24.06.2014 Views

Ouders kijken mee - Sax.nu

Ouders kijken mee - Sax.nu

Ouders kijken mee - Sax.nu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Redactioneel onafhankelijk

magazine van Saxion

Nº 1 / SEPTEMBER 2008

Ouders kijken mee

Toppers blijven thuis sporten

Fotoreportage HOI 2008

Saxionners trekken regio uit


Kortingsbon

Geldig tot 1 december 2008; zolang de voorraad strekt

30,-

korting op een

Rode Crosley©

platenspeler/radio

3e LP Gratis!

Kruimeltje boeken/platen/pop-art

Zuiderhagen 35 053 4308004

(tussen Station en Casino)

Ja,

ik wil een

baantje

en ik ben

handig

met

computers

Delft Amsterdam Utrecht

Eindhoven Enschede

Bij OGD werken ruim 500

studenten en afgestudeerden.

Solliciteer online of bel voor

een (bij)baan in de ICT.

053-4327750 info@ogd.nl www.ogd.nl


Inhoud

18 t/m 21 – Papa en mama kijken mee

38

Saxionners trekken

naar het westen

12

Toppers sporten thuis

22

Fotoreportage HOI 2008

(uitneembaar)

24

Basketbalzusjes

kunnen niet stilzitten

32

Students want more

pages in English

En verder:

4/5 Minder Europese studenten dan gehoopt, Saxion klaar voor instellingsaccreditatie?, Reacties, Fokke &

Sukke, 6/7 Film studenten naar filmfestival, Gelijke sancties voor academies, Sax.nu kort, Belicht,

8/9 Nieuwe huisstijl Saxion, Plus-min, Jong Saxion, Opinie, 10 Arbeidsmarktcampagne, Poll, Column Nitie,

11 Forum, 14/15 Oud-student, 16 Beeld & Werkelijkheid, 17 Agenda, 26/27 Dag & Nacht, 28 Walstraat 9,

29 Mededelingen decanaat en GMR, 34/35 Student & co, 36/37 Collega & co, 40/41 Recensies,

42 Uit de kunst, colofon

Allereerst

Na vier weken vakantie is het lastig opladen

voor ‘t werk. Zondagavond slaap je wat minder,

’t brood gaat wat minder door de keel en je

bent wat brakker dan normaal. De eerste week

gaat desalniettemin in een roes voorbij en je

‘zit er zo weer in’. Maar wel in een omgeving

waar je een kanon kunt afschieten. Wat was ik

blij dat de HOI begon en ik weer energie kreeg

van honderden eerstejaarsstudenten die helemaal

uit hun dak gingen. ‘De HOI-week was

über vet!’, was een van de vele reacties onder

een filmpje op Sax.nu (waarbij we met onze

camera boven über brakke wakker wordende

eerstejaars hingen). Gaan met die banaan! Dat

lijkt me een lekker motto voor een komend

seizoen Sax. Niks rustig opstarten, direct volle

bak. Daarom vlak na de start van het nieuwe

studiejaar weer een boordevolle Sax, elke dag

Maak me gek!

veel nieuws op Sax.nu en minimaal elke week

een filmpje. Bovendien zijn we de onderzoeksresultaten

van het tweede lezersonderzoek van

Sax van voor de vakantie niet vergeten: jullie

zijn diktevreden over de koers die we varen,

maar het mag wel een tikkie kritischer en intellectueler.

Maar hoe dan?! Ik zou zeggen, kom

maar op met die ideeën. We hebben na een

worsteling met IC inmiddels genoeg ruimte in

onze mailbox, dus svp spammen met die handel.

Binnenkort willen we met een aantal van

jullie in gesprek, om te kijken hoe we het

karakter van Sax nog beter op jullie wensen

kunnen afstemmen. Meepraten? Om met mijn

grote idool Gerard Joling te spreken: maak me

gek! (Sax@saxion.nl).

Tim de Hullu, hoofdredacteur Sax en Sax.nu

3 september 2008


Warming-up

Foto: Auke Pluim

Teleurstellende instroom van ‘nieuwe’ studentenmarkt

Minder Europese

studenten dan gehoopt

Het International Office is teleurgesteld over

het aantal Europese studenten dat dit studiejaar

aan een Saxion-studie begint: vijftien.

Het is de helft van het beoogde aantal. In

totaal startten 260 internationale studenten

(Duitsers uit de Euregio niet meegerekend) in

september bij Saxion.

Volgens Chris van den Borne, directeur

International Office, komt het

lage aantal door het feit dat Saxion

een nieuwe speler op de Europese

studentenmarkt is. “We hebben ons

afgelopen jaar pas voor het eerst echt

op de Europese studenten gericht.

Het is moeilijk om je tussen alle

anderen te vechten. We zijn op een

aantal beurzen geweest, maar nog

niemand kent de naam Saxion. Dit

heeft tijd nodig.”

De reden dat het International Office

zich niet eerder op de Europese studentenmarkt

heeft gestort, heeft te

maken met het snel bewerkstelligen

van een internationaal programma.

“We hadden beperkte middelen,

maar wilden wel voldoende studenten

krijgen. Daardoor hebben we ons

gefocust op Azië. Daar willen studenten

graag een internationale opleiding”,

aldus Van den Borne.

International classrooms

Nu wordt er wel op Europa gefocust

vanwege de bekostiging die deze student

krijgt. “We willen zorgen dat

Saxion meer internationale classrooms

krijgt, dat wil zeggen dat er

een grotere diversiteit aan nationaliteiten

in een lokaal zit”, vertelt de

directeur. “Als we onderwijs geven

aan bijvoorbeeld alleen maar

Chinezen, dan gaan we aan de doelstelling

internationalisering voorbij

en bieden we onze studenten geen

internationale opleiding of een internationaal

netwerk.”

De vijftien Europese studenten, die

in september zijn gestart, zijn

afkomstig uit Bulgarije, Polen en

andere voormalige Oostbloklanden.

Van den Borne: “De onderwijscapaciteit

sluit daar niet aan bij de vraag

en daarom is Saxion voor hen aantrekkelijk.

Studenten uit bijvoorbeeld

Frankrijk en Spanje hebben

hier geen last van. Er zitten wel

enkele Duitse studenten in het

internationale programma. Zij willen

graag Engelstalig onderwijs of

een internationale klas.” In totaal

studeren er ruim 450 internationale

studenten (exclusief Duitse studenten)

bij Saxion.

(WvT)

4 september 2008


Nieuws, opinie, fun

Saxion is één van de drie hogescholen die zijn uitgekozen als pilotinsteling

voor de instellingsaudit voor hogescholen. Wanneer het Saxion lukt om het

instellingsbrede accreditatiesysteem goed neer te zetten, hoeven opleidingen

in de toekomst aan minder zware accreditaties te voldoen.

Toen in juni bekend werd gemaakt dat Saxion aan de pilot ging deelnemen

vertelde Boomkamp dat er nog een inhaalslag gemaakt moest worden.

Diverse academies moesten nog processen registreren. “Er moet nu nog wel

het een en ander gebeuren, waaronder een kritische blik op de eigen organisatie,

maar alles loopt op schema.”

De pilot bestaat uit drie delen: een bezoek van de auditcommissie op instellingsniveau,

een tweede bezoek van de auditcommissie op diepgaand

niveau en een lichte accreditatieprocedure van de opleidingen International

Business and Languages en de Pabo. “Er is voor laatstgenoemde opleiding

gekozen omdat deze aan veel kritiek onderhevig is. We kijken of er ook met

een kritische blik tot een goed oordeel gekomen kan worden”, aldus de

bestuursvoorzitter. “IBL is een opleiding die te zijner tijd ook al een accreditatie

zou ondergaan. Zo slaan we twee vliegen in één klap.”

Tijdens de pilot worden alle voorzieningen en de kwaliteitszorg van de

instelling beoordeeld. Boomkamp: “Maar ook als het ons niet lukt om de

instellingsaudit goed te doorstaan, maakt het niet uit. Het levert veel informatie

op waarmee we de zaken, die nog niet op orde zijn, kunnen verbeteren.

Daarmee hebben we al een voorsprong op de andere hogescholen die

nog moeten beginnen.”

(WvT)

Saxion klaar

voor instellingsaudit?

Alle voorbereidingen voor de instellingsaudit

lopen volgens bestuursvoorzitter Wim Boomkamp

conform plan. Het plan van aanpak is klaar, een

kritisch rapport over Saxion is in de maak en

daarna wordt de pilot binnen de hogeschool georganiseerd.

Deze pilot gaat in januari van start.

Braindrain blijkt

groter dan gedacht

Afgestudeerden van Saxion en de Universiteit

Twente trekken massaal de regio uit op zoek naar

een goede baan en een uitdagende carrière.

Reacties van de maand

Opvallende reacties op Sax.nu.

Op het bericht ‘Opleiding voor informatieveiligheid’, dat gaat over de nieuwe

opleiding voor het beveiligen van digitale informatie op de Haagse

Hogeschool, reageert Robin als volgt:

robin

Datum: 14-8-2008 12:41:27

Toch krijg ik stilaan het vermoeden dat er op studiegebied in met name

hbo’s een wildgroei is ontstaan aan allerlei nieuwe studies. Kijk ook maar

naar Saxion zelf, hoeveel ICT-opleidingen er zijn. Natuurlijk zijn er verschillen,

maar er is ook een duidelijke gemene deler. Het vermindert het

overzicht, de arbeidsmarktcommunicatiewaarde, en is niet altijd efficiënt

en effectief genoeg. Volgens mij kan het aantal nieuwe opleidingen

zwaarder afgewogen worden, en kan in veel gevallen een andere oplossing

worden gevonden (studieroute/richting afstuderen, blijvend, of niet).

Natuurlijk blijft onderwijsinnovatie noodzaak, maar de norm kan strikter!

De forumdiscussie ‘Verantwoordelijkheid groepsproduct’ over de verantwoordelijkheid

van de groep voor plagiaat van een groepsgenoot leidde tot

onder meer de volgende reactie:

student MER

Datum: 08-07-2008 4:23

Dit is een heel heikel punt. Er zijn voor beide stellingen goede argumenten

te bedenken. Als ik ergens (mede) mijn naam onder zet lees ik het

altijd. Je tekent tenslotte een verklaring eigen werk. Maar mag je ook van

een student verwachten dat hij of zij de groepsgenoten controleert?

Leerlingen hebben niet alle tools die een leerkracht heeft voor het opsporen

van plagiaat. Als ik werk van een groepsgenoot niet vertrouw dan

Google ik de tekst die ik wantrouw. Dat is natuurlijk niet waterdicht. Maar

ik denk dat uiteindelijk degene die het werk maakt eindverantwoordelijke

is. Er kan niet van een student verwacht worden verantwoording te

nemen voor het plagiaat van een groepsgenoot. Bij de becijfering kan het

geplagieerde stuk naar mijn mening echter niet meegenomen worden in

de beoordeling. Het is immers geen eigen werk. Kortom: niet de hele

groep een 1 maar alleen die ene leerling uitgesloten van deelname (voor

dat semester iig) en het geplagieerde stuk wordt niet meegenomen in de

beoordeling.

Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek van de Saxion-studenten Ouarda

Benjadi en Peter Tapken. Het onderzoek werd verricht in opdracht van Paul

Bijleveld, senior-beleidsadviseur van de gemeente Enschede en lector bij het

Saxion Kenniscentrum Leefomgeving.

Het rapport ‘Trouw aan Twente’, waarin voor het eerst ook cijfers beschikbaar

komen over de braindrain in de regio rond Deventer, rekent af met de

gedachte dat het met de uittocht van afgestudeerde hbo’ers uit de regio, wel

meevalt. “De resultaten zijn verrassend”, erkent Paul Bijleveld. “Vooral

omdat ze hier en daar significant afwijken resultaten van voorgaande onderzoeken

naar het fenomeen braindrain. In die onderzoeken kwam onder

meer naar voren dat de studenteninstroom van Saxion Enschede voor tweederde

uit Twente komt. Anderhalf jaar na het afstuderen zou 60 procent

van de Saxion-alumni nog binnen de regio actief zijn. Dat leek dus mee te

vallen.

Uit dit nieuwe onderzoek met een bredere opzet, blijkt echter dat ongeveer

55 procent van de alumni die bij Saxion in Enschede heeft gestudeerd, uit

Twente vertrekt. Uit cijfers over de Stedendriehoek blijkt dat zelfs 66 procent

de regio rond Deventer niet trouw blijft. De HBO-raad heeft ooit eens

gepubliceerd dat ongeveer de helft van de alumni in de regio van de eigen

hogeschool emplooi vindt. Het vertrek uit Twente en de Stedendriehoek is

dus groter dan gedacht en groter dan de landelijke trend.” (zie ook pag. 38)

(HvS)

september 2008

5


Warming-up

Tussen alle filmmakers

van Nederland

Hun film Brand wordt deze maand geshowd op het

Nederlands Film Festival in Utrecht. Producente

Janneke Bruinewoud, student kunst & techniek, en

regisseur Niels Bourgonje, oud-student kunst &

techniek zijn trots dat ze de Saxion-opleiding op de

Nederlandse filmkaart hebben gezet.

Jullie zijn de eerste Saxion-studenten

die op het Film Festival

hun werk mogen laten zien.

“Ja, dat is echt super”, zegt

Bruinewoud. “We zagen zelfs dat

TKT niet eens werd genoemd op

het inschrijfformulier, waar alle

andere filmopleidingen van

Nederland wel op staan.” “Dat zullen

ze volgend jaar dan toch moeten

aanpassen”, lacht Bourgonje.

“TKT maakt haar entree.”

Wat staat jullie op het Film

Festival te wachten?

Bourgonje: “Dat weten we nog

niet. We maken kans op twee prijzen:

Gouden Kalf voor beste studentenfilm

en de Talent en Pro

Award. We gaan natuurlijk ook

onze eigen film kijken. Die wordt

twee keer vertoond tussen 24 september

en 3

oktober. Het lijk

me leuk om de

reacties van

mensen te zien

en horen, terwijl

jouw film wordt

vertoond in een

volle zaal in

Utrecht.”

Wat verwachten

jullie ervan?

“We verwachten

een heleboel mensen

die ook in de

filmbranche werken

te leren kennen”, antwoordt

Bourgonje. “Er zijn natuurlijk

ook nog andere films van afstudeerders

te zien. Misschien dat ik

daar nog naar ga kijken. Bij de grote

Gouden Kalf-uitreiking zullen we

wel niet naar binnen mogen. Ik

reken er trouwens ook niet op dat

Brand in de prijzen valt”, zegt

Bruinewoud. “Het is al fantastisch

dat we genomineerd zijn en dat we

iets voor onze opleiding hebben

kunnen betekenen.”

(WvT)

Brand

De film vertelt het verhaal van de vijftigjarige Agi. Haar

man pleegt om onbekende reden zelfmoord. Na de

crematie lijkt de streng religieuze gemeenschap de

daad af te keuren. Agi vlucht naar haar woning,

waar ze alleen haar dagen moet

slijten. Dan wordt ze opgeschrikt

door een harde

klop op de deur. De ongenode

gast zegt meer te

weten over de zelfmoord van

haar echtgenoot. Meer informatie:

www.branddefilm.nl.

Examencommissies

praten over gelijke sancties

De leden van examencommissies van Saxion-academies gaan met

elkaar in gesprek om in de toekomst voor meer gelijke sancties op de

verschillende academies te zorgen

Beleidsmedewerker Christophoor

Niessen organiseert samen met de

ambtelijk secretaris van het

College van Beroep één of twee

bijeenkomsten. Tijdens deze meetings

is het de bedoeling dat de

leden van de examencommissies

van gedachten wisselen over de

sancties van de academies. Elke

academie bepaalt dit namelijk voor

zichzelf. Niessen: “Misschien dat

we een soort overzicht kunnen

maken van waar je allemaal aan

moet denken als je maatregelen

neemt die het karakter van een

sanctie hebben. Ook zal daarbij

nadrukkelijk geprobeerd worden

om voor vergelijkbare gevallen

tot vergelijkbare maatregelen te

komen.”

Gelijke sancties op alle academies

zijn volgens Niessen niet te

bewerkstelligen. “Het is haast nooit

mogelijk om te zeggen dat twee

situaties hetzelfde zijn”, aldus

Niessen. De bijeenkomst vindt

plaats in week 1.10.

(WvT)

6 september 2008


Nieuws, opinie, fun

Belicht:

vertraagde bsa-zaken

Saxionners reageren op nieuws

dat betrekking heeft op henzelf

of hun kennisgebied.

Minister Plasterk doet onderzoek

naar de toepassing van het negatief

bindend studieadvies. De aanleiding:

de klachten die de

Landelijke Studenten Vakbond

deze zomer kreeg. Sommige studenten

wachten door de vakantie-

Foto: Toma Tudor

weken lang op een eindoordeel. Sax laat hierover Frank

Beckmann, beleidsmedewerker juridische zaken, aan

het woord.

“Het bindend studieadvies is een gecompliceerde aangelegenheid. Er zijn een

hoop procedures mee gemoeid, waaronder het doorgeven van cijfers, laatste-kansregelingen

en het wegen van persoonlijke omstandigheden. Op Saxion komt het

daarom ook wel voor dat beroepszaken over een negatief bsa nog niet zijn afgehandeld

als het nieuwe studiejaar al begint. De zaken die een snelle check behoeven,

als cijfers nog niet zijn verwerkt bijvoorbeeld, zijn wel snel klaar. Zaken die

blijven liggen, hebben veelal betrekking op persoonlijke omstandigheden. Die

moeten gecheckt worden bij de studieloopbaanbegeleider of de examencommissie.

Die zijn tijdens de zomer niet altijd aanwezig en dan blijven deze zaken liggen.

Natuurlijk kan het wel anders, maar dan moeten veel academies aanpassingen

doen. Sommige academies hebben namelijk nog in de laatste vakantieweek

een herkansing, die ook verwerkt moet worden voor het nieuwe studiejaar.”

(WvT)

Headlines van nieuwssite Sax.nu.

Recordpoging HOI valt in het water

Geplaatst: 29 augustus 2008 857 studenten van Saxion Enschede en de

UT deden gisteravond mee aan de recordpoging waterpistoolgevecht op

het sportterrein bij de Universiteit Twente. Nog niet eens de helft van wat

het had moeten zijn om het wereldrecord, dat op 2761 stond, te breken.

Science 4 Use: Saxion’s eigen ‘Brainiacs’

Geplaatst: 27 augustus 2008 Saxion krijgt Science 4 Use, een team van studenten

dat “niet wetenschappelijk verantwoorde onderzoeken en experimenten”

uitvoert in de stijl van Brainiac. Tijdens de HOI in Enschede promootte

het team zich door op het Saxion-plein de Segway te testen.

Lancering onderwijsomgeving Sxills

Geplaatst: 25 augustus 2008 Sxills, de nieuwe digitale onderwijsomgeving

van de academie Ruimtelijke Ontwikkeling & Bouw, is gelanceerd. Deze

leeromgeving wordt voor het eerst op Saxion geïntroduceerd en moet in

de toekomst een platform worden voor het technisch hoger onderwijs in

Nederland.

Stuurloos Alpha wil doorstart maken

Geplaatst: 21 augustus 2008 De christelijke studentenvereniging Alpha in

Deventer zit vanaf september zonder bestuur en heeft nog maar vijf

leden. Dat zijn er te weinig, vindt de vereniging, om zich nog een ‘echte

studentenvereniging’ te noemen. Toch geven de huidige leden het niet

zomaar op. Over een half jaar hopen ze een doorstart te maken.

Pech op de weg

Ik ben gek op uitdagingen. Het is misschien daarom dat ik de organisatie

daarvan tegenwoordig zelf regel, nu ik hele dagen in mijn

kantoor doorbreng – waar behalve het zoeken naar een werkende

pen weinig spannends gebeurt.

