30.09.2013 Views

Untitled - ACV Kempen

Untitled - ACV Kempen

Untitled - ACV Kempen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INHOUD<br />

DAGELIJKS BESTUUR 2<br />

VERBONDSDIENSTEN <strong>ACV</strong>-KEMPEN 4<br />

VERBONDSSECRETARIAAT 4<br />

PERSONEELSDIENST 4<br />

SECRETARIAAT GRENSARBEIDERS 5<br />

STUDIE- EN VORMINGSDIENST 5<br />

FINANCIËLE DIENST 7<br />

ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING 8<br />

Arbeidsrecht 8<br />

Informaticadienst - Administratie en dienstverlening 10<br />

Ledenadministratie 11<br />

Werkloosheidsdienst 12<br />

ONZE DIENSTENCENTRA 14<br />

WAAR EN WANNEER KAN JE BIJ ONS TERECHT 14<br />

CONTACTCENTRUM 21<br />

DIENSTENCENTRUM BEERSE 22<br />

DIENSTENCENTRUM GEEL 23<br />

DIENSTENCENTRUM HERENTALS 24<br />

DIENSTENCENTRUM MOL 25<br />

DIENSTENCENTRUM TURNHOUT 26<br />

DIENSTENCENTRUM WESTERLO 28<br />

BEROEPSCENTRALES <strong>ACV</strong>-KEMPEN 30<br />

<strong>ACV</strong>-BOUW, INDUSTRIE & ENERGIE 30<br />

<strong>ACV</strong>-METEA 33<br />

<strong>ACV</strong>-OPENBARE DIENSTEN 34<br />

<strong>ACV</strong>-VOEDING EN DIENSTEN 35<br />

LANDELIJKE BEDIENDEN CENTRALE LBC – NVK 36<br />

CHRISTELIJK ONDERWIJZERSVERBOND - COV 38<br />

<strong>ACV</strong>-TRANSCOM 39<br />

CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE - COC 40<br />

VOKANS en KREATIEF 41<br />

VOKANS 41<br />

KREATIEF 42<br />

Fotografi e: © www.fotovanhuff el.be, Bert De Deken & Patrick Govaert<br />

A.C.V. KEMPEN<br />

Korte Begijnenstraat 20<br />

078 15 16 16<br />

014 44 69 57<br />

kempen @acv-csc.be<br />

Wegwijs in <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong><br />

Voilà, een nieuwe uitgave van “Wie is Wie in <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong>?” is kant en klaar.<br />

Een handig hulpmiddel om te weten met wie u best contact opneemt. En dat<br />

was hard nodig, omdat oudere collega’s op brugpensioen gingen en omwille van<br />

een aantal nieuwe aanwervingen en twee nieuwe beroepscentrales. Maar <strong>ACV</strong>-<br />

<strong>Kempen</strong> blijft een sterke vakbond met vele facetten.<br />

We zijn een sterke dienstverlenende organisatie. In zes dienstencentra<br />

kan u terecht voor onze gewaardeerde <strong>ACV</strong>-service: uitbetalen van<br />

werkloosheidsvergoedingen, juridische bijstand, hulp bij allerlei administratieve<br />

formaliteiten rond werk, werkloosheid of sociale uitkeringen. Goed om weten<br />

is dat u zelf uw dienstencentrum kan kiezen. Maar u kan ook terecht op één van<br />

onze zeven <strong>ACV</strong>-secretariaten. Of u kan telefonisch contact opnemen met ons<br />

Contactcentrum: 078.15.16.16. En voor het afgeven van allerlei formulieren<br />

en documenten gebruikt u de witte CM-<strong>ACV</strong>-brievenbussen. En in Turnhout<br />

hebben we een aantal ondersteunende verbondelijke diensten. Zoals een dienst<br />

arbeidsrecht, een dienst ledenadministratie of een service voor leden die in<br />

Nederland werken. Of samen met onze bijblijfconsulent kan u als werkzoekende<br />

uitzoeken hoe u uw werkloosheidssituatie kan veranderen.<br />

En dan zijn er onze vakbondsmilitanten die syndicaal actief zijn in hun bedrijf<br />

of instelling. Zij waken erover dat binnen uw onderneming alles volgens de<br />

spelregels verloopt. De beroepscentrales begeleiden deze militanten en de<br />

werking in de ondernemingen. Bijna allen hebben een secretariaat in het<br />

verbondsgebouw van <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong>.<br />

<strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong> neemt ook initiatief in uw gemeente of regio. Onze vakbond<br />

heeft wat te vertellen over lokale tewerkstelling of wil een stem geven aan de<br />

werknemers in de kleine en middelgrote ondernemingen. Daarvoor staat een<br />

bewegingsploeg met regioverantwoordelijken klaar. Ook jongeren, vrouwen en<br />

werkzoekenden krijgen extra ondersteuning.<br />

En we hebben Vokans (voorheen Promat) en Kreatief. Vokans begeleidt<br />

kortgeschoolde werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. En werknemers<br />

kunnen er individueel terecht voor loopbaandienstverlening. Kreatief organiseert<br />

allerlei cursussen voor iedereen die zich op een zinvolle manier wil bezighouden.<br />

Om u wegwijs te maken binnen <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong> vindt u in deze brochure een volledig<br />

overzicht van onze dienstencentra, beroepscentrales en verbondelijke diensten.<br />

Zo kan u de juiste persoon contacteren voor de juiste informatie. Maak er gebruik<br />

van en haal er uit wat erin zit.<br />

Luk Hendrickx<br />

verbondssecretaris <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong><br />

