Geen poep op de stoep Expo Julien Schoenaerts Zwijndrecht B ...

zwijndrecht.be

Geen poep op de stoep Expo Julien Schoenaerts Zwijndrecht B ...

10

16

april 2010 6

Geen poep op

de stoep

Expo Julien

Schoenaerts

Zwijndrecht B-

Zwijndrecht NL


Gemeentediensten

administratief centrum

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 48 00, f 03 250 48 09

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

openingstijden

elke werkdag 9.00-12.00 u.

dinsdagavond 17.30-19.30 u.

woensdagnamiddag 14.00-16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak

maken.

burgemeester

Burgemeester Willy Minnebo is in principe

elke werkdag aanwezig in het administratief

centrum. Als je hem wenst te spreken, maak

je best vooraf telefonisch een afspraak met

het kabinet op 03 250 48 14.

website

www.zwijndrecht.be

colofon

Gemeentelijk informatieblad,

verschijnt 11x per jaar.

redactieadres

Dienst Communicatie

Gemeente Zwijndrecht

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 20, info@zwijndrecht.be

v.u.

Willy Minnebo

Reynerslaan 29, 2070 Zwijndrecht

publicatie van

activiteiten

Erkende verenigingen die activiteiten

organiseren die toegankelijk zijn

voor het publiek, kunnen deze gratis

aankondigen in het gemeentelijk

informatieblad. Voor de voorwaarden en

afsluitdata kan je contact nemen met de

communicatiedienst in het administratief

centrum.

2

Administratief centrum

Beleids- en projectmanagement

03 250 48 00

projecten@zwijndrecht.be

Bevolking

03 250 48 30

bevolking@zwijndrecht.be

Burgerlijke stand

03 250 48 40

burgerlijke.stand@zwijndrecht.be

Communicatie

03 250 49 20

communicatie@zwijndrecht.be

Contractbeheer

03 250 48 60

contractbeheer@zwijndrecht.be

Cultuur

03 250 49 50

cultuurdienst@zwijndrecht.be

Duurzaamheid

03 250 48 07

duurzaam@zwijndrecht.be

Financiën

03 250 48 20

financien@zwijndrecht.be

Jeugd

03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

Kinderopvang

03 250 49 60

kinderopvang@zwijndrecht.be

Middenstand en lokale economie

03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Personeel

03 250 48 50

personeelszaken@zwijndrecht.be

Secretariaat

03 250 48 10

secretariaat@zwijndrecht.be

Sociale Zaken

03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

Vrijetijdsbalie

03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Gelieve alle briefwisseling

te richten aan:

College van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

Departement

Grondgebiedszaken

Laarstraat 90

Gis - geografisch

informatiesysteem

03 250 48 75

gis@zwijndrecht.be

Milieu

03 250 49 00

milieudienst@zwijndrecht.be

Openbare werken

03 250 48 70

openbare.werken@zwijndrecht.be

Ruimtelijke ordening en

stedenbouw

03 250 48 80

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Andere diensten

Bibliotheek

Binnenplein 1, 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

Filiaal

John Tulpinckstraat 2, 03 252 56 81

Buitenschoolse kinderopvang

kinderopvang@zwijndrecht.be

Kobbe, Dorpstraat 118

03 252 83 36

Kozze, Pastoor Copaan 48-50

03 254 14 49

Jeugdcentrum Den Trechter

Dorp Oost 42

03 250 49 55

jeugdcentrum@dentrechter.be

OCMW

Dorp Oost 45

03 250 18 18

info@ocmwzwijndrecht.be

Ontmoetingscentrum ’t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

Politie

Pastoor Coplaan 222

03 250 64 10

Sportcentrum Zwijndrecht

Sporthal,

Fortlaan 10

03 250 49 70

sportdienst@zwijndrecht.be

Sportpark De Wallen,

Heirbaan, 03 252 62 69


Column van de

burgemeester

Oosterweel

Wanneer u deze column leest, bestaat de kans dat de gordiaanse knoop rondom Oosterweel is doorgehakt. Ministerpresident

Peeters heeft zich voorgenomen om ten laatste op 31 maart een beslissing te nemen. Geen eenvoudige klus.

Het is spijtig te moeten vaststellen dat het hele Masterplan voor de mobiliteit en de leefbaarheid van de Antwerpse regio

werd verengd tot een ja of neen aan de Lange Wapper. Dit betekent niet dat dit deel in het dossier niet belangrijk is,

integendeel.

Velen zijn van oordeel dat er direct en snel moet gehandeld worden. Weet dan wel dat uitgevoerde oplossingen meestal

onomkeerbaar zijn en dat ze de volgende generaties opzadelen met de gevolgen. Steekvlampolitiek is hier uit den boze.

In de hele discussie heeft onze gemeente, samen met het actiecomité, er voor geijverd om het maximum uit de brand

te slepen. Ik durf onomwonden stellen dat wij daar grotendeels in geslaagd zijn. Het is geen eenvoudige opgave om

als kleinste partner in dit dossier een voet tussen de deur te houden. De drie gekende voorwaarden staan op papier:

behoud van het Middentracé, behoud van de op- en afritten in Burcht en over het hele traject geluidswallen en -schermen.

Een aantal weken geleden is Forum 2020 op het toneel verschenen met een revolutionaire oplossing. Een groot deel

van het tracé zou ondergronds worden aangelegd en zou verder landinwaarts reiken. Het is een denkoefening die heel

wat mogelijkheden in zich heeft, maar ook niet zaligmakend is. De hamvraag is wel of de Vlaamse regering dit nieuwe

project wil beoordelen op zijn meerwaarde en of de financiële middelen toereikend zijn in deze crisistijd. En wat met

de al aangegane verbintenissen in het BAM-dossier? Ik denk aan de reeds aangestelde aannemer, de studiebureaus, de

betaalde onteigeningsvergoedingen.

Dat Oosterweel de Vlaamse publieke opinie beroert, staat vast. De burger is mondiger en wenst bij de besluitvorming

betrokken te worden. Ik ben benieuwd hoe de beleidsvoerders in Vlaanderen en Antwerpen uit deze impasse geraken.

Willy Minnebo

burgemeester

3


Beslist

De Lijn past

nachtbediening aan

Net als andere Vlaamse overheidsdiensten

moet ook De

Lijn besparen op de uitgaven.

Dat zullen ze vanaf april doen

door een aantal lijnen minder

vaak te laten rijden op ogenblikken dat

er weinig reizigers zijn. Voor Zwijndrecht

heeft dit gevolgen voor de bediening van

tram 3. Een uitbreiding van de nachtbus

moet dit echter opvangen.

Ongeveer een jaar geleden breidde De

Lijn het aanbod op vrijdagavond uit,

zodat je bijvoorbeeld aan het Astridplein

om 01.14 u. nog een tram kon nemen

naar Zwijndrecht. In de nieuwe uurregeling

vertrekt de laatste tram naar de stad

om 00.35 u. Die tram rijdt niet helemaal

naar Merksem, maar volgt het traject tot

aan het Sportpaleis. In de andere richting

kun je tot 00.24 u. opstappen aan het

Astridplein.

Het aanbod van de nachtbussen wordt

evenwel gevoelig uitgebreid. Er komen

bijkomende ophaalpunten aan Petrol,

Nieuw-Zuid, Opium, Pure, Cube en Noxx.

Die bussen brengen je naar de Franklin

Rooseveltplaats waar je een vertrek hebt

richting Zwijndrecht en Burcht om 1.00 u.,

2.15 u. en om 4.00 u.

De details van de nieuwe uurregelingen

vind je op www.delijn.be.

MEER INFO

De Lijn Antwerpen

t 03 218 14 11

www.delijn.be

4

Uit de gemeenteraad

De belangrijkste beslissingen uit de

gemeenteraadszitting van 25 februari

Bibliotheek

De gemeenteraad aanvaardt de schenkingen

die afgelopen jaar aan de bibliotheek

zijn gedaan. Boeken die niet geschikt zijn

worden teruggegeven of verkocht tijdens

Ezelsoor. De opbrengst gaat naar een

goed doel.

Een lid van de Bibliotheekraad nam ontslag

en wordt vervangen. De gemeenteraad

stemt in met de nieuwe samenstelling

van de raad.

Jeugd

De gemeenteraad keurt een aanpassing

van de subsidiegids Jeugdwerk goed. Het

bijhorende reglement werd gewijzigd en

dus ook de gids.

Personeelszaken

Het huidige werknemerspensioen van

contractuele personeelsleden is laag tot

zeer laag.

De gemeenteraad gaat principieel

akkoord met de invoering van het aanvul-

Sluitingsdagen

lend pensioenstelsel voor de contractuele

personeelsleden en stelt de RSZPPO

aan als opdrachtcentrale. Dit moet het

verschil in de bedragen van het pensioen

van statutaire en contractuele medewerkers

geleidelijk verkleinen.

