11.12.2023 Views

De Wyzer - december 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

de<br />

Opnameplanning:<br />

dat is elke dag<br />

een moeilijke<br />

puzzel leggen”<br />

MEDEWERKERSMAGAZINE JAN YPERMAN ZIEKENHUIS . DECEMBER <strong>2023</strong><br />

5<br />

7<br />

13<br />

<strong>De</strong> violen stemmen<br />

Safety First<br />

Drie bijzondere hobby’s<br />

Mieke Coussens


Beste collega,<br />

‘Dat is van levensbelang.’ Het<br />

wordt snel gezegd, maar voor<br />

wat wij elke dag doen, geldt het<br />

zonder twijfel.<br />

Als zorgmedewerker red je het<br />

leven van patiënten, verminder<br />

je hun pijn, maak je het hun<br />

comfortabeler. Dankzij jou en je<br />

collega’s genieten ze langer van<br />

een goeie of betere gezondheid,<br />

en van hun naasten.<br />

Maar ook minder zichtbare<br />

functies, zonder direct patiëntencontact,<br />

zijn van levensbelang.<br />

<strong>De</strong>nk maar aan David <strong>De</strong>schuytter,<br />

die in dit nummer aan bod komt.<br />

Hij en z’n collega’s van biotechniek<br />

zorgen ervoor dat de medische<br />

apparatuur werkt, precies en<br />

betrouwbaar is, en bij defecten<br />

snel hersteld wordt. Voor een goeie<br />

zorg is dat niet bepaald een detail.<br />

Of neem de brand- en evacuatieoefeningen<br />

van preventie adviseur<br />

Wouter Spenninck. In Poli Poperinge<br />

hebben we gezien dat ze geen<br />

overbodige luxe zijn.<br />

En zo dragen jullie allemáál bij<br />

aan onze uitdagende opdracht,<br />

tegenover onze patiënten en elkaar.<br />

Dat doe je vanuit je eigen rol én in<br />

samenwerking met anderen.<br />

Laat het nu net de tijd van ‘samen’<br />

zijn. Want ook verbondenheid<br />

en tijd maken voor elkaar is van<br />

levens belang. Binnen en buiten het<br />

ziekenhuis.<br />

Ik wens je warme<br />

feestdagen, samen<br />

met je naasten. Op<br />

naar een 2024 vol<br />

leven!<br />

Frederik<br />

Chanterie,<br />

algemeen<br />

directeur<br />

Autisme begrijpen<br />

BIRGIT DEHAENE<br />

“Ik deel mijn kennis met zoveel<br />

mogelijk mensen”<br />

4<br />

Leven in een ziekenhuis<br />

ANN-SOPHIE DEPUYDT<br />

“We willen de nieuwe opnames<br />

beter spreiden”<br />

9<br />

Vraag het hem zelf<br />

DAVID DESCHUYTTER<br />

“Het moet vooruitgaan”<br />

11<br />

Lees alle edities van de<br />

<strong>Wyzer</strong> op www.dewyzer.be<br />

of scan de QR-code<br />

2


HET WARMSTE ZIEKENHUIS<br />

Het was gezellig druk op de<br />

kerstmarkt in ons ziekenhuis.<br />

Nathalie Taillieu: “Medewerkers<br />

verkochten zelfgemaakte<br />

sleutelhangers, bloemstukken,<br />

theelichtjes, snoepzakjes,<br />

wafels … <strong>De</strong> opbrengst gaat<br />

naar buitenspeelgoed voor<br />

de kinder psychiatrie, een<br />

buiten zitruimte bij de<br />

palliatieve afdeling, een<br />

belevenistafel voor de<br />

G-diensten, nieuwe Tripp<br />

Trapp-stoelen en mobieltjes<br />

voor pediatrie en de verdere<br />

uitrol van de wellnessruimte<br />

van het oncologisch<br />

dagziekenhuis.”<br />

Van links naar rechts (en van boven naar onder):<br />

Valerie <strong>De</strong>mol, Rosalie <strong>De</strong>corte, Corine Blondeel,<br />

Mieke Leenknegt, Anne-Marie Herpelinck, Cientia Cornille,<br />

Nathalie Taillieu, Sabine <strong>De</strong>puydt, Sabrine <strong>De</strong>clercq,<br />

