16.09.2013 Views

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14e<br />

86<br />

‘12<br />

Agenda<br />

Het <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> thema<br />

voor komend jaar is:<br />

Beat 2013!<br />

Het wordt een jaar<br />

vol empowerment en<br />

knipoogjes naar het getal<br />

dertien. In januari bijten<br />

we het spits af met Arnold<br />

Vanderlyde die de link legt<br />

tussen vechtsport en het<br />

ondernemerschap. Februari<br />

staat in het teken van Story<br />

Telling en onze toekomst als<br />

ondernemer onder leiding<br />

van Marc Linssen. In maart<br />

ontdek je dat ondernemen<br />

kinderspel is. Letterlijk.<br />

Zet vast in je agenda:<br />

dinsdag 15 januari,<br />

woensdag 13 februari,<br />

13 maart,<br />

11 april,<br />

16 mei<br />

en 15 juni.<br />

Het gesprek met Pauline Teunissen vond<br />

plaats toen zij net haar werk als voorzitter<br />

van de lustrumcommissie achter de rug<br />

had: een feestelijk ontbijt met het team.<br />

“Ik ben al 13 jaar lid van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>”,<br />

zegt Pauline. “Dus mooi om zo’n congres te organiseren.<br />

Maar ook mooi dat het achter de rug is. Nu kan ik me<br />

weer helemaal focussen op mijn werk. Er is genoeg te<br />

doen.”<br />

Twee jaar geleden heeft Pauline, samen met Monika<br />

Knottnerus, het videoproductiehuis Prezz Video PR<br />

opgericht. Ze wonen beiden in Doorn, dus reisden<br />

regelmatig samen naar <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> bijeenkomsten.<br />

Ze bleken allebei op zoek te zijn naar een partner om<br />

te ondernemen. Toen Monika opperde om een bedrijf<br />

te starten voor het maken van bedrijfsvideo’s, waren<br />

ze beiden meteen enthousiast. Monika maakte al<br />

bedrijfsfilms voor eerdere opdrachten en werkgevers,<br />

o.a. met filmers uit Polen. Pauline, gek op media, zag<br />

hier meteen de ultieme combinatie van creativiteit en<br />

marketing. Bovendien hadden ze toen al in de gaten dat<br />

videomarketing wel eens booming zou kunnen worden.<br />

Vanaf oktober 2010 brainstormden ze regelmatig<br />

over bedrijfsnaam, logo, doelgroep, website, na een<br />

uurtje tennissen op maandagochtend. In januari 2011<br />

gingen ze daadwerkelijk van start vanuit een kantoor<br />

op landgoed Beukenrode. En sindsdien is het hard<br />

gegaan. Ze hebben al vele bedrijfsfilms gemaakt en zijn<br />

nu ook bezig met verschillende tv-formats en een online<br />

talkshow.<br />

ENTRE<br />

NOUS<br />

Uitgave van, over en voor leden van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>, netwerk voor vrouwelijke ondernemers in de provincie Utrecht<br />

‘Het maken van<br />

een film is voor<br />

een bedrijf nooit<br />

een doel op zich’<br />

Pauline: “Het maken van<br />

een film is voor een bedrijf<br />

natuurlijk nooit een doel op zich”.<br />

Een bedrijf wil er iets mee bereiken.<br />

Meer klanten, een productlancering,<br />

personeelsbinding of –werving. De belangrijkste<br />

vraag aan de klant is: Wat wil je dat de kijker na het<br />

zien van je film denkt of doet? Het creatieve proces<br />

waarin een verhaallijn wordt bedacht en uitgewerkt,<br />

is het meest boeiende aan het werk, vindt Pauline.<br />

Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van<br />

filmers (ook in het buitenland), animatiemakers,<br />

voice-overs en soms ook acteurs. Prezz Video<br />

PR heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van<br />

professionals die ze kunnen inschakelen.<br />

De heldere visie en creativiteit van Prezz Video PR<br />

en de professionele films die ze maken, zorgen<br />

vanzelf voor nieuwe klanten. En ze maken veel<br />

werk van een offerte. Verschillende <strong>Femmes</strong> die<br />

PRezz een warm hart toedragen, leverden al leads<br />

en opdrachten op. Pauline is daar heel dankbaar<br />

om, hieruit blijkt ook de kracht van het netwerk. Ze<br />

hoopt dat er nog meer ambassadeurs zijn binnen<br />

<strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> die PRezz willen aanbevelen.<br />

