04.02.2011. (Nr.5) - Iecavas novads

iecava.lv
  • No tags were found...

04.02.2011. (Nr.5) - Iecavas novads

2011. gada 4. februārī 2.IZSkolu ziņas26. janvārī Iecavas vidusskolas6.b klases pārstāvji apmeklējaJuglas dzīvnieku patversmi,iepazina patversmesdarbu un piedalījās pastaigās ardzīvniekiem. Skolēni atzina, ka irvērtīgi palīdzēt dzīvniekiem. Patversmesapmeklējums devaierosmi šogad iesaistīties Starptautiskāsdzīvnieku aizsardzībasdienas norisē 4. oktobrī.2. februārī 5.-6. klašu skolēnibija aicināti uz koncertlekciju«Vakari Ņuorleānā» ar Mūzikasakadēmijas džeza klasi, džezadeju un Jolantu Gulbi-Paškevicu.3. februārī 7.-9. klašu skolēniapmeklēja koncertlekciju«Taustiņu triumfs» - no klavesīnalīdz sintezatoram; no S. Rahmaņinovalīdz R. Paulam, savukārt1.- 4. klašu skolēni skatījās leļļuteātra izrādi «Pasaka par pīlēnu».Sveicam 9.b klases skolniekuElvi Stačkunu, kurš ieguvis Atzinībasrakstu Valsts bioloģijas33. olimpiādē un saņēmis balvupar izcilu darbu zooloģijas laboratorijasdarbā.Priecājamies arī par Iecavasun Vecumnieku novada fizikasolimpiādes laureātiem: KatrīnuMercu (1. vieta), Ritvaru Māsānu,Vitāliju Čemeri, Mārtiņu Kopeiku(2. vieta), Emīlu Sietiņu (3. vieta)un Līvu Jasoti (atzinība).Iecavas vidusskolas latviešuvalodas un literatūras olimpiādēuzvarēja: Laura Liepiņa (12. klašugrupa), Liene Krastiņa (11. kl.gr.), Ritvars Māsāns (9.kl. gr.) unAnda Vaičekone (8. kl. gr.).26. janvārī Valmierā jau16. reizi norisinājās Starptautiskaisjauno pianistu konkurss.Tajā piedalījās 85 dalībnieki no29 Latvijas un Lietuvas mūzikasskolām. Iecavas Mūzikas skolušajā konkursā pārstāvēja skolotājasKristīnes Vaičus 3. klasesaudzēkne Kristīne Juhņeviča.Konkursā katrs dalībnieks atskaņojadivus skaņdarbus - brīvāsizvēles skaņdarbu, kā arī virtuozu19.-21. gadsimta komponistuskaņdarbu. Par konkursaprestižu un augsto līmeni liecinaarī profesionālā žūrijas komisija.No 28. līdz 30. janvārim JāzepaVītola Latvijas Mūzikasakadēmijā notika XVI Latvijasmūzikas skolu Pūšaminstrumentuun sitaminstrumentu iz-pildītāju konkurss. Tajā piedalījās220 jaunie mūziķi 15 instrumentugrupās no 62 mūzikasskolām. Saskaņā ar nolikumukonkursanti atskaņoja septiņuminūšu programmu - obligāto(šogad igauņu komponistaskaņdarbu) un brīvas izvēlesskaņdarbus. Īkšķus šajās dienāsturējām par trim iecavniekiem:skolotājas Ilvijas Bensones5. flautas klases audzēkniPaulu Rozneri un diviem skolotājaHarija Gūtmaņa sitaminstrumentuspēles audzēkņiem -Mārtiņu Murānu (3. kl.) un ReiniIndriķi (4. kl.). Konkursu vērtējačetri pamatžūrijas locekļi (noLietuvas, Latvijas un Dānijas)un piektais - eksperts katrāinstrumentu grupā. IZPar godu rakstniecei tapa netradicionāla izrādeA:Janīna Lapkovskabibliotēkas vadītājaAktieri gatavojas izrādei.F: Elīna GobzemePirms 90 gadiem 23. decembrīdzimusi latviešu bērnu rakstnieceZenta Ērgle. Par to, karakstnieci mīl un atceras, liecinagan daudzās publikācijas plašsaziņaslīdzekļos, gan labvēlīgiekomentāri interneta portālos,gan lielā lasītāju interese parjauniznākušajām rakstniecesgrāmatām.Arī Iecavas vidusskolas skolēnuvecvecāki un vecāki ir izaugušiar Zentas Ērgles grāmatām.Pagājušā gadsimta 70.