />

KAAS MET CONFITUUR<br />

Diëtiste Heleen Casteleyn<br />

bevestigt dat oncologische<br />

patiënten vaak moeilijk op<br />

gewicht blijven. “Daarom<br />

raden we kleine, maar frequente<br />

energie- en eiwitrijke<br />

maaltijden aan, met veel melkproducten,<br />

vlees, vis, kaas,<br />

eitjes… Als iemand ’s ochtends<br />

bijvoorbeeld een boterham<br />

met confituur eet, is het een<br />

goed idee om een dikke laag<br />

confituur én boter te smeren,<br />

en er nog een sneetje kaas bij te<br />

leggen. Als zulke aanpassingen<br />

ontoereikend blijken, kan er<br />

bijvoeding – drink voeding,<br />

pudding – opgestart worden.<br />

Maar in België wordt die<br />

bijvoeding zelden terug betaald.<br />

In het ziekenhuis proberen we<br />

oncologische patiënten zo persoonlijk<br />

mogelijk te adviseren<br />

tijdens hun behandeling.”<br />

Van de geriatrische patiënten<br />

in het ziekenhuis is ongeveer<br />

30 procent ondervoed.<br />

Heleen: “Dat kan verschillende<br />

oorzaken hebben: een kleinere<br />

eetlust door eenzaamheid of<br />

smaakverlies, een verminderde<br />

zelfredzaamheid, vergeetachtigheid<br />

of de invloed van medicatie.<br />

In het ziekenhuis starten<br />

we in samenspraak met de arts<br />

meteen met verrijkte voeding.<br />

Volstaat dat niet, dan geven<br />

we bijvoeding of – als dat geen<br />

soelaas biedt – sonde voeding of<br />

totale parentale voeding.”<br />

DAGBOEK BIJHOUDEN<br />

En wat met de patiënten<br />

met prikkelbaredarmsyndroom?<br />

“Net als andere<br />

patiënten hebben die nood<br />

aan voedingsadvies op maat.<br />

Een laag-FODMaP-dieet wordt<br />

nog maar zelden opgestart,<br />

omdat het enorm streng en<br />

tijd rovend is: suikers en koolhydraten<br />

worden geëlimineerd<br />

en daarna elk afzonderlijk<br />

opnieuw geïntroduceerd,<br />

om te zien welke FODMaP of<br />

combinaties klachten geven.<br />

Maar door die manier van<br />

werken ontwikkelen sommige<br />

mensen net tekorten. Daarom<br />

raden we liever een grondige<br />

voedingsanamnese aan, in<br />

combinatie met een bloedonderzoek.<br />

Patiënten houden<br />

dan een voedingsdagboek bij.<br />

Zo kunnen wij proberen te<br />

achterhalen welk voedingsmiddel<br />

problemen geeft.”<br />

13


DOKTER IN THE HOUSE<br />

Hoge koorts, grote milt, te weinig<br />

bloedplaatjes: een jongeman van<br />

18 jaar wordt met de dag zieker.<br />

Een lymfoom? De infectioloog<br />

vermoedt iets anders en hoopt<br />

dat het lab hem gelijk geeft.<br />

Dokter Wim Terryn:<br />

“We zullen steeds<br />

meer exotische<br />

ziekten zien.”<br />

Reiskoorts<br />

Een antibioticakuur<br />

blijft zonder<br />

effect. De huisarts<br />

maakt zich steeds<br />

meer zorgen. Klinisch is<br />

een sterk vergrote milt<br />

voelbaar (20 centimeter),<br />

de hoeveelheid bloedplaatjes<br />

is verdacht laag<br />

(30.000). Hij denkt aan<br />

een lymfoom en stuurt zijn<br />

patiënt door naar de dienst<br />

Hematologie in AZ Delta.<br />

Het goede nieuws: het<br />

beenmerg en een klierbiopsie<br />

zijn normaal. Geen<br />

lymfoom dus. Het slechte<br />

nieuws: de patiënt gaat<br />

snel achteruit en er is nog<br />

steeds geen diagnose. Een<br />

auto-immuunziekte? Een<br />

virusinfectie?<br />

EXOTISCHE PARASIET<br />

Van de hematologen gaat<br />

het naar infectioloog<br />

dokter Wim Terryn in het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

Na onderzoek van de<br />

patiënt heeft die een sterk<br />

vermoeden. “Bij dergelijke<br />

gevallen vragen we<br />

naar het reisgedrag. De<br />

jongen is zes maanden<br />