De inhoud van het plaatselijk pensioenreglement

wordt verder onderhandeld met

de vakorganisaties.

De gemeenteontvanger bereikt dit jaar

na 23 jaar dienst de pensioengerechtigde

leeftijd. De gemeenteraad aanvaardt zijn

ontslag, dat zal ingaan op 1 januari 2011.

Politie

De gemeentediensten en de bibliotheken zijn gesloten

maandag 5 april: Paasmaandag

Het personeelskader van de lokale politie

wordt aangevuld. De gemeenteraad

benoemt één inspecteur en twee assistenten.

De korpschef bepaalt de datum van

indiensttreding van de inspecteur. De

twee assistenten starten op 1 mei.


Info

Eugène Mackis is

100 jaar!

Eugène werd geboren op 20 februari

1910 in Melsele als de jongste van vijf

kinderen. Hij had twee broers, Albert en

Dolf en twee zussen Julienne en Berthe.

Zijn moeder werd ook heel oud en een

tante is zelfs 105 jaar geworden.

Op zevenjarige leeftijd ging hij naar het

pensionaat op Sint-Anneke en werd daar

door de zusters in het Frans opgevoed.

Hij was twee jaar diamantslijper en

ondertussen leerde hij worstelen om zich

te kunnen verdedigen. Na zijn legerdienst

startte hij een bloemenkwekerij waar

vooral anjers, rozen en een unieke soort

gele chrysant werden gekweekt. Zijn

bruidsboeketten met orchideeën en stephanotis

waren in de streek heel gekend.

Eugène is altijd een muziekliefhebber

geweest. Hij heeft 21 jaar lang in het

Antwerps zangkoor van Hugo De Vocht

gezongen. Hij ging geregeld naar de

opera en luisterde op zondag naar klassieke

muziek.

Eugène kan een echte levensgenieter

genoemd worden. Reeds op jonge leeftijd

heeft hij een stukje van de wereld

gezien. Hij fietste samen met zijn vriend

Vic heel België rond en ‘s avonds bleven

ze bij de boeren in het hooi slapen. In die

tijd reed hij ook met de auto naar Parijs.

Dat was toen een lange rit omdat er nog

geen autosnelwegen waren. Eugène was

een groot wijnliefhebber. Hij wist alles

over Franse wijnen en bezat een heel uitgebreide

wijnkelder. Verder hield hij van

kunst. De schilders Pauwels, Van Meirvenne

en Severin waren goede vrienden.

In 1970 trouwde hij op 60-jarige leeftijd

na een lange verloving met Julienna

Dhoey. Samen genoten ze van het leven.

Elke week gingen ze op restaurant en

geregeld vierden ze feestjes met familie,

buren en vrienden. Jaarlijks gingen ze

naar Echternach of Monschau. Ze reisden

ook naar Griekenland en Rome omdat

Eugène wou zien waarover hij vroeger

had geleerd. Na zijn pensioen bleef

Eugène groenten kweken in de tuin.

Sinds januari 2006 woont hij in de

Regenboog. Zijn interesses gaan nu

vooral uit naar veldrijden, natuurprogramma’s

en het nieuws. Daarbij geniet

hij van een trappist.

Gefeliciteerd Eugène!

Op 16 maart, net voor het drukken van

dit infoblad, is Eugène overleden.

© Aerodata

Test elektronische

alarmsirenes

Omdat Zwijndrecht nogal wat Sevesobedrijven

telt op zijn grondgebied en ook

relatief dicht bij de kerncentrale van Doel

ligt, staan er verspreid over de gemeente

acht alarmsirenes. Die worden regelmatig

getest. Sommige tests gebeuren in stilte,

maar éénmaal per trimester is het nodig

de sirenes ook echt in werking te stellen.

Dat gebeurt de eerste donderdag van de

eerste maand van ieder trimester tussen

8.45 en 10.15 u.

Op het ogenblik van de test geeft de

sirene een NBC alarmsignaal. NBC staat

voor nucleair, biologisch en chemisch.

Het geluid is een gemoduleerde huiltoon

die na een korte periode wordt herhaald.

Na de test zal uit de luidsprekers

de gesproken boodschap “proefsignaal”

klinken.

De volgende test is voorzien op donderdag

1 april tussen 8.45 en 10.15 u.

Je moet dus geen aandacht schenken aan

dit alarm. Het is enkel een test. Voor bijkomende

informatie over de sireneproeven

kun je terecht op het gratis nummer

0800 94 113, tijdens de kantooruren en

op donderdag 1 april tussen 9 en 16 u.

5


Milieu

2010: Internationaal Jaar

van de Biodiversiteit

Met meer dan 1,9 miljoen gekende

soorten dieren, planten, zwammen en

micro-organismen en nog een veelvoud

aan onontdekte soorten, krioelt de aarde

van het leven. Van de diepste delen van

de oceanen, tot op de hoogste bergtoppen

en zelfs in je eigen achtertuin vind

je organismen in duizenden kleuren en

vormen. Die grote verscheidenheid aan

leven op aarde noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is meer dan alleen de som

van alle dieren, planten, paddenstoelen

en micro-organismen, ze omvat ook hun

genen en de omgeving waarin ze leven.

Wetenschappers schatten dat er tussen

de 3 en 100 miljoen soorten leven

op aarde. Elk jaar ontdekken wetenschappers

nog ongeveer 20 000 nieuwe

soorten. In België alleen al zijn er 36 300

waargenomen.

Vandaag is een derde tot de helft van

alle soorten in België bedreigd. Sommige

soorten zoals het akkerviltkruid en

de geelbuikvuurpad zijn al uit ons land

verdwenen. Er zijn verschillende oorzaken

voor de achteruitgang van de biodiversiteit.

Jammer genoeg zijn deze vaak

gekoppeld aan menselijke activiteiten

zoals ontbossing, lucht- en watervervuiling

en opwarming van de aarde.

De huidige biodiversiteit is het resultaat

van meer dan 3,5 miljoen jaar evolutie

en is essentieel voor ons overleven en

welzijn. Ze biedt levensnoodzakelijke producten

voor onze basisbehoeften, zoals

voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen

en kledingvezels. Gezonde ecosyste-

6

men bewijzen ons ook talloze diensten

zoals het zuiveren van water en lucht, de

productie van zuurstof, het vruchtbaar

maken van de bodem, de bestuiving van

bloemen. Biodiversiteit is ook mooi. Ze

brengt verwondering, inspiratie en ontspanning.

Dit kan een hoofdrol spelen in

onder andere landbouw, visserij, toerisme,

wetenschap en sport.

We vergeten echter al te vaak dat we

afhankelijk zijn van de natuurlijke omgeving.

Zonder het te beseffen, plunderen

we deze unieke voorraadkamer en brengen

we ons eigen overleven in gevaar. De

Verenigde Naties wil deze tendens stoppen

en heeft 2010 uitgeroepen tot het

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Beseffen dat biodiversiteit van belang

is en dat het met die biodiversiteit de

verkeerde kant uitgaat, is een belangrijke

stap. Wetenschappers zitten niet stil. Hun

kennis is onmisbaar om de biodiversiteit

te beschermen. Dat alleen is niet voldoende.

Ook door onze dagelijkse keuzes

te richten op duurzaamheid en respect

voor de natuur, kunnen we de trend nog

keren.

Wil je je mee engageren? Surf naar

www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en

kies jouw actie.

Poep op de stoep

Gemeente kijkt strenger toe

Het voorjaar is in het land en opnieuw

duiken de meldingen op van hondenpoep

op de stoepen en de voetwegen. Op

een aantal plaatsen is de toestand weer

schrijnend. De Statiestraat, de tramhaltes

aan het Vredespark of de omgeving van

de Kloosterstraat. Het is echt uitkijken

waar je loopt, of je trapt erin. De stank

die deze hopen verspreiden is zeker niet

bevorderlijk voor een mooie leefomgeving.

De gemeente heeft de afgelopen jaren

geïnvesteerd in vuilbakjes, in automaten

met hondenpoepzakjes en in hondentoiletten.

Veel hondeneigenaars maken

hiervan gebruik. Zo voorkomen ze ergernis

en ze verbeteren het imago van hond

en baasje.

Maar als preventie niet helpt, moet de

gemeente optreden. Het politiereglement

bepaalt dat je als hondenbezitter bij de

wandeling minstens één hondenpoepzakje

bij je moet hebben. Je moet het

natuurlijk ook gebruiken.

De gemeente heeft er onlangs voor gekozen

om ook eigen personeel te benoemen

als beëdigd ambtenaar. Zij kunnen

net als de politie overtredingen vaststellen,

waarvoor de boete kan oplopen tot

250 euro.

Werk dus mee aan een beter imago voor

de hond en de hondenliefhebber en

gebruik dat hondenpoepzakje. Je doet er

iedereen een groot plezier mee.


Jeugd

Buitenspeeldag in

het Vlietbos

Pipi Langkous en haar stoere vriend

komen ook. Jij toch ook? Wat gaan zij

samen met jullie beleven?

Bosactiviteiten

doorlopend van 13.30 tot 16.30 u.

Boscafeetje voor de ouders of om even

uit te rusten tussen de spelen door

Bosboerderij: je kunt er dieren strelen en

bekijken

Bosvoetbal in de soccerkooi

Springkasteel

Bosdansbende

Brandweer

Bosspel

Bosknutselen

Boswinkeltje

Bosmountainbikeparcours

Bosvolleybal

Bostuintjes maken

Bosactiviteiten voor kleuters

Kindergrime

Springkasteel

Poppenkastvoorstellingen

Bosknutselen

Boswinkeltje: veel buitenspeelgoed om

vrij mee te spelen zoals circusmateriaal…

Bosboerderij

Bij extreem slecht weer, wordt de Buitenspeeldag

afgelast.

MEER INFO

jeugddienst

t 03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

www.dentrechter.be

www.buitenspeeldag.be

Bloesemfeesten

23, 24, 25 april

Chiro Zwijndrecht organiseert voor de

twintigste keer zijn Bloesemfeesten in en

rond de feesttent aan de Verbrandendijk.

De Bloesemfeesten bieden een uitgebreid

dag- en avondprogramma met voor ieder

wat wils.

Overdag kun je genieten van een heleboel

randactiviteiten zoals Vlaamse

kermis, pannenkoekenkraam, schieting,

oldtimerrally en Bloesemrock met optredens

van plaatselijk talent. Omdat 2010

een jubileumeditie is, wordt het openingsspektakel

op donderdag 22 april

afgesloten met een spetterend vuurwerk!

’s Avonds ligt het accent op muziek en

dans.

vrijdag 23 april

13 u. Laura Lynn – Christoff & Lindsay

vvk 8 euro - kassa 10 euro

21 u. Afrekeningsfuif Studio Brussel

vvk 5 euro - kassa 7 euro

zaterdag 24 april

21 u. Gratis vaten

Lasgo - DJ Wout (Sylver)

vvk 4 euro - kassa 5 euro

zondag 25 april

19.30 u. Swingparty -gratis initiatieles

gratis

Het hele weekend blijft de bodega open.

Hier kun je in een verzorgde omgeving

steeds terecht voor een drankje.

Een organisatie van Chiro Zwijndrecht in

samenwerking met veel vrijwilligers.

INFO EN TICKETS

www.bloesemfeesten.be

7


Cultuur

Ken jij een typisch

Zwijndrechts of

Burchts recept?

Het

is amper april en

hier is al een artikel over de Week van

de Smaak die van 11 tot 21 november

plaatsvindt. Een beetje vroeg, denk je?

Niet helemaal! De Week van de Smaak is

dit jaar immers toe aan de vijfde editie en

omdat dat toch een beetje speciaal is, zal

er dit jaar ook een speciale aanpak zijn.

Spanje is het centrale land maar er is

meer. Dit jaar wil de gemeente letterlijk

de pottenkijker uithangen! Men is met

andere woorden op zoek naar typische

Zwijndrechtse en Burchtse gerechten,

naar dat unieke gerecht dat al sinds

generaties wordt doorgegeven in de

familie. Kortom, de beste recepten uit

grootmoeders keuken.

Betover ons met je meest smaakvolle

hoogstandjes. Bezorg alles aan de cultuurdienst.

Smakelijk!

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be

8

GOESTING!

Tentoonstelling Week van de Amateurkunsten

De Week van de

Amateurkunsten

is ongetwijfeld de

jaarlijkse hoogmis

voor de creatieve

geesten van

Zwijndrecht. Ook

dit jaar werd een thema gegeven

waarmee plaatselijke schilders,

beeldhouwers, tekenaars, etsers,

sieradenmakers en fotografen met

veel goesting aan de slag zijn gegaan.

Belgen staan bekend als Bourgondiërs en

in dat opzicht lijkt het thema van deze

WAK hen dan ook op het lijf geschreven.

En toch, en toch… Goesting is een vlag

die vele ladingen dekt en de resultaten

waarmee de deelnemers bij deze

vijftiende editie uitpakken, zijn dan ook

even verrassend als veelzijdig.

WAK-lied

Dit jaar wordt er extra aandacht besteed

aan de muziek. Je kon in Zwijndrecht

Info van maart al lezen dat we op zoek

waren naar zangers en zangeressen om

het WAK-lied van Bart Peeters te laten

horen. Dit resultaat kun je zien, horen en

beleven tijdens de officiële opening op

vrijdag 23 april.

Laat je verrassen en inspireren door de

creaties van kunstenaars uit je eigen

omgeving en zet je tanden in de Week

van de Amateurkunsten!

Gratis toegang.

Openingstijden

van 23 april tot en met 9 mei

di: 13.30 tot 19.30 u.

wo, do en vr: 13.30 tot 17 u.

za: 10 tot 17 u.

zo: 13.30 tot 17 u.

gesloten op maandag en op zaterdag 1

mei

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 50

cultuurdienst@zwijndrecht.be

www.wak.be


Uitstap naar Luik

zaterdag 29 mei

De jaarlijkse uitstap van de Cultuurraad

brengt je dit jaar naar Luik. Deze vurige

stad in Wallonië onderging de jongste

jaren een zekere metamorfose. Na

jarenlang het toneel te zijn geweest van

ingrijpende openbare werken, oogt de

stad mooier dan ooit.

De kennismaking met Luik start met een

prachtig gebouw, het treinstation Luik-

Guillemins. Dit schitterend ontwerp van

de Spaanse architect Santiago Calatrava

is een baken in de stad. Deze architect

beheerst als geen ander de mogelijkheden

van constructie en dat leidt tot

merkwaardige gebouwen en bruggen.

Je bezoekt het station onder leiding van

een gids.

Luik is tevens de hoofdstad van het oude

Prinsbisdom, een onafhankelijke entiteit

die pas bij de Franse Revolutie werd

afgeschaft. Het historische centrum van

de stad is dan ook meer dan de moeite

waard. Vooral de pas gerestaureerde

Collegiale Sint-Bartholomeuskerk uit de

12e eeuw trekt hierbij de aandacht. Deze

kerk heeft duidelijke sporen van de Maaslandse

romaanse stijl. In de kerk staat

één van de topwerken van de romaanse

beeldhouwkunst. Alleen al de prachtige

doopvont met iconografische afbeeldingen

is een bezoek aan de stad waard. Je

bezoekt het historisch centrum met een

gids.

De kennismaking met Luik eindigt in het

museum Grand Curtius. Dit museumcomplex

werd in maart 2009 heringericht.

Het complex bevat in feite drie historische

gebouwen. De collectie is immens.

Meer dan 5 000 voorwerpen schetsen

de geschiedenis van Luik. De verzameling

is onder meer interessant door de

vele voorwerpen uit de vroege middeleeuwen,

maar ook de liefhebber van art

nouveau kan enkele topstukken bewonderen.

De gidsen zijn Nederlandstalig. Het aantal

deelnemers wordt beperkt tot 40.

Vertrek aan de parking van de sporthal

om 8.30 u. Vermoedelijke terugkomst om

iets na 19 u. Prijs: 48 euro, inclusief bus,

twee koffiestops, middagmaal, gidsen en

toegangsgelden

Een organisatie van de Cultuurraad.

INSCHRIJVEN

Vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

De inschrijving is pas definitief na

betaling.

De Ronde van 11

Fiets mee tegen

onrecht

Op 30 mei organiseert 11.11.11. voor het

hele gezin 11 grootse fietstochten, de

Ronde van 11. Daarmee wil men aandacht

vragen om armoede en onrecht de

wereld uit te helpen. Op zondag 30 mei

fietsen 11 000 enthousiastelingen op 1

van de 11 locaties in heel Vlaanderen ten

voordele van 11.11.11. Ook in Zwijndrecht

wachten een parcours van 20 km voor de

recreatieve fietsers en eentje van 50 km

voor de sportievelingen.

Laat je sponsoren

Alle verenigingen, bedrijven en iedereen

die het Zuiden een warm hart toedragen

kunnen als bijzondere deelnemer

meefietsen. Dit betekent dat je meefietst

en je deelname laat sponsoren voor 500

euro, 1 111 euro of 2 015 euro. Schrijf je

in op: www.derondevan11.be of richt je

tot de vrijetijdsbalie.

Ook als je met je vereniging aanwezig

wil zijn op één van de twee rustpunten

in het parcours, kun je je wenden tot de

vrijetijdsbalie of info@derondevan11.be.

MEER INFO

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

info@derondevan11.be

www.derondevan11.be

9


Hauser

een avontuur in woord en beeld

Annemarie Estor en Lies Van Gasse

werken sinds september 2009 geheel

ongepland aan Hauser, een woord-beeldproject

over grenzen. Zij bedachten een

personage en noemden het Hauser. Hij

vertrekt op een dag uit een huis, sluit de

deur en gaat de wereld in. Nimmer draait

hij het hoofd nog. Slechts voorwaarts.

Wie is hij? Wat wil hij? Waar gaat hij

heen? Niemand die het weet. Zelfs de

dichters niet.

Tentoonstelling met

voordracht

De dichters-kunstenaars verrassen elkaar

elke week met een postkaart met daarop

een nieuwe strofe in dactylische hexameter,

de dichtvorm van Homerus en

Vergilius. Wordt het een epos? Is Hauser

een held? Wordt het een anti-epos? Is

Hauser een antiheld? Volg de blog op

www.hausersgrens.blogspot.com. Kom

vooral ook kijken naar de tentoonstelling

van de postkaarten en luisteren naar de

voordracht van dit grote avontuur.

zondag 25 april om 11 u.

9 euro

10

Workshop

Aansluitend geven Annemarie Estor en

Lies Van Gasse een workshop woord en

beeld over het onderwerp stroom. Je

werkt aan een tekening of collage en aan

een gedicht.

zondag 25 april van 13 tot 16 u.

De ene helft van de groep (woord-beeld)

schrijft intuïtief een gedicht en perfectioneert

dit door daarna bewuste keuzes

te maken. De andere helft van de groep

(beeld-woord) maakt een tekening of

collage waarbij de aandacht uitgaat naar

een sterke vorm en compositie.

vrijdag 30 april van 19 tot 22 u.

Je maakt bij het gedicht van de vorige

keer een tekening of collage en verwerkt

woord en beeld tot een geheel. Je

maakt bij de tekening of collage van de

vorige keer een tekst en ook hier wordt

dit samengevoegd. 30 euro per sessie

(minimaal 6 deelnemers, maximaal 14

deelnemers)

Annemarie Estor (36) debuteert zeer

binnenkort bij Wereldbibliotheek met de

bundel Vuurdoorn me. (http://annemarie.

estor.nl). Lies Van Gasse (26) is eveneens

Wereldbibliotheekauteur. Zij debuteerde

in 2008 met Hetzelfde gedicht steeds

weer en onlangs verscheen haar graphic

poem Sylvia. (www.blauhaus.tk).

INFO EN INSCHRIJVING

‘t Verhaal

Dorpstraat 12

karlien.missinne@gmail.com

© Omar Van Meervelde

Grafisch werk

Julien Schoenaerts

OC ‘t Waaigat, nog tot zondag 11 april

De meesten kennen Julien Schoenaerts

als één van de allergrootste Vlaamse

acteurs. Minder bekend is dat hij vanaf

1999 begon te etsen. Bijna elke zater- en

zondagmiddag was hij aanwezig in het

atelier van de Kunstkring Jacques Gorus

om te krassen in platen. Hij vond er een

uitlaatklep voor de gedachten die in

zijn hoofd opdoken. Overigens schreef

hij kleine teksten of gedichten bij deze

werken.

Het grafisch werk dat Julien Schoenaerts

achterliet, is niet zomaar te verklaren.

Velen zochten reeds naar verklaringen of

veronderstellingen bij dit beeldend werk.

Mogelijk ligt de verklaring zeer dicht bij

de kunstenaar zelf. Volgens Marc Ruyters

had hij de bijzondere gave om in zijn

eigen hoofd te kijken. Hij kon beeldend

weergeven wat er zich in zijn hersenen

en in zijn ziel afspeelde aan vreugdevolle,

treurige, schrijnende, weemoedige, blije

en droeve gedachten. Wie goed kijkt, ziet

de bedrading en de kruis- en knooppunten

opduiken, samen met de gedachten

en impressies die heen en weer flitsen in

dat hallucinante netwerk. 49 etsen van

deze hersenspinsels zijn nu te zien. Een

oefening in leren kijken.

gratis toegang.

In samenwerking met vzw Kunstkring

Jacques Gorus

Openingstijden

dinsdag van 13.30 tot 19.30 u., woensdag,

donderdag, vrijdag van 13.30 tot 17 u.,

zaterdag van 10 tot 17 u., zondag van 13.30

tot 17 u.


zondag 18 april om 11 u.

Aperitiefconcert Béla

Bartók

Tamas Sandor en Yutaka Oya

Tamas Sandor werd geboren in Hongarije

en studeerde er viool. Met zijn eigen

kamerensemble kaapte hij meerdere prijzen

weg. Sinds 2002 is hij tweede solist

tweede viool bij de Filharmonie maar zijn

liefde voor de kamermuziek bleef.

Yutaka Oya studeerde piano in Japan. Hij

kwam naar Antwerpen om er zich te vervolmaken

en bleef hier hangen. Hij is een

veelzijdig pianist die zich zowel toelegt

op het klassieke en romantische repertoire

als op meer hedendaagse muziek.

Oya en Sandor leerden elkaar kennen in

het Scalda Ensemble. Hun gemeenschappelijke

liefde voor Béla Bartók verleidde

hen om intenser samen te werken. Deze

twee virtuozen werken een programma

uit waarin deze grootmeester centraal

staat.

Béla Bartók (1881-1945) was zowel

componist als pianist. Door zijn studiewerk

over de Oost-Europese volksmuziek

wordt hij beschouwd als één van de

grondleggers van de etnomusicologie.

Bartók werd geboren in het huidige

Roemenië. Reeds op jonge leeftijd was

het duidelijk dat hij begaafd was met

INFO EN RESERVATIES

OC ‘t Waaigat

Kerkplein 1

2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

www.waaigat.be

Openingstijden

dinsdag 13.30-19.30 u.

woensdag, donderdag, vrijdag 13.30-17 u.

zaterdag 10-13 u.

heel wat muzikaal talent. Hij bouwde een

carrière uit als concertpianist. Daarnaast

begon hij te componeren, iets dat hij

zichzelf had aangeleerd. Aanvankelijk

stuitte dit op weerstand maar hij kende

toch een zeker internationaal succes. Zijn

muziek werd in Duitsland als entartet

beschouwd en dus verboden. Hij zag zich

verplicht om in 1940 te emigreren naar

de Verenigde Staten, waar zijn muziek

nauwelijks werd aanvaard. Hij stierf er,

verarmd en miskend. Pas na zijn dood

werd zijn muziek, omschreven als atonaal

en dissonant, herontdekt. Dat kwam

vooral omdat men concert voor orkest

begon te waarderen en onder meer

Yehudi Menuhin steevast muziek van

Bartók op zijn concerten speelde.

Bartók verwerkte in zijn muziek elementen

van de Oost-Europese volksmuziek.

Hij gebruikte hiervoor zowel de melodie

als de ritmiek in deze muziek. Dit leidde

hem naar de twaalftoonsladder. Veel van

zijn stukken zijn gebaseerd op één klein

thema dat steeds verder wordt uitgewerkt.

Hij ontwikkelt hiervoor diverse

lijnen die soms sterk verschillen in timbre

en ritme. Het lijkt alsof verschillende

instrumenten een onafhankelijke koers

varen, maar de zeggingskracht van zo’n

compositie wordt juist versterkt door het

muzikale effect van de samenklank.

Kaarten:

5 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/waccobon),

6 euro (vvk), 8 euro

(kassa)

De Neus, huiskamervoorstelling

De eerder aangekondigde huiskamerconcerten

gebaseerd op de opera van

Sjostakovitsj worden afgelast. Kaiet,

de organisatie achter deze voorstellin-

woensdag 21 april om 20 u.

Cinema4You, Heirbaan, Burcht

Film Happy-Go-Lucky

Poppy is een dertigjarige Londense lerares

met een vrolijke kijk op het leven. Ze

is intelligent, eerlijk, aantrekkelijk, single,

grappig en ook vrij van geest. Kortom,

iemand die weet hoe ze met het leven

moet omgaan, wanneer ze serieus moet

zijn en wanneer ze de zaken niet te veel

aan haar hart moet laten komen. Ze is

echter ook een verloren ziel die haar

weg moet vinden tussen dysfunctionele

familiebijeenkomsten, onconventionele

autorijlessen en emotionele flamencodanslessen.

Regisseur Mike Leigh is niet echt bekend

om zijn humor. Denken we maar aan

Naked en Vera Drake. In deze film trekt

hij alle humorregisters open, al laat hij

enkele weerhaakjes achter. Een prachtige

feelgoodfilm.

