DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

rondomservices.nieuwsblad.be

DENDER - Rondom - Het Nieuwsblad

RONDOM ENQUETE

Drie op de tien inwonersvan

de Denderstreek

vinden dat de

zomervakantie te lang

duurt. Dat blijkt uit

een enquêtevan

Rondom.

Inge Bosschaerts

Voor drie op de tien

duurt de vakantie te lang

Zomervakantie. Een feest

voor kinderen, maar vaak ook

een organisatorische nachtmerrie

voor ouders. Want de

kroost is dan wel twee maanden

verlost van de schoolbanken,

de meeste ouders kunnen

zich de luxe niet permitteren

om zelf ook twee

maanden vakantie te nemen.

Een probleem, want wie let

er dan op de kinderen terwijl

vader en moeder aan het

werk zijn? En dus is de start

van de zomervakantie vaak

het signaal om de agenda's

van familie, vrienden en buren

uit te pluizen, een telefoontje

te plegen naar de kinderopvang

en inschrijvingsformulieren

van allerlei

vakantiekampen te verzamelen.

Wij zochten uit hoe de

inwoners van de Denderstreek

de opvang voor hun

kinderen regelen tijdens de

zomervakantie.

En wat blijkt? Familieleden

zijn de eersten bij wie we

gaan aankloppen als we op

zoek zijn naar opvang voor

zoon­ en dochterlief. 56,94

procent zegt tijdens de zomervakantie

een beroep te

doen op familie voor de opvang

van de kinderen. 32,23

procent zoekt heil bij sportkampen.

Speelpleinwerking

vervolledigt de top drie van

populairste opvangplaatsen

voor kinderen. 15,13 procent

maakt daar gebruik van.

Taalkampen zijn dan weer

het minst populair in de Denderstreek.

Slechts 2,1 procent

zegt daar gebruik van te maken.

De zoektocht naar opvang

maakt dan ook dat 30,95 procent

van de ondervraagden

vindt dat de zomervakantie

met haar twee maanden te

lang duurt. 33,57 procent is

voorstander van een vakan­

,Koen D’Haenens

Schepen van Sociaal

Welzijn in Denderleeuw

Vakantieopvang

tijdens de

wintermaanden

vereist

verwarming en

is, laat ons eerlijk

zijn, minder leuk

voor de kinderen

en de begeleiders

tieregeling waarbij de zomervakantie

ingekort wordt en

de andere schoolvakanties

verlengd worden. 40,13 procent

is dan weer voorstander

van vakantiespreiding waarbij

de zomervakantie in de

verschillende regio's van het

land op een verschillend tijdstip

begint.

Schepen van Sociaal Welzijn

in Denderleeuw, Koen

D‘Haenens (N­VA), bevestigt

dat er steeds meer vraag is

naar opvang tijdens de lange

zomervakantie. ‘In Denderleeuw

zit het in principe wel

snor. Buitenschoolse opvang,

taalbadjes, het speelplein en

dergelijke zijn mogelijkheden

waar werkende ouders hun

kinderen met een gerust hart

naartoe kunnen brengen. Wij

zien wel dat Denderleeuw

nog steeds aan het verjongen

is en krijgen ook meer en

meer instroom uit de omringende

gemeenten. In de toekomst

zal er dus nog meer

opvang moeten komen.’ De

vakantie inkorten of verplaatsen

is volgens D’Haenens

geen oplossing. ‘In de

winter of de herfst moet je

ook de juiste accommodatie

hebben voor die opvang. Vakantieopvang

tijdens de wintermaanden

vereist verwarming

en is, laat ons eerlijk

zijn, minder leuk voor de kinderen

én begeleiders.’

1

Heeft

JA

NEE

uschoolgaande

kinderen

onder de 18 jaar?

32%

Dit onderzoek werd uitgevoerd door

onderzoeksbureau iVOX bij 11.000

Vlamingen representatief gewogen

op leeftijd, opleiding en geslacht.

Wenst uook mee te doen aan

gelijkaardige onderzoeken?

Surf dan naar

www.ivox.be/rondom

67,9%

2Doet utijdens de

schoolvakanties

beroep op één van

de volgende personen of

voorzieningen voor

kinderopvang?

KINDEREN BLIJVEN

ALLEEN THUIS

27,2%

FAMILIE

56,9%

KINDEROPVANG

8,9%

GESUBSIDIEERDE

KINDEROPVANG

7,6%

SPEELPLEIN­

WERKING

SPORTKAMP

15,1%

32,2%

JEUGDBEWEGING 14,7%

KAMP

MUTUALITEIT

TAALKAMP

ANDERE

3

Duurt

JA

NEE

13,8%

2,1%

3,7%

de

zomervakantie

te lang?

30,9%

69%

5

More magazines by this user
Similar magazines