Greet Cloet, Patricia Corteel, Emme Vanhaverbeke en An <strong>De</strong>vos


42.807euro<br />

Zoveel heeft de Levensloop opgebracht. Het aandeel van ons ziekenhuis<br />

bedroeg 4.104 euro, bijna 10 procent van het totaalbedrag.<br />

Een dikke merci aan alle deelnemers!<br />

AUTISME BEGRIJPEN<br />

Mensen met autisme ervaren de wereld<br />

anders. Hun bijzondere manier van<br />

communiceren en reageren komt soms<br />

raar of grappig over, maar kan ook hun<br />

gezondheid in gevaar brengen.<br />

Birgit <strong>De</strong>haene (verpleegkundige mobiele<br />

equipe nacht): “Een jongeman was na een<br />

ongeval geopereerd voor meervoudige<br />

breuken. Toen ik op de algemene waak<br />

aankwam, hoorde ik de collega’s over hem<br />

praten. Blijkbaar deed hij uitspraken die<br />

eigenaardig overkwamen en duwde hij om<br />

de haverklap op de bel voor een kleinigheid<br />

of een vraag. Ik vermoedde dat die<br />

patiënt autisme had. Hij zei bijvoorbeeld<br />

dat hij veel pijn had, maar op een egale,<br />

toonloze manier die niet overtuigend<br />

overkwam. Toch zag hij er niet goed uit.<br />

Uiteindelijk bleek hij een geperforeerde<br />

darm te hebben en moest hij een tweede<br />

operatie ondergaan. Zijn wat vreemde<br />

gedrag had een objectieve observatie van<br />

zijn toestand bemoeilijkt.”<br />

Birgit <strong>De</strong>haene spreekt uit ervaring. Haar<br />

oudste zoon (30) en jongste dochter (27)<br />

hebben autisme. Birgit wijdde veel tijd<br />

aan hun begeleiding, zodat ze konden<br />

studeren en hun weg in de wereld vinden.<br />

Haar kennis wil ze met zoveel mogelijk<br />

mensen delen. “Ik geef infosessies aan<br />

studenten verpleegkunde van VIVES en<br />

aan geïnteresseerden in het ziekenhuis,<br />

op een zeer eenvoudige manier en met<br />

concrete voorbeelden. Dat is nuttig, want<br />

iedereen komt in contact met mensen met<br />

autisme, thuis of op het werk.”<br />

INFOSESSIE<br />

Op dinsdag 27 februari om 19 uur geeft Birgit<br />

<strong>De</strong>haene een infosessie over autisme in het<br />

auditorium. Iedereen welkom!<br />

KLINKEN OP 2024<br />

Op woensdag 10 januari luiden we het<br />

nieuwe jaar feestelijk in. Met een hapje,<br />

met een drankje en … met jullie. Van<br />

16 tot 18 uur zijn de vrijwilligers welkom<br />

in de polyvalente zaal van Het Perron.<br />

Tussen 18.30 en 23 uur heffen we het<br />

glas met de medewerkers.<br />

MEER INFO<br />

Scan de QR-code om je in te schrijven<br />

OP WERELD DIABETES<br />

DAG WIL IK JE BEDANKEN<br />

VOOR DE UITSTEKENDE<br />

CONSULTATIES. FIJN DAT<br />

JE ÉCHT LUISTERT EN<br />

VAN AANPAKKEN WEET.<br />

JE BENT EEN TOPPER”<br />

Een compliment voor<br />

de diabeteseducator<br />

DUURZAAM DOORGAAN<br />

Duurzaamheid, gezondheid en<br />

gezondheids zorg gaan hand in hand.<br />

Daarom heeft de directie van ons ziekenhuis<br />

beslist het jaarthema van duurzaamheid<br />

te verlengen.<br />

Bedrijfskundig directeur Pieter <strong>De</strong>clerck:<br />

“Met onze deelname aan de Green <strong>De</strong>al<br />

Duurzame Zorg zijn we een engagement<br />

– een duurzame organisatie worden –<br />

aangegaan. Maar de weg daarnaartoe<br />

is lang. In <strong>2023</strong> hebben we al veel<br />

gerealiseerd. Waar mogelijk hebben we<br />

ons energieverbruik gereduceerd door<br />

de installatie van meer dan 2.000 extra<br />

zonne panelen, een revisie van onze<br />

WKK’s, meer geautomatiseerde<br />

afwezigheids detectie, relighting, powermanagement,<br />

enzovoort. Onze afvalstromen<br />

worden beter gesorteerd en we<br />

hebben een sensibiliseringscampagne<br />

georganiseerd. Mooi allemaal, maar het<br />

werk is nog niet af. Ik ben ervan overtuigd<br />

dat we in 2024 nog meer stappen kunnen<br />

zetten.”<br />

MEER INFO<br />

Pieter <strong>De</strong>clerck • bedrijfskundig directeur<br />

057 35 7012 • pieter.declerck@yperman.net<br />

4


WERKEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

itZORG-manager Yves Platteeuw<br />

wordt programmacoördinator<br />

strategische projecten, maar blijft de<br />

eindverantwoordelijkheid dragen bij<br />

itZORG. Tom Bogaert neemt daar wel<br />

het operationele luik van hem over.<br />

Plannen voor<br />

projecten<br />

2014<br />

de start van<br />

itZORG<br />

Yves<br />

Platteeuw:<br />

“Het is aan<br />

mij om het<br />

overzicht te<br />

bewaren.”<br />

<strong>De</strong> zorg evolueert snel,<br />

binnen en buiten het<br />

ziekenhuis. Logisch dus dat<br />

er continu nieuwe projecten<br />

lopen. Daar zijn telkens<br />

meerdere ziekenhuisafdelingen<br />

of externe partners<br />

bij betrokken, elk met<br />

hun eigen communicatiegewoontes<br />

en IT-systemen.<br />

Laat je iedereen zijn ding<br />

doen, dan weet op den duur<br />

niemand nog wie waar<br />

mee bezig is en hoever alles<br />

staat. Het resultaat: een<br />

kakofonie in plaats van<br />

een harmonie.<br />

PIT IN DIKSMUIDE<br />

Enter de dirigent, die zorgt<br />

voor gestemde violen<br />

en mooi samenspel. Die<br />

rol is weggelegd voor de<br />

programmacoördinator<br />

strategische projecten: Yves<br />

Platteeuw. Een dirigeerstokje<br />

brengt hij niet mee<br />

naar die nieuwe functie,<br />

wel een pak ervaring als<br />

itZORG-manager. Kan<br />

hij aan de hand van een<br />

concreet project uitleggen<br />

wat z’n job inhoudt?<br />

Yves Platteeuw: “Neem<br />

de nieuwe PIT-dienst op de<br />

campus Diksmuide. Die<br />

start op 1 april. PIT staat<br />

voor paramedisch – of<br />

pre hospitaal – interventieteam.<br />

Het is een zieken wagen<br />

met een ambulancier en<br />

een spoedverpleegkundige<br />

5


die zelfstandig een<br />

aantal beslissingen mag<br />

nemen zonder dat er een<br />

arts aanwezig is. Zware<br />

pijnstillers toedienen,<br />

bijvoorbeeld. <strong>De</strong> PIT dient<br />

om de MUG-dienst, die<br />

bemand wordt door een<br />

arts en een verpleegkundige,<br />

te ontlasten.”<br />

Een PIT-dienst opstarten:<br />

het is snel gezegd, maar<br />

achter de schermen<br />

moeten een heleboel<br />

interne en externe<br />

partijen overleggen en hun<br />

deel van de puzzel leggen.<br />

Extern is dat de Stad<br />

Diksmuide, in functie van<br />

mobiliteit en de omgeving.<br />

Binnen het ziekenhuis<br />

zelf zijn dat onder andere<br />

de spoed afdeling, die de<br />

PIT-diensten aanstuurt,<br />

en de apotheek, die in<br />

Diksmuide medicatie zal<br />

stockeren. Wie nog?<br />

Yves Platteeuw: “Onze<br />

technische dienst regelt<br />

de verbouwingswerken,<br />

de personeelsdienst werft<br />

nieuwe medewerkers<br />

aan, de aankoopdienst<br />

koopt de ziekenwagen<br />

aan en het economaat<br />

regelt interventiekledij en<br />

beddengoed.”<br />

Tom Bogaert: “Ik heb als rechterhand van Yves meegewerkt<br />

aan de uitrol van KWS.”<br />

STAPPENPLAN<br />

Zo’n project vergt dus<br />

veel overleg en samenwerking.<br />

En zo lopen er<br />

tientallen projecten, ook<br />

met partners buiten het<br />

ziekenhuis. <strong>De</strong>nk maar<br />

aan de groeiende samenwerking<br />

met az West<br />

Veurne en de huisartsen,<br />

revalidatieinstellingen en<br />

psychia trische diensten uit<br />

de regio.<br />

Yves Platteeuw: “Het is<br />

aan mij om het overzicht<br />

te bewaren. Daarnaast<br />

werken we aan een<br />

systeem om elk project<br />

volgens een vast stramien<br />

te managen. Nu houdt<br />

de ene dienst informatie<br />

bij in Excel, de andere<br />

in Word, nog een andere<br />

gebruikt speciale projectsoftware.<br />

Het resultaat is<br />

een weinig transparant<br />

kluwen van afspraken,<br />

verslagen en offertes,<br />

waardoor dingen vergeten<br />

dreigen te raken. Daarom<br />

denken we na over een<br />

tool die een vast stappenplan<br />

volgt en door alle<br />

betrokken partijen<br />

gebruikt en bekeken kan<br />

worden.”<br />

INTENS KWS<br />

Om het voor Yves haalbaar<br />

te houden, neemt<br />

Tom Bogaert bij itZORG<br />

de dagelijkse werking van<br />

hem over.<br />

Tom Bogaert: “Ik was eerst<br />

tien jaar hoofdverpleegkundige<br />

op neurologie<br />

en ben vijf jaar geleden<br />

naar itZORG overgestapt.<br />

Ik ben hier begonnen<br />

als project leider van het<br />

10<br />

medewerkers<br />

bij itZORG<br />

elektronisch medicatievoorschrift.<br />

Daarna heb ik<br />

als rechterhand van Yves<br />

meegewerkt aan de uitrol<br />

van KWS, het klinische<br />

“WE WILLEN ELK<br />

PROJECT VOLGENS<br />

EEN VAST STRAMIEN<br />

MANAGEN”<br />

werkstation. Goed dat<br />

Yves in de buurt blijft,<br />

want er komen nog een<br />

paar arbeidsintensieve<br />

KWS-projecten aan:<br />

intensieve zorgen, preop<br />

en het operatiekwartier,<br />

radiologie en sterilisatie.”<br />

12 SPUITDRIJVERS PER POST<br />

Tom Bogaert ziet het helemaal zitten om de<br />

tien medewerkers van itZORG aan te sturen.<br />

“Het is een aangename en ambitieuze ploeg,<br />

met profielen die elkaar mooi aanvullen.<br />

Velen werkten vroeger als verpleegkundige,<br />

in verschillende afdelingen. Die ervaring<br />

helpt om nieuwe zorgsystemen te introduceren,<br />

zoals de nieuwe spuitdrijvers.”<br />

<strong>De</strong> vorige generatie spuitdrijvers dateert<br />

van 2007 en is aan vernieuwing toe. Het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis is het eerste<br />

