Kalendārs bibliotēkām - Academia

academia.lndb.lv

Kalendārs bibliotēkām - Academia

Izdevuma sastādītāja:Aina Štrāle, Bibliotēku konsultatīvais centrsVāka dizains: Gatis Buravcovs, Izstāžu nodaļaVāka attēls no datubāzes “Zudusī Latvija”Literārā redaktore un korektore: Māra Jēkabsone, Bibliotēku konsultatīvais centrsMaketētāja: Kristīne Deksne, Bibliotēku konsultatīvais centrs© Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013ISSN 2255-7539


PriekšvārdsGodātie Latvijas bibliotekāri!Mēs — “Kalendāra bibliotēkām” veidotāji — ceram, ka būsiet iepriecināti saņemt kārtējo izdevumumainītā veidolā. Šoreiz izdevuma lappusēs atradīsiet daudz vizuālas informācijas, kas pieejama arītiešsaistē. Kalendārā ievietoti attēli no Eiropas digitālās bibliotēkas, arhīva un muzeja “Europeana”,Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzēm un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas. Kalendārasastādītāji vēlas popularizēt Latvijas bibliotēku veikumu kultūras liecību vākšanas, sistematizēšanas unglabāšanas jomā. Varbūt pamanīsiet, ka “Kalendārs bibliotēkām” kļuvis arī krāsaināks. Nebūsim melnbaltivai pelēki, būsim krāsaini!2014. gads liks mums no jauna iepazīt un izjust Rīgas devumu Eiropas kultūras kopējā saturā. Un varbūt arīpalīdzēs ikvienam pietuvoties savas vietas izpratnei “force majeure” 1 — nepārvaramajā pozitīvajā varā, kasir kultūra. Ar šo domu par kultūru kā pozitīvu lādiņu un cerību 2014. gada janvārī aizsāksim Rīgas —Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, kurā rīdziniekus un pilsētas viesus priecēs vairāki simti lielajamkultūras vilnim veltītu notikumu. Informāciju par gaidāmajiem Rīgas — Eiropas kultūras galvaspilsētasnotikumiem sniedz arī “Kalendārs bibliotēkām”. Notikumu datumus un īsu informāciju par tiem atradīsietkalendāra kopējā saturā.2014. gada pirmā pusgada “Kalendārs bibliotēkām” kā vienmēr apkopo kultūras, zinātnes un sportaievērojamāko personu lakoniskus dzīves datus, informāciju par nozīmīgiem kultūras, vēstures unpolitiskiem notikumiem, svētku un atzīmējamām dienām. Atsevišķas personas, kurām ir ievērojamasjubilejas, piemēram, 100, 150 un vēl vairāk gadu, izceltas uzrādot Latvijas Nacionālās bibliotēkasbibliogrāfiskajos resursos atrodamo bibliogrāfiju.Aicinām visus Latvijas bibliotekārus dalīties informācijā par to, kādi nacionālas nozīmes pasākumi gaidāmiJūsu pusē. Sniedziet ziņas sastādītājiem!1 “Force majeure” — tiesību zinātnēs lietots franču valodas termins, kas nozīmē nepārvaramu varu vai citus apstākļus, kasizraisījuši konkrētās juridiskās sekas.2


26.01. Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) atzīšanas dienaRakstniekam, literatūrkritiķim, sabiedriskam darbiniekam Ernestam Efertam-Klusajam — 125(1889–1927)30.01. Rakstniekam Egīlam Šņorem — 60 (1954)31.01. Arhitektam Arnoldam Lamzem — 125 (1889–1945)Rakstniekam Antonam Austriņam 6 — 130 (1884–1934)Antons AustriņšAttēls no datubāzes “Latvijas kultūras vēsture attēlos. Sērija A. Portreti”6 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.5


Februāris1.02. Rakstniecei, valodniecei Elzai Ābelei — 110 (1904–2002)2.02. Sveču dienaDramaturģei Mārai Rītupei — 90 (1924–2004)Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei 7 — 100 (1914) Sk. Latvijas Nacionālās digitālāsbibliotēkas resursus3.02. Latgaliešu literatūras izdevējam, sabiedriskam darbiniekam, publicistam, rakstniekam IgnatamAsānam — 140 (1874–1918) Vairāk informācijas datubāzē “Latviešu grāmatniecības darbiniekilīdz 1918. gadam”Gleznotājam Jānim Valteram — 145 (1869–1932)Vācu komponistam Fēliksam Mendelszonam-Bartoldi — 205 (1809–1847)4.02. Dzejniekam, tulkotājam Laimonim Kamaram — 80 (1934–1983)Dzejniecei, bibliotekārei Elzai Vēciņai — 100 (1914–1988)Gleznotājam, literātam Robertam Šternam — 130 (1884–1943)5.02. Filozofei, estētiķei Mildai Palevičai (arī Milda Paleviča-Bite) — 125 (1889–1972)6.02. Angļu dramaturgam Kristoferam Mārlovam — 450 (1564–1593)7.02. Aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Viktoram Gromovam — 115 (1899–1975)Arhitektam Aleksandram Klinklāvam — 115 (1899–1982)8.02. Krievu ķīmiķim, fiziķim Dmitrijam Mendeļejevam — 180 (1834–1907)9.02. Dzejniekam Teodoram Tomsonam — 105 (1909–1988)10.02. Dziedātājai, diriģentei, vokālās mākslas pedagoģei Anitai Garančai — 65 (1949)Literatūrzinātniekam Rolfam Ekmanim — 85 (1929)Rakstniekam Andrejam Irbem — 90 (1924–2004)Dzejniecei Austrai Skujiņai 8 — 105 (1909–1932)11.02. Fiziķim, bij. Latvijas Universitātes rektoram Ivaram Lācim — 65 (1949)12.02. Dziedātājam Ingum Pētersonam — 55 (1959)Literatūrvēsturniekam, rakstniekam Steponam Seiļam — 105 (1909–1979)Rakstniekam Jūlijam Vecozolam — 130 (1884–1945)Komponistam, mūzikas kritiķim Jānim Zālītim — 130 (1884–1943)Angļu dabaspētniekam Čārlzam Darvinam 9 — 205 (1809–1882) Sk. Eiropas digitālo bibliotēku,arhīvu un muzeju “Europeana”Amerikāņu politiķim Abrahamam Linkolnam — 205 (1809–1865)14.02. Aktierim Ģirtam Ķesterim — 50 (1964)Rakstniekam, literatūrzinātniekam Jānim Andrejam Burtniekam — 120 (1894–1959)15.02. Šveiciešu datorzinātniekam, programmēšanas speciālistam Nikolausam Virtam — 80 (1934)Dzejniekam Kārlim Kalnietim — 95 (1919–1992)Rakstniekam Herbertam Dorbem — 120 (1894–1983)7 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.8 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.9 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.6


15.02. Komponistam, diriģentam, etnomuzikologam Emīlam (Emilim) Melngailim — 140 (1874–1954)Emīls Melngailis. Foto: Jānis RiekstsAttēls no datubāzes “Latvijas kultūras vēsture attēlos. Sērija A. Portreti”16.02. Ornitologam, rakstniekam Kārlim Grigulim — 130 (1884–1972)17.02. Dzejniekam Visvaldim Vecvagaram — 65 (1949)Ķīmiķim Rūdolfam Ūdrim — 115 (1899–1949)18.02. Režisoram, skatuves mākslas pedagogam Pēterim Krilovam — 65 (1949)Aktierim Kārlim Sebrim 10 — 100 (1914–2009) Sk. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursus19.02. Vācu tautības grāmatizdevējam Vilhelmam Ferdinandam Hekeram — 240 (1774–1842)Kārļa Sebra ekslibrisAttēls no Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzes “Latvijasun ārzemju ekslibri un piemiņas grafika”Vilhelms Ferdinands HekersVairāk informācijas datubāzē “Latviešu grāmatniecībasdarbinieki līdz 1918. gadam”20.02. Dzejniekam, žurnālistam Nikolajam Lečmanim — 110 (1904–1986)Ungāru gleznotājam Mihājam Munkāči — 170 (1844–1900)21.02. Rakstniekam, gleznotājam Jānim Sarmam — 130 (1884–1983)22.02. Filozofei Skaidrītei Lasmanei — 75 (1939)Skolotājam, novadpētniekam, literātam Tīcam Dzintarkalnam (arī Teodors Dzintarkalns) — 140(1874–1937)10 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.7


23.02. Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram 11 — 115 (1899–1974)Igauņu politiķim, Igaunijas pirmajam prezidentam Konstantīnam Petsam — 140 (1874–1956) Sk.Eiropas digitālo bibliotēku, arhīvu un muzeju “Europeana”24.02. Aktrisei Emmai Beķerei — 105 (1909–1950)25.02. Sabiedriskai darbiniecei, publicistei Klārai Kalniņai — 140 (1874–1964)26.02. Vēsturniekam Mārtiņam Virsim — 55 (1959)27.02. Armēņu izcelsmes latviešu pianistam Rafi Haradžanjanam — 70 (1944)Dzejniecei Montai Kromai — 95 (1919–1994)Rakstniecei Dominikai Selickai — 115 (1899–1967)28.02. Komponistam Rihardam Dubram — 50 (1964)Dzejniekam Kārlim Eliasam — 115 (1899–1985)11 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.8


Marts2.03. Aktrisei, režisorei Ditai Balčus — 55 (1959)Rakstniekam Kārlim Ķezberam — 100 (1914–2006)3.03. Operdziedātājai Sonorai Vaicei — 45 (1969)4.03. Rakstniekam Artūram Snipam — 65 (1949)Dzejniekam Gunāram Selgam — 85 (1929–1986)Rakstniecei Elgai Korei — 120 (1894–1963)Vācu tautības latviešu grāmatizdevējam Johanam Frīdriham Stefenhāgenam — 270 (1744–1812)Johans Frīdrihs StefenhāgensVairāk informācijas datubāzē “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”5.03. Rakstniekam Jānim Purapuķem 12 — 150 (1864–1902)6.03. Dzejniecei Kristīnei Sadovskai — 45 (1969)Rakstniekam Jānim Aneraudam — 90 (1924–2010)8.03. Starptautiskā sieviešu dienaArhitektam, būvuzņēmējam Konstantīnam Pēkšēnam — 155 (1859–1928)9.03. Padomju kosmonautam Jurijam Gagarinam — 80 (1934–1968)Lībiešu kultūras darbiniekam, literātam Pēterim Dambergam — 105 (1909–1987)Literatūrzinātniekam Kārlim Krauliņam — 110 (1904–1981)Dzejniekam Vilim Plūdonim (arī Vilis Plūdons) — 140 (1874–1940) Sk. Latvijas Nacionālāsdigitālās bibliotēkas resursusUkraiņu dzejniekam, māksliniekam Tarasam Ševčenko — 200 (1814–1861)Franču revolucionāram Onorē Gabrielam Mirabo — 265 (1749–1791)10.03. Gleznotājam, grafiķim, zirga tēla iedzīvinātājam latviešu tēlotājā mākslā Ādamam Alksnim — 150(1864–1897)Ādams Alksnis. StudijaAttēls no datubāzes “Zudusī Latvija”12 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.9


12.03. 1934. gada 12. martā igauņu politiķis Konstantīns Petss kopā ar Igaunijas valsts un militārodarbinieku, ģenerāli Johanu Laidoneru un citiem sazvērniekiem veica valsts apvērsumu, kurarezultātā valstī tika ieviests ārkārtas stāvoklis. Politiskās partijas tika aizliegtas un mediji pakļauticenzūrai. Līdz ar jauniem grozījumiem konstitūcijā K. Petss 1938. gadā kļuva par Igaunijaspirmo prezidentu14.03. Žurnālistam, sporta vēsturniekam Arnoldam Šmitam — 105 (1909–1978)Vācu–amerikāņu fiziķim, matemātiķim Albertam Einšteinam — 135 (1879–1955) Sk. Eiropasdigitālo bibliotēku, arhīvu un muzeju “Europeana”16.03. Latviešu karavīru atceres dienaDzejniekam Vilim Dzērviniekam (arī Vilis Dzērvinīks) 13 — 55 (1959–2007)18.03. Krievu komponistam, pedagogam Nikolajam Rimskim-Korsakovam — 170 (1844–1908)19.03. Literatūrzinātniecei Dacei Lūsei — 65 (1949)Arhitektam, pedagogam Pēterim Bērzkalnam — 115 (1899–1958)20.03. Amerikāņu psihologam Beresam Frederikam Skinneram — 110 (1904–1990)21.03. Eiropas Senās mūzikas dienaGleznotājam, pedagogam Osvaldam Zvejsalniekam 14 — 70 (1944)Aktierim, režisoram, tulkotājam Robertam Jansonam — 150 (1864–1899)22.03. Pasaules ūdens dienaFolkloristei Mārai Vīksnai — 65 (1949)23.03. Rakstniecei Aīdai Niedrai — 115 (1899–1972)Diriģentam Teodoram Reiteram — 130 (1884–1956)24.03. Pirms 90 gadiem (1924) dibināts Triju Zvaigžņu ordenisAktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Alfrēdam Jaunušanam — 95 (1919–2008)Garīdzniekam, publicistam, dramaturgam Broņislavam Valpitram — 115 (1899–1976)25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienaTeātra zinātniecei Ievai Zolei — 40 (1974)Rakstniekam Jōņam Opincānam (arī Jōņs Opyncāns) — 115 (1899–1973)26.03. Mākslas zinātniecei Rutai Čaupovai — 75 (1939)27.03. Datorzinātniekam Andrim Padegam — 85 (1929)Latvijas Nacionālās operas orķestris uz operas skatuves. Pie diriģenta pults Teodors ReitersAttēls no datubāzes “Zudusī Latvija”13 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.14 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.10


28.03. Latviešu trimdas pianistam, komponistam, mūzikas kritiķim, rakstniekam Knutam Lesiņam —105 (1909–2000)Grāmatizdevējam Jānim Ozolam — 155 (1859–1906)Jānis OzolsVairāk informācijas datubāzē “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”29.03. Rakstniekam, bij. Igaunijas valsts prezidentam Lennartam Georgam Meri — 85 (1929–2006)30.03. Franču dzejniekam Polam Verlēnam 15 — 170 (1844–1896)15 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada I ceturksnī.11


Aprīlis1.04. Aktierim Romualdam Ancānam 16 — 70 (1944–2011)Rakstniekam Vikam — 75 (1939)Čehu rakstniekam Milanam Kunderam — 85 (1929)Vācu izcelsmes latviešu dzejniekam, tulkotājam Kārlim Hūgenbergeram — 230 (1784–1860)2.04. Starptautiskā bērnu grāmatu dienaStarptautiska konference un izstāde “Pasaule bilžu grāmatā”, kurā tiks eksponēti Baltijas jūrasvalstu bilžu grāmatu 1. kvadriennāles dalībnieku darbiAktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram — 120 (1894–1994)4.04. Rakstniekam Jānim Širmanim — 110 (1904–1992)5.04. Rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam 17 — 85 (1929–1998)Rakstniekam, tulkotājam Kārlim Jēkabsonam — 135 (1879–1946)7.04. Pasaules veselības dienaAustrāliešu aktierim Raselam Krovam — 50 (1964)Komponistam Jānim Lūsēnam — 55 (1959)Ķīniešu izcelsmes amerikāņu aktierim, režisoram Džekijam Čanam — 60 (1954)Austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam — 90 (1924–2009)Tēlniekam Kārlim Zemdegam — 120 (1894–1963)Pedagogam, literātam Krišam Melnalksnim — 135 (1879–1930)8.04. Starptautiskā romu dienaRežisorei Mārai Zaļaiskalns — 65 (1949)Dzejniecei Broņislavai Martuževai 18 — 90 (1924–2012)Vācu izcelsmes latviešu folkloristam, grāmatizdevējam Gustavam Bergmanim — 265 (1749–1814)Gustavs BergmanisVairāk informācijas datubāzē “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”10.04. Muzikologam Arnoldam Klotiņam — 80 (1934)Zinātniekam, literātam, mākslas un sabiedriskam darbiniekam Leonīdam Slaucītājam — 115 (1899–1971)Starptautiska apaļā galda diskusija “Kultūras vērtību pārvietošana kara apstākļos, to digitālarepatriācija Eiropas vienotajā kultūrtelpā” (Removal of Cultural values under war circumstancesand digital repatriation within the common cultural area of Europe). Galvenie temati: pārvietotokrājumu vēsture Baltijas jūras reģiona valstīs; pārvietoto kolekciju piederība (juridiskie un ētiskieaspekti); pārvietoto kolekciju vērtība izcelsmes zemē un jaunajā kultūrvidē; pārvietoto kolekcijupieejamība (pašreizējā situācija un potenciālie risinājumi); sadarbība pārvietoto kolekcijupieejamības veicināšanā.11.04. Paleopatologam, rakstniekam Vilim Zemgaram — 115 (1899–1988)Norvēģu tēlniekam Gustavam Vīgelandam — 145 (1869–1943)16 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.17 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.18 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.12


12.04. Režisoram Mihailam Kublinskim — 75 (1939)Krievu ģeogrāfam, ceļotājam Nikolajam Prževaļskim — 175 (1839–1888)13.04. Tulkotājam, izdevējam Pēterim Jankavam — 50 (1964)Rakstniekam Ignatam Muižniekam — 105 (1909–1983)14.04. Angļu vēsturniekam, sociologam Arnoldam Džozefam Toinbijam — 125 (1889–1975)15.04. Tēlniekam Indulim Rankam — 80 (1934)16.04. Aktierim, režisoram, rakstniekam, gleznotājam Jānim Lejiņam — 115 (1899–1990)Rakstniekam Mākonim (īst. v. Jēkabs Kalniņš) — 135 (1879–1918)Franču rakstniekam Anatolam Fransam — 170 (1844–1924)18.04. Starptautiskā kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu dienaKomponistam Pēterim Barisonam — 110 (1904–1947)Dzejniekam Kārlim Krūzam — 130 (1884–1960)20.04. LieldienasTulkotājai Mildai Grīnfeldei — 105 (1909–2000)21.04. Dzejniekam Gunaram Saliņam — 90 (1924–2010)Amerikāņu psihologam Rollo Mejam — 105 (1909–1994)21.-27.04. Bibliotēku nedēļa22.04. Rakstniekam, žurnālistam Egilam Venteram — 50 (1964)Latviešu trimdas komponistam Tālivaldim Ķeniņam — 95(1919)Krievu–amerikāņu rakstniekam Vladimiram Nabokovam —115 (1899–1977)Vācu filozofam Imanuelam Kantam — 290 (1724–1804)23.04. Pasaules grāmatu un autortiesību dienaAktrisei Elzai Barūnei — 105 (1909–1974)Ārstam, pedagogam Kristapam Rudzītim 19 — 115(1899–1978)Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram — 450 (1564–1616)24.04. Žurnālistam, kritiķim, literatūrvēsturniekam, rakstniekam Līgotņu Jēkabam — 140 (1874–1942)25.04. Rakstniekam, tulkotājam Arvim Kolmanim 20 — 55 (1959)Režisoram Varim Braslam — 75 (1939)Komponistam, politiķim Didzim Apsītim — 55 (1959–2007)26.04. Pasaules intelektuālā īpašuma dienaSabiedriskam darbiniekam, literātam Rihardam Tomsonam — 175 (1839–1884)27.04. Dzejniekam Agrim Poikānam — 50 (1964)28.04. Dzejniecei Ausmai Pormalei — 75 (1939–1979)Lieldienu atklātne. Mākslinieks Rihards ZariņšAttēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas29.04. Literatūrzinātniekam, tulkotājam Rūdolfam Eglem — 125 (1889–1947) Sk. Latvijas Nacionālāsdigitālās bibliotēkas resursusLiterātam Pāvilam Jansonam — 140 (1874–1940)30.04. Rakstniekam, filozofam, parapsihologam Konstantīnam Raudivem — 105 (1909–1974)19 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.20 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.13


Maijs1.05. Darba svētki; Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienaAktierim, rakstniekam Kārlim Baltpurviņam — 105 (1909–1966)2.05. Angļu rakstniekam Džeromam Klapka Džeromam — 155 (1859–1927)3.05. Starptautiskā preses brīvības dienaItāliešu rakstniekam, ideologam Nikolo Makjavelli — 545 (1469–1527)4.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienaMatemātiķim, pedagogam Jānim Mencim — 100 (1914–2011)Izglītības darbiniekam, publicistam Broņislavam Spūlim — 115 (1899–1974)5.05. Juristam, rakstniekam, sabiedriskam darbiniekam Andrim Grūtupam — 65 (1949)Tēlniekam Indulim Folkmanim — 75 (1939)6.05. Dzejniecei Verai Pančenko — 80 (1934)Rakstniekam Jānim Klīdzējam — 100 (1914–2000) Sk. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkasresursusAktrisei Irmai Laivai — 105 (1909–2003)Gleznotājam, vitrāžistam Kārlim Brencēnam — 135 (1879–1951)7.05. Fotogrāfam Jānim Gleizdam 21 — 90 (1924– 2010)Rokdarbniecei, daiļamata meistarei Jettei Užānei 22 — 90 (1924–2007)Sabiedriski politiskam darbiniekam Bruno Kalniņam — 115 (1899–1990)Politiskam darbiniekam, rakstniekam Miķelim Valteram — 140(1874–1968)8.05. Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņasdiena9.05. Eiropas dienaLiteratūrvēsturniekam Imantam Pijolam — 70 (1944–1999)10.05. Aktrisei Ingai Aizbaltei — 50 (1964)11.05. Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī — 110 (1904–1989)12.05. Rakstniekam Vilim Lācim — 110 (1904–1966)Rakstniekam Reinim Kaudzītem — 175 (1839–1920) Sk.Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursus21 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.22 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.1. maija plakātsAttēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkasReinis KaudzīteAttēls no datubāzes “Latvijas kultūras vēstureattēlos. Sērija A. Portreti”14


15.05. Starptautiskā ģimenes dienaLatvijas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis veic valsts apvērsumu 1934. gadāFranču fiziķim Pjēram Kirī — 155 (1859–1906)16.05. Grāmatizdevējam, žurnālistam, rakstniekam, fotogrāfam, kinooperatoram Hugo Skrastiņam —100 (1914–1999)Ķīmiķim Bruno Jirgensonam — 110 (1904–1982)Žurnālistam, publicistam, dzejniekam Albertam Paeglem — 110 (1904–1987)17.05. Dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam 23 — 70 (1944)Literatūrvēsturniekam, kritiķim Jānim Andrupam — 100 (1914–1994)Franču aktierim Žanam Gabēnam — 110 (1904–1976)Dzejniekam Jānim Sudrabkalnam — 120 (1894–1975)18.05. Dzejniecei, tulkotājai Irinai Cigaļskai — 75 (1939)Militāram darbiniekam, tautsaimniekam, literātam Pēterim Dardzānam — 125 (1889–1985)19.05. Vieglatlētam Jānim Lūsim 24 — 75 (1939)Diplomātam, rakstniekam Jānim Straujānam — 130 (1884–1941)20.05. Franču rakstniekam Onorē de Balzakam — 215 (1799–1850) Sk. Eiropas digitālo bibliotēku,arhīvu un muzeju “Europeana”21.05. Franču gleznotājam Anrī Ruso — 170 (1844–1910)22.05. Angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam 25 — 155 (1859–1930)23.05. Rakstniekam Jānim Kārstenim — 130 (1884–1921)24.05. Rakstniekam, literatūrzinātniekam Jānim Niedrem — 105 (1909–1987)27.05. Aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam Ernestam Feldmanim — 125 (1889–1947)28.05. Rakstniekam Arnoldam Apsem — 100 (1914–1983)29.05. Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai 26 — 60 (1954)30.05. Publicistam Osvaldam Akmentiņam — 100 (1914–2004)31.05. Amerikāņu dzejniekam Voltam Vitmenam — 195 (1819–1892)23 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.24 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.25 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.26 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.15


Jūnijs1.06. Starptautiskā bērnu aizsardzības dienaĀrstam, rakstniekam Kārlim Jannauam — 140 (1874–1963)Krievu komponistam Mihailam Gļinkam — 210 (1804–1857)2.06. Režisorei Adai Neretniecei — 90 (1924–2008)Rakstniecei, vēsturniecei Angelikai Gailītei — 130(1884–1975)4.06. Arhitektam Jānim Baumanim — 180 (1834–1891)Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas plakātsAttēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkasJānis BaumanisAttēls no datubāzes “Latvijas kultūras vēsture attēlos. Sērija A. Portreti”5.06. Pasaules vides dienaRakstniekam Andrejam Dripem — 85 (1929)6.06. Režisoram Aloizam Brenčam — 85 (1929–1998)Rakstniekam, gleznotājam Tālivaldim Ķiķaukam — 85 (1929–2000)Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam — 215 (1799–1837)Spāņu gleznotājam Djego Velaskesam — 415 (1599–1660)7.06. Komponistam, diriģentam, pedagogam Andrim Vecumniekam — 50 (1964)Aktierim Jānim Grantiņam — 105 (1909–1974)Dāņu etnogrāfam, polārceļotājam Knudam Rasmusenam — 135 (1879–1933)8.06. VasarsvētkiLiterātam, grāmatizdevējam Eduardam Alainim — 125 (1889–1969) Vairāk informācijas datubāzē“Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”Skolotājam, rakstniekam Eduardam Mēkleram — 130 (1884–1973)10.06. Režisorei Ilonai Brūverei 27 — 60 (1954)Rakstniekam Ontonam Laizānam — 130 (1884–1954)Franču gleznotājam Gistavam Kurbē — 195 (1819–1877)11.06. Grafiķim, karikatūristam Mārim Bišofam — 75 (1939)Rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam Kārlim Kraujiņam — 135 (1879–1975)Vācu komponistam Rihardam Štrausam — 150 (1864–1949)Vācu izcelsmes latviešu rakstniekam, tulkotājam Johanam Teodoram Bērentam — 230 (1784–1866)27 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.16


12.06. Dzejniecei Annai Rancānei — 55 (1959)14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienaVācu tenisistei Štefijai Grāfai — 45 (1969)Dzejniecei Mirdzai Kerliņai — 65 (1949)Rakstniekam, žurnālistam Jānim Miezim-Mezevskim — 140 (1874–1928)15.06. Aktrisei Antai Krūmiņai 28 — 80 (1934)Sabiedriski politiskam darbiniekam Eduardam Berklavam — 100 (1914–2004)16.06. Komponistam, dziedātājam Zigismundam Lorencam — 65 (1949)Rakstniekam Jānim Grantam — 105 (1909–1970)17.06. Latvijas Republikas okupācijas diena18.06. Gleznotājam, pedagogam Indulim Zariņam — 85 (1929–1997)Krievu pedagoģijas un psiholoģijas zinātniekam SergejamRubinšteinam — 125 (1889–1960)19.06. Rakstniekam Tālivaldim Treicim 29 — 75 (1939–2008)20.06. Tautsaimniekam, ekonomistam Kārlim Balodim 30 — 150 (1864–1931)Franču komponistam Žakam Ofenbaham — 195 (1819–1880)22.06. Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)23.06. Krievu dzejniecei Annai Ahmatovai — 125 (1889–1966)Induļa Zariņa izstādes plakātsAttēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas24.06. Jāņu dienaAktrisei, skatuves kustību režisorei,skatuves mākslas pedagoģei ĒrikaiFerdai — 100 (1914–1997)Rakstniekam, pedagogam, žurnālistamArvedam Smilgam — 135 (1879–1947)27.06. Dzejniekam, publicistam, grafiķim Jōņam Trūpam — 90 (1924–1989)Grafiķim Rihardam Zariņam — 145 (1869–1939)29.06. Aktrisei Zanei Jančevskai — 50 (1964)30.06. Dzejniekam Jānim Peteram — 75 (1939)Atklātne “Priecīgus Jāņus!”Attēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas30.06.–1.07. Eiropas zinātnisko bibliotēku asociācijas (Association ofEuropean Research Libraries, Ligue des BibliothèquesEuropéennes de Recherche, LIBER) pirmskonferenceLatvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkāR. Zariņa ekslibris. Krāces bibliotēka. J. Misiņš-DastsAttēls no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas28 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.29 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.30 “Kalendārs bibliotēkām” 2009. gada II ceturksnī.17


1. janvārī lietuviešu dzejniekam Kristijonam Donelaitim — 300(1714–1780)Kristijona Donelaiša darbiGrāmatasDonelaitis, Kristijons. Gadalaiki : poēma / Kristijons Donelaitis ; no lietuviešu val. atdz. Paulis Kalva. —Rīga : Madris, 2006. — 293, [1] lpp. : il.Donelaitis, Kristijons. Gadalaiki : poēma / Kristijons Donelaitis ; [no lietuviešu val. atdz. P. Kalva ; māksl.V. Jurkuns]. — Rīga : LVI, 1963. — 120 lpp. : il.GrāmatasLiteratūra par Kristijonu DonelaitiNastopka, Ķēstutis. Kristijons Donelaitis un viņa daiļrade : palīgmateriāls lektoriem sakarā ar lietuviešudaiļliteratūras aizsācēja 250. dzimšanas dienu / Ķēstutis Nastopka. — Rīga, 1963. — 27 lpp.Publikācijas periodiskajos izdevumosČaklais, Māris. Kad es domāju par Kristijonu Donelaiti : [runa lietuviešu dzejn. 275. dz. d. svinībāsMaskavā] / Māris Čaklais ; V. Jurkāna zīm. // Literatūra un Māksla, 1989, 21. janv., 7.lpp.Grodīte, Gabija. Kā Donelaiša zemnieki Nekrošus teātri veidoja : [par lietuviešu rež. Eimunta Nekrošusiestud. “Sākums. K. Donelaitis. Gadalaiki”] / Gabija Grodīte ; no lietuviešu val. tulk. Asnate Baņģiere //Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr. 18 (2003, 2./9. maijs), 5. lpp.Radzobe, Zane. Eimunta Nekrošus rudens : [lietuviešu rež. E. Nekrošus iestud. “Pirmsākumi” pēc K.Donelaiša poēmas “Gadalaiki” motīviem viesizrādes 5. starptaut. jaunā teātra festivāla “Homo Novus”ietvaros Rīgā] / Zane Radzobe // Māksla Plus. — ISSN 1407-1886. — Nr. 6 (2003/[2004], dec./janv.), 28.–29. lpp.Sniedze, Evita. Pavedienu teorija : [par lietuviešu dzejn. Kristijona Donelaiša poēmas “Gadalaiki” 1. d.iestud. teātrī “Meno fortas” (rež. Eimunts Nekrošus)] / Evita Sniedze // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr. 2 (2003), [137.]–140. lpp.Zole, Ieva. Uz Viļņu! : [sakarā ar lietuviešu dzejn. Kristijona Donelaiša poēmas iestud. Eimunta Nekrošusteātrī] / Ieva Zole // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr. 10 (2003, 7./14. marts), [1.] lpp.18


18. janvārī ainavu arhitektam, daiļdārzniekam Andrejam Zeidakam — 140(1874–1964)Publikācijas periodiskajos izdevumosLiteratūra par Andreju ZeidakuGabre, Antra. Rīgas dārzu meistari : [par ainavu arhitektiem Georgu Frīdrihu Kūfaltu (1853–1938) unAndreju Zeidaku (1874–1964)] / Antra Gabre // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr. 138 (2005, 20.jūl.), 11. lpp.Kļaviņš, Andris. Celts visiem kā brāļiem : [par tēlnieka Kārļa Zāles, ainavu arhitekta Andreja Zeidaka unarhitekta Pētera Federa veidoto Rīgas Brāļu kapu vēsturi un restaurācijas problēmām] / Andris Kļaviņš ;tekstā stāsta Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors un Brāļu kapu komitejas priekšsēd. Eižens Upmanis //Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr. 183 (2004, 17. nov.), B 7. lpp.Krievaite, Santa. Arhitekti dara Latviju skaistāku : [par Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības org.apstādījumu projektu un realizāciju skati-konkursu : sakarā ar dārzu mākslas meistara Andreja Zeidaka(1874–1964) 130. dz. d.] / Santa Krievaite // Jaunā Avīze. — ISSN 1407-2378. — Nr. 3 (2004, 23./29.janv.), 28. lpp.Lināre, Gundega. Dārzu arhitektam Andrejam Zeidakam — 130 : [1874–1964] / Gundega Lināre // Dārzsun Drava. — ISSN 0132-6457. — Nr. 1 (2004, janv.), 24.–29. lpp.Lināre, Gundega. Dārzu dzīvē augs tad mūsu meitas, dēli : [par ainavu arhitekta Andreja Zeidaka (1874–1964) Rīgas dārzu un Brāļu kapu projektu : saruna ar Latvijas Lauksaimn. universitātes doc., ainavuarhitekti] / Gundega Lināre ; pierakst. Agnese Kusmane // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr. 12 (2004,19./26. marts), 5. lpp.Naudiņa, Aiga. Vandzenes skolas apkārtne : [par Vandzenes vidusskolas ēkas — Vandzenes pilskompleksa ar Rīgas dārzu arhitekta Andreja Zeidaka (1874–1964) projektētu priekšdārzu 1937. g. —vēsturi un šodienu (Talsu nov.)] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr. 78 (2009, 11.jūl.), 6.–7.lpp.Neilande, A. Apstādījumu projekti un realizācijas : [par daiļdārznieka Andreja Zeidaka 130. dz. d. velt.apstādījumu projektu un realizācijas skati-konkursu] / A. Neilande // Latvijas Architektūra. — ISSN 1407-4923. — [Nr.] 1 (2004), 109.–110. lpp.Zvirgzds, Andris. Andreja Zeidaka saules un puķu dārzi : [par dārzu un ainavu arhit. (1874–1964)] // Dārzsun Drava. — ISSN 0132-6457. — Nr. 7 (2001), 32.–35. lpp.19


10. martā gleznotājam, grafiķim Ādamam Alksnim — 150(1864–1897)Publikācijas periodiskajos izdevumosLiteratūra par Ādamu AlksniĀdams Alksnis : [par māksl. (1864–1897)] / mater. sagat. Gunārs Jukumnieks // Tikšanās. — ISSN 1407-6209. — Nr. 8 (2007, aug.), 38.–39. lpp. : ģīm.Siliņa, Līga. Ādama Alkšņa mājā atkal dzīvība : [par tēlnieka Raimonda Muzikanta māksl. Ā. Alksnim(1864–1897) velt. pieminekļa “Celmlauzis” dāvināšanu māksl. darbnīcā “Pie Ādama Alkšņa” Rūjienā(Valmieras raj.)] / Līga Siliņa // Rūjienas Vēstnesis. — Nr. 31 (2005, 5. aug.), 3. lpp.Siliņa, Līga. “Celmlauzis” ir simbols Rūjienai : [par Rūjienas pils. mākslinieku darbnīcu “Pie ĀdamaAlkšņa” (Valmieras raj.) : stāsta izstāžu zāles vad.] / Līga Siliņa ; pierakst. Ināra Ceriņa // Liesma. — ISSN1691-0397. — Nr. 123 (2005, 10. aug.), 3. lpp.Sloka, Atis. Ādamam Alksnim — 145 : [par latviešu gleznotāju (1864–1897)] / Atis Sloka // Liesma. —ISSN 1691-0397. — Nr. 63 (2009, 24. apr.), 3. lpp. — (Piel. “Mazsalacietis”).Ziema, Gunārs. Ādama Alkšņa muzejā ir ko redzēt : [par tēlnieka Raimonda Muzikanta māksl. Ā. Alksnim(1864–1897) velt. skulptūras “Celmlauzis” atklāšanu māksl. darbnīcā “Pie Ādama Alkšņa” Rūjienā(Valmieras raj.)] / Gunārs Ziema // Rūjienas Vēstnesis. — Nr. 32 (2005, 12. aug.), 2. lpp.20


24. jūnijā aktrisei, skatuves mākslas pedagoģei Ērikai Ferdai — 100(1914–1997)GrāmatasĒrikas Ferdas darbiBrangule, Vija. Ērika Ferda : “kā sendienās...” / Vija Brangule. — Rīga : Likteņstāsti, 2002. — 312, [1] lpp.— (Latvijas teātra zvaigznes).Ferda, Ērika. Kā sendienās... : stāstu savam skatītājam / Ērika Ferda. — Rīga : Likteņstāsti, 1995. — 217lpp.Ferda, Ērika. Topoša aktiera ķermeņa kultūra / Ērika Ferda. — Rīga : Liesma, 1968. — 112 lpp., 16 lp. il.— Izdevums pieejams Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā.Publikācijas periodiskajos izdevumosLiteratūra par Ēriku FerduBlaua, Līga. Rumpi nedrīkst nolaist! : [par teātra aktrisi Ēriku Ferdu (1914–1997)] / Līga Blaua ; tekstāstāsta māksl. Džemma Skulme, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītāja Rita Rotkale, aktrise VentaVecumniece [u. c.] ; tekstā Ē. Ferdas izteikumi // Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr. 7 (2009, 27.marts/10. apr.), [14.–19.] lpp. : ģīm.Liepiņš, Jānis. Duelēšanās ar aktrisēm : [atmiņu epizodes par Ēriku Ferdu (1914–1997), Veltu Krūzi,Dzintru Klētnieci] / Jānis Liepiņš // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr. 3 (2008), [145.]–149. lpp.Teātris ir vairāk nekā dzīve : [par aktrises, skatuves kustību meistares (1914–1997) grām. “Ērika Ferda. Kāsendienās... Stāstu savam skatītājam” atkārtotas izdošanas svētkiem] / mater. sagat. Anija Pelūde, LilijaĶīkule, Džina Briška, Selga Amata, Dana Sinkeviča // Ieva. — ISSN 1407-2033. — Nr. 2 (2002, 9. janv.),7. lpp.21

More magazines by this user
Similar magazines