Kaarten:

3 euro (vvk/waccobon/-26/+55) en 4

euro (kassa)

gen, ziet zich door subsidieperikelen

genoodzaakt alle huiskamerconcerten

te schrappen. Hiervoor onze excuses.

11


Via internet naar de

bibliotheek

Door het internet is de bibliotheek al lang

niet meer de enige aanbieder van gratis

informatie. Heb je snel actuele informatie

nodig, dan is het internet meestal de

meest praktische en gepaste informatiebron.

Helaas is de informatie die je op

internet vindt vaak massaal, ongeordend,

niet relevant en niet altijd betrouwbaar.

De bibliotheek heeft een lange traditie

van selecteren en ordenen van informatie

Daarom kan de bibliotheek een goede

gids zijn bij het zoeken naar correcte en

relevante informatie. Bibliotheken en

internet hoeven geen concurrenten te

zijn. Het internet kan zelfs een opstap

zijn om je zoektocht naar informatie te

beginnen.

Vanop de startpagina van www.zwijndrecht.be

kun je met slechts één klik

beginnen grasduinen in de catalogus van

de bibliotheek van Zwijndrecht. Zo zie je

dadelijk of de roman die je zoekt binnen

is, of er van die zanger al een nieuwe

cd is, of er over een bepaald onderwerp

informatie te vinden is, enzovoort. Je

kunt ook andere catalogi raadplegen als

je de informatie niet in Zwijndrecht kunt

vinden. Via IBL (interbibliothecair leenverkeer)

kan het materiaal aangevraagd

worden in een andere bibliotheek. Dit

kost 2,50 euro maar het bespaart je een

verplaatsing.

12

In de catalogi die werken met de zoekmachine Aquabrowser (ISIS, Centrale Catalogus)

kun je bovendien steeds doorklikken naar verwante onderwerpen, persartikels en websites

over het onderwerp dat je zoekt. Beslist het proberen waard!

Pilootproject pc-helpdesk

zoekt vrijwilligers

Heb je een grondige kennis van

Windows? Ben je een geduldig en

rustig persoon? Zie je het zitten om

regelmatig vanachter je eigen pc

of vanuit de bibliotheek van Zwijndrecht

online en telefonisch mensen

met computerproblemen te helpen?

Dan is het pilootproject pc-helpdesk

vast iets voor jou.

Je krijgt een opleiding over de software

die je nodig hebt en je leert de

juiste procedures gebruiken. Door

jouw inbreng draag je bij aan de verdere

groei van dit pilootproject.

VormingPlus begeleidt de opleiding

in Zwijndrecht die uit vijf halve

dagen bestaat. Je vormt een team

met een een zestal vrijwilligers.

Indien er voldoende vrijwilligers zijn,

start de opleiding eind april en kun

je eind mei al aan de slag als helpdeskmedewerker.

MEER INFO

dienst Sociale Zaken

t 03 250 49 32

els.vanhese@zwijndrecht.be

bob.goossens@vormingplus.be


Tentoonstelling van de maand

Sint-Janskunstvrienden

tonen grafiek

Vorig jaar beëindigden drie leden van de

kunstenaarsvereniging Sint-Janskunstvrienden

uit Beveren de opleiding grafiek

aan de SASK afdeling in Beveren. Gedurende

acht jaar kregen Peter Janssens,

José Marcos de la Cruz en Walter Waem

een gedegen opleiding in het atelier van

Frida Van Winkel.

Binnen de beeldende kunst neemt de

grafiek een unieke plaats in. In de grafiek

ging het aanvankelijk alleen om het

reproduceren van een voorstelling om

deze onder een groot publiek te kunnen

verspreiden. In de loop der jaren is de

grafiek echter uitgegroeid tot een zelfstandige

kunstvorm. De drie kunstenaars

werken vooral met wat men de traditionele

druktechnieken noemt: hoogdruk,

diepdruk en vlakdruk. Daarnaast maken

ze ook gebruik van de computer en ze

proberen over te schakelen naar niet-toxische

werkmethoden.

The Song of Sparrows

(Het Lied van de Mussen)

Iraanse film van Majid Majidi

Karim werkt op een struisvogelboerderij

en verdient goed zijn brood. Als één van

de struisvogels ontsnapt, wordt hij ontslagen.

Hij gaat wanhopig op zoek naar

de vogel omdat hij een inkomen nodig

heeft, maar tevergeefs. Op een dag gaat

hij naar de stad om het hoorapparaat van

zijn dochter te laten herstellen. Hij geeft

een man tegen betaling een lift op zijn

motorfiets. Karim is heel tevreden met

wat hij verdiend heeft en besluit om zijn

taxiservice voort te zetten.

Elke dag brengt hij mensen naar de stad

en telkens neemt hij allerlei oude rommel

mee naar huis. Beetje bij beetje wordt

zijn gezellige kleine binnenplaats een

lelijke opslagplaats. Vroeger was Karim

vriendelijk en gul, nu is hij gierig en heeft

hij geen tijd meer voor zijn gezin. Rijkdom

is het enige wat hem nog interesseert.

Op een nacht, als hij zijn tweedehandsspullen

wil sorteren, valt hij en

breekt zijn voet…

The Song of Sparrows biedt een beeld

van een cultuur waar in het westen te

weinig aandacht aan wordt besteed.

Coverfoto

Verdiept in droomwereld

Inge Dewilde

Hoek Melselestraat - Sint-Annaboomstraat

Het bronzen beeld is bewerkt met een soort koloriet dat

voor verschillende kleurschakeringen zorgt.

Op het moment dat Karim een koelkast

op zijn minuscule brommer vervoert, de

Samsungdozen op straat hoog opstapelt

en hij er intens van kan genieten dat hij

de grootste televisieantenne uit het dorp

heeft, is er nog weinig verschil tussen de

oosterse en de westerse mens.

Met The Song of Sparrows brengt Majidi

niet alleen een grappig maar ook een

schattig en ontroerend verhaal. Reza

Naji schittert in zijn rol als Karim, een

vertolking waarvoor hij in 2008 de Zilveren

Beer voor Beste Acteur in ontvangst

mocht nemen. Geen morele vraagstukken

of zware politieke kwesties, wel alledaagse

zaken als geborgenheid, ronddolen,

communicatieproblemen, onbegrip

en liefde.

woensdag 14 april om 20 u. in Studio

Rubens, Statiestraat 86

Een organisatie van de Derdewereldraad.

Toegang: 4 euro - 3 euro (vvk)

Het gezicht heeft iets raadselachtigs. Het lijkt alsof het

beeld nog niet helemaal los is uit de nevels van de droomervaring.

Dat is ook te zien aan het ruwe materiaal waaruit

de vrouw zich lijkt los te scheuren.

Kaarten bestellen bij leden van de Derdewereldraad

of in de Wereldwinkel,

Statiestraat 74.

13


Sport

Recreatie-triatlonkamp

voor 11- tot 15-jarigen

maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli

van 9 tot 16 u. (21/7 niet)

Tijdens de zomervakantie organiseert de

sportdienst samen met de regio Rivierenland

een sportkamp voor jongens en

meisjes die geboren zijn tussen 1995 en

1999. Dit sportkamp staat in het teken

van de triatlon. Dagelijks komen de drie

basissporten lopen, fietsen en zwemmen

op een recreatieve en verantwoorde

manier aan bod. Voor de begeleiding van

dit sportkamp wordt een beroep gedaan

op gediplomeerde en ervaren lesgevers

jeugdtriatlon. Dit sportkamp vindt plaats

in Boom en Rumst. Vanaf vijf deelnemers

zorgt de sportdienst voor bus- en

fietsvervoer. De fiets blijft gedurende een

hele week ter plaatse.

Deelnameprijs 45 euro, inclusief lessen,

toegang zwembad en sporthal, verzekering,

sportdrank bij het eten + 12,50 euro

vervoer. Meebrengen: fiets, zwemgerief,

sportieve kledij, binnen- en buitensportschoeisel,

lunchpakket en drank. Om een

optimale begeleiding te garanderen, kunnen

maximaal 24 personen inschrijven.

INSCHRIJVEN

sportdienst

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

14

Sportcursussen

vanaf 16 jaar

Tennis

Deze tenniscursus van negen lessen vindt

plaats op de buitenterreinen van sportpark

De Wallen en wordt begeleid door

gediplomeerde tennisleraren i.s.m. tennisschool

Advantage. Je kunt de cursus

volgen op maandagavond en op donderdagavond.

Voor de eerste les word

je verwacht om 18.30 u. Nadien worden

alle deelnemers ingedeeld in groepjes

van vier personen volgens niveau.

maandag 19 en 26 april, 3-10-17 en 31

mei, 7-14 en 21 juni of donderdag 22 en

29 april, 6-20 en 27 mei, 3-10 en 17 en

24 juni

april: van 18.30 tot 19.30 u. en van 19.30

tot 20.30 u. en mei-juni: 19 tot 20 u. en

van 20 tot 21 u.