geleden naar Costa Rica<br />

gereisd en heeft daar een<br />

avontuurlijke jungletocht<br />

ondernomen. Alles wijst in<br />

de richting van viscerale<br />

leishmaniase of kala azar.<br />

Leishmania is een parasiet<br />

die via de zandvlieg<br />

overgaat van dieren, vaak<br />

honden, naar de mens.<br />

Na de infectie blijft de<br />

situatie lang latent. De<br />

parasiet verschuilt zich<br />

in de macrofagen. Daar<br />

ontsnapt hij aan het<br />

immuunsysteem en kan<br />

hij zich vermenigvuldigen.<br />

Zonder behandeling is de<br />

kans op overlijden zowat<br />

100 procent.”<br />

FLUITEND NAAR BUITEN<br />

Een PCR-test wordt<br />

afgenomen en naar<br />

het Instituut voor<br />

Tropische Geneeskunde<br />

in Antwerpen gestuurd.<br />

Daar wordt de diagnose<br />

bevestigd. Een hele<br />

opluchting. “We dienen<br />

intraveneus AmBisome<br />

toe. Dat antischimmelmiddel<br />

werkt ook goed<br />

tegen leishmaniase. Na<br />

drie dagen is de patiënt<br />

koortsvrij, na tien dagen<br />

genezen. Het is een zeer<br />

dankbare ziekte. Je weet<br />

op voorhand: als we niets<br />

doen, sterft de patiënt.<br />

Grijpen we wel in, dan<br />

stapt hij straks fluitend<br />

naar buiten. Van welke<br />

behandeling kan je dat nog<br />

zeggen?” (lacht)<br />

Leishmaniase is een zeldzaamheid<br />

in België. “Dit<br />

is de tweede case sinds ik<br />

hier in 2005 ben begonnen.<br />

Maar we zullen steeds<br />

vaker dergelijke exotische<br />

ziekten zien, omdat<br />

toeristen steeds vaker<br />

doordringen in de biotoop<br />

van dieren.”<br />

14


Reisvaccinaties<br />

in vrije val<br />

Tegen reiskriebels is geen kruid gewassen, maar wel<br />

een virus. Door corona kende het aantal vaccinaties in<br />

de Reiskliniek een vrije val. In 2019 kwamen er nog 3.567<br />

reislustigen langs, samen goed voor 11.615 vaccinaties.<br />

Vorig jaar zakte dat tot 766 bezoekers en 2.767 vaccinaties.<br />

Dokter Kristel De Keyzer (Reiskliniek): “In het eerste<br />

kwartaal van <strong>2021</strong> kregen we zelfs maar 75 mensen over<br />

de vloer. Dat kon enkel op afspraak. De vrije consultatie<br />

op woensdagnamiddag hadden we begin maart 2020 al<br />

gesloten. Sinds de paasvakantie is het aantal afspraken<br />

weer aan het stijgen. De mensen weten<br />

nog niet of ze zullen mogen reizen, maar<br />

laten zich voor alle zekerheid toch al<br />

vaccineren.”<br />

Dokter Kristel De Keyzer<br />

Let op voor<br />

honden en aapjes<br />

In veel landen raak je niet binnen zonder gelekoortsvaccin.<br />

Wie naar Mekka reist, moet aantonen dat hij<br />

tegen meningokokkenmeningitis ingeënt is. En een<br />

vaccin tegen tekenencefalitis is een aanrader als je een<br />

wandel vakantie in Scandinavië, Oostenrijk of Oost-<br />

Europa plant.<br />

Dokter Kristel De Keyzer: “Het vaccinbewustzijn bij reizigers<br />

neemt toe. De vraag naar rabiësvaccinaties groeit<br />

bijvoorbeeld opvallend. Een goed idee als je gaat fietsen<br />

langs Afrikaanse wegen, want ook daar voelen honden<br />

zich aangetrokken tot bewegende kuiten. Ook gezinnen<br />

die naar een land reizen waar hondsdolheid voorkomt,<br />

denken best eens aan een rabiësvaccin: jonge kinderen<br />

staan er niet bij stil dat loslopende honden, katten of<br />

aapjes gevaarlijk kunnen zijn.”<br />

Afspraak in de Reiskliniek?<br />

• Zoek info over je bestemming op www.wanda.be/nl.<br />

• Boek een afspraak via www.reiskliniek.net of<br />

057 35 71 80.<br />

• Breng je e-ID en eventueel een lijstje met eerdere<br />

vaccinaties mee.<br />

15


DIALYSE<br />

