21.09.2013 Views

november 2009 - t Groene Sticht

november 2009 - t Groene Sticht

november 2009 - t Groene Sticht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Winter <strong>2009</strong><br />

Blad van de bewoners van sociale<br />

woon- en werkbuurt ‘t <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong><br />

ITIS ZOOMERS:<br />

Afscheid na zes jaar<br />

<strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>.<br />

Ab Harrewijn<br />

Verbinden in plaats van<br />

verwijderen.<br />

Milieu op<br />

´t <strong>Groene</strong><br />

<strong>Sticht</strong>


foto omslag: Itis verhuist met Emmauswagen.<br />

Patrick , Roos en Isis helpen haar.<br />

Colofon<br />

Overburen is een blad van de<br />

bewoners van de sociale woon- en<br />

werkwijk ‘t <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> in<br />

Utrecht Leidscherijn.<br />

Overburen verschijnt onregelmatig<br />

en is gratis.<br />

Redactie:<br />

Joost nr. 4<br />

Patrick nr. 24<br />

Michiel nr. 31<br />

Mirjam nr. 34<br />

Verder werkten mee:<br />

Edwin nr. 7<br />

Christi nr. 25<br />

Frans nr. 30<br />

René nr. 38<br />

Itis<br />

Meer informatie en oude nummers<br />

op www.groenesticht.nl.<br />

De redactie heeft het recht om artikelen in<br />

te korten of niet te plaatsen<br />

INLOPER<br />

November<br />

vrijdag 27 <strong>november</strong><br />

Noaberbar 19.00 tot 22.00<br />

December<br />

Kerstmarkt en<br />

6e Verjaardagsfeest GS<br />

Vrijdag 11 december<br />

eten en film nr 34 18.30<br />

Donderdag 31 december<br />

Oud-en-nieuwfeest ?<br />

Januari<br />

Vrijdag 8 januari<br />

eten en film 18.30<br />

Vrijdag 29 januari<br />

Noaberbar 19.00 tot 22.00<br />

`<br />

Februari<br />

Zondag 7 februari<br />

Deadline overburen<br />

Activiteiten doorgeven ? Mail ze naar<br />

overburen@groenesticht.nl<br />

Lekker<br />

lokaal<br />

Biologische groentenpakketten<br />

in Leidsche Rijn uit Utrecht


De Bestuurstafel<br />

De afgelopen maanden hadden we als bestuur te<br />

kampen met een onderbezetting, waardoor we niet alles<br />

zo hebben kunnen doen als we dat hadden gewild. We<br />

zijn dan ook erg blij dat wij tijdens de ALV van zaterdag<br />

31 oktober drie nieuwe bestuursleden hebben mogen<br />

verwelkomen. Isaak is onze nieuwe voorzitter, Joke is<br />

contactpersoon van de Emmaus en Sjoerd<br />

vertegenwoordigt vanaf nu de kamerbewoners.<br />

We hebben afscheid genomen van Susan, die drie jaar<br />

lang, contactpersoon vanuit de Emmaus is geweest en<br />

Milan die zich ruim een jaar voor het bestuur heeft<br />

ingezet. Ina blijft nog tot maart in het bestuur om haar<br />

taken goed over te kunnen dragen. In maart zal ook<br />

Mirjam het bestuur verlaten, waardoor er dan weer een<br />

plekje vrij komt.<br />

Met het nieuwe bestuur zijn meteen de functies<br />

opnieuw verdeeld. Sabrina is de nieuwe penningmeester<br />

en Martine neemt Sabrina's secretarisfunctie over. Op<br />

korte termijn gaan we ervoor zorgen dat taken die tot<br />

nu toe aan één persoon hingen gedeeld kunnen worden.<br />

Met deze veranderingen richt het bestuur zich vol<br />

vertrouwen op het komende halfjaar.<br />

Door Mirjam<br />

groen<br />

Isaak is de nieuwe voorzitter van de woonvereniging.<br />

In deze Overburen besteden we extra aandacht aan het milieu. Op initiatief van<br />

een nieuwe werkgroep van bewoners van het <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> zijn er drie stukken<br />

geschreven die het milieu tot onderwerp hebben.<br />

Er is een interview met Luuk van Emmaus, waarin hij vertelt wat het effect van<br />

kringloopwerk is ten gunste van onze omgeving. Een stuk over de<br />

retourkerstboom blikt vooruit op de komende feestdagen. Ten slotte werpt een<br />

artikel over groene stroom een bleek lichtje op de lastige keuze tussen<br />

verschillende aanbieders van groene stroom.<br />

In het volgende nummer meer aandacht voor het milieu op ‘t <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>.


groene ondernemer<br />

“De maatschappij spiegelt zich<br />

in haar afval”


Waar gaat het naar toe?<br />

Een interview met Luuk over de goederenstromen van Emmaus<br />

Op een mooie zomermiddag is het topdrukte in de winkel. Het is te merken dat de<br />

schoolvakanties ten einde lopen. Ik strijk met Luuk neer in de woonkamer van Emmaus,<br />

waar ondanks alle bedrijvigheid een aangename rust heerst. Luuk waarschuwt me<br />

direct: er bestaan weinig harde cijfers over het recyclegehalte van de groene parel van 't<br />

