03.01.2013 Views

pdf-folder - Hormann.be

pdf-folder - Hormann.be

pdf-folder - Hormann.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Warmte-isolerende buitendeuren<br />

voorzien van thermische onderbreking<br />

Deuren voor uw woning<br />

Kwaliteit van de kelder tot de zolder<br />

tot 30 % <strong>be</strong>tere warmte-isolatie*<br />

door thermische onderbreking


Veiligheidsdeur KSI Thermo 4<br />

Veiligheidsdeur KSI 6<br />

Universele deur MZ Thermo 8<br />

Universele deur MZ 10<br />

Brandwerende deur H8-5 12<br />

Multifunctionele deur H3D 14<br />

Brandwerende veiligheidsdeur WAT 16<br />

Binnendeur ZK 18<br />

Kleuren en decoroppervlakken 21<br />

Stalen kozijnen 22<br />

Maatoverzicht 24<br />

Programma-overzicht 26<br />

Voor nieuwbouw en renovatie – Kwaliteitsdeuren van staal<br />

Hörmann biedt u de gepaste deur voor alle plaatsen in<br />

de woning: voor de <strong>be</strong>veiligde kelderingang, de werk- en<br />

hobbykamer, de kinder- of tienerkamer, de zolderkamer<br />

of voor de doorgang van de garage naar het huis.<br />

De classificatie van de afzonderlijke deuren toont u in een<br />

oogopslag, welke functies de <strong>be</strong>treffende deur met welke<br />

waarde vervult – van opper<strong>be</strong>st geschikt (★★★★★ / vijf sterren)<br />

tot niet geschikt (geen ster).<br />

De afge<strong>be</strong>elde kleuren en uitvoeringen zijn om druktechnische redenen<br />

niet kleurbindend.<br />

Door de auteurswet <strong>be</strong>schermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder<br />

onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen onder voor<strong>be</strong>houd.<br />

* tot 30 % <strong>be</strong>tere thermische isolatie in vergelijking met een gebruikelijke<br />

universele deur of veiligheidsdeur<br />

Producten titelpagina (van links naar rechts): brandwerende deur H8-5<br />

in grijswit RAL 9002, veiligheidsdeur KSI Thermo in antracietgrijs RAL 7016,<br />

binnendeur ZK in antracietgrijs RAL 7016<br />

Af<strong>be</strong>elding links: multifunctionele deur H3D, door de klant gelakt<br />

in antracietgrijs RAL 7016 3


Veiligheidsdeur KSI Thermo<br />

Merkkwaliteit met dub<strong>be</strong>l voordeel:<br />

hoge veiligheid en zeer goede warmte-isolatie<br />

De veiligheidsdeur KSI Thermo overtuigt door haar talrijke voordelen:<br />

Dankzij het thermisch onderbroken deurblad biedt ze een uitstekende<br />

warmte-isolatie en <strong>be</strong>schikt bovendien over een inbraakwerende<br />

veiligheidsuitrusting RC 2. Wij <strong>be</strong>velen u deze kwaliteitsdeur<br />

aan als buitenafsluiting voor kelders, bijgebouwen en garages.<br />

4


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★<br />

Brandweerstand<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Buitendeur voor<br />

• Kelder<br />

• Verwarmde bijgebouwen<br />

• Garages met toegang<br />

tot de woning<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn thermisch<br />

onderbroken, verzinkt en gelakt<br />

in verkeerswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9016).<br />

Eenvleugelig<br />

Inbraakwerend RC 2<br />

volgens DIN EN 1627<br />

op scharniertegenzijde.<br />

Warmte-isolerend<br />

UD = 1,2 W/ (m²·K)<br />

Kleuren en<br />

decoroppervlakken Pagina 21<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

2<br />

3<br />

6<br />

6<br />

5<br />

6<br />

6<br />

1<br />

7<br />

7<br />

7<br />

RC 2<br />

Gecertificeerde<br />

veiligheid<br />

Warmte-isolatie zoals een voordeur<br />

Vandaag de dag is energie<strong>be</strong>sparing in alle plaatsen<br />

van het huis een actueel thema. De veiligheidsdeur<br />

KSI Thermo biedt u een hoge warmte-isolatie dankzij<br />

het thermisch onderbroken, met PU-hardschuim<br />

volgeschuimd deurblad, thermisch onderbroken<br />

kozijn en drempelprofiel alsook dub<strong>be</strong>le afdichtingen<br />

aan alle vier zijden. Daarmee <strong>be</strong>zit de KSI Thermo<br />

een zo hoog warmtedoorgangcoëfficiënt, dat<br />

doorgaans alleen voordeuren <strong>be</strong>zitten.<br />

Veiligheid standaard<br />

Kelder- en zijdeuren zijn vaak de zwakke punten<br />

op het gebied van inbraakpreventie. De KSI Thermo<br />

biedt u ook in dit opzicht de <strong>be</strong>ste uitrusting:<br />

twee conische draaigrendels grijpen samen met twee<br />

extra veiligheidspennen en één slotgrendel in de<br />

sluitplaat van het kozijn en trekken de deur stevig<br />

vast. Aan de scharnierzijde maken drie bijkomende<br />

veiligheidspennen en drie rolscharnieren het uittillen<br />

van de deur zo goed als onmogelijk.<br />

4<br />

4<br />

4<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

6<br />

tot 30 % <strong>be</strong>tere warmte-isolatie*<br />

door thermische onderbreking<br />

Uitstekende warmte-isolatie<br />

dankzij het thermisch<br />

onderbroken deurblad,<br />

kozijn en drempelprofiel<br />

Driedimensionaal Slotgrendel<br />

regelbare voor standaard<br />

rolscharnieren veiligheid<br />

voor een optimale<br />

deurfunctie<br />

Draaigrendel<br />

met<br />

veiligheidspen<br />

5<br />

7<br />

Veiligheidspennen<br />

aan de<br />

scharnierzijde<br />

5


Veiligheidsdeur KSI<br />

De sedert vele jaren <strong>be</strong>proefde klassieker voor meer inbraakveiligheid<br />

Ingangen van kelders, bijgebouwen en garages zijn vaak nog met oude deuren<br />

uitgerust, die binnen enkele seconden kunnen worden opengebroken.<br />

Denk eraan: als de kelderdeur is geopend, is ook de hele woning toegankelijk.<br />

Voor bovenvermelde ingangen van uw woning <strong>be</strong>velen wij u de veiligheidsdeur KSI<br />

met standaard veiligheidsuitrusting aan.<br />

6


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★<br />

Brandweerstand<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Buitendeur voor<br />

