04.08.2013 Views

Gebruikershandleiding - Creative

Gebruikershandleiding - Creative

Gebruikershandleiding - Creative

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro<br />

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen verbintenis aan de zijde van <strong>Creative</strong> Technology Ltd. in. Het is<br />

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van <strong>Creative</strong> Technology Ltd. niet toegestaan deze handleiding of enig deel daarvan voor welk doel dan ook te<br />

verveelvoudigen of te verzenden, in welke vorm en op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, daaronder begrepen door middel van het maken van<br />

fotokopieën of opnamen. De software die in dit document wordt beschreven, wordt verstrekt krachtens een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt of<br />

gekopieerd volgens de bepalingen van die overeenkomst. Het is in strijd met de wet om de software te kopiëren op enig ander medium dan specifiek in de<br />

licentieovereenkomst is toegestaan. De gelicentieerde gebruiker mag van de software één kopie maken voor back-updoeleinden.<br />

Copyright © 1998-2003 <strong>Creative</strong> Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.<br />

Versie 1.1<br />

Oktober 2003<br />

© Copyright 2003, <strong>Creative</strong> Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het <strong>Creative</strong>-logo, Sound Blaster en Blaster zijn geregistreerde handelsmerken van <strong>Creative</strong><br />

Technology Ltd. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige vermelde<br />

merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.


Inhoudsopgave


Inhoudsopgave<br />

Inleiding<br />

Voordat u begint.........................................................................................................................i<br />

Inhoud van het pakket ...................................................................................................i<br />

LEESMIJ-bestand .........................................................................................................i<br />

Minimale systeemvereisten...........................................................................................i<br />

Conventies in dit document..........................................................................................ii<br />

1 De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren<br />

Algemeen overzicht van de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro..................................................... 1-1<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren........................................................................... 1-2<br />

In Windows 98/98SE/ME/2000/XP........................................................................ 1-2<br />

2 Werken met PC-CAM Center<br />

PC-CAM Center starten ....................................................................................................... 2-1<br />

Foto’s en video-opnamen maken ......................................................................................... 2-2<br />

Een foto maken......................................................................................................... 2-2<br />

Een video opnemen.................................................................................................. 2-2<br />

Een foto bekijken.................................................................................................................. 2-3<br />

Een video bekijken................................................................................................................ 2-3<br />

De camera opnieuw activeren .............................................................................................. 2-3<br />

De Help van PC-CAM Center openen ................................................................................ 2-4<br />

3 <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-toepassingen<br />

<strong>Creative</strong> PC-CAM Center .................................................................................................... 3-1<br />

<strong>Creative</strong> WebCam Monitor .................................................................................................. 3-1


A Technische specificaties<br />

B Problemen oplossen<br />

Problemen bij het gebruik van <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro ................................................B-1<br />

Problemen in Windows XP..................................................................................................B-3<br />

C Opmerking over USB-compatibiliteit


Inleiding


Inleiding<br />

De toepassingen die op de<br />

installatie-cd worden<br />

meegeleverd, kunnen<br />

verschillen afhankelijk van<br />

het cameramodel en de<br />

regio van aankoop.<br />

Voordat u begint<br />

<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro is een digitale videocamera die beschikt over alles wat u nodig hebt om 24-bits<br />

foto's en videobeelden met 16,7 miljoen kleuren op te nemen. En dat is nog niet alles, want met deze<br />

camera kunt u ook met anderen op het Internet communiceren terwijl u elkaar ziet.!<br />

<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro wordt met de volgende software geleverd:<br />

❑ <strong>Creative</strong> PC-CAM Center<br />

❑ <strong>Creative</strong> WebCam Monitor<br />

Zie "<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-toepassingen" op pagina 3-1 voor meer informatie.<br />

Inhoud van het pakket Uw <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-pakket bevat de volgende items:<br />

❑ <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro met aangesloten USB-kabel<br />

❑ <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installatie-cd<br />

❑ Handleiding Aan de slag<br />

LEESMIJ-bestand Het bestand README op de cd-rom bevat informatie die nog niet beschikbaar was bij het ter perse gaan<br />

van deze handleiding. Lees dit bestand voordat u de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeert.<br />