<strong>Sticht</strong>. Bijna alle cijfers zijn schattingen. Als je iemand anders gevraagd zou hebben zou<br />

je andere cijfers gekregen hebben, waarschijnlijk rooskleuriger.<br />

In welk gebied worden de goederen opgehaald?<br />

Er zijn drie stromen van goederen: een container op de Stits (afvalscheidingsstation van de<br />

gemeente in De Meern), ophalen met de vrachtwagen en particuliere aanbreng. Alles bij elkaar<br />

zo'n 8 volle vrachtwagens per week. Het ophalen komt voor 50% uit de stad en voor 50% uit<br />

Leidse Rijn. Behalve in Vleuterweide worden in heel Leidsche Rijn spullen opgehaald. Emmaus<br />

Haarzuilens bedient Vleuterweide. De uitbreiding van aantal goederen en klanten houdt gelijke<br />

tred met groei van de bevolking in de Vinexwijk.<br />

welke goederen worden ingezameld?<br />

Na enig denk- en rekenwerk komt Luuk met het volgende. Ongeveer een kwart van de omzet<br />

komt uit kleingoed en een ander kwart uit meubels. Daarna volgt de kleding verkoop met een<br />

vijfde. De overige dertig procent is gelijk verdeeld over elektra, boeken en schoenen. “Deze<br />

verhouding is al enkele jaren aardig constant, hoewel de deskundigheid én hoeveelheid<br />

beschikbare vrijwilligers tijdelijk de verhouding kunnen beïnvloeden”, voegt hij eraan toe.<br />

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen spullen wegdoen?<br />

“Verhuizen, opknappen en vernieuwen van het interieur, overlijden, samenwonen en (zolder)<br />

opruimen zijn redenen die we regelmatig horen”.<br />

Hoeveel procent wordt in de winkel verkocht? En waar gaat het restant heen?<br />

Luuk gaat de productgroepen langs: Kleingoed heeft een hoge omloopsnelheid. Lekker snuffelen is<br />

een belangrijke reden om naar de winkel te komen, dus moet er steeds nieuw spul liggen. Zo'n<br />

50% van de aanvoer hiervan is niet geschikt voor verkoop. Van wat wél in de winkel belandt<br />

wordt meer dan 50% uiteindelijk niet verkocht. Wat niet verkoopt wordt keurig gescheiden<br />

(hout, aardewerk, glas, plastic, gemengd afval) afgevoerd naar het afvalscheidingsstation van de<br />

gemeente.<br />

Aan kleding moet je hoge eisen stellen. Niet alleen moet het schoon, heel en trendy zijn,<br />

maar ook merkkleding, anders verkoopt het niet. We krijgen zoveel kleding binnen, dat we het<br />

niet allemaal met de beschikbare vrijwilligers kunnen sorteren. Een deel gaat ongesorteerd naar<br />

een opkoper uit Tilburg. Tien procent van het totale kledingaanbod belandt uiteindelijk in de<br />

winkel, waarvan uiteindelijk de helft wordt verkocht, het onverkochte deel gaat ook naar de<br />

opkoper. Om de 3 weken wordt het overschot door hem opgehaald, zo'n 3000 kilo!<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 5


OVER<br />

BUREN<br />

Winter <strong>2009</strong> / 6<br />

In Tilburg wordt de kleding dan opnieuw gesorteerd en vindt zijn weg als lap- of poetsdoeken,<br />

vulling voor bijvoorbeeld autostoelen, of als kleding naar voormalige oorlogsgebieden en Afrika.<br />

Op dit moment gaat veel naar Irak. Het deel dat niet bruikbaar is gaat naar de<br />

vuilverbrandingsinstallatie.<br />

Ook het schoenenassortiment wordt zeer kritisch gekeurd op design en slijtage. Minder<br />

dan de helft is geschikt voor de verkoop. Uiteindelijk wordt er 10% verkocht. Verder volgt de<br />

afgedankte schoen dezelfde route als kleding.<br />

Verreweg de meeste meubels worden met de eigen vrachtwagen opgehaald. Al bij de<br />

klant thuis vindt de eerste selectie plaats: het spul moet er bijna als nieuw uit zien, bekleding mag<br />

niet verschoten zijn, geen kras of deuk. Wat uiteindelijk meegenomen wordt komt in de winkel<br />

terecht. Zo'n 75 % daarvan wordt verkocht. Per week wordt een aanhanger vol resthout<br />

afgevoerd naar het afvalscheidingstation: de Stits.<br />

Wat electrische apparaten betreft heeft Emmaus een inzamelingsregeling. Ook als het<br />

stuk is neemt Emmaus alle wit- en bruingoed mee. Hiervoor krijgt Emmaus een vergoeding vanuit<br />

de pot verwijderingsbijdragen. Uiteindelijk gaat van al het opgehaalde electra 20% de winkel in,<br />

waarvan 60% uiteindelijk wordt verkocht . Voordat het restant per container wordt afgevoerd,<br />

komen er nog opkopers langs die strijkijzers, televisies en audio-apparatuur uitzoeken voor de<br />

export.<br />

Oud ijzer van bijvoorbeeld wasmachines wordt apart ingezameld en verkocht, snoeren worden<br />

afgeknipt en het koperdraad per kilo verkocht. De Retourbalie schenkt ons hun ingezamelde<br />

aluminium. Wij verkopen dit en krijgen een kiloprijs die erg schommelt, momenteel zo'n 40 cent.<br />

