16.09.2013 Views

Programmabrochure - Pax Christi Vlaanderen

Programmabrochure - Pax Christi Vlaanderen

Programmabrochure - Pax Christi Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Praktische<br />

informatie<br />

NoodNummer<br />

E.H.B.O.: noodnummer ambulance: 100<br />

Noodnummer voor deze dag van de organisatie:<br />

0474 89 41 64 (Christa Damen)<br />

Tijdens het avondprogramma op het Theaterplein<br />

is een EHBO-post aanwezig.<br />

VerVoer<br />

ToerisTische TramdieNsT KerK oNder sTroom<br />

Er pendelt tussen de verschillende locaties een toeristische<br />

tram. Die maakt een lus tussen de verschillende locaties.<br />

U vindt de haltes op volgende locaties:<br />

• Groenplaats<br />

• Sint-Andrieskerk, Nationalestraat-Van Rijswijckplaats<br />

• Bisschopshuis, Schoenmarkt<br />

• Sint-Pauluskerk, hoek Zwartzustersstraat<br />

en Lange Koepoortstraat<br />

• Sint-Franciscuskerk, Ossenmarkt<br />

• Sint-Antoniuskerk, Paardenmarkt<br />

• UA-Zomaar een dak, Prinsstraat<br />

• Sint-Jacobskerk, ingang Sint-Jacobsmarkt<br />

• Sint-Carolus Borromeuskerk, hoek Sint-Katelijnevest<br />

en Korte Nieuwstraat<br />

WebsiTe<br />

Raadpleeg de website voor mogelijke wijzigingen<br />

in het programma: www.bisdomantwerpen.be<br />

PicKNicKPLaaTseN<br />

Sint-Andrieskerk: Cafetaria in de historische kelder<br />

Sint-Pauluskerk: Tussen 12u30 en 14u. Er kunnen belegde<br />

broodjes met koffie/thee (5 euro) op voorhand besteld<br />

worden bij De Zoltjes, Sint-Paulusstraat 29, 03/475.07.09,<br />

info@dezoltjes.be. Meer informatie: www.dezoltjes.be<br />

Sint-Anna-Ten-Drieënkerk (Linkeroever):<br />

Picknickmogelijkheid tot 14u in de parochiezaal.<br />

Stadspastoraal De Loodsen:<br />

Tussen 13u en 14u picknickplaats (max. 50 personen) en<br />

mogelijkheid om iets te drinken aan democratische prijzen.<br />

FieTsKerK<br />

De kerk van Sint-Anna-Ten-Drieën (Linkeroever) is een<br />

officiële fietskerk. Er is een oplaadpunt voor elektronische<br />

fietsen en voldoende fietsenstalling. Men kan er ook gebruik<br />

maken van het sanitair (tot 14u). Een aanrader voor wie met<br />

de fiets komt.<br />

Raadpleeg de website voor mogelijke wijzigingen in het programma<br />

www.bisdomantwerpen.be<br />

DAG<br />

van<br />

KERK<br />

ONDER<br />

STROOM<br />

21. 10. 2012<br />

PROGRAMMABROCHURE<br />

1 2 3


Wegwijs in het<br />

programma<br />

VoormiddaG<br />

Eucharistievieringen en Stilteplaatsen 2<br />

NamiddaG activiteiten op diverse locaties<br />

Overzicht per locatie<br />

• 1 Bisschopshuis en Europa Direct 3<br />

• 2 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 5<br />

• 3 Handschoenmarkt 6<br />

4 Groenplaats 7<br />

• 5 Sint-Andrieskerk 8<br />

• 6 Sint-Antoniuskerk 9<br />

• 7 Sint-Carolus Borromeuskerk 10<br />

• 8 Hendrik Conscienceplein 11<br />

• 9 Sint-Pauluskerk 12<br />

10 • Sint-Jacobskerk 14<br />

• 11 Karel de Grote-Hogeschool 15<br />

12 Parochiecentrum Kathedraal 19<br />

• 13 Stadspastoraal De Loodsen 20<br />

• 14 U.A. Zomaar een dak 21<br />

• 15 U.A. Sint-Ignatiuskapel 22<br />

• 16 Sint-Catharinakerk - Begijnhof 23<br />

• 17 Sint-Franciscuskerk 24<br />

• 18 Gemeenschap van Sant’Egidio 25<br />

Alfabetische opsomming van de activiteiten 27<br />

aVoNd<br />

Marialied en Madonna’s aan de gevel 41<br />

S<br />

Het slotgebeuren op het Theaterplein 43<br />

Praktische informatie<br />

stadsplan antwerpen<br />

Codering<br />

Verklaring codes bij de diverse activiteiten<br />

L Liturgie of vorming rond liturgie<br />

F Feestactiviteit<br />

h Historische activiteit<br />

V Verkondigende activiteit<br />

d Activiteit rond diaconie<br />

c Culturele activiteit<br />

a Academische lezing<br />

K Activiteit voor kinderen<br />

G Gemeenschapsopbouwende activiteit<br />

Cockerillkaai<br />

Willemdok<br />

Sint-Lievens-<br />

4 5 college<br />

6<br />

Luikstraa<br />

MuHKA<br />

Wapenstraat<br />

Leuvenstraat<br />

Timmerwerfstraat<br />

Zuiderpershuis<br />

ekaai<br />

Scheldestraat<br />

ai<br />

Ve<br />

Sint-Michielskaai<br />

Goedehoopstraat<br />

Riemstraat<br />

Fortuinstraat<br />

Verbrande<br />

Entrepotstraat<br />

Arsenaalstraat<br />

Vorstermanstraat<br />

Madonna aan de gevel<br />

Madonna binnen bebouwing<br />

Calvarie<br />

andere heiligen<br />

Kloosterstraat<br />

Sint-Michielstraat<br />

af van Egmontstraat<br />

Rijkenhoek<br />

Steegsken<br />

Plantinkaai<br />

Kromme<br />

Elleboogstraat<br />

<strong>Vlaanderen</strong>straat<br />

Kloosterstraat<br />

Korte Vlierstraat<br />

Willem Lepelstraat<br />

Makelarenplaats<br />

Scheldestraat<br />

Scheldeken<br />

aat<br />

Steenplein<br />

Zand<br />

Oever<br />

Sint-Andriesplaats<br />

Suikerrui<br />

Ernest Van Dijckkaai<br />

Stoofstraat<br />

Sint-Julianusgasthuis<br />

Sint-Jansvliet<br />

Kronenburgstraat<br />

Scheldestraa<br />

Grote Pieter Potstraat<br />

Geuzenstraat<br />

Willem<br />

Ogierplaats<br />

Kaasstraat<br />

Haarstraat<br />

Kleine Pieter Potstraat<br />

Zilversmidstraat<br />

Hoogstraat<br />

Vrijdagmarkt<br />

Muntstraat Augustijnenstraat<br />

Rijke Beukelaarstraat<br />

Lange Ridderstraat<br />

Pachtstraat<br />

Lange Vlierstraat<br />

Prekersstraat<br />

Van Craesbeeckstraat<br />

Steen<br />

Nationalestraat<br />

Jordaenskaai<br />

Doornikstraat<br />

Stadhuis Korte<br />

Oude Koornmarkt<br />

Aalmoezenierstraat<br />

Sint-Rochusstraat<br />

Lambermontstraat<br />

We<br />

Koolkaai<br />

Braderijstraat<br />

Gorterstraat<br />

Lange<br />

Doornikstraat<br />

Nationalestraat<br />

Vrijheidstraat<br />

Nosestraat<br />

Wisselstraat<br />

Blauwmoezelstraat<br />

Jan Blomstraat<br />

Hofstraat<br />

Vlasmarkt Reyndersstraat Groenkerkhof-<br />

Waaistraat<br />

Heilige Geeststraat<br />

Plantin-<br />

Moretus<br />

Steenhouwersvest<br />

Korte Ridderstraat<br />

Sint-Andriesstraat<br />

Pompstraat<br />

Steenbergstraat<br />

Franckenstraat<br />

Salm-Salmstraat<br />

Zakstraat<br />

Vleeshuisstraat<br />

Vleeshuis<br />

Palingbrug<br />

Kuipersstraat<br />

12<br />

Vrijdagmarktstraatje<br />

Leeuwenstraat<br />

Tavernierkaai<br />

Sint-Paulusplaats<br />

Zwartzustersstraat<br />

Oude Beurs<br />

O.-L.-V.-gang<br />

Schoenmakersstraat<br />

Groenplaats<br />

Bonapartedok<br />

Brouwersvliet<br />

Sint-Paulusstraat Minderbroedersrui<br />

Sint-Pauluskerk<br />

Veemarkt<br />

Koepoort-<br />

klooster brug<br />

Bergstraat<br />

Gierstraat<br />

Theodoor Van<br />

Rijswijckplaats<br />

Schoytestraat<br />

Kammenstraat<br />

Pandstraat<br />

Schoenmarkt<br />

Kammenstraat Kleine<br />

IJzerenwaag<br />

Zwaardstraat<br />

Sleutelstraat<br />

Sint-Antoniusstraat<br />

Bogaardestraat<br />

straat<br />

Lange Schipperskapelstraat<br />

Happaertstraat<br />

Schoytestraat<br />

Kasteelpl<br />

Stoelstraat<br />

Torfbrug<br />

Begijnenstraat<br />

Oudemansstraat<br />

Lange Koepoortstraat<br />

Lijnwaadmarkt<br />

Bredestraat<br />

Blauwbroekstraat<br />

Melkmarkt<br />

Sint-Pieterstraat<br />

Geefsstraat<br />

Lombardenstraat<br />

Markt<br />

Sint-Aldegondiskaai<br />

Vingerlingstraat<br />

Keistraat<br />

Dries<br />

Leguit<br />

Kleine Goddaard<br />

Jeruzalemstraat<br />

Wolstraat<br />

Jezuïetenrui<br />

Vleminckstraat<br />

Eiermarkt<br />

Rosier<br />

Beddenstraat<br />

Oude Waag<br />

Dries<br />

Klapdorp<br />

Pottenbrug<br />

Engelse Beurs<br />

Sint-Pieteren-Paulusstraat<br />

Korte<br />

Nieuwstraat<br />

Lombardenvest Lombardenvest<br />

Coppenolstraat<br />

Oudaan<br />

Schippersstraat<br />

Verversrui<br />

Kommekensstraat<br />

Huikstraat<br />

Houtenbrug<br />

Predikerinnenstraat<br />

Beggaardenstraat<br />

Sudermanstraat<br />

Wiegstraat<br />

Korte Gasthuisstraat<br />

Lange Gasthuisstraat<br />

Sint-Katelijnevest<br />

Boogkeers<br />

Mechelseplein<br />

Raapstraat<br />

Mechelseplein<br />

Mutsaardstraat<br />

Korte<br />

Noordstraat<br />

Grote Goddaard<br />

Falconplein<br />

Kaasbrug<br />

Minderbroedersstraat<br />

Huidevettersstraat<br />

Groendalstraat<br />

Ambtmanstraat<br />

Lange Nieuwstraat<br />

Sint-Jorispoort<br />

Schermersstraat<br />

Koninginnestraat<br />

Brabantstraat<br />

Klapdorp<br />

Lange Noordstraat<br />

Raapstraat<br />

Meir<br />

Schuttershofstraat<br />

Arenbergstraat<br />

Plantentuin<br />

Begijnenvest<br />

Leopoldstraat<br />

Leopoldplaats<br />

Godefriduskaai<br />

Blindestraat<br />

Falconrui<br />

Stadswaag Lange Brilstraat<br />

Grote Markt<br />

Moriaanstraat<br />

Wijngaardbrug<br />

Wijngaardstraat<br />

Kaasrui<br />

Hendrik<br />

Conscienceplein<br />

3<br />

HandschoenSint-Nicolaasmarkt<br />

7 plaats<br />

Onze-Lieve-<br />

Vrouwekathedraal<br />

Markgravestraat<br />

Vlaaikensgang<br />

Gildekamersstraat<br />

Sint-Andrieskerk<br />

5<br />

Drukkerijstraat<br />

Burchtgracht<br />

Instituut voor<br />

Tropische geneeskunde<br />

Guldenberg<br />

Vleeshouwersstraat<br />

Pelgrimstraat<br />

Sint-Pietersvliet<br />

Gevangenis<br />

vml. kapucienessenklooster<br />

Sint-Pietersvliet<br />

9<br />

Zirkstraat<br />

den Wolsack<br />

11<br />

18<br />

grot<br />

2<br />

4<br />

Korte Koepoortstraat<br />

Sint-<br />

Augustinuskerk<br />

Brouwershuis<br />

Bervoetstraat<br />

Terninckstraat<br />

Adriaan Brouwerstraat<br />

1<br />

Bischoppelijk<br />

paleis<br />

Schrijnwerkersstraat<br />

Politietoren<br />

Everdijstraat<br />

Vleminckveld<br />

19<br />

kapel<br />

Karmel<br />

Maarschalk Gérardstraat<br />

Kapucinessenstraat<br />

Nieuwpoortkaai<br />

8<br />

Boerentoren<br />

Veurnekaai<br />

MAS<br />

Nassaubrug<br />

Oostendekaai<br />

Hanzestedenplaats<br />

Sint-Joriskerk<br />

Van Schoonbekeplein<br />

AMVC<br />

Letterenhuis<br />

Spanjaardsteeg<br />

Twaalfmaandenstraat<br />

Komedieplaats<br />

Oudeleeuwenrui<br />

Falconpoort<br />

Sint-Carolus<br />

Borromeuskerk<br />

Louisastraat<br />

Falconrui<br />

Bollandusstra<br />

Borzestraat<br />

Belliardstraat<br />

Generaal<br />

Varkensmarkt<br />

Academietuin<br />

Delbekehuis<br />

Rockoxhuis<br />

Handelsbeurs<br />

Museum<br />

Mayer<br />

van den Bergh<br />

Maagdenhuismuseum<br />

Paternosterstraat<br />

Pruynenstraat<br />

Jodenstraat<br />

Jan van<br />

Lierstraat<br />

Korte Klarenstraat<br />

Gramayestraat<br />

Kiliaanstraat<br />

Felixarchief<br />

Hoornstraat<br />

Jozef<br />

de Hasquestraat<br />

Kelderstraat<br />

Orgelstraat<br />

Keizerstraat<br />

Gratiekapelstraat<br />

Graanmarkt<br />

Wapper<br />

Frankrijklei<br />

Paardenmarkt<br />

Kipdorp Sint-Jacobsmarkt<br />

Henri Van Heurckstraat<br />

Mechelsesteenweg<br />

Hamerplaats<br />

Lansstraat<br />

Korte<br />

Brilstraat<br />

Artesis Hogeschool<br />

(Academie)<br />

Keizerskapel<br />

Sint-Jan-<br />

Berchmanscollege<br />

Elzenveld<br />

Bourlaschouwburg<br />

kapel van<br />

Bourgondië<br />

20<br />

Tabakvest<br />

Bourlastraat<br />

Venusstraat<br />

Lange Klarenstraat<br />

Paleis<br />

op de Meir<br />

Nationale<br />

Bank<br />

Zeevaartstraat<br />

Hessenhuis<br />

Koningstraat<br />

Oudevaartplaats Maria Pijpelincxstraat<br />

Blauwtorenplein<br />

Lange Leemstraat<br />

Hessenplein<br />

Hessenbrug<br />

Toog<br />

Prinsstraat<br />

R ub<br />

en<br />

sh<br />

u i s<br />

15<br />

14<br />

Sint-Jacobstraat<br />

Prinsesstraat<br />

Theaterplein<br />

Nieuwstad<br />

Tabakvest<br />

Meistraat<br />

Maria-Henriettalei<br />

straat<br />

Stijfselstraat<br />

Nieuwegang<br />

Vekestraat<br />

Halfmanengang<br />

UA (Hof van Liere)<br />

Sint-Jacobskerk<br />

10<br />

Kolveniersstraat Eikenstraat<br />

Stadsschouwburg<br />

S<br />

Entrepotkaai<br />

Grote Kauwenberg<br />

Huis<br />

Osterrieth<br />

Entrepotplaats<br />

Kattenstraat<br />

Parochiaanstraat<br />

Hopland<br />

Stoopstraat<br />

Stijfselrui<br />

Kleine Kauwenberg<br />

g<br />

n<br />

a<br />

g<br />

e<br />

g<br />

n<br />

a<br />

L<br />

Cellebroedersstraat<br />

Ulrikstraat<br />

Paradijsstraat<br />

Otto Veniusstraat<br />

Koeikensgracht<br />

Ankerrui<br />

Lange Winkelstraat<br />

Pieter van Hobokenstraat<br />

Frans<br />

Halsplein<br />

Lammekensraamveld<br />

Zwanengang<br />

De Dames<br />

Stadsfeestzaal<br />

Ossenmarkt<br />

Korte<br />

Sint-Annastraat<br />

Rozenstraat<br />

Apostelstraat<br />

Lange<br />

Sint-Annastraat<br />

Rubenslei<br />

Jezusstraat<br />

Leysstraat<br />

Tabakvest<br />

Baeckelmansstraat<br />

Louiza-Marialei<br />

Zwedenstraat<br />

Tunnelplaats<br />

Rijnpoortvest<br />

Sint-Antoniuskerk<br />

13<br />

6<br />

Rodestraat<br />

Onze-Lieve-Vrouw<br />

van Genade<br />

Hopland<br />

Italiëlei<br />

Sint-Annagang<br />

Kipdorpvest<br />

Frankrijklei<br />

STADSPARK<br />

Van Ey<br />

Begijnhof<br />

17<br />

De Waghemakerestraat<br />

Kapucijnen<br />

Korte Winkelstraat<br />

Kipdorpvest<br />

Teniersplaats<br />

an de Wervestraat<br />

Van Aerdtstraat<br />

Geulincxstraat<br />

16<br />

Van Boendalestraat<br />

Kipdorpbrug<br />

Maria-Theresialei<br />

Molenbergstraat<br />

Houwerstraat<br />

Italiëlei<br />

Quellinstraat<br />

Vondelstraat<br />

Quinten Matsijslei<br />

Duboisstraat<br />

Cassiersstraat<br />

Van de Wervestraat<br />

Olijftakstraat<br />

De<br />

Pretstraat<br />

De<br />

Pretstraat<br />

Sint-Jansplein<br />

Van Maerlantstraat<br />

Goudbloemstraat<br />

Violierstraat<br />

Van Ertbornstraat<br />

Osystraat<br />

Lange Dijkstraat<br />

Rotterdamstraat<br />

Kon. Atheneum<br />

Franklin<br />

Rooseveltplaats<br />

De Keyserlei<br />

Lange Herentalsestraat<br />

Korte<br />

Herentalsestraat<br />

Anneessensstraat<br />

Fuggerstraat<br />

Brugstraat<br />

Pijlstraat<br />

Sint-Gummarusstr.<br />

Van Stralenstraat<br />

Vestingstraat<br />

Hoveniersstraat<br />

Schupstraat<br />

Lange Kievitstraat<br />

Van Leriusstraat<br />

Lange Dijkstraat<br />

Korte Dijkstraat<br />

Marnixstraat<br />

Oranjestraat<br />

Vliegenstraat<br />

Rotterdamstraat Spoorstraat<br />

Van Arteveldestraat<br />

Dahliastraat<br />

Oudesteenweg<br />

Richardstraat<br />

De<br />

Coninckplein<br />

Gemeentestraat<br />

Breydelstraat<br />

Statiestraat<br />

Rijfstraat<br />

Terliststraat<br />

Pelikaanstraat<br />

Jacob Jacobsstraat<br />

t<br />

a<br />

a<br />

r<br />

t<br />

s<br />

e<br />

k<br />

e<br />

b<br />

n<br />

e<br />

s<br />

e<br />

W<br />

n<br />

a<br />

V<br />

Muizenstraat<br />

Koningin<br />

Astridplein<br />

Centraal<br />

Station


Welkom<br />

Goede vrienden,<br />

Van harte welkom op het sluitstuk van ons driejarig<br />

jubileumprogramma ‘Kerk onder stroom. 4(50) jaar bisdom<br />

Antwerpen’ !<br />

We willen er een deugddoende dag van maken met heel<br />

de kerkgemeenschap van ons bisdom: van Antwerpen<br />

Linkeroever tot Mol-Balen, van Pijpelheide tot Meersel-<br />

Dreef.<br />

We bieden een programma aan, midden in de stad<br />

Antwerpen, waar ieder ons mag zien en horen. Er is<br />

voor elk wat wils: klein of groot, jong of oud, gezin of<br />

alleenstaande, enthousiast geëngageerde of kritische<br />

toeschouwer, uit het geografische centrum of de rand van<br />

de provincie.<br />

In deze programmabrochure vind je alle informatie om de<br />

dag goed te kunnen plannen.<br />

In de voormiddag kan je aansluiten bij de eucharistieviering<br />

om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal die op<br />

televisie zal uitgezonden worden, of bij een andere<br />

misviering in de stad. In de namiddag vinden diverse<br />

activiteiten in kerken en kapellen, in straten en op pleinen<br />

plaats waarbij je kan aansluiten.<br />

Om 18 uur sluiten we samen de dag af op het Theaterplein<br />

met een grote slothappening: samenzang, dans, een woord<br />

van mezelf, ontmoeting en soep voor iedereen.<br />

Ook jij wordt verwacht!<br />

Graag zal ik je op deze dag persoonlijk de hand drukken!<br />

Bisschop van Antwerpen<br />

1


19<br />

OVERZICHT EUCHARISTIEVIERINGEN<br />

9 u Sint-Jacobskerk<br />

Viering met de parochie<br />

10 u Onze-Lieve-Vrouwekathedraal<br />

Jubileumviering met tv-uitzending op Eén<br />

10 u Sint-Antoniuskerk<br />

Viering in het teken van dienstbaarheid<br />

10 u Sint-Jacobskerk<br />

Hoogmis<br />

10:30 u Sint-Andrieskerk<br />

Hoogmis<br />

10:30 u Sint-Pauluskerk<br />

Orkestmis<br />

11 u Sint-Fanciscuskerk<br />

Viering met de gemeenschap van de<br />

Minderbroeders-Kapucijnen<br />

11:30 u Sint-Anna-ten-Drieënkerk<br />

Viering met de parochie<br />

11:30 u Sint-Carolus Borromeuskerk<br />

Artiestenmis<br />

11:45 u Sint-Jacobskerk<br />

Tridentijnse viering<br />

12 u Onze-Lieve-Vrouwekathedraal<br />

Familieviering voor gezinnen<br />

OVERZICHT STILTEPLAATSEN<br />

13 u - 17 u<br />

Kapel bisschopshuis<br />

Bidkapel Carolus Borromeus<br />

Bidkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal<br />

Sint-Ignatiuskapel U.A.<br />

Sint-Catharinakerk (Begijnhof)<br />

Kapel van de Zusters Karmelietessen (Rosier 22)<br />

16:30 u L Vesperdienst van de gemeenschap<br />

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (Schoenmakerskapel)<br />

Bisschopshuis 1<br />

UUR OMSCHRIJVING (Op het binnenplein)<br />

13:00-13:30 F Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie<br />

Antwerpen, o.l.v. Dirk Acquet<br />

14:00-14:30 F Optreden Alferitax Krawabelli Lille<br />

(vendeliers)<br />

14:30-15:00 F Optreden Teresiakoor uit Ekeren<br />

o.l.v. Guy Barbier<br />

15:00-15:30 F Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars<br />

Kasterlee<br />

16:30-17:00 F Antwerpse stadstrommelaars<br />

Vanaf 17:00 F Onder begeleiding van de Antwerpse<br />

Stadstrommelaars naar het Theaterplein<br />

DOORLOPEND<br />

Stilteplek: kapel van het bisschopshuis L<br />

Voorstelling nieuw tijdschrift V<br />

Voorstelling visietekst V<br />

Soep en onthaal F<br />

Verjaardagskaarten “klokkenluiders op school!” F<br />

Informatie over de werking van het bisschopshuis F<br />

Maken van een vredesduif K<br />

2 3<br />

Schoenmarkt 2<br />

Vanaf 1570 was in deze voormalige Refuge<br />

van de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem de<br />

zetel van het bisdom Antwerpen gevestigd,<br />

tot in 1795 de Fransen het inrichtten als<br />

gouvernementsgebouw. Sinds 1993 woont<br />

de bisschop van Antwerpen opnieuw in het<br />

Bisschopshuis, waar ook de administratie van<br />

het bisdom is gevestigd.


