25.09.2013 Views

folder - Hormann.be

folder - Hormann.be

folder - Hormann.be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nieuwe motieven in glad aluminium of voor vulling door de klant<br />

Parkeergaragedeur ET 500<br />

Robuust en duurzaam met vele vormgevingsmogelijkheden


Vullingsvarianten 4-5<br />

Kwaliteit tot in elk detail 6-7<br />

Zij- en loopdeur 8<br />

Benodigde ruimte 9<br />

Maat<strong>be</strong>reik 10-11<br />

Aandrijvingen 12-13<br />

Toe<strong>be</strong>horen 14-15<br />

ET 500 – Soepel lopend en onderhoudsvrij<br />

Optimaal rendement, duurzame functieveiligheid<br />

en geruisarme deurloop, ook bij hoge frequentie, zijn de<br />

opvallende kenmerken van de ET 500.<br />

De vrijwel onderhoudsvrije deurconstructie opent en sluit zeer<br />

soepel en veilig door de slijtvaste tegengewichttechniek.<br />

Voor parkeergarages met:<br />

Maximaal 50 parkeerplaatsen, aandrijving SupraMatic H.<br />

Meer dan 50 parkeerplaatsen, de ITO 400.<br />

De voordelen in één oogopslag<br />

• Zeer rustige, geruisarme deurloop.<br />

• Geteste eenheid van deur en deuraandrijving.<br />

Lange levensduur. Hoge <strong>be</strong>dieningsveiligheid.<br />

• Deurconstructie ontworpen voor minstens<br />

250.000 deurcycli<br />

• Geringe lateihoogte.<br />

Voor inbouwsituaties zonder latei en zijdelingse<br />

aanslagen is optioneel een kozijnomraming<br />

leverbaar.<br />

• Deurblad verzinkt en voorzien van poedergrondverf<br />

in RAL 9006, andere RAL-kleuren op aanvraag.<br />

• Minimaal uitzwenken van het deurblad.<br />

• Dub<strong>be</strong>le ka<strong>be</strong>ls en tegengewichttechniek.<br />

• Kogelgelagerde kunststofrollen.<br />

• Ook leverbaar met loop- en zijdeur<br />

Door de auteurswet <strong>be</strong>schermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk<br />

is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen<br />

voor<strong>be</strong>houden.<br />

De afge<strong>be</strong>elde deuren tonen gedeeltelijk speciale uitvoeringen<br />

