31.08.2013 Views

Handleiding Draadloos Modem - Upc

Handleiding Draadloos Modem - Upc

Handleiding Draadloos Modem - Upc

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Installatiehandleiding<br />

Cisco EPC3925


a<br />

c<br />

Inhoud<br />

NL EN<br />

1) Inhoud installatiepakket modem<br />

a) Netwerkkabel: deze kabel kunt u gebruiken om<br />

uw pc/laptop te verbinden met het modem.<br />

U kunt ook de lange netwerkkabel, die u in het<br />

installatiepakket aantreft, gebruiken.<br />

b) <strong>Modem</strong><br />

c) Voedingsadapter<br />

d) Sticker met SSID en wachtwoord.<br />

Deze vindt u op de achterzijde van deze<br />

installatiehandleiding of op de onderkant<br />

van het modem.<br />

2) Maak connectie<br />

Kies op de achterkant van deze handleiding uw<br />

besturingssysteem en volg daarna de stappen<br />

zoals beschreven in deze handleiding.<br />

d Wi-Fi Installation<br />

Please enther the SSID digits and case sensitive<br />

password when requested during installation.<br />

SSID UPC 142153<br />

Password WSVIVHKR<br />

1) Content of installation package<br />

a) Network cable: This cable is used to connect<br />

a PC/laptop with the modem. You can also<br />

use the longer cable which you find in the<br />

installation package.<br />

b) <strong>Modem</strong><br />

c) Power adapter<br />

d) Sticker containing SSID and Password.<br />

You find this sticker at the back of this<br />

installation manual or underneath the modem.<br />

2) Make connection<br />

Choose your operating system at the back of this<br />

manual and follow the steps as described in this<br />

instruction manual.<br />

b


4<br />

Windows 7<br />

1 2 3<br />

NL EN<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behorende<br />

bij uw UPC modem (Bijv. UPC123456).<br />

Dit zogenoemde SSID vindt u terug op de sticker<br />

op deze handleiding en op de onderkant van<br />

het modem.<br />

Stap 3: Klik op “Verbinden”.<br />

Stap 4: Voer de code in die staat achter<br />

“Password ” en klik op OK. Deze code vindt<br />

u terug op de sticker op deze handleiding en op<br />

de onderkant van het modem. Let op: deze code is<br />

hoofdletter gevoelig.<br />

Stap 5: Gefeliciteerd, u bent nu draadloos<br />

verbonden met UPC Internet.<br />

5<br />

stap<br />

1-5<br />

Step 1: Select the marked icon on the taskbar<br />

at the bottom of your PC screen.<br />

Step 2: Select the Wireless Network Connection<br />

of your modem (e.g. UPC123456). This is called<br />

SSID on the sticker which you can find in this<br />

manual and underneath the modem.<br />

Step 3: Select Connect.<br />

Step 4: Type in the code behind “Password ”<br />

and select OK. You can find this code on the<br />

sticker on this instruction manual and underneath<br />

the modem. Note: this code is case sensitive.<br />

Step 5: Congratulations, you are now wirelessly<br />

connected to UPC internet.


Windows XP<br />

1 2<br />

3<br />

NL EN<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behorende<br />

bij uw UPC modem (Bijv. UPC123456). Dit<br />

zogenoemde SSID vindt u terug op de sticker op<br />

deze handleiding en op de onderkant van<br />

het modem.<br />

Stap 3: Voer de code in die staat achter<br />

“Password ” en klik op Connect. Deze code vindt<br />

u terug op de sticker op deze handleiding en op<br />

de onderkant van het modem. Let op: deze code is<br />

hoofdletter gevoelig.<br />

Stap 4: Gefeliciteerd, u bent nu draadloos<br />

verbonden met UPC Internet.<br />

4<br />

stap<br />

1-4<br />

Step 1: Select the marked icon on the taskbar<br />

at the bottom of your computer screen.<br />

Step 2: Select the Wireless Network Connection<br />

of your modem (e.g. UPC123456). This is called<br />

SSID on the sticker which you can find in this<br />

manual and underneath the modem.<br />

Step 3: Type in the code behind “Password ”<br />

and select Connect. You can find this code on the<br />

sticker on this instruction manual and underneath<br />

the modem. Note: this code is case sensitive.<br />

Step 4: Congratulations, you are now wirelessly<br />

connected to your UPC internet.


1 3<br />

4<br />

Windows Vista<br />

NL EN<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje rechtsonder<br />

in het beeldscherm.<br />

Stap 2: Klik op “beschikbare draadloze<br />

netwerken”.<br />

Stap 3: Selecteer het WiFi netwerk behorende bij<br />

uw UPC modem (Bijv. UPC123456). Dit zogenoemde<br />

SSID vindt u terug op de sticker op deze handleiding<br />

en op de onderkant van het modem.<br />

Stap 4: Voer de code in die staat achter<br />

“Password ” en klik op Connect. Deze code<br />

vindt u terug op de sticker op deze handleiding<br />

en op de onderkant van het modem. Let op: deze<br />

code is hoofdletter gevoelig.<br />

Stap 5: Gefeliciteerd, u bent nu draadloos<br />

verbonden met UPC Internet.<br />

2<br />

5<br />

stap<br />

1-5<br />

Step 1: Select the marked icon on the taskbar<br />

at the bottom of your computer screen.<br />

Step 2: Select ‘Wireless networks are available’.<br />

Step 3: Select the Wireless Network Connection<br />

of your modem (e.g. UPC123456). This is called<br />

SSID on the sticker which you can find in this<br />

manual and underneath the modem.<br />

Step 4: Type in the code behind “Password ”<br />

and select Connect. You can find this code on the<br />

sticker on this instruction manual and underneath<br />

the modem. Note: this code is case sensitive.<br />

Step 5: Congratulations, you are now wirelessly<br />

connected to UPC internet.


1<br />

3<br />

4<br />

MAC OS X<br />

NL EN<br />

Stap 1: Klik op het netwerk icoontje boven in het<br />

beeldscherm en selecteer “schakel AirPort aan”.<br />

Stap 2: Selecteer het WiFi netwerk behorende<br />

bij uw UPC modem (Bijv. UPC123456). Dit<br />

zogenoemde SSID vindt u terug op de sticker<br />

op deze handleiding en op de onderkant van<br />

het modem.<br />

Stap 3: Voer de code in die staat achter<br />

“Password ” en klik op OK. Deze code vindt<br />

u terug op de sticker op deze handleiding en op<br />

de onderkant van het modem. Let op: deze code<br />

is hoofdletter gevoelig.<br />

Stap 4: Gefeliciteerd, u bent nu draadloos<br />

verbonden met UPC Internet.<br />

2<br />

stap<br />

1-4<br />

Step 1: Select the marked icon on your task bar<br />

at the top of your computer screen and select<br />

Turn AirPort On.<br />

Step 2: Select the Wireless Network Connection<br />

of your modem (e.g. UPC123456). This is called<br />

SSID on the sticker which you can find in this<br />

manual and underneath the modem.<br />

Step 3: Type in the code behind “Password ”<br />

and select OK. You can find this code on the<br />

sticker on this instruction manual and underneath<br />

the modem. Note: this key is case sensitive.<br />

Step 4: Congratulations, you are now wirelessly<br />

connected to your UPC internet.


NL EN<br />

Extra informatie<br />

* Let op: Een draadloos netwerk geeft in geen<br />

enkel geval garantie voor de kwaliteit van de<br />

draadloze verbinding. Omdat het transportmedium<br />

(de lucht) gedeeld wordt met vele<br />

andere bronnen kunnen storingen optreden en<br />

kan er mogelijk een tragere internetverbinding<br />

zijn. Ga naar upc.nl/optimalesnelheid voor meer<br />

informatie.<br />

Zit hier géén sticker?<br />

Dan zit de sticker aan de<br />

onderkant van het modem.<br />

If there is no sticker on this spot,<br />

than you will find the sticker<br />

underneath the modem.<br />

Additional Information<br />

* Note: A wireless network gives no guarantee<br />

for the quality of the wireless connection.<br />

Due to the nature of the transport medium<br />

(air), interference can occur and possibly<br />

result in a slower Internet connection.<br />

Go to upc.nl/optimalesnelheid for more<br />

information.<br />

13107063 - 1109070 - 829

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!