• Kelder<br />

• Onverwarmde bijgebouwen<br />

• Vrijstaande garages<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn, verzinkt en<br />

voorzien van poedergrondverf<br />

in verkeerswit (vergelijkbaar met<br />

RAL 9016).<br />

Eenvleugelig<br />

inbraakwerend WK 2<br />

volgens DIN V ENV 1627<br />

op scharnierzijde en<br />

scharniertegenzijde.<br />

Warmte-isolerend<br />

UD = 1,7 W/ (m²·K)<br />

Geluidsisolerend<br />

met neerdalende vloerafdichting<br />

Rw ca. 32 dB<br />

Klimaatklasse III<br />

volgens RAL-RG 426<br />

Belastingsniveau S<br />

volgens RAL-RG 426<br />

Kleuren en<br />

decoroppervlakken Pagina 21<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Stabiel deurblad<br />

De KSI overtuigt met een dub<strong>be</strong>lwandig, 40 mm<br />

dik deurblad met driezijdige dikke opdek en aan<br />

weerszijden stalen plaat (0,8 mm). De stabiliteit<br />

van het deurblad wordt door het omlopende<br />

versterkingsraamwerk en de binnenin over<br />

het hele oppervlak verlijmde vulling van mineraalwol<br />

gegarandeerd. De driezijdig omlopende EPDMafdichtingen<br />

en de dub<strong>be</strong>le lipafdichting (incl. het<br />

halfronde aluminium drempelprofiel als onderste<br />

afsluiting) dichten bovendien de deur <strong>be</strong>trouwbaar af.<br />

Daardoor kunt u op de functionaliteit en afdichting<br />

van de deur altijd vertrouwen. Hörmann biedt u deze<br />

deur aan als compleet element met kozijn.<br />

Hoge veiligheid<br />

De standaard veiligheidsuitrusting van de KSI-deur<br />

laat u en uw familie rustiger slapen: de deur <strong>be</strong>schikt<br />

over een uittrek- en doorboor<strong>be</strong>veiligde veiligheidwisselgarnituur.<br />

Door de massieve stalen pennen<br />

aan de scharnierzijde is het uittillen van de deur<br />

vrijwel onmogelijk. De KSI-deur is volgens<br />

de Europese norm DIN V ENV 1627 aan<br />

de scharnier- en scharniertegenzijde getest<br />

en voldoet aan de weerstandsklasse 2 (WK 2).<br />

1<br />

4<br />

3<br />

2<br />

5<br />

2<br />

1<br />

2<br />

Driedelige<br />

scharnier<br />

(standaard)<br />

3 4<br />

5<br />

WK 2<br />

Gecertificeerde<br />

veiligheid<br />

1,5 mm dik hoekkozijn<br />

met omlopende afdichting<br />

Uittrek- en doorboor<strong>be</strong>veiligdeveiligheidwisselgarnituur<br />

Driedimensionaal<br />

regelbare<br />

VX-scharnier<br />

(indien gewenst)<br />

Slotgrendel<br />

voor standaard<br />

veiligheid<br />

Massieve stalen veiligheidspennen<br />

aan de scharnierzijde<br />

7


Universele deur MZ Thermo<br />

De buitendeur voorzien van thermische onderbreking<br />

met zeer goede warmte-isolatiewaarden<br />

De universele deur MZ Thermo overtuigt niet alleen met haar uiterst robuuste<br />

kwaliteit. Dankzij de thermische onderbreking biedt ze tevens een tot 30 % <strong>be</strong>tere<br />

warmte-isolatie dan een gebruikelijke universele deur. Bovendien is ze verkrijgbaar<br />

met of zonder <strong>be</strong>glazing en in talrijke kleuren en decoroppervlakken.<br />

8


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★<br />

Brandweerstand<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Buitendeur voor<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Kelder<br />

Verwarmde bijgebouwen<br />

Garages met toegang<br />

tot de woning<br />

Werk- en hobbykamers<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn thermisch<br />

onderbroken, verzinkt en gelakt<br />

in verkeerswit (vergelijkbaar met<br />

RAL 9016).<br />

Eenvleugelig<br />

Warmte-isolerend<br />

TPS 011: U = 1,2 W/ (m²·K)<br />

D<br />

TPS 021: UD = 1,4 W/ (m²·K)<br />

Beglazing TPS 021<br />

De dub<strong>be</strong>le thermisch<br />

isolerende <strong>be</strong>glazing (24 mm)<br />

met een U-waarde tot<br />

1,3 W/ (m²·K). Met kunststof<br />

glasomraming „Roundstyle”.<br />

Kleuren en<br />

decoroppervlakken Pagina 21<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Warmte-isolatie op hoog niveau<br />

Met de universele deur MZ Thermo vermindert<br />

u duurzaam het warmteverlies. Het deurblad is<br />

voorzien van een PU-hardschuimvulling. Het kozijn<br />

en het drempelprofiel zijn thermisch onderbroken.<br />

Samen met de dub<strong>be</strong>le omlopende afdichtingen aan<br />

alle vier zijden is de deur opper<strong>be</strong>st afgedicht en<br />

biedt ze u een tot 30 % <strong>be</strong>tere warmte-isolatie dan<br />

een gebruikelijke universele deur.<br />

Stabiliteit en functionaliteit<br />

Met het 46 mm dikke, volledig met polyurethaan<br />

volgeschuimde deurblad is de MZ Thermo uiterst<br />

stabiel en robuust. Dankzij de driedimensionaal<br />

regelbare rolscharnieren kan de deur optimaal<br />

worden afgesteld.<br />

Met of zonder <strong>be</strong>glazing<br />

Opdat u het daglicht bv. in uw werk- of hobbykamer<br />

kunt <strong>be</strong>nutten, is de MZ Thermo optioneel verkrijgbaar<br />

met <strong>be</strong>glazing. Ook de variant met <strong>be</strong>glazing blinkt<br />

uit door hoge warmte-isolatie, dankzij de dub<strong>be</strong>le<br />

thermisch isolerende <strong>be</strong>glazing.<br />

TPS 011<br />

TPS 021<br />

U kunt kiezen tussen twee<br />

motieven: met volledig<br />

glad deurblad of voorzien<br />

van <strong>be</strong>glazing.<br />

tot 30 % <strong>be</strong>tere warmte-isolatie*<br />

door thermische onderbreking<br />

Uitstekende warmte-isolatie<br />

dankzij het thermisch<br />

onderbroken deurblad,<br />

kozijn en drempelprofiel<br />

9


Universele deur MZ<br />

De stabiele en voordelige binnen- en buitendeur<br />

Deze universele deur, die zich gedurende meer dan vier decennia heeft <strong>be</strong>wezen,<br />

is stabiel, slijtvast en weers<strong>be</strong>stendig. Ze is daardoor opper<strong>be</strong>st geschikt voor<br />

toepassing binnen en buiten. De MZ-deur is een- of tweevleugelig en optioneel<br />

ook met <strong>be</strong>glazing verkrijgbaar.<br />

10


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★ ★<br />

Brandweerstand<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Binnen- en buitendeur voor<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Onverwarmde bijgebouwen<br />

