Politieke partijen buitengewoon positief over toekomst pgb - Per Saldo

pgb.nl

Politieke partijen buitengewoon positief over toekomst pgb - Per Saldo

nr 02 - april 2010

het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget

Politieke partijen buitengewoon

positief over toekomst pgb

Per Saldo doet een rondje Den Haag

Schrappen

begeleiding is

onacceptabel

Dit gaat voor grote

problemen zorgen

10 eropuit tips

mét korting

Per Saldo bestaat 15 jaar

“Dankzij het

pgb kunnen wij

samenwonen”

En verder…

Zo kan het ook in een

gemeente

Ledendag op 19 juni

De Kiek: “Hij snapt het”

Thijs woont sinds 2 jaar in een wooninitiatief. Gabriël en Herma geven een kijkje in het leven van hun gezin.


het voorwoord

Nieuwe jas

Voor u ligt ons ledenmagazine EigenWijs in een nieuw jasje.

Eind vorig jaar hebben we onze website www.pgb.nl vernieuwd,

zodat u de informatie op ons kenniscentrum met alles wat u

moet weten over het persoonsgebonden budget, nog makkelijker

kunt vinden. Nu was EigenWijs toe aan een opfrisbeurt. En

daarin gaan wij u, de budgethouder, nog meer centraal stellen. We willen u nog

beter informeren over nieuwe regelgeving, u nog meer inspiratie en handvatten

bieden zodat u zelf zaken desgewenst anders kunt aanpakken of waardoor u

wordt bevestigd in de keuzes die u maakt. Een voorbeeld is de column van onze

voorlichter Hans van der Knijff. Hij vertelt elk nummer een opvallend verhaal dat

hij van u heeft gehoord op een van onze ledenbijeenkomsten. Daarnaast bieden

Gabriël Enkelaar en Herma Barnhoorn een kijkje in hun leven en dat van hun

zoon Thijs, die woont in het Droomhuis. Zo kunt u zien hoe hij, samen met zijn

vrouw, werkt aan een zinvol bestaan van hun zoon.

Natuurlijk blijft EigenWijs u, zoals u al van ons gewend bent, veel informatie

leveren. Dit keer over het pgb bij een gemeente. Per Saldo ging met twee van

haar leden op bezoek bij wethouder Bakker in Huizen, die voortvarend de

taken invult die zij vanwege de Wmo moet uitvoeren. Dit laatste blijft een vast

onderdeel, een kijkje achter de schermen van Per Saldo. Nu er Tweede Kamerverkiezingen

in aantocht zijn, hebben we kritische gesprekken gevoerd met de

schrijvers van de partijprogramma’s. Ook hebben we de Kamerleden met zorg in

de portefeuille gevraagd hoe ze de toekomst van het pgb zien. Hun uitgebreide

antwoorden leest u vanaf pagina 14. Het is geweldig te merken, dat alle partijen

het pgb zo belangrijk vinden en het als instrument zien voor daadwerkelijke

vraagsturing. Nu gaat het erom dat partijen hun plannen concreet 15 maken; jaar

hoe

gaan zij het solide pgb daadwerkelijk vormgeven en hoe gaan ze huidige knelpunten

oplossen? Vooral de uitspraken over het participatiebudget zijn voor ons

en de budgethouders erg bemoedigend en positief. Ik wens u veel inspiratie.

Aline Saers, directeur Per Saldo

15 ps. Dit jaar bestaat Per Saldo, en ook het pgb, 15 jaar. In september

gaan we dit vieren met onder andere een groot feest,

jaar

daarover meer in het volgende nummer. Maar we bestaan

heel 2010 15 jaar, en om dit heugelijke feit te vieren, zijn we dit voorjaar alvast

van start gegaan met vijf extra nieuwe cursussen (zie pag 46). Omdat bij een

feestje ook leuke dingen horen, vindt u in deze EigenWijs een artikel vol tips

voor dagjes uit, mét aantrekkelijke kortingsbonnen.

Nieuw op www.pgb.nl

In steeds meer gemeenten krijgt het beleid om chronisch zieken en mensen

met een beperking te ondersteunen meer vorm. Dat merken wij bij Per Saldo

aan de ledenlijn; we krijgen steeds vaker vragen van leden over wat ze van

een pgb van de gemeente wel en niet mogen verwachten als het gaat om

het aanschaffen van een rolstoel, het aanpassen van een woning of als u

vanwege uw beperking lokaal niet kunt reizen en u niet zelfstandig gebruik

kunt maken van het openbaar vervoer. Daarom is www.pgb.nl uitgebreid

met informatie over: rolstoel, vervoersvoorziening en woningaanpassing. U

vindt ze eigenwijs onder de bovenste knop ‘Ik zoek hulp’. Alleen toegankelijk voor leden.

nr2 - 2010

04

15 jaar

www.pgb.nl

het verhaal

14 - 19 Budgethouders kiezen bewust

… ook bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Om u hierbij te helpen vroeg Per Saldo politieke

partijen naar hun standpunten over het pgb.

Zeven daarvan spraken zich duidelijk uit over

onder andere wettelijke verankering, vereenvoudiging

van de regeling en het participatiebudget.

22 - 23 Per Saldo: Schrappen begeleiding is onacceptabel

Per Saldo is erg geschrokken van het bezuinigingsvoorstel

van de ambtelijke werkgroepen

om begeleiding uit de AWBZ te schrappen. Het

volledig schrappen van begeleiding zal voor grote

problemen zorgen.

28 - 34 Eropuit, met kortingsbonnen!

Regel het met huisruil: op vakantie in een 100%

aangepast huis. Plus 10 leuke eropuit tips én een

weekendje Amsterdam.

36 - 41 Zo kan het ook in een gemeente

In Huizen hoeven budgethouders hun pgb niet

te verantwoorden. Daarnaast wordt in Huizen

niet in hokjes gedacht, maar goed gekeken naar

wat iemand wil met zijn leven en welke zorg en

diensten hij daarbij nodig heeft.

14


Inhoud

de opening

6 Daarom is het pgb voor mij belangrijk…

Op de cover staan Chantal Geilen en Mike Huis,

die dankzij het pgb kunnen samenwonen.

6 - 11 Nieuws

Met o.a. nieuwtjes van Per Saldo, uit de AWBZ,

uit de Wmo en op de digitale snelweg. Nieuws op

www.pgb.nl en de aankondiging van onze ALV.

7 De duim

Greet van Bethem krijgt een bos bloemen

van de SVB.

de column

4 -5 Onze eigen wegenwacht

Over hoe overbelaste ouders het heft in eigen

hand nemen.

10 Mijn Wijs

Kreukelige maar bijzonder leuke mensen.

24 - 25 Nieuwe columnisten stellen zich voor

Vanaf nu schrijft vader Gabriël, samen met

zijn vrouw Herma, elk nummer een column.

Zij bieden ons een kijkje in het leven van hun

gezin. Thijs (20) woont sinds enkele jaren in het

Droomhuis, een klein particulier wooninitiatief.

Een introductie.

7

vraag het lenusya

44 Eén van de pgb-consulenten van Per Saldo

beantwoordt vragen, die zij en haar collega’s

bij de ledenservice vaak voorgelegd krijgen.

de kiek

45 “Wat een verademing, iemand die het snapt”

Zonder begeleiding doet Rouke niets en wordt

hij een outsider.

wat doet per saldo voor u

46 - 48 Cursussen met geheel vernieuwd cursusaanbod.

en verder…

47 Colofon en informatie

48 Puzzel

“Wat een

verademing,

iemand die het

snapt”

28 45

24

eigenwijs

nr2 - 2010 05


de opening

Is het pgb voor u ook zo belangrijk? En wilt u ons

kort uw verhaal vertellen en op de foto voor onze

cover? Stuur dan een e-mail naar eigenwijs@pgb.nl

met uw verhaal in kort bestek en wie weet prijkt u

dan binnenkort zelf op onze cover!

nieuws

Gewijzigde openingstijden

ledenservice

Met ingang van 6 april jl. zijn de openingstijden van de

06

eigenwijs

nr2 - 2010

Daarom is het pgb

voor mij belangrijk…

Naam: Chantal Geilen

Budgethouder sinds: 2007

Lid van per Saldo sinds: 2007

“Mijn partner en ik hebben beiden onze beperkingen.

Dankzij het pgb en onze 15 zorgverleners kunnen wij gaan

samenwonen. Beiden ‘horen’ wij thuis in een woonvorm,

maar dat zal nooit lukken door onze verschillende grondslagen.

Nu wonen wij zelfstandig in een aangepast huis, in

een mooie omgeving. Dankzij het pgb hebben we samen

een toekomst. Een toekomst waar we op kunnen bouwen,

met hulp van onze zorgverleners. In september van dit jaar

gaan wij trouwen. Dankzij het pgb hebben wij deze stappen

kunnen nemen.”

Brochures

nieuws

Nieuwe uitgaven

De uitgaven zijn voor leden gratis te

downloaden op www.pgb.nl > informatie

om te downloaden. Niet-leden

kunnen deze bestellen via de webwinkel

op www.pgb.nl.

Er zijn twee brochures van Per Saldo geactualiseerd:

De bestaande brochure ‘Werken als pgb-zorgverlener’ is voor een groot

ledenservice van Per Saldo van maandag tot en met deel herzien. De volgende onderwerpen komen aan de orde: hoe werkt het

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. <

met een pgb, officieel regelen, arbeidsovereenkomst, zorgovereenkomst

met freelancer, zorgovereenkomst met zorginstelling, zorgovereenkomst

met een familielid, werkafspraken en stoppen met werken.

Een geheel herziene uitgave van de oude brochure voor

kinderen met autisme, vanaf nu getiteld ‘Pgb voor kin-

www.pgb.nl

deren met psychiatrische problemen’. Niet alleen meer

bestemd voor ouders van kinderen met autisme, maar ook

voor ouders van kinderen met andere psychiatrische problemen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde. de mogelijkheden

van het persoonsgebonden budget, persoonsgebon-

Nu op het forum

den budget of zorg in natura, de aanvraag van een persoons-

Praat mee op het forum van www.pgb.nl. gebonden budget, welke AWBZ-functies zet u in?, AWBZ-zorg

Wist u dat u uw tuinwerkzaamheden niet op school en de Rugzak, personeelszaken, administratie en

door een pgb-zorgverlener mag laten

financiën, adressen en websites en wat doet Per Saldo.

verrichten. Op het forum krijgt u allerlei

tips!

Nieuwe slimme lijst

Er is een nieuwe slimme lijst over het

zorgzwaartepakket. <

op pgb.nl

Werken als

pgb-zorgverlener

Informatie voor mensen die werken voor

houders van een persoonsgebonden budget

2010036 • Brochure PS - Zorgverlener 1 29-03-10 14:18

Een pgb voor

kinderen met

psychiatrische

problemen

2010072 • Brochure PS - KPP 1 02-04-10 12:20


Valium!

de column

hans van der knijff onze eigen wegenwacht

De betekenis van overbelasting volgens het woordenboek:

‘Werkhoeveelheid die groter is dan ideale omstandigheden vereisen;

grotere belasting dan het normale prestatievermogen

toelaat’.

In de indicatiewijzer van het CIZ staat geen definitie maar wordt

gesproken over kenmerken van overbelasting: hoge bloeddruk, slapeloosheid,

verminderde weerstand, ziektegevoeligheid, vaak huilen,

neerslachtigheid, concentratieproblemen. Maar hoe gaat de indicatiesteller

nu eigenlijk om met deze kenmerken? Hoe beoordeelt hij

of bijvoorbeeld een ouder overbelast is?

Laatst gaf ik een voorlichtingsbijeenkomst met als thema: de

indicatiestelling. Naast het geven van informatie, dagen ik en

mijn collega de aanwezige budgethouders vooral uit om zelf de

regie te nemen en niet lijdzaam af te wachten; zelfs bij de indicatiestelling.

Want bij (dreigende) overbelasting kunnen ouders een

ontheffing voor de (boven)gebruikelijke zorg krijgen, maar hoe geef

je dit aan in een indicatiegesprek? Hoe laat je je niet afschepen?

Want moeder A met een kind met een beperking vertelde in onze

bijeenkomst dat ze tegen de indicatiesteller zei dat ze overbelast is.

De indicatiesteller vroeg:“Slikt u valium?” Moeder: “Nee, dat niet.”

Indicatiesteller: “Dan bent u niet overbelast. ”

Moeder B van een kind met een beperking, gaf ook aan dat ze

overbelast is waarop de indicatiesteller reageerde: “Maar u huilt

niet; er is geen sprake van overbelasting.”

Niet alleen indicatiestellers reageren zo bijzonder. Moeder C, ook

met een kind met een beperking, ging naar de huisarts en zei:

“Ik ben overbelast.” De huisarts gluurde op zijn scherm en zei: “Ik

heb u zes jaar niet gezien, dus u bent niet overbelast.” Moeder

ging teleurgesteld naar huis. Ze voelde zich afgescheept en ze

besloot opnieuw naar de huisarts te gaan. Ze deed heel haar situatie,

met alle zorg en hulp die nodig is, uit de doeken. De huisarts

kwam terug op zijn conclusie en gaf een verklaring van overbelasting

af.

Kijk, dat is de regie nemen! Moeder C liet zich niet afschepen

met een merkwaardig antwoord, ze is opnieuw een gesprek

aangegaan, en heeft zich, zeker de tweede keer, goed voorbereid.

En dit werkt, of u nu naar de huisarts gaat of naar een indicatiesteller.

In het laatste geval zou ik ter voorbereiding ook de

CIZ-indicatiewijzer lezen. Die vindt u op www.pgb.nl, zoekwoord

'indicatiewijzer'.

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei pgbonderwerpen

door heel het land. Hij vertelt in EigenWijs één van zijn vele verhalen die

hij onderweg misschien wel van u heeft gehoord.

nieuws

de opening

Doe mee aan de

landelijke meldactie AWBZ

De hele maand april wordt er weer Meldactie AWBZ

gevoerd, bedoeld voor mensen die begeleiding, verzorging

of verpleging nodig hebben. U kunt uw ervaringen

vertellen: wat gaat goed en wat gaat er mis. U kunt

zowel online als telefonisch uw negatieve, maar ook

uw positieve ervaringen melden. Het gaat er vooral om

dat in beeld wordt gebracht welke gevolgen de bezuinigingen

hebben op nieuwe indicaties. Kunt u leven met

versobering of raakt u in de problemen? In 2009 hebben

4.500 mensen hun verhalen verteld. De resultaten

zijn aan de regering en de Tweede Kamer voorgelegd.

De nieuwe Meldactie AWBZ duurt de hele maand april.

Iedereen kan meedoen: cliënten, mantelzorgers en zorgverleners.

Melden kan via meldactieawbz.nl en telefonisch

op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur,

(030) 29 16 777. <

Soms word je verrast. Zo ook Greet van

Benthem uit Bunschoten. Zij laat de

salarisbetalingen van haar zorgverleners

lopen via de SVB en die maakte er in

december, januari en februari een flinke

janboel van. Uren werden over het

hoofd gezien en sommige zorgverleners

kregen weer te veel uitbetaald. Het zou

kunnen dat dit de schuld is van de nieuwe

formulieren die worden gebruikt; ze zijn

moeilijk te lezen en lastig te verwerken.

Greet belde met de SVB om over de

gemaakte fouten te klagen: “De SVB

erkende meteen dat die formulieren niet

zo goed zijn en ik kreeg royaal excuses

aangeboden. Maar ik zei dat ik daar niet

zoveel voor kocht.” Wat schetst haar

verbazing? Enkele dagen later werd er een

prachtig lenteboeket bij haar afgeleverd,

met een kaartje met nogmaals de

excuses. Dat verdient een duim omhoog!

Wilt u ook een duim uitdelen aan een instantie?

Omhoog, omdat u onverwacht aangenaam

verrast werd? Of omlaag, omdat u echt

verschrikkelijk werd behandeld? E-mail dan in het

kort uw verhaal naar eigenwijs@pgb.nl.

eigenwijs

nr2 - 2010 07


de opening

boek

Ik blijf thuis, het verhaal van mijn moeder

Dit boek vertelt over de ervaringen van Marijke Braam die een herseninfarct kreeg en

de strijd van haar dochter Marijke om haar moeder thuis te houden. Het boek beschrijft

hun beider gevecht met hogere instanties en het 'instellingsdenken'. Stella beschrijft hoe

ze steeds nul op rekest krijgt. Er moet op diverse regelingen een beroep gedaan worden,

vele instanties en hulpverleners gaan over de te verkrijgen zorg en hebben eigen ideeën.