45 euro inclusief verzekering en gebruik

materiaal. Maximaal 24 deelnemers per

avond

Zumba

Donderdagavond is het weer zumba in

JC Den Trechter. Zumba is een combinatie

van fitness en Latijns-Amerikaanse

dansen zoals merengue, salsa, reggaeton

en hip hop. Bovendien verbrand je tijdens

deze intensieve dansworkout, die zonder

partner wordt beoefend, op een leuke

manier honderden calorieën.

22 en 29 april, 6-20 en 27 mei, 3-10 en

17 en 24 juni van 19 tot 20 u. (groep 1),

van 20 tot 21 u. (groep 2), van 21 tot 22 u.

(groep 3)

Prijs: 45 euro, inclusief verzekering. Maximaal

40 deelnemers per groep

Cursus inlineskaten

Inlineskaten is goed voor je conditie,

makkelijk te leren én leuk om te doen. In

mei start de sportdienst met een cursus

inlineskaten voor volwassenen. In deze

cursus van zes lessen passeren alle basistechnieken

de revue. Nadat je de rij- en

remtechnieken hebt aangeleerd, begeef

je je de laatste les al rollend doorheen

Zwijndrecht.

5-12-19 en 26 mei, 2 en 9 juni van 19 tot

20.30 u. Sportcentrum, Fortlaan 10

Prijs: 45 euro, inclusief verzekering en

gebruik materiaal. Maximaal 25 deelnemers

INSCHRIJVEN

vanaf 1 april

sportdienst

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be


20e editie provinciale Sporteldag

donderdag 20 mei

Op donderdag 20 mei organiseren Bloso

en de stad Herentals voor de 20e keer

de provinciale Sporteldag. Het evenement

vindt plaats in het Blosocentrum in

Herentals.

Ook dit jaar worden er 1 500 enthousiaste

senioren verwacht. Die zullen

deelnemen aan tal van recreatieve en

seniorvriendelijke sportactiviteiten. De

deelnemers kunnen sporten op eigen

maat, ritme en tempo, want dat is waar

het om gaat bij een provinciale Sporteldag.

De koffie met taart, het aandenken en

een tombola met tal van mooie prijzen,

zullen van deze feesteditie opnieuw een

succes maken. Een muzikaal optreden zal

de dag swingend afsluiten.

De sportdag start om 9.30 u. en eindigt

om 15.30 u. De deelnameprijs bedraagt

10 euro.

De sportdienst zorgt voor gemeenschappelijk

busvervoer tegen 2,50 euro per

persoon. De bus vertrekt om 8 u. aan de

sporthal, Fortlaan 10. Vanaf 7.30 u. worden

de fietsen ingeladen.

INSCHRIJVEN

voor 10 mei

sportdienst

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Fit-o-meter in Sportpark De Wallen

Vanaf dit jaar werd Sportpark De Wallen

uitgebreid met een fit-o-meterparcours.

Over een afstand van iets meer dan een

kilometer kun je je conditie aanscherpen

door lopen af te wisselen met verschillende

sportieve oefeningen. De fit-ometer

start en eindigt aan de tennisterreinen

en is het hele jaar vrij toegankelijk.

Gratis fietslessen voor

kleuters

Kan je kind nog niet fietsen of is het nog

een beetje te bang? Wil je je kind graag

leren fietsen zonder steunwieltjes? Na

de paasvakantie start de sportdienst met

fietslessen op school in het programma

naschoolse sport. Na twee weken intensieve

oefening, kan je kind zonder hulp

fietsen. De fiets mag tijdens deze twee

weken op school blijven.

Het Laar

van maandag 19 tot vrijdag 30 april op

het basketplein naast de turnzaal

Sint-Martinus

van maandag 17 tot vrijdag 28 mei op de

speelplaats van de Kloosterstraat

De Krinkelrups (vlinders)

van maandag 31 mei tot vrijdag 11 juni

op de speelplaats van de lagere school

De lessen vinden plaats op maandag,

dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot

17 u. Tussen 15.30 en 16 u. is er oppas

voorzien en kunnen de kinderen even

uitblazen met een vieruurtje.

Woon je in Zwijndrecht maar gaat je

kind niet in Zwijndrecht of Burcht naar

school? Zit je kind al in de derde kleuterklas?

Neem dan snel contact op met de

sportdienst als je kind wil deelnemen aan

één van de geplande lessenreeksen. Het

aantal plaatsen is beperkt.

INFO EN INSCHRIJVEN

sportdienst

t 03 250 49 75/74

sportdienst@zwijndrecht.be

15


Sport

Zwijndrecht NL - Zwijndrecht B

33e editie wielertoerrit

Op zaterdag 5 juni 2010 vindt de 33e

editie van de wielertoerrit Zwijndrecht

NL-Zwijndrecht B plaats. Het is een toertocht

van ongeveer 225 km voor wielertoeristen.

Er wordt gefietst van Zwijndrecht

Nederland naar Zwijndrecht België

tegen een gemiddelde snelheid van 26

km per uur. Na de middagpauze vertrekt

men opnieuw naar Nederland. Net als bij

vorige editie wordt er voor een goed doel

gereden, namelijk Kika, het Kinderfonds

tegen Kanker.

De deelnemers zijn verzekerd van zorgeloos

fietsplezier door de begeleiding

van motorpolitie, verkeersregelaars op

motoren, EHBO-dienst, tassenwagen en

een materiaalwagen. Deze uitgebreide

begeleiding en het jarenlange bestaan

maken van deze rit een ware klassieker,

die als toertocht in de lage landen zijn

gelijke niet kent.

16

De gemeente voorziet busvervoer en vervoer

van fietsen tot op de vertrekplaats

in Nederland. Fietsers die vanuit België

terug naar Nederland willen fietsen, zorgen

zelf voor vervoer terug naar België.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,50 euro

en voor het busvervoer betaal je 2,50

euro.

INSCHRIJVEN

sportdienst

t 03 250 49 74/70

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Reservatie sportseizoen

2010-2011

Wil je graag sportterreinen reserveren

voor een volledig seizoen? Aarzel dan

niet. Het sportseizoen 2010-2011 loopt

van 16 augustus tot en met 30 juni. Dit

geldt voor de sporthal, de voetbalterreinen

en de atletiekpiste.

Wat moet je hiervoor doen?

Dien vóór 1 mei 2010 een schriftelijke

aanvraag in bij Sportcentrum Zwijndrecht

vzw, Fortlaan 10. Aanvraagformulieren

vind je op www.zwijndrecht.be (doorklikken

op banner sport / sportinfrastructuur

en tarieven) of bij de sportdienst,

Fortlaan 10. Bij aanvragen die je na 1 mei

instuurt, kunnen we geen rekening houden

met het prioriteitenreglement voor

de verdeling van de sportterreinen.

Voor iedereen

De Zwijndrechtse sportaccommodatie

is er ook voor individuele sporters. Je

hoeft dus niet noodzakelijk bij een club

aangesloten te zijn om je eens een uurtje

in het zweet te werken. Heb je zin in een

partijtje tennis, badminton, voetbal of

volleybal? Neem even contact op met de

sportdienst en één van de medewerkers

reserveert voor jou een terrein.


Zomerseizoen

sportpark De Wallen

Vanaf 1 april kun je weer buiten sporten

in sportpark De Wallen. Wil je een uurtje

tennissen op één van de zes tennisterreinen,

loop je graag een uurtje op de

atletiekpiste, speel je liever een partijtje

basketbal of wil je de nieuwe fit-o-meter

even testen? Het kan allemaal van 1 april

tot en met 15 september.

Openingstijden tennisterreinen

en atletiekpiste:

maandag tot en met vrijdag: 10 tot 21 u.

zaterdag, zon- en feestdagen: 10 tot 18 u.

Tarieven tennisterreinen: 6 euro per uur

of een abonnement voor 60 euro

(12 beurten).

Tarieven atletiekpiste: 5 euro per uur of

een zomerabonnement voor 45 euro (volledig

zomerseizoen).

Op het basketbalveld en de fit-o-meter

kun je op elk ogenblik gratis terecht. De

tennischalet beschikt over twee ruime

kleedkamers waar je kunt douchen.

RESERVEREN

Ter plaatse aan de tennischalet, bij de

sportdienst of bij de tennistoezichter

toezichter sportpark De Wallen

t 03 252 62 69

toezichter sportpark De Wallen

t 0476 994 096

sportdienst

t 03 250 49 73

sportdienst@zwijndrecht.be

Watersportkampen

zomervakantie

In juli en augustus staan er weer verschillende

watersportkampen van sportregio

Rivierenland op de kalender. Voor deze

kampen kun je al inschrijven. Omdat er

ook in andere gemeenten inschrijfpunten

zijn en het aantal deelnemers beperkt is,

is snel inschrijven de boodschap.

De watersportkampen voor 10- tot 14jarigen

vinden plaats in het Blosowatersportcentrum

Hazewinkel in Willebroek.

Op een pedagogisch verantwoorde

manier leren gekwalificeerde lesgevers je

tal van sporten aan. Maak je keuze uit de

basis- en evolutiecursussen windsurfen,

zeilen of kajak.

14- tot 18-jarigen kunnen deelnemen aan

windsurfkampen basis en evolutie in het

provinciaal sport- en recreatiecentrum De

Nekker in Mechelen.

INSCHRIJVEN

sportdienst

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

17


Salvestrolen in de

biovoeding

Uiteenzetting door voedings- en gezondheidsconsulent

Thierry Marechal

Wat zijn salvestrolen?

Salvestrolen behoren tot de fytoalexinen.

Dat zijn stoffen die een plant aanmaakt

om zich te beschermen tegen bacteriën,

schimmels, virussen en insecten.

Salvestrolen zijn dus natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen.

Het mooie is

dat ze van nature veel voorkomen en

dat ze een kankerremmende werking

hebben. Reeds in de oertijd kwamen ze

voor in onze planten.

Natuurlijk

beschermingsmiddel

Salvestrolen is een verzamelnaam voor

een groep stoffen die oorspronkelijk in

vele soorten groenten, fruit en kruiden

voorkwamen. Als je planten bespuit met

bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld

schimmels dan wordt de plant minder

gestimuleerd zelf salvestrolen aan te

maken.De salvestrolen zijn in onze huidige

voeding vrijwel verdwenen.

Een organisatie van Velt Den Bumpt in

samenwerking met de Gezondheidsraad.

dinsdag 27 april om 20 u., bibliotheek

Zwijndrecht, toegang gratis

MEER INFO

dienst Sociale Zaken

t 03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

18

Wereldwijd werken meer dan 200

miljoen kinderen tussen 5 en 17

jaar oud. De International Labour

Organisation (ILO, Internationale

Arbeidsorganisatie) schat dat ongeveer

70 procent in de landbouw

werkt. Veel kinderen werken om te

overleven of om hun familie financieel

te ondersteunen.

In Afrika is kinderarbeid rauwe realiteit.

In de West-Afrikaanse cacaosector werken

naar schatting enkele tienduizenden

kinderen. De kinderen doen er zwaar en

gevaarlijk werk. Vaak gaan ze nauwelijks

of niet naar school. In sommige gevallen

is er zelfs sprake van kindslavernij: kinderen

werken gedwongen en vaak zonder

enige vergoeding in de cacaoteelt.

Het is belangrijk om een onderscheid

te maken tussen kinderwerk en kinderarbeid.

Vader of moeder helpen op

het land is een diepgeworteld cultureel

fenomeen, zeker op de cacaoboerderijen

in West-Afrika. In de strijd tegen kinderarbeid

gaat het er niet om te verbieden

dat kinderen hun ouders helpen op het

veld. Ze dragen immers bij in het inkomen

van de familie en leren de technieken

om cacao te telen. Waar het wel om

gaat, zijn de omstandigheden waarin

de kinderen werken. De ILO bepaalt

het internationale juridische kader voor

kinderarbeid. De organisatie maakt een

onderscheid tussen twee soorten arbeid.

Enerzijds is er de arbeid die bijdraagt

tot de ontwikkeling van kinderen en het

© Tineke D’Haese

Kindslavernij lust ik niet

Kinderarbeid in de West-Afrikaanse cacaosector

welzijn van hun families. Anderzijds is

er ook arbeid die de ontwikkeling van

de kinderen schaadt of hun scholing in

de weg staat. Onder de ergste vormen

van kinderarbeid vallen volgens de

ILO-conventie 182 uit 1999 alle vormen

van slavernij zoals het verhandelen van

kinderen, lijfeigenschap en gedwongen

arbeid. Ook werk dat de gezondheid, de

veiligheid of de moraal van kinderen aantast,

wordt onder de ergste vormen van

kinderarbeid geklasseerd.

Fairtradechocolade is de beste garantie

tegen de ergste vormen van kinderarbeid

binnen de cacaoteelt. Eén van de voorwaarden

om als producent het fairtradelabel

te krijgen, is dat zij de ILO-conventies

respecteren en dus ook de ergste

vormen van kinderarbeid uitsluiten. Fair

trade legt producenten niet zomaar

voorwaarden op zonder daar iets tegenover

te stellen. Door de gegarandeerde

minimumprijs, de fairtradepremie, de

voorfinanciering en andere economische

voordelen biedt fair trade de producenten

een kans om uit de vicieuze cirkel

van extreme armoede te geraken en op

sociaal en ecologisch vlak duurzamer te

werken.

MEER INFO

www.kindslavernijlustikniet.be


Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

tot zo 11.04 OC 't Waaigat Expo: Grafisch werk Julien Schoenaerts OC 't Waaigat Gratis. OC 't Waaigat - 03 250 49 90

za 27.03 Vrienden van Senegal Quiz 2010 Vrede Sint-Martinus om 19.30 u. T.v.v. onderwijs voor Senegalese kinderen, 4 leden per

team. Inschrijven: 12 euro per tafel.

R. Vercauteren - 03 252 97 93 of yukonboy@skynet.be

zo 28.03 KWB Zwijndrecht Bezoek aan de Sint-Jacobskerk in Antwerpen

di 30.03 Gemeente Triple P: tieners stimuleren tot verantwoordelijkheid

Sint-Jacobskerk, Antwerpen van

14 tot 16 u.

Administratief centrum om

19.30 u.

Leden 8 euro, 18 euro (incl. eten); niet-leden 12 of 22

euro. Inschrijven voor 20.03 door overschrijving op rek.

777-5912578-19. L. Van Remoortere - 03 252 43 01

Gratis. Reserveren: vrijetijdsbalie - 03 250 49 65

wo 31.03 Gemeente Buitenspeeldag Vlietbos van 13 tot 16.30 u. Gratis. Jeugddienst - 03 250 49 80

za 03.04 KWB en Gezinsbond Zwijndrecht Gezelschapsspellenavond Cafetaria De Regenboog om

19.30 u.

za 03.04 Zondagsclub Zondagsclubquiz Chirolokaal Zwijndrecht,

Bareelstraat om 19.30 u.

do 01.04 tot

vr 30.04

Bibliotheek Tentoonstelling van de maand:

Sint-Janskunstvrienden

Bibliotheek tijdens de openingstijden

Leden 1 euro, niet-leden 1,50 euro. Iedere eerste zaterdag

van de maand. G. Buytaert - 03 755 84 14 of

forumzwijndrecht@gmail.com

Groepen van max. 6 personen. 1 euro pp.

Ines Beerens - 03 211 00 19 of zondagsclub@gmail.com

Bibliotheek - 03 250 49 40

do 01.04 Test elektronische alarmsirenes Tussen 8.45 en 10.15 u. 0800 91 113 tussen 9 en 16 u.

za 03.04 Okra Zwijndrecht IJsrevue Arenahal Antwerpen om 15 u. 40 euro. N. Coppens - 03 254 11 79

ma 05.04 en

wo 07.04

Okra Zwijndrecht Operette De Vledermuis Arenbergschouwburg om

14.30 u.

do 08.04 Neos Zwijndrecht-Burcht Voordracht: Antwerpse sagen en legenden

door Jan Lampo

Leden 20 euro, niet-leden 25 euro.

N. Coppens - 03 254 11 79

Mouterij van 14.30 tot 17.30 u. Leden 9 euro, niet-leden 13 euro. S. Van Remoortere - 03

252 83 31 op weekdagen tussen 9 en 10 u. of

hermancloostermans@skynet.be

vr 09.04 Fotoclub Optika Fotobewerking in Photoshop Oud Gemeentehuis om 20 u. Gratis. Gerrit Janssens - 03 252 64 41 of

gerrit.g.janssens@skynet.be

za 10.04 Velt Den Bumpt Plantenruil Heilig Geesthoek van 10 tot 12 u. Ook op za 08.05 en za 22.05. G. Lesire - 03 252 78 81

zo 11.04 De Stormvogels Wandeling van 12 km in Sint-Job met stop

halfweg

Parking sporthal om 13.20 u. of

kerk Sint-Job om 14 u.

