13.05.2024 Views

De Wyzer - mei 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

de<br />

MEDEWERKERSMAGAZINE JAN YPERMAN ZIEKENHUIS . MEI <strong>2024</strong><br />

5<br />

13<br />

16<br />

Op de 5G-trein<br />

<strong>De</strong> collega’s maken het rooster<br />

<strong>De</strong> nieuwe welzijnspycholoog<br />

Ik fiets nooit<br />

meer zonder<br />

helm”<br />

Katrien Martens


EDITO<br />

Beste collega,<br />

Ken je onze poppy nog? Daarin is<br />

‘mensen voor mensen’ niet voor<br />

niets een van onze bouwstenen<br />

voor nog betere zorg. Onze<br />

medewerkers – elk van jullie<br />

dus – zijn de ruggengraat van Jan<br />

Yperman. Jullie welzijn is dan ook<br />

een absolute prioriteit. Ik weet het:<br />

dat beweert elke organisatie. Wel,<br />

bij ons blijft het niet bij woorden.<br />

Onze nieuwe welzijnspsycholoog<br />

Chloé focust zich volledig op het<br />

mentaal welzijn van wie nood<br />

heeft aan ondersteuning, een<br />

babbel of verwijzing. Op pagina 16<br />

lees je over haar start bij Jan<br />

Yperman.<br />

Welzijn heeft ook te maken met<br />

autonomie en vertrouwen. Op drie<br />

diensten stellen de medewerkers<br />

voortaan zelf hun uurrooster op.<br />

<strong>De</strong> eerste reacties op het proefproject,<br />

waarmee we pionier zijn<br />

in Vlaanderen, zijn positief. Op<br />

termijn wordt het mogelijk<br />

uitgebreid naar andere afdelingen.<br />

Op pagina 13 en 15 lees je<br />

alvast wat drie collega’s van de<br />

‘zelfroostering’ vinden.<br />

En zoals je weet kan een gezonde<br />

geest niet zonder een gezond<br />

lichaam. Heel wat van jullie komen<br />

al met de fiets naar het werk,<br />

met het fietsleaseplan willen we<br />

nog meer mensen de trappers op<br />

krijgen. Meer over<br />

de fietsleasing en<br />

het belang van een<br />

fietshelm lees je op<br />

pagina 9 en 10.<br />

Geniet van dit<br />

nummer!<br />

Blik op de toekomst<br />

BIRGIT CASTELEIN<br />

“Innovatie zal ons tijd<br />

en werk besparen”<br />

5<br />

Vraag het hem zelf<br />

VINCENT DURNEZ<br />

“Bij mijn gezin kom ik tot rust”<br />

11<br />

Welzijnspsycholoog<br />

CHLOÉ DEJONGHE<br />

“Ons ziekenhuis zet echt in op<br />

het welzijn van de medewerkers”<br />

16<br />

Lees alle edities van<br />

de <strong>Wyzer</strong> op www.dewyzer.be<br />

of scan de QR-code<br />

Frederik<br />

Chanterie,<br />

algemeen<br />

directeur<br />

2


ALS DE NOOD HET HOOGST IS<br />

Sinds 1 april baat ons ziekenhuis<br />

een PIT uit in het<br />

Medisch Centrum Diksmuide.<br />

Maarten <strong>De</strong>laere<br />

(hoofd verpleegkundige<br />

spoed opname): “Een<br />

gespecialiseerde spoedverpleegkundige<br />

met<br />

bijzondere beroepstitel en<br />

een ambulancier hebben daar<br />

een werklokaal, twee slaapkamers,<br />

sanitair en een<br />

berging ter beschikking. Ze<br />

zullen de klok rond paraat<br />

staan om dringende geneeskundige<br />

hulp te verstrekken<br />

aan de inwoners van<br />

Diksmuide en de omliggende<br />

gemeenten.”<br />

<strong>De</strong> aansturing van de PIT<br />

gebeurt vanuit de noodcentrale<br />

in Brugge. Die beslist<br />

of de 112-ziekenwagen, de PIT<br />

of de MUG uitgestuurd wordt.


FEEST!<br />

Op vrijdagavond 6 september is er opnieuw JYZ@Highlight, ons spetterende<br />

personeelsfeest op Highlightfestival in Ieper. Vanaf 17.30 uur ben je welkom in<br />

de JYZ-tent voor een glaasje cava, om 21 uur gaan de tafels aan de kant en<br />

trekken we onze dancing shoes aan. <strong>De</strong> drankjes zijn gratis, parkeren en het<br />

shuttlebusje nemen doe je op de Picanolsite. Tussendoor kun je naar de<br />

festival acts gaan kijken en iets eten aan één van de standjes op de wei.<br />

IN ALLE RUST<br />

AFSCHEID NEMEN<br />

MEER INFO<br />

Hou de JYZ en het portaal in de gaten om je voor JYZ@Highlight in te schrijven<br />