‘s Nachts en thuis<br />

De nachtdialyse is continu volzet. Ook de<br />

thuishemodialyse blijft groeien, al zijn ze samen<br />

nog steeds maar goed voor een tiende van de<br />

dialysepatiënten.<br />

Wat zijn de voordelen van<br />

nacht- en thuishemodialyse<br />

tegenover de klassieke<br />

dialyse?<br />

Dokter Hilde Vanbelleghem:<br />

“De nachtdialyse start rond<br />

21 uur, duurt acht uur, en<br />

vindt drie keer per week<br />

plaats. Als patiënten hier<br />

overnachten, kunnen ze dus<br />

langer gedialyseerd worden<br />

– klassieke hemodialyse<br />

duurt 4 uur. Dat wordt beter<br />

verdragen, en de patiënten<br />

hebben minder medicatie<br />

nodig. Overdag kunnen ze<br />

doen wat ze willen: veel<br />

patiënten vertrekken na de<br />

nachtdialyse naar hun werk.”<br />

Wie voor thuishemodialyse<br />

kiest, krijgt eerst een opleiding<br />

van twee maanden.<br />

“Met ons nieuwste toestel<br />

dialyseren patiënten zich<br />

zes keer per week, twee uur<br />

per dag. Het grote voordeel<br />

is natuurlijk dat ze thuis zijn<br />

en de rest van hun dag zelf<br />

kunnen invullen. Ook hoeven<br />

ze maar één keer per maand<br />

op controle te komen. Thuisdialyse<br />

is enkel geschikt voor<br />

zelfstandige, fitte patiënten<br />

– je moet durven aanprikken<br />

en zo. Uit een recente bevraging<br />

blijkt dat onze patiënten<br />

erg tevreden zijn dat we die<br />

dialysevormen aanbieden.”<br />

7,5 %<br />

nachtdialyse<br />

4 %<br />

thuisdialyse<br />

Dokter Hilde<br />

Vanbelleghem<br />

MET PENSIOEN<br />

Dr. Freddy Hamerlinck<br />

Na een lange, diverse carrière die<br />

hem in Congo, Amsterdam, Suriname<br />

en – sinds 2018 – Ieper bracht,<br />

is dermatoloog dokter Freddy<br />

Hamerlinck met pensioen.<br />

Wat nu? “In Italië ga ik onderzoek<br />

begeleiden naar littekenvorming.<br />

En de studenten geneeskunde<br />

van de Radboud Universiteit in<br />

Nijmegen hebben me gevraagd<br />

hen te introduceren in de etnische<br />

dermatologie.” In het ziekenhuis<br />

volgt dokter Liesbeth Van Eecke<br />

dokter Hamerlinck op.<br />

Secretariaat Dermatologie<br />

057 35 72 50<br />

VACATURES<br />

Jan Yperman zkt.<br />

Momenteel is het ziekenhuis op<br />

zoek naar:<br />

• een verpleegkundige of technoloog<br />

medische beeldvorming<br />

• een verpleegkundige algemene<br />

verpleegeenheid<br />

• een verpleegkundige geriatrie<br />

• een kinesitherapeut<br />

• een arts-specialist in de<br />

gynaecologie-verloskunde<br />

Bekijk al onze vacatures op<br />

jobs.yperman.net of scan de<br />

QR-code.<br />

AGENDA<br />

Symposia<br />

Op 17 <strong>juni</strong> vindt een online symposium<br />

plaats rond het thema<br />

‘Orthopedie: is de toekomst<br />

artificieel?’ Met dokter Jan Somers,<br />

dokter François Hardeman, dokter<br />

Sofie Herregods, dokter Thomas<br />

Verschueren en dokter Jens Vanbiervliet.<br />

Gastspreker is professor<br />

dokter Jan Victor (UZ Gent). Op<br />

16 september volgt een symposium<br />

gastro-enterologie.<br />

Scan de QR-code om het<br />

symposium over orthopedie<br />

te volgen.<br />

16


ZORGPAD<br />

Meer mama,<br />

minder patiënt<br />

Na de geboorte van haar<br />

dochter kon Saartje<br />

niet uit de voeten: “De pijn<br />

bleef maar duren. De eerste<br />

vier dagen raakte ik het bed<br />

niet uit, tien dagen na de<br />

ingreep had ik nog altijd<br />

moeite met stappen. Mijn<br />

partner moest mij met alles<br />

helpen.”<br />

Het verschil met de<br />

geboorte van Guillaume<br />

was groot. Ook deze keer<br />

moest de ingreep vroeger<br />