waarvoor in afzonderlijke gevallen eventueel goedkeuring nodig is.<br />

3


Economische totaaloplossing in vele designs<br />

Vullingsvarianten<br />

Geperforeerde<br />

plaat rond.<br />

Ventilatiedoorlaat 45%<br />

van het vullingsvlak.<br />

4<br />

Geperforeerde plaat<br />

Motief 412, rond<br />

Motief 413, vierkant<br />

De basisuitvoering met de <strong>be</strong>ste<br />

ventilatiedoorlaat is in twee versies<br />

leverbaar.<br />

Max. deurbreedte 6000 mm.<br />

Geperforeerde<br />

plaat vierkant.<br />

Ventilatiedoorlaat 45%<br />

van het vullingsvlak.<br />

Vlakke aluminium plaat<br />

Motief 420 // NIEUW<br />

De vulling met binnenliggende<br />

vlakke aluminium plaat is verkrijgbaar<br />

in een plaatdikte van 2 mm.<br />

Max. deurbreedte 6000 mm.<br />

Vlakke<br />

aluminium plaat


Flexibiliteit in vorm en afmeting<br />

Paneel met ventilatierooster.<br />

Ventilatiedoorlaat 40 cm 2 /rooster.<br />

Panelen<br />

Motief 480<br />

De varia<strong>be</strong>le panelenuitvoering<br />

(42 mm) heeft hetzelfde aanzicht als<br />

de sectionaaldeuren van Hörmann.<br />

De deur kan worden afgewerkt met<br />

een alu-omraming waarin mogelijk:<br />

metaalgaasrooster, geperforeerde<br />

staalplaat of <strong>be</strong>glazing.<br />

Max. deurbreedte 5000 mm.<br />

Alu-omraming met<br />

metaalgaasrooster.<br />

Ventilatiedoorlaat 58%<br />

van het vullingsvlak.<br />

Stalen omraming voor opliggende<br />

vulling door de klant.<br />

Met verticale en horizontale<br />

versterkingsbalken.<br />

Vulling door de klant<br />

Motief 405, opliggend<br />

Motief 400, binnenliggend // NIEUW<br />

Een vulling door de klant biedt<br />

oneindig veel individuele<br />

vormgevingsmogelijkheden.<br />

Zo kan de deur optimaal geïntegreerd<br />

worden in geplande of <strong>be</strong>staande<br />

gevels. Voor het maximale<br />

vullingsgewicht zie blz. 11.<br />

Max. deurbreedte 6000 mm.<br />

Voor<strong>be</strong>eld van binnenliggende<br />

vulling door de klant.<br />

Met verticale balken<br />

5


Overtuigend tot in de details<br />

Kleine inbouwmaten<br />

• Slechts 100 mm lateihoogte in combinatie<br />

met de aandrijving SupraMatic H, slechts<br />

120 mm lateihoogte in combinatie met de<br />

aandrijving ITO 400.<br />

• Slechts 140 mm zijdelingse<br />

aanslag bij de L-uitvoering,<br />

250 mm bij de S-uitvoering .<br />

6<br />

Geringe lateihoogte<br />

• Minimaal uitzwenken van het deurblad<br />

voor de deuropening (max. 200 mm).<br />

Robuuste constructie<br />

• Duurzame productkwaliteit.<br />

• Deurconstructie ontworpen voor<br />

minstens 250.000 deurcycli.<br />

• Nagenoeg onderhoudsvrij door de<br />

slijtvaste tegengewichttechniek.


De keuze voor een Hörmann-deur voor parkeergarages is een <strong>be</strong>slissing<br />

voor de toekomst. Een <strong>be</strong>slissing voor veiligheid, lange levensduur en lage<br />

onderhoudskosten.<br />

Zachte deurloop<br />

• Zacht openen en sluiten van de deur<br />

• Precieze rollengeleiding in de<br />

geleidingsrail.<br />

Overtuigende veiligheid<br />

• Dub<strong>be</strong>le ka<strong>be</strong>ls verhinderen het<br />

dichtvallen van het deurblad.<br />

• Vingerklem<strong>be</strong>veiliging aan de zij- en<br />

onderkanten door veiligheidsafstand<br />

tussen het deurblad en de bouwconstructie.<br />

• Een speciaal gevormd vloerprofiel uit<br />

EPDM <strong>be</strong>veiligt de sluitkant optimaal.<br />

• Voor<strong>be</strong>reid voor onderloop<strong>be</strong>veiliging<br />

(noodzakelijk bij aandrijving ITO 400)<br />

Perfecte optiek<br />

• Eenduidige vorm van de<br />

omramingsprofielen.<br />

Deurvleugelprofielen 80 mm.<br />

Middenstijl 60 mm.<br />

• Slechts 60 mm profieldiepte.<br />

• Borstelafdichting tussen kozijn<br />

en deurblad.<br />

7


Zij- en loopdeuren voor snelle en gemakkelijke toegang<br />

Loopdeur<br />

De ET 500 is ook leverbaar met een loopdeur.<br />

• Inbouw links, rechts of in het midden mogelijk.<br />

• Vrije doorgangsbreedte 900 mm.<br />

• De vrije doorgangshoogte van de loopdeur komt overeen met<br />

de deurbladhoogte -160 mm.<br />

• Standaard met deurdranger.<br />

8<br />

Zijdeur<br />

De ET500 is op aanvraag ook leverbaar met een zijdeur.<br />

• Met hetzelfde aanzicht als de garagedeur.<br />

• Vrije doorgangsbreedte 1500 mm, deze verkleint bij een<br />

openingshoek kleiner dan 180°.<br />

• Vrije doorgangshoogte 2500 mm.<br />

• Standaard met kruk / kruk, met profielcilinder, zwart kunststof.


