12.11.2012 Views

UPC Digital TV Installatiehandleiding De Installatie

UPC Digital TV Installatiehandleiding De Installatie

UPC Digital TV Installatiehandleiding De Installatie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong><strong>Installatie</strong>handleiding</strong><br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong><br />

<strong>De</strong> installatie<br />

�������������� � ���������� ��������


�������������� � ���������� ��������


�������������� � ���������� ��������


4<br />

�������������� � ���������� ��������


Hoofdstukindeling<br />

1. Inleiding 6<br />

2. Controle installatiepakket 7<br />

3. Binnenhuisbekabeling controleren 8<br />

4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox 10<br />

4.1 <strong>UPC</strong>-Hoofdaansluiting 10<br />

4.2 Meterkast 12<br />

4.2.1 Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> 12<br />

4.2.2 <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> i.c.m. <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie 16<br />

4.2.3 Aansluiten meerdere tv’s 16<br />

4.3 Woonkamer 18<br />

4.3.1 Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> 18<br />

4.3.2 <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> i.c.m. <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie 20<br />

4.3.3 Aansluiten meerdere tv’s 22<br />

5. Activeren <strong>UPC</strong> MediaBox 24<br />

6. Testen van de complete installatie 30<br />

7. Aansluiten audio- en videoapparatuur 31<br />

8. Eerste hulp bij storingen 34<br />

9. Veelgestelde vragen 37<br />

10. Adressen en telefoonnummers 40<br />

�������������� � ���������� ��������<br />

5


6<br />

Hoofdstuk 1. Inleiding<br />

1<br />

Inleiding<br />

Wij heten u graag van harte welkom als nieuwe <strong>UPC</strong>-abonnee. Lees deze<br />

installatiehandleiding goed door voordat u gaat installeren.<br />

<strong>De</strong>ze handleiding is geschikt voor ieder type <strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

Met de <strong>UPC</strong> MediaBox kunt u gebruikmaken van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong>. Hiermee<br />

ontvangt u onder andere meer zenders ontvangen met haarscherp beeld en<br />

perfecte geluidskwaliteit. <strong>De</strong>ze handleiding neemt u stap voor stap mee in het<br />

installatieproces van de <strong>UPC</strong> Mediabox.<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> vereist de juiste binnenhuisbekabeling en gebruik van de<br />

juiste materialen. In hoofdstuk 3 staat beschreven welke materialen u dient te<br />

gebruiken om optimaal te genieten van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong>.<br />

Nadat u de installatie voltooid hebt, dient u de <strong>UPC</strong> MediaBox te activeren.<br />

Ga hiervoor naar hoofdstuk 5 op pagina 24.<br />

Hebt u na het lezen van de installatiehandleiding nog vragen of krijgt u tijdens<br />

of na de installatie te maken met onvoorziene omstandigheden, dan kunt u<br />

contact opnemen met <strong>UPC</strong> Klantenservice, telefoonnummer 0900 15 80<br />

(€ 0,10 per minuut). Onze medewerkers zijn elke dag bereikbaar van 08.00 tot<br />

22.00 uur.<br />

�������������� � ���������� ��������


<strong>UPC</strong> MediaBox met Smartcard<br />

(zit in de daartoe bestemde sleuf aan de voorzijde van de mediabox)<br />

Handleidingen<br />

en gebruiksaanwijzing<br />

Scartkabel (euroscart) 1<br />

Hoofdstuk 2. Controle installatiepakket<br />

of<br />

HDMI-kabel 1<br />

1 x coaxkabel<br />

(1,2 meter)<br />

Afstandsbediening<br />

voor <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong><br />

(incl. 2 batterijen, type AA)<br />

Netsnoer 220V<br />

1 Specifi ek voor de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox - HD<strong>TV</strong> wordt<br />

een HDMI-kabel i.p.v.<br />

een scartkabel meegeleverd.<br />

Voor alle andere<br />

<strong>UPC</strong> MediaBoxen wordt<br />

een scartkabel i.p.v.<br />

een HDMI-kabel meegeleverd.<br />

2<br />

Controle<br />

installatiepakket<br />

Controleer voordat u de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluit, of uw installatiepakket alle<br />

benodigde onderdelen bevat. Het model <strong>UPC</strong> MediaBox in uw installatiepakket<br />

kan afwijken van het afgebeelde model. Dit maakt voor het aansluiten geen<br />

verschil.<br />

Zijn alle onderdelen aanwezig? Verwijder dan de folie van de <strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

Mist u één of meer onderdelen, neem dan contact op met <strong>UPC</strong> Klantenservice.<br />

�������������� � ���������� ��������<br />

7


8<br />

goed fout<br />

doorsnede coaxkabel<br />

gemetaliseerde IEC-stekker stekkers met plastic kap<br />

Hoofdstuk 3. Binnenhuisbekabeling controleren<br />

3<br />

Binnenhuisbekabeling<br />

controleren<br />

Het kabelnetwerk van <strong>UPC</strong> is modern en betrouwbaar. Het digitale <strong>TV</strong>-signaal<br />

loopt via de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> in uw woning en de <strong>UPC</strong> MediaBox naar<br />

uw <strong>TV</strong>. <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> is een kwaliteitsproduct. Onze ervaring leert dat een<br />

slechte binnenhuisbekabeling en het gebruik van bijvoorbeeld verkeerde stekkers<br />

vaak leidt tot onnodige storingen. <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> vereist namelijk materiaal<br />

van goede kwaliteit voor een optimale beeld- en geluidskwaliteit. Het kan dus<br />

zijn dat u bijvoorbeeld kabels en/of stekkers, die u momenteel thuis hebt, moet<br />

vervangen omdat deze niet voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.<br />

(Coax)Kabels<br />

Coaxkabels (‘antennekabels’) geven onder andere het radio- en <strong>TV</strong>-signaal door.<br />

Houd rekening met de volgende punten:<br />

- Gebruik alleen coaxkabel type C12. U kunt uw huidige coaxkabels<br />

eventueel laten controleren op de juiste kwaliteit bij uw <strong>UPC</strong> Center of een<br />

elektronicaspeciaalzaak.<br />

- Verbind nooit meer dan 15 meter coaxkabel met de uitgang van een splitter.<br />

Op een verdeelversterker adviseren wij nooit meer dan 28 meter coaxkabel te<br />

gebruiken.<br />

- Werk altijd met kabels uit één stuk. Het verlengen van kabels raden wij af,<br />

omdat het veelal leidt tot signaalverlies en storingen.<br />

Stekkers<br />

Een goede stekker is een metalen of metalen IEC-stekker. Stekkers met plastic<br />

kap zijn altijd storingsgevoelig.<br />

�������������� � ���������� ��������


T-splitter<br />

Meterkastversterker<br />

(FDU-44)<br />

Hoofdstuk 3. Binnenhuisbekabeling controleren<br />

opsteeksplitter<br />

(MCP-03)<br />

wandsplitter<br />

Opsteekversterker<br />

(BDA-01)<br />

Splitters<br />

Een splitter wordt gebruikt om het signaal te verdelen naar meerdere toestellen<br />

(bijvoorbeeld <strong>TV</strong>-toestellen). Een goede splitter heeft een metalen behuizing.<br />

Er zijn drie soorten splitters:<br />

- T-splitter<br />

- <strong>De</strong> opsteeksplitter die op de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> gedrukt kan worden.<br />

- <strong>De</strong> wandsplitter die bijvoorbeeld in de meterkast geplaatst wordt. <strong>De</strong>ze is meestal<br />

uitgevoerd met zogenaamde F-connectoren herkenbaar aan het schroefraad.<br />

Plaats nooit meerdere splitters achter elkaar: hoe meer splitters hoe meer<br />

signaalverlies. Beter is het om bij meer dan twee toestellen een versterker te<br />

plaatsen.<br />

Hebt u al <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie? Dan is er mogelijk al een<br />

opsteeksplitter of –versterker geplaatst over de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong>.<br />