zieken huis in Europa dat overschakelt op<br />

een zeer geavanceerd systeem.<br />

Yves Platteeuw: “Vandaag kun je alleen<br />

aangeven hoeveel cc medicatie je wilt<br />

toedienen. <strong>De</strong> nieuwe spuitdrijvers zijn<br />

computers die via wifi met KWS verbonden<br />

zijn. Je kunt heel veel data ingeven: hoeveel<br />

de patiënt weegt, wanneer je de medicatie<br />

wilt toedienen, of dat met een constant<br />

tempo of versneld moet gebeuren … Onder<br />

meer op intensieve komen er stations met<br />

elk twaalf spuitdrijvers.”<br />

Tom Bogaert: “Ook dat project vergt<br />

veel samenwerking: met IT, itZORG,<br />

de apotheek, de biotechnische dienst en<br />

de afdelingen zelf.”<br />

6


SAFETY FIRST<br />

In de tweede helft van <strong>december</strong> en in januari organiseert<br />

het ziekenhuis opnieuw brand- en evacuatieoefeningen.<br />

Want als er iets misgaat, is het van levensbelang dat<br />

iedereen weet wat hij of zij moet doen.<br />

3.151 312 1.731<br />

SENSOREN BRANDBLUSSERS BRANDDEUREN<br />

A LARMEER<br />

via meldknop (voorkeur)<br />

of 2222<br />

367<br />

DRUKKNOPPEN<br />

VOOR BRANDDETECTIE<br />

145<br />

BRANDHASPELS<br />

OM TE BLUSSEN<br />

29<br />

REFERENTIEPERSONEN<br />

NOODPLANNING<br />

B LUS<br />

eerste bluspoging<br />

C OMPARTIMENTEER<br />

EN EVACUEER<br />

volgens de basisprincipes<br />

Je inschrijven voor de brand- en evacuatieoefeningen doe je via ESS


JYZ<br />

852 JAAR<br />

INZET<br />

Met 27 zijn ze, de collega’s die in <strong>2023</strong> hun<br />

bloeddrukmeter, soeplepel, rekenmachine of<br />

zwabber aan de wilgen hingen en met (brug-)<br />

pensioen vertrokken. En daar hoort natuurlijk<br />

een feestje en een dikke merci bij.<br />

<strong>De</strong> gevierden: Marleen Grymonprez (C2), Nadine Sampers (C2),<br />

Mieke Truwant (C2), Marleen <strong>De</strong>gryse (consultatie neurologie),<br />

Greta Bodyn (D2), Ann Tanghe (D5), Marleen Bailleul (D5),<br />

Christine Libert (economaat), Johan Duyvejonck (ergo), Christine<br />

Perneel (isotopen), Edwine Nuytten (keuken), Jocelyne Pauwels<br />

(keuken), Marleen <strong>De</strong>prey (keuken), Dannick <strong>De</strong>joncheere<br />

(logistiek G0), Johan Couchez (MKG, lid van OR en CPBW),<br />

Christine Pacquet (poli MZP, lid van de OR van 2012 tot 2016),<br />

Paul Barbier (operatiekwartier) Lucrèce Simoen (operatiekwartier,<br />

lid van OR en CPBW), Dorine <strong>De</strong>scamps (operatiekwartier),<br />

Ann <strong>De</strong>puydt (preop), Marie-Christine Dumortier (schoonmaak),<br />

Darline Van Eeckhoutte (schoonmaak), Corine Blondeel<br />

(schoonmaak), Brigitte <strong>De</strong>bruyne (Sp G), Hilde Meersseman<br />

(C-lounge), Trees <strong>De</strong>kester (schoonmaak) en Myriam Rosselle<br />

