03.09.2013 Views

C - Walter Beckers

C - Walter Beckers

C - Walter Beckers

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© World Copyright 1972 and design by <strong>Walter</strong> <strong>Beckers</strong>-Antwerp.


WALTER BECKERS<br />

COMMUNICATIE


BANANA<br />

PRESS<br />

KAPELLEN BOS N.V.


naar nieuwe horizonten.


Beste Dirk,<br />

Als je dit niet verfilmt win je volgend<br />

jaar de Ronde van Frankrijk.<br />

<strong>Walter</strong>.


8 8 8 8


Is god onzichtbaar ?<br />

9 9 9 9


10 10 10 10<br />

Is god onzichtbaar 7 7


ZIJN DE GODEN NIET VOELBAAR ?<br />

11 11 11 11


12 12 12 12<br />

Oktober. De dreven zijn weer vol roestige kleuren. Roestige kleuren,<br />

die me blij maken zolang de zon er nog op staat Roestige kleuren, die<br />

weerom droefenis en weemoed zullen vertolken als de grauwe wolken<br />

komen aandrijven en de wind me in de oren bijt<br />

Ik moet me verdedigen.<br />

De jacht is open! Goed zo.<br />

Ik ga beelden schieten.


13 13 13 13


14 14 14 14<br />

Geef acht<br />

GeefaL<br />

Schijt met je geweer!


15 15 15 15


16 16 16 16<br />

Seksmachines.


-<br />

17 17 17 17


18 18 18 18<br />

Moeder, ik heb een krukas in mijn darmen.<br />

Liefste, stuur me nog een brief en een blote foto van jou.


19 19 19 19


20 2 0 20 20<br />

Machines.


'•<br />

i •<br />

2 1 2 1 2 1 2 1<br />

• :<br />

•>'.••:•.. ' •>•-<br />

" ; ;


22 22 22 22<br />

En de avond komt zo stil, zo stil, zo traagzaam aangetreden, dat geen<br />

en weet wanneer de dag.of<br />

wat ik me herinner van Guido Gezelle, en mij ontroerde—<br />

Bastaards!


23 23 23 23<br />

V -*4


2 4 2 4 24 24<br />

Dirk, dit verdraagt geen woorden meer.<br />

#


2 5 2 5 25 25


26 2 6 26 26 •<br />

Ajax - Olympique Marseille 4-1<br />

Lierse S.K. - Trondheim 3-0<br />

R. Antwerp F.C. - Daring C.B. 2-1<br />

Moon City - Benfica 6-0<br />

Dynamo Moskou • Leeds United 1-0<br />

ScheUebeUe - Arsenal 3-1


;<br />

:<br />

• • • ; • ; : • .<br />

27 2 7 27 27<br />

111:<br />

Illillilli<br />

!•


2 8 28 28 28<br />

Gebrniken jullie ook Tampax ?


29 29 29 29


30 30 30 30<br />

Toegelaten •onn van porno.


3 1 3 1 3 1 3 1


3 2 3 2 32 32<br />

Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, LIFE, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,<br />

love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,


33 33 33 33


3 4 3 4 34 34<br />

Vergaderen ? Apokalyptisdie toestand I Vergaderen, verwateren,<br />

wateren, water, vergaan. Woorden en woorden en nog woorden, geen<br />

daden. Vergaderen!


ITN ^v<br />

• ^<br />

I> UU<br />

• '^-. ^ R -•_ • -.-<br />

35 3 5 35 35<br />

• ^ - * J<br />

iSjfflfa^--<br />

i^P> ^Éi ^^<br />

" 3


36 36 36 36<br />

Sorry!


:<br />

37 3 7 37 37<br />

' : * • , • •<br />

:<br />

• > . •


3 8 38 38 38<br />

Milk is good for you.


3 9 3 9 39 39


4 0 40 40 40<br />

Sony, again!


4 1 4 1 4 1 4 1


4 2 4 2 42 42<br />

f


43 4 3 43 43


4 4 44 44 44


45 45 45 45


46 4 6 46 46<br />

Sinds duizend vierenzeventig dagen snel ik door de<br />

ruimte. Denk ik toch. Enkele dagen meer of minder...<br />

Kan wel, mag wel. Waarom niet ? Wat kunnen enkele<br />

dagen nu nog voor mij betekenen ? Ik voel me plots zo<br />

overweldigend jong en dynamisch. Kan niet anders.<br />

Ik heb contact gehad met de onbekende planeet!!!<br />

Met de onbekende bewoonde planeet van mijn dromen<br />

! Zij hebben daarnet contact met mij opgenomen.<br />

De verbinding is gelukt! Ik heb hun woorden niet begrepen,<br />

wel hun gevoelens.<br />

ER IS INGEBROKEN IN DE PAARDESTAL VAN DE<br />

AARDE.<br />

Hun klanken vielen mij in de oren als vrolijke gezangen.<br />

Het is mij gelukt. Een nieuwe wereld heeft zich<br />

formeel geopenbaard, aan mij. Het mocht wel, het<br />

moest er toch eenmaal van komen, na al die dorre<br />

jaren dat men mij en mijn geloof en mijn theorieën<br />

vervloekt heeft. Ik ben blijven geloven. Terecht.<br />

IK ZAL MIJ NIET IN EEN AUTOMOBIEL LATEN<br />

RONDRIJDEN, MIJ MET BLOEMEN LATEN BE-<br />

STROOIEN, HANDJES SCHUDDEN EN HANDEN<br />

LATEN KUSSEN.<br />

Sorry, nu moet ik toch even weg. Even maar. Veront-


4 8 4 8 4 8 4 8


En nog A.<br />


50 50 50 50


UIT HET LEVEN VAN A<br />

51 51 51 51


5 2 5 2 52 52<br />

Achter hem zag ik vrouwen, veel vrouwen. Achter hem zag ik mannen,<br />

heel veel mannen, en al de vrouwen en mannen spanden zich op<br />

de een of andere manier in, om hem naar zich toe te halen. Voor mij<br />

was het een visioen van trekken, duwen, stampen. Het had geen menselijke<br />

verhouding meer. De kreeg het er benauwd van, zodanig dat ik<br />

uit mijn zetel opsprong en haastig het venster geheel opentrok. De frisse<br />

lucht verluchtte me. De frisse lucht vulde de kamer en verdreef de<br />

trillingen van naijver, corruptie, gezochte, ongezonde spanningen die ik<br />

provocerend aanwezig had gevoeld. Het bos kwam in mij. Ik voelde<br />

me groen worden. Kinderlijk groen. Een kind. Ik deed opnieuw<br />

afstand van de voor mij te veel geworden aardse, platte zinnen als bijvoorbeeld<br />

:<br />

Wij kunnen onze lotsbestemming niet veranderen.<br />

Wij kunnen uit bepaalde situaties niet weg.<br />

Wij kunnen niet meer natuurlijk leven.<br />

Mij was het wel gelukt Door het venster open te gooien. Het venster<br />

op de wereld.<br />

Kom maar, wereld!<br />

Ik heb mijn werkkamer verlaten. Waarom, weet ik niet Ik loop naar<br />

de woonkamer en heb — automatisch — de tv aangezet Doe ik zelden.<br />

Ik kijk weinig televisie. Misschien had het iets te maken met het<br />

open venster. Nu tv-venster. Wit venster. Het is nog vroeg in de<br />

namiddag.<br />

Het beeld blijft wit Sneeuwprogramma.<br />

Ik mijmer. Ik tracht verder dan de beeldbuis te kijken en zie A. Dt<br />

noem hem A. A. achtervolgt mij reeds een hele tijd. Of ik hem ? Het<br />

is een feit dat ik erg met hem bezig ben. Heel erg. Sterk. A. is misschien<br />

mijn schaduw. Ik raak hem niet kwijt en wil dat ook niet A. is


53 5 3 53 53<br />

misschien mijn psycholoog. Mijn biechtvader ? A. zit in mijn beeldbuis<br />

en iemand spreekt A. ?, de psycholoog of ikzelf ? Papieren toeverlaat,<br />

jij bent toch niet mijn biechtvader? A. zit in een ruimtecabine. De<br />

cabine is een oase van stilte en licht Een witte ruimte die de vergeten,<br />

vervlogen wolken symboliseert De cabine is een witte, maagdelijke<br />

ruimte waar het goed kan zijn liefde te bedrijven a la Marquis de Sade.<br />

Ik zie reeds een hele troep voor me, allen in het zwart, zwarte kousen<br />

en wit vlees. Het wit-rillende vlees en de stalen wanden, die alles weer<br />

wegkaatsen. Laat ik in de cabine blijven ! De cabine is wit als de wolken<br />

en heeft stalen wanden. A. leeft met wit en staaL A. kijkt om zich heen.<br />

A. voelt zich omringd en verenigd met veel vrouwelijke knopjes<br />

(blauwe) en heel veel mannelijke knopjes (rode). Blijven het knopjes<br />

? Knopjes ? Knopjes van een bijzondere soort Knopjes om bang<br />

van te zijn als men niet weet hoe ze te behandelen, te beroeren, om de<br />

juiste koers aan te geven. A. kent die knopjes. A. is ruimtereiziger. Een<br />

ruimtereiziger en daardoor poëet Door met wolken te spelen, in wolken<br />

te reizen en te leven, is hij dichter geworden. Hij is de dichter van<br />

een nieuwe samenleving; ruimtelijke maatschappij. DAT WAS HIJ.<br />

Verleden tijd. A. was een volwaardig lid. Een ogenblik in een mensenleven.<br />

A. was een volwaardig lid van de nieuwe maatschappij die voor<br />

vernieuwing zou instaan. A. is nu een onvolwaardig lid. Nu, in zijn<br />

ruimtelijk leven. A. twijfelt Hij twijfelt, aarzelt tussen twee werelden.<br />

Wereld 1 is de wereld van A.<br />

Wereld 2 is eveneens de wereld van A.<br />

Wereld 1 ademt nog menselijk contact, maar in hoeverre nog voor A. ?<br />

Een contact dat hem bang gemaakt heeft Een contact dat hem op<br />

zijn minst ongemakkelijk gemaakt heeft Waarom ? Heeft men hem wat<br />

onmenselijks aangedaan ? Waren de anderen te sterk ? Sterk of zwak,<br />

wat geeft het ? Heb ik niet horen verkondigen, dat er niets anders dan


54 54 54 54<br />

enkel mensen zijn ? Wat heeft men A. aangedaan ? Wat heeft A. zichzelf<br />

aangedaan ? Waarom is A. een ruimtelijk dichter geworden ?<br />

Wereld 1 is hem bekend, te familiaar, te ordinair, te overvoldoende<br />

onvoldoende onderzocht, te overvoldoende onvoldoende geregeerd.<br />

Er zijn geen echte dictators meer, geen idealisten, en A. heeft er meer<br />

dan genoeg van. Daarom. In wereld 1 voelt A. zich in paniektoestand.<br />

Wereld 2 is een nieuwe wereld, een onbekende wereld. Op het eerste<br />

gezicht<br />

Wereld 2 is niet zo onbekend voor A. Wereld 2 kan de wereld van<br />

zijn kinderjaren zijn. De wereld van zijn onbevangen dromen.<br />

Wereld 2 is de bol van roomijs, de bol van marsepein, de knikkers,<br />

de bol van chocolade, de voetbal, de bol, de glazen bol van de<br />

mooie waarzegster met de verlokkende grote donkere glinsterende<br />

ogen die naar wondere rozegeur rook.<br />

ROZEGEUR.<br />

Ik zie nog enkel de contouren van de biechtvader... Het beeld vervaagt,<br />

als overbelicht De/roos/vervaagt/op/het/scherm/maar/<br />

wordt/steeds duidelijker in mij. Aanwezig.<br />

Misschien is de roos mijn psycholoog ?<br />

Mijn bewaarder ?<br />

Mijn biechtroos ?<br />

Centrum : A., keer terug naar de aarde ! Wij achten het<br />

risico te groot en de capsule nog niet uitgerust<br />

voor het ontdekken van de niet nooit<br />

vermoede planeet.


55 55 55 55<br />

A.: Ik keer niet terug naar de aarde. Ik ga door.<br />

Dit is mijn enige kans. Ik stel al mijn vertrouwen<br />

in de kennis en vooral in de aantrekkingskracht<br />

van de nieuwe planeet. De<br />

nieuwe planeet noem ik P. P. van Peace.<br />

Peace trekt mij aan, zowel echt als figuurlijk.<br />

Ik ben voor de vrede. Ik heb mijn berekeningen<br />

gemaakt en voorzie geen enkel<br />

noemenswaardig risico.<br />

Centrum : Dit is een bevel. A. keer terug naar de aarde !<br />

Wij oordelen best en beter dan wie ook voor<br />

jou. Deze onderneming is gevaarlijk. Zelfmoord.<br />

De wereld is niet voorbereid op je<br />

ontdekking. Keer onverwijld terug.<br />

A.: Ik voel me niet langer aangetrokken tot de<br />

aarde. Ik heb er geen spijt van. Ik voel me<br />

niet langer een instrument in dienst van<br />

moeder... aarde. Ik heb me losgescheurd.<br />

Ik voel me vrij. Voor het eerst voel ik me<br />

echt vrij. Vrij en mezelf, en voor het eerst in<br />

mijn leven ben ik mij oprecht bewust van<br />

mijn ware gevoelens en mijn meest innerlijke<br />

verlangens. Ik voel me aangetrokken tot<br />

deze onbekende nieuwe wereld en ik kan


56 56 56 56<br />

Flash-back:<br />

A. met jeugdvrienden.<br />

Hij weet niet goed wat hij in feite doet maar hij is geil, hij speelt met<br />

zijn prik, exhibitioneert zich voor enkele schoolmakkers en stilaan gaan<br />

deze ook aan het masturberen.<br />

Paringen ?<br />

PALINGEN.<br />

Les. School. Opvoeding.<br />

Plots wordt A. zich ten voDe van deze taboetoestand bewust en trekt<br />

zich brutaal terug.<br />

Hij voelt zich alleen en verlaten.<br />

Hij kan, hij durft niet meer communiceren.<br />

De mededeelzaamheid is vertrokken. Plots. Op de loop.<br />

niet anders, ik wil niet anders, dan doorgaan.<br />

Ik zal niet anders, ik wil niet anders, dan<br />

doorgaan, verder gaan tot wat jullie daar<br />

beneden het (einde) noemen, maar voor mij<br />

en de (brave zielen) die ik de weg wil wijzen<br />

is dit wellicht het begin.<br />

Ik hoor roepen: DIT IS HET EINDE. DIT IS HET<br />

EINDE. THIS IS THE END. THIS IS THE END. DIT<br />

IS HET EINDE. DIT IS HET EINDE.


5 7 5 7 57 57<br />

Ik zeg hierover alleen : Ja, dit is het einde,<br />

want dit is het begin, en de meest extreme<br />

dingen en toestanden raken elkaar. Voel! Ik<br />

reik je mijn vingertoppen !<br />

Centrum: A., keer terug naar de aarde ! Uit je antwoorden<br />

concluderen wij voor jou dat je op dit<br />

ogenblik te veel onder invloed van je illusies<br />

leeft. Illusies zijn slecht. Slecht voor de mensen.<br />

Je hebt een lekker bad nodig. Keer<br />

terug. Keer terug, in naam van de mensheid!<br />

A.: Dat juist wilde ik je zo graag horen zeggen I<br />

'Voor de mensheid, in naam van de mensheid.'<br />

Jullie ijlen ! Ik leef voor de mensheid.<br />

Integraal. Ik ben de ontdekker van de nieuwe<br />

wereld. Ik zal het zijn. Ik voel me mens<br />

tot en met. Ik weet dat ik moet doorgaan.<br />

Dit moest nu eenmaal toch gebeuren. En<br />

het is geen toeval dat ik het ben, die dit nu<br />

allemaal beleef, ga beleven. Ik ben voorbestemd.<br />

Uiteindelijk besef ik maar al te<br />

goed waarom ik juist voor deze zending uitgestuurd<br />

werd.<br />

Uiteindelijk hebben jullie mij uitgestuurd.<br />

Het was mijn opdracht en jullie bevel. De<br />

aarde had nog eens de rekensom voor mij


58 58 58 58<br />

gemaakt. Ik was reeds afgeschreven vanaf<br />

mijn vertrek. Dat dachten jullie toch. Tot de<br />

onbekende factor optrad. Mijn contact met<br />

P. P. de onvermoede, de voor onmogelijk<br />

bestaand gehouden planeet. P. van Planeet?<br />

Neen, P. van Peace ! Vrede !<br />

Het is even stiL Bitter stiL Keihard stfl. Rampzalig stiL<br />

De stilte ruit mijn denken. Na korte tijd yang ik opnieuw<br />

klanken op. Klanken van A., die opnieuw woorden worden<br />

en ik hoor hem duidelijk weer zeggen:<br />

A.: Ik was afgeschreven. Voor de aarde althans.<br />

Voor de aarde wens ik dat te blijven.<br />

Centrum: Wij willen momenteel hier niet verder met je<br />

over redetwisten. Het is een onzinnige toestand.<br />

Wij achten het beter, je even tot rust<br />

te laten komen. Tot bezinning. Wij sturen je<br />

nu muziek. Heerlijke muziek om te relaxen.<br />

ELVIS PRESLEY IS A SUPERSTAR.<br />

ELVIS PRESLEY IS A SUPERSTAR.<br />

ELVIS PRESLEY IS A SUPERSTAR.<br />

A. : ELVIS IS.


•<br />

5 9 59 59 59


60 60 60 60<br />

PELVIS<br />

IS<br />

NOT<br />

A<br />

STAR.


6 1 6 1 6 1 6 1<br />

Ik ben beneveld.<br />

Er zitten sluiernevels in mijn beeld.<br />

Sluiernevels veroorzaakt door het effect van een zogenaamde<br />

Supernova ? Dat is denkelijk niet de reden. Er<br />

worden zovele vertellingen geschreven en er ontploft<br />

zoveel, elke dag opnieuw, en Supernova's zijn honderdduizenden<br />

jaren geleden reeds ontploft, zegt men, en<br />

niet meer te achterhalen. Zelfs niet met 100-inch<br />

reflectors.


6 2 62 62 62<br />

Naam: A.<br />

Leeftijd: 89 jaar naar ruimtelijke begrippen.<br />

Beroep: niimtereiziger.<br />

Hobby: de ruimte.<br />

Gebreken: geen.<br />

Kwaliteiten: geen.<br />

Opmerkingen: enkel te herkennen aan zijn speciale kleding. Gaat<br />

steeds in nauwzittend overall Tan wit glanzend vynfl gekleed. Op de<br />

borst een grote zwarte letter A in zwarte cirkel.<br />

Dit is een outside information, en dus gebrekkig. Gebrekkige voorstelling<br />

van een individu dat ernstig dient benaderd te worden. Het is een<br />

bijzonder heerschap en verdient alle aandacht Mijn aandacht Ik ben<br />

er dag en nacht mee bezig. Ik droom ervan, ermee.-<br />

Ik hoor van alle kanten schieten.<br />

Nu de inside informations :<br />

Ik zie A. in zijn huiskamer. Een witte kamer. De ramen zijn van staal.<br />

Een klinische ruimte waarin het goed moet zijn de liefde te bedrijven,<br />

de hete trillingen van de gladde muren te voelen terugbotsen. Het zou<br />

net kunnen zijn als neuken in een cabine, een ruimtecabine.» Er zijn<br />

zoveel soorten cabines...<br />

Stortcabines».<br />

Kapperscabines...<br />

Massagecabines».<br />

Haardroogcabines».<br />

Ontkleedcabines~.<br />

Aankleedcabines».<br />

Zweetcabines_ zegt men.<br />

Ik *zie' maar één soort ruimtecabine.


6 3 63 63 63<br />

De ruimtecabine van A. Het blijft een witte kamer. En de ramen zijn<br />

nog steeds van staal. A. zit in een witte constructieve zeteL De witte<br />

strak gespannen zitting en ruggesteun zijn van zeildoek. Het zeildoek<br />

zit gespannen om een lijnig buizenspeL Duidelijke taal voor klinisch<br />

toneel van Marcel Breuer. A. zit goed in de zeteL A. zit op maat.<br />

Strijkstok in de hand. De strijkstok is roos geworden. Een pas ontmaagde<br />

roos. Hij kijkt naar de roos, en verder. In de roos. SHOT. A. neemt<br />

afstand van het innerlijke van de roos. Even heeft hij het innerlijke<br />

ervan beroerd. Lichtjes. Als een padvinder op sloffen. Geruisloos. Los<br />

luchtig poeder. Het was wel een ervaring. De ervaring geeft nog wat<br />

toe; een toemaatje. Toemaatje van geluk. Kristalgeluk. Er zit nog een<br />

druppel ochtenddauw, glorie van nat ontwaken, aan de roos vast De<br />

druppel ontdooit onder de ogen van A. en valt een trapje lager. Er<br />

volgt geen plof, geen plash. Het blijft even stil in de kamer, maar de<br />

druppel zit nu op een van de blaadjes.<br />

A. blijft naar de druppel kijken. Hij dringt in de waterdruppel en<br />

snuift de rozegeur op. Het is geen droom. A. leeft in een hallucinatorische<br />

toestand. HET IS GEEN DROOM. Is de rozegeur dan toch gif<br />

geworden ?... Op de een of andere geheimzinnige manier ?~. Zijn een<br />

aantal minuscule koolstofatomen met het opsnuiven vrijgekomen ? De<br />

handen van A. zijn lichtjes gaan trillen. Er is een verandering op til in de<br />

geestesgesteldheid van A. De beweging van zijn handen staat onder de<br />

invloed van een hoger psychisch, bijna grotesk proces. De bij zijn<br />

opleiding aangeleerde bewegingen worden hem niet langer opgedrongen.<br />

A. uit zich vrij. Vrij in zekere zin, onder de invloed van de roos.<br />

De zelfkritiek is onbelangrijk geworden. Iedere opkomende gedachte<br />

wordt nu uitgesproken onder de invloed van de roos. Het is geen<br />

droom. A. trilt, scheurt, neemt, beweegt, geeft, trekt en scheurt aangrijpend,<br />

ingrijpend aan de werkelijkheid. En het gelukt hem.


64 64 64 64<br />

Gelokt<br />

Water. De dauwdruppel op het rozeblad wordt water; gewoon edel<br />

water.<br />

Veel water. EEN ZEE VAN WATER.<br />

A. mediteert bij de roos:<br />

Ik zal de aarde nu wel nooit meer terugzien. De aarde<br />

die ik heb liefgehad. De aarde die deze roos heeft<br />

gebaard en haar bloeien liet. De aarde die ik heb liefgehad<br />

maar waar te veel deinende, kolkende zeeën<br />

boosaardig schreeuwen. De aarde waar te veel<br />

kwaadaardige, woest opgepepte orkanen dagen- en<br />

nachtenlang razend tegen mij gierden, het uitgierden,<br />

en er ook nog een demonische pret aan beleefden;<br />

te veel voor mijn (niet) geconditioneerde hoffelijkheid.<br />

Ik schreeuw niet meer. Ik huil niet meer.<br />

Ik heb net te veel slagregens, waaruit te overdonderende<br />

watervallen ontsproten, over mij heen laten<br />

slaan, terwijl geil gelach weerklonk en ik een nederig<br />

gebukt toeschouwer bleef. Het is uit. Dat denk ik toch.<br />

Het is uit. Gedaan. Ik ben meer dan ontgoocheld.<br />

Flash-back:<br />

Ik zie het Noordzeestrand. Veel meer dan strand. Zand. Korrels.


65 6 5 65 65<br />

Koorden van korrels. Korrels tot koorden aaneengeregen. Korrels van<br />

mensen.<br />

Korrels als mensen tot eindeloos meer en meer en meer en m e e r korrels<br />

aaneengeregen. Samen! Samen ? In hoeverre ? Tot daar waar mijn<br />

oog, mijn camera in het zand dringt.<br />

De korrels stuiven uit elkaar onder de druk van mijn arendsoog. De<br />

korrels spatten uit elkaar en een nieuwe wereld ontspruit.<br />

Een wereld van water. (Wateroog ?)<br />

WATER.De camera dringt in het water en het water wordt symfonie.<br />

Een symfonie van water.<br />

Ik beleef de Negende van von Beethoven in het water.<br />

Onder water.<br />

Ik roep de Negende uit tot waterorkaan!<br />

Waterorgaan ?<br />

Het water slaat op. Van Beethoven slaat door en door en gaat het<br />

water, de zee overheersen. De zee wordt een wild kolkend ballet Een<br />

waterballet met BLINDE dansers en danseressen. De doofheid van<br />

L.v. Beethoven wordt organisch gesymboliseerd door blindelings volgende<br />

dansers. Het zijn geen volgelingen. Het zijn blinden. Zij zien<br />

niets, maar zij voelen. Zij strelen en beminnen elkaar in een zee. Een<br />

zee die mensenzee kan worden. Zou kunnen worden.- een mensenzee.-<br />

EEN MASSA. Een massa zal nooit beminnen. Kan niet beminnen.<br />

Wil niet?— Het L.v. Beethovendrama wordt uitgespeeld op een<br />

klein draf je. Het miezerig draf je wordt een voortploeteren. De grandioze<br />

muziek eindigt in een duivelse kakofonie van handen, zich vergrijpende<br />

handen en stervende muziek.<br />

Het waterbeeld vervaagt. Een nieuw beeld ploft binnen.<br />

Foto van L.v. Beethoven geblinddoekt


66 66 66 66<br />

Het beeld van von Beethoven wordt overbelicht en uit de vage overblijvende<br />

witte gedaante komt A. opnieuw te voorschijn. Het beeld van<br />

A. die streng en onbewogen voor zich blijft uitkijken, blijft in mij vastzitten.<br />

Niets van A. beweegt, maar ik voel hem praten:<br />

A.: Ik ben doof geworden met een roos in de<br />

hand. De dauwdruppel heeft mij doof gemaakt.<br />

Tijdelijk doof. Doof van verbazing.<br />

Doof door de openbaring. Tot en met. Tot en<br />

mens. Totaal. Totaal is dood. Doof ? Doof is<br />

ook een vorm van dood. Slechts een ogenblik<br />

van doodse stilte bij zoveel beleefde,<br />

onvermoede schoonheid. Ik ben er stil en<br />

doof bij geworden. Dood ? Schijndood ?<br />

Om er stil, doodstil bij te worden. Zo stil dat<br />

mijn handen zijn gaan trillen van pure emotie<br />

en de trillingen mij naar het water hebben<br />

gestuurd en het water mij Ludwig von Beethoven<br />

heeft geopenbaard. Zo maar. Vlug.<br />

Aalvlug.<br />

ZO VLUG ALS EEN AAL<br />

A. toont mij het beeld van de aal:<br />

Palingen, manden vol, wriemelen lustig door elkaar.<br />

Ik voel de paling wegtrekken, weg naar de Kaspische zee. Wereld van<br />

paring. De paring is een nieuwe wereld. Steeds opnieuw. Paren b<br />

vluchten, naar een nieuwe wereld, een nieuwe dimensie, steeds op-


nieuw.<br />

Paring is liefde.<br />

67 67 67 67<br />

Zit A. nog in de huiskamer? De ruimte is nog altijd wit Bepaalde<br />

elementen zijn nog steeds van staaL A. zit niet meer in een witte<br />

Breuer, maar nu in een witte Colombo. A. houdt van klassieke meubelen<br />

! En blijkbaar ook van klassieke bloemen. A. heeft nog steeds<br />

(opnieuw ?) de roos in handen. Een roos. Een waterdruppel. Vlug<br />

glijd ik naar het Noordzeestrand. Duik onder water. Het water is<br />

oneindig. Het water is niet te omlijsten. Het water is goddelijk; verheven<br />

kracht Het water is verheven boven alle machten, mythen, begrippen.<br />

Ook het verbruik van water in de consumptiemaatschappij is<br />

onoverzichtelijk. Onmetelijk wat een water wij verbruiken! De dag<br />

komt dat men het zal rantsoeneren^.<br />

A. neemt over. (Thank you, A.)<br />

Spuitwater. Spuitend water. Water spuit uit tienduizenden<br />

flessen. Het hele Noordzeestrand is een massa<br />

flessen spuitwater. Is spuitwater dan reclame ?<br />

Kan zeewater spuitwater worden ? Neen. Van zeewater<br />

kan ik geen boertjes laten. Mijn maag verteert<br />

waarschijnlijk geen zeewater. Waarom zou ik terugkeren<br />

? Waarom zou ik terugkeren ? Waarom zou ik<br />

terugkeren ? Er is geen reden toe. Het water, zeewater,<br />

bronwater, sodawater, wijwater, gedistilleerd<br />

water, gepollueerd water, zwaar water, kokend water,<br />

het is me allemaal om het even en het heeft er niets<br />

mee te maken. Ik reis klaarblijkelijk in een nieuwe


68 68 68 68<br />

richting en dat is goed voor mij. Ik adem. Ik blijf doorademen.<br />

Ik blijf pompen. Ik adem aan één stuk;<br />

bewust. Ik reis naar andere, (betere) mensen. Nieuwe<br />

mensen. Mensen zoals ik ze nooit gezien heb, zoals<br />

ik ze wel vermoed. Mensen die het niet langer hebben<br />

over zelfmoord, abortus, tyfus, cholera, protestanten,<br />

katholieken, quakers, zwarten, hippies, of<br />

andere soorten stammen. Ik wil bevangen worden<br />

door een kruistocht van bevalligheid en sierlijkheid.<br />

Ik wil gegrepen worden door 'de' geraffineerde<br />

wereld. Men heeft me niet ernstig opgenomen. Men<br />

heeft me willen liquideren en ik heb laten begaan.<br />

Men heeft me in deze cabine gestopt. Een cabine op<br />

reis met pensioen. Dat mag, dat moest voor mij. Het<br />

is mij goed vergaan. Ik was niet verlamd, versuft, verloren.<br />

Ik liet begaan. Zij hebben voor mij gehandeld<br />

en dat was goed. Dat heb ik goed gedaan. Er moest<br />

een einde aan komen. Ik volg nu mijn reisroute. Ik<br />

denk dat ik verder ga met bouwen aan de weg die<br />

reeds uitgestippeld werd in mijn kinderjaren. Het staat<br />

nog altijd in mijn hand, Het is niet langer bootjevaren<br />

aan het Noordzeestrand, maar ik vaar. Mijn<br />

ruimteschip is het mooiste schip ter wereld! Ik reis<br />

in de ruimte als gevolg van al de kranten, akten, beperkingen,<br />

boeken, gezag, ceremonieën, congressen,<br />

censuur, maatregelen, bevelen, processen, verorde-


69 69 69 69<br />

ningen, bepalingen, kennisgevingen, procesverbalen,<br />

en noem maar op. In zoverre... uiteindelijk hebben<br />

ze mij toch maar laten ontvluchten. Zij waren blij<br />

zo van mij af te komen ! Toch hou ik nog van hen,<br />

op mijn manier. Ik zet een amberglas voor mijn lens<br />

en beschilder het met de fijnste olie ter wereld.<br />

Terugkeren doe ik niet. Ik denk er het mijne van, hoe<br />

goed en braaf ze mij in sentimentele momenten ook<br />

nog mogen toeschijnen.<br />

Centrum heeft me geseind dat ze mij nu begrijpen.<br />

De durvers. Wat begrijpen zij van mij ? Dat ik<br />

een gevaar voor hen ben gaan betekenen ? Dat ik<br />

niet wil kolonialiseren ? P. is vrede. Hoe zou ik de vrede<br />

kunnen kolonialiseren ?! En al zou ik het kunnen,<br />

dan zou het toch niet gebeuren. Nooit. Centrum<br />

begrijpt zichzelf niet. Niemand daar beneden. Wat<br />

jammer! Wat maakt hen zo oppervlakkig, zo waardeloos<br />

? Zien zij dan niet in dat zij volop bezig zijn zichzelf<br />

te kolonialiseren ? Tot en met. Neen, zij zien het<br />

niet, zij voelen het niet en zij beseffen het niet. Zij<br />

willen het eenvoudig niet beseffen. Als ze het maar<br />

in iets of ergens vermoed hadden, had ik niet kunnen<br />

vertrekken. Ik had er eenvoudig de kans niet toe gekregen.<br />

Mijn missie was een hopeloze missie. Voor<br />

hen toch. Uiteindelijk was er ergens toch nog begrip.<br />

Begrip en dialoog om mij kwijt te raken. Nu willen zij


70 70 70 70<br />

mij terug. Keer terug naar de aarde, huilen zij. De<br />

aarde heeft me wel te verstaan gegeven dat, wanneer<br />

ik niet terugkeer, zij mij kapot zullen maken... Over<br />

sterven heb ik voldoende en lang genoeg nagedacht.<br />

Er was een periode in mijn leven dat ik doodsbang<br />

was voor de dood. Ik zeg het zelf: 'doodsbang voor<br />

de dood'. Nu niet meer. Ik ben tot het besef gekomen<br />

dat ik door me zoveel zorgen te maken over een<br />

onmogelijk te veranderen toestand, die toch ééns<br />

moet plaatsvinden, niet echt meer kon leven. Mijn<br />

leven werd een nachtmerrie. Dat was omstreeks mijn<br />

veertigste jaar. Ik hield erg veel van het leven en van<br />

wat het leven te bieden had, maar ik deed het verkeerd.<br />

Ik hield zo erg veel van al de fijne aardse dingen,<br />

en voelde me zo rijk dat ik dacht een grotere<br />

vrees voor de dood te (mogen) koesteren dan de minder<br />

begunstigden. Ik dacht dat ik meer te verliezen<br />

had dan anderen. Wie weet was en is dit ook zo, maar<br />

het had en heeft geen zin overdreven met de dood<br />

bezig te zijn. Ik zal leven tot mijn laatste moment en<br />

de aardse dwingelanden kunnen daar niets aan<br />

veranderen. Ik leef verder op een nieuwe manier,<br />

want mijn vertrouwen in P. is volledig. Ik heb vroeger<br />

eens gelezen dat Proust (weer een P.!) op zijn sterfbed<br />

de dood van Bergotte dicteerde en daarvoor<br />

gebruik maakte van zijn eigen gewaarwordingen als


7 1 7 1 7 1 7 1<br />

stervende. Maar Marcel Proust heeft nooit echt kunnen<br />

vertellen wat de dood werkelijk inhield, onthield<br />

of bezielt...<br />

Van Goethe vertelt men dat zijn laatste woorden<br />

waren : 'Mehr Licht!' Maar wat hij daarmee juist<br />

bedoelde, weet niemand; niemand onder de levenden...<br />

misschien was het de Freudiaanse herinneringsflits<br />

van het licht aan het eind van de baarmoeder ?<br />

Het licht dat zich openbaart bij het beleven van de<br />

geboorte ! Wie weet ? En wellicht is dit licht bij het<br />

afsterven het licht van de wedergeboorte. EN WEL-<br />

LICHT IS DIT LICHT BIJ HET AFSTERVEN HET LICHT<br />

VAN DE WEDERGEBOORTE ?<br />

Dat zal ik moeten afwachten, net als elke sterveling.<br />

Rustig. Ik ben niet gehaast, ik ben niet meer geprikkeld,<br />

ik ben niet langer boos, ik ben niet misnoegd, ik ben<br />

nooit meer haatdragend, zelfs dat niet. De aarde kan<br />

daar nu niets meer aan veranderen. De aarde moet<br />

weten dat ik niets negatiefs meer in me hebben wil.<br />

Het negatieve in de mens — en meer bepaald voor<br />

mij en mijzelf — heb ik weggeworpen, afgeworpen,<br />

dit voor zover het mij mogelijk is. Natuurlijk heb ik<br />

ook mijn zwakke momenten, zelfs nu nog, terwijl ik<br />

steeds maar verder naar de nieuwe wereld toe reis.<br />

Maar dat moet ik erbij nemen. Ik ben geboren uit<br />

moeder aarde. Mijn baarmoeder is op aarde; in de


7 2 7 2 72 72<br />

aarde, weergekeerd tot stof. Van dat stof ben ik nog<br />

een levende getuige. Dat stof wil ik bevestigen. Blijven<br />

bevestigen, zover, zolang mogelijk. Mijn mogelijkheden<br />

zullen uiteindelijk ook beperkt blijken. Ik zal<br />

trachten die beperkingen zover mogelijk te verleggen.<br />

Te weerleggen. Vertrekkend van dit zeer persoonlijk<br />

standpunt kan ik niet anders en wil ik niet<br />

anders dan verder gaan. Dit verder gaan, kan ik niet<br />

genoeg herhalen. Het is mijn leidmotief.<br />

Dikwijls denk ik nog terug aan wat mijn lieve moeder<br />

ooit heeft moeten doen om mij al het schone te laten<br />

aanschouwen.<br />

Aanschouwen ?... er klopt iets niet. Kortsluiting ?...


KINDERBEWAARPLAATS<br />

In de Van Beethovenstraat is nog<br />

plaats van maandag tot en met vrijdag<br />

van 7 tot 17 uur.<br />

Zich aanmelden dagelijks na 9 uur.<br />

7 3 7 3 7 3 7 3


7 4 7 4 74 74<br />

Ik ben geboren in pijn. En dat is misschien<br />

goed. Vooral voor mij. Nog. Het besef van de duur<br />

betaalde toegangsprijs. Ik profiteer ervan: leren<br />

zien dat de aarde lief is. De groene velden, de lichte<br />

suikerkleurige poreuze sneeuw, de hoge bergtoppen<br />

van mijn jeugd, de prentenboeken, de zakjes<br />

knappende gouden frieten, het broze van de liefde,<br />

de poëzie in de enkele schaars overgebleven dorpen,<br />

de vele mogelijkheden van beton in het landschap,<br />

de vogels die reeds eeuwen in magische bomen<br />

schuilen, dansen en zingen, de hete nachten met een<br />

liefdelikkende vrouw warm in bed, het wandelen in<br />

de roestige dreven in de herfst, het heerlijke overdreven<br />

zweten bij het tennissen, de zaligheid van de<br />

regen op mijn gezicht. Spaghetti bolognese eten,<br />

rustig gezeten op een zuiders terras. De wind in de<br />

zeilen voelen en het klotsende water toelachen. Van<br />

dat alles en nog veel meer word ik nu nog groen.<br />

Wat nu ? Ik kijk om me heen. Apparaten, de meest<br />

diverse. Ik ben omringd door horden apparaten. Drukknoppen.<br />

Drukken voor spreken, drukken voor eten,<br />

drukken voor hoogteverlies, drukken voor snelheid,<br />

drukken voor vitaminen, drukken voor, voor alles.<br />

Voor alles, en waarom ook niet ? Drukken, de meest<br />

eenvoudige knop indrukken om eender wat te<br />

bekomen met de meest eenvoudige vingerbeweging


7 5 7 5 75 75<br />

om iets te bekomen en wetend wat voor een ingewikkeld<br />

systeem erachter verborgen blijft om wat, dat<br />

iets te bekomen, is ook poëzie. Een vorm van poëzie<br />

die ik de aarde verschuldigd blijf. Toch ga ik verder<br />

en maak hiervoor gebruik van hun drukknopsysteem.<br />

Ja, graag. Ik ga door. Ik wil de ster zien, mijn ster.<br />

De vredester P.<br />

P. is Peace en Peace verwacht mij. Ik ken hen niet,<br />

Dit is een grap ! Met Patria heb ik helemaal niets meer<br />

te maken. Patria is verleden, voltooid verleden tijd. Mijn<br />

P. is Peace en Peace verwacht mij. Ik ken hen niet,<br />

behalve dat ik reeds contact met hen had. Ik versta<br />

hun taal niet, maar ik heb wel begrepen dat zij mij<br />

verwachten, dat zij verlangend naar mij uitzien. En<br />

dat is wederkerig. Ik blijf op weg. Ik snel naar P. om...<br />

mezelf te vinden ?... XYZ... wie weet ? Alles is nog<br />

mogelijk voor mij, en niets of niemand wil ik onderschatten.


76 76 76 76<br />

Ergens vind ik het wel jammer. Tijdens de eerste<br />

maanden dat ik door de ruimte schoot keek ik dikwijls<br />

terug naar de aarde. Naar die vertrouwde aarde,<br />

die ik dan kon bekijken als planeet. De aarde is toch<br />

ook een planeet in de ruimte gebleven... voor mij<br />

GEWORDEN. Ik heb die planeet, die kleine grote bol<br />

met mijn ogen gezien. Vanuit de ruimte. Uiteindelijk<br />

is alles ruimte, maar dat mag ik niet voor alles blijven<br />

zeggen, anders krijg ik nooit en nergens vaste grond<br />

onder mijn voeten... Dat mag niet. Alles is nog mogelijk<br />

voor mij, en niets of niemand zal ik onderschatten.


77 77 77 77<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d<br />

d d d d d d d<br />

d d d d d d d d


78 78 78 78<br />

Ik blijf eenvoudig A.<br />

Niemand wil ik onderschatten / WIL<br />

Niemand durf ik onderschatten / DURF<br />

Niemand zal ik onderschatten / ZAL<br />

Wildurfzal ? Zalwildurf ? Durfzalwil ? Zalwildurf ? enz.<br />

Enz.?<br />

Ik ben niet dwaas.<br />

De dwazen willen niet, durven niet en zullen niet,<br />

nooit.<br />

Er zijn zovele, te vele dwazen, en al die te vele dwazen<br />

wensten zich aan mij op te trekken, en dat kan<br />

niet. Men is geen boer omdat men boertjes laat.<br />

Ik zie een koor van boertjes latende boertjes.<br />

Ik hoor een koor van boertjes latende mensen. Zij<br />

zitten, zij hangen, zij liggen en doen verder niets dan<br />

veel opwerpingen maken; aanmerkingen, 'protesten'<br />

in de vorm van boertjes laten. De durvers ! Een koor<br />

van negatief ingestelde mensen. Grote en kleine,<br />

dikke en jonge, ouderen, kalen, vergrijsden. En waarom<br />

ook geen langharigen ? Het uitzicht heeft er in<br />

betrekkelijk weinig gevallen iets mee te maken. Uiteindelijk<br />

is het voor de meesten een naapen, een<br />

mode, een bepaald patroon volgen, een status zoeken.<br />

Het is nu eenmaal zo. De wereld is vol boertjes<br />

en ik zie er muziek in. Ik ga in deze gezangen<br />

op... als liederen; eenvoudig, menselijk, primitief op-


79 79 79 79<br />

wellend uit het diepste van de maag, als maagstoornissen,<br />

maagkrampen, maagklachten, maagsappen...<br />

Zonden plattelandsbewoners meer last hebben ran oprispingen ? Voor<br />

A. is het echter een logisch gevolg er de boer bij te betrekken. A. ziet<br />

de boer op het land. Hij zweet, zwoegt, werkt. Hij oogst. Augustus. De<br />

zon staat hoog gloeiend. Een vuurboL De aarde bloeit, bloedt en kiemt.<br />

Baart. Baart leven. De boer werkt onverpoosd verder. Het koren wordt<br />

ingehaald. De aarde komt langzaam bloot De korenstoppels blijven als<br />

naakte getuigen over. De korenstoppels bloeien, bloeden open. Eén<br />

korenstoppel treft A. in het bijzonder. Hij heeft er alle aandacht voor.<br />

De camera dringt er middendoor, naar het midden van de afgemaaide<br />

korenstoppel. In de worteL Middendoor. Een nieuwe wereld. De camera<br />

is een grote harde phallus met een harde, maar zo gevoelige kop. Een<br />

kop waar leven in zit, uitvloeit<br />

Flash-back:<br />

A. ligt met een jeugdvriendinnetje in het koren, het is warm, zij<br />

stoeien, lachen en spelen. Spelletjes van en voor eenvoudige mensenkinderen.<br />

Natuurlijke spelletjes die prikken, laten trillen en hijgen.<br />

Hijgen, tot, de kramp, en dan gelaten doodvallen, even maar, om het<br />

leven sereen te voelen openbloeien.<br />

Bang!<br />

Explosie van sappen en sperma. Bang! Explosie van reusachtige<br />

fonteinen in een wondere wereld. Fonteinen die zo hoog en mateloos<br />

opspringen uit het diepste van de mens en hem laten natrillen in voortdurend<br />

veranderde horizonten van vorm en kleur.<br />

Langs het firmament trekken wagens vol vuurwerk. Terwijl de liefdes-


80 80 80 80<br />

betuigingen verzwakken en A. de jonge vrouw nog zoent, haar lippen<br />

zachtjes kneedt, moderato in haar buik knijpt en wrijft, spat de wereld<br />

open. Spat de wereld open ! De aarde wordt brutaal opengereten en<br />

DE RUIMTECAPSULE VERRIJST ! Het schip gaat de ruimte in ! De<br />

ruimtecapsule is verrezen uit het koren !<br />

Koren, brood, aarde. Een natuurlijk proces. Een verrijzenis.<br />

Een verrijzenis.<br />

Weereen!


8 1 8 1 8 1 8 1<br />

P P P P P P P P<br />

p p p p p p p<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

p p p p p p p<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P<br />

P P P P P P P<br />

P P P P P P P P


8 2 8 2 82 82<br />

IK BEN VERREZEN.<br />

Ik ben A.<br />

A. waargemaakt.<br />

Ik ben nu reeds 1074 dagen onderweg. Dit is mijn<br />

duizend vierenzeventigste dag in de ruimte. Ik heb<br />

de ruimte leren beleven. Vroeger reeds, toen ik nog<br />

op de aarde was, onder het mom van een gewone<br />

sterveling, heb ik de ruimte gezien als een wonder.<br />

In deze 1074 dagen heb ik in dit wonder kunnen<br />

doordringen : POËZIE. In 1074 dagen heb ik mezelf<br />

van deze unieke toestand doordrongen, van<br />

deze eindeloze varianten van bewegingen doordrongen,<br />

van deze ontdekkingen in het onbekende genoten,<br />

heb al dat onbekende op mij laten inwerken. Ik<br />

ben nu reeds zoveel van ruimtelijk denken doordrongen,<br />

dat wat mij vandaag overkomen is, voor<br />

mij niet langer een wonder mag heten, maar het<br />

resultaat van wat uiteindelijk mijn geestestoestand,<br />

na zovele jaren van halsstarrig volhouden, eenmaal<br />

zou bereiken. Aantrekken ?... Mijn brein heeft de<br />

huidige situatie geïmponeerd, geïmporteerd, op zoek,<br />

in opdracht naar een andere wereld.<br />

'Die andere wereld' l Ik heb het reeds gezegd.<br />

Wat mij vandaag overkomen is, is wonderbaar I P.,<br />

de door mij verhoopte, vermoede, verwachte planeet,


83 83 83 83<br />

heeft (opnieuw) contact met mij opgenomen !!! Ons<br />

beider trillingen hebben elkaar opnieuw gevonden in<br />

deze onoverzichtelijke ruimte, ontmoet, begroet! P.<br />

heeft zich (opnieuw) aan mij kenbaar gemaakt. Vanmorgen<br />

heb ik met bevende ledematen de eerste<br />

seinen in de cabine ontvangen. Seinen die ik niet ontcijferen,<br />

maar wel begrijpen kan.<br />

P., ik heb je lief. P., van planeet. Wat een reuze planeet!<br />

De verst verwijderde planeet. P. is veel meer. P. is mijn<br />

begin. Het begin van mijn leven. Peace ! Peace heb ik<br />

haar genoemd. Vrede ! Vroeger reeds. Over de naam<br />

had ik lang nagedacht. Lang geleden reeds. Nu zou ik<br />

kunnen huilen. Huilen van geluk (en angst ?). P. is zo<br />

ver van mij verwijderd. Ik ben nog maar net onderweg;<br />

amper 1074 dagen. De tocht is nog zo ver. Ik twijfel,<br />

ik ben bijna vertwijfeld, omdat ik vrees niet lang<br />

genoeg te zullen leven om P. uiteindelijk te bereiken.<br />

Het moet I Ik ben nog jong. Slechts 89 sinds vorige<br />

maand. Ik ben goed gezond, ik verzorg mij, de beste<br />

pillen die (ooit) vervaardigd werden heb ik hier in de<br />

cabine. Ik moet alle twijfel en onrust van mij afwerpen,<br />

positief blijven denken.


84 84 84 84<br />

IK HEB HET ALTIJD GEWETEN !<br />

ER LEVEN NOG MEER MENSEN IN DE GROTE RUIMTE !<br />

MIJN VRIENDEN !


85 85 85 85<br />

Denken zoals ik reeds heel mijn leven heb gedaan,<br />

blijven geloven in de goede zaak.<br />

Mijn verlangens zullen weldra in vervulling gaan. Zij<br />

zijn reeds in vervulling gegaan... Ergens wel, want<br />

P. bestaat! De wereld van P., de andere, nieuwe en<br />

als zodanig betere wereld, bestaat. Het is geen mythe<br />

meer, geen symbool, geen ijdele waangedachte of<br />

drogbeeld. Drogbeeld, dat was het wat men er in feite<br />

op aarde mee voorstelde. Deed alsof. P. heeft opnieuw<br />

contact gezocht. Ik heb nu dubbele moed.<br />

Applaus. In de ergste momenten van vertwijfeling<br />

heb ik me uiteindelijk toch niet laten gaan. Niet de<br />

berg af laten rollen. Ik ben blijven geloven, halsstarrig,<br />

in de vrede. Ik heb mijn beloning reeds op zak.<br />

Ik word verwacht. P. heeft met mij gecommuniceerd.<br />

P. heeft mij de weg met het brede zachte uitgerolde<br />

tapijt voorgelegd. In een rechte lange baan naar P.<br />

toe. Ik zal binnengeloodst worden. Ik hoef hiervoor<br />

enkel maar mijn ruimteschip te laten gaan. Ik hoef<br />

P. maar te laten begaan. Zij weten het uiteindelijk<br />

best. Ik geloof in P. Ik heb het nu reeds zover geschopt<br />

dat ik dit ruimteschip zelfs niet meer moet helpen<br />

besturen. Geen knop zal ik nog aanraken. Wie weet<br />

heeft men deze massa knoppen niet besmet ?<br />

Het is zeker, ze zijn besmet I Ik blijf er af. Van nu af<br />

aan laat ik me loodsen. Van nu af aan maak ik mijn


86 86 86 86<br />

verlangens waar, dank zij de spontane hulp van P.<br />

P. is onbaatzuchtig.<br />

Vanaf vandaag heb ik met de aarde niet veel meer te<br />

maken.<br />

Ik ben tenslotte niet met de aarde getrouwd. Ik ben<br />

nu scheep gegaan met P., en dit enkel door een<br />

onzichtbare band, een sterke band, zo niet de sterkste,<br />

een ring van emotie en gevoel. De mooiste band.<br />

Waarom niet ? Op de een of andere manier worden<br />

we toch altijd beïnvloed, door iets of iemand. Het kan<br />

niet anders. Maar ditmaal is de wijze waarop totaal<br />

anders. Ik word niet bij de hand genomen. Ik geef<br />

mijn handen. Ik laat me nemen, niet beetnemen. Ik<br />

ben gewillig. Er is zelfs geen offer voor nodig. Er is<br />

geen slachtoffer. Dat heb ik wel aangevoeld. Hun woorden<br />

kan ik nog niet begrijpen, hun bedoelingen wel, dat<br />

is belangrijk. Wij hebben elkaar gevonden, op dezelfde<br />

golflengte, enkel en alleen door hypergeconcentreerd<br />

te blijven denken. Ons beider geest is vrij. Er waren en<br />

er zijn geen remmingen aanwezig. Doe maar, P. Het<br />

ruimteschip en mezelf laat ik aan jullie over. Ik ben op<br />

weg. Ik ben al zovele jaren op weg. Mijn wens zal<br />

eindelijk waarheid worden. Durf ik te verwachten. Mag<br />

ik toch vooropzetten ? P. moet me in leven houden.<br />

Hoeveel jaren zal ik nog in deze cabine vliegen ? Ik<br />

weet het niet. P. bestaat, maar ik weet niet hoever nog


87 87 87 87<br />

van mij verwijderd. P. was nog niet ontdekt toen ik van<br />

de aarde vertrok; een vaag vermoeden, een mythe, en<br />

niet te berekenen in afstand. Ik moet dus maar afwachten.<br />

Rustig. Ik moet rustig blijven en dat gaat wel. Ik<br />

geloof.<br />

Flash-back :<br />

naar de schuur, waar A. nu rustig ligt te dromen, very relaxed, naast<br />

zijn jeugdvriendinnetje. Beiden zijn gelukkig en voelen zkh ontspannen.<br />

A. streelt nog inngranm het lichaam van het jeugdvriendinnetje.<br />

Hij streelt haar zacht en gelaten, zonder passie. Hij is rustig en voldaan.<br />

Hij streelt op het ritme van zijn hartslag. Zijn hartslag is regelmatig,<br />

bijna niet hoorbaar. Zijn rustige droge handen verheerlijken in<br />

dit moment enkel een natuurlijke zuiverheid. Van het handenstrelen<br />

is het voor A. niet ver lopen naar de werkplaatsen van de in aanbouw<br />

zijnde ruimtecapsule.<br />

Een uitgelezen team arbeiders is druk bezig de nieuwste ruimtecabine<br />

in al haar onderdelen te politoeren. Men 'streelt' hier (in laatste<br />

instantie) de niimtecapsule en het lijkt wel of ze onder de toegewijde<br />

handen van dit beeldhouwersteam levend vlees zal worden. WORDT.<br />

De cabine is BAARMOEDER geworden !<br />

Barmoeder ?<br />

Baarmoeder?


88 88 88 88<br />

Flash-back :<br />

de geboorte van A.<br />

Ik zie A. niet meer. Enkel sneeuw voor mijn ogen, maar ik hoor hem<br />

duidelijk vertellen.<br />

Mijn moeder heeft pijn gehad, veel pijn. Dat zeggen<br />

alle moeders en dat zal ook wel zo zijn. Daarover<br />

bestaat geen twijfel. Mijn vader was fier. Vroeger<br />

waren alle vaders zo. De pil was in die tijd nog niet<br />

in de handel. Gelukkige kinderen ! Kinderen. Kinderspel<br />

was het! Kinderen maken was toen nog een<br />

kinderspel! Daarom geen pil ? Daarom ben ik als<br />

kind geboren. Toen heette ik niet A. A. is altijd de<br />

eerste letter van het alfabet geweest. Nu ben ik de<br />

eerste. Daarom noem ik mij nu A. A. heeft voor mij<br />

een symbolische betekenis (?). Indertijd nog niet.<br />

Ik was ook maar een gewone ordinaire zuigeling. (?)<br />

Het enig belangrijke wat ik van mijn geboorte overhoud<br />

is het LICHT.<br />

Het licht bij de baarmoeder. Het betreden van de<br />

wereld. Het licht leek me zo pijnlijk vernietigend dat<br />

ik lange tijd opnieuw de ogen gesloten heb. Toen<br />

kwam de doop. Doopsuiker, anjers. Zondagspak. Vreselijke<br />

hoeden. Een van de aanwezige vrouwen heeft<br />

zich kort na de doop over mij gebogen. Hier komt het<br />

tweede belangrijke punt in mijn leven ! Onbewust<br />

(ik was toch doof en blind — ja, doof ook) ? greep ik


89 89 89 89<br />

naar haar gekke hoed. Op haar gekke hoed zat een<br />

fantasieroos. De roos is gewillig losgekomen en viel<br />

in mijn kinderhand. Toen heeft mijn moeder geweend<br />

van vreugde. Eén traan rolde vrij over haar wang en<br />

viel op een van de plastieken rozeblaadjes. Moeder<br />

heeft mij dikwijls herhaald, dat dit voor haar de openbaring<br />

was geweest.<br />

Zij heeft het al die tijd geweten !<br />

VAN DE ROOS EN DE TRAAN.<br />

De traan is de waterdruppel. DE druppel die de zee<br />

deed overlopen...<br />

Flash-back :<br />

A. keert terug naar de zee.<br />

Noordzeestrand. Zee. Zee is zee. Van de ene zee naar<br />

en in de andere. Het is alles vluchtend (goddelijk<br />

gulzig) water voor mij.<br />

Waanzinnige voorstellingen of begoochelingen.<br />

Wat ik ook doe, ik blijf A.<br />

Ik schiet terug naar de Kaspische zee...<br />

VERSE PALING. GEROOKTE PALING. GESTROOP-<br />

TE PALING. LEVENDE PALING. GESTOOFDE PA-<br />

LING...<br />

Paling is erotisch... Erotisch begrip. Niet? Opnieuw<br />

bekijk ik de zee, de zeeën en voel mij een maandag-


90 90 90 90<br />

ochtendtoerist. De zee is leeg. Leeg als het strand.<br />

Op het eerste gezicht...<br />

Het strand is bestrooid met krantepapier, conservenblikken,<br />

kapot speelgoed... Kapot stukgeslagen<br />

speelgoed. Wij zijn allemaal speelgoed. Wij zijn allemaal<br />

kinderen gebleven. Dood papier. Dode vergeelde<br />

kinderen. Zal ik me na mijn dood ook nog moeten<br />

schamen ? Me bang terugtrekken voor al wat<br />

ook ik verkeerd deed in dat vroeger leven ?<br />

Ik zie plots de staart van de duivel!<br />

Het is of aarde, Centrum, zijn gedachten (weer eens) geraden heeft<br />

(nog eens)».<br />

Centrum stuurt een movie naar boven. Contact t<br />

Een movie over A. op aarde. A. met kinderen.<br />

Kinderen spelen lustig aan het Noordzeestrand, maken pret, gieren,<br />

vallen A. in de armen. A. en de kinderen lachen breed uit, gek, weg<br />

van alles en van de vele zorgen. Even gelukkig, tezamen. Centrum<br />

stuurt herinneringen.<br />

Keer terug, roepen de beelden. A., kef van herinneringen^. A., keer<br />

terug.<br />

A. denkt, overdenkt:<br />

De aarde bespuit me, overspoelt me met beelden van<br />

mijn kinderen.<br />

Ik word bespoten.<br />

Beschoten.