Controleer in dat geval het type. Hebt u de <strong>UPC</strong> opsteeksplitter met typeaanduiding<br />

‘CF-01/60 Cable modem optimiser’? Vervang deze dan door de <strong>UPC</strong> opsteeksplitter<br />

van het type ‘MCP03’, die verkrijgbaar is bij de <strong>UPC</strong> Centers (zie hoofdstuk 10).<br />

Versterkers<br />

Het kan zijn dat u vanuit de meterkast het analoge <strong>TV</strong>-signaal verdeelt naar een<br />

tweede en misschien zelfs een derde <strong>TV</strong> met een eigen splitter en/of versterker.<br />

<strong>De</strong>ze aansluitmethode kan nadelig zijn voor de beeld- en geluidskwaliteit van <strong>UPC</strong><br />

<strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> en voor de doorgifte van interactieve diensten. In dit geval hebt u een<br />

<strong>UPC</strong> verdeelversterker nodig van het type ‘FDU44’, die verkrijgbaar is bij de <strong>UPC</strong><br />

Centers.<br />

Voor verder advies over bekabeling bij u in huis en de aanschaf van materialen<br />

kunt u terecht bij de <strong>UPC</strong> Centers en bij de betere elektronicaspeciaalzaak. Zo weet<br />

u zeker dat de materialen van goede kwaliteit zijn. Ook in hoofdstuk 8 van deze<br />

handleiding worden instructies gegeven over de bekabeling en het gebruik van<br />

materialen.<br />

Let op!<br />

Let er bij de aanschaf van een versterker op dat deze “retourgeschikt” is. Dit is<br />

namelijk vereist voor het gebruik van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> en de interactieve diensten.<br />

�������������� � ���������� ��������<br />

9


10<br />

A<br />

B<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Meterkast<br />

Abonnee Overname Punt<br />

(AOP)<br />

Woonkamer<br />

wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong><br />

(WCD)<br />

4<br />

Aansluiten van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

4.1 Waar zit de <strong>UPC</strong>-hoofdaansluiting?<br />

Indien u meerdere tv’s en/of andere <strong>UPC</strong>-diensten gaat aansluiten dan dient u,<br />

voordat u de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluit, na te gaan waar de hoofdaansluiting van de<br />

<strong>UPC</strong>-kabel (radio/tv) uw woning binnenkomt.<br />

<strong>De</strong>ze aansluiting kan per woning verschillen, maar is indien nog zichtbaar<br />

herkenbaar aan een groene kabel die in de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> uitkomt.<br />

U hebt de volgende twee mogelijkheden:<br />

A. Meterkast (hal, kruipruimte of kelder: meeste nieuwe en recente woningen)<br />

B. Woonkamer (vaak in wat oudere woningen van voor medio 1980)<br />

A. METERKAST (of hal, kruipruimte, kelder)<br />

In deze situatie heeft de hoofdaansluiting de vorm van een 1-gats<br />

wandcontactdoos, ook wel Abonnee Overname Punt genoemd (AOP). Hierin<br />

is de stekker gestoken van een de kabel die is verbonden met een 2-gats<br />

wandcontactdoos in uw woonkamer. Ga verder naar pagina 12.<br />

B. WOONKAMER<br />

In deze situatie heeft de hoofdaansluiting de vorm van een 2-gats<br />

wandcontactdoos (WCD) voor een gescheiden kabelaansluiting van uw tv en<br />

radio. <strong>De</strong>ze aansluitdoos is altijd in uw woonkamer aanwezig, maar het kán<br />

een nevenaansluiting zijn, die via een kabel is verbonden met de werkelijke<br />

hoofdaansluiting. Die bevindt zich dan doorgaans dus in uw meterkast, hal,<br />

kruipruimte of kelder. Ga verder naar pagina 18.<br />

Kunt u beide aansluitingen niet vinden, neem dan contact op met <strong>UPC</strong><br />

Klantenservice.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Achterzijde <strong>UPC</strong> Mediabox (Thomson)<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

7 5 6<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

1 2 9 4 6 5 8<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Achterzijde <strong>UPC</strong> Mediabox (Pace)<br />

4 3<br />

Achterzijde <strong>UPC</strong> Mediabox (DVR)<br />

Achterzijde <strong>UPC</strong> Mediabox (HD<strong>TV</strong>)<br />

1 2<br />

7<br />

Aansluitpunten <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Afhankelijk van het type <strong>UPC</strong> Mediabox die u ontvangen hebt (bijvoorbeeld <strong>UPC</strong><br />

Mediabox DVR) treft u hier de betekenis van de verschillende aansluitpunten aan.<br />

1 RF Out Antenne-aansluiting om de <strong>UPC</strong> MediaBox te verbinden<br />

met de <strong>TV</strong>.<br />

2 RF In Antenne-aansluiting om de <strong>UPC</strong> MediaBox te verbinden<br />

met de wandcontactdoos.<br />

3 <strong>Digital</strong> Audio Out Hiermee kunt u de <strong>UPC</strong> MediaBox verbinden met uw<br />

Home Cinema-set.<br />

4 Audio out Hiermee kunt u de <strong>UPC</strong> MediaBox verbinden met uw<br />

geluidsinstallatie.<br />

5 <strong>TV</strong> Scartaansluiting om de <strong>UPC</strong> MediaBox te verbinden<br />

met de <strong>TV</strong>.<br />

6 VCR/DVD Scartaansluiting om de <strong>UPC</strong> MediaBox te verbinden<br />

met een videorecorder, DVD-recorder of DVD-speler.<br />

7 Netsnoeraansluiting Hiermee verbindt u de <strong>UPC</strong> MediaBox met het<br />

stopcontact.<br />

8 HDMI HDMI-aansluiting om de <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong> aan te<br />

sluiten op een HD-ready <strong>TV</strong><br />

9 SPDIF <strong>Digital</strong>e audio-uitgang om de <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong><br />

aan te sluiten op uw Home Cinema Set.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

11


12<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

4.2 Meterkast<br />

Nadat u de <strong>UPC</strong>-hoofdaansluiting in de meterkast (hal of kruipruimte) hebt<br />

gevonden, kunt u de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluiten. <strong>De</strong> wijze van aansluiten hangt er<br />

vanaf of u nog andere <strong>UPC</strong>-diensten hebt:<br />

• Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> (zie pagina 12)<br />

• <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> + <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie (zie pagina 14)<br />

4.2.1 Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong><br />

Zorg ervoor dat uw apparaten uitgeschakeld zijn wanneer u de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

gaat aansluiten. Op pagina 16 vindt u meer informatie over het aansluiten van<br />

meerdere <strong>TV</strong>’s vanuit de meterkast. Voor het aansluiten van audio- en videoapparatuur<br />

zoals een DVD-speler en Home Cinema Set verwijzen wij u naar<br />

pagina 33. Sluit deze apparatuur echter pas aan nadat u de <strong>UPC</strong> MediaBox hebt<br />

aangesloten.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Stap 1<br />

Stap 2<br />

Stap 3<br />

Stap 4<br />

Stopcontact<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

1<br />

2<br />

5<br />

7<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Stap 1<br />

Haal de coaxkabel die uw televisie met de wandcontactdoos radio/tv verbindt<br />

uit de televisie en sluit deze aan op de RF In (2) van de <strong>UPC</strong> MediaBox. Let er op<br />

dat deze kabel en aanwezige stekkers voldoet aan de eisen gesteld op pagina 8<br />

(controle binnenhuisbekabeling).<br />

Stap 2<br />

Verbind de televisie met de RF Out (1) van de <strong>UPC</strong> MediaBox via de meegeleverde<br />

coaxkabel.<br />

Stap 3<br />

Sluit de meegeleverde scartkabel aan op uw <strong>TV</strong> en de scartaansluiting (5) van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox. Bij de <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong> gebruikt u de meegeleverde<br />

HDMI-kabel. Sluit deze aan op de HDMI-aansluiting (8, zie pagina 11) van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox - HD<strong>TV</strong> (niet afgebeeld).<br />