(schoonmaak).<br />

8


LEVEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

Meer patiënten voor de middag<br />

naar huis. Het is een streefdoel met<br />

aanzienlijke voordelen – niet alleen<br />

voor die patiënten, ook voor de<br />

medewerkers.<br />

Thuis tegen<br />

twaalf<br />

12 %<br />

van de patiënten<br />

gaat nu voor 12 uur<br />

naar huis<br />

30 %<br />

is het streefdoel<br />

Ann-Sophie<br />

<strong>De</strong>puydt en Mieke<br />

Coussens: “Er zal<br />

een mentaliteitswijziging<br />

nodig<br />

zijn.”<br />

Vandaag vertrekt maar<br />

een kleine minderheid<br />

van onze patiënten voor<br />

12 uur naar huis: zowat<br />

12 procent. Dat is historisch<br />

zo gegroeid, maar vaak is<br />

ontslag voor de middag<br />

ook niet mogelijk, zegt<br />

onthaalmanager Ann-Sophie<br />

<strong>De</strong>puydt. “Als de patiënt na<br />

de middag een onderzoek<br />

moet ondergaan of op<br />

revalidatie moet, kan ontslag<br />

uiteraard nog niet.”<br />

Andere patiënten zijn<br />

wel al ontslagklaar voor<br />

12 uur, maar gaan pas na de<br />

middag of in de vooravond<br />

naar huis. “Soms heeft dat<br />

met vervoer te maken”, zegt<br />

Mieke Coussens, verantwoordelijk<br />

voor de opnameplanning.<br />

“We willen de<br />

patiënten beter en vroeger<br />

informeren als ze mogelijk<br />

al voor de middag naar huis<br />

kunnen, zodat ze tijdig<br />

vervoer kunnen regelen.”<br />

BEDDENDRUK<br />

Iemand die langer dan<br />

nodig op de spoedafdeling<br />

moet blijven, omdat er nog<br />

geen kamer vrij is. Of een<br />

geriatriepatiënt die eerst op<br />

een interne afdeling wordt<br />

opgenomen, tot hij naar<br />

een kamer op de afdeling<br />

geriatrie kan. Het zijn<br />

situaties die geregeld voorkomen,<br />

zeker in periodes<br />

met een grote beddendruk,<br />

zoals het najaar.<br />

9


“Het is een voordeel als<br />

je meteen op de juiste<br />

afdeling terechtkomt”,<br />

zegt Ann-Sophie. “Zowel<br />

voor de patiënt als voor de<br />

behandelende arts, want<br />

die verliest kostbare tijd<br />

als hij of zij tussen afdelingen<br />

moet pendelen.”<br />

Nog een voordeel van een<br />

vroeg ontslag: de wachttijd<br />

bij de inschrijvingen<br />

wordt korter. “Als meer<br />

mensen ’s ochtends naar<br />

huis gaan, kunnen we<br />

de nieuwe opnames<br />

beter spreiden”, legt<br />

Ann-Sophie uit.<br />

PUZZEL LEGGEN<br />

Patiënten vroeger ontslaan<br />

betekent ook meer<br />

efficiëntie in de schoonmaak,<br />

zegt diensthoofd<br />

Lut Ganne. “Overdag<br />

hebben we meer personeel<br />

dan na 16 uur, waardoor<br />

de kamers sneller schoongemaakt<br />

kunnen worden.<br />

En als we tijdig weten dat<br />

een patiënt vertrekt,<br />

vermijden we dubbel<br />

werk. Er is sowieso een<br />

poetsbeurt tussen twee<br />

patiënten, dus dan hoeft<br />

de dagelijkse schoonmaak<br />

niet te gebeuren.”<br />

Lut Ganne: “Op onze nieuwe werkwagens zit een tablet. Daarmee<br />

zien we welke kamers we kunnen poetsen.”<br />

Ongeveer twintig minuten<br />

voor een bed, een zetel,<br />

de kasten, het nachtkastje<br />

en het sanitair in een<br />

tweepersoonskamer tot<br />

een half uur voor een<br />

eenpersoonskamer:<br />

zoveel tijd heeft een<br />

schoonmaak medewerker<br />

nodig om een kamer te<br />

poetsen na het ontslag<br />

van een patiënt. En als de<br />

kamer volledig ontsmet<br />

moet worden, bijvoorbeeld<br />

na een coronapatiënt,<br />

komt daar nog<br />

flink wat tijd bij.<br />

Lut: “Sinds kort hebben de<br />

schoonmaak medewerkers<br />

nieuwe werkwagens, met<br />

een tablet. Daarop zien ze<br />

welke kamers ze kunnen<br />

poetsen en geven ze<br />

in wanneer de kamer<br />

klaar is.”<br />

“Dat spaart een hoop<br />

telefoontjes uit”, zegt<br />

Mieke. Ze hoopt dat de<br />

moeilijke puzzel die ze<br />

elke dag legt – voor elke<br />

patiënt op het juiste<br />

moment een bed op de<br />

juiste afdeling – in de<br />

toekomst een beetje<br />

eenvoudiger wordt.<br />

NA DE KOFFIE<br />

Ann-Sophie: “Vroeger<br />

werd je haast automatisch<br />

na de middag ontslagen,<br />

‘na de koffie’. Er zal dus<br />

een mentaliteitswijziging<br />

nodig zijn. We zullen de<br />

nieuwe aanpak en het<br />

belang ervan voldoende<br />

moeten uitleggen, zowel<br />

aan de patiënten als<br />

aan de medewerkers.<br />

En er zijn ook externen<br />

bij betrokken, zoals<br />

“ALS WE TIJDIG<br />

WETEN DAT EEN<br />

PATIËNT VERTREKT,<br />

VERMIJDEN WE<br />

DUBBEL WERK”<br />

ambulancediensten en<br />

woonzorgcentra. Als meer<br />

mensen ’s morgens al het<br />

ziekenhuis verlaten, zal<br />

dat ook voor hun werking<br />

gevolgen hebben.”<br />

120<br />

bedden/kamers<br />

worden elke dag<br />

gepoetst<br />

WAT KUN JE ZELF DOEN?<br />

Mogelijk maken dat meer patiënten vroeger<br />

naar huis kunnen, zal teamwork vergen. Van<br />

onthaal en opname, over artsen, verpleegkundigen<br />

en secretariaten, tot ambulancediensten:<br />

elke schakel is van belang.<br />

Als preoperatieve, onthaal- en opnamemedewerker<br />

kun je de patiënt al van bij de<br />

start informeren over een eventueel ontslag<br />

voor 12 uur. Ook secretariaatsmedewerkers<br />

kunnen die communicatie ondersteunen.<br />

Artsen kunnen in de mate van het mogelijke<br />

hun patiënten tijdig de ontslagdocumenten<br />

bezorgen, en verpleegkundigen geven in<br />

KWS aan wanneer een kamer vrij is en kan<br />

worden schoongemaakt.<br />

Via de onthaalbrochure en de andere<br />

communicatiekanalen van het ziekenhuis<br />

worden de patiënten en alle betrokkenen<br />

duidelijk geïnformeerd over ons streven<br />

om mensen voor 12 uur naar huis te laten<br />

gaan.<br />

10


VRAAG HET HEM ZELF<br />

“Mijn competitiegewicht was 56 kilo voor 1,81 meter.”<br />

“IK HOU VAN AFWISSELING<br />

EN DRUKTE”<br />

David <strong>De</strong>schuytter<br />

DIENST BIOTECHNIEK<br />

Stuur je vragen voor<br />

Vincent door naar<br />

communicatie@yperman.net<br />

“<br />

In een paar minuten<br />

staat hij hier en is het<br />

probleem opgelost”, pochte<br />

OK-verpleegkundige Mieke<br />

Van Acker in deze rubriek<br />

over David <strong>De</strong>schuytter.<br />

Ben je altijd zo snel?<br />

“Als het dringend is, vertrek<br />

ik meteen.”<br />

Wat doet de dienst<br />

biotechniek?<br />

“We staan in voor alle<br />

medische apparatuur, met<br />

vier voltijdse en twee<br />

deeltijdse medewerkers.”<br />

Is dit je eerste job?<br />

“Na mijn graduaat elektronica<br />

heb ik eerst elf jaar bij<br />

Barco gewerkt.”<br />

Wat is het verschil?<br />

“Het moet hier ook vooruitgaan<br />

en in orde zijn, maar<br />

