14.11.2014 Views

'een confronterender ziekte had ik niet kunnen ... - UWV Perspectief

'een confronterender ziekte had ik niet kunnen ... - UWV Perspectief

'een confronterender ziekte had ik niet kunnen ... - UWV Perspectief

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 2, juni 2013<br />

uwv.nl/perspectief<br />

‘een <strong>confronterender</strong> <strong>ziekte</strong><br />

<strong>had</strong> <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> <strong>kunnen</strong> krijgen’<br />

over anders in het<br />

leven gaan staan<br />

U bent<br />

arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

Hoe ga je om met<br />

dit slechte nieuws?<br />

Vrijwilligerswerk<br />

maakt iedereen blij<br />

Weer aan de slag<br />

na 26 jaar WAO


inhoud<br />

www.uwv.nl/perspectief<br />

14<br />

09<br />

04<br />

05<br />

Kort<br />

Veranderde regelgeving,<br />

nieuwe mogelijkheden en<br />

interessante nieuwtjes.<br />

Mijn leven<br />

Els Bloemen was <strong>niet</strong><br />

langer in staat te werken,<br />

06<br />

maar steekt haar energie<br />

nu in andere dingen.<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

De boodschap dat<br />

u <strong>niet</strong> meer kunt<br />

werken, kan hard<br />

aankomen. Hoe gaat<br />

u daarmee om?<br />

Een moderne<br />

troubadour<br />

Peter-Jan Knape kan <strong>niet</strong> meer<br />

werken en maakt nu muziek.<br />

Cliëntenraad<br />

Kenneth Chitanie is<br />

voorzitter van de<br />

Cliëntenraad Den Haag/<br />

Leiden en vertelt hierover.<br />

Mijn leven<br />

Vlak na de diagnose reuma<br />

hoorde Bernice Larkens dat<br />

ze ook borstkanker <strong>had</strong>.<br />

Het Misverstand<br />

Marja emigreerde naar<br />

Spanje en verdient nu wat<br />

bij met de verkoop van haar<br />

kunst. Helaas vergeet ze deze<br />

inkomsten bij <strong>UWV</strong> te<br />

melden, waardoor ze een<br />

boete krijgt.<br />

Ruimte voor u<br />

Jan Sluimer kreeg een<br />

psychose en klom uit het dal<br />

met behulp van zijn familie<br />

en zijn hobby: fotografie.<br />

14<br />

Vrijwilligerswerk<br />

Ervaring opdoen,<br />

nieuwe talenten<br />

ontdekken en voldoening<br />

en waardering krijgen.<br />

Vrijwilligerswerk<br />

heeft veel te bieden.<br />

17<br />

18<br />

20<br />

22<br />

24<br />

Mijn leven<br />

Ton Vertommen werkt<br />

als taxichauffeur en is daar<br />

blij mee. Hiervoor zat hij<br />

26 jaar in de WAO.<br />

Wajong Werkt<br />

In 2015 tienduizend Wajongers<br />

extra aan het werk. Dat is het<br />

doel van project Wajong<br />

Werkt.<br />

Toeslagen<br />

Laag inkomen?<br />

Misschien heeft u recht op<br />

een toeslag op het gebied<br />

van zorg, wonen of kinderen.<br />

Horen, zien<br />

en doen<br />

Uitstapjes, producten en<br />

ander moois. Dit keer onder<br />

andere het Rijksmuseum,<br />

Omdenken en CORPUS,<br />

reis door de mens.<br />

Column<br />

Vincent Bijlo<br />

Commentaar van cabaretier<br />

Bijlo op <strong>ziekte</strong>, gezondheid en<br />

het leven in het algemeen.<br />

Ontdek onze<br />

vernieuwde site<br />

en ontvang de<br />

nieuwsbrief<br />

met u<br />

• Geef uw mening<br />

• Reageer op verhalen van anderen<br />

• Schrijf uw eigen verhaal<br />

• Plaats een oproep of tip<br />

MET DE NIEUWSBRIEF MIST U NIETS!<br />

Wilt u ook als eerste weten wat voor nieuwe art<strong>ik</strong>elen,<br />

filmpjes en blogs er op de site staan?<br />

Ga dan naar www.uwv.nl/perspectief en geef<br />

u op voor de maandelijkse nieuwsbrief.<br />

Wilt u <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong><br />

<strong>niet</strong> meer in de bus?<br />

perspectief<br />

Nu de website <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> helemaal is vernieuwd en veel<br />