Stap 4<br />

Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting (7) van de <strong>UPC</strong> MediaBox en<br />

steek de stekkers van de televisie en de <strong>UPC</strong> MediaBox in het stopcontact en zet<br />

beide apparaten aan. Ga verder naar pagina 24 voor het activeren van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

13


14<br />

telefoon<br />

computer<br />

modem<br />

<strong>UPC</strong> Breedband<br />

Internet en<br />

Telefonie<br />

Meterkast<br />

Abonnee Overname Punt<br />

(AOP)<br />

splitter<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

(WCD) woonkamer<br />

tv radio<br />

4.2.2 <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> i.c.m. <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie<br />

Afhankelijk van uw situatie is er al een splitter geïnstalleerd in de meterkast ten<br />

behoeve van uw <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonieaansluiting. U dient altijd<br />

de door <strong>UPC</strong> verstrekte splitter te gebruiken om storingen op uw diensten te<br />

voorkomen. <strong>UPC</strong> Centers en betere electronica speciaalzaken verkopen geschikte<br />

splitters. Indien u gelijktijdig <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> én <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of<br />

Telefonie gaat installeren, installeer dan eerst <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of<br />

Telefonie voordat u <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> installeert. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding<br />

<strong>UPC</strong> Breedband Internet en Telefonie in het gelijknamige installatiepakket.<br />

Als u daarmee klaar bent, dan zou de installatie er als hiernaast uit<br />

moeten zien. U kunt nu de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluiten.<br />

Stap 1 Controle coaxbekabeling<br />

Let op dat de bekabeling van goede kwaliteit is:<br />

- werk uitsluitend met hele kabels en niet met doorgeluste of verlengde kabels<br />

- gebruik alleen coaxkabel van C12-kwaliteit<br />

- verbind nooit meer dan 15 meter coaxkabel met de uitgang van de splitter.<br />

- Als u meer dan 15 meter wilt overbruggen, dient u in plaats van de splitter een<br />

retourgeschikte verdeelversterker te gebruiken.<br />

�������������� �� ���������� ��������


eindoverzicht<br />

telefoon<br />

computer<br />

modem<br />

digitale telefonie/<br />

internet<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Meterkast<br />

Abonnee Overname Punt<br />

(AOP)<br />

splitter<br />

tv<br />

wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong><br />

(WCD) woonkamer<br />

radio<br />

Stap 2 Sluit de <strong>UPC</strong> MediaBox aan<br />

Volg stappen 1 t/m 4 op pagina 13 voor het aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

Het eindoverzicht ziet er dan als volgt uit.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

15


16<br />

fout<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

splitter/<br />

tweeverdeler<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

(WCD) woonkamer<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Meterkast<br />

Abonnee Overname Punt<br />

(AOP)<br />

tv1 tv3<br />

splitter/<br />

tweeverdeler<br />

tv2<br />

4.2.3 Aansluiten meerdere tv’s<br />

Als u meer dan één televisie in huis hebt, dan kunt u één televisie gebruiken voor<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> terwijl u op de andere televisies het analoge signaal blijft gebruiken.<br />

Om de kwaliteit van het kabelsignaal optimaal te houden betekent dit, dat u<br />

in sommige gevallen uw bekabeling of signaalverdeling aan dient te passen.<br />

Op de volgende pagina’s leest u hoe u te werk dient te gaan.<br />

Bij de aanschaf van een versterker dient u er rekening mee te houden dat deze<br />

“retourgeschikt” is. Dit is namelijk vereist voor het gebruik van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> en<br />

de interactieve diensten.<br />

Tip<br />

<strong>UPC</strong> adviseert meterkastversterker type FDU-44 (zie pagina 9) die<br />

verkrijgbaar is bij de <strong>UPC</strong> Centers.<br />

�������������� �� ���������� ��������


goed<br />

netsnoer<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

* Aansluiting voor <strong>UPC</strong> Breedband Internet<br />

en Telefonie indien van toepassing<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

�<br />

Meterkast<br />

Abonnee Overname Punt<br />

(AOP)<br />

Meterkastversterker<br />

(FDU-44)<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

(WCD) woonkamer<br />

tv1 tv3<br />

tv2<br />

Stap 1<br />

Sluit de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> rechtstreeks aan op de te plaatsen (retourgeschikte)<br />

meterkastversterker.<br />

Stap 2<br />

Verbind de extra tv waarop u het analoge signaal wilt ontvangen vervolgens aan<br />

op de versterker.<br />

Tip<br />

Gebruik uitsluitend coaxkabel van C12 kwaliteit en gebruik achter de<br />

versterker nooit meer dan 28 meter coaxkabel.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

17


18<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

4.3 Woonkamer<br />

Nadat u de <strong>UPC</strong>-hoofdaansluiting in de woonkamer hebt gevonden, kunt u de<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox aansluiten. <strong>De</strong> wijze van aansluiten hangt er vanaf of u nog<br />

andere <strong>UPC</strong> diensten hebt:<br />

• Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> (zie pagina 18).<br />

• <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> + <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie (zie pagina 20).<br />

Let op!<br />

Als blijkt dat de hoofdaansluiting zich wel in de meterkast, hal, kruipruimte of<br />

kelder bevindt, maar u gebruikte deze niet voor installatie, dan zal de kwaliteit<br />

van uw verbinding niet optimaal zijn.<br />

4.3.1 Alleen <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong><br />

Zorg ervoor dat uw apparaten uitgeschakeld zijn wanneer u de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

gaat aansluiten. Op pagina 21 vindt u meer informatie over het aansluiten van<br />

meerdere <strong>TV</strong>’s. Voor het aansluiten van audio- en videoapparatuur zoals een<br />

DVD-speler en Home Cinema Set verwijzen wij u naar pagina 33. Sluit deze<br />

apparatuur echter pas aan nadat u de <strong>UPC</strong> MediaBox hebt aangesloten.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Stap 1<br />

Stap 2<br />

Stap 3<br />

Stap 4<br />

Stopcontact<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

1<br />

2<br />

5<br />

7<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Stap 1<br />

Haal de coaxkabel die uw televisie met de wandcontactdoos radio/tv verbindt<br />

uit de televisie en sluit deze aan op de RF In (2) van de <strong>UPC</strong> MediaBox. Let er op<br />

dat deze kabel en aanwezige stekkers voldoet aan de eisen gesteld op pagina 8<br />

(controle binnenhuisbekabeling).<br />

Stap 2<br />

Verbind de televisie met de RF Out (1) van de <strong>UPC</strong> MediaBox via de meegeleverde<br />

coaxkabel.<br />

Stap 3<br />

Sluit de meegeleverde scartkabel aan op uw <strong>TV</strong> en de scartaansluiting (5) van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox. Bij de <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong> gebruikt u de meegeleverde<br />

HDMI-kabel. Sluit deze aan op de HDMI-aansluiting (8, zie pagina 11) van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox - HD<strong>TV</strong> (niet afgebeeld).<br />

Stap 4<br />

Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting (7) van de <strong>UPC</strong> MediaBox en<br />

steek de stekkers van de televisie en de <strong>UPC</strong> MediaBox in het stopcontact en zet<br />

beide apparaten aan. Ga verder naar pagina 24 voor het activeren van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

19


20<br />

modem<br />

<strong>UPC</strong> Breedband<br />

Internet en Telefonie<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

opsteeksplitter<br />

4.3.2 <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> i.c.m. <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie<br />

Indien u gelijktijdig <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> én <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie<br />

gaat installeren, installeer dan eerst <strong>UPC</strong> Breedband Internet en/of Telefonie<br />

voordat u <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> installeert. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding<br />

<strong>UPC</strong> Breedband Internet en Telefonie in het gelijknamige installatiepakket. Als u<br />

daarmee klaar bent, dan zou de installatie er als hiernaast uit moeten zien.<br />