de insteek is anders: we zijn<br />

bezig met mensen en zorg.”<br />

Wat vind je leuk aan je<br />

werk?<br />

“<strong>De</strong> afwisseling en de<br />

drukte – allebei dagelijkse<br />

kost hier.”<br />

Volgens je collega’s ben<br />

je zeer plichtsbewust.<br />

“In een ziekenhuis kan je<br />

niet voor half werk gaan.”<br />

Ze noemen je een man van<br />

weinig woorden.<br />

“Mijn vrouw klaagt ook<br />

soms dat er niet veel uit<br />

komt. Ik zal niet meer<br />

veranderen, denk ik.”<br />

Blijkbaar spreek je wel met<br />

de pedalen?<br />

“Ik heb vier jaar gekoerst,<br />

tot en met de beloften. <strong>De</strong><br />

12 kilometer naar het werk<br />

fiets ik bijna elke dag en ik<br />

rijd ook mee met fietsclub<br />

’t Hoekje.”<br />

Pittige ritjes?<br />

“We doen 100 kilometer<br />

met 33 à 36 per uur. Als je<br />

gefietst hebt, moet je het<br />

achteraf voelen, hé.”<br />

Welke type ben je?<br />

“Het klimmerstype. Mijn<br />

competitiegewicht was<br />

56 kilo voor 1,81 meter.”<br />

Heb je een favoriete col?<br />

“<strong>De</strong> Stelvio in Italië:<br />

prachtige vergezichten en<br />

veel haarspeldbochten. Ik<br />

houd van klimmers zoals<br />

Contador, die recht op de<br />

trappers staan en tempoversnellingen<br />

plaatsen.”<br />

Is je gezin ook zo sportief?<br />

“Ja, toch wel. Op reis doen<br />

we graag aan canyoning of<br />

rotsklimmen. En we gaan<br />

samen skiën.”<br />

Wie staat hier volgende<br />

keer?<br />

“Vincent Durnez, adjuncthoofdverpleegkundige<br />

van<br />

intensieve. Bij technische<br />

problemen op zijn afdeling<br />

helpt hij actief mee om de<br />

dingen op te lossen. Hij<br />

zorgt er ook mee voor dat al<br />

het medisch materiaal in de<br />

boxen in orde is.”<br />

11


INTERIMMEN IN<br />

EIGEN HUIS<br />

Sinds de start van Surplus in maart<br />

hebben 49 medewerkers de regeling<br />

gebruikt om samen 1.323 uren extra te<br />

werken. Maar hoe zit het weer in elkaar?<br />

Christine Creus (diensthoofd HR):<br />

“Surplus biedt je de mogelijkheid om bij te<br />

werken – maximaal 120 uur per kalenderjaar.<br />

Om een zieke collega op je dienst te<br />

vervangen, bijvoorbeeld, of om elders bij<br />

te springen als het heel druk is. Via ESS<br />

kun je de data doorgeven waarop je<br />

beschikbaar bent. Als je ingeschakeld<br />

wordt, nemen we telefonisch contact<br />

met je op.”<br />

Surplus is mogelijk voor voltijdse en deeltijdse<br />

medewerkers, maar niet voor wie<br />

in een stelsel van loopbaan onderbreking<br />

of progressieve tewerkstelling zit. Het<br />

voordeel? Je krijgt 50 procent toeslag op<br />

je reguliere uursalaris, en de surplusuren<br />

worden uitbetaald in de maand dat je ze<br />

gewerkt hebt.<br />

VRAGEN? JE KANDIDAAT STELLEN?<br />

Mail naar surplus@yperman.net<br />

EVEN TOT RUST KOMEN<br />

In de Stille Ruimte kun je even tot rust<br />

komen in de drukte van het ziekenhuis,<br />

ongeacht je geloof of afkomst. Petra Man,<br />

Chantal Catteeuw, Kobe Sercu, Thomas<br />

<strong>De</strong>gryse en de vrijwilligers Gerda Rosseeuw<br />

en Tania <strong>De</strong>trez dompelen het vertrek<br />

geregeld in een ander thema onder. Zo<br />

triggeren ze voorbijgangers om er eens<br />

binnen te stappen.<br />

Petra Man (pastorale dienst): “’t Is fijn dat<br />

we in ons ziekenhuis aandacht kunnen<br />

53<br />

Zoveel ambassadeurs privacy<br />

& security telt ons ziekenhuis.<br />

Ze beantwoorden vragen over<br />

informatieveiligheid, wijzen op<br />

het belang van een juiste omgang<br />

met vertrouwelijke gegevens en<br />

zijn de schakel tussen de data<br />

protection officer en de werkgroep<br />

informatieveiligheid, en de collega’s<br />

op de werkvloer.<br />

besteden aan dit type zorg. In november<br />

hebben we bezoekers uitgenodigd om<br />

een kaartje met de naam van iemand die<br />

ze missen, in een boom te hangen. Een<br />

andere keer kon je een schelp in het zand<br />

leggen, bij foto’s van een kalme of net<br />

stormachtige zee. Of dat werkt? Zeker,<br />

want er zit altijd iemand. We moeten allemaal<br />

wel eens op de pauzeknop duwen.”<br />

HEB JIJ EEN IDEE VOOR EEN THEMA?<br />

Laat het Petra weten via<br />

petra.man@yperman.net<br />

EERSTE HULP BIJ ZORGEN<br />

Je kent ze misschien al van op de palliatieve,<br />

maar sinds kort wonen er ook een paar<br />

bij het palliatief supportteam: zorgenvriendjes.<br />

Ze staan klaar voor jongeren of<br />

kinderen die op bezoek komen bij iemand<br />

die heel erg ziek is.<br />

Katherine Tetaert (psycholoog): “Een<br />

zorgenvriendje is een knuffel die eruitziet<br />

als een gek monster en een rits als mond<br />

heeft. Het is de echtgenote van onze pastoraal<br />

medewerker Frank Allewaert die ze<br />

maakt. Als een kind zorgen heeft, kan het<br />

die opschrijven en door z’n zorgenvriendje<br />

laten ‘opeten’. Dat lucht op. Ook een tekening<br />

of een voorwerp kun je erin stoppen.<br />

Vooraf spreken we af of iemand in het zorgenvriendje<br />

mag kijken. Soms wil een kind<br />

iets delen via die weg, soms is het privé en<br />

dan moeten we dat respecteren.”<br />

MEER INFO<br />

Heeft iemand op je afdeling nood aan<br />

een zorgenvriendje? Neem contact op<br />

met het palliatief supportteam of<br />

katherine.tetaert@yperman.net<br />

MET JULLIE ALS STEUN EN TOEVERLAAT<br />

KAN IK VEEL MEER AAN. JULLIE GEVEN ONS<br />

HET GEVOEL DAT WE ER NOG ALTIJD BIJ<br />

HOREN. DIT IS DUS EEN DIKKE DANK U WEL”<br />

Een compliment voor het oncologisch dagziekenhuis<br />

12


GEEN HOBBY ALS EEN ANDERE<br />

Tomaten kweken, pilates volgen, een concertje<br />

meepikken? Fijne hobby’s, maar een beetje<br />

doorsnee toch. <strong>De</strong>ze drie medewerkers doen in<br />

hun vrije tijd wél iets speciaals.<br />

“HET IS FIJN OM EEN<br />

BAL VAN 2 KILO NAAR<br />

HET DOELGEBIED VAN<br />

DE TEGENSTANDERS<br />

TE WERPEN. VROEGER<br />

WAS ZO’N BAL GEVULD<br />

MET PAARDENHAAR”<br />

LIES PAUWELS<br />

Beleidsmedewerker transmurale<br />

en geïntegreerde zorg<br />

en krachtbalspeelster


“IK BEN AL VIJFTIEN JAAR GROOT­<br />

HERTOG VAN FLANDRENSIS, EEN<br />

MICRO NATIE IN ANTARTICA<br />

MET EEN EIGEN VLAG, MUNT,<br />

VOETBALTEAM EN WEBSITE:<br />

WWW.FLANDRENSIS.COM”<br />

NIELS VERMEERSCH<br />

Data protection officer<br />

en staatshoofd


“DE DIEPSTE DUIK WAS NAAR<br />

RAS IL-HOBZ IN MALTA, OP<br />

85 METER, MAAR MIJN EERSTE<br />

SCHEEPSWRAK BLIJFT DE<br />

MOOISTE HERINNERING: DE<br />

DONATOR IN ZUID-FRANKRIJK”<br />

LIESBETH VANDER PLANCKEN<br />

Verpleegkundige recovery<br />

en diepzeeduikster


OVER STEFANIE<br />

Psychiatrisch verpleegkundige Stefanie Dujardin combineert verschillende taken,<br />