Minimale<br />

systeemvereisten<br />

❑ IBM ® -compatibele pc met 233 MHz Pentium ® II of hoger<br />

❑ 32 MB RAM<br />

❑ 250 MB vrije ruimte op de vaste schijf<br />

❑ Beschikbare USB-poort of een USB-hub met externe voeding<br />

❑ Microsoft ® Windows ® 98/98SE, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP<br />

❑ 16-bits kleurenscherm met een minimale resolutie van 1024 x 768 pixels<br />

❑ Cd-rom-station geïnstalleerd<br />

Inleiding i


Conventies in dit<br />

document<br />

❑ Een Sound Blaster ® -geluidskaart of een andere met Windows compatibele geluidskaart. Sound Blaster<br />

16 of hoger vereist voor gelijktijdige tweerichtingsgesprekken met full-duplex ondersteuning<br />

Voor videogesprekken<br />

❑ Microfoon<br />

❑ Toegang tot het Internet via modem of LAN tegen een snelheid van 28,8 Kbps of hoger<br />

Tip. Hiermee worden snelkoppelingen voor of tips over een functie aangeduid.<br />

Opmerking. Hiermee wordt extra of belangrijke informatie over een functie<br />

aangeduid.<br />

Let op! Hiermee wordt het correcte gebruik van uw product aangeduid. Gebruik deze<br />

informatie om gevaarlijke situaties te voorkomen.<br />

Waarschuwing! Hiermee wordt u gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties die<br />

mogelijk schadelijke gevolgen kunnen hebben voor uzelf of voor het product.<br />

Inleiding ii


1 De<br />

<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro<br />

installeren


De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren<br />

Algemeen<br />

overzicht van de<br />

<strong>Creative</strong><br />

WebCam NX<br />

Pro<br />

In dit hoofdstuk leert u hoe de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro snel kunt installeren.<br />

In Afbeelding 1-1 ziet u over welke voorzieningen de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro beschikt.<br />

Scherpstelring<br />

Hiermee stelt u het<br />

beeld scherp in.<br />

Richt de lens op het<br />

onderwerp en draai<br />

deze ring<br />

vervolgens met de<br />

klok mee of tegen<br />

de klok in tot het<br />

beeld scherp is.<br />

Knop Snapshot<br />

Druk hierop om PC-<br />

CAM Center te starten<br />

en beelden op te<br />

nemen.<br />

USB-kabel<br />

Afbeelding 1-1: <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro<br />

USB-connector<br />

Vooraanzicht Zijaanzicht<br />

Montagebeugel om de<br />

camera op een LCDscherm<br />

te monteren.<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren 1-1


De <strong>Creative</strong><br />

WebCam NX<br />

Pro installeren<br />

In Windows 98/98SE/<br />

ME/2000/XP<br />

U hoeft de computer niet<br />

uit te schakelen om de<br />

WebCam te installeren.<br />

Het is mogelijk dat de<br />

USB-poort(en) zich aan<br />

de voorkant van de<br />

computer bevind(en) in<br />

plaats van aan de<br />

achterkant.<br />

U kunt de WebCam<br />

aansluiten op een USBhub<br />

met externe<br />

voeding.<br />

Volg de installatieprocedures voor uw besturingssysteem.<br />

1. Sluit de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro pas op de computer aan nadat u de stuurprogramma's hebt<br />

geïnstalleerd. Als u de installatie per ongeluk start terwijl de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro is<br />

aangesloten, verschijnt het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware of Wizard Nieuwe<br />

hardware gevonden. Klik op de knop Annuleren.<br />

2. Plaats de installatie-cd van <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro in het cd-rom-station. Als de cd niet<br />

automatisch wordt gestart, klikt u op Start -> Uitvoeren en typt u D:\CTRUN\CTRUN.EXE<br />

(hierbij staat D:\ voor het cd-rom-station van uw computer).<br />

3. Klik op de opties voor de installatie van stuurprogramma's en toepassingen.<br />

4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.<br />

Nadat u een toepassing hebt geïnstalleerd, wordt u mogelijk gevraagd of u de computer opnieuw<br />

wilt opstarten. Selecteer Nee zolang u niet alle stuurprogramma's en toepassingen hebt geïnstalleerd.<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren 1-2