U kunt nu de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluiten.<br />

�������������� �� ���������� ��������


eindoverzicht<br />

telefoon<br />

computer<br />

modem<br />

<strong>UPC</strong> Breedband<br />

Internet en Telefonie<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

tv<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

opsteeksplitter<br />

radio<br />

Voor het aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox volgt u de stappen op pagina 19.<br />

<strong>De</strong> eindsituatie ziet er als volgt uit.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

21


22<br />

fout<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

woonkamer<br />

goed 1<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

woonkamer<br />

splitter/<br />

tweeverdeler<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

splitter/<br />

tweeverdeler<br />

splitter/<br />

tweeverdeler<br />

4.3.3 Aansluiten meerdere tv’s<br />

Als u meer dan één televisie in huis hebt, dan kunt u één televisie gebruiken voor<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> terwijl u op de andere televisies het analoge signaal blijft gebruiken.<br />

Om de kwaliteit van het kabelsignaal optimaal te houden betekent dit, dat u<br />

in sommige gevallen uw bekabeling of installatie aan dient te passen. Hieronder<br />

leest u hoe u te werk dient te gaan.<br />

Fout<br />

Het kabelsignaal wordt gesplitst vóór de <strong>UPC</strong> MediaBox waardoor het verzwakt<br />

en u storingen kunt ervaren.<br />

Goed 1<br />

Stap 1<br />

Verbind de <strong>UPC</strong> MediaBox rechtstreeks met de wandcontactdoos (zie pag. 19).<br />

Stap 2<br />

Sluit de splitter rechtstreeks aan op de RF out uitgang (1) van de <strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

Stap 3<br />

Verbind de extra tv waarop u het analoge signaal wil ontvangen met behulp van<br />

coaxkabels met de splitter. <strong>De</strong>ze kabels mogen overigens niet langer zijn dan 10<br />

meter. Hebt u toch een grotere afstand te overbruggen, dan adviseren wij een<br />

versterker te plaatsen (zie volgende pagina).<br />

�������������� �� ���������� ��������


goed 2<br />

wandcontactdoos<br />

radio/<strong>TV</strong><br />

woonkamer<br />

tv2<br />

versterker<br />

Hoofdstuk 4. Aansluiten van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

tv1 tv3<br />

Goed 2<br />

U dient een versterker te gebruiken indien de coaxkabels ná een splitter langer<br />

zijn dan 10 meter. Bij de aanschaf van een versterker dient u er rekening mee te<br />

houden dat deze “retourgeschikt” is. Dit is namelijk vereist voor het gebruik van<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> en de interactieve diensten. <strong>UPC</strong> adviseert opsteekversterker type<br />

BDA-01 (zie pagina 9) te gebruiken, die verkrijgbaar is bij de <strong>UPC</strong> Centers.<br />

Stap 1<br />

Druk de versterker op de uitgangen van de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong>.<br />

Sluit vervolgens de <strong>UPC</strong> MediaBox rechtstreeks aan op de <strong>UPC</strong> opsteekversterker.<br />

Stap 2<br />

Verbind de extra <strong>TV</strong>’s waarop u het analoge signaal wil ontvangen eveneens met<br />

de versterker.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

23


24<br />

A<br />

B<br />

Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

5<br />

Activeren van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Nadat u alles volgens de instructies hebt aangesloten, moet u de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

activeren voordat u digitale televisiezenders kunt ontvangen. Het activeren van<br />

de mediabox duurt circa 15 minuten.<br />

Stap 1 Activering voorbereiden<br />

A. Plaats de batterijen op de juiste manier in de meegeleverde afstandsbediening.<br />

B. Controleer of de <strong>UPC</strong> Smart Card in de gleuf aan de voorzijde van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox zit. Is dat niet zo, schuif de <strong>UPC</strong> Smart Card dan in de gleuf, waarbij<br />

de chip (goudkleurige deel) op de <strong>UPC</strong> Smart Card naar onderen en naar<br />

achteren wijst (zie afbeelding, model <strong>UPC</strong> MediaBox kan afwijken).<br />

�������������� �� ���������� ��������


Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

C. Zet uw <strong>TV</strong> aan. U ziet nu het scherm ‘landkeuze’. <strong>De</strong> mediabox is in dat geval<br />

automatisch opgestart bij het aansluiten. U kunt dan verdergaan met Stap 2.<br />

Ziet u het scherm ‘landkeuze’ niet? Ga dan verder naar D.<br />

D. Zet de mediabox aan door op te drukken aan de voorzijde van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox of druk op van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening. U ziet nu alsnog het<br />

scherm ‘landkeuze’. Ziet u dit scherm nog steeds niet, controleer dan of uw <strong>TV</strong><br />

op de juiste A/V (Audio/Video) voorkeuze staat. Kijk in de gebruiksaanwijzing<br />

van uw <strong>TV</strong> als u niet weet hoe dat moet.<br />

Ziet u nog steeds niet het scherm ‘landkeuze’, controleer dan alle aansluitingen<br />

en begin het activeren opnieuw vanaf B. Is alles goed aangesloten en lukt het<br />

ook na herhaaldelijk proberen niet om het scherm ‘landkeuze’ in beeld te krijgen,<br />

neem dan contact op met <strong>UPC</strong> Klantenservice.<br />

Let op!<br />

Zet tijdens het activeringsproces de <strong>UPC</strong> MediaBox in geen geval uit.<br />

Let er ook goed op dat (kleine) kinderen het activeren niet kunnen onderbreken,<br />

bijvoorbeeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of op te<br />

drukken.<br />

Stap 2 Landkeuze<br />

In het scherm ‘landkeuze’ ziet u ‘Nederland’ staan. Druk op van de <strong>UPC</strong><br />

Afstandsbediening om door te gaan. U ziet nu het scherm ‘Welkom’.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

25


26<br />

Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Stap 3 Activeringscode<br />

A. Zoek in de lijst van activeringscodes de gemeente op waar u woont (zie<br />

pagina 27).<br />

B. Gebruik de cijfertoetsen van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening om de bijbehorende<br />

activeringscode in te toetsen. Druk vervolgens op van de<br />

<strong>UPC</strong> Afstandsbediening om door te gaan.<br />

C. U ziet nu het scherm ‘Status van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong>’.<br />

Problemen tijdens het activeren<br />

Als tijdens de activeringsprocedure een storingsscherm verschijnt kunt u teruggaan<br />

in de schermen met op uw <strong>UPC</strong> Afstandsbediening en de procedure<br />

opnieuw doorlopen. Mocht u na enkele keren proberen nog steeds geen beeld<br />

krijgen, neem dan contact op met <strong>UPC</strong> Klantenservice.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Activeringscodes gemeentes<br />