Het boek is twee jaar geleden verschenen maar de inhoud blijft actueel.

Auteur: Stella Braam | paperback, 128 pagina’s | uitgever Nijgh & Van Ditmar |

maart 2008 | prijsindicatie € 11,00.

nieuws

Krijgt uw kind met psychiatrische

problemen genoeg hulp?

Krijgt u na de herindicatie nog de begeleiding die uw kind nodig heeft?

Heeft u andere hulpbronnen, zoals gemeenten en vrijwilligersorganisaties

weten te vinden? Welke hulp zoekt u, nu hulp vanuit de AWBZ minder

wordt? Wat zijn de gevolgen voor uw kind en uw gezin als u onvoldoende

hulp heeft kunnen vinden? Op deze

vragen wil Het Landelijk Platform

GGz graag een antwoord, zodat zij

beleidsmakers en politiek kan informeren

hoe de hulpverlening verbeterd

kan worden. Vul nu de enquête

in op www.pgb.nl > nieuws > 31

maart 2010. Dat kan nog tot 10 mei.

08

Website over het

zorgzwaartepakket

www. zorgzwaarte-pakket.

nl geeft nieuwe en bestaande

cliënten van verblijfszorg

praktische informatie over

de zorgzwaartepakketten.

eigenwijs

nr2 - 2010

nieuws

Reacties op vorige EigenWijs deel 1

‘In de laatste EigenWijs schrijft u dat er voor ondercuratelestelling

een advocaat nodig is. Dat is onjuist’,

schrijft Jos Huijser. ‘Dat is al enkele jaren niet meer het

geval’, schrijft ook Jelle Hoekstra, van een bureau dat

zich heeft gespecialiseerd in belastingzaken, financiën

en belangenbehartiging voor mensen met een uitkering

en zorggebruikers. ‘Curatele kan bij het kantongerecht

worden geregeld zonder tussenkomst van een

advocaat. Mentorschap is in geval van pgb-beheer niet

relevant, omdat een mentor geen bevoegdheid heeft

voor geldzaken.’

Dank voor uw reacties, u heeft gelijk. Onze excuses

voor deze storende fout. <

www.pgb.nl

Nieuw op www.pgb.nl

Wekelijks brengen we belangrijk nieuws voor budgethouders op het nieuwsdeel van onze website

www.pgb.nl. Een greep uit de afgelopen maand.

• Knelpunten Per Saldo in de Tweede Kamer, de VVD stelde vragen aan staatssecretaris Bijleveld-

Schouten van ministerie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een brief van Per Saldo.

• Misstanden op zorgboerderij in Zembla, reactie van Per Saldo

• Op naar een betere regeling voor het pgb, brief van Per Saldo aan de politieke partijen

• Proef met wooninitiatieven voor mensen met autisme, oproep van de NVA

• Indicatiestelling moet beter, brief van Per Saldo aan Tweede Kamerleden

• Maak het werken met een pgb eenvoudiger, brief van Per Saldo aan staatssecretaris en parlementariërs.


Ledendag op 19 juni

de opening

Zaterdagmorgen 19 juni aanstaande houdt Per Saldo haar Algemene Ledenvergadering. Deze ochtend

worden de jaarrekening en het jaarverslag van 2009 besproken. Verder wil Per Saldo de nieuwe plan-

nen van een aantal partijen voor de nieuwe regeerperiode presenteren, als het gaat om de langdu-

rende zorg. Ook zullen we partijen vragen hun voorstellen voor de bezuinigingen aan ons te presen-

Locatie

teren. We verwachten dat een aantal woordvoerders dit in levende lijve komt vertellen.

De ledendag begint om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur.

Locatie: Jaarbeurs, het Beatrixgebouw op de 7e etage,

Jaarbeursplein in Utrecht. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk

en gemakkelijk te bereiken per auto of per openbaar vervoer.

Aanmeldformulier Ledendag 19 juni

Naam

Lidnummer

Adres

Postcode Woonplaats

E-mailadres

Aantal personen

Ik neem deel aan de ledendag en

Ik ontvang de agendastukken graag per post

Ik ontvang de agendastukken graag in

grootletterdruk per post

Ik ontvang de agendastukken graag per e-mail

Ik maak gebruik van een rolstoel

Ik maak graag gebruik van ADL-assistentie

Aanmelden spreekuur

Ik wil me aanmelden voor het spreekuur

met een pgb-consulent tussen 9.30 en 10.30 uur

Aanmeldformulier

Als u wilt deelnemen aan de ledendag dan kunt u zich aanmelden

voor 16 mei door bij voorkeur het aanmeldformulier in te

vullen op www.pgb.nl, zoekwoord ALV-2010-1. Beschikt u niet

over internet, dan kunt u onderstaande strook insturen.

Ik kom niet naar de ledendag maar

Ik ontvang de agendastukken graag per post

Ik ontvang de agendastukken graag in

grootletterdruk per post

Ik ontvang de agendastukken graag per e-mail

(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)

Terugsturen graag uiterlijk 16 mei a.s. naar:

Per Saldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht

eigenwijs

nr2 - 2010 09


de opening

nieuws

Reacties op vorige

EigenWijs deel 2

10

eigenwijs

nr2 - 2010

de column

marja morskieft mijn wijs

In de laatste EigenWijs stond een artikel over tijdelijk

verblijf, ofwel logeer-/weekendopvang. Punt 1 bij stap 1

heeft enige nuancering nodig. Het is niet zo strikt dat

u eerst een indicatie in functies in de AWBZ nodig hebt

Kreukelige maar

bijzonder leuke mensen

om voor tijdelijk verblijf in aanmerking te kunnen komen.

5

Verblijf kan ook als enige functie worden geïndiceerd,

Vannacht liep ik in Lissabon. Nu ja, niet echt, want lopen dat is

maar in de meeste gevallen zal dit niet zo zijn vanwege

geen sinecure. Die prachtige stad strekt zich uit over vele heuvels.

de extra zorg die tijdens dit verblijf meestal nodig is.

De straten zijn belegd met door de eeuwen gepolijste steentjes.

Zelfs met de rolstoel is het een heel karwei.

Wij waarderen uw reactie

Vroeger liep ik hele dagen door Lissabon. Nu nog enkel in mijn

We vinden het fijn als u reageert op de artikelen in

dromen. Bestijg ik de Rua de Sao Bento vanaf de Taag tot aan de

EigenWijs. Daardoor kunnen we u en de andere 24.000 Largo do Rato. Het is gloeiend heet, maar ik zweet geen druppel.

leden van Per Saldo nog beter informeren. Stuur uw

In mijn dromen ken ik de plattegrond, voel ik de gladde keitjes

reactie naar eigenwijs@pgb.nl. <

onder mijn voeten, de sensatie van het uren lopen. Ongemerkt

brengen mijn benen me de hele stad door.

nieuws

Daar dacht ik vandaag aan toen me de opmerking van de begrafenisondernemer

te binnen schoot. “Tis toch niks meer…”

Vervoer en extra zorgzwaarte Na een overlijden in mijn familie zaten we op hem te wachten.

in een pgb zzp beter geregeld Met een hoogrode kleur kwam de man ten slotte binnenvallen.

jaar

Zijn innige deelneming, “oh-gotte-got wat erg en dat neef Wim

Een groot aantal óók al dood was, dat zorgt voor extra drukte”, verontschuldigde

mensen met

hij zijn late komst. Maar, voegde hij er gevoelvol aan toe: ‘’t was

een zorgzwaar- toch al niks meer, ’t zat al in een rolstoel.” Hij had mijn Quickie

tepakket (zzp)

nog niet gespot.

signaleerde dat Voortvarend klapte hij zijn laptop open en leidde ons professio-

hun indicatie

neel door het keuzemenu. Van cake tot volgauto’s tot houtsoor-

voor vervoer

ten. “Warm”.

niet altijd werd Intussen zat ik na te denken over zijn opmerking. ‘Niks meer…’ Zo

opgenomen

werd er dus over mij en mijn wielende collega’s gedacht. Zou er

in het indica-

voor ons een ingekort en extra goedkoop keuzemenu in zijn laptiebesluit.

Hierdoor werd dit ook door het Zorgkantoor

top staan? Want tja…’al in een rolstoel’.

niet gehonoreerd. Dit knelpunt is nu na herhaaldelijk

Maar vandaag bedacht ik: hij is natuurlijk geen uitzondering. Zo

aandringen door Per Saldo opgelost. Indien een indica-

kijken veel mensen, beleidsmakers en geldverdelers naar ons,

tie voor begeleiding met vervoer wordt afgegeven door

met een gevoel van: ‘tja….’

CIZ of Bureau Jeugdzorg, zal het zorgkantoor het tarief

Kun je bij de Paralympics racen of tennissen wat je kunt, doodge-

begeleiding met vervoer hanteren bij het berekenen van knuffeld worden door Erica T., het eerste gevoel blijft: ‘tja…’

de hoogte van het pgb bij een zzp. Ook bleek bij mensen Toen werd ik inenen heel ongerust over de aangekondigde bezui-

met een hoog zzp dat het budget niet altijd toereikend

nigingen. Zou dat tja-gevoel daarbij ook een rol spelen? Zouden

was voor de benodigde zorg. Als dat het geval is, heeft

wij, kreukelige maar bijzonder leuke mensen, het moeten afleg-

het Zorgkantoor nu de bevoegdheid gekregen om bij de gen tegen F16’s en hypotheekrenteaftrek voor de vermogende

hogere zzp’s af te wijken van de omrekeningstabel en

burgers? Want tja, daar zeg je niet van: ‘tis al niks meer’, al bren-

kan het een hoger pgb vaststellen. Denkt u dat u hierop gen ze hun dagen in ergerlijke nutteloosheid door.

aanspraak kunt maken? Dan moet u zelf een gemoti-

Was zomaar een ongerust gevoel.

veerd verzoek indienen bij uw Zorgkantoor. Kijk voor

En hoewel mijn hoofd er helemaal niet naar staat - dat vertoeft

meer informatie op www.pgb.nl > nieuws > 30 maart

nog in Lissabon - nam ik me voor om bijzonder goed na te den-

of zoek op ‘vervoer’ of ‘extra zorgzwaarte’ of bel naar de

ken over mijn stem bij de komende verkiezingen.

ledenservice. <

Moet u ook doen.


nieuws

Uitwisselen met zorgfunctie verpleging

15

Het is ons pas onlangs bekend geworden dat u met een pgb-AWBZ in alle doelgroepen alle zorgfuncties binnen

de AWBZ met elkaar kunt uitwisselen. Tot nu toe meldde Per Saldo dat wanneer u tot de doelgroep geestelijke

gezondheidszorg en verstandelijke-/zintuiglijke beperking behoorde, dit niet mogelijk was met de functie verpleging.

Dit is onjuist. jaar

Ook u mag als dat nodig is verpleging inko-

pen al bent u daar niet voor geïndiceerd.

Bestedingsvrijheid

Datzelfde geldt voor het besteden van uw pgb aan functies waarvoor

u weliswaar geen indicatie meer krijgt, maar waar u wel uw

pgb voor wilt inzetten. Dat betreft met name begeleiding van

kinderen op school en begeleiding bij lichte beperkingen of bij

maatschappelijke activiteiten (participatie). Hiervoor krijgt u weliswaar

geen extra budget meer, maar u mag er wel uw pgb aan

besteden. Dit kan vanwege de bestedingsvrijheid die u als pgbhouder

geniet.<

nieuws

15 jaar

de opening

Beslistermijn bezwaarschrift

In de laatste EigenWijs stond een mededeling over de veranderde beslis-

termijn bij een bezwaarschrift. Ter aanvulling daarop is belangrijk te

weten dat de beslistermijn ingaat vanaf de datum waarop de termijn voor

het indienen van het bezwaarschrift is verstreken en dus niet vanaf de

datum waarop uw bezwaarschrift is verstuurd. Voor de indicatieorganen

(Bureau Jeugdzorg, CIZ, gemeente) en zorgkantoor gelden de volgende

termijnen: binnen zes weken beslissen, met mogelijke verlening van

6 weken (maximaal 12 weken).

Wanneer er advies gevraagd wordt aan het CVZ is de maximale termijn 22

weken. Als een gemeente een adviescommissie inschakelt: maximale duur

18 weken. <

Per Saldo viert 15-jarig jubileum:

Gratis 15 weken ePGB!

Ter ere van ons vijftienjarig jubileum, mogen leden van Per Saldo 15 weken lang gratis

gebruik maken van ePGB. Dat is dus ruim drie maanden en maar liefst 30% korting!

Wat is ePGB eigenlijk?

Met ePGB, een gezamenlijk initiatief van Per Saldo en het Persoonlijk Zorg Netwerk, houdt u

eenvoudig online uw pgb-administratie bij en kunt u de verantwoording van uw pgb beheren.

Dit gaat snel, is veilig en de verantwoording is volgens de geldende regels.

De voordelen op een rij: • Alles volgens de laatste regels bijhouden • Inzicht in uw budget •

Verantwoordings-formulieren stellen zichzelf samen • Iedereen kan het! • Binnen 1 minuut

aan de slag •

Leden van Per Saldo mogen nu 15 weken lang gratis gebruik maken van ePGB. Afhankelijk

van het aantal zorgverleners kost het u na deze gratis proefperiode € 9,95 tot € 19,95 per

maand. Meer weten? Kijk op www.epgb.nl/persaldo.

eigenwijs

nr2 - 2010

11


het verhaal

Budgethouders

kiezen bewust

… ook bij de Tweede Kamer verkiezingen

Met de verkiezingen in aantocht legde

Per Saldo de woordvoerders ‘zorg’ van

CDA, CU, GroenLinks, PvdA, SGP, SP en VVD

drie vragen voor. Zo weet u wat de ver-

schillende standpunten zijn als het gaat

om het pgb. Alle partijen zijn opmerkelijk

positief over het ultieme doel waarnaar

Per Saldo streeft: het participatiebudget.

14

eigenwijs

nr2 - 2010

Nu nog de uitvoering ervan.

Met dank aan: Jan de Vries, Esmé Wiegman, Jolande Sap,

Agnes Wolbert, Kees van der Staaij, Renske Leijten en

Anouchka van Miltenburg


het verhaal

Jan de Vries Esmé Wiegman Jolande Sap Agnes Wolbert Kees van der Staaij Renske Leijten Anouchka van Miltenburg

CDA CU GroenLinks PvdA SGP SP VVD

1. Vindt uw partij het belangrijk dat mensen naast zorg in natura, wettelijk recht hebben

om te kiezen voor een persoonsgebonden budget?

CDA Voor onze partij is het van belang dat mensen kunnen kiezen en ook een bewuste keuze maken, voor

een pgb of voor zorg in natura. Beide keuzemogelijkheden - en de consequenties van beide opties -

moeten voor zorgvragers helder zijn. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat zij moeten kiezen

voor het pgb, omdat deze zorg via zorg in natura niet voorhanden zou zijn.

Budgethouders moeten ook hun verantwoordelijkheid aankunnen.

Voor het CDA is het belangrijk dat er organisaties als Per Saldo zijn, die een uitgebreide voorlichting

van de voor- en nadelen van het pgb geven.

CU Ja, keuzevrijheid is een groot goed. Het pgb geeft goede mogelijkheden voor zorg op maat. Ook is het

prachtig als het pgb bijvoorbeeld ouders in staat stelt voor hun gehandicapte kind in de thuissituatie

te kunnen blijven zorgen.

GroenLinks Onze partij wil het pgb behouden en versterken. Niet voor niets heet het zorghoofdstuk van ons

verkiezingsprogramma ‘regie over zorg’. Voor GroenLinks is het belangrijk dat wie afhankelijk is van

zorg en ondersteuning, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven behoudt. Het pgb garandeert de

vrijheid om te kiezen voor zorg thuis, maar geeft ook regie over de zorg in een instelling. Daarom wil

GroenLinks dat het eenvoudiger wordt om voor een pgb te kiezen.

PvdA Jazeker, onze partij vindt het wettelijk recht belangrijk, omdat het pgb voor veel mensen de kwaliteit

van leven bepaalt. Dan moet je niet afhankelijk zijn van een subsidieregeling, want die is veel minder

betrouwbaar. Een wettelijke garantie is daarom veel beter en erkent het volwaardig alternatief.