1a<br />

Europadirect<br />

Via het bisschopshuis, Schoenmarkt 2<br />

Europa Direct Provincie Antwerpen is een<br />

open informatiedienst voor iedereen die meer<br />

wil weten over de Europese Unie. Het informatiepunt<br />

is ondergebracht in het Bernarduscentrum,<br />

een zalencomplex dat deel uitmaakt van<br />

het Bisschopshuis aan de Schoenmarkt. Er bevindt<br />

zich een prachtige 19de eeuwse raadzaal:<br />

de Gifezaal.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

13:30-14:00 h+V Voorstelling boek<br />

“In de stroom van de tijd. (4)50 jaar<br />

bisdom Antwerpen”<br />

14:30-15:00 h+V Voorstelling boek<br />

“In de stroom van de tijd. (4)50 jaar<br />

bisdom Antwerpen”<br />

15:30-16:00 h+V Voorstelling boek<br />

“In de stroom van de tijd. (4)50 jaar<br />

bisdom Antwerpen”<br />

DOORLOPEND<br />

Tentoonstelling: “Stroomopwaarts” over de geschiedenis<br />

van het bisdom Antwerpen in de spiegelzaal h<br />

Afhaal en verkoop van het boek<br />

“In de stroom van de tijd” door het Davidsfonds V+h<br />

Onze-Lieve-Vrouwe-<br />

Kathedraal<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

10:00-11:00 L Jubileumviering vanuit de kathedraal,<br />

voorgegaan door Mgr. Johan Bonny<br />

(bisschop van Antwerpen)<br />

12:00-13:00 L Eucharistie: familieviering (famcat)<br />

14:00-15:00 L Laat je onderdompelen: Inspirerend<br />

geïnspireerd het geloof vieren! Beleven<br />

en verwerken op het koorgedeelte<br />

15:00-15:45 F “Wind Images Acoustic Imagination”<br />

met Reitze Smits, orgel; Sytze Pruiksma,<br />

percussie; Tsjêbbe Hettinga, poëzie<br />

15:45-16:00 L Gebed voor mensen onderweg<br />

16:00-17:00 L Laat je onderdompelen: Inspirerend<br />

geïnspireerd het geloof vieren! Beleven<br />

en verwerken op het koorgedeelte<br />

DOORLOPEND<br />

Rondleidingen in de kathedraal.<br />

Start: 13:30/14:00/14:30/16:00/16:30<br />

Verkoop boek: “In de stroom van de tijd” in de<br />

F<br />

kathedraalshop h+V<br />

Kleine tentoonstelling van de broederschappen van de<br />

kathedraal (Onze-Lieve-Vrouw en Venerabel)<br />

Tentoonstelling: REÜNIE<br />

F+h<br />

Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens, meesterwerken<br />

uit het Koninklijk Museum terug in<br />

de Kathedraal K<br />

Stilteplek in de bidkapel (achteraan links) L<br />

4 5<br />

Handschoenmarkt<br />

De kathedraal is de grootste gotische kerk<br />

van de Nederlanden. Ze is de bisschopskerk<br />

van het bisdom Antwerpen en van de<br />

parochie O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen.<br />

Maria is de patrones van de kathedraal<br />

en van het bisdom.<br />

2


3<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

Handschoenmarkt<br />

Handschoenmarkt<br />

Oorspronkelijk was dit plein een kerkhof: “Klein<br />

of Steenen Kerckhoff”. Op deze begraafplaats<br />

werden vooral rijken begraven die een ‘steen’<br />

op hun graf konden betalen. Later werden op<br />

deze markt vooral handschoenen verkocht én<br />

er komen vijf straatjes uit op dit plein: vandaar<br />

de naam ‘Handschoenmarkt’. Dit erg gezellige<br />

en sfeervolle plein bruist vaak van leven, jonge<br />

musici of artiesten proberen er wat geld te<br />

verdienen met hun optredens.<br />

13:00-13:30 F Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars<br />

Kasterlee<br />

14:00-14:30 F Optreden Gelmelzwaaiers Hoogstraten<br />

(vendeliers)<br />

14:30-15:00 F Optreden vendeliers van<br />

Heist-Op-Den-Berg<br />

16:00-16:30 F Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie<br />

Antwerpen, o.l.v. Dirk Acquet<br />

16:30-17:00 F Optreden Alferitax Krawabelli Lille<br />

(vendeliers)<br />

17:00 F Onder begeleiding van de Koninklijke<br />

Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen<br />

naar het Theaterplein<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

13:00-13:30 F Optreden Alferitax Krawabelli Lille<br />

(vendeliers)<br />

13:30-14:00 F Optreden Teresiakoor uit Ekeren, o.l.v.<br />

Guy Barbier<br />

14:00-14:30 F Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars<br />

Kasterlee<br />

15:00-15:30 F Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie<br />

Antwerpen, o.l.v. Dirk Acquet<br />

16:00-16:30 F Optreden Gelmelzwaaiers Hoogstraten<br />

(vendeliers)<br />

16:30-17:00 F Optreden Jeugdkoor (4)50 o.l.v. Jan<br />

Coeck<br />

17:05 F Onder begeleiding van de Koninklijke<br />

Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen<br />

naar het Theaterplein<br />

6 7<br />

Groenplaats 4<br />

Groenplaats<br />

Oorspronkelijk was deze plaats het kerkhof van<br />

de Onze-Lieve-Vrouwekerk: het Groenkerkhof.<br />

Onder keizer Jozef II (1780-1790) werd het<br />

kerkhof gesloten. Het plein werd door de<br />

Fransen in 1795 opgeëist van het kapittel van<br />

de kathedraal en omgebouwd tot Place de<br />

l’ égalité. Het werd een plek van ontmoeting.<br />

Momenteel is het plein, een ontwerp van<br />

Willem Geefs (1840), een ‘rustplaats’ in de<br />

stad. In het midden van het plein staat het<br />

standbeeld van Rubens. De kiosk wordt vaak<br />

gebruikt voor muzikale evenementen.


5<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

Sint-Andrieskerk<br />

Waaistraat<br />

De Sint-Andrieskerk is een laatgotische kerk uit<br />

de 16de eeuw met een bewogen geschiedenis.<br />

Binnen voert de barok het hoge woord,<br />

dankzij de barokke altaren en enkele prachtige<br />

kunstwerken uit de 17de eeuw. De parochie<br />

Sint-Andreas vormt er gemeenschap.<br />

oNThaaL: Dekenaat Rupel-Nete<br />

10:30-11:30 L Eucharistieviering, met gregoriaanse<br />

zang en filmmuziek, preek vanop de<br />

preekstoel.<br />

13:00-13:45 F+c Rondleiding door Rudi Mannaerts:<br />

‘Hedendaagse artistieke zingeving in<br />

een historische kerk’<br />

13:45-14:15 F+V Petrus-monoloog door Geert Fierens<br />

aan de preekstoel<br />

14:15-15:00 F+c Rondleiding door Rudi Mannaerts:<br />

‘Hedendaagse artistieke zingeving in<br />

een historische kerk’<br />

15:00-15:30 F+V Petrus-monoloog door Geert Fierens<br />

aan het Petrusbeeld (A. Quellinus)<br />

15:30-15:50 F Toonmoment workshop Jeugdkoor (4)50<br />

16:00-16:45 L+ F Lof, deels met gregoriaanse zang,<br />

gevolgd door een verrassend speelse<br />

apotheose ‘uit den hoge’<br />

16:50-17.10 F+c Rondleiding door Rudi Mannaerts:<br />

‘Hedendaagse artistieke zingeving in<br />

een historische kerk’<br />

DOORLOPEND<br />

Onthaal dekenaat Rupel-Nete met verwelkoming<br />

door deken Eric Thielemans G<br />

Tentoonstelling ‘Kruisen langs de Weg‘<br />

van Maria Knapp c<br />

Schatkamer (gratis te bezoeken, o.l.v. een gids) h<br />

Cafetaria in de historische kelder G<br />

Rondleidingen voor kinderen rond het thema ‘dieren’<br />

en ‘heiligen-halloween’-rally voor kinderen in de kerk K<br />

Sint-Antoniuskerk 6<br />

8 9<br />

Paardenmarkt<br />

De kerk werd in het begin van de twintigste<br />

eeuw gebouwd op de plaats van het vroegere<br />

kapucijnerklooster in de neo-gothische stijl.<br />

Ze herbergt verschillende kunstwerken van<br />

belangrijke zeventiende eeuwse meesters.<br />

De parochie van Sint-Antonius van Padua te<br />

Antwerpen vormt er gemeenschap.<br />

oNThaaL: Dekenaat Antwerpen<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

10:00-11:00 L Eucharistieviering in het teken van<br />

dienstbaarheid<br />

11:00-13:00 G Soepbedeling<br />

13:00-14:00 G Verwelkoming door deken Jef Barzin en<br />

getuigenis op de preekstoel<br />

14:30-16:00 F+V Optreden solidariteitskoor ‘Frappant’:<br />

‘Ergens in de stad’<br />

15:30-15:35 V Preekstoel: een getuigenis<br />

15:30-15:45 V Twee workshops van het Internationaal<br />

Comité vzw<br />

15:45-17:00 V Preekstoel: een getuigenis van 5 min.:<br />

Jongeren en de jeugdbeweging,<br />

Ouderen, Ecokerk, Politiek, Onderwijs<br />

DOORLOPEND<br />

Onthaal dekenaat Antwerpen met verwelkoming door<br />

deken Jef Barzin G<br />

PPT-presentatie met vragen en beelden die uitnodigen<br />

om na te denken over stad, geloven, kerk, samenleving V<br />

Standje met informatie over de voedselbedeling en<br />

tweedehandsmarkt d<br />

Rondleidingen van een kwartier in de kerk:<br />

tussen 13:00 en 14:00 en om 15:30 h<br />

Ballonwedstrijd (zolang de voorraad strekt) F+K<br />

Het ‘kerkmeesterslokaal’ is voor de gelegenheid open<br />

voor het grote publiek F+h<br />

Kruisweg: linosnede op papier door Nicky Embrechts<br />

(met toelichting tussen 14:30 en 17 u) c


7<br />

Sint-Carolus<br />

Borromeuskerk<br />

Hendrik Conscienceplein<br />

Deze kerk werd gebouwd (1615-1621) in volle<br />

Contrareformatie, voor en door de jezuïeten.<br />

Dit is dé barokke en dé Rubenskerk in de<br />

Nederlanden met een bijzonder rijk kantmuseum.<br />

De Sint-Carolus Borromeusparochie en<br />

de gemeenschap van Sant’Egidio komen er<br />

samen om te vieren.<br />

oNThaaL: Dekenaat Zuiderkempen<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