Eén van mijn favoriete uitdagingen is vliegen. En dat is niet alleen

omdat het spannend is te voelen hoe mijn oren dichtploppen bij

het opstijgen (en 3 dagen daarna weer opengaan), nee, het is de

reis naar het vliegtuig toe die het allemaal zo spannend maakt.

Omdat we zelf geen auto hebben, maar niet echt warmlopen voor

reizen met de trein (aangezien die ’s morgens om 3 uur nog niet

rijden…) én omdat we meestal vliegen vanaf Düsseldorf of – lekker

dichtbij – Frankfurt, lenen we een auto van de eerste de beste

die we zo gek kunnen krijgen. Da’s lekker goedkoop (ik ben antivlieg-

en benzinetax), dus eigenlijk toch heel Nederlands.

Een simpele berekening: je rijdt 3,5 uur naar Frankfurt, het vliegtuig

vertrekt om 5 uur en je moet er 1,5 uur van tevoren zijn.

Oftewel: wegrijden om half 12 ’s nachts zou veilig zijn, je weet

immers nooit wat je onderweg nog tegenkomt.

Uiteraard moesten we onze ouders nog gedag zeggen, de katten

wegbrengen, naar de winkel voor anti-slaap-versnaperingen tijdens

de rit en wilden we ook nog even slapen (half 11 naar bed). Zoals

je altijd zal zien tijdens dit soort tijdsgebonden reisjes; je wordt

slaapdronken wakker van een onbekend gepiep, ramt vanuit je

onderbewustzijn de wekker uit en valt weer in slaap… Een geluk

bij een ongeluk dat mijn perfect afgestelde biologische klok me

twee uur later weer wekte.

Had ik al vermeld met welk barrel we de tijdsnood moesten inhalen?

Een oude (betrouwbare) Ford Focus uit 1997, dus… Onnodig

te vermelden dat we twee minuten voor vertrek het vliegtuig

binnen spurtten, nadat we al twee keer omgeroepen waren – wat

best goed voelde, vooral omdat je dan ineens

belangrijk lijkt (‘dames en heren, we

wachten nog even met vertrek

omdat we nog twee belangrijke

reizigers verwachten’ – in het

Duits dan).

De vakantie was heerlijk,

echt heerlijk!

Terugreis: bij het optrekken

in de file schiet de koppelingskabel

los en komen we

op de linkerbaan tot stilstand

– waarna de file wel

weer op gang kwam en we

een soort schietschijf werden.

Politie erbij, sleepwagen,

vervangend vervoer…

Eindelijk, 5 uur later, waren

we weer onderweg. Dat heb

je met oude auto’s, die gaan

wel eens stuk. Krijg weer

buikpijn als ik bedenk dat

me dat op de heenweg ook

had kunnen gebeuren.

Étienne

Étienne Wilderink studeert Concept Design op Saxion.

Column

september 2008

7


Warming-up

Foto: Toma Tudor

Saxion huisstijl wordt geleidelijk ingevoerd

Nieuw uiterlijk voor Saxion

Nieuwe kleuren, gewijzigd lettertype en een eenduidige stijl in vormgeving.

Dat is in het kort de nieuwe huisstijl van Saxion. Brochures,

borden, affiches, alles moet eraan geloven. “Maar eerst moeten alle

oude materialen op zijn.”

De dienst Interne & Externe

Betrekkingen heeft een nieuw

communicatiebureau in de arm

genomen, genaamd More, en samen

met hen de huisstijl van de Saxioncommunicatie

aangepakt. Ruim een

half jaar is gewerkt aan de ontwikkeling

van de nieuwe huisstijl. Rob

Admiraal, directeur van de betrokken

dienst: “We wilden dat alle elementen

bij elkaar een eenduidig

beeld vormen. De oude huisstijl

hebben we zeven jaar gehanteerd.

Gaandeweg werd hier slordiger mee

omgegaan. De veranderingen in

huisstijl moeten voor een herstart

zorgen. We hebben afspraken gemaakt

met alle academies en diensten

over de hantering van de huisstijl.

Als dienst IEB zullen wij hen

elementen aanreiken, waaronder

een huisstijlhandboek, dat gaandeweg

wordt uitgebreid, om alles eenduidig

te houden.”

Kleurrijk

De nieuwe huisstijl is volgens

Admiraal “fris, modern en spreekt

de verschillende doelgroepen aan.”

In de opmaak is te zien welke doelgroep

is bedoeld. Een witte balk

onderin betekent dat de Saxionorganisatie

naar buiten communiceert.

Een groene balk op bijvoorbeeld

een brochure betekent dat er

naar studenten wordt gecommuniceerd,

terwijl een donkerrode en een

blauwe balk respectievelijk de zakelijke

doelgroep en de internationale

studenten aanspreekt.

Het lettertype Lucida sans verandert

in Lucida bright. “Schreefloos past

beter bij deze tijd”, vindt Admiraal.

Ook wordt er een nieuwe stijl vastgelegd

voor de fotografie. “We gaan

vastleggen welke uitstraling een foto

moet hebben en vanuit welke hoek

een onderwerp wordt vastgelegd. Dit

doen we zodat alle elementen met

elkaar in evenwicht zijn”, verklaart

de directeur. Welke uitstraling en

hoek het zijn, is nog niet bekend.“We

moeten nog een keuze maken uit de

voorstellen van More.”

Het zal nog wel even duren voordat

alle communicatiemiddelen zijn

aangepast. Admiraal: “We gaan het

geleidelijk invoeren om zo kosten te

besparen. Eerst moet de oude voorraad

op of moeten producten geen

afschrijvingsperiode meer hebben.

We willen de extra kosten zo veel

mogelijk beperken. Maar op een

gegeven moment moeten alle uitingen,

zowel in print als op templates

van computers, aangepast zijn.”

(WvT)

8 september 2008


Onbereikbaar

Flink wat dagen waren de Saxion-medewerkers in Deventer onbereikbaar.

Als de telefoon eindelijk weer was aangesloten na de verhuizing, gaf de mail

(Inotes, webmail of hoe-het-nu-ook-heet) er de brui aan. Maar doordat je

telefonisch en via mail onbereikbaar bent, kunnen medewerkers mooi alle

werkzaamheden die voor de vakantie zijn blijven liggen, afronden of hun

vakantie uitbreiden met een aantal extra rustmomenten.

Hall of fame

De nieuwe hal van Saxion in Deventer is nu al beroemd. Nou ja, eerder

berucht onder de studenten en medewerkers die het verbouwingsproces

hebben meegemaakt. Vertraging en nog eens vertraging. Op zich niets nieuws

in de bouwwereld. Maar heeft de hogeschool eindelijk een mooi paradepaardje

te presenteren bij de start van het hogeschooljaar, gaat het niet door:

een kans gemist om je te presenteren bij de nieuwkomers en het beruchte

imago om te zetten naar een positieve indruk.

Jong Saxion verenigt zich

Een club voor jonge en ambitieuze Saxion-medewerkers

is in de maak. Suzan Veldhuis, adviseur recruitment

& employability, Sandra ter Weele, docent

small business, en Odiel Mennink, communicatieadviseur

DO&S, richten JongSaxion op. “Zodat we ook

contact hebben met collega’s buiten onze eigen

dienst of academie.”

Dames, wat is JongSaxion?

Ter Weele: “Het wordt een onafhankelijk netwerk dat zich richt op jonge

Saxion-medewerkers tot 36 jaar.”

Wat is de bedoeling van het netwerk?

“Op Saxion zijn circa 600 medewerkers jonger dan 36 jaar”, weet Veldhuis.

Mennink: “Daarvan zijn er een heleboel ambitieus, net als wijzelf. JongSaxion

is voor mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, ambitieus en nieuwsgierig

zijn en contacten willen opdoen. We willen zowel formele als informele

activiteiten organiseren. Dit kan variëren van een bezoek aan het ministerie van

OCW tot een borrel. In de toekomst hopen we uit te groeien tot spreekbuis

namens jonge Saxion-medewerkers die misschien wel meedenkt over de totstandkoming

van de strategische visie.”

‘n Slimme student

woont op kamers

Nederlandse studenten maken maar weinig uren op

hun hogeschool of universiteit. Bovendien komt uit

diverse onderzoeken naar voren dat ze niet veel

ambitie tonen. In het land waar Donald Duck het

favoriete weekblad onder studenten is, blijkt de studie-uitval

groot en het studietempo laag te zijn.

Bovendien is thuis wonen een trend geworden onder

studenten. Daarmee doen studenten zichzelf tekort.

“Het kabinet doet te weinig om de

prestaties van Nederlandse studenten

aan hogescholen en universiteiten

te verbeteren. Het zegt wel dat

het naar excellentie streeft, maar

dat vertaalt zich niet in daden”, zei

president Robbert Dijkgraaf van de

invloedrijke Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen

(KNAW) aan het begin van

het nieuwe studiejaar. Ook vindt

Dijkgraaf dat studenten veel scherper

moeten kiezen voor een hogeschool

of universiteit die hen het

meest te bieden heeft. “Nu is de

keuze nog te vaak regionaal bepaald.”

Dijkgraaf slaat hiermee de spijker

op zijn kop. Ruim driekwart van de

hbo’ers kiest bij aanvang van de

studie voor de dichtstbijzijnde

hogeschool om toch maar vooral in

Het is tijd om je eigen

boontjes te doppen

Foto: Toma Tudor

Hoe kom je erop om een dergelijk netwerk op te zetten?

“Toen ik bij de gemeente Enschede werkte, was ik bestuurslid van Jong

Enschede”, vertelt Ter Weele. “Bij Saxion kende ik maar weinig collega’s van

mijn leeftijd. Ik leerde Odiel en Suzan kennen en we bleven elkaar vanwege

onze gezamenlijke interesses en leeftijd opzoeken.” Mennink: “We wilden onze

eigen kenniskring binnen Saxion vergroten en kwamen op het idee van

JongSaxion.”

Wanneer begint het?

“Ons plan van aanpak is goedgekeurd door

de Raad van Bestuur. We hebben al een

website, www.saxion.nl/jongsaxion en een

hyve. 1 oktober is om 16.00 uur de kickoff

bijeenkomst in het Grand Café in

Saxion Enschede”, vertelt Mennink.

“Daarin willen we onder anderen met de

geïnteresseerden bespreken wat zij

verwachten van JongSaxion. Alle

informatie komt op de website.”

(WvT)

Aanmelden voor de opstartbijeenkomst:

jongsaxion@saxion.nl

september 2008

de vertrouwde huiselijke omgeving

te kunnen blijven wonen. Een zelfde

trend tekent zich nu af onder

studenten aan universiteiten, die

meer dan ooit voor Hotel Mama

kiezen. In Twente zijn de gevolgen

goed merkbaar. Studenten willen

niet meer in Enschede wonen, stelt

studentenhuisvester De Veste, die

dit jaar voor het eerst met kamerleegstand

te maken kreeg. Dat, terwijl

Enschede de ambitie heeft om

een échte studentenstad te worden.

Eenzelfde ambitie overigens,

als vergelijkbare studentensteden

die hebben, en waar ook zo’n 70

procent van de studenten ‘s middags

de bus of de trein neemt richting

‘moeders pappot’.

“En gelijk hebben ze”, hoor ik je al

zeggen. Want waarom zou je ruim

tweehonderd piek per maand aan

kamerhuur op tafel leggen, als je

9

thuis gratis kunt wonen. Waarom

zou je geen optimaal gebruik

maken van je OV-kaart als het verschil

tussen de uitwonende- en

thuiswonende beurs ‘peanuts’ is.

En waarom zou je je bijbaantje en

sportclub in het eigen dorp opgeven

als je met een beetje handig

manoeuvreren maar een paar uurtjes

in de week bij Saxion in

Enschede, Deventer of Apeldoorn

hoeft te zijn.

“Omdat je jezelf dan tekort doet!”,

is het simpele antwoord op al deze

vragen. Want studenten die een

opleiding kiezen, vooral om de

reden dat die ‘zo lekker dicht bij

huis gegeven wordt’, maken - niet

alleen volgens Robbert Dijkgraaf –

vaak een verkeerde keuze. Op een

leeftijd waarop jongeren er objectief

gezien aan toe zijn om zelfstandig

hun boontjes te doppen, is

het beter om op kamers te gaan

wonen in de stad van de hogeschool

en de opleiding die het best

bij je past, vindt ook de

Onderwijsraad. Deze club van

wijze mannen en vrouwen adviseert

de minister onder meer over

het terugdringen van de hoge uitval

van studenten in het eerste jaar.

“De betere combinatie van wonen

en leren is dé manier om een student

meer aan zijn opleiding te

binden en de kans op een succesvolle

studieloopbaan te vergroten”,

aldus het advies ‘Een succesvolle

start in het hoger onderwijs’, dat

eerder dit jaar werd uitgebracht

aan minister Plasterk.

Er staan nog kamers leeg in

Enschede en Deventer……

Harry van Stratum


Warming-up

Medewerkers als gezicht

van arbeidsmarktcampagne

Poll sax.nu

Stagiairs verdienen steeds

meer. De een meer dan een

ander. Wat vind jij hiervan?

Stagiairs moeten geen vergoeding

krijgen. De ervaring is voldoende.

(14) 5%

Alle stagiairs moeten dezelfde

vergoeding krijgen. Ongeacht de

studierichting. (86) 29%

Ik vind dat de stagevergoeding

afhankelijk moet zijn van de

zwaarte de werkzaamheden.

(189) 63%

Anders... (ik geef mijn mening op

het Forum) (0) 0%

Ik weet het niet. (9) 3%

Saxion-medewerkers worden het gezicht van de arbeidsmarktcampagne,

die begin 2009 van start gaat. Het thema van de campagne

is de relatie met het werkveld en is bedoeld om Saxion als aantrekkelijke

werkgever zichtbaar te maken bij diverse doelgroepen.

“De medewerker is het gezicht van

de campagne”, vertelt Joline Luitjens,

HRM-manager. “Zij worden de voorbeelden

die nieuwe medewerkers

moeten aanspreken. We gaan laten

zien dat Saxion naast onderwijsinstelling

ook een aantrekkelijke werkgever

is. Dit gaan we doen door de

andere kant van een carrière te laten

zien. Iemand die bijvoorbeeld zowel

advocaat is als docent bij de academie

Bestuur & Recht.”

De dienst HRM heeft vier doelgroepen

op het oog: duale docenten, starters,

ondersteunende medewerkers

en docenten met onderwijservaring.

In de communicatie benadrukt HRM

dat praktijkgericht onderzoek en

masterniveau voor docenten speerpunten

zijn. Nienke Peek, adviseur

arbeidsmarktcommunicatie: “We

laten hen zien waar Saxion goed in is.

Mensen willen zich blijven ontwikkelen.

Bij Saxion kunnen mensen een

master volgen of twee functies combineren.

Ook willen mensen graag op

de hoogte blijven van ontwikkelingen

in hun vakgebied. Dit kan door de

vele contacten met het bedrijfsleven.

De veelzijdigheid van de mens wordt

geprikkeld in de campagne.” Naast de

werving van externe

medewerkers wordt ook

meer aandacht besteed

aan interne doorstroom

en het binden en boeien

van Saxion-medewerkers.

De modellen, Saxionmedewerkers

dus, worden

benaderd door de

dienst HRM. Eind september

begint de voorbereiding

van de campagne,

onder meer met een

fotoshoot. “Eerst verschijnen advertenties

in de regionale media. Daarna

gaan we de campagne uitbreiden.

Misschien komt er in 2009-2010

zelfs een radiocommercial, maar we

willen eerst zien wat de advertenties

opleveren”, aldus de HRM-manager.

(WvT)

Foto: Bram Jonker

Het is niet het onvermijdelijk contextgeluid van kerkklokken,

de hoog overvliegende Boeing of de spoorovergang in de

verte. Wat ik bedoel met zinloze geluidsverontreiniging is

eindeloos hondengeblaf, geschreeuw op straat, gierende

scooterbrommertjes, scheurende auto’s en heel veel

muziekkabaal. Waarom moet het ZO HÀAARRD?

Een paar voorbeelden.

Kamperen in Frankrijk. Denk aan een kleinschalige

bedoening met 30 plaatsen. Spelende kinderen, een

kraaiende haan, een tractor. Geen kabaal. Maar wel

van ’s ochtends tot diep in de avond vanuit een caravan

het zeurderige geluid van een televisie. Om gèk

van te worden. Je kunt ook weg gaan, en dat doe ik

dan. Maar zelfs in een weiland in het meest verlaten

oord in de Auvergne komt van ergens ver weg

onder de sterren het gestage gedreun van housemuziek.

Nasty noise

conducteur. ‘Ja, stiltecoupé hè; … nou èeecht niet! haaaaha’, en in

éen adem werd de draad weer opgepakt. De conducteur die even

later langs kwam vroeg ik op het viertal wijzend naar de functie van

‘coupé silence’. Hij keek me meewarig, bijna hoofdschuddend aan,

maar zei toen: ‘Dames, kan het iets minder luidruchtig?’. Met een

vinger op zijn lippen wees hij naar zijn gestileerde evenbeeld op het

raam en liep door. De dames ondertussen keurden hem geen blik

waardig en kakelden op hoge toon verder.

Op de terugweg diezelfde dag koos ik voor de zekerheid een werkcoupé

eerste klasse. Jasje aan de haak, spulletjes uit de tas… ja hoor.

De heup van een hooggehakt mantelpakje duwde de deur open. In

de ene hand hield ze een leren aktetas en met de andere manoeuvreerde

ze een trolleykoffertje terwijl haar schouder een mobiele

telefoon tegen haar oor klemde. Ze gaf de indruk van een uiterst

belangrijk gesprek, daarom greep ik niet in. Toen ze eenmaal zat

was het te laat. In het uur tot aan het eindpunt heb ik al haar collega’s

en het gehele klantenbestand leren kennen.

Nitie

Nitie Mardjan is medewerker bij AGZ.

Onlangs in de trein wilde ik juist een artikel lezen

toen vier schetterende meisjes binnen kwamen.

Als een conversatie valt hun gesprek niet te typeren.

Op fluisterafstand van elkaar schreeuwden ze

hun belevenissen van dat weekend over en weer.

Toen ze een station verder niet uitstapten wees ik

ze vriendelijk op de raamstickers met gestileerde

Een psycholoog vertelde me ooit dat de behoefte aan lawaai voortkomt

uit angst. Angst voor stilte… de dood. Nou, liever doodse stilte

dan nasty noise.

Nitie Mardjan is medewerker bij de academie Gezondheidszorg

(AGZ)

Column

10 september 2008


Forum

Elke stagiair

moet dezelfde vergoeding krijgen

Studenten krijgen steeds hogere vergoedingen als ze bij een bedrijf stage komen lopen. In het

ene werkveld is de vergoeding echter hoger dan de ander. Ict’ers krijgen soms 800 euro per

maand, terwijl de zorgsector stagiairs maar een ‘schamele’ 300 euro betaalt. Oneerlijk? Sax

legde enkele Saxionners de volgende stelling voor: alle stagiairs moeten een even hoge vergoeding

krijgen. Wendy van Til

Marijke Rademaker, medewerker stagebureau MIM

“Iedere stagiair verdient een vergoeding voor

zijn verrichte werkzaamheden. Ik ben echter

van mening dat deze niet even hoog hoeft te

zijn. Van de ene stagiair wordt meer verwacht

dan van een andere. Soms kost het meer tijd

om een stage tot een goed einde te brengen of

moet een student thuis nog verder werken.

Deze studenten mogen best een hogere vergoeding

krijgen.”