Gereedschaps<strong>be</strong>rgingen<br />

Opslagruimtes<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn, verzinkt<br />

en voorzien van poedergrondverf<br />

in grijswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9002).<br />

Een- of tweevleugelig<br />

Links / rechts bruikbaar<br />

(met hoekkozijn)<br />

Warmte-isolerend<br />

U = 1,7 W/ (m²·K)*<br />

D<br />

Geluidsisolerend<br />

Rw ca. 39 dB*<br />

Mogelijke extra functies:<br />

T30 brandwerend*<br />

Als brandwerende deur H8-5<br />

tot deurmaat 1000 × 2125 mm<br />

(zie pagina 12)<br />

* Bij deuren zonder <strong>be</strong>glazing<br />

en met hoekkozijn<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Stabiliteit voor u<br />

Het inbouwklare deurelement, met het dub<strong>be</strong>lwandige,<br />

45 mm dikke deurblad met tweezijdige opdek en een<br />

plaatdikte van 0,9 mm, binnenin voorzien van een<br />

mineraalwolvulling en stalen versterkingen, is uiterst<br />

robuust. De deur biedt hoge veiligheid door twee<br />

massieve stalen veiligheidspennen. Het 2 mm dikke<br />

hoekkozijn met omlopende EPDM-afdichting houdt<br />

de deur goed afgedicht. Ze is bovendien voorzien van<br />

een onderste, makkelijk verwijderbaar aanslagprofiel.<br />

Optioneel is de deur ook met blokkozijn en driezijdig<br />

omlopende EPDM-afdichting leverbaar.<br />

Meer licht door <strong>be</strong>glazing<br />

Hörmann biedt u de universele deur MZ ook aan met<br />

<strong>be</strong>glazing, die om veiligheidsredenen zeer smal werd<br />

gehouden, maar waarmee u niettemin het daglicht<br />

<strong>be</strong>nut. De <strong>be</strong>glazing heeft een doorkijkmaat van<br />

230 × 1360 mm en wordt standaard voorzien van<br />

7 mm draadglas, optioneel met 20 mm draadglas.<br />

De glasomraming van aluminium naturel is samen<br />

met de glaslijsten op de scharniertegenzijde van de<br />

deur <strong>be</strong>vestigd (optioneel ook op de scharnierzijde).<br />

2 mm dik hoekkozijn<br />

met omlopende afdichting<br />

Optioneel met <strong>be</strong>glazing<br />

11


Brandwerende deur H8-5<br />

De in Europa meest gekochte deur voor verwarmingskelders<br />

De brandwerende deur H8-5 biedt sedert tientallen jaren een maximum<br />

aan veiligheid voor verwarmingskelders en olietankruimtes. Deze deur<br />

is het <strong>be</strong>ste voor<strong>be</strong>eld voor de hoge competentie die Hörmann <strong>be</strong>zit<br />

op gebied van brandveiligheid, waarvan u ook profijt zult heb<strong>be</strong>n.<br />

12


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★ ★<br />

Brandweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Binnendeur voor<br />

• Verwarmingskelder<br />

• Olietankruimtes<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn, verzinkt en<br />

voorzien van poedergrondverf<br />

in grijswit (vergelijkbaar met<br />

RAL 9002).<br />

Eenvleugelig<br />

Links / rechts toepasbaar<br />

T30 brandwerend<br />

Volgens DIN EN 1634<br />

Warmte-isolerend<br />

volgens EN ISO 12567-1<br />

UD = 1,7 W/ (m²·K)*<br />

Geluidsisolerend<br />

Volgens DIN EN 52210<br />

Rw ca. 39 dB*<br />

Mogelijke extra functies:<br />

Rookdicht<br />

volgens DIN 18095<br />

met deurdranger, rookwerende<br />

afdichting en onderste aanslag**.<br />

* bij omlopende afdichting<br />

** niet geschikt voor nood-<br />

en reddingsuitgangen<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Stabiel deurblad<br />

Het dub<strong>be</strong>lwandige, 45 mm dikke deurblad met<br />

tweezijdige opdek en een plaatdikte van 0,9 mm<br />

is uiterst stabiel. Ze is met een brandwerende<br />

mineraalwolvulling, stalen versterkingen en twee<br />

stalen veiligheidspennen uitgerust. Het slot en het<br />

krukgarnituur zijn toepasbaar voor profielcilinder<br />

en klaviersleutel (BB). Standaard wordt een<br />

klaviersleutel meegeleverd.<br />

Geïntegreerde brand<strong>be</strong>veiliging<br />

Bij deur en luik ligt het brandwerend materiaal<br />

niet bloot, maar is aan de kopzijde over de volledige<br />

deurhoogte afgedekt.<br />

Rondom afgedicht<br />

Het 2 mm dikke hoekkozijn met omlopende<br />

afdichting dicht de brandwerende deur H8-5<br />

veilig af. Bij doorlopende vloer kan het onderste<br />

aanslagprofiel makkelijk worden verwijderd.<br />

Ook als rookdichte deur<br />

Optioneel kan de deur H8-5 met extra uitrustingen,<br />

zoals deurdranger, rookwerende afdichting<br />

en onderste aanslag** ook als rookdichte deur<br />

worden toegepast.<br />

Brandwerend<br />

minimum 30 minuten<br />

2 mm dik hoekkozijn<br />

met omlopende afdichting<br />

Voor olietankruimtes is het<br />

model H8-5 als brandwerend<br />

luik aan<strong>be</strong>volen<br />

13


Multifunctionele deur H3D<br />

De doeltreffende doorgangsdeur van de garage naar de woning<br />

Wegens een mogelijk brandgevaar in de garage is een brandwerende deur,<br />

tussen de garage en het woongedeelte van het huis, soms verplicht.<br />

De multifunctionele deur H3D is voor deze gevarenzone de <strong>be</strong>ste keuze.<br />