11:30-12:30 L Eucharistieviering: artiestenmis ter<br />

nagedachtenis van componist Lodewijk<br />

De Vocht door Musica Nova uit Boom<br />

o.l.v. Paul Dinneweth<br />

13:00-14:00 F+h Rondleidingen in de kerk<br />

14:00-15:00 L Gebedsdienst met liederen uit Taizé<br />

door gebedsgroep H. Drievuldigheid<br />

Berchem en H. Hart Schoten<br />

15:30-16:00 F+h Rondleidingen in de kerk<br />

16:00-17:00 V Preekstoel: getuigenis van zr. Jeanne<br />

Devos (Domestic Workers in India)<br />

DOORLOPEND<br />

Onthaal dekenaat Zuiderkempen met verwelkoming<br />

door deken Hans Vanackere G<br />

Stilteplek: bidkapel L<br />

De Kantkamer van de kerk is gratis te bezichtigen F+h<br />

Hendrik<br />

Conscienceplein 8<br />

10 11<br />

Hendrik Conscienceplein<br />

Het Hendrik Conscienceplein is sinds 1883<br />

vernoemd naar de 19de eeuwse Vlaamse<br />

schrijver, van wie een standbeeld op het<br />

plein is geplaatst. Voordien sprak men van<br />

het Jezuïetenplein. De deels 17de eeuwse<br />

gebouwen rond het plein worden gekenmerkt<br />

door een barokke stijl, met veel pracht en<br />

praal. Het Hendrik Conscienceplein is voorzien<br />

van een mozaïekbetegeling. Het gezellige plein<br />

biedt een bijzonder gesloten en homogeen<br />

uitzicht.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

13:00-13:30 F Optreden Gelmelzwaaiers Hoogstraten<br />

(vendeliers)<br />

13:30-14:00 F Optreden vendeliers van Heist-Op-Den-<br />

Berg<br />

15:00-15:30 F Optreden Alferitax Krawabelli Lille<br />

(vendeliers)<br />

15:30-16:00 F Antwerpse Stadstrommelaars<br />

16:45-17:15 F Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars<br />

Kasterlee<br />

17:15 F Onder begeleiding van de Koninklijke<br />

Fanfare De Kunstminnaars Kasterlee<br />

naar het Theaterplein


9<br />

Sint-Pauluskerk<br />

Veemarkt<br />

De Sint-Paulusparochie komt samen in de<br />

voormalige kloosterkerk van de dominicanen<br />

uit 1571. De kerk is een streling voor het oog<br />

door haar barokaltaren, meubilair, orgel,<br />

beelden en schilderijen. De calvarietuin ernaast<br />

lijkt een beeldfragment uit een epische film<br />

over Christus’ lijden en verrijzenis.<br />

oNThaaL: Dekenaat Kempen<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

10:30-12:00 L Orkestmis: Krönungsmesse van<br />

W.A. Mozart voor koor en soli en orkest<br />

Mogelijkheid tot lunch tijdens de middag<br />

in de Zoltjes - reserveren noodzakelijk<br />

(zie praktische informatie)<br />

12:30-13:00 h+F Rondleidingen in de kerk door de<br />

Sint-Paulusvrienden<br />

13:00-13:45 V Monoloog: ‘Muzikaal Vertelsel’ door<br />

Wouter Demerre in de crypte<br />

13:00-13:30 h+F Rondleidingen in de kerk door<br />

Sint-Paulusvrienden<br />

13:00-13:30 h+c Rondleiding “Van knevelveld tot<br />

Verrijzenistuin” door pastoor Paul<br />

Scheelen<br />

13:30-14:00 h+c Rondleiding “Rubens en de Sint-<br />

Pauluskerk” door Walter Geluyckens<br />

13:30-14:00 h+c Rondleiding “Legende en geschiedenis<br />

van de Rozenkrans” door Leo Vereecken<br />

13:45-14:30 V Monoloog: ‘Mijmeringen van Maria’<br />

door Kristin De Raeymaecker in de<br />

kruiswegkapel van de kerk<br />

14:00-14:30 h+F Rondleidingen in de kerk door de Sint-<br />

Paulusvrienden<br />

14:00-14:30 h+c Rondleiding “Van knevelveld tot<br />

Verrijzenistuin” door pastoor Paul<br />

Scheelen<br />

14:30-15:15 V Monoloog: ‘Muzikaal Vertelsel’ door<br />

Wouter Demerre in de crypte<br />

14:30-15:00 h+c Rondleiding “Rubens en de Sint-<br />

Pauluskerk” door Walter Geluyckens<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

14:30-15:00 h+c Rondleiding “Legende en geschiedenis<br />

van de Rozenkrans” door Leo Vereecken<br />

15:00-15:30 h+F Rondleidingen in de kerk door de Sint-<br />

Paulusvrienden<br />

15:00-15:30 h+c Rondleiding “Van knevelveld tot<br />

Verrijzenistuin” door pastoor Paul<br />

Scheelen<br />

15:15-16:00 V Monoloog: ‘Mijmeringen van Maria’<br />

door Kristin De Raeymaecker in de<br />

kruiswegkapel van de kerk<br />

15:30-16:00 h+c Rondleiding “Rubens en de Sint-<br />

Pauluskerk” door Walter Geluyckens<br />

15:30-16:00 h+c Rondleiding “Legende en geschiedenis<br />

van de Rozenkrans” door Leo Vereecken<br />

16:00-17:00 F+K Barock Meditation: Nikolaas De Troyer<br />

orgel; Frank De Vos, verteller en Tai Chi<br />

voor iedereen<br />

DOORLOPEND<br />

Onthaal dekenaat Kempen met verwelkoming<br />

door deken Jos Daems en met soep G<br />

Voorstelling dekenaat met foto’s van alle kerken G<br />

12 13


10<br />

Sint-Jacobskerk<br />

Lange Nieuwstraat 73-75<br />

(ook ingang via Sint-Jacobsmarkt)<br />

De Sint-Jacobskerk van de parochie van Sint-<br />

Jacob de Meerdere is de Antwerpse startplaats<br />

voor pelgrims op weg naar Santiago de<br />

Compostela. De laatgotische kerk (ca. 1506-<br />

1656) heeft een overweldigende barokke aankleding<br />

met 23 altaren, je vindt er de grafkapel<br />

van Peter Paul Rubens.<br />

oNThaaL: Dekenaat Noorderkempen<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

9:00-9:30 L Eucharistieviering<br />

10:00-11:00 L Eucharistieviering (Hoogmis)<br />

11:45-12:45 L Tridentijnse eucharistieviering<br />

13:00-14:00 F Canto Ostinato: “East meets west” met<br />

Aart Bergwerff, orgel<br />

14:00-16:00 L Gebedsgroep Charismatische Beweging<br />

met eucharistisch lof in de kapel<br />

14:00-14:30 F Orgelconcert en optreden Gregoriaans<br />

koor<br />

14:30-15:00 F+h Rondleidingen in de kerk<br />

15:00-15:30 F Orgelconcert en optreden Gregoriaans<br />

koor<br />

15:30-16:30 F+h Rondleidingen in de kerk<br />

16:30-17:00 F Orgelconcert<br />

DOORLOPEND<br />

Onthaal dekenaat Noorderkempen met verwelkoming<br />

door deken Michel Baert en met soep<br />

Voorstelling dekenaat Noorderkempen met een<br />

G<br />

fotocollage F<br />

Schatkamer is gratis toegankelijk voor het publiek F+h<br />

Infostandje van het Compostelagenootschap F+V<br />

Karel de Grote-<br />

Hogeschool<br />

Hoek Groenplaats en Nationalestraat<br />

De campus Groenplaats van de Karel de<br />

Grote-Hogeschool huisvest het departement<br />

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De<br />

moderne leeromgeving biedt een thuis aan tal<br />

van studenten, met zicht op de Groenplaats en<br />

de kathedraal.<br />

INFOSTANDS (tussen 13:00-17:00)<br />

Aalmoezeniersdienst van defensie d<br />

Antwerpse Raad van Kerken (ARK), oecumene in de stad<br />

Antwerpen V<br />

Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Welzijnsschakels d<br />

CARITAS/DNGW: pastoraal in de zorgsector<br />

CCV in het bisdom Antwerpen, partner in christelijk<br />

d<br />

vormingswerk V<br />

Damiaanactie d<br />

De Ark-gemeenschap d<br />

Diocesane Lourdesbedevaart G<br />

Encounter <strong>Vlaanderen</strong> d<br />

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen<br />

IJD Antwerpen: jeugddienst van het bisdom<br />

V<br />

Antwerpen K+G+V<br />

Jongerenwerking Club De Grijze Kat d<br />

Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) d<br />

Levensadem en Emmanuël d<br />

Missio d<br />

OBED, mediatheek voor het onderwijs V<br />

Opleidingen tot pastoraal werker, diaken of priester V<br />

<strong>Pax</strong> <strong>Christi</strong> <strong>Vlaanderen</strong> V<br />

