DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

rondomservices.nieuwsblad.be

DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

Sparen voor uw pensioen

is een van de basisspaarbehoeften.

Gezien de sombere vooruitzichten

voor het wettelijk pensioen is vroeg beginnen

pensioensparen echt noodzakelijk

Al eens nagedacht over uw pensioen ? Zal uw wettelijk pensioen volstaan om uw levensstandaard te

blijven garanderen ?

U zorgt best zelf voor een extra appeltje voor de dorst met het Argenta Pensioenspaarfonds.

Wist u dat…

• … u geen instapkosten betaalt op uw stortingen in het Argenta Pensioenspaarfonds ?

• … u op het einde van de rit geen uitstapkosten betaalt ?

• … u dit jaar maximaal 940 euro per persoon mag sparen ?

• … u een belastingvoordeel van 30% krijgt ?

Argenta neemt uw pensioenspaarfonds gratis over

U hebt al een pensioenspaarfonds bij een andere financiële instelling ? Dan kunt u het gespaarde

bedrag probleemloos overdragen naar Argenta.

Rekent uw huidige financiële instelling u daar kosten voor aan ? Geen probleem. Argenta betaalt ze u

terug.

Meer weten ?

Bel of mail ons voor een afspraak. We kijken uit naar uw komst.

Hartelijke groet

Uw Argenta-team

Argenta Pensioenspaarfonds, afgekort Arpe, is een openbaar fonds naar Belgisch recht dat opteert voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG. Het wordt wat haar werking en beleggingen betreft beheerst door

de wet van 20 juli 2004 over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het beleggingsobjectief van Arpe is een portefeuille samen te stellen die voldoet aan alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler),

waarbij de totale return op lange termijn door een evenwichtig beleid wordt geoptimaliseerd. Daarvoor worden voornamelijk beleggingen gekozen die door hun rendement of koersmeerwaarde tot een aangroei van de inventariswaarde op lange termijn

kunnen bijdragen. Een aangepaste spreiding vermindert de risico’s op verlies. Geen formele waarborg is verleend aan het fonds of aan zijn deelnemers. Geen instapkosten. Geen uitstapkosten. Beheerskosten: 1,2%. Het prospectus, het vereenvoudigd

prospectus, de samenstelling en het (half)jaarverslag zijn gratis beschikbaar bij Argenta Spaarbank nv - Belgiëlei 49-53 - 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen - btw BE 0404.453.574, via www.argenta.be of bij uw Argenta-kantoorhouder.

Deze brief is algemeen en gericht aan een ruim publiek. Hij is niet gebaseerd op de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta heeft de kennis en ervaring van de lezer en zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Mogelijk

zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of geschikt. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of geschiktheid heeft getoetst. De informatie in deze brief is gebaseerd

op de juridische en fiscale situatie in België op 1 april 2013.

Kantoor FSMA Nummer Ondernemingsnummer Telefoonnummer

Pamel 26609 cAcB 0455.679.274 054 33 42 68

Gooik 49315 cAcB 0474.690.482 02 582 71 84

Overboerlare 65668 cAcB 0867.253.343 054 41 23 98

Lierde 65668 cAcB 0867.253.343 055 42 27 10

Voorde 43992 cAcB 0464.598.524 054 50 43 90

Viane 26693 cAcB 0843.364.520 054 58 85 23

Ninove 26851 cAcB 0440.058.019 054 33 43 47

Kantoor FSMA Nummer Ondernemingsnummer Telefoonnummer

Haaltert 106875 cAcB 0820.469.154 053 83 05 33

Denderhoutem 106875 cAcB 0820.469.154 054 33 33 44

Liedekerke 45180 cAcB 0464.601.294 053 66 37 68

Geraardsbergen 49722 cAcB 0477.261.477 054 41 00 73

Idegem 44948 cAcB 0467.819.815 054 50 06 84

Tollembeek 49372 cAcB 0476.010.375 054 58 79 44

Denderleeuw 44448 cAcB 0466.591.081 053 68 30 80

ADBFI00Q

More magazines by this user
Similar magazines