Optioneel kan ze worden voorzien van uitrustingen die <strong>be</strong>scherming bieden<br />

tegen rookgassen en bovendien een geluidsisolerende functie heb<strong>be</strong>n,<br />

om bv. het startgeluid van de auto te dempen.<br />

14


Productgegevens<br />

Binnendeur voor<br />

de doorgang van<br />

de garage naar<br />

de woning<br />

Inbouwklaar<br />

deurelement<br />

Deurblad en kozijn,<br />

verzinkt en voorzien<br />

van poedergrondverf<br />

in grijswit<br />

(vergelijkbaar<br />

met RAL 9002).<br />

Een- of<br />

tweevleugelig<br />

T30 brandwerend<br />

Volgens DIN EN 4102<br />

Warmte-isolerend<br />

U = 1,9 W/ (m²·K)<br />

D<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★ ★<br />

Brandweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Mogelijke extra functies / extra uitrustingen:<br />

Rookdicht<br />

volgens DIN 18095<br />

met de volgende extra uitrusting:<br />

• Neerdalende vloerafdichting<br />

of alu-afsluitprofiel met afdichting<br />

• Deurdranger en profielcilinder<br />

Geluidsisolerend*<br />

volgens DIN EN ISO 717.1<br />

met de volgende extra uitrusting:<br />

• Vloerafdichting Rw 37 dB<br />

• Alu-afsluitprofiel Rw 41 dB<br />

• Aanslagprofiel Rw 44 dB<br />

Inbraakwerend WK 2**<br />

volgens DIN EN V 1627 met de volgende extra uitrusting:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Twee extra veiligheidspennen<br />

Sluitcilinder DIN 18252, P-3-BS<br />

met doorboor<strong>be</strong>veiliging<br />

Aluminium veiligheids<strong>be</strong>slag DIN 18257, klasse ES 1<br />

Beglazingen<br />

•<br />

•<br />

Brandwerend helder glas F30<br />

Gelieve in acht te nemen: deuren met <strong>be</strong>glazing<br />

moeten van een deurdranger worden voorzien.<br />

* De geluidsisolatiewaarden gelden voor deuren met volledig glad<br />

oppervak, zonder <strong>be</strong>glazing. Echter niet bij inbouw in gas<strong>be</strong>ton.<br />

** De weerstandsklasse WK 2 heeft <strong>be</strong>trekking op deuren zonder<br />

<strong>be</strong>glazing en niet bij inbouw in scheidingswanden uit stijl- en regelwerk.<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Voor de H3D staan vier varianten<br />

met helder brandwerend glas F30 ter <strong>be</strong>schikking<br />

Beglazing<br />

Af<strong>be</strong>elding 1<br />

Beglazing<br />

Af<strong>be</strong>elding 2<br />

Beglazing<br />

Af<strong>be</strong>elding 3<br />

Brandwerend<br />

minimum 30 minuten<br />

Robuust deurblad<br />

Het dub<strong>be</strong>lwandige, 45 mm dikke deurblad is met<br />

mineraalwolvulling, stalen versterkingsprofielen en stalen<br />

veiligheidspennen uitgerust. Het 2 mm dikke hoekkozijn<br />

is van een driezijdig omlopende EPDM-afdichting voorzien<br />

en met muurplugankers makkelijk te monteren.<br />

Eventueel met <strong>be</strong>glazing<br />

Optioneel is de multifunctionele deur H3D verkrijgbaar<br />

met helder brandwerend glas – voor meer licht.<br />

Deze deuren moeten met een deurdranger worden uitgerust.<br />

Extra uitrustingen voor verdere functies<br />

Met verschillende extra uitrustingen kunnen de<br />

geluidsisolatie en inbraakweerstand van de H3D-deur<br />

worden verhoogd. Evenzeer kan ze als rookdichte deur<br />

worden uitgerust.<br />

Ronde <strong>be</strong>glazing<br />

Ø 300, 400,<br />

500 mm<br />

15


Brandwerende veiligheidsdeur WAT<br />

Als doorgangsdeur van de garage naar het woon<strong>be</strong>reik<br />

Door haar standaard brand- en inbraakwerende functie is de WAT-deur<br />

de optimale keuze als doorgangsdeur van de garage naar het woon<strong>be</strong>reik,<br />

zoals bv. aan de inkomhal. Door haar constructie met dikke opdek en de vele<br />

kleur- en decoroppervlakken past ze perfect bij de binnendeuren van uw woning.<br />

16


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

★ ★<br />

Brandweerstand<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Binnendeur<br />

voor de doorgang van de garage<br />

naar het woon<strong>be</strong>reik<br />

Inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn, verzinkt<br />

en voorzien van poedergrondverf<br />

in verkeerswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9016).<br />

Eenvleugelig<br />

T30 brandwerend<br />

Volgens DIN EN 1634<br />

inbraakwerend WK 2<br />

Volgens DIN EN V 1627<br />

Warmte-isolerend<br />

U = 2,3 W/ (m²·K)<br />

D<br />

Geluidsisolerend<br />

Volgens DIN EN 52210<br />

Rw ca. 30 dB<br />

Kleuren en<br />

decoroppervlakken Pagina 21<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

WK 2<br />

Gecertificeerde<br />

veiligheid<br />

Stabiel en functioneel<br />

De WAT-deur is voorzien van een dub<strong>be</strong>lwandig<br />

deurblad met dikke opdek. Ze is door de dub<strong>be</strong>le<br />

stalen platen met binnenin volledig verlijmde vulling<br />

bijzonder stabiel. Door de driedimensionaal<br />

regelbare scharnieren en het driezijdig omlopend<br />

afdichtingsmateriaal is de functionaliteit en afdichting<br />

van de deur altijd gegarandeerd.<br />

Standaard inbraak- en brand<strong>be</strong>veiliging<br />

De meerpuntvergrendeling van de WAT-deur,<br />

voorzien van een uittrek- en doorboor<strong>be</strong>veiligde<br />

veiligheid-wisselgarnituur en drie stalen pennen<br />

tegen het optillen van de deur, biedt u een hoge<br />

veiligheidsstandaard. Samen met de brandwerende<br />

functie, die een brand minimum 30 minuten<br />

weerstaat, is de WAT-deur de optimale keuze.<br />

Vooral dan, wanneer inbraak- en brand<strong>be</strong>veiliging<br />

voor u even <strong>be</strong>langrijk zijn.<br />

Verschillende oppervlakken<br />

Hörmann biedt de WAT-deur met verschillende<br />

oppervlakken aan, o.a. in Decograin-uitvoering.<br />

Dankzij dit mooie houtdecor, met een detailgetrouw<br />

aanzicht van naturel hout, harmonieert de deur<br />

optimaal met de deuren in uw woon<strong>be</strong>reik.<br />

Brandwerend<br />

minimum 30 minuten<br />

Stabiel deurblad in de uitvoering<br />

met dikke opdek<br />

Uittrek- en doorboor<strong>be</strong>veiligde<br />

veiligheid-wisselgarnituur<br />

Driedimensionaal<br />

regelbare<br />

rolscharnieren<br />

voor een optimale<br />

deurfunctie<br />

Massieve stalen<br />

pennen aan de<br />

scharnierzijde<br />

<strong>be</strong>schermen<br />

tegen uittillen<br />

17


Binnendeur ZK<br />

De slijtvaste en voordelige deur, die u zelf kunt decoreren<br />

De Hörmann ZK-deuren zijn al vele jaren <strong>be</strong>proefd als robuuste deuren<br />