Rouwzorg <strong>Vlaanderen</strong> d<br />

Studentenpastoraal in Antwerpen: een samenwerking<br />

Theologisch en Pastoraal Centrum Antwerpen met<br />

V<br />

bibliotheek V<br />

Vrienden van Herman Wijns h<br />

Wereld Missiehulp d<br />

14 15<br />

11


ACADEMISCH: in de aula<br />

Karel de Grote-Hogeschool<br />

13:30-14:00 V Voorstelling visietekst<br />

14:15-14:45 F Gevangeniskoor Turnhout met<br />

getuigenis van een ervaringsdeskundige<br />

over het leven in de gevangenis.<br />

15:00-15:30 V Voorstelling visietekst<br />

15:45-16:15 F Gevangeniskoor Turnhout met<br />

getuigenis van een ervaringsdeskundige<br />

over het leven in de gevangenis.<br />

16:30-17:00 V Voorstelling visietekst<br />

Eerste Verdieping<br />

ccV in het bisdom antwerpen,<br />

partner in christelijk vormingswerk<br />

13:00-14:00 V Bibliodrama (max. 15 pers.) door het<br />

Team Bibliodrama, tussen hemel en<br />

aarde<br />

13:30-14:00 V Neem een ecobad!: Wat is ecokerk?<br />

(thema water)<br />

13:30-14:00 V Opnieuw beginnen:<br />

volwassenencatecheproject<br />

14:00-14:30 V Leren op maat en in eigen stijl:<br />

instrument om eigen leerstijlen op te<br />

sporen<br />

14:00-14:30 V Neem een ecobad!: Kanaquiz (gebruik<br />

van Hennep)<br />

14:30-15:00 V Spiritualiteit en creativiteit:<br />

smaakmaker vanuit een andere taalstijl<br />

14:30-15:30 V Bibliodrama (max. 15 pers.) door het<br />

Team Bibliodrama, tussen hemel en<br />

aarde<br />

14:30-15:00 V Neem een ecobad!: Recept van boer<br />

Bavo over de diverstiteit in onze<br />

voeding, specifiek de aardappel<br />

15:00-15:30 V Proeven van Marcus: een smakelijk<br />

bijbelaanbod<br />

15:00-15:30 V Neem een ecobad!: We hebben L.E.F.,<br />

een fairtrade parochie wat kan dat<br />

allemaal inhouden?<br />

15:30-16:00 V Neem een ecobad!: Dak onder stroom:<br />

duurzame en groene stroom in een<br />

parochie<br />

Karel de Grote-Hogeschool<br />

16:00-17:00 V Bibliodrama (max. 15 pers.) door het<br />

Team Bibliodrama, tussen hemel en<br />

aarde<br />

Pastoraal voor de middengeneratie<br />

13:45-14:30 V Kortfilms van tvzorg.be of<br />

checkpointtv.be met bespreking<br />

13:45-14:30 K+V Godly Play (max. 25 pers.)<br />

13:45-14:30 K+V Kleur- en knutselactiviteiten<br />

15:00-15:45 V Kortfilms van tvzorg.be of checkpointtv.<br />

be met bespreking<br />

15:00-15:45 K+V Godly Play (max. 25 pers.)<br />

15:00-15:45 K+V Kleur- en knutselactiviteiten<br />

16:15-17:00 V Kortfilms van tvzorg.be of checkpointtv.<br />

be met bespreking<br />

16:15-17:00 K+V Godly Play (max. 25 pers.)<br />

16:15-17:00 K+V Kleur- en knutselactiviteiten<br />

rouwzorg <strong>Vlaanderen</strong><br />

14:00-14:30 d Videobeelden met duiding van de<br />

werking<br />

15:30-16:00 d Videobeelden met duiding van de<br />

werking<br />

16:30-17:00 d Videobeelden met duiding van de<br />

werking<br />

braziliëreizigers<br />

13:00-17:00 d Doorlopend informatie door de<br />

reizigers die naar aanleiding van het<br />

jubileumproject Kerk Onder Stroom<br />

naar Salvador da Bahia in Brazilië<br />

trokken.<br />

de alpha-cursus<br />

14:00-14:30 V Kennismaking met de Alpha-cursus:<br />

toelichting bij de Alpha-cursus, een<br />

introductie in het christelijk geloof (met<br />

een videovoorstelling)<br />

14:30-15:00 V Kennismaking met de huwelijkscursus:<br />

Introductie in de Alpha- huwelijkscursus<br />

voor paren die getrouwd zijn of langere<br />

tijd een vaste relatie hebben<br />

16 17


Karel de Grote-Hogeschool Parochiecentrum<br />

van de kathedraal<br />

15:00-15:30 V Kennismaking met de Alpha-cursus:<br />

toelichting bij de Alpha-cursus, een<br />

introductie in het christelijk geloof (met<br />

een videovoorstelling)<br />

15:30-16:00 V Kennismaking met de huwelijkscursus:<br />

Introductie in de Alpha- huwelijkscursus<br />

voor paren die getrouwd zijn of langere<br />

tijd een vaste relatie hebben<br />

16:00-16:30 V Kennismaking met de Alpha-cursus:<br />

toelichting bij de Alpha-cursus, een<br />

introductie in het christelijk geloof (met<br />

een videovoorstelling)<br />

16:30-17:00 V Kennismaking met de huwelijkscursus:<br />

Introductie in de Alpha- huwelijkscursus<br />

voor paren die getrouwd zijn of langere<br />

tijd een vaste relatie hebben<br />

DOORLOPEND<br />

Diocesane misdienaarswerking met zoektocht voor<br />

gezinnen in de stad K<br />

18 19<br />

Heilige Geeststraat 21<br />

De parochiezaal huisvest de diverse pastorale<br />

werkingen van de pastoraal in de stadskern<br />

van Antwerpen waaronder de familiecatechese<br />

(Famcat). Er vinden regelmatig activiteiten<br />

plaats. Het kathedraalkoor heeft er haar ‘thuis’<br />

op de eerste verdieping.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

10:00-12:00 K+V Famcat.: Een catechesemoment<br />

voor gezinnen met Kolet Janssen<br />

als gastspreekster, aansluitend een<br />

familieviering in de kathedraal om 12:00<br />

15:00-15:30 F+K Optreden Kisikids, musical door<br />

kinderen<br />

15:30-16:00 F Optreden Jongerenband Berlaar<br />

16:00-16:30 F+K Optreden Kisikids, musical door<br />

kinderen<br />

16:30-17:00 F Chorale Amicale, o.l.v. Danny Mulumba<br />

uit Antwerpen<br />

12


13<br />

Stadspastoraal<br />

de Loodsen<br />

Sint-Jacobsmarkt 43<br />

De Loodsen omvat een heel brede werking met<br />

verschillende projecten die tegemoet komen<br />

aan de noden van mensen. De eigenheid van<br />

Pastoraal in de Grootstad wil ervoor zorgen<br />

dat er in de stad voldoende antennes zijn rond<br />

zingeving, voor zoekende mensen, met een<br />

bijzondere aandacht voor jongvolwassenen.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

12:00-13:00 G Picknickplaats (max. 50 pers.)<br />

14:00-15:00 d TOCHT VAN HOOP: Combinatietocht<br />

“Mensen met een missie & Armoede<br />

onder ons” in de buurt van “De<br />

Loodsen”<br />

15:00-16:00 d Interdisciplinair Kenniscentrum<br />

voor Kerk en Samenleving (IKKS) –<br />

Voorstelling onderzoeksproject<br />

“Zingeving in nieuwe wijken, hoe speelt<br />

onze pastoraal hierop in?”<br />

15:30-16:30 D TOCHT VAN HOOP: Combinatietocht<br />

“Mensen met een missie & Armoede<br />

onder ons” in de buurt van “De<br />

Loodsen”<br />

DOORLOPEND<br />

Animatie voor kinderen en speelmogelijkheid op de<br />

nabijgelegen school K<br />

Tentoonstelling van ’t VLOT d<br />

Gelegenheid om iets te drinken<br />

aan economische prijzen G<br />

Doorlopend rondleiding over het huis en haar projecten<br />

mbt diaconie met mogelijkheid tot begeleid bezoek aan<br />

de Van Straelentoren (per groep van 10 pers) d<br />

U.A.<br />

Zomaar een dak 14<br />

20 21<br />

Prinsstraat 32<br />

De Pastorale Dienst van de Universiteit<br />

Antwerpen is een echte vrijplaats waar<br />

iedereen welkom is. We bieden je een waaier<br />

aan activiteiten die openstaan voor iedereen<br />

die met levensbeschouwing bezig is of gewoon<br />

een zinvolle manier zoekt om ten volle in het<br />

studentenleven te staan.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

14:00 F Optreden solidariteitskoor Amahoro<br />

(studentenpastoraal)<br />

V Mindfulness (meditatietechniek)<br />

door Johan Vanhoutte s.j.<br />

d+V Werking pastorale dienst U.A.<br />

door G. Van Langendonck<br />

15:00 F Optreden solidariteitskoor Amahoro<br />

(studentenpastoraal)<br />

V Mindfulness (meditatietechniek) door<br />

Johan Vanhoutte s.j.<br />

d+V Werking pastorale dienst U.A.<br />

door G. Van Langendonck<br />

16:00 F Optreden solidariteitskoor Amahoro<br />

(studentenpastoraal)<br />

V Mindfulness (meditatietechniek)<br />

door Johan Vanhoutte s.j.<br />

d+V Werking pastorale dienst U.A.<br />

door G. Van Langendonck


15<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

U.A.<br />

Sint-Ignatiuskapel<br />

Prinsstraat 13<br />

De Ignatiuskapel is een ‘oase van rust’ in<br />

de drukte van de stadscampus. Ze is altijd<br />

toegankelijk voor studenten en personeel.<br />

Tijdens de sterke tijden van het liturgisch jaar<br />

(de advent en de veertigdagentijd) houdt de<br />

universitaire gemeenschap er aangepaste<br />

vieringen.<br />

15:30-16:00 F Toonmoment workshop Jeugdkoor<br />

(4)50 door de misdienaars<br />

DOORLOPEND<br />

Stilteplek L<br />

Sint-Catharinakerk<br />

(Begijnhof)<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

14:30-15:00 F Chorale Amicale, o.l.v. Danny Mulumba<br />

15:00-15:30 F Optreden Cantate Domino-koor uit<br />

Loenhout<br />

15:30-16:00 F Toonmoment workshop Jeugdkoor (4)50<br />

DOORLOPEND<br />

Stilteplek L<br />

Informatiestand over het ‘onderweghuis’ en de<br />

gemeenschap van Villers d+V<br />

22 23<br />

Rodestraat 39<br />

De mooie 19de-eeuwse Begijnhofkerk in de<br />

Rodestraat roept een intieme sfeer op door<br />

haar stemmig interieur. Het Begijnhof heeft<br />

een mooie tuin met een calvarie. In het Begijnhof<br />

woont onder meer de gemeenschap van<br />

Villers en is het ‘onderweghuis’ gevestigd.<br />

16


17<br />

Sint-Franciscuskerk<br />

(Minderbroeders Kapucijnen)<br />

Ossenmarkt 14<br />

De kerk van de paters Kapucijnen is bekend<br />

om haar Sint-Antoniusverering en biechtgelegenheid,<br />

je kan er even tot rust te komen.<br />

De gemeenschap woont in een deel van het<br />

klooster, dat ook gebruikt wordt door <strong>Pax</strong><br />

<strong>Christi</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>, de Wereldmediatheek, de<br />

Bouworde en het buurtwerk Kauwenberg.<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

11:00 L Eucharistieviering<br />

14:00-14:30 F Optreden Cantate Domino–koor uit<br />

Loenhout<br />

15:00-16:30 V Getuigenis van jonge Poolse Kapucijnen<br />

die nu wonen en werken in Antwerpen.<br />

Pater Rafal Chewdoruk en Marcin<br />

Derdziuk en getuigenis over de<br />

jongerenwerking ‘Youfra’ door Pater<br />

Kenny Brack en Pieter Pecceu<br />

16:00-16:30 F Optreden Teresiakoor uit Ekeren, o.l.v.<br />

Guy Barbier<br />

DOORLOPEND<br />

Kunsttentoonstelling rond Sint-Franciscus<br />

door kunstenaar André De Nys c<br />

Tentoonstelling rond de spiritualiteit<br />

van Sint-Franciscus in <strong>Vlaanderen</strong> V<br />

Infostand over de jongerenwerking en over de ‘YouFra’:<br />

Jongerenafdeling van de Franciscaanse lekenorde V<br />

Gemeenschap van<br />

Sant’Egidio 18<br />

UUR OMSCHRIJVING<br />

13:30-14:30 L Gebedsmoment in de<br />

Magdalenakapel<br />

15:00-16:00 L Gebedsmoment in de<br />

Magdalenakapel<br />

DOORLOPEND (tussen 12:00 en 17:00)<br />

Kennismaking met daklozenrestaurant Kamiano<br />

Kennismaking met het ouderentehuis Simeon en Hanna<br />

Kennismaking met de dienst voor de zwaksten<br />

24 25<br />

Kammenstraat 51<br />

De Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen<br />

maakt deel uit van het wereldwijde netwerk<br />

van Sant’Egidio, een christelijk-katholieke<br />

lekenbeweging die zich inzet voor de armsten<br />

in de grootstad. In Antwerpen is Sant’Egidio<br />

actief sinds 1985.


Alfabetische opsomming<br />

van de activiteiten<br />

OMSCHRIJVING CODE<br />

aLPha-cursus: KeNNismaKeN meT Jezus<br />

De Alpha-cursus is een kennismaking met het christelijk<br />

geloof . In 11 avonden worden thema’s zoals “Wie is<br />

Jezus?”, “Waarom stierf Jezus aan het kruis?”, “Wie is de<br />

Heilige Geest?”, “Gebed : waarom en hoe?”, “De Bijbel : wat<br />

en hoe?”, “Hoe zit dat met de Kerk?”,… behandeld. Wil je er<br />

meer over te weten komen, kom dan langs op onze stand.<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

aLFeriTax KraWabeLLi LiLLe (VENDELIERS)<br />

Deze vendeliers komen uit Lille, in de Kempen. “Alferitax<br />

Krawabelli” verwijst naar deze afkomst. In Lille wordt het<br />

vendelzwaaien reeds beoefend sinds 1955 en Alferitax Krawabelli<br />

ontstond in 1985 uit een plaatselijk jeugdbeweging.<br />

De mooie kleurrijke vlaggen waarmee Alferitax Krawabelli<br />

zwaait, tonen de verbondenheid met gemeente, parochie,<br />

provincie, regio, land en Europa. Met de grote vlaggen worden<br />

sierlijke en spectaculaire figuren gecombineerd tot een<br />

oogstrelend vlaggenspel en een boeiend kijkstuk!<br />

Groenplaats/bisschopshuis/<br />

H. Conscienceplein/Handschoenmarkt F<br />

aNTWerPse sTadsTrommeLaars<br />

Het korps werd opgericht in het jaar 1898 onder impuls<br />

van de toenmalige schepen voor Schone Kunsten Frans<br />

Van Kuyck. Het was de bedoeling van het stadsbestuur<br />

om over een eigen trommelkorps te beschikken om alle officiële<br />

feesten, folkloristische optochten en allerhande manifestaties<br />

muzikaal op te luisteren. Het is een rechtstreeks<br />

nabestaan van de historische burgerwacht of “Garde<br />

Civique”. Het korps heeft nog steeds een groot aanzien bij<br />

de Antwerpse bevolking.<br />

H. Conscienceplein/bisschopshuis F<br />

arTiesTeNmis siNT-caroLus borromeusKerK<br />

Elke zondag organiseert het Artiestenfonds een artiestenmis<br />

in de Sint-Carolus Borromeuskerk. De Artiestenmis<br />

wil de eucharistie voor de zondagse kerkgangers aantrekkelijker<br />

maken door de viering in een kunstzinnig kader te<br />

plaatsen.<br />

Op 21 oktober wordt Lodewijk De Vocht herdacht met<br />

muziek van deze componist.<br />

Sint-Carolus Borromeuskerk L<br />

26 27


ibLiodrama: sPriNG er eeNs iN!<br />

De bijbel anders bekeken<br />

Geen zorgen over juiste of foute Bijbelse interpretaties,<br />

geen vragen als ‘mag dat wel?’ of ‘kan dat wel?’ Een Bijbels<br />

verhaal kan zelfs grappig zijn als we het met onze fantasie<br />

en creativiteit durven te benaderen. Dat doen we in deze<br />

werkwinkel door met z’n allen in een verhaal te kruipen en<br />

samen te ontdekken wat er dan gebeurt. Misschien wel een<br />

wonder? Maximaal aantal deelnemers: 15 personen (jong<br />

en oud), begeleiding door het Team Bibliodrama – Tussen<br />

hemel en aarde (www.bibliodrama.be)<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

boeK ‘iN de sTroom VaN de TiJd (4)50 Jaar bisdom<br />

aNTWerPeN’<br />

Dit prachtig geïllustreerde boek vertelt de geschiedenis<br />

van het bisdom Antwerpen in drie grote delen. Feiten, personen<br />

en organisaties die het kerkelijk leven in de stad en<br />

de Kempen hebben vormgegeven worden in een meeslepend<br />

en doorlopend verhaal geplaatst.<br />

Je kan het boek ook vandaag kopen aan intekenprijs in de<br />

kathedraalshop, boekhandel De Drie Leliën 20<br />

(open deur)<br />

en op de stand van Davidsfonds in Europadirect. h<br />

braziLiËreiziGers<br />

Wij bezochten in het voorjaar Salvador da Bahia in Brazilië,<br />

gids was Filip Cromheecke, fidei donum priester (priester<br />

in zending) van ons bisdom. We verkenden er diaconieinitiatieven<br />

die worden ontwikkeld vanuit de katholieke<br />

kerkgemeenschap. Concrete initiatieven naar kinderen,<br />

jongeren, mensen in de gevangenis, zieken, mensen met<br />

een verslaving, daklozen en straatbewoners, ... We vertellen<br />

er graag meer over.<br />

Karel de Grote-Hogeschool d<br />

caNTaTe domiNo – Koor VaN LoeNhouT<br />

Het parochiekoor van Loenhout bestaat uit zo’n 30-tal<br />

zangers en staat onder de deskundige leiding van dirigent<br />

Fons Van Dijck.<br />

Sint-Franciscuskerk Ossenmarkt/Sint-Catharinakerk<br />

(Begijnhof) F<br />

choraLe amicaLe<br />

Afrikaans koor o.l.v. Danny Mulumba<br />

Sint-Catharinakerk (Begijnhof)/Heilige Geeststraat 21 F<br />

de GemeeNschaP VaN saNT’ eGidio<br />

De gemeenschap van Sant’Egidio staat voor vriendschap<br />

met de armen vanuit het evangelie. Ze geeft bovendien<br />

gestalte aan de interreligieuze dialoog en het vreedzaam<br />

samenleven in de grootstad. We zetten de deuren van ons<br />

huis aan de Kammenstraat 51 wijd open voor een kennismaking<br />

met het restaurant Kamiano voor daklozen, het<br />

Huis voor ouderen Simeon en Hanna en andere initiatieven<br />

van dienst aan de zwaksten die hier zijn gehuisvest.<br />

Kammenstraat 51 d<br />

de LoodseN, sTadsPasToraaL aNTWerPeN<br />

Een loods in de doolhof van noden: Wie met open oor<br />

luistert naar de noden in onze stad, merkt dat er vele<br />

medeburgers uitgesloten worden. Relaties zijn verbroken,<br />

werken is vaak onmogelijk, schulden stapelen zich op, men<br />

is op de vlucht...<br />

Vanuit De Loodsen willen we eerst en vooral samen<br />

werken met anderen. Soms nemen we ook zelf nieuwe initiatieven,<br />

zoals het Platform Noodhulp onder Protest. Er is<br />

aandacht voor de opvang van vluchtelingen. Harmattan is<br />

een ontmoetingsplaats waar de interculturele uitwisseling<br />

van belang is. Er is een pastoraal steunpunt voor straatpastoraat<br />

en hun omgeving: ’t Vlot. Recent werd De overzet<br />

opgestart, een opvangproject voor dakloze mensen zonder<br />

papieren die ziek zijn.<br />

Sint-Jacobsmarkt 43 d<br />

de LoodseN: TochT VaN hooP: combiNaTie VaN<br />

‘meNseN meT eeN missie VroeGer eN Nu’ eN<br />

‘armoede oNder oNs’.<br />

Mensen met een missie vroeger en nu: De tocht is van alle<br />

‘markten’ thuis, want beweegt zich tussen Paardenmarkt-<br />

Ossenmarkt-Sint-Jacobsmarkt… In dit kleine stukje van de<br />

stad, dat vroeger buiten de oude stad lag en waar rijk volk<br />

en grote groepen armen leefden, zijn er ontelbare sporen<br />

van mensen, individuen en gemeenschappen, die zich het<br />

lot van kwetsbaren hebben aangetrokken. Boeiend is de<br />

ontdekking van het solidariteitswerk dat er in nieuwe vormen<br />

nu aanwezig is.<br />

‘Armoede onder ons’’: In de omgeving van de Ossenmarkt<br />

bekijken we de vele aspecten van armoede. Naast de financiële<br />

middelen zijn dit: gezondheidszorg, huisvesting, het<br />

onderwijs, werk, de maatschappelijke integratie, de integratie<br />

met betrekking tot de verblijfswetten en de familiale<br />

afkomst. Op onze weg komen we elk van die aspecten wel<br />

ergens tegen zowel in het verleden als in het heden.<br />

Sint-Jacobsmarkt 43 (vertrek) d<br />

28 29


de PreeKsToeL (heiLiGe huisJes hereNTaLs)<br />

Getuigenis van Zuster Jeanne Devos (Domestic Workers India)<br />

In de jaren ’60 trad Jeanne Devos in het klooster bij de<br />

Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria.<br />

Als kind keek ze op naar Mahatma Gandhi en daarom wilde<br />

ze in India werken. De ellende die ze daar zag greep haar<br />

bijzonder aan en spoedig gaf ze haar oorspronkelijke doel<br />

van zieltjes winnen op en besloot ze de behoeftigen te<br />

helpen. Het contact met andere godsdiensten verruimde<br />

haar geest en alhoewel ze het katholicisme nog steeds als<br />

inspiratiebron gebruikt, staat ze kritisch tegenover mensen<br />

die deze godsdienst als de enige ware beschouwen.<br />

Sint-Carolus Borromeuskerk V<br />

FamcaT: “GeLoVeN iN deze TiJd: eeN uiTdaGiNG/<br />

Keuze Voor KLeiN eN GrooT” KoLeT JaNsseN<br />

Om 10 u catechese in leeftijdsgroepen, om 12 u familieviering<br />

in de kathedraal, aansluitend ontmoeting.<br />

In deze postmoderne, geseculariseerde wereld blijkt God<br />

vaak naar de kant verwezen. Toch kiezen vaak kinderen<br />

opnieuw voor Jezus. Zij willen graag hun vormsel doen. Ze<br />

vinden dat het geloof meer aandacht verdient en dat hun<br />

ouders er meer betrokken bij mogen zijn. Vele ouders vinden<br />

het dan weer moeilijk om iets door te geven dat ze zelf<br />

niet meer zo intens beleven of praktiseren. Een inspirerende<br />

ontmoeting met Kolet Janssen kan vele vragen beantwoorden.<br />

Ondertussen krijgen de kinderen in verschillende<br />

leeftijdsgroepen aangepaste catechese.<br />

Heilige Geeststraat 21 K+L<br />

GebedsGroeP charismaTische beWeGiNG<br />

Deze gebedsgroep ‘Immanuel’ uit Mol-Postel maakt deel<br />

uit van de Katholieke Charismatische Vernieuwing <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Zij verzorgen vandaag een moment van aanbidding<br />

in de kapel van de Sint-Jacobskerk.<br />

Sint-Jacobskerk L<br />

GebedsdieNsT meT LiedereN uiT TaizÉ:<br />

Al gehoord van Taizé? Al geproefd van de bekende<br />

vieringen die duizenden jongeren daar en in de jaarlijkse<br />

Europese Taizé-ontmoetingen kunnen beleven? Regelmatig<br />

komen ook in Antwerpen mensen samen; ze zingen<br />

de eenvoudige liederen uit Taizé, beluisteren het evangeliewoord<br />

en proeven van de stilte om zo tot zichzelf te<br />

komen. Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? Een<br />

organisatie van de Taizégroepen van H. Drievuldigheid<br />

Berchem en H. Hart Schoten.<br />

Sint-Carolus Borromeuskerk L<br />

GeLmeLzWaaiers hooGsTraTeN (VeNdeLiers)<br />

In de jaren ‘50 werd het vendelzwaaien nieuw leven<br />

ingeblazen door de KLJ, Katholieke Landelijke Jeugd. Zij<br />

begonnen hun leden aan te zetten deze mooie Vlaamse<br />

folklore verder te ontwikkelen door creatie van nieuwe figuren<br />

en series. In sommige afdelingen kreeg men de vendelmicrobe<br />

zo te pakken dat ze zelfstandig verder gingen.<br />

Zo ook is de “Vendeliersgilde Gelmelzwaaiers” ontstaan.<br />

H. Conscienceplein/Handschoenmarkt/Groenplaats F<br />

GeVaNGeNisKoor TurNhouT<br />

Het koor bestaat uit 15 leden. Zij luisteren de (eucharistie)<br />

viering op zaterdagmorgen bij de gedetineerden in de<br />

Wezenstraat in Turnhout. Zij zingen telkens met 8 in de<br />

viering – meer leden zijn er niet toegelaten tijdens een viering<br />

– tesamen met de gedetineerden. Een ervaringsdeskundige<br />

uit de gevangenis zal ook een getuigenis geven.<br />

Karel de Grote- Hogeschool F+d<br />

heT orGeL iN VLaaNdereN Voor The euroPeaN<br />

orGaN FesTiVaL, coNNecTiNG arTs<br />

‘Het orgel in <strong>Vlaanderen</strong>’ organiseert 3 concerten naar<br />

aanleiding van deze feestdag.<br />

- Sint-Jacobskerk: Canto Ostinato; East meets West met<br />

Aart Bergwerff (orgel)<br />

- Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: ‘Wind Images’ acoustic<br />