SGP Wij vinden dat mensen die zelf hun zorg kunnen regelen, recht hebben op een pgb omdat de SGP de

keuzevrijheid van mensen belangrijk vindt. Mensen die zelf de zorg kunnen regelen die zij nodig hebben,

zijn daarmee niet meer afhankelijk van zorgaanbieders.

SP Het pgb is voor veel mensen een goede vorm om zelf de zorg te regelen, zorg die zij nodig hebben.

Een wettelijk recht is voor ons een stap te ver, want daar kleven enorme nadelen aan. Het zou betekenen

dat iedereen een pgb af kan dwingen, ook als de omgeving van mening is dat iemand het

geld voor de zorg beter niet zelf kan beheren. Uiteraard kan er dan gebruik gemaakt worden van een

bemiddelingsbureau, maar dat maakt ook kwetsbaar. De SP zou graag zien dat mensen die kiezen

voor een pgb beter worden begeleid en dat er beter wordt bekeken of dit de beste vorm is om de

zorg te organiseren. Hierbij is het wel essentieel dat zorg in natura ook mogelijk is (denk aan de vele

zorgaanbieders die géén zorg in natura aanbieden), en dat het uiteraard zorg op maat is dat gegeven

wordt.

VVD Wij zijn voor een wettelijke verankering van het pgb.

eigenwijs

nr2 - 2010

15

>>


het verhaal

2. Vindt uw partij het wel/niet belangrijk dat de individuele zorgvraag als uitgangspunt

wordt genomen, waardoor er bij de zorgvrager thuis zorg op maat kan worden geleverd?

Ook als er een financieel gunstiger alternatief in zorg en natura (zoals opname in

een instelling) aanwezig is?

CDA Voor ons is keuzevrijheid voor de zorgvrager een groot goed en dient dus de individuele zorgvraag

het beginpunt te zijn voor de indicatiestelling en de daadwerkelijke zorgverlening. Voor de ene zorgvrager

is dit in de thuissituatie en voor de ander is dat in een kleinschalige of grootschalige voorziening.

Het CDA vindt het van groot belang dat in de thuissituatie of in kleinschalige voorzieningen

kwalitatief goede zorg geleverd wordt. We zullen wel moeten beseffen dat er zowel kwalitatieve als

financiële grenzen zijn aan de mogelijkheid van zorg thuis.

CU Wat is uiteindelijk financieel gunstiger? Het pgb biedt vaak meerwaarde die in vergelijkingssommen

niet tot uitdrukking wordt gebracht.

GroenLinks Voor onze partij is het belangrijk dat de individuele zorgvraag centraal staat en de zorg zoveel mogelijk

wordt afgestemd rondom degene die de zorg nodig heeft. Opname in een instelling mag wat

GroenLinks betreft nooit voortkomen uit financiële redenen. Daarom heeft GroenLinks zich in de

Tweede Kamer verzet tegen de AWBZ pakketmaatregelen.

PvdA De individuele zorgvraag zou natuurlijk altijd het uitgangspunt moeten zijn. Cliënten zouden met een pgb

in principe niet over meer budget moeten beschikken dan de tarieven die voor de zorg in natura beschikbaar

zijn. Dat tast de onderlinge solidariteit aan, en dat is een groot goed, zeker in de zorg.

SGP Wij vinden dat mensen die (langdurig) zorg nodig hebben, de mogelijkheid moet worden geboden

zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te blijven wonen. De individuele zorgvraag moet dat wel mogelijk

maken. Essentieel daarbij is dat er in de directe woonomgeving goede voorzieningen zijn en ter

plaatse hoogwaardige zorg geleverd kan worden. Het pgb is een heel mooi instrument om dat doel te

bereiken.

SP Zorg op maat moet altijd het uitgangspunt zijn, voor zowel mensen die zorg in natura krijgen als

mensen die kiezen voor een pgb. Opname in een instelling, op financiële gronden, wijst de SP af.

Overigens ook het omgekeerde; wanneer iemand wenst in een instelling te wonen, moet dat mogelijk

gemaakt worden. Maar met de invoering van de zorgzwaartepakketten zien we toch steeds meer

dat de financiële grond eerst wordt onderzocht en daarna pas de wens.

VVD Onze partij is van mening dat het onderscheid tussen intramurale (in een instelling) en extramurale

zorg (zorg thuis) moet verdwijnen. En dat er voor de AWBZ een glasheldere polis komt, met individuele

persoonsvolgende budgetten. Deze budgetten worden toebedeeld op basis van wat de cliënt

nodig heeft. Zorgvormen ontstaan op basis van budgetten en niet op basis van historisch gegroeid

aanbod.

16

eigenwijs

nr2 - 2010

Binnenkort kunt u ook weer de stemwijzer

invullen op www.stemwijzer.nl. U krijgt

dan niet alleen een 'advies', u kunt vooral

met behulp van de stemwijzer in kort bestek

nagaan waar de partijen in de verkiezingsstrijd

nu echt voor staan.


het verhaal

3 Budgethouders kiezen voor eigen regie, maar ze kiezen niet voor hoge administratieve

lasten. Welke concrete mogelijkheden ziet u om het werken met een pgb eenvoudiger

te maken?

CDA Er moet een goede balans zijn tussen vertrouwen en controle. Wij zijn van mening dat er met administratieve

lastenverlichting nog een wereld te winnen is. Onze collega Sabine Uitslag heeft ook in

het Algemeen Overleg administratieve lasten in de Tweede Kamer aangegeven dat er tussen het

Zorgkantoor en budgethouder veel meer digitale informatie zou moeten kunnen worden uitgewisseld.

Zie ook de CDA-motie om de minutenregistratie in de zorg zonder verblijf af te schaffen. Dit

zou ook heel veel irritatie en administratieve lasten kunnen schelen. Zo komt er meer tijd vrij voor de

zorgvragers en budgethouders.

CU Niet om de haverklap opnieuw indiceren terwijl de zorgvraag gelijk blijft. Uitgaan van vertrouwen en

steekproefsgewijs af en toe checken of alles klopt.

GroenLinks Onze partij heeft zich ingezet voor het netto uitbetalen van het pgb. Met het netto-pgb weet de

budgethouder direct welk budget besteed kan worden en wordt nodeloos heen en weer schuiven van

geld voorkomen.

PvdA In de eerste plaats zouden de indicatiestellingen voor mensen met chronische beperkingen grotendeels

moeten verdwijnen. Voor veel zorg is deze eigenlijk niet nodig. Wat mij betreft zouden pgbhouders

die bewezen hebben de zaken netjes voor elkaar te hebben, ook minder hoeven te verantwoorden.

Helaas is die verantwoording steeds meer nodig gebleken, maar mensen die jaren bewezen

hebben goed met hum pgb om te kunnen gaan, zouden daarvoor beloond moeten worden met minder

papierwerk.

SGP De sterk toegenomen regeldruk wordt door de hele zorgsector en door cliënten als een groot probleem

ervaren. Goede, verantwoorde zorg moet weer op de eerste plaats komen en niet allerlei regeltjes

die daar weinig aan bijdragen. Wij nemen de noodkreten van zorginstellingen, medewerkers,

patiënten, cliënten en hun ondersteuners serieus. Daarom vindt de SGP dat er in de komende periode

een groot project ‘vermindering regeldruk zorg’ moet komen, die tot doel heeft om de regeldruk in de

zorg met nog eens tenminste 25 procent te verminderen. En het mooie is: deze doelstelling kost geen

geld, het levert juist geld op. Geld dat weer kan worden ingezet voor verantwoorde zorg!

Een belangrijke vermindering van de administratieve lasten kan bereikt worden door het invoeren

van een ePGB, waarmee budgethouders hun budget eenvoudiger kunnen verantwoorden via het

internet. Tegelijkertijd kan het ePGB een enorme stap voorwaarts zijn om de beeldvorming weg te

nemen dat het pgb onbeheersbaar zou zijn. Daarnaast is goede ondersteuning voor budgethouders

essentieel.

SP Iemand met een pgb zal verantwoording moeten afleggen over de besteding van de middelen. Dat

geldt immers ook voor zorginstellingen die werken via zorg in natura. Maar er zijn veel zaken die

irritatie opleveren, voor iedereen die met zorg te maken heeft. Wat heeft het in hemelsnaam voor zin

om tijd te registreren? Wat zegt dat over de kwaliteit van de zorg? Helemaal niets. Daarom moet er

een einde komen aan het productdenken, en de registratie ervan. Er moet ook een einde komen aan

het verantwoorden per minuut. Het moet voldoende zijn om aan te geven op welke wijze de zorg is

georganiseerd, wie het uitvoert en wat dat heeft gekost. Wanneer er steekproefsgewijs gecontroleerd

wordt, betekent dat niet een papierencontrole, met alle bureaucratie erom heen, maar een échte

controle. Ook mensen die zorg organiseren met een pgb kunnen dan bezocht worden door een team

van deskundigen die met de pgb-houder kijken naar (eerst!) de kwaliteit van de zorg en dan naar de

besteding van de middelen.

VVD Door een eenvoudiger wijze van indiceren en verantwoorden op basis van gerealiseerde doelen is

een administratieve vereenvoudiging denkbaar. Dit geldt overigens ook voor instellingen. Wij zijn van

mening dat bij de keuze voor eigen regie ook hoort dat je in staat bent een gedegen administratie

te voeren, eventuele invulling te geven aan het werkgeverschap en het beoordelen van de geleverde

kwaliteit. Het is noodzakelijk dat voor het besteden van geld dat uit de samenleving komt, op een

goede manier verantwoording wordt afgelegd.

eigenwijs

nr2 - 2010

17

>>


het verhaal

4. Welke oplossingen ziet u om meer samenhang in het gehandicaptenbeleid te realiseren?

Wat vindt u van het antwoord van Per Saldo hierop: het participatiebudget,

met één integrale indicatie, één ontschot te besteden budget en één verantwoording.

Steunt u dit streven en zo ja, hoe geeft u daar vorm aan?

CDA Voor ons is de zorgvrager als mens het vertrekpunt. Hij of zij is niet zomaar op te delen. Mensen

met een beperking kunnen op meerdere terreinen zorg of ondersteuning nodig hebben. Vandaar

dat het CDA een groot voorstander is van integraal indiceren. In de Kamer heeft het CDA daarom

ook het initiatief genomen tot een toekomstonderzoek dat moet leiden tot concrete stappen.

Eén integrale indicatiestelling met één (digitaal) loket. Het is het essentieel dat de samenwerkende

uitvoeringsorganisaties voluit en actief deelnemen en betrokken zijn. Het CDA kiest eerst voor het

duurzaam verankeren van het pgb, voordat gekozen wordt voor een breder participatiebudget.

CU Ik steun het streven van harte. De schotten in de zorg en sociale voorzieningen zijn vreselijk. De

AWBZ vormt soms een hindernis tot het verrichten van arbeid. We belijden participatie allemaal

met de mond, maar dat moet ook waargemaakt kunnen worden. Het debat moet gaan over de

manier waarop de eigen regie versterkt kan worden. Dan denk ik aan de samenhang tussen de

Wmo en de AWBZ, over de samenhang van de afzonderlijke regelingen voor mensen met een

handicap. De evaluatie van het experiment participatiebudget (VWS regelingen samen met

Sociale Zakenregelingen) laat zien hoe lastig het is om vanuit de bestaande regelgevingen de

eigen regie en mogelijkheden van mensen met een beperking te versterken. Vergeet ook niet

het gebruik van het pgb in de zorgverzekeringswet en wat zich afspeelt rond de ziekenhuisverplaatste

zorg. Overheveling van onderdelen van de AWBZ naar de Zvw leidt weer tot een nieuwe

– in veel situaties onwenselijke knip – namelijk tussen verpleging en verzorging.

Veel pgb-houders hebben één thuishulp voor zowel de verpleging als de verzorging. Het is

onwenselijk wanneer dit door stelselwijzigingen in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Er

moeten logische keuzes kunnen worden blijven gemaakt. Mogelijk kan een flexibel declaratiesysteem

hier een oplossing bieden.

GroenLinks Indicatiestelling kan en moet veel eenvoudiger. Wij pleiten in het verkiezingsprogramma voor

het vereenvoudigen van de indicatiestelling door deze meer bij huisartsen en wijkverpleegkundigen

te leggen. Ook pleiten we voor één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs,

werk en inkomen. GroenLinks is voorstander van het ontschotten van de verschillende regelingen

waar budgethouders mee te maken krijgen. Onze partij doet dat door de AWBZ naar de

publieke basisverzekering over te hevelen, als deze wordt uitgevoerd door publieke zorgverzekeraars,

zonder winstoogmerk.

PvdA Wij zijn groot voorstander van het participatiebudget. Onze partij is in de afgelopen kabinetsperiode

heel actief geweest in het voorbereiden van het ontschotten van allerlei indicatieprocessen.

Veel mensen die gebruik maken van AWBZ-gefinancierde zorg, hebben ook met de WWB

(Wet Werk en Bijstand) te maken of met Sociale Zaken. Daarom hebben we moties ingediend

die moeten leiden tot ontschotting van die verschillende regelingen, zodat mensen bijvoorbeeld

maar één keer hun gegevens hoeven op te geven. Het is ontzettend complex om daar één aanpak

van te maken, want het gaat om een waar woud van regelingen. Maar het loont de moeite

en zal voor de mensen die ermee te maken krijgen, echt wat opleveren!

SGP Het idee van Per Saldo is voor ons niet nieuw. Wij vinden het al langer belangrijk dat er een

participatiebudget wordt ingevoerd voor mensen die alle begeleiding en ondersteuning op alle

levensterreinen zelf willen regelen en daar ook toe in staat zijn. De SGP zet zich daarnaast in

voor één onafhankelijke integrale indicatiestelling voor alle regelingen waar mensen vanwege

hun beperking een beroep op moeten doen. Er moet één (lokaal) loket komen waar een onafhankelijke

en integrale indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen wordt uitgevoerd.

Met één intake worden de hulpvragen van de cliënt op de verschillende levensterreinen

in één keer meegenomen. Om het paard niet achter de wagen te blijven spannen, moeten de

verschillende financieringsstromen beter op elkaar worden afgestemd.

18

eigenwijs

nr2 - 2010


SP De SP wil graag kijken naar heel de mens en niet sec een onderdeel van de mens (werk of wonen

of zorg). Dat kan via een participatiebudget en een indicatie die kijkt naar heel de mens. Hierbij

willen wij wel aangeven dat het niet om een bezuiniging moet gaan. Want wanneer mensen

met als argument ‘efficiëntie’ opeens minder budget zouden krijgen, dan spannen we het paard

achter de wagen.

De SP steunt het streven om te komen tot één participatiebudget. Dit is voor mensen met

een beperking ook nodig, omdat alles samenhangt. Goed wonen, deelnemen aan de samenleving

en de zorg die dat ondersteunt. Hiervoor is het nodig dat de ministeries Sociale Zaken en

Volksgezondheid gewoon goed samenwerken en de indicatiestellers ook. De vraag is eigenlijk

wel of het nodig moet zijn dat er een indicatie gesteld wordt door verre instanties als het UWV

en het CIZ. De SP zou graag zien dat mensen met een beperking, samen met deskundigen, zélf

gaan indiceren. Wat is er nodig? Wat kan er gerealiseerd worden en welke afspraken maken we?

Dit mondt dan uit in een soort van leefplan dat als indicatie geldt. Mochten de verschillende

partijen niet uit dit leefplan komen, dan moet er een mogelijkheid zijn om een onafhankelijke

derde te laten oordelen over het geschil.

VVD Wij ondersteunen dit streven. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om te komen tot één

participatie budget volgens de ideeën van Per Saldo.

Wij hebben opgeroepen initiatieven te nemen. Wij zijn van mening dat een volgende regering

dit budget vorm moet geven.

De VVD heeft in 2009 een initiatief gepresenteerd waarin wij voorstellen de Wsw, Wajong en

WWB samen te voegen tot één nieuwe wet, de Participatiewet, met als doel de bureaucratie en

de hokjesgeest te doorbreken. Dit initiatief past bij de wensen van Per Saldo om te komen tot

één participatie budget.