Maar weinig dingen zijn zo ingrijpend en<br />

intens als afscheid moeten nemen van een<br />

dierbare. Ons ziekenhuis wil dat zowel<br />

patiënten als hun naasten dat zo sereen<br />

mogelijk kunnen doen. Daarom testen we<br />

een nieuw zorgprogramma op G1. Vanaf<br />

volgend jaar wordt het geïmplementeerd<br />

op alle afdelingen.<br />

Karen Vastmans (verpleegkundige<br />

palliatief support team): “Met die<br />

leid raad willen we alle medewerkers van<br />

het zieken huis helpen goede palliatieve<br />

zorg te geven, ook buiten de palliatieve<br />

eenheid. <strong>De</strong> klaprooskaartjes die je<br />

misschien al naast de deur van een kamer<br />

hebt zien hangen, maken deel uit van het<br />

project. Zo’n afbeelding wil zeggen dat de<br />

patiënt zich in een terminale fase bevindt.<br />

Als medewerker weet je dan dat je best op<br />

een gepaste manier de kamer binnengaat,<br />

de rust van de naasten respecteert en niet<br />

blijft babbelen voor de deur.”<br />

Het palliatief support team zal de kaartjes<br />

op alle afdelingen verdelen. Indien nodig<br />

kunnen ze ook bijbesteld worden.<br />

MEER INFO<br />

Karen Vastmans • verpleegkundige<br />

pallitatief support team<br />

057 35 67 35 of karen.vastmans@yperman.net<br />

68<br />

Zoveel mensen namen op 30 april deel<br />

aan de bloedinzameling van het Rode<br />

Kruis in ons ziekenhuis. Bedankt<br />

daarvoor! Want als geen ander weten wij:<br />

bloed geven redt levens!<br />

WAT WE ZELF DOEN…<br />

Hoe verbeteren we dagelijks onze zorgkwaliteit?<br />

In 2019 lieten we de externe<br />

JCI-accreditatie achter ons en stapten<br />

we – samen met 24 andere Vlaamse<br />

ziekenhuizen – in FlaQuM. Dat is een<br />

doe-het-zelfmodel, waarbij we onszelf in<br />

vraag stellen en eigen verbeterprojecten<br />

opstarten. Op die manier groeit iedereen<br />

mee in de nieuwe kwaliteitscultuur.<br />

Hoever staan we?<br />

Elly Luyten (stafmedewerker kwaliteit):<br />

“In 2022 hebben we patiënten, medewerkers<br />

en de eerste lijn bevraagd:<br />

wat loopt al goed en wat kan beter? <strong>De</strong><br />

resultaten vormden in 2023 de basis voor<br />

diepgaande focusgesprekken per afdeling<br />

en twee patiëntenpanels. Nu wordt het<br />

concreet. We stellen vijf werkgroepen<br />

samen, gebaseerd op de poppy, de vijf<br />

ziekenhuisdoelstellingen. Voor de zomer<br />

komen ze al een eerste keer samen, in<br />

september kloppen ze de prioriteiten en<br />

de doelstellingen af. Medewerkers die<br />

vrijwillig hun steentje willen bijdragen,<br />

zijn steeds welkom!”<br />

MEER INFO<br />

Elly Luyten • stafmedewerker kwaliteit<br />

057 35 70 69 of elly.luyten@yperman.net<br />

IK WIL IEDEREEN VAN DE KEUKEN<br />

BEDANKEN VOOR HET LEKKERE ETEN<br />

GEDURENDE MIJN VERBLIJF EN HERSTEL”<br />

Een patiënt<br />

4


WERKEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

Met subsidies van verschillende overheden<br />

lanceert het ziekenhuis innovatieve<br />

projecten die de zorg verbeteren en het<br />

werk lichter maken. Mooi meegenomen:<br />

van een 5G-woestijn veranderen we de<br />

Westhoek in een 5G-oase.<br />

Innovatieve<br />

zorg dankzij 5G<br />

1,9<br />

miljoen euro<br />

subsidie voor<br />

5G-projecten<br />

Caroline Gheysen<br />

(links, naast Birgit<br />

Castelein): “Het<br />

mooie aan de<br />

5G-innovatieprojecten<br />

is: ze<br />

worden volledig<br />

gesubsidieerd.”<br />

<strong>De</strong> bevolking vergrijst,<br />

de zorgvraag neemt<br />

toe. Meer handen aan het<br />

bed? Moeilijk haalbaar en<br />

wellicht niet betaalbaar.<br />

Nieuwe technologie kan<br />

helpen om de kloof te<br />

dichten, stelt Caroline<br />

Gheysen (directeur beleidsinformatie,<br />

innovatie<br />

en netwerken). Samen<br />

met Birgit Castelein<br />

(beleids medewerker<br />

innovatie projecten) legt ze<br />

uit hoe het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis pioniert met<br />

