31.08.2013 Views

Het installeren UPC Telefonie en Internet

Het installeren UPC Telefonie en Internet

Het installeren UPC Telefonie en Internet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Het</strong> <strong>installer<strong>en</strong></strong><br />

In 45 minut<strong>en</strong> optimaal g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

<strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong>


Inhoudsopgave<br />

Inhoud van pakket 2 Pag 4<br />

Inhoud van pakket 3 Pag 5<br />

Aansluit<strong>en</strong> modem<br />

Kijk waar uw hoofdaansluiting zit Pag 6<br />

Aansluit<strong>en</strong> woonkamer: plaats<strong>en</strong> splitter Pag 7<br />

Aansluit<strong>en</strong> woonkamer: aansluit<strong>en</strong> coaxkabel Pag 8<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: plaats<strong>en</strong> splitter Pag 9<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: aansluit<strong>en</strong> coaxkabels Pag 10<br />

Aansluit<strong>en</strong> voedingsadapter Pag 13<br />

Installer<strong>en</strong> <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

Controleer de kiestoon Pag 15<br />

Instell<strong>en</strong> voicemail Pag 16<br />

Installer<strong>en</strong> <strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong><br />

Kies voor internet via e<strong>en</strong> netwerkkabel of draadloos internet Pag 17<br />

Sluit uw internet aan via e<strong>en</strong> kabel Pag 18<br />

Sluit uw internet draadloos aan Pag 19<br />

Controleer de verbinding Pag 25<br />

<strong>UPC</strong> Mail Pag 26<br />

Ontdek de vele mogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong> Pag 27<br />

Eerste hulp bij <strong>installer<strong>en</strong></strong> Pag 28<br />

3


Inhoud van pakket<br />

2<br />

Hieronder vindt u e<strong>en</strong> overzicht van de material<strong>en</strong> die nodig zijn voor de installatie van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Voor uw situatie heeft u niet àlle material<strong>en</strong> nodig. U houdt 2 of meer material<strong>en</strong> over.<br />

Netwerkkabel (5 meter) Deze kabel<br />

wordt gebruikt om e<strong>en</strong> PC/laptop<br />

te verbind<strong>en</strong> met het modem.<br />

E<strong>en</strong> coaxkabel wordt gebruikt om de wandcontactdoos<br />

met het modem te verbind<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel via e<strong>en</strong> splitter.<br />

Coaxkabel steek<br />

Coaxkabel schroef 2x<br />

Connector Hiermee maakt u<br />

van e<strong>en</strong> steekverbinding e<strong>en</strong><br />

schroefverbinding.<br />

<strong>UPC</strong> Meterkastsplitter Door het plaats<strong>en</strong> van de splitter<br />

naast het Abonnee Overname Punt zorgt u ervoor<br />

dat u het modem kunt aansluit<strong>en</strong> op het <strong>UPC</strong> Abonnee<br />

Overname Punt.<br />

In<br />

ECO<br />

2-way splitter<br />

5-1000<br />

MHz<br />

3.6 dB<br />

LINE+<br />

Tratec<br />

ESI-02N<br />

INGRESS CPD<br />

SAFE SAFE<br />

<strong>UPC</strong> Woonkamersplitter<br />

Door het plaats<strong>en</strong> van de splitter op de wandcontactdoos<br />

zorgt u ervoor dat u het modem kunt<br />

aansluit<strong>en</strong> op de <strong>UPC</strong> Wandcontactdoos.<br />

MCP-03<br />

<strong>UPC</strong> woonkamersplitter<br />

Modem TV Radio<br />

Telefoonkabel (2 meter)<br />

Deze kabel wordt gebruikt om het telefoon toestel<br />

rechtstreeks met het modem te verbind<strong>en</strong>.<br />

4.0 dB<br />

4


Inhoud van pakket<br />

3<br />

Hieronder vindt u e<strong>en</strong> overzicht van de material<strong>en</strong> die nodig zijn voor de installatie van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Voor uw situatie heeft u niet àlle material<strong>en</strong> nodig. U kunt 1 onderdeel overhoud<strong>en</strong>.<br />

Modem<br />

TC7200<br />

MODEL: TC7200.U<br />

Rating: 12V 1.5A<br />

SN SAAP22490142<br />

CM MAC FC94E36E93F8<br />

MTA MAC FC94E36E93F9<br />

2.4GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

5.0GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

Sticker met SSID <strong>en</strong> wachtwoord<br />

Deze vindt u op de onderkant van het<br />

modem <strong>en</strong> is nodig voor de installatie<br />

van draadloos internet.<br />

Voedingsadapter<br />

E<strong>en</strong> voedingsadapter wordt<br />

gebruikt om het modem met<br />

het stopcontact te verbind<strong>en</strong>.<br />

Netwerkkabel (1,5 meter)<br />

Deze kabel wordt gebruikt<br />

om e<strong>en</strong> PC/laptop te<br />

verbind<strong>en</strong> met het modem.<br />

5


stap<br />

1<br />

Kijk waar uw hoofdaansluiting zit<br />

Vanaf uw hoofdaansluiting geeft <strong>UPC</strong> het signaal door wat u nodig heeft voor internet, telefonie <strong>en</strong> televisie. U hoeft<br />

dus niet uw internet/telefoonaansluiting van uw huidige provider te gebruik<strong>en</strong>.<br />

u In de woonkamer<br />

Meestal in woning<strong>en</strong> van vóór 1985.<br />

Let op! In bijna alle woning<strong>en</strong> zit in de woon kamer<br />

e<strong>en</strong> wandcontactdoos. Dit is niet altijd uw hoofdaansluiting!<br />

Controleer ook uw meterkast. Zit hier uw<br />

hoofdaansluiting, gebruik deze dan voor e<strong>en</strong> optimale<br />

verbinding. Indi<strong>en</strong> dit het geval is, ga dan naar stap 3a<br />

‘Aansluit<strong>en</strong> meterkast: plaats<strong>en</strong> splitter’ op pagina 9.<br />

Ga naar stap 2a ‘Aansluit<strong>en</strong> woonkamer:<br />

plaats<strong>en</strong> splitter’ op de volg<strong>en</strong>de pagina.<br />

Als u televisieabonnee van <strong>UPC</strong><br />

b<strong>en</strong>t, dan ziet u onderstaande<br />

situatie. Heeft u ge<strong>en</strong> kabel tv<br />

van <strong>UPC</strong> dan zitt<strong>en</strong> de kabels<br />

er niet in.<br />

tv radio<br />

of<br />

u In de meterkast<br />

(soms ook in de hal, kruipruimte of kelder)<br />

Dit is het Abonnee Overname Punt. Hierop is de<br />

coaxkabel aangeslot<strong>en</strong> die naar de wandcontactdoos<br />

elders in huis gaat. Er zijn twee soort<strong>en</strong><br />

hoofd aansluiting<strong>en</strong>. U ziet ze hieronder afgebeeld.<br />

Ga naar stap 3a ‘Aansluit<strong>en</strong> meterkast:<br />

plaats<strong>en</strong> splitter’ op pagina 9.<br />

6


stap<br />

2a<br />

Aansluit<strong>en</strong> woonkamer: plaats<strong>en</strong> splitter<br />

1. Haal uw huidige coaxkabel(s) uit de hoofdaansluiting.<br />

2. Plaats de <strong>UPC</strong> Woonkamersplitter op de wandcontactdoos.<br />

3. Doe uw huidige coaxkabel(s) in de splitter.<br />

woonkamer<br />

Gebruikt u voor het eerst televisie van <strong>UPC</strong>? Dan heeft u coaxkabels<br />

nodig om televisie te kunn<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> radio te kunn<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>. Koop<br />

goede coaxkabels, bij voorkeur van Kabel Keur.<br />

1 2 3<br />

tv radio<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 2<br />

<strong>UPC</strong> Woonkamersplitter<br />

MCP-03<br />

<strong>UPC</strong> woonkamersplitter<br />

Modem TV Radio<br />

7


stap<br />

2b<br />

Aansluit<strong>en</strong> woonkamer: aansluit<strong>en</strong> coaxkabel<br />

Verbind modem <strong>en</strong> splitter met de meegeleverde coaxkabel (schroef).<br />

woonkamer<br />

Ga verder naar stap 4 ‘Aansluit<strong>en</strong> voedingsadapter’ op pagina 13.<br />

1 2 1 2 3 4 Reset<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

CERTIFIED<br />

TM<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 3<br />

Modem<br />

Uit pakket 2<br />

Coaxkabel schroef<br />

8


stap<br />

3a<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: plaats<strong>en</strong> splitter<br />

Verwijder de blauwe dopjes die op de uiteind<strong>en</strong> van de splitter zijn geplaatst.<br />

Plaats de <strong>UPC</strong> Meterkastsplitter met de meegeleverde schroev<strong>en</strong> naast de<br />

hoofdaansluiting.<br />

steekverbinding<br />

meterkast<br />

of<br />

schroefverbinding<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 2<br />

<strong>UPC</strong> Meterkastsplitter<br />

In<br />

ECO<br />

2-way splitter<br />

LINE+<br />

Tratec<br />

ESI-02N<br />

5-1000<br />

INGRESS CPD MHz<br />

SAFE SAFE<br />

3.6 dB<br />

4.0 dB<br />

Niet meegeleverd<br />

9


stap<br />

3b<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: aansluit<strong>en</strong> coaxkabels<br />

Haal uw huidige coaxkabel uit uw hoofdaansluiting.<br />

steekverbinding<br />

Heeft uw huidige coaxkabel e<strong>en</strong><br />

steekverbinding, gebruik dan de<br />

connector.<br />

meterkast<br />

of<br />

schroefverbinding<br />

Heeft uw huidige coaxkabel die naar de<br />

woonkamer gaat e<strong>en</strong> schroefverbinding?<br />

Schroef deze dan rechtstreeks op de splitter.<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 2<br />

Connector<br />

Deze connector is<br />

nodig bij de linker<br />

afbeelding.<br />

10


stap<br />

3c<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: aansluit<strong>en</strong> coaxkabels<br />

Verbind de hoofdaansluiting met de juiste coaxkabel aan de splitter.<br />

steekverbinding<br />

meterkast<br />

of<br />

schroefverbinding<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 2<br />

Coaxkabel schroef<br />

Deze kabel is nodig bij de rechter<br />

afbeelding.<br />

Uit pakket 2<br />

Coaxkabel steek<br />

Deze kabel is nodig bij de<br />

linker afbeelding.<br />

11


stap<br />

3d<br />

Aansluit<strong>en</strong> meterkast: aansluit<strong>en</strong> coaxkabels<br />

Verbind modem <strong>en</strong> splitter met de meegeleverde coaxkabel (schroef).<br />

1 2 1 2 3 4 Reset<br />

meterkast<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

CERTIFIED<br />

TM<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 3<br />

Modem<br />

Uit pakket 2<br />

Coaxkabel schroef<br />

12


stap<br />

4<br />

Aansluit<strong>en</strong> voedingsadapter<br />

Steek de voedingsadapter in het modem <strong>en</strong> het stopcontact. Controleer of<br />

het modem aan staat <strong>en</strong> ga verder naar het ‘Installer<strong>en</strong> <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong>’ op<br />

de volg<strong>en</strong>de pagina. Heeft u alle<strong>en</strong> <strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong> besteld ga dan naar stap 8<br />

‘Kies voor internet via e<strong>en</strong> netwerkkabel of draadloos internet’ op pagina 17.<br />

1 2 3 4 Reset<br />

meterkast<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

CERTIFIED<br />

1 2 1 2 3 4 Reset<br />

TM<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

CERTIFIED<br />

TM<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 3<br />

Voedingsadapter<br />

13


stap<br />

5<br />

Installer<strong>en</strong> <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

Plaats de telefoonkabel tuss<strong>en</strong> het modem <strong>en</strong> de telefoon. Let erop dat u de<br />

telefoonkabel in de juiste ingang, 1 , plaatst.<br />

Kijk op upc.nl/telefoonaansluit<strong>en</strong> als u het modem in de meterkast<br />

wilt plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> u de bestaande telefoonbekabeling wilt overnem<strong>en</strong>.<br />

1 2 1 2 3 4 Reset<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

TM<br />

CERTIFIED<br />

U kunt uw telefoonnummer(s) vermeld<strong>en</strong> in de Mijn <strong>UPC</strong>, zo heeft u<br />

deze gegev<strong>en</strong>s altijd bij de hand.<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 2<br />

Telefoonkabel (2 meter)<br />

14


stap<br />

6<br />

Controleer de kiestoon<br />

1. Wacht tot het gro<strong>en</strong>e lampje bij ‘1 ’ continu brandt.<br />

2. Controleer op de telefoon of u e<strong>en</strong> kiestoon hoort.<br />

3a. Hoort u e<strong>en</strong> kiestoon? Gefeliciteerd, u kunt gebruik mak<strong>en</strong> van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong>. Ga naar stap 7 ‘Instell<strong>en</strong><br />

voicemail’ op pagina 16.<br />

3b. Hoort u ge<strong>en</strong> kiestoon, volg dan de volg<strong>en</strong>de stapp<strong>en</strong>:<br />

1. Controleer of alle kabels vastzitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de telefoonkabel in aansluiting ‘1 ’ zit.<br />

2. Zet het modem uit met de aan­/uitknop. Zet het modem na 30 second<strong>en</strong> weer aan.<br />

3. Wacht tot het gro<strong>en</strong>e lampje bij ‘1 ’ continu brandt.<br />

4. Hoort u nog steeds ge<strong>en</strong> kiestoon? Neem dan contact op met <strong>UPC</strong>. Bel met 0900 15 80 (€ 0,03 per minuut).<br />

Onze medewerkers zijn zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> per week bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.<br />

15


stap<br />

7<br />

Instell<strong>en</strong> voicemail<br />

B<strong>en</strong>t u regelmatig van huis? Dan biedt gratis voicemail van <strong>UPC</strong> uitkomst. Tijd<strong>en</strong>s uw afwezigheid word<strong>en</strong><br />

alle oproep<strong>en</strong> beantwoord <strong>en</strong> u kunt vanaf ieder telefoontoestel de bericht<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig beluister<strong>en</strong>.<br />

Activeer uw voicemail in 3 stapp<strong>en</strong>:<br />

1. Bel 1233.<br />

2. Volg de instructie <strong>en</strong> spreek uw welkomstboodschap in.<br />

3. Bel *61. Nadat u 3 korte piepton<strong>en</strong> heeft gehoord is uw voicemail<br />

geactiveerd.<br />

Kijk voor meer informatie over voicemail <strong>en</strong> alle andere telefoniedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in ‘<strong>Het</strong> gebruik’ uit de Mijn <strong>UPC</strong>.<br />

16


stap<br />

8<br />

Kies voor internet via e<strong>en</strong> netwerkkabel of draadloos internet<br />

Met het modem dat u van ons heeft ontvang<strong>en</strong>, kunt u zowel via e<strong>en</strong> netwerkkabel (tot maximaal 4 computers)<br />

als draadloos internett<strong>en</strong>. U kunt met meerdere computers, smartphones <strong>en</strong> tablets tegelijk online zijn.<br />

u <strong>Internet</strong> via e<strong>en</strong> netwerkkabel<br />

Ga naar stap 9 ‘Sluit internet aan via e<strong>en</strong> kabel’<br />

op pagina 18.<br />

of<br />

u Draadloos internet<br />

Ga naar stap 10 ‘Sluit uw internet draadloos aan’ op<br />

pagina 19.<br />

MODEL: TC7200.U<br />

Rating: 12V 1.5A<br />

SN SAAP22490142<br />

CM MAC FC94E36E93F8<br />

MTA MAC FC94E36E93F9<br />

2.4GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

5.0GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

Voor draadloos internet kunt u gebruikmak<strong>en</strong><br />

van de frequ<strong>en</strong>tie 2, 4 of 5 Ghz.<br />

Op upc.nl/optimalesnelheid vindt u meer<br />

informatie over de verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> de voordel<strong>en</strong><br />

van deze 2 frequ<strong>en</strong>ties.<br />

17


stap<br />

9<br />

netwerkkabel<br />

Sluit internet aan via e<strong>en</strong> kabel<br />

Verbind met e<strong>en</strong> van de netwerkkabels het modem met uw pc of laptop. Welke<br />

kabel u kiest, hangt af van de afstand van het modem tot aan uw computer.<br />

Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’ op bladzijde 24.<br />

1 2 1 2 3 4 Reset<br />

technicolor<br />

Made in China<br />

Wi-Fi PROTECTED<br />

SETUP<br />

TM<br />

CERTIFIED<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 3<br />

Netwerkkabel (1,5 meter)<br />

Uit pakket 2<br />

of<br />

Netwerkkabel (5 meter)<br />

18


stap<br />

10<br />

Ga naar pagina 20.<br />

Ga naar pagina 23.<br />

Sluit uw internet draadloos aan<br />

Kijk voor welk besturingssysteem u e<strong>en</strong> draadloos netwerk wilt aanmak<strong>en</strong>.<br />

draadloos<br />

Ga naar pagina 21.<br />

Ga naar pagina 24.<br />

Ga naar pagina 22.<br />

Wat heb ik nodig?<br />

Uit pakket 3<br />

Sticker met SSID <strong>en</strong> wachtwoord.<br />

Deze vindt u op de onderkant van<br />

het modem <strong>en</strong> is nodig voor de<br />

installatie van draadloos internet.<br />

MODEL: TC7200.U<br />

Rating: 12V 1.5A<br />

SN SAAP22490142<br />

CM MAC FC94E36E93F8<br />

MTA MAC FC94E36E93F9<br />

2.4GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

5.0GHz SSID: <strong>UPC</strong>0000000<br />

ABCDEFGH<br />

U kunt deze gegev<strong>en</strong>s<br />

vermeld<strong>en</strong> in de Mijn <strong>UPC</strong>,<br />

zo heeft u deze gegev<strong>en</strong>s<br />

altijd bij de hand.<br />

19


Windows 7<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behor<strong>en</strong>de<br />

bij uw <strong>UPC</strong>­modem (Bijv. <strong>UPC</strong>123456).<br />

Dit zog<strong>en</strong>oemde SSID vindt u terug op de sticker op de<br />

onderkant van het modem.<br />

Stap 3: Klik op “Connect”.<br />

Stap 4: Voer de code in die staat achter<br />

“ ” <strong>en</strong> klik op “OK”. Deze code vindt u terug op de sticker<br />

op de onderkant van het modem.<br />

Let op: deze code is hoofdlettergevoelig.<br />

Stap 5: Gefeliciteerd, u b<strong>en</strong>t nu draadloos verbond<strong>en</strong> met<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Stap 6: Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’<br />

op pagina 25.<br />

draadloos<br />

1<br />

2 3<br />

4<br />

5<br />

20


Windows XP<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behor<strong>en</strong>de bij uw<br />

<strong>UPC</strong>­modem (op de sticker). Klik op “Connect”. Dit<br />

zog<strong>en</strong>oemde SSID vindt u terug op de sticker op de<br />

onderkant van het modem.<br />

Stap 3: Voer de code in die staat achter<br />

“ ” <strong>en</strong> klik op “Connect”. Deze code vindt u terug op de<br />

sticker op de onderkant van het modem.<br />

Let op: deze code is hoofdlettergevoelig.<br />

Stap 4: Gefeliciteerd, u b<strong>en</strong>t nu draadloos verbond<strong>en</strong> met<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Stap 5: Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’<br />

op pagina 25.<br />

draadloos<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

21


Windows Vista<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Klik op “Wireless networks are available”.<br />

Stap 3: Selecteer het WiFi netwerk behor<strong>en</strong>de bij uw<br />

<strong>UPC</strong>­modem (Bijv. <strong>UPC</strong>123456). Klik op “Connect”. Dit<br />

zog<strong>en</strong>oemde SSID vindt u terug op de sticker op de<br />

onderkant van het modem.<br />

Stap 4: Voer de code in die staat achter<br />

“ ” <strong>en</strong> klik op “Connect”. Deze code vindt u terug op de<br />

sticker op op de onderkant van het modem. Let op: deze<br />

code is hoofdlettergevoelig.<br />

Stap 5: Gefeliciteerd, u b<strong>en</strong>t nu draadloos verbond<strong>en</strong> met<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Stap 6: Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’<br />

op pagina 25.<br />

draadloos<br />

1<br />

3<br />

2<br />

5<br />

4<br />

22


Windows 8<br />

Stap 1A: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 1B: Klik op het netwerk icoontje in de uitschuifbalk<br />

geheel rechts in het beeldscherm.<br />

Ga direct naar stap 4A/B.<br />

Stap 2: Klik op “Settings”.<br />

Stap 3: Klik op het WiFi netwerk icoontje.<br />

Stap 4: Selecteer het WiFi netwerk behor<strong>en</strong>de bij uw<br />

<strong>UPC</strong>­modem (Bijv. <strong>UPC</strong>123456).<br />

Dit zog<strong>en</strong>oemde SSID vindt u terug op de sticker op de<br />

onderkant van uw modem.<br />

Stap 5: Klik op “Connect”.<br />

Stap 6: Voer de code in die staat achter “ ” <strong>en</strong> klik<br />

op “Next”. Deze code vindt u terug op de sticker op<br />

de onderkant van het modem. Let op: deze code is<br />

hoofdlettergevoelig.<br />

Stap 7A/B: Gefeliciteerd, u b<strong>en</strong>t nu draadloos verbond<strong>en</strong><br />

met <strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Stap 8: Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’<br />

op pagina 25.<br />

draadloos<br />

1A 2 3 4<br />

1B<br />

5<br />

6<br />

7A<br />

7B<br />

23


Mac OS X<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje bov<strong>en</strong> in het beeldscherm<br />

<strong>en</strong> selecteer “schakel AirPort aan”.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behor<strong>en</strong>de bij uw<br />

<strong>UPC</strong>­modem (Bijv. <strong>UPC</strong>123456). Dit zog<strong>en</strong>oemde SSID vindt<br />

u terug op de sticker op de onderkant van het modem.<br />

Stap 3: Voer de code in die staat achter<br />

“ ” <strong>en</strong> klik op “OK”. Deze code vindt u terug op<br />

de sticker op de onderkant van het modem.<br />

Let op: deze code is hoofdlettergevoelig.<br />

Stap 4: Gefeliciteerd, u b<strong>en</strong>t nu draadloos verbond<strong>en</strong> met<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Stap 5: Ga naar stap 11 ‘Controleer de verbinding’<br />

op pagina 25.<br />

draadloos<br />

1 3<br />

2<br />

4<br />

24


stap<br />

11<br />

Controleer de verbinding<br />

1. Op<strong>en</strong> uw internetbrowser om te controler<strong>en</strong> of u toegang heeft tot internet.<br />

2. Ga vervolg<strong>en</strong>s naar upc.nl<br />

2a. Verschijnt de <strong>UPC</strong>­internetpagina? Gefeliciteerd, u kunt gebruik mak<strong>en</strong> van<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong>. Ga verder naar stap 12 ‘<strong>UPC</strong> Mail’ op pagina 26.<br />

2b. Verschijnt de pagina niet? Ga dan naar pagina 28 ‘Eerste hulp bij <strong>installer<strong>en</strong></strong>’.<br />

25


stap<br />

12<br />

<strong>UPC</strong> Mail<br />

Als nieuwe <strong>UPC</strong>­internetabonnee ontvangt u standaard ook uw eig<strong>en</strong> e­mailaccount. Dit e­mailaccount herk<strong>en</strong>t u aan<br />

@upcmail.nl. Voor dit e­mailaccount heeft u gegev<strong>en</strong>s nodig. Zoals uw e­mailadres <strong>en</strong> uw wachtwoord. Deze gegev<strong>en</strong>s<br />

staan in de bevestiging die u heeft ontvang<strong>en</strong>.<br />

U kunt uw <strong>UPC</strong> e­mailadres op 2 manier<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>:<br />

• online via <strong>UPC</strong> Webmail<br />

in e<strong>en</strong> e­mailprogramma op uw computer / tablet / smartphone<br />