1


DAGELIJKS BESTUUR<br />

Voorzitter<br />

Luc GUNS Merksplasseweg 80<br />

2340 Beerse<br />

luc_guns@skynet.be<br />

Ondervoorzitter<br />

Corneel VAN DE SANDE Rivierstraat 79<br />

2300 Turnhout<br />

Secretaris<br />

cor_vds@hotmail.com<br />

Luk HENDRICKX Feynend 23<br />

riajanssens@yahoo.co.uk<br />

2 2400 Mol<br />

3<br />

werk: 014 44 60 01<br />

0477 49 54 99<br />

luk.hendrickx@acv-csc.be<br />

Coördinator beweging<br />

Lieve COX Turnhoutsebaan 131<br />

2470 Retie<br />

werk: 014 44 68 22<br />

lcox@acv-csc.be<br />

Coördinator dienstverlening<br />

Leo VAN THIELEN Neerhof 14<br />

2200 Herentals<br />

Leden<br />

Freddy DE KONINCK Wezelhof 35<br />

2400 Mol<br />

werk: 014 44 60 16<br />

lvanthielen@acv-csc.be<br />

freddy.de.koninck@telenet.be<br />

Ria JANSSENS Sint-Waldetrudisstraat 7<br />

2200 Herentals<br />

Viviane SCHUER Vossenberg 4<br />

2431 Laakdal<br />

Carine VAN THIELEN Siggedijk 6<br />

2230 Herselt<br />

viviane.schuer@skynet.be<br />

carine.van.thielen@telenet.be


VERBONDSDIENSTEN <strong>ACV</strong>-KEMPEN<br />

VERBONDSSECRETARIAAT 014 44 60 00 - 014 44 69 57<br />

Secretariaat<br />

Luk HENDRICKX Verbondssecretaris.<br />

Taak en bevoegdheid: algemeen verantwoordelijke en<br />

coördinatie <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong>.<br />

luk.hendrickx@acv-csc.be<br />

Marlies VAN HERCK marlies.vanherck@acv-csc.be<br />

PERSONEELSDIENST<br />

Ann VAN GESTEL Diensthoofd personeel.<br />

Taak en bevoegdheid: verantwoordelijke personeelsbeleid,<br />

vorming, training en opleiding. van personeel.<br />

4 014 44 60 06<br />

014 44 69 57<br />

avangestel@acv-csc.be<br />

5<br />

Karine VAN OLMEN kvanolmen@acv-csc.be<br />

014 44 60 07<br />

SECRETARIAAT GRENSARBEIDERS<br />

Opdracht Belangenbehartiging van Belgische grensarbeiders in Nederland.<br />

Euroconsulent – informatie en advies over tewerkstelling in Europa.<br />

(Vaste zitdag op maandag in Turnhout, van 9u30 tot 11u30 en van 15u30 tot 18u30, geen<br />

zitdag tijdens de schoolvakanties)<br />

Frank HEYLEN Verantwoordelijke secretaris.<br />

014 44 61 80 of 011 30 60 00<br />

011 30 69 99<br />

frank.heylen@acv-csc.be<br />

STUDIE- EN VORMINGSDIENST<br />

Secretariaat<br />

014 44 60 60 - 014 44 69 57<br />

Erna BUYS ebuys@acv-csc.be<br />

Katrijn COOLS kcools2@acv-csc.be<br />

Opdracht Ondersteuning van de interprofessionele werking • Studie, documentatie- en persdienst<br />

• Vormingscursussen en begeleidingsinitiatieven voor ondernemingsmilitanten, o.a.<br />

ondernemingsraad en comité preventie en bescherming op het werk.<br />

Lieve COX Diensthoofd<br />

Coördinator bewegingswerk.<br />

Arbeidsmarktbeleid, Serr en Resoc.<br />

014 44 68 22<br />

lcox@acv-csc.be


Jef BOLLEN Vakbondspropagandist arbeidsmarktbeleid en<br />

werkzoekendenwerking.<br />

014 44 68 27<br />

jbollen@acv-csc.be<br />

Elke GELENS Educatief medewerker.<br />

KMO en fi scaliteit<br />

014 44 68 26<br />

egelens@acv-csc.be<br />

Patrick GOVAERT Verantwoordelijke pers, informatie, communicatie en<br />

propaganda, studiedienst en streekdossiers.<br />

014 44 68 23<br />

pgovaert@acv-csc.be<br />

Liesbet JORDAENS Verantwoordelijke ondernemingswerking. Educatief<br />

medewerker. Deskundige fi nancieel economisch beleid en<br />

ondernemingsraad. Milieubeleid en ruimtelijke ordening.<br />

014 44 68 20<br />

014 44 68 24<br />

6 ljordaens@acv-csc.be<br />

bverheyen@acv-csc.be<br />

7<br />

Joke LAENEN Vakbondspropagandist gelijke kansen.<br />

014 44 68 28<br />

joke.laenen@acv-csc.be<br />

Luc LUYTEN Bijblijfconsulent.<br />

014 44 68 25<br />

lluyten@acv-csc.be<br />

Hans MANGELSCHOTS Verantwoordelijke jongerenwerking.<br />

014 44 68 31<br />

hmangelschots@acv-csc.be<br />

Esther SANTOYO Diversiteitsconsulent (<strong>Kempen</strong>-Antwerpen).<br />

Nationalestraat 111<br />

2000 Antwerpen<br />

03 222 71 59<br />

esther.santoyo@acv-csc.be<br />

Koen SMITS Verantwoordelijke ondernemingswerking. Educatief<br />

medewerker. Preventiebeleid welzijn en internationale<br />

werking.<br />

014 44 68 21<br />

ksmits@acv-csc.be<br />

Bie VERHEYEN Verantwoordelijke ondernemingswerking.<br />

Educatief medewerker. Deskundige fi nancieel economisch<br />

beleid en ondernemingsraad.<br />

Pesten op het werk.<br />

FINANCIËLE DIENST 014 44 60 10 - 014 44 69 57<br />

Eddy AERTS Diensthoofd.<br />

eaerts@acv-csc.be<br />

Geert CUYPERS Medewerker dienst boekhouding.<br />

gcuypers@acv-csc.be


ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING 014 44 60 15 - 014 44 69 57<br />

Leo VAN THIELEN Diensthoofd.<br />

Coördinator administratie en dienstverlening.<br />

lvanthielen@acv-csc.be<br />

Arbeidsrecht 014 44 69 57<br />

Secretariaat<br />

Gerd MOESKOP Dossierbeheerder falingen.<br />

014 44 60 50<br />

gmoeskop@acv-csc.be<br />

Tom DE LAAT Pleiter arbeidsongevallen, beroepsziekten, ziekte en<br />

invaliditeit.<br />

014 44 60 49<br />

tdelaat@acv-csc.be<br />

Paul HERMANS Dossierbeheerder.<br />

phermans@acv-csc.be<br />

Maria NIJS Dossierbeheerder falingen.<br />

014 44 60 54<br />

mnijs@acv-csc.be<br />

Sigrid PEYS Pleiter arbeidsovereenkomsten voor werklieden en jaarlijkse<br />

vakantie voor werklieden.<br />

014 44 60 47<br />

speys@acv-csc.be<br />

Taakverdeling<br />

Liesbeth VRINTS Diensthoofd, verantwoordelijke juridische dienst <strong>ACV</strong>-<br />

Liesbeth T’SEYEN Pleiter arbeidsovereenkomsten voor bedienden.<br />

<strong>Kempen</strong>, pleiter arbeidsovereenkomsten.<br />

014 44 60 48<br />

014 44 60 51<br />

ltseyen@acv-csc.be<br />

8<br />

lvrints@acv-csc.be<br />

9<br />

Anita VAN DE VEN Dossierbeheerder arbeidsongevallen.<br />

014 44 60 53<br />

avandeven@acv-csc.be<br />

Werner WIJNANTS Pleiter werkloosheid, arbeidsovereenkomsten voor<br />

werklieden en kinderbijslag.<br />

014 44 60 55<br />

wwijnants@acv-csc.be


Informaticadienst<br />

Walter DOUWEN Systeemcoördinator.<br />

wdouwen@acv-csc.be<br />

Administratie en dienstverlening<br />

Dirk VAN LOON Medewerker administratie en dienstverlening.<br />

dvanloon@acv-csc.be<br />

Lief HEREMANS Medewerker administratie en dienstverlening.<br />

lheremans@acv-csc.be<br />

Ledenadministratie<br />

Luc CLIJMANS Diensthoofd ledenadministratie.<br />

Werner<br />

SCHOENMAEKERS<br />

lclijmans@acv-csc.be<br />

Medewerker ledenadministratie.<br />

wschoenmaekers@acv-csc.be<br />

André VAN REUSEL Medewerker ledenadministratie.<br />

avanreusel@acv-csc.be<br />

Ilse VERVOORT Medewerker ledenadministratie.<br />

ivervoort@acv-csc.be<br />

10 11


Werkloosheidsdienst<br />

Rudy WOUTERS Diensthoofd GAD.<br />

r.wouters@acv-csc.be<br />

Jos SPRANGERS Adjunct-verantwoordelijke GAD.<br />

jsprangers@acv-csc.be<br />

Jef CAERS Medewerker werkloosheidsdienst.<br />

jcaers@acv-csc.be<br />

Ingrid KEMPEN Medewerkster werkloosheidsdienst.<br />

ikempen@acv-csc.be<br />

12 13<br />

Johan VANHERCK Boekhouder werkloosheidsdienst.<br />

jvanherck@acv-csc.be<br />

Jef BOONEN Opleider – vervanger.<br />

Guy HENDRICKX Vervanger.<br />

jboonen@acv-csc.be<br />

ghendrickx@acv-csc.be<br />

Frieda TIPS Opleider – vervanger.<br />

Kim VAN AERT Vervanger.<br />

Jules VERLINDEN Vervanger.<br />

ftips@acv-csc.be<br />

kvanaert@acv-csc.be<br />

jverlinden@acv-csc.be


ONZE DIENSTENCENTRA<br />

WAAR EN WANNEER KAN JE BIJ ONS TERECHT<br />

Vakbondsservice dicht bij huis!<br />

<strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong> heeft zes dienstencentra verspreid in de belangrijkste centra van de regio.<br />

Je vindt ze in Westerlo, Herentals, Mol, Geel, Turnhout en Beerse. Goed om weten is dat je zelf uw<br />

dienstencentrum kiest. Een voorbeeldje: Claudia woont in Mol maar werkt op een bankkantoor<br />

in Turnhout. Zij kan met haar vragen terecht in ons dienstencentrum in Turnhout. Of Jef woont in<br />

Laakdal en is ingeschreven bij een uitzendkantoor in Geel. Hij kan bijvoorbeeld voor zijn dossier<br />

even binnenspringen in het dienstencentrum van Geel. Deze zes dienstencentra hebben allemaal<br />

dezelfde openingsuren. Op maandag zijn we geopend van 10u tot 12u en van 13u30 tot 19u.<br />

Daarnaast hebben we nog zeven secretariaten. Ook hier kan je terecht, maar de openingsuren<br />

van deze secretariaten zijn een stuk beperkter.<br />

Onze zes dienstencentra<br />

één telefoonnummer:<br />

078 15 16 16<br />

Onze zeven secretariaten<br />

<strong>ACV</strong>-Arendonk Diepenbeemd 7<br />

arendonk@acv-csc.be<br />

Adres O P E N I N G S U R E N<br />

<strong>ACV</strong>-Herenthout Markt 7/003<br />

herenthout@acv-csc.be<br />

<strong>ACV</strong>-Hoogstraten Gelmelstraat 29<br />

hoogstraten@acv-csc.be<br />

<strong>ACV</strong>-Laakdal Smissestraat 7 bus 1<br />

laakdal@acv-csc.be<br />

<strong>ACV</strong>-Lichtaart Leistraat 45<br />

kasterlee@acv-csc.be<br />

Maandag 10.00 - 12.00<br />

13.30 - 19.00<br />

Dinsdag 09.00 - 12.00<br />

Donderdag 09.00 - 12.00<br />

Dinsdag 14.00 - 19.00<br />

Donderdag 09.00 - 12.00<br />

Maandag 10.00 - 12.00<br />

13.30 - 19.00<br />

Woensdag 09.00 - 12.00<br />

Vrijdag 09.00 - 12.00<br />

Maandag 10.00 - 12.00<br />

13.30 - 19.00<br />

Dinsdag 09.00 - 12.00<br />

Donderdag 09.00 - 12.00<br />

Dinsdag 14.00 - 19.00<br />

Vrijdag 09.00 - 12.00<br />

<strong>ACV</strong>-Lille Poederleeseweg 6<br />

Maandag 10.00 - 12.00<br />

Adres OPENINGSUREN<br />

lille@acv-csc.be<br />

Dinsdag<br />

13.30 - 19.00<br />

09.00 - 12.00<br />

14<br />

<strong>ACV</strong> Beerse<br />

<strong>ACV</strong> Geel<br />

Ijzerstraat 10<br />

beerse@acv-csc.be<br />

Stationsplein 4<br />

014 44 69 58<br />

014 44 69 61<br />

Maandag 10.00 - 12.00<br />

13.30 - 19.00<br />

<strong>ACV</strong>-Rijkevorsel Prinsenpad 12 bus 1<br />

rijkevorsel@acv-csc.be<br />

Vrijdag<br />

Dinsdag<br />

Donderdag<br />

09.00 - 12.00<br />

14.00 - 19.00<br />

09.00 - 12.00<br />

15<br />

geel@acv-csc.be<br />

Dinsdag 09.00 - 12.00<br />

<strong>ACV</strong> Herentals<br />

<strong>ACV</strong> Mol<br />

<strong>ACV</strong> Turnhout<br />

Kerkstraat 32<br />

herentals@acv-csc.be<br />

Jacob Smitslaan 67<br />

mol@acv-csc.be<br />

Korte Begijnenstraat 20<br />

014 44 69 64<br />

014 44 69 67<br />

014 44 69 57<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

13.30 - 16.30<br />

09.00 - 12.00<br />

09.00 - 12.00<br />

één telefoonnummer:<br />

078 15 16 16<br />

turnhout@acv-csc.be<br />

Vrijdag 09.00 - 12.00<br />

<strong>ACV</strong> Westerlo Sint-Lambertusstraat 35<br />

westerlo@acv-csc.be<br />

014 44 69 68


Groene <strong>ACV</strong>-sticker<br />

Bestellen via 078 15 16 16<br />

of e-mail ledenadmin@acv-csc.be<br />

Beerse<br />

3 Schransdriesstraat 49 (kerkplein)<br />

3 Ijzerstraat 10 (<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

3 Vlimmeren – Hoogstraat 2 (parochiecentrum)<br />

Grobbendonk<br />

3 Grobbendonk - Astridplein 11<br />

3 Bouwel – Dorp 43<br />

Herentals<br />

De CM-<strong>ACV</strong>-brievenbus<br />

Dessel<br />

3 Hannekestraat 5<br />

3 Morkhoven – Dorp 10<br />

3 Noorderwijk – Ring 27<br />

Je herkent ze onmiddellijk aan de witte kleur, met het CM- en <strong>ACV</strong>-logo -logo erop. In I de dde <strong>Kempen</strong> K staan t<br />

er zo meer dan 100, eentje in nagenoeg elk dorp of parochie. Elke brievenbus bi b wordt d elke lk werkdag kd<br />

gelicht.<br />

Je kan de brievenbus gebruiken voor het afgeven van stempelkaarten en documenten bestemd<br />

voor het <strong>ACV</strong> (bijvoorbeeld kaarten getrouwheid, weerverlet, syndicale premies). Het is wel nuttig<br />

om op alle documenten een groene klever te plakken: zo ben je zeker dat het <strong>ACV</strong> alle nodige<br />

gegevens heeft.<br />

3 Witgoor – Meistraat 150<br />

Geel<br />

3 Ten Aard – Fazantenstraat (school)<br />

3 Holven – Kapelstraat 20 (kerk)<br />

3 Holven/Leunen – Zwaluwenstraat 2<br />

3 Larum – Sint Corneliusstraat 10<br />

(parochiecentrum)<br />

3 Herentals – Nederij 100 (zaal Nieuwland)<br />

3 Herentals – Olmenlaan 8 (zaal St. Jan)<br />

3 Herentals – Kerkstraat 32<br />

(<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

Herenthout<br />

3 Markt 7/003 (<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

16<br />

De witte CM-<strong>ACV</strong>-brievenbus vind je in:<br />

Arendonk<br />

3 Diepenbeemd 7 (<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Voorheide – De Brulen 2<br />

Baarle-Hertog<br />

3 Pastoor De Katerstraat 4<br />

3 Zondereigen 54<br />

Balen<br />

3 Rosselaar – Roggestraat 12 (parochiezaal)<br />

3 Hulsen – Bergen 36<br />

3 Olmen – Markt 9 (parochiecentrum)<br />

3 Olmen/Stotert – Stotert 3<br />

3 Malou – Steenweg op Leopoldsburg 71<br />

(gildenhuis)<br />

3 Gustaaf Woutersstraat 6<br />

3 Gerheide – Endstraat 7<br />

3 Punt – Antwerpseweg 135 (kerk)<br />

3 Stelen – Stelen 34<br />

3 Oosterlo – Zammelseweg 29 (school)<br />

3 Zammel – Zammelseweg 201<br />

(parochiecentrum)<br />

3 Winkelomheide – Winkelomseheide 147<br />

(school)<br />

3 Bel – Bel 129 (pastorij)<br />

3 Sint Dimphna – Ericastraat 15 (sportcentrum)<br />

3 Diestseweg 63<br />

3 Elsum – Dr. Peetersstraat 90 (kerk)<br />

3 Geel – Stationsplein 4<br />

(<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

Herselt<br />

3 Ramsel – Stationsstraat 39<br />

3 Herselt – Achter de Hoven 4a<br />

3 Varenwinkel – Wolfdonksesteenweg 169<br />

3 Blauberg – Wezelseheide 4<br />

3 Bergom – Hoge Dreef 1<br />

Hoogstraten<br />

3 Gelmelstraat 29 (<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Meer – Meerdorp 14<br />

3 Meerle – Gemeenteplein 10<br />

3 Meersel-dreef – Dreef 38<br />

3 Minderhout – Koestraat 6<br />

3 Wortel – Poeleinde 2 (parochiezaal, begin<br />

van de straat rechts)<br />

17


Hulshout<br />

Merksplas<br />

Ravels<br />

Vorselaar<br />

3 Hulshout – Grote Baan 118<br />

3 Hulshout/Westmeerbeek – Stationsstraat 8<br />

3 Hulshout/Houtvenne – Langestraat 7<br />

3 Leopoldstraat 13<br />

3 Molenzijde 141<br />

3 Ravels – Grote Baan 35<br />

3 Eel – Eelstraat 3 (gemeentezaal Den Eel)<br />

3 Poppel – Dorp 44<br />

3 Vorselaar – Kerkstraat 12 b<br />

Vosselaar<br />

Kasterlee<br />

3 Turnhoutsebaan 50<br />

3 Tielen – Tielendorp (oud gemeentehuis)<br />

3 Lichtaart – Leistraat 45 (<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Lichtaart – Tielensteenweg 21 bus 1<br />

Laakdal<br />

3 Klein-Vorst – Geelsebaan 24<br />

3 Eindhout – Eindhoutdorp 16 bus 1<br />

3 Groot-Vorst – Smissestraat 7 bus 1<br />

(<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Veerle – Veerledorp 40 (parochielokaal)<br />