Inkt-cartridges en oude mobieltjes worden geschonken aan stichting AAP die met de opbrengst<br />

ervan apen opvangt.<br />

De boekenafdeling doet het heel goed en is populair bij onze klanten. Er komen per dag<br />

zo'n7a8dozen met boeken binnen. Driekwart daarvan gaat de winkel in. Boeken die vies of<br />

kapot zijn en boeken met te specifieke (waar te weinig publiek voor is) of met achterhaalde<br />

informatie gaan weg. De boekenexperts denken dat zo'n 70 a 80 % van ons winkelaanbod<br />

verkocht wordt. Het oud papier brengt na aftrek van transportkosten niets op.<br />

Tot slot wil ik de top vijf van niet-verkochte spullen weten.<br />

Teruglopend naar de winkel wijst Luuk ze aan: kinderwagens, fitnessaparatuur, TV zonder<br />

flatscreen, knuffeldieren, oude computers en -accessoires . Het geeft een goed gevoel om spullen<br />

een nieuw leven te geven zegt Luuk. Ik zou wensen dat we niet zoveel dingen willen hebben,<br />

maar het is een illusie om te denken dat te kunnen veranderen. Wat verkoopbaar is, is een<br />

afspiegeling van de samenleving waarin we leven. Hier zijn televisies zonder afstandbediening niet<br />

meer te verkopen en alles moet trendy merkspul zijn, anders verkoopt het niet. En<br />

fitnessapparatuur, bijvoorbeeld, wordt in het nieuwe jaar nieuw aangeschaft met het goede<br />

voornemen om de extra kilo's gewicht kwijt te raken. Als het na een tijdje thuis weer overbodig is<br />

geworden, belandt het bij Emmaus. Het verkoopt tweedehands niet! In bijvoorbeeld India wordt<br />

bijna alles hergebruikt.<br />

Volgens de branchevereniging voor kringloopbedrijven BKR<br />

zorgt elke ton opgehaalde kringloopgoederen voor een ton<br />

minder CO2-uitstoot. Tel uit onze winst. Opnieuw onder de<br />

indruk van dit bedrijf – op loopafstand van mijn huis - dat met<br />

glans de duurzame meetlat doorstaat, been ik de zaak weer uit.<br />

Door René


KORT NIEUWS<br />

Vrouw Holle<br />

Rebecca heeft haar kussen uitgeklopt<br />

en van haar balkon naar beneden<br />

laten vallen. Eerst belandde het<br />

oranje pakket bij Jan en Krijna op het<br />

terras. Eenmaal aangebeld bleek het<br />

kussen op de stroom de wijk te<br />

nemen. Met een hark en lieslaarzen<br />

wist Rebecca het kussen aan land te<br />

halen.<br />

Mededelingenbord<br />

De werkgroep publiciteit vindt het<br />

jammer dat ons mooie mededelingenbord<br />

(tussen winkel en woonhuis<br />

van Emmaus) zo weinig gebruikt<br />

wordt voor oproepjes en mededelingen.<br />

De werkgroep denkt dat het<br />

niet zelf direct kunnen ophangen van<br />

kopij de drempel te hoog maakt.<br />

Om het gebruik te stimuleren gaat de<br />

werkgroep het bord meer inrichten<br />

als 'prikbord': het slot gaat ervan af,<br />

en via handgrepen is de kast makkelijk<br />

te openen om je mededeling op te<br />

hangen.<br />

Natuurlijk houdt de<br />

werkgroep wel een beetje in de<br />

gaten wat er wordt opgehangen, en<br />

verwijderen we indien nodig verlopen<br />

mededelingen.<br />

Maak gebruik van deze<br />

mogelijkheid om je buren te bereiken!<br />

Naar een duurzamer<br />

<strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong><br />

Een actieplan voor een duurzamer<br />

<strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> is op de algemene<br />