Als u een microfoon hebt,<br />

sluit u deze aan op de<br />

microfoonconnector van uw<br />

computer. Lees de<br />

documentatie bij uw<br />

microfoonconnector voor<br />

meer informatie.<br />

5. Plaats de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro boven op de monitor van de computer of op een andere vlakke<br />

ondergrond. Bij platte LCD-schermen of notebookcomputers monteert u de camera op het scherm<br />

met behulp van de meegeleverde montagebeugel. Zie Afbeelding 1-2.<br />

Montage<br />

beugel<br />

USB-poort<br />

Afbeelding 1-2: De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro op de computer aansluiten<br />

Alleen voor Windows 98/98SE en Windows ME<br />

1. Sluit de USB-kabel van de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro aan op een beschikbare USB-poort van de<br />

computer (zie Afbeelding 1-2). Windows detecteert het apparaat automatisch.<br />

i. Als u wordt gevraagd om de cd van Windows 98 of Windows ME in het cd-rom-station te<br />

plaatsen, verwijdert u de installatie-cd van de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro uit het cd-rom-station<br />

en plaatst u de juiste cd in het cd-rom-station.<br />

Opmerking: Windows 98 is verkrijgbaar in diverse versies. Let erop dat u de juiste versie voor<br />

uw systeem gebruikt.<br />

ii. Klik in het dialoogvenster Diskette plaatsen op OK.<br />

iii. Volg de instructies op het scherm op.<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren 1-3


2. Controleer de afbeelding in het videovoorbeeldvenster van het dialoogvenster<br />

Cameraconfiguratie <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro. Als het beeld flikkert of donkere strepen bevat,<br />

klikt u op de knop Flikkering annuleren.<br />

3. Klik op de knop Voltooien en start de computer opnieuw op als dat wordt gevraagd.<br />

Alleen voor Windows 2000<br />

1. Als het dialoogvenster Kan digitale<br />

handtekening niet vinden wordt geopend,<br />

waarin wordt vermeld dat <strong>Creative</strong> WebCam<br />

NX Pro is aangetroffen, kunt u dit bericht<br />

negeren en op de knop Ja klikken.<br />

2. Controleer de afbeelding in het<br />

videovoorbeeldvenster van het dialoogvenster<br />

Cameraconfiguratie <strong>Creative</strong> WebCam NX<br />

Pro. Als het beeld flikkert of donkere strepen<br />

bevat, klikt u op de knop Flikkering<br />

annuleren.<br />

3. Klik op de knop Voltooien en start de<br />

computer opnieuw op als dat wordt gevraagd.<br />

Alleen voor Windows XP<br />

Nadat uw camera is aangesloten, detecteert<br />

Windows automatisch het nieuwe apparaat.<br />

Afbeelding 1-3: Kan digitale handtekening niet vinden<br />

(dialoogvenster)<br />

1. Wanneer het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u De<br />

software automatisch installeren (aanbevolen) en klikt u op de knop Volgende.<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren 1-4


De installatie<br />

controleren in<br />

Windows 98/98 SE<br />

en Windows ME<br />

De installatie<br />

controleren in<br />

Windows 2000 en<br />

XP<br />

2. Wanneer het dialoogvenster Hardware-installatie<br />

verschijnt (zie Afbeelding 1-4), negeert u het<br />

bericht en klikt u op de knop Toch doorgaan.<br />

Meer informatie over dit waarschuwingsbericht<br />

vindt u in "Problemen in Windows XP" op pagina<br />

B-3. De installatie wordt na enkele ogenblikken<br />

voltooid.<br />

3. Controleer de afbeelding in het<br />

videovoorbeeldvenster van het dialoogvenster<br />

Cameraconfiguratie <strong>Creative</strong> WebCam NX<br />

Pro. Als het beeld flikkert of donkere strepen<br />

bevat, klikt u op de knop Flikkering annuleren.<br />

4. Klik op de knop Voltooien en start de computer<br />

opnieuw op als dat wordt gevraagd.<br />

Afbeelding 1-4: Hardware-installatie<br />

(dialoogvenster)<br />

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer op het bureaublad.<br />

2. Klik op Eigenschappen in het menu dat verschijnt.<br />

3. Klik in het dialoogvenster Systeem op het tabblad Apparaatbeheer.<br />

4. Klik op het plusteken (+) naast het pictogram Imaging-apparaat.<br />

Normaal ziet u nu de vermelding “<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro”.<br />

1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer.<br />

2. Klik op Eigenschappen in het menu dat verschijnt.<br />

3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Hardware.<br />

4. Klik op de knop Apparaatbeheer. Er verschijnt een venster.<br />

5. Klik op het plusteken (+) naast het pictogram Imaging-apparaat.<br />

Normaal ziet u nu de vermelding “<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro”.<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro installeren 1-5


2 Werken<br />

met PC-CAM Center


Werken met PC-CAM Center<br />

PC-CAM<br />

Center<br />

starten<br />

Raadpleeg Appendix B<br />

“Problemen oplossen”<br />

als PC-CAM Center de<br />

camera niet correct<br />

herkent.<br />

PC-CAM Center<br />

detecteert automatisch<br />

uw geïnstalleerde model<br />

van <strong>Creative</strong> WebCam<br />

en schakelt in de<br />

gebruikersinterface alle<br />

niet-ondersteunde<br />

functies uit.<br />

In dit hoofdstuk leert u hoe u de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro snel als een webcamera kunt instellen met<br />

behulp van het programma PC-CAM Center.<br />

Raadpleeg het Help-bestand van PC-CAM Center voor meer informatie over de voorzieningen en<br />

instellingen van deze toepassing. Zie “De Help van PC-CAM Center openen” op pagina 2-4.)<br />

PC-CAM Center is een gebruiksvriendelijke toepassing die ervoor zorgt dat u met de <strong>Creative</strong> WebCam<br />

NX Pro-camera foto’s kunt maken en video's kunt opnemen. U kunt de foto's en videofilmpjes ook<br />

bekijken, en albums maken en beheren.<br />

U kunt PC-CAM Center op een van de<br />

volgende manieren starten:<br />

❑ Klik op Start -> Programma’s -><br />

<strong>Creative</strong> -> <strong>Creative</strong> WebCam -><br />

PC-CAM Center.<br />

❑ Dubbelklik op de taakbalk op het<br />

pictogram <strong>Creative</strong> Cam Detector .<br />

Dit pictogram verschijnt als u tijdens<br />

de installatie ervoor hebt gekozen om<br />

<strong>Creative</strong> Cam Detector automatisch te<br />

laten starten bij het starten van<br />

Windows.<br />

❑ Sluit de camera op de USB-poort aan<br />

en laat Windows het apparaat<br />

automatisch detecteren. U kunt ervoor<br />

kiezen om PC-CAM Center te starten<br />

Afbeelding 2-1: PC-CAM Center-scherm<br />

in de modus Live video of Mijn<br />

media vanuit een popup venster dat verschijnt.<br />

Werken met PC-CAM Center 2-1


Foto’s en videoopnamen<br />

maken<br />

Raadpleeg het Help-bestand van PC-CAM Center als u wilt weten hoe u foto's maakt of video's opneemt.<br />

Als u de Help van PC-CAM Center wilt starten, raadpleegt u "De Help van PC-CAM Center openen" op<br />

pagina 2-4.<br />

Een foto maken Ga als volgt te werk als u een foto wilt maken:<br />

1. Klik in het venster PC-CAM Center op de knop Live video. In het weergavevenster wordt het<br />

huidige zichtveld van de camera weergegeven.<br />

Het selectievakje<br />

Automatisch opslaan is<br />

standaard ingeschakeld.<br />

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Video opslaan in het doelalbum voor uw video.<br />

3. Als u de afbeelding die in het voorbeeldvenster is weergegeven, wilt vastleggen, klikt u op de knop<br />

Klik ! onder aan het venster. De foto wordt standaard automatisch opgeslagen en aan het doelalbum<br />

toegevoegd.<br />

Ga als volgt te werk als u een voorbeeld van een foto wilt bekijken:<br />

1. Schakel het selectievakje Automatisch opslaan om deze optie uit te schakelen, als u eerst elke foto<br />

wilt bekijken en pas daarna wilt beslissen of u deze in het doelalbum wilt opslaan.<br />