3 Veerle/Heide – Zandstraat 9<br />

Mol<br />

3 Millegem – Lindeplein 2<br />

3 Ezaart – Ezaart 182<br />

3 Heidehuizen – Greesstraat 1 (zijgevel school)<br />

3 Wezel – St. Jozefslaan 89<br />

3 Rauw – Kiezelweg 181<br />

3 Donk – St. Antoniusstraat 3<br />

3 Achterbos – Achterbos 54<br />

3 Sluis – Sluis 155<br />

3 Ginderbuiten – Kapellestraat 90<br />

3 Gompel – Vlamingenstraat 78<br />

3 Mol – Corbiestraat 5<br />

3 Mol – Jacobs Smitslaan 67<br />

(<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

3 Mol-Postel – Abdijlaan 16<br />

3 Weelde statie – Bredaseweg (parochiezaal)<br />

3 Weelde – St. Jansstraat 8 bus 1 (bus rechts<br />

met CM-<strong>ACV</strong>-sticker)<br />

3 Weelde – Koning Albertstraat 1<br />

Retie<br />

3 Retie/Hodonk – Hodonk 35<br />

3 Retie/Schoonbroek – Kerkplein 8<br />

3 Retie – Peperstraat 2 (ingang Kerkstraat)<br />

Rijkevorsel<br />

3 Rijkevorsel – Dorp 36<br />

3 Rijkevorsel – Prinsenpad 12 bus 1<br />

(<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Sint-Jozef – Pastoor Lambrechtstraat 1<br />

3 Vosselaar – Nijverheidstraat<br />

3 Vosselaar – Konijnenbergpad 3<br />

3 Vosselaar – St. Jozefstraat 46 (school)<br />

Westerlo<br />

3 Westerlo-Zoerle – Jaak Lemmenslaan 10<br />

3 Westerlo-Heultje – Gravin de Merodestraat 1<br />

3 Westerlo – Sint-Lambertusstraat 35<br />

(<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

3 Westerlo-Tongerlo – Jos Geunsplein 1<br />

(achter de kerk)<br />

3 Westerlo-Trienenkant – Kallist Fimmerslaan 2<br />

3 Westerlo-Oevel – Mechelsestraat 15<br />

3 Westerlo-Oosterwijk – Emiel Stalmanslaan 2<br />

3 Westerlo-Voortkapel – Nieuwebaan 19<br />

18<br />

Lille<br />

3 Gierle – Beersebaan 53<br />

3 Gierle – Kloosterstraat 18<br />

3 Lille – Poederleeseweg 6 (<strong>ACV</strong>-secretariaat)<br />

3 Poederlee – Dorp 30<br />

3 Wechelderzande – Heymansstraat<br />

(omheining kerk naast telefooncel)<br />

Meerhout<br />

Olen<br />

3 Olen/O.L.Vrouw – Beilen 2 (pastorie)<br />

3 Olen/Sint Jozef – Lichtaartseweg 79<br />

3 Olen – Dorp 28<br />

Oud-Turnhout<br />

3 Zwaneven – Steenweg op Mol 179<br />

3 Oud-Turnhout – Kerkstraat 12<br />

Turnhout<br />

3 Turnhout-H. Hart – Albert Van Dijckstraat 10<br />

3 Turnhout-Parkwijk – Lode Peetersplantsoen 2<br />

3 Turnhout-Zevendonk – Kapelweg 66<br />

3 Turnhout-Schorvoort – Schorvoortberg 99<br />

3 Turnhout-Goddelijk Kind – Steenweg op<br />

Oosthoven 172<br />

3 Turnhout – Lokerenstraat (Campus Blairon)<br />

3 Turnhout – Korte Begijnenstraat 22<br />

19<br />

3 Meerhout/Gestel – Gestelsesteenweg 93 3 Oosthoven – Schuurhoven 2 (Heischuur)<br />

(parking hoofdzetel)<br />

3 Meerhout/Berg – Hoogstraat 11<br />

3 Turnhout – Koning Albertstraat<br />

3 Meerhout – Violetstraat 7 bus 1<br />

(<strong>ACV</strong>-dienstencentrum)<br />

3 Meerhout/Zittaart – Baleman 33<br />

3 Turnhout-Middelares res – De Merodelei 122


CONTACTCENTRUM 078 15 16 16 - 014 44 69 57<br />

kempen@acv-csc.be Hebt u een vraag aan <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong>, gebruik dan het bovenstaand telefoonnummer. Ons<br />

contactcentrum geeft op een snelle manier een antwoord op uw vragen.<br />

Denis DE PEUTER Verantwoordelijke contactcentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Paul BARTELS Betty BELMANS Herman DE PROOST Brigit PAULUSSEN<br />

Marleen VAN GINNEKEN Linda VAN OECKEL Greet VAN RETHY<br />

20 21


DIENSTENCENTRUM BEERSE<br />

Ijzerstraat 10 • 2340 Beerse 2 078 15 16 16 • I 014 44 69 58 • U beerse@acv-csc.be<br />

Ans HOEDEMAKERS Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

Ijzerstraat 10<br />

2840 Beerse<br />

014 44 68 33<br />

ahoedemakers@acv-csc.be<br />

Kris MÜLLER Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Joke GEETS Katrien HUYBRECHTS Louisa MIECHIELSEN Mieke ROMBOUTS<br />

DIENSTENCENTRUM GEEL<br />

Stationsplein 4 • 2440 Geel 078 15 16 16 • 014 44 69 61 • geel@acv-csc.be<br />

Els COOLS Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

014 44 68 30<br />

ecools@acv-csc.be<br />

Saskia VOSSEN Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Viviane CUYPERS Louise DIOUF Peggy GILIS Bie GOETSCHALCKX<br />

22<br />

Ellen V.D. LANGENBERGH Filip VANHOOF Kristel VAN OPSTAL Liesbeth VAN WEERELD<br />

Nikki LORNOY Josée NOYENS Marleen SCHEPKENS Kris SLEGERS<br />

23<br />

Tom SMET Ann WILMS


DIENSTENCENTRUM HERENTALS<br />

Kerkstraat 32 • 2200 Herentals 078 15 16 16 • 014 44 69 64 • herentals@acv-csc.be<br />

Tom LANGMANS Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

014 44 68 32<br />

tlangmans@acv-csc.be<br />

Lies GIOS Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Wendy BELLENS Jeff rey GOOSSENS Anja HELSEN Mieke HELSEN<br />

DIENSTENCENTRUM MOL<br />

Jacob Smitslaan 67 • 2400 Mol 078 15 16 16 • 014 44 69 67 • mol@acv-csc.be<br />

Willy MARIËN Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

014 44 68 29<br />

wmarien@acv-csc.be<br />

Kelly BELMANS Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Iris DIERCKX Cathy EMMERS Georgette GASTMANS Kristien GEERTS<br />