Maximale doorrijruimte met minimale inbouwmaten<br />

Benodigde ruimte<br />

200 mm<br />

a Totale lengte<br />

SupraMatic H<br />

Tot openingshoogte 2125 mm ( c ): K-rail 3200 mm<br />

Openingshoogte 2130-2300 mm ( c ): M-rail 3450 mm<br />

Openingshoogte 2305-2500 mm ( c ): L-rail 4125 mm<br />

b<br />

c<br />

d<br />

e<br />

f<br />

ITO 400/ITO 400 FU ( c ): K-rail 3840 mm<br />

Benodigde latei *<br />

SupraMatic H 100 mm<br />

Deuren met opliggende vulling tot 20 mm 120 mm<br />

Deur met loopdeur 100 mm<br />

ITO 400/ITO 400 FU 120 mm<br />

Deuren met opliggende vulling tot 20 mm 140 mm<br />

Deur met loopdeur 120 mm<br />

Dagmaathoogte<br />

Dagmaathoogte (BRH), <strong>be</strong>stelmaat 2000-2500 mm<br />

Vrije doorrijhoogte<br />

Tot BRB 4500 mm = BRH -20<br />

Vanaf BRB 4501 mm = BRH -60<br />

Deur met loopdeur = BRH -70<br />

Zijdelingse <strong>be</strong>nodigde ruimte*<br />

ET 500 L (lichte uitvoering) min. 140 mm<br />

ET 500 S (zware uitvoering) min. 250 mm<br />

Dagmaatbreedte<br />

Dagmaatbreedte (BRB), <strong>be</strong>stelmaat 2250-6000 mm<br />

* Voor inbouwsituaties zonder latei en/of zijdelingse<br />

aanslagen is optioneel een kozijnomraming leverbaar.<br />

9


Leverbaar in lichte en zware uitvoering<br />

Maximaal maat<strong>be</strong>reik*<br />

10<br />

Hoogte<br />

Hoogte<br />

Hoogte<br />

Breedte<br />

Breedte<br />

Breedte<br />

Maat<strong>be</strong>reik voor deuren<br />

met paneelvulling<br />

ET500 L (lichte uitvoering)<br />

ET500 S (zware uitvoering)<br />

Maat<strong>be</strong>reik voor deuren<br />

met geperforeerde staalplaatvulling<br />

ET500 L (lichte uitvoering)<br />

ET500 S (zware uitvoering)<br />

Maat<strong>be</strong>reik voor deuren<br />

met aluminium plaatvulling<br />

ET500 L (lichte uitvoering)<br />

ET500 S (zware uitvoering)


De doordachte deurconstructie biedt<br />

u uitstekende veiligheid en <strong>be</strong>dieningscomfort.<br />

Maximaal maat<strong>be</strong>reik*<br />

Hoogte<br />

Hoogte<br />

14<br />

24<br />

14<br />

26<br />

16<br />

28<br />

18<br />

30<br />

18<br />

32<br />

14<br />

26<br />

16<br />

28<br />

18<br />

30<br />

18<br />

32<br />

20<br />

34<br />

12<br />

22<br />

12<br />

22<br />

14<br />

24<br />

16<br />

26<br />

16<br />

28<br />

12<br />

24<br />

14<br />

24<br />

14<br />

26<br />

16<br />

28<br />

18<br />

32<br />

10<br />

18<br />

12<br />

20<br />

12<br />

22<br />

14<br />

24<br />

14<br />

24<br />

12<br />

20<br />

12<br />

22<br />

14<br />

24<br />

14<br />

26<br />

16<br />

28<br />

10<br />

18<br />

10<br />

18<br />

10<br />

20<br />

12<br />

20<br />

12<br />

22<br />

10<br />

18<br />

10<br />

20<br />

12<br />

22<br />

12<br />

24<br />

14<br />

26<br />

8<br />

16<br />

8<br />

16<br />

10<br />

18<br />

10<br />

18<br />

12<br />

20<br />

8<br />

16<br />

8<br />

18<br />

10<br />

18<br />

10<br />

20<br />

12<br />

22<br />

6<br />

14<br />

8<br />

14<br />

8<br />

16<br />

10<br />

18<br />

10<br />

18<br />

8<br />

14<br />

8<br />

16<br />

8<br />

18<br />

10<br />

18<br />

10<br />

20<br />

6<br />

12<br />

6<br />

14<br />

8<br />

14<br />

8<br />

16<br />

8<br />

18<br />

12<br />

6<br />

12<br />

6<br />

14<br />

6<br />

14<br />

6<br />

16<br />

6 6<br />

12<br />

6<br />

12<br />

6<br />

14<br />

8<br />

16<br />

8<br />

16<br />

14<br />

8<br />

14<br />

8<br />

16<br />

8<br />

18<br />

10<br />

18<br />

8<br />

10<br />

10<br />

10<br />

12<br />

Breedte<br />

Breedte<br />

* Het maat<strong>be</strong>reik en het vullingsgewicht kunnen wijzigen bij uitvoering met loopdeur.<br />

Neem contact op met uw Hörmann partner.<br />

8<br />

10<br />

10<br />

12<br />

12<br />

8<br />

8<br />

10<br />

10<br />

10<br />

8<br />

8<br />

10<br />

10<br />

12<br />

8<br />

8<br />

8<br />

10<br />

10<br />

6<br />

8<br />

8<br />

10<br />

10<br />

6<br />

6<br />

8<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

8<br />

10<br />

6<br />

6<br />

6<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

6<br />

8<br />

8<br />

6<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

6<br />

8<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

Maat<strong>be</strong>reik voor deuren met<br />

opliggende vulling door de klant<br />

De in de ta<strong>be</strong>l aangeduide getallen<br />

heb<strong>be</strong>n <strong>be</strong>trekking op het maximale<br />

vullingsgewicht per m².<br />

Vullingsgewicht/m 2 voor ET500 L<br />

(lichte uitvoering)<br />

Vullingsgewicht/m 2 voor ET500 S<br />

(zware uitvoering)<br />

Maat<strong>be</strong>reik voor deuren met<br />

binnenliggende vulling door de klant<br />

De in de ta<strong>be</strong>l aangeduide getallen<br />

heb<strong>be</strong>n <strong>be</strong>trekking op het maximale<br />

vullingsgewicht per m².<br />

Vullingsgewicht/m 2 voor ET500 L<br />

(lichte uitvoering)<br />

Vullingsgewicht/m 2 voor ET500<br />

S (zware uitvoering)<br />

11


Aandrijvingen voor parkeergaragedeuren<br />

Comforta<strong>be</strong>l en veilig<br />

Garagedeuraandrijving SupraMatic H<br />

De SupraMatic H is perfect afgestemd op de<br />

ET 500 parkeergaragedeur.<br />

De deur wordt aan<strong>be</strong>volen voor toepassing bij parkeerkelders<br />

in appartementsgebouwen, hotels en kantoor-parkeerruimtes.<br />

Toepassing<br />

• Geschikt voor max. 50 parkeerplaatsen.<br />

• Trek- en drukkracht 1000 N, kortstondige top<strong>be</strong>lasting 1200 N.<br />

• Optioneel met:<br />

Verkeerregelingssysteem<br />

Rijwegregeling<br />

Ontvanger met handzenders<br />

Functie en veiligheid<br />

• Noodontkoppeling van binnen.<br />

• Soft-aanloop en soft-stop.<br />

• Geïntegreerde verlichting.<br />

• Gepatenteerde deurvergrendeling in de aandrijvingsrail.<br />

• Instelling via 7-segment display.<br />

• Fotocel.<br />

12<br />

Het verkeerregelingssysteem zorgt voor het veilig in- en uitrijden.<br />

De tandriem<br />

De tandriem maakt de<br />

SupraMatic H onderhoudsvrij.