innovatieve zorgprojecten,<br />

gedragen door 5G.<br />

Wat is het probleem?<br />

Caroline: “<strong>De</strong> bevolking in<br />

de Westhoek vergrijst snel.<br />

Tegelijk wil die generatie zo<br />

lang mogelijk thuis en zelfredzaam<br />

blijven. Dat legt<br />

extra druk op het schaarse<br />

zorgpersoneel. Ook voor<br />

hun welzijn moeten we<br />

aandacht hebben.”<br />

Technologie kan helpen?<br />

Caroline: “Ja, maar het<br />

moet zinvolle technologie<br />

zijn, die taken overneemt<br />

en het werk lichter maakt.<br />

Zo krijgen medische professionals<br />

meer tijd om met<br />

de menselijke kant en de<br />

kwaliteit van de zorg bezig<br />

te zijn. Onze innovatieve<br />

5G-projecten met drones,<br />

5


virtuele realiteit en live<br />

video verbindingen (zie<br />

hieronder en hiernaast) zijn<br />

voorbeelden van hoe het<br />

moet.”<br />

Hoe innovatief zijn die<br />

projecten?<br />

Caroline: “Het is pionierswerk.<br />

Het is onze ambitie<br />

om als eerste ziekenhuis<br />

in Europa een volledig<br />

geautomatiseerde drone<br />

cargoport op ons dak<br />

te hebben die we voor<br />

verschillende logistieke<br />

processen kunnen in ­<br />

schakelen. We helpen mee<br />

de toekomst van de zorg<br />

uitvinden.”<br />

Dat moet toch handenvol<br />

geld kosten?<br />

Caroline: “Dat is het<br />

mooie: alles is gesubsidieerd.<br />

Met de POM en EBO<br />

hebben we een projectdossier<br />

ingediend bij<br />

Europa om een volledige<br />

5G-infrastructuur uit te<br />

rollen in de Westhoek.<br />

Daarmee hebben we<br />

4,9 miljoen euro binnengehaald.<br />

Het ziekenhuis<br />

betaalt dus niks. Gelukkig<br />

toeval: kort daarna deed<br />

minister Petra <strong>De</strong> Sutter<br />

een oproep voor innovatieve<br />

5G-projecten.<br />

Voor de 5G-projecten slaan de dienst beleidsinformatie, IT, itZORG,<br />

de technische dienst en de zorgprofessionals de handen ineen met<br />

de bedrijfswereld en de industrie.<br />

We dienden een dossier<br />

in met EBO, KULeuven,<br />

Howest, Orange en POM.<br />

Dat werd goedgekeurd:<br />

we kregen 1,9 miljoen<br />

euro om onze plannen<br />

te realiseren. Daardoor<br />

konden we ook Birgit aanwerven.<br />

Zij coördineert<br />

mee de projecten en helpt<br />

het team innovatie in ons<br />

ziekenhuis verder uit te<br />

bouwen.”<br />

Waarom is 5G zo belangrijk<br />

voor die innovatie?<br />

Birgit: “5G is de vijfde<br />

generatie mobiele<br />

netwerken. Het biedt<br />

een stabieler en nog<br />

veel sneller internet dan<br />

4G. Dat is nodig, omdat<br />

we in real time enorme<br />

hoeveelheden data moeten<br />

kunnen verzenden.<br />

Met EBO zullen we dus<br />

over de hele Westhoek<br />

5G uitrollen. Van een<br />

5G-woestijn wordt het<br />

hier een 5G-oase. Dat<br />

komt ook alle gezinnen<br />

ten goede: tegen eind<br />

2025 zullen die in één<br />

klap in het gebied met de<br />

beste 5G-dekking van het<br />

land wonen. We hebben<br />

nog veel werk voor de<br />

boeg, maar gelukkig zijn<br />

we met een heel team,<br />

Tegen eind<br />

2025<br />

is de Westhoek<br />

een 5G-oase<br />

met vertegenwoordigers<br />

van de dienst beleidsinformatie,<br />

IT, itZORG,<br />

“ONS ZIEKENHUIS<br />

HELPT MEE DE<br />

TOEKOMST VAN DE<br />

ZORG UIT TE VINDEN”<br />

de technische dienst en<br />

de zorgprofessionals.<br />

En op termijn zullen de<br />

pro jecten ons net werk en<br />

tijd besparen.”<br />

Medisch transport via drones<br />

Boven op het medisch technisch blok<br />

komt een drone cargoport. Van daaruit<br />

vliegt een drone naar de collectieve<br />

autodialyse in Diksmuide en landt<br />

daar op het dak. Bloedstalen van<br />

dialyse patiënten worden manueel in<br />

de drone geladen en gekoeld naar<br />

Ieper terug gevlogen. <strong>De</strong> cargoport is<br />

gekoppeld aan het buizenpostsysteem:<br />

de bloedstalen suizen automatisch naar<br />

het lab. Even later beschikt Diksmuide<br />

over de resultaten van het onderzoek.<br />

<strong>De</strong> drone cargoport en de eerste<br />

proefvluchten zijn voor het najaar.<br />

Met dit volledig geautomatiseerde<br />

logistiek dronesysteem heeft Ieper een<br />

Europese primeur – misschien zelfs een<br />

wereldprimeur. Grote troef is de snelheid:<br />

de artsen van de externe campus kunnen<br />

hun behandeling meteen aanpassen. Door<br />

de automatische koppeling aan de buizenpost<br />

komen er zelfs geen handen aan te<br />

pas. Die handen blijven dus aan het bed.<br />

6


Live video in de PIT<br />

<strong>De</strong> spoedverpleegkundige van het<br />

paramedisch interventieteam mag<br />

zelfstandig medische handelingen<br />

stellen. Toch kan het soms een meerwaarde<br />

zijn om ter plaatse het advies<br />

van de spoedarts te vragen. Nu<br />

gebeurt dat telefonisch. In de plaats<br />

daarvan komt er een kwalitatieve<br />

videoverbinding tussen de PIT en<br />

de arts op de spoed afdeling. <strong>De</strong> PITverpleegkundige<br />

draagt een slimme<br />

bril met in gebouwde camera, in de<br />

PIT zelf zitten vaste camera’s.<br />

Klaar in het najaar. Eind <strong>2024</strong> wordt het<br />

systeem automatisch eigendom van<br />

het ziekenhuis.<br />

Snelheid en nauwkeurigheid zijn van<br />

levensbelang bij hoogdringende zorg,<br />

zeker in een dunbevolkte regio als de<br />

onze. Dankzij de videoverbinding ziet<br />

de spoedarts in het ziekenhuis meteen<br />

hoe de patiënt eraan toe is, zowel<br />

buiten als in de PIT. Via de slimme bril<br />

kunnen de PIT-verpleegkundige en de<br />

spoedarts ook handsfree overleggen.<br />

Robotvriendje verbindt mensen<br />

Een kind in het ziekenhuis betekent<br />

een lege plek in de klas. Die wordt<br />

ingenomen door VRiendje, een<br />

minirobot met een guitige glimlach en<br />

een 360°-camera. Het kind zet in zijn<br />

ziekenhuiskamer een VR-bril op en<br />

hoort er meteen weer bij: het kijkt rond<br />

en zit letterlijk tussen z’n klasgenoten,<br />

de juf en de opgehangen tekeningen.<br />

Op dezelfde manier kan een palliatieve<br />

patiënt een familiefeest meebeleven.<br />

Tegen deze zomer testen we het robotvriendje<br />

op pediatrie en op palliatieve.<br />

<strong>De</strong> sleur van het ziek zijn wordt<br />

doorbroken. Patiënten voelen zich<br />

weer verbonden met familie en<br />

vrienden en denken minder aan de<br />

stress of de pijn. Dat komt niet alleen<br />

hun zorg ten goede, maar verlicht<br />

ook het werk van de ziekenhuisprofessionals.<br />

Dialyseverpleegkundige kijkt mee<br />

Steeds meer dialysepatiënten doen<br />

aan thuisdialyse. Dat systeem biedt<br />

meer vrijheid, maar kan ook voor<br />

onzekerheid zorgen. Een technische<br />

strubbeling is eveneens mogelijk. Via<br />

een intuïtief communicatiesysteem<br />

met een live videoverbinding staat<br />

de patiënt in contact met de dialyseverpleegkundige<br />

in het ziekenhuis. Die<br />

kan snel advies geven. Dat bespaart<br />

een tijdrovende verplaatsing naar de<br />

woning of het ziekenhuis.<br />

Tegen eind <strong>2024</strong> moet het concept op<br />

poten staan.<br />

Intraveneuze antibiotica of een<br />

chemo kuur bij de patiënt thuis: er<br />

wordt steeds meer mogelijk op het<br />

vlak van thuishospitalisatie, mits<br />

een degelijke medische en sociale<br />

ondersteuning. Als de videocommunicatietool<br />

voor thuisdialyse<br />

op punt staat, kan ze ook voor<br />