24 Wouter HERMANS Viviane PELGRIMS Fons TUYAERTS Luc VAN DER AUWERA<br />

Stefan GEUENS Alois NUYTS Lientje VERLINDEN Maria VERMEULEN 25<br />

May VERVOORT Hannelore WUYTS


DIENSTENCENTRUM TURNHOUT<br />

Korte Begijnenstraat 20 078 15 16 16 • 014 44 69 57 • turnhout@acv-csc.be<br />

Paul NUYTS Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

014 44 68 36<br />

pnuyts@acv-csc.be<br />

Kris VAN DEN BROEK Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Linda MEEUS Onthaal<br />

Personeelsploeg<br />

Noortje BIERINGS Tanja BUYLINCKX Wendy DELLO Malika EL MINITI<br />

Samantha GENTRY Gitte HAPERS Janine HUIJBREGTS Jan KENIS<br />

Kathleen MEEUS Jef SWAANS<br />

Mieke<br />

Onthaal<br />

26<br />

VAN WUYTSWINKEL<br />

27


DIENSTENCENTRUM WESTERLO<br />

Sint Lambertusstraat 35 • 2260 Westerlo 078 15 16 16 • 014 44 69 68 • westerlo@acv-csc.be<br />

Kristel DAEMS Regionaal vakbondsverantwoordelijke.<br />

014 44 68 34<br />

kdaems@acv-csc.be<br />

Nicole VISSERS Verantwoordelijke dienstencentrum.<br />

Personeelsploeg<br />

Staf HOEYLAERTS Jos THIJS Mia THOELEN Marc VAN HERCK<br />

28 29<br />

Sarah VERBEEK Gert VERRECHT Ina VERRIENTI


BEROEPSCENTRALES <strong>ACV</strong>-KEMPEN<br />

Korte Begijnenstraat 20 • 2300 Turnhout<br />

<strong>ACV</strong>-BOUW, INDUSTRIE & ENERGIE<br />

Secretariaat<br />

Greet DE SMET Administratie, betalingen bestaanszekerheid, syndicale<br />

premies.<br />

greet.desmet@acv-csc.be<br />

Isolde GEERTS Administratie, betalingen bestaanszekerheid, syndicale<br />

premies.<br />

igeerts@acv-csc.be<br />

014 44 61 01 • 014 44 69 50 • acvbie.turnhout@acv-csc.be<br />

30 Joris JACKERS Administratie, betalingen bestaanszekerheid, syndicale<br />

premies.<br />

31<br />

jjackers@acv-csc.be<br />

Michel PUTS Klachtenbehandeling.<br />

mputs@acv-csc.be<br />

Verantwoordelijke secretarissen (na telefonische afspraak)<br />

Piet DANEELS Verantwoordelijke secretariaat.<br />

Deel van de bouwsector.<br />

Sectorverantwoordelijke grafi sche nijverheid, houtnijverheid<br />

en stoff ering en houtbewerking.<br />

pdaneels@acv-csc.be<br />

Ewout FRANSEN Sectorverantwoordelijke bouw, kappers, schoonheidszorgen<br />

en fi tness.<br />

Aanvullend PC.<br />

efransen@acv-csc.be<br />

Peter GORIS Chemische sector: bedrijven in het arrondissement Turnhout.<br />

Deel van de bouwsector.<br />

pgoris@acv-csc.be<br />

Linda HERTHOGS Sectorverantwoordelijke glas, wegenbouw.<br />

lherthoghs@acv-csc.be<br />

Paul OLISLAEGERS Deel van de bouwsector.<br />

Sectorverantwoordelijke papier en karton, grind- en<br />

zandgroeven.<br />

polislaegers@acv-csc.be<br />

Rudy VAN GENECHTEN Deel van de bouwsector.<br />

Sectorverantwoordelijke betonindustrie en steenbakkerijen.<br />

Beschutte en sociale werkplaatsen.<br />

rvangenechten@acv-csc.be


<strong>ACV</strong>-BOUW, INDUSTRIE & ENERGIE<br />

Secretarissen<br />

Eddy KELLENS Enkele Kempische bedrijven sector chemie:<br />

Kaneka, BP, Lubrizol, Ineos<br />

Mgr. Broekxplein 6 • 3500 Hasselt<br />

011 29 09 80<br />

011 29 09 82<br />

ekellens@acv-csc.be<br />

Rob PRINS Sector gas en electriciteit: Iveka, Electrabel<br />

Aalmoezenierstraat 14 - 2000 Antwerpen<br />

03 222 70 93<br />

03 222 70 89<br />

r.prins@acv-csc.be<br />

Chantal THOELEN Enkele Kempische bedrijven sector chemie:<br />

Emerson, Henkel, Estee Lauder en BDC<br />

Mgr. Broekxplein 6 • 3500 Hasselt<br />

011 29 09 80<br />

011 29 09 82<br />

c.thoelen@acv-csc.be<br />

<strong>ACV</strong> METEA<br />

Secretariaat<br />

Renild MERMANS Administratie.<br />

Klachtenbehandeling.<br />

014 44 61 15 • 014 44 69 51 • acv-csc.metea.kempen@acv-csc.be<br />

renild.mermans@acv-csc.be<br />

Verantwoordelijke secretarissen<br />

Mario LENAERTS Metaal - bedrijven gevestigd in het zuiden van het<br />

arrondissement (de industrieas Herentals-Geel) en<br />

aanverwante sectoren.<br />

mlenaerts@acv-csc.be<br />

Dirk VAN DER EYCKEN Metaal - bedrijven gevestigd in het noorden van het<br />

arrondissement en aanverwante sectoren.<br />

dvandereycken@acv-csc.be<br />

32 33<br />

Luc WEYNS Alle ondernemingen sector kleding, textiel en breigoed,<br />

textielverzorging (wasserijen), jute in de provincie<br />

Antwerpen.<br />

lweyns@acv-csc.be


<strong>ACV</strong>-OPENBARE DIENSTEN<br />

Secretariaat<br />

Erika DE BACKER Diane RAEYMAEKERS<br />

erika.debacker@acv-csc.be diane.raeymaekers@acv-csc.be<br />

Sectoren: gemeente – OCMW’s – intercommunales<br />

Joris NEVELSTEEN Arendonk; Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Geel, AZ St.<br />