gebeuren dan gepland. Al<br />

de rest was anders.<br />

Saartje: “Ik werd rond<br />

middernacht geopereerd.<br />

Meteen erna kreeg ik<br />

Guillaume al op de borst.<br />

We konden ook heel<br />

snel naar onze kamer.<br />

‘s Morgens mocht de<br />

Saartje Denuwelaere zag huizenhoog op<br />

tegen de geboorte van haar zoontje.<br />

“Zijn zusje Camille is acht jaar geleden ook<br />

met een keizersnede geboren. Ik heb toen<br />

drie weken erg afgezien.”<br />

blaassonde er al uit en werd<br />

het infuus losgekoppeld.<br />

Daardoor kon ik rondlopen,<br />

zelfstandig douchen<br />

en voor de baby zorgen.<br />

De Voltaren-zetpillen van<br />

de vorige opname werden<br />

vervangen door orale<br />

paracetamol en ibuprofen.<br />

De pijn was veel draaglijker.<br />

Na vier nachten mocht<br />

ik al naar huis, omdat het<br />

herstel zo vlot liep. Het was<br />

10.000 keer beter.”<br />

PIJNMANAGEMENT<br />

De positieve ervaringen<br />

van Saartje hebben alles<br />

te maken met het nieuwe<br />

zorgpad electieve keizersnede.<br />

Dat kwam er dankzij<br />

een multidisciplinaire<br />

samenwerking tussen anesthesisten,<br />

gynaecologen,<br />

vroedvrouwen, verpleegkundigen<br />

en de dienst<br />

itZORG.<br />

Dokter Stefan Van Hooreweghe<br />

(dienst Anesthesie):<br />

“We hebben samen elk<br />

dogma in vraag gesteld<br />

en gekeken wat recent<br />

evidence-based voorhanden<br />

was. Op basis daarvan<br />

hebben we een hele reeks<br />

kleine verbeteringen<br />

ingevoerd. Samen maken<br />

die een groot verschil. Het<br />

resultaat is: minder pijn,<br />

minder complicaties, een<br />

korter ziekenhuisverblijf<br />

en een hogere patiënttevredenheid.”<br />

Preoperatief<br />

is er een verrassende kijk<br />

op nuchter blijven (zie<br />

kader). Daarnaast wordt<br />

het antibioticum systematisch<br />

een halfuur à een uur<br />

voor de ingreep gegeven.<br />

Dat vermindert het aantal<br />

postoperatieve infecties<br />

met 30 à 40 procent.<br />

17


Appelsapje voor,<br />

waterijsje na<br />

Dokter Van Hooreweghe:<br />

“In het mengsel van de<br />

ruggenprik dienen we nu<br />

ook zeer laag gedoseerde<br />

morfine toe, als hydrofiel<br />

en dus langwerkend<br />

opiaat. Het pijnstillende<br />

effect is groot en het heeft<br />

geen invloed op de baby.<br />

Peroperatief geven we systematisch<br />

profylactische<br />

middelen om door spinale<br />

anesthesie geïnduceerde<br />

hypotensie en postoperatieve<br />

misselijkheid te voorkomen.<br />

Het verblijf van<br />

mama, partner en baby(’s)<br />

op de Recovery wordt zo<br />

kort mogelijk gehouden<br />

en de vroedvrouwen<br />

nemen een deel van de<br />

postoperatieve controles<br />

over op de Materniteit. Als<br />

postoperatieve pijnstilling<br />

volstaat een uitgekiende<br />

mix van perorale niet-opiaten<br />

en de kersverse mama<br />

wordt zo snel mogelijk<br />

verlost van haar infuuslijn<br />

en blaassonde.”<br />

DE KLUTS KWIJT<br />

Ook de gynaecologen pakken<br />

enkele onderdelen van<br />

de keizersnede anders aan.<br />

Dokter Jan Quintelier<br />

(dienst Gynaecologie):<br />

“We stellen de navelafklemming<br />

een minuutje<br />

uit. Zo stuwt er nog wat<br />

bloed naar de baby, wat<br />

gunstig is. Terwijl we de<br />

operatie afronden, mag<br />

de baby al op de borst van<br />

de mama genieten van<br />

huid-op-huidcontact.<br />

Moeder en kind blijven de<br />

hele tijd samen: van het<br />

OK over de Recovery tot<br />

in de kamer. De adequate<br />

pijnstilling maakt een<br />

groot verschil voor het<br />