andere projecten ingezet worden.<br />

7


KWISTET!<br />

Vragen en breinbrekers, met een hapje en<br />

een drankje erbij. Dat is het recept voor<br />

onze jaarlijkse quiz! Tekenden voor de<br />

organisatie: de Vriendenkring van JYZ en<br />

kinesisten Bram Verhaeghe, Sylvie Witdouck,<br />

Liesbet Seynhaeve, Hans Verstraete en Ben<br />

Vanhoucke, de winnaars van de vorige editie.<br />

Op 29 maart zetten 25 teams hun slimste beentje<br />

voor in Ontmoetingscentrum Vlamertinge. Team<br />

RX-factor, met radiologiecollega’s Stijn Quequin,<br />

Nele Priem, Evelien <strong>De</strong>meyer, Dirk Couchez,<br />

Adeline Meerschaert en Andreas <strong>De</strong>vos, kon de<br />

meeste pastasoorten, vlaggen en popdeuntjes<br />

herkennen en mag zich dus voor één jaar de<br />

Slimste Ploeg van JYZ noemen. Gaven het beste<br />

van zichzelf achter de bar: de vrijwilligers van de<br />

Vriendenkring en directeur Eddy <strong>De</strong>lporte.<br />

8


LEVEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

Met het fietsleaseplan wil het ziekenhuis<br />

zoveel mogelijk medewerkers de<br />

fiets op krijgen. Maar dan wel op een<br />

veilige manier: mét een helm.<br />

Fietsen zonder<br />

hoofdbrekens<br />

Een helm geeft je<br />

63% tot 88%<br />

minder kans op hoofden<br />

hersenletsels<br />

Katrien Martens:<br />

“Op 1 september<br />

werd ik aangereden<br />

door een<br />

bestelwagen.”<br />

“<br />

Ik ben nog snel moe, ik<br />

heb tinnitus, het litteken<br />

op mijn hoofd trekt, mijn<br />

rechtervoetzool tintelt en<br />

mijn elleboog doet pijn.<br />

Maar ik ben vooral dankbaar<br />

dat ik er nog ben. Eén<br />

ding is zeker: ik fiets nooit<br />

meer zonder helm.”<br />

Katrien Martens, verpleegkundige<br />

op pediatrie,<br />

neemt zo vaak mogelijk<br />

de fiets. Ook naar haar<br />

wekelijkse yogasessie op<br />

vrijdagmorgen. Op<br />

1 september 2023 twijfelde<br />

ze nog even, want het<br />

regende. Met de fiets of met<br />

de auto?<br />

“Het werd de fiets. Daarna<br />

zou ik met de auto naar de<br />

kapper gaan. ’s Avonds was<br />

het personeels feest. Daar<br />

ben ik dus nooit geraakt.<br />

Op de terugweg werd<br />

ik aangereden door een<br />

bestelwagen. Ik ben op mijn<br />

achterhoofd gevallen. Op<br />

mijn elektrische fiets draag<br />

ik altijd een helm. Maar nu<br />

was het maar voor een kort<br />

stukje, met mijn gewone<br />

fiets. Zonder helm, dus.”<br />

WARME OORFLAPPEN<br />

Van het ongeluk en de<br />

spoedopname weet Katrien<br />

niks meer. Haar eerste<br />

herinneringen zijn van op<br />

de afdeling.<br />

“Ik was acht weken out<br />

met een zware hersenschudding.<br />

<strong>De</strong> eerste drie<br />

weken heb ik bijna alleen<br />

maar geslapen. Ik was<br />

9


EEN FIETS LEASEN?<br />

1<br />

SURF NAAR WWW.O2O.BE<br />

Maak een account aan via de<br />

login-knop en de optie fiets leasing,<br />

met registratiecode<br />

AFIETSJYZ<br />

(arbeiders)<br />

BFIETSJYZ<br />

(bedienden)<br />

Dokter Dimitri Vanhauwaert: “Eén derde van de<br />

fietsongevallen zijn gewoon ongelukkige valpartijen.”<br />

ook heel emotioneel.<br />

Het besef drong door:<br />

het leven hangt aan een<br />

zijden draadje. Sindsdien<br />

draag ik altijd mijn helm.<br />

Hij heeft een klepje en<br />

oorflappen – da’s lekker<br />

warm in de winter. (lacht)<br />

Mijn man Stefaan Peene,<br />

die op het OK werkt, en<br />

onze zoon dragen nu ook<br />

een helm. Mijn dochters<br />

heb ik nog niet kunnen<br />

overtuigen.”<br />

Vincent Durnez,<br />

adjunct-hoofdverpleegkundige<br />

op intensieve<br />

zorgen, legt de 7 pendelkilometers<br />

tussen zijn<br />

woonst in Zillebeke en<br />

het ziekenhuis af en toe<br />

met de fiets af. Op 1 maart<br />

2023 gleed hij weg op een<br />

paar glibberige kasseien.<br />

“Ik had recent een<br />

elektrische fiets en<br />

een fietshelm gekocht.<br />

Gelukkig had ik die helm<br />

op. Ik voelde mijn hoofd<br />

tegen de grond bonken,<br />

maar ik hield er geen<br />

trauma aan over. Ik had<br />

alleen een handbreukje.<br />

Ik was die dag sneller<br />

dan anders op mijn werk,<br />

maar dan wel als patiënt<br />

op de spoed.”<br />

Vanwaar de helm?<br />

“Op intensieve verzorgen<br />

we geregeld slachtoffers<br />

van een fietsongeval<br />

met een hersentrauma.<br />

Ellendige toestanden. Als<br />

het van mij afhing, zou het<br />

dragen van een fietshelm<br />

verplicht zijn.”<br />

GEZOND VERSTAND<br />

Ook neurochirurg dokter<br />

Dimitri Vanhauwaert<br />

beveelt de fietshelm aan.<br />

“Hersenbloedingen en<br />

-kneuzingen kunnen een<br />

onomkeerbare impact<br />

hebben: verlamming,<br />

spraakmoeilijkheden,<br />

geheugenstoornissen ...<br />

Sommige mensen zijn<br />

achteraf niet meer<br />

dezelfde persoon, met alle<br />

cognitieve, psychosociale,<br />

relationele en financiële<br />

gevolgen van dien. Voor<br />

50 à 70 euro heb je al een<br />

helm. Bij een val met de<br />

fiets vermindert die het<br />

risico op hoofd- en hersenletsels<br />

met 63 tot 88%. Dat<br />

is aanzienlijk!”<br />

Dat het de automobilisten<br />

zijn die niet opletten? Dat<br />

de fiets paden moordstrookjes<br />

zijn? Het zijn soms<br />

terechte klachten, geeft<br />

dokter Vanhauwaert toe.<br />

“En reden te meer om<br />

jezelf te beschermen.<br />

Bij één derde van de<br />

fiets ongevallen is trouwens<br />

niemand anders betrokken.<br />

“EEN HELM<br />

OPZETTEN ZOU<br />

EEN AUTOMATISME<br />

MOETEN WORDEN”<br />

Dat zijn gewoon ongelukkige<br />

valpartijen. Het gevaar<br />

zit in een klein hoekje.”<br />

Het grote euvel van de<br />

fietshelm kent dokter<br />

Vanhauwaert ook: een<br />

helm dragen is niet<br />

cool, zeker bij jongeren.<br />

“Daarom heb ik in mijn<br />

thuisgemeente Zonnebeke<br />

voorgesteld om gratis<br />

trendy fietshelmen te<br />

verdelen in het vijfde en<br />

het zesde studiejaar, dus<br />

net voor de overstap naar<br />

het middelbaar. Dat is<br />

dan toch al één drempel<br />

minder. Daarnaast zouden<br />

alle ouders het goede<br />

voorbeeld moeten geven.<br />

Waarom zou je kind een<br />

helm willen dragen, als jij<br />

het niet doet? <strong>De</strong> fiets helm<br />

moet een automatisme<br />

worden, net zoals de<br />

autogordel.”<br />

Op 10 april vond in Vlaanderen<br />

de eerste Dag van de Fietshelm<br />

plaats, op initiatief van<br />

de Hersenletsel Liga.<br />

www.dagvandefietshelm.be<br />

2<br />

LAAT EEN OFFERTE<br />

OPMAKEN<br />

BIJ DE FIETS HANDELAAR<br />

VIA JE MYO2O- ACCOUNT<br />

Bestel je fiets via de o2o-website<br />

3<br />

GOEDKEURING VAN DE<br />

BESTELLING DOOR<br />

O2O<br />

DE PERSONEELSDIENST<br />

DE WERKNEMER<br />

4<br />

BESTELLING VAN DE FIETS<br />

DOOR O2O<br />

Fietshandelaar keurt bestelbon goed<br />

5<br />

LEVERING FIETS BIJ<br />

FIETS HANDELAAR<br />

Afhouding leaseprijs van<br />

eindejaarspremie start in<br />

het jaar van levering<br />

Zie ook het portaal onder<br />

Bedrijfswijzer > Dienst HR ><br />

Personeelsvoordelen > Fietsleasing<br />

10


VRAAG HET HEM ZELF<br />

“<strong>De</strong> derde helft is even belangrijk als de eerste twee.”<br />

NA DE SHIFT MOET<br />

JE HET LOSLATEN”<br />

Vincent Durnez,<br />

ADJUNCT-HOOFD -<br />

VERPLEEGKUNDIGE<br />

INTENSIEVE ZORGEN<br />

A<br />

“<br />

ls ik langsga voor een<br />

technisch probleem,<br />

helpt Vincent actief mee.<br />