2. Klik op de knop Klik ! om een foto te maken. Linksonder in het venster Live video verschijnt een<br />

voorbeeld van de foto.<br />

3. Klik op de knop Opslaan als u de foto in het doelalbum wilt bewaren.<br />

Een video opnemen Ga als volgt te werk als u videobeelden wilt opnemen:<br />

1. Klik in het venster PC-CAM Center op de knop Live video. In het weergavevenster wordt het<br />

huidige zichtveld van de camera weergegeven.<br />

2. Open de vervolgkeuzelijst Videoformaat en selecteer een geschikte resolutie.<br />

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Video opslaan in het doelalbum voor uw video.<br />

4. Als u het opnemen van een video wilt starten, klikt u op de knop Video opnemen.<br />

De knop begint te knipperen om aan te geven dat er nu wordt opgenomen.<br />

5. Klik opnieuw op de knop om de opname te stoppen.<br />

De knop stopt met knipperen. De video wordt standaard automatisch opgeslagen en aan het<br />

doelalbum toegevoegd.<br />

Werken met PC-CAM Center 2-2


Ga als volgt te werk als u de videobeelden wilt bekijken:<br />

1. Klik op het selectievakje Automatisch opslaan om deze optie uit te schakelen, als u eerst elke video<br />

wilt bekijken en pas daarna wilt beslissen of u deze in het doelalbum wilt opslaan.<br />

2. Als u de opname van een video wilt starten, klikt u op de knop Video opnemen.<br />

3. Nadat u de opname van de beelden hebt beëindigd, klikt u op de knop Afspelen linksonder in het<br />

venster Live video als u een voorbeeld van de video wilt bekijken.<br />

4. Als u de video in het doelalbum wilt bewaren, klikt u op de knop Opslaan nadat u een voorbeeld van<br />

de video hebt bekeken.<br />

Een foto bekijken 1. Klik op de knop Mijn album. PC-CAM Center bevindt zich nu in de modus Mijn album.<br />

2. Klik in het vak Mijn album op de map Mijn foto en vervolgens op het album dat de foto's bevat die<br />

u wilt weergeven.<br />

In het voorbeeldvenster worden miniatuurweergaven van foto's in het album weergegeven.<br />

3. Dubbelklik op het fotovoorbeeld dat in het voorbeeldvenster is weergegeven.<br />

Het beeld wordt op ware grootte weergegeven in het venster Weergave van PC-CAM Center.<br />

Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u een hogere resolutie selecteren en de foto opnieuw<br />

vastleggen.<br />

Een video<br />

bekijken<br />

De camera<br />

opnieuw<br />

activeren<br />

1. Klik op de knop Mijn album. PC-CAM Center bevindt zich nu in de modus Mijn album.<br />

2. Klik in het vak Mijn album op de map Mijn video en vervolgens op het album dat de video's bevat<br />

die u wilt weergeven.<br />

In het voorbeeldvenster worden miniatuurweergaven van video's in het album weergegeven.<br />

3. Dubbelklik op het voorbeeld van de video die u wilt weergeven.<br />

De video wordt afgespeeld in het venster Weergave.<br />

Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u een hogere resolutie selecteren en de video<br />

opnieuw vastleggen.<br />

Als de energiebesparende stand van de computer wordt geactiveerd, zal de camera in slaapstand worden<br />

geplaatst. Verplaats de muis of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om de camera en<br />

computer opnieuw te activeren.<br />

Werken met PC-CAM Center 2-3


De Help van PC-<br />

CAM Center<br />

openen<br />

Dit Help-bestand bevat instructies om met PC-CAM Center foto’s te maken en video's op te nemen. U leert<br />

er ook hoe u de instellingen kunt optimaliseren om hoogkwalitatieve foto's en video's te maken.<br />

U opent als volgt het Help-bestand:<br />

1. Klik op het logo van PC-CAM Center in de linkerbovenhoek van het hoofdvenster van PC-CAM<br />

Center.<br />

2. Klik in het menu van PC-CAM Center op Help.<br />

Werken met PC-CAM Center 2-4


3 <strong>Creative</strong><br />

WebCam NX Pro-toepassingen


<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-toepassingen<br />

<strong>Creative</strong> PC-<br />

CAM Center<br />

<strong>Creative</strong><br />

WebCam<br />

Monitor<br />

De <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-toepassings-cd bevat de volgende programma's:<br />