herstel. In het begin was<br />

ik soms de kluts kwijt als<br />

ik een mama in de gang<br />

zag rondwandelen. Lag die<br />

vanmorgen niet op mijn<br />

operatietafel?” (lacht)<br />

Vrouwen die vroeger<br />

immobiele patiënten met<br />

pijnklachten waren, kunnen<br />

nu volop hun rol van<br />

mama spelen.<br />

Dokter Quintelier: “We<br />

doen hier 1.050 geboorten<br />

per jaar. Ongeveer 18 procent<br />

zijn sectio’s. De helft<br />

daarvan zijn primaire,<br />

geplande sectio’s. Die zitten<br />

sowieso in het nieuwe<br />

zorgpad. En ook met de<br />

overgrote meerderheid van<br />

de secundaire sectio’s lukt<br />

dat. Slechts een handvol<br />

dringende gevallen moet<br />

onder volledige anesthesie<br />

gebeuren. Al bij al kunnen<br />

dus bijna 200 vrouwen<br />

per jaar op een aangenamere<br />

manier aan het<br />

moederschap beginnen,<br />

ook al bevallen ze met een<br />

keizersnede.”<br />

Dokter Jan Quintelier<br />

Een opvallende nieuwigheid in het zorgpad electieve<br />

keizersnede is de visie op nuchterheid. De traditionele<br />

richtlijnen (‘nuchter vanaf middernacht’) sporen niet<br />

meer met recente wetenschappelijke inzichten.<br />

Dokter Stefan Van Hooreweghe (Anesthesie): “Zo<br />

lang op voorhand nuchter zijn, is niet nodig of veiliger.<br />

Integendeel. Door honger en dorst schiet het lichaam<br />

in een stressrespons. Dat kan ongewenste metabole<br />

effecten zoals hyperglycemie en insulineresistentie<br />

meebrengen. Ook perioperatieve hemodynamische<br />

instabiliteit hoort tot de mogelijkheden. Postoperatief<br />

stijgt de kans op misselijkheid en braken. Vast voedsel<br />

voor de ingreep is te mijden, maar<br />

wij moedigen de patiënt wel aan om<br />

een appelsapje te drinken. Dat mag<br />

tot twee uur voor de ingreep. In de<br />

recovery krijgt de mama snel vocht<br />

en suiker, via een waterijsje.”<br />

Enthousiaste<br />

vroedvrouwen<br />

Dokter Stefan<br />

Van Hooreweghe<br />

De vroedvrouwen werden nauw betrokken bij het<br />

nieuwe zorgpad electieve keizersnede. Omdat de<br />

mama’s sneller naar hun kamer op de Materniteit<br />

mogen, nemen zij daar een paar controletaken (ademhalingsfrequentie,<br />

beweeglijkheid van de benen) over.<br />

Vroedvrouw Kaat Butaye is tevreden over de vlotte<br />

samenwerking tussen de verschillende disciplines.<br />

Het uniforme beleid is beter voor de mama’s én de<br />

vroedvrouwen.<br />

Kaat Butaye (Materniteit): “Bij sommige collega’s was<br />

er eerst een beetje twijfel, maar die maakte snel plaats<br />

voor enthousiasme. Dat bleek uit een online bevraging<br />

die ik bij mijn 37 collega’s gehouden heb. Het beetje<br />

extra werk in het begin weegt niet<br />

op tegen het feit dat de mama’s<br />

veel sneller mobiel en pijnvrij zijn.<br />

Daardoor kunnen ze sneller voor<br />

zichzelf en hun kindje zorgen. We<br />

zien eigenlijk niets dan voordelen.”<br />

Vroedvrouw Kaat Butaye<br />

18


DE PATIËNT<br />

Ongeveer<br />

1.000<br />

patiënten<br />

vullen elke maand<br />

de enquête in<br />

Liesbeth Verbanck<br />

CHECKMARKET<br />

Tevreden terug<br />

Om na te gaan wat patiënten<br />

van hun verblijf of behandeling<br />

in het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

vonden, krijgen ze na hun ontslag<br />

een <strong>mail</strong> met enkele vragen.<br />

Kwaliteitsmedewerker Liesbeth<br />

Verbanck: “Het tevredenheidsonderzoek<br />

verloopt via een online<br />

enquêtetool. We vragen onder<br />

andere of alle medewerkers en<br />

artsen zich voorgesteld hebben<br />

en of de patiënt het ziekenhuis<br />