Linda te Molder, eerstejaars hoger toeristisch en recreatief onderwijs

“Ik ben het daar wel mee eens. Stagiairs doen

bijna allemaal evenveel, of dat nu bij een zorginstelling

of in een groot computerbedrijf is.

Bovendien zijn sommige stages vastgelegd

door de opleiding en kunnen de studenten niet

zelf kiezen. Dan is het een kwestie van geluk

of je een hoge stagevergoeding krijgt. Door

iedereen hetzelfde bedrag te geven neem je

dat weg.”

Fons Nijkrake, docent verpleegkunde

“Een stage dient vooral om leerdoelen

te behalen middels de opdrachten die

de student doet. Wanneer een student

wordt betaald door de stage-instelling,

verwacht de instelling ook resultaat,

omdat de student ‘gaat meewerken’.

Eigenlijk vind ik dat een stage niet

betaald moet zijn. Met de huidige studiefinanciering

is het echter voor de

student belangrijk dat hij een vergoeding

krijgt. De afgelopen twintig jaar

is teveel op de studiefinanciering

bezuinigd. Het dwingt de student om

te werken naast de studie ten behoeve

van zijn levensonderhoud. Werken is

prima, maar dan om te bereiken dat je

als student wat extra geld hebt.”

Jos Nijkrake, derdejaars commerciële economie

“Ik vind dat de hoogte van de vergoeding af

moet hangen van de moeilijkheid van de stage.

Heeft een student veel verantwoordelijkheden?

Zijn er moeilijke zaken die hij of zij af

moet handelen? Dan mag deze student best

meer verdienen. Aan de andere kant vind ik

wel dat er wel een marge moet zijn waartussen

de stagevergoeding moet zitten. Zodat de verschillen

niet de spuigaten uitlopen.”

Marleen Visser, docent bestuurskunde en integrale veiligheidskunde

“Daar ben ik het mee eens. Het is niet eerlijk

als de ene student meer krijgt dan de ander.

Iedere student moet evenveel stagevergoeding

krijgen. Anders gaan studenten op zoek naar

een stageplek waar je veel verdient in plaats

van een stageplek waar het leuk is en je veel

leert.”

“Ik ben het er niet mee eens. Stagiairs

doen ook belangrijk werk. Ze moeten

daarvoor adequaat vergoed worden.

Gaan ze alle vergoedingen gelijk trekken

dan nemen ze de stagiair minder

serieus. De stagiair is niet alleen een

hulpje, maar iemand waar je in moet

investeren voor de toekomst.

Bovendien is de hoogte van de stagevergoeding

een zaak tussen student en

de stage-instelling.”

Wouter de Roo, eerstejaars biologie en medisch laboratoriumonderzoek

september 2008

11


Achtergrond

UT en Saxion integreren sport en cultuur

Sporttalenten Saxion

blijven bij hun eigen club

Sport- en cultuurverenigingen van de Universiteit Twente waren

tot een jaar geleden exclusief voor UT’ers. Nu maken ze geen verschil

meer tussen UT- en Saxionstudenten. De clubs willen meer

leden en werven daarom actiever, ook op de hogeschool. Toch blijft

het zoeken naar toppers… Zij blijven bij de club in hun eigen woonplaats.

V

orig schooljaar waren er enkele

keren interessante sights in de

hogeschool in Enschede.

Schermvereniging Gascogne en breakdancevereniging

Break Even gaven

een demonstratie. Er was zelfs een

zweefvliegtuig van de zweefvliegvereniging

op Saxion te vinden. Steeds

meer verenigingen van de UT probe-

12 september 2008


Achtergrond

ren nieuwe leden te werven onder de

Saxion-studenten in Enschede. “We

krijgen regelmatig verzoeken van

onder meer sportverenigingen of ze

op de hogeschool mogen flyeren”,

vertelt Jaap Heerze, hoofd Sport &

Cultuur van Saxion. “Wij geloven

echter niet dat flyeren werkt.

Daarom mogen ze alleen actief werven,

een demonstratie geven.”

Op steeds meer fronten werken

Saxion en de Universiteit Twente

samen. Onlangs nog tijdens de introductie.

Op sportgebied is de samenwerking

nog redelijk nieuw. Sinds

vorig jaar bieden Saxion en de UT

samen de XtraCard aan. Daarvoor

was de samenwerking op een laag

pitje gezet, omdat er geen duurzame

afspraken konden worden gemaakt

vanwege financiële aspecten aan de

kant van Saxion.

Nu richten alle sport- en cultuurverenigingen

hun speren op Saxion-studenten.

Waarom? “Waar de student

studeert, maakt niet meer uit”, vertelt

Karin de Groot, voorzitter van de

Sportraad Enschede. “Een vereniging

wil gewoon zoveel mogelijk leden

hebben om een goede vereniging te

zijn.” Volgens De Groot geven veel

verenigingen bij hen aan dat ze graag

meer Saxion-studenten als lid willen.

“Wij reiken dan de hand en vertellen

dat ze dan met een actief plan moeten

komen.”

Breakdancevereniging Break Even

heeft het vorige studiejaar tweemaal

een demonstratie gegeven in de kantine

van Saxion in Enschede.“We willen

mensen een goed beeld geven van

onze vereniging”, vertelt voorzitter

Bart Hilhorst, UT-student psychologie.

Saxion is een hogeschool met

veel talent. Vast ook een aantal breakdancers.

Die hopen wij te vinden

en enthousiast te maken.” De breakdancevereniging

pakt de werving op

Saxion groter aan dan menig andere

vereniging, die het vooral bij affiches

op de borden of een demonstratie

houden. “Naast de demonstraties

mogen wij gebruik maken van de

Saxion-gymzaal om daar training te

geven. Door onze training niet alleen

bij de UT te houden, hopen we ook

meer Saxion-studenten enthousiast

te maken”, vertelt Break Evenbestuurslid

Lyban Mahammed, derdejaars

Saxion-student small business.

“Bovendien hebben we ook met

opzet Saxion-studenten in het

bestuur van de vereniging gezet,

zodat we daarmee uitstralen dat we

ook Saxion-leden hebben.”

Toppers blijven thuis

Heerze twijfelt of het actief werven

van verenigingen op Saxion wel

vruchten afwerpt. “Het trekt wel de

aandacht, maar of het ook echt leden

oplevert? Er zijn namelijk twee verschillende

soorten sportliefhebbers:

de individuele en de teamsporter. De

verenigingen van de UT bieden veelal

teamsporten, omdat veel studenten

op de campus wonen. Saxion

alleen individuele sport, omdat dit

past bij het gros studenten op de

hogeschool. De studenten die op

kamers wonen zijn veelal verenigingsmensen.

Die zouden lid kunnen

worden. Veel studenten van Saxion

wonen thuis en blijven daar sporten

bij hun eigen vereniging.”

Ook de Sportraad van de universiteit

erkent dit probleem. Volgens dit

orgaan speelt er nog een ander probleem

waar veel van hun leden, de

diverse sportverenigingen, mee kampen.

De Groot: “Doordat veel leden

thuis blijven spelen, blijven ook de

toppers onder de sporters weg bij de

Andersom

Er zijn ook studenten van de UT

die bij Saxion komen sporten.

Volgens Jaap Heerze, hoofd Sport

& Cultuur, zijn dit er niet zoveel.

“Enkele tientallen misschien.” Zij

kunnen via Saxion gebruik maken

van de squash- of biljartruimte in

de Twentehallen of het Aquadrome.

In de fitnesszaal op de

hogeschool zijn echter alleen

Saxion-studenten of –medewerkers

te vinden. “Daar wordt het

anders te druk”, verklaart Heerze.

De Saxion-fitnessruimte wordt

door ongeveer 500 leden per half

jaar gebruikt.

sportverenigingen. Soms spelen ze

daar al op een redelijk hoog niveau of

zelfs op het hoogste niveau en willen

de studenten geen stapje terug doen.

Daardoor worden ze geen lid van de

studentensportvereniging. En dat is

het probleem waar bijvoorbeeld de

voetbalvereniging op de campus mee

kampt. Ze zoeken juist toppers om

het niveau van de vereniging op te

krikken.”

Hoe in de toekomst kan worden

gezorgd voor meer student-leden bij

de verenigingen en meer kwalitatieve

sporters, weet de voorzitter van de

Sportraad niet. De Groot:“We blijven

naar de studenten communiceren

over onze leden, de sportverenigingen.

We kunnen alleen maar hopen

dat de trend onder studenten in deze

regio zich niet voortzet. Misschien

dat er meer studenten op kamers

gaan wonen of dat ze toch een uitdaging

bij een andere vereniging durven

aan te gaan.” Heerze denkt dat

Saxion-studenten het komend studiejaar

weer interessante demonstraties

te zien gaan krijgen. “De aanmeldingen

voor de eerste demonstraties en

wervingspogingen zijn al binnen…”

Wendy van Til

Aantal sporters

Studiejaar 2007-2008. Gegevens: Student Union Universiteit Twente.

UT-studenten

Saxion-studenten (Enschede)

Foto: Toma Tudor

Xtra Card (jaarkaart) 4068 772

Lid sport-/

cultuurvereniging 3200 213

13


Oud-student

Foto: Auke Pluim

14 september 2008


Oud-student

De digitaliseringdrang van Antoin Buiting

‘Ruimtelijke ordening is niet sexy’

Ambtenaar van de afdeling ruimtelijke ordening, niet het beroep om

de mooiste vrouw aan de bar mee te versieren. “Ruimtelijke ordening

is geen sexy onderwerp”, lacht Antoin Buiting (35). Bij veel gemeenten

is deze afdeling een zorgenkindje. Met een nieuw zwembad kun je

als politicus scoren, de nieuwe wet ruimtelijke ordening stop je in de

diepste la van het bureau. “Blijkbaar kunnen we ons deze houding

permitteren.”

De nieuwe wet ruimtelijke ordening

eist een omslag van analoog

naar digitaal werken, bekend

onder de naam DURP: Digitale

Uitwisseling in Ruimtelijke

Processen. De authentieke tekeningen,

fijnmazige plattegronden die

vele vierkante meters beslaan, blijven

binnenkort definitief in de ordners

in de archieven. De tekeningen

in de computers nemen het over.

“Daarvoor is het noodzakelijk dat in

Nederland op een gestandaardiseerde

wijze wordt gewerkt. Het gaat

niet alleen om bestemmingsplannen,

maar om alle ruimtelijke plannen

van alle overheden. Zo’n kaart

is niet alleen maar een plaatje, daar

zit een heel verhaal achter.”

Digitalisering leidt tot transparantie

van de ruimtelijke ordening in

Nederland. Burgers kunnen gemakkelijker

nagaan wat gemeenten

voornemens zijn, net als overheden

die plannen willen ontwikkelen.

ging lopen. “Toen ik mijn eerste

medewerker aannam die ik niet in

huis wilde hebben, ben ik een

kantoortje gaan zoeken.” En vervolgens

vond hij een softwarepartner

in Zeta-Interact dat met

Adiro (“na een paar borrels”)

werd verhaspeld tot Dezta.

Sindsdien is Dezta uitgegroeid tot

een bedrijf waar inmiddels 13

mensen werken.

Cursus

De ‘schwung’ kwam in het bedrijf

met de komst van de nieuwe wet

ruimtelijke ordening. Van ruimtelijke

ordening hebben al niet echt

heel veel mensen verstand, van

digitalisering daarvan hooguit vijfentwintig.

Van wie een aantal bij

Dezta en een aantal bij VROM

rondloopt. En laat VROM nou

een goede klant zijn van Dezta.

Dat Buiting actief betrokken is bij

de totstandkoming van de digitale

Weinig beleid

De nieuwe wet is voor Buiting

natuurlijk ook handel, erkent hij.

“Wij hebben er belang bij dat heel

Nederland aan de slag gaat, omdat

ze dan onze hulp inroepen, onze

opleiding afnemen en onze software

kopen. Maar het was ook

hard nodig om de ruimtelijke

ordening eens flink op te schudden.

Ik denk dat op het gebied van

de ruimtelijke ordening, zeker op

lokaal niveau, heel veel ad hoc

wordt besloten door de lokale

politiek en dat er heel weinig

beleid gevoerd wordt. Hierdoor

moet voor elk ruimtelijk initiatief

een eigen plan worden gemaakt.

Veel gemeenten leunen hierbij op

externe adviseurs. Als de gemeente

zijn huiswerk had gedaan, was

dat geld bespaard gebleven.” Je

hoeft niet hebben doorgeleerd om

te begrijpen dat die rekening uiteindelijk

weer bij de burger

mensen zijn komen wonen, andere

typen functies gewenst zijn. De

maatschappij verandert, zeker in

de steden moet er nog heel veel

gebeuren om het goed te laten

verlopen. Maar de mensen die nu

worden opgeleid voor het vak

ruimtelijke ordening, zijn onvoldoende

voorbereid op het veldwerk.

Ik vind het triest dat er nu

mensen opgeleid worden die nauwelijks

voorbereid zijn voor de

toekomst als het gaat om digitaal

werk.” Die kunnen ongeveer

meteen door naar de cursus van

Saxion. Waar in de eerste drie cursusrondes

(in Amersfoort) meer

dan 35 veelal ambtenaren acht

dagen zijn geweest.

Alumni

Buiting is sowieso niet op alle

fronten enthousiast over Saxion.

De contacten met de alumni zijn

helaas niet goed, vindt hij. “Er zijn

Dezta

Buiting studeerde aan toen nog

Hogeschool IJselland ruimtelijke

ordening en planologie. “Dat was

toen milieuplanologie.” Hij ging

werken bij de gemeente Arnhem

(waar hij ook stage had gelopen)

aan het project ‘actualiseren en

digitaliseren van bestemmingsplannen’.

“Arnhem was en is daarin

landelijk koploper.” Hij werkte

nog bij een stedenbouwkundig

juridisch adviesbureau, maar

Buiting wilde ‘RO-Nederland’

actiever helpen bij de omschakeling

naar digitale werkprocessen.

In 2003 richtte hij op de slaapkamer

van zijn dochter het bedrijfje

Adiro op, niet vernoemd naar zijn

dochter, maar dat staat voor

advies en digitale dienstverlening

voor de ruimtelijke ordening. Dat

paragrafen van de nieuwe wet en

heeft meegekeken en geadviseerd,

wil hij bevestigen noch ontkennen.

Samen met Saxion, in de persoon

van docent Joris Vermaesen,

zette Buiting vervolgens een cursus

op. “Om de nieuwe wet in

een gemeentelijke organisatie

gestalte te geven, zal voor een

projectmatige aanpak gekozen

moeten worden. Digitalisering

van de ruimtelijke ordening moet

structureel verankerd worden in

de organisatie. En daar leiden wij

mensen voor op.”

‘Afgestudeerden zijn onvoldoende

voorbereid op veldwerk’

terecht komt. “Blijkbaar kunnen

we ons deze houding in

Nederland permitteren.”

Opleiding

Je zou zeggen dat elk plekje in

Nederland geordend is. “De fout

die veel mensen maken: ruimtelijke

ordening is niet alleen het

toevoegen van nieuwe functies,

maar ook het laten functioneren

van een stad of een gebied in zijn

totaliteit. Elk gebied moet eens in

de zoveel tijd weer herzien worden,

omdat daar andere typen

veel pogingen gedaan om dat

nieuw leven in te blazen. Het

komt niet goed van de grond,

althans dat wordt door mij niet zo

ervaren. Mijn contacten gaan overigens

niet verder dan assistentie

bij zogenaamde terugkomdagen

en wij nemen stagiaires van

Saxion. Voor deze opleiding heb

ik contact gezocht met Saxion

omdat het mijn oude opleiding is

en omdat de cursus van hboniveau

moest zijn.”

Jan Medendorp

september 2008

15


Beeld en Werkelijkheid

Veelzijdige technische bouwsetfans

Bij het onder de loep nemen van verschillende opleidingen binnen

Saxion stuitte Sax op de verschillende takken van bedrijfskunde. Om

daar wat duidelijkheid in te scheppen, spraken we derdejaars Luc

Peelen (18) over zijn opleiding Technische Bedrijfskunde, en vroegen

we Raïsha Portisch (21) derdejaars personeel en arbeid naar het imago

van Lucs opleiding. Joalycke van Neck

Werkelijkheid

Luc Peelen, wat kun je worden met de opleiding Technische Bedrijfskunde?

“Zoals de naam van de opleiding al doet vermoeden, gaat het hier om een combinatie van

techniek en commercie. Hierdoor is de opleiding ook erg breed georiënteerd en kun je later

veel richtingen op in het bedrijfsleven. Je kunt met de opleiding manager worden van bijvoorbeeld

producten (productmanager). Hierbij ben je verantwoordelijk voor bijvoorbeeld

de inkoop van een bedrijf, waarbij je zo goed mogelijk probeert af te wegen welke beslissingen

het meest positief zijn. Wat je bijvoorbeeld ook kunt worden is hoofd van een afdeling

Research & Development. Dit houdt in dat je je bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen

van producten.”

Wat voor een type student loopt er rond op de opleiding?

“De studenten op deze opleiding zijn veelal mensen die zelfstanding erg goed kunnen werken

en die houden van bedrijfskundige processen die als doel hebben om onder meer de

efficiency van een bedrijf te verbeteren. Dit kan op allerlei gebieden, van personeel tot de

productielijn. Dit maakt de opleiding (en je latere functie in een bedrijf) zo leuk!”

Foto: Auke Pluim

Beeld

Raïsha Portisch, als jij hoort van de opleiding

Technische Bedrijfskunde, wat denk je dat je daar allemaal

mee kunt worden?

“Ik weet niet veel van deze opleiding, maar je kunt denk ik

werk doen waarin je veel moet onderzoeken, met behulp

van computers.”

Technische Bedrijfskunde, dus je was vroeger altijd in de weer met je technische

bouwset en apparaten?

“Zou je denken hé!? Nou dat is ook zo! Maar dat

heeft totaal niets met deze opleiding te maken.

Het gaat er in het kort om dat je in de praktijk

een technisch bedrijf kunt voorzien van je theoretische

kennis uit je opleiding. Het is dus niet

zo dat je direct in contact staat met gereedschap

en dergelijke.”

Wat voor een type student loopt er rond op de opleiding?

“Ik denk dat mannen in de meerderheid zullen zijn. De

studenten van deze opleiding zullen nieuwsgierig ingesteld

zijn en willen weten hoe dingen echt in elkaar zitten.”

Het vooroordeel over technische bedrijfskundestudenten

is dat ze arrogant en stronteigenwijs kunnen

zijn. Ooit van gehoord?

“Over de opleiding technische bedrijfskunde heb ik nog

geen vooroordelen gehoord. Bij elke opleiding zijn er vooroordelen

over de studenten. Er overheerst altijd wel een

bepaald type student bij een opleiding, maar ze zijn vast

niet allemaal hetzelfde.”

Foto: Auke Pluim

16 september 2008


Agenda

Wat is er deze maand te doen in de Saxion-steden Enschede, Deventer en Apeldoorn? De Saxagenda

geeft je een aantal uitgaanssuggesties. Dit keer viel ons oog op het Gogbotfestival, Laat

je kisten, Kites over Deventer, de Popronde, een themarondleiding in de Apenheul en een fototentoonstelling

over het koningshuis. Wil je nog meer op de hoogte gehouden worden? Kijk dan in onze

agenda op de Sax.nu. Daar vind je een actueel overzicht van activiteiten in de regio. Luciënne Tijhuis

11 t/m 13 september

20 en 21 september

Laat je kisten

Het theaterproject ‘Laat je Kisten’ loopt van 11-14 september, tussen

12.00-21.00 uur op 15 locaties in de historische binnenstad van Deventer.

Tijdens de Open Monumentendag kunnen bezoekers in vijftien manshoge

kisten de historie van verschillende monumenten op zintuiglijke wijze

ervaren.