imagination met Reitze Smits (orgel), Sytze Pruiksma<br />

(percussie) en Tsjèbbe Hettinga (poëzie)<br />

- Sint-Pauluskerk: Barock Meditation, Nikolaas De Troyer<br />

(orgel), Frank De Vos (verteller) en Tai Chi voor iedereen<br />

Met dank aan de Stad Antwerpen F<br />

huWeLiJKscursus (aLPha): VerdieP Je reLaTie<br />

De Huwelijkscursus verdiept de relatie. Het is een cursus<br />

voor paren die getrouwd zijn of langere tijd een vaste<br />

relatie hebben. Deelnemers kunnen zowel kerkelijk als<br />

buitenkerkelijk zijn. Iedere avond bestaat uit een maaltijd,<br />

een inleiding op het thema en een gesprek. Enkele thema’s:<br />

sterke fundamenten leggen, de kunst van het communiceren,<br />

conflicten oplossen, de kracht van vergeving, ... Wil je<br />

zo’n huwelijkscursus via je parochie of vereniging aanbieden?<br />

Kom dan zeker even kennismaken op onze stand.<br />

Karel de Grote-Hogeschool d+V<br />

30 31


iNTerdisciPLiNair KeNNisceNTrum Voor KerK eN<br />

sameNLeViNG (iKKs)<br />

Het IKKS is een interdisciplinair kenniscentrum dat wetenschappelijk<br />

onderzoek doet op het raakvlak van kerk en<br />

samenleving.<br />

Momenteel loopt er bij hen een onderzoeksproject “zingeving<br />

in nieuwe wijken, hoe speelt onze pastoraal hier op<br />

in?”<br />

Stadspastoraal De Loodsen a<br />

iNTerNaTioNaaL comiTÉ V.z.W.<br />

Federatie van en voor allochtone verenigingen & gemeenschappen.<br />

Het IC ondersteunt honderden lidverenigingen en etnisch<br />

culturele gemeenschappen in <strong>Vlaanderen</strong> en Brussel. Die<br />

groepen zijn bijzonder divers qua nationaliteit, etnie, taal,<br />

geloof en levensvisie. IC wil eerlijke kansen creëren in drie<br />

sleuteldomeinen: onderwijs - werk - deelnemen aan de<br />

samenleving.<br />

Sint-Antoniuskerk d<br />

JeuGdKoor 4(50)<br />

Ter gelegenheid van de slotdag 4(50) jaar bisdom Antwerpen<br />

wordt een groot jeugdkoor samengesteld met de<br />

misdienaars en de vormelingen van het bisdom Antwerpen.<br />

Dit onder de leiding van muziekpedagoog en componist<br />

Jan Coeck. De workshops Jeugdkoor 4(50) hebben<br />

een toonmoment in diverse kerken. Hun gezamenlijk<br />

optreden kan je bekijken en beluisteren op de Groenplaats<br />

om 16u30. Ze nemen deel aan de slothappening op het<br />

Theaterplein om 18u.<br />

St. Andrieskerk/St. Catharinakerk Begijnhof/<br />

U.A. Sint-Ignatiuskapel/Groenplaats/Theaterplein F+K<br />

JoNGereNbaNd berLaar<br />

Deze band uit Berlaar brengt eigentijdse christelijke nummers,<br />

vaak ‘opgepikt’ door de leden van de jongerenband<br />

tijdens de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid, waar 4<br />

van de 5 bandleden aanwezig waren, en elkaar hebben<br />

leren kennen.<br />

Heilige Geeststraat 21 F<br />

KisiKids (musicaL): de barmharTiGe Vader<br />

“Ziet, hoe groot de Liefde van de Vader is” – wordt door<br />

de gelijkenis van de verloren zoon, die Jezus zelf verteld<br />

heeft, duidelijk en voelbaar. Ingebed in een raamvertelling<br />

(met Lilli en haar vrienden) wordt hier het thema vanuit<br />

verschillende invalshoeken benaderd: “Ziet, hoe groot is<br />

de liefde die de Vader ons betoond heeft!” Het verhaal van<br />

de Barmhartige Vader, het weerzien van de verloren zoon<br />

wordt duidelijk weergegeven door de kinderen.<br />

Heilige Geeststraat 21 F+K<br />

KoNiNKLiJKe FaNFare de KuNsTmiNNaars<br />

KasTerLee<br />

Muzikaal plezier voor jong en oud, dat is onze ambitie.<br />

Iedereen vindt zijn gading in deze toffe groep, onder de<br />

kundige leiding van onze jonge dirigent. Elk jaar vernieuwen<br />

we ons gevarieerd repertoire om voor de nodige afwisseling<br />

te zorgen voor het publiek, maar ook om telkens<br />

opnieuw een uitdaging te bieden voor de muzikanten. Van<br />

ernstig tot frivool, van lichtvoetig tot “iets zwaarder op de<br />

hand”, het hoort er allemaal bij. Afwisseling troef dus!<br />

Handschoenmarkt/Groenplaats/bisschopshuis/<br />

H. Conscienceplein F<br />

KoNiNKLiJKe muzieKKaPeL LoKaLe PoLiTie<br />

aNTWerPeN<br />

De Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen is<br />

sinds 1901 het huisorkest van de politie in Antwerpen.<br />

Het is een harmonieorkest, ontstaan uit de “Politieverbroedering<br />

van Groot Antwerpen” die een jaar eerder<br />

gesticht was. Een politieverbroedering die een beetje een<br />

politievakbond “avant la lettre” was. Muziek spelen was<br />

een manier om op culturele wijze als groep naar buiten te<br />

komen. De taptoe van Antwerpen en ons kerstconcert en<br />

lenteconcert zijn jaarlijks terugkerende waarden.<br />

Bisschopshuis/Groenplaats/Handschoenmarkt F<br />

KrÖNuNGsmesse VaN W.a. mozarT<br />

De orkestmis wordt opgeluisterd met de Krönungsmesse<br />

van W.A. Mozart voor koor, soli en orkest. Met Greetje Anthoni,<br />

alt; Jan Van Elsacker, tenor; Wilfried Van den Brande,<br />

bas; het koor Cantabile en orkest Musici Dominicanorum.<br />

Dirigent van dienst is Frans Dubois, kapelmeester, en aan<br />

het orgel speelt Nicolas De Troyer, titularis organist. Voorganger<br />

van de viering is pastoor Paul Scheelen.<br />

Sint-Pauluskerk L<br />

32 33


KruiseN LaNGs de WeG - maria KNaPP<br />

Nog tot 30 oktober 2012 worden in de noorderzijbeuk<br />

van de Sint-Andrieskerk werken tentoongesteld van Maria<br />

Knapp-Heidger. Het gaat om een gevarieerd aanbod van<br />

aquarellen, schilderijen, tekeningen, e.a.<br />

Sint-Andrieskerk C<br />

KruisWeG – NicKy embrechTs<br />

Nicky is een kunstenares uit Wechelderzande (Lille) en is<br />

lid van het parochieteam. De kruiswegstaties zijn linosnedes<br />

op papier, gemarroufleerd op hout. Aan het geheel<br />

werd twee jaar gewerkt. Zij voegde er een vijftiende statie<br />

toe, getiteld: ‘Wachtend op de nieuwe morgen’.<br />

Sint-Antoniuskerk c<br />

LaaT Je oNderdomPeLeN. heT GeLooF ViereN,<br />

beLeVeN eN VerWerKeN<br />

Een kruisteken maken met doopwater, luisteren naar het<br />

Woord, het geloof beamen, gezonden worden. Voor velen<br />

zijn dit wekelijkse ‘zondagse’ rituelen en ervaringen. Het<br />

loont de moeite om ze af en toe even speciale aandacht te<br />

geven, te duiden en te verdiepen in de ‘vierende ervaring’<br />

ervan. Kom dit mee-maken, mee-vieren. Inspirerend om<br />

mee te nemen naar eigen parochie- en geloofsgemeenschap.<br />

Geïnspireerd door de weg die ‘catechumenen –<br />

nieuwe christenen’ gaan.<br />

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal L<br />

LereN oP maaT eN iN eiGeN sTiJL<br />

Instrument om eigen leerstijlen op te sporen: we bieden<br />

vaak vorming aan, roepen mensen op tot het volgen van<br />

vorming. Maar iedere mens leert op een andere manier:<br />

sommigen vertrekken vanuit hun ervaring, anderen vanuit<br />

een boek. Kennen wij onze leerwijze? Kom ze dan langs enkele<br />

speelse testen ontdekken. Een werkwinkel van CCV in<br />

het bisdom Antwerpen, partner in christelijk vormingswerk<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

LiJNeN TreKKeN Naar de ToeKomsT, eeN iNsPirereNde<br />

ThuisKomsT biJ FraNciscus VaN assisi<br />

Schilderwerken van André De Nys<br />

Vanuit zijn christelijke spiritualiteit maakte de heilige Franciscus<br />

van Assisi oplossingen bespreekbaar voor de grote<br />

samenlevingsproblemen in zijn tijd. De manier waarop<br />

Franciscus in ’t leven stond, stemt tot nadenken over thema’s<br />

als milieubewustzijn, vredesactivisme, discriminatie,<br />

zorgzaamheid voor hulpbehoevenden, en niet in het minst<br />

spiritueel bewustzijn. Stuk voor stuk ook brandend actuele<br />

problematieken in onze tijd: het Franciscaans denken kan<br />

ook in de 21e eeuw een vuurtorenfunctie zijn voor onze<br />

Westerse samenleving! Deze gedachte wil ik graag met U<br />

delen via mijn schilderijen en teksten.<br />

Sint-Franciscuskerk van de Minderbroeders Kapucijnen c<br />

miJmeriNGeN VaN maria (moNoLooG) door K. de<br />

raeymaecKer<br />

We weten het wel … een Joods meisje, Mariam, onverwachts<br />

zwanger, kreeg een kind in Bethlehem … Maar hoe<br />

ervaarde ZIJZELF alles wat haar overkwam? We beluisteren<br />

een verrassend-andere interpretatie … heel menselijk<br />

en indringend … : Mijmeringen van Maria(m) … (duur:<br />

ongeveer 30 min.) met de mogelijkheid tot uitwisseling van<br />

gedachten achteraf …’ Van en door Kristin De Raeymaecker<br />

Sint-Pauluskerk V<br />

miNdFuLNess door JohaN VaNhouTTe s.J.<br />

Een mindful persoon is iemand wiens geest en hart zichzelf<br />

en zijn omgeving met milde open aandacht in de gaten<br />

houdt. De essentie van Mindfulness is dat je langs het<br />

scherp van de snede van het HIER en NU wandelt. De<br />

sleutelvaardigheid: stoppen en stilstaan, zonder te oordelen,<br />

zonder iets speciaals te willen bereiken. Aanwezig<br />

komen bij de onopgemerkte voorvalletjes van de wereld, al<br />

die dingen die onophoudelijk gebeuren en die interessant<br />

worden eenvoudigweg omdat je je ervoor interesseert. Die<br />

zorgvuldige waarneming van alles wat er gaande is, geeft<br />

je het heerlijke gevoel in contact te staan met je omgeving,<br />

er minder eenzaam in te zijn.<br />

U.A. ‘Zomaar een dak’ V<br />

muziKaaL VerTeLseL door W. demerre<br />

Een meeslepend verhaal met een boodschap, doorspekt<br />

met live uitgevoerde muziek<br />

Een verhaal vertellen is al eeuwenlang een manier waarop<br />

mensen elkaar boodschappen geven: mama die avondverhaaltjes<br />

voorlas aan de kinderen, troubadours die vertellend<br />

rondtrokken van dorp tot dorp, Jezus die Zijn boodschap<br />

verpakte in parabels,…<br />

Muziek is ook al eeuwenlang een manier om mensen te<br />

raken, emoties te vertalen, en te vertellen wat woorden<br />

niet kunnen. Het muzikaal vertelsel combineert een verhaal<br />

en muziek om u te boeien, te raken, te ontspannen en –wie<br />

weet- aan het denken te zetten. U hoort een eenvoudig<br />

meeslepend verhaal met een Bijbelse knipoog, doorspekt<br />

met live uitgevoerde muziek.<br />

Sint-Pauluskerk V<br />

34 35


Neem eeN ecobad!<br />

Op een leuke, actieve manier kennismaken met de stand<br />

van zaken van onze eigen duurzame levensstijl zowel als<br />

persoon als als parochie. Met een hapje, door een oefening,<br />

een kleine quiz en enkele goede voorbeelden komt Ecokerk<br />

weer wat dichterbij.<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

oPNieuW beGiNNeN<br />

In de veertigdagentijd worden volwassen gelovigen uitgenodigd<br />

om zes maal samen de God van Jezus Christus<br />

beter te leren kennen en stil te staan bij hun eigen beleving<br />

van die relatie. Deze namiddag zullen we daarvan even<br />

laten proeven.<br />

Een werkwinkel van CCV in het bisdom Antwerpen, partner<br />

in christelijk vormingswerk<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

PasToraaL Voor de middeNGeNeraTie:<br />

KorTFiLms<br />

Al gehoord over de kortfilms van tvzorg en checkpointtv?<br />

Tijdens deze werkwinkel kan je komen kennismaken met<br />

deze verhalen met een boodschap die momenteel verspreid<br />

worden via internet. We bekijken ze samen en<br />

praten er dan verder over door. (voor jongeren en volwassenen)<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