Vlak nadat het kabinet is gevallen heeft Per Saldo de woordvoerders met zorg in de portefeuille

en de programmaschrijvers een e-mail gestuurd met daarin argumenten waarom het pgb een goed

en belangrijk instrument is. Onze lobbyisten zijn blijvend in gesprek met de politieke partijen.

Mensen met een langdurige beperking willen gewoon een baan en een gezin, op bezoek gaan

bij vrienden en familie, actief zijn in vrijwilligerswerk, enz. Kortom; gewoon meedoen in onze

samenleving. Een pgb biedt die mogelijkheid. Met een pgb houd je de regie over je eigen leven.

Het persoonsgebonden budget draagt tevens bij aan het oplossen van het dreigende tekort aan

personeel in de zorg. Het pgb bereikt namelijk mensen op de arbeidsmarkt die anders wellicht

nooit in de zorg zouden stappen. Het pgb is bovendien per saldo goedkoper. Mensen met een pgb

kopen vaak op creatieve en efficiënte wijze precies de zorg in die zij nodig hebben. Niet besteed

geld storten zij aan het eind van het jaar terug.

Voorwaarden:

Indicatiestelling is onafhankelijk, integraal en aan te vragen via één loket.

De keuze voor een pgb is weloverwogen op basis van goede informatie.

Budgethouders krijgen goede kostenloze ondersteuning bij het omgaan met pg.

Het pgb is eenvoudig te beheren, eenvoudig te verantwoorden en breed inzetbaar.

Het pgb is toereikend om de benodigde zorg en voorzieningen in te kunnen kopen.

het verhaal

Verkiezingen in aantocht: wat doet Per Saldo?

www.pgb.nl

Hoe we denken dit te kunnen bereiken, kunt u lezen op www.pgb.nl bij nieuws, actueel, gepubli-

ceerd op 11 maart met als kop: ‘Op naar een betere regeling voor het persoonsgebonden budget’.

eigenwijs

nr2 - 2010

19


het verhaal

Hoe zal Den Haag reageren

op de bezuinigingsvoorstellen?

Per Saldo:

Schrappen begeleiding

is onacceptabel

Per Saldo is erg geschrokken van het bezuinigingsvoorstel in de Heroverwegingen van

22

de ambtelijke werkgroepen om begeleiding uit de AWBZ te schrappen. Gemeenten

krijgen slechts de helft van het huidige budget om mensen die begeleiding verliezen

op te vangen vanuit de Wmo. Gemeenten hebben daarbij beleidsvrijheid en zijn niet

verplicht een individuele voorziening aan te bieden. Vanwege de pakketmaatregel,

die vorig jaar werd ingevoerd, zijn al veel

budgethouders (een deel van de)

begeleiding kwijtgeraakt. Zij worden

daarbij niet goed opgevangen door de

gemeenten en moeten een steeds groter

eigenwijs

nr2 - 2010

beroep doen op mantelzorgers.

Het volledig schrappen van begeleiding zal

voor nog grotere problemen zorgen. Net als

het voorstel om verstandelijk gehandicapten met een

IQ van 70 en hoger uit te sluiten van AWBZ-zorg. Grote

groepen mensen vallen tussen wal en schip; het wordt

voor kinderen met een beperking steeds lastiger om

onderwijs te volgen en mantelzorgers raken overbelast.

Des te meer omdat de norm van gebruikelijke zorg voor

persoonlijke verzorging en begeleiding met 90 minuten

per week wordt verhoogd. Dat vindt Per Saldo een hele

verkeerde ontwikkeling. In de Heroverwegingen staat dat


er voor schrijnende gevallen een hard-

heidsclausule wordt geïntroduceerd.

Deze clausule zal echter maar op

maximaal 2% van de gevallen worden

toegepast en vraag is hoe schrijnend

een geval moet zijn om daarvoor in

aanmerking te komen.

4 varianten

De werkgroep langdurige zorg heeft

vier varianten uitgewerkt waarin de

verantwoordelijkheid in de uitvoering

van de AWBZ er bij drie varianten er

duidelijk anders uitziet dan in de huidige

AWBZ.

1. De variant ‘Eigen Regie’

Deze variant legt zoveel mogelijk

de regie bij de cliënt. Voor een grote

groep mensen wordt de zorg in natura

die zij nu afnemen omgezet in een

persoonlijk budget. Daarmee, zo is

de aanname in deze variant, kunnen

cliënten zelf maximaal hun keuzes

bepalen in de wijze waarop zij in hun

zorg willen voorzien.

2. De variant ‘Zorg Dichtbij’

Deze variant ziet de gemeente als coördinator van de

zorg. In deze variant ligt de verantwoordelijkheid bij de

gemeenten. Het recht op zorg wordt vervangen door het

compensatiebeginsel. Gemeenten kunnen door het voorzieningenkarakter

beter maatwerk bieden. Het is aan het

gemeentelijk beleid om af te wegen op welke wijze men

persoonsgebonden budgetten wil aanbieden of eigen

bijdragen wil invoeren.

3. De variant ‘Zorg Verzekerd’

Deze variant gaat uit van een stelsel met concurrerende

verzekeraars. De uitvoeringsverantwoordelijkheid komt

in handen van de zorgverzekeraars. Zij treden op als

belangenbehartiger voor hun verzekerden door voor hen,

in onderlinge concurrentie, zorg te contracteren. Zij kunnen

daarbij ook een goede aansluiting bewerkstelligen

tussen geneeskundige zorg (ZVW) en langdurige zorg.

4. De variant ‘AWBZ versoberd’

In deze variant blijft de AWBZ voorlopig voortbestaan.

Deze variant levert al in 2015 de besparing van 20 procent

zonder grote stelselwijziging.

het verhaal

Meer zorg op maat, minder administratieve

lasten én goedkoper

Per Saldo ziet goede mogelijkheden in de variant getiteld

‘Eigen Regie’. De variant ‘Eigen Regie’ legt zoveel mogelijk

de regie bij de cliënt. Mensen ‘met voldoende redzaamheid’

krijgen een individueel recht in de vorm van een

persoongebonden budget (pgb, zoals we dat nu kennen)

of een persoonsvolgend budget (pvb: een voucher of

trekkingsrecht dat bij erkende aanbieders kan worden verzilverd).

Voor mensen die geen verantwoordelijkheid voor

eigen regie kunnen dragen blijft zorg in natura beschikbaar

via een nieuwe Collectieve Voorziening Langdurige Zorg.

Mensen met een pvb of pgb krijgen 80% van het naturatarief,

daarbij is de eigen bijdrage al verrekend. Voor hen

vervalt het huidige ingewikkelde systeem van de heffing

van eigen bijdragen. Door meer sturing vanuit de klant

zullen kosten voor de AWBZ dalen; aanbieders zullen

meer moeten concurreren en geprikkeld worden doelmatige

en goede zorg te leveren. De werkgroep heeft becijferd

dat deze variant in 2020 4,9 miljard euro goedkoper

is dan het huidige stelsel. Daarmee wordt 0,7 miljard

meer bezuinigd dan nodig, de opdracht was namelijk 4,2

miljard te bezuinigen. Dat biedt volgens Per Saldo ruimte

voor een andere oplossing dan het volledig afschaffen

van begeleiding.

Ondersteuning en keuze voor Eigen Regie?

Per Saldo vindt het een positief voorstel om mensen

meer eigen regie en keuzevrijheid te geven, maar een

aantal randvoorwaarden zijn daarbij onvoldoende uitgewerkt.

Uit het voorstel wordt namelijk niet duidelijk wie

beslist of je ‘voldoende redzaam’ bent en of je zelf mag

kiezen voor een persoonlijk budget, laat staan tussen een

pgb of pvb. Ook wordt in het voorstel nauwelijks ingegaan

op invulling van de behoefte aan ondersteuning die

mensen met een pvb en pgb hebben. MEE krijgt in het

voorstel geen subsidie meer, mensen moeten aankloppen

bij hun gemeente en hun eigen netwerk.

De werkgroep geeft wel aan dat, ook al is iemand zelfraadzaam

bevonden, er ondersteuning nodig zal zijn bij

de zorginkoop. Mensen moeten leren om zich als sterke

onderhandelingspartner op te stellen. De werkgroep

acht het ‘waarschijnlijk dat ondersteunende initiatieven

zullen ontstaan in het maatschappelijke middenveld

(patiëntenverenigingen) of via de markt (zorgintermediairs)’.

Per Saldo vindt dit onvoldoende en pleit voor toegankelijke

en onafhankelijke ondersteuning, met name

voor beginnende mensen met een pgb of pvb. Daarin ziet

de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden

budget voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd.<

eigenwijs

nr2 - 2010 23


de column

Nieuwe columnisten stellen zich voor

“We hebben leren waarderen

wat hij wél kan”

24

In het laatste nummer EigenWijs vorig

jaar kon u lezen over Thijs Enkelaar

(21 jaar), die sinds een paar jaar in het

Droomhuis in Wageningen woont. Het is

een kleinschalig wooninitiatief met zes

bewoners. Vanaf nu schrijven, Gabriel en

Auteur: Gabriël Enkelaar en Herma Barnhoorn

eigenwijs

nr2 - 2010

Herma, ouders van

Thijs, elk nummer een column. Zij bieden

ons zo een kijkje in het leven van hun

gezin en hoe zij werken aan een zinvol

bestaan van Thijs. Een introductie

Onze zoon Thijs (21) woont sinds enige tijd in

zijn Droomhuis. We hebben stof genoeg om

boeken vol te schrijven. Bij alles wat we met Thijs beleefd

hebben, was hij altijd degene met het beste humeur.

Onze oude buurman, die zelf ooit een broertje met

Downsyndroom had, liet zich nog wel eens ontvallen, dat

wij “een ongelukkig kindje” hadden. Want zo heette dat

vroeger. Maar niets is minder waar.

Je instellen op een gehandicapt kind

Op 16 februari 1989 krijgen wij Thijs als 3e kindje. Zus

Lotte is dan 8 en broer Bart 5. Na een half jaar blijkt

dat Thijs niet zomaar ‘wat trager in zijn ontwikkeling

is’. Hij heeft te kleine hersens, ‘primaire microcephalie’.

Volstrekt onduidelijk hoe het komt. Maar van de ene dag

op de andere hebben wij een ‘ernstig gehandicapt kind’.

Wanneer Lotte en Bart ons troosten wanneer wij weer

eens huilend op de bank zitten, zetten we de knop om!

“Waarom huilen jullie nou? Thijs is toch niet veranderd!

Hij heeft het toch prima naar zijn zin!” En inderdaad,

door heel dicht bij Thijs te blijven en goed naar hem te

kijken, hebben we ontdekt, dat het probleem meer bij

ons zat dan bij Thijs. Onze toekomstverwachtingen in

duigen. Tal van plannen bijstellen. Een leven waarin de

zorg voor Thijs ons gezinsritme dicteert. Een soort topsport.

Thijs zat er niet mee.

Thijs woonde de eerste achttien jaar van zijn leven thuis.

Dankzij een pgb hebben we thuishulp kunnen regelen.

Maandelijks één, later twee weekenden, logeeropvang.

Ons huis prachtig verbouwd en een aangepaste bus aangeschaft.

Ook alle sportclubjes van Lotte en Bart hebben

daar veel plezier aan beleefd. Thijs heeft een prima tijd bij

ons gehad. Wij hebben de zorg kunnen combineren met

onze parttimebanen. Vooral ook omdat Thijs zo lekker in

zijn vel zat en vrijwel nooit ziek was. We konden de klok

gelijkzetten op het busje dat hem ’s ochtends naar het dagverblijf

en rond vier uur ’s middags weer thuis bracht.


1

2

4

1 neuzen, neuzen, neuzelen… 2 met het Droomhuis naar het dolfinarium

3 dikke pret met zus Lotte 4 op schoot bij 'papagap' 5 met mama het

strand van Vlieland op

Dit kan hij wél

De laatste jaren ging het qua gezondheid langzaam

slechter met Thijs. Hij kreeg meer epileptische aanvallen

en steeds meer scoliose, verkromming van zijn ruggegraat.

Uiteindelijk kreeg hij met een zware operatie

een ‘nieuwe rug’. Na zijn herstel was hij in 2007 klaar

om in het Droomhuis

te gaan wonen: een

wooninitiatief in

enorm verrijkt" onze woonplaats

Wageningen, waar we

acht jaar met een groep ouders aan gewerkt hebben. Een

prachtig huis, met een eigen kamer voor Thijs, vlakbij het

centrum en toch ook midden in de natuur.

In al die jaren met Thijs thuis hebben we geprobeerd

om alles altijd zo ‘normaal’ mogelijk te doen. Een tijdje

"Thijs heeft ons leven

3

5

de column

naar de gewone crèche, in de vakantie kamperen met

Thijs, een aangepaste ook als u een rolstoelgebonden

hebt. fietskar om veel naar buiten te gaan. Thijs kan veel

dingen niet: lopen, praten, vast voedsel eten, zelf naar de

wc. Maar we hebben leren waarderen wat hij wél kan. Hij

verzint allerlei spelletjes, is heel vrolijk en blij als je hem

knuffelt of liedjes met hem zingt.

Natuurlijk hebben we ook enorm moeten knokken voor

alle zorg en voorzieningen, die Thijs nodig heeft. De

beschaving van een samenleving kun je aflezen aan de

zorg die ze besteedt aan de zwaksten en de meest kwetsbaren.

Wat dat betreft hebben we ons best gedaan om

onze beschaving op een hoger plan te brengen. Zonder

slachtofferschap, zonder zielig kind, maar gewoon door

goede zorg te organiseren. Concreet inhoud geven aan

vraaggerichte zorg op maat. Geen genoegen nemen met

een zorgaanbieder, die zegt: ‘dat zorgproduct leveren wij

niet’. ‘Als jullie je richten op meervoudig gehandicapten,

dan organiseer je het maar’. En uiteraard wilden wij in

de cliëntenraad graag meedenken hoe de traditionele

zorg kon veranderen naar zorg, waarin de cliënt echt centraal

staat.

Nu woont Thijs met vijf vriendjes in het Droomhuis. Van

de gezamenlijke budgetten krijgen deze jongeren nu nog

goede zorg. Als we nu zouden kunnen tekenen om deze

zorg voor dertig jaar vast te leggen, dan zouden we dat

direct doen. Want er pakken zich in de komende tijd van

bezuinigingen donkere zorgzwaartepakketten-wolken

samen. Kortom, met een kind als Thijs heb je je leven

lang zorgen.

Schrijven over onze ervaringen

In de column’s die volgen, willen wij telkens een onderwerp

waarmee wij geworsteld hebben bij de kop pakken:

medische zorg, wel of geen sonde, de taakverdeling

thuis, vervoer, voorzieningen, verbouwing van het huis,

de bureaucratie, het pgb, hobby’s, vakantie, de brusjes, uit

huis? Wij hebben altijd veel steun gehad aan het delen

van ervaringen met andere ouders. Wij zijn er nu zelf ook

aan toe om wat lessen te trekken uit het verleden en toe

te vertrouwen aan het papier.

Laatst sprak ik met een kennis, die net een kindje met

een zeldzaam syndroom had gekregen. Dat wens je niemand

toe. Maar ik sprak vanuit mijn hart toen ik hem

zei, dat Thijs ons leven enorm verrijkt heeft. Dat er een

wereld voor ons is opengegaan. Dat hij het beste in veel

mensen om hem en ons heen naar boven haalt. Als je

maar blijft kijken naar wat er allemaal nog wél kan,

zowel voor je zelf als voor je kind. En als je maar samen

met anderen blijft knokken om voor elkaar te krijgen, dat

je de regie over je eigen leven kunt blijven voeren. <

eigenwijs

nr2 - 2010 25


thema: eropuit

Tips voor korte

of langere trips

Dit jaar bestaat Per Saldo, en ook het pgb, 15 jaar. In september gaan we dit vieren met

onder andere een groot feest, daarover meer in het volgende nummer. Maar we bestaan

heel 2010 15 jaar, en bieden wij hier 10 uitjes-ideeën voor jong en oud en een weekend

weg, mét kortingsbonnen. Allemaal haalbaar, ook als u rolstoelgebonden bent.

28

eigenwijs

nr2 - 2010


thema: eropuit

Regel het met huisruil

Voor de zoveelste keer gingen ze verwachtingsvol op pad. Dit keer zou het gehuurde

vakantieappartement in Denemarken echt volgens hun wensen zijn aangepast.