vooral in de kinderpsychiatrie.<br />

Stefanie Dujardin is leefgroepbegeleider bij<br />

Twoape en liaisonverpleegkundige voor zowel<br />

kinder- als volwassenenpsychiatrie. Die<br />

professionele petjes combineert ze met een<br />

gezin, tennis en een boon voor kwaliteitskoffie.<br />

Alle ballen in de lucht<br />

LIAISON<br />

TOT RUST<br />

WINTER-<br />

TENNIS<br />

STRAFFE<br />

KOFFIE<br />

Stefanie werkt als<br />

liaisonverpleegkundige<br />

voor Twoape en de<br />

volwassenenpsychiatrie.<br />

“<strong>De</strong> spoed belt mij als er een<br />

minderjarige binnenkomt na<br />

een suïcidepoging, automutilatie,<br />

intoxicatie, ernstige<br />

gedragsproblemen … Ik overleg<br />

dan met Twoape- hoofdverpleegkundige<br />

Ime<br />

Vermeulen over wat we<br />

kunnen doen. Geregeld doen<br />

we een beroep op Wingg,<br />

het crisisnetwerk van alle<br />

actoren in de West-Vlaamse<br />

geestelijke gezondheidszorg.<br />

Daarnaast vervang ik één dag<br />

per week Liesbeth Houzet, de<br />

liaisonverpleegkundige voor<br />

volwassenen.”<br />

Naast haar taak als<br />

leefgroepbegeleider in<br />

Twoape maakt Stefanie ook<br />

deel uit van het liaisonteam<br />

kinderpsychiatrie dat op<br />

pediatrie langskomt. “Daar<br />

zijn twee e-bedden, bedoeld<br />

voor kinderen die het moeilijk<br />

hebben op school, thuis …<br />

Kinderen worden opgenomen<br />

van maandag tot vrijdag. Met<br />

in eerste instantie als doel<br />

dat zowel kind als ouders tot<br />

rust kunnen komen. Tijdens<br />

die week stellen we geen<br />

diagnose. Er wordt enkel<br />

geobserveerd en daarna<br />

advies gegeven. Dat kan een<br />

dagbehandeling in Twoape<br />

zijn, of het opstarten van<br />

gezinsbegeleiding.”<br />

Om stoom af te blazen,<br />

slaat Stefanie graag tegen<br />

een balletje bij Tennis- en<br />

Padelclub Moorslede, waar<br />

ze zich ook als bestuurslid<br />

engageert. “We spelen<br />

het hele jaar door in de<br />

openlucht, ook in de winter.<br />

Met een extra trui aan krijg<br />

je het gauw warm genoeg.<br />

Alleen als het hard regent of<br />

vriest, haken we af. Mijn man<br />

en onze zoontjes van negen<br />

en zeven tennissen mee.<br />

Ze voetballen ook alle drie.<br />

Jammer genoeg.” (lacht)<br />

Stefanie werkte hiervoor al in<br />

Heilig Hart Ieper, bij Beschut<br />

Wonen Ieper en in onze<br />

PAAZ-afdeling. Tussendoor<br />

baatte ze even haar eigen<br />

koffiebar uit. “Ik ging open<br />

op dinsdag en vrijdag begon<br />

de lockdown. Na anderhalf<br />

jaar heb ik de handdoek in<br />

de ring gegooid.” Haar<br />

carrière als barrista is dus<br />

voorbij, maar de liefde voor<br />

koffie is gebleven. Thuis<br />

heeft ze een espressomachine<br />

die de bonen vers<br />

maalt en waarmee ze zelf<br />

melk opschuimt. Haar tip<br />

voor koffieleken? “Alles<br />

begint met kwaliteitskoffie.<br />

Ik gebruik die van de Gentse<br />

brander OR.”<br />

16


PERSONALIA<br />

1 2 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15 16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28 29 30<br />