101 Abcoude<br />

102 Achtkarspelen<br />

103 Alkmaar<br />

104 Almere<br />

105 Amsterdam<br />

107 Apeldoorn<br />

108 Arnhem<br />

109 Asten<br />

110 Barendrecht<br />

111 Barneveld<br />

112 Bergeijk<br />

115 Berkel en Rodenrijs<br />

141 Berkelland<br />

116 Bernisse<br />

117 Beuningen<br />

118 Binnenmaas<br />

119 Bladel<br />

120 Boarnsterhim<br />

121 Boekel<br />

123 Brielle<br />

167 Bronckhorst<br />

233 Bronckhorst<br />

124 Brummen<br />

125 Buren<br />

126 Cranendonck<br />

127 Cromstrijen<br />

128 <strong>De</strong>urne<br />

130 Diemen<br />

132 Dirksland<br />

133 Doesburg<br />

134 Doetinchem<br />

135 Dordrecht<br />

136 Dronten<br />

137 Druten<br />

Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

138 Duiven<br />

139 Ede<br />

140 Eersel<br />

142 Eindhoven<br />

143 Elburg<br />

144 Epe<br />

145 Ermelo<br />

146 Ferwerderadeel<br />

147 Geldermalsen<br />

148 Geldrop<br />

149 Gemert-Bakel<br />

151 Goedereede<br />

153 Graafstroom<br />

154 Groenlo-Lichtenvoorde<br />

155 Groesbeek<br />

156 Haarlem<br />

157 Hardinxveld-Giessendam<br />

158 Hattem<br />

159 Heerde<br />

160 Heerenveen<br />

161 Heerjansdam<br />

162 Heeze-Leende<br />

163 Hellevoetsluis<br />

164 Helmond<br />

166 Hilversum<br />

168 Korendijk<br />

169 Krimpen aan den IJssel<br />

170 Laarbeek<br />

171 Landsmeer<br />

172 Leerdam<br />

173 Leeuwarden<br />

174 Leeuwarderadeel<br />

175 Lelystad<br />

177 Lienden en Maurik<br />

178 Liesveld<br />

179 Lingewaal<br />

180 Lingewaard<br />

(Bemmel, Angeren)<br />

181 Lingewaard (Gendt)<br />

152 Lochem<br />

184 Maasdriel<br />

185 Menaldumadeel<br />

186 Middelharnis<br />

187 Mierlo<br />

188 Millingen aan de Rijn<br />

129 Montferland<br />

190 Mook en Middelaar<br />

191 Nederbetuwe (Dodewaard)<br />

192 Nederbetuwe (Echteld)<br />

194 Nederlek<br />

195 Nederweert<br />

197 Neerijnen<br />

198 Nieuw-Lekkerland<br />

199 Nigtevecht<br />

200 Nijkerk<br />

201 Nijmegen<br />

202 Nuenen<br />

203 Nunspeet<br />

204 Oirschot<br />

205 Oldebroek<br />

206 Oostfl akkee<br />

207 Oostzaan<br />

208 Oud-Beijerland<br />

150 Oude IJsselstreek<br />

209 Ouder-Amstel<br />

210 Overbetuwe (Elst)<br />

211 Overbetuwe<br />

(Heteren, Valburg)<br />

213 Papendrecht<br />

214 Purmerend<br />

215 Putten<br />

216 Renkum<br />

217 Reusel-<strong>De</strong> Mierden<br />

218 Rheden<br />

219 Ridderkerk<br />

220 Rijnwaarden<br />

221 Rotterdam<br />

222 Rozenburg<br />

223 Rozendaal<br />

226 ‘s-Gravendeel<br />

227 Sint-Oedenrode<br />

228 Sliedrecht<br />

229 Smallingerland<br />

230 Someren<br />

231 Son en Breugel<br />

232 Spijkenisse<br />

234 Strijen<br />

235 Tiel<br />

236 Tytsjerksteradiel<br />

237 Ubbergen<br />

238 Valkenswaard<br />

239 Veldhoven<br />

240 Vlaardingen<br />

241 Voorst<br />

244 Wageningen<br />

241 Warnsveld<br />

246 Weesp<br />

248 West Maas en Waal<br />

249 Westervoort<br />

250 Westvoorne<br />

251 Wijchen<br />

252 Winterswijk<br />

254 Zaanstad<br />

255 Zaltbommel<br />

256 Zederik<br />

257 Zeewolde<br />

259 Zevenaar<br />

241 Zutphen<br />

261 Zwijndrecht<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

27


28<br />

Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Stap 4 Status<br />

A. Controleer of achter ‘Gemeente’ de juiste gemeente of woonplaats staat.<br />

B. Druk op wanneer de signaalkwaliteit op 100% staat. Na enige tijd<br />

verschijnt het scherm ‘Zenders zoeken’.<br />

Stap 5 Zenders zoeken<br />

Het scherm ‘Zenders zoeken’ is een controlescherm waarin u de voortgang ziet<br />

van het automatisch instellen van de in uw woonplaats beschikbare zenders.<br />

Druk op van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening om door te gaan. U ziet de<br />

onderste balk langzaam ‘vollopen’ tot 100% is bereikt. Daarna verschijnt het<br />

scherm ‘Voltooid’.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Hoofdstuk 5. Activeren van de <strong>UPC</strong> MediaBox<br />

Stap 6 Activering voltooien<br />

Druk op van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening om door te gaan.<br />

<strong>De</strong> mediabox zal nu opnieuw opstarten. Zodra de <strong>UPC</strong> MediaBox opnieuw is opgestart<br />

kunt u verder met stap 7. Als de mediabox niet vanzelf opnieuw opstart,<br />

druk dan op om hem aan te zetten.<br />

Stap 7 Algemene Voorwaarden accepteren<br />

Voor het gebruik van <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> en de bijbehorende diensten zijn Algemene<br />

Voorwaarden van toepassing. Indien u akkoord bent drukt u op om verder<br />

te gaan. <strong>De</strong> installatie is nu voltooid en de <strong>UPC</strong> MediaBox is geactiveerd om <strong>UPC</strong><br />

<strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> te ontvangen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> voor de<br />

uitgebreide mogelijkheden.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

29


30<br />

Hoofdstuk 6. Testen van de complete installatie<br />

6<br />

Testen van<br />

de complete installatie<br />

Nadat de installatie én activering van de <strong>UPC</strong> MediaBox voltooid is, moet u de<br />

installatie testen. Ga hiervoor naar zender 999.<br />

Stap 1<br />

Druk op van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening en vervolgens drie keer op het cijfer<br />

“9”. Het testkanaal verschijnt nu. Na enkele seconden verschijnt de mededeling<br />

dat u de rode knop van uw afstandsbediening moet indrukken.<br />

Stap 2<br />

Druk op van de <strong>UPC</strong> Afstandsbediening om automatisch vijf tests uit te laten<br />

voeren. <strong>De</strong> resultaten van die tests verschijnen onder elkaar in beeld. Als een<br />

van de tests een fout resultaat geeft, dan adviseren wij u de aansluitingen van<br />

alle stekkers en kabels na te lopen en de test op kanaal 999 nogmaals uit te<br />

voeren. Als een test nog steeds ‘fout’ aangeeft, neem dan contact op met <strong>UPC</strong><br />

Klantenservice.<br />

�������������� �� ���������� ��������


situatie 1<br />

situatie 2<br />

Hoofdstuk 7. Aansluiten audio- en videoapparatuur<br />

1<br />

1<br />

A B<br />

5<br />

A B<br />

5<br />

6<br />

C<br />

6<br />

<strong>TV</strong><br />

videorecorder of<br />

DVD-recorder<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

<strong>TV</strong><br />

DVD-speler<br />

videorecorder<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

7<br />

Aansluiten audio- en<br />

videoapparatuur<br />

Voor het aansluiten van uw videorecorder, DVD-speler/recorder op de<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox gebruikt u een scartkabel én een coaxkabel. Een DVD-speler sluit<br />

u aan met een scartkabel. Als uw <strong>TV</strong> meer dan één scartingang heeft dan kunt u<br />

de videorecorder en DVD-speler/-recorder direct met de tweede scartingang van<br />

uw <strong>TV</strong> verbinden. Voor de <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong> hebt u de meegeleverde HDMIkabel<br />

nodig i.p.v. een scartkabel.<br />

1. Aansluiten <strong>UPC</strong> MediaBox in combinatie met videorecorder óf DVD recorder.<br />

- verbind de RF Out uitgang (1) van de mediabox met de RF In van uw video-/DVDrecorder<br />

via een coaxkabel;<br />

- sluit vervolgens de scartkabel aan op de <strong>TV</strong>-scart aansluiting (5) van de mediabox<br />

en uw tv.<br />

- sluit een tweede scartkabel aan op de VCR/DVD-scart aansluiting (6) van de<br />

mediabox en uw video-/DVD-recorder;<br />

- verbind uw video-/DVD-recorder met de ingang van uw tv (A) met een coaxkabel.<br />

- Verbind uw video-/DVD-recorder met uw tv (B) middels een derde scartkabel.<br />

2. Aansluiten <strong>UPC</strong> MediaBox in combinatie met videorecorder én DVD-speler.<br />

- verbind de RF Out uitgang (1) van de mediabox met de RF In van uw videorecorder<br />

via een coaxkabel;<br />

- sluit vervolgens de scartkabel aan op de <strong>TV</strong>-scart aansluiting (5) van de mediabox<br />

en uw tv;<br />

- sluit een tweede scartkabel aan op VCR/DVD-scart aansluiting (6) van de mediabox<br />

en videorecorder;<br />

- verbind uw videorecorder met de ingang van uw tv (A) met een coaxkabel;<br />

- verbind uw videorecorder met uw DVD-speler (B) middels een tweede scartkabel;<br />