Na veel oponthoud onderweg dachten ze na elf uur rijden snel hun intrek te kunnen

nemen. Beiden wilden maar één ding: slapen en de volgende morgen fit weer op.

De twee hoog-laag bedden stonden keurig opgemaakt klaar. Dat beloofde veel goeds,

maar helaas, de tillift deed het

moeizaam en de hoog-laag-

functie werkte niet.

Gelukkig kreeg Janny niet veel

later een ingeving.

"Duizend leden

over de hele wereld;

daar dromen

wij van"

Ze kennen elkaar nu acht jaar, Janny en Arie, eind vijftigers.

Zij, eerst gymnastiekjuf, later eigenaar van een optiekzaak en

manager in het bedrijfsleven. Hij, pedagoog, werkzaam in de jeugdhulpverlening

en sinds 18 jaar MS. Beiden van het type ‘obstakels zijn er om

te overwinnen’. Dus zitten ze niet zo gauw bij de pakken neer, alhoewel

het die keer in Denemarken niet veel scheelde. Waarom kon het nou

nooit eens meevallen? Altijd was er wel wat tijdens de reizen die ze tot dan

toe maakten. De wc-pot te laag, een krukje in de badkamer die niet was

berekend op een vent van 1.87 m, een toerit met toch die ene onoverkomelijke

drempel, een niet functionerende lift. Ze waren het spuugzat. Op een

ochtend werd Janny wakker met het idee om hun huis te gaan ruilen met

iemand anders met dezelfde aanpassingen. Ondernemend als ze is, moest

dit maar direct wereldwijd op internet geregeld worden, zodat hun droom

–nog een keer naar New York – ooit kan uitkomen.

Website met zoekfunctie

Een marktonderzoek vooraf was niet nodig, merkte Janny. Organisaties

en ervaringsdeskundigen die zij over het idee aansprak, reageerden

enthousiast. Ze besefte wel dat er een grondige voorbereidingstijd

nodig was om de website geschikt te maken voor hun doel. Een goede

zoekmachine bleek essentieel. Daarmee moeten leden niet alleen kunnen

selecteren op land, stad, regio of soort woning, maar ook op de specifieke

aanpassingen. Na drie jaar neuzen op andere websites, ontwikkelen en

uitproberen is het zover. Vanaf 1 februari 2010 staat www.house2switch.nl

online en kan iedereen zijn profiel plaatsen. Dit hebben inmiddels ruim 25

gegadigden gedaan. Janny hoopt dat er snel meer zullen volgen.

Mogelijk bezwaren

Na twee maanden online vindt Janny het aantal leden nog wat tegenvallen:

“Misschien moeten mensen er even aan wennen of kennen ze

ons gewoon nog niet.” Ze zoekt daarom media-aandacht, om bekendheid

te krijgen. Intussen is ze op zoek naar mogelijke oorzaken. “Ligt het

misschien in onze cultuur”, vraagt ze zich af. “Als we bij Amerikaanse

vrienden op bezoek zijn, wordt al gauw gezegd ‘kijk maar even in de

koelkast’. Delen wij Nederlanders ons huis wat minder gemakkelijk, vertrouwen

we een ander geen kijkje in eigen keuken? Of vullen we problemen al

eigenwijs

nr2 - 2010 29

>>


thema: eropuit

gauw in en vinden we ons huis te rommelig of te klein om

te ruilen? Maar u redt zich er toch goed, zeg ik dan, waarom

anderen niet?

Ik merk wel dat wij tweeën mensen zijn die gemakkelijk over

mogelijke bezwaren heenstappen. Misschien is die houding

noodzakelijk en moeten mensen zich daarin kunnen aanpassen.

Maar misschien ben ik gewoon veel te ongeduldig. Kijk

naar www.matchinghouses.com, een vergelijkbare Engelse

website, die al enige tijd draait en 1083 leden heeft in 58 landen

over de hele wereld. Daar dromen wij natuurlijk van.”

Hoe werkt het?

Belangstellenden kunnen zich als lid aanmelden op de

website. Lidmaatschap is gratis tot het einde van dit

jaar, daarna € 20 en pas in 2012 betaalt u het volledige

bedrag van € 40 per jaar. Nadat u lid bent geworden en

bent ingelogd, krijgt u het woningmenu te zien. Hierop

kunt u uw eigen woningprofiel invullen. Het is erg plezierig

dat er op de website een invulhulp is geplaatst. Daardoor

ziet u wat de bedoeling is van bepaalde vragen en kunt u

bepalen welke antwoorden u het beste kunt geven, om aan

de ene kant gemakkelijk door mogelijke kandidaten gespot

te kunnen worden en aan de andere kant niet direct traceerbaar

te zijn voor ongewenste bezoekers.

30

eigenwijs

nr2 - 2010

Uw wensen

Vervolgens geeft u bij ‘ruilwensen’ uw informatie op,

inclusief de periode waarin u op vakantie wilt gaan. Via

‘aanbod’ kijkt u of er iets van uw gading te vinden is en

zoekt u via de zoekmachine naar leden die aansluiten bij

uw wensenlijstje.

Tips

Om het u gemakkelijk te maken staan er op de website

voorbeelden van een huisruilovereenkomst en een autoruilovereenkomst,

waarin u uw afspraken schriftelijk

kunt vastleggen. Een flink aantal huisruiltips helpen u

een eind op weg en u vindt er bijvoorbeeld ook tips over

reizen met de meeste vormen van vervoer.

Wat u moet weten

Wat u voor vakantie wel en niet uit uw pgb

kunt betalen staat in een slimme lijst van

Per Saldo. Kijk op www.pgb.nl > informatie

om te downloaden > slimme lijstjes >

vakantie in binnen- en buitenland, of vraag

deze aan bij de ledenservice.

10 eropuit tips én een weekendje

1. Strandrups

Stichting Outdoor for disabled rijdt van 1 april tot 15

december op maandag, dinsdag en donderdag met de

strandrups ‘Vrijbuiter’ op de locatie Langevelderslag

gemeente Noordwijk. Een rit duurt een uur en kost

€ 7,50. Kijk op www.outdoor4disabled.nl. Reserveren

kan via reserveren@strandrups.nl of telefonisch via

0646372208.

2. Strandrolstoel

Zandvoort stelt gratis strandrolstoelen beschikbaar: speciale

modellen waarmee u over het mulle strand en in de

branding voortgeduwd kan worden. Omdat de trein in

Zandvoort bijna op het strand stopt, heeft de NS eigen

strandrolstoelen geregeld, te reserveren door te bellen

naar 023 - 571 61 19. Er zijn geen kosten aan verbonden,

wel dient u een geldig identiteitsbewijs te laten zien

en uw NS-vervoerbewijs. Kijk ook op www.zandvoort.nl,

zoekwoord ‘strandrolstoel’.

Ook in Scheveningen en Kijkduin kunt u strandrolstoelen

huren. Kosten € 2,50 per dag/dagdeel, € 50 borg.

Reserveren en huren kan alleen tijdens openingstijden.

Kijk voor informatie hierover op www.biesieklette.nl/

strandstoelen of bel 06 - 42 61 56 04 of 06 - 42 61 56 04

3. Strandtocht

Ervaar hoe heerlijk het strandleven

is en ga mee met een tocht voor

strandrolstoelen in Zandvoort. Kijk

op www.strandactief.nl of bel of

boek een tocht via 06 16 9 400 45.

Jutterstocht € 7,50 per kind, € 5,00

per volwassene. Schatgraven €10,00

per kind, € 5,00 per volwassene.

4. KletsFiets en (kinder)tandems

De ConferenceBike of vrij vertaald de KletsFiets is een

grote driewieler waar zeven mensen in een kring op kunnen

zitten. Eén persoon stuurt en de rest kan lekker rondkijken

of met elkaar kletsen terwijl ze trappen. Eén ding

is zeker, u trapt moeiteloos in het rond ook als er iemand

niet meetrapt. De Kletsfiets is één groot feest. Te huur te

Nunspeet op de Veluwe. Kijk op voor informatie op www.

rijwielhuis-hoegen.nl of bel 0341 258759.

www.pgb.nl


Voor een duofiets, een tandem met stuurfunctie achter-

op, neemt u contact op via www.doove.nl of belt u naar

0182 624940. Door heel Nederland worden fietstochten

georganiseerd om deze fietsen uit te proberen.

5. Manege zonder drempels

Bij dit paardrijden op een manege in Bennekom wordt

gebruik gemaakt van een huifbed. Twee pony’s lopen

in een stalen frame op wielen. In het frame is een doek

gespannen boven de paardenruggen. De rijder ligt op dit

doek dat de paardenruggen net raakt. Maak kennis met

een huifbedrit van ongeveer 20 minuten. Kosten € 8,00.

Kijk voor informatie op www.manege-zonder-drempels.

nl of bel voor een reservering met 0318 415110.

6. Zeilen voor gehandicapten

Heeft u een lichamelijke of verstandelijke beperking

en hebt u altijd al eens willen zeilen? Of bent u al een

ervaren zeiler en wilt u dit vaker doen? Sailability zorgt

ervoor dat ook u kan (leren) zeilen! Geef u op voor een

zeildag in Amsterdam, Loosdrecht of Sneek. Deze worden

2 tot 3 keer per maand gehouden, meestal op zaterdag.

Kijk op www.sailability.nl of bel met 0341-422324.

7. Zorghotels

www.zorghotels.nu is een website waarop een overzicht

wordt gegeven van de in Nederland bestaande zorghotels.

Een zorghotel biedt u het gemak, het comfort en de

gezelligheid van een gewoon hotel, in combinatie met

alle hulp die u nodig hebt. Op deze website staan naast

alle adressen ook beoordelingen van de hotels. Hierbij is

thema: eropuit

gelet op sfeer, persoonlijke bejegening, rolstoeltoegankelijkheid,

algemene hygiëne, orde en netheid.

8. Ontmoet een dolfijn

Hebt u of uw kind altijd al een dolfijn willen aanraken?

Laat dan nu die droom uitkomen in het Dolfinarium in

Harderwijk. Daar kunt u de tuimelaardolfijnen ontmoeten

in een interactief programma. Meekijken met een

training, voeren en aanraken. Met ingang van het seizoen

2010 kunt u deelnemen aan ‘Ontmoet een dolfijn’ (vanaf

6 jaar) 10 minuten voor € 25,00 pp en ‘In het water bij

de dolfijnen’ (van 8 t/m 13 jaar), 60 minuten € 125,00 pp,

volwassenen € 150,00 pp. Reserveren is noodzakelijk en

kan via telefoonnummer 0341 467 460. Of mail voor meer

informatie naar reserveringen@dolfinarium.nl.

9. Mooiste dierentuin van Nederland en

België

GaiaPark Kerkrade Zoo is voor het tweede achtereenvolgende

jaar uitgeroepen tot ‘Mooiste Dierentuin van

Nederland en België’. In 2005 opende het dierenpark

haar deuren, waarmee zij het eerste dierenpark werd dat

volledig in de 21e eeuw is ontworpen en gebouwd, met

als resultaat weidse vergezichten, een overweldigende

natuurbeleving, ruime dierverblijven, spannende architectuur

en een gevarieerde diercollectie. Er is een speciale

rolstoelroute geschreven, vraag ernaar bij de kassa.

Kijk op http://www.gaiapark.nl/

10. Welness

Sanadome Welness te Nijmegen is door het Landelijk

Bureau Toegankelijkheid geschikt verklaard voor mensen

met een functiebeperking. In de thermen zijn drie badliften

aanwezig: één in het grote kuurbad, in het zoutwaterbad

en in het buitenbad. Er zijn twee hotelkamers

voor Minder Validen (Handicap Rooms) beschikbaar. Deze

kamers beschikken over een bredere deuringang, douche

in plaats van een bad met douchestoeltje en er is een

invalide-alarm. Er zijn meerdere invalide-toiletten. Kijk

voor meer informatie op www.sanadome.nl of bel naar

024-359 72 80.

Speciaal voor de leden van Per Saldo heeft Sanadome een

speciale actie opgezet; 15% korting p.p. op een dagentree

Thermenlandschap. Kijk voor de kortingsbon op pagina 33.

Meer leuke uitjes en tips

Kijk op www.leukeuitjes.nl, met een speciale

selectie voor kinderen, jongeren en

senioren. Elke activiteit is beoordeeld op

toegankelijkheid.

eigenwijs

nr2 - 2010

31


Hermitage Amsterdam

3 euro korting

U betaalt € 12,- i.p.v. € 15,-

€ 4,-

korting

per kaart

Leden van Per Saldo ontvangen

€ 4,- korting op de toegangsprijs

van het Zondagochtend

Concert op 2, 9, 16, 23 en 30 mei.

U betaalt slechts € 12,50 voor

€ 3,-

korting

De aanbieding is geldig voor 2 personen en t/m 17 september

2010 en niet geldig in combinatie met andere actie en/of

kortingen.

Zondagochtend concert

Concertgebouw

de 1e rang en € 10,25 voor de

2de rang (prijzen zijn inclusief

drankje voorafgaand aan het

concert).

Bestel de kortingskaarten via

de Concertgebouwlijn 0900 -

6718345 (€ 1,- p/g), dagelijks van

10.00 - 17.00 uur, onder vermelding

van aanbieding Per Saldo.

Mocht u rolstoelafhankelijk

zijn, meld dit dan bij uw

bestelling.

Voordeel bij

Sanadome Nijmegen

Wellness

Scandic Sanadome Nijmegen biedt u een luxe 4-sterrenhotel,

een uitgebreid Thermenlandschap met onder meer een groot

thermaal buitenbad. Weldadig ontspannen en van Top tot Teen

verzorgd worden, keuze uit meer dan 60 Beauty & Wellness

behandelingen.

Speciaal voor de leden van Per Saldo heeft Sanadome een

speciale actie opgezet; 15% korting p.p. op een dagentree

Thermenlandschap.

Rondvaart

Lovers

Lezers van EigenWijs krijgen

25% korting op de reguliere 1 uur

durende rondvaart. Ga snel naar de

website van Rederij Lovers:

www.lovers.nl en gebruik actiecode:

EIG5794W voor de Day Canal Cruise.

Overnachting

Stayokay

Leden van Per Saldo krijgen

€ 2,50 korting op een over-

nachting inclusief ontbijt

€ 2,50

korting

kortingsbonnen eropuit

Stedentrip in eigen land: Amsterdam

Bestemd voor de culturele liefhebbers onder u, met mogelijkheden voor een lowbudget overnachting op een toplocatie, bezoeken

aan musea, een concert en een boottocht door de Amsterdamse grachten. Alle activiteiten ook haalbaar voor rolstoelgebruikers.

25%

korting

bij Stayokay Amsterdam

Vondelpark en Amsterdam

Zeeburg. Geldig tot en met

23 december 2010.

Op vertoon van de originele

bon. Maximaal 4 personen per

bon. 1 kortingsbon per reservering.

Niet geldig voor reeds

gemaakte reserveringen. Niet

in combinatie met andere aanbiedingen.

Met een Stayokay

card ontvang je nog eens € 2,50

korting op elke overnachting

inclusief ontbijt.

15%

korting

Bijzonderheden & voorwaarden

• Openingstijden Thermenlandschap: 09.00 - 23.30 uur

• Geldig t/m 30 augustus 2010

• De korting is alleen geldig op dag toegang en niet geldig op de avond toegang

• Het dragen van badkleding in het Thermenlandschap is verplicht.

• Niet geldig in combinatie met andere acties en alleen geldig tegen inleveren van

de kortingsvoucher

• Maximaal 4 personen per bon

• Reserveren is niet mogelijk

• Wij adviseren u Beauty & Wellness behandelingen tijdig te reserveren

Scandic Sanadome Nijmegen | Weg door Jonkerbos 90 | 6532 SZ Nijmegen | 024 - 359 72 80 | www.sanadome.nl

eigenwijs

nr2 - 2010

33


kortingsbonnen eropuit

Parkeren in Amsterdam

Als u als gehandicapte bezoeker van Amsterdam komt met de auto, kijk dan voor meer informatie over parkeren op www.cition.nl of

bel naar de informatietelefoon: 14 020 (vijfcijferig, zonder kengetal) (ma-vr, 08.00-18.00 uur).

De gevels van Amsterdam ziet u nooit zo mooi als uit een rondvaartboot

met glazen kap. Rederij Lovers heeft tal van mogelijkheden.

