30.08.2013 Views

Het Ondernemersbelang Land van Cuijk nummer 1-2010

Het Ondernemersbelang Land van Cuijk nummer 1-2010

Het Ondernemersbelang Land van Cuijk nummer 1-2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR. 1 <strong>2010</strong><br />

LAND VAN CUIJK<br />

De beste match voor elke<br />

klant<br />

Subsidie vaak sleutel tot<br />

succes<br />

Vakantiecomfort op<br />

wielen<br />

Een sterk merk biedt<br />

weerwerk<br />

ONLINE<br />

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL<br />

VAN GAAL BV:<br />

De perfecte presentatie als succesfactor


Colofon<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

2 ❘ ONDERNEMERS <br />

Inhoud<br />

De perfecte presentatie als succesfactor<br />

Hoe val je als bedrijf in positieve zin op tussen concurrenten? Hoe krijg je de juiste mensen<br />

achter een plan of een project? Een perfecte presentatie verhoogt de kans op succes aanzienlijk.<br />

VAN GAAL BV combineert 15 jaar ervaring technisch tekenen met 13 jaar grafisch design.<br />

Daaruit ontstaan schetsen, bouwtekeningen en driedimensionale presentaties die gezien<br />

mogen worden! Op 1 januari <strong>2010</strong> betrok VAN GAAL BV haar nieuwe pand in Velp.<br />

De beste match voor elke klant<br />

8<br />

15<br />

<strong>Het</strong> oudste uitzendbureau <strong>van</strong> Nederland -opgericht in 1948- kenmerkt zich door een uitgesproken<br />

en persoonlijke aanpak. Geen flitsende campagnes in de media. Werkwijzer etaleert<br />

zich door betrokkenheid, service en langdurige relaties met haar klanten.<br />

Zij zijn namelijk sinds jaar en dag de ambassadeurs <strong>van</strong> de uitzendorganisatie. Ook de vestiging<br />

in Gennep is daar<strong>van</strong> een voorbeeld. “De beste reclame?” Voor Werkwijzer directeur Fred<br />

Baars is het zonneklaar: “Tevreden klanten!”.<br />

Subsidie vaak sleutel tot succes<br />

17<br />

Subsidie kan de sleutel tot succes zijn voor producten en ideeën. Subsidie aanvragen is echter<br />

allerminst eenvoudig. Er zijn strikte regels, die soms gaande het traject veranderen. En er zijn<br />

veel subsidieverstrekkers. Slimme gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen weten<br />

dat het verstandig is met de juiste insteek en kennis <strong>van</strong> zaken het subsidiepad op te gaan.<br />

Zij doen daarom al bijna twintig jaar met succes een beroep op Cho Consultants.<br />

Vakantiecomfort op wielen<br />

20<br />

Vakantie is genieten, en dat doet iedereen op zijn eigen manier. De een vliegt naar een verre<br />

exotische bestemming, de ander kampeert op een idyllische plek ergens in Europa. Velen met<br />

de cara<strong>van</strong>. <strong>Het</strong> huis op wielen is comfortabel en steeds meer naar persoonlijke behoeften<br />

in te richten. Bij De Greeff Cara<strong>van</strong>s in Grave weten ze daar alles <strong>van</strong>. De cara<strong>van</strong> is nog lang<br />

niet af…


En verder<br />

4 Nieuws<br />

7 Betaalbare luxe bij All-Inclusive VIP World<br />

11 WOZ-waarde belangrijker dan ooit<br />

13 Atelier Estrella geeft glashelder advies<br />

14 Verhoog uw omzet met ballonnen<br />

18 Ondernemers in problemen. De mening <strong>van</strong> ons panel<br />

23 Vertrouwde Carreno-kwaliteit in nieuw jasje<br />

25 Businessclub JVC <strong>Cuijk</strong> kijkt vooruit naar <strong>2010</strong><br />

27 Genieten bij Tramstation ’t Stamhuus<br />

28 Specialist in welness aan huis<br />

In het hartkatern<br />

Een sterk merk biedt weerwerk<br />

Verreweg de bekendste merkenrechtdeskundige <strong>van</strong> ons<br />

land is Bas Kist, niet alleen omdat hij mede-eigenaar is<br />

<strong>van</strong> Zacco/Shield Mark, het grootste bureau <strong>van</strong> Europa,<br />

maar vooral omdat hij diverse populaire boeken over het<br />

onderwerp schreef en geregeld stukken erover publiceert<br />

in NRC Handelsblad en Adformatie. Wie het kantoor <strong>van</strong><br />

Kist binnentreedt merkt in één oogopslag hoe gepassioneerd<br />

de jurist over zijn werk is. Hij heeft er op vensterbanken<br />

en kasten een honderdtal bewijzen <strong>van</strong> merkinbreuk<br />

uitgestald.<br />

- Heurkens & <strong>van</strong> Veluw: Slim in RVS,<br />

aluminium en staal<br />

<strong>Het</strong> probleemoplossend vermogen <strong>van</strong> ervaring<br />

Met de kennis en de ervaring <strong>van</strong> met name hoog opgeleide werknemers<br />

gaan we om alsof we ons nog midden in de wegwerpmaatschappij<br />

bevinden. Wie <strong>van</strong> middelbare leeftijd is en zijn baan<br />

verliest is gewoonlijk zo goed<br />

als kansloos op de arbeidsmarkt.<br />

Anco Goldhoorn (53) en Philip<br />

de Winter (57) namen hier geen<br />

genoegen mee. Na een succesvolle<br />

carrière leek hun loopbaan<br />

voortijdig te stranden. Eind 2008 zijn zij een full service organisatie<br />

<strong>van</strong> en voor ervaren hoogopgeleide 45+-ers met managementervaring<br />

en ondernemers gestart, Level45.<br />

Fysieke arbeid<br />

<strong>Het</strong> blijft intrigerend: <strong>van</strong> die onwaarschijnlijke<br />

ommezwaaien. Ik ken aardig wat mensen die een<br />

abrupte carrièremove maakten. Ik noem een concertviolist<br />

die timmerman werd, een eindredacteur die<br />

omschoolde tot luchtverkeersleider, een zeeman die<br />

nu voor een kleuterklas staat, een scheepsbouwer<br />

die opeens zijn roeping vond als boekhouder en een<br />

Neerlandica die nu een schildersbedrijf heeft. Over<br />

vrouwen (en mannen) met een universitaire titel en<br />

veelbelovende loopbanen die kozen voor full time<br />

moederschap (vaderschap) heb ik het nu even niet.<br />

Soms worden rigoureuze ommezwaaien gemaakt in<br />

de hoop daarmee een doorbraak te forceren en wat<br />

sneller rijk te worden. Dat zijn meestal mensen die<br />

hun vaste baan kwijtraken of opzeggen en zich dan<br />

opeens adviseur in iets noemen. Consultant. Vaag<br />

beroep vind ik dat. Ik begrijp nooit hoe die lui aan<br />

klanten komen. Blijkbaar hebben ze een bijzonder<br />

talent om de mensen problemen aan te praten en ze<br />

er<strong>van</strong> te overtuigen daarvoor een consultant nodig<br />

te hebben.<br />

Maar vaker gaat het bij een grote verandering om de<br />

overstap <strong>van</strong> een ‘hoge’ functie naar een ‘lagere’. Van<br />

hersenwerk naar met-de-handen-werk. Zou een mens<br />

daar dan toch gelukkiger <strong>van</strong> worden? Ja natuurlijk.<br />

Dat besef dringt regelmatig tot me door, als ik me<br />

helemaal suf en duf zit te werken aan de computer<br />

en de buurman (een boer) buiten iets met zijn<br />

koeien zie doen of een hek zie ver<strong>van</strong>gen. Jaloezie<br />

steekt dan de kop op. Wat moet het geweldig zijn<br />

om gewoon iets aan te pakken wat op een gegeven<br />

moment zichtbaar áf is. Klus geklaard, bakje koffie<br />

verdiend. Lekker in de buitenlucht aan het werk; je<br />

fluit een liedje <strong>van</strong> plezier en straks zit moeder de<br />

vrouw klaar met koffie en koek. Ja, buurman boer<br />

heeft het goed geschoten.<br />

Ik wou dat ik ook echt iets kon. Dingen maken die<br />

echt nuttig zijn, dingen waar mensen wél op zitten<br />

te wachten. Een stoel of een brood of een boot. Dan<br />

zou ik ‘s avonds moe maar voldaan aan de warme<br />

prak zitten en hoefde ik niet nog de deur uit om te<br />

gaan sporten, want dan had ik al een strak lijf <strong>van</strong><br />

de fysieke arbeid overdag.<br />

Een mooi droombeeld. Ik staar nog maar eens naar<br />

buiten, en zie de buurman zwoegen achter een<br />

kruiwagen met poep. <strong>Het</strong> regent inmiddels. Ben ik<br />

even blij dat ik binnen zit te werken, lekker warm en<br />

droog. En <strong>van</strong>avond gezellig sporten met de meiden.<br />

Pam <strong>van</strong> Vliet<br />

www.pam<strong>van</strong>vliet.nl<br />

Column<br />

ONDERNEMERS ❘ 3


Nieuws<br />

- het opzetten of uitbreiden <strong>van</strong> een<br />

Donkers maakt<br />

online marketing en<br />

communicatie zelfstandig:<br />

KANSA<br />

<strong>Het</strong> nieuwe bedrijf heet Kansa online<br />

marketing en communicatie. Na 10 jaar<br />

studie en ervaring, wordt een inmiddels<br />

volwassen onderdeel <strong>van</strong> Donkers marketing<br />

communicatie, hiermee zelfstandig in<br />

de markt gezet.<br />

Kansa stelt zich als doel voor bedrijven en<br />

organisaties alle kansen die internet biedt<br />

te ontplooien. Strategisch, innovatief en<br />

creatief. Kansen ter vergroting <strong>van</strong> de<br />

omzet op bestaande en op nieuwe markten<br />

of kansen om bedrijfsprocessen efficiënter<br />

en effectiever te maken. Denk bijvoorbeeld<br />

aan:<br />

- het aanpassen <strong>van</strong> de website om meer<br />

bezoekers te trekken;<br />

TAVERNA -ffw88-<br />

4 ❘ ONDERNEMERS <br />

webwinkel;<br />

- het vergroten <strong>van</strong> de conversie en loyaliteit<br />

onder bezoekers <strong>van</strong> een winkel;<br />

- het effectiever inrichten <strong>van</strong> een<br />

back-office;<br />

- het aanbieden <strong>van</strong> een betere<br />

klantenservice;<br />

- het opzetten <strong>van</strong> een online PR en<br />

communicatie strategie om effectiever<br />

en efficiënter te communiceren met<br />

doelgroepen;<br />

- het omgaan met reviews en discussies<br />

op forums;<br />

- het opzetten en onderhouden <strong>van</strong> een<br />

eigen weblog;<br />

- het organiseren <strong>van</strong> Webinars<br />

(online seminar);<br />

- het professioneel en gestructureerd<br />

communiceren via social media zoals<br />

Twitter, Hyves, LinkedIn of YouTube;<br />

- het digitaal communiceren via<br />

E-Nieuwsbrieven of E-magazines;<br />

- het meetbaar maken <strong>van</strong> online<br />

resultaten.<br />

Kansa werkt met professionele ervaren programmeurs<br />

op elke specialisatie en maakt<br />

gebruik <strong>van</strong> knowhow uit Nederland,<br />

In een bijna on-Nederlands winters tafereel (zie foto) vierde restaurant Taverna<br />

-ffw88- uit <strong>Cuijk</strong> onlangs het 1ste lustrum. Vijf jaar geleden begonnen als Lunchroom<br />

& Internetlounge is Taverna -ffw88- stap voor stap gegroeid tot een veelzijdig klein<br />

en gezellig restaurant, pal tegenover het NS-station. Kort na de start werd begonnen<br />

met het organiseren <strong>van</strong> diverse thema-avonden, voor o.a. mosselen en asperges.<br />

Dat werd in de loop der jaren gevolgd door whiskyproeverijen, tapa’s avonden en<br />

muzikale matinees. In het najaar <strong>van</strong> 2007 is begonnen met een doordachte avondkaart<br />

en deze kaart ontwikkelde zich tot een compacte menukaart met voldoende<br />

keuze voor vlees-, vis- en vegetarische gerechten. En natuurlijk tapa’s! Niet alleen<br />

kan men gezellig binnen tafelen in een méditerrane sfeer met toepasselijke muziek<br />

of op het grote zonnige terras, maar ook het afhalen <strong>van</strong> broodgerechten en avondmaaltijden<br />

behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard bezorgt Taverna -ffw88- aan<br />

huis en aan bedrijven en kan de catering <strong>van</strong> een feest of receptie worden verzorgd.<br />

Vanaf de zomer <strong>van</strong> 2005 worden maandelijks de zogenaamde “effe samen eten”<br />

avonden gehouden voor 55-plussers. Taverna -ffw88- is mede-initiatiefnemer <strong>van</strong><br />

Happen & Trappen <strong>Cuijk</strong>, een 44 kilometer lange culinaire fi etstocht door de Gemeente<br />

<strong>Cuijk</strong>. Voor de wandelaars zijn onder de naam Kuuks Klavertje 4 vier prachtige<br />

12 km lange wandeltochten uitgezet, langs de mooiste en interessantste plekjes<br />

<strong>van</strong> de gemeente.<br />

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ffw88.com.<br />

Restaurant Taverna -ffw88- is gemakkelijk bereikbaar en heeft ruime<br />

GRATIS parkeergelegenheid. Reserveren kan via het telefoon<strong>nummer</strong>:<br />

0485-311288 of e-mail: info@ffw88.com<br />

Ierland en Amerika. Kansa neemt echter<br />

niet de techniek als uitgangspunt. De marketing<br />

communicatie professionals <strong>van</strong><br />

Kansa werken <strong>van</strong>uit een online strategie<br />

aan de uiteindelijke uitvoering. Planmatig<br />

en resultaat gericht. De online doelstellingen<br />

worden vooraf duidelijk geanalyseerd,<br />

geformuleerd en meetbaar gemaakt. Er<br />

wordt een helder online marketingcommunicatieplan<br />

geschreven waarna de geadviseerde<br />

activiteiten in gang worden gezet<br />

en de resultaten worden gemonitord.<br />

Miriam Donkers, oprichter Donkers marketing<br />

communicatie en Kansa: “Naast dat<br />

bestaande online zaken veel hoger kunnen<br />

scoren door het net even wat anders aan te<br />

pakken, zien we een grote groei in de<br />

behoefte <strong>van</strong> bedrijven en organisaties om<br />

op alle fronten online bij te blijven of<br />

voorop te lopen. Voor de meeste gaat er<br />

een totaal nieuwe wereld open als we met<br />

ze sparren over de online mogelijkheden<br />

voor de eigen organisatie, niet alleen richting<br />

PR en communicatie. Binnen Kansa<br />

noemen we dit de ‘Kansa Kick Off meeting’,<br />

het startpunt voor de samenwerking waaruit<br />

ook het vervolg tot stand komt.”<br />

Meer informatie? www.kansa.nl<br />

Corporate Commando:<br />

Doorbraken realiseren in<br />

groepsverband<br />

De boel aan de gang houden is vaak al een<br />

kunst, laat staan het realiseren <strong>van</strong> belangrijke<br />

doorbraken. Of je nou éénpitter bent of<br />

manager bij een multinational, je bent altijd<br />

afhankelijk <strong>van</strong> anderen. Geïnspireerd door<br />

de Mariniers schreef communicatieadviseur<br />

Ewold de Bruijne daarom een boekje over<br />

realisatiekracht: ‘Corporate Commando’. “De<br />

sleutel tot realisatiekracht bestaat uit het<br />

vermogen jezelf te motiveren, de drijfveren<br />

<strong>van</strong> anderen te begrijpen en in te spelen op<br />

de actuele, lokale omstandigheden”, zo stelt<br />

hij. Voor wie niet alleen wil lezen, maar ook<br />

op andere manieren wil ervaren wat Corporate<br />

Commando te bieden heeft, heeft Ewold<br />

een kort filmpje op zijn website gezet (www.<br />

bmcw.nl). Verder geeft hij graag lezingen<br />

voor teams en grotere groepen, waarbij hij<br />

het energieke<br />

gevoel nog directer<br />

weet over te<br />

dragen. Corporate<br />

Commando,<br />

wordt uitgegeven<br />

door Lulu<br />

en kan via<br />

internet worden<br />

besteld<br />

(www.lulu.<br />

com/ewold).<br />

Show en Business in Mill<br />

Onder de naam Show en Business wordt <strong>van</strong><br />

16 tot en met 18 april <strong>2010</strong> een<br />

bedrijvenmarkt georganiseerd rond het<br />

evenementencentrum Fitland in Mill. Naast<br />

deze bedrijvenmarkt zijn er gedurende<br />

Show en Business volop shows en op<br />

zaterdagavond een Duitse schlageravond<br />

met pullenfeest. Ook ondernemers die aan<br />

de bedrijvenmarkt deelnemen, kunnen zich<br />

via shows op het grote showpodium, dat<br />

voorzien is <strong>van</strong> professioneel licht en<br />

geluid, presenteren. Voor meer<br />

informatie: www.showenbusiness.nl en<br />

www.muziekspektakel.nl. <strong>Het</strong> driedaagse<br />

evenement zal met uitzondering <strong>van</strong> de<br />

Duitse schlageravond gratis toegankelijk<br />

zijn.<br />

Stimuleringsbijdrage<br />

starters<br />

Rabobank <strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Cuijk</strong> & Maasduinen<br />

stelt een stimuleringsbijdrage <strong>van</strong><br />

€ 250.000 beschikbaar voor starters op de<br />

koopwoningmarkt. De starter ont<strong>van</strong>gt<br />

gedurende drie jaar 0,5% korting op het<br />

reguliere rentepercentage. Met deze stimuleringsbijdrage<br />

voor starters helpt Rabobank<br />

<strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Cuijk</strong> & Maasduinen niet<br />

alleen de starters, maar levert de bank ook<br />

een bijdrage aan het in beweging zetten<br />

<strong>van</strong> de woningmarkt. Deze stimuleringsbijdrage<br />

wordt beschikbaar gesteld tot<br />

1 mei <strong>2010</strong>.<br />

OVC verricht consumenten<br />

enquête <strong>Cuijk</strong><br />

Ondernemersvereniging <strong>Cuijk</strong> is gestart met<br />

een consumentenenquête om te meten hoe<br />

de klant de kwaliteit <strong>van</strong> het centrum<br />

beoordeelt. Op grond <strong>van</strong> deze enquête<br />

wordt de beste winkel <strong>van</strong> <strong>Cuijk</strong> gekozen.<br />

<strong>Het</strong> OVC gaat na deze meting direct aan de<br />

slag gaan met het doorvoeren <strong>van</strong> eventueel<br />

noodzakelijke verbeteringen. De resultaten<br />

uit een eerdere ondernemersenquête<br />

worden daarin ook meegenomen.


Nieuws<br />

natuur <strong>van</strong> het <strong>Land</strong>goed de Princepeel. De<br />

Workshop Bushcraft op<br />

<strong>Land</strong>goed de Princepeel<br />

Bijzonder enthousiast waren de managers en<br />

medewerkers <strong>van</strong> diverse bedrijven en organisaties<br />

die een workshop Bushcraft <strong>van</strong><br />

Peeltrail volgden op het <strong>Land</strong>goed de Princepeel.<br />

Peeltrail Bushcraft is geen survival<br />

training. Deelnemers klimmen niet in touwen<br />

en kruipen niet door de modder. Bushcraft<br />

brengt deelnemers de basiskennis bij<br />

om in de natuur te overleven. Met zijn ervaringen<br />

<strong>van</strong>uit Alaska en het Arctisch gebied<br />

deelt de Peeltrail bushcrafter een aantal elementen<br />

uit zijn trainingen. Met deze kennis<br />

beleven managers en medewerkers een boeiende<br />

en uiterst leerzame dag in de prachtige<br />

KKN RegioTV en Novema<br />

gaan samenwerken<br />

Deze samenwerking is uniek,<br />

want voor Novema is het <strong>Land</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Cuijk</strong> de eerste regio waar<br />

dit cross-mediale platform<br />

wordt gelanceerd. <strong>Het</strong> blad het<br />

<strong>Ondernemersbelang</strong> in de regio<br />

<strong>Land</strong> <strong>van</strong> <strong>Cuijk</strong> verschijnt 5x per<br />

jaar. <strong>Het</strong> tv-programma krijgt<br />

een maandelijkse frequentie.<br />

De samenwerking gaat <strong>van</strong> start<br />

<strong>van</strong>af ongeveer medio april via<br />

een programma op de regionale<br />

tv dat ook de naam “<strong>Het</strong><br />

<strong>Ondernemersbelang</strong>” draagt.<br />

Bedrijven die met een artikel,<br />

Peeltrail Bushcrafter prikkelt de deelnemers<br />

om inventief te zijn, te worden en te blijven.<br />

Vertaald naar dagelijkse bedrijfsvoering<br />

zijn deelnemers zich achteraf meer bewust<br />

<strong>van</strong> de vraag: ‘benutten wij materiële en<br />

immateriële zaken in ons bedrijf en thuis<br />

wel efficiënt?’ Een bedrijfsuitje waarin het<br />

nuttige met het aangename verenigd wordt.<br />

De Workshops Peeltrail Bushcraft worden<br />

uitgevoerd in het bos <strong>van</strong> het landgoed, en<br />

in de stoere 19eeeuwse veldschuur. Na<br />

afloop worden de deelnemers ont<strong>van</strong>gen in<br />

de Peeltrailhoeve waar ze bij het haardvuur<br />

kunnen nagenieten met een drankje en een<br />

seizoen gebonden buffet. Voor meer informatie:<br />

www.peeltrail.nl<br />

KKN RegioTV en Novema gaan een samenwerking<br />

aan om het gedrukte magazine te koppelen<br />

aan een tv-programma.<br />

een reportage of met een advies<br />

in het magazine staan krijgen<br />

wanneer ze dat interessant<br />

vinden de mogelijkheid om in<br />

een reportage iets te vertellen<br />

en te laten zien over hun bedrijf/<br />

product. <strong>Het</strong> programma <strong>Het</strong><br />

<strong>Ondernemersbelang</strong> dat iedere<br />

maand een andere invulling zal<br />

gaan krijgen duurt ongeveer<br />

20 minuten per uitzending. Per<br />

uitzending komen 5 bedrijven<br />

met een reportage aan bod. De<br />

tijd tussen de reportages wordt<br />

opgevuld met regionaal nieuws.<br />

Mijn naam is Roland <strong>van</strong> Boekel en als<br />

medewerker <strong>van</strong> Philipsen Accountants<br />

| Adviseurs maak ik volop gebruik<br />

<strong>van</strong> het USBmodem (Dongel) <strong>van</strong><br />

Mobiel-Internet.nl. <strong>Het</strong> USB-Modem<br />

werkt erg prettig zowel voor ons als<br />

kantoor als voor onze klanten.Ook<br />

het installatieproces stelt niks voor. U<br />

stopt het modem in een USB uitgang<br />

<strong>van</strong> uw pc of laptop en uw mobiele<br />

internet verbinding is een feit. Geen<br />

rare installatieprocessen maar een kind<br />

kan de was doen. Door het gebruik <strong>van</strong><br />

het USBmodem kunnen wij de klanten<br />

optimaal bedienen wanneer we op een<br />

externe locatie werken, bijvoorbeeld bij<br />

de klant op kantoor. We kunnen dan ons<br />

digitale dossier op kantoor raadplegen<br />

door het gebruiken <strong>van</strong> het USBmodem<br />

<strong>van</strong> Mobiel-Internet.nl. Op deze manier<br />

kunnen wij op elk moment <strong>van</strong> de<br />

Hagens zegt voor de Syntax groep te<br />

hebben gekozen <strong>van</strong>wege de specifi eke<br />

branches waar de organisatie zich op<br />

richt. Met zijn ruim twintig jaar ervaring in<br />

transport & logistiek weet hij als geen<br />

ander naar wat voor soort werknemer<br />

deze bedrijven op zoek zijn. Hij verwacht<br />

daarom de juiste man of vrouw op de<br />

juiste plaats te kunnen krijgen. Met het<br />

kantoor in Weert heeft Syntax een goede<br />

uitvalbasis gecreëerd <strong>van</strong> waaruit het nu<br />

ook potentiële kandidaten en bedrijven<br />

opererend in de regio’s Brabant en<br />

Noord- en Midden-Limburg kan<br />

bedienen. Bedrijven met openstaande<br />

vacatures en werkzoekenden kunnen<br />

zich <strong>van</strong>af <strong>van</strong>daag bij Syntax Weert<br />

inschrijven.<br />

Re-integratietrajecten<br />

De Syntax groep is geregistreerd als<br />

UWV-werkbedrijf. Vanuit die positie<br />

begeleidt zij daarom ook<br />

dag en op elke locatie bij de gegevens<br />

<strong>van</strong> onze klanten. <strong>Het</strong> USBmodem<br />

heeft een snelle en betrouwbare<br />

internetverbinding. Dit is alles wat<br />

Philipsen Accountants | Adviseurs nodig<br />

heeft voor een alerte bediening <strong>van</strong><br />

onze klanten, daarom hebben wij dan<br />

ook gekozen voor de service en het<br />

specialisme <strong>van</strong> Mobiel-Internet.nl<br />

Syntax groep<br />

opent nieuw<br />

kantoor in<br />

Weert<br />

Uw partner in:<br />

Werving & Selectie / P & O advies<br />

en Re-integratiediensten<br />

De Syntax groep (www.sumtax.nl) heeft er sinds deze maand weer een nieuwe vestiging<br />

bij. Syntax Weert, – gevestigd aan de Nassaulaan 53 in Weert – verzorgt onder meer<br />

re-integratietrajecten voor werkzoekenden en werving en selectie <strong>van</strong> kandidaten voor<br />

branches binnen de transport & logistiek, douane en techniek. De Syntaxgroep telt<br />

momenteel vier kantoren. Eigenaar <strong>van</strong> het Weertse kantoor is Erik Hagens.<br />

re-integratietrajecten voor<br />

werkzoekenden met een uitkering. Zo<br />

bemiddelt Syntax onder meer bij<br />

proefplaatsingen <strong>van</strong> werkzoekenden bij<br />

bedrijven, waarbij de eerste drie<br />

maanden tijdens de proefplaatsing<br />

worden betaald door het UWV. Hierdoor<br />

kunnen werkgevers én werknemers drie<br />

maanden lang bekijken of het<br />

dienstverband in aanmerking komt voor<br />

een langduriger vervolg.<br />

Over Syntax<br />

De Syntax groep (2001) is een<br />

organisatie die zich bezighoudt met het<br />

adviseren, bemiddelen en begeleiden<br />

<strong>van</strong> mensen op het gebied <strong>van</strong><br />

werkgelegenheid. De activiteiten<br />

bewegen zich op het terrein <strong>van</strong> reintegratie<br />

<strong>van</strong> werkloze werkzoekenden<br />

tot Mbo-niveau, werving & selectie voor<br />

bedrijven <strong>van</strong>af Mbo-niveau en P&Oadvies<br />

voor het Midden- en Kleinbedrijf.<br />

Meer informatie over de diensten <strong>van</strong> Syntax Weert: Erik Hagens<br />

E: e.hagens@syntax.nl | M: 06-12362558 | I: www.syntax.nl<br />

Vestiging in: Vierlingsbeek, Oss, Weert en Hilversum<br />

ONDERNEMERS ❘ 5


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Helikopter<br />

Hummer H2 limousine<br />

Tekst: Johan <strong>van</strong> Leipsig<br />

Fotografie: Kees <strong>van</strong> Welzenis<br />

Betaalbare<br />

luxe bij<br />

All-Inclusive<br />

VIP World<br />

Hummer interieur<br />

Een limousine? Die is toch alleen voor bij een huwelijk? Mis! All-Inclusive VIP<br />

World uit Molenhoek laat zien dat het luxe vervoermiddel ook voor andere<br />

doeleinden in te zetten is, ook voor uw bedrijf. En dat voor een betaalbare prijs.<br />

A ll-Inclusive VIP World is al ruim vijftien jaar gespecialiseerd in het vervoer met limousines, zowel voor<br />

particulieren als voor bedrijven. Toine Peerenboom zet graag het misverstand recht dat limo’s er alleen voor<br />

huwelijken zijn. “Er zijn veel meer zaken waarbij een limousine het perfecte vervoermiddel is. Denk aan promoties,<br />

bedrijfsjubilea, openingen, premières, diners of galafeesten.”<br />

Rode loper<br />

Maar denk ook aan het ophalen en vervoeren <strong>van</strong> klanten of relaties in een luxe omgeving onder het genot <strong>van</strong><br />

een glaasje champagne. Dit alles vindt plaats in een luxe sfeer, waarbij de gastheer de klant <strong>van</strong> A tot Z verwent.<br />

Desgewenst verschijnt zelfs de rode loper. Want: Iedereen is een VIP. “We kunnen zelfs een compleet arrangement<br />

verzorgen als de klant dat wil. Dan boeken we zelfs een restaurant en verzorgen we het complete vervoer”, zegt<br />

Peerenboom.<br />

VIP-bussen<br />

Behalve limousines heeft All-Inclusive VIP World voor groepen tot 32 personen de beschikking over VIP-bussen.<br />

“Dan zit je als groep bij elkaar en kun je genieten <strong>van</strong> luxe faciliteiten als een rondzit, luxe stoelen, keukenfaciliteiten<br />

en een drank- en koffiebar. Bovendien kunnen er presentaties worden gehouden omdat er multimediafaciliteiten<br />

aanwezig zijn.<br />

Hummer H2 limousine<br />

Nieuw is de Hummer H2 limousine; de meest extreme limousine in Europa. Geschikt voor maar liefst 14 personen en<br />

helemaal super-de-luxe ingericht. Van diverse tv’s tot een speciaal verlicht spiegelplafond. Uniek en super spectaculair.<br />

Bij All-Inclusive VIP World kunt ook terecht voor directievervoer, chauffeursdiensten en helikopter(rond)vluchten.<br />

VIP vervoer in de meest uitgebreide zin <strong>van</strong> het woord; alles onder 1 dak.<br />

Toine Peerenboom (links) en Sjaak <strong>van</strong> Baal in de VIP-bus<br />

Duur?<br />

Maar is dat allemaal niet schreeuwend duur? “Dat valt reuze mee”, zegt Peerenboom. “Mensen kunnen ons altijd<br />

bellen om een offerte op te vragen of een kijkje in onze showroom te nemen. Ook op onze website is meer informatie<br />

te vinden.”<br />

All-Inclusive VIP World<br />

Lindenlaan 57d<br />

6584 AC Molenhoek<br />

T 024 - 675 25 55<br />

info@all-inclusive.nl<br />

www.all-inclusive.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 7


INTERVIEW<br />

8 ❘ ONDERNEMERS <br />

VAN GAAL BV:<br />

De perfecte presentatie<br />

als succesfactor<br />

Hoe val je als bedrijf in positieve zin op tussen concurrenten? Hoe krijg je de juiste mensen achter een<br />

plan of een project? Een perfecte presentatie verhoogt de kans op succes aanzienlijk. VAN GAAL BV<br />

combineert 15 jaar ervaring in technisch tekenen met 13 jaar grafisch design. Daaruit ontstaan schetsen,<br />

bouwtekeningen en driedimensionale presentaties die gezien mogen worden! Op 1 januari <strong>2010</strong> betrok<br />

VAN GAAL BV haar nieuwe pand in Velp. Gerealiseerd <strong>van</strong>af eigen bouwtekening - uiteraard!<br />

E én beeld zegt vaak meer dan duizend<br />

woorden, zegt eigenaar Vincent <strong>van</strong><br />

Gaal. “Je kunt een schitterend idee hebben<br />

voor een briljant project, of een geweldig<br />

bedrijf met een prachtig product, maar als<br />

je andere mensen daar<strong>van</strong> wilt overtuigen<br />

zul je in de meeste gevallen met meer<br />

dan woorden moeten komen. Een artistimpression<br />

<strong>van</strong> een project of een markante<br />

huisstijl maakt dat de mensen er direct een<br />

gevoel bij krijgen. Daar kun je dan verder<br />

mee werken”.<br />

Tekst: Jelmer <strong>van</strong> Nimwegen<br />

Fotografie: Kees <strong>van</strong> Welzenis<br />

Perfectie<br />

VAN GAAL verzorgt al ruim 15 jaar elektrotechnisch-<br />

en bouwkundig tekenwerk. In<br />

eerste instantie als afstudeerproject <strong>van</strong> de<br />

HTS in Den Bosch, maar al heel snel daarna<br />

als professioneel bedrijf. De tekeningen


Vincent <strong>van</strong> Gaal (rechts): “Ik ben een<br />

optimist in hart en nieren”<br />

moesten natuurlijk netjes op papier gezet<br />

worden, dus al snel stonden er de modernste<br />

plotters die er op de markt te krijgen waren.<br />

“Ik geloof in goed materiaal,” zegt Van Gaal,<br />

“<strong>Het</strong> belangrijkste in een bedrijf zijn de mensen,<br />

die moeten weten wat ze doen; maar<br />

direct daarna komt de apparatuur. Daar heb<br />

ik nooit op bezuinigd: geen kans op perfectie<br />

met gebrekkige machines.” Deze combinatie<br />

is niet onopgemerkt gebleven: al snel groeide<br />

de eenmanszaak uit naar een klein bedrijf<br />

en nu heeft VAN GAAL tien mensen in vaste<br />

dienst. Alle technisch tekenaars hebben een<br />

HTS-opleiding gevolgd en alle vormgevers<br />

hebben een grafische opleiding. Daaromheen<br />

cirkelt een compleet circus aan toeleveranciers,<br />

die op ieder moment in een project<br />

betrokken kunnen worden.<br />

A tot Z<br />

“Wij bieden totaalconcepten,” vertelt Karin,<br />

de vrouw <strong>van</strong> Vincent - zelf ook bouwkundig<br />

tekenaar met 10 jaar ervaring bij een<br />

architect. “Dat willen onze klanten meestal.<br />

Eén aanspreekpunt voor het hele traject. Van<br />

a tot z. Wij werken <strong>van</strong> het eerste vage plan<br />

tot het laatste puntje op de i,” huisstijlen<br />

<strong>van</strong>af logo-ontwerp tot gedrukte brochures en<br />

gelikte websites. Van Gaal: “We hebben heel<br />

goede contacten met een drukkerij en met<br />

een webbouwer. De ontwerpen maken we zelf,<br />

maar de techniek erachter laten we graag over<br />

aan de mensen die er verstand <strong>van</strong> hebben.”<br />

Optimist<br />

Door de jaren heen heeft Van Gaal <strong>van</strong><br />

steeds meer dingen verstand gekregen,<br />

want hij houdt <strong>van</strong> uitdagingen. <strong>Het</strong> is hem<br />

niet gauw te gek. Projecten en wilde plannen<br />

waar andere bedrijven niet aan durven te<br />

beginnen, pakt Vincent opgewekt aan. “Ik ben<br />

een optimist in hart en nieren,” zegt hij, “En<br />

ik ga net zo lang door tot het is zoals ik het<br />

hebben wil. Eerder houd ik gewoon niet op.<br />

Zo hebben we al eens een ontwerp gemaakt<br />

voor een speeltoestel, namelijk een miniatuur<br />

(26 mtr) <strong>van</strong> een VOC-schip en ook complete<br />

evenementen aangekleed. We werken met dat<br />

soort bijzondere presentaties door het hele<br />

land.”<br />

Winnaar<br />

Hoewel standbouw zijn specialisme niet is,<br />

heeft VAN GAAL al twee keer de prijs voor<br />

de beste stand op een beurs gewonnen.<br />

“De gemeenschappelijke noemer is steeds<br />

‘presenteren’, een gedachte eerst op papier<br />

vormgeven en dan werkelijkheid laten<br />

worden. Dát is onze specialiteit!”<br />

Sinds 1 januari <strong>2010</strong> werkt VAN GAAL <strong>van</strong>uit<br />

Velp, slechts een paar kilometer verwijderd<br />

<strong>van</strong> de oude locatie Reek. Dat pand was<br />

door de gestage groei duidelijk te klein<br />

geworden voor alle activiteiten. Er staan niet<br />

alleen meer machines dan 10 jaar geleden,<br />

ze zijn ook veel groter. En er werken meer<br />

mensen. Bovendien ligt het in de lijn der<br />

verwachtingen dat ook in de toekomst de<br />

gestage groei zal doorzetten. Reden genoeg<br />

om te verhuizen naar een ruimer pand.<br />

Trouwe klanten<br />

“We hebben een grote klantenkring die ons<br />

al die jaren al trouw is en die nog steeds<br />

groeiende is. Ik denk dat dat komt omdat wij<br />

geen poeha hebben. We doen verschrikkelijk ons<br />

best op het werk dat ons wordt toevertrouwd,<br />

maar we maken er geen ‘Kunst’ met een grote<br />

K <strong>van</strong>. <strong>Het</strong> is een vak. En bovendien nemen we<br />

bij de briefing en in de dagelijkse contacten<br />

met onze klanten ruimschoots de tijd voor een<br />

praatje met een kop koffie. <strong>Het</strong> zakenleven is al<br />

gejaagd en onpersoonlijk genoeg!”<br />

Bouwtekening<br />

<strong>Het</strong> pand is, in samenwerking, ontworpen<br />

door de architect waar Karin <strong>van</strong> Gaal 10<br />

jaar lang werkte, maar de uitwerking naar<br />

een bouwtekening voor gemeentelijke<br />

vergunningen en voor de aannemer<br />

komt uiteraard <strong>van</strong> de eigen tekenaars.<br />

Karin: “We werken <strong>van</strong> oudsher veel voor<br />

bouwgerelateerde bedrijven, maar steeds<br />

vaker komen ook particulieren naar ons toe<br />

voor berekeningen en tekeningen, hetzij<br />

bouwtekeningen, hetzij een artist-impression.<br />

Soms om een idee meer vorm te geven,<br />

bijvoorbeeld <strong>van</strong> een voorgenomen (aan)<br />

bouw <strong>van</strong> huis of zakelijk pand, maar ook om<br />

anderen door presentaties te overtuigen <strong>van</strong><br />

hun plannen. Uitwerken kunnen we in alle<br />

facetten; op beeldscherm, op papier en als<br />

driedimensionale film.” Iedereen is welkom.<br />

Vluchtplan en aanvalskaart<br />

Sinds de wetgever strikter toezicht houdt<br />

op de naleving <strong>van</strong> veiligheidsmaatregelen<br />

staat het maken <strong>van</strong> vluchtplannen en<br />

aanvalskaarten voor brandweer hoog op de<br />

activiteitenlijst <strong>van</strong> VAN GAAL. Bij dat soort<br />

zaken komt het aan op nauwkeurigheid,<br />

perfectie is de norm. Zoals bij alles wat<br />

VAN GAAL levert. “Als je het doet, doe het<br />

dan goed” is één <strong>van</strong> zijn credo’s. En daar<br />

profiteren zijn klanten <strong>van</strong>!<br />

Voor meer informatie: www.<strong>van</strong>gaalbv.nl<br />

Telefoon 0486 – 47 95 20<br />

Karin <strong>van</strong> Gaal (rechts) bezig met een bouwtekening<br />

ONDERNEMERS ❘ 9


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

V.l.n.r.: Gondje Gieben, Michel Uyen en Bram Claassen:<br />

“Een reële WOZ-waarde kan veel geld besparen”<br />

Previcus Vastgoed:<br />

Sinds 2007 stelt de gemeente jaarlijks de WOZ-waarde vast. Dat is geregeld in de Wet Waardering<br />

Onroerende Zaken. Door veranderingen in die wet wordt de waardebepaling nu voor meer doeleinden<br />

gebuikt. De hoogte <strong>van</strong> de WOZ-waarde is daarom erg belangrijk. Veel ondernemers en particulieren<br />

zijn zich daar<strong>van</strong> niet bewust. Ook blijkt de waardebepaling vaak niet correct. Twijfelt u over de<br />

hoogte <strong>van</strong> uw WOZ-waarde? Schakel dan specialist Previcus Vastgoed in.<br />

Previcus Vastgoed is een jong bedrijf.<br />

Opgericht in 2003 en bestaand uit een jong<br />

team met ambities. Hoever die reiken? “In<br />

geografisch opzicht <strong>van</strong> Maastricht tot<br />

Vlieland”, zegt oprichter Michel Uyen. “En in<br />

belastingtechnisch opzicht willen we voor<br />

onze klanten een faire, realistische<br />

WOZ-bepaling, want daar ontbreekt het in<br />

onze ogen nog te vaak aan.”<br />

<strong>Land</strong>elijk netwerk<br />

<strong>Het</strong> team <strong>van</strong> Previcus Vastgoed bestaat uit 3<br />

taxateurs, 1 jurist en 3 juridisch secretarieel<br />

medewerksters. Recent zijn ze verhuisd naar<br />

een nieuw, groter onderkomen: de voormalige<br />

Rabobank in Beugen. Verder maakt het team<br />

gebruik <strong>van</strong> een landelijk dekkend netwerk<br />

<strong>van</strong> (freelance) taxateurs. De juridische<br />

afhandeling <strong>van</strong> bezwaarprocedures doen ze<br />

altijd zelf.<br />

Goede taxatie is basis<br />

“Een goede taxatie is het startpunt”, zegt Bram<br />

Claassen, taxateur. “Ze biedt een realistisch<br />

inzicht in de waarde <strong>van</strong> een (bedrijfs)pand.<br />

En daarmee staat of valt een eventuele ‘zaak’.”<br />

“Klopt de WOZ-waarde die de gemeente<br />

hanteert, dan kunt u die beschikking wel<br />

aanvechten omdat het bedrag naar uw gevoel<br />

te hoog is, maar dat heeft geen nut.<br />

In zo’n geval adviseren we de beschikking te<br />

accepteren. Veel bezwaarschriften worden<br />

door de gemeente ongegrond verklaard.<br />

Door Previcus Vastgoed in te schakelen bent<br />

u verzekerd <strong>van</strong> een goed taxatietechnisch en<br />

juridisch bezwaar, waardoor de kans op een<br />

gegrond bezwaar velen malen hoger is.”<br />

Waardebepaling<br />

Michel Uyen: “Sinds 2007 stelt de gemeente<br />

jaarlijks de WOZ-waarde opnieuw vast.<br />

Dat is bij wet verplicht. Door veranderingen<br />

in de Wet WOZ wordt de waardebepaling nu<br />

voor meer doelen gebuikt. <strong>Het</strong> belang <strong>van</strong><br />

de hoogte <strong>van</strong> die WOZ-waarde is daardoor<br />

belangrijker dan ooit.”<br />

“Op dit moment wordt de waarde gebruikt<br />

voor de bepaling <strong>van</strong> de Onroerend<br />

Zaak Belasting wat betreft eigenaar- en<br />

gebruikersdeel, de aanslag door het<br />

Waterschap, de Inkomstenbelasting en<br />

de Vennootschapsbelasting. Ook voor<br />

successierecht wordt de WOZ bepalend.<br />

Dan is het wel zo prettig dat de beschikking<br />

realistisch is. Een te hoge waarde kan met<br />

name bedrijven op flinke kosten jagen.”<br />

No cure no pay<br />

Denkt u dat de gemeente een te hoge heffing<br />

heeft opgelegd? Neem dan contact op met<br />

Tekst en fotografie: Huub Luijten<br />

WOZ-waarde belangrijker dan ooit<br />

Previcus. “Wij vragen uw taxatieverslag op<br />

en beoordelen dit door een bureautaxatie”,<br />

aldus Bram Claassen. “Zo zien we snel of de<br />

beschikking te hoog is of dat een vrijstelling<br />

niet correct is toegepast. Is de beschikking te<br />

hoog, dan dienen wij namens u een bezwaarschrift<br />

in. Alles op basis <strong>van</strong> no cure no pay:<br />

kent de gemeente het bezwaar toe, dan zijn<br />

de procedurekosten voor haar rekening.<br />

Wordt het afgewezen, dan zijn de kosten voor<br />

ons. Wij combineren taxatietechniek en juridische<br />

kennis. We kennen de gemeentelijke<br />

systemen en de actuele jurisprudentie. U gaat<br />

intussen gewoon door met ondernemen.”<br />

Wilt u weten wat Previcus voor uw bedrijf kan<br />

betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op<br />

via telefoon<strong>nummer</strong> 0485 - 574444 of kijk op<br />

www.previcus.nl.<br />

Previcus Vastgoed<br />

Burgemeester Verdijkplein 1<br />

5835 AR Beugen<br />

T 0485 - 57 44 44<br />

F 0485 - 57 23 11<br />

info@previcus.nl<br />

www.previcus.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 11


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Tekst en fotografie: Patricia de Ryck<br />

Atelier Estrella geeft<br />

glashelder advies<br />

Glas in lood - het klinkt misschien oubollig, maar bij Atelier Estrella in Vierlingsbeek bewijzen ze dat<br />

er veel meer mogelijkheden zijn. Denk aan een trendy glas-in-loodontwerp verwerkt in isolatieglas,<br />

glasfusing en brandschilderingen. Frank Lindner, grondlegger <strong>van</strong> dit bedrijf, geeft gepassioneerd uitleg.<br />

Glazeniersbedrijf Atelier Estrella<br />

bestaat eind dit jaar dertig jaar. <strong>Het</strong> is geboren<br />

uit de passie die Frank Lindner als kleine<br />

jongen al bij zijn vader zag.<br />

Waar deze als ingenieur vooral zaken ontwierp,<br />

ontwikkelt zijn zoon zijn creatieve<br />

kant en stapt het glazeniersvak in. Hij leert<br />

deze oude ambacht en bouwt in het dorpje<br />

Vierlingsbeek een zaak op, waar nu - dertig<br />

jaar later - achter de schermen nog steeds<br />

met de hand wordt gewerkt.<br />

Prachtige kunstwerken<br />

In al die jaren heeft het team <strong>van</strong><br />

Atelier Estrella al heel wat woningen en<br />

bedrijfspanden voorzien <strong>van</strong> een mooie<br />

glastoepassing. “Of het nu gaat om een<br />

restauratie <strong>van</strong> een oud glas-in-loodwerk<br />

tot glasfusing voor een trendy kamerscherm<br />

- we leveren het. We combineren het oude<br />

ambacht - want als het gaat om glasfusing<br />

zijn er zelfs al voorbeelden <strong>van</strong> in het oude<br />

Egypte - met nieuwe technieken en komen<br />

zo tot een uniek geheel”, legt Lindner uit,<br />

die daarnaast als kunstenaar in zijn<br />

atelier ook zorgt voor prachtige<br />

kunstwerken.<br />

Werkwijze<br />

Voor wie een mooie glasoplossing zoekt, werkt<br />

een bezoekje aan het atelier <strong>van</strong> het bedrijf<br />

aan de Grotestraat inspirerend.<br />

Atelier Estrella heeft fotoboeken vol mogelijkheden<br />

en helpt graag bij de keuzes. “De klant<br />

is bij ons koning. Wij leggen hem geen keuzes<br />

op, maar coachen het proces. We luisteren<br />

daarom goed naar spontane opmerkingen,<br />

laten structuren zien en bekijken de mogelijkheden<br />

binnen de prijsklasse die de klant voor<br />

ogen heeft.”<br />

Bij deze keuze moet namelijk rekening gehouden<br />

worden met een aantal zaken. “Zo is het<br />

heel belangrijk om naar de lichtinval te kijken.<br />

Wij gaan dan ook altijd bij de klant langs om<br />

te kijken hoe een bepaald soort glas en de<br />

gekozen kleuren uitpakken. We meten dan ook<br />

meteen alles in, zodat het geheel precies past<br />

als het klaar is. In ons atelier gaan we vervolgens<br />

aan de slag en laten het werk, voordat<br />

we het in de definitieve vorm gieten nog aan<br />

de klant zien. In het geval <strong>van</strong> bijvoorbeeld<br />

glas in lood of glas in koper kan de klant nog<br />

wijzigingen aanbrengen in het ontwerp.”<br />

Mocht er onverhoopt toch iets verkeerd zijn<br />

gegaan dan hoeven klanten zich geen zorgen<br />

te maken. Atelier Estrella levert met garantie.<br />

Frank Lindner tussen de werken <strong>van</strong> Atelier Estrella<br />

Inbouwlijn<br />

Glas in lood ziet er prachtig uit, maar hoe zit<br />

het met de isolatie? Lindner legt uit dat dat<br />

geen probleem meer is. “We hebben een eigen<br />

inbouwlijn voor glas in lood in isolatieglas.<br />

Deze techniek gebruiken we inmiddels<br />

al ruim tien jaar - bijvoorbeeld om een<br />

nieuwbouwwoning extra karakter te geven -<br />

en de klanten zijn uitermate tevreden. <strong>Het</strong><br />

is niet alleen goed voor de isolatie <strong>van</strong><br />

de woning, maar het is ook steviger en<br />

makkelijker schoon te houden, omdat het in<br />

de ruit is verwerkt.”<br />

Atelier Estrella<br />

Grotestraat 95<br />

5821 AC Vierlingsbeek<br />

T 0478 - 63 19 20<br />

info@atelier-estrella.nl<br />

www.atelier-estrella.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 13


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Verhoog uw omzet met ballonnen<br />

U kent het wel: u loopt door een drukke winkelstraat door de massa’s mensen die lekker aan het shoppen zijn. En<br />

toch springt er iets uit: die grote kleurrijke ballonnenboog. Eens kijken wat daar aan de hand is. “Een ballon is niet<br />

alleen om op te blazen en op te hangen. Je kunt er geld mee verdienen.”<br />

Uit onderzoek is gebleken dat het voor MKB-ondernemers<br />

loont om ballonnen te gebruiken als eyecatchers<br />

voor hun zaak of speciale acties die hun bedrijf organiseert.<br />

“Dat geldt eigenlijk voor alle mogelijke branches”,<br />

zegt Erwin Leenders <strong>van</strong> het bedrijf ID Ballon.<br />

“Overal waar eyecatchers of decoratie nodig zijn, kun je<br />

ballonnen gebruiken. Ze stralen vrolijkheid uit en<br />

brengen altijd iets aparts. En dat trekt mensen aan.”<br />

Creatief<br />

ID Ballon houdt zich bezig met ballon- en feestartikelen,<br />

maar is met name gespecialiseerd op het gebied <strong>van</strong> ballondecoraties.<br />

“Onze ballonnen, die tot wel 2,5 meter in<br />

doorsnede kunnen zijn, hangen op bedrijfsfeesten, evenementen,<br />

bruiloften. Maar ook Brabant TV en de KNVB<br />

werken ermee.” Je kunt het zo gek niet bedenken of ID<br />

Ballon kan het in samenspraak met de klant realiseren.<br />

“Bedrijfslogo’s, acties, en dat op verschillende soorten<br />

A-kwaliteit ballonnen. In samenspraak met de klant laten<br />

wij ons creatieve team een origineel concept bedenken<br />

dat binnen enkele dagen gerealiseerd kan zijn. Met zeer<br />

korte levertijden en voor ieder budget. We denken dus<br />

met de klant mee, want iedere wens en ieder project is<br />

uniek. En dat zie je terug in het eindresultaat.<br />

Tekst: Johan <strong>van</strong> Leipsig<br />

Tekst: Johan <strong>van</strong> Leipsig<br />

ID Ballon<br />

Zandstraat 83<br />

6591 DB Gennep<br />

T 0485 - 542086<br />

Info@idballon.nl<br />

EuroPAC Alarmcentrale<br />

Batavenweg www.idballon.nl<br />

2 5349 BB Oss<br />

Alarmcentrale: Telefoon 0412 654 000<br />

(alle dagen 24 uur bereikbaar)<br />

Fax 0412 638 217<br />

info@europac.nl<br />

www.europac.nl<br />

Borg gecertifi ceerd, PAC <strong>nummer</strong> 105


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Tekst en fotografie: Huub Luijten<br />

<strong>Het</strong> oudste uitzendbureau <strong>van</strong> Nederland -opgericht in 1948- kenmerkt zich door een uitgesproken en<br />

persoonlijke aanpak. Geen flitsende campagnes in de media. Werkwijzer etaleert zich door betrokkenheid,<br />

service en langdurige relaties met haar klanten. Zij zijn namelijk sinds jaar en dag de ambassadeurs <strong>van</strong> de<br />

uitzendorganisatie. Ook de vestiging in Gennep is daar<strong>van</strong> een voorbeeld.<br />

De beste reclame? Voor Werkwijzer<br />

directeur Fred Baars is het zonneklaar:<br />

“Tevreden klanten! De mensen voor wie we<br />

werken. Zij ervaren wat wij voor hen kunnen<br />

bewerkstelligen.”<br />

Persoonlijke insteek<br />

“Werkwijzer hanteert een persoonlijke insteek”,<br />

zegt vestigingsmanager Annika Schmidt.<br />

“Elke Werkwijzerlocatie heeft binding met de<br />

regio waar ze gevestigd is. Voor ons team is<br />

dat Gennep. We kennen hier al onze klanten<br />

persoonlijk. Dat draagt bij aan ons succes.”<br />

Succesfactor is ook dat de locaties in de regio<br />

Limburg-Noord en Gelderland-Zuid onderling<br />

nauw contact met elkaar hebben. “We weten <strong>van</strong><br />

elkaar wat we doen en putten uit elkaars netwerk<br />

<strong>van</strong> uitzendkrachten en klanten. Dat maakt ons<br />

aantrekkelijk voor beide partijen.”<br />

“Ons bestand <strong>van</strong> uitzendkrachten is divers;<br />

zorg, administratie, industrie en dienstverlening.<br />

We voeren geen beleid om specifieke<br />

groepen werkzoekenden buiten de deur te<br />

houden. Iedereen kan zich bij ons inschrijven.<br />

Dat betekent ook dat we een grote diversiteit<br />

aan klanten kunnen bedienen.”<br />

Maximale service<br />

In de bemiddeling onderscheidt Werkwijzer<br />

zich door maximale betrokkenheid, service<br />

en langdurige relaties met de klanten.<br />

Baars: “We bieden maatwerk, waarbij de<br />

uitzendkracht én de klant tot zijn recht<br />

komt. We letten er natuurlijk op dat een<br />

uitzendkracht professioneel voldoet.<br />

Even belangrijk is dat deze past binnen de<br />

bedrijfscultuur en de personeelsopbouw<br />

<strong>van</strong> een bedrijf of instelling. Anders doe<br />

je iedereen tekort en werkt het niet.<br />

<strong>Het</strong> gaat er om een goede match te<br />

realiseren.”<br />

“We denken mee en doen mee met onze<br />

klanten”, zegt Schmidt. “Daarvoor gebruiken<br />

we ons klantpartnership-model als kapstok.<br />

We bekijken samen met klanten hoe we als<br />

Werkwijzer kunnen bijdragen aan oplossingen<br />

voor personele vraagstukken. Dat kan<br />

zijn door het opleiden en coachen <strong>van</strong><br />

werknemers of uitzendkrachten. We hebben<br />

bijvoorbeeld in Tiel een eigen opleiding voor<br />

de metaalbranche voor uitzendkrachten en<br />

werknemers <strong>van</strong> bedrijven die klant zijn bij<br />

ons. Maar we helpen ook bij herplaatsing<br />

<strong>van</strong> met ontslag bedreigde werknemers. Dat<br />

doen we via Werkwijzer Mobiliteit, waarbij we<br />

samenwerken met de gemeentes en het UWV.”<br />

“Ook ZZP’ers kunnen zich bij ons inschrijven.<br />

Denk met name aan professionals in de bouw<br />

of de vervoersector. Voor hen hebben we een<br />

apart traject, omdat het gaat om mensen die<br />

goed zijn in hun vak, maar soms net die extra<br />

Annika Schmidt en Fred Baars:<br />

Altijd op zoek naar de juiste<br />

match voor elke klant<br />

Werkwijzer Uitzendbureaus:<br />

De beste match voor elke klant<br />

steun nodig hebben om hun expertise ook te<br />

kunnen verkopen.”<br />

Ervaren en gekwalificeerd<br />

Intern kent Werkwijzer het ‘stabiliteitsplan’<br />

voor eigen medewerkers. Via dit<br />

ontwikkelingsplan kunnen zij hun kennis<br />

en kunde verder uitdiepen door scholing en<br />

groeien ze naar nieuwe functies. Werkwijzer<br />

heeft daardoor een ervaren, betrokken en<br />

gekwalificeerd personeelsbestand. En dat<br />

werkt positief uit, zeker voor de klanten.<br />

Bent u benieuwd naar wat Werkwijzer kan<br />

betekenen voor de personeelsvraagstukken<br />

binnen uw organisatie?<br />

Neem dan vrijblijvend contact op via<br />

telefoon<strong>nummer</strong> 0485 - 514747 of kijk op<br />

www.werkwijzerbv.nl voor nadere informatie.<br />

Werkwijzer Uitzendbureaus<br />

Zandstraat 75<br />

6591 DB Gennep<br />

T 0485 - 51 47 47<br />

gennep@werkwijzerbv.nl<br />

www.werkwijzerbv.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 15


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Subsidieprojecten saai en taai?<br />

“Niets is minder waar”, stelt directeur<br />

Dorienne <strong>van</strong> der Veer. “Subsidies zijn<br />

er om maatschappelijke problemen op te<br />

lossen. Wie zich professioneel met subsidies<br />

bezighoudt staat midden in de maatschappij.<br />

<strong>Het</strong> is een steeds veranderend speelveld.<br />

Je moet altijd alert zijn, jezelf blijven<br />

ontwikkelen. En het mooist; je ziet om je<br />

heen wat je bewerkstelligt met succesvolle<br />

subsidieprojecten.”<br />

Strikte regels<br />

“Subsidie heeft altijd tot doel een financieel<br />

knelpunt weg te nemen”, betoogt adjunctdirecteur<br />

Twan Bierens. “Er zijn terecht strikte<br />

regels om subsidie te verwerven. En de regeling<br />

is veelal tijdelijk. Is het beoogde doel bereikt,<br />

dan dient subsidie niet meer nodig te zijn.”<br />

Knelpunten wegnemen<br />

Welke thema’s komen nu bij uitstek in<br />

aanmerking voor subsidie? Bierens: “Projecten<br />

rond leefbaarheid en duurzaamheid.<br />

Voor ondernemers moet men denken aan<br />

productinnovatie in samenwerking met<br />

onderzoeksinstellingen, universiteiten. MKB’ers<br />

die bijvoorbeeld nieuwe medische systemen of<br />

hightechproducten willen ontwikkelen. Er zijn<br />

ook mogelijkheden voor zorginstellingen,<br />

gemeenten of woningcorporaties die<br />

woonzorgaccommodaties willen realiseren.<br />

Gemeenten die een brede school gaan<br />

opzetten of een multifunctioneel centrum<br />

bouwen en inrichten.<br />

Bij dergelijke projecten biedt Cho Consultants<br />

u met raad en daad ondersteuning. Van der<br />

Veer: “U vertelt ons uw idee. Krijgen wij<br />

<strong>van</strong> u de opdracht, dan zetten wij het idee<br />

op papier. Samen met u bekijken wij waar<br />

knelpunten zitten en of uw idee voor subsidie<br />

in aanmerking komt. Vervolgens maken we<br />

een projectovereenkomst met u. Daarin staat<br />

wat we met elkaar gaan doen, hoe we dat<br />

doen en wie waarvoor aanspreekbaar is.”<br />

Altijd alert<br />

“Wij helpen u gedurende het hele project.<br />

Vanaf de aanvraag en toekenning <strong>van</strong> de<br />

subsidie tot en met het bereiken <strong>van</strong> het doel<br />

waarvoor deze is verleend”, zegt Van der Veer.<br />

“En tijdens het project heeft u één vast<br />

contactpersoon <strong>van</strong> Cho Consultants ter<br />

ondersteuning en als aanspreekpunt voor al<br />

uw vragen.<br />

Samen met u bewaken wij of de subsidiegelden<br />

goed ingezet worden, zodat er na afloop <strong>van</strong><br />

Tekst en fotografie: Huub Luijten<br />

Twan Bierens:<br />

Subsidie kan het verschil maken<br />

tussen succes en falen<br />

Cho Consultants:<br />

Subsidie vaak sleutel tot succes<br />

Subsidie kan de sleutel tot succes zijn voor producten en ideeën. Subsidie aanvragen is echter allerminst eenvoudig.<br />

Er zijn strikte regels, die soms gaande het traject veranderen. En er zijn veel subsidieverstrekkers. Slimme gemeenten,<br />

bedrijven, instellingen en verenigingen weten dat het verstandig is met de juiste insteek en kennis <strong>van</strong> zaken het<br />

subsidiepad op te gaan. Zij doen daarom al bijna twintig jaar met succes een beroep op Cho Consultants.<br />

het project geen terugvordering plaatsvindt.<br />

Dat kan namelijk ingeval <strong>van</strong> oneigenlijk<br />

gebruik. En we houden steeds de ontwikkelingen<br />

in de subsidiemarkt in het oog. Regels<br />

veranderen soms lopende een project en er zijn<br />

altijd nieuwe subsidieregelingen in de maak.<br />

Daar zijn we alert op, want door het ‘stapelen’<br />

<strong>van</strong> subsidies kunnen we in een aantal<br />

gevallen de benodigde extra financiële<br />

armslag realiseren.”<br />

Cho Consultants is betrokken. “We zetten<br />

een stap extra, want veel mooie innovaties<br />

en initiatieven worden gerealiseerd dankzij<br />

subsidiegeld.”<br />

Bent u benieuwd naar wat Cho Consultants<br />

kan betekenen voor de haalbaarheid<br />

<strong>van</strong> uw idee of product? Kijk dan op<br />

www.choconsultants.nl of neem vrijblijvend<br />

telefonisch contact op via 0485 – 52 01 72.<br />

Cho Consultants<br />

Dorpsstraat 10C<br />

5446 AN Wanroij<br />

T 0485 - 52 01 72<br />

F 0485 - 52 13 92<br />

info@choconsultants.nl<br />

www.choconsultants.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 17


Ondernemerspanel<br />

Ondernemers in problemen<br />

Insolventie is de meest gebruikte term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen <strong>van</strong><br />

ondernemingen en particulieren te benoemen. Door de economische omstandigheden krijgen steeds meer<br />

ondernemingen liquiditeitsproblemen of komen organisatorisch en strategisch in de problemen. Vaak zijn deze<br />

problemen niet meer <strong>van</strong>uit de eigen organisatie op te lossen. Dan is hulp <strong>van</strong> buitenaf dringend gewenst.<br />

Wat beveelt ons panel aan?<br />

n Els Berhitu<br />

Els Berhitu, Feroce Sport BV<br />

Kijk in elk geval eerst goed naar wat er intern nog te besparen/reorganiseren<br />

valt. Gewoon simpelweg elke kostenpost<br />

stuk voor stuk goed doorlopen. Door de jaren heen sluipt er<br />

namelijk toch vaak het een en ander in wat niet altijd even<br />

efficiënt is.<br />

n Lisette <strong>van</strong> Hout-Megens AA<br />

Lisette <strong>van</strong> Hout-Megens AA, VWGNijhof accountants en<br />

belastingadviseurs B.V.<br />

Ondernemers in zwaar weer doen er goed aan zich te laten<br />

begeleiden door hun adviseur en te kijken naar de mogelijke<br />

kansen die het bedrijf ondanks de betalingsonmacht<br />

nog heeft. De huidige economie vraagt om meer en<br />

extra aandacht voor ondernemingen die op het punt <strong>van</strong><br />

faillissement staan. De financiële en fiscale aspecten<br />

18 ❘ ONDERNEMERS <br />

Daarnaast is het goed te zorgen voor een strak<br />

debiteurenbeleid. Ook dat is vaak nog voor verbetering<br />

vatbaar en kan de liquiditeitspositie ten goede komen.<br />

Maar mocht het dan toch op externe hulp aankomen dan is het<br />

zaak om je plannen helder en goed onderbouwd op papier te<br />

krijgen en zul je toch bij je bank aan moeten kloppen.<br />

Monique Schaap-Kersten, AMC Schoonmaak &<br />

Gebouwbeheer<br />

<strong>Het</strong> inhuren <strong>van</strong> externe kennis is voor veel ondernemers een<br />

teken <strong>van</strong> zwakte. Dit leidt er toe dat bij insolventie vaak te<br />

laat wordt ingegrepen, met alle mogelijke gevolgen <strong>van</strong> dien.<br />

Een faillissement kan echter leiden tot onherstelbare imagoschade.<br />

Externe financiers haken af of willen niet opnieuw<br />

investeren. Klanten en prospects hebben geen vertrouwen<br />

meer in de kwaliteit en de continuïteit <strong>van</strong> de onderneming.<br />

Wanneer een onderneming binnen haar eigen organisatie de<br />

<strong>van</strong> (bijna) insolventies moeten worden overwogen.<br />

De rolverdeling tussen juristen, bank, accountants en<br />

management bij een herstructurering, mogelijk faillissement<br />

of doorstart is erg belangrijk en <strong>van</strong>uit alle disciplines<br />

dient bekeken te worden hoe de onderneming er voor staat<br />

en hoe er gehandeld kan worden. Ook dient aandacht te<br />

worden geschonken aan de aansprakelijkheden (in het<br />

bijzonder bestuurdersaansprakelijkheid).<br />

n Monique Schaap-Kersten<br />

problemen niet meer kan oplossen is het daarom verstandig<br />

om een externe adviseur onafhankelijk over haar bedrijfsprocessen<br />

mee te laten kijken. Mogelijke problemen die<br />

ontstaan zijn <strong>van</strong>uit een tunnelvisie binnen de onderneming<br />

(door de jaren heen gegroeid) kunnen daarmee aan het licht<br />

worden gebracht en opgelost. Tevens is het voor een externe<br />

adviseur makkelijker om hard in te grijpen dan voor mensen<br />

uit de onderneming zelf. De externe is tenslotte een passant.<br />

Belangrijk is om de negatieve spiraal te doorbreken, zonder<br />

dat de klanten daar daadwerkelijk hinder <strong>van</strong> ondervinden.


n Ellen <strong>van</strong> Hierden<br />

Ellen <strong>van</strong> Hierden, Trecens training en advies<br />

Hulp inroepen getuigt <strong>van</strong> inzicht en lef. Hierbij dien<br />

je echter wel onderscheid te maken tussen financiële of<br />

strategische hulp. Financiële hulp kan nú de oplossing<br />

zijn om te overleven. Dit geeft lucht en ruimte op de<br />

korte termijn om te komen tot nieuwe inzichten. Wanneer<br />

n Rockefeller<br />

Jan Spoorenberg, Rockefeller, Hardy & Monroe<br />

Als het eenmaal zover is, heb je weinig meer te vertellen:<br />

je zult dan alle hulp moeten aangrijpen die je maar kunt<br />

krijgen. Veel belangrijker is volgens mij de vraag hoe je een<br />

dergelijke situatie kunt voorkomen. Kijk, als je faillissement<br />

n Marcel Hilbrands<br />

Marcel Hilbrands, Accon AVM<br />

De kleine ondernemingen hebben over het algemeen relatief<br />

hoge vaste kosten. De accountant kan de ondernemer bijstaan<br />

met name in de kostenreductie en in het overleg met de bank<br />

ten aanzien <strong>van</strong> een verruiming <strong>van</strong> de lopende kredieten.<br />

De ondernemingen met wat om<strong>van</strong>g, die niet op tijd hun<br />

strategie en daarmee hun organisatie en financiën hebben<br />

financiële hulp structureel gewenst is, mag je jezelf de<br />

vraag stellen of er behoefte is aan je organisatie, de<br />

diensten die je biedt of de vorm waarin je deze biedt.<br />

Wanneer je inzicht mist, is er niets mis mee om te sparren<br />

met een andere partij. Dat kan een adviseur zijn, maar ook<br />

een collega-ondernemer.<br />

Harm Kersten, ING<br />

ING spreekt vele ondernemers, iedere dag weer. Wij zien<br />

ondernemers die zich in economisch moeilijke tijden<br />

onderscheiden <strong>van</strong> hun minder presterende collega’s.<br />

Dit doen zij door heldere keuzes te maken, gebaseerd op<br />

goede en adequate managementinformatie. Die ondernemers<br />

hebben hierdoor een goede liquiditeitspositie,<br />

zijn dus flexibel en kunnen snel reageren. Die ondernemers<br />

te wijten is aan de recessie, heb je natuurlijk domme pech.<br />

Maar de meeste faillissementen zijn te wijten aan financieel<br />

wanbeheer. Mijn advies: doe waar je goed in bent en kies een<br />

degelijk accountantskantoor voor de financiën als je daar wat<br />

minder in bent. Zoals ik.<br />

C. <strong>van</strong> Liempt, Unicum adviesgroep<br />

Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar een (gedeeltelijke)<br />

herstructurering doorgevoerd.<br />

Vaak zijn verschillende bedrijfsonderdelen opnieuw ingericht of<br />

zelfs afgestoten. Dit alles om een kostenreductie te realiseren<br />

op de directe bedrijfskosten. Wat veel ondernemers echter<br />

vergeten is dat deze herstructurering gevolgen kan hebben<br />

voor de bedrijfsverzekeringen.<br />

Is er bijvoorbeeld minder personeel, dan kan wellicht de<br />

ziekengeldverzekering tussentijds worden verlaagd. Of als er een<br />

productielijn is afgestoten, dan kunnen alle verzekeringen die<br />

hiermee enigszins te maken hebben, worden aangepast.<br />

aangepast, komen nu in de problemen. Hulp <strong>van</strong> buitenaf is<br />

dan dringend gewenst om de ondernemer de spiegel voor te<br />

houden dat met ongewijzigd beleid de toekomst er wel eens<br />

somber uit kan zien. De bank kan een rol spelen in zake<br />

de liquiditeiten, de accountant kan een rol spelen met betrekking<br />

tot de strategie en eventuele aanvullende marktonderzoeken,<br />

als mede in de realisatie <strong>van</strong> een kostenreductie.<br />

n Harm Kersten<br />

verliezen de langetermijnstrategie niet uit het oog,<br />

laten zich goed adviseren en communiceren goed en<br />

tijdig met hun afnemers, toeleveranciers, eigen mensen,<br />

adviseurs en bank. Hierin ligt de sleutel om insolventie te<br />

lijf te gaan. ING denkt graag mee met ondernemers. We<br />

hebben de kennis in huis om samen met de ondernemer te<br />

kijken naar zijn plannen en de hierbij behorende financiële<br />

mogelijkheden.<br />

n C. <strong>van</strong> Liempt<br />

Bij een inkrimping <strong>van</strong> het wagenpark kan actief worden<br />

gekeken naar wat te doen met de schadevrije jaren in een polis.<br />

Misschien zijn deze overdraagbaar op een andere polis c.q. auto.<br />

Zo zijn er verschillende manieren om de bestaande verzekeringen<br />

tussentijds aan te passen, wat een direct voordeel kan opleveren.<br />

De tarieven <strong>van</strong> veel bedrijfsverzekeringen zijn de afgelopen<br />

jaren aanzienlijk gedaald. Hierdoor kan het erg interessant zijn<br />

om de bestaande verzekeringen eens goed tegen het licht te<br />

houden.<br />

Kortom, men kan door actief de verzekeringsportefeuille door<br />

te nemen, de premiekosten aanzienlijk verlagen, wat een<br />

directe besparing oplevert.<br />

ONDERNEMERS ❘ 19


INTERVIEW<br />

20 ❘ ONDERNEMERS <br />

Tekst en fotografie: Huub Luijten<br />

De Greeff Cara<strong>van</strong>s:<br />

Vakantie is genieten, en dat doet iedereen op zijn eigen manier. De een vliegt naar een verre<br />

exotische bestemming, de ander kampeert op een idyllische plek ergens in Europa. Velen met<br />

de cara<strong>van</strong>. <strong>Het</strong> huis op wielen is comfortabel en steeds meer naar persoonlijke behoeften in te<br />

richten. Bij De Greeff Cara<strong>van</strong>s in Grave weten ze daar alles <strong>van</strong>. De cara<strong>van</strong> is nog lang niet af…<br />

De cara<strong>van</strong>s in de showroom <strong>van</strong><br />

De Greeff nodigen uit tot dagdromen.<br />

Aankoppelen, inrichten en op weg naar oorden<br />

vol rust en zon. Keuze te over: groot, super<br />

luxueus, middenklassers vol luxe en comfort<br />

en kleine cara<strong>van</strong>s. Nou ja, klein. Laten we<br />

het compact noemen. Klein doet echt tekort<br />

aan de alle mogelijkheden die aan boord<br />

blijken. ’s Morgens je bed weer ombouwen tot<br />

zitgedeelte hoeft bijvoorbeeld niet meer.<br />

Niet af<br />

Is de cara<strong>van</strong> inmiddels niet af? “Nee, zeker<br />

niet. De cara<strong>van</strong> is nog steeds bezig volwassen<br />

te worden”, zegt directeur en eigenaar<br />

Harrie de Greeff. Sinds 1977 ‘mister cara<strong>van</strong>’<br />

in Grave en wijde omtrek. Met mededirecteur<br />

Marcel Voet runt hij een prachtig<br />

bedrijf met 8 medewerkers. De Greeff doet<br />

enkel in cara<strong>van</strong>s. “Tot 1995 verkochten<br />

we ook vouwwagens. Toen was voor ons<br />

het omslagpunt bereikt. In de economische<br />

hoogconjunctuur <strong>van</strong> die dagen wilde<br />

iedereen een cara<strong>van</strong>. Begrijpelijk, want<br />

voor de prijs <strong>van</strong> een mooie vouwwagen<br />

koop je ook een cara<strong>van</strong>. Dan is de keuze<br />

als bedrijf snel gemaakt.”<br />

Mobiel comfort<br />

Wie is die cara<strong>van</strong>koper? Marcel Voet:<br />

“Mensen die mobiel willen blijven op vakantie.<br />

Voor een deel ook mensen die toe zijn<br />

aan meer comfort en er daarom niet meer<br />

met de tent op uit willen. Potentieel dus<br />

iedereen.”<br />

“De cara<strong>van</strong> is voor veel bezitters een<br />

soort <strong>van</strong> tweede permanent onderkomen.<br />

Hij staat altijd stand-by. Willen ze op pad,<br />

dan gaan ze. <strong>Het</strong> is gemak en beschikbaarheid.<br />

Jonge mensen zijn vaak opgegroeid<br />

met de cara<strong>van</strong> als vakantieonderkomen.<br />

Voor hen is het comfort dat daarbij hoort<br />

<strong>van</strong>zelfsprekend. Natuurlijk, de avontuurlijke<br />

vakantieganger bestaat ook nog, die kiest<br />

voor een camper of de tent. <strong>Het</strong> is beleving<br />

én uitstraling.”<br />

“De Nederlandse cara<strong>van</strong>gebruiker kiest<br />

voor comfort en een hanteerbare afmeting”,<br />

zegt De Greeff. “Wij verkopen de wat<br />

Tekst en fotografie: Huub Luijten<br />

Vakantiecomfort<br />

op wielen<br />

exclusievere cara<strong>van</strong>s <strong>van</strong> Kip en Bürstner.<br />

Van beide merken zijn we officieel dealer. <strong>Het</strong><br />

zijn praktische cara<strong>van</strong>s, comfortabel, goed<br />

hanteerbaar en veilig. Overigens, slechte<br />

cara<strong>van</strong>s worden niet meer gemaakt. Wat dat<br />

betreft is de markt uitgefilterd. De trend is<br />

meer luxe en technische snufjes, zoals het<br />

hefbed bij Bürstner.”<br />

Nieuwe technieken en maatwerk<br />

“De luxe en het comfort groeien mee met<br />

de behoeften <strong>van</strong> de gebruikers”, vertelt<br />

Richard <strong>van</strong> Luijk: “In onze werkplaats<br />

kunnen de klanten terecht voor keuringen,<br />

aanpassingen en reparaties en schadeherstel”


Harry de Greeff (links) en Marcel Voet: “Wij helpen u<br />

bij het kiezen <strong>van</strong> de cara<strong>van</strong> die past bij uw manier<br />

<strong>van</strong> vakantie houden”<br />

Voet. “Een echte wc, echte bedden, soms<br />

verstelbaar en met een lattenbodem. Een<br />

keuken waar je goed kunt koken, koeling, een<br />

magnetron, noem maar op. <strong>Het</strong> is eerder regel<br />

dan uitzondering. <strong>Het</strong> is allemaal mogelijk<br />

door het gebruik <strong>van</strong> nieuwe, lichte, goed<br />

vormbare en duurzame kunststof materialen,<br />

nieuwe technieken en een optimale indeling<br />

<strong>van</strong> de ruimte.”<br />

Waar let je op bij aanschaf? Een cara<strong>van</strong><br />

kopen is altijd maatwerk. En maatwerk<br />

is wat De Greeff sterk maakt. “Een<br />

cara<strong>van</strong> koop je niet achteloos op een<br />

achternamiddag. Ons advies is altijd: koop<br />

De moderne cara<strong>van</strong> ontstond eind 19e begin 20e eeuw in Groot-Brittannië.<br />

De eerste Eccle Motor Cara<strong>van</strong>s<br />

werden in 1927 geïmporteerd door het<br />

Amsterdamsch Technisch Handelskantoor.<br />

En toen was het hek <strong>van</strong> de dam.<br />

Procentueel heeft Nederland de hoogste<br />

cara<strong>van</strong>dichtheid ter wereld. Op elke<br />

40 inwoners is er 1 cara<strong>van</strong>bezitter.<br />

Blijkbaar sluit de cara<strong>van</strong> perfect aan bij<br />

het Nederlandse vakantiegevoel.<br />

een cara<strong>van</strong> die past bij je manier <strong>van</strong><br />

vakantie houden”, aldus Harrie de Greeff.<br />

“Gebruik je de cara<strong>van</strong> om 3 keer per jaar<br />

naar Zuid-Frankrijk te rijden en daar op 1<br />

camping te verblijven? Wil je de cara<strong>van</strong><br />

gebruiken voor wintersportvakanties? Trek je<br />

er op elk vrij moment met de cara<strong>van</strong> op uit?<br />

Ben je met zijn tweeën of met een gezin?<br />

Met welke auto moet je de cara<strong>van</strong> trekken?<br />

Dat zijn allemaal zaken die je goed moet<br />

meewegen in je keuze voor de benodigde<br />

binnenruimte, de isolatie, de verwarming,<br />

de koeling, het gewicht, de lengte en de<br />

breedte <strong>van</strong> de cara<strong>van</strong>.”<br />

Aanpassingen<br />

“Apart aandachtspunt bij alle afwegingen:<br />

ben je fysiek in staat de cara<strong>van</strong> te<br />

hanteren en heb je goed toegang tot alle<br />

mogelijkheden”, vult Marcel Voet aan.<br />

“De cara<strong>van</strong>mover is bijvoorbeeld een<br />

hulpmiddel om de cara<strong>van</strong> te verzetten via<br />

een afstandsbediening. Dat is voor ouderen<br />

of mensen met een fysieke beperking een<br />

geweldige uitkomst. Denk ook aan mensen<br />

die rolstoelafhankelijk zijn. Tot voor enkele<br />

jaren konden zij nauwelijks iets beginnen<br />

met een cara<strong>van</strong>.<br />

Niet alleen de toegang was een probleem,<br />

ook toiletbezoek, douchen, koken en de<br />

cara<strong>van</strong> op de plek zetten was onmogelijk.<br />

Nu is een rolstoel geen beletsel meer. We<br />

kunnen bijna alles zelf op maat maken in<br />

onze eigen werkplaats.”<br />

Onderhoud en reparatie<br />

De juiste cara<strong>van</strong> kopen is een eerste<br />

belangrijke stap. De cara<strong>van</strong> vervolgens goed<br />

onderhouden is dat evenzeer. De mensen<br />

<strong>van</strong> De Greeff weten alles <strong>van</strong> technisch<br />

advies, service, onderhoud, reparatie en<br />

schadeherstel voor alle merken cara<strong>van</strong>s.<br />

<strong>Het</strong> bedrijf is erkend door Bovag en FOCWA.<br />

“Bij alles wat we in en aan de cara<strong>van</strong><br />

(ver)bouwen en repareren staat kwaliteit<br />

en de veiligheid <strong>van</strong> de gebruikers en de<br />

medeweggebruikers voorop.”<br />

Cara<strong>van</strong>dagen<br />

Elk jaar maart organiseert De Greeff in<br />

Grave de Cara<strong>van</strong>dagen. Dat doet hij samen<br />

met onder andere een autobedrijf en een<br />

rijwielzaak en enkele campings. <strong>Het</strong> laatste<br />

jaar was ook het Deens Verkeersbureau <strong>van</strong><br />

de partij. <strong>Het</strong> is allround zien en beleven wat<br />

er nu weer allemaal mogelijk is als je er met<br />

de cara<strong>van</strong> op uit gaat. De cara<strong>van</strong> is nog<br />

lang niet af…<br />

Voor meer informatie: www.degreeff.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 21


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Directeur Rien Boschman op de werkvloer<br />

<strong>Het</strong> is een hele mond vol, die nieuwe<br />

naam <strong>van</strong> het bedrijf dat in Boxmeer en<br />

omstreken al tientallen jaren bekend staat als<br />

Carreno. Rien Boschman geeft uitleg:<br />

“Begin dit jaar hebben we ons aangesloten<br />

bij de ASN Groep, zodat we er in de<br />

toekomst ook voor onze klanten staan. In de<br />

autoschadeherstelbranche zie ik namelijk de<br />

trend dat grote landelijke opdrachtgevers,<br />

zoals verzekeraars en lease-maatschappijen<br />

voor grote bedrijven kiezen. Als lokaal bedrijf<br />

kun je hier niet tegen op. Door ons aan te<br />

sluiten bij ASN kan ik ook de aankomende<br />

jaren service en kwaliteit garanderen.”<br />

Vakwerk<br />

Door de aansluiting bij ASN verandert er op<br />

de werkvloer, volgens Boschman niets.<br />

“We leveren al jaren kwaliteit en volgen<br />

nieuwe ontwikkelingen in de branche<br />

op de voet. Op een gegeven moment zit je<br />

aan de top. Onze vakmensen hebben allen<br />

jarenlange ervaring.” Achter de schermen<br />

verandert er wel wat. Zo gaan facturen nu<br />

richting ASN, zodat zij een bundeling maken<br />

en deze richting de grote spelers sturen.<br />

“Dat is een groot voordeel voor verzekeraars<br />

en leasemaatschappijen.”<br />

Maar wie zelf schade heeft, merkt ook daar<br />

helemaal niets <strong>van</strong>. “We zijn aangesloten<br />

bij vele verzekeringsmaatschappijen,<br />

waardoor de mensen vaak naar ons worden<br />

doorverwezen. De klant hoeft zich niet<br />

druk te maken over de administratieve<br />

rompslomp en betalingen, want<br />

dat regelen wij rechtstreeks met de<br />

verzekeringsmaatschappij.” Boschman en<br />

zijn personeel proberen de klant zo goed<br />

mogelijk te helpen. “Zo staat er een leenauto<br />

klaar als we aan de slag gaan en wordt de<br />

klant op tijd verwittigd als zijn wagen weer<br />

schadevrij is.”<br />

<strong>Het</strong> moment dat de klant zijn auto weer<br />

terugkrijgt, is volgens Boschman het mooiste<br />

<strong>van</strong> zijn vak. “Mensen komen hier in eerste<br />

instantie met een probleem.<br />

Sommige bestuurders zijn kwaad, anderen<br />

hebben de tranen in de ogen. Wij zorgen<br />

ervoor dat hij een paar dagen later - dat<br />

hangt natuurlijk af <strong>van</strong> de schade - weer mooi<br />

Tekst en fotografie: Patricia de Ryck<br />

Vertrouwde Carreno-kwaliteit<br />

in nieuw jasje<br />

Uiterlijk zal het even wennen zijn als het geel-zwarte Carreno-jasje wordt omgeruild voor de strakke<br />

wit-blauwe look <strong>van</strong> ASN. Maar aan de kwaliteit <strong>van</strong> het Boxmeerse autoschadeherstelbedrijf wordt<br />

niet gesleuteld, aldus directeur Rien Boschman <strong>van</strong> ASN Autoschade Service Carreno Boxmeer.<br />

strak in de lak zit. Niemand zal er dan meer<br />

iets <strong>van</strong> zien. <strong>Het</strong> is prachtig om dan die<br />

opgeluchte gezichten te zien.”<br />

Bedrijfswageninrichting<br />

Naast het herstellen <strong>van</strong> schades blijft ook de<br />

bedrijfswageninrichting tot de mogelijkheden<br />

horen bij Carreno. “Voor mij was deze bedrijfstak<br />

nieuw, toen ik Carreno vorig jaar overnam. Maar<br />

gelukkig heb ik twee ware experts op dit gebied<br />

in de garage rondlopen, zodat we alle wensen<br />

<strong>van</strong> de klant kunnen vervullen. Koelboxen,<br />

zwaailichten, gereedschapskasten, verlichting<br />

en ga zo maar door. We maken hiervoor gebruik<br />

<strong>van</strong> de inrichtingssystemen <strong>van</strong> Sterntec. Ik<br />

vind het prachtig om te zien hoe zo’n lege<br />

wagen wordt omgebouwd. Dat kan vliegensvlug,<br />

want ook de andere personeelsleden helpen<br />

graag een handje mee.”<br />

ASN Autoschade Service Carreno Boxmeer<br />

Lionstraat 7<br />

5831 AL Boxmeer<br />

T 0485 - 58 51 11<br />

carrenoboxmeer@asnmail.nl<br />

www.carreno.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 23


NIEUWS JVC CUIJK<br />

Tijdens die avond presenteerde het ambitieuze bestuur <strong>van</strong> de<br />

grootste Businessclub <strong>van</strong> Noordoost-Brabant en Noord-Limburg tevens<br />

haar Jaarprogramma voor <strong>2010</strong>. Op donderdagmorgen 11 maart stond<br />

om 7.00 uur in de vroege ochtend een geurend ontbijt klaar bij<br />

Autobedrijf Thoonen in Gassel. Gastheer Peter Thoonen verwelkomde<br />

zijn collega-businessclubleden in de showroom <strong>van</strong> zijn bedrijf. Tot 9.00<br />

uur was er volop gelegenheid om over de actuele situatie in Ondernemersland<br />

<strong>van</strong> gedachten te wisselen.<br />

De verdere activiteiten <strong>van</strong> de Businessclub JVC <strong>Cuijk</strong>:<br />

Woensdag 14 april Bedrijvenbezoek bij collega Businessclubleden<br />

Woensdag 19 mei Ontbijtsessie en bezoek aan de<br />

Bedrijven Contactdagen in Nijmegen<br />

Donderdag 24 juni Oranje avond met Nederland - Kameroen<br />

Donderdag 2 september Seizoensopening voetbalclub JVC <strong>Cuijk</strong><br />

Maandag 27 september Golfclinic op golfbaan <strong>Land</strong>goed<br />

Bleijenbeek Afferden<br />

Woensdag 13 oktober Ontbijtsessie<br />

Woensdag 17 november SterSponsoravond met<br />

veel entertainment<br />

Donderdag 15 december Ontbijtsessie<br />

Voorspellingen <strong>van</strong> 150 JVC <strong>Cuijk</strong> Businessclubleden<br />

1. <strong>Het</strong> aantal leden <strong>van</strong> de Businessclub JVC <strong>Cuijk</strong> is nu 120. Hoeveel<br />

leden telt de Businessclub JVC <strong>Cuijk</strong> op 31 december <strong>2010</strong>?<br />

Antwoord: aantal leden bestaat dan uit 128<br />

Fotografie: Berry Poelen, L.D.I.P.P.<br />

Businessclub JVC <strong>Cuijk</strong><br />

kijkt vooruit naar <strong>2010</strong><br />

Tijdens de drukbezochte Businessclubavond op woensdag 20 januari in Bistro- en Zalencentrum<br />

De Brouwketel in Escharen is volop vooruitgekeken op het nieuwe kalenderjaar <strong>2010</strong>. Over de<br />

Businessclub zelf, de voetbalclub JVC <strong>Cuijk</strong>, sport in het algemeen, politiek en een vleugje economie<br />

mochten de 150 aanwezigen hun voorspellingen doen.<br />

2. Speelt JVC <strong>Cuijk</strong> op 31 december <strong>2010</strong> Topklasse?<br />

Antwoord: JA 100%<br />

3. Wordt het Nederlands Voetbalelftal in Zuid-Afrika Wereldkampioen?<br />

Antwoord: JA 18% NEE 82%<br />

4. Hoeveel medailles (goud, zilver en brons) behaalt Nederland op de<br />

Olympische Winterspelen?<br />

Antwoord: 9 medailles in totaal<br />

5. Is Louis <strong>van</strong> Gaal op 31 december <strong>2010</strong> nog trainer <strong>van</strong><br />

Bayern Munchen?<br />

Antwoord: JA 100%<br />

6. Wint Lance Armstrong de Tour de France <strong>2010</strong>?<br />

Antwoord: JA 12% NEE 88%<br />

7. Regeert op 31 december <strong>2010</strong> het Kabinet Balkenende nog?<br />

Antwoord: JA 54% NEE 46%<br />

8. Hoe groot is de inflatie in Nederland in het <strong>2010</strong>?<br />

Antwoord: 1.8%<br />

9. Doet Koningin Beatrix in <strong>2010</strong> afstand <strong>van</strong> de Troon?<br />

Antwoord: NEE 100%<br />

10. Krijgt <strong>Cuijk</strong> in <strong>2010</strong> een man of een vrouw als nieuwe burgemeester?<br />

Antwoord: Vrouw 24% Man 76%<br />

ONDERNEMERS ❘ 25


BEDRIJFSREPORTAGE Tekst en fotografie: Patricia de Ryck<br />

Genieten bij<br />

Tramstation ‘t Stamhuus<br />

Mensen in de watten leggen, is volgens Anne en Jiska Hendriks het mooiste dat er is. “Door al die<br />

enthousiaste reacties worden we nog ijveriger. <strong>Het</strong> mag hier niemand dan ook aan iets ontbreken”,<br />

legt Anne uit, die Tramstation ’t Stamhuus samen met haar ouders en zus Jiska uitbaat.<br />

De familie Hendriks uit Sint Anthonis<br />

heeft jarenlange ervaring in de horeca.<br />

Jiska legt uit dat haar vader al 25 jaar met<br />

mobiele snackwagens door de regio rijdt.<br />

“Overal kom je onze wagens tegen, maar mijn<br />

zus en ik waren daarnaast op zoek naar een<br />

nieuwe uitdaging. Al brainstormend kwamen<br />

we op het idee om de oude vervallen boerderij<br />

- die stamt uit 1815 en al jarenlang in het<br />

bezit <strong>van</strong> de familie Hendriks - te verbouwen<br />

tot een multifunctioneel horecabedrijf. We<br />

zijn in 2004 gestart met de verbouwing en<br />

in september 2006 konden we eindelijk onze<br />

eerste gasten verwelkomen in ’t Stamhuus.”<br />

Feest<br />

Multifunctioneel is het zeker geworden.<br />

Zo kan er in de zomervakantie op<br />

woensdagmiddag lekker een kopje koffie<br />

genuttigd worden in ’t Stamhuus, en daarnaast<br />

is het het hele jaar mogelijk om in de oude<br />

paardenstal en/of hooischuur een familie- of<br />

bedrijfsfeest te organiseren <strong>van</strong> minimaal<br />

vijftien tot honderd personen. De wanden zijn<br />

verwijderbaar, zodat je in de zomer ook <strong>van</strong> het<br />

mooie weer kunt genieten. Alles is ingericht<br />

in de authentieke oud-Hollandse sfeer die<br />

schitterend past bij de boerderij met zijn rijke<br />

geschiedenis.<br />

Wie wil genieten <strong>van</strong> de rust <strong>van</strong> het Brabantse<br />

land is bij ’t Stamhuus aan het goede adres.<br />

Anne: “Aan de hand <strong>van</strong> de vraag <strong>van</strong> de<br />

klant zoeken wij naar het juiste arrangement.<br />

Een koud- en/of warmbuffet, frietjes of toch<br />

barbecueën – het kan allemaal. Wil de klant<br />

daarnaast muziek, dan zorgen wij voor een<br />

deejay. Wij zorgen dat de wens <strong>van</strong> de klant<br />

wordt waargemaakt.”<br />

Paardentram<br />

Voor kinderen is Tramstation ’t Stamhuus een<br />

waar paradijs. Jiska: “Als we de poort sluiten<br />

kunnen kinderen lekker op het erf spelen.<br />

We hebben allerlei speelgoed en de dieren,<br />

zoals de konijnen, zijn natuurlijk ook erg interessant.”<br />

En <strong>van</strong> een ritje met de paardentram<br />

naar de staatsbossen geniet natuurlijk jong en<br />

oud. Anne: “Papa weet daarnaast heel veel <strong>van</strong><br />

de omgeving. Wie interesse heeft in een stukje<br />

Anne (links) en Jiska Hendriks<br />

zorgen voor onvergetelijke dag<br />

geschiedenis <strong>van</strong> de regio wordt tijdens de rit<br />

dan ook bijgepraat.”<br />

<strong>Het</strong> is ook mogelijk om een feest te<br />

combineren met andere activiteiten, zoals<br />

klompengolf. “Hiervoor gaan we naar een<br />

ondernemer iets verderop in de straat, maar<br />

ook op ons erf zijn er Hollandse spelletjes<br />

mogelijk. In de toekomst willen we dit<br />

uitbreiden met boerendarts. Daarnaast kijken<br />

we naar de mogelijkheden in de regio, waarbij<br />

we altijd letten op de oud-Hollandse sfeer.”<br />

Wie het bedrijf <strong>van</strong> de familie Hendriks wil<br />

bezichtigen, kan vrijblijvend een afspraak<br />

maken. Daarnaast opent ’t Stamhuus op<br />

7 maart zijn deuren <strong>van</strong> 10.00 tot 15.00 uur<br />

voor de jaarlijkse Koetsenbeurs.<br />

Tramstation ’t Stamhuus<br />

Noordkant 27<br />

5845 EX Sint Anthonis<br />

T 0485 - 38 32 02<br />

mobi-snack@planet.nl<br />

www.sttunnissepaardentram.nl<br />

ONDERNEMERS ❘ 27


BEDRIJFSREPORTAGE<br />

Tekst: Sandra Kagie (Sanscript Tekstproducties)<br />

Fotografie: Edwin Stoffer<br />

Van der Walle, specialist<br />

in wellness aan huis<br />

Maatwerk met een persoonlijke touch. Hét onderscheidend vermogen <strong>van</strong> Van der Walle Wellness uit Zeeland,<br />

specialist in sauna's en infrarood cabines. "Standaard bouwpakketten leveren we wel, maar onze specialiteit is<br />

het inbouwen op maat op locatie. Op een zolderkamer, vaak een ruimte met schuine wanden en veel hoeken, in<br />

een badkamer of buiten in het tuinhuis. De wens <strong>van</strong> de klant is hierbij uiteraard doorslaggevend", geeft eigenaar<br />

28 ❘ ONDERNEMERS <br />

Sauna's levert en bouwt Van der Walle<br />

inmiddels vijftien jaar. Dit onder het eigen<br />

private label: Van der Walle Wellness.<br />

De laatste jaren zijn hier de infrarood cabines<br />

bijgekomen. Waar de sauna's bedoeld zijn als<br />

middel om thuis te ontstressen en te relaxen,<br />

hebben de infrarood cabines echt een heilzame<br />

werking. Spier- en gewrichtspijn, maar<br />

bijvoorbeeld ook reumatische klachten nemen<br />

af wanneer je dagelijks of om de dag vijftien<br />

minuten in een infrarood cabine gaat zitten.<br />

"<strong>Het</strong> werkt absoluut verlichtend", geeft Van<br />

der Walle samenvattend aan.<br />

"Belangrijk is wel dat je je goed laat voorlichten,<br />

want je hebt te maken met verschillende<br />

soorten straling, <strong>van</strong> kortgolvig tot langgolvig.<br />

Welke stralen het beste zijn, is afhankelijk<br />

<strong>van</strong> het soort klachten dat je wilt bestrijden",<br />

legt hij verder uit. Om particuliere klanten<br />

altijd <strong>van</strong> een gedegen en juist advies te<br />

kunnen voorzien, stelt Van der Walle uiteraard<br />

alles in het werk om continu op de hoogte<br />

te blijven <strong>van</strong> de laatste ontwikkelingen en<br />

onderzoeken op dit gebied.<br />

Showroom aan huis<br />

Zelf geniet de Brabantse ondernemer alweer<br />

vijftien jaar <strong>van</strong> een sauna in zijn eigen huis.<br />

Ben <strong>van</strong> der Walle aan.<br />

"We hadden een proefmodel nodig en<br />

deze heb ik natuurlijk in mijn eigen huis<br />

ingebouwd. Gelukkig hebben we door de<br />

jaren heen steeds verder kunnen uitbreiden.<br />

Ik hoef klanten dan ook niet meer mee te<br />

nemen naar boven, maar kan ze hier in de<br />

showroom aan huis in alle rust <strong>van</strong> de<br />

benodigde informatie voorzien. Een situatie<br />

die de meesten als zeer prettig ervaren.<br />

Ze hebben met mij te maken in de showroom,<br />

maar ik ben uiteindelijk ook degene die de<br />

sauna en/of de infrarood cabine komt installeren.<br />

Korter kunnen de lijnen dus niet zijn."<br />

Bijkomend voordeel: maatwerk in optima<br />

forma. Van der Walle hierover: "Omdat ik zelf<br />

degene ben die de sauna of infrarood cabine<br />

komt inbouwen, kan ik besproken details op<br />

het laatste moment nog aanpassen wanneer<br />

een klant dit wenst. Flexibiliteit die absoluut<br />

op prijs wordt gesteld."<br />

Luxe ontspanning<br />

Van der Walle merkt in zijn klantenkring dat<br />

zeker ondernemers steeds meer gesteld zijn<br />

op een stukje luxe ontspanning in hun thuisomgeving.<br />

"Ontspannen in je eigen sauna is<br />

een ideale manier om na een drukke dag het<br />

hoofd volledig leeg te maken, zonder dat je<br />

hiervoor de deur uit hoeft", geeft hij aan.<br />

Een nieuwe trend die hij waarneemt, is<br />

bovendien het buiten ontspannen.<br />

Steeds vaker wordt Van der Walle op dit<br />

gebied door bijvoorbeeld tuinarchitecten<br />

ingeschakeld. Zwembad, jacuzzi en daar<br />

hoort dan ook een sauna in het tuinhuis bij.<br />

Een eigen outdoor wellness centrum.<br />

Over ontspannen genieten gesproken…<br />

Van der Walle Wellness<br />

Voor-Oventje 4a<br />

5411 NT Zeeland<br />

T 0486 - 45 16 51<br />

info@vdwalle-sauna.nl<br />

www.vdwalle-sauna.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!