ledenvergadering van 29 oktober<br />

gepresenteerd. Het plan is gebaseerd<br />

op de volgende peilers:<br />

- gebruik zo min mogelijk energie<br />

- gebruik energie die duurzaam is<br />

- als je toch brandstof gebruikt, doe<br />

het zo efficiënt mogelijk<br />

- maak gebruik van technische<br />

innovaties.<br />

Maar het gaat ook om gedragsverandering.<br />

Zo’n verandering gaat stap<br />

voor stap. Iedereen kan op zijn eigen<br />

manier meedoen. Het actieplan sluit<br />

aan bij de groene tips van het<br />

zomerfeest <strong>2009</strong> en bij al bestaande<br />

activiteiten in de wijk.<br />

ALV vegetarisch<br />

Op de ALV viel de eerste groene<br />

afspraak te beluisteren. Want van de<br />

nood (te weinig vegetarische<br />

ingrediënten bij de warme maaltijd)<br />

werd een deugd gemaakt: vanaf nu<br />

zal de gezamenlijke maaltijd op een<br />

ALV vegetarisch zijn.<br />

Film en eten<br />

Sinds de aankondiging in de laatste<br />

Overburen is er een nieuw bewoners-initiatief<br />

op ‘t <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>:<br />

“film en eten”. Mirjam en Marieke<br />

namen het initiatief voor de eerste<br />

bijeenkomst. Er werd samen gegeten<br />

en aansluitend een speelfilm gedraaid.<br />

Het was een succes en het stokje<br />

werd doorgegeven aan de volgende<br />

gastheren.<br />

Wie dat wil kan aanhaken op<br />

de eerst volgende en inmiddels derde<br />

avond, op vrijdag 11 december.<br />

Zo'n zin in plakken ….<br />

Blij verrast door zoveel originaliteit<br />

komen we aan het einde van de<br />

herfstvakantie in het donker het<br />

terrein oprijden. Wat een creativiteit,<br />

een tentoonstelling in de buitenlucht.<br />

Het schreeuwt om aandacht.<br />

Het houdt ons buurtje levendig en<br />

humoristisch. Je kunt het met je<br />

buren weer ergens over hebben.<br />

Navraag bij de redactie over het<br />

motief van deze golf van publiciteit,<br />

komt er een verrassend antwoord.<br />

“ik had weer zo'n zin in plakken en<br />

zocht een aanleiding”, reageert Joost.<br />

Ik hoop dat meer bewoners weer<br />

eens uiting geven aan hun “linkse<br />

verleden”. Dat beloofd nog wat :<br />

zitacties op het plein, stille tochten,<br />

spandoeken, etc<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 7


Nieuwe & oude<br />

&BEWONERS<br />

OVER<br />

BUREN<br />

Emmaus bewoners gekomen en gegaan<br />

Gegaan:<br />

Ria is na een korte logeerperiode bij Emmaus in<br />

Tegelen verhuisd naar Emmaus Haarzuilens. Ze heeft 4<br />

jaar bij Emmaus gewoond, en was –naast redactielid<br />

voor de Overburen- altijd aanwezig als er iets gezelligs<br />

te doen was op 't <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>. Jozé is verhuisd naar<br />

Eindhoven.<br />

Gekomen:<br />

Bij het ter perse gaan van dit nummer zaten ze nog<br />

niet in hun hokken, maar Emmaus schijnt een aantal<br />

kippen te hebben geadopteerd.<br />

bewoners appartementen<br />

Mirjam is van de jongerenwoning verhuisd naar de<br />

vrijgekomen woning van Itis [zie hiernaast]. Ze is er<br />

gaan samenwonen met David. Hij is al geen<br />

onbekende meer in de wijk.<br />

Rebecca is samen gaan wonen met Arnoud.<br />

Ze verwachten een tweeling.<br />

Jongeren woningen<br />

In oktober is Yuri Villa Rikkers (22) op 19a komen<br />

wonen. Yuri is een klasgenoot van Laurens, die op<br />

nummer 19 woont. Yuri studeert Algemene<br />

Taalwetenschappen aan de UU. Hij doet aan<br />

kickboxen (dat is goed voor de frustratie), waar hij<br />

veel energie uit haalt.hij gaat binnenkort op de fiets<br />

naar India.<br />

Tijdens de koffie bij Mirjam werd hij<br />

aangezien als een van de koks van De &Hoge Weide. Hij<br />

geeft aan dat hij nog niet veel van 't <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong><br />

weet, maar het wel een goed initiatief vindt.<br />

Voor de vrijgekomen kamer van Mirjam<br />

hebben Sjoerd en Barbara een nieuwe huisgenoot<br />

gevonden: Simone.<br />

Winter <strong>2009</strong> / 8<br />

DAG<br />

BUREN<br />

Zes jaar <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>;<br />

zomaar wat ervaringen en<br />

herinneringen….<br />

In de woningkrant las ik een stukje over de plannen voor<br />

het bouwen van sociale huurwoningen op 't <strong>Groene</strong><br />

<strong>Sticht</strong>. Ik moest meteen aan een vriendin van mij denken<br />

die wel belangstelling had voor het wonen met anderen<br />

en vrijwilligerswerk deed in het Smulhuis (eethuis voor<br />

dak- en thuislozen). Eigenlijk meer voor de gezelligheid<br />

ging ik met haar mee naar de voorlichting in het<br />

Informatiecentrum van Leidsche Rijn. Daar hoorden wij<br />

Nico Ooms en Jan van Dam enthousiast vertellen over<br />

het project. Uiteindelijk besloot zij de stap niet te<br />

wagen, maar ik wel.<br />

Ruim een jaar later waren de woningen klaar en kon het<br />

pionieren beginnen. Ik herinner me het gevoel van<br />

opwinding bij de eerste ontmoetingen en bij alles wat<br />

langzamerhand in gebruik werd genomen: het restaurant,<br />

de Emmauswinkel, de meubelwerkplaats in de silo,<br />

de tuin die tot leven begon te komen…<br />

Samen met een aantal anderen startten we de stiltewerkgroep.<br />

Wij wilden een plek creëren voor regeneratie<br />

en bezinning – juist naast de inspanning om van 't<br />

<strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> een kloppend hart te maken. Dat mondde<br />