Een 1 uur durende rondvaart overdag of ’s avonds door

de verlichte grachten, een romantische 2 uur durende rondvaart

met of zonder diner. De ‘museumboot’ met 14 op- en afstapplaatsen.

Rederij Lovers heeft ook mogelijkheden voor mensen met een

(handbewogen) rolstoel. Informatie daarover via telefoonnummer

020 - 5305412.

Speciaal voor de leden van Per Saldo heeft Lovers een speciale actie

opgezet; 25% korting op de reguliere 1 uur durende rondvaart.

De tijd dat jeugdherbergen of

hostels alleen door jongeren

werden bezocht, ligt inmiddels

achter ons. Ouderen en

gezinnen maken er veelvuldig

gebruik van, niet in de laatste

plaats vanwege de vaak aantrekkelijke

ligging én de lage

prijzen. Hostel Vondelpark heeft

een fantastische ligging aan

het beroemde Vondelpark, op

5 minuten loopafstand van het

Leidseplein, Museumplein en de

diverse bekende winkelstraten.

Het hostel heeft kamers die vol-

Voordeel bij

Sanadome Nijmegen

Wellness

In de Hermitage Amsterdam schitteren t/m 17 september 2010

topstukken van Matisse, Picasso, Van Dongen, De Vlaminck,

Derain en nog vele andere tijdgenoten in de tentoonstelling

Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst. Alle

zalen en faciliteiten in de Hermitage zijn rolstoelvriendelijk. Er

zijn drie invalidentoiletten, drie publieksliften en twee invalidenparkeerplaatsen.

Het reserveren van rolstoelen, rollators of

een invalideparkeerplaats is mogelijk via boeking@hermitage.

nl of 0900 - 437 648 243. Voor meer informatie of openingstijden:

www.hermitage.nl. Met korting naar de Hermitage:

Tegen inlevering van de kortingsbon ontvangt u € 3,- korting.

U betaalt € 12,- i.p.v. € 15,-.

Voucher: Per Saldo voor Sanadome Nijmegen

Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van Sanadome krijgt u 15% korting p.p. op een dag toegang Thermenlandschap*

VOORLETTERS NAAM M V

ADRES

POSTCODE PLAATS

TELEFOON

E-MAIL

34

eigenwijs

nr2 - 2010

ledig zijn ingericht op gebruik

door mensen met een beperking.

Dat houdt in dat deze

kamers bredere deuren hebben,

geen drempels en een aangepaste

douche en toilet. Elke

kamer is met een ruime lift te

bereiken. Stayokay Zeeburg ligt

buiten het centrum, maar heeft

dezelfde aantrekkelijke faciliteiten.

Prijzen variëren vanaf

ongeveer € 20,- per persoon.

Reserveren via www.stayokay.nl

of bel naar 020 - 589 89 96.

Het Zondagochtend Concert

is al meer dan 15 jaar een succesformule.

Het geheim: toegankelijke

muziek uitgevoerd

door topsolisten, -orkesten

en –ensembles, de concerten

duren een uur, zijn vriendelijke

geprijsd en hebben geen pauze.

Daarnaast kunt u genieten van

een gratis voorprogramma in

de Spiegelzaal en eventueel een

brunch na afloop.

Kijk voor de programmering op:

www.concertgebouw.nl

Wist u dat u op vertoon uw

concertkaartje op de dag van

het concert ook met 50% korting

naar het Rijksmuseum, het Van

Gogh Museum en het rondreizend

Stedelijk Museum kunt. En

uw toegangskaart is die dag ook

geldig als vervoersbewijs voor de

door het GVB aangeboden openbaar

vervoersdiensten (dit geldt

vanaf 3 uur voor, tot 4 uur na de

aanvangstijd van het concert).

Kortom een mooie start van uw

zondag en ideaal voor een lekker

dagje Amsterdam! Speciaal

voor de leden van Per Saldo heeft

het Concertgebouw een speciale

actie opgezet; €4,- korting op

een Zondagochtend Concert in

mei.

15%

korting

Ja, u kunt mijn persoonlijke gegevens opnemen in uw bestand en ik blijf graag op de hoogte van de aanbiedingen en ontwikkelingen van Sanadome.


het verhaal

Ondersteuning uit de Wmo

Gemeente Huizen toont

lef met zorg op maat

In Huizen hoeven budgethouders hun pgb niet te verantwoorden. Immers, er is vastgesteld

dat deze burgers het geld nodig hebben waarvoor het is vastgesteld. Zorgaanbieders worden

niet gecontroleerd, waarom budgethouders dan wel? Daarnaast wordt in Huizen niet in hokjes

gedacht maar goed gekeken naar wat iemand wil

met zijn leven en welke zorg en diensten hij daarbij

nodig heeft. En als klap op de vuurpijl heeft Huizen

geen maximum gezet op wat mag worden uitgege-

ven aan ondersteuning van haar inwoners. Daarin

ziet Huizen geen groot risico, want na enkele jaren

ervaring durft wethouder Janny Bakker zonder aarze-

ling de stelling aan, dat zorg op maat altijd goedko-

per is dan het ongericht subsidiëren van instellingen.

Per Saldo werd nieuwsgierig en ging met twee van

haar klankbordgroepleden, een Wmo-raadslid en een

gemeenteraadslid, op bezoek bij deze daadkrachtige

wethouder.

36

Auteur: Martha Vlastuin - Fotografie: Peter Damen

eigenwijs

nr2 - 2010

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2007 te

maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dat betekent dat zij inwoners, die vanwege

een handicap of beperking hun huishouding niet meer

kunnen doen, aanpassingen in de woning nodig hebben,

beperkingen ondervinden bij het deelnemen aan maatschappelijke

activiteiten of minder mobiel zijn, moeten

ondersteunen en oplossingen bieden. Elke gemeente

heeft de vrijheid om het op zijn eigen manier te doen,

binnen de grove kaders van de wet. Zij mogen bijvoorbeeld

zelf de voorwaarden voor het verstrekken van een

pgb bepalen, zoals de tarieven voor huishoudelijke hulp

en de manier waarop verantwoording wordt afgelegd.

Wat willen mensen zelf

Het uitgangspunt in Huizen was van het begin af aan

om vraaggestuurd te gaan werken. Janny Bakker is er

heel stellig in: “Niet de gemeente bepaalt wat nodig

is, dat bepaalt de zorgvrager zelf. Wat heeft hij nodig

om mee te kunnen doen. Is dat sociaal contact, nuttige

dagbesteding, vrijwilligers werk, ondersteuning bij zijn

administratie, bij zijn huishouding of wil hij andere

voorzieningen. We wisten het niet en daarom zijn we

gestart met het zogenoemde frictieonderzoek. Dat vond

plaats in 2007 onder vijf doelgroepen: ouderen, lichamelijk

gehandicapten & chronisch zieken, mantelzorgers,

mensen met ggz-problematiek en mensen met verstandelijke

beperkingen.”


Voor de wethouder was het een verrassing dat ‘vervoer’

bij alle doelgroepen als frictie nummer 1 staat genoteerd.

Niet de individuele voorziening als scootmobiel en

aangepaste fiets, maar de vervanging van het openbaar

vervoer voor de middellange afstanden, de OV TAXI (voormalig

Regionaal Aanvullend Vervoer) blijkt in Huizen

ernstige problemen op te leveren. Daarna volgt de frictie

gebrek aan erkenning en waardering. Op plaats drie en

vier staan het ontbreken van variatie in het hulpaanbod

en het ontbreken van een plek waar informatie en advies

over de volle breedte wordt gegeven. Door dit rapport

heeft de gemeente een duidelijk beeld gekregen met

welke problemen zij aan de slag kan gaan.

Wmo-raad en loketmedewerkers

“Vanzelfsprekend”, vindt Bakker, ”dat het onderzoek in

de Wmo-raad is besproken. Zij bepaalt mede het beleid.

Je mag als bestuurder wel van goede huizen komen als

je hun advies in de wind slaat.” Voor Hans de Rooij, zelf

Wmo-raadslid, klinkt dit als muziek in zijn oren: “Dit is

een belangrijke cultuuromslag die in mijn gemeente

Waardenburg nog gemaakt moet worden. Die grondhouding

vind ik erg belangrijk.” In de gemeente van

Freek Diersen, Dinxperlo, is het probleem dat er zoveel

kleine ‘clubjes’ bestaan: “De Wmo-raad worstelt met de

het verhaal

vraag hoe zij zo praktisch mogelijk te werk kan gaan.

Zo’n frictieonderzoek zou een mooi hulpmiddel kunnen

zijn. Luisteren naar ‘het veld’ is sowieso veel belangrijker”,

vindt hij, “dan een bepaald model te gaan volgen.”

Daarover zijn de drie gesprekspartners het grondig eens.

Janny Bakker: “Het is veel gemakkelijker om zelf een

beleidsprogramma te formuleren vanuit de kernvraag

‘wat mankeren onze burgers en waar horen zij thuis in

ons systeem?’ Daar kiezen wij niet voor. Wij willen aandacht

voor de individuele vraag. Wat wil iemand met zijn

leven en welke zorg en diensten heeft hij nodig om zijn

beperking zo goed mogelijk te hanteren? De plek waar

hulpvragen als eerste binnenkomen is aan het loket.

Daar begint het en daar moeten mensen direct goed geholpen

worden. In de instructie van loketmedewerkers hebben

we dan ook veel tijd gestoken. Zolang zij weerstand voelden

tegen een andere werkwijze - niet gericht vanuit het aanbod

van de gemeente, zoals ze gewend waren, maar echt

gericht op waar die individuele persoon tegenaan loopt –

zouden we onze uitgangspunten niet waar kunnen maken.

Nu de loketmedewerkers eraan gewend raken, merken we

dat ze het leuk gaan vinden. Ze ontdekken bijvoorbeeld dat

ze iemand vanwege zijn individuele behoefte en sociale

omstandigheden wel een traplift kunnen toewijzen, terwijl

een bestaande regeling dat zou tegenhouden.” >>

eigenwijs

nr2 - 2010

37


het verhaal

Bezuinigingen AWBZ

Freek Diersen vraagt de wethouder hoe Huizen omgaat

met de mensen die sinds vorig jaar geen AWBZbegeleiding

meer krijgen. Janny Bakker: “Bij ons loopt het

niet storm met deze mensen. Wij hebben een thuiszorgorganisatie

gevraagd om hoeveel mensen het zou gaan.

In eerste instantie werd het getal van vijftig personen

genoemd. Bij nader inzien bleven er zeventien over waarvan

er tien toch nog aanspraak konden blijven maken op

de AWBZ. Van de zeven bleef er uiteindelijk één persoon

over, waarvoor we een regeling hebben getroffen. De

ervaring leert dat het voor veel mensen al genoeg is als

iemand hen helpt hun vraag te verhelderen. Als ze eenmaal

beseffen waar hun werkelijke probleem ligt, blijkt

vaak dat ze zelf heel goed in staat zijn oplossingen te

vinden. Ik denk dat we in onze verzorgingsstaat soms

een beetje zijn doorgeschoten. Mensen menen overal

recht op te hebben, zonder dat ze het echt nodig hebben.

Dat is ook weer niet de bedoeling.

Bij de uitval uit de AWBZ is overigens één groep niet

zo duidelijk bij ons in beeld. Dat is de jeugd, met name

vanuit de ggz. Daarvoor is samenwerking met ons eigen

Centrum voor Jeugd en Gezin noodzakelijk.”

38

eigenwijs

nr2 - 2010

Hans de Rooij

Janny Bakker is wethouder in Huizen. Ze

heeft er één termijn opzitten en zal na de

recente gemeenteraadsverkiezingen doorgaan

als wethouder met onder andere de

Wmo in haar portefeuille. Voordat ze wethouder

werd in Huizen was ze directeur bij

de Nierstichting.

Hans de Rooij is lid van de Wmo-raad in zijn

woonplaats Waardenburg en daarnaast lid

van de klankbordgroep van Per Saldo. Hij

regelt met behulp van een pgb zorg op maat

voor zijn zoon met schizofrenie in een eigen

woning naast zijn eigen huis.

Freek Diersen komt uit Dinxperlo en is in

zijn gemeente Aalten raadslid. Daarnaast is

hij lid van de klankbordgroep van Per Saldo.

Het pgb maakte het mogelijk dat hij zijn

zwager, met een verstandelijke beperking

(Downsyndroom), zelf kon opvangen met

behulp van diens zussen als zorgverleners en

zo uitstekend zorg op maat kon leveren.

Ondersteunen mantelzorgers

Huizen heeft inmiddels een volgende stap gezet in aansluiting

op het frictieonderzoek. Ze is aan de slag gegaan

met de mantelzorgers. Daarvan zijn er in deze gemeente

1900 die intensieve zorg verlenen. Uit het frictieonderzoek

is gebleken waar zij behoefte aan hebben. Om daaraan

tegemoet te komen is er een mantelzorgmakelaar/


consulent bij de gemeente aangesteld die regeltaken

van mantelzorgers overneemt en informatie en advies

geeft. Verder heeft de Vrijwilligerscentrale extra middelen

gekregen om de bestaande respijtzorg voor mantelzorgers

uit te breiden, zodat zij even op adem kunnen

komen. De gemeente is bezig ervoor te zorgen dat de

taken van alle maatschappelijke organisaties beter op

elkaar afgestemd raken. Dat brengt een netwerk van

mantelzorgondersteuning dichterbij, waardoor bijvoorbeeld

de emotionele ondersteuning en het lotgenotencontact

verder vorm kunnen krijgen. Is dit eenmaal

gerealiseerd dan komt de gemeente tegemoet aan de

belangrijkste problemen die mantelzorgers ervaren.

Bakker: “Wat de financiering betreft hebben we voor mantelzorgondersteuning

gekozen voor een persoonsvolgend

budget (pvb). Doel is dat mantelzorgers bij bestaande

instanties, waaruit ze zelf een keuze kunnen maken, terecht

kunnen en daar ondersteuning op maat krijgen. Dit doel

bereik je niet door organisaties subsidies te verstrekken die

daarmee hun eigen gang gaan. Met een persoonsvolgend

budget kunnen die doelen wel worden bereikt, omdat het

budget besteed moet worden aan ondersteuning van een

specifiek persoon met een specifieke zorgvraag (net als bij

het persoonsgebonden budget). Het pvb wordt alleen niet

aan de betrokkene uitgekeerd, maar aan de organisatie die

de ondersteuning biedt. Als de zorgvrager van organisatie

verandert, verhuist het geld mee.”

Noodzakelijke zorg met open einde

financiering

Hans de Rooij ziet hierin een reëel gevaar. “Komt bij

intensieve ondersteuning van de informele zorg, wat

mantelzorg is, de betaalde, formele zorg niet in het

gedrang? Een mantelzorger is sterk geneigd zijn grenzen

te verleggen en de zorg die hij formeel kan inschakelen,

zelf over te nemen.” Janny Bakker hoopt dat ze dit in

Huizen kunnen voorkomen: “Alles draait om een goed

gesprek aan het loket, waar mensen wel zichzelf moeten

melden. Eénderde van de ons bekende mantelzorgers is

zwaar of overbelast. Als zij om hulp vragen, denken wij

niet in termen van formele of informele zorg, maar denken

we mee in hun behoefte. Stel dat iemand formeel

niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, maar

wel voor AWBZ gefinancierde persoonlijke verzorging.

Het kan dan voorkomen dat de mantelzorger aangeeft

dat hij of zij de persoonlijke verzorging graag zelf wil

doen, maar juist enorm geholpen zou zijn met huishoudelijke

hulp. Dan kan het zijn dat we de mantelzorger een persoonsvolgend

budget geven dat hij kan inzetten in de vorm

van huishoudelijke hulp. Het gaat altijd om maatwerk.”

“Om dit te kunnen beoordelen is deskundigheid aan

het verhaal

het loket een vereiste”, concludeert Hans de Rooij. “Die

is blijkbaar niet in alle gemeenten aanwezig, zeker als

je afgaat op de recente juridische uitspraken van onder

andere de Centrale Raad van Beroep (zie pagina 41),

waardoor mensen proberen toch de zorg en ondersteuning

van hun gemeente te krijgen die zij nodig hebben.”