PasToraaL Voor de middeNGeNeraTie:<br />

GodLy-PLay (ooK KiNdereN WeLKom)<br />

Al gehoord van ‘Godly-play’? Kom zeker kennismaken met<br />

deze nieuwe werkvorm om creatief aan de slag te gaan<br />

met Bijbelverhalen. Met behulp van spelmateriaal worden<br />

de deelnemers meegenomen in de wereld van een Bijbelverhaal.<br />

Godly Play wil kinderen helpen om de christelijke<br />

taal beter te verstaan, om parabels en evangelieverhaal,<br />

stilte en liturgische handeling beter te leren aanvoelen.<br />

(voor kinderen vanaf 3 jaar en nieuwsgierige volwassenen)<br />

Karel de Grote-Hogeschool K+V<br />

PasToraaL Voor de middeNGeNeraTie:<br />

KNuTseL eN FruTseL (KiNdereN)<br />

Tijdens de knutsel-frutsel-werkwinkel kunnen kinderen<br />

komen kleuren, knutselen en spelen onder begeleiding van<br />

enkele begeleiders (voor kinderen, wiens ouders deelnemen<br />

aan de werkwinkel kortfilms)<br />

Karel de Grote-Hogeschool K+V<br />

PeTrus-moNoLooG GeerT FiereNs<br />

In deze evocatie, omkaderd door licht, klank en decor,<br />

vertelt Geert Fierens de weg die Petrus letterlijk, maar nog<br />

meer figuurlijk, aflegde tussen Kafarnaüm en Rome. Zijn<br />

groeiende vriendschap met Jezus staat hierbij centraal.<br />

Sint-Andrieskerk V<br />

ProeVeN VaN marcus<br />

CCV werkte een project uit waarin fragmenten uit het<br />

evangelie afgewisseld worden met culinaire gerechten. Een<br />

avondvullend programma voor een parochie, een vereniging.<br />

Kom er kennis mee maken.<br />

Een werkwinkel van CCV in het bisdom Antwerpen, partner<br />

in christelijk vormingswerk<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

rËuNie<br />

Sinds 5 juni 2009 loopt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal<br />

Antwerpen de tentoonstelling REUNIE. Van Quinten<br />

Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het<br />

Koninklijk Museum. 1559 was het oprichtingsjaar van het<br />

bisdom Antwerpen. 450 jaar geleden werd de Onze-Lieve-<br />

Vrouwekerk omgedoopt tot de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.<br />

Een verjaardag om te vieren met een prestigieuze<br />

tentoonstelling!<br />

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal c+h<br />

rouWzorG VLaaNdereN VzW<br />

Rouwzorg <strong>Vlaanderen</strong> vzw is ontstaan vanuit de parochie<br />

en is uitgegroeid tot een breder actieterrein in vooral de<br />

omgeving van Antwerpen. Dertien rouwbegeleiders leiden<br />

twee aan twee de diverse lotgenotengroepen die jaarlijks<br />

doorgaan.<br />

Programma: een kortfilm over de werking met getuigenissen<br />

van mensen die aan een lotgenotengroep deelnamen.<br />

Folders en alle informatie over de praktische werking kan<br />

ter plaatse bekomen worden.<br />

Karel de Grote-Hogeschool d<br />

scaLa & KoLacNy broThers<br />

Het voorbije anderhalve decennium heeft Scala & Kolacny<br />

Brothers zich ontpopt tot een wereldgroep. Met hun<br />

steeds vernieuwende en verrassende concerten hebben ze<br />

overal ter wereld bewondering opgewekt. De muziek die<br />

ze brengen is een mix van klassiek en rock, eigen nummers<br />

en covers. Hun ontwapenende muziek past perfect in de<br />

slothappening van 4(50) jaar bisdom Antwerpen<br />

Slothappening Theaterplein F<br />

36 37


soLidariTeiTsKoor amahoro (STUDENTENPASTORAAL U.A.)<br />

Muziek is een universele taal. Het samen zingen, brengt<br />

mensen dichter bij elkaar. Vanuit het hartje van Antwerpen<br />

verspreidt het solidariteitskoor Amahoro een boodschap<br />

van vriendschap, warmte in de samenleving, verdraagzaamheid<br />

en wereldvrede. Liederen over oorlog en vrede,<br />

onrecht en hoop krijgen een prominente plaats in ons<br />

repertoire. “Amahoro” betekent dan ook “vrede” in het<br />

Kinyaruanda, de nationale taal van Rwanda.<br />

Kortom: kom, luister, zing mee en neem dankzij Amahoro<br />

eens een positief geluid mee naar huis!<br />

U.A. ‘Zomaar een dak’ F<br />

soLidariTeiTsKoor FraPPaNT uiT WiLriJK:<br />

ProGramma: “erGeNs iN de sTad”<br />

Een afwisseling van liederen (wereldmuziek) en verhaal<br />

waarbij de stad staat als metafoor voor de samenleving.<br />

Zingen zal morgen de wereld niet veranderen. Toch hopen<br />

en geloven we dat onze stemmen hun bescheiden rol meespelen<br />

in een groot verhaal van steeds weer kiezen voor<br />

leven, in een eigenzinnig verhaal dat weigert te geloven in<br />

de taal van de sterksten en de macht van geweld. Een koor<br />

van 120 mannen en vrouwen die hun rechtvaardigheidsgevoel<br />

en sociaal engagement bundelen om samen, al<br />

zingend en musicerend, te proberen deze wereld eerlijker<br />

te maken voor iedereen.<br />

Sint-Antoniuskerk F<br />

sPiriTuaLiTeiT eN creaTiViTeiT<br />

In onze huidige pastorale aanpak zijn we sterk in het werken<br />

met ‘woorden’ maar niet iedereen komt tot verdieping<br />

langs woorden. Er zijn ook andere ‘talen’ om de weg te<br />

gaan zoals: schilderen, muziek, poëzie,… Deze namiddag<br />

geven we een voorproever van een langer programma.<br />

Een werkwinkel van CCV in het bisdom Antwerpen, partner<br />

in christelijk vormingswerk<br />

Karel de Grote-Hogeschool V<br />

TeresiaKoor eKereN buNT<br />

Het Teresiakoor is een nog vrij actief kerkkoor en bestaat<br />

bijna 30 jaar. Het ondersteunt de zondagse- en andere<br />

vieringen in de kerk van Ekeren Bunt. Het staat onderleiding<br />

van Guy Barbier. Het repertoire wordt regelmatig<br />

uitgebreid met zowelkerkelijke als profane liederen die ze<br />

tijdens diverse evenementen of louter voor het zangplezier<br />

ten gehore brengen.<br />

Groenplaats/Bisschopshuis/Sint-Franciscuskerk<br />

(Ossenmarkt) F<br />

VeNdeLiers heisT-oP-deN-berG<br />

De vendeliers uit Heist-Op-Den-Berg maken deel uit van<br />

de Volkskunstgroep Jan en Alleman uit de parochie Sint-<br />

Jan-De-Doper van Wiekevorst. Naast het vendelen wordt<br />

er ook gedanst op volksmuziek en spelen zij volksliederen.<br />

H. Conscienceplein, Handschoenmarkt F<br />

Tre soPraNi<br />

Speciaal voor de slothappening van 4(50) jaar Bisdom<br />

Antwerpen is het trio ‘Tre Soprani’ samengebracht. Mezzosopraan<br />

Inez Carsauw en de sopranen Mieke Segers en<br />

Noémie Schellens brengen klassiekers zoals het ‘Ave Maria’<br />

en de ‘Piu Jesu’. Roel Willems creëerde de arrangementen<br />

voor hun stemmen. Een project van Sacred Places<br />

Slothappening Theaterplein F<br />

VredesduiF<br />

We knutselen zelf een vredesduif en schrijven er een vredesboodschap<br />

op. De duiven nestelen nadien in een boom<br />

op het binnenplein van het bisschopshuis. Zr. Gerda en het<br />

kinderatelier van Moretusburg zullen jullie daarbij helpen.<br />

Bisschopshuis K<br />

WerKiNG VaN de PasToraLe dieNsT u.a. door GerT<br />

VaN LaNGeNdoNcK<br />

De Pastorale Dienst van de Universiteit Antwerpen is een<br />

echte vrijplaats waar iedereen welkom is met een waaier<br />

van activiteiten die openstaan voor iedereen die met<br />

levensbeschouwing bezig is of gewoon een zinvolle manier<br />

zoekt om ten volle in het studentenleven te staan. Onze<br />

activiteiten hebben doorgaans een sociale, culturele of<br />

levensbeschouwelijke meerwaarde en zijn vaak ontstaan<br />

vanuit een initiatief van personeelsleden of studenten zelf.<br />

U.A. ‘Zo maar een dak’ V<br />

38 39


MARIALIED<br />

aVe maria<br />

Hymne gecomponeerd ter gelegenheid van<br />

(4)50 jaar Bisdom Antwerpen<br />

door Sebastiaan van Steenberge (°1974)<br />

madoNNa’s aaN de GeVeL<br />

Onze-Lieve-Vrouw is de patrones van de stad Antwerpen.<br />

Op verschillende hoeken van de straten kom je haar tegen.<br />

De madonna’s aan de gevels fleuren de stad op. Tijdens<br />

het wandelen van de ene locatie naar de andere kunt u hen<br />

bewonderen. Ze werden aangeduid op de kaart dankzij de<br />

vzw Voor Kruis en Beeld.<br />

40 41


Na een hele dag van activiteiten verspreid over diverse<br />

locaties, komt iedereen samen op het Theaterplein voor<br />

het slotgebeuren van de “dag van Kerk onder stroom”<br />

DE SOEPSTRAAT (van 17u tot 18u)<br />

Tussen 17u en 18u is iedereen welkom in onze ‘soepstraat’<br />

op het Theaterplein. Alvorens over te gaan naar de<br />

slothappening, ontmoeten we mekaar bij een kom soep …<br />

DE SLOTHAPPENING (van 18u tot 19u)<br />

Om 18 uur sluiten we samen de dag af met de slothappening.<br />

De ingrediënten zijn samenzang, Scala & Kolacny<br />

Brothers, Tre Soprani, dans, het Jeugdkoor (4)50 en een<br />

woord van de bisschop.<br />

samenkomen<br />

sameneten<br />

samenzingen<br />

samen<br />

Het slotgebeuren<br />

op het Theaterplein<br />

de iNGrediËNTeN<br />

Samenzang<br />

Vicaris Bart Paepen staat garant voor enthousiaste samenzang.<br />

Onder zijn leiding kunnen we de dag afsluiten met<br />

grootse gezamenlijke zangmomenten.<br />

Scala & Kolacny Brothers<br />

Het voorbije anderhalve decennium heeft Scala & Kolacny<br />

Brothers zich ontpopt tot een wereldgroep. Met hun<br />

steeds vernieuwende en verrassende concerten hebben ze<br />

overal ter wereld bewondering opgewekt. De muziek die<br />

ze brengen is een mix van klassiek en rock, eigen nummers<br />

en covers. Hun ontwapenende muziek past perfect in de<br />

slothappening van (4)50 jaar bisdom Antwerpen.<br />

Tre Soprani<br />

Speciaal voor de slothappening van (4)50 jaar Bisdom<br />

Antwerpen is het trio ‘Tre Soprani’ samengebracht. Mezzosopraan<br />

Inez Carsauw en de sopranen Mieke Segers en<br />

Noémie Schellens brengen klassiekers zoals het “Ave<br />

Maria” en de “Piu Jesu”. Roel Willems creëerde de arrangementen<br />

voor hun stemmen.<br />

Dans<br />

Een kwartet en een duet van dansers laat zich inspireren<br />

door de muziek van Scala & Kolacny Brothers en “Tre<br />

Soprani”. Hedendaagse dans is hun kunstvorm om inhoud<br />

en vorm te geven aan de slothappening.<br />

Jeugdkoor (4)50<br />

Het jeugdkoor (4)50 is samengesteld uit de misdienaars<br />

en de vormelingen van het Bisdom Antwerpen. Ze staan<br />

onder de deskundige leiding van muziekpedagoog en<br />

componist Jan Coeck.<br />

Bisschop Johan Bonny<br />

Hij is gastheer, hij zal je graag verwelkomen en toespreken.<br />

42 43<br />

S


44 45


46 47


Deze dag kwam tot stand i.s.m Sacred Places vzw<br />

Samenstelling: Christa Damen en Paul Renders<br />

Vormgeving: Erik Desombere<br />

V.U. Christa Damen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!