uit in meditatieavonden die ik verzorgde in een ruimte<br />

boven het restaurant, met uitzicht op de idyllische tuin.<br />

Het gevoel van pionieren was daarin voor mij sterk<br />

aanwezig; er was nog maar zo weinig aan activiteiten in<br />

Leidsche Rijn en ik startte ermee zonder veel ervaring.<br />

Maar het werden mooie avonden en ze werden goed<br />

ontvangen. De gezelligheid van de gesprekken bij het<br />

kopje thee achteraf met mensen op en buiten ons erf<br />

zijn me ook bijgebleven<br />

Na enige tijd bleek de belangstelling voor een stilteplek<br />

af te nemen en kwam er ruimte voor een ander initiatief:<br />

vrijwilligerswerk bij Emmaus. Ik vond het erg inspirerend<br />

om mensen te leren kennen met zo'n heel andere<br />

achtergrond dan ik. Mensen die vaak minder de wind<br />

mee hadden gehad. Ik deed er van alles: het sorteren of


inruimen van goederen, het kleden van de paspoppen,<br />

kassadienst, wat klusjes op het kantoor. Het<br />

meest boeiend vond ik echter nog de onverwachte<br />

gesprekken. Zomaar op de werkvloer, in de pauze of<br />

een enkele maal gearrangeerd. Het was mooi om<br />

soms alleen maar te luisteren of mee te leven.<br />

Door de plotselinge ziekte van Gemma nam ik van<br />

haar de attentiewerkgroep over. Ik wist van te voren<br />

niet dat het zo'n intensief jaar zou worden voor haar,<br />

maar ook voor een aantal andere buren. Ook daar<br />

merkte ik hoe enorm gewaardeerd het wordt als je<br />

belangstelling toont in welke situatie dan ook. Daarin<br />

heb ik wat meer mijn eigen schroom leren overwinnen.<br />

Vaak gewoon m'n eerste impuls volgen om even<br />

langs te gaan bleek goed te werken en de ander gaf<br />

vanzelf wel zijn/haar grens aan.<br />

Er is nog veel meer te vermelden, zoals de eetgroep<br />

met wie we elke maand samenkwamen en zelfs<br />

enkele meerdaagse uitstapjes maakten (wie doet dat<br />

met zijn buren?) Verder de vriendschappen die<br />

ontstonden, veel wandelingen door de buurt eerst<br />

met mijn hond maar ook met buren. Er waren ook<br />

moeilijke momenten waarin ik mijn buren niet begreep of<br />

heel andere ideeën had. Op dat moment niet leuk en<br />

vooral lastig, maar ook dat is samenleven en groeien.<br />

Ik vind het jammer om die unieke plek in Utrecht te<br />

verlaten waar de droom van een 'groene dominee' vorm<br />

kreeg door gewone mensen met vernieuwende ideeën en<br />

het hart op de goede plek. Wat is het boeiend om meer<br />

betrokken te zijn bij de mensen en dingen om me heen.<br />

Het houdt me levend en vitaal.<br />

Ik heb afscheid genomen van iets dat me dierbaar is, maar<br />

ik heb geproefd van een vorm van samenleven die me<br />

aanspreekt. Samen met Toine, mijn partner, ga ik hier in<br />

Eindhoven zoeken naar wegen om dat hier ook verder te<br />

leven.<br />

Op tafel staat nog de herinnering aan mijn afscheid op de<br />

laatste ALV… een enorme veelkleurige bos bloemen van<br />

alle soorten… bijzonder dat 't zo goed mengt!<br />

Bedankt voor jullie Naoberschap; ik kom graag nog eens<br />

buurten!<br />

door Itis<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 9


GS staat voor Groen<br />

Gewetensvol kiezen is moeilijk, maar gedachteloos<br />

consumeren is zonde. Dat vindt een aantal<br />

bewoners van ´t <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>. Zij vormen<br />

daarom de nieuwe milieuwerkgroep.<br />

De milieuwerkgroep had bij haar start een droom over<br />

groene stroom. Een droom waarin alle bewoners van de<br />

buurt hun lampjes laten branden op duurzaam<br />

geproduceerde elektriciteit. Stroom die is opgewekt<br />

zonder fossiele brandstof, stroom die ons milieu gezond<br />

houdt.<br />

Onmiddellijk hebben de leden van de werkgroep<br />

iedereen verteld over hun droom. Ze hoopten dat hun<br />

droom dan uit zou komen, maar bij een aantal buren<br />

staat er een obstakel tussen droom en daad. Zij willen<br />

eerst meer weten, voordat ze overschakelen. Niet alle<br />

buren hebben daardoor hun keuze voor groene stroom<br />

kunnen maken. Helaas is er veel informatie beschikbaar<br />

over stroom. Wie zich gaat verdiepen loopt het risico in<br />

een apathische besluiteloosheid vast te lopen.<br />

<strong>Groene</strong> stroom is er in verschillende soorten van<br />

verschillende aanbieders tegen verschillende<br />

voorwaarden en verschillende prijzen. Er is stroom uit<br />

wind en water, zon en biomassa: elk met hun eigen<br />

milieubelasting en sociale gevolgen. Elke leverancier stelt<br />

zijn pakketje stroom anders samen. Het stroometiket is<br />

een soort ingrediëntenlijstje met E-nummers.<br />

Hoe licht- of donkergroen is waterkracht, als er<br />

dammen voor moeten worden gebouwd? Is biomassa<br />

verbranden wel milieuvriendelijk? Wieken van<br />

windmolens doden vogels en de productie van<br />

zonnecellen is niet klimaat-neutraal. Een discussie over<br />

groene stroom kan een boeiend familiespel opleveren,<br />

dat langer duurt dan een potje monopoly. De tip van de<br />

werkgroep is: zorg dat er iemand wint, spreek desnoods<br />

een eindtijd af. Je kunt je bij je keuze laten leiden door je<br />

eigen voorkeur. Als dat niet lukt volg je “het milieukeur”<br />

dat een aantal stroomproducenten heeft.