❑ <strong>Creative</strong> PC-CAM Center<br />

❑ <strong>Creative</strong> WebCam Monitor<br />

Met deze krachtige toepassing kunt u foto's maken of video's opnemen en ze in albums opslaan. U kunt<br />

ook beelden of video's naar andere programma's exporteren of ze als een bijlage in een e-mailbericht<br />

verzenden. Dankzij de talrijke instellingen die u zelf kunt aanpassen, kunt u de kwaliteit van uw beelden<br />

en foto's optimaliseren. Zie "Werken met PC-CAM Center" op pagina 2-1 voor meer informatie.<br />

Wilt u graag een live opname van uw kantoor, koffiepot of zelfs uw aquarium op uw webpagina plaatsen?<br />

Dan is <strong>Creative</strong> WebCam Monitor de ideale toepassing voor u. U hoeft alleen maar de camera op het<br />

gewenste onderwerp te richten en een interval te kiezen. WebCam Monitor doet de rest, waaronder de<br />

opnamen uploaden naar Internet. WebCam Monitor fungeert ook als een bewegingsdetecterend<br />

beveiligingssysteem dat u automatisch een e-mailbericht stuurt wanneer iemand in de buurt van uw pc<br />

komt wanneer u niet aanwezig bent.<br />

<strong>Creative</strong> WebCam NX Pro-toepassingen 3-1


A Technische<br />

specificaties


Technische specificaties<br />

Constructie ❑ Versie voor USB-poort: externe camera met USB-kabel<br />

Stroomvoorziening ❑ Vanuit een beschikbare USB-poort of een USB-hub met externe voeding<br />

Sensor ❑ CMOS-beeldsensor<br />

Videoresolutie ❑ Maximaal 640 x 480 pixels op een systeem dat aan de minimumvereisten beantwoordt<br />

Fotoresolutie -<br />

stilstaande modus<br />

Video-indelingen ❑ RGB24<br />

❑ I420<br />

Belichtingsregeling ❑ Automatisch<br />

Kleurbalans ❑ Automatisch<br />

❑ Maximaal 640 x 480 pixels<br />

❑ Met software-interpolatie: Maximaal 1024 x 768 pixels<br />

Zichtveld ❑ 40 graden +/- 5% (horizontaal)<br />

Scherptediepte ❑ 15 centimeter (6 inch) tot oneindig<br />

Compatibiliteit<br />

poort<br />

❑ Versie voor USB-poort: Universal Serial Bus-poort<br />

Technische specificaties A-1


Softwarecompatibiliteit<br />

❑ TWAIN, Video voor Windows, WDM MiniDriver voor DirectShow en Still Image (STI)stuurprogramma,<br />

uitgevoerd in Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME en<br />

Windows XP.<br />

Technische specificaties A-2


B Problemen<br />

oplossen


Problemen oplossen<br />

Problemen bij het<br />

gebruik van<br />

<strong>Creative</strong><br />

WebCam NX<br />

Pro<br />

Bij technische problemen met dit product kunt u onze “Knowledgebase” voor zelfhulp raadplegen en zo<br />

on line een oplossing voor uw probleem vinden. Hiervoor bezoekt u www.creative.com en selecteert u<br />

uw regio.<br />

Een toepassing meldt dat het videostuurprogramma al in gebruik is of dat de camera niet kan<br />

worden gevonden.<br />

Voer het volgende uit:<br />

❑ De camera is niet correct aangesloten. Controleer of de USB-connector van de camera in de poort<br />

zit en of de USB-connector is geactiveerd in het BIOS. Raadpleeg de documentatie van uw<br />

computer voor informatie over de BIOS.<br />

❑ Installeer de videostuurprogramma's opnieuw en start de computer opnieuw op.<br />

Problemen oplossen B-1


De voedingsindicator van de camera brandt niet, of,<br />

in Windows 98/98 SE, ME en 2000, de computer<br />

wordt opnieuw opgestart zonder aanwijsbare<br />

reden.<br />

Mogelijk nemen bepaalde USB-apparaten te veel<br />

stroom af van uw computer. Die situatie kan zich<br />

vooral voordoen wanneer u USB-apparaten<br />

aansluit op een passieve of USB-hub of een USBhub<br />

met eigen voeding. In Windows XP<br />

verschijnt het dialoogvenster Energiebehoefte van<br />

USB-hub overschreden, dat sterk lijkt op dat in<br />

Afbeelding B-1.<br />

Voer het volgende uit:<br />

❑ Sluit de camera rechtstreeks aan op de USBpoort<br />

van de computer.<br />

❑ Gebruik een USB-hub met een externe voeding.<br />

Afbeelding B-1: Het dialoogvenster Energie van USBhub<br />

is overschreden.<br />

Er zijn onvoldoende systeembronnen gereserveerd voor de USB-poort, waardoor het systeem niet<br />

werkt.<br />

Er zijn teveel apparaten in het systeem, waardoor er IRQ-problemen worden veroorzaakt met de<br />