Kettingaandrijving ITO 400 / ITO 400 FU<br />

De kettingaandrijving ITO 400 is zowel geschikt voor deuren<br />

in veel gebruikte ondergrondse garages als voor industrieel<br />

gebruik.<br />

Toepassingsgebied<br />

• Geschikt voor meer dan 50 parkeerplaatsen.<br />

• Te combineren met verschillende <strong>be</strong>sturingen<br />

(afhankelijk van de gestelde eisen).<br />

• Optioneel met:<br />

Verkeerregelingssysteem<br />

Rijwegregeling<br />

Ontvanger met handzenders<br />

Functie en veiligheid<br />

• Zachte start en zachte stop voor een soepele en duurzame<br />

deurloop in de uitvoering met frequentieomvormer (FU).<br />

• Noodontkoppeling met Bowdenka<strong>be</strong>l.<br />

• Aandrijving en <strong>be</strong>sturing zijn straalwater<strong>be</strong>veiligd (IP 65).<br />

• Instellingen via display op de <strong>be</strong>sturingskast.<br />

• Standaard veiligheidstoe<strong>be</strong>horen bij ET 500 zijn o.a.:<br />

Onderloop<strong>be</strong>veiliging<br />

Zijdelingse sluitkanten<strong>be</strong>veiliging<br />

Fotocel<br />

Het verkeerregelingssysteem regelt het in- en uitrijden op<br />

veilige en <strong>be</strong>trouwbare wijze.<br />

De <strong>be</strong>sturing van de aandrijving<br />

Met het menu van de <strong>be</strong>sturing,<br />

optimaal afgestemd op de ITO 400,<br />

kunnen bv. gewenste openingstijden<br />

en optische weergaven van<br />

signaallichten snel en probleemloos<br />

worden ingesteld.<br />

13


Wij bieden u een uitgebreide reeks toe<strong>be</strong>horen,<br />

afgestemd op uw individuele wensen<br />

Handzenders voor impuls<strong>be</strong>sturing, ontvangers<br />

Mini-handzender<br />

HSM 4 met<br />

4 toetsen.<br />

Design-handzender<br />

HSD 2-A alu-look,<br />

met zendblokkering,<br />

voor 2 functies, kan<br />

ook als sleutelhanger<br />

worden gebruikt.<br />

Codeschakelaars CTR 1b,<br />

CTR 3b<br />

De codeschakelaars CTR<br />

1b en CTR 3b met verlicht<br />

toetsenveld bieden goede<br />

<strong>be</strong>veiliging tegen het<br />

on<strong>be</strong>voegd openen.<br />

U voert gewoon uw<br />

persoonlijke cijfercode in,<br />

u heeft geen sleutel meer<br />

nodig. Met de<br />

comfortversie CTR 3b kunt<br />

u een tweede deur openen<br />

en de buitenverlichting<br />

inschakelen, of een deur in<br />

richtingskeuze <strong>be</strong>dienen.<br />

14<br />

Handzender<br />

HSE 2 met<br />

2 toetsen.<br />

Handzender HS 4<br />

met 4 toetsen.<br />

Design-handzender<br />

HSD 2-C hoogglans<br />

verchroomd,<br />

met zendblokkering, voor<br />

2 functies, kan ook als<br />

sleutelhanger worden<br />

gebruikt.<br />

Codeschakelaars, vingerscanners, transponders<br />

Radiocodeschakelaar<br />

FCT 10b<br />

De radiocodeschakelaar<br />

FCT 10b biedt,<br />