- verbind uw videorecorder met uw <strong>TV</strong> (C) middels een derde scartkabel.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

31


32<br />

situatie 3<br />

1<br />

A B<br />

Hoofdstuk 7. Aansluiten audio- en videoapparatuur<br />

C<br />

6<br />

<strong>TV</strong><br />

DVD-speler<br />

videorecorder<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

3. Aansluiten <strong>UPC</strong> MediaBox in combinatie met videorecorder en DVD-speler/-<br />

recorder (<strong>TV</strong> met één scartaansluiting)<br />

- verbind de RF Out uitgang (1) van de mediabox met de RF In van uw<br />

videorecorder via een coaxkabel;<br />

- sluit vervolgens de scartkabel aan op de VCR/DVD-scart aansluiting (6) van<br />

de mediabox en uw videorecorder;<br />

- verbind de uitgang van uw DVD-speler met de ingang van uw <strong>TV</strong> (A) via een<br />

coaxkabel;<br />

- verbind uw videorecorder met uw DVD-speler (B) middels een tweede<br />

scartkabel;<br />

- verbind uw videorecorder met uw <strong>TV</strong> (C) middels een derde scartkabel.<br />

�������������� �� ���������� ��������


situatie 4<br />

Hoofdstuk 7. Aansluiten audio- en videoapparatuur<br />

3<br />

4<br />

Home Cinema-<br />

Set<br />

geluidsinstallatie<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox<br />

4. Aansluiten <strong>UPC</strong> MediaBox op een Home Cinema-Set (snoeren zijn niet<br />

meegeleverd)<br />

Verbind de audio-ingangen (aux) van uw Home cinema-Set met de audiouitgang<br />

(4) van de <strong>UPC</strong> MediaBox (zogenaamde tulp-stekkers).<br />

Verbind de audio-ingang (Dolby Surround) van uw Home Cinema-Set met de<br />

stereokabel op de <strong>Digital</strong> Audio Out (3) van de <strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

33


34<br />

Hoofdstuk 8. Eerste hulp bij storingen<br />

Een splitter (of tweeverdeler) verdeelt het<br />

bestaande radio- en <strong>TV</strong>-signaal verder naar<br />

bv. een tweede of derde radio of <strong>TV</strong><br />

8<br />

Eerste hulp<br />

bij storingen<br />

Nadat u de <strong>UPC</strong> MediaBox op uw <strong>TV</strong> hebt aangesloten, ziet en hoort u direct het<br />

verschil met analoge televisie door de perfecte digitale beeld- en geluidskwaliteit.<br />

Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat de bekabeling bij u in huis niet in orde<br />

is. <strong>De</strong> beeldkwaliteit is namelijk afhankelijk van goede bekabeling en de juiste<br />

aansluiting. Voor digitale televisie kan een kleine beschadiging aan de kabel<br />

al zorgen voor slecht beeld. Hier vindt u een aantal tips om uw bekabeling te<br />

controleren.<br />

Stap 1 Kanaal 999 mediabox testkanaal<br />

Hiermee kunt u de kwaliteit van het digitale signaal testen. Ga naar kanaal 999,<br />

wacht tot de rode knop in beeld verschijnt en druk dan op de rode knop van<br />

uw <strong>UPC</strong> Afstandsbediening. <strong>De</strong> <strong>UPC</strong> MediaBox voert automatisch vijf tests uit.<br />

Als één of meerdere testresultaten ‘fout’ aangeven, volg dan de onderstaande<br />

stappen om uw aansluiting te controleren.<br />

Stap 2 Controleer de splitters<br />

Wilt u extra <strong>TV</strong>’s aansluiten, plaats dan de splitter op de antenne-uitgang van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox en niet op de wandcontactdoos. Koop altijd IEC-splitters met<br />

een metalen behuizing. Bij de aanschaf van een splitter is het belangrijk dat<br />

u vermeldt waarvoor u de splitter gebruikt. <strong>De</strong> reguliere splitter heeft twee<br />

mannetjes- (voor <strong>TV</strong>) of twee vrouwtjesuitgangen (voor radio).<br />

Als u teveel splitters gebruikt, verzwakt het signaal en dus de kwaliteit. Het is dan<br />

verstandig een versterker met meerdere uitgangen aan te schaffen. Plaats ook<br />

een versterker als de coaxkabels op de splitter langer zijn dan 10 meter.<br />

Zie stap 5.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Hoofdstuk 8. Eerste hulp bij storingen<br />

Een coaxkabel geleidt hoogfrequentsignalen<br />

(bijvoorbeeld een televisie-/<br />

radiosignaal). <strong>De</strong> ‘kern’ (binnenste koperen<br />

geleider) en de ‘mantel’ (omhullende<br />

buitenste geleider) zijn de twee stroomvoerende<br />

verbindingen. <strong>De</strong> elektrische<br />

demping per lengte-eenheid, meestal 100<br />

meter, wordt uitgedrukt in decibel (dB).<br />

Hoe hoger deze waarde, des te slechter is<br />

de kabel.<br />

Stekkers zijn verkrijgbaar in een mannetjes-<br />

en een vrouwtjesuitvoering.<br />

<strong>De</strong> mannetjesstekker past op een<br />

vrouwtjesuitgang en de vrouwtjesstekker<br />

op de mannetjesuitgang. Er zijn twee<br />

soorten stekkers: IEC- en F-stekkers.<br />

<strong>De</strong> laatste heeft een schroefverbinding.<br />

Een scart-stekker bestaat uit 21 pinnen<br />

en voorziet in audio- en videosignalen in<br />

beide richtingen. <strong>De</strong> scart-stekker maakt<br />

het mogelijk eenvoudig externe apparatuur<br />

zoals videorecorders en dvd-spelers aan te<br />

sluiten op de televisie.<br />

Alleen voor <strong>UPC</strong> MediaBox - HD<strong>TV</strong>. HDMI<br />

(High-<strong>De</strong>fi nition Multimedia Interface)kabels<br />

zijn noodzakelijk voor audiovisueel<br />

materiaal zoals High-<strong>De</strong>fi nition televisie<br />

(HD <strong>TV</strong>). HDMI verzendt het signaal van de<br />

bron digitaal door de kabel, zodanig dat<br />

men het scherpste en mooiste beeld creëert<br />

op uw televisie. HDMI-kabels zouden niet<br />

langer moeten zijn dan 5 meter, om geen<br />

kwaliteitsvermindering te krijgen.<br />

Stap 3 Controleer de coaxkabels<br />

Let op dat er geen knik of breuk in de coaxkabel zit. Kies voor een coaxkabel van<br />

hoge kwaliteit, met een doorsnede van 7 mm, goede afscherming (metaalfolie<br />

en vlechtwerk) en een impedantie van minimaal 75 Ohm. Gebruik bij voorkeur<br />

coaxkabel type C12.<br />

Als de coaxkabel langer is dan 15 meter, verzwakt het signaal. Plaats dan een<br />

versterker met meerdere uitgangen op de wandcontactdoos (woonkamer/meterkast).<br />

Na een splitter is 10 meter zelfs al het maximum. Koop de coaxkabel zo<br />

goed mogelijk op maat. Maak nooit van twee korte kabels één lange kabel omdat<br />

dit kwaliteitsverlies en storingen kan veroorzaken.<br />

Stap 4 Controleer de stekkers<br />

Kies altijd voor een metalen IEC-stekker (zie hiernaast). Stekkers met plastic<br />

kap zijn altijd storingsgevoelig. Controleer of de stekkers goed zijn aangesloten.<br />

Als een draadje van een buitenmantel contact maakt met de binnenader van de<br />

coaxkabel, dan leidt dat tot storingen. In sommige nieuwbouwwoningen zijn er<br />