voor het interieur, van de kelder tot de zolder. De ZK-deur vervormt niet<br />

en is door haar hoogwaardig oppervlak bijzonder slijtvast, ongevoelig<br />

voor vlekken en daardoor makkelijk te reinigen. Dat is <strong>be</strong>trouwbare kwaliteit –<br />

voor een gunstige prijs.<br />

18


Productgegevens<br />

Inbraakweerstand<br />

Warmte-isolatie<br />

★ ★<br />

Geluidsisolatie<br />

Brandweerstand<br />

Stabiliteit<br />

★ ★ ★ ★<br />

Vormvastheid<br />

★ ★ ★ ★ ★<br />

Binnendeur voor<br />

• Kelderruimtes<br />

• Kinderkamers<br />

• Toegang tot niet<br />

uitgebouwde zolders<br />

Apart deurblad of compleet<br />

inbouwklaar deurelement<br />

Deurblad en kozijn, verzinkt<br />

en voorzien van poedergrondverf<br />

in verkeerswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9016).<br />

Een- of tweevleugelig<br />

Warmte-isolerend<br />

U = 2,1 W/ (m²·K)*<br />

D<br />

Geluidsisolerend<br />

Rw ca. 25 dB*<br />

Klimaatklasse III<br />

volgens RAL-RG 426<br />

Belastingsniveau S<br />

volgens RAL-RG 426<br />

* Bij deuren zonder <strong>be</strong>glazing<br />

en met hoekkozijn<br />

Extra uitrustingen Pagina 20<br />

Kleuren en<br />

decoroppervlakken Pagina 21<br />

Maatoverzicht Pagina 24<br />

Stabiel deurblad<br />

Het dub<strong>be</strong>lwandige, 40 mm dikke deurblad<br />

uit verzinkte staalplaat (0,6 mm) met aan de<br />

binnenzijde over het volledig oppervlak verlijmde<br />

honingraatvulling is zeer vormvast en robuust.<br />

Standaard goed uitgerust deurblad<br />

Het deurblad van de ZK-binnendeuren is standaard<br />

verkrijgbaar met ingebouwd slot en glansverzinkte<br />

scharnierbovendelen V 0020, vastgeschroefd<br />

in versterkingen die binnen in het deurblad zijn<br />

aangebracht. De ZK-deur wordt standaard zonder<br />

krukgarnituur geleverd.<br />

Enkel als deurblad of als<br />

volledig deurelement met kozijn<br />

De binnendeur ZK wordt geheel naar wens als<br />

deurblad of als montageklaar deurelement geleverd,<br />

d.w.z. compleet met krukgarnituur en speciaal<br />

hoekkozijn in verkeerswit.<br />

Gemakkelijk en zacht sluitend<br />

De ZK-deur <strong>be</strong>schikt over een insteek-wisselgarnituur<br />

volgens DIN 18251 klasse 3, met uitsparing voor<br />

profielcilinder (doornmaat 55 mm). Uitgerust met<br />

een kunststof dagschoot en stalen nachtschoot,<br />

klavierslot-inzetstuk en sleutel, optioneel ook met<br />

profielcilinder, sluit de ZK-deur veilig, aangenaam<br />

zacht en geruisarm.<br />

Flexi<strong>be</strong>l in de montage<br />

Door de mogelijkheid om de hoogte van het deurblad<br />

in te korten en het oppervlak naar eigen smaak te<br />

schilderen, zijn de ZK-deurbladen opper<strong>be</strong>st geschikt<br />

voor de renovatie van de deurbladen in alle kamers,<br />

van de kelder tot de zolder. Ze kunnen ook<br />

gemakkelijk in voorhanden standaardkozijnen<br />

en alle Hörmann stalen kozijnen (voor<strong>be</strong>reid voor<br />

scharnieren van reeks V 8000) worden afgehangen.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

4 Staal<br />

5 Met poedergrondverf /<br />

kunststoffolie<br />

2<br />

3<br />

Honingraatvulling<br />

Lijm<br />

Zinklaag<br />

Het vlakke, zijdematte<br />

deuroppervlak kunt u naar<br />

eigen smaak schilderen.<br />

Het deurblad kan onderaan<br />

worden ingekort. Door deze<br />

hoogtecompensatie tot 20 mm<br />

kan bij renovatie de deur perfect<br />

aan de hoogte van het voorhanden<br />

kozijn worden aangepast.<br />

4<br />

3<br />

5<br />

19


Binnendeur ZK<br />

Uitrustingen zetten een bijzonder accent<br />

Beglazingsvarianten<br />

Ronde <strong>be</strong>glazing<br />

Ø 300 of 400 mm,<br />

omraming uit<br />

geanodiseerd<br />

aluminium naturel<br />

(E6 / EV 1), optioneel<br />

uit geborsteld<br />

roestvrij staal.<br />

Masterpoint<br />

Ventilatierooster<br />

van kunststof<br />

(455 × 90 mm)<br />

Beglazing afb. 5<br />

Omraming bij<br />

verzinkt deurblad:<br />

uit overschilderbaar<br />

aluminium.<br />

Mastercarré Masterligne<br />

Brievenbusklep Deurspion<br />

met groothoek<br />

Beglazing afb. 6<br />

Glasomraming bij<br />

deurblad voorzien<br />

van poedergrondverf:<br />

uit geanodiseerd<br />

aluminium naturel<br />

(E6 / EV 1).<br />

Kunststof<br />

in de kleuren zwart,<br />

rood, bruin, wit en geel<br />

Beglazing afb. 7<br />

Glasomraming<br />

bij deurblad met<br />

kunststoffolie:<br />

uit ge<strong>be</strong>itst hout,<br />

passend bij het<br />

deurblad.<br />

Het glas in de deur<br />

Alle ZK-deuren zijn optioneel leverbaar<br />

met <strong>be</strong>glazing in de afge<strong>be</strong>elde structuren:<br />