bijkomend bij de functies<br />

van de codeschakelaars<br />

CTR 1b en CTR 3b,<br />

volgende voordelen:<br />

Eenvoudige installatie<br />

omdat er geen ka<strong>be</strong>l<br />

moet worden gelegd en<br />

tot 10 radiocodes<br />

(868,3 MHz) voor de<br />

<strong>be</strong>diening van max.<br />

10 deuren.<br />

Handzender<br />

HS 1 met<br />

1 toets.<br />

Handzender HSZ 2<br />

voor 2 functies, voor<br />

aansluiting in een<br />

sigarettenaansteker.<br />

Codeschakelaars<br />

CTV 1/CTV 3 // NIEUW<br />

Met toetsenbord,<br />

<strong>be</strong>schermd tegen<br />

vandalisme, met<br />

dezelfde functies als de<br />

CTR 1b/CTR 3b.<br />

Handzender HSP 4<br />

met 4 toetsen,<br />

met zendblokkering,<br />

voor 4 functies.<br />

Handzender<br />

HSZ 1 // NIEUW<br />

voor één functie, voor<br />

aansluiting in een<br />

sigarettenaansteker.<br />

Vingerscanners FL 12,<br />

FL 100<br />

Eén vingerafdruk volstaat<br />

om uw garagedeur veilig en<br />

comforta<strong>be</strong>l te openen.<br />

Met een andere vinger<br />

<strong>be</strong>dient u bijv. een tweede<br />

garagedeur of het inrithek.<br />

De vingerscanner is<br />

leverbaar in twee uitvoeringen,<br />

de FL 12 voor<br />

12 of de FL 100 voor 100<br />

vingerafdrukken die in het<br />

geheugen worden<br />

opgeslagen.<br />

Veiligheidshandzender<br />

HSS 4 met 4 toetsen<br />

Bijkomende functie:<br />

Kopieer<strong>be</strong>veiliging voor<br />

handzendercodering.<br />

Ontvanger HEI 1 met<br />

1 kanaal (zonder af<strong>be</strong>elding)<br />

voor één basisfunctie bijv.<br />

signaallichten.<br />

Ontvanger HEI 2<br />

met 2 kanalen (zonder<br />

af<strong>be</strong>elding) bijv. noodzakelijk<br />

voor rijwegregeling.<br />

Transponders<br />

TTR 100, TTR 1000<br />

De comforta<strong>be</strong>le manier<br />

voor het openen van de<br />

deur: U houdt de sleutel<br />

op ca. 2 cm afstand voor<br />

de transponder.Geschikt<br />

voor max. 100 (TTR<br />

100) of 1000 (TTR 1000)<br />

transpondersleutels.<br />

Twee transpondersleutels<br />

worden meegeleverd.


Signaallichtaansluitingen<br />

Sleutelschakelaars, standzuil, trekschakelaar<br />

STUP, STAP<br />

Sleutelschakelaars<br />

Voor inbouw of opbouw in<br />

twee uitvoeringen met<br />

2 sleutels.<br />

ESU, ESA<br />

Meer comfort- en veiligheidstoe<strong>be</strong>horen<br />

vindt u ook in de <strong>folder</strong>s van<br />

garagedeuraandrijvingen of vraagt u aan<br />

bij uw Hörmann dealer.<br />

SupraMatic H ITO 400/ITO 400 FU<br />

Uitbreidingseenheid signaallichten ES 1<br />

In afzonderlijke <strong>be</strong>huizing, twee relais voor de<br />

aansturing van signaallichten, optierelais<br />

(wisimpuls) voor de <strong>be</strong>lichtings<strong>be</strong>sturing,<br />