Janny Bakker: “Door onze werkwijze speelt dit bij ons

niet. Door samenwerking binnen een netwerk van professionele

organisaties op het gebied van zorg en welzijn

zou ons dit anders wel bekend zijn. Ik weet wel dat andere

gemeenten met argusogen naar ons kijken. Zij zijn

met name huiverig voor de open einde financiering die

wij sinds 1 januari 2010 hebben ingesteld. Daarin zijn wij

denk ik wel voortrekker. Wij hebben deze keuze bewust

gemaakt, omdat we vinden dat iedereen voor wie dit

nodig is geholpen moet worden. Bovendien zijn we ervan

overtuigd dat wanneer je als gemeente voldoet aan de

individuele zorgbehoefte, je altijd goedkoper uit bent

dan wanneer je ongericht instellingen subsidieert.”

Geen verantwoording

De verantwoording van het pgb heeft Huizen sinds dit

jaar afgeschaft. Janny Bakker: “Controle kost veel. Daar

kwam bovendien geen terugvordering uit voort. Dus

waar doe je het dan voor? Je zadelt de gemeente op met

organisatorische rompslomp. Bovendien zie ik nog een

ander nadeel: je loopt namelijk grote kans dat mensen

het pgb gaan inzetten voor doelen die ze met zekerheid

kunnen verantwoorden en niet waar ze het werkelijk

voor nodig hebben. Daardoor lopen budgethouders het

gevaar dat ze niet de goede keuzes durven maken, terwijl

het pgb toch bij uitstek bedoeld is om aan te sluiten op

de werkelijke behoeften van mensen.”

De ambtenaar waar Freek Diersen mee te maken

heeft, zegt over niet-verantwoorden dat ze daar in hun

gemeente nog niet aan toe zijn: “Hij denkt dat het de

moeite waard blijft, omdat mensen geld overhouden

dat weer terugvloeit in de gemeentekas.” Het is moeilijk

voor gemeenten om geld uit te geven dat ze niet kunnen

controleren, dat begrijpt Janny Bakker wel. “Maar voor

ons is verantwoordingsvrij zowel een pragmatische als

principiële keuze. We geven het geld uit aan iets waarvan

we hebben vastgesteld dat het nodig is. De zorgaanbieders

controleren we ook niet, waarom dan wel de budgethouders?

Waarom zouden zij er niet goed mee omgaan?

Die verantwoordelijkheid leggen we bij de mensen zelf.

In dit principe worden we gesterkt door de uitkomst van

onderzoek, waaruit blijkt dat fraude slechts twee procent

van de gevallen betreft, als dit al fraude zou zijn. Vaak zit er

wel een verhaal achter en geen bewuste criminele daad.”

eigenwijs

nr2 - 2010 39

>>


het verhaal

Tarief huishoudelijke hulp

In Huizen zijn er overigens geen klachten van pgb-hou-

ders over het tarief huishoudelijke hulp. Janny Bakker:

“Van de € 17,60 die wij betalen kunnen de mensen het

blijkbaar goed doen.” Hans de Rooij wijst op andere

gemeenten waar dit wel een probleem is. Van een tarief

van € 12,20 waar vakantiegeld en belasting nog van

afgetrokken moeten worden, blijft niet zoveel over. Per

Saldo vindt dat budgethouders de vrijheid moeten hebben

om hun huishoudelijk hulp zowel bij een particulier

als bij een thuiszorgorganisatie in te kopen. Dat laatste is

met zo’n bedrag vrijwel onmogelijk.

Zorgvernieuwing

Vóór de intreding van de Wmo hadden gemeenten budget

voor zorgvernieuwende projecten, weet Hans de

Rooij. Hij is bezig met het opzetten van een woonproject

voor schizofrene jongeren. Zijn gemeente heeft voor

ondersteuning van dit zorgvernieuwende project geen

geld. “Daar heeft elke gemeente nog altijd wel de mogelijkheid

toe”, denkt Janny Bakker. In haar gemeente is er

een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke

beperking. De gemeente kwam hen tegemoet door de

grond goedkoop ter beschikking te stellen. “Als je creatief

denkt, zijn er altijd wel mogelijkheden.”

Lof voor lef

Wat opvalt is de persoonlijke drive van de wethouder.

Ze vertelt dat ze jarenlang betrokken is geweest bij de

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

en zich nu heeft voorgenomen dat wat de NPCF landelijk

nog niet is gelukt, haar lokaal toch zeker wel moet lukken.

“Bij ons is het uitgangspunt: de klant heeft de regie

over zijn eigen leven, wij hebben de regie over het proces

om hun vragen over zorg en welzijn goed in beeld te

brengen en een daarbij passend aanbod te mogelijk te

maken. En wat er in de toekomst ook gebeurt, wij houden

een open einde financiering, omdat alle mensen die

hier aan het loket komen geholpen moeten worden.”

De heren Diersen en De Rooij hebben hier maar één antwoord

op: “Niets dan lof voor zoveel lef.”<

40

eigenwijs

nr2 - 2010

Informatie

www.huizen.nl, waarop u de uitslag

van het Frictieonderzoek vindt en de

beleidsnota Mantelzorg.

Baanbrekende

uitspraken rechter

De Centrale Raad van Beroep is in Nederland de hoogste

rechter in geschillen tussen onder andere de gemeente

en iemand die zorg vraagt vanuit de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo). De CRvB heeft waardevolle

uitspraken gedaan voor budgethouders.

25% lager tarief voor budgethouders

is onterecht!

Hebt u hulp bij het huishouden nodig, bijvoorbeeld om

zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan is de gemeente

ertoe verplicht ervoor te zorgen dat u die hulp krijgt.

Verschillende gemeenten geven aan houders van een

pgb een lager uurtarief, dan de vergoeding die instellingen

krijgen voor de hulp die ze aan mensen geven.

Houders van een pgb krijgen vaak 25% minder, omdat

gemeenten menen dat zij minder overheadkosten moeten

maken dan thuiszorgorganisaties.

Ten onrechte, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. Zij

is van oordeel dat gemeenten ten onrechte een korting

van 25% op het gecontracteerde uurtarief van instellingen

heeft toegepast. Het is namelijk onduidelijk of voor deze

lagere tarieven zorg kan worden ingekocht die qua kwaliteitswaarborgen,

arbeidsvoorwaarden, scholingsfaciliteiten,

continuïteit en uren vergelijkbaar is met zorg van de door

de gemeente gecontracteerde (thuis)zorginstellingen.

Gemeenten denken dit op te kunnen lossen door een

nieuw onderscheid te maken namelijk tussen de hulp

van een particulier (kennis, alfahulp) en een hoger tarief

om hulp bij een (thuiszorg)instantie in te kunnen kopen.

Het is nog onduidelijk of de Centrale Raad van Beroep zal

oordelen dat het hanteren van verschillende tarieven bij

een pgb terecht of onterecht is.

Gemeente moet maatwerk leveren

Vorig jaar al was er een uitspraak van de Centrale Raad

van Beroep die betrekking had op de wijze van ondersteuning.

Gemeenten zullen standaard- of collectieve

oplossingen voor problemen aanbieden. Maar als deze

oplossing niet aan uw vraag voldoet, dan kunt u hiertegen

bezwaar aantekenen. De gemeente zal dan moeten

aantonen dat de standaard- of collectieve voorziening

aan uw behoefte voldoet. Zo niet, dan zal de gemeente

- in redelijkheid - aan uw wensen tegemoet moeten

komen.


Bezwaar maken

Budgethouders die te maken krijgen met een lager tarief

voor huishoudelijke hulp bij particulieren of die niet

tevreden zijn met de oplossing die de gemeente biedt bij

andere zorgvragen kunnen bij hun gemeente bezwaar

maken tegen dit besluit.

het verhaal

Bent u lid van Per Saldo, dan kunt u hierbij advies krijgen

en (als u pluslid bent) zo nodig om juridische ondersteuning

vragen. Leden kunnen op www.pgb.nl kosteloos

de factsheet ‘bezwaar’ downloaden, waarin stapsgewijs

staat beschreven hoe u dit aanpakt.

Standpunt Per Saldo

Burgers met een zorgvraag moeten vooraf goed worden

geinformeerd over de keuze tussen een pgb en zorg in

natura. Dit zijn ze nu ook wettelijk verplicht. Daarnaast vinden

wij het belangrijk dat mensen goed en onafhankelijk

worden geïndiceerd. En als de indicatie goed wordt gesteld

is een verantwoording van het pgb achteraf niet nodig.

Immers, er is vastgesteld dat deze burgers het geld nodig

hebben waarvoor ze het hebben gekregen. Breda, Huizen

en Alphen aan de Rijn zijn met hun pgb-regeling zonder

verantwoording voorbeeldgemeenten.

Tarief Hulpmiddelen

Tarieven moeten toereikend zijn, ook voor hulpmiddelen.

Veel gemeenten hanteren als pgb-tarief de gedkoopste

versie van bijvoorbeeld een rolstoel. Stel, u wordt geïndiceerd

voor een rolstoel X van € 1000,-. U vraagt hiervoor

een pgb aan en de gemeente verstrekt een budget van

slechts €375,-. Argument: de goedkoopste stoel in deze

categorie kost € 500,- en als de gemeente deze stoel

aanschaft krijgt ze 25 procent grootinkoopkorting, dus

komt het pgb-tarief op €375,-. Per Saldo blijft zich inzetten

dat budgethouders het budget krijgen om de stoel

aan te kunnen schaffen die de indicatiesteller als beste

optie heeft gegeven. In dit voorbeeld moet het pgbtarief

dan ook € 1000,- zijn.

Per Saldo zet zich in voor een goede pgb-regeling in elke gemeente. Per Saldo vindt dat

een pgb bij alle ruim 400 gemeenten toereikend en vergelijkbaar moet zijn met zorg in

natura zodat hiermee goede zorg kan worden ingekocht

Tarief huishoudelijke hulp

Ook de tarieven voor huishoudelijke hulp worden in veel

gemeenten afgeleid van het zorg in naturatarief. Daar

wordt dan nog eens vaak 25 procent van afgetrokken

omdat een budgethouder geen overhead heeft. Zoals u

onder de kop Baanbrekende uitspraken hierboven kunt

lezen, heeft de rechter gezegd dat dit niet mag. Het

tarief moet toereikend zijn om goede hulp in te kunnen

kopen.

Om die reden is Per Saldo ook blij dat er niet meer geïndiceerd

mag worden in klassen maar enkel nog in uren.

Dat is duidelijker voor iedereen.

Daarnaast vindt Per Saldo het belangrijk dat elke

gemeente zich aansluit bij de Sociale Verzekeringsbank

zodat de budgethouder, indien hij of zij dit wenst, hieraan

de salarisadministratie kan overdragen.

De functie ‘begeleiding’ is na de pakketmaatregel in

de AWBZ voor een deel overgeheveld naar de Wmo.

Gemeenten hebben de nieuwe taak gekregen te voldoen

aan de hulpvraag van mensen die als gevolg van hun

handicap een lichte beperking hebben en van mensen

die alleen begeleiding nodig hebben voor deelname

in de samenleving (participatie). Per Saldo vindt dat

gemeenten dit niet moeten proberen ‘af te kopen’ met

een collectieve voorziening, maar, als het niet passend is,

verder te zoeken.

eigenwijs

nr2 - 2010

41


vraag het lenusya

Pgb-consulente Lenusya Isabella beantwoordt

vragen die vaak gesteld worden aan haar en

haar collega’s van de telefonische informatie-

en advieslijn van Per Saldo.

Eigen bijdrage nagekomen

rekeningen CAK

Ik heb sinds 2008 een pgb voor huishoudelijke hulp.

Twee weken geleden ontving ik bericht van het CAK

dat ze in 2008 te weinig eigen bijdrage zouden hebben

geïnd, waardoor ik nu bij zou moeten betalen. Ik

vind dat ze daar erg laat mee komen. Mag het CAK dit

bedrag nog innen?

Antwoord

In het kader van de nieuwe Wet tegemoetkoming

chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is besloten

dat rekeningen die na 30 november 2009 door het CAK

zijn verstuurd voor eigen bijdragen AWBZ of Wmo over

het jaar 2008 niet betaald hoeven te worden. <

Extra verpleging inkopen als deze

ook in natura wordt geleverd

We hebben voor onze gehandicapte zoon een indicatie

voor verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding

individueel. De functies persoonlijke verzorging

en begeleiding worden in natura geleverd. Alleen voor

de functie verpleging hebben we een pgb. We zouden

graag extra persoonlijke verzorging inkopen met het

pgb voor verpleging. Mag dat?

Antwoord

Nee, dat mag helaas niet. Wanneer een zorgfunctie in

natura wordt geleverd, is het niet mogelijk om extra

uren in deze zorgfunctie met het pgb in te kopen. <

Begeleiding inkopen als deze

niet is geïndiceerd?

Mijn dochter heeft een verstandelijke beperking. Ze is

vorig jaar na een herindicatie niet meer geïndiceerd

voor begeleiding individueel, omdat haar belemmeringen

licht werden bevonden door het CIZ. Voor persoonlijke

verzorging is ze wel geïndiceerd. Mogen we met

een deel van haar pgb toch begeleiding individueel

inkopen?

42

eigenwijs

nr2 - 2010

Antwoord

Ja, dat mag. Ook al heeft uw dochter alleen voor persoonlijke

verzorging een indicatie, dan mag u voor alle

functies die met het pgb ingekocht mogen worden,

te weten begeleiding individueel, begeleiding groep,

verpleging, persoonlijke verzorging en verblijf tijdelijk,

zorg inkopen met het pgb. Vervoer mag alleen ingekocht

worden wanneer daar een indicatie voor is afgegeven.

Daarnaast geldt dat u een zorgfunctie niet met

het pgb mag inkopen als u deze al via zorg in natura

krijgt. <

Notariële volmacht

Mijn vrouw kan door haar lichamelijke handicap

haar handen niet gebruiken. Hierdoor kan ze niet zelf

het verantwoordingsformulier voor het zorgkantoor

ondertekenen. Mag ik namens haar een handtekening

plaatsen.

Antwoord

Als uw vrouw een lichamelijke beperking (somatische

grondslag of grondslag lichamelijke handicap) heeft en

daarnaast mentaal/geestelijk in orde is, kunt u op basis

van een notariële volmacht het verantwoordingsformulier

van uw vrouw tekenen. Een notariële volmacht

is overigens niet altijd nodig; bijvoorbeeld als het zorgkantoor

de lichamelijke beperking kan afleiden uit het

indicatiebesluit of andere beschikbare gegevens.

In gevallen waarin er naast een lichamelijke beperking

ook andere beperkingen aanwezig zijn, kan naast de

budgethouder zelf alleen diens wettelijk vertegenwoordiger

het verantwoordingsformulier tekenen. De

aanvraag van een wettelijk vertegenwoordiger dient

bij de rechtbank (ondercuratelestelling) of bij de sector

kanton van de rechtbank (mentorschap of onder

bewindstelling) te worden ingediend. Bij minderjarigen

zijn de ouders automatisch de wettelijke vertegenwoordigers.

<

www.pgb.nl


"Wat een verademing:

iemand die het snapt!"

Fotografie: Peter Damen

OPROEP Bent u ook trots op uw zorgverlener(s)? Laat het ons dan weten. Bel, Mail of schrijf naar

EigenWijs. Misschien komt de fotograaf dan ook bij u op bezoek. Per Saldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht,

t.a.v. Redactie EigenWijs. Tel: 030-231 93 55. E-mail: eigenwijs@pgb.nl

de kiek

“Na het interviewtje voor deze rubriek was ik even helemaal van slag. Ik werd gedwongen

terug te denken aan die tijd waarin het allemaal veel minder goed ging met onze zoon Rouke

(20). Dat hakte er wel in, maar tegelijkertijd besefte ik: wat een verademing, we hebben nu

iemand die het snapt!”

Wil Winkelhorst vertelt voor welke problemen zij kwam te staan met haar zoon Rouke, die als

peutertje een levenslustig en onderzoekend kind was, maar op z’n 15e rondliep als een zombie,

die het gevoel had niets te kunnen. “Als kleuter liep hij op zijn ontwikkelingsleeftijd ver vooruit.

Een puzzel van 100 stukjes maakte hij op z’n vierde. Wat verder opviel was zijn hooggevoeligheid

en zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Hij vond daarin geen aansluiting bij leeftijdsgenoten

en voelde zich daardoor vanaf zijn kleutertijd al eenzaam. Op z’n 15e werd na onderzoek ontdekt

dat hij hoogbegaafd was, dyslectisch en last had van een stemmingsstoornis en depressiviteit.