als figuurdraadglas helder 7 mm,<br />

enkel of gelaagd veiligheidsglas 6 mm.<br />

Wanneer de <strong>be</strong>glazing door de klant wordt<br />

aangebracht moet het glas een dikte heb<strong>be</strong>n<br />

van 4 tot 6 mm.<br />

Het glas voor de ronde <strong>be</strong>glazing wordt altijd<br />

in de fabriek aangebracht.<br />

Extra uitrustingen Krukgarnituren in verschillende vormen<br />

en materialen<br />

20<br />

Roestvrij staal Aluminium


Kleuren en decoroppervlakken<br />

Wij vervullen al uw wensen<br />

Voorkeurkleuren*<br />

De meeste Hörmann deuren voor<br />

uw woning zijn verkrijgbaar in<br />

tien voordelige voorkeurkleuren<br />

alsook in alle kleuren volgens<br />

de RAL-kleurenwaaier. De<br />

oppervlakken zijn voorzien van<br />

hoogwaardige poedergrondverf<br />

(bij de deuren KSI Thermo en<br />

MZ Thermo gelakt). Ze bieden<br />

daardoor een hoge weerstand<br />

tegen invloeden van buitenaf<br />

en zijn praktisch onverslijtbaar.<br />

RAL-kleur naar keuze<br />

Optioneel is de veiligheidsdeur<br />

KSI en de binnendeur ZK<br />

verkrijgbaar in alle kleuren<br />

uit de RAL-kleurenwaaier.<br />

Decograin-decoroppervlakken*<br />

Voor een naturel of exclusief<br />

deuraanzicht leveren wij<br />

hoogwaardige decoroppervlakken*<br />

in zes decors met natuurgetrouw<br />

houtkarakter en in het bijzonder<br />

elegante Titan Metallic oppervlak.<br />

*<strong>be</strong>halve bij de deuren MZ, H8-5 en H3D<br />

Witaluminium RAL 9006<br />

Terrabruin RAL 8028<br />

Leembruin RAL 8003<br />

Venstergrijs RAL 7040<br />

Lichtgrijs RAL 7035 Licht ivoorkleurig RAL 1015<br />

Alle kleurgegevens vergelijkbaar met de RAL-kleur.<br />

Golden Oak Wit essen<br />

Dark Oak<br />

Night Oak NIEUW<br />

Titan Metallic<br />

(uitsluitend bij MZ Thermo / KSI Thermo)<br />

Antracietgrijs RAL 7016<br />

Mosgroen RAL 6005<br />

Duifblauw RAL 5014<br />

Robijnrood RAL 3003<br />

Alleen voor deuren die binnen<br />

in het huis worden ingebouwd<br />

Licht eiken<br />

Beuken<br />

21


Stalen kozijnen<br />

De <strong>be</strong>proefde en voordelige kozijnen voor standaard binnendeuren van staal of hout<br />

Hörmann stalen kozijnen zijn bijzonder robuust en kunnen bv. ook soms een „ongeval”<br />

met een bobbycar of een stoot met een hard voorwerp verdragen. Het verzinkte en<br />

van poedergrondverf voorziene oppervlak kan individueel gelakt worden en zo perfect<br />

op het aanzicht van de geplaatste stalen of houten deuren worden afgestemd.<br />