e Stroom<br />

Een<br />

paar webpagina's helpen je bij je keuze. Zeer<br />

informatief is www.groenestroomjagraag.nl. Aanbieder<br />

Greenchoice komt er daar goed vanaf. Wanneer je<br />

vooral op de centen wilt letten is www.energieprijzen.nl<br />

een bron van informatie. Vul je verbruik en je postcode<br />

in en je krijgt een lijstje producenten, de sterretjes geven<br />

de groenheid van de producent aan. www.consuwijzer.nl<br />

is wat complex en maakt een nauwkeurige vergelijking<br />

mogelijk. En dan zijn er nog www.energievergelijken.nl<br />

en www.energieleveranciers.nl.<br />

Wanneer je er even voor gaat zitten is een passende<br />

keuze mogelijk. Het overstappen is niet veel werk en er<br />

is zelfs een site die je binnen twee werkdagen<br />

informeert wanneer jouw oude contract afloopt. Zoals<br />

gezegd: gedachteloos consumeren is zonde en kiezen is<br />

mogelijk. Help de droom waar te maken en handel!<br />

door Joost<br />

groene stroom<br />

Hoeveel <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> bewoners<br />

hebben groene stroom? De laatste<br />

peiling is gedaan tijdens de algemene<br />

ledenvergadering van zaterdag 31<br />

oktober. Er waren toen14 groene<br />

stroom gebruikers. Van 34 bewoners<br />

was het nog niet duidelijk welke<br />

soort stroom zij gebruiken. Tot nu<br />

toe staat de meter op 33% groene<br />

gebruikers!<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 11


OVER<br />

BUREN<br />

WADI<br />

Het woord wadi komt uit<br />

het Arabisch. Het betekent:<br />

(droogvallende) rivierbedding.<br />

In Leidsche Rijn wordt<br />

ermee bedoeld een systeem<br />

om hemelwater op te<br />

vangen, te zuiveren en te<br />

lozen op het oppervlaktewater.<br />

Er wordt zo voorkomen dat<br />

schoon water in het riool verdwijnt.<br />

Ze zien eruit als ondiepe geulen, maar zijn heel verschillend<br />

van grootte, soms maar 10 meter lang, maar ook wel<br />

honderden meters, soms heel smal, maar soms ook vrij<br />

breed. Om de waterzuiverende werking te kunnen<br />

uitoefenen is de grond vervangen door zand. Ze zijn<br />

ingezaaid met gras en worden door de gemeente als<br />

gazon beheerd. Wegens de arme grond kunnen ze er in<br />

de zomer bij langdurige droogte nogal dor uitzien.<br />

Op het <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong> zijn 2 wadi's. Als je naar het<br />