Sinds de oprichting heeft Prezz Video PR al zo’n<br />

60 bedrijfsfilms gemaakt. Het gaat heel goed en<br />

Pauline is dan ook erg trots op wat ze tot nu toe<br />

bereikt hebben. En: ze heeft volop ideeën voor<br />

vervolg op pagina 2


voordelen van het hebben van een levensdoel?<br />

n van een levensdoel heeft veel voordelen. De voordelen van het hebben van een<br />

s-en-samenleving.infonu.nl/levensvisie/90795-bepaal-je-levensdoel-de-zin-van-je-leven.html<br />

rden zijn: succes, erkenning, beroemdheid, rijkdom, status, comfort en prestatie, ]<br />

l zijn voorbehouden aan een geselecteerd gezelschap.<br />

Redactioneel<br />

We bedachten dit jaar een geheel nieuwe styling en maakten<br />

en passant ook nog een dubbeldik nummer rond het lustrum.<br />

Ambitieus en leuk om te doen! Dat moet gezegd. Hoe lang elk<br />

item precies moet zijn, maakten we ons toen niet zo druk om. We<br />

konden lekker spelen met hoe we de tekst en foto’s over de pagina’s<br />

verdeelden. Dit keer moesten we echt keuzes maken. Wat<br />

er nu voor je ligt, die vorm zullen we waarschijnlijk aanhouden. Er<br />

zal hier en daar nog wel geschoven worden. De kleuren kunnen<br />

wel van nummer tot nummer wisselen. De huisstijl van <strong>Entre</strong><br />

<strong>Femmes</strong> heeft immers meerdere kleuren – en die verdelen we<br />

telkens anders.<br />

Dit nummer gaat vooral over boeken, in ieder geval in de infographic<br />

en op de themapagina. Wat heeft een ondernemer er<br />

aan ze te schrijven, hoe kan een eigen boek je marketing ten<br />

goede komen? Binnen <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> zijn namelijk veel boeken<br />

geschreven – en ook recent nog. Dus we gingen de schrijfsters<br />

in ons midden maar eens af. Conclusie: schrijf een boek – goede<br />

kans dat het je nieuwe klandizie oplevert, en anders wel een heel<br />

bijzondere ervaring!<br />

Veel leesplezier weer!<br />

door Corinne Bekker<br />

het doel #2 van velen in onze maatschappij (alleen overtroffen door gewicht verliezen)?<br />

het voor jou betekenen, en voor je familie, je toekomst en je ambities voor je leven?<br />

w.businessbootcamp.nl<br />

u je een boek schrijven?<br />

nieuwe concepten. Enthousiast vertelt Pauline dat zij ervan overtuigd<br />

is dat we in de toekomst anders met de verschillende media om<br />

zullen gaan. Tv kijken zal anders gaan worden, veel meer on demand<br />

en ook vaker online dan op de ‘gewone’ tv. Dat levert weer nieuwe<br />

kansen op.<br />

Ondernemen vindt Pauline een feestje, zeker ook met Monika als<br />

compagnon. Ze werken alle twee heel hard en hebben allebei hun<br />

sterke punten. Twee jaar geleden hadden ze niet kunnen dromen dat ze<br />

hier al zouden staan.<br />

door Heleen Scheer<br />

infographic<br />

Een boek schrijven is doel 2 in onze maatschappij. Gewicht verliezen staat op 1.<br />

Voordelen van het hebben van een<br />

levensdoel<br />

1. Passie 2. Energie 3. Bijdrage<br />

aan de wereld 4. Concentratie<br />

5. Gemak en overzicht<br />

(Bron: mens-en-samenleving.infonu.nl. | Ontwerp: Nelleke van der Vaart / Veek studio)<br />

