Verslag - Winob

winob.be

Verslag - Winob

Datum vergadering:

10/03/09

Onze ref.: 09/C II/d-1

Verslag nr: 2009/1

Provinciehuis Boeverbos ● Koning Leopold III-laan 41 ● B-8200 Sint-Andries ● Telefoon 050 40 31 11 ● Fax 050 40 31 00

Cultuur

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Verslag

Aanwezig : Marleen Peeters (bib. Blankenberge); Bart van Reeth (bib. Wevelgem); Marc Pollet (bib.

Gistel/Kortemark); Bernadette Van Der Jeught (bib. Knokke-Heist); Johan Werbrouck (bib.

Diksmuide/Torhout); Kristel Vande Walle (bib. Roeselare); Chris Vandenbroucke (bib.

Kortrijk); Dirk Vanhove (bib. Oostkamp); Pepijn Geloen (bib. Ieper); Pieter Keereman (bib.

Brugge); Stefaan Froyman (WINOB)

Verontschuldigd : Bernard Derycke (bib. Izegem); Bernard Moerman (bib. Oostende); Fabienne Ferfers (bib.

Harelbeke); Koen Reynaert (bib. Menen)

Afwezig :

Agenda:

Goedkeuring vorig verslag

Voorzitterverkiezing & Verslaggeving

Jaarplanning 2009 ; data en initiatieven, experten en opleiding

Projectvoorstel Cinema Novo

Wiki, svz, paginaverdeling, focus bewaarbeleid (netwerkmagazijnevolutie)

Evaluatie Studiedag VVBAD : dematerialisering van muziekmaterialen en de openbare bibliotheek

Allerhande info: VVBAD, algemeen over de film- en muziekwereld

Varia: o.a. nieuwe experten, thema's

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.

Betreft:

WINOB Werkgroep Beeld en Geluid

Bijlagen: 0

2. Voorzitterverkiezing en verslaggeving

Na de oproep voor een voorzitter waren er geen kandidaten. Stefaan wil de werkgroep eventueel

verder leiden, maar vraagt om er rekening mee te houden dat dit geen extra werklast meer mag

met zich meebrengen. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om zelf de nodige taken op te vangen.

Het verslag werd in het verleden opgemaakt door Jan Van Hee (zie punt 3) en zal in het vervolg

opgemaakt worden door de medewerker Beeld en Geluid van de vestiging waar de vergadering door

gaat.

Stefaan doet verder de eindredactie van het verslag.

Verslaggever: Dirk Vanhove

Eindredactie: Stefaan Froyman

Telefoon 050 40 35 61

Fax 050 40 31 05

e-mail:

stefaan.froyman@west-vlaanderen.be

1


3. Jaarplanning 2009 ; data en initiatieven, experten en opleiding

Cultuur

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Gezien de dynamiek van de werkgroep en de verminderde bijdrage van deskundige Jan Van Hee zal

voor werkjaar 2009 geen beroep meer gedaan worden op zijn diensten. De studiereis naar Zeeland

komt zo ook in gedrang. Misschien wordt er een alternatief ontwikkeld.

Dan volgde een brainstorm over mogelijke initiatieven. Een mengeling van ideeën kwam naar voor:

Promo beeld en geluid d.m.v. nieuwe media (internet) / extra materialen / externe actoren (bijv.

Wevelgem flyeren bij filmfestival voor bib materialen / tip : de flyeraar belonen met een gratis

ticket voor de show) / Persoonlijk flyeren levert meer resultaat op dan een folder gaan

neerleggen (herkenbaarheid, identiteit van de bib)

Praktische oefening in podcasting(geluid) of vodcasting (stel je eigen afdeling voor in beeld en

geluid) voor afdeling Beeld en Geluid : soort reclamefilmpje maken in samenwerking met Eva

Simons (bib school Gent) of Jan van Hee

Mystery shopper spelen : bijv. Fnac Brugge / Extrazone (Rombaux niet haalbaar wegens de eigen

specifieke opstelling van hun materiaal) (eventueel combinatie : verantwoordelijke van Fnac : zijn

ideeën over toekomst multimedia/ dvd/ cd,…

Idee: ieder brengt op de wiki een aantal vragen aan die je evt. als mysteryshopper kan stellen (vb:

Hebben jullie…., Kennen jullie….)

Voorstel Stefaan : bezoek Metropolis Multiplex cinema Antwerpen : n.a.v. artikel “The source”

speciaal concept (enkel in namiddag open) (eventueel in combinatie met bezoek nieuwe bib

Merksem : nieuwbouw – kleinere bib)

Dit resulteert voorlopig in volgende agenda:

22 januari Genk Studiedag Vakgroep Muziek VVBAD

10 maart Oostkamp Vergadering WINOB-werkgroep Beeld en Geluid

16 juni Brugge Werkvergadering WINOB-werkgroep Beeld en Geluid

- Evaluatie muziekgenrefolders + nieuwe stappen

- Kennismaking Projectmedewerker Cinema Novo

- Op bezoek bij muziek en filmwinkels met focus op

opstelling, meubilair en aanbod

- Vragenronde met filiaalmanager van FNAC Brugge

1 september Antwerpen Studiebezoek WINOB-werkgroep Beeld en Geluid

- Bezoek Metropolis Multiplex Cinema Antwerpen

Groenendaallaan 394 Antwerpen, openingsuren enkel

namiddag.

- Bezoek andere bib in de regio (Merksem?) (Permeke?