Dat waardeer ik”, vertelde<br />

David <strong>De</strong>schuytter van de<br />

dienst biotechniek hier<br />

vorige keer.<br />

Een mooi compliment?<br />

“Zeker. Ik leer graag bij.”<br />

Ben je een technische<br />

knobbel?<br />

“Niet echt. Techniek is<br />

natuurlijk belangrijk op<br />

intensieve, maar de zorg<br />

vind ik minstens even<br />

boeiend.”<br />

Hoe lang werk je al op<br />

intensieve?<br />

“Bijna 28 jaar. Het team<br />

is sterk, het werk afwisselend<br />

en ik woon niet<br />

ver. Waarom zou ik<br />

veranderen?”<br />

Je hebt een droog gevoel<br />

voor humor, zeggen de<br />

collega’s.<br />

“Humor helpt om met<br />

verdrietige momenten om<br />

te gaan.”<br />

Een correcte omgang met<br />

de patiënten neem je wel<br />

ernstig.<br />

“Soms is iemand lastig,<br />

maar dat passeert. Mijn<br />

visie is: je doet je best<br />

tijdens je shift, daarna geef<br />

je het door en laat je het los.<br />

Gelukkig vind je hier altijd<br />

een luisterend oor.”<br />

Blijf je altijd empathisch?<br />

“Meestal wel. Als het eens<br />

moeilijk is, beeld ik me in<br />

dat de patiënt familie is.”<br />

Hoe kom je tot rust?<br />

“Bij mijn gezin. Onze<br />

dochters zijn 21 en 12, onze<br />

zoon 17. Af en toe doen<br />

we bewust iets samen:<br />

een bord spelletje, naar<br />

‘Chantal’ kijken … Anders<br />

leef je langs elkaar heen.”<br />

Gaan jullie samen op<br />

vakantie?<br />

“Ja. Dit jaar gaan we een<br />

week naar de Jura. We zorgen<br />

ervoor dat iedereen aan<br />

zijn trekken komt. <strong>De</strong> oudste<br />

wandelt graag, de jongste<br />

wil naar het zwembad en de<br />

middelste houdt van downhill<br />

biken. Ik fiets mee op de<br />

gemakkelijke pistes.”<br />

Je bent een actieve sporter.<br />

“Ik heb 20 jaar volleybal<br />

gespeeld, voetbal al 23 jaar<br />

bij de Witte Brieke en<br />

speel interclubtennis op<br />

zaterdag.”<br />

Blijkbaar blijf je graag<br />

plakken voor de derde<br />

helft?<br />

“Wie heeft dat verteld?<br />

(lacht) Het is waar.<br />

Nakaarten met de vrienden<br />

is even belangrijk als de<br />

match zelf.”<br />

Wie staat hier volgende<br />

keer?<br />

“Eveline Vandeputte en<br />

Michiel Casier van itZORG.<br />

Ze helpen ons enorm met<br />

de uitrol van KWS.”<br />

Stuur je vragen voor<br />

Eveline en Michiel door naar<br />

communicatie@yperman.net<br />

11


HIER ZIJN JE GEGEVENS<br />

VEILIG<br />

Diploma, cv, rijksregisternummer,<br />

geboortedatum, geboorteplaats,<br />

woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer,<br />

burgerlijke staat, eventuele<br />

kinderen ten laste, een portretfoto … Als<br />

je ergens gaat werken, geef je veel privégegevens<br />

prijs. Ook ons ziekenhuis heeft<br />

die info nodig om je te kunnen aanwerven,<br />

je loon te betalen, de veiligheid op de<br />

werkvloer te garanderen, de slagbomen<br />

van de parking te openen, de toegang tot<br />

bepaalde software te regelen, enzovoort.<br />

Niels Vermeersch (DPO & informatieveiligheidsconsulent):<br />

“<strong>De</strong> meeste<br />

persoonlijke documenten, zoals<br />

sollicitatie brieven, diploma’s, contracten,<br />

ziektebriefjes, evaluaties en dergelijke<br />

worden in de personeelsdossiers bewaard.<br />

Die zitten in afgesloten kasten bij de<br />

personeelsdienst. En het spreekt voor zich<br />

dat de collega’s die met die gegevens<br />

in aanraking komen, er discreet en<br />

vertrouwelijk mee omgaan. Als we een<br />

beroep doen op externe partners – het<br />

sociaal secretariaat dat de lonen verwerkt,<br />

bijvoorbeeld, of de leveranciers van<br />

softwarepakketten – sluiten we<br />

contractuele overeenkomsten met die<br />

bedrijven af, zodat jullie gegevens ook<br />

daar veilig beheerd worden.”<br />

MEER INFO<br />

Meer info op het portaal bij Bedrijfswijzer ><br />

GDPR & informatieveiligheid<br />

IN KOOR<br />

Wat hebben Marianne <strong>De</strong>wancker<br />

(pediatrie), Nele Moors (C2), Hanna<br />

Laekeman (G2), Geke Raukema (apotheek),<br />

Els Vandenberghe (materniteit), dokter<br />

Bart van Besien (gastro-enteroloog) en<br />

Petra Man (pastorale dienst) gemeen? In<br />

maart stonden ze allemaal op het podium<br />

van een uitverkocht concertgebouw in<br />

Brugge met hun koor Chorus. Samen<br />

met het Houtlands Harmonieconcert<br />

en andere koren, waaronder dat van<br />

psychologe Ruth Loosvelt, brachten ze<br />

‘The Queen Symphony’.<br />

9%<br />

Zoveel van onze medewekers zijn<br />

rokers. Daarmee scoren we beter dan<br />

een heleboel andere ziekenhuizen,<br />

zo blijkt uit een onderzoek van<br />

Liantis. Rook jij en wil je stoppen?<br />

Klop dan aan bij Yentl Bulcaen, Parel<br />

Baekelandt of Katherine Tetaert voor<br />

gratis rookstopbegeleiding.<br />

NIKS DAN LOF VOOR<br />

ELKE MEDEWERKER MET<br />

WIE IK CONTACT HAD IN<br />

JULLIE DAGZIEKENHUIS,<br />

VAN BIJ DE ONTVANGST<br />

TOT AAN HET ONTSLAG”<br />

Petra Man: “We hebben een heel ruim<br />

repertoire, van kerkliederen over klassieke<br />

stukken tot de modernste nummers. We<br />

werken ook geregeld samen met gevestigde<br />

zangers en muzikanten. Het leuke is<br />

volgens mij dat we hier in het ziekenhuis<br />

heel uiteenlopende taken hebben, maar<br />

dat we daarbuiten dezelfde passie delen en<br />

af en toe samen op het podium staan.”<br />

MEER INFO<br />

Petra Man • pastorale dienst<br />

057 35 66 41 of petra.man@yperman.net<br />

BABY’S TELLEN<br />

Gezien op Instagram: de babyteller van Jan<br />

Yperman. Voor <strong>2024</strong> stond hij eind april al<br />

op 321.<br />

Communicatiemedewerker Emme<br />

Vanhaverbeke: “Sinds oktober vorig<br />

jaar zetten we elke maand de Ypermanbaby’tjes<br />

online. Om privacyredenen<br />

beperken we ons tot de voornamen. Ook<br />

die van de sterrenkindjes. We willen hen niet<br />

uitsluiten, want die kindjes zullen voor altijd<br />

een speciaal plekje hebben in het<br />

hart van hun ouders. Het idee kwam van<br />

gynaecologe dokter Lieselot <strong>De</strong>blaere.”<br />

Dokter <strong>De</strong>blaere: “We vinden het leuk<br />

om op die manier positief nieuws te<br />

verspreiden. Al die kindjes zijn het mooie<br />

resultaat van goed teamwerk, door<br />

mede werkers die elke dag hun beste<br />

beentje voorzetten.”<br />

MEER INFO<br />

Emme Vanhaverbeke • dienst communicatie<br />

057 35 70 30 of emme.vanhaverbeke@yperman.net<br />

Een patiënt<br />

12


DE COLLEGA’S MAKEN HET ROOSTER<br />

In drie afdelingen stellen de medewerkers zelf hun<br />

uurrooster op. Levert dat op bepaalde dagen een tekort<br />

of een teveel op, dan mogen ze ook zelf met uren gaan<br />

schuiven. Werkt dat experiment?<br />

“VROEGER MOEST JE<br />

JE PRIVÉ AFSTEMMEN<br />

OP JE ROOSTER, NU<br />

KAN HET OMGEKEERD.<br />

BIJ ONS ZIJN ZE<br />

ALVAST TEVREDEN”<br />

MAGALI CAPPOEN<br />

Verpleegkundige intensieve zorgen


“ONZE COLLEGA’S WAREN<br />

METEEN ENTHOUSIAST. ZE<br />

ZIJN FLEXIBEL EN NEMEN HUN<br />

VERANTWOORDELIJKHEID OP,<br />

IK HOEF NIET VEEL AAN TE<br />

PASSEN”<br />

KORNEEL VERHALLE<br />

Hoofdverpleegkundige Sp Geriatrie


“OP ONZE DIENST IS DE<br />

SITUATIE COMPLEX, MET<br />

36 MEDE WERKERS EN VEEL<br />

VERSCHILLENDE SHIFTS.<br />

’T IS NOG WAT WENNEN,<br />

MAAR HET LOOPT WEL LOS”<br />

ANGIE BURGGRAEVE<br />

Hoofdverpleegkundige C2


OVER CHLOÉ<br />

Chloé <strong>De</strong>jonghe is in februari gestart als welzijnspsycholoog binnen de dienst hr.<br />