9 1 9 1 9 1 9 1<br />

Ik word beschoten met zuiverheid uit de hel!<br />

De aarde kent mijn kinderen niet. De aarde herkent,<br />

erkent blijkbaar mijn kinderen niet, nog steeds niet.<br />

De aarde gebruikt mijn kinderen. De aarde gebruikt,<br />

misbruikt mijn kinderen tegen mij! De aarde zit vol<br />

nijdige, geniepig verdoken scherpschutters.<br />

Lieve kinderen, als je dit kon zien, beseffen, beleven<br />

zoals ik, zouden jullie je vader onmiddellijk vergeven<br />

!<br />

De aarde schiet met mijn kinderen. De aarde misbruikt<br />

mijn kinderen. De aarde neemt mijn kinderen<br />

voor kanonnenvoer. Dat neem ik niet! Nooit geen<br />

geschoten beelden meer I De aarde kan mij mijn kinderen<br />

niet tonen zoals 'ik' ze zie. De beelden van mijn<br />

kinderen leven in mij. Netjes opgeborgen. Zuiver en<br />

duidelijk. (Verheerlijkt.) Mijn kinderen reizen met mij.<br />

Mee. Zijn in mij. In mijn bloed. Uit mijn bloed. Ik heb<br />

mijn kinderen lief. In mijn spiegel... Als een niet geboren<br />

narcis ?...<br />

Ik voel me nu een echte ontdekker van de ruimte.<br />

IK BEN RUIMTE. Dit heeft niets meer te maken met<br />

overtollig sperma. En ik ben geen dagdromer meer.<br />

Zoals het bij elke ruimtereiziger hoort (niet uit boekjes<br />

vol illusies) ben ik overvol van bruisend leven,<br />

levensideaal en liefde; liefde voor mijn kinderen. Hun<br />

beeld zit in mijn cellen, bloed, aderen. Hun beeld<br />

naar mijns gelijke, maar geen enkele aardse derde


9 2 9 2 92 92<br />

kan mij dit tonen.<br />

Ik weet nu wel beter. Geen enkele aardse derde kan<br />

mij dit tonen, omdat zij leven onder de invloed van<br />

geslachtelijke terreur!<br />

Een scherpe wind is komen aanzetten. A. loopt over het Noordzeestrand.<br />

A. loopt met gemeten stappen. Het is alsof hij de ZEE<br />

OPMEET. Hij meet, blijft meten, maar uiteindelijk wordt de zee eindeloos,<br />

ook voor hem, voor zijn vermoeide benen. De stap blijft niet<br />

langer dezelfde. Een krakerig geluid is de beweging van zijn steeds<br />

kortere stappen gaan vergezellen. Het kraken van zijn ouder wordende<br />

botten. Het kraken blijft toenemen. Het kraken wordt tenslotte hinderlijk,<br />

storend. Storingen. Storingen in de ether. Storingen in het<br />

beeld. Defecte toestanden in het beeld dat ik van A. zie, mij nu moet<br />

voorstellen.<br />

De voorstelling van zijn omtrekken en relaties wordt meer en meer<br />

aan mijn oog onttrokken, meer en meer word ik overdonderd door een<br />

hinderlijk storend gekraak. Het is alsof de hele wereld kraakt. Mijn<br />

hele wereld, of de wereld van A. ?<br />

Ik word moe.<br />

Ik wrijf over mijn vermoeiende ogen.<br />

Ik wrijf mijn zorgen uiL Het helpt blijkbaar niet. Ik voel me eenzaam<br />

en laat me meer en meer onderdompelen in nucleaire mystiek. Toevlucht<br />

? Het is nu eenmaal zo. Caesar is dood. Napoleon is dood. Is<br />

(cosmonaut) Hitler dood ?<br />

Het is meer dan tijd voor nieuwe ideologieën en nieuwe verheffende<br />

mystici.<br />

Amen en in.


9 3 93 93 93<br />

Jezus!<br />

Mijn kleine rugzak is groot genoeg. Mijn rugzak zit boordevol woorden<br />

uit het leven van elke dag. Ik plak mijn woorden op papier. Het zijn<br />

kleverige woorden en dat is goed. Regelmatig blijven zij aan mijn vingers<br />

plakken. Het kost me soms moeite om ze los te weken en ook dat<br />

is goed. Terwijl ik nog volop bezig ben mijn woorden op papier over te<br />

brengen, is het weer avond geworden. De wind is gaan rusten.<br />

Weg ? A. rust eveneens. Hij heeft het zinloze opmeten opgegeven (zinloos<br />

?) en zit uitgeput in het zand. Hij is er gelukkig niet bij gaan liggen<br />

! Dat mag hij niet van mij! Met zijn vermoeide blik brengt hij nog<br />

voldoende energie op, om toch het hemeldek af te speuren. Hij telt de<br />

sterren en bij een ervan zal hij uiteindelijk blijven stilstaan. STILZIT-<br />

TEN.<br />

Bij de ster van de tweede wereld.<br />

A. ziet nu de tweede wereld terwijl hij zich meedogenloos blijft verplaatsen<br />

in de tijd. A. ziet de tweede wereld, de wereld van P. van<br />

achter "het venster*». Venster in de ruimtecabine ?— Ik vraag het mij<br />

af.!!!!!!!!!! Alles is zo mateloos ruimtelijk in de wereld van A.<br />

A. blijft ingetogen, ingehouden toekijken. P. pinkt, lacht hem toe. Het<br />

Is voor A. het SIGNAAL van de blijde boodschap. WAT ?<br />

A. denkt opnieuw aan de bol van marsepein.<br />

aan de bol van chocolade.<br />

aan de chocoladen eieren,<br />

aan snoepgoed.<br />

En hi zijn diepste binnenste wordt het weer Paasfeest.<br />

P. van Paasfeest ?~.<br />

Feest en (blijde ?) verrijzenis».<br />

A. kijkt om zich heen. A. is wild enthousiast over zoveel erkenning.<br />

De muren, de instrumentenborden, de wanden, links en rechts, tot in


9 4 94 94 94<br />

de hoeken, alles is beladen, overfoeladen met paaseieren. Grote en<br />

kleine chocoladen eieren! Van alle kanten de bevestiging van zijn<br />

mooiste jeugdherinneringen. A. is blij en kinderlijk gelukkig in zijn<br />

witte stoel gaan zitten. (Welke witte stoel, Breuer of Colombo ?) Tuttnnt,<br />

BLACK-OUT. A. heeft enkele chocoladen eieren in zijn schoot en<br />

in elke hand nog een ei, waaraan hij zich onafgebroken te goed doet<br />

Zoetigheid.<br />

A. is een smulaap.<br />

A. is een denkende smulaap. Chocolade bevat vitaminen. De vitaminen<br />

stimuleren de denkkracht van A. Automatisch gaat A. verder.<br />

Reist hij verder (enkel ?) in zijn denken: een jeugddroom is werkelijkheid<br />

(?) geworden.<br />

Ik ben A.endenk.<br />

Ik droom en ben.<br />

Een andere droom wacht mij allicht; het is de inspanning<br />

meer dan waard. Mijn geluk is onvoorstelbaar<br />

en deze chocolade is de lekkerste die ik ooit geproefd<br />

heb. Knabbelen op heerlijke chocolade heeft<br />

toch wel een andere dimensie van genoegen dan<br />

vitaminen, pillen slikken.<br />

Ik ben nu even rustig als een koe in haar Alpenweide.<br />

Door de chocolade ? Ik heb geleerd in mijn slaap<br />

even rustig te ademen als na een brutale lichamelijke<br />

inspanning. Nerveus worden ken ik niet meer. Sinds<br />

jaren heb ik thee en koffie, net als alcohol, opgegeven.<br />

Bewust, net als roken. Ik heb er goed aan


95 95 95 95<br />

gedaan. Dit alles en nog veel meer heeft mij geholpen,<br />

mij op deze uitzonderlijke taak gepast voor te<br />

bereiden.<br />

Chocolade kost geld ! Geld ! Ik mag niet onrustig<br />

worden. Hoe kwamen deze chocoladen eieren hier ?<br />

Geld is net als pingpong spelen met een zilveren<br />

lepeltje. Als pudding eten met kerriesaus. Abusief<br />

gebruik.<br />

Absurditeit van woorden ...??? ?????<br />

Abusief gebruik van geld. Gek ! Geld is soms ook<br />

gek. Te gek om te laten rollen. In de meeste handen.<br />

Ik denk aan mijn geld. Jarenlang heb ik elke week<br />

wat van mijn opgespaarde loon naar de bank gebracht.<br />

Wat een gekke situatie ! Nu. Wat betekent<br />

geld nog voor mij ? Ergens, zeer ver onder mij, zeer<br />

ver, 1074 dagen reizen van mij verwijderd, slaapt de<br />

wereld. In een klein provinciestadje staat een groot<br />

gebouw. Een bankgebouw met gouden letters op<br />

een massale geprostitueerde facade.<br />

In dat gebouw heb ik een nummer en een rekening.<br />

Ik heb er mijn opgespaarde geld uitstaan. Rentevoet.<br />

Als ik dit nu bedenk krijgt mijn rekening wel een<br />

aparte dimensie. Net als met de pingpongbal en het<br />

zilveren lepeltje. Waardeloos. En absurd.<br />

Waarom heb ik geen telefoonboek mee op reis genomen<br />

?


96 96 96 96<br />

Wat jammer!<br />

Ik zou er de mooiste naam in opgezocht hebben.<br />

Een naam met klank, een naam die mij sympathiek<br />

zou voorkomen. Ik zou aan deze naam mijn rekening<br />

wegschenken. Nu zal mijn rekening ieder jaar een<br />

paar bankbiljetten extra geldwaarde krijgen. Na ettelijke<br />

jaren zal ik misschien een astronomisch<br />

bedrag achter mijn naam hebben staan. Ik zal voor<br />

aardse begrippen een schatrijk man zijn (eindelijk<br />

!), misschien een van de rijksten ter wereld. Ik<br />

kijk nog eens naar buiten. Het is hier altijd nacht.<br />

Helemaal anders. De dagnachten en de nachten<br />

behoren me toe. Ik bekijk de sterren anders. Ik voel<br />

me in hun wereld. De sterren zijn voor mij geen illusie<br />

meer.<br />

Niet als de aarde. Te veel illusies. Soms luister ik nog<br />

naar de aarde. Luister ik ? Ik heb ze door, de meesten<br />

onder hen. Ik heb altijd geweten wat zij met mij voor<br />

hadden. Ik moest op een zijspoor worden gerangeerd.<br />

Dat zijspoor moest uiteindelijk mijn ruimteschip<br />

worden. Dat deze ruimtereis geen routinereis<br />

maar een ware ontdekkingstocht zou worden, hebben<br />

zij (wij) nooit kunnen vermoeden.<br />

Ik zou natuurlijk de kans niet gekregen hebben. Die<br />

van Centrum ken ik allemaal. Zij zijn vals, te berekend.<br />

Zij geloven niet in hun taak en in hun opdracht.


9 7 97 97 97<br />

Zij voelen hun missie niet aan. Zij staan er niet achter.<br />

Zij staan er niet voor. Zij draaien rond de as (aars)<br />

en zijn veel te veel ingenomen met hun eigen persoon.<br />

De meesten zijn te ijdel. Anderen zijn gevaarlijk.<br />

Zo zijn ze niet allemaal. Enkelen vroegen mij<br />

soms toch om advies, vroegen mijn mening, mijn<br />

oordeel. Vanaf het moment echter dat ik de zaken<br />

ernstig aanpakte voelde ik hun houding meteen<br />

veranderen, wegzijpelen. Zij durfden geen risico te<br />

nemen. Bang ! Bang waarvoor ? Ik herinner het mij<br />

nog goed. Op een middag, enkele maanden voor mijn<br />

afreis, liet ik twee inspecteurs in mijn kantoor binnen.<br />

Enkel voor een routine-onderzoek. Na korte tijd<br />

viel het mij op dat ze zo hevig transpireerden. Zij<br />

voelden zich blijkbaar niet gerust. Waarom niet ? Ik<br />

rook zweetlucht. Dat hadden ze blijkbaar liever niet.<br />

Geen heibel, met niemand. Ik vermoedde natuurlijk<br />

direct, dat ze in feite bang waren ergens iets onregelmatigs<br />

bij mij te zullen ontdekken. Ook dat hadden<br />

ze liever niet. Geen heibel, met niemand. De leuze<br />

van het stafpersoneel. Nadat zij onverrichter zake uit<br />

mijn kantoor waren weggegaan, ben ik dadelijk naar<br />

huis gereden. In mijn studio heb ik dadelijk de ramen<br />

wijd opengezet. Ik heb een lauw bad genomen en<br />

andere kleren aangetrokken. Voor het raam heb ik<br />

enkele turnoefeningen gedaan en mijn longen met


98 98 98 98<br />

frisse lucht gevuld.<br />

Dit waren voor mij zuiveringsoefeningen, die ik mezelf<br />

als een heerlijk ritueel oplegde. Ik sterkte alzo<br />

mijn geest, in het besef dat zij die mij kwaad wilden,<br />

bewust of onbewust, toch geen schijn van kans<br />

tegenover mij hadden. Deze dingen vervolmaakten<br />

de zalige immune leegte in en rondom mij. Net zoals<br />

nu, terwijl ik mijn reis in de onoverzichtelijke ruimte<br />

beleef. Ik voel mij er nu tegen opgewassen.<br />

Deze 1074 dagen van eenzaamheid hebben geen vat<br />

op mij gehad. Heel even misschien. Enkele keren.<br />

Niets ernstigs. ERNSTIG... Wat een koud, kil woord.<br />

Geen woord om bij stil te blijven staan.<br />

Ik wil nu een poosje rusten. Me rustig leeg voelen.<br />

Ik ga neerliggen in mijn weelderige ruimtecabine,<br />

sluit de ogen en voel me met ongehoorde snelheid<br />

door het nirwana wentelen, als was ik het ruimteschip<br />

zelf.<br />

Centrum : Hello A.l Hier Centrum. We krijgen je beeld<br />

niet meer door. Hoor je ons ?<br />

Na enige stilte, waarbij A. rustig chocolade blijft knabbelen,<br />

vervolgt de aarde:<br />

Centrum : Hello A. hoor je ons ?


99 99 99 99<br />

A. komt Inngraam en rustig uit zijn zetel, de chocolade<br />

nog in de mond, smult verder, loopt naar de tape. A. zet<br />

de tape in beweging.<br />

A.: Hello Centrum. Ik hoor je heel duidelijk. Alles<br />

is in orde. Het leven is wondermooi. Ik voel<br />

me net in de wolken. Ik voel me net in de<br />

wolken. Ik voel me net in de wolken. Echt.<br />

Alles is okay aan boord.<br />

A. drukt schuw en voorzichtig, als had hij angst voor het<br />

toetsenbord, nog een paar rode en blauwe knoppen in.<br />

Muziek weerklinkt en gaat de ether in, naar wereld 1.<br />

Pop music. Misschien van de Beatles ? I say hello, you say<br />

goodbye ?~. Muziek. Tjirp-tjirp. Music. Tingelingelingeling<br />

musk. Nachtegaal, spreeuw, muis, vlo, kanarie,<br />

adelaar, tjiep tjiep muziek overaL<br />

De aarde geeft geen antwoord.<br />

Er komen wel geluiden binnen. Onduidelijk.


100100100100


Er kan worden begrepen dat het wereld 2 is...<br />

101101101101<br />

Wereld 2 : Muziek moeilijk te vangen — mue — Is ons<br />

bekend als ... kl... twintigste eeuw...<br />

Tjiep rjiep, leeuw, leeuwin, rjoek tjoek, miauw.» De klanken vervagen,<br />

verdwijnen opnieuw.<br />

A. droomt:<br />

Ik zou een tovenaar willen ontmoeten. Een tovenaar<br />

die mij met een magische formule in een hond zou<br />

veranderen. Ik zou dan één voor één mijn aardse<br />

meesters gaan opzoeken. Mij eerst laten strelen,<br />

hun vertrouwen winnen en dan, op het ogenblik dat<br />

ze zich onbezorgd over mij zouden buigen, toehappen.<br />

Mijn forse tanden zouden wild in hun zachte<br />

kelen dringen. Een kwestie van enkele seconden geconcentreerd<br />

toeknappen, en vlug verdwijnen, zo<br />

vlug als de wind. Eén voor één zou ik hen weten te<br />

vinden, en ook dat zou een middel zijn om de aarde<br />

te redden, want ik geloof nog steeds in de aarde en<br />

in enkele van mijn broeders, vermoede verhoopte<br />

broeders.<br />

Waarom zie ik de hele tijd honden ?<br />

Het heeft geen zin, mij druk te maken over het antwoord<br />

hieromtrent. Ik ben geen hond. Ik heb geen<br />

honden in de buurt. Ik ben helemaal alleen. Zonder


102102102102<br />

tovenaar ?<br />

Kom nou... zo eenvoudig is het nu ook niet!<br />

Van tovenaars gesproken ! Dit ruimteschip... is dat<br />

soms niet het werk van tovenaars, echte tovenaars ?<br />

Wie had ooit durven vermoeden, bedenken, dat de<br />

mensheid tot zulke ontzagwekkende prestatie in<br />

staat zou zijn ?<br />

Dit ruimteschip is een unicum !<br />

En ik ben uniek !<br />

Waarom kan ik dan niet toveren ?<br />

Misschien kan ik wel toveren, maar weet ik het eenvoudig<br />

niet; misschien heb ik geen voldoende besef<br />

van mijn waarden, mijn mogelijkheden ?...<br />

Waarop steunt de aarde zich, om mij zo uitdrukkelijk<br />

te gebieden terug te keren ?<br />

Gebrek aan inzicht omtrent mijn waarden ?<br />

Gebrek aan eerlijkheid ?<br />

Gebrek aan zuurstof ?<br />

Gebrek aan feeling ?<br />

Gebrek aan vertrouwen ?<br />

Laat ik aan deugdzaamheid, aan duidelijkheid te<br />

wensen over ?<br />

Ben ik toch de tovenaar en zijn zij bang ?<br />

Van mij of van de tovenaar ?<br />

Zijn zij onverantwoordelijk ?<br />

Ben ik de bron zonder narcis ?


103103103103<br />

Ben ik verloren ?<br />

Volg ik een ideaal ?<br />

Volg ik mijn wereldbeeld ?<br />

Besef ik dat mijn ideaal gegroeid is tijdens aardse<br />

lessen ?<br />

Ben ik wel zo alleen als ik denk te zijn ?<br />

Wat is mijn ego ?<br />

Waar is mijn ego ?<br />

Waar is mijn aardse ego ?<br />

Ben ik nog altijd op de aarde en toch zo ver van<br />

huis ?<br />

Is dit ruimteschip niet mijn huis, mijn eerste, echte<br />

tehuis, waar ik misschien voor het eerst mezelf ben ?<br />

Eet ik niet met voldoening hun vlees, boter, eieren,<br />

brood ?<br />

Drink ik niet hun soft drinks, hun hot drinks ?<br />

Ben ik niet het meest afhankelijke wezen op aarde ?<br />

Ben ik niet reeds merkelijk verjongd ?<br />

Ben ik reeds rustig ingeslapen ?<br />

Waartoe dient mijn voorraad vitaminen ?<br />

A. zit aan een cafeterias. Voorlopig zit A. alleen achter een tafeltje.<br />

Na enige tijd, en zonder dat hij iets gevraagd of besteld heeft, wordt A.<br />

een coca-cola gebracht door Sinterklaas.<br />

Enkele ogenblikken daarop volgt een tweede A.<br />

Zelfde type, zelfde kkding, zelfde letter A. in een cirkel op de borst<br />

De nieuwe A. zet rich wat verderop, kijkt even rustig en onbewogen


104104104104<br />

als de eerste A. voor zich uit Een poosje later volgt Sinterklaas en<br />

brengt de tweede A. ook een coca-cola.<br />

Enz. enz., tot het terras volledig bezet is met een A.-multipIe en elke<br />

A. zijn coca-cola vóór zich heeft. Een dorpsklok slaat dertien maal en<br />

dit blijkt het teken te zijn dat alle A.'s hun soft drink opdrinken met<br />

een strootje. Allen tezamen. Allen tezamen laten achteraf een boerrje.<br />

Het koor van boertjeslaters in een nieuwe onverdeelde situatie.- Hoge<br />

en lage tonen van boertjes laten.<br />

De A.'s staan gelijktijdig op, zonder omkijken en betalen, zonder enige<br />

aandacht voor terras of voor Sinterklaas, die hun vruchteloos nawuif t<br />

De A.'s haasten zich naar hun motors. Ze springen zwierig op hun wilde<br />

beesten. De motoren worden aangeslagen. De hemel wordt geweld<br />

aangedaan. Hels gedreun. Het is een orkaan waarin naakte magen uitgespuwd<br />

worden. Waarin al het verbodene uitgestort wordt Waarin de<br />

elektriciteit mateloos over de straat rolt Waarin het bloed de kloten<br />

vult, en Sinterklaas wordt opgelost in een vuiligheid van gassen, die<br />

van alle heiligheid ontdaan zijn.<br />

Onder daverend geraas schieten de motors wild weg. Even maar.<br />

Enkele seconden blijken zij tomeloos, maar dat is niet zo.<br />

Dat is show. Blijkbaar houden de A.'s ook nog van het leven.<br />

Langzaam hebben zij zich allen op een lange rij geplaatst en rijden<br />

tegen een lage snelheid de verlaten autoweg op.<br />

Zij rijden nu zeer langzaam, hoogstens 50 km/u., en de snelheidsbeperking<br />

aangegeven op de borden langs de weg doet schril contrasterend<br />

aan. In grote duidelijke rode cijfers staat 300 aangegeven... De<br />

A.'s rijden ontspannen verder, steeds verder op de eindeloos verlaten<br />

autoweg, die een aparte dimensie krijgt Een privé-weg voor A.'s.<br />

Geen enkel ander motorvoertuig. Niets of niemand buiten hen valt te<br />

bespeuren— Muziek vergezelt hen. Apart Het brommen van de zware


105105105105<br />

750-0^8. Het brommen neemt af en gaat over in de Beatles-song, die<br />

opnieuw in mijn oren dringt.<br />

Ik hoor zingen van komen en gaan.<br />

I SAY HELLO, YOU SAY GOODBYE.<br />

Ik zeg voorlopig goodbye en zie Sinterklaas languit op het caféterras<br />

liggen. Levenloos. De gassen zijn opgetrokken... de lege colaflesjes zijn<br />

verdwenen. In hun plaats liggen op alle tafeltjes hopen lekkere chocoladen<br />

eieren. Paaseieren. Een suite van chocolade-geluiden.<br />

Kalorische waarde :<br />

Ei: 81 kal.<br />

Chocoladen ei : 530 kal.<br />

En, etainsidesuite...