meer informatie geeft, willen we graag weten of u nog prijs stelt op<br />

het papieren tijdschrift <strong>Perspectief</strong>. Als u het blad <strong>niet</strong> meer wilt<br />

ontvangen, moet u dit zelf aangeven. Dit doet u door de antwoordkaart<br />

op te sturen. U hoeft geen postzegel te plakken. Als u de antwoordkaart<br />

niét opstuurt, blijft u het blad thuis ontvangen.<br />

Retouradres: <strong>UWV</strong>, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam<br />

voor u<br />

• Verhalen van lotgenoten<br />

• Elke week nieuwe art<strong>ik</strong>elen<br />

• Aansprekende filmpjes<br />

• Handige wegwijzer<br />

✁<br />

Nee,<br />

<strong>ik</strong> wil het blad<br />

<strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong><br />

<strong>niet</strong> meer ontvangen<br />

02 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 03


kort<br />

Tekst: Iris Koomen<br />

Digisterker!<br />

Werken met<br />

de e-overheid<br />

mijn leven<br />

Praat mee<br />

in de<br />

cliëntenraad<br />

<strong>UWV</strong> hoort graag wat klanten van<br />

de dienstverlening vinden. Via de<br />

cliëntenraad kunt u actief meedenken en<br />

meepraten over de dienstverlening van<br />

<strong>UWV</strong>. Ieder lid van een cliëntenraad is<br />

zelf klant van <strong>UWV</strong> en daardoor bij<br />

uitstek ervaringsdeskundig als het gaat<br />

om het beoordelen van de kwaliteit van<br />

de dienstverlening. Gezamenlijk vertegenwoordigen<br />

de cliëntenraden alle klanten<br />

van <strong>UWV</strong>. Een cliëntenraad bespreekt<br />

suggesties en ervaringen van klanten en<br />

kan gevraagd en ongevraagd advies<br />

uitbrengen. De cliëntenraden werken<br />

zo continu aan de verbetering van de<br />

dienstverlening door <strong>UWV</strong>. Op advies<br />

van de cliëntenraad paste <strong>UWV</strong><br />

bijvoorbeeld enkele brochures en brieven<br />

aan om ze duidelijker te maken voor de<br />

lezer. Waar kunt u als lid verder zoal over<br />

meepraten? Bijvoorbeeld over hoe medische<br />

beoordelingen en herbeoordelingen<br />

verlopen, hoe <strong>UWV</strong> klachten afhandelt<br />

en afspraken nakomt of over de betaling<br />

van een uitkering. Vindt u dat dingen<br />

beter <strong>kunnen</strong> worden geregeld? Laat het<br />

de cliëntenraad in uw district weten. Alle<br />

informatie, ook over aanmelding als lid,<br />

vindt u op www.clientenraad-uwv.nl.<br />

Foto: Corbis<br />

Foto: Dutch photography.nl<br />

Steeds vaker wordt u bij uw gemeente, de Belastingdienst<br />

of <strong>UWV</strong> verwezen naar het digitale loket.<br />

Bijvoorbeeld als u huurtoeslag wilt aanvragen, werk zoekt<br />

of als u een verhuizing wilt doorgeven. De overheid<br />

probeert daarmee de selfservice van burgers, bedrijven en<br />

organisaties te stimuleren. De overheden willen mensen<br />

helpen meer gebru<strong>ik</strong> te maken van de e-overheid.<br />

En de overheid wil voorkomen dat de minder digivaardige<br />

burger buitenspel komt te staan. Hiervoor is het programma<br />

Digisterker ontw<strong>ik</strong>keld. Digisterker is een initiatief van<br />

Stichting Novay en wordt gesteund door onder andere de<br />

Belastingdienst en <strong>UWV</strong>. Onderdeel van Digisterker is<br />

de cursus “Werken met de e-overheid”. Het idee achter<br />

deze cursus is, dat cursisten in een kleine groep en onder<br />

begeleiding van docenten stapsgewijs ervaring opdoen<br />

