Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 12/11/2012 Huidige versie 1.10 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Runderen, Grensbeweiding, Frankrijk 1. Doel Opgesteld door Goedgekeurd door Herman Vanbeckevoort – attaché Herman Diricks – directeur-generaal Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding met Frankrijk en de procedure daartoe. Dit protocol met Frankrijk zorgt ervoor dat runderen ingezet kunnen worden in de grensbeweiding met 1 jaarlijkse aanvraag per veehouder; dit in plaats van een certificatie per zending zoals stricto sensu door de richtlijn 64/432/EEG wordt voorzien. 2. Toepassingsgebied Het laten weiden van Belgische runderen op weiden die op Frans grondgebied gelegen zijn in de grensstreek met België. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Gebaseerd op de principes van: • Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens. • Koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens. 3.2. Andere • Protocole d'accord concernant le pacage frontalier des bovins entre la Belgique et la France – signé le 6 juin 2012. Vertaald : reglement inzake de grensbeweiding van runderen tussen België en Frankrijk – getekend op 6 juni 2012.

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Instructie - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv