web+extra aanvulsc..pdf - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

web+extra aanvulsc..pdf - Stad Sint-Niklaas

dienst secretariaat

contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker

e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be

tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82

Aan de leden van de gemeenteraad

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum

S1SEC/1272 21-08-2012

aanvullende agenda gemeenteraad woensdag 29 augustus 2012

Mevrouw

Mijnheer

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van woensdag

29 augustus 2012 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

openbare zitting

1. Politieaangelegenheden:

b. Politieverordeningen:

4. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Vredefeesten 2012: vaststelling.

15. Stadsbelastingen:

c. Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: aanvulling en wijziging.

19bis. Retributies: retributie op de afgifte van diverse documenten en artikelen: aanvulling.

De titels van volgende punten worden gewijzigd als volgt:

1. Politieaangelegenheden:

b. Politieverordeningen:

2. Tijdelijke politieverordening betreffende de afbakening van het openbaar domein met

het oog op de uitoefening van bewakingsopdrachten naar aanleiding van de Vredefeesten

2012: vaststelling

in

1. Politieaangelegenheden:

b. Politieverordeningen:

2. Tijdelijke politieverordening betreffende de afbakening van het openbaar domein met

het oog op de uitoefening van bewakingsopdrachten naar aanleiding van Villa Pace

2012 (podium Sint-Nicolaasplein): vaststelling.

en

6. Patrimonium:

e. Lening met hypothecair mandaat aan Masereelfonds Sint-Niklaas vzw: vaststelling voorwaarden

akte.

in

6. Patrimonium:

e. Zakelijke rechten: renteloze lening met hypothecair mandaat aan Masereelfonds

Sint-Niklaas vzw: vaststelling voorwaarden akte.

Punt 19bis zal worden behandeld tijdens de commissiezitting voor financiën op maandag 27 augustus

2012 om 20 uur.

Hoogachtend

Marie-Louise Chalmet Jo De Cuyper

stadssecretaris raadslid-voorzitter


Gemeenteraad

Bondige toelichting

29 augustus 2012

aanvullende agenda

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum

S1SEC/1273 21-08-2012

1. Politieaangelegenheden:

b. Politieverordeningen:

4. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Vredefeesten 2012: vaststelling

Naar aanleiding van de Vredefeesten 2012 die plaatsvinden van vrijdag 31 augustus 2012 tot en met

zondag 2 september 2012 wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te

stellen en de tijdelijke politieverordening voor de diverse evenementen in 2012 vastgesteld in gemeenteraadszitting

van 24 februari 2012 op te heffen.

15. Stadsbelastingen:

c. Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein: aanvulling en

wijziging

Het stadsbestuur wenst de uitbaters van horecazaken in de mogelijkheid te stellen een winterterras op te

stellen, dat ook dienst kan doen als rokerszone.

Vermits het hier inname van openbaar domein betreft, is het verantwoord hiervoor een belasting aan te

rekenen. Het belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein moet daarom met

nieuwe tarieven worden aangevuld.

Aan de raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

19. Openbare werken:

h. Kleemstraat: aanleg voetpad ter hoogte van Kleemhof: kennisneming

De bondige toelichting wordt gewijzigd als volgt:

In de Kleemstraat ter hoogte van het appartementencomplex „Kleemhof‟ werd het voetpad door de

aannemer DSW nv uit Belsele heraangelegd. Met brief van 1 augustus 2012 bezorgt de aannemer hiervoor

een factuur ten bedrage van 8.784,09 EUR, btw te voldoen door medecontractant, evenals een offerte

voor de aanleg van een oprit. De kosten voor het herstellen van de oprit in klinkers bedraagt 838 EUR, btw

te voldoen door medecontractant. In zitting van 13 augustus 2012 besliste het college de ingediende

factuur goed te keuren en een bedrag van 8.784,09 EUR, btw te voldoen door medecontractant,

betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer. Tevens ging het college akkoord met het aanleggen

van de oprit in klinkers en besliste het college dit werk toe te wijzen aan de aannemer voor een bedrag

van 838 EUR, btw te voldoen door medecontractant.

Aan de raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.


19bis. Retributies: retributie op de afgifte van diverse documenten en artikelen: aanvulling

Sint-Niklaas neemt deel aan EVA, “Elektrische Voertuigen in Actie”. Deze proeftuin wil de uitbouw van

elektrisch rijden in Vlaanderen stimuleren door de elektrische voertuigen en hun bijbehorende infrastructuur

in reële dagelijkse omstandigheden uit te testen. De taken van de stad bestaan erin de installatie van

elektrische laadeilanden toe te laten op publiek toegankelijke plaatsen en de werking hiervoor te ondersteunen

met de nodige dienstverlening. In Sint-Niklaas werd een laadeiland (voor 2 wagens en 6 scooters

of fietsen) geïnstalleerd op het Schouwburgplein en op het Hendrik Heymanplein. Deze zullen vanaf 1 september

2012 operationeel zijn. De dienstverlening van de stad bestaat uit het verkopen van laadkaarten

voor fietsen en scooters. Het tarief dat hiervoor zal worden aangerekend, moet worden voorzien in een

retributiereglement. Het retributiereglement op de afgifte van diverse documenten en artikelen moet

daarom met dit tarief worden aangevuld.

Aan de raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

More magazines by this user
Similar magazines