22


Productgegevens<br />

Hoek- en muuromvattende<br />

kozijnen<br />

voor 40 mm dikke<br />

deurbladen met opdek<br />

Inbouwbare standaardkozijnen<br />

verzinkt en voorzien van<br />

poedergrondverf in lichtgrijs<br />

(vergelijkbaar met RAL 7035).<br />

Uitvoeringen<br />

• Montageklaar gelast<br />

• Steek-schroefbaar<br />

Montage in<br />

•<br />

•<br />

Metselwerk<br />

Wanden uit stijl- en regelwerk<br />

Hoek- of muuromvattend kozijn<br />

Waar dient uw binnendeur te worden geplaatst?<br />

Daarop is de keuze van het kozijn gericht. Voor<br />

metselwerk, bv. in de kelder, volstaat een voordelig<br />

hoekkozijn. Voor het interieur <strong>be</strong>velen wij het<br />

muuromvattend kozijn aan. Voor wanden uit stijl- en<br />

regelwerk dienen altijd muuromvattende kozijnen worden<br />

toegepast. Dit is ideaal voor de uitbouw van de zolder.<br />

Gelast of steek-schroefbaar<br />

Alle Hörmann standaardkozijnen voor metselwerk<br />

en wanden uit stijl- en regelwerk zijn inbouwklaar gelast<br />

of steek-schroefbaar verkrijgbaar – handig verpakt voor<br />

het transport met de personenwagen – en opper<strong>be</strong>st<br />

voor<strong>be</strong>reid voor de eenvoudige doe-het-zelfmontage.<br />

Volledig uitgerust<br />

Alle bijhorigheden worden met ieder kozijn meegeleverd:<br />

het materiaal voor <strong>be</strong>vestiging van het kozijn,<br />

markeringshulpen voor exacte montage en een instructie<br />

voor de <strong>be</strong>handeling met verf. Het standaard grijze<br />

PVC-dempingsprofiel kan gemakkelijk in het kozijn<br />

worden aangebracht. Het zorgt voor een zacht en dicht<br />

sluiten van de deur. Naar wens is het in wit, bruin of<br />

zwart verkrijgbaar alsook als EPDM- / PP-profiel in grijs<br />

of zwart.<br />

Grote verscheidenheid is onze kracht<br />

Wij heb<strong>be</strong>n alle soorten kozijnen voor u. Als deur-,<br />

raam- of doorgangskozijn van kamer tot kamer.<br />

Eventueel met segment- of rondboog, of in combinatie<br />

met zijdeel en bovenlicht. Onze kozijnen zijn optioneel<br />

ook verkrijgbaar met eindlak, in iedere kleur uit<br />

de RAL-kleurenwaaier, of zeer elegant uit roestvrij staal.<br />

Wij trachten tegemoet te komen aan al uw wensen<br />

en adviseren u graag.<br />

Foto onderaan:<br />

Schuifdeurkozijn voor in de wand lopende glazen deuren.<br />

Hoek- en muuromvattende kozijnen<br />

Kozijn steek-schroefbaar<br />

Steekkozijnen in handige<br />

verpakking voor een eenvoudige<br />

doe-het-zelfmontage<br />

23


Maatoverzicht<br />

Standaardmaten Buitendeuren Binnendeuren<br />

Bestelmaat<br />

(bouwrichtmaat)<br />

Eenvleugelige deuren<br />

Veiligheidsdeur Universele deur Brandwerende deur<br />

Multifunctionele<br />

deur<br />

Brandwerende<br />

veiligheidsdeur<br />

KSI Thermo KSI MZ Thermo MZ Deur H8-5 Luik H8-5 H3D WAT ZK<br />

750 × 875 ●<br />

800 × 800 ●<br />

875 × 875 ●<br />

875 × 1000 ●<br />

875 × 1250 ●<br />

875 × 2000 ● ●<br />

875 × 2125 ● ●<br />

625 × 2000 ●<br />

750 × 1750 ●<br />

750 × 1875 ● ●<br />

750 × 2000 ● ● ● ● ● ●<br />

750 × 2125 ● ● ● ●<br />

800 × 1750<br />

800 × 1800 ●<br />

800 × 1875 ●<br />

800 × 2000 ●<br />

875 × 1750 ●<br />

875 × 1800 ●<br />

875 × 1875 ● ● ● ● ●<br />

875 × 2000 ● ● ● ● ● ●<br />

875 × 2125 ● ● ● ● ● ●<br />

1000 × 1875 ● ● ● ●<br />

1000 × 2000 ● ● ● ● ● ● ●<br />

1000 × 2100 ●<br />

1000 × 2125 ● ● ● ● ● ● ●<br />

1100 × 2100 ●<br />

1125 × 2000 ●<br />

1125 × 2125 ● ●<br />

1250 × 2000 ●<br />

1250 × 2125 ●<br />

Tweevleugelige deuren<br />

1500 × 2000 ● ● ●<br />

1500 × 2125 ●<br />

1750 × 2000 ● ● ●<br />

1750 × 2125 ●<br />

2000 × 2000 ● ● ●<br />

2000 × 2125 ● ● ●<br />

2125 × 2125 ●<br />

2250 × 2250 ●<br />

Gelieve bij <strong>be</strong>stelling de draairichting<br />

van de deur op te geven<br />

24<br />

Alle maten in mm<br />

DIN links DIN rechts Doorgangsvleugel<br />

DIN links<br />

Binnendeur<br />

Doorgangsvleugel<br />

DIN rechts


Nietstandaardmaten<br />

Bestelmaat<br />

(bouwrichtmaat)<br />

Eenvleugelige deuren<br />

Buitendeuren Binnendeuren<br />

Veiligheidsdeur Universele deur Brandwerende deur<br />

Multifunctionele<br />

deur<br />

Brandwerende<br />

veiligheidsdeur<br />

KSI Thermo KSI MZ Thermo MZ Deur H8-5 Luik H8-5 H3D WAT ZK<br />

Binnendeur<br />

Breedte 875 – 1250 625 – 1250 825 – 1250 625 – 1250 625 – 1000 625 – 1000 625 – 1125 625 – 1164 500 – 1250<br />

Hoogte 1875 – 2250 1700 – 2250 1875 – 2250* 1570 – 2134 1750 – 2125 800 – 1749 1750 – 2250 1964 – 2132 1500 – 2250<br />

Tweevleugelige deuren<br />

Breedte 1250 – 2250 1375 – 2250 1500 – 2500<br />

Hoogte 1570 – 2134 1750 – 2250 1500 – 2250<br />

* Bij MZ Thermo met <strong>be</strong>glazing TPS 021: 1990 – 2250<br />

Kozijnen Hoekkozijn<br />

Bestelmaat (bouwrichtmaat)<br />

Muuromvattend<br />

kozijn<br />

625 × 2000 ● ●<br />

750 × 2000 ● ●<br />

875 × 2000 ● ●<br />

1000 × 2000 ● ●<br />

625 × 2125 ● ●<br />

750 × 2125 ● ●<br />

875 × 2125 ● ●<br />

1000 × 2125 ● ●<br />

Muuromvattend<br />

kozijn<br />

Muurdiktes (MW)<br />

Metselwerk<br />

Wanden<br />

uit stijl-<br />

en regelwerk<br />

75 ●<br />

Gipsplaten<br />

80 ● ●<br />

100 ● ● ●<br />

125 ●<br />

130 ●<br />

145 ●<br />

150 ●<br />

160 ●<br />

180 ●<br />

205 ●<br />

270 ●<br />

290 ●<br />

330 ●<br />

Alle maten in mm 25


Maat- en inbouwgegevens<br />

Universele deur MZ Thermo, veiligheidsdeur KSI Thermo,<br />

veiligheidsdeur KSI<br />

Universele deur MZ Thermo, veiligheidsdeur KSI Thermo<br />

Verticale doorsnede<br />

Metselwerkmaat = BRM + 5<br />

Vrije doorgangsmaat = RAM – 84<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Kozijnbinnenmaat*<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 17<br />

Kozijnbuitenmaat (RAM) = Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 18<br />

Metselwerkmaat = RAM + 10<br />

Veiligheidsdeur KSI<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

Blokkozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Snelle montage<br />

Verticale doorsnede Horizontale doorsnede<br />

26<br />

BUITEN<br />

Horizontale doorsnede<br />

Montagevarianten<br />

Montagevarianten<br />

Montage met<br />

muuranker<br />

Metselwerkmaat = RAM + 20<br />

Kozijnbuitenmaat (RAM) = Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Vrije doorgangsmaat* = RAM – 128<br />

Metselwerkmaat = BRM + 10<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Kozijnbinnenmaat*<br />

BUITEN<br />

Blokkozijn<br />

Ankermontage<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 34<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 16<br />

Montage met<br />

plugankers<br />

BUITEN<br />

Blokkozijn<br />

voor montage<br />

in de opening<br />

(profiel 21101)<br />

*De vrije doorgangsbreedte<br />

bij een openingshoek van<br />

90° vermindert met 2 mm.<br />

Hierbij is geen rekening<br />

gehouden met handgrepen<br />

of krukgarnituren.<br />

*Vrije doorgang =<br />

BRM breedte – 64 mm<br />

BRM hoogte – 32 mm<br />

De vrije doorgangsbreedte<br />

bij een openingshoek<br />

van 90° vermindert met<br />

2 mm. Hierbij is geen<br />

rekening gehouden met<br />

handgrepen of krukken.<br />

Blokkozijn voor<br />

montage op de muur<br />

(profiel 006)<br />

(getest op de<br />

scharnierzijde)


Maat- en inbouwgegevens<br />

Universele deur MZ, brandwerende deur H8-5, multifunctionele deur H3D<br />

Metselwerkmaat = BRM + 5<br />

Universele deur MZ, brandwerende deur H8-5<br />

Verticale doorsnede<br />

Metselwerkmaat = BRM + 5<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Vrije doorgangsmaat<br />

Kozijnbinnenmaat<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

Multifunctionele deur H3D<br />

10<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

Horizontale doorsnede<br />

Montagevarianten<br />

Montage met<br />

muuranker<br />

Verticale doorsnede Horizontale doorsnede<br />

Montagevarianten<br />

DryFix ® -kozijn<br />

Diagonale <strong>be</strong>vestiging<br />

Metselwerkmaat = BRM + 10<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Kozijnbinnenmaat*<br />