Dimpna, Hoogstraten, Laakdal, Meerhout, Merksplas, Mol,<br />

Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel.<br />

joris.nevelsteen@acv-csc.be<br />

014 44 61 36 • 014 44 69 53<br />

Sectoren: ministeries en parastatalen<br />

De belangen van de leden – tewerkgesteld bij de parastatalen en ministeries worden behartigd door secretarissen te Brussel.<br />

Leden kunnen terecht in Turnhout.<br />

Sector vervoer: De Lijn, private autobussen<br />

Freddy DE WILDER Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen<br />

03 222 70 48<br />

03 222 70 50<br />

freddy.dewilder@acv-csc.be<br />

<strong>ACV</strong>-VOEDING EN DIENSTEN<br />

Secretariaat<br />

014 44 61 45 • 014 44 69 54 • ccvd-kempen@acv-csc.be<br />

Karin SCHELLEKENS Onthaal, administratie, sociale fondsen, eindejaarspremies.<br />

kschellekens@acv-csc.be<br />

Luc SMEETS Onthaal, administratie, syndicale premies,<br />

eindejaarspremies, vorming.<br />

lsmeets@acv-csc.be<br />

Verantwoordelijke secretarissen<br />

Bram DE WILDE Sectoren: voedingsnijverheid, dienstboden, bioscopen, landen<br />

tuinbouw, dienstenchequesbedrijven en schoonmaak.<br />

Luc MAES Beerse, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt,<br />

Hulshout, Kasterlee, Lille, Olen, Turnhout, Vorselaar,<br />

bdewilde@acv-csc.be<br />

34 Vosselaar, Westerlo.<br />

IOK, CIPAL, Welzijnszorg <strong>Kempen</strong>.<br />

35<br />

luc.maes@acv-csc.be<br />

Antoine VAN DEN<br />

BROECK<br />

Sectoren: vrij onderwijs, voedingshandel,<br />

voedingsnijverheid: bakkerijen en vleessector en het<br />

aanvullend paritair comité arbeiders.<br />

a.vandenbroeck@acv-csc.be<br />

Dirk VERHAEGEN Sectoren: horeca, voedingsnijverheid, Gezins- en<br />

bejaardenhulp, pretparken, huispersoneel.<br />

dverhaegen@acv-csc.be


LANDELIJKE BEDIENDEN CENTRALE - LBC-NVK<br />

014 44 61 55 • 03 220 88 20 • lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be<br />

Secretariaat Liesbeth DAUSY Anita LEYS Lies VAN PEER<br />

Openingsuren<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Woensdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

ldausy@acv-csc.be aleys@acv-csc.be lvanpeer@acv-csc.be<br />

9 – 12 en 13 – 18.30 (juli en augustus tot 17u)<br />

9 – 12 en 13 – 17u<br />

13 – 17u<br />

9 – 12 en 13 – 17u<br />

9 – 12 en 13 – 16.30u<br />

Verantwoordelijke secretarissen (na telefonische afspraak)<br />

Leo LAUWERYSEN Verantwoordelijke secretariaat, metaal.<br />

014 44 61 61<br />

llauwerysen@acv-csc.be<br />

36 37<br />

Sofi e DIELS Non-Profi t (opvoedingsinstellingen, beschutte<br />

werkplaatsen,…), metaal, apotheken, fi nanciële sectoren.<br />

014 44 61 67<br />

sdiels@acv-csc.be<br />

Paul HEYKANTS Voedingsnijverheid, non-ferro, kleding en confectie en eigen<br />

sociale organisaties.<br />

014 44 61 63<br />

pheykants@acv-csc.be<br />

Fleur NUYENS Distributie (onder meer grootwarenhuizen, zelfstandige<br />

kleinhandel) en papier en karton.<br />

014 44 61 65<br />

fnuyens@acv-csc.be<br />

Joeri SAENEN Aanvullend Paritair Comité (o.m. glas, drukkerijen, hout en<br />

bouw), internationale handel en vervoer.<br />

014 44 61 64<br />

jsaenen@acv-csc.be<br />

Werner SELS Scheikunde, VITO/SCK.<br />

014 44 61 62<br />

wsels@acv-csc.be<br />

Marc WOUTERS Non-Profi t (ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatie,…).<br />

Klachtenbehandeling<br />

Tessa AERTS Ann DILIEN<br />

014 44 61 66<br />

mwouters@acv-csc.be<br />

taerts@acv-csc.be adilien@acv-csc.be<br />

Zitdag<br />

Maandag<br />

Dinsdag<br />

Donderdag<br />

Vrijdag<br />

9 – 12<br />

13 – 18.30 (behalve juli en augustus)<br />

9 – 12<br />

9 – 12<br />

9 – 12


CHRISTELIJK ONDERWIJZERSVERBOND - COV<br />

Verantwoordelijke secretaris<br />

Kathleen BOUWEN Verantwoordelijke secretaris voor het basisonderwijs (vrij<br />

onderwijs, gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs).<br />

Zitdagen<br />

kathleen.bouwen@acv-csc.be<br />

Herentals <strong>ACV</strong>-dienstencentrum, Kerkstraat 32<br />

1ste dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur.<br />

Mol <strong>ACV</strong>-dienstencentrum, Jacob Smitslaan 67<br />

1ste woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.<br />

Turnhout COV-secretariaat (2° verdieping), Korte Begijnenstraat 20<br />

4de woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.<br />

014 44 61 76<br />

<strong>ACV</strong>-TRANSCOM<br />

Sector SPOOR - POST - TELECOM Entrepotplaats 14 • 2000 Antwerpen • 02 549 11 34<br />

Secretarissen<br />

Eric VAN DRIESSCHE 02 549 11 28 SPOORWEGEN<br />

Richard BASTANIE 02 549 11 29 POST<br />

Dirk CALLAERT 011 29 08 28 TELECOM<br />

Sector VERVOER Entrepotplaats 14 • 2000 Antwerpen • 02 549 11 36 • 02 549 11 37<br />

Goederenvervoer, goederenbehandeling (logisitiek), brandstoff en, verhuis, taxi’s en autocars.<br />

Secretariaat vervoer<br />

Chantal LORREYNE Administratie en klachtenbehandeling<br />

02 549 11 36 • 02 549 11 37 • clorreyne.transcom@acv-csc.be<br />

Jan SANNEN Secretaris<br />

02 549 11 35 • jsannen.transcom@acv-csc.be<br />

Christof VALCKE Secretaris<br />

02 549 11 15 • cvalcke.transcom@acv-csc.be<br />

Sector WATER Entrepotplaats 14 • 2000 Antwerpen • 03 206 95 38<br />

38 Michel CLAES Algemeen Sectorverantwoordelijke Water<br />

02 549 11 12 • mclaes.transcom@acv-csc.be<br />

HAVENS<br />

39<br />

Joris KERKHOFS Secretaris Haven van Antwerpen+binnenvaart<br />

02 549 11 17 • jkerkhofs.transcom@acv-csc.be<br />

BINNENVAART<br />

Florie BALECI 02 549 11 19 • fbaleci.transcom@acv-csc.be<br />

Nancy CLISSEN 02 549 11 18 • nclissen.transcom@acv-csc.be<br />

ADMINISTRATIE<br />

Kristel WALRAEVENS 02 549 11 20 • kwalraevens.transcom@acv-csc.be<br />

Sector DIAMANT Lange Herentalsestraat 78 • 2018 Antwerpen • 02 549 11 10<br />

Myriam DILLEN Algemeen Sectorverantwoordelijke<br />

Tony SIEMONS<br />

02 549 11 05 •<br />

Secretaris<br />

mdillen.transcom@acv-csc.be<br />

DIAMANT<br />

0476 31 63 95 • tsiemons.transcom@acv-csc.be<br />

Gerda TIELEMANS Assistent-vakbondsverantwoordelijke<br />

02 549 11 07 •<br />

0496 07 37 49<br />

gtielemans.transcom@acv-csc.be<br />

ADMINISTRATIE<br />

Suzy DIELENS 02 549 11 06 • sdielens.transcom@acv-csc.be


CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE - COC<br />

Nationalestraat 111 • 2000 Antwerpen 03 222 70 96 • 03 222 70 90 • coc.antwerpen@acv-csc.be<br />

Secretariaat<br />

Paula CONVENTS Kristel OLIVIERS Gerd SMETS<br />

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de normale kantooruren.<br />

Verantwoordelijke secretaris<br />

Willem DHOLLANDER Sectoren:<br />

(samengevat: alle onderwijs dat niet onder COV valt)<br />

• Basisonderwijs: van het gemeenschapsonderwijs<br />

• Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, Deeltijds<br />

kunstonderwijs, Volwassenenonderwijs, CLB: alle netten<br />

Telefonisch bereikbaar op dinsdag van 13u30 tot 16u30,<br />

op donderdag van 9u tot 12u<br />

Annelies VAN LOY Isabelle VUCH<br />

40 41<br />

Zitdag<br />

Herentals <strong>ACV</strong>-dienstencentrum, Kerkstraat 32<br />

3de donderdag (oneven maand) 16.00-17.00 uur. (Willem DHOLLANDER)<br />

Mol <strong>ACV</strong>-dienstencentrum, Jacob Smitslaan 67<br />

3de donderdag (even maand) 16.00-17.00 uur. (Willem DHOLLANDER)<br />

Turnhout <strong>ACV</strong>-<strong>Kempen</strong>, Korte Begijnenstraat 20 (lokaal grensarbeiders)<br />

2de donderdag van de maand 16.00-17.00 uur. (Willem DHOLLANDER)<br />

VOKANS en KREATIEF<br />

VOKANS<br />

Kerkstraat 32 • 2200 Herentals 014 44 68 50 • 014 44 69 64 • kempen@vokans.be<br />

website: www.vokans.be<br />

Opdracht<br />

Vokans begeleidt kortgeschoolde werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. In samenwerking met VDAB, OCMW’s en<br />

andere organisaties bieden we eveneens opleidingen aan op maat. Bedrijven kunnen een opleiding of coaching op maat van<br />

hun werknemers vragen. Werknemers kunnen individueel terecht voor Loopbaandienstverlening.<br />

Personeelsploeg<br />

Ellen FEYEN Magda GOOSSENS Sabin NEVELSTEEN Christel VAN GANSEN


KREATIEF • www.vzwkreatief.be<br />

Verbondelijk verantwoordelijke<br />

Luk LUYTEN Korte Begijnenstraat 20<br />

2300 Turnhout<br />

014 44 68 25<br />

lluyten@acv-csc.be<br />

Opdracht<br />

Kreatief is ontstaan uit de<br />

werkzoekendenwerking<br />

van het <strong>ACV</strong> en heeft een<br />

uitgebreid aanbod van<br />

cursussen voor iedereen<br />

die zich op een zinvolle<br />

manier wil bezighouden.<br />

Regio Geel-Mol<br />

Chris VERMEULEN Atelierwerking Geel<br />

Algemeen secretariaat<br />

Margot PROOST Ijzerstraat 10<br />

2340 Beerse<br />

014 61 52 73<br />

kreatief@skynet.be<br />

Regio Noorderkempen<br />

Margot PROOST Atelierwerking Beerse<br />

Stationsplein 4<br />

Ijzerstraat 10<br />

2440 Geel<br />

2340 Beerse<br />

42 014 56 05 95<br />

kreatief.geel@skynet.be<br />

014 61 52 73<br />

kreatief.beerse@skynet.be<br />

43<br />

Vera VREYS Atelierwerking Mol - Dessel - Retie<br />

Jacob Smitslaan 67<br />

2400 Mol<br />

014 31 69 18<br />

kreatief.mol@skynet.be<br />

Marleen LUYCKX Atelierwerking Meerhout<br />

Stationsplein 4<br />

2440 Geel<br />

014 56 05 95<br />

kreatief.laakdal@skynet.be<br />

Regio Herentals-Westerlo<br />

Elke KRIJNEN Atelierwerking Herentals - Lille<br />

Grote Markt 25<br />

2200 Herentals<br />

014 23 12 77<br />

kreatief.herentals@skynet.be<br />

Rie STICKERS Atelierwerking Lille<br />

Poederleeseweg 6<br />

2275 Lille<br />

014 45 49 24<br />

kreatief.lille@skynet.be<br />

Reinhilde ROMBOUTS Atelierwerking Rijkevorsel<br />

Emiel Van Roeystraat 8<br />

2310 Rijkevorsel<br />

03 314 37 86<br />

kreatief.rijkevorsel@skynet.be


www.acv-online.be<br />

A.C.V. KEMPEN<br />

Korte Begijnenstraat 20<br />

078 15 16 16<br />

014 44 69 57<br />

kempen @acv-csc.be Publicatiedatum: januari 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!