Verantw. Muziekafdeling: Myriam Naegels)+

vormingsmoment (Online muziek / Deezer door

Stefaan? Chris?, 23 dingen over muziek? door ?

Netlabelism, Creative Commons door Pascal Callant?

- Verdere wiki- opleiding, pod/vodcasting?

1 december Ieper Vergadering WINOB-werkgroep Beeld en Geluid

- Evaluatie Studiebezoek

- Expert op bezoek (Muziekarchief, BeeSmart, Jo

Vansteenvoort?)

- Verdere wiki-opleiding, pod/vodcasting?

2


4. Projectvoorstel cinema novo

Cultuur

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Stefaan deelt een kopie van de dienstopdracht met betrekking tot het samenwerkingsproject

WINOB-Cinema Novo uit en licht de planning toe. Er is op gelet dat er een ander traject bestaat

voor kleinere bibliotheken (wisselpakketten) en grotere bibliotheken (abonnementsformule).

Naast de Dvd’s komt er ook een magazine + vormingsmomenten. Er is een serieus bedrag

uitgetrokken voor promotie: 5000 € voor displays. De werkgroep Beeld en Geluid wordt de

stuurgroep voor dit project, dus opmerkingen zijn zeker welkom. Op de volgende

vergadering zal de projectverantwoordelijk van Cinema Novo uitgenodigd worden.

5. Wiki, svz, paginaverdeling, focus bewaarbeleid

De wiki eist een nieuwe manier van denken en communiceren. Het moet het centraal

infopunt worden. Er is een aanpassing gekomen, via mail kan je nu alle recente wijzigingen in je

mailbox ontvangen. Actieve input zeker gewenst (mogelijkheid om pagina’s aan te maken).

Pepijn zorgt voor de sanering van een aantal pagina’s die absoluut niet geraadpleegd worden

om dode materie te vermijden.

Het netwerkmagazijn blijft een moeilijk punt. Van zodra een te strenge administratieve

procedure gevolgd moet worden zijn er moeilijkheden. Eenvoudigste manier blijft het

onderhands doorspelen van afgevoerde werken aan de daartoe beschikbare

kandidaatbibliotheek.

6. Evaluatie Studiedag VVBAD : dematerialisering van muziekmaterialen en de

openbare bibliotheek

De studiedag van 22 januari in Genk werd door zo’n 20 West-Vlaamse bibliotheekmedewerkers

bijgewoond en er werd gezamenlijk vervoer voorzien. Uit een globale reactie blijkt dat de

studiedag heel goed was maar heel veel nieuwe info bracht en de agenda te druk was.

Naast Olivier Braet over nieuwe technologieën en Johan Meys over digileen en I-tunes had

Stefaan het er ook over muzieksites (eventueel wil Stefaan deze uiteenzetting opnieuw geven in

Antwerpen met een uitgebreide demo van Deezer). De presentaties van de studiedag staan op

de VVBAD-site. Pepijn probeert de links op de wiki te krijgen.

7. Allerhande info

Project games in de bib: het idee van games en consoles beschikbaar te stellen via de

provincie zit in de koelkast. Er wordt verder gewerkt met een nieuwe denkpiste: pilootproject (2

à 3 maanden) met een volledig pakket (gameroom of gamecorner genoemd) beschikbaar

gesteld bestaande uit een aantal consoles en schermen en beheerssoftware. De bibliotheek zelf

zorgt voor voldoende ruimte, stroomvoorziening en het nodig enthousiasme. Er zal een initiatie

voorzien worden voor het personeel. Ook een info-avond voor leerkrachten of ouders is

voorzien. Ten slotte verwachten we van de bib dat ze zelf ook iets organiseren, graag met

jongeren (of senioren). Het tweede circuit met enkel deze infosessies wordt niet verder

opgenomen.

Bij de vraag of er iemand zicht heeft op het gebruik van Digileen (gebruikersaantallen,

3


Cultuur

Streekgericht Bibliotheekbeleid

downloads, …) merkt Stefaan op dat er een groot verschil is tussen kwantiteit en kwaliteit en

vraagt zich af in hoeverre aangeleverde cijfers kunnen kloppen (bv. Leeftijd hoeft niet echt te

kloppen, etc.) Dit is een algemene opmerking over het omgaan met cijfergegevens over

internetgebruik en toepassingen maar dient in dit opzicht meegenomen te worden.

8. Varia

Het probleem ‘wieden’! Dit blijft een subjectief gegeven (lijst trekken in Vubis: laatste

drie jaar nul-uitleningen.) Wat houdt men bij in het magazijn? Moet men afblijven van

klassiekers en wat zijn dan klassiekers? Tip van Chris: magazijnplaatsing per magazijnnummer:

is makkelijk en eventueel een project voor een jobstudent.

Nog mogelijke experts: Muziekarchief.be of Beesmart

Dank aan Dirk Van Hove van de bibliotheek van Oostkamp voor het hartelijke onthaal en

de voorzieningen.

Volgende vergadering:

Dinsdagvoormiddag 16 juni 2009 in de bibliotheek van Brugge om 9u00. We gaan op

onaangekondigd bezoek bij een aantal muziek en filmwinkels, nadien volgt waarschijnlijk een korte

toelichting van iemand van FNAC Brugge.

Bibliotheek Brugge

Kuipersstraat 3

8000 Brugge

T 050 472434

Bibliotheek@brugge.be

Bijlages:

Te doen:

Geen

Alle mogelijke en interessante aanvullingen voor de wiki.

4

More magazines by this user
Similar magazines