USB-controller van het systeem.<br />

Ga als volgt te werk:<br />

1. Verwijder enkele apparaten uit het systeem.<br />

2. Start het systeem opnieuw op.<br />

De bronnen worden door het systeem automatisch opnieuw toegewezen.<br />

Problemen oplossen B-2


Problemen in<br />

Windows XP<br />

Er wordt tijdens het installeren van toepassingen een foutbericht voor de hardware-installatie<br />

weergegeven in een Windows XP-besturingssysteem.<br />

Bij de release van dit product werden bedrijven door Microsoft ten sterkste aanbevolen om hun<br />

hardwareoplossingen in te dienen om ze te laten certificeren. Als een apparaatstuurprogramma niet is<br />

ingediend of niet in aanmerking komt voor Microsoft-certificatie, verschijnt een waarschuwingsbericht<br />

zoals hieronder is weergegeven.<br />

Het is mogelijk dat dit bericht bij de installatie van een stuurprogramma verschijnt. In dat geval kunt u<br />

ervoor kiezen om op de knop Toch doorgaan te klikken. <strong>Creative</strong> heeft het stuurprogramma getest in<br />

Windows XP, en er is gebleken dat uw computer hierdoor niet wordt gehinderd of onstabiel wordt.<br />

Problemen oplossen B-3


C Opmerking<br />

over USB-compatibiliteit


Opmerking over USB-compatibiliteit<br />

Als u een product zoekt dat<br />

compatibel is met USB<br />

(Universal Serial Bus), kunt u<br />

naar de zoekpagina voor<br />

producten gaan op de<br />

officiële USB-website: http:/<br />

/www.usb.org/app/search/<br />

products.<br />

Tijdens tests van de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro met pc-moederborden met geïntegreerde USB (Universal<br />

Serial Bus)-poorten troffen wij een beperkt aantal moederborden aan met USB-poorten die niet exact<br />

voldoen aan de USB-specificaties. Het is mogelijk dat deze systeemkaarten en andere systeemkaarten die<br />

niet aan de USB-specificaties voldoen, niet goed met de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro werken. Gelukkig<br />

hebben de fabrikanten van sommige van deze moederborden nieuwe versies van hun moederborden of het<br />

BIOS uitgebracht waarin dit probleem is verholpen.<br />

Als u door het installatieprogramma wordt gewaarschuwd dat de USB-poort van uw moederbord niet<br />

compatibel is met de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro, of als de camera op uw systeem niet werkt en u denkt dat<br />

het probleem verband houdt met de USB-poort van uw computer, hebt u de keuze uit de volgende<br />

mogelijkheden:<br />

1. Neem contact op met de leverancier van de computer.<br />

De leverancier kan uw systeemkaart of het BIOS mogelijk upgraden naar een nieuwere versie die<br />

niet langer USB-incompatibel is.<br />

2. Gebruik een PCI-hostadapter die met USB-connectoren is uitgerust.<br />

Als het niet mogelijk is de systeemkaart of het BIOS te upgraden, wordt deze oplossing aanbevolen.<br />

3. Sluit de <strong>Creative</strong> WebCam NX Pro aan op een USB-hub met een externe voeding.<br />

Sommige USB-apparaten (zoals monitoren) fungeren ook als USB-hubs met eigen voeding.<br />

Bovendien zijn er speciale USB-hubs met eigen voeding verkrijgbaar die u kunt aansluiten op de<br />

USB-poort van de computer. Soms is het probleem echter niet te verhelpen door een USB-hub aan te<br />

sluiten op de niet-compatibele USB-connector van het moederbord.<br />

Opmerking over USB-compatibiliteit C-1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!