geheim<br />

‘Boekie doen?’ Het is naar verluidt de standaard openingszin<br />

van de uitgever die ons deze zomer uit de slaap hield met de<br />

Vijftig Tinten-trilogie van E.L. James. Voor wie de afgelopen zes<br />

maanden op zolder zijn eigen boek zat te schrijven of om andere<br />

redenen geen boekwinkel binnen is geweest en alle media<br />

heeft genegeerd, zal ik deze bestseller nog even samenvatten:<br />

bakvis wordt verliefd op bloedmooie, rijke, kinky man die haar<br />

aan zich wil onderwerpen. Over de drie boeken waarin dit verhaal<br />

wordt uitgesponnen en waaraan inmiddels miljoenen lezers<br />

plezier hebben beleefd, wil ik het verder niet hebben. Maar bestsellers<br />

zijn het in elk geval. En zoals bij elke bestseller proberen<br />

we met z’n allen het geheim ervan te achterhalen.<br />

Liddie Austin zei onlangs: ‘Een bestseller is over het algemeen<br />

een goed boek dat goed en op het juiste moment in de markt is<br />

gezet.’ Over wat ‘een goed boek’ is, valt te twisten. Maar over<br />

de noodzaak van krachtige ondersteuning middels onderscheidende<br />

pr en nauwkeurige timing is eigenlijk iedereen het wel<br />

eens.<br />

Column<br />

Een boek is wat dat betreft niet anders dan de diensten en<br />

producten die je als ondernemer dagelijks aan de man/vrouw<br />

brengt. En een eigen boek is wel bij uitstek het middel om<br />

jouw expertise te laten blijken. Misschien haal je die 100.000<br />

exemplaren niet (de gemiddelde auteur verkoopt er zo’n 2000),<br />

maar het is je visitekaartje, een instrument bij workshops,<br />

trainingen en lezingen en het tastbare bewijs van jou als<br />

specialist.<br />

En wil je dan toch weten hoe jouw boek een bestseller wordt?<br />

Schrijf een boek dat je lezers elkaar aan zullen bevelen.<br />

Of, zoals Peter Buwalda, een van de weinige succesvolle<br />

debutanten van de afgelopen jaren, het zegt: ‘Een aanrader<br />

schrijven – dat is misschien wel het geheim. Alleen aanraders<br />

worden bestsellers.’<br />

door Eva Reinders<br />

Colofon: <strong>Entre</strong> <strong>Nous</strong> wordt vijf keer per jaar verstuurd naar de<br />

leden van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>, netwerk voor vrouwelijke ondernemers<br />

in de provincie Utrecht.<br />

Secretariaat: Steenarend 44 – 3435 GW Nieuwegein – T 030<br />

2436593 – info@entrefemmes.nl – www.entrefemmes.nl<br />

Redactie: Anne Begheyn, Eva Reinders, Heleen Scheer,<br />

Nelleke van der Vaart (infographic). Fotografie: Jeannette<br />

Schols. Eindredactie: Corinne Bekker, 100% Bekker, Utrecht.<br />

Ontwerp en opmaak: Elsbeth Kool, Kooldesign, Utrecht.<br />

Drukwerk en mailing: Rijnja Repro, Utrecht


De Boekenkast van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong><br />

Veel <strong>Femmes</strong> schreven een boek. Sommigen over<br />

hun vak of het ondernemerschap, anderen maakten<br />

kinderboeken of (redigeerden) bundels met verhalen.<br />

Zoveel moois! Hieronder een greep uit de boekenkast van<br />

<strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>:<br />

Elizabeth Ebbink (stemcoach) begon aan Ik hoor het aan je stem<br />

toen een grote opdracht wegviel. Na twee jaar schrijven en lang<br />

zoeken vond ze een passende uitgever –die voorstelde om een<br />

analyse van stemmen van bekende Nederlanders toe te voegen, een<br />

schot in de roos. De BN-ers praatten er over, en een grote krant deed<br />

de rest. Elizabeth heeft nu niet te klagen over klandizie.<br />

Sietske Dijkstra schreef met Lia van Doorn een persoonlijk boek:<br />

Van het erf af. De trek van boerendochters naar de stad en de honger<br />

naar landleven. “Het gaat over veranderende tijden… wij houden van<br />

stadslucht, maar zijn vaak ook zeer verknocht aan het landleven.”<br />

Veel vrouwen herkennen er iets in: het wordt veel cadeau gedaan.<br />

Onlangs werd er ook een Fries tv-programma over gemaakt. Eva<br />

Reinders maakte: Dochters en moeders. Zij interviewde vijftien<br />

dochters over hun moeder. Vier van hen waren destijds lid van <strong>Entre</strong><br />

<strong>Femmes</strong>. “Boeken maken is mijn vak. Maar dit boek is anders, het<br />