106106106106<br />

^<br />

«**>*'


107107107107<br />

Ik zie A. opnieuw in zijn ruimtecabine.<br />

A. is aan het woord. Zijn mond beweegt nieL De gedachten van A. zijn<br />

zo vol en krachtig dat ze voelbaar worden.<br />

Hoorbaar?<br />

Ik doe mijn werk.<br />

Ik doe mijn werk. Ik doe mijn zin. Oorlog of verder. Ik<br />

leef. Ik gevoel in mij de fysieke tevredenheid van het<br />

beleven van daden en handelingen die genoeg hebben<br />

aan zichzelf. Ik ben een koele superman. Zo voel<br />

ik me toch. Wereld 1 en wereld 2 vechten om mij.<br />

Vechten om mij ? Ik beweeg. Ik ben op gang gebracht<br />

als speelgoed. Ik laat begaan. Ik laat wereld<br />

1 begaan. Ik laat wereld 2 begaan. Maar wereld 2 is<br />

de nieuwe wereld en heeft daarom reeds mijn vertrouwen.<br />

Reeds in de twintigste eeuw is het begonnen.<br />

Met de slogan van nieuw.<br />

Nieuw is verleidelijk. Nieuw is altijd beter. Met nieuw<br />

is er nooit gevaar. Ik voel geen gevaar en ben mij<br />

van geen gevaar bewust.<br />

Ik heb mijn ruimteschip correct ingesteld. Wereld 2<br />

heeft mij daarop ingesteld. Ik ben op weg. Ik ben<br />

tevreden. Ik ben zelfs fier. Voor het kompas heb ik<br />

zelfs geen aandacht meer. De pijl beweegt niet. Het<br />

is een sterke pijl. Een evenwichtige pijl. Koers wereld<br />

2. Eenrichtingsverkeer. Ik blijf kalm. Mijn hart slaat<br />

zestig maal per minuut, net als een klok. Waarom


108108108108<br />

zou ik gek gaan doen ? Er is geen reden toe. Ik ben<br />

een soort heilige. Ik voel me Sinterklaas. Ik ben een<br />

weldoener. Een weldoener gekeerd, bekeerd door<br />

en in de stilte. Ik heb de echte stilte ontvangen en de<br />

stilte heeft me heilig gemaakt.<br />

Flash-back :<br />

Naar de communiescène. (De hostie wordt roos.)<br />

Waarom zou ik me nu nog druk maken over wat de<br />

aarde mij zo dringend aanmaant ? : terugkeren.<br />

Terugkeren, waarom ?<br />

Ik denk in naam van alle A.'s :<br />

— hier is uw plaats ?<br />

Flash-back :<br />

(Ik zie een vuilnishoop.)<br />

— is daar nw plaats ?<br />

Flash-back:<br />

(Ik zie een supermarkt)<br />

— b dit een plaats ?<br />

Flash-back :<br />

(Ik zie boksers, slaand, zwetend in de ring.)<br />

— waar is uw plaats ?


Flash-back :<br />

(Ik zie bloedig Vietnam.)<br />

— is dit een plaats ?<br />

Flash-back :<br />

109109109109<br />

(Ik zie van ontbering stervende kinderen in het Oosten.)<br />

— wat is een plaats ?<br />

Flash-back:<br />

(Ik zie water.)<br />

Water, zeewater, en ik hoor de Negende van von Beethoven. Op de<br />

zee drijven nu de kostuums van al de A/s. Zij zijn goed herkenbaar.<br />

De overalls zijn leeg, drijvend.-<br />

Ik schiet terug naar A. in de cabine:<br />

A. zit in een witte zetel, maar heeft nu een krant in handen, opengeslagen<br />

bij de advertenties Te huur, te koop'.<br />

A. ziet wat men noemt PRACHTIGE STUDIO'S:<br />

4x 3 m grote living<br />

3x4m grote living<br />

4x3 m grote living<br />

3x4 m grote living<br />

4 x 3 m grote living<br />

3 x 4 m grote living


110110110110<br />

4x3 m grote living<br />

3x4 m grote living<br />

4x3 m grote living<br />

3x4 m grote living<br />

4x3 m grote living<br />

3 x 4 m grote living<br />

met alle modern comfort.<br />

Maak een afspraak !<br />

In Centrum is iedereen bekaf, wegaf, ab weggespoeld, als brain-washed<br />

door de oude gerangeerde ruimtereiziger, die zich filosoof van de ruimte<br />

is gaan noemen...<br />

Dat denkt A. toch als hij volgende paniekerige oproep van de aarde<br />

ontvangt. Het is als een smeekbede in zijn oren. En dat is het ook;<br />

althans voor Centrum. De stem komt de cabine binnenvallen als<br />

bekers warme, te hete melk. En de melk kookt over.<br />

Centrum: Hier Centrum. I'm desperate. Ik draag de<br />

hele wereld op mijn schouders. Reeds bijna<br />

drie jaar! Ik snik. Ik schok. Ik kan niet meer,<br />

niet langer zonder jou. Waarom krijg ik geen<br />

beeld meer ? Waarom krijg ik geen nieuws<br />

meer ? Waarom ben je zo stil geworden ?<br />

Het davert hier op Centrum. De medewerkers<br />

en medewerksters daveren allemaal.<br />

Onze computers trillen ! Straks moet ik terug<br />

naar de grote zaal. De zaal waar ik je


111111111111<br />

honderd vijftig beelden moet ontvangen. Zo<br />

was het toch gepland, je beelden uit alle mogelijke<br />

hoeken, met alle mogelijke voorziene<br />

zichtbare en onzichtbare posities net en<br />

duidelijk aangegeven. En wat krijg ik sinds<br />

maanden te zien, en straks weer opnieuw?...<br />

Sneeuw ! Honderd vijftig sneeuwbeelden.<br />

(De sneeuw is traan geworden.) De tranen<br />

rollen hier over mijn wangen. Ik ben in<br />

shocktoestand. Tot over de oren. Tot over<br />

mijn arme haartjes. Ik ben bijna kaal geworden<br />

door jou, en als straks de grote baas<br />

weer bij mij binnenloopt gaat hij misschien<br />

blaffen. Blaffen of schieten. Ik zal dan niet<br />

meer huilen. Ik zal niet meer ademen.


112112112112<br />

VINGEROEFENINGEN VOOR EEN<br />

SOEPELE ASTRONAUT.<br />

13e (gevorderde) les.<br />

Hiphiphophhuppeloppoverinover door out.<br />

Rare and old. Nooit ouD ?<br />

Nooit.<br />

Fluit. Fluitconcert. Flop. Flip en flop.<br />

Laurel en Hardy.<br />

Moon.<br />

Maan. Maanogen. Morgen.<br />

Morgen gaat alles beter.<br />

Ik kijk in de spiegel en zieeee maanogen.<br />

Blue.<br />

Blue eyes.<br />

Blue movie.<br />

Na maan komt weer morgen. Morgen. Good<br />

morning.<br />

Morning, you are my sunshine I<br />

Rustig ademhalen en rustig doorschrijven. Vingen zoveel<br />

mogelijk ontspannen.<br />

Ogen gericht<br />

Concentratie.


113113113113<br />

Adieu A. Of spreek met mij. Sein. Geef me<br />

een seintje. Sein me dat je terugkeert. Dit is<br />

dodelijk. Deze situatie kan niet langer. Niet<br />

voor mij, niet voor jou, voor niemand. Ik ga<br />

eraan kapot. JIJ NIET ? Wat doe jij daarboven<br />

? Ben je reeds kapot, of wat ? Ik kan<br />

het niet meer harden met mij, met jou vragen<br />

te stellen. Dit is een onvoorstelbare<br />

situatie. Ik slaap niet meer. Ik kan niet meer<br />

slapen. Regelmatig wordt het zwart voor<br />

mijn ogen. Ik leef niet meer. Mijn gezichtsbeeld<br />

— ook inwendig — is zo saai, zo<br />

koolzwaar, zo dik geworden. Niet van<br />

doodse stilte. Het hamert onverkwikkelijk en<br />

onafwendbaar in mijn hoofd. Ik moet het opgeven<br />

als jij voor mij niet herboren wordt.<br />

Je moet BEKENNEN, dat je nog weet waar<br />

je broeders zijn, je aardse broeders !<br />

A. hoor je mij ? Geef antwoord. Direct! Het<br />

is een kwestie van leven of sterven ! Van<br />

dood of doodgaan ! A. hoor je me ? ...<br />

crazy!<br />

Ik heb kramp. Ik kan niet meer. Ja, toch nog,


114114114114<br />

ik kan nog wat voor je doen. Ik ga je even<br />

opkikkeren. Weet je nog, indertijd, toen je<br />

me vertelde over je zaterdagavond-partijtjes<br />

bowling ? Bowling ! Ja, bowling, daar<br />

was je verliefd op. Ik heb wat voor jou. Ik ga<br />

je een filmpje tonen. Heb ik zelf voor jou<br />

klaar laten stomen. Je weet wel hoe handig<br />

wij kunnen zijn. In twee dagen was het klaar.<br />

Ik ga je de beelden zenden.<br />

Beelden waarop je opnieuw verliefd moet<br />

worden. Kijk naar de zaken en de dingen en<br />

de mensen en luister naar het hart en de<br />

rede, al de luttele dingen uit je leven, die<br />

toch zoveel belang voor je hebben. HAD-<br />

DEN ! Je verleden is toch je heden, niet ?<br />

Wat je gedaan hebt, waar je mee dweepte<br />

is ook nu nog je waarheid. Kom, luister en<br />

kijk. Kijk toe. Denk aan al het goede dat je<br />

hier bij ons op aarde had.<br />

Je bowling en je vrienden. Wat is het heerlijk<br />

te kunnen kegelen ! Kom, laat je boeien<br />

door je eigen kegelspel!<br />

Ik stop nu. Tot straks, A. Kijk even met ons<br />

mee en kom dan vlug weer met ons in contact.<br />

Ik wil je lieve stem opnieuw horen...<br />

Tak.


115115115115<br />

Tot daar het eenrichtingsverkeer-gesprek van Centrum met A.<br />

Blijkbaar/niets meer/verder niets meer/hoorbaar/verstaanbaar/voor<br />

mij/voor jou/voor de Koningin van de Nieuwe Bongolese Republiek/<br />

voor A./ verstaanbaar in hoeverre voor A. ?/in de ruimte».<br />

Centrum stuurt film in de ruimte. Nieuwe poging. Nieuwe desperate<br />

poging.<br />

??????????<br />

De beelden glijden de ruimtecabine binnen, zo zacht als Amerikaans<br />

smooth. Very smooth. Beelden als verborgen verleiders. Hidden persuaders?<br />

Het zijn beelden van een bowlingpartij. Enkele stafmensen<br />

van Centrum spelen bowling. Veel meer vrouwen dan mannen... Wat<br />

dadelijk opvalt is dat de vrouwen mooi zijn, slank en verleidelijk. De<br />

mannen dik en afstotelijk, vadsig.<br />

Het lijkt wel of Centrum een campagne voert voor een vrouwelijke<br />

wereld». Bewust of onbewust ? A. vraagt het zich niet eens af. A. kijkt<br />

toe. Het kegelwerpen blijft zich herhalen. De bowlingballen blijven in<br />

hetzelfde gelijkmatig tempo wegschieten. De bowlingspeelsters en -spelers<br />

blijven elkaar in een zelfde gelijkmatig ritme opvolgen, op maat, als<br />

in een kazerne. Veel van de worpen missen hun doel. Er wordt te veel<br />

gespeeld zonder concentratie, tot A. het moe wordt en er zich 'geestelijk'<br />

mee gaat bemoeien. A. sluit de ogen en neemt afstand van het<br />

scherm. In zijn gedachten gaat het spel verder, de worpen worden meteen<br />

precies. Er wordt bijna niet meer gemist! Er wordt in het geheel<br />

niet meer gemist! De kegels en de ballen spatten uit elkaar ! Het wordt<br />

een bombardement!! Een hels kegelspel, en A. ziet de bowlingballen<br />

bommen worden en de kegels weerloze mensen in Vietnam.<br />

Weerloze mensen in een krankzinnig kegelspel».<br />

A. steekt rustig een sigaret op. AI rokend loopt hij naar de telefoon,<br />

draait een nummer van één cijfer. Iemand aan de andere lijn neemt


116116116116<br />

dadelijk af.<br />

Centrum: Hello ?<br />

A.: Hello, hier A. Luister even. Ik heb veel te<br />

vertellen in weinig woorden. Ik zal kort en<br />

duidelijk zijn. VERREK ! Ik ben zat van al je<br />

kegelspelen. SALUT I


(Echt antiek)<br />

117117117117<br />

AMBITIE IS GEVAARLIJK SINDS BRUTUS.


118118118118<br />

A. hangt de hoorn op en doet nog een haal aan rijn sigaret, drukt ze<br />

dan langzaam uit. Halfluid hoor ik hem er nog aan toevoegen:<br />

OVER AND OUT!<br />

A. zit blijkbaar in zijn studio. Dacht ik toch. Meen ik toch. De televisie<br />

staat aan. Een bmieske show. Zich in alle mogelijke bekende en<br />

(on)bekende posities wringende vrouwen, jonge, mooie en minder<br />

mooie, bewegen, slingeren, glijden over het scherm. Bewegen, slingeren,<br />

glijden over het scherm zonder geluid, zonder enige begeleidende<br />

muziek. Net marionetten.<br />

A. blijft de bewegende vrouwelijke vormen bekijken. Van tijd tot tijd<br />

eet hij een stuk chocolade, heerlijk zoete chocolade, zonder dat het<br />

water hem uit de mond loopt


119119119119<br />

Ik verricht mijn observaties.<br />

Ik zit.<br />

Ik zift.<br />

Ik rek mijn vingertoppen uit en de woorden snellen<br />

verder.<br />

Ik kijk op mijn toetsenbord neer en zie tekens.<br />

Tekens worden woorden.<br />

Begrippen.<br />

Bedoelingen.<br />

Communicatie.


120120120120<br />

WALTER BECKERS<br />

FOTO : QOIS NAUWELAERTS


121121121121<br />

iitiik


122122122122<br />

Van oudsher heeft de sterrenkunde (sterrenKUNDE, daar ken ik<br />

niets van!) zich tot doel gesteld de wetten te bestuderen, die aan de<br />

waargenomen verschijnselen ten grondslag liggen.<br />

Newton (the Great!) toonde aan dat twee vrij zwevende lichamen<br />

elkaar aantrekken met een kracht die gelijk is aan het produkt van de<br />

massa's van deze beide planeten, en omgekeerd evenredig met het<br />

kwadraat van hun onmetelijke onderlinge afstand, en dat dit voldoende<br />

bleek om het geheel van de in die tijd (17e eeuw) gedane<br />

waarnemingen omtrent het planetenstelsel te kunnen verklaren.<br />

Bla-bla.<br />

Bla-bla?<br />

My dear Newton! Ik beb nog geen verklaring! Nog steeds niet Ik<br />

volg A.<br />

A. van wereld 1.<br />

A. van wereld 2.<br />

En ik weet het niet waar 'A.' nn in wezen is!


123123123123<br />

Thirty. T h i r t y. 30. Ja, ik begrijp het wel, 10 plus 10<br />

plus 5 en nog 5 maakt 30. Dertiggg. Thirty. Het komt<br />

zo, zo, zo, zo, zo erg langzaam door 111111111111<br />

t h i r t y of wat ?.../// zou het wel thirty zijn ... ?<br />

... is het soms niet dirty wat ik hoor ?//////////<br />

Ik volg niet meer... crazy, waka-waka. Dirty ? Why ?<br />

Waarom ? Waarom vuil ? Wat is vuil ? Misschien, wat<br />

WAS vuil ? Wie, wat hoe ? Waar ? Kortzichtig, kortstondig.<br />

Ik weet het echt niet meer<br />

/// 111111 III III //////<br />

/// 111111 III 111 //////<br />

/ / / Ik moet enkel maar rustig blijven.<br />

Het komt reeds, ja ik voel het weer. Crazy, die<br />

kortsluitingen.<br />

Thirty. Dirty. Thirty. Dirty boy. Thirty.<br />

Thirty. Dusty. Thi rty.<br />

Thirty<br />

Thirty Thirty<br />

Dirty<br />

Kortsluiting. Ik weet het niet meer. Ik heb dat heel<br />

mijn leven gekend, op bepaalde momenten; als ik<br />

net goed sterk, bewust, geconcentreerd bezig ben<br />

met een of ander ben ik het plots kwijt. Weg, opge-


124124124124<br />

lost... oeff, weggeblazen, door wie, waarvoor ?<br />

Waarom? Hoe komt dat toch ? Lastig, meer dan lastig.<br />

Leugens ? Neen, dat kan niet. Zo eenvoudig zal<br />

het wel niet zijn. Mij er met een leugen vanaf maken ?<br />

Neen, nooit. Never. Nu zeker niet meer. Waarom ? Ik<br />

geef alles weg. Mijn spijzen, mijn gedachten, mijn<br />

sperma. SPERMA. Dat kan het zijn. Dat is het. Kortsluiting.<br />

Pietje afspelen. Ik herinner me, ik stond met<br />

drie vriendjes in de toiletten. Het was speeltijd. De les<br />

was meer dan vervelend geweest. Afgaan... ik moest<br />

even kunnen doorslaan. Met ons vieren stonden we in<br />

de kleine stinkende ruimte in verrukking met ons pietje<br />

te spelen. Verrukkelijk ! Jachtig, haastig, rood aangelopen,<br />

wit van spanning, met droge mond, glinstering<br />

van kinderziekten in de ogen, met bolle buiken.<br />

En maar afjakken, trekken en wrijven. Wat deden<br />

we feitelijk ? Het was allemaal onschuldig, gezond,<br />

maar dat wisten we niet. Daarom was het niet gezond,<br />

niet op die manier. Toen ging de schooibel. Snerpend,<br />

snijdend, pijnigend. Met rood aangelopen wangen,<br />

driftige handen, bevende knieën schoten we één<br />

voor één schichtig uit het W.C. na eerst rondgekeken<br />

te hebben, om niet op te vallen bij het naar buiten<br />

wippen. Klak, klak, klak, het dichtslaan van die éne<br />

deur. Klak ! Het dichtslaan, vier maal achter elkaar<br />

van die éne deur. En geen van ons had kunnen schijten,


125125125125<br />

willen afgaan, enkel willen aftrekken, en dat was ook<br />

nog niet gelukt... een kinderdrama !<br />

van ons had kunnen schieten, willen schijten, enkel<br />

willen aftrekken, en dat was ook nog niet gelukt...<br />

toch een kinderdrama !<br />

Communiceren ?<br />

Dat kon ik net weer niet! Kortsluiting. Kom, ik weet<br />

het niet meer. Is mijn naam A. ? Naïef ? Ik ben helemaal<br />

niet naïef. Kinderlijk naïef ? Ik ben helemaal niet kinderlijk<br />

naïef. Is mijn A. de projectie van een komische<br />

film ? Wat is komisch ? Alles kan. Alles mag, als het<br />

echt moet.<br />

IK WEET HET WEL!<br />

Dit is sublimeren van angst in creatie. Net zoals anderen<br />

moorden, zich vergrijpen, zich ophangen,<br />

zichzelf en anderen de keel uithangen. Uiteindelijk<br />

ben ik toch mens gebleven (hoera !) en de mens is een<br />

schichtig dier.<br />

JA!<br />

JA!<br />

Chocolade is lekker. Chocolade is voedzaam. Chocolade<br />

is vreugde, kindervreugde. Ik ben geen kind<br />

meer!!! Ik ben niet oud en hou van kinderen. Waarom


126126126126<br />

stuurt de aarde mij filmpjes van mijn vrouw en kinderen<br />

? Om mij week te maken. Ik ben week en braaf,<br />

anders zou ik geen chocolade eten, niet zoveel chocolade<br />

eten. Met chocolade grijp ik terug naar mijn<br />

kinderjaren. Gewild ? Ongewild ? Ik twijfel. In hoeverre<br />

ben ik niet meer geconditioneerd ? Ik durf mezelf<br />

hieromtrent niet te antwoorden. Ik kan mezelf hieromtrent<br />

niet antwoorden... OMDAT IK BANG BEN ?<br />

Neen, ik ben niet bang, of beter, ik kan niet bang<br />

meer worden. Ergens in mijn binnenkamer zit mijn<br />

onderbewustzijn mijn hele tijd (leven) te werken om<br />

bepaalde gevoelens te (blijven) verdrukken. Mijn<br />

geluk is dat ik een onderbewustzijn heb, dat enkel<br />

doorlaat wat mij verheft en wat ik kan verwerken.<br />

In feite ben ik niet 'ik'. Mijn 'ik' is mijn onderbewustzijn.<br />

Is mijn onderbewustzijn dan niet geconditioneerd ?<br />

Sinterklaas, lieve brave Sinterklaas, je weet het best.<br />

Jij wist de hele tijd, dat ik je lieveling ben en blijf.<br />

Dat ik van je droom. Dat ik je wensen zal vervullen.


t 1<br />

2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7


128128128128


129129129129


130130130130


131131131131<br />

Dat ik door de kosmos reis als de tweede Sinterklaas.<br />

De eerste na jou.<br />

Ik reis op mijn manier en niets kan me daarvan weerhouden.<br />

Het enige wat ik nog niet zeker weet — maar dat komt<br />

wel — is, dat ik niet weet waar eigenlijk je woning<br />

staat. Je thuishaven.<br />

Eens heb ik gedacht dat het wereld 2 zou zijn. Ik<br />

geloof dat ik het weet. Ik heb een vermoeden. Ik heb<br />

zojuist zelf gezegd (of heb jij het mij laten zeggen ?):<br />

ik ben de tweede Sinterklaas en vergelijk me met<br />

jou. Mijn woning is de ruimte... Ruimte in de droom.<br />

Droom in de ruimte. Ruimte in de droom. Droom in de<br />

ruimte. RUIMTE IN DE DROOM. DROOM IN DE<br />

RUIMTE!!!!!!<br />

Net als het met jou is gegaan. Idealistisch zwerven.<br />

Is onze thuishaven de ruimte ?<br />

Het vrije denken ? De looping naar de sterren. Daar<br />

ben ik goede maatjes mee. Jij ook. En beiden houden<br />

we zoveel van chocolade en van kinderen.<br />

Flash-back :<br />

Centrum stuurt opnieuw filmbeelden naar A.<br />

Film die Centrum opgespoord heeft. Uit een duister verleden ? Film<br />

ran A. met vrouw. Lustige burgerlijke taferelen.


132132132132<br />

Vrouw schikt bloemen.<br />

A. drinkt bier.<br />

A. wrijft zich de ogen uit.<br />

A. poetst schoenen.<br />

Vrouw opent blik soep.<br />

A. met vroDW in badkamer, tanden poetsend.<br />

A. stapt naast vrouw in bed en doet het licht uit.<br />

Terwijl de film in de cabine op het scherm doorkomt, volgt A., steeds<br />

in zijn witte zetel, deze beelden uit lang vervlogen dagen. Het blijven<br />

beelden zonder klank. A. wil de klank horen en zal eigenmachtig commentaar<br />

geven.<br />

Commentaar van A. bij de filmbeelden :<br />

(uit lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang,<br />

lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang vervlogen leven, love, love,<br />

vervlogen dagen EN NACHTEN,<br />

vervlogen dagen EN NACHTEN.<br />

Vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en smachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten


vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen dagen en wachten<br />

vervlogen dagen en nachten<br />

vervlogen.<br />

DAGEN EN NACHTEN.<br />

133133133133<br />

Ik reis door de ruimte en beleef met de sterren mijn<br />

dwaze pleziertjes, die nooit uit de schaduw treden.<br />

Sterren als onzichtbare kleine glinsterende steentjes<br />

vol facetten, die zich in mijn darmen hebben vastgezet,<br />

onzichtbare fluitjes, wellicht onooglijk kleine,<br />

maar des te listiger en ploertiger orgaantjes,<br />

maanorgaantjes, en die plezierige dingetjes doen,<br />

maar als was er niets (anders) bijzonders aan de<br />

hand. Misschien... Alles is (bijna) mogelijk, in deze<br />

tijd van MIJN omwentelingen. 'Hoe geneest men<br />

griep' ????? Het is net als met de oude man, die ik<br />

nu ergens op aarde over de straat voel sloffen, gebogen,<br />

duidelijk zonder doel. Ik zie hem terug, met zijn<br />

aarzelende voetstappen, die zijn leegheid verraden.<br />

Ik denk dat hij echt arm is en ik kan hem echt niet<br />

helpen. Hij heeft nog zo bitter weinig voor zich.<br />

Ziet hij maanorgaantjes ? Als hij nog een doel heeft,<br />

blijft het toch ondergeschikt. Hij is de mindere. Te<br />

arm, ook in gedachten. Op gevorderde leeftijd moet


134134134134<br />

het heerlijk zijn voor sommigen, terug te kijken in het<br />

verleden. (Tarzan, waar ben je gebleven ?!?)<br />

Terug te wandelen in tevredenheid. Altijd verder<br />

terug. Voor enkelen ! Zou hij durven terugkijken ?<br />

Kunnen terugkijken ? Ik geloof het niet, want hij zal<br />

angst hebben om terug te kijken, omdat hij allicht<br />

niets belangrijks heeft opgespaard om er zich in te<br />

spiegelen. Als ik oud word, wil ik kunnen terugkijken<br />

naar schoonheid, succes, liefde, vervulling en geestelijke<br />

rijkdom, en dan stop. Stop. Vergaan ! Weg,<br />

zoals de nacht. Later!<br />

Weg in gesneden nacht, versneden nacht, zwart<br />

vermengd met lichte slierten losse lichtende (zoals nu<br />

aan de overkant) schaduwen.<br />

Nu zit ik als het ware vanuit een afwezige positie te<br />

kijken, en ik bekijk de schoonheid van het ogenblik, dat<br />

plotseling niets meer is, of niets dat schijnbaar overgebleven<br />

is. De schoonheid van niets... Schijnbaar...<br />

BEN IK DAT ?<br />

Nu de zon in onze kamer binnenvalt en ik weer met<br />

N. ontbeten en gelachen heb, zie ik de zaken weer<br />

nieuw en anders. N. is nieuw, de zon is nieuw.<br />

Toch is niets nieuw. Mode is ook niet nieuw.<br />

STILTE. Ik ontleed het woord 'stilte' en let op de<br />

geruchten die van buiten komen. Even dacht ik dat


135135135135<br />

ik met de stilte kon spreken en toch was ik al die<br />

tijd afgeleid !!!!!!!!!!!!!!! De geruchten van buiten verbazen<br />

mij. We zijn nooit alleen, we zijn nooit zonder<br />

gewicht. Gewichtig ?<br />

We zijn voelbaar en zichtbaar als idolen op een rijtje,<br />

wachtend op de volgende film, tram, auto of raket<br />

die ons naar een volgende ster moet brengen.<br />

Idioten ?<br />

De volgende uiteindelijk zonder drogreden ? Het<br />

heeft geen zin zoveel te bewegen in miljoenen kilometers<br />

I Soms toch wel I Ik denk niet dat ik hetzelfde<br />

zou gedacht hebben op een andere plaats. Ik moet<br />

blijven geloven ! Ik wil bewegen voor mijn zin en zinnen.<br />

Ten slotte ben ik reeds een half leven bezig met<br />

wat ik nu zeg. Ik heb er mijn zinnen op gezet; vooral<br />

deze laatste maanden... meer en meer. Onder de invloed<br />

van hoeVELE jaren ? Nog extra onder de<br />

invloed van deze toestand 1<br />

Centrum I Je krijgt me niet. (Jullie films zijn voorbijgestreefd.)<br />

Centrum, luister je mee ? Ik hoor Mozart spelen I Het<br />

is of het huis de rug van mijn vrouw streelt en dat<br />

ik toekijk met mijn oren.<br />

Ik ben er niet op voorzien, maar laat begaan. Wat kan<br />

ik tegen Mozart inbrengen ? Het zou hetzelfde zijn<br />

alsof ik een atlas uit het hoofd wil leren. Ik vecht niet.


136136136136<br />

Allemaal in bed ! De radio kan ik afzetten. Mozart<br />

niet. Ik begrijp hem niet. Ik luister. Neen, ik laat me<br />

niet verbannen. In gedachten vlucht ik het huis uit.<br />

WAS IK DAT ?<br />

Ik hou niet van as. Ik rook wel te veel. Vuile asbakken<br />

kan ik niet zien. Tanden poetsen, penis wassen, fris<br />

kutje likken; schoenen poetsen, opstaan, fris als de<br />

morgendauw, en roepen : poëten, hier ben ik 1 Lachen<br />

en beestig doen in bed, je laten gaan, met je laten<br />

sollen, zoals ik nimmer gedacht had met mij te kunnen<br />

laten sollen. Laten gaan. Brr. Waf-waf. I fok you all.<br />

Man en vrouw is vlees. Rijp vlees. Zo zou het moeten<br />

zijn. Ik word achtervolgd door sex and satisfaction.<br />

Nat als vroeger in mijn klasboeken.<br />

Net als in klassieke boeken...<br />

I fly, we fly.<br />

S.O.S.<br />

Mozart. Hoor je mij ? Eens vliegen we er allemaal<br />

helemaal in.<br />

S.A.S.<br />

Yes, you do.<br />

?<br />

UIT.<br />

No, Centrum, je krijgt me niet!


Kijk nu<br />

het<br />

137137137137<br />

uit<br />

boek<br />

Bi<br />

BANANA<br />

PRESS<br />

N.V.


138138138138<br />

Eens vliegen we er allemaal uit. Supermarkt. Begrafenissen.<br />

Hoor deze muziek ! Klatergoud, puur goud.<br />

Rothschild. Geld. Niet alles is te koop. Veel. Bijna<br />

alles. Kijk onze beddelakens, hoe zuiver. Wit, magisch<br />

wit. Magische drup. WAS IK DAT ? Wit, spierwit,<br />

steenwit, droomwit, levend wit, en dan spuiten, als<br />

Tarzan, alles vol. (Echt, deed Tarzan dat ?) Jajajajaja!<br />

Heerlijk. Leven in de ochtend, in de bomen, op de<br />

middag, boertjes laten, vegen, smeren, uitsmeren, likken,<br />

zuigen, leegzuigen, opklimmen, toekijken, toetasten,<br />

nijpen, haren kietelen, opnieuw strelen, wegsmelten,<br />

verankeren, aflappen, leegpompen. Ik ben gek.<br />

BEN IK DAT? Apen zitten in de bomen. I love you.<br />

Geeft niet. De hel bestaat niet meer. Als foetus was ik<br />

reeds in de hemel. Ik zag licht I!!!! 11! I! Hels licht.<br />

Mozart, je maakt kijkkasten van mijn oren, je maakt<br />

me crazy.<br />

Ik vind je wel goed, maar begrijp je niet. Waarom heb<br />

je zoveel muziek opgeschreven ? Hemelslicht, had je<br />

echt niets beters te doen ? Deed je niet te weinig aan<br />

kersenat, liefdesnat ? VEEL IS NAT. Het zweet druipt<br />

van de sterren. Te veel is ook nat. Nat van angst. Jullie<br />

weten niet dat arbeid je mens maakt. Rotzakken. Jullie<br />

spreken een vunzig taaltje. Laat mij maar Mozart.<br />

In zoverre... en de sterren. DAT BEN IK I Ik pink je<br />

toe, ik ben zelf ster!


139139139139<br />

Het leven is een heerlijk iets. Een levende droom in<br />

onze maanpenthouse.<br />

Suite. Mozart-suite, laat me zinken. Met vakantie of:<br />

met je goedvinden. Zo is het goed, te zinken terwijl ik<br />

bazel en N. haar lingerie strijkt. Glad. Ik smelt (niet<br />

helemaal weg). Waar is de tijd ? ! Vlug een biertje<br />

drinken en roepen voor het open venster en bevestigen<br />

dat ik leef. Napoleon, waar ben jij ? Jij bent toch<br />

ook een ruimtereiziger! Ik knipper met mijn ogen.<br />

Spleten. Neen, ik heb geen slaap.<br />

Napoleon, let's go. Let's go and have a nice dinner.<br />

Chinees eten. Nap. Buon appetito I<br />

Sinds jaren hebben we niet meer gegeten. Honderden<br />

jaren vlogen voorbij,<br />

voorbij,<br />

voorbij,<br />

... ik kan geen punt zetten


140140140140<br />

Mon amie, J'ai eu aujourd'hui une bataille. Je me suis<br />

emparé de Bautzen, j'ai disperse l'armée russe et prusienne<br />

qui avoit été jouinte par tous ses renforts et ses<br />

réserves de la Vistule et qui avoit une superbe position.<br />

Cela a été une belle journée. Je suis un peu fatigue,<br />

j'ai été mouillé 2 ou 3 fois dans la journée. Je<br />

t'embrasse et te prie de baiser mon fils pour moi. Ma<br />

senté est bonne. Je n'ai perdu personne de marque.<br />

Je estime ma perte a 3 000 hommes tué ou blessé.<br />

Adio, mio bene.<br />

Bautzen Ie 20 mai<br />

NAP.


141141141141


142142142142<br />

maar de mensen veranderen niet. PUNT. Nauwelijks.<br />

Sinds de Chinese muur. Zij bleven zo vreemd, zo burgerlijk<br />

vreemd. Zij bleven dramatisch bleek, te wit van<br />

huid, te week van reuk en vies papperig in meestal<br />

doorhangende kleren.<br />

STOP/JULLIE FILM !<br />

Ik zal niet doodbloeden en jullie zullen niet wenen.<br />

Jullie kennen geen wenende vensters, geen wenende<br />

deuren, geen wenende schilderijen, geen wenende<br />

gitaren, geen wenende Beatles. ZEG IK DAT ALLE-<br />

MAAL ALLEEN?<br />

Ik heb toch geen schaduw meer...<br />

Ik hoor muziek : YESTERDAY.<br />

Ik heb mezelf weer pijn gedaan. In feite stoot ik mij op<br />

een onschuldige zaak, om ze (onschuldig) gecompliceerd<br />

te vernietigen. Ik weet niet eens zeker of dit<br />

echt beelden uit mijn verleden zijn. Het is ook zo lang<br />

geleden. BEELDEN ? Soms duidelijk, andermaal een<br />

vaag begrip. Afstand kan ik onderscheiden, slecht<br />

geweten, slecht humeur, en de macht der... dingen...<br />

voel ik. ER IS GEEN TOEVAL MEE GEMOEID. Het is<br />

een droom die op de loop gaat, zich bevrijdt. HET IS<br />

EEN DROOM DIE UITEINDELIJK OP DE LOOP GAAT<br />

EN ZICHZELF WIL WAAR MAKEN. Revolutie. Zich<br />

hervat, zich herstelt, doorbijt, doordringt. Bewust.<br />

Zich opnieuw verstrooit, zich voedt met AARDSE


143143143143<br />

BEELDEN... Op ! droom. Los. Losgeslagen. Dolend ?...<br />

BEN IK DAT ? Ik zit er maar achter! Achter op de<br />

wagen. Rollen maar! Rollen met mijn visioen. De<br />

wagen rolt en ik kijk rond naar mijn visioenen. Ik zie<br />

verlangen, afkeer, licht, computers, ruimte, wolken,<br />

dancings, vampieren, bosbessen, katten en klauwen,<br />

hete telefoons, clowns, kerktorens, bloemen, en zoveel<br />

meer, en zoekertjes. Mijn wonden blijven littekens.<br />

Ik wil rusten. Ik bedenk dit alles misschien maar om<br />

beter te kunnen slapen. Om gerust te kunnen slapen<br />

met stevig gesloten vuisten. Neen, een vuist wil ik<br />

niet maken.<br />

Centrum, ik kijk door al jullie films heen.<br />

Laat maar.


144144144144<br />

C<br />

ORIENT-BAZAAR - JAPANSE TOPHORLOGES<br />

De populairste kosmos-chrono's nu in voorraad.<br />

Automatisch, edelstalen kast. Dag- en nachtdatum-aanwijzer.<br />

Waterproof. Shockproof.<br />

Vanaf 89.— per maand.


Herinneringen:<br />

&<br />

Herinneringen nit een zeer ver verleden:<br />

145145145145<br />

Ik rook te veel. N. snijdt een lekkere ananas uit Kenya<br />

voor ons aan. Weer een veldslag geleverd. Het is bijna<br />

elf uur in de (zoete) avond. I'm okay now. Goede wijn.<br />

Tching-tchong, Napoleon !<br />

Met een krachtige slag hoor ik de deur, een deur uit<br />

duizenden dichtslaan. Boven. Misschien muizen. Muizenissen...<br />

De ananas zal er nu wel netjes in schijfjes<br />

bij liggen. In zijn nat. Wat een zegen dat ik nog even<br />

op aarde ben ! Op mijn manier. Met mijn filmbeelden ?<br />

N. heeft genoten. Ik heb genoten. Genot. De ananas<br />

was vlug verteerd. We zijn aan de zwier geweest.<br />

Genot. Na de twijfelachtige slaap (genot) die ik van<br />

mij meende te kunnen afwerpen, kwam ik opnieuw in<br />

een razende werkelijkheid van openstaande deuren,<br />

opengeduwde deuren (geen enkele deur IS gesloten<br />

en KAN gesloten worden, dacht ik), terwijl een koude<br />

wind me in het gezicht blies. Vrij gemakkelijk kwam ik<br />

door de eerste openstaande deur, wat verder bracht<br />

een volgende deur mij bij een toilet, waar de rauwe<br />

braaklucht vies in mijn neusgaten binnendrong. Een<br />

zwaargebouwde, logge neger zat in zijn vuil, zijn gulp<br />

wijd open, zijn unieke penis glanzend en goed geconserveerd<br />

hard rechtop (een droom van een erectie).


146146146146 C<br />

Door een volgende deur kwam ik in het café. Café<br />

'Centrum'. Het schaarse licht liet aan duidelijkheid<br />

niets te wensen over. Tussen de reuk van verschaald<br />

bier en wijn, vermengd met de prikkelende geur van<br />

braaksel en sperma, baande ik me een weg tussen<br />

omgekantelde stoelen, blote en gedeeltelijk blote kosmonauten<br />

en vrouwen, die wanordelijk over de vloer<br />

verspreid zaten of lagen.<br />

Op haar knieën voor een grote canapé zat nog een<br />

uiterst wilde vrouw (de wereldrecordhoudster) lustig<br />

tussen de benen van haar partner verder te zuigen,<br />

te likken. Aan het luidruchtige van zijn bij momenten<br />

geile kreten te horen, beleefde de kosmonaut er nog<br />

altijd een geweldig plezier aan. Nu nog, nadat ik hen<br />

reeds tevoren (waar was dat ook weer ?) uren (vroeger<br />

op de avond ?), andere uren, had bezig gezien,<br />

dacht ik toch ! Ik heb er genoeg van, playboys. Ik<br />

loop naar buiten. Men roept mijn naam. Playtime ? Ik<br />

kijk om mij heen, maar zie niemand. No I 't Is mistig.<br />

Yes ! Wel zie ik nog onze nieuwste raket opgesteld<br />

staan. Ook een fameuze erectie I Niemand roept me<br />

nog ? Er is nergens iets te bespeuren of te ontdekken.<br />

Ik luister nog steeds aandachtig.


147147147147<br />

MAN BUITEN ZICHZELF WEGENS<br />

STEENPUIST.<br />

De negenentachtigjarige elektricien A. A.<br />

heeft, buiten zichzelf van pijn en mateloze<br />

woede omdat de arts niet wilde komen, vier<br />

auto's geramd. Er werd gelukkig niemand gewond.<br />

De man had een kolossale steenpuist op de<br />

rug.<br />

'Komt u maar naar mij toe', had de arts aan<br />

de telefoon gezegd, waarop de man in zijn<br />

auto sprong en als een gek de straat uitreed.<br />

Nadat hij drie geparkeerde auto's had beschadigd<br />

en geramd werd door een tegenligger,<br />

kon men hem overmeesteren.<br />

De elektricien huilde van de pijn toen de politie<br />

hem kort nadien ter plaatse arresteerde.<br />

Hij kon zich van het ongeval niets meer herinneren.


148148148148 C<br />

De stem komt niet meer terug. Speelt verstoppertje.<br />

Stop. De lichten langs de weg worden onduidelijk.<br />

Stop. De mist wordt steeds dichter. Ik sta reeds in de<br />

wolken. Stopcontact ? Watten. Ik zie mijn eigen voeten<br />

niet meer. Ik betast mijn kleren. Mijn broek staat<br />

open. (Open the door, Richard !) Het is geen weer om<br />

me buiten te wagen. Ik denk... Wat ? I Who is<br />

Richard ? Ik denk dat de raket zich nu ook wel eenzaam<br />

zal voelen. Aarzelend doe ik enkele stappen<br />

terug, tot ik denk opnieuw bij de muur te zijn. Ik laat<br />

me langzaam zakken en voel inderdaad de harde,<br />

betonnen muur van de hangar in mijn rug.<br />

Toet, toet, mijn schip vertrekt. Ik trek de turbines brutaal<br />

open. Volle toeren. Het water blijft ver achter mij.<br />

Ik schiet weg. Ik draai in het rond. Als gek. Ik ben een<br />

eiland. Binnen (in mij ?) hoor ik duidelijk geil gekrijs.<br />

Roept men mijn naam niet ? A. ? Of ha-ha-ha ?...<br />

Bah ! Ik schenk er niet langer aandacht aan. Ik heb<br />

slaap.<br />

Centrum is nog altijd 'desperate', maar wordt er ook nog vals bij. Sterk<br />

aanmatigend, kleverig, vals, laf en hypocriet Toch zijn mijn beoordelingen<br />

nog zacht uitgedrukt! Luister met me i<br />

Centrum: Dit is onze laatste oproep, A. We eisen dat<br />

je terugkeert. Terug naar de aarde. Voor god<br />

en vrijheid. Nu meteen. Stel dadelijk appa-


#<br />

ratuur op ons in !<br />

149149149149<br />

A.: Vrijheid ! Laat me lachen ! (A. lacht uit volle<br />

borst.) Vrije tijd is net als vrijheid, als men<br />

niet weet wat ermee te doen. WAARDE-<br />

LOOS I<br />

Centrum : Denk toch na, A. Je bent een topfiguur uit<br />

de rijkste staat op aarde, en een bevoordeeld<br />

man.<br />

A.: Ik, rijk ! Laat me nog eens lachen ! Mijn rijkzijn<br />

is niet jullie rijk-zijn. Ik ben rijk op een<br />

heel andere manier. Jullie ontvreemden, ontnemen,<br />

onteren, om je rijk, goudrijk te maken,<br />

maar dat zullen jullie zelfs niet willen<br />

toegeven, omdat jullie het niet begrijpen<br />

kunnen, omdat jullie niet rijk kunnen zijn.<br />

Intermezzo:<br />

Ik ben helderziende.<br />

HELDERZIENDE.<br />

Ziet helder! Heeft U dit soms niet nodig ? Heeft U<br />

duistere punten omtrent uw toekomst ? Of niet ?<br />

Schrijf me dan. Graaft U ook wel eens putten in uw


150150150150 C<br />

dromen ? Slaapt U in zweet ? Woelig woelend ? Vertel<br />

het me dan. Afwerking per brief of op spreekuren van<br />

9 tot 16 uur. Liever nog op afspraak. Ik schenk U een<br />

lekkere whisky. Brand naar keuze. Inlichtingen ? Meer<br />

gegevens over mij in alle stations.<br />

Einde van intermezzo.<br />

Centrum: Dit is onze allerlaatste oproep. Kom terug.<br />

Kom terug. We willen hand in hand met je<br />

samenwerken. Tot en met. Dit zijn de eigen<br />

woorden van de president. Heilige woorden.<br />

A. begrijp ons goed.<br />

A.: Heilige woorden... hand in hand...<br />

Ik ben een heiden en toch heilig op mijn manier.<br />

Jullie heiligheid lijkt mij schijnheilig.<br />

Jullie heiligheden zijn complexen I<br />

HAND IN HAND... Vroeger zou ik wel gewild<br />

hebben. Hand in hand lopen op het<br />

land, in de stad, in de fabriek, hand in hand<br />

met de big boss, hand in hand met de lift—<br />

jongen, hand in hand met de president,<br />

maar jullie waren ziek, ja... wat... schurft ?...


151151151151<br />

bang van schurft, bang van handen geven.<br />

Jullie handenspel is oppervlakkig. Jullie<br />

woordenschat is oppervlakkig. Ik denk<br />

aan P.<br />

P. dat is pas wat... een nieuwe onbekende<br />

bewoonde wereld. Alles is er nieuw en onbekend.<br />

P. is mijn wereld, mijn streven, mijn<br />

doel 1 Ik kan niets zeggen tegen P. maar<br />

we kunnen elkaar alles doorgeven in stilte.<br />

Stilte, wat een heerlijkheid ! Wat een rijkdom<br />

! Ik trouw met P. voor meer vrijheid. Ik<br />

trouw met het nieuwe voor meer vrijheid !<br />

Centrum : Je bent gek. Je bent gek. Je bent gek.<br />

A.: Okay ! Ik ben gek.<br />

Centrum : Je bent gek. Hopeloos gek. Je bent gek. Je<br />

bent te gek. Je bent een hopeloos geval. Je<br />

bent een bastaard. Je bent een koelie. Je<br />

bent een rotzak. Je bent een ellendeling. Je<br />

bent een gevaarlijke gek. Je bent gek. Gek.<br />

Gekgekekekekekekekgekkegek...<br />

gek. Je bent gek.<br />

K; KK. K. kk. k


152152152152<br />

C<br />

A. slaat een verklarend woordenboek open (sinds wanneer nemen kosmonauten<br />

woordenboeken mee in de ruimte ?) en leest hardop wat hij<br />

gevonden heeft onder de letter R.<br />

Rijk/rijkaard/rijkdom/rijke/rijkelijk/rijkelui/rijkheid/<br />

rijkleed/rijknecht/rijkostuum/rijksadel/...<br />

A. slaat het woordenboek na 'rijksadeP met een korte droge klap dicht<br />

Hij kijkt voor zkh uit en herhaalt Inngranm ;<br />

rijKNECHT...rijKOSTUUM...rijksADEL...<br />

A. Iaat het boek naast zich zakken, vallen, en kijkt star voor zich uit.<br />

Mental Flash-back :<br />

A. filosofeert:<br />

P. Peace I I I ! ! I ! M ! ! I ! I ! I I I ! ! I I ! ! I<br />

Een paradox ?<br />

Pradoxides is een uitgestorven geslacht van schaaldieren<br />

met twee naar achteren gerichte stekels...<br />

Ik zie een paradijs.<br />

Ik ben (als) de schrijver van het verhaal over geluk en<br />

zonde en de val van wat men noemde het eerste mensenpaar...<br />

Ik heb nooit een paradijsvogel gezien. Ik ben


153153153153<br />

benieuwd.<br />

Ik sta parallel tegenover P.<br />

Ik dweep met parapsychologie.<br />

P. is dat ook parasiet ?<br />

P. is dat ook paria ?<br />

P. is dat ook parasol ? Parasol om mij te beschermen<br />

?<br />

P. is ook parel I<br />

P. is ook parlement!...<br />

P. is ook parfum !<br />

Parochie / particulier / Picasso / pasja / president / Pasteur<br />

/ Pascal / pardon / Patmos.<br />

Patmos.<br />

Patmos ! Wat weet ik van de heilige Johannes ?<br />

P. is ook Paus. P. is ook Pauw. Pearl Harbour...<br />

Patton,<br />

Penicilline.<br />

Pensioen !<br />

Neen, geen kwestie van ! Ik ga niet met pensioen. Nog<br />

niet. Ik ben slechts 89 jaar.<br />

Er zijn zovele P's.<br />

Phallussen I<br />

Ik ga door. P. reken op mij ! Ik ben en blijf op weg.<br />

I'm coming !<br />

Een ziekenwagen giert door de straten.<br />

Witte wagen waarop bet rode kruis rervangen b door de zwarte letter


154154154154<br />

'A* in zwarte cirkel. De wagen heeft geen sirene volgens klassiek<br />

recept, maar gilt regelmatig 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' »A' 'A'.<br />

De ziekenwagen arriveert in het ziekenhuis.<br />

Draagberrie wordt uitgeschoven. De brancardiers zijn (natuurlijk) in<br />

witte uniform met op de borst de zwarte letter 'A' in een zwarte cirkeL<br />

De draagberrie is geheel bedekt met een rein wit glanzend plastieken<br />

laken, eveneens voorzien van de zwarte letter 'A' in een zwarte cirkeL..<br />

In de operatiekamer:<br />

De zwarte 'A' op het smetteloos wit plastieken laken blijft alleen zichtbaar.<br />

De vermoed er een vorm onder. Een spookachtige gedaante.<br />

(Knipoog naar de spoken van SzukalskL AJbert Szukalski, kijk, nog<br />

eenA.!)<br />

Onzichtbaar wordt het kind geboren.<br />

Het kind 'A'.<br />

Aan de operatietafel ontstaat volgende dialoog tussen chirurg (in<br />

spookgedaante) en foetus:<br />

Spookchirurg : Kom op, kind ! Het heeft lang genoeg<br />

geduurd. Kom in de wereld. Je wordt<br />

verwacht. Laat mij niet langer spoken.<br />

Foetus A.: Ik heb het hier zo goed. Laat me nog<br />

wat bij moeder, in de baarmoeder.<br />

Alles is hier zo zacht. Ik leef met roze,<br />

rood, hemelsblauw, zeeblauw, nachtblauw,<br />

blauwwit. Het blauwwitte van<br />

het ei.<br />

Spookchirurg : Kom op, kind. Je tijd is gekomen I


155155155155<br />

Foetus A.: Laat me nog wat in deze ruimte. Alles<br />

is hier zo zacht. Ik voel me zo goed<br />

geborgen. Ik ben wat bang van het<br />

licht. Te veel licht zou mij opnieuw<br />

kunnen verblinden. Ik kende reeds<br />

voordien het wereldse licht.<br />

Spookchirurg : Kom op, kleine man, Jij moet wel 'een<br />

man' wezen om mij zo lang aan de<br />

praat te kunnen houden.<br />

Foetus A.: Och waarom niet ? Ik zal maar opnieuw<br />

toegeven. Als ik me verzet, me blijf<br />

verzetten, is het hoogstens toch nog<br />

maar een uitstel van executie... Een<br />

uitstel van minuten of enkele uren.<br />

Hoogstens... Wat kunnen enkele uren<br />

meer uiteindelijk betekenen ?<br />

Spookchirurg : Kom nou, kleine man. Kom nou op, dan<br />

kunnen we het suikergoed uitdelen.<br />

We wachten ongeduldig op je komst I<br />

Ik heb nog een afspraak voor vanavond.<br />

Ik moet nog douchen, me kleden,<br />

me scheren, me spiegelen, ik heb nog<br />

zoveel te doen I<br />

Foetus A.: Je krijgt je zin. Wacht nog even. Laat<br />

me nog even de hemel bekijken. Eventjes<br />

nog.


156156156156<br />

C<br />

Spookchirurg : Kom nou toch, man.<br />

A.: Daaag, moeder!<br />

GEBOORTE! A. is geboren !<br />

Is A. dan meteen verrezen ?_<br />

en wel en ja toch wel...<br />

wel! Vast en zeker! alles wordt wit Witter. En de spoken lossen<br />

zkh op in het wit Alles is nn wit Sneeuwwit Een zeer speciale witte<br />

gevoeligheid, een tastbaar wit als van reeds uren, dagen, dagen en<br />

nachten, onderweg, weg van Siberië. Siberisch wit Zo stel ik het me<br />

voor. Of beter nog misschien bet wit dat A. mnndsen (kijk, nog een A!)<br />

heeft gevoeld in het ijs, vastgevroren aan de Zuidpool, verschrikkelijk<br />

hard en pijnlijk invriezend stekelig wit, krakend wit Pijnlijk als<br />

barensweeën misschien zijn...<br />

De operatiekamer is een witte gloed. De wereld is een witte gloed<br />

geworden, en het butste wat nog overblijft zijn de contonren. Niet<br />

meer voor hing... Seconden. Enkele seconden nog.~. nog even de<br />

omtrekken tonen van wat (menselijke) verschijnselen waren~.<br />

Het beeld wordt nóg witter. Er is zelfs geen sneeuw meer. Sneeuw Is<br />

ijs geworden.<br />

Dachau-wit, Belzen-wit, Pearl Harbour-wit, Hiroshima-wit<br />

Us.<br />

Ook dat onttrekt zkh tenslotte aan mijn blik.<br />

Niets blijft over.<br />

Kortsluiting. Langsluiting. Uitsluiting.<br />

Uitsluiting van mijn waardemeter ?<br />

Uitsluiting van mijn waarnemingsvermogen ?<br />

Uitsluiting van mijn gezichtsvermogen ?<br />

Uitsluiting van A ?


... A. opgelost in ruimtelijke gloed ?...<br />

Verrezen?<br />

Verrezen!<br />

157157157157<br />

Tik-tak, tik-tak, sinds korte tijd let ik op het voortschrijden<br />

van de boordklok. Tik-tak, tik-tak, tik-tak,<br />

tik-tak. Eigenaardig. Tik-tak, tik-tak. Tot over enkele<br />

dagen had ik helemaal geen aandacht voor de klok.<br />

Sinds jaren had ik het geluid van de klok niet meer<br />

opgemerkt I Het is een verschrikkelijk geluid I Hoe is<br />

het begonnen ? Ik denk : met de aardse gesprekken.<br />

Wat schuilt er al niet in deze zich eindeloos herhalende<br />

beweging ? Deze tik-tak behekst me I Ik die alle<br />

notities van tijd van mij afgezet had ! Het is verschrikkelijk<br />

! Tijdmeter. Tijdaangever. Verwenste reliek uit<br />

heerlijke vervlogen dagen. Uit vervlogen momenten<br />

van presence die ik niet meer kan, wil, mag bekijken,<br />

die ik niet meer wil doorgronden, na al die eeuwen<br />

van getik-getak.<br />

Ik word er nog gek van ! Ik kan deze boordklok niet<br />

afzetten, uitschakelen. Dat kon ik tot voor kort wel...<br />

Ik ben opnieuw bewust van het begrip tijd. Ik ben<br />

opnieuw aan tijd gebonden en dat is niet goed. Is<br />

het een slecht voorteken ? Het beeld tijd is voor mij<br />

opnieuw in mijn beleven opgenomen. De aarde heeft<br />

me dat gelapt! Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,<br />

tik-tak. Ik dacht niet dat ze mij dat nog konden aan-


158158158158<br />

C<br />

doen. Toch. Tikketak, tikketak, tikketak, tikketak. Ja,<br />

bijaldien blijf ik toch mens. Opnieuw een normaal<br />

mens ? Een normaal mens met andere ideeën, wat zij<br />

dwaze gedachten noemen ? Eigenaardig wat ik nu<br />

bedenk. Het is alsof ik mijn testament wil maken. Nog<br />

zo gek niet. Ik moet toch op alles voorbedacht zijn.<br />

Ik mag niets vergeten, en dat zou ik bijna vergeten<br />

hebben !<br />

Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Het is omdat ik hen nog altijd<br />

het beste toewens, van ganser harte, bijna zonder<br />

wrok. Ja, ik schrijf het op. Ik ga het zelfs uitzenden.<br />

Souvenir voor later. Wie weet geven zij het ooit nog<br />

eens in boekvorm uit, over enkele honderden jaren,<br />

als de auteursrechten hierop vrij zullen zijn, en wordt<br />

het wel een klassiek boek.<br />

TESTAMENT VAN A.<br />

'Ik dank moeder aarde voor alles wat ze mij gegeven<br />

heeft, voor alles wat ze mij heeft laten gebruiken, misbruiken,<br />

doen en misdoen. Aangezien het maar<br />

geleend was, voor een tijdje in mijn bestaan, zie ik er<br />

het nut niet van in, het weinige dat ik vergaard heb in<br />

laatste instantie weg te schenken, want in feite is niets<br />

van mij, zelfs niet mijn gedachten, aangezien mijn<br />

gedachten zo lang onder de mensen hebben vertoefd.<br />

Ook op mijn gedachten doe ik dus geen beroep. Mijn


159159159159<br />

wereld is erfelijk. Net als het telefoonboek. De wereld<br />

is van jullie, van mij, en niets is van ons, of alles is van<br />

ons, en de uitersten raken elkaar, altijd maar opnieuw.<br />

Dit is mijn testament, of misschien mijn boodschap.<br />

Zoals je het noemen wilt.'<br />

A.<br />

Eigenaardig ! Nu het op papier staat hoor ik plots niet<br />

meer tiktakken ! Heb ik opnieuw, en nu definitief,<br />

afstand genomen van het begrip tijd ? Is dit een voorbode<br />

? Niet nodig. Ik ben op alles voorbereid. Ook op<br />

het nog onbekende, want het onbekende zal eens de<br />

boodschap, mijn boodschap bevatten en is mijn<br />

vriend.<br />

Ik wil 900 jaar worden.<br />

Ik ben moe. Ik neem best nog wat vitaminen. De vitaminen<br />

moeten me weer verderop brengen. Ik aarzel<br />

weer. Wat voel ik me nu alleen I Ik verlies weer mijn<br />

overtuiging, mijn zekerheid. Sinds vele jaren heb ik<br />

deze bange ervaringen niet meer gekend. Wat ben ik<br />

indertijd, lang geleden, arm geweest I Het is alsof ik<br />

weer angst ken, angst voel, en daar ben ik bang voor...<br />

nu; meteen wordt het weer ernstig. Tik-tak, tik-tak, tiktak.<br />

Erger. Benauwd. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,<br />

TIK-TAK. Mijn hart slaat sneller. Ik wil niet meten. Tikketikketak,<br />

tikketikketak, tikketikketak. Ik wil niet


160160160160<br />

weten. Gelukkig heb ik lang, zeer lang — ik wil overdrijven<br />

en zeggen — honderden jaren in een euforie<br />

geleefd. Plots ben ik weer minder zeker van mezelf.<br />

Ik die dacht dat de klok nooit meer terugkwam ! Mijn<br />

snellere hartslag, mijn gejaagde ademhaling verbergen<br />

het niet langer... Ik val terug.<br />

Ja, ik val, opnieuw. Ik voel het. Waarom ? WAAROM ?<br />

Tikketikketak, tikketikketak, tikketikketak.<br />

Ik denk vooral omdat ik niet langer genoeg heb aan<br />

mezelf.<br />

TIK-TAK, TIK-TAK.<br />

Waarom voel ik mij verlaten ? Waarom heb ik niet<br />

genoeg aan mezelf ? Ik denk dat ik het eenzame<br />

gevoel, dat ik zo lang verheerlijkt heb, niet langer de<br />

baas kan, dat mijn menselijke structuur — want dat is<br />

toch ook mijn basis — het niet langer aankan, boven<br />

de gewone mens uit te zweven. Ik heb blijkbaar ook<br />

veel liefde nodig. Zelfs een hond wil gestreeld worden.<br />

Strelen, de mooiste taal die ik ken. Tik-tak, tiktak.<br />

Ik ben het moe nog langer staal, chroom, polyester,<br />

plastic te strelen ! Verdomme I Wat zou ik nu niet<br />

geven om een vrouw te kunnen strelen, haar lichtjes te<br />

beroeren I Wat een vreugde zou ik niet beleven, bij<br />

haar de vlam, de vlam op te wekken ! Haar te voelen<br />

bewegen, sidderen, rillen onder mij. Maar ik ben een<br />

superman, ik moet het alleen bolwerken 1 Alleen.<br />

Boven het aardse uit. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ik kan


161161161161<br />

niet terug. Tik-tak. Teruggaan is onmogelijk. Niemand<br />

kan ooit werkelijk terug. DUS...<br />

Een kat is geen mus.<br />

Verder denk ik, dat wanneer ik iemand zou ontmoeten<br />

die mijn visie en mijn ideeën hieromtrent, het beleven<br />

der verborgen dingen, zou willen delen, wij samen<br />

naar nog hogere horizonten zouden snellen, zeer<br />

raak, zeer vlug en zeer precies. Ik moet DEZE vrouw<br />

vinden ! Ik zal haar vinden. Daarom ga ik door, moet<br />

ik verder, hogerop.<br />

Een kat is geen vrouw !<br />

Tik-tak, tik-tak. Ik snel verder. Ik ga naar P. Op P. blijf<br />

ik al mijn verwachtingen bouwen en ik zal niet ontgoocheld<br />

worden. Ik wil het licht zien; blijven zien. Tiktak,<br />

tik-tak. Er zijn zoveel sterren die mij in het duister<br />

blijven toepinken. De hoop blijft onwettig, neen,<br />

gewettigd en ik zal dat bange gevoel weer van mij<br />

afzetten.<br />

Het moet. Tik-tak, tak, tak, tak, tak, tak. Het is verschrikkelijk<br />

! Ik moet meer vitaminen nemen. Van vandaag<br />

af verhoog ik de dosis. Ik verhoog mijn wensen.<br />

Het moet. Het moet. Het moet!<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS MONEY.