zou aanraden. Het voordeel<br />

van een digitale bevraging is<br />

dat je de resultaten meteen en<br />

makkelijk kunt consulteren. Op<br />

de Geriatrie­ afdelingen heeft een<br />

medewerker een diepgaand gesprek<br />

met een aantal willekeurig<br />

gekozen patiënten. Waar nodig<br />

ondersteunt de dienst Kwaliteit<br />

de afdeling om beter te doen:<br />

9 of 10 op 10 is het streefdoel!”<br />

WIJ, GASTVRIJ<br />

Jouw stem telt<br />

Met de campagne ‘Wij, gastvrij’<br />

toont het ziekenhuis dat<br />

het een punt wil maken van<br />

patiëntgerichtheid. “Daartoe<br />

zetten we in op gastvrije en<br />

warme zorg, beleving en het<br />

empoweren van patiënten en<br />

zorgverleners”, zegt patient<br />

experience officer Annelies<br />

Dumoulin. “We zijn er ons van<br />

bewust dat zoiets een proces<br />

op lange termijn is, waarbij<br />

het de moeite loont om de<br />

hand uit te steken naar de<br />

zorgverleners van de eerste<br />

lijn. Mail ons je tips en dan<br />

zorgen wij ervoor dat we jou<br />

en je patiënten nog beter<br />

kunnen bijstaan.”<br />

Annelies Dumoulin,<br />

patient experience officer<br />

057 35 66 42<br />

annelies.dumoulin@yperman.net<br />

BELEVENISTAFEL<br />

Spelenderwijs<br />

Om kinderen wat afleiding te<br />

bieden bij een bezoek aan de<br />

Spoed of de Pediatrie heeft<br />

het ziekenhuis twee belevenistafels<br />

gekocht. Verpleegkundig<br />

diensthoofd Koen De Ridder:<br />

“De educatieve spelletjes,<br />

puzzels en filmpjes zorgen voor<br />

verstrooiing. Gewoon speelgoed<br />

verdwijnt of is niet hygiënisch<br />

genoeg. Dit systeem is mobiel,<br />

makkelijk te reinigen en je kunt<br />

er rechtstaand, aan een tafel of<br />

in bed mee spelen. Alles werkt<br />

heel intuïtief en naar allerhande<br />

websites surfen is onmogelijk. Er<br />

bestaat ook een belevenistafel<br />

voor ouderen: die staat op ons<br />

verlanglijstje voor 2022.”<br />

Koen De Ridder, verpleegkundig<br />

diensthoofd<br />

057 35 70 49<br />

koen.deridder@yperman.net<br />

Resultaten van de jaarlijkse<br />

patiënttevredenheidsmetingen<br />

van het Vlaams Patiëntenplatform:<br />

www.zorgkwaliteit.be<br />

Koen De Ridder<br />

19


In een nieuw jasje<br />

Met z’n muurtekeningen en houtaccenten is het nieuwe<br />

Oncologisch Dagziekenhuis een warme omgeving. De<br />

afdeling heeft een ruime lounge, twee 2-persoonskamers,<br />

vier 1-persoons kamers, acht afzonderlijke<br />

posities en één gemeenschappelijke zaal met<br />

acht posities. Zo kunnen lotgenoten makkelijk<br />

met elkaar en met de verpleging communiceren<br />

als ze dat willen.<br />

Oncologisch Dagziekenhuis<br />

057 35 62 61<br />

Neem een kijkje in het<br />

Oncologisch Dagziekenhuis<br />

Jan Yperman Ziekenhuis | Briekestraat 12 Ieper | 057 35 35 35 | info@yperman.net<br />

Poli Poperinge | Oostlaan 11 Poperinge | 057 35 72 50 | poli.poperinge@yperman.net<br />

Campus Wervik | Steenakker 30 Wervik | 057 35 62 40 | dominique.croes@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Komen | Spoorwegstraat 8 Komen | 057 35 74 02 | secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Diksmuide | Kasteelstraat 7 Diksmuide | 057 35 74 03 | secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Klaverstraat | Klaverstraat 1 Ieper | 057 35 74 01 | secradio@yperman.net<br />

Adresboek alle<br />

JYZ-artsen<br />

Kinderpsychiatrie Twoape | Poperingseweg 16 Ieper | 057 35 69 30 | ieper@twoape.be<br />

Collectieve Autodialyse Veurne | Klinieklaan 1 Veurne | 058 33 38 20 | nefrologie@yperman.net<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!