•<br />

<strong>UPC</strong> Webmail<br />

Overal waar u online b<strong>en</strong>t heeft u toegang tot uw e­mail.<br />

Dit heeft veel voordeel voor u. Zo krijgt u:<br />

• Toegang tot al uw <strong>UPC</strong> e­mailaccounts.<br />

• Toegang tot al uw overige e­mailaccounts, zoals Gmail,<br />

Yahoo <strong>en</strong> Hotmail.<br />

• E<strong>en</strong> e­mailbox met 5 GB opslagcapaciteit.<br />

• De mogelijkheid om ook social media­accounts, zoals<br />

Facebook <strong>en</strong> Twitter toe te voeg<strong>en</strong>.<br />

De mogelijkheid om bestand<strong>en</strong> tot 100 MB te verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.<br />

•<br />

E-mailprogramma’s<br />

Wilt u uw e­mailaccount in e<strong>en</strong> e­mailprogramma gebruik<strong>en</strong>?<br />

Stel dan uw e­mailaccount bij dat programma in.<br />

Op upc.nl/emailinstell<strong>en</strong> staat stap voor stap hoe u dat doet.<br />

U kunt uw e­mailgegev<strong>en</strong>s vermeld<strong>en</strong> in de Mijn<br />

<strong>UPC</strong>, zo heeft u deze gegev<strong>en</strong>s altijd bij de hand.<br />

26


stap<br />

13<br />

Ontdek de vele mogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong><br />

In Mijn <strong>UPC</strong> vindt u ook ‘<strong>Het</strong> gebruik’. In deze handleiding ontdekt u de vele mogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>UPC</strong> <strong>Telefonie</strong> <strong>en</strong> <strong>Internet</strong>.<br />

Zoals het gemak van draadloos internet, het voordeel van e<strong>en</strong> veiligheidspakket. Lees hoe u veilig kunt internett<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoe u de snelheid kunt optimaliser<strong>en</strong>. En ontdek de handige gratis di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> bij <strong>Telefonie</strong>. Zoals Wachtgesprek, Nummerweergave<br />

<strong>en</strong> Voicemail.<br />

Veel plezier <strong>en</strong> gemak van uw snelle internet <strong>en</strong> betrouwbare telefonieverbinding.<br />

<strong>Het</strong> gebruik<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Internet</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>Telefonie</strong><br />

27


Eerste hulp bij <strong>installer<strong>en</strong></strong><br />

Als het modem voor het eerst wordt aangeslot<strong>en</strong>, kan het e<strong>en</strong> uur dur<strong>en</strong> voordat deze online is. Mocht dit<br />

na e<strong>en</strong> uur nog niet het geval zijn, dan is hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van het signaal niet voldo<strong>en</strong>de.<br />

Vaak ligt het probleem binn<strong>en</strong>shuis. U kunt dit e<strong>en</strong>voudig zelf oploss<strong>en</strong>.<br />

Wat moet ik do<strong>en</strong>?<br />

• Controleer op het modem of de vier lampjes continu brand<strong>en</strong>. Deze gev<strong>en</strong> aan dat het modem online is.<br />

• Wanneer dit niet het geval is, haal dan de voedingsadapter uit het stopcontact <strong>en</strong> plaats deze<br />

na 30 second<strong>en</strong> weer terug. U kunt ook het modem 30 second<strong>en</strong> uitzett<strong>en</strong> met de aan­/uitknop.<br />

<strong>Het</strong> modem moet nu alsnog online kom<strong>en</strong>.<br />

• <strong>Het</strong> is belangrijk dat het modem wordt geplaatst waar de <strong>UPC</strong>-kabel uw huis binn<strong>en</strong>komt.<br />

Daar is namelijk de kwaliteit van het signaal het beste.<br />

• Gebruik alle<strong>en</strong> de material<strong>en</strong> uit het <strong>UPC</strong>-installatiepakket.<br />

• Controleer op het modem of het lampje ‘Online’ aan is. Als dit niet het geval is, controleer dan de<br />

bekabeling tuss<strong>en</strong> uw computer <strong>en</strong> het modem. Mogelijk is de bekabeling niet goed aangeslot<strong>en</strong>.<br />

Is uw modem nog steeds niet online? Neem dan contact op met <strong>UPC</strong> 0900 15 80 (€ 0,03 per minuut).<br />

Onze medewerkers zijn zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> per week bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.<br />

<strong>Het</strong> modem is online.<br />

28


notitie<br />

30


13107081 ­ 1304124 ­ 1496

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!