In het Centrum voor Creatief Leren (www.creatiefleren.nl) kwam Rouke terug bij wie hij in wezen

is. Hij gaat er vier dagen per week naartoe. Samen met Albert, zijn begeleider, onderzocht

hij wat hij nodig had om weer levenslust en levenszin te krijgen. Dit is zijn redding. Hij leert hoe

hij het voor hem zo complexe leven aan moet pakken. Samen stellen ze doelen en werken die

uit. Want dat is Roukes grote probleem, dat kan hij niet zelfstandig. Sterker nog, zonder begeleiding

doet hij niets en wordt hij een outsider.”

eigenwijs

nr2 - 2010 43


15 wat doet per saldo voor u

jaar

Vernieuwd cursusaanbod!

Speciaal voor ons jubileumjaar hebben we tijdelijk ons cursusaanbod flink uitgebreid.

Dit jaar bestaat Per Saldo (en het pgb) 15 jaar. In september gaan we dit

vieren met onder andere een groot feest. Maar we gaan dit voorjaar alvast van

start om dit heugelijke feit te vieren met vijf extra nieuwe cursussen. Meld u nu aan!

De functie begeleiding:

wat mag ik wel inkopen en wat niet

U hebt een indicatie gekregen voor begeleiding in de

AWBZ. Het pgb besteedt u aan begeleiding die u nodig

hebt. Maar het is voor u niet altijd duidelijk welke zorg u

nu wel en welke u niet mag inkopen. Graag zouden we u

een concrete opsomming geven, maar zo eenvoudig ligt

het helaas niet. Er is namelijk geen pasklaar antwoord

mogelijk. In deze cursus leidt Per Saldo u door het woud

van verboden en niet-verboden.

Wegens hele grote belangstelling zijn de geplande data

nu allemaal al vol. Momenteel zijn we hard aan het werk

om nieuwe data te plannen, dus houd onze website

www.pgb.nl in de gaten voor nieuwe data!

Hulp vinden, hulp houden

Een goede relatie met uw zorgverlener begint met het

aannemen van de juiste hulpverlener. Dat lijkt een open

deur, maar veel budgethouders worstelen al met het

voeren van een sollicitatiegesprek waardoor soms een

verkeerde keuze wordt gemaakt. In deze cursus krijgt u

handvatten voor het voeren van een bruikbaar sollicitatiegesprek;

welke vragen kunt u stellen zodat u een goed

beeld krijgt, en met welke vragen krijgt u een goed beeld

over hoe de samenwerking zal verlopen? Daarnaast ook

aandacht voor de arbeidsrelatie en hoe u op een effectieve

manier uw grenzen aangeeft.

Dinsdag 4 mei 10.00 - 13.00 uur

Dinsdag 8 juni 10.00 - 13.00 uur

Familie als zorgverlener:

hoe werkt dat in de praktijk?

Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe

omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw

kind, uw ouders of een familielid dat bij u in huis woont.

Eén van de voordelen is dat u al een vertrouwensband

VOOr UiTGeBreiDe iNfOrmaTie

kiJk OP WWW.PGB.Nl.

44

eigenwijs

nr2 - 2010

15 jaar

hebt met de persoon die u komt helpen en dat uw familielid

of huisgenoot flexibel inzetbaar is.

Maar het inhuren van iemand uit uw directe omgeving

heeft ook nadelen. Als een familielid voor u werkt brengt

dit verplichtingen met zich mee en heeft dit consequenties

voor de onderlinge verhoudingen. In deze cursus

besteden we aandacht aan hoe u goed kunt afwegen of

het voor u een goede keus is een familielid in te huren.

En, als het antwoord ja is, waar u aan moet denken om

van deze samenwerking een succes te maken en hoe een

overeenkomst wordt afgesloten.

Dinsdag 1 juni 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 24 juni 10.00 - 13.00 uur

Welke mogelijkheden bied het pgb

voor mijn kind?

Ouders zijn vaak moe van alle sores rondom hun kind met

een beperking. U rent maar door om alles wat moet voor

elkaar te krijgen. Per Saldo geeft u de mogelijkheid om even

stil te staan bij uw eigen situatie. Samen met andere ouders

kijkt u naar de mogelijkheden die het pgb uw kind geeft.

Centraal staat de vraag: wat is de concrete zorgvraag op dit

moment, hoe breng ik die in beeld - ook in relatie met het

hele gezin - en hoe ga ik er vervolgens mee aan de slag?

Wegens hele grote belangstelling zijn de geplande data

nu allemaal al vol. Momenteel zijn we hard aan het werk

om nieuwe data te plannen, dus houd onze website

www.pgb.nl in de gaten!

Hoe kan het pgb ondersteunend

zijn voor mantelzorgers?

U bent mantelzorger en u kunt wel wat ondersteuning

gebruiken, omdat uw zorgvrager meer hulp nodig heeft

dan u kunt bieden. Op welke manier kan het pgb u

ondersteunen? En hoe maakt uw zorgvrager een goede

keuze tussen het pgb en het direct ontvangen van zorg

van een instelling instelling (zogenoemde zorg in natura)?

Deze cursus is op verzoek ook ‘op ‘op maat’ voor specifieke specifieke

doelgroepen (bij voorbeeld; ouderen, allochtonen, man- man

telzorgorganisaties).

Donderdag 17 juni, juni, 10.00 10.00 - 13.00 uur uu


“De cursus heeft ons

veel opgeleverd: tips,

creatieve oplossingen,

ze vlogen over tafel!”

Ons vertrouwde aanbod

Leren wat u moet weten:

basiscursus

Het lijkt misschien moeilijk, het regelen en beheren van

een pgb. Maar veel cursisten zijn aan het eind van deze

eendaagse cursus opgelucht en zeggen: ‘het valt mee’. U

leert in de basiscursus alles wat u moet weten over het pgb.

Over uw rechten en plichten, uw lusten en lasten. Zodat u

zeker weet dat u het goed doet en goed van start gaat.

Donderdag 6 mei 10.00 - 16.00 uur

Dinsdag 18 mei 10.00 - 16.00 uur

Donderdag 10 juni 10.00 - 16.00 uur

Dinsdag 22 juni 10.00 - 16.00 uur

Goed voorbereid naar de (her)indicatie

Voor veel budgethouders of hun vertegenwoordigers is

het indicatiegesprek een lastige klus. U moet bijvoorbeeld

kijken naar wat u, uw kind of uw partner niet kan,

terwijl u doorgaans bezig bent met wat hij wel kan. Wilt

u zich hierop voorbereiden zodat u de indicatie krijgt die u

nodig hebt? Dan is deze cursus een absolute aanbeveling.

Wegens hele grote belangstelling zijn de geplande data

nu allemaal al vol. Momenteel zijn we hard aan het werk

om nieuwe data te plannen, dus houd onze website

www.pgb.nl in de gaten!

Als moeder van twee zonen met autisme (12 en 14 jaar) met een pgb

wil Liesbeth Kokken weten waar ze op moet letten. Wat is bijvoorbeeld

belangrijk om aan te geven bij het indicatiegesprek? Met welke nieuwe

regels moet ik rekening houden? “Ik heb veel steun ondervonden aan de

cursussen die ik bij Per Saldo heb gevolgd. Je krijgt er informatie waar je op

terug kan vallen. Toen ik voor de zekerheid toch ook maar de cursus over

de administratie ging volgen, dacht ik, oké, ik doe het goed. Dat geeft me

zekerheid. De administratie lijkt lastig, maar het valt best mee als je weet

hoe je het goed doet.” <

Colofon

EigenWijs is een uitgave van Per Saldo,

de belangenvereniging van mensen

met een persoonsgebonden budget,

in samenwerking met Media Business

Press. Leden, abonnees en donateurs

van Per Saldo ontvangen het magazine

5 keer per jaar als onderdeel van hun

lidmaatschap.

Postbus 19161

3501 DD Utrecht

T 0900 742 48 57 (€ 0,20 p/m)

Ledenservice (030) 230 40 66

(ma-do 10.00-17.00 uur)

I www.pgb.nl

E info@pgb.nl

Redactie EigenWijs

T (030) 231 93 55

E Eigenwijs@pgb.nl

Hoofdredacteur Stans Damen

Eindredacteur Martha Vlastuin

Met medewerking van Lenusya

Isabella, Hans van der Knijff, Marja

Morskieft, Marleen Okma, Frans van

der Pas, Gabriëlla Sauren

Fotografie Peter Damen

Vormgeving BuroDaan grafische

vormgeving, Markelo

wat doet per saldo voor u

Hoe houd ik mijn administratie op orde

Je zaken op orde hebben is heel belangrijk voor mensen

met een pgb. Daardoor kunt u zich goed verantwoorden bij

het zorgkantoor of uw gemeente. Is administratie of formulieren

invullen niet uw sterkste punt? Voorkom problemen

en leer in deze eendaagse cursus hoe u uw pgb-administratie

op een eenvoudige manier goed op orde houdt!

Woensdag 26 mei 10.00 - 13.00 uur

Woensdag 30 juni 10.00 - 13.00 uur

Bijeenkomsten

speciaal voor leden*

Nieuwe ontwikkelingen, blijf op de hoogte:

ledenbijeenkomsten *

Per Saldo komt naar u toe om u op de hoogte te houden

van actuele onderwerpen. Voor nieuwe leden houden

wij speciale introductiebijeenkomsten. In de beperkte

beschikbare tijd komen de meest belangrijke punten van

het pgb aan de orde.

* Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden

Introductiebijeenkomst voor beginnende

budgethouders

Dinsdag 11 mei, Nijkerk 19.30 - 22.00 uur

Dinsdag 1 juni, Alkmaar, 19.30 - 22.00 uur

Dinsdag 8 juni, Hilversum, 19.30 - 22.00 uur >>

Media Business Press

Postbus 8632

3009 AP Rotterdam

Adj. Uitgever Judith Verbeek

Advertenties

Media Sales Support

T (010) 289 40 72

Tarieven op aanvraag

Druk Thieme Rotatie, Zwolle

Oplage EigenWijs: 24.000

EigenWijs is voor visueel gehandicapten

ook verkrijgbaar in gesproken vorm.

Meer informatie hierover kunt u opvragen

bij de redactie van EigenWijs. Dit

blad wordt mede mogelijk gemaakt

door de inkomsten van adverteerders.

Per Saldo draagt echter geen verantwoordelijkheid

voor de inhoud van de

advertenties. Wij verzoeken u eventueel

negatieve ervaringen te melden via de

servicelijn van Per Saldo.

© Per Saldo, Utrecht, april 2010. Niets

uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand of openbaar

gemaakt in enige vorm of op enige

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in

fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande

toestemming van Per Saldo.

eigenwijs

nr2 - 2010 45


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met de corresponderende nummers.

wat doet per saldo voor u

Bijeenkomsten Veranderingen in de AWBZ

In deze bijeenkomst gaat het over de ontwikkelingen in

de AWBZ, met name over de nieuwe functie begeleiding.

Wat kan wel en wat kan niet met begeleiding? Welke

gevolgen hebben de nieuwe maatregelen in uw situatie?

Donderdag 6 mei, Den Haag, 14.00 - 16.30 uur

Zaterdag 22 mei Leeuwarden AWBZ 14.30 - 17.00 uur

Donderdag 3 juni Apeldoorn AWBZ 14.00 - 16.30 uur

Zaterdag 5 juni Reuver AWBZ 14.30 - 17.00 uur

Tarieven

• Basiscursus, Welke mogelijkheden biedt het pgb

voor mijn kind?, Goed voorbereid naar de (her)indicatie

leden € 45,- niet-leden € 65,- (incl. lunch)

• De functie begeleiding: wat mag ik wel inkopen en wat

niet?, Hulp vinden, hulp houden,

Hoe houd ik mijn administratie op orde?, Familie als

zorgverlener: hoe werkt dat in de praktijk?, Hoe kan

het pgb ondersteunend zijn voor mantelzorgers?

leden € 35,- niet-leden € 55,-.

• Ledenbijeenkomsten, alleen toegankelijk voor leden,

vanaf € 10,-

de pgbpuzzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

50 66 78 21 3 41 13 38 11 59 47 79

Dit kunt u winnen:

© www.ruiterpuzzel.nl

U kunt het juiste woord vóór 7 mei e-mailen naar

eigenwijs@pgb.nl of per post naar: postbus 19161,

3501 DD, Utrecht t.a.v. redactie EigenWijs. Onder de

goede oplossingen worden drie Irischeques verloot

van € 25,-.

46

eigenwijs

nr2 - 2010

Per saldo spec. klass 109 Ruiter Puzzel

Bijeenkomsten Veranderingen in de Wmo

In deze bijeenkomst hebben we het over de ontwikkelingen

in de Wmo. Hoe vindt u hierin uw weg en wat mag

u van de gemeente verwachten? Daarnaast is artikel 6 in

de Wmo gewijzigd: gemeenten kunnen nu verschillende

tarieven gaan invoeren voor huishoudelijke hulp, afhankelijk

van de hulp die u inschakelt (particulier of via een

organisatie). Welke gevolgen heeft dit voor u?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter

die oordeelt in hoger beroep over geschillen

op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken.

Dit orgaan heeft eind 2009 belangrijke

uitspraken gedaan, die zorgen voor nieuwe invalshoeken.

Wat betekenen deze uitspraken in uw eigen situatie?

Ook hierover stellen we u op de hoogte tijdens onderstaande

ledenbijeenkomsten.

Donderdag 6 mei Den Haag Wmo 19.30 - 22.00 uur

Donderdag 20 mei Amsterdam Wmo 19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 22 mei Groningen Wmo 9.30 - 12.00 uur

Donderdag 3 juni Apeldoorn Wmo 19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 5 juni Maastricht Wmo 9.30 - 12.00 uur

Donderdag 17 juni Utrecht Wmo 19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 26 juni Zwolle Wmo 9.30 - 12.00 uur

Horizontaal 1 Gezondheidsleer

2 gezond maken 12 huilgeluid

14 orgaan 25 muzieknoot 17 Honduras

(afk.) 18 in goede conditie

20 erbij horend (Lat. afk.) 21 Krypton

(symbool) 22 lichaamsdeel

25 buitensporig 28 warme drank

29 van leem 31 meisjesnaam

32 etage (afk.) 33 meester (afk.)

35 Sociaaleconomische raad (afk.)

36 chef-staf 37 Bijbelboek (afk.)

38 Egyptische godin 40 vleesgerecht

42 boom 43 oefenen 44 persoonlijk

voornaamwoord 46 eenheid van

culturele overdracht 48 vertaler

51 dwarsmast 53 voorzetsel

54 geleerd 56 achter 57 tegenover

(afk.) 58 meisjesnaam 60 gezondheid!

62 deel van een koe 64 bevallig

66 hagedis 68 lidwoord 69 en anderen

(afk.) 70 insect 72 centrale interfaculteit

(afk.) 73 megaton (afk.)

74 arrogant 76 soort bunzing

78 medicijn 79 binnensmonds zingen.

Verticaal 1 Beterschap

2 Gedeputeerde Staten (afk.)

3 autochtoon 4 slot 5 Nederlandse

Kampioenschappen (afk.) 7 uitroep

8 faam 9 naast het genoemde 10 zelfde

tijd (afk.) 11 op geen enkele plaats

13 naar zijn mening (afk) 16 oprecht

18 verpakking 19 draai 21 nakomeling

23 Helium (symbool) 24 lengtemaat

26 de onbekende (afk.) 27 Tunesië

(afk.) 30 medicament 34 cadans

36 kettingzang 38 in samenwerking

met (afk.) 39 De Heilige Roomse Kerk

(Lat. afk.) 40 hoofddeksel 41 boom

45 ziekenverzorger 47 open pronkkastje

49 specerij 50 vrouwelijke soeverein

52 iedere 54 elektrische eenheid

van vermogen 55 hemellichaam 57

groep die samenwerkt 59 persoonlijk

voornaamwoord 60 Senegal (afk.) 61

en verder (afk.) 63 hetzelfde (afk.) 65

karakter 67 kleur 71 voorzetsel 74 deel

van de dag 75 onzes inziens (afk.)

76 IJzer (symbool) 77 muzieknoot.

More magazines by this user
Similar magazines