Leden gratis, niet-leden 1,50 euro. D. Goossens -

03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

wo 14.04 Derdewereldraad Iraanse film: The Song of Sparrows Studio Rubens om 20 u. 4 euro, 3 euro (vvk) bij leden DWR of Wereldwinkel

wo 14.04 Okra Zwijndrecht Lenteprik: ontspanning De Krinkel om 13.30 u. N. Coppens - 03 254 11 79

vr 16.04 Fotoclub Optika Digitale voorstelling La Palma door

Serafien Heyrman

vr 16.04, za

17.04, vr 23.04

en za 24.04

Toneelgroep Blommekee Toneelvoorstelling: Boerenbont en rode

lampjes

zo 18.04 OC 't Waaigat Aperitiefconcert Béla Bartók:

Tamas Sandor en Yutaka Oya

zo 18.04 Brassband Burgipja Kampioenschap Vlaams Open Brassband Stadsschouwburg Mechelen

vanaf 10 u.

zo 18.04 Davidsfonds Zwijndrecht Tartuffe van Molière door Toneelkring

Antigoon. Regie: Dirk De Meulenaere

ma 19.04 Sportdienst i.s.m. Tennisschool

Advantage

di 20.04 Gemeente Triple P: je tiener stimuleren tot zelfstandigheid

Oud Gemeentehuis om 20 u. Gratis. Gerrit Janssens - 03 252 64 41 of

gerrit.g.janssens@skynet.be

Vrede Sint-Martinus Vvk 6 euro, kassa 7 euro. E. Doms - 03 252 83 23 of

erik.doms@skynet.be

OC 't Waaigat om 11 u. Kaarten: OC 't Waaigat - 03 250 49 90

Oude Badhuis, Stuivenbergplein

38, Antwerpen

5 euro. Supporters gevraagd! K. Trog - 03 772 18 86 of

www.bbburgipja.be

6 euro, beperkte plaatsen. Inschrijven: Kris De Meulenaere

- 0486 676 535

Start cursus tennis vanaf 16 jaar Sportpark De Wallen 9 lessen voor 45 euro.

Inschrijven: sportdienst - 03 250 49 74

Administratief centrum om

19.30 u.

Gratis. Reserveren: vrijetijdsbalie - 03 250 49 65

wo 21.04 OC 't Waaigat Film: Happy-Go-Lucky Cinema4You, Heirbaan om 20 u. Kaarten: OC 't Waaigat - 03 250 49 90

do 22.04 Sportdienst i.s.m. Tennisschool

Advantage

Start cursus tennis vanaf 16 jaar Sportpark De Wallen 9 lessen voor 45 euro.

Inschrijven: sportdienst - 03 250 49 74

do 22.04 Sportdienst Start cursus zumba vanaf 16 jaar JC Den Trechter om 19-20 en

21 u.

do 22.04 Gemeente Gemeenteraad Administratief centrum om 20 u.

do 22.04 KVLV Workshop bloemschikken: Welkom lente

met je frisse kleuren en groen

JC Den Trechter van 13.30 tot

19 u.

9 lessen voor 45 euro.

Inschrijven: sportdienst - 03 250 49 74

Leden 4 euro, niet-leden 6 euro.

C. Verhelst - 03 252 03 15.

19


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

do 22.04 Okra Zwijndrecht Houden van… Sportpaleis Antwerpen - 14.30 u. N. Coppens - 03 254 11 79

vr 23.04 Davidsfonds Zwijndrecht Voordracht: Achter de schermen van een

raketlancering door Stijn Ilsen

vr 23.04 tot

zo 25.04

Wekelijks

Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.

Mouterij om 20 u. Leden 4 euro, niet-leden 5 euro.

Hedwig Van de Velde - 03 252 85 36

Chiro Zwijndrecht Bloesemfeesten www.bloesemfeesten.be

za 24.04 Bibliotheek Vertellegem: voorleesuurtje Bibliotheek van 11 tot 12 u. Bibliotheek - 03 250 49 40

za 24.04 KAV Burcht Bezoek Antwerpse Opera Opera Antwerpen van 15 - 18 u. Leden 5 euro, niet-leden 6 euro. N. Guns - 03 252 92 71

za 24.04 tot

zo 23.05

za 24.04 tot

zo 09.05

VOC 't Fakkeltje i.s.m. Sensoa Fototentoonstelling: Tussen meisje en

moeder. Jonge moeders in Congo

Gemeente Goesting!: Tentoonstelling Week van de

Amateurkunsten

zo 25.04 ´t Verhaal i.s.m. OC 't Waaigat Tentoonstelling, voordracht en workshop

Hauser: een avontuur in woord en beeld

zo 25.04 De Stormvogels Natuurwandeling van 12 km in Kastel

(Moerzeke) met stop halfweg

zo 25.04 Brassband Burgipja Moederdagmis, aansluitend feestelijke

uitstap door Burcht

ma 26.04 Markant Zwijndrecht Daguitstap met bus naar Het Keukenhof

in Lisse (NL)

´t Fakkeltje, Kazernestraat 15 van

15 tot 18 u.

Jeannine Thys - 03 252 99 15 of

jeannine.thys@hotmail.com

OC 't Waaigat Gratis. Cultuurdienst - 03 250 49 50 of www.wak.be

´t Verhaal, Dorpstraat 12 Voordracht: 9 euro, workshops: 30 euro.

Inschrijven: karlien.missinne@gmail.com

Parking sporthal om 13.20 u. of

kerk Kastel om 14 u.

Leden gratis, niet-leden 1,50 euro. D. Goossens -

03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

Sint-Martinuskerk om 9.30 u. Gratis. F. Verhulst - 03 252 59 90 of www. bbburgipja.be

Sporthal om 8 u. Het Keukenhof is een groot bloemenhof. F. Van Camp

- 03 252 97 29 of friedavancamp@hotmail.com

di 27.04 Gemeente Triple P: je tiener helpen om sociaal te zijn Administratief centrum - 19.30 u. Gratis. Reserveren: vrijetijdsbalie - 03 250 49 65

di 27.04 KAV Burcht Bezoek aan Hasselt: jeneverstokerij, stadswandeling

en toeristisch treintje

di 27.04 Velt Den Bumpt i.s.m. Gezondheidsraad

Voordracht door Thierry Marechal over

salvestrolen in de biovoeding.

Kerk Burcht om 7.30 u. Leden 50 euro, niet-leden 55 euro, eten inbegrepen.

Inschrijven tot 15.04. N. Guns - 03 252 92 71

Administratief centrum om 20 u. Gratis. I. Melis - 03 252 17 74

do 29.04 Seniorenvereniging Rust Roest Wandeling en bezoek Sint-Andrieskerk Tramhalte Dorp om 9.15 u. L. D'Hertog - 03 252 93 98

Elke ma Rust Roest Kaarten Vlaams Huis om 14 u. René Bolsens - 03 252 85 32

Elke ma Viva-SVV Burcht Hobby- en handwerknamiddag Ons Huis van 13 tot 16 u. L. Van der Heijden - 03 252 53 06 of

etienne.vercruyssen@skynet.be

Elke di Markant i.s.m. KVLV Zwijndrecht Fietsen Sporthal om 13.30 u. M. De Bock - 03 252 95 08

Elke di Okra Zwijndrecht Wandelen Kerkplein om 13.30 u. E. Verhelst - 03 253 14 22 of G. Rooms - 03 252 63 67

Elke di Socialistisch Gepensioneerden

Zwijndrecht

Wandelen in de omgeving Hoek Tassynsstraat -

Burchtsestraat om 13.30 u.

P. Covents - 03 252 71 07 of frans.degendt@skynet.be

Elke wo Okra Zwijndrecht Turnen en Volksdansen Turnzaal De Krinkel om 14 u. E. Van Raemdonck - 03 252 88 39

Elke wo Okra Zwijndrecht Hobbyclub Oud Gemeentehuis om 14 u. A. Braem - 03 252 80 51

Elke do Okra Zwijndrecht Kaarten Houtmere om 13.30 u. R. Van den Bossche - 03 252 98 38

Elke do Okra Burcht Wandelen Kerkplein Burcht om 13 u. Leon Gyselinck - 03 252 79 05

Elke do Okra Burcht Creaclub Kerkstraat 50 van 13 tot 17 u. Alice Maris - 03 252 71 16

Elke do Viva-SVV Burcht Lenigheidsoefeningen 50+ Ons Huis van 14 tot 15 u. L. Van der Heijden - 03 252 53 06 of

etienne.vercruyssen@skynet.be

Elke vr Sportdienst Zwemmen in Temse Opstappen: sporthal om 19.45

u., Idsteinlaan om 20 u. en Xella

Elke vr Okra Zwijndrecht Zangrepetitie De Regenboog om 16.30 u. M.-L. Smet - 03 253 17 29

Volwassenen 2,50 euro, kinderen tot 16 jaar 1,75 euro.

Gratis busvervoer. Sportdienst - 03 250 49 74

Elke zo WTC Zwijndrecht Zondagsrit 55/60 km Vertrek aan het station om 9 u. François Heyndrickx - 03 252 89 24

More magazines by this user
Similar magazines