31 32 33 34 35 36<br />

37<br />

38 39 40<br />

NIEUWKOMERS (van 16 augustus tot 15 november)<br />

1 MIEKE VERHEYE | 21/08/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D2<br />

2 MARIANE VERSTRAETE |<br />

24/08/<strong>2023</strong> Medisch secretaresse<br />

Consultatie neurochirurgie<br />

3 LATOYA LOOSVELD | 28/08/<strong>2023</strong><br />

Medisch laboratorium<br />

technoloog Klinisch labo<br />

4 JOHANNA VANDERFAEILLIE |<br />

1/09/<strong>2023</strong> Diabeteseducator<br />

Diabetesconventie<br />

5 JULIETTE ROUSSEL | 1/09/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige C3<br />

6 JAIMEY HUYSENTRUYT |<br />

1/09/<strong>2023</strong> Verpleegkundige C2<br />

7 GREET TIBERGHEIN | 1/09/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Sp Loc 1<br />

8 ESMERA VANACKER | 1/09/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Operatiezaal<br />

9 MELISSA ALLEMAN | 1/09/<strong>2023</strong><br />

Logopedist Patiëntenbegeleiding<br />

10 ALEXANDRA BAILLEUL |<br />

4/09/<strong>2023</strong> Medewerker<br />

Hoteldienst<br />

11 LANDER VANBECELAERE |<br />

4/09/<strong>2023</strong> Verpleegkundige D1<br />

12 EMME VANHAVERBEKE |<br />

4/09/<strong>2023</strong> Medewerker<br />

Dienst communicatie<br />

13 JELLE BORTEEL | 4/09/<strong>2023</strong><br />

Ambulancier Spoedopname<br />

14 LIEN TACK | 5/09/<strong>2023</strong><br />

Medisch laboratorium<br />

technoloog Klinisch labo<br />

15 LINDSAY DEBIE | 11/09/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

16 BIRGIT CASTELEIN | 11/09/<strong>2023</strong><br />

Beleidsmedewerker innovatieprojecten<br />

Beleidsinformatie<br />

17 DASHURIJE SADIKU | 12/09/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

18 MELINE GOENS | 12/09/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

19 LAURENCE LEMAIRE | 18/09/<strong>2023</strong><br />

Leefgroepbegeleider Twoape<br />

20 KELLY LEFEVER | 18/09/<strong>2023</strong><br />

Farmaceutisch-technisch<br />

assistent Apotheek<br />

21 SARA VANHEULE | 25/09/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige C3<br />

22 CHARLOTTE DE WISPELAERE |<br />

25/09/<strong>2023</strong> Verpleegkundige<br />

Radiologie<br />

23 LOTTE HELSEN | 28/09/<strong>2023</strong><br />

Farmaceutisch-technisch<br />

assistent Apotheek<br />

24 THOMAS DEPOVER | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D5/Spoed<br />

25 FLORE UYTTENHOVE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D2<br />

26 AMBER ADAM | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D5/Spoed<br />

27 MELISSA GUERBOO | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige C3<br />

28 JAINNY DECADT | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Clusterwaak<br />

29 LOUISE VAN KERSCHAVER |<br />

1/10/<strong>2023</strong> Verpleegkundige D1<br />

30 JANE CRABBE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Operatiezaal<br />

31 SIEN VILEYN | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D4<br />

32 VANESSA SPINNEWYN |<br />

2/10/<strong>2023</strong> Verpleegkundige<br />

Consultatie interne<br />

33 SILKE DEDRIE | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige C2<br />

34 CAMILLE DEPOORTER |<br />

2/10/<strong>2023</strong> Verpleegkundige<br />

Operatiezaal<br />

35 EVELYNE VERVAECKE |<br />

2/10/<strong>2023</strong> Verpleegkundige<br />

Sp Psychogeriatrie<br />

36 AMBER NUYTTEN | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D5<br />

37 NADIA HSSAINE | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Poli<br />

nefrologie<br />

38 AUKE ROBAEYS | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Operatiezaal<br />

39 SUMMER LECOUTRE | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Maatschappelijk assistent<br />

Sociale dienst<br />

40 MARIE DECLERCK | 2/10/<strong>2023</strong><br />

Medewerker financieel<br />

infopunt Boekhouding<br />

17


41 42 43<br />

44 45 46<br />

47 48 49 50<br />

51<br />

52 53 54 55<br />

56<br />

57<br />

58 59<br />

60 61<br />

62<br />

63<br />

64 65 66<br />

67 68 69 70<br />

71<br />

72<br />

73<br />

74 75 76<br />

77<br />

78 79<br />

80<br />

81<br />

41 PETRA NEVEJANS | 9/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D5<br />

42 JANA DECROCK | 9/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Nierdialyse<br />

43 CASSANDRE HUSSIN | 9/10/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige C3<br />

44 ILSE BIDLOT | 16/10/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

45 TANIA VERSCHOORE | 23/10/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

46 LUMNIJE SELIMI | 23/10/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

47 LESLEY AMEELE | 23/10/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

48 FEBE SCHEIRLYNCK | 30/10/<strong>2023</strong><br />

Leefgroepbegeleider Twoape<br />

49 ILANA LANGEDOCK | 30/10/<strong>2023</strong><br />

Leerling zorgkundige<br />

Sp Psychogeriatrie<br />

50 ANJA VANACKER | 6/11/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige G0<br />

51 MAARTEN DEROO | 6/11/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D1<br />

52 KIM CLOET | 6/11/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige G1<br />

53 CYNTHIA DEJAEGHER | 6/11/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

54 EMILE VANOOTEGHEM |<br />

7/11/<strong>2023</strong> Logistiek assistent<br />

Centraal patiëntenvervoer<br />

55 LISA DEPLA | 9/11/<strong>2023</strong><br />

Administratief bediende<br />

Opname/onthaal<br />

56 FLEUR THIEUW | 13/11/<strong>2023</strong><br />

Medewerker Hoteldienst<br />

57 VÉRONIQUE DEBRAEVE |<br />

14/11/<strong>2023</strong> Medewerker<br />

Hoteldienst<br />

58 JOYCE LANTIMAN |<br />

14/11/<strong>2023</strong> Medewerker<br />

Hoteldienst<br />

59 STIJN VANDAMME | 15/11/<strong>2023</strong><br />

Clientbeheerder ICT<br />

60 KEVIN PONCHAUX | 15/11/<strong>2023</strong><br />

Leerling elektrische<br />

installaties Technische<br />

dienst<br />

ARTS-SPECIALIST<br />

IN OPLEIDING<br />

61 EMMA ALLAERT | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Inwendige geneeskunde<br />

62 AMBER BEMELMANS | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Orthopedie<br />

63 GILLIAN CLAEYS | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Gynaecologie<br />

64 EMMA COENE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Inwendige geneeskunde<br />

65 EVELYNE CORTHOUTS | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Anesthesie<br />

66 LAURISSA DEMEULENAERE |<br />

1/10/<strong>2023</strong> Inwendige<br />

geneeskunde<br />

67 CHARLES DEMUYNCK | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Anesthesie<br />

68 JOKE GROVEN | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Oftalmologie<br />

69 LAURA HENDRICKX | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Heelkunde<br />

70 BRIAN INGELAERE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Orthopedie<br />

71 KORNEEL MAENE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Inwendige geneeskunde<br />

72 GILIAM MARCH | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Heelkunde<br />

73 ISEULT MOREL | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Gynaecologie<br />

74 TIM PHILIPS | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Orthopedie<br />

75 LAURE RUYSSINCK | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Plastiche chirurgie<br />

76 PIETERJAN SOETE | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Inwendige geneeskunde<br />

77 NATHANAËL THELINGE |<br />

1/10/<strong>2023</strong> Cardiologie<br />

78 WARD VANCOLEN | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Inwendige geneeskunde<br />

79 FEBE VANDEN BULCKE |<br />

1/10/<strong>2023</strong> Inwendige geneeskunde<br />

80 MARTHE VANRENTERGHEM |<br />

1/10/<strong>2023</strong> Klinische biologie<br />

81 LOUISE VOORSPOELS | 1/10/<strong>2023</strong><br />

Oftalmologie<br />

PENSIOEN<br />

BRIGITTE DEBRUYNE | 31/08/<strong>2023</strong><br />

Sp Psychogeriatrie<br />

MARLEEN GRYMONPREZ |<br />

31/08/<strong>2023</strong> C2<br />

MARLEEN BAILLEUL |<br />

30/09/<strong>2023</strong> D5<br />