- 90.gados prozaiķe vairakkārt ir ciemojusiesmūsu skolā, bibliotēkā;atstājusi savus autogrāfusdaudzu tālaika skolēnu grāmatās,arī manās. Tāpēc mannebija nekādu šaubu par jubilejaspasākuma nepieciešamību,gribēju, lai arī jaunā paaudzeiepazītos ar slaveno rakstnieci,jo bibliotēkās viņas grāmatas irliels retums.Tapa izstāde no mājas bibliotēkasgrāmatām; Elīna izveidojaprezentāciju par Z. Ērgles biogrāfijasdatiem un daiļradi. Radāsdoma vēlreiz iestudēt lugas«Starp mums, meitenēm, runājot»fragmentus (pirms pieciemgadiem veidojām uzvedumu ardaļu no tagadējās 11. klasesskolēniem), bet... tapa veselateātra izrāde divu stundu garumā,jo palīdzēt realizēt šo ieceripieteicās pašmāju režisore unaktrise Valda Prokopenko ar saviemdrāmas aktieriem - 9. klašuskolēniem.Ar Valdu sadarbojamies jausen, veidojot daudzus pasākumus,viņa ar savu izdomu undrāmas pulciņa dalībniekiemnekad nav atteikusies papildinātbibliotēkas pasākumus. Arī šoreizValda pačukstēja, ka grib izmēģinātnetradicionālu pieejupasākuma veidošanā. Tā tapa izrāde«Orientācija skolā», izmantojotZ. Ērgles stāstu «Starpmums, meitenēm, runājot». Arīizrādes laiks bija neparasts -pulksten 16:30, kad skola bijatukša, lai varētu izmantot telpas:kabinetus, ēdnīcu, zāli.24. janvāra vēlā pēcpusdienāpie skolotāju istabas pulcējāsaktieri, pasākuma organizatoriun skatītāji. Dalībniekiem tikaizdalītas maršruta lapas, lai neapmaldītosizrādes labirintos.Šoreiz skatītāji nesēdēja zāleskrēslos, bet līdzi lugas varoņiempārvietojās pēc norādītās shēmas- pa kabinetiem, «parku»,iegriezās kafejnīcā «Presto», mežsargamājiņā, literatūras kabinetā,kur notika prezentācija, unvēl, un vēl ... Maršruta beigāsklātesošie saņēma grāmatzīmesar grāmatas vāka ilustrāciju unuzrakstu «Apsveicam, Tu esi izgājisvisus kontrolpunktus».Vienaldzīgo nebija. Vienprātīginolēmām, ka šis pasākums būtujāatkārto. Izdevās! Valda bijatrāpījusi desmitniekā skolēnu izvēlē,sadalot lomas. Viņi bija lieliski:Kristiāna Kreiere, MaijaKrastiņa, Santa Pluta, Irma Bosko,Arta Vītoliņa, Raimonds Šebins,Daniels Cjaputa, Emīls Sietiņšno 9. a klases, Baiba Kreiereun Mārcis Vīnbergs no 11. a klases;ķīmijas skolotājas lomā iejutās9.a klases audzinātāja VitaLauciņa-Veinere, bet mūzikasskolotāju atveidoja lugas režisoreValda Prokopenko.Publisks paldies Tev, Valdiņ,par atsaucību un atbalstu neskaitāmopasākumu veidošanā,par vienkāršību un cilvēcību ikdienā!IZ

More magazines by this user
Similar magazines