meest persoonlijke boek dat ik ooit gemaakt heb. Ontstaan vlak<br />

na een zware ziekte van mijn moeder, werd het eigenlijk ook een<br />

eerbetoon aan haar.”<br />

Twee van onze <strong>Femmes</strong> werkten voor een goed doel. Anne<br />

Begheyn werkte 2,5 jaar aan Emma Leert lezen, een leesboek voor<br />

dove kinderen in groep drie. Voor kinderen in deze fase van het leren<br />

lezen zijn geen boeken. “Dat vond ik zo vreemd. Ik<br />

vond dat zo’n boek er moest komen. Ik werkte er aan<br />

naast mijn filmwerk. Het is met sponsoring gefinancierd.”<br />

Margot Bouwens maakte het 100vragen blok, gevuld met<br />

weetjes voor kinderen van 10 tot 13 jaar. “Ik had zin in iets nieuws,<br />

een product maken wat ik zelf in de markt kon zetten. Hierin komen<br />

drie dingen samen die ik leuk en belangrijk vind: kinderen, weetjes<br />

en Afrika. Ik verdien er geen stuiver aan, maar heb er wel veel van<br />

geleerd.”<br />

Marije Koopmans maakte ook een kinderboek, Boet en de rode<br />

knop, met prachtige collage-achtige illustraties. Jenny Lindhout<br />

maakte de Menukalender, recepten die aansluiten bij de seizoenen.<br />

Marischka Verbeek bundelde ter gelegenheid van het 25 jarig<br />

bestaan van Savannah Bay Savannahs Silver Stories, een bundel<br />

verhalen en gedichten gemaakt door schrijvers die een band hebben<br />

met de winkel.<br />

Ria de Jong schreef De essentie van netwerken, met veel tips en<br />

inspiratie hoe je, ook als introverte ondernemer, kunt netwerken.<br />

Puck ’t Hart publiceerde ook verschillende kookboeken vol recepten<br />

die zijn opgetekend in uit de mond van Utrechters. In november<br />

publiceerde ze ZZP Utrecht, waarvoor ze dertig ZZP-ers interviewde.<br />

Het leidde tot nieuwe contacten. Ook rolde onlangs van de persen:<br />

Groei, van Madelon Dik-Peek, een werkboek om aan de slag te<br />

gaan met je ondernemerschap. Wil je ook een boek schrijven, doe<br />

dan zoals Madelon: “Begin gewoon, anders kom je nooit ergens.”<br />

door Corinne Bekker


... van Annemarie Mulder,<br />

De Hofdames Tuinontwerp<br />

Op de werkplek...<br />

“Geen tuin is hetzelfde. Als ik een ontwerp maak, moet ik<br />

rekening houden met zowel praktische als esthetische aspecten.<br />

In elk seizoen moet er iets te beleven zijn. Bij de aanleg van<br />

borders en paden moet je blijven opletten dat je overal bij kunt<br />

komen om te snoeien of wieden.”<br />

Annemarie vertelt over haar bedrijf dat zij al 25 jaar heeft. In 2010<br />

heeft ze een grote verandering doorgezet: van buitenwerk naar<br />

binnenwerk. Lichamelijk werd het spitten, wieden en sjouwen te<br />

zwaar. Ze koos er voor de nadruk op het ontwerpen te leggen.<br />

Ze laat het tekenprogramma zien op de computer. Hoewel<br />

Annemarie ook nog ontwerpt met potlood en papier, is het grote<br />

voordeel van digitaal ontwerpen wel dat het makkelijk door te<br />

sturen is naar de klant en dat je kunt ontwerpen in elk gewenst<br />

formaat. “Ik laat me graag inspireren door voorbeeldtuinen en ga<br />

elk jaar naar die van Mien Ruys. Ook in het buitenland is er van<br />

alles te bezichtigen. De Engelsen houden erg van tuinieren, dus<br />

ook daar kan ik mijn hart ophalen”.<br />

Sinds kort biedt Annemarie een nieuwe service aan: het vierseizoenen-abonnement,<br />

tuinadvies op maat. In elk seizoen loopt<br />

ze samen met haar klant de tuin door en adviseert wat er zou<br />

moeten gebeuren. Hoe moet je snoeien, hoe kun je de schutting<br />

vervangen en waar koop ik mooie planten? Annemarie adviseert<br />

hoe jij dat zelf het beste kunt uitvoeren om te komen tot je eigen<br />

mooie ‘hof’. Want lekker in een tuin zitten die er mooi bijstaat, dat<br />

willen we allemaal wel!<br />

door Anne Begheyn<br />

Het idee is dat je ondernemers<br />

de ruimte moet geven.<br />

Op weg naar een gezond economisch Nederland lopen ondernemers voorop. Daarom<br />

krijgen ze van Rabobank alle ruimte. Dat doen we door ondernemers met elkaar in<br />

contact te brengen. Waardoor ideeën en kennis eenvoudig worden uitgewisseld.<br />

Daarmee verruimt u als ondernemer direct uw blikveld. Dat is de gedachte. Dat is het idee.<br />

Rabobank investeert graag in<br />

ondernemerschap.<br />

Bel voor een afspraak (030) 287 80 00 of kijk op<br />

www.rabobank.nl/utrecht<br />

· Ruime en moderne zalen<br />

· In Utrecht en Rotterdam<br />

· Prima bereikbaar<br />

Samen voor resultaat!<br />

Rabobank. Een bank met ideeën.<br />

· Uitstekende service<br />

· Zeer gastvrij<br />

· Goede restaurants<br />

Samen maken wij een succes van uw bijeenkomst!<br />

www.bcn.nl<br />

BCN Utrecht • BCN Utrecht CS • BCN Rotterdam • reserveringen@bcn.nl<br />

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door Libertas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!