JOHAN COUCHEZ | 30/09/<strong>2023</strong><br />

MKG<br />

HUWELIJK<br />

TAMARA PEREIRA en Matijs Claeys<br />

| 2/09/<strong>2023</strong> Nierdialyse<br />

KELLY VANDEKERCKHOVE en<br />

Arnaud Boudewyn | 8/09/<strong>2023</strong><br />

Sp Psychogeriatrie<br />

NELE MASSCHELIN en<br />

Wesley <strong>De</strong>meulemeester |<br />

9/09/<strong>2023</strong> G1<br />

EVY DESMYTTERE en Klaas Matthys<br />

16/09/<strong>2023</strong> Poli nefro-host<br />

ELLEN MOLLEN en Shane<br />

<strong>De</strong>scamps | 29/09/<strong>2023</strong><br />

Consultatie interne<br />

GEBOORTE<br />

MANON CRAEYMEERSCH | 6/06/<strong>2023</strong><br />

dochtertje van Nele Verhaeghe<br />

Stafmedewerker kwaliteit<br />

ANNA SIX | 3/07/<strong>2023</strong> dochtertje van<br />

Esmée Mollen Nierdialyse<br />

FEBE VERHAEGHE | 13/07/<strong>2023</strong><br />

dochtertje van Gerdien Cailliau<br />

Klinisch labo<br />

18


VRAAGSTAART<br />

TYSON MERTEN | 23/08/<strong>2023</strong><br />

zoontje van Kjenta<br />

<strong>De</strong>vriendt G2<br />

JEROME GLORIEUX | 29/08/<strong>2023</strong><br />

zoontje van Anneleen<br />

Impens Twoape<br />

ODARD LUGGHE | 11/09/<strong>2023</strong><br />

zoontje van Flore Thevelein<br />

Materniteit<br />

DRÉ SIX | 26/09/<strong>2023</strong> zoontje<br />

van Naomi D’Hondt<br />

Ziekenhuishygiënist<br />

ARTHUR VERSTRAETE |<br />

29/09/<strong>2023</strong> zoontje van Joni<br />

<strong>De</strong>somer C3<br />

CÉZANNE DE PAUW | 5/10/<strong>2023</strong><br />

dochtertje van Julie <strong>De</strong><br />

Pauw Multidisciplinair<br />

pijncentrum<br />

JILL BLANCKAERT | 27/10/<strong>2023</strong><br />

dochtertje van Natasja<br />

Lermytte C3<br />

OVERLIJDEN<br />

MADELEINE VANHEULE<br />

† 28/08/<strong>2023</strong> schoonmoeder<br />

van Marleen Vandenbilcke<br />

Oncologisch dagziekenhuis<br />

JOZEF DUMOULIN † 28/08/<strong>2023</strong><br />

vader van Marij Dumoulin<br />

Pediatrie<br />

NATASJA HUGUES † 1/09/<strong>2023</strong><br />

schoonzus van Franky Dury<br />

Intensieve zorgen<br />

MARCEL VANNIEUWENHUYZE<br />

† 3/09/<strong>2023</strong> schoonvader van<br />

Regine Vandeputte G1<br />

NOËL CAPOEN<br />

† 4/09/<strong>2023</strong> grootvader van<br />

Femke Vanhaesebrouck<br />

Aankoopdienst<br />

GABY LEWYLLIE<br />

† 13/09/<strong>2023</strong> grootvader<br />

van Korneel Verhalle<br />

Sp Psychogeriatrie<br />

FRANS DESMET † 13/09/<strong>2023</strong><br />

schoongrootvader<br />

van Charlot Cool<br />

Mobiele equipe/<br />

patiëntenbegeleiding<br />

MARIE-LOUISE DEVOLDER<br />

† 4/11/<strong>2023</strong> grootmoeder<br />

van Charlot Cool<br />

Mobiele equipe/<br />

patiëntenbegeleiding<br />

ODETTE GELDHOF † 17/09/<strong>2023</strong><br />

moeder van Ingrid Dutoo<br />

D4<br />

YVO LALEMAN † 30/09/<strong>2023</strong><br />

schoonvader van Anitza<br />

Ghillemijn Geriatrisch<br />

dagziekenhuis<br />

CARLOS OOSTERLINCK<br />

† 5/10/<strong>2023</strong> vader van Nadine<br />

Oosterlinck Sterilisatie<br />

EDDY DEMAN † 15/10/<strong>2023</strong><br />

vader van Nathalie <strong>De</strong>man<br />

Sterilisatie en schoonvader<br />

van Didier Gelein<br />

Klinisch labo<br />

JOHNNY LENIERE † 16/10/<strong>2023</strong><br />

vader van Sandrine Leniere<br />

Schoonmaak, grootvader<br />

van Joyce Covemaecker<br />

C3 en schoongrootvader<br />

van Justine Gillebert<br />

Recovery<br />

NELLY VANDEVOORDE<br />

† 16/10/<strong>2023</strong> moeder van<br />

Norman Cleenewerck<br />

Technische dienst en<br />

schoonmoeder van<br />

Caroline Packet<br />

Opname – onthaal<br />

JEANNE WILDEMEERSCH<br />

† 18/10/<strong>2023</strong> grootmoeder van<br />

Emma Louf Consultatie<br />

fysio<br />

THERESIA MAES † 19/10/<strong>2023</strong><br />

moeder van Sofie <strong>De</strong> Rave<br />

G0<br />

MARIETTE VANHOUTTE<br />

† 29/10/<strong>2023</strong> moeder<br />

van Martine D’hondt<br />

Operatiezaal<br />

MARIE-JEANNE VANROBAEYS<br />

† 8/11/<strong>2023</strong> grootmoeder van<br />

Aurely <strong>De</strong>groote Dienst hr<br />

POL MARICHAL † 10/11/<strong>2023</strong><br />

schoonvader van Anja<br />

Platteeuw C2<br />

Wat doe je bij<br />

de palliatieve<br />

afdeling?<br />

Vanwaar die<br />

keuze?<br />

Kijk je nu<br />

anders tegen<br />

het leven<br />

aan?<br />

Is een<br />

patiënt jou<br />

bijgebleven?<br />

Wat zijn je<br />

plannen voor<br />

eindejaar?<br />

CHRISTINE<br />

VANDEWALLE<br />

20 jaar vrijwilliger<br />

palliatieve afdeling<br />

“Een handje toesteken<br />

met de koffie, een<br />

babbeltje doen, bij<br />

iemand gaan zitten<br />

die daar behoefte aan<br />

heeft.”<br />

“Mijn man en ik hadden<br />

een drukke slagerij. Dat<br />

was altijd maar werken<br />

voor de zaak en nooit tijd<br />

voor mezelf. Toen wist<br />

ik al dat ik later vrijwilligerswerk<br />

wilde<br />

doen.”<br />

“Ik relativeer meer,<br />

maar dat is misschien<br />

ook met het ouder<br />

worden. Wat ik hier<br />

geleerd heb: wacht niet<br />

tot morgen om ruzies bij<br />

te leggen.”<br />

“Een jonge vrouw<br />

met kindjes. Ik had<br />

nog met haar samengewerkt.<br />

‘Ik wil niet dat<br />

er geweend wordt’, zei<br />

ze toen ik haar kamer<br />

binnenkwam.”<br />

“Tussen kerst en<br />

nieuwjaar komen onze<br />

twee dochters en vier<br />

kleinkinderen logeren,<br />

feesten en cadeautjes<br />

uitwisselen.”<br />

ANN<br />

KERCKHOF<br />

3 jaar vrijwilliger<br />

palliatieve afdeling<br />

“Helpen waar het kan<br />

en een luisterend oor<br />

bieden. Net als Martine<br />

<strong>De</strong>roo bak ik ook graag<br />

koekjes of taart in de<br />

keuken van de afdeling.”<br />

“Ik was kleuterjuf en<br />

de palliatieve trok me<br />

aan. Inmiddels ben ik<br />

ook vrijwilliger op de<br />

pediatrie. Je geeft een<br />

klein beetje en je krijgt<br />

er zoveel voldoening en<br />

levenslessen voor terug.”<br />

“Niet de grote wereldreis,<br />

maar de kleine<br />

dingen vind ik nu<br />

belangrijk. Tijd hebben<br />

voor mijn familie en<br />

voor wat ik graag doe.”<br />

“Het afscheid kan blijven<br />

hangen als je een band<br />

met iemand hebt<br />

opgebouwd. Gelukkig<br />

worden we hier<br />

fantastisch<br />

ondersteund!”<br />

“We vieren samen<br />

met mijn ouders, onze<br />

kinderen en het<br />

kleinkind. Hopelijk<br />

kunnen we dat nog vele<br />

jaren doen.”<br />

<strong>De</strong> <strong>Wyzer</strong> is het blad van en voor de artsen en medewerkers van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis. Redactieraad: Petra Man, Tom Bogaert, Christine Creus,<br />

Sabine Coppens, Cientia Cornille, Helien <strong>De</strong>mey, Anne-Elise <strong>De</strong> Gruyter,<br />

Aurely <strong>De</strong>groote, Tania <strong>De</strong>trez, Celestine Dumont, Hannes Ghyselen,<br />

Mieke Leenknegt, Emma Lemahieu, Greet Leupe, Stephan Ryngaert,<br />

Kobe Sercu, Caroline Theeten, Sofie Verhanneman, Sofie Verschoore, Katelijne<br />

Vanbeselaere. Realisatie: www.f-twee.be. Coördinatie: Katelijne Vanbeselaere.<br />

Contact: communicatie@yperman.net, tel. dect. 7020.<br />

Bekijk al onze vacatures op jobs.yperman.net<br />

of via de QR-code<br />

19


IN EEN<br />

NIEUW JASJE<br />

<strong>De</strong> collega’s van de bistro<br />

zitten in het nieuw. Het rood<br />

en blauw van vroeger is<br />

vervangen door wit.<br />

Bistromedewerker Eef<br />

Vandenbulcke: “We hebben<br />

zelf het model en de kleur<br />

gekozen. Het ziet er veel<br />

frisser uit, en ook stoerder,<br />

met alleen een voorschort en<br />

linten die achteraan kruisen.<br />

<strong>De</strong> uniformen zijn ook perfect<br />

afgewerkt: het merk, Nouveau<br />

Chef, is zowat de Porsche<br />

onder de horecakleding.”<br />

Of de klanten het ook mooi<br />

vinden? “Zeker, we hebben al<br />

veel complimentjes gekregen.”<br />

Op de foto van links naar rechts: Justine Balloey,<br />

Valery Van Hoorne, Eef Vandenbulcke en Oumy Ali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!