18 t/m 21 september

Gogbotfestival

In het centrum van Enschede

vindt de vijfde editie van het

Gogbotfestival plaats.

Honderdvijftig kunstenaars verwezenlijken

het thema stoomenergie

uit de negentiende eeuw

die binnenknalt in de technologie

van de eenentwintigste eeuw.

Geïnspireerd door Cyberpunk

auteurs Bruce Sterling en William

Gibson. Het festival speelt zich

centraal af op de Oude Markt en

in de Grote Kerk. Er zijn exposities,

lezingen en conferenties in

onder meer de Twentse Welle,

Mac Berlijn en Tetem. In de

avonduren gaat het feest door in

Atak. Op het Gogbotprogramma staat een launchparty, de Acid/rave

dancenight en Donderslag.

Kites over Deventer

Kites over Deventer is een vliegerfestival. In de uiterwaarden van de IJssel

is de lucht twee dagen lang bedekt met vliegers in alle soorten en maten.

Tijdens deze festiviteit komen alle disciplines van de vliegersport aan bod:

trickvliegeren, eenlijns-vliegeren, powerkiten, buggyen, flyboarden en kitesurfen.

Dit jaar voor de vijfde keer.

25 september

20 en 21 september

Rondleiding in de Apenheul: ‘My home is my castle-apenverblijven’

Aapjes kijken in de Apenheul. Welke eisen worden er gesteld aan een apenverblijf?

Een gids van de Apenheul doet je alles uit de doeken over de huisvesting

van apen. Ook te combineren met een bezoek aan de tentoonstelling

Een Koninklijk Fotoalbum, deel 9, in Paleis het Loo. Deze tentoonstelling

is een fotoreportage over het Koningshuis, waarin de ‘8-jaren’ centraal

staan. Deze expositie is nog t/m 4 januari 2009 te bezichtigen.

Popronde

Negentien beginnende bands krijgen de kans om live het publiek te overtuigen

van hun kwaliteiten. Verschillende cafés in de Deventer binnenstad

zijn het podium voor deze bands. Vanaf 00:30 uur vindt de afterparty plaats

in de Elegast, verzorgd door de Tommycats.

weeknr.

ma

di

wo

do

vr

za

zo

september

36 37 38 39 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

september 2008

17


Coverthema

Studeren?

“Toen mijn zoon ging studeren,

hebben we samen zijn

studiekeuze besproken. Dat

is heel bewust gedaan.”

Deze uitspraak van Anne-

José Haas, Saxion-medewerker

en moeder van een

onlangs afgestudeerde

Saxion-student milieukunde,

is tekenend voor

de rol van ouders bij studiekeuze

en studie. “Ik

vind het belangrijk om er

met hem over te praten.”

Doris Martinez

‘M’n moeder heeft me

richting verpleegkunde gestuurd’

Al sinds haar twaalfde weet Ingrid Grobben (21) dat ze met mensen met een verstandelijke beperking wil werken. Maar sinds de mbo-opleiding SPW

(Sociaal Pedagogisch Werker) is haar interesse voor het verpleegkundige deel dat het werken met deze doelgroep met zich meebrengt, toegenomen.

“Tijdens mijn stage heb ik gewerkt met ernstig verstandelijk gehandicapten. Ze hadden veel zorg nodig, maar veel verpleegkundige handelingen kon ik

niet verrichten. Dat vond ik erg jammer”, legt ze uit. Daarom heeft ze besloten de opleiding Verpleegkunde op Saxion te volgen. Het was geen gemakkelijke

keuze. Ze heeft zeer getwijfeld of ze voor mwd (maatschappelijk werk en dienstverlening) of sph (sociaal pedagogische hulpverlening) zou kiezen,

twee opleidingen waar het gros van haar voormalige klasgenoten voor koos. “Ik heb echt even met mijn handen in het haar gezeten. Toen heeft mijn

moeder mij geholpen en mij een beetje richting de opleiding verpleegkunde gestuurd.”

Mevrouw Grobben vindt zelf dat haar invloed op Ingrids studiekeuze wel meevalt. Volgens haar zijn het met name de docenten van SPW geweest die

haar dochter hebben gestimuleerd. Zij gaven aan dat Ingrid het hbo aan zou kunnen. Wél heeft ze samen met Ingrid de folders van de opleidingen gelezen

en besproken. Maar ze heeft niet aangedrongen op een bepaalde beslissing, het is en blijft haar dochters keuze.

De overstap naar het hbo vindt Ingrid wel spannend. Hbo zit nu eenmaal anders in elkaar dan een mbo. “De SPW heb ik een beetje op mijn sloffen gedaan.

Ik denk dat ik nu meer moeite zal moeten doen om alles te halen.” Ingrids moeder heeft alle vertrouwen in haar dochter. “Ik hoop alleen dat ze op Saxion

mentoren heeft bij wie ze terecht kan. Als dat zo is, zal ze zich er zeker doorheen worstelen.”

18 september 2008


Invloed van ouders

Papa en mama kijken mee

De betrokkenheid van ouders bij de studie van hun kinderen

is de afgelopen jaren toegenomen. Met name

tijdens het keuzeproces is de rol van pa en ma groot.

Geneerden jongeren zich in de jaren ’60 nog dood als

hun ouders meegingen naar een open dag, tegenwoordig

is een bezoekje aan een hogeschool bijna een familieuitje.

Onderwijsinstellingen springen hier op in door tijdens

open dagen speciale momenten in te bouwen voor

ouders. Ze tonen een powerpointpresentatie of komen

op de proppen met een voorlichtingspanel. Een belronde

langs de voorlichtingsafdelingen van verschillende

hbo’s leert dat de communicatie- en marketingactiviteiten

richting de ouders is toegenomen.

Ouders hebben meer behoefte aan informatie, is de

meest gehoorde zin. Hanze Hogescholen in

Groningen constateert dat vooral de ouders van wie

het oudste kind gaat studeren, behoefte hebben aan

informatie.

John Bouwens, manager bij de dienst Interne en

‘Ik wil het vooral

zélf heel graag’

“Het enige dat mijn ouders doen is mij voor

100 procent steunen”, antwoordt de twintigjarige

pabostudente Maria Zakaria op

een vraag over de reactie van haar ouders

op haar studiekeuze. Ze is de eerste vrouw

in haar familie die aan het hoger onderwijs

gaat studeren en daar zijn haar ouders

zeer tevreden over. “Het doet mij deugd

om mijn dochter als eerste van mijn kinderen

het hoger onderwijs in te zien

gaan”, meldt Maria’s vader. “Daar ben ik

heel trots op. Ik zeg altijd: waar een wil

is, is een weg.” Dat hij zo enthousiast

reageert op haar besluit, verbaast Maria

niet. Zelf heeft hij in Libanon een universitaire

studie genoten. Maria denkt

dat hij hier graag door had willen studeren,

maar daar niet de financiële middelen voor had. Des te meer

reden om zijn dochter te stimuleren door te studeren. “Ik vind het heel belangrijk dat Maria

een goede toekomst krijgt”, geeft hij aan. Die extra steun is erg prettig, maar Maria benadrukt dat het om een persoonlijke

keuze gaat. “Ik wil het vooral zélf heel graag.”

Volgens haar vader past de pabo wel bij Maria. Zij weet hoe ze met kinderen om moet gaan en doet dat met plezier. Hij heeft

er dan ook vertrouwen in dat zij de juiste keuze heeft gemaakt. Maar wat als haar ouders het niet eens waren geweest met

haar keuze? Dan zou Maria toch bij haar keuze zijn gebleven. Niet uit rebellie, want ze respecteert haar ouders’ mening. Maar

ze kiest duidelijk haar eigen weg. Ze heeft genoeg zelfinzicht en weet haar capaciteiten in te schatten. “Ik kijk of ik ergens

aanleg voor heb en of ik iets kan. Als dat zo is en ik wil het graag dan ga ik er gewoon voor, wat andere mensen ook zeggen.”

september 2008

19


Coverthema

Externe Betrekkingen van Saxion, gelooft dat de stijgende

belangstelling deels terug te voeren is op de

media-aandacht die het hoger onderwijs heeft gekregen.

De laatste jaren is de discussie omtrent het aantal

contacturen, dat als te laag wordt gezien, nationaal

uitgemeten in de pers. Bouwens wijst erop dat de huidige

ouders in hun studententijd met een ander

onderwijssysteem te maken hadden. “Je moet niet

vergeten dat het voor de meeste ouders twintig jaar

terug is dat ze zijn afgestudeerd. Toen waren er nog

geen bachelors, masters of ects. Ze willen daarom

heel graag weten hoe het onderwijssysteem nu in

elkaar zit.”

In het voortgezet onderwijs is de invloed van

ouders op de keuze van toekomstige studenten al

merkbaar. De meeste scholieren bespreken hun

toekomst blijkbaar het liefst met hun ouwelui.

Met name wanneer ze twijfelen wenden ze zich

tot hun ouders. “En veel ouders kennen hun zoon

of dochter goed. Ze weten wat hij of zij wel en

niet kan”, meldt de heer Van Asselt, studiebegeleider

aan het Twickel in Hengelo. Hij is van

mening dat het gros van de ouders kinderen niet

probeert te sturen in hun keuze. Tegelijkertijd

constateert hij dat ze wél invloed hebben. Zo

zijn er kinderen die bijvoorbeeld voor de zorg

kiezen, omdat ze iemand in de familie kennen

die dat ook doet en omdat het hen leuk lijkt. In

die zin is er sprake van indirecte invloed.

Het maken van een studiekeuze is een pittige.

Ga daar als achttienjarige maar eens aan staan,

een grote keuze maken die je toekomst

bepaalt. Volgens studentenpsychologe Saskia

Vlieger van Saxion zijn de meeste scholieren

eigenlijk te jong om een studiekeuze te

maken, daarom pleit ze voor uitstel van dat

keuzemoment. Volgens haar zijn ouders

bang dat als een kind niet kiest (maar bijvoorbeeld

een jaartje gaat werken of naar

het buitenland gaat), het niet meer zal gaan

Gek op computers, net als pa

Universiteit of hbo? Dat was het dilemma waar Tim Wienk (19) mee kampte. Op de middelbare school waren zijn gedachten bij de universitaire studie

informatica, maar uiteindelijk viel de keuze op de Saxion-opleiding Bedrijfskunde. “Na zoveel jaar vwo ben ik toe aan iets praktischers. Ik wil nu

het liefst de praktijk in.” Zijn ouders steunen hem hier volledig in en hebben hem naar eigen zeggen volledig vrijgelaten in zijn keuze. “Je kunt als

ouder wel gaan pushen, maar dat heeft toch geen zin”, merkt moeder Karin Wienk op. En Tim is naar haar mening niet iemand die je moet vertellen

wat hij wel of niet moet doen. Ze omschrijft hem als een zeer zelfstandig persoon, wat belangrijk is op een hbo. Hij informeert zich goed en als

hij het niet zeker weet, gaat hij er gewoon achteraan. Karin Wienk is daarom niet bang dat hij moeite zal hebben in het hoger onderwijs. Die redt

zich wel op Saxion”, is haar overtuiging.

Het enthousiasme voor bedrijfskunde is volgens haar vooral aangewakkerd door de overbuurman Cees Slot, werkzaam op Saxion. Hij heeft Tim geïnformeerd

over de mogelijkheden en hem aangespoord Saxion te bezoeken. “Ik geloof dat hij wel een beetje indruk op Tim heeft gemaakt.”

Momenteel heeft haar zoon een bijbaan bij een computerzaak, wat hem zeer goed bevalt. Evenals zijn vader is hij dol op computers. Een functie als

projectmanager van een computerbedrijf ziet Tim wel zitten. Het is een mooie combinatie van informatica en economie. “Eigenaar zijn van een computerzaak

spreekt mij ook aan. Maar ik weet wel dat ik het niet alleen moet doen”, lacht hij. “Ik denk dat ik dat beter samen met een vriend kan gaan

doen. In mijn eentje gaat het niet goed.”

20 september 2008


Invloed van ouders

‘Bemoeienis ouders is heel link’

studeren. “Als moeder begrijp ik heel goed dat als je kind geen

keuze maakt, je hem wilt helpen. Maar als je als ouder gaat helpen

bij het kiezen van een studie, doe je iets dat heel ingewikkeld

is en dat realiseren veel ouders zich niet.” Een studiekeuze

is zeer persoonlijk en gaat om vragen als: wie ben ik en wat

voor mens wil ik worden? Een achttienjarige moet zich nog

los van zijn ouders gaan ontwikkelen. Hij moet uitvinden wie

hij is en dat is erg lastig. “Daarom is het heel link om als

ouder ernaast te gaan zitten.”

Tijdens het moment van kiezen, is de betrokkenheid van

vaders en moeders groot. Wanneer er eenmaal een keuze is

gemaakt, kijken ze minder over de schouder van zoon- of

dochterlief mee. Meestal weten ze niet goed wat studenten

tijdens hun studie doen. Dat kan voor onaangename

verrassingen zorgen tijdens het propedeusejaar. Één

februari is een belangrijke datum met betrekking tot de

studiefinanciering. Soms zijn studenten aan het flierefluiten

en besluiten ze in of na de tweede helft van het

collegejaar alsnog met de studie te stoppen. Gevolg is

dat het hele studiejaar alsnog betaald moet worden en

dát voelen ouders in hun portemonnee.

“Uiteindelijk heeft mijn zoon voor iets gekozen waar

hij honderd procent zeker van is”, geeft Anne-José

Haas aan. Ze vindt dat de opleiding bij hem past en

heeft zeer met hem meegeleefd tijdens zijn studie.

De keuze voor milieukunde was geheel van hemzelf.

Het enige wat ze hem geadviseerd had, was

om vooral iets te kiezen wat hij leuk vond. En dat

advies heeft hij opgevolgd. Voor het overige relativeert

ze haar invloed op zijn keuze: “Ik denk dat

hij het zich zou hebben aangetrokken als ik het

niet met zijn keuze eens was geweest. Maar hij

zou dan nog voor milieukunde hebben gekozen.”

Foto’s: Toma Tudor

Joost de Swart (19 jaar), aankomend student

Facility Management in Saxion Deventer

‘Mijn ouders hebben mij niet gepusht’

“Eigenlijk hebben mijn ouders niet zo veel invloed gehad op mijn studiekeuze”, steekt eerstejaars facility management Joost de Swart (19) van wal. Hij

vermoedt dat hij er zelfs meer met zijn vrienden dan met zijn ouders over heeft gesproken. “Vrienden kennen je toch op een andere manier. Ik heb soms

het idee dat ze mij beter kennen.” Toch hebben zijn ouders niet helemaal aan de zijlijn gestaan. Zo hebben ze hem geadviseerd vooral iets te kiezen wat

hij leuk vindt. Daarnaast heeft zijn moeder hem geholpen met het zoeken naar informatie door op internet te kijken en folders aan te vragen. “Maar naar

de open dagen ben ik alleen gegaan”, zegt hij beslist.

Na het vmbo overwoog Joost naar het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) te gaan, maar uiteindelijk stroomde hij door naar de havo. “Daar

waren mijn man en ik blij mee”, geeft Wilma de Swart, moeder van Joost, toe. “Het CIOS is leuk, maar als je een blessure oploopt, heb je een probleem.”

De opleiding die Joost nu gaat doen, is veelzijdig en dat past wel bij haar zoon. Daarnaast vergt de opleiding een gedisciplineerde houding en het vermogen

om keuzes te maken, twee vaardigheden waar Joost volgens hemzelf en zijn ouders over beschikt. “Wel heb ik het idee dat hij moet leren meer

naar buiten toe te treden. Maar dat zal hij vanzelf leren”, zegt moeder Wilma.

Hoewel het voor de student in spé nog niet helemaal duidelijk is wat hij later wil doen, gelooft hij dat zijn toekomst in de horecabranche ligt. Die interesse

komt niet uit de lucht vallen; zijn vader heeft zelf 25 jaar in de horeca gewerkt. “Mijn ouders hebben mij niet gepusht”, benadrukt hij. “Ik ben via

mijn vader in verschillende horecabaantjes beland en ik vond het gewoon erg leuk.”

september 2008

21


Invloed van ouders

‘Bemoeienis ouders is heel link’

studeren. “Als moeder begrijp ik heel goed dat als je kind geen

keuze maakt, je hem wilt helpen. Maar als je als ouder gaat helpen

bij het kiezen van een studie, doe je iets dat heel ingewikkeld

is en dat realiseren veel ouders zich niet.” Een studiekeuze

is zeer persoonlijk en gaat om vragen als: wie ben ik en wat

voor mens wil ik worden? Een achttienjarige moet zich nog

los van zijn ouders gaan ontwikkelen. Hij moet uitvinden wie

hij is en dat is erg lastig. “Daarom is het heel link om als

ouder ernaast te gaan zitten.”

Tijdens het moment van kiezen, is de betrokkenheid van

vaders en moeders groot. Wanneer er eenmaal een keuze is

gemaakt, kijken ze minder over de schouder van zoon- of

dochterlief mee. Meestal weten ze niet goed wat studenten

tijdens hun studie doen. Dat kan voor onaangename

verrassingen zorgen tijdens het propedeusejaar. Één

februari is een belangrijke datum met betrekking tot de

studiefinanciering. Soms zijn studenten aan het flierefluiten

en besluiten ze in of na de tweede helft van het

collegejaar alsnog met de studie te stoppen. Gevolg is

dat het hele studiejaar alsnog betaald moet worden en

dát voelen ouders in hun portemonnee.

“Uiteindelijk heeft mijn zoon voor iets gekozen waar

hij honderd procent zeker van is”, geeft Anne-José

Haas aan. Ze vindt dat de opleiding bij hem past en

heeft zeer met hem meegeleefd tijdens zijn studie.

De keuze voor milieukunde was geheel van hemzelf.

Het enige wat ze hem geadviseerd had, was

om vooral iets te kiezen wat hij leuk vond. En dat

advies heeft hij opgevolgd. Voor het overige relativeert

ze haar invloed op zijn keuze: “Ik denk dat

hij het zich zou hebben aangetrokken als ik het

niet met zijn keuze eens was geweest. Maar hij

zou dan nog voor milieukunde hebben gekozen.”

Foto’s: Toma Tudor

Joost de Swart (19 jaar), aankomend student

Facility Management in Saxion Deventer

‘Mijn ouders hebben mij niet gepusht’

“Eigenlijk hebben mijn ouders niet zo veel invloed gehad op mijn studiekeuze”, steekt eerstejaars facility management Joost de Swart (19) van wal. Hij

vermoedt dat hij er zelfs meer met zijn vrienden dan met zijn ouders over heeft gesproken. “Vrienden kennen je toch op een andere manier. Ik heb soms

het idee dat ze mij beter kennen.” Toch hebben zijn ouders niet helemaal aan de zijlijn gestaan. Zo hebben ze hem geadviseerd vooral iets te kiezen wat

hij leuk vindt. Daarnaast heeft zijn moeder hem geholpen met het zoeken naar informatie door op internet te kijken en folders aan te vragen. “Maar naar

de open dagen ben ik alleen gegaan”, zegt hij beslist.

Na het vmbo overwoog Joost naar het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) te gaan, maar uiteindelijk stroomde hij door naar de havo. “Daar

waren mijn man en ik blij mee”, geeft Wilma de Swart, moeder van Joost, toe. “Het CIOS is leuk, maar als je een blessure oploopt, heb je een probleem.”

De opleiding die Joost nu gaat doen, is veelzijdig en dat past wel bij haar zoon. Daarnaast vergt de opleiding een gedisciplineerde houding en het vermogen

om keuzes te maken, twee vaardigheden waar Joost volgens hemzelf en zijn ouders over beschikt. “Wel heb ik het idee dat hij moet leren meer

naar buiten toe te treden. Maar dat zal hij vanzelf leren”, zegt moeder Wilma.

Hoewel het voor de student in spé nog niet helemaal duidelijk is wat hij later wil doen, gelooft hij dat zijn toekomst in de horecabranche ligt. Die interesse

komt niet uit de lucht vallen; zijn vader heeft zelf 25 jaar in de horeca gewerkt. “Mijn ouders hebben mij niet gepusht”, benadrukt hij. “Ik ben via

mijn vader in verschillende horecabaantjes beland en ik vond het gewoon erg leuk.”

september 2008

21


Interview

Gezusters Beld delen topsport en studie

‘We kunnen alledrie niet stilzitten’

Drie zusjes uit Tubbergen hebben dezelfde passie en interesse.

Basketbal is hun lust en hun leven en komend studiejaar zitten ze ook

alledrie op de Academie Gezondheidszorg (AGZ). Maar is topsport wel

te combineren met een hbo-opleiding?

Sharon (19) en Myrthe Beld (18)

beginnen in september aan het

derde jaar van de opleiding

Podotherapie (voetverzorging) op

Saxion Enschede. “In eerste

instantie koos ik ook voor fysiotherapie,

maar podotherapie is

misschien wel leuker”, zegt

Sharon. “Het vakgebied van de

podotherapie is echt in opkomst”,

vult Myrthe haar oudere zus aan.

“Wij kunnen niet stilzitten en zijn

graag met andere mensen bezig.

Als podotherapeut dóe je echt

iets.” Hun ‘kleine’ zusje Judith

(net 17) heeft zich net aangemeld

voor de opleiding fysiotherapie op

Saxion, die een numerus fixus

kent. “Als ik word afgewezen?

Dan ga ik waarschijnlijk ook

podotherapie doen”, lacht Judith.

“Ik lijk op mijn zussen.”

De zusjes Beld doen alles samen,

van jongs af aan al. Dat is ook niet

zo verwonderlijk, want hun gezamenlijke

liefde basketbal slokt

een groot deel van hun (vrije) tijd

op. “We trainen minimaal drie

keer in de week en in het weekend

spelen we competitie”, vertelt

Myrthe, die net als zus Sharon uitkomt

voor eredivisionist Perik

Jumpers in hun woonplaats

Tubbergen én voor het

Nederlands team onder de twintig

jaar.

24 september 2008


Interview

Saxion-score

topsporters

Saxion kent minimaal 107 topsporters. Minimaal,

omdat dit alleen de topsporters zijn die zich tot mei

2008 hebben aangemeld bij Sport & Cultuur. Ook de

Randstad Topsport Academie herbergt nog sporters. Dit

waren er vorig studiejaar 38 in totaal. De aantallen topsporters

die dit studiejaar op Saxion een opleiding volgen,

zijn nog niet bekend, omdat de topsporters van

vorig jaar nog tot eind september hebben om zich

opnieuw in te schrijven voor de topsportregeling bij

Sport & Cultuur. Ook bij de Randstad Topsport

Academie is de inschrijving nog niet gesloten. (WvT)

Foto’s: Bram Jonker. Vlnr. Myrthe, Judith en Sharon.

Vriendinnen

Myrthe heeft de basketbalgekte in

de familie Beld als klein meisje

aangewakkerd. “Ik kende niemand

die het deed, maar ik wilde

gewoon graag basketballen.” Toen

Sharon, die eerst volleybalde, een

training van Myrthe had gezien,

was ze ook verkocht. “En ik ben

natuurlijk braaf gevolgd”, blikt

Judith, de jongste van het stel,

terug. Inmiddels is de hele familie,

inclusief ouders en een vierde

zusje, gek van de sport.

Van onderlinge concurrentie en

een zussenstrijd is volgens Sharon

geen sprake. “We zijn vriendinnen.

Op het veld concurreren we

sowieso niet, want ik ben forward

en Myrthe is guard.” Myrthe: “Als

ik slecht heb gespeeld en Sharon

goed, dan baal ik van mezelf, maar

ben ik blij voor Sharon.” Judith is

forward/guard en kan de concurrentie

met haar oudere zussen in

de toekomst wellicht aangaan.

Maar voorlopig speelt zij nog in

het jeugdteam van Perik Jumpers,

hoewel zij haar eerste invalbeurten

in ‘dames 1’ inmiddels ook al

heeft gehad.

EK

Vrijwel elk weekend zijn de zusjes

onder de pannen. Ook gaan ze

geregeld naar het buitenland.

Sharon: “Morgen vertrekken we

naar Portugal. Als we terug zijn,

gaan we meteen door naar België

en dan naar Duitsland. En volgende

week spelen we in Polen.”

Dankzij de speciale regeling die

Saxion kent voor topsporters hoeven

zij gedurende het studiejaar

geen training of oefenwedstrijd te

missen. Sharon: “Het voordeel van

een kleine opleiding is dat je veel

kunt overleggen. Volgende week

zouden we eigenlijk een assessment

hebben voor school, maar

dan zitten we in het buitenland.

Dus hebben we het assessment al

gehad.” Het enige nadeel van de

flitsende basketbalcarrière is dat

een stage in het buitenland er niet

in zit voor ze. Myrthe: “Dat is

zeker jammer, want het buitenland

trekt ons wel!”

Eigen praktijk

Maar waarom studeren zij

eigenlijk op Saxion? Zit een

profcarrière in het basketbal

er niet in? “Daarvoor moet je

echt naar Amerika,

Duitsland, Spanje of Italië”,

zegt Myrthe. Sharon: “Maar

of wij daarvoor goed genoeg

zijn, kunnen we nu nog niet

zeggen. We maken sowieso

eerst de studie af.”

In Nederland behoren de

Beld-zusjes al tot de absolute

top. De nominaties

voor het Nederlands

damesteam hebben zij

inmiddels al wel op

zak. Myrthe laat ontglippen

dat ze vorig

jaar al was geselecteerd.

Als enige van de

familie. De zusjes kijken

elkaar aan en het

wordt even stil. Dus

toch enige concurrentie?

Dat de meiden ambitieus

zijn, staat buiten

kijf. Mocht de kassa niet

gaan rinkelen van het

basketballen, dan willen

Myrthe en Sharon in de

toekomst wellicht een

eigen podotherapiepraktijk

beginnen. Samen welteverstaan.

Dennis Mensink

september 2008

25


Dag & Nacht is een serie waarin studenten en medewerkers van

Saxion met precies tegenovergestelde leefpatronen, muzieksmaken,

levensopvattingen, banen et cetera, naast elkaar worden gezet.

Geen behoefte

aan introductie

Tijdens de HOI lag hij lekker aan

het strand in Turkije. Nog even

vakantie vieren voor het studiejaar

begint. Maar eerstejaarsstudent

technische bedrijfskunde Frank

Kroeze (23) uit Almelo was toch al

niet van plan om naar de introductie

te gaan. “Ik maak wel makkelijk

contact. Daar heb ik geen introductie

voor nodig.”

Waarom deed je niet mee aan de

introductie?

“Mijn vakantie viel net in deze periode,

maar ik zou ook niet gaan als ik

wel thuis was. Ik ga puur voor mijn

opleiding technische bedrijfskunde

naar Saxion. Nog vier jaar leren

voordat ik aan het werk ga. Ik heb

geen behoefte aan introductiedagen.

Dat heb ik bij mijn vorige

opleiding mts allemaal wel meegemaakt.

Toen was ik jonger, was het

allemaal nieuw en vond ik het wel

leuk om mee te doen. Nu hoeft het

van mij niet meer zo nodig. Ik ben

waarschijnlijk ook wat ouder dan de

meeste eerstejaars.”

Bij de introductie leer je wel veel

medestudenten kennen.

“Daar heb ik geen introductie voor

nodig. Straks leer ik genoeg mensen

kennen en ik ben niet zo bang dat

ik mijn medestudenten niet leer

kennen tijdens de studie. Ik maak

gemakkelijk contact en bovendien

ken ik ook al wel mensen die net

als ik aan de hogeschool in

Deventer gaan studeren. De eerste

tijd blijf ik ook gewoon in Almelo

Introductieweken kennen een lange

traditie in de academische wereld.

Traditioneel strijden elk jaar Utrecht en

Groningen om het grootste aantal

inschrijvingen. Vorig jaar won

Groningen. Dit jaar versloegen ze in de

Domstad de ‘Gröningers’ nipt met

3600 tegen 3500 inschrijvingen, al

wonen. Ik deel een huis met mijn

zus. Hier wonen mijn vrienden ook

in de buurt. Het is dus niet zo dat

ik in een compleet vreemde en

nieuwe stad ga wonen en mensen

moet leren kennen. Dan is een

introductie wél handig om de stad

te verkennen en contacten te leggen.”

Kun je je voorstellen dat mensen

naar een introductie gaan?

“Absoluut. Als je jong bent en het

is je eerste studie na de middelbare

school, dan is het allemaal nieuw

en spannend. Dan wil je graag

nieuwe mensen leren kennen.

Helemaal als je ook nog eens op

kamers gaat in een nieuwe stad.

Zo’n introductie is daar heel

geschikt voor aan het begin van je

studie. Ik vond de introductiedagen

van mijn vorige opleiding ook erg

leuk destijds.”

Wat is jouw beeld van introductiedagen?

“Die dagen houden vooral veel

gezelligheid in. Je leert op een laagdrempelige

manier veel nieuwe

mensen kennen. Natuurlijk wordt

er tijdens de introductie alcohol

gedronken, maar ik denk niet dat

het een groot drankfeest wordt

zoals je in de media wel eens hoort.

Ik denk dat hbo-studenten verstandig

genoeg zijn om er een leuk feest

van te maken zonder dat het uit de

hand loopt.”

Marloes Neeskens

Nog nooit was de nieuwe lichting zo groot: maar liefst 117.000 eerstejaars studenten

overspoelden de afgelopen maand gerenommeerde studentensteden als

Utrecht, Groningen, Leiden én Enschede en Deventer om een begin te maken met

hun studietijd. De introductieweken, met afkortingen als KEI, EL-cid, HOI, UIT, IK

en TIK, zijn voor al die nieuwkomers de ultieme gelegenheid om kennis te maken

met de stad, de universiteit of hogeschool en hun medestudenten. Toch laten steeds

meer eerstejaarsstudenten van hogescholen de intro aan zich voorbij gaan.

treurden ze daar onder de Martinitoren

nauwelijks om. “Met die 3500 deelnemers

hebben wij ons oude record weer

verbroken”, liet Ruud Kootte, de voorzitter

van de fameuze Groningse KEIweek,

weten. In Utrecht genoten de

studenten onder meer van een grachtenparade,

waarbij verschillende bands

Foto: Toma Tudor

Studenten hebben geen

op bootjes te zien waren. In Groningen

gaf Hilbrand Nawijn, die zelf als student

de eerste KEI-week in Groningen

in 1969 liep, acte de présence en arriveerde

op een scooter op de Grote

Markt.

Enschede heeft vergeleken met grote

studentensteden als Utrecht en

Groningen maar een bescheiden traditie

als het gaat om de introductieweek

voor nieuwe eerstejaarsstudenten. Om

nog maar te zwijgen van Deventer, dat

in dit ‘grootsteedse geweld’ natuurlijk

helemaal niet mee kan komen. Zeker,

op de Universiteit Twente is de IK al

een lange tijd een begrip. Maar de universiteit

is te klein om meer dan 1.000

deelnemers te scoren, die zich tijdens

de introductie doorgaans ook nog eens

op de campus ‘verstoppen’, zodat je er

in de binnenstad niet zoveel van merkt

dat op de UT de nieuwe lichting is

gearriveerd. Dat werd anders in het

26 september 2008


Elk jaar wordt gezegd dat het aantal deelnemers aan de introductie

‘wel wat meer zou kunnen zijn’. Wat zijn de overwegingen van studenten

om wel en niet aan de HOI deel te nemen?

Een week

feestvieren

Bijna een week lang feestvieren. Zo

ziet het programma van de 19-jarige

Lise Beukema uit Wijhe eruit,

vlak voor het begin van haar nieuwe

studie. We spreken haar vlak voor

de HOI begint. De studente management,

economie en recht hoopt in

deze week veel nieuwe mensen te

leren kennen.

Waarom doe je mee met de introductie?

“Ik vind het een goede en leuke

manier om contacten te leggen. Ik ken

helemaal niemand die mijn opleiding

gaat doen, of naar Saxion gaat. Voor

mij betekent studeren dus helemaal

opnieuw beginnen. Naar de introductie

ga ik dus ook alleen. Dat maakt me

niets uit. Ik vind het juist leuk om

nieuwe mensen te leren kennen. Het

lijkt me vooral handig om al kennis te

maken met mensen uit mijn nieuwe

klas, voordat de studie begint. Ook

ken ik de stad Enschede nog niet goed.

Ik heb geen plannen om op kamers te

gaan, maar het is wel handig om de

stad wat beter te kennen. Bijna een

week lang gezelligheid en spelletjes

doen. Ik heb er heel veel zin in.”

duurt tot en met dinsdagmorgen. Op

dinsdagmiddag gaat het programma

verder met de introductie voor alle

opleidingen. Dit zal voornamelijk

neerkomen op feest vieren, bier drinken

en spelletjes doen. We overnachten

die dagen in een sporthal. Op

vrijdag is het afgelopen, dan ga ik

weer naar huis. Ik kan in het weekend

bijkomen, want dinsdag begint de

opleiding. Het is dus nog even een

week losgaan voordat het studiejaar

begint.”

Kun je je voorstellen dat mensen

er niet aan mee willen doen?

“Ja hoor. Er zijn vast mensen die hier

goede redenen voor hebben of er

gewoon geen zin in hebben.

Natuurlijk is een introductie niet de

enige manier om nieuwe mensen te

leren kennen. Dat kan straks tijdens

de studie ook nog makkelijk. Maar

persoonlijk vind ik het een goede

manier om vast studiegenoten te

leren kennen. Het lijkt mij juist heel

makkelijk om al mensen te kennen

voordat je aan je opleiding begint.

Bovendien is een week feest vieren

toch gezellig?”

trek in ‘ontgroening’

Foto: Toma Tudor

Hoe ziet jouw introductieprogramma

eruit?

“Het begint voor mij zaterdagmiddag

met de introductie van de academie

en van de studievereniging. We gaan

dan feest vieren en gezellig met veel

mensen leuke dingen doen. Geen

idee wat dit concreet betekent, maar

dat zien we allemaal wel. We slapen

die eerste dagen op een camping. Dit

Wat is jouw beeld van introductiedagen?

“Als ik aan introductiedagen denk,

dan denk ik aan feest vieren. Met veel

jonge mensen een leuke tijd hebben.

Gezelligheid staat voorop. Natuurlijk

hoort bier drinken daar ook wel bij,

maar dat is niet het allerbelangrijkste.”

Marloes Neeskens

midden van de jaren negentig van de

vorige eeuw, toen de Hogeschool

Enschede – nu Saxion – toen al onder

de bezielende begeleiding van Annie

Broek van het Bureau Sport & Cultuur,

voor het eerst de HOI organiseerde.

Voor het eerst werd het in Enschede

duidelijk dat de hogeschool qua aantal

studenten veel meer gewicht in de

schaal legt dan de UT. Met feesten en

festiviteiten in het Volkspark, op de

Oude Markt, bij Go Planet, en natuurlijk

bij de centraal gelegen Saxion

Stadscampus, was deze feestende

massa bovendien veel beter zichtbaar

voor de lokale bevolking.

De HOI groeide gestaag mee met de

groeiende instroom van studenten bij

Saxion, maar daar lijkt de laatste jaren

een beetje de klad in te komen, al moet

genoemd worden dat het aantal

inschrijvingen dit jaar groter was dan

vorig jaar. Studenten van nu wonen

niet op kamers in de stad, zijn misschien

wat meer dociel, komen vooral

uit de regio, zeggen ‘de stad en de kroegen

al te kennen’ en zijn wellicht om al

die redenen wat minder dan vroeger op

zoek naar nieuwe vrienden en contacten.

Wat de organisatoren van de HOI

– en de introbesturen bij veel andere

hogescholen – ook parten speelt, is het

studentikoze imago dat een introductieweek

heeft. Universitaire studenten

weten nog altijd wel raad met wat in

studentenjargon nog vaak ‘de ontgroening’

wordt genoemd. Maar door incidenten

waarbij studenten tijdens de

introductie (van studentenverenigingen)

gedwongen seks hadden met kippen,

bijna aan een watervergiftiging

bezweken, goudvissen consumeerden,

poep in hun haren moesten smeren,

bruistabletten moesten slikken of een

liter jenever naar binnen moesten werken,

heeft het imago van de introductie

bij hbo’ers blijkbaar een flinke deuk

opgelopen. Niet dat de HOI ook maar

iets met deze ‘ongein’ van doen heeft,

overigens. Want ondanks deze fnuikende

beeldvorming en een mislukte

recordpoging was het in Enschede én

Deventer vooral héél gezellig tijdens de

HOI.

Harry van Stratum

september 2008

27


Walstraat 9

Walstraat 9

Studentensoap met in de hoofdrol

Fred Pels, Diane Dikmoet, Jelle Mouthaan,

Femke van Es, Cindy Aanstoot,

Wouter Proost, Kenneth Kawambwa,

Sabine Ruckstuhl en Bart Joling,

negen Saxion-studenten en bewoners van een

sloopwaardig studentenhuis aan de Walstraat.

Studentenkwartier

De voordeur van het studentenhuis

Walstraat nummer 9 was met een verfrollertje

bijgewerkt en stond weer strak in

de donkergroene lak. Sinds ‘centrumwethouder’

Proper bij de bouw van de nieuwe

muziektempel aan het Willem

Wilminkplein alle achterafstraatjes in de

binnenstad tot ‘cultuurroute’ had gebombardeerd,

waren de Poolse stratenmakers

een zomer lang actief geweest om alle

straatklinkers rondom de Enschede

Opera te vervangen met chiquer plaveisel.

De aftandse studentenhuizen aan de

Walstraat waren plots een beetje wezensvreemd

geworden en aan alles kon je merken

dat projectontwikkelaars hier kansen

roken om er exclusieve eettentjes en ‘highbrow’

galerieën te vestigen. Maar de studenten

lieten zich zo te zien niet zonder

slag of stoot uit ‘hun’ steegjes wegjagen en

schikten zich naadloos in de nieuwe cultuur

die ook in de Walstraat was ontstaan.

De stoep voor nummer 9 was

geveegd en de ruiten ademden Glassex.

Wouter Proost stak zijn sleutel in de voordeur

en huiverde. Eenmaal binnen zag hij

hoe Diane Dikmoet op haar tenen bovenaan

de trap balanceerde. Met een natte

handdoek sloeg ze dikke draden spinrag

uit de vergeelde hoeken pleisterwerk.

Sabine Ruckstuhl trapte geïrriteerd tegen

de stofzuiger, een vooroorlogs model van

het merk Bauknecht, die de strabante

Duitse een paar maanden geleden voor

een tientje op de Vrijmarkt met

Koninginnendag had gekocht. Jelle

Mouthaan had zichzelf met een Donald

Duck opgesloten in het toilet om naar

eigen zeggen een ‘bruine beer te verzuipen’.

“Eigenlijk is dit helemaal geen studentenhuis”,

kafferde Wouter nors. Hij smeet

zijn sporttas onder de kapstok. “Moet je

nou toch eens kijken wat een burgerlijke

boel het hier is. Eén enkel kratje lege beugels

in de gang, een obligate reproductie in

de theedoekenstijl van Ton Schulten aan

de muur, een welriekend Glorixblok in

het toilet en de vuile vaat keurig afgewassen

in de kastjes in de keuken. Waar zijn

we in godsnaam mee bezig. Het is dat we

de keuken, woonkamer en badkamer

delen en negen deurbellen hebben, maar

verder lijken we in doen en laten in alles

op de nieuwe lichting studenten. Die gaat

tegenwoordig voor een solo-rukhok met

eigen douche, keukenblokje annex plee.

