17.09.2013 Views

Bibliotheek Welkom bij uw Openbare Bibliotheek Zwalm !

Bibliotheek Welkom bij uw Openbare Bibliotheek Zwalm !

Bibliotheek Welkom bij uw Openbare Bibliotheek Zwalm !

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bibliotheek

Aanwinsten 1 Activiteiten 2 Afdelingen 3 Catalogus 4

Welkom bij uw Openbare Bibliotheek Zwalm !

8

1. daisy:467 (Aanwinsten)

2. daisy:468 (Activiteiten)

3. daisy:422 (Afdelingen)

4. daisy:415 (Catalogus Zwalm)

5. daisy:466 (VGV/FAQ)

6. daisy:470 (Virtuele bib)

7. daisy:447 (ZOVLA)

8. http://www.muntpunt.be/ibookyou

9. mailto:zwalm@bibliotheek.be

10. mailto:johan.vandendriessche@bibliotheek.be

11. daisy:374 (Kaartje)

VGV/FAQ 5 VirtueleBib 6 ZOVLA 7

Bib Zwalm vecht mee tegen de ongeletterdheid ! Klik vanaf 14/02 op de figuur !

Contactgegevens

Postadres Sportlaan 1, B-9630 Zwalm

Telefoon +32 (055) 48 05 50-51

Fax +32 (055) 49 51 00

E-mail Algemeen

zwalm@bibliotheek.be 9

E-mail Bibliothecaris johan.vandendriessche@bibliotheek.be 10

Ligging 11 ( klik om te zien )

Openingsuren

Maandag 16:00-19:00 uur

Dinsdag 16:00-19:00 uur

Woensdag 14:00-19:00 uur

Donderdag 16:00-19:00 uur

Vrijdag 16:00-19:00 uur

Bibliotheek 1

ID: 70 | Versie: 83 | Datum: 11/02/13 15:09:11


Zaterdag 09:00-12:00 uur

Zondag gesloten

Personeel

Sluitingsdagen

12. mailto:johan.vandendriessche@bibliotheek.be

13. mailto:mariette.maheur@bibliotheek.be

14. mailto:ginette.vandenbossche@bibliotheek.be

15. mailto:ginette.vandenbossche@bibliotheek.be

16. mailto:ginette.vandenbossche@bibliotheek.be

17. mailto:hilde.marchand@bibliotheek.be

1 januari Nieuwjaarsdag

2 januari 2de Nieuwjaarsdag

Paasmaandag

1 mei Dag van de Arbeid

O.L.H. Hemelvaartsdag

Pinkstermaandag

11 juli Vlaams-Nationale Feestdag

21 juli Belgische Nationale Feestdag

15 augustus O.L.V. Hemelvaartsdag

1 november Allerheiligen

2 november Allerzielen

11 november Wapenstilstand W.O. I

25 december Kerstdag

26 december 2de Kerstdag

Bibliothecaris Bibliotheekassistente Bibliotheekassistente Bibliotheekassistente

Johan Vandendriessche Mariette Maheur Ginette Vandenbossche Hilde Marchand

Scheldestraat 24

B-9636

Nederzwalm-Hermelgem

+32 (485) 36 13 44

johan.vandendriessche@bibliotheek.be 12

mariette.maheur@bibliotheek.be 13

ginette.vandenbossche 14 @ 15 bibliotheek.be 16

hilde.marchand@bibliotheek.be 17

Bibliotheek 2

ID: 70 | Versie: 83 | Datum: 11/02/13 15:09:11


Beheersorgaan

Naam Vertegenwoordiging Stemrecht

Baert Mario G-Zwalm Ja

Cuyvers Jo ( voorzitter ) Samba Ja

Flostroy Michel Gebruikers Ja

Francq Willy Gebruikers Ja

Kellens Luc G-Zwalm Ja

Keppens Annelies Samba Ja

Moreels Patrick Schepen van Cultuur Nee

Rogiers Karline ( ondervoorzitter

)

Van Coppenolle Marc (

ontslagnemend )

Gebruikers Ja

Gebruikers Ja

Van de Casteele Paulette Gebruikers Ja

Vandendriessche Johan Bibliothecaris Nee

Vanderstede Bernard Gebruikers Ja

Van De Velde Antoine Samba Ja

Van Wildemeersch Marleen Samba Ja

Vercruysse Lydia

(ontslagnemend)

G-Zwalm Ja

Bibliotheek 3

ID: 70 | Versie: 83 | Datum: 11/02/13 15:09:11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!