F-stekkers (in plaats van IEC-stekkers) gebruikt. Controleer in dat geval of deze<br />

goed zijn aangedraaid. Anders kunnen storingen ontstaan.<br />

Stap 5 Controleer de gebruikte scartkabels of HDMI-kabels<br />

Voor het aansluiten van dvd-apparatuur en gameconsoles worden scartkabels<br />

gebruikt. Als u een HD (ready) <strong>TV</strong> hebt, dient u hiervoor speciale kabels te gebruiken<br />

(HDMI of DVI). Heeft uw <strong>TV</strong> alleen een DVI-ingang? Gebruik dan een HDMI-<br />

DVI adapter. Hiervoor kunt u terecht bij de <strong>UPC</strong> Centers en bij betere elektronicaspeciaalzaak<br />

Een goede scartkabel is dubbelafgeschermd en heeft een volledige<br />

pinbezetting.<br />

Sluit nooit een dvd-speler/-recorder, videorecorder of andere apparatuur aan<br />

tussen de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> en de <strong>UPC</strong> MediaBox. Zie ook hoofdstuk 4.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

35


36<br />

Hoofdstuk 8. Eerste hulp bij storingen<br />

<strong>De</strong> versterker compenseert het signaalverlies<br />

dat ontstaat als er veel extra<br />

aansluitingen worden gemaakt of als deze<br />

op een grote afstand van de wandcontactdoos<br />

staan.<br />

Opsteekversterker<br />

(BDA-01)<br />

Meterkastversterker<br />

(FDU-44)<br />

Stap 6 Controleer de eventueel gebruikte versterkers<br />

Een versterker is nodig als de <strong>TV</strong> op grote afstand van de wandcontactdoos staat<br />

(meer dan 15 meter) of als u meerdere <strong>TV</strong>’s wilt aansluiten.<br />

Voor <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> is een retourgeschikte versterker nodig (voorkeur: niet regelbare<br />

versterkers met een frequentiebereik van 5-65 MHz en 4 dB versterking<br />

met de vermelding ‘2-way’). <strong>De</strong>ze zijn te koop in twee varianten: een opsteekversterker<br />

die eenvoudig op de wandcontactdoos in de woonkamer geplaatst kan<br />

worden of een versterker die bedoeld is voor in de meterkast. Beide types zijn<br />

verkrijgbaar in de <strong>UPC</strong> Centers.<br />

Let op!<br />

Onnodig hoge versterking kan slecht beeld op uw <strong>TV</strong> veroorzaken door ‘oversturing’<br />

van het signaal.<br />

�������������� �� ���������� ��������


9<br />

Veelgestelde vragen<br />

Algemeen<br />

Kan ik als de <strong>UPC</strong> MediaBox is geïnstalleerd analoge televisie blijven kijken?<br />

Ja, u kunt naast digitale televisie via de <strong>UPC</strong> MediaBox ook via uw<br />

kabelaansluiting analoge televisie blijven kijken.<br />

Wat betekent “bruikleen” van de <strong>UPC</strong> MediaBox?<br />

<strong>De</strong> <strong>UPC</strong> MediaBox blijft eigendom van <strong>UPC</strong>. U wordt geacht zorgvuldig met de<br />

mediabox om te gaan en conform handleiding te installeren en te gebruiken.<br />

Indien de mediabox wordt beschadigd of gestolen dient u aangifte te doen bij<br />

de politie en/of zult u uw verzekering op de hoogte moeten stellen.<br />

Vergeet ook <strong>UPC</strong> in dit geval niet in te lichten.<br />

Ik heb thuis meerdere <strong>TV</strong>-aansluitingen via mijn kabelaansluiting. Raak ik die<br />

kwijt als ik de nieuwe <strong>UPC</strong> MediaBox heb geïnstalleerd?<br />

Nee, u kunt op andere <strong>TV</strong>’s in uw huishouden gewoon naar de zenders kijken uit<br />

het <strong>UPC</strong> Standaardpakket radio/<strong>TV</strong> in uw gemeente (analoog). Op de <strong>TV</strong> waar u<br />

uw <strong>UPC</strong> MediaBox op aansluit, kunt u digitale en analoge televisie kijken.<br />

Hoe behoud ik de meerdere (analoge) <strong>TV</strong>-aansluitingen die ik thuis via mijn<br />

kabelaansluiting heb na installatie van de <strong>UPC</strong> MediaBox?<br />

Voor de ontvangst en een optimaal gebruik van de digitale televisiediensten<br />

is het van belang dat de <strong>UPC</strong> MediaBox rechtstreeks wordt aangesloten op de<br />

wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong>. Wilt u meerdere <strong>TV</strong>’s in uw huishouden van het<br />

analoge tv-signaal voorzien, maak dan gebruik van de RF Out uitgang van de<br />

<strong>UPC</strong> MediaBox.<br />

Hoofdstuk 9. Veelgestelde vragen<br />

Moet ik na installatie van de <strong>UPC</strong> MediaBox de kanalen op mijn <strong>TV</strong> en<br />

videorecorder en/of DVD-speler/recorder opnieuw instellen?<br />

Nee, dit is niet nodig. Al uw analoge televisiezenders blijven ongewijzigd.<br />

Is het mogelijk meerdere <strong>TV</strong>’s op de <strong>UPC</strong> MediaBox aan te sluiten en daarop <strong>UPC</strong><br />

<strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> te ontvangen?<br />

Nee, via de <strong>UPC</strong> MediaBox is het niet mogelijk om een tweede aangesloten <strong>TV</strong> te<br />

voorzien van het digitale <strong>TV</strong> aanbod. Het analoge kabeltelevisie-signaal wordt wel<br />

gewoon doorgegeven via de RF Out uitgang van de mediabox en via deze uitgang<br />

kunt u (indien gewenst) meerdere <strong>TV</strong> aansluitingen van het analoge <strong>TV</strong> signaal<br />

voorzien.<br />

Ik wil graag een tweede <strong>UPC</strong> MediaBox ontvangen. Is dat mogelijk?<br />

Op dit moment kan er per huishouden slechts één <strong>UPC</strong> MediaBox worden<br />

geleverd.<br />

Waar moet ik rekening mee houden voor een veilig gebruik van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox?<br />

Bij elk onderdeel treft u veiligheidsvoorschriften aan. <strong>De</strong>ze veiligheidsvoorschriften<br />

bevatten alle informatie die van belang is voor een veilig gebruik van<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de mediabox genoeg<br />

ruimte heeft om te kunnen ventileren. Lees de veiligheidsinstructies goed<br />

voordat u de mediabox in gebruik neemt.<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

37


<strong>Installatie</strong><br />

Welke apparatuur kan ik aansluiten op de <strong>UPC</strong> MediaBox?<br />

U kunt de <strong>UPC</strong> MediaBox aansluiten op andere apparatuur zoals de stereoinstallatie,<br />

DVD-speler/recorder en videorecorder. <strong>De</strong> mediabox sluit u aan op<br />

uw <strong>TV</strong> via een scartaansluiting en de RF out op de mediabox. ls de mediabox is<br />

aangesloten blijven andere <strong>TV</strong>- en radiotoestellen in huis het normale analoge<br />

radio- en televisiepakket ontvangen. Meerdere aansluitingen die u via uw analoge<br />

kabel <strong>TV</strong> aansluiting hebt, kunnen na installatie van de mediabox gewoon blijven<br />

bestaan.<br />

Mijn tv heeft geen scartaansluiting. Hoe sluit ik de <strong>UPC</strong> MediaBox aan?<br />

U kunt de <strong>UPC</strong> MediaBox ook aansluiten als uw tv geen scartaansluiting<br />

heeft. Bij <strong>UPC</strong> Centers en betere elektronicaspeciaalzaken zijn zogenaamde<br />

scartmodulators te koop. <strong>De</strong>ze sluit u aan op uw tv, waardoor een<br />

scartaansluiting gecreëerd wordt.<br />

Waar vind ik mijn activeringscode?<br />

Een lijst met plaatsen en de bijbehorende driecijferige codes staat weergegeven<br />

op pagina 27 in deze installatiehandleiding. In deze lijst kunt u uw code opzoeken.<br />