Als ze al op kamers gaan. Want Hotel

Mama is voor dat soort watjes natuurlijk

altijd nog beter te verteren dan zo’n totaly

foute isoleercel met huursubsidie in een

anonieme burgerwijk aan de rand van de

stad. Maar wij kunnen er hier in het

roemruchte studentenhuis Walstraat 9 zo

langzamerhand ook wat van. Ik durf

mijn vrienden hier met goed fatsoen niet

eens meer uit te nodigen. Wij vreten van

schone borden en schijten in een hagelwitte

pot en het ruft hier naar WC-eend

en Cif.”

De ‘schoonmaakploeg’ zweeg. Wouter

had wel een beetje gelijk. Alles wat een

écht studentenhuis zo charmant maakt

leek uit dit pand verbannen. “Het begint

al met de naam van dit huis. Walstraat

9. Dat kan toch niet, in een stad waar de

studentenhuizencultuur, bij gebrek aan

aansprekende studentenverenigingen, kon

uitgroeien tot een levensbeschouwing. En

wat doen wij?” “Wij staan niet eens onder

de ‘studentenhuizen’ in de telefoongids”,

gooide huisfeut Bart Joling nog wat olie op

het vuur.

“Klopt”, zei Jelle, die de toiletdeur op een

kier had gezet. “Weet je dat een vriendin

van me ooit is afgewezen bij een sollicitatie

omdat het hoofd personeelszaken, die

zelf bij Saxion had gestudeerd, haar ‘studentenhuis’

niet kende en dat van haar

tegenkandidaat wel.”

“Dus jullie beweren dat Walstraat 9 geen

smoel heeft”, mengde Femke zich in de

discussie. “Om ons te profileren op de arbeidsmarkt

moeten we dus net als die

andere brallende pubers een ludieke

naam verzinnen. Zoals De Glimmende

Helm, Het Klokhuis, ‘t Gezwollen

Levertje, Datsja na Zdorevje, Homo

Sapiens Urinat Inventum of Huize de

Natte Doos?”

“Het mag best iets minder banaal”, zei

Cindy Aanstoot, die haar schaarse grijze

massa pijnigde op zoek naar een geschikte

naam. “Wat dachten jullie van Het

Studentenkwartier. Een naam die de

lading dekt en bovendien lekker bekt”,

kirde ze infantiel. Femke liet verbijsterd

haar spons met een smak in de emmer

met bleekwater vallen en verbrak daarmee

de oorverdovende stilte in de hal.

28 september 2008


Mededelingen op deze pagina vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Sax.

GMRRRRRRRR Nieuws

GMRrrrrrr weer aan de slag

Nu de vakantie er voor ons allemaal

op zit, begint ook de GMR

weer met haar werkzaamheden.

Het komende half jaar tot 1 januari

is de laatste periode van de GMR in

deze samenstelling. Er zullen dus

in de komende periode verkiezingen

voor de GMR plaats vinden.

Overigens zullen er niet alleen verkiezingen

voor de GMR zijn, maar

ook voor de deelraden. Dat de verkiezingen

voor GMR en deelraden

van belang zijn, hoeft verder geen

betoog. Daarom hopen we deze

keer dan ook op een echte verkiezingsstrijd

waar meerdere kandidaten

het tegen elkaar op nemen.

Zodat er echt wat te kiezen valt en

de GMR een echte afspiegeling

wordt van hoe er wordt gedacht en

gewerkt binnen onze hogeschool.

Het is dus niet alleen van belang

dat u straks uw stem uitbrengt,

maar nog veel belangrijker is dat u

overweegt om u al dan niet

beschikbaar te stellen voor een

zetel binnen de GMR en er op die

manier voldoende kandidaten zullen

zijn.

In deze laatste maanden komt

nog een aantal belangrijke onderwerpen

aan de orde binnen de

GMR. Zo staat de voorjaarsrapportage

op de agenda over de

gang van zaken in het eerste half

jaar van Saxion. Ook komt de

voorjaarsnota aan de orde. Deze

voorjaarsnota is van belang voor

de begroting voor 2009, die ook

nog behandeld moet worden in

deze zittingsperiode.

De GMR buigt zich ook nog over

haar eigen functioneren. In de

laatste vergadering voor de

vakantie is met de Raad van

Bestuur gefilosofeerd over de

wijze van samenwerking. Nu is

het zo dat in de overlegvergadering

vanuit de GMR voornamelijk

de definitieve standpunten, zoals

die in de voorafgaande bijeenkomsten

zijn vastgesteld, worden

medegedeeld. Dit is voor de Raad

van Bestuur soms moeilijk te

begrijpen omdat zij aan de voorafgaande

vergaderingen niet

hebben deelgenomen en dus op

die manier een groot deel van de

discussie hebben gemist.

Gezocht zal worden naar een

methode om aan dit bezwaar

tegemoet te komen en op die

wijze tot een meer inhoudelijk

debat met de Raad van Bestuur

te komen binnen de overlegvergadering

van GMR en Raad van

Bestuur.

Ook zal in deze periode nog

besproken worden in hoeverre

een wijziging van de reglementen

noodzakelijk is. Een probleem op

dit moment is dat bij de studentengeleding

vrij veel verloop is

door bijvoorbeeld stage en afstuderen.

Gedacht wordt nu aan een

methode, waarbij de vertrekkende

student zorgt voor zijn opvolging.

Dit kan definitief zijn, bij

afstuderen, of tijdelijk bij afwezigheid

door stage. Ook de vergoeding

voor studenten voor

deelname aan de GMR wordt in

de komende periode besproken.

Dit is noodzakelijk omdat vooral

binnen de studentengeleding er

meer behoefte is aan bijvoorbeeld

overleg met landelijke

organen zoals het ISO. Ook is het

begrijpelijk dat het voor studenten,

zeker in het begin van een

zittingsperiode, lastiger is zich

de te bespreken problematiek

eigen te maken en er dus meer

voorbereidingstijd nodig is.

Daarnaast lijkt het een goede

zaak het lidmaatschap van studenten

van de GMR aantrekkelijker

te maken zodat meer studenten

zich verkiesbaar stellen voor

een plaats binnen de GMR.

Daarom wordt er ook gekeken of

het niet een automatisme zou

moeten zijn dat studenten die lid

zijn geweest van de GMR een half

jaar extra studietijd te verlenen.

U ziet, best nog een interessant

en druk programma.

P.W. Ertmann,

voorzitter GMR.

Van het Decanaat

Toetsen: meer tijd of andere voorzieningen!

Dit stukje is voor jou bedoeld als je:

• een functiestoornis hebt waardoor je meer

tijd of een andere faciliteit voor een toets

nodig hebt dan je standaard krijgt;

• Nederlands niet je moedertaal is.

Als je in aanmerking wilt komen voor extra faciliteiten

bij een toets dan is het handig om dat

zo snel mogelijk te regelen. Faciliteiten krijg je

niet zomaar, daar moet je zelf wat voor doen!

Studenten met dyslexie

Heb je dyslexie, ben je in het bezit van een officiële

dyslexie-verklaring en wil je in aanmerking

komen voor extra toetstijd en eventueel

vergrote letterdruk, haal dan het aanvraagformulier

‘Verzoek om Toetsaanpassingen’ bij de

Studentenbalie of download het van Intranet.

Vul deel A en B van het formulier in en stuur

het op naar de Examencommissie van jouw

opleiding, samen met een kopie van je dyslexieverklaring.

Alleen als je nog andere extra voorzieningen

nodig hebt, moet je een afspraak maken met de

Studentendecaan om samen met hem/haar te

bekijken wat voor jou nodig en wenselijk is en

het formulier in te vullen.

Studenten met een functiestoornis of chronische

ziekte

Heb je een andere functiestoornis dan dyslexie

waardoor jij extra toetsvoorzieningen nodig

hebt, maak dan zo snel mogelijk een afspraak

met de Studentendecaan. Met de decaan

bespreek je welke extra voorzieningen jij nodig

hebt en je vult samen het formulier ‘Verzoek

om Toetsaanpassingen’ in.

Studenten zonder Nederlands als moedertaal

Heb je geen Nederlandstalige vooropleiding of

heb je je vooropleiding niet in Nederland

gevolgd, dan kun je alleen in het eerste jaar

van je studie in aanmerking komen voor verlengde

toetstijd én het gebruik van een woordenboek

tijdens de toetsen. Na het eerste jaar

wordt van je verwacht dat je voldoende

Nederlands spreekt dus werk hard aan verbetering

van je Nederlandse taalvaardigheden. Haal

het aanvraagformulier bij de Studentenbalie of

download het van Intranet. Vul deel A en C van

het formulier in en stuur het op naar de

Examencommissie van jouw opleiding.

De Taalwinkel kan je helpen je Nederlands te

verbeteren.

Kijk hiervoor op qp.saxion.nl/saxiontaalwinkel

of stuur een e-mail naar saxiontaalwinkel@

saxion.nl.

Duitse studenten

Duitse studenten die de zomercursus

Nederlands hebben gevolgd hoeven niets te

doen, voor deze groep wordt de aanvraag voor

verlenging van de toetstijd en woordenboekgebruik

collectief geregeld door Service Bureau

Duitsland.

Andere faciliteiten dan voor toetsing

Het kan zijn dat je een functiebeperking hebt

waardoor je problemen hebt met het onderwijs

zoals dat standaard verzorgd wordt of tekort

komt aan de begeleiding die je standaard krijgt.

Ook kan het zijn dat je een invalidenparkeerplaats

of voorzieningen aan meubilair of

gebouw nodig hebt. Neem voor al deze gevallen

zo spoedig mogelijk contact op met de studentendecaan.

Afspraak met de Studentendecaan

Een afspraak met de studentendecaan kun je

maken bij de Studentenbalie.

Deventer: 0570-603773 studentenbalie

SHD@saxion.nl

Enschede: 053-4871808 studentenbalie

SHE@saxion.nl

Studentendecaan Rob Grünefeld, 18-07-2008

Advertentie

Vrijdag 26 september

start in Utrecht

de nieuwe 3-jarige

homeopathie opleiding voor

artsen, PACH (Post-

Academisch Curriculum

Homeopathie), met een

introductiedag voor (huis)artsen

en studenten geneeskunde.

Studenten kunnen deze dag

met korting volgen

(€ 50 i.p.v. € 225 voor artsen).

www.homeopathiestichting.nl

info@homeopathiestichting.nl

020-6798586 (9-12 uur)

september 2008

29


www.belastingdienst.nl/ict


Werk is niet het eerste waar je aan

denkt als je op de bonnefooi je vakantiebestemming

probeert te bereiken. Behalve

als je werkt voor het Centrum voor ICT

van de Belastingdienst. Dan kan het

enthousiasme over je nieuwe werkzaamheden

wel eens net zo groot blijken te zijn

als het enthousiasme over je nieuwe reis.

Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat

wij allemaal realiseren. Binnen één van

de meest complexe ICT-omgevingen van

Nederland verzorgen we de volledige

technische infrastructuur achter de heffing,

controle en inning van belastingen. En

zijn we inmiddels ook verantwoordelijk

voor de uitbetaling van toeslagen.

Omdat onze toepassingen een publiek

van 16 miljoen Nederlanders bereiken, is

het bijna onvermijdelijk dat er ook

wel eens iets fout gaat. Juist omdat we

ons ervan bewust zijn dat zelfs het

allerkleinste foutje grote consequenties

kan hebben, zijn we continu bezig onze

dienstverlening te optimaliseren. Voor

onze medewerkers brengt dat inhoudelijk

interessante werkzaamheden met zich

mee. Zo werken we bijvoorbeeld aan

innovatieve Websphere-oplossingen met

behulp van open source software.

Werken als ICT’er bij de Belastingdienst

betekent werken met ongekende mogelijkheden.

In je werk, waar je in een

vooruitstrevende werkomgeving optimaal

kunt presteren. Maar ook voor jezelf, in

vrijwel elke gewenste richting op het

gebied van ICT.

Wil je meer weten over een loopbaan als

ICT’er bij de Belastingdienst?

Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je

trots op bent


INTERNATIONAL

School introductory

programmes well-received

In Deventer the HOI orientation days took place

on Monday 25 and Tuesday 26 August. The HOI

organization provided food, shelter, information

and entertainment for first year students,

among them some international students who

had signed up for the programme. Sax asked

some of them about their experiences.

Generally speaking the parties and the music were most appreciated. Three

Chinese final year Marking students, Huan (Cao Tianzhou) Karl (Xu Fei)

and Figo (Ye Fei), went to Monday night’s party held at Brink; “Exciting performers,

fantastic dancing, great to join in.” Polish MIM exchange students

Mateusz Pietnyk and Anna Swierke had been to the party held on Tuesday

night for a few hours: a good mix of styles, pop, dance, techno, et cetera.” The

German Tourism students Christine Siebrecht, Sandra Nolte, Julia

Vieratschker and Laura Kitza especially enjoyed meeting “so many nice people.

The music was ok, perhaps a bit too much Techno.”

Only Dutch

Christine and her friends were “disappointed” about the fact that a lot of the

information provided was not in English but instead, in Dutch only, so they

felt it was primarily geared to Dutch-speaking students. “Before we joined

they gave us the impression that it was also meant for international students.

The welcome speech was not even in English.”

Paola Loubli, MIM student from Guadeloupe, appreciated that the orientation

also involved the town of Deventer presenting itself with stalls on De

Brink, which was something she was not used to in other places she studied,

such as France.

School introduction

The school introductory programmes that mostly took place on the same

days as the HOI orientation went down very well. Cao Tianzhou describing

the orientation of the School of Marketing and International Management:

“We met some teachers and our mentor and we got an excellent presentation

on business like communication.” For Anaita-Joana Prodanescu and

Maxim Monastirschi, MIM students from Romania, getting an introductory

programme was something they were not used to in their own country. It

was clear to them that they could expect “another system of education and

a different culture.”

On Thursday the Deventer MIM students joined their Enschede counterparts

for a day trip to The Hague.

Hannie Schipper

Photo: Auke Pluim

32 september 2008


Reader survey Sax Magazine and website Sax.nu

International

Students want more pages in

English and more articles about

Dutch culture and society

Just before the holidays international students

were asked to take part in a reader survey

about the international pages of Sax

Magazine and the English articles online

(www.sax.nu). Editor-in-chief Tim de Hullu is

asked to comment on the more striking information

to be gathered from the survey.

The most important outcome of

this survey is that international students

want more pages in English

(91 per cent of the respondents)

and more articles about Dutch culture

and society, both in the magazine

and on line. De Hullu: “It appears

that students want to read what is

going on in The Netherlands, from

politics to places to visit in Holland,

and they are eager to know what

young Dutchmen are concerned

about. News from the schools and

Saxion itself also got high scores. A

suggestion given by respondents is

to have a number of international

students as contributors to the

magazine. Actually, in the past we

have frequently tried to find student

5

editors, but there was little or no

response. I am now calling on international

students who are interested

and have some journalistic talents to

contact me.”

Top

types of articles wanted:

1. culture 64%

2. news from the schools 65%

3. food (restaurants, cheap eats) 58%

4. educational developments at Saxion 55 %

5. sports/human interest both 45%

5

Response

The number of international students

that responded was relatively

lower than the response from the

Dutch readers to a survey held a

few months earlier. Tim de Hullu:

“It’s true that fewer students responded

than we had hoped for, but

perhaps international students do

not read their I-notes mail as much

as Dutch students do. Another reason

might be the time we carried

out the survey, just before the holidays,

at the time that many students

are still rather busy. It’s not that students

do not know the magazine

because only 10 per cent of the respondents

replied not to know it.

The articles in English on

www.sax.nu are relatively less wellknown,

but even here seventy-one

per cent indicated that they knew

the website. Nevertheless, the students

that responded have given us

very good information, which we

can use to make improvements.”

Student appreciation

The marks given to the website and

the magazine are 6.1 and 6.4 respectively.

“We will certainly try to

improve on that. As regards the character

of the magazine it is striking

that - even more so than Dutch readers

indicated - international students

want the magazine articles to be

more intellectual, but they also indicate

that the magazine should keep

its informative and sociable character.

It should also contain articles for

them to relax with.”

Follow-up

What is Sax going to do with the

information gathered?

Editor-in-chief De Hullu: “We are

going to have meetings with international

students to discuss their

wishes. Do they opt for a separate

magazine section of translated articles

that also appear in the Dutch

section, or pages with articles more

geared to their particular situation?

Another matter is what to do with

the international part on sax.nu?

One of the alternatives is to put

more translated articles from Sax

Magazine online. We also want to

involve International Office in the

discussions about more pages in

English in the magazine and more

news on sax.nu.

So we are certainly going to extend

the magazine and the online facility,

yet how we are going about this is a

matter that has to be discussed with

students and other parties involved.

The decision will of course also

depend on available funds.”

Hannie Schipper

Sax wants

YOU!

Sax Magazine International is

looking for international students

with some journalistic talents to

join our editorial staff as student

editors. Don’t you have journalistic

talents? No worries, we’re

also looking for students for a

panel to discuss about the future

of Sax International. If you are

interested, contact Tim de Hullu,

the editor-in-chief.

E-mail: sax@saxion.nl

september 2008

33


Student & co

Buitenlandstage

Koraalonderzoek

Daniël Ophof heeft voor

zijn opleiding Omgevingsmanagement

(populaire

naam voor Milieukunde) een half

jaar stage gelopen in Australië: “Ik heb

net zo lang gemaild naar instellingen totdat

ik de stage had waarmee ik verder wilde.”

Wat heb je daar zoal gedaan?

“Ik heb samen met de University of

Queensland voor CoralWatch gewerkt, waar ik

onderzoek heb gedaan naar het hoe en waarom

van koraalriffen verbleken. Vanaf verschillende

eilanden zoals Heron Island bij

Queensland heb ik veel veldwerk gedaan.”

Hoogtepunt?

“Moeilijk te kiezen, maar het was speciaal om walvissen

te zien en hun zang te horen tijden één van

de duiken. Ook was het erg speciaal om een

maand op een klein tropisch eiland te wonen,

waar je soms niet kon slapen van de oorverdovend

luidruchtige vogels die daar leven.”

Een aanrader?

“Ja! Maar opvallend is wel dat je in Australië

vaak geen telefoonbereik of internet hebt. Wel

kun je als backpacker vrijwel overal voor 12

euro prima overnachten.”

(EW)

Foto’s: Daniël Ophof

Nieuwkomers

Net zo ver als andere ‘nullen’

September is de maand van het begin van een nieuw schooljaar.

In de week van 25 tot en met 29 augustus verkenden

weer een hoop ‘nullen’ Saxion, waaronder Hermienke de

Vries (24), aankomend student HBO Psychologie aan

Saxion Next.

Foto: Auke Pluim

Is dit je eerste hbo-opleiding?

“Hiervoor heb ik een managementopleiding gevolgd en één jaar MER gestudeerd, maar ik kwam

erachter dat ik het product ‘mens’ toch interessanter vond. Of ik verder ben dan eerstejaars die

net van de middelbare school afkomen? Ik ben net zo eerstejaars als de rest van de nullen haha!”

Wat verwacht je van je studie?

“Mijn verwachtingen zijn nihil, ik zie het meer als ergens naartoe werken. Ik zie mezelf later

wel als loopbaanbegeleider of organisatiecoach werken. Ik heb geen speciale voorbereiding op

mijn eerste schooldag, dit interview is in elk geval al een mooie binnenkomer, toch?!”

(SJ)

34

september 2008


Recept

broodschotel met appel en rozijnen

Smakelijk oud brood

Dit keer een maaltijd die je van je laatste

restjes kunt maken. Misschien ziet het er

niet uit, maar het is wel een manier om smakelijk

van je oude brood af te komen!

Wat heb je nodig?

12 sneetjes brood (liefst zonder korst)

5 dl melk

2 middelgrote eieren

2 forse theelepels kaneel

60 gr suiker

175 gr boter

100 gr rozijnen

2 appels

Bereidingswijze:

Verwarm de melk met de kaneel en de helft van de suiker tot deze lauw is.

Klop de eieren met de rest van de suiker door elkaar en voeg dit toe aan de

lauwe melk. Snijd de korsten van het brood en snijd het in kleine stukjes.

Voeg dit samen met de boter toe aan de melk, zodat er een brij ontstaat. Doe

nu de gewassen rozijnen en de in kleine stukjes gesneden appels erbij en

meng alles goed door elkaar. Verwarm de oven voor op 180 graden. Beboter

een ovenschaal en stort hierin de brij. Strooi er nog wat suiker en kaneel over

en leg er enkele klontjes boter op. Zet de schaal midden in de oven (175 graden)

of in de combimagnetron en laat er in ongeveer 45 minuten en knapperig

korstje opkomen. (JvN)

Weetje

Slaap lekker?

Student & co

Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 84

procent van alle studenten slaapproblemen heeft. Wanneer je deze problemen

opsplitst in klachten, dan zie je dat 64 procent van deze problemen

ontstaat door nachtelijk piekeren. Drukke studie en een net zo druk

en veeleisend privé-leven hebben invloed op het malen. Ook heeft 20

procent van de ondervraagden door het slaaptekort zelfs lichamelijke

klachten ontwikkeld. Hierbij kun je denken aan een verlaagde weerstand,

zodat een verkoudheid en griep op de loer liggen. De moraal van dit verhaal:

pak je rust en denk aan de gezonde ontspanning op zijn tijd. (JvN)

Vrouwen

uit hun

huizen trekken

Actief

Vijf Turkse vrouwen hebben drie jaar geleden

in Zutphen de Turkse Culturele Vrouwenvereniging

‘De Tulp’ opgericht. Bestuurslid Ayse ¸

Barlas (23) vertelt waarom:

Gadget

Multitasken achter je laptop

Als student ben je altijd onderweg

én altijd bezig. Om je

daarin tegemoet te

komen zijn er verschillende

gadgets op de

markt zoals de laptopdesk

met lampje en

drinkbekerhouder. Ideaal voor als je een fan van

multitasken bent. Ontspannen je favoriete tv-programma

kijken terwijl je ondertussen je e-mail

checkt en een drankje drinkt. Wat wil je nog meer?

Eén van de nadelen is dat de constructie niet ruim is voor al je spullen

en dat het lampje op kortlevende batterijen loopt. Zul je net zien, houdt

het lampje er halverwege mee op, kun je eerst je batterijen weer opladen

voordat je verder kunt! Een ander nadeel van deze constructie is dat als

je bang bent voor een beschadiging van je imago, je deze gadget beter

niet aan kan schaffen. Want zeg nou zelf, echt een superuitstraling heeft

het zo niet, toch? (JvN)

“We willen allochtone huismoeders uit hun huizen trekken en laten integreren

in de Nederlandse maatschappij. Daarom organiseren we lezingen, bijvoorbeeld

over gezondheidszorg, kinderopvoeding, drugs, energiebesparing,

maar ook feestjes en cabaretvoorstellingen. En één keer per jaar is er in cultureel

centrum de Hanzehof een multiculturele avond, gesponsord door de

gemeente. We organiseren ook gesprekken met christelijke en joodse vrouwen

over allerlei geloofsthema’s. Ja, daar zijn ook vriendschappen uit ontstaan,

vrouwen met verschillende geloven die nu bij elkaar op de koffie

komen. Het aantal leden is groeiende, we gaan naar de 200. De meesten zijn

Turks, maar er zijn ook een paar Nederlandse en Marokkaanse vrouwen lid.

Nee, zelf heb ik geen negatieve ervaringen, maar ik hoor van anderen wel dat

ze bijvoorbeeld moeite hebben een stageplek te vinden of dat ze op straat

uitgescholden worden. En dat allemaal vanwege een paar onbenullen die

zich als moslim voordoen. Terrorisme hoort niet bij ons geloof.” (IP)

Foto: Auke Pluim

september 2008 35


Collega & co

Echtpaar op Saxion

‘Soms worden we tegen

elkaar uitgespeeld’

Stelletjes op Saxion. Onder de medewerkers zal dit aantal

relatief hoger zijn dan onder studenten. Tijdens het afgelopen

EK voetbal viel één van die stelletjes duidelijk op:

Rosario Luna Maduerno (tijdens het EK getogen in Spanjeshirt)

en Ben Platier, ondertussen 22 jaar getrouwd en beiden

al ruim 20 jaar werkzaam bij Saxion.

Foto: Toma Tudor

Vanaf haar tweede levensjaar woont Rosario in Nederland. Eerst in Ulft, nu in Oldenzaal. Maar haar

hart is en blijft in Spanje. Haar familie, de cultuur en de tradities vormen een essentieel onderdeel

van haar leven. Ben heeft het Spaanse vuur ontdekt in de twee jaar waarin hij in de buurt van

Barcelona woonde vanwege een detachering van zijn vader. De twee leerden elkaar kennen op

de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar zij beiden Spaans studeerden. In die tijd deelden ze

ook dezelfde bijbaantjes. “Heel leuk waren de live taalcursussen, zeg maar Taal Onderweg met

Ben en Rosario”, zegt Ben. Rosario alias señora García en Ben alias señor Pérez, hebben vele

cassettebandjes ingesproken, om op die manier Nederlanders het Spaans te leren. Rosaria is

momenteel docente Spaans bij de academie Marketing en Internationaal Management

(MIM), en Ben is opleidingscoördinator van de opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde bij

de academie Bedrijfskunde en Ondernemen (ABO).

Hij werkt 100 procent, zij werkt 70 procent. Het samen werken bij dezelfde werkgever

heeft volgens het duo veel voordelen, maar ook enige nadelen. Rosario:“Soms worden we

tegen elkaar uitgespeeld, of gebruikt als doorgeefluik van gevoelige informatie. We passen

er voor op dat dit leidt tot belangenverstrengeling of vervelende situaties.” De voordelen:

“We hebben altijd gelijk vakantie, dat is dus nooit een punt van discussie. Ook het netwerk

wat wij samen in de hogeschool hebben, is natuurlijk vele malen groter dan dat je

alleen zou hebben”, zegt Ben. Samen praten ze vaak over het onderwijs en ook onderwijsuitvoering.

Omdat ze bij twee verschillende academies werken, proberen ze hiervan de goede dingen

te combineren. Carpoolen doen ze wel, indien nodig, maar het samen lunchen komt sporadisch voor.

Beiden vinden Saxion een goede werkgever en zijn tevreden over de huidige situatie. Het zou anders zijn

als één van beiden direct leidinggevende zou zijn van de ander, dat is volgens de twee ongewenst en zal

niet gebeuren. “Er ligt nog een lange toekomst in het verschiet”, alsdus Ben en Rosario. (JB)

Dartclub TKT, voor ontspannen werkoverleg

Sinds afgelopen studiejaar hangt er op de derde etage van Wolvecamp

in Enschede een geavanceerd dartbord in de openbare ruimte. Het is

het wedstrijddomein van de dartclub van TKT (Toegepaste Kunst en

Techniek). Docenten en management strijden om de meeste punten.

Een combinatie van ontspanning en werkoverleg.

Het is begonnen op de kamer van Dion Wielens.

Tijdens de wachttijden op het werk is Dion gaan darten,

voor een ontspannen tijdverdrijf. Andere collega-

’s vonden dit een goed idee, waarna het speelterrein

verplaatst werd naar de openbare ruimte, de koffiehoek.

Momenteel zijn er tien collega’s aangesloten bij

de dartclub TKT en wordt er wekelijks op drie ‘velden’

serieus gespeeld. Een computer houdt alle tussenstanden

bij, en vooral ook de high-scores. Ook het

management dart regelmatig mee. Tegelijkertijd vindt

er dan veel informeel overleg plaats. “Er zijn hier al

veel goede nieuwe onderwijsideeën ontstaan”, zegt

Jos Kuipers. Kuipers, zelf ook een fervent darter, vertelt

dat de meeste mensen thuis ook een dartbord

hebben, om zo te oefenen voor de best score. “In de

nieuwbouw achter De Maere (waar Kunst & Techniek

zal zetelen, red.) is al rekening gehouden met onze

dart-hobby en er wordt volgend jaar ook een dartwisselbeker

in het leven geroepen. Zo kunnen we drie

dingen combineren: ontspanning, competitie en

werkoverleg.” (JB)

Foto: Toma Tudor

36 september 2008


Collega & co

De intakegesprekken van Kunst & Techniek

‘Het niveau gaat elk jaar omhoog’

Nieuwe studenten Kunst en Techniek moeten

een intake-assessment afleggen om toegelaten

te worden voor de opleiding. Ruben Sinkeldam,

coördinator van de opleiding Kunst en

Techniek, en Thomas Krämer, docent audio verzorgen

een deel van het assessment.

“Ons assessment bestaat uit drie onderdelen: communicatie, vormgeving en

techniek”, vertelt Sinkeldam. “De studenten voelen het als een soort van toets,

maar dat is het niet alleen. Het is ook een kennismaking met elkaar met de centrale

vraag aan de student: ‘Zit ik hier wel goed?’. Eigenlijk een beetje verwachtingsmanagement.”

Kramer: “Tijdens de intakedag worden de studenten op alle

drie de onderdelen getest. Ruben en ik doen het onderdeel communicatie. Met

iedere student hebben wij een gesprekje van zo’n 15 minuten. Het is een kennismakings-,

een motivatie- en ook een beoordelingsgesprek. Wij merken dat de

studenten goed voorbereid zijn, mede door de goede voorlichting op open

dagen. De studenten weten wat ze willen. Soms worden studenten afgewezen.

In ons onderdeel gebeurt het niet vaak, maar extremen houden wij tegen.

Hoezo vakantie?

Bij de afdeling Studentenregistratie van de

dienst Onderwijs en Student (DOS) is het een

drukte van belang tijdens de vakantieperiode.

Deborah Coffie, frontdesk- en backofficemedewerker

voor zowel locatie Deventer als

Enschede is één van de zomerploeteraars.

“Een goede en eenduidige administratie

scheelt later veel onnodig werk.”

De telefoon rinkelt onafgebroken bij de frontdesk van de studentenregistratie.

Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met het nieuwe landelijke aanmeld- en

registratiesysteem Studielink, voor zowel nieuwe als zittende studenten.

“Ondanks de steeds verdergaande automatisering, krijg ik toch nog heel veel

vragen over de procedure”, zegt Coffie. “Het programma is wel getoetst met een

landelijke pilot, maar er zijn toch nog veel bugs uitgehaald. Na aanmelding controleren

wij de dossiers op compleetheid en toelaatbaarheid. Bij twijfel doen wij

ook een diplomawaardering via het Nuffic, de landelijke organisatie voor internationalisering

in het hoger onderwijs. Per dag worden er wel zo’n 200 dossiers

behandeld. Sommige dossiers zijn volledig en standaard, maar sommige dossiers

behoeven veel aandacht. Ook internationale dossiers komen bij ons langs. Zelf

heb ik twee weken vakantie in deze periode. In deze drukke tijden hebben wij

extra hulp, met name bij de postverwerking. Coffie:“De uitdaging is om alles op

tijd en volledig klaar te krijgen voor september, zodat op dat moment het onderwijs

een goede start kan maken.” (JB)

Studenten die echt niet kunnen communiceren, die niet weten wat ze willen

en vooral niet waarom ze hier zijn, wijzen we af. Ook studenten die alleen

maar zenden, alleen maar praten zonder te kunnen ontvangen hebben een

minpunt. Zij kunnen vaak niet goed omgaan met feedback en worden ook

afgewezen. Maar dit komt sporadisch voor en het aardige is dat doordat we

een intakeprocedure hebben, we in verhouding steeds meer studenten krijgen

die echt gemotiveerd zijn om kunst en techniek te gaan studeren. Een paar

goede vragen om iemand te leren kennen zijn: waarom zit je hier?, wat zou je

droombaan zijn? en wat zou je doen met een miljoen? Deze vragen geven al

een goede aanleiding om een interessant gesprek te kunnen beginnen, dus wij

geven de aftrap en de student reageert daarop. Dit jaar hebben wij weer veel

nieuwe studenten gesproken en ook toegelaten. Wij zijn enthousiast. Het lijkt

wel of elk jaar het niveau omhoog gaat”, aldus Sinkeldam en Krämer. (JB)

Vakantiekiek

MIM-docent Jan Schaart

en zijn vrouw wilden een

keer een andere vakantie.

Niks met het gat op het

strand, het werd een duizenden

kilometers lange tocht naar

de Noordkaap.

Met bovenstaande kiek als

resultaat.

Gadget

Koffie op de juiste temperatuur

Medewerkers hebben het net na de vakantie een

beetje moeilijk met het omschakelen van het

vakantiegevoel naar het ‘Saxion-opstart-gevoel’.

Om rustig te blijven is veel koffie nodig, maar wel

koffie op de juiste temperatuur! Hierbij een hulpmiddel:

een USB-Cupwarmer via USB.

Prijs: 9,95 euro. (JB)

Foto: Toma Tudor

Foto: Toma Tudor

september 2008 37


Onder de loep

Bij de vijf Kenniscentra van Saxion zijn meer dan dertig lectoren actief. Ze begeleiden docenten en studenten

bij toegepast wetenschappelijk onderzoek, leggen dwarsverbanden tussen opleidingen én zorgen voor kennisuitwisseling

met het bedrijfsleven, overheid en zorginstellingen. In deze aflevering van Onder de Loep drs. Paul

Bijleveld, lector Regionale Ontwikkeling bij het Saxion Kenniscentrum Leefomgeving.

Saxionners trekken de regio uit

Afgestudeerden van Saxion en ook de Universiteit Twente trekken massaal

de regio uit op zoek naar een uitdagende carrière. Zorgelijk? Zeker,

want de Saxion-regio Twente, Salland en de Stedendriehoek heeft

die talenten hard nodig om de eigen ambities waar te kunnen maken.

Reden voor lector Paul Bijleveld om twee afstudeerders aanvullend

onderzoek te laten verrichten naar de vermaledijde ‘braindrain’.

Paul Bijleveld is senior-beleidsadviseur

van de gemeente

Enschede en combineert die baan

sinds ruim een jaar met een lectoraat

binnen het Saxion Kenniscentrum

Leefomgeving. “Uit onderzoek

blijkt dat het percentage hoogopgeleiden

in de regio omhoog moet om

in de pas te kunnen lopen met het

landelijk gemiddelde in vergelijkbare

steden. De doelstelling van de

gemeente en de regio is daarom

meer hoger opgeleiden te behouden

en waar mogelijk ook kenniswerkers

vanuit andere regio’s aan te trekken.

Door Europese integratie en mondialisering

hebben regio’s een steeds

belangrijkere rol bij het aantrekken

van zowel bedrijvigheid als talent.

We boeken daar maar langzaam succes

in.”

Lector Paul Bijleveld gaf twee studenten

van de opleiding Management

Economie en Recht (MER) de

opdracht om nader onderzoek te

verrichten naar de braindrain van

met name ex-Saxion-studenten uit

Enschede én Deventer. Ouarda

Benjadi en Peter Tapken presenteerden

eind augustus de resultaten van

hun onderzoek ‘Trouw aan Twente’

met succes als afstudeerproject.

“Nee, ik heb nog geen baan”, lacht

Ouarda Benjadi. “Misschien verdwijn

ook ik wel uit de regio en ben ik daarmee

een levend bewijs van de braindrain

waarnaar we onderzoek hebben

gedaan. Net als Peter trouwens, die

aan de Rijksuniversiteit in Groningen

verder wil met zijn studie.

Psychologie en Arabische talen in

Utrecht lijkt me wel wat”, mijmert de

‘échte Tukker’ met Marokkaanse

roots hardop. “Ik ben pas 22 jaar oud,

veel te jong nog om nu al te stoppen

met studeren en me fulltime op een

baan te storten.”

Ouarda licht daarmee meteen een

tipje van de sluier op van één van de

opvallende onderzoekresultaten. Zo

blijkt de stad Groningen een grote

aantrekkingskracht te hebben op met

name studenten die op Saxion

Enschede afstuderen. En hoewel er

volgens de slogan ‘niets boven

‘Braindrain blijkt

groter dan gedacht’

Groningen gaat’ is het een bekend

gegeven dat er toch ook in de regio’s

in het noorden van het land sprake is

van een ware uittocht van hoogopgeleiden,

die vooral in de Randstad op

zoek gaan naar een baan. “We vermoeden

inderdaad dat het hier gaat

om Saxion-studenten die na het hbo

niet voor een baan maar voor een universitaire

vervolgstudie kiezen.” Een

zelfde opvallende trend zien we bij

afgestudeerden van Saxion in

Deventer waar steden als Arnhem,

Nijmegen, Utrecht en zelfs Breda

hoog op het ‘bestemmingslijstje’

staan. En uiteraard zijn Den Haag –

het walhalla voor bestuurskundigen

en professionals die graag in overheidsdienst

carrière willen maken –

en Amsterdam steden die als een

De Regionale X-factor

Op 18 september zal lector Paul Bijleveld zijn lectorale rede uitspreken in het Harry Bannink theater van Saxion

Enschede. Bij deze gelegenheid presenteren de onlangs afgestudeerde studenten Ouarda Benjadi en Peter Tapken de

resultaten van hun onderzoek ‘Trouw aan Twente’. Lector Bijleveld gaat in zijn rede op zoek naar ‘de regionale X-factor

voor Oost-Nederland’.

Het lectoraat ‘Regionale Ontwikkeling’ stelt de attractieve leefomgeving centraal als basisvoorwaarde voor duurzame

sociaal-economische ontwikkeling”, stelt Paul Bijleveld. “Dit vraagt niet alleen om inzicht in het functioneren van het

eigen gebied, maar ook om kennis van concurrerende regio’s en regio’s waarmee wordt samengewerkt.”

De kernregio’s voor de onderzoeks- en adviesactiviteiten van het lectoraat zijn de Euregio (Twente, Achterhoek en

grensgebied Nordrhein-Westfalen) en de Stedendriehoek Deventer/Apeldoorn/Zutphen. Als enige lectoraat op het

vlak van regionale (economische) ontwikkeling in Nederland zal ook kennis worden opgebouwd over de ontwikkeling

van andere Nederlandse en Europese regio’s.

In samenwerking met de andere lectoraten wordt ook expertise opgebouwd op het onderzoek naar aspecten van ruimte

en tijd. Het betreft met name de regionale en ruimtelijke gevolgen van trends als globalisering, demografische verandering

en technologische ontwikkelingen.

38 september 2008


Onder de loep

magneet werken op afgestudeerden

van Saxion. “Bij die laatste twee steden

vermoeden we dat het gaat om

afgestudeerden op zoek naar werk en

carrièremogelijkheden, die in onze

regio wellicht wat minder voorhanden

zijn”, licht Paul Bijleveld toe. “We

gaan daar zeker vervolgonderzoek

naar verrichten.”