winkelcentrum loopt, passeer je bij de uitgang een<br />

notenbomenbosje. Tussen de bomen zie je de ondiepte<br />

van de wadi. Een boom is abusievelijk in het schrale,<br />

ondiepe gedeelte geplant. Die doet het dan ook niet zo<br />

goed. De andere wadi ligt voor het oostelijke appartementengebouw.<br />

Ook 'onze' wadi's werden door de<br />

gemeente wekelijks gemaaid, de notenbomenwadi nog<br />

steeds.<br />

Op een zeker moment was er bij mijn voormalige<br />

werkgever wat plantmateriaal over: geoorde wilg, grauwe<br />

wilg en lijsterbes. Ik heb daarvan wat uitgeplant op de<br />

randen. Dat gaf de wadi meteen een veel minder saai<br />

aanzien en inspireerde tot nadenken over verdere<br />

ontwikkeling. Het droge, zanderige karakter vroeg om<br />

een begroeiing die zich daar thuis voelt: struiken die<br />

gedijen in de duinen of elders op schrale grond. Zo<br />

werden de randen diverser door toevoeging van gaspeldoorn,<br />

kardinaalsmutsen, vlinderstruiken, bremsoorten,<br />

liguster, veldesdoorn, egelantier en duinroos (zwarte<br />

bottels), duindoorn, jeneverbes, rozemarijn en lavendel,<br />

ganzerik en zuurbes. Er werden ook twee doorwaadbare<br />

Winter <strong>2009</strong> / 12<br />

plaatsen met stapstenen gemarkeerd. Het lage middengedeelte<br />

bleef onbeplant en werd nog door de gemeente<br />

als gazon gemaaid.<br />

Drie jaar geleden sloten we met de gemeente een<br />

beheersovereenkomst voor het onderhoud van het groen,<br />

dus ook van de wadi. We gaven daarbij aan dat we de<br />

middenstrook niet meer wekelijks wilden maaien, maar<br />

veel minder vaak (een of twee keer per jaar) om te zien<br />

hoe dat gedeelte zich zou ontwikkelen. Tot onze verrassing<br />

liep de grasgroei heel sterk terug ten gunste van een<br />

behoorlijk gevarieerde kruidenbegroeiing. Al snel vond je<br />

er paardenbloemen, klaversoorten, fijnstraal, duizendblad,<br />

slangenkruid, teunisbloem, havikskruid. De eerste jaren<br />

bleek een maaibeurt per jaar voldoende, dit jaar lijkt dat<br />

zelfs niet nodig.<br />

In de winter worden de struiken aan de rand zodanig<br />

gesnoeid dat het huidige beeld in stand blijft. De verschillende<br />

wensen van de aanwonenden ten aanzien van de<br />

transparantie zorgden ervoor dat spelenderwijs een<br />

natuurlijke variatie in struikdichtheid is ontstaan.<br />

De afgelopen winter zijn de vlinderstruiken maar licht<br />

gesnoeid, hetgeen dit jaar heel veel bloemen en heel veel<br />

vlinders en een heel geurige julimaand heeft opgeleverd.<br />

Het zou kunnen dat er zich op de kop van de wadi een<br />

vlinderstruikenbosje gaat ontwikkelen.<br />

Mij heeft de natuurlijke potentie van de wadi verrast. Ik<br />

hoop dat ook elders in Leidse Rijn meer wadi's tot bloei<br />

zullen komen.<br />

door Martin


groene kerstboom<br />

De groenste<br />

huur je!<br />

Wat is er kerstiger dan de geur van dennenhars en<br />

naalden in de vloerbedekking? Toch is intussen<br />

meer dan de helft van de Nederlandse kerstbomen<br />

een kunstkerstboom. Beter voor het milieu,<br />

zeggen veel aanhangers van de nepboom. Nee,<br />

echt is altijd duurzamer, zeggen de natuurliefhebbers.<br />

Wie heeft er gelijk? Allebei, zegt Milieu<br />

Centraal.<br />

Op het eerste gezicht lijken kunstbomen veel beroerder<br />

voor het milieu. Ze komen meestal<br />

uit China en leggen dus heel wat<br />

vervuilende vliegkilometers af. Ze<br />

bestaan uit ijzer en de kunststoffen<br />

polypropeen en pvc, die al<br />

jarenlang in een slechte reuk staan.<br />

Ook letterlijk: nepbomen stinken.<br />

De kunststoffen geven milieuproblemen<br />

bij het storten, verbranden of<br />

recyclen.Tenslotte zijn de brandvertragers<br />

in duurdere nepkerstbomen<br />

ook niet echt gezond.<br />

Dan de andere kant van de medaille.<br />

De productie van polypropyleen<br />

kost relatief weinig energie. En met dat pvc valt het wel<br />

mee: alleen de naalden (7 procent van de boom) zijn<br />

ervan gemaakt. De takken bestaan uit ijzer, dat grotendeels<br />

wordt teruggewonnen en hergebruikt. En als de<br />

kunstbomen netjes in vuilverbrandingsinstallaties worden<br />

verbrand, worden giftige stoffen afgevangen en komen<br />

ze niet in het milieu terecht. Daarnaast zijn de kunstbomen<br />

goedkoop en volop aanwezig bij Emmaus.<br />

Dan echte bomen. Belangrijkste punt: hout is in<br />

tegenstelling tot olie een hernieuwbare grondstof. Wel<br />

komen de meeste kerstbomen uit monocultuur-<br />

productiebossen in Duitsland, België en Scandinavië,<br />

waar ze kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen<br />

krijgen om snel te groeien. Dat valt mee, vergeleken met<br />

andere landbouwgewassen. De 'afvalfase' van echte<br />

bomen kan erg gezellig zijn, gezien de vreugdevuren met<br />

oud en nieuw. Wel vervuilend vanwege de onvolledige<br />

verbranding. Beter is het als de gemeente ze 'officieel'<br />

laat verbranden of versnipperen tot duurzame bodembedekker.<br />

Dat nepbomen toch ongeveer even groen<br />

zijn als echte bomen, komt door de<br />

levensduur. Hoe korter producten<br />

meegaan, hoe hoger de milieubelasting.<br />

Nepbomen gaan gemiddeld tien jaar mee,<br />

'echte' kerstbomen worden na een paar<br />

weken gebruik afgedankt.<br />

Een boom met een kluit dan? Goed idee,<br />

als dat een boom is die daadwerkelijk in<br />

een pot is gekweekt en waarvan de<br />

wortels niet zijn afgehakt, want anders<br />

legt de boom alsnog het loodje. En je<br />

moet hem in de tuin wel goed verzorgen.<br />

Zo komen we uiteindelijk bij de beste milieukeuze als de<br />

kerstgeur je lief is: huur een boom! Diverse kwekerijen<br />

hebben biologische 'adoptie'-kerstbomen, die zonder<br />

kunstmest of bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Je 'huurt'<br />

ze, betaalt statiegeld en brengt ze na gebruik terug,<br />

zodat ze verder kunnen groeien: 90 procent van de<br />

bomen kan zo jaren worden hergebruikt. In Utrecht<br />

werden vorig jaar 680 kerstbomen verhuurd.<br />

Let op je brievenbus voor de 'retourkerstbomen' actie in<br />

december!<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 13


OVER<br />

BUREN<br />

Ideele<br />

voor mensen die er uit<br />

Winter <strong>2009</strong> / 14<br />

praktische motieven<br />

kiezen<br />

of<br />

voor en mensen die<br />

weinig te kiezen hebben<br />

Ab harrewijn<br />

In gelul kan je niet wonen!<br />

een gedachte aan Ab<br />

Welke<br />

politieke partij wordt de grootste van het land? In 2011 zijn er<br />

verkiezingen en dan zullen we het weten. Volgens opiniepeilers zal het<br />

erom spannen: Geert Wilders scoort het best met zijn PVV, maar hij voelt<br />

de hete adem van Alexander Pechtolds D66 in de nek. Beide heren staan<br />

vooral bekend om hun verbale kwaliteiten en weten de kiezers daarmee<br />

te imponeren, Pechtold over links en Wilders over rechts. Soms gaan ze<br />

daarin zo ver, dat ze zich moeten verantwoorden voor de rechter. Deze<br />

week viel de beurt aan Pechtold. Hij werd door “<strong>Sticht</strong>ing Vrienden van<br />