162162162162<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS ...<br />

TIME IS MONEY.<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS MONKEY<br />

TIME IS ...<br />

C<br />

Jezus, hoorde jij ook de tijd aan het kruis ?<br />

Jezus, waar ben je nu ?<br />

Jezus, ik zoek, ik zoek je.<br />

Ik ben nu reeds 1074 dagen onderweg.<br />

Ik ben bijna vergeten. (Menselijk).<br />

Een natuurlijk proces uit mensenhanden.<br />

Liefde in het koren (lossen en laden).<br />

De wereld is vol boertjes.


163163163163<br />

Ik heb wind in de zeilen. (Plastieken zeilen).<br />

Groene velden, lichte suikerkleurige sneeuw, Madonna's,<br />

bergtoppen van mijn kinderjaren, zakjes knappende<br />

frieten, broze liefde, poëzie van de autowegen,<br />

vogels in de bomen, hete nachten met liefde in bed,<br />

wandelen in dreven en de heerlijke regen op mijn<br />

gezicht...<br />

Veel meer...<br />

Ik word opnieuw sentimenteel. Ik moet veel meer vitaminen<br />

slikken !<br />

Woorden, flitsen uit mijn verleden...<br />

Gevaarlijke woorden !<br />

Ik ben bang ! Ik ben altijd bang geweest. Een bangerik<br />

kan ook sterk blijken ! Ik ga door. Zelfs bang zijnde<br />

ga ik door. Ik moet. Ook het bange zal ik overwinnen.<br />

Het gaat reeds stukken beter. Enkel door het woord<br />

enkele malen uit te spreken, vat ik het reeds, omvat ik<br />

het. Ik heb het vast. Ik smoor 'bang' in mijn mond.<br />

Ik spuw 'bang' uit. Vier stukgeslagen, gebeten, kapotgebeten<br />

letters spuw ik uit.<br />

'Bang'is er geweest I


164164164164<br />

C<br />

Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,<br />

tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,<br />

tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.


165165165165<br />

CENTRUM DRUKT OP "DE" KNOP.<br />

DE KLOK VALT STIL.


166166166166<br />

C<br />

Schokken stromen door mij heen. Stenen vliegen om<br />

mij heen. Plots krijg ik het gevoel alsof het weer winter<br />

wordt. Grijze aardkluiten plakken aan de instrumentenborden.<br />

Ik zie stukken metaal, besmeurd met rode<br />

gloed. Is het bloed, mijn bloed ?<br />

Ik voel geen pijn.<br />

Hebben de wilden dan toch op het knopje gedrukt ?<br />

Niets is mij nog vertrouwd. Ik heb geen witte zetel<br />

meer. P. kom nu, kom mij te hulp. P. of Jupiter, ja,<br />

verraderlijke Jupiter, die eerst gek maakt wie hij vernietigen<br />

wil. Ik heb niets meer om te zitten, te staan of<br />

te hangen. Ik tol. Mijn cabine tolt om en over mij heen.<br />

Het borrelt nu in mijn hoofd. Rare geluiden als toeketoek,<br />

sjok, shok, broema, broemadoe... ik begadoebegadoe,<br />

begadoc, tchoc, tchok-tchok, ik begeef mecca<br />

mecca me, weerlo... ben... b. sjok, shok, edoe, en draden<br />

grijpen om mijn handen als octopu... ik wee...t...<br />

mijn ho...ooofd... ik heb nooit zulke kleu...ren gezien.<br />

Dit is het einde. Ik ruik een vrikel, sorry, ik ruik vieze<br />

lucht. Och, ik word opgeslokt! IK word gemixt in<br />

acide, pruisisch-blauw, mijn nat hemd zo gloeiend als<br />

de ondergaande zon, zon, zon, zoon... ik zal nooit<br />

meer een hemd dragen. Tchok, tcho... K... Dit spel heb<br />

ik nooit gespee...E...eeld. Mijn hoofd ! De hemel staat<br />

vol sterren. Ik heb mijn neus, een stuk ervan in mijn<br />

handen. Hels bedrog ! Ik ben voorlopig met de verkeerde<br />

Jezus opgescheept. Dit is volksverlakkerij, te


167167167167<br />

wreed en bijna godslasterlijk. Ik zit opnieuw in de<br />

zeventiende eeuw, ik weet van niets meer.<br />

Tchok. Buzz. Wat een corrupte visioenen in mijn<br />

beeld !<br />

Dubbelepunt.<br />

Van liefde ben ik plots op een nieuwe onbekende<br />

gevallen, diep in haar gedrongen, en terwijl ik in haar<br />

blijf prikken en schuiven, en mijn eikel steeds groter<br />

wordt en zalig jeukt in haar en mij, valt een kerktoren<br />

op mijn achterhoofd, rolt over mijn zwakke rug, dringt<br />

in mijn lenden, valt van mij af. Ik zie Richelieu, die<br />

mijn lieve onbekende over de haren strijkt terwijl ik<br />

haar wild blijf kussen.<br />

Is dit een schijnproces ?<br />

Ik zal niet hysterisch worden, maar ik word verdoemd.<br />

Na het schijnproces sterf ik als in de middeleeuwen,<br />

onder de meest afschuwelijke martelingen.<br />

Op de brandstapel ?<br />

Inderdaad.<br />

Zo is het toch. Alles brandt hier, de cabine, de ruimte<br />

en wat er nog van mij overblijft; lichamelijk althans...<br />

Verkoolde brokstukken van de ruimtecabine drijven<br />

om mij heen.<br />

Verkoolde brokstukken van mijn leven drijven om mij<br />

heen.<br />

Verkoolde brokstukken van mijn lichaam drijven om


168168168168 C<br />

mij heen.<br />

Mijn gepijnigd hoofd !<br />

Ik kan nog geen afscheid nemen. Het is alsof ik<br />

afscheid van mijn jeugd moet nemen, van mijn tweede<br />

jeugd. Of ik aarzel bij de gedachte wat de derde, vierde,<br />

de zestiende jeugd, voor lekkers, hartelijks, krenterigs,<br />

zou kunnen inhouden. Zou het ? Bah, neen,<br />

dat is het niet!<br />

Jeugdsentiment. Tot daar nog aan toe. Partir, c'est<br />

toujours mourir; mourir... un peu. Seulement un peu,<br />

un tout petit peu. Een heel klein beetje leven achterlaten.<br />

Punt.<br />

Ik werd neergeschoten, weggeschoten, doorschoten,<br />

uitgeschoten, uitgescholden, uitgeworpen, uitgedund,<br />

doodgeschoten.<br />

Doodgeschoten : denkt de aarde toch.<br />

Doodgeschoten : denkt Centrum nog. Klucht.<br />

KLUCHT.<br />

!<br />

De president, de door hem aangestelde militaire districtshoofden<br />

plus een miljoen manschappen sterke<br />

politiemacht zorgen en waken er wel voor, dat voor<br />

iedereen die al te hinderlijk wordt, op grond van de<br />

nodige artikelen, onmiddellijk om het even welke (zinloze)<br />

straf kan worden uitgesproken en toegepast. Ik


169169169169<br />

heb een oor in mijn handen. De hemel staat vol vol vol<br />

volgepropt met heerlijk stralende glanzende pinkende<br />

sterren. Het oor is wit geworden. Het oor bloedt niet.<br />

Meetinstrumenten, boordinstrumenten drijven om mij<br />

heen. Wij zijn nu allemaal kleine planeetjes. Mijn stuk<br />

neus zie ik zelfs niet meer, ben ik reeds kwijtgespeeld.<br />

Cub. feet 1—618<br />

Cub. feet 1—667<br />

Cub. Feet 1 — 0<br />

Cub. feet 1 — 011<br />

Waar zit de diameter in de lagere C-cirkel ?<br />

Ik kan de verdeelde lengte niet meer schatten !<br />

P = 456.789, neen. Kan niet. P = 456.789, neen, verdomme<br />

! Alle meetinstrumenten zijn vernietigd. Opgeblazen.<br />

Wat doe ik met dit meetinstrument in mijn handen<br />

? Tchokkeche, tchok, brr.<br />

In mijn linkerhand een waardeloos instrument, in mijn<br />

rechter een stuk bovenlip... De ontwikkeling van<br />

het ei zit in mij krijgenzijofniemanderooituitooknunognietnimmermageenvoudigwegnietgebeurenzalniet.<br />

Is dit de foltertuin ?<br />

Ik heb drie vrouwen.<br />

Ik eet bamboebladeren.<br />

Je borsten zijn zo heerlijk en vast als rijpe meloenen.<br />

Goeiemorgen lieve ! Wat heb je zalige billen !<br />

Wat vloeit er over mij ? Ik zit in een krater! Ik heb nog


170170170170<br />

C<br />

kloten aan mijn lijf. Aan mijn lijk ? Leef ik nog ? Ik ben<br />

mezelf niet meer, uiterlijk. Ik ben Barnum en Bailey. Ik<br />

zie de magnetische vrouw rondom mij. Ik zie de aap<br />

met scheermesjes als tanden. Ik zie de man zonder<br />

armen. De albino, vieselijk gedrocht zonder beenderen.<br />

Purperen masturberende dwergen. Een dansend<br />

skelet. Tchoketchok. Beloef/// gloegloegloegloe...<br />

tchik, tch... ? ik ze. g maarz ...o. Er zijn nog monsters !<br />

Ik ben nu helemaal gevoelloos. Ik kan niet meer<br />

lachen, roepen, huilen. Ik zit vast in een ruimtekerker<br />

maar k o merwei ui t.<br />

Ik he drie vrouwennn.<br />

Dit beleven is slechts het begin van mijt Olympus !<br />

Ik beneen reu s.<br />

Uit deze donkere nacht groeit het paradijs van de<br />

eeuwige vreugde. Voor elke beet krijg ik een kus. Ik<br />

beleef het wonder. Je borsten zijn zo heerlijk en stevig<br />

als wat ?... Ik weet het niet meer. Ik zie het niet<br />

meer. Ik voel het ook niet langer.<br />

ER IS GEEN CABINE MEER.


Centrum seint president:<br />

EXIT 13 IS VERNIETIGD.<br />

171171171171


172172172172<br />

C<br />

Het is zover. Een voldongen feit. Over and out. De<br />

aarde heeft mijn ruimteschip vernietigd. Mij niet. Uiteindelijk<br />

treed ik als morele overwinnaar uit deze<br />

(hopeloze) strijd. Niet in vlees en bloed. Geest. Ik<br />

dwaal niet meer rond. Dit is zuiverheid na hel, en hel<br />

dan nog als symbool, want die bestaat niet, toch niet<br />

op hun manier. Mijn narcisme, mijn wederopstanding<br />

heeft een dieper gevoelen van een smeltende,<br />

drijvende, wellustige helderheid. Mijn narcisme is<br />

dat van de meest heerlijk gesublimeerde gedachte die<br />

alles omvat. Ik besef dat het 'hier' voor aardse<br />

begrippen onleefbaar moet zijn en dat zal zo wel blijven<br />

tot in de eeuwigheid. TOT IN DE EEUWIGHEID ?...<br />

Daar zit het hem juist! Ik ben nu in de eeuwigheid. In<br />

mijn eeuwigheid, bekijk ik en aanschouw de dingen<br />

heel anders. Mijn gedachten stralen zo intens, dat ik<br />

voel dat ik de hemel verwarm. Ik besef dat ik een werkelijk<br />

deel van de sterrenhemel ben geworden. Reeds<br />

van in de tijd toen ik nog kind was en 's avonds met<br />

mijn vader vanop het dak de sterren leerde herkennen,<br />

is mij te lang het door de mensen aangekweekte<br />

besef bijgebleven, dat de sterren voor aardse normen<br />

en mogelijkheden onbereikbaar ver verwijderd waren.<br />

Mij is het gelukt!<br />

Het is zover. Ik ben zover. Ik ben het unicum van twee<br />

werelden ! En met de sterren ben ik beste maatjes.


173173173173<br />

Sterren, hier ben ik dan !<br />

Lichamelijk heeft de aarde mij verpletterd, maar geestelijk<br />

beleef ik dit. Het is oneindig. Het is grandioos.<br />

Het is bovenmenselijk en ik verspil er geen woorden<br />

meer aan. De aarde heeft mij nooit begrepen en zal<br />

dit ook niet doen. Salut!<br />

De basis had mij voor de zoveelste laatste keer uitdrukkelijk<br />

bevolen terug te keren...<br />

Beiden hebben wij de consequenties hieromtrent<br />

begrepen... Ik heb verder gemaald. Ik ben verbaasd<br />

over mezelf. Het is misschien de eerste keer dat ik een<br />

bevel niet heb uitgevoerd. Ik zeg niet: een opdracht.<br />

Mijn leven in dienst van de mensheid was meer leven<br />

in dienst van een stel opdrachtgevers, wier bevelen ik<br />

meestal zo secuur mogelijk heb nageleefd. Ik geef er<br />

mij nu rekenschap van, dat in mijn hele carrière mijn<br />

ijdelheid het steeds gewonnen heeft van mijn inzicht.<br />

Ik weet nu des te beter, dat ik inzicht heb verkregen,<br />

dat mijn inzicht eindelijk mannelijk genoeg is geworden,<br />

zich bevestigd heeft en doet wat het doen moet.<br />

Heb ik enkel inzicht gekregen omdat ik tussen twee<br />

werelden snorde ? Tussen een wereld die ik meende<br />

te kennen en een andere wereld waar ik niets van af<br />

wist ? Was die wereld waarin ik mij vergist heb zo<br />

waardeloos voor mij, dat ik spontaan partij koos voor<br />

die andere waar ik helemaal niets van kende ? Was


174174174174<br />

C<br />

mijn keuze enkel ingegeven door het feit, dat ik hoopte<br />

— als een zinkende drenkeling — een haven van<br />

vrede en begrip te zullen vinden ? Was ik zo naïef, dat<br />

ik zulke sprookjesachtige verwachtingen in het onbekende<br />

durfde te stellen ? De naïeve hoop van de<br />

vluchtende, de achtervolgde, de belaagde, de opgejaagde<br />

?<br />

Ik word opgejaagd met een snelheid van drie peach<br />

per uur. Ik ben de snelste vluchteling die de wereld<br />

ooit gekend heeft. Haven van verlossing, ik zal alles<br />

voor je doen. Hier heb je het weer! Wat zeg ik nu al<br />

weer ? Ik zal dus eens te meer alles doen ! Ik ben een<br />

zwakkeling. Neen ! Ik weet het niet meer I Ik weet het<br />

niet meer!<br />

Toch ! P.! Hoor je me ? Hoor je me ? Hier ben ik dan I<br />

Eindelijk !<br />

Ik voel je, P. Ik voel je ! Ik heb nu ruim de tijd om het<br />

allemaal te overdenken. Ik voel dat er nog zoveel verschillende<br />

oplossingen aanwezig zijn. Wat een geluk I<br />

P. wat een groots gevoel I Wat een fijne vaststelling,<br />

te weten dat ik toch geen computer ben ! Wat een<br />

overwinning ! Hmm... toch heb ik misschien nog een<br />

fout gemaakt. Waarom ben ik mij A. gaan noemen ?...<br />

A., als de eerste letter uit het alfabet ? Als ik het zo<br />

overdenk (ik zal toch altijd alles blijven overdenken),


175175175175<br />

had ik me uiteindelijk beter Victor genoemd. Zege. V.<br />

V. van Victorie.<br />

EINDE<br />

VAN<br />

EEN<br />

EINDE<br />

DAT<br />

NOOIT<br />

EEN<br />

EINDE<br />

ZAL<br />

ZIJN<br />

JA, DIT IS HET EINDE, WANT DIT IS HET BEGIN.<br />

(Ik reik je mijn vingertoppen.)


176176176176<br />

C


V<br />

^ /<br />

177177177177<br />

C O M M U N I C A T I E P. S


178178178178<br />

C


179179179179<br />

PRINTED IN BELGIUM<br />

BANANA<br />

P R E J<br />

r i<br />

O8O KAPELLEN BOS N.V.<br />

DEZE BANANA PRESS N.V. PUBLIKATIE<br />

IS GEDEPONEERD BIJ DE KONINKLIJKE<br />

BIBLIOTHEEK VAN BELGIË<br />

ONDER HET NUMMER<br />

D/1871/1783/1<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

WALTER BECKERS<br />

ROZENLAAN 10 - 2060 Kmp*llen[bos)-Antw«rpan


180180180180<br />

C


New York 1971 :<br />

76000 ongevallen, 201 000 Inbraken, 96000 auto V " ~M diefstallen.<br />

Een half miljoen inwoners leven er uitsluitend van ^^^ ^^r de misdaad.<br />

Een kleine honderdduizend zijn er aan heroïne verslaafd/^^aaii^^ Op da meeass<br />

deuren zitten tot 7 sloten. Wie er minder heeft, geeft te kennen bestolen ta willen worden.<br />

Ja kan er platen kopen met wreedaardig hondengeblaf. Ean echte waakhond kost teveel,<br />

en die wordt uiteindelijk óók gestolen.<br />

Een dekadent beeld<br />

Een agressief en negatief beeld.<br />

En wat gebeurt er morgen met (New) Kopenhagen, (New) Antwerp, (New) Amsterdam,<br />

New) Delft???<br />

Morgen Is het leven weer te genieten I<br />

Morgen kijk Ik naar de sterren, naar da wiegende bomen (als de wind er Is), maar... om<br />

dit (en meer) wear te beleven moet Ik mij verdedigen. Zonder agressie (?)<br />

Een mens is geen agressief dier l<br />

Een mens Is (soms) een schichtig dier.<br />

NU HET BOEK<br />

SCIENCE-<br />

FICTION<br />

COMMUNICATIE?<br />

MORGEN I<br />

DE FILM !<br />

<strong>Walter</strong> <strong>Beckers</strong>.<br />

•<br />

N.V.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!