BUITEN (voor MZ)<br />

4 ± 1 4 ± 1<br />

Montage met<br />

plugankers<br />

Metselwerkmaat = BRM + 10<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Kozijnbinnenmaat*<br />

Muuromvattend kozijn<br />

Diagonale <strong>be</strong>vestiging<br />

tot MW 175<br />

Hoekkozijn met<br />

aanvullend kozijn<br />

Montage<br />

met plugankers<br />

Hoekkozijn met<br />

aanvullend kozijn<br />

Schroefmontage<br />

*De vrije doorgangsbreedte<br />

bij een openingshoek<br />

van 90° vermindert met<br />

25 mm, zonder rekening<br />

te houden met handgrepen<br />

en krukken.<br />

*De vrije doorgangsbreedte<br />

bij een openingshoek<br />

van 90° vermindert met<br />

93 mm, zonder rekening<br />

te houden met handgrepen<br />

en krukken.<br />

27


Maat- en inbouwgegevens<br />

Brandwerende veiligheidsdeur WAT, binnendeur ZK<br />

Brandwerende veiligheidsdeur WAT<br />

Verticale doorsnede<br />

Metselwerkmaat = BRM + 5 Metselwerkmaat = BRM + 5<br />

Binnendeur ZK<br />

Montagevarianten<br />

Hoekkozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Muurplugankers<br />

Verticale doorsnede Horizontale doorsnede<br />

28<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Vrije doorgangsmaat<br />

Vrije doorgangsmaat<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 17<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 17<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 15<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 15<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

Horizontale doorsnede<br />

Montagevarianten<br />

Hoekkozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Muurplugankers<br />

Metselwerkmaat = BRM + 10<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Vrije doorgangsmaat*<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 34<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 15<br />

Muuromvattend kozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Muurplugankers<br />

Metselwerkmaat = BRM + 10<br />

Bouwrichtmaat (BRM)<br />

Vrije doorgangsmaat*<br />

Kozijnsponningmaat = BRM – 34<br />

Buitenmaat deurblad = BRM – 15<br />

Speciaal hoekkozijn<br />

Plugmontage door de<br />

afdichtinggroef<br />

Blokkozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Plugmontage<br />

Muuromvattend kozijn<br />

Montage in metselwerk<br />

Muurplugankers<br />

* Bij een openingshoek<br />

van 90° vermindert de<br />

vrije doorgangsbreedte<br />

bijkomend met 2 mm.<br />

Hierbij is geen rekening<br />

gehouden met handgrepen<br />

of krukgarnituren.<br />

* Bij een openingshoek<br />

van 90° vermindert de<br />

vrije doorgangsbreedte<br />

bij de eenvleugelige deur<br />

bijkomend met 2 mm; bij de<br />

tweevleugelige deur met<br />

4 mm. Hierbij is geen rekening<br />

gehouden met handgrepen<br />

of krukgarnituren.


8<br />

MW<br />

8<br />

15<br />

MW<br />

15<br />

Wandaansluitingen<br />

Stalen kozijnen<br />

Hoekkozijn DIN 18111<br />

voor metselwerk<br />

Profiel 11100 Profiel 21100<br />

Muuromvattend kozijn<br />

voor wanden uit stijlen<br />

regelwerk<br />

Profiel 21120<br />

Tweeschalig muuromvattend<br />

kozijn voor wanden uit stijl-<br />

en regelwerk<br />

voor latere montage<br />

Profiel 21180<br />

met opdek<br />

8<br />

30<br />

30<br />

45<br />

45<br />

15<br />

15<br />

Muuromvattend kozijn<br />

DIN 18111<br />

voor metselwerk<br />

8<br />

8<br />

30 15 30 15<br />

28,5<br />

28,5<br />

8<br />

30<br />

28,5<br />

MW<br />

15<br />

MW<br />

15<br />

U-snelbouwkozijn voor wanden<br />

uit stijl- en regelwerk<br />

Driedelig voor latere inbouw<br />

28,5<br />

Profiel 21120<br />

Spiegelschroef<strong>be</strong>vestiging<br />

28<br />

28,5<br />

15 MW 15<br />

8<br />

MW<br />

8<br />

Muuromvattend kozijn<br />

B 45 voor gipsplaten<br />

Profiel 21101<br />

45 45<br />

30 15 30 15<br />

Profiel 21120<br />

Klauwen<strong>be</strong>vestiging<br />

28,5<br />

30<br />

45<br />

15<br />

28,5<br />

29


Beleef de Hörmann kwaliteit<br />

voor ieder toepassingsgebied bij nieuwbouw en renovatie<br />

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk<br />

plannen. Topproducten met een hoge<br />

functionaliteit bieden zorgvuldig<br />

op elkaar afgestemde oplossingen,<br />

voor elk <strong>be</strong>reik in de woningbouw.<br />

Garagedeuren<br />

Optimaal passend bij uw persoonlijke bouwstijl:<br />

kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.<br />

Garagedeur- en inrithekaandrijvingen<br />

Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid:<br />

Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.<br />

Voordeuren<br />

Voor elke <strong>be</strong>hoefte en elke eis vindt u het gewenste<br />

deurmotief in ons uitgebreid assortiment voordeuren.<br />

Stalen deuren<br />

De stevige deuren voor alle plaatsen in uw woning,<br />

van de kelder tot de zolder.<br />

Kozijnen<br />

Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw,<br />

uitbreiding of renovatie.<br />

www.hormann.com<br />

Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken<br />

Voordeuren<br />

Stalen deuren<br />

31


Hörmann: kwaliteit zonder compromissen<br />

Hörmann KG Amshausen, Duitsland<br />

Hörmann KG Dissen, Duitsland<br />

Hörmann KG Werne, Duitsland<br />

Hörmann Beijing, China<br />

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland<br />

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland<br />

Hörmann Genk NV, België<br />

Hörmann Tianjin, China<br />

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale<br />

markt, alle <strong>be</strong>langrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden<br />

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste<br />

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en<br />

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China<br />

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige<br />

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.<br />

Hörmann KG Brandis, Duitsland<br />

Hörmann KG Freisen, Duitsland<br />

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland<br />

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA<br />

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland<br />

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland<br />

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen<br />

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA<br />

DEUREN VOOR GARAGES<br />

AANDRIJVINGEN<br />

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE<br />

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN<br />

ANDERE DEURTYPES<br />

KOZIJNEN<br />

www.hormann.com<br />

Stand 06.2012 / Drukdatum 11.2012 / HF 85115 NL / PDF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!