Pim Fortuyn” voor de rechter gesleept omdat hij zijn opponent Wilders<br />

een racist noemde. Eerder dit jaar werd Wilders aangeklaagd.<br />

Het op de spits drijven van discussies betaalt zich tegenwoordig<br />

makkelijk uit in succes bij de kiezers. Dat hebben we vooral gezien bij<br />

Pim Fortuyn in 2002. Wilders en Pechtold deden het recentelijk<br />

uitstekend bij de Europese verkiezingen. De vraag is echter of dergelijke<br />

politici hun welsprekendheid ook weten om te zetten in concrete<br />

resultaten. Zijn het wel goede bestuurders?<br />

Fortuyn heeft zich nooit kunnen bewijzen. Pechtold bakte er als minister<br />

van bestuurlijke vernieuwing weinig van. En van Wilders kennen we<br />

eigenlijk alleen zijn grote mond en zijn wilde provocaties.<br />

Maar waar moeten we als kiezer dan vooral op letten? Welke politicus<br />

verdient onze stem? PvdA'ers spreken graag over het Jan Schaefer-type,<br />

vooral als hun partij er slecht voorstaat in de peilingen. Jan Schaefer<br />

(1940-1994) was in de jaren '70 en '80 PvdA-kamerlid, staatssecretaris<br />

en een buitengewoon succesvol wethouder woningzaken in Amsterdam.<br />

Zijn pragmatisme en zijn improvisatietalent worden nog steeds geroemd,<br />

in en buiten PvdA-kringen. “In gelul kan je niet wonen”, was een<br />

typerende uitspraak van Schaefer.<br />

Een uitspraak die zo van Ab Harrewijn had kunnen zijn. Harrewijns<br />

kwaliteiten lagen vooral achter de schermen. Zijn imposante netwerk<br />

benutte hij juist om mensen te verbinden, niet ze van elkaar te<br />

verwijderen. In gesprek met iedereen, van dakloze tot minister, zoals Paul<br />

Rosenmöller het uitdrukte. Hoewel succesvol als 'makelaar' voor de<br />

buitengesloten onderkant van onze samenleving, Harrewijns optreden<br />

achter de schermen had ook een keerzijde: hij was vrijwel onzichtbaar<br />

voor de kiezers.<br />

In mei 2002 overleed de pas 47-jarige Harrewijn plotseling. Hij bezweek<br />

aan een herseninfarct, een week na de moord op Fortuyn.<br />

Het verschil in aandacht was goed zichtbaar: terwijl de dagbladen vol<br />

stonden over Fortuyn, verscheen Harrewijns in memoriam daags na zijn<br />

overlijden pas op pagina vijf van De Volkskrant. Ab Harrewijn overleed<br />

voor het grote publiek onopgemerkt.<br />

Door Edwin


Frans’ UFO<br />

Met de Utregse Frisbee Organisatie (UFO)<br />

speelde Frans (nummer 30) in Londen op het<br />

Europees Kampioenschap ultimate frisbee.<br />

Voor dit spel heb je nodig: een lang en smal veld, 2<br />

teams van 7 spelers en natuurlijk een frisbee! Het is de<br />

bedoeling om de frisbee over te gooien met je team en<br />

uiteindelijk in het eindvak te vangen aan de andere kant<br />

van het veld. De tegenstander probeert te verhinderen<br />

dat dit lukt door bijvoorbeeld de frisbee eerder uit de<br />

lucht te plukken. Ook wind en regen maken het gooien<br />

van de frisbee naar vrij rennende spelers uitdagender,<br />

maar in Londen zou het 4 dagen droog en vrijwel<br />

windstil blijven.<br />

We begonnen het EK in een poule bij de laagste 6 van 42<br />

teams, omdat we eerder op een ranking tournooi erg<br />

veel hadden verloren. We deden het goed in deze<br />

poule,waardoor we een overgangswedstrijd mochten<br />

spelen om naar de middelste groep te gaan. Het was de<br />

derde dag, iedereen voelde de eerdere dagen rennen al<br />

in de benen en om 9 uur traden we aan tegen een<br />

Deens team. Enigszins onder indruk van hun harde<br />

gejuich en geschreeuw kwamen we achter te staan (8-<br />

6). Toch speelden we goed geconcentreerd en maakten<br />

nauwelijks fouten. Dat deden zij wel en dus kregen we<br />

een kleine voorsprong! De Deense luidruchtigheid<br />

verstomde en we drukten door: we wonnen met 12-15!<br />

We gingen omhoog! Een geweldige overwinning op toch<br />

zo'n goed Deens team, ik kreeg er kippenvel van!<br />

Door deze overwinning konden we laten zien dat onze<br />

ranking bij de onderste 6 echt niet goed was door nog<br />

een pot te winnen. Zo werden we 30e van 42 goede<br />

frisbee teams. De strijd om de titel was tussen<br />

Scandinavische en Engelse teams. Uiteindelijk was de<br />

Engelse teamspirit en wellicht het thuisvoordeel<br />

doorslaggevend: Chevron uit Manchester won het<br />

tournooi!<br />

door Frans<br />

OVER<br />

BUREN Winter <strong>2009</strong> / 15


Belangrijke telefoonnummers<br />

Alle meldingen van klachten en incidenten binnen 't <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong><br />

worden in behandeling genomen en geregistreerd door de deelnemende organisaties.<br />

Emmaus Parkwijk winkel: Frank van Beuningen 030 - 2342850<br />

Emmaus Parkwijk wonen: Luuk van Wingerden 030 - 2342850<br />

Restaurant de Hoge Weide: Theo Veenstra 030 - 6702100<br />

Werkplaats Remake: Jeroen van Donselaar 06 - 13744331<br />

Gastenverblijf NoiZ : Frank Geppaart<br />

030 - 2517280<br />

Klus OK: Peter Arntz 030 - 8789547<br />

<strong>Sticht</strong>ing 't <strong>Groene</strong> <strong>Sticht</strong>: Nico Ooms 06 - 20241903<br />

BUREN<br />

OVER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!