Ik heb de verkeerde activeringscode ingevuld tijdens de installatie van de <strong>UPC</strong><br />

MediaBox?<br />

U kunt de installatieprocedure opnieuw opstarten door in het menu voor de optie<br />

‘Terug naar fabrieksinstellingen’ te kiezen.<br />

Ik zag dat er 150 zenders zijn ingelezen maar ik ontvang er minder. Klopt dat wel?<br />

Dit is technische informatie, en zegt niets over het exacte aantal kanalen waarop<br />

u bent geabonneerd.<br />

38<br />

Hoofdstuk 9. Veelgestelde vragen<br />

Ik krijg de melding “<strong>De</strong> installatie wordt nu voltooid. Wacht 15 minuten”, maar het<br />

duurt veel langer. Wat moet ik doen?<br />

Het scherm blijft hangen op “<strong>De</strong> installatie wordt nu voltooid...”. Wacht u dan<br />

even (maximaal 30-60 minuten). Indien het scherm niet verdwijnt, reset dan de<br />

mediabox door deze tijdelijk van het netstroom te halen, en probeer het opnieuw.<br />

Ik krijg de melding “Uw Smart Card is niet geregistreerd” in beeld.<br />

Wat moet ik nu?<br />

Als deze melding na 5 minuten nog in beeld staat doet u dan het volgende:<br />

1) Haal de <strong>UPC</strong> MediaBox tijdelijk van het netstroom en sluit deze na 5 minuten<br />

opnieuw aan.<br />

2) Wacht tot het rode lampje op het voorpaneel van de <strong>UPC</strong> MediaBox gaat<br />

branden.<br />

3) Als het rode lampje aan is, druk op ch of ch van de <strong>UPC</strong> afstandsbediening.<br />

4) Het rode lampje op het voorpaneel van de mediabox gaat uit, wat betekent dat<br />

de <strong>UPC</strong> MediaBox aan staat.<br />

5) Het kan nu nog steeds zijn dat er staat ‘Uw Smart Card is niet geregistreerd’.<br />

Wacht nog 5 minuten en de boodschap zal verdwijnen.<br />

Indien het bericht niet verdwijnt, neem dan contact op met <strong>UPC</strong> Klantenservice,<br />

0900 15 80 (€ 0,10 per minuut), elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.<br />

<strong>De</strong> <strong>UPC</strong> MediaBox werkt niet, wat nu?<br />

Controleer of u de <strong>UPC</strong> MediaBox op de correcte manier hebt aangesloten en<br />

of de mediabox is aangesloten op het stopcontact. Raadpleeg voor installatie<br />

altijd deze handleiding. Voor de ontvangst en een optimaal gebruik van de<br />

digitale televisie diensten is het van belang dat de mediabox rechtstreeks wordt<br />

aangesloten op de wandcontactdoos radio/<strong>TV</strong> (WCD). Indien de mediabox nog<br />

niet werkt, neem dan contact op met <strong>UPC</strong> Klantenservice, 0900 15 80 (€ 0,10 per<br />

minuut), elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.<br />

�������������� �� ���������� ��������


Kan ik een monteur bestellen die de <strong>UPC</strong> MediaBox voor mij aansluit?<br />

Ja. Indien gewenst kan een <strong>UPC</strong> Monteur de <strong>UPC</strong> MediaBox voor u aansluiten.<br />

Hiervoor worden echter wel kosten voor in rekening gebracht<br />

(zie www.upc.nl). Mocht de <strong>UPC</strong> MediaBox na het aansluiten niet werken door<br />

een technische storing in het <strong>UPC</strong>-netwerk, dan zijn de monteurskosten voor<br />

rekening van <strong>UPC</strong> Nederland.<br />

Hoofdstuk 9. Veelgestelde vragen<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

39


10<br />

Adressen en telefoonnummers<br />

<strong>UPC</strong> Center Almere Stad<br />

Traverse 5 (tegenover bioscoop Utopolis)<br />

maandag 13.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00 uur<br />

Nieuw: donderdag tot 21.00 uur open<br />

zaterdag 9.30 - 17.00 uur<br />

elke laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur<br />

<strong>UPC</strong> Center Amsterdam<br />

Kabelweg 51<br />

maandag 10.00 - 17.30 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30 uur<br />

zaterdag en zondag gesloten<br />

<strong>UPC</strong> Center Amsterdam<br />

Ceintuurbaan 117<br />

maandag 10.00 - 17.30 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur<br />

Nieuw: donderdag tot 21.00 uur open<br />

zaterdag 9.30 - 17.00 uur<br />

zondag gesloten<br />

<strong>UPC</strong> Center Arnhem<br />

Koningstraat 73<br />

maandag 13.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00 uur<br />

Nieuw: donderdag tot 21.00 uur open<br />

zaterdag 9.30 - 17.00 uur<br />

zondag gesloten<br />

40<br />

Hoofdstuk 10. Adressen en telefoonnummers<br />

<strong>UPC</strong> Center Nijmegen<br />

Takenhofplein 1<br />

maandag 10.00 - 17.30 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30 uur<br />

zaterdag en zondag gesloten<br />

<strong>UPC</strong> Center Haarlem<br />

Grote Houtstraat 133<br />

maandag 13.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00<br />

Nieuw: donderdag tot 21.00 uur open<br />

zaterdag 9.30 - 17.00<br />

zondag gesloten<br />

<strong>UPC</strong> Center Leeuwarden<br />

Ruiterskwartier 127 (aan plein Zaailand)<br />

maandag 13.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 18.00 uur<br />

Nieuw: donderdag tot 21.00 uur open<br />

zaterdag 9.30 - 17.00 uur<br />

zondag gesloten<br />

<strong>UPC</strong> Center Rotterdam<br />

Lijnbaan 117<br />

maandag 12.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur<br />

vrijdag 9.30 - 21.00 uur<br />

zaterdag 9.30 - 18.00 uur<br />

zondag 12.00 - 17.00 uur<br />

�������������� �� ���������� ��������


<strong>UPC</strong> Center Rotterdam<br />

Zuidplein Hoog 441<br />

maandag 12.00 - 18.00 uur<br />

dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur<br />

vrijdag 9.30 - 21.00 uur<br />

zaterdag 9.30 - 17.00 uur<br />

zondag alleen Koopzondag open<br />

<strong>UPC</strong> Klantenservice<br />

Hebt u na het lezen van deze handleiding vragen of krijgt u tijdens of na de installatie<br />

te maken met onvoorziene omstandigheden, dan kunt u ook voor technische<br />

ondersteuning contact opnemen met: <strong>UPC</strong> Klantenservice 0900 15 80<br />

(€ 0,10 per minuut), zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur.<br />

Website<br />

Op onze website kunt u terecht voor meer informatie over de mogelijkheden van<br />

<strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong>, maar van <strong>UPC</strong> Breedband Internet, <strong>UPC</strong> Telefonie en <strong>UPC</strong> Mobile.<br />

Ga voor meer informatie en vragen over <strong>UPC</strong> <strong>Digital</strong> <strong>TV</strong> naar:<br />

www.upc.nl/televisie<br />

www.upc.nl/service<br />

<strong>UPC</strong> Nederland BV, mede handelend onder de naam <strong>UPC</strong> Nederland, statutair<br />

gevestigd te Amsterdam, KvK Amsterdam 33303479. <strong>De</strong> betreffende Algemene<br />

Voorwaarden voor de geleverde diensten, gedeponeerd bij de KvK Amsterdam,<br />

zijn van toepassing. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.<br />

Hoofdstuk 10. Adressen en telefoonnummers<br />

�������������� �� ���������� ��������<br />

41


42<br />

�������������� �� ���������� ��������


�������������� �� ���������� ��������<br />

43


V/IH/0507<br />

�������������� �� ���������� ��������

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!