<strong>De</strong> nieuwe welzijnspsycholoog Chloé <strong>De</strong>jonghe<br />

kreeg al heel wat collega’s over de vloer.<br />

“Dat toont dat de nood er is, maar ook dat mensen<br />

de stap durven te zetten. En dat is positief.”<br />

Omdat iedereen<br />

meetelt<br />

STRESS<br />

EN CO.<br />

BLIJF ER NIET<br />

MEE ZITTEN<br />

JE HART<br />

LUCHTEN<br />

B L I J V E N<br />

BEWEGEN<br />

Waarmee je bij de welzijnspsycholoog<br />

terechtkunt?<br />

“Met veel”, lacht Chloé. “Het<br />

gaat om werkgerelateerde<br />

zaken, of meer persoonlijke<br />

kwesties die een invloed<br />

hebben op je werk. Heb je<br />

last van stress of vrees je<br />

een burn-out, kun je moeilijk<br />

overweg met iemand van je<br />

team, vind je geen opvang<br />

voor je kind waardoor je te<br />

laat komt op het werk: het<br />

zijn allemaal dingen die je<br />

met mij kunt bespreken.”<br />

Chloé is er voor iedereen<br />

die in ons ziekenhuis werkt:<br />

medewerkers, artsen,<br />

zelfstandigen en vrijwilligers.<br />

Hoewel Chloé pas recent is<br />

gestart, kwamen al heel wat<br />

mensen langs. “Dat bewijst<br />

dat de nood er is. En dat de<br />

medewerkers hier de stap<br />

naar ondersteuning durven<br />

te zetten. Positief, want het<br />

is belangrijk om niet met een<br />

probleem te blijven zitten. Ik<br />

ben ook enthousiast over het<br />

beleid van Jan Yperman, dat<br />

echt inzet op het welzijn van<br />

z’n medewerkers, en mensen<br />

wil helpen die dat nodig<br />

hebben. Niet omdat het<br />

moet, maar omdat het<br />

ziekenhuis elke medewerker<br />

belangrijk vindt. Een sterk<br />

signaal.”<br />

<strong>De</strong> ondersteuning van Chloé<br />

kan verschillende vormen<br />

aannemen. “Afhankelijk van<br />

je situatie en wat je zelf wil.<br />

Soms doet het deugd om<br />

gewoon eens je hart te<br />

kunnen luchten. In andere<br />

gevallen regel ik een gesprek<br />

met bijvoorbeeld een collega<br />

of je leidinggevende. Indien<br />

nodig verwijs ik je intern<br />

of extern door.” Chloé is<br />

trouwens niet de enige<br />

binnen ons ziekenhuis die<br />

zich om het mentaal welzijn<br />

van de collega’s bekommert.<br />

“Je hebt de vertrouwenspersonen,<br />

de arbeidsarts, de<br />

mensen van hr, enzovoort.”<br />

Momenteel werkt Chloé aan<br />

een flowchart waarop je in<br />

één oogopslag ziet bij wie<br />

je terechtkunt. “Daarmee<br />

ga ik binnenkort langs op<br />

alle diensten. Verder wil ik<br />

inzetten op veerkracht en<br />

stressbeheersing, en<br />

beweging stimuleren.<br />

Sporten is niet alleen fysiek<br />

goed voor je, het helpt ook<br />

om je hoofd leeg te maken.<br />

Als ik zelf stress ervaar, uit<br />

zich dat in hoofdpijn. En dan<br />

moet ik naar buiten. Dat<br />

vindt m’n hond ook fijn.”<br />

16


PERSONALIA<br />

1 2 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13 14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25 26 27<br />