impulsingang, openingstijd inkortbaar,<br />

noodstopschakelaar aansluitbaar, toetsenbord<br />

van SupraMatic H uitschakelbaar, automatische<br />

sluiting uitschakelbaar (bijv. ZSU 2),<br />

incl. 2 signaallichten (geel).<br />

Uitbreidingseenheid signaallichten ES 2<br />

Technisch zoals ES 1, bijkomend is de<br />

programmering van de SupraMatic H met de<br />

uitbreidingseenheid mogelijk, aansluiting van<br />

een sluitkant<strong>be</strong>veiliging evenals een veiligheids-<br />

of doorrijfotocel mogelijk.<br />

Aansluiting van een sluitkant<strong>be</strong>veiliging.<br />

Openingstijd regelbaar van 5 - 480 seconden,<br />

waarschuwingstijd van 1 - 170 seconden,<br />

incl. 2 signaallichten (geel).<br />

Uitbreidingseenheid rijwegregeling EF 1<br />

Technisch zoals ES 2, bijkomend opvraging impuls,<br />

inrijden en uitrijden, functie inrijden heeft voorrang,<br />

eindpositiemelding door geïntegreerde relais,<br />

incl. 2 verkeerslichten (rood/groen).<br />

De af<strong>be</strong>elding toont de uitvoering met<br />

ingebouwde sleutelschakelaar STUP<br />

(als toe<strong>be</strong>horen).<br />

Standzuil STS 1<br />

Met adaptor voor montage van<br />

TTR 100/1000, FL12/100, FCT 10b,<br />

CTR 1/3, CTV 1/3 of STUP.<br />

De <strong>be</strong>dieningstoestellen moeten<br />

afzonderlijk <strong>be</strong>steld worden.<br />

De zuilkop en -voet zijn uitgevoerd<br />

in RAL 7015 (leigrijs).<br />

De koker is ovengelakt in RAL 9006<br />

(blank aluminiumkleurig).<br />

Afmetingen: 300 x 1250 mm (d x H)<br />

Beveiligingstype: IP 44<br />

Signaallichtaansluiting in afzonderlijke bijkomende<br />

<strong>be</strong>huizing of voor inbouw in <strong>be</strong>staande <strong>be</strong>huizing,<br />

incl. 2 signaallichten, geel<br />

De signaallichtaansluiting dient voor de optische aanduiding<br />

tijdens de deur<strong>be</strong>weging. Optioneel met weekklok.<br />

Toepassingsmogelijkheden: parkeerwaarschuwing<br />

(voor A/B 445, A/B 460, B 460 FU), automatische dichtloop<br />

(voor A/B 460, B 460 FU).<br />

Na verloop van de ingestelde openingstijd (0-480 s) knipperen<br />

de signaallichten tijdens de ingestelde waarschuwingstijd<br />

(0-70 s) en tijdens de deurloop.<br />

Rijwegregeling in afzonderlijke bijkomende <strong>be</strong>huizing<br />

of voor inbouw in de <strong>be</strong>staande <strong>be</strong>huizing,<br />

incl. 2 verkeerslichten rood/groen<br />

Uitbreidingseenheid voor <strong>be</strong>sturing A/B 460, B 460 FU.<br />

De signaallichtaansluiting dient voor de optische aanduiding<br />

voor de in- en uitrijregeling (weekklok optioneel).<br />

Tijd van de groenfase: instelbaar 0-480 s.<br />

Tijd van de ruimingsfase: instelbaar 0-70 s.<br />

Afmetingen (B×H×D)<br />

Signaallicht (geel) 170×277×210 mm<br />

Verkeerslicht (rood/groen) 170×467×210 mm<br />

Bijkomende <strong>be</strong>huizing 195×160×128 mm<br />

Trekschakelaar ZT 2<br />

met koord<br />

Impulsgave voor het<br />

openen of sluiten.<br />

Afmetingen: 60 x 90 x 55 mm<br />

(B x H x D)<br />

Lengte van het<br />

trekkoord: 3,2 m<br />

Beveiligingstype: IP 65<br />

15


Hörmann: kwaliteit zonder compromissen<br />

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen<br />

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen<br />

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, België Hörmann Beijing, China Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA<br />

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale<br />

markt, alle <strong>be</strong>langrijke bouwelementen uit één hand.<br />

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens<br />

de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende<br />

verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika<br />

en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige<br />

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.<br />

DEUREN VOOR GARAGES<br />

AANDRIJVINGEN<br />

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE<br />

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN<br />

ANDERE DEURTYPES<br />

KOZIJNEN<br />

(Stand 11.08) 85 651 NL/P - - Drukdatum 01.09<br />

www.hormann.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!