Bijleveld is verrast door de resultaten

van het onderzoek van Ouarda

Benjadi en Peter Tapken, vooral om

dat ze hier en daar significant afwijken

van wat hij al wist uit eerder

onderzoek naar de braindrain in

onder meer de Twente Index en

‘Wij hebben talent hier

hard nodig’

onderzoek van het bureau I&O, dat

in opdracht van de gemeente

Enschede werd verricht. In die

onderzoeken kwam onder meer naar

voren dat een derde van de studenteninstroom

op de Universiteit

Twente uit de regio komt en dat van

de studenteninstroom van Saxion

Enschede zelfs tweederde uit Twente

komt. Anderhalf jaar na het afstuderen

werkt driekwart van de UT-alumni

buiten Twente, maar zijn zes van

de tien Saxion-alumni nog binnen de

regio actief. “De braindrain leek dus

voor met name de Saxion-studenten

nog wel mee te vallen. Uit ons nieuwe

onderzoek blijkt echter dat ongeveer

ruim 55 procent van de alumni

die bij Saxion in Enschede heeft

gestudeerd uit Twente vertrekt. Voor

de Stedendriehoek zijn nu voor het

eerst ook cijfers bekend en daaruit

blijkt dat zelfs 66 procent de regio

rond Deventer niet trouw blijft. De

HBO-raad heeft ooit eens gepubliceerd

dat ongeveer de helft van de

alumni in de regio van de eigen hogeschool

emplooi vindt. Het vertrek uit

Twente en de Stedendriehoek is dus

groter dan gedacht en groter dan de

landelijke trend.”

Volgens Ouarda Benjadi zijn het geen

‘push-’ maar vooral ‘pullfactoren’ die

afgestudeerden doen wegtrekken uit

de regio. “Zelden hoorden we dat het

hier te saai of niet bruisend genoeg

zou zijn. Dat was wel onze verwachting.

De wens om als professional carrière

te kunnen maken is dé voornaamste

reden voor Saxion-alumni

om hun heil elders te zoeken. Vooral

‘topgerelateerde’ motieven worden

vaak genoemd. De ‘betere’ baan,

doorgroeimogelijkheden, betere

arbeidsvoorwaarden, daar gaan jongeren

voor.”

In het onderzoek staan ook aanbevelingen.

Bijvoorbeeld hoe Twente en de

Stedendriehoek meer jonge kenniswerkers

kunnen behouden voor de

regio. Bijleveld: “Veel afgestudeerden

die vertrekken geven aan dat ze een

baan hebben gevonden op hun stageof

afstudeerplek elders in het land.

Met dat gegeven kunnen de hogeschool

én de regio de nodige winst

behalen. Het is aan de gemeenten, de

regio, de kennisinstituten en het regionale

bedrijfsleven om meer en beter

met elkaar in contact te komen. Met

meer stage- en onderzoeksopdrachten

in de eigen regio blijven ook meer kennis

en hoger opgeleiden in de regio.”

Harry van Stratum

Foto: Toma Tudor

september 2008

39


Recensies

7,5

FILM Y.P.F

Van: Martin Gero

Met: Aaron Abrams, Diora Baird,

Sonja Bennett, Callum Blue

In de bios: 18 september

Y.P.F. is een afkorting voor Young

People Fucking. Behalve dat er over

dat ‘young’ nog valt te twisten,

geeft de titel wel goed weer waar

de film over gaat. Al kunnen pornoliefhebbers

beter thuis achter

hun pc blijven, want de vijf stellen

die seks hebben in deze komedie

hebben geen anderhalf uur nodig

voor het fysieke deel. Y.F.P. is een

praatfilm over en met seks. Allerlei

soorten seks. Voorbindseks van een

getrouwd stel dat nieuw leven in

hun bed wil blazen. Vrijblijvende

seks tussen twee goede vrienden,

dat veel ingewikkelder blijkt dan

gehoopt. Voyeuristische trioseks

waar de verbaasde huisgenoot na

enig aarzelen toch graag aan deelneemt.

Stoere seks tijdens de eerste

date, maar wel met sokken aan.

Exen-seks, dat zowel mindere als

mooie herinneringen oproept. Vijf

keer van voor naar achteren, op en

neer of heen en weer. Wat het

meest opvalt aan deze film is dat je

dit soort ‘klungelig’ gepraat en

geneuzel rondom een vrijpartij

nooit ziet in reguliere films. Alleen

al vanwege dat element is deze

komische film voor in bed een aanrader.

(RvN)

CD Lykke Li – Youth novels

Nee, niet weer een nieuw jong

zangeresje! Lykke Li (21) uit

Zweden kan er ook niets aan

doen dat de hitparades vol staan

met meiden die nauwelijks van

de middelbare school komen.

Lykke kan er ook niets aan

doen dat ze een naïeve stem

heeft en een goede neus voor

lekkere liedjes. Lykke kan er

ook niets aan doen dat de

rustige songs op haar cd

Youth novels sterk

doen denken

aan die van Feist.

Lykke hoeft er ook helemaal niets

aan te doen, want op Feist lijken is een compliment

en die aparte, naïeve stem draagt alleen maar bij aan de kwaliteit

van dit debuut. Een debuut dat zowel een singer-songwriter

als een popartiest laat horen. Singer-songwriter, want

haar songs zitten muzikaal goed in elkaar en leveren zelfs tekstuele

verrassingen op. Popartiest, want zeker de helft van de songs heeft hitpotentie

dankzij de veelzijdige arrangementen. De rest is simpelweg te rustig

voor de radio. Juist de afwisseling tussen vrolijke popsongs en stemmige

luisterliedjes zorgt voor een zeer aangename eerste kennismaking met een

zangeres die er goed aan heeft gedaan haar naam in te korten: Lykke Li

Timotej Zachrisson. (RvN)

8

7,5

DVD Rolling Stones –

Shine a light

Ajax of Feijenoord? Jim of Jamai? Patat of Pizza? Het leven

is simpel als je maar tussen twee grootheden kan kiezen (maar ook saai).

De moeder in dit rijtje kleurbekennende vragen stamt uit de jaren ’60 van

de vorige eeuw: Beatles of Stones? Was je voor de brave Beatles met hun

mooie popliedjes of voor de ruige Rolling Stones

met hun opgevoerde rock ’n roll? De Beatles

hadden genoeg aan de jaren ’60 om de belangrijkste

band ter wereld te worden. De Stones kregen

er maar geen genoeg van. Aan de DVD Shine

a light is te zien, dat het nog steeds een hobby is

waar deze rockopa’s mee bezig zijn. Zanger Mick

Jagger en gitarist Keith Richards trappen lol met

elkaar voor en achter de schermen van een concert.

Tijdens het concert komen Jack White

(White Stripes) en Christina Aguilera meezingen,

waarbij opvalt dat Jagger net zo’n dunne

kont heeft als Christina, maar er haast nog beter

mee kan shaken. Tussen de songs door vertoont

filmmaker Martin Scorsese archiefopnamen. Grappig is bijvoorbeeld het

interview uit midden jaren ’60 waarin Jagger zegt nog makkelijk twee jaar

door te willen gaan met muziek maken. Gelukkig zijn die twee er veertig

geworden, want ondanks de geriatrische leeftijd, spat het plezier van deze

dvd af. (RvN)

BOEK Bernhard Schlink – De liefdesval

De Tweede Wereldoorlog lijkt eeuwen geleden. Toch komt het

erg dichtbij als een jongeman een schilderij erft van zijn ouders.

Op het schilderij staat een meisje met een hagedis. Het doek

heeft de jongen altijd gefascineerd en niet alleen om de afbeelding

zelf. Zijn vader was er overdreven dol op en zijn moeder

deed er lacherig om, terwijl ze beiden hun mond hielden als hij

vroeg naar de herkomst van het kunstwerk. Als hij ouder is, gaat

hij op zoek en ontdekt de ware geschiedenis. Niet alleen van het

doek en de schilder, maar ook van de rol van zijn ouders tijdens

de oorlog.

Bernard Schlink is één van de belangrijkste Duitse schrijvers van

9

het moment. Naast een detectivetrilogie (De oude

zonden), schreef hij de bestseller De thuiskomst. De

liefdesval bestaat uit zeven korte verhalen, die allemaal

een spannend plot hebben, zoals ‘Het meisje met de hagedis’.

Schlink omlijst de spanning met goede sfeeromschrijvingen en

scherpe karakterbeschrijvingen. Hierdoor zit je binnen no time

in het verhaal en lees je door tot het uit is. Schlink krijgt het

voor elkaar om zijn verhalen vol historische elementen en

psychologische diepgang te stoppen zonder dat de vaart eruit

gaat.

(RvN)

40 september 2008


Recensies

CD Boemklatsch –

Mixing in action

Boemklatsch is een dj-collectief dat al enkele jaren Utrecht

onveilig maakt met hiphopfeesten. Dj’s $jammie the Money,

Mike Mago, Illvester en mc Atactic kijken op hun eerste bomvolle

(28 tracks!) cd verder dan hun hiphopneus lang is. De termen

booty, baltimore club, electro, fidgethouse en baile funk

vallen. Voor wie dit niks zegt (shame, shame!, maar niet heus),

hoeft niet eens meer naar een Boemklatschparty, maar kan

gewoon deze cd draaien. Wat vooral opvalt is dat radiovriendelijke

hiphop sloom is vergeleken met deze retesnelle raps en

beats, die eerder naar house neigen. Daarnaast is de titel Mixing

in action zeer letterlijk genomen. De cd is een mix van oude en

nieuwe tracks en van buitenlandse en Nederlands(talige) tracks.

Zo komen niet alleen de oude soulqueens Pointer Sisters voorbij,

of de Engelse band The Streets, maar ook collega-dj’s C-

mon & Kypski en The Fringe of De Bimbo’s (ze zingen geinig

over ‘Goudlokje’) en Faberyayo van de Jeugd (in het spetterende

‘Spikkeltjes’). Dit is een cd voor feestende hiphoppers, househuppelaars

of funky freaks. Maar enkel als ze verder durven te

kijken dan hun eigen muzikale straatje, want dat is precies wat

Boemklatsch doet. (RvN)

www.doormijgevonden.nl / www.doormijverloren.nl

Iets verliezen doen we allemaal wel eens. Soms is het

verloren item erg om te verliezen, omdat het bijvoorbeeld

emotionele waarde heeft. Ook komt het voor

dat je wat vindt dat niet van jou is. Voor zulke gevallen

is de duowebsite www.doormijgevonden.nl/

www.doormijverloren.nl opgericht. Hierop kan

iedereen die dat wil zijn of haar

gevonden of verloren item melden,

zodat de kans wordt vergroot

dat een verliezer in contact

komt met een vinder en

visa versa. Via verschillende tabs kun je aangeven

of je wat zoekt of dat je wat hebt gevonden. Verder kunnen

gegevens als een data of een foto worden toegevoegd. De website is een

origineel idee in het digitale tijdperk en de kans wordt hiermee vergroot dat

een gevonden of verloren voorwerp eindigt bij de rechtmatige eigenaar. Het enige minpuntje

van deze website vormen de reclamebanners aan de rechterkant, die voornamelijk

diensten en producten aanbieden die niks met het doel van de website te maken hebben.

Wat ook nog handig is voor de liefhebbers: de website maakt gebruik van rss, dus je

kunt het gelijk zien wanneer er een nieuw item wordt geplaatst, en wie weet: misschien

is het jouw verloren gewaande item wel! (JvN)

7

Websites

7,5

3

www.slechtedekking.nl

Hé hallo, hoe gaat het met j…tuut,tuut! Niets is zo

vervelend als dat je telefoongesprek tijdens een

mobiel telefoongesprek halverwege wordt afgebroken.

Om deze ergernis te bestrijden is de

website www.slechtedekking.nl opgezet. Hierin

heeft een gefrustreerde mobiele beller een

kaart van Nederland gecreëerd en daarin de

gebieden gemarkeerd waarin er slecht

bereik is met de mobiele telefoon.

Als bezoeker van de website kun je

dus kijken waar in jouw omgeving het bereik slecht is

maar ook voor welke provider dat geldt. Niet alle providers hebben

namelijk in dezelfde gebieden slecht bereik. Een ander handigheidje is het

feit dat je ook zelf slecht bereikbare telefoongebieden aan kunt dragen,

zodat deze ook kunnen worden aangegeven op de kaart. De website heeft als

doel de telefoonmaatschappijen wakker te schudden en niet hun geld uit te

geven aan dure snufjes voor op de mobiele telefoon maar dat geld te besteden aan hun

netwerk. Leuk iniatief, of het werkt is een tweede, maar om je frustratie kwijt te raken

over je bereik kun je dus altijd terecht op deze website. (JvN)

8

FILM The Love Guru

Van: Marco Schnabel

Met: Mike Myers, Jessica Alba,

Justin Timberlake

In de bios: 4 september

Mike Myers. Wie is dat ook al weer?

De vraag stellen is hem beantwoorden:

de Canadese komiek Myers is

al bijna vergeten. Midden jaren ’90

brak hij door als de slome rockfan

in twee Wayne’s World-films en

later had hij wereldwijd succes als

Austin Powers in drie ‘groovy’ spionagekomedies.

Sindsdien horen we

niets meer van Myers, op zijn stem

na dan, die hij geeft aan Shrek.

Zijn comebackcreatie is die van

guru met twee dromen: groter worden

dan guru Deepak Chopra en

optreden bij Oprah. Veel minder

spectaculair en spiritueel is zijn eerste

opdracht: het uit een sportief en

romantisch dal halen van een ijshockey-prof.

Hoe het verhaal verder

verloopt, doet er geen snars toe.

Wat Jessica Alba en Justin

Timberlake in de film te zoeken

hebben, maakt ook niet uit. Het

gaat om de grappen. En die zijn

soms leuk, vaak flauw en veelal

gewoon te slecht om het slappe verhaal

de pit te geven, die je nodig

hebt om het anderhalf uur in de

bioscoop uit te houden. Mike

Myers kan die comeback vergeten

en snel terugkruipen in zijn grote

groene Shrekpak.

(RvN)

september 2008

41


Uit de kunst

Variant 3.0

Drie jaar geleden werd in het

Studielandschap in Deventer het

object ‘Variant’ van Daan

Roosegaarde (1979) geplaatst.

Roosegaarde studeerde in 2003

cum laude af aan de AKI in

Enschede en behaalde vervolgens

zijn masters aan het Berlage

Instituut in Rotterdam.

Over Variant vertelt Roosegaarde: “Varianten is een computergegenereerde

serie van objecten, veranderend van

rustige leescocon naar een high-density boekenkast. De

vorm van het object verandert op basis van verschillende

activiteiten zoals lezen, zitten en opslag. Op deze manier

ontstaat een actieve relatie tussen de ruimte en zijn gebruikers.

Voor Saxion is een unieke Variant ontwikkeld. Mijn uitgangspunt

was een object te creëren waarin studenten zich

kunnen terugtrekken om te lezen. Het schetsvoorstel

bestaat uit een Variant met het formaat van 2 bij 2,5 bij 2

meter. Het kunstwerk wordt uitgevoerd in een 40 millimeter

dik honingraatkarton, beplakt met een MDF en ter

bescherming afgewerkt met een coating. Het object heeft

een neutrale kartonkleur, aangezien de tijdschriften en verder

leesgebruik kleur kunnen geven aan het object. Deze

samenstelling is het resultaat van eigen onderzoek en heeft

zijn sensualiteit en tevens bestendigheid bewezen in eerdere

toepassingen. Het kunstwerk resulteert in een object dat

een verhouding vraagt met zijn gebruikers en omgeving. De

student heeft de mogelijkheid zich terug te trekken om

rustig te kunnen studeren. Tegelijkertijd kan het object dienen

om huidige, interessante tijdschriften onder de aandacht

te brengen.”

Foto: Auke Pluim

COLOFON

Sax is een redactioneel onafhankelijke

uitgave van Saxion Hogescholen met

vestigingen in Enschede, Deventer en

Apeldoorn. Het magazine verschijnt

maandelijks en wordt gratis verspreid

onder ca. 18.000 studenten en 1.700

medewerkers van Saxion Hogescholen.

Het magazine Sax verschijnt tevens in

de vorm van een online nieuwsversie via

de webpagina: www.sax.nu

Redactiesecretariaat Enschede:

Tromplaan 28

Forum kamer F1.79

Postbus 70.000

7500 KB Enschede

053 4871635

Redactiesecretariaat Deventer:

Handelskade 75

Kamer A5.19

Postbus 501,

7400 AM Deventer

0570 603048

Contact abonnementen/toezending:

ieb@saxion.nl

E-mail redactie:

sax@saxion.nl

Tel. redactie:

053 487 16 35, 0570 603 003 en

06 25 371 693

Redactie:

Tim de Hullu (hoofdredacteur), Wendy van Til

Advies:

Harry van Stratum

Medewerkers:

Harry van Stratum, Joalycke van Neck,

Nicole Tanke, Jan Medendorp, Hannie

Schipper, Étienne Wilderink, Ivo Peeters,

Marloes Neeskens, Doris Martinez, Sabine

Jeurnink en Jan Bollen

Recensies:

Ricco van Nierop

Columnisten:

Nitie Mardjan en Étienne Wilderink

Eindredactie:

Tim de Hullu, Harry van Stratum,

Wendy van Til

Sax is aangesloten bij het Hoger Onderwijs

Persbureau (HOP)

Cartoons:

Reid, Geleijnse en Van Tol (Fokke en Sukke)

Fotografie:

Toma Tudor en Auke Pluim

Conceptontwikkeling:

DeFirma, Hengelo

Illustratie Walstraat 9:

Diana Huijts

DTP en Drukwerk:

Drukkerij Hooiberg Salland, Deventer

Advertenties:

Bureau van Vliet BV

Postbus 20

2040 AA Zandvoort

023 5714745

Inzending van kopij aan Sax houdt in dat de

auteur akkoord gaat met eventuele inkorting

of journalistieke bewerking door de redactie

van de kopij. Anonieme bijdragen worden

geweigerd. Artikelen en illustraties in deze uitgave

mogen slechts met toestemming van de

redactie door derden worden gereproduceerd.

Deadline

Aanleveren kopij/tips Sax oktobernr.:

uiterlijk woensdag 24 september

Verschijningsdatum Sax 2 2008/2009:

dinsdag 7 oktober

42 september 2008


Waar je ook belandt...

altijd online met je laptop.

Altijd en overal internetten met het Hi USB modem. Prik het modem in je laptop en je bent direct online.

Door heel Nederland. Duur? Absoluut niet! Want bij Hi heb je tot 20% studentenkorting!

Vanaf 19,95 per maand heb je als student al een snelle internetverbinding van 1,5 Mb/s.

- overal internetten met hoge snelheid (1,5 Mb/s)

- alleen bij Hi: maandelijks opzegbaar

(na de eerste 3 maanden)

- plug-n-play: binnen 5 minuten online

Online met je laptop Per maand* Aantal

Modem

eenmalig

Soms Online 19,95 400MB 39

Regelmatig Online 32,95 1 GB 29

Vaak Online 55,95 4 GB 19

* inclusief studentenkorting

Buiten je bundel betaal je 30 cent per MB. Ga naar de

of kijk op hi.nl/laptop


KIES NU VOOR HET ABN AMRO

STUDENTEN PAKKET EN ONTVANG

ALS SAXION STUDENT EUR 25,-

Omdat je studie aan de Saxion Hogeschool al meer dan genoeg tijd en energie van je vraagt, wil je niet teveel tijd besteden aan

allerlei moeilijke financiële zaken. Het ABN AMRO Studenten Pakket is dan echt iets voor jou; compleet, gemakkelijk en in één

keer klaar voor alles wat er op je pad komt. Of het nou gaat om betalen, sparen, lenen of verzekeren, het is mogelijk met het

ABN AMRO Studenten Pakket. Bovendien krijg je nu ook nog eens EUR 25,- op je rekening gestort als je het ABN AMRO

Studenten Pakket opent bij één van de onderstaande vestigingen. Vraag naar de voorwaarden bij de volgende bankshops:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!