28 29 30<br />

31 32 33 34 35 36<br />

37 38 39 40<br />

NIEUWKOMERS (van 16 november tot 15 april)<br />

1 CAROL-ANNE DESMIDT |<br />

16/11/2023 Medewerker Afwas en<br />

distributie<br />

2 VICKY DEYAERT | 20/11/2023<br />

Medewerker Afwas en<br />

distributie<br />

3 CAROLINE VANKEMMEL |<br />

20/11/2023 Medewerker<br />

Schoonmaak<br />

4 ELLEN DE MUYT | 27/11/2023<br />

Medisch secretaresse<br />

Radiologie<br />

5 DENNIS GARREYN | 27/11/2023<br />

Verpleegkundige<br />

Spoedopname<br />

6 TESSA VERSTRAETE | 27/11/2023<br />

Verpleegkundige Nierdialyse<br />

7 DELPHINE CLAUW | 01/12/2023<br />

Medewerker Schoonmaak<br />

8 ANN JACXSENS | 01/12/2023<br />

Medewerker Schoonmaak<br />

9 LIES DELVOYE | 06/12/2023<br />

Logisitek assistent C2<br />

10 KJELL HARDY | 11/12/2023<br />

Medisch laboratorium<br />

technoloog Klinisch labo<br />

11 LENKA VERSAVEL | 11/12/2023<br />

Medewerker Schoonmaak<br />

12 LISA DEBOOSERE | 18/12/2023<br />

Administratief bediende<br />

Opname/Onthaal<br />

13 MARGO DEPYPERE | 18/12/2023<br />

Farmaceutisch-technisch<br />

assistent Apotheek<br />

14 WENDY DESAELE | 01/01/<strong>2024</strong><br />

Zorgkundige<br />

Sp Psychogeriatrie<br />

15 ANETA OBEL | 01/01/<strong>2024</strong><br />

Logistiek assistent Apotheek<br />

16 SARA VANDENBERGHE |<br />

1/01/<strong>2024</strong> Medisch laboratorium<br />

technoloog Labo pathologie<br />

17 GWENNY VERFAILLIE | 01/01/<strong>2024</strong><br />

Stralingsfysicus Directie en<br />

beleidsmedewerker<br />

18 ANNEKE BOUCHAERT | 02/01/<strong>2024</strong><br />

Ambulancier Spoedopname<br />

19 INES DELPORTE | 02/01/<strong>2024</strong><br />

Logistiek assistent G0<br />

20 SIBYLLE RAPPELET | 02/01/<strong>2024</strong><br />

Medewerker hoteldienst<br />

Schoonmaak<br />

21 JARNE CORDONNIER | 11/01/<strong>2024</strong><br />

Medewerker intern transport<br />

Intern transport<br />

22 WIM DEPUYDT | 29/01/<strong>2024</strong><br />

Ambulancier Spoedopname<br />

23 LEONOOR VAN GAMPELAERE |<br />

29/01/<strong>2024</strong> Hoofdverpleegkundige<br />

d5<br />

24 LIEVE VERDONCK | 01/02/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige<br />

Palliatieve eenheid<br />

25 LAURA ANNE | 05/02/<strong>2024</strong><br />

Orthopedagoge Pediatrie<br />

26 NIKKA PIETERS | 05/02/<strong>2024</strong><br />

Vroedvrouw Materniteit<br />

27 LORENZO VANDORPE | 05/02/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige C3<br />

28 LIESBETH LAMAIRE | 06/02/<strong>2024</strong><br />

Administratief bediende<br />

Administratie<br />

29 CHLOÉ DEJONGHE | 19/02/<strong>2024</strong><br />

Welzijnspsycholoog HR-dienst<br />

30 LAURA PLUY | 19/02/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige Pediatrie<br />

31 LENNERT DELBOO | 21/02/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige G1<br />

32 NICK BARBERY | 04/03/<strong>2024</strong><br />

Ambulancier<br />

Spoedopname<br />

33 CARINE DEPOORTER | 11/03/<strong>2024</strong><br />

Medewerker Schoonmaak<br />

34 MIEKE DEPREZ | 11/03/<strong>2024</strong><br />

Medewerker Schoonmaak<br />

35 RITCHY LEMAIRE | 11/03/<strong>2024</strong><br />

Polyvalent medewerker<br />

technisch onderhoud<br />

Technische dienst<br />

36 JAYDEN OLIVIER | 15/03/<strong>2024</strong><br />

Medewerker Afwas en<br />

distributie<br />

37 LEEN GERARD | 18/03/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige C2<br />

38 JANA ROOM | 25/03/<strong>2024</strong><br />

Medewerker Schoonmaak<br />

39 CHARLOTTE VANDEPUTTE |<br />

25/03/<strong>2024</strong> Logisitek assistent<br />

C-diensten<br />

40 ILSE DEGRAEVE | 01/04/<strong>2024</strong><br />

Medisch laboratorium<br />

technoloog<br />

Klinisch labo<br />

17


41 42<br />

43 44 45 46<br />

47 48 49 50<br />

51<br />

52<br />

41 LIEVE DELEU | 03/04/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige SP Loc 1<br />

42 LYNN DELACAUW | 08/04/<strong>2024</strong><br />

Medewerker Schoonmaak<br />

43 CHARLOTTE HUYS | 08/04/<strong>2024</strong><br />

Medisch laboratorium<br />

technoloog Klinisch labo<br />

44 CLIFF VANDENBERGHE |<br />

08/04/<strong>2024</strong> Medewerker<br />

Schoonmaak<br />

45 HÉLÈNE VERHELST | 08/04/<strong>2024</strong><br />

Verpleegkundige Nierdialyse<br />

46 TIBO WYFFELS | 08/04/<strong>2024</strong><br />

verpleegkundige C3<br />

BRUG PENSIOEN<br />

47 JOCELYNE PAUWELS |<br />

27/12/2023 Keuken<br />

48 GHEERARDYN FABIENNE |<br />

28/03/<strong>2024</strong> Palliatieve eenheid<br />

PENSIOEN<br />

49 MARLEEN DEPREY | 30/11/2023<br />

Afwas en distributie<br />

50 MIEKE TRUWANT | 30/11/2023<br />

C2<br />

51 ANNE MALESYS | 31/03/<strong>2024</strong><br />

Consultatie fysiotherapie<br />

52 ANN MEURILLON | 31/03/<strong>2024</strong><br />

Operatiekwartier<br />

HUWELIJK<br />

VANESSA SPINNEWYN en<br />

Ben Barroo | 02/12/2023<br />

Consultatie interne<br />

SANNE MICHIELS en Davy Bossuyt<br />

| 16/12/2023 Sociale dienst<br />

GEKE RAUKEMA en<br />

Filip <strong>De</strong>ramoudt | 20/01/<strong>2024</strong><br />

Apotheek<br />

MAXIM ROMMELAERE en<br />

Valerie <strong>De</strong>proost | 24/02/<strong>2024</strong> C3<br />

DAPHNY DEWULF en<br />

Renzo Gryson | 16/03/<strong>2024</strong> D1<br />

GEBOORTE<br />

KATO VERFAILLIE | 27/11/2023<br />

dochtertje van Sandra<br />

Vandoolaeghe C2<br />

GRÉGOIRE ROORYCK | 11/12/2023<br />

zoontje van Heleen <strong>De</strong>ver<br />

Secretariaat gynaecologie<br />

LINA HOORENS | 15/12/2023<br />

dochtertje van Jessica Gouwy<br />

Pediatrie<br />

LUKA VANNIEUWENHUYSE |<br />

23/12/2023 zoontje van Lieze<br />

Sanctorum Keuken<br />

CYRIEL VANHOVE | 31/12/2023<br />

zoontje van Lieselot Minne<br />

Apotheek en Jonas Vanhove<br />

Geriatrisch dagziekenhuis<br />

BRUCE DEHAENE | 07/01/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Helien <strong>De</strong>mey<br />

Communicatie<br />

RACHELLE DURNEZ | 30/01/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Kelsey <strong>De</strong>francq<br />

Sp Psychogeriatrie<br />

LUCA CALLEMEIN | 31/01/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Elisa Landtsheere<br />

Twoape<br />

HENRI D’HALLUIN | 10/02/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Elien Warlop<br />

Nierdialyse<br />

BERRE SMAGGHE | 15/02/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Wendy Callewaert<br />

Schoonmaak<br />

BRIEK EN BAS VIEREN | 15/02/<strong>2024</strong><br />

zoontjes van Marieke <strong>De</strong>lvoye<br />

Spoedopname<br />

PHIL SALOMEZ | 28/02/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Sien Vanhee<br />

Consultatie interne<br />

ELISABETH CALLENS | 10/03/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van <strong>De</strong>mi Coussaert<br />

G1<br />

CELESTE BREUGHE | 12/03/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Elien Tanghe<br />

Materniteit<br />

CÉLESTE MUS | 27/03/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Cleo Mus<br />

Twoape<br />

LIZE NOLF | 29/03/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Charlotte<br />

Muylle Apotheek<br />

LUCIE AMPE | 29/03/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Kaat <strong>De</strong>lanote<br />

G1<br />

ODIL GOEMINNE | 04/04/<strong>2024</strong><br />

zoontje van Chiara Bossuyt<br />

Poli nefro<br />

INES VRAEGHE | 09/04/<strong>2024</strong><br />

dochtertje van Isolde Hoet<br />

Klinisch labo<br />

OVERLIJDEN<br />

HENRI DEJONCKHEERE † 18/11/2023<br />

schoonvader van Nadia Van<br />

Oplynes D5<br />

CHRISTINE PIL † 25/11/2023<br />

moeder van Samira<br />

Ellloukmani Operatiekwartier<br />

LUC KESTELOOT † 28/11/2023<br />

vader van Mieke Staelens<br />

Sociale dienst<br />

JACQUES MOMERENCY † 03/12/2023<br />

grootvader van Céline<br />

Momerency Mobiele equipe<br />

nacht<br />

PAULA DERUDDER † 04/12/2023<br />

moeder van Lieve <strong>De</strong>leu<br />

Sp Loc 1 en grootmoeder<br />

van Robbe <strong>De</strong>leu Sp<br />

Psychogeriatrie<br />

SIMONE DESOMER † 15/12/2023<br />

grootmoeder van Mieke<br />

Vanheule MZG en schoongrootmoeder<br />

van Frederik<br />

Vandendriessche ICT<br />

DANIËL STAMPER † 17/12/2023<br />

vader van Anneke Stamper<br />

Chirurgisch dagziekenhuis<br />

FERNANDA BRYSSE † 19/12/2023<br />

grootmoeder van Sylvie Minten<br />

G1 en schoongrootmoeder van<br />

Stephanie Krock G0<br />

BART MENU † 22/12/2023<br />

schoonbroer van Mieke Noyelle<br />

Afwas en distributie en nonkel<br />

van Elke Menu Keuken<br />

HENRIETTA BERTEN † 28/12/2023<br />

schoongrootmoeder van Sanne<br />

Maes Pediatrie<br />

MONIQUE LENOIR † 29/12/2023<br />

schoongrootmoeder van<br />

Chiara Vanthomme GO<br />

ROBERT BERTEN † 31/12/2023<br />

vader van Anny Berten<br />

Radiologie<br />

ELIAS DEREZ † 02/01/<strong>2024</strong><br />

schoongrootvader van Julie<br />

Baelen Operatiekwartier<br />

FRANS VANDEPUTTE † 03/01/<strong>2024</strong><br />

schoongrootvader van Laura<br />

Candaele HR-dienst<br />

SIMONNE BOSTYN † 11/01/<strong>2024</strong><br />

schoongrootmoeder van Julie<br />

<strong>De</strong>scamps D5<br />

LOUAGE MICHEL † 20/01/<strong>2024</strong><br />

grootvader van Hannah Pynket<br />

Apotheek<br />

GERY ORBIE † 22/01/<strong>2024</strong><br />

vader van Colette Orbie D1<br />

ISABELLA VANELSLANDE †<br />

02/02/<strong>2024</strong> schoonmoeder van<br />

Christel Vanexem Mobiele<br />

equipe dag<br />

18


VRAAGSTAART<br />

LIA DEBEUCKELAERE † 02/02/<strong>2024</strong><br />

grootmoeder van Inge<br />

Soenen G1<br />

DENISE DEHOLLANDER †<br />

02/02/<strong>2024</strong> moeder van Annick<br />

Worm Consultatie interne<br />

DENISE SUPLY † 02/02/<strong>2024</strong><br />

grootmoeder van Hannes<br />

Ghyselen HR-dienst en<br />

schoonmoeder van Regine<br />

<strong>De</strong>muinck Sp Loc 1<br />

FRANCINE D’HONDT † 03/02/<strong>2024</strong><br />

moeder van Annemarie<br />

Louagie Intensieve zorgen<br />

ROSA DELTOUR † 16/02/<strong>2024</strong><br />

moeder van Lieve<br />

Vandeputte Logopedie<br />

JACQUELINE WATTEEL †<br />

17/02/<strong>2024</strong> schoongrootmoeder<br />

van Bianca Castelein D5<br />

RICHARD DERYCKE † 25/02/<strong>2024</strong><br />

grootvader van <strong>De</strong>rycke<br />

Katrien Materniteit<br />

ELIANE VERPOOT † 27/02/<strong>2024</strong><br />

moeder van Nathalie Tresy<br />

Mobiele equipe<br />

MICHEL LEMAIRE † 27/02/<strong>2024</strong><br />

schoonvader van Mieke<br />

Staelens Sociale dienst<br />

GERMAINE PARMENTIER †<br />

02/03/<strong>2024</strong> grootmoeder van<br />

Sophie <strong>De</strong>snyder Klinisch<br />

labo<br />

JEANNE LECOMTE † 18/03/<strong>2024</strong><br />

moeder van Christiane<br />

Salembier Schoonmaak<br />

SUSANNE CHAPELLE † 19/03/<strong>2024</strong><br />

moeder van Nancy Norman<br />

D5<br />

GABRIËL VERSCHAEVE †<br />

23/03/<strong>2024</strong> vader van Ann<br />

Verschaeve C3 en grootvader<br />

van Hannelore Boudry D1<br />

AGNES DEVOOGDT † 24/03/<strong>2024</strong><br />

grootmoeder van Jonas<br />

Strumane Sp Loc 2 en<br />

schoongrootmoeder van<br />

Ann-Sofie <strong>De</strong>coninck G2<br />

NOËL STRUMANE † 11/04/<strong>2024</strong><br />

grootvader van Jonas<br />

Strumane Sp Loc 2 en<br />

schoongrootvader van Ann-<br />

Sofie <strong>De</strong>coninck G2<br />

NOËL DELAPLACE † 29/03/<strong>2024</strong><br />

schoonvader van Kathy<br />

Florissoone Afwas en<br />

distributie<br />

YVONNE BOUDRY † 06/04/<strong>2024</strong><br />

moeder van Geert Alleman<br />

Technische dienst<br />

DENISE BINTEIN † 11/04/<strong>2024</strong><br />

grootmoeder van Laurence<br />

Haspeslagh Ergo<br />

Hoe lang<br />

werken jullie<br />

al in ons<br />

ziekenhuis?<br />

Is dat een<br />

leuke<br />

combinatie?<br />

Jullie doen<br />

dezelfde<br />

nachtshift.<br />

Vertel op!<br />

Zijn jullie ook<br />

na de uren<br />

bevriend?<br />

GEERT LEMENU<br />

verpleegkundige spoed<br />

en beeldvorming<br />

“Ik ben in 1984<br />

begonnen in de<br />

radiologie van het<br />

Mariaziekenhuis<br />

Poperinge. Sinds<br />

de fusie in 2003<br />

combineer ik zeven<br />

nachten spoed met<br />

twee weken RX en CT.”<br />

“Ja, en ook een meerwaarde<br />

voor de spoed.<br />

Door onze ervaring<br />

kunnen we mee foto’s en<br />

scans beoordelen.”<br />

“Al 20 jaar.”<br />

“Als er iets op Ludo zijn<br />

lever ligt, zal hij het er<br />

meteen uitgooien. Ik<br />

ben wat rustiger.”<br />

“Samen met een drietal<br />

andere collega’s uit<br />

de ‘Poperingse jaren’<br />

organiseren we geregeld<br />

eens een barbecue of<br />

een etentje.”<br />

LUDO WALBROU<br />

verpleegkundige spoed<br />

en beeldvorming<br />

“Ik heb Geert leren<br />

kennen in 1989, in<br />

de radiologie van<br />

Poperinge. In 1993 was<br />

ik daar betrokken bij<br />

de oprichting van de<br />

spoeddienst. Sinds<br />

2000 combineer ik zeven<br />

nachten spoed met<br />

NMR, RX en CT.”<br />

“Alleen beeldvorming<br />

zou ik saai vinden. <strong>De</strong><br />

afwisseling is geestig.<br />

En ’s nachts mag je meer<br />

verantwoordelijkheid<br />

nemen.”<br />

“We kennen elkaar door<br />

en door.”<br />

“Geert kropt de dingen<br />

meer op. Als ik hem<br />

binnensmonds hoor<br />

brommen, weet ik dat<br />

hij het ergens niet mee<br />

eens is.”<br />

“<strong>De</strong>ze lente gaan we<br />

samen op citytrip naar<br />

Lissabon.”<br />

<strong>De</strong> <strong>Wyzer</strong> is het blad van en voor de artsen en medewerkers van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis. Redactieraad: Petra Man, Tom Bogaert, Christine Creus,<br />

Sabine Coppens, Cientia Cornille, Helien <strong>De</strong>mey, Anne-Elise <strong>De</strong> Gruyter,<br />

Aurely <strong>De</strong>groote, Tania <strong>De</strong>trez, Celestine Dumont, Hannes Ghyselen,<br />

Mieke Leenknegt, Emma Lemahieu, Greet Leupe, Stephan Ryngaert,<br />

Kobe Sercu, Caroline Theeten, Sofie Verhanneman, Sofie Verschoore, Katelijne<br />

Vanbeselaere. Realisatie: www.f-twee.be. Coördinatie: Katelijne Vanbeselaere.<br />

Contact: communicatie@yperman.net, tel. dect. 7020.<br />

Nog andere<br />

vakantieplannen?<br />

“Wij trekken meestal<br />

met de caravan door<br />

Frankrijk of Spanje.<br />

Dit jaar gaan we de<br />

streek rond Lourdes<br />

verkennen.”<br />

“Wij vertrekken eind<br />

augustus. Waarheen,<br />

dat moeten we nog eens<br />

bekijken.”<br />

19


NAAMS-<br />

VERWARRING<br />

AAN HE T<br />

ONTHAAL<br />

Betty, Bettina, Elise, Ella, Els,<br />

Ilse, Lisette … <strong>De</strong> Hebreeuwse<br />

voornaam Elisabeth leeft<br />

voort in tientallen varianten.<br />

Bij het onthaal zijn er de<br />

laatste paar maanden drie<br />

in één klap bij gekomen:<br />

Liesbeth Lamaire, Lisa<br />

<strong>De</strong>boosere en Lisa <strong>De</strong>pla.<br />

Die nieuwe Lisa’s, dat moet<br />

toch voor verwarring zorgen?<br />

“Dat valt wel mee”, vindt Lisa<br />

<strong>De</strong>boosere. “Als ik opkijk<br />

wanneer de collega’s ‘Lisa’<br />

zeggen en ze hebben het<br />

over Lisa <strong>De</strong>pla, dan zeggen<br />

ze gewoon dat ze het over<br />

‘de andere Lisa’ hebben. Hoe<br />

ze ons uit elkaar houden als<br />

we er niet bij zijn? Dat weet<br />

ik niet …”<br />

Liesbeth Lamaire, Lisa <strong>De</strong>boosere en<br />

Lisa <strong>De</strong>pla vormen de eerste letter van<br />

hun naam.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!