Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 -

activiteitenverslag Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 • Page 3 and 4: activiteitenverslag activiteitenver
 • Page 5: het voedselagentschap als organisat
 • Page 8 and 9: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 10 and 11: 6 Wetenschappelijk comité 71 6.1 E
 • Page 12 and 13: 1.2.3.2. CITES 94 1.2.4. Residuen e
 • Page 14 and 15: 3.1.3.1. Aziatische meeneemgerechte
 • Page 16 and 17: 4.2.3.2. Actie illegale schapenhand
 • Page 18: Activiteiten van de laboratoria 1 H
 • Page 22 and 23: 1 Nieuw businessplan en fi nancieri
 • Page 24 and 25: De volledige werking van het FAVV w
 • Page 26 and 27: Op 3 december 2004 heeft de federal
 • Page 28 and 29: 2.2. Bestuur Algemene Diensten De A
 • Page 30 and 31: 2.3. Bestuur Controlebeleid Het Bes
 • Page 32 and 33: De Directie Dierengezondheid en vei
 • Page 34 and 35: 2.4. Bestuur Controle Het Bestuur C
 • Page 36 and 37: Verder zijn er twee diensten met ho
 • Page 38 and 39: De bedoeling van die checklists is
 • Page 40 and 41: 3 Het personeel van het voedselagen
 • Page 42 and 43: 3.3. Vorming Het FAVV maakte de ver
 • Page 44: Tabel 1.2 : Het budget van het voed
 • Page 48 and 49: 1 Projecten 1.1. Food@work In oktob
 • Page 50: 1.1.2. Vastleggen verbeterprogramma
 • Page 53 and 54:

  Budget en beheerscontrole De fi nan

 • Page 55 and 56:

  Een eerste aanzet tot e-Workplace w

 • Page 57 and 58:

  ● de niet-voorspelbare en niet-kw

 • Page 59 and 60:

  70.000 60.000 50.000 40.000 30.000

 • Page 61 and 62:

  Het controleprogramma houdt rekenin

 • Page 64 and 65:

  4 Communicatie 600 500 400 300 200

 • Page 66 and 67:

  4.2. Zomercampagne “ Bederf je zo

 • Page 68 and 69:

  Begin 2005 zullen de beleidsmakers

 • Page 70 and 71:

  4.6. Deelname aan manifestaties In

 • Page 72 and 73:

  ● de hormonenproblematiek ● het

 • Page 74 and 75:

  6.1 Evaluatie van het risico voor o

 • Page 76 and 77:

  7 Internationale zaken 7.1. Interna

 • Page 78 and 79:

  de diverse betrokken gewestelijke e

 • Page 81 and 82:

  2004 activiteitenverslag controleac

 • Page 83 and 84:

  Daarnaast werden 1.293 controles ui

 • Page 85 and 86:

  Het hogere aantal controles op myco

 • Page 87 and 88:

  1.2. Dierengezondheid In totaal wer

 • Page 89 and 90:

  1.2.1.3. Schapen, geiten en hertach

 • Page 91 and 92:

  Bij vaststelling van een OSE-geval

 • Page 93 and 94:

  In 2004 werden voor het eerst ook e

 • Page 95 and 96:

  Naar analogie met het slachtpluimve

 • Page 97 and 98:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 99 and 100:

  1 2 De afkeuringspercentages (totaa

 • Page 101 and 102:

  1.3.1.3. Niertest : onderzoeken op

 • Page 103 and 104:

  Tabel 3.10 : Residuen en contaminan

 • Page 105 and 106:

  1.3.2.3. Handel en verwerking van v

 • Page 107 and 108:

  1.3.3.2. Rauwe melk 1.3.3.2.1. Kwal

 • Page 109 and 110:

  1.3.3.2.3. Microbiologie Tabel 3.15

 • Page 111 and 112:

  Tabel 3.17 : Hoeveelheid aangevoerd

 • Page 113 and 114:

  35 30 25 20 15 10 5 0 Figuur 3.1 :

 • Page 115 and 116:

  30 25 20 15 10 5 0 1.3.5.3. Besmett

 • Page 117 and 118:

  115

 • Page 119 and 120:

  Er werd geen enkele besmetting van

 • Page 121 and 122:

  2.1.1.6. Monilinia fructicola Monil

 • Page 123 and 124:

  2.1.3. CITES Planten en plantaardig

 • Page 125 and 126:

  Tabel 3.19 : Overzicht van aantal,

 • Page 127 and 128:

  2.1.5. Nitraten in bladgroenten Er

 • Page 129 and 130:

  2.1.7. Dioxines in fruit en groente

 • Page 131 and 132:

  Tabel 3.24 : Aantal en aard van de

 • Page 133 and 134:

  Tabel 3.26 : Aard van de uitgevoerd

 • Page 135 and 136:

  Tabel 3.29 : Aantal waarschuwingen

 • Page 137 and 138:

  135

 • Page 139 and 140:

  Tabel 3.32 : Pathogene kiemen in me

 • Page 141 and 142:

  3.1.3. Horecasector en grootkeukens

 • Page 143 and 144:

  3.1.4. Kleinhandel Op het vlak van

 • Page 145 and 146:

  Filet américain is een gerecht dat

 • Page 147 and 148:

  3.1.4.2.2. Zachte rauwmelkse kaas T

 • Page 149 and 150:

  De verkregen resultaten zijn heel g

 • Page 151 and 152:

  Daarom werden in 2004 de in de ziek

 • Page 153 and 154:

  Tabel 3.48 : Resultaten van de hygi

 • Page 155 and 156:

  Tabel 3.49 : Resultaten van de hygi

 • Page 157 and 158:

  Hoewel het toezicht op de CVTI’s

 • Page 159 and 160:

  Tabel 3.50 : Resultaten van de diox

 • Page 161 and 162:

  3.4.3. Mycotoxines Mycotoxines zijn

 • Page 163 and 164:

  Tabel 3.54 : Resultaten afl atoxine

 • Page 165 and 166:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 167 and 168:

  3.4.7. Acrylamide Acrylamide is een

 • Page 169 and 170:

  3.4.9. Residuen van geneesmiddelen

 • Page 171 and 172:

  3.5.2. Resultaten van de controles

 • Page 173 and 174:

  Tabel 3.60 : Resultaten van de ontl

 • Page 175 and 176:

  esultaat steeds een bevestiging te

 • Page 177 and 178:

  3.7.2. PET in plastieken fl essen I

 • Page 179 and 180:

  3.8.2 Radioactiviteit De controle o

 • Page 181 and 182:

  179

 • Page 183 and 184:

  Wat de hormonendelinquentie betreft

 • Page 185 and 186:

  andere soorten dan runderen en vark

 • Page 187 and 188:

  Er werden administratieve vattingen

 • Page 189 and 190:

  4.2.3. Specifi eke acties. De NOE o

 • Page 191 and 192:

  4.2.3.4. Deelname aan andere gecoö

 • Page 193 and 194:

  Tabel 3.63 : Analyseresultaten van

 • Page 195 and 196:

  4.2.4.2. Verdachte monsternames in

 • Page 197 and 198:

  4.2.6. Beheer “ bedreigingen ”

 • Page 199 and 200:

  197

 • Page 201 and 202:

  In tabel 3.67 worden de uitgaande e

 • Page 203 and 204:

  5.2.2. Planten en plantaardige prod

 • Page 205 and 206:

  5.2.2.2. Kwaliteitscontroles In 200

 • Page 207 and 208:

  Tabel 3.71 : Aard van de zendingen

 • Page 209 and 210:

  5.2.3.3. Levende dieren In 2004 wer

 • Page 211 and 212:

  5.3. RASFF-berichten Er werden in 2

 • Page 213 and 214:

  211

 • Page 215 and 216:

  2004 activiteitenverslag crisisprev

 • Page 217 and 218:

  het FAVV in geval van nood voldoend

 • Page 219 and 220:

  uitgevoerd, waarbij geen virus geï

 • Page 221 and 222:

  soort klei te gebruiken voor het so

 • Page 223 and 224:

  Het meldpunt van het FAVV, werd ing

 • Page 225 and 226:

  2.5. Newcastle disease In de eerste

 • Page 227 and 228:

  225

 • Page 229 and 230:

  2004 activiteitenverslag activiteit

 • Page 231 and 232:

  2De laboratoria van het FAVV De 5 l

 • Page 233 and 234:

  Laboratoria Soort analyse Luik 4.11

 • Page 235 and 236:

  2.1. Federale laboratoria voor voed

 • Page 237 and 238:

  De analyses voor derden werden voor

 • Page 239 and 240:

  activiteiten van de laboratoria 3De

 • Page 241 and 242:

  Tabel 5.2 : De referentielaboratori

 • Page 243 and 244:

  ● de heer David Marquenie - Verbo

 • Page 245 and 246:

  ● Prof. Dr. Rik Ducatelle, Univer

 • Page 247 and 248:

  GIP Grensinspectiepost GIS Geografi

 • Page 249 and 250:

  247

 • Page 252:

  activiteitenverslag Federaal Agents

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv