Views
5 years ago

DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

Sparen voor uw pensioen

Sparen voor uw pensioen is een van de basisspaarbehoeften. Gezien de sombere vooruitzichten voor het wettelijk pensioen is vroeg beginnen pensioensparen echt noodzakelijk Al eens nagedacht over uw pensioen ? Zal uw wettelijk pensioen volstaan om uw levensstandaard te blijven garanderen ? U zorgt best zelf voor een extra appeltje voor de dorst met het Argenta Pensioenspaarfonds. Wist u dat… • … u geen instapkosten betaalt op uw stortingen in het Argenta Pensioenspaarfonds ? • … u op het einde van de rit geen uitstapkosten betaalt ? • … u dit jaar maximaal 940 euro per persoon mag sparen ? • … u een belastingvoordeel van 30% krijgt ? Argenta neemt uw pensioenspaarfonds gratis over U hebt al een pensioenspaarfonds bij een andere financiële instelling ? Dan kunt u het gespaarde bedrag probleemloos overdragen naar Argenta. Rekent uw huidige financiële instelling u daar kosten voor aan ? Geen probleem. Argenta betaalt ze u terug. Meer weten ? Bel of mail ons voor een afspraak. We kijken uit naar uw komst. Hartelijke groet Uw Argenta-team Argenta Pensioenspaarfonds, afgekort Arpe, is een openbaar fonds naar Belgisch recht dat opteert voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG. Het wordt wat haar werking en beleggingen betreft beheerst door de wet van 20 juli 2004 over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het beleggingsobjectief van Arpe is een portefeuille samen te stellen die voldoet aan alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler), waarbij de totale return op lange termijn door een evenwichtig beleid wordt geoptimaliseerd. Daarvoor worden voornamelijk beleggingen gekozen die door hun rendement of koersmeerwaarde tot een aangroei van de inventariswaarde op lange termijn kunnen bijdragen. Een aangepaste spreiding vermindert de risico’s op verlies. Geen formele waarborg is verleend aan het fonds of aan zijn deelnemers. Geen instapkosten. Geen uitstapkosten. Beheerskosten: 1,2%. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus, de samenstelling en het (half)jaarverslag zijn gratis beschikbaar bij Argenta Spaarbank nv - Belgiëlei 49-53 - 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen - btw BE 0404.453.574, via www.argenta.be of bij uw Argenta-kantoorhouder. Deze brief is algemeen en gericht aan een ruim publiek. Hij is niet gebaseerd op de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta heeft de kennis en ervaring van de lezer en zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of geschikt. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of geschiktheid heeft getoetst. De informatie in deze brief is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 april 2013. Kantoor FSMA Nummer Ondernemingsnummer Telefoonnummer Pamel 26609 cAcB 0455.679.274 054 33 42 68 Gooik 49315 cAcB 0474.690.482 02 582 71 84 Overboerlare 65668 cAcB 0867.253.343 054 41 23 98 Lierde 65668 cAcB 0867.253.343 055 42 27 10 Voorde 43992 cAcB 0464.598.524 054 50 43 90 Viane 26693 cAcB 0843.364.520 054 58 85 23 Ninove 26851 cAcB 0440.058.019 054 33 43 47 Kantoor FSMA Nummer Ondernemingsnummer Telefoonnummer Haaltert 106875 cAcB 0820.469.154 053 83 05 33 Denderhoutem 106875 cAcB 0820.469.154 054 33 33 44 Liedekerke 45180 cAcB 0464.601.294 053 66 37 68 Geraardsbergen 49722 cAcB 0477.261.477 054 41 00 73 Idegem 44948 cAcB 0467.819.815 054 50 06 84 Tollembeek 49372 cAcB 0476.010.375 054 58 79 44 Denderleeuw 44448 cAcB 0466.591.081 053 68 30 80 ADBFI00Q

RONDOM ENQUETE Drie op de tien inwonersvan de Denderstreek vinden dat de zomervakantie te lang duurt. Dat blijkt uit een enquêtevan Rondom. Inge Bosschaerts Voor drie op de tien duurt de vakantie te lang Zomervakantie. Een feest voor kinderen, maar vaak ook een organisatorische nachtmerrie voor ouders. Want de kroost is dan wel twee maanden verlost van de schoolbanken, de meeste ouders kunnen zich de luxe niet permitteren om zelf ook twee maanden vakantie te nemen. Een probleem, want wie let er dan op de kinderen terwijl vader en moeder aan het werk zijn? En dus is de start van de zomervakantie vaak het signaal om de agenda's van familie, vrienden en buren uit te pluizen, een telefoontje te plegen naar de kinderopvang en inschrijvingsformulieren van allerlei vakantiekampen te verzamelen. Wij zochten uit hoe de inwoners van de Denderstreek de opvang voor hun kinderen regelen tijdens de zomervakantie. En wat blijkt? Familieleden zijn de eersten bij wie we gaan aankloppen als we op zoek zijn naar opvang voor zoon­ en dochterlief. 56,94 procent zegt tijdens de zomervakantie een beroep te doen op familie voor de opvang van de kinderen. 32,23 procent zoekt heil bij sportkampen. Speelpleinwerking vervolledigt de top drie van populairste opvangplaatsen voor kinderen. 15,13 procent maakt daar gebruik van. Taalkampen zijn dan weer het minst populair in de Denderstreek. Slechts 2,1 procent zegt daar gebruik van te maken. De zoektocht naar opvang maakt dan ook dat 30,95 procent van de ondervraagden vindt dat de zomervakantie met haar twee maanden te lang duurt. 33,57 procent is voorstander van een vakan­ ,Koen D’Haenens Schepen van Sociaal Welzijn in Denderleeuw Vakantieopvang tijdens de wintermaanden vereist verwarming en is, laat ons eerlijk zijn, minder leuk voor de kinderen en de begeleiders tieregeling waarbij de zomervakantie ingekort wordt en de andere schoolvakanties verlengd worden. 40,13 procent is dan weer voorstander van vakantiespreiding waarbij de zomervakantie in de verschillende regio's van het land op een verschillend tijdstip begint. Schepen van Sociaal Welzijn in Denderleeuw, Koen D‘Haenens (N­VA), bevestigt dat er steeds meer vraag is naar opvang tijdens de lange zomervakantie. ‘In Denderleeuw zit het in principe wel snor. Buitenschoolse opvang, taalbadjes, het speelplein en dergelijke zijn mogelijkheden waar werkende ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. Wij zien wel dat Denderleeuw nog steeds aan het verjongen is en krijgen ook meer en meer instroom uit de omringende gemeenten. In de toekomst zal er dus nog meer opvang moeten komen.’ De vakantie inkorten of verplaatsen is volgens D’Haenens geen oplossing. ‘In de winter of de herfst moet je ook de juiste accommodatie hebben voor die opvang. Vakantieopvang tijdens de wintermaanden vereist verwarming en is, laat ons eerlijk zijn, minder leuk voor de kinderen én begeleiders.’ 1 Heeft JA NEE uschoolgaande kinderen onder de 18 jaar? 32% Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX bij 11.000 Vlamingen representatief gewogen op leeftijd, opleiding en geslacht. Wenst uook mee te doen aan gelijkaardige onderzoeken? Surf dan naar www.ivox.be/rondom 67,9% 2Doet utijdens de schoolvakanties beroep op één van de volgende personen of voorzieningen voor kinderopvang? KINDEREN BLIJVEN ALLEEN THUIS 27,2% FAMILIE 56,9% KINDEROPVANG 8,9% GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG 7,6% SPEELPLEIN­ WERKING SPORTKAMP 15,1% 32,2% JEUGDBEWEGING 14,7% KAMP MUTUALITEIT TAALKAMP ANDERE 3 Duurt JA NEE 13,8% 2,1% 3,7% de zomervakantie te lang? 30,9% 69% 5

Editie Ninove 2 juli 2014
857 - Rondom de Toren
Editie Ninove 7 maart 2018
Editie Ninove 2 april 2014
Editie Ninove 24 februari 2016
868 - Rondom de Toren
LoNdoN - Het Nieuwsblad
5 - Corelio Connect
mega- solden - BLITS
1 gratis - Rondom Voetbal
865 - Rondom de Toren
869 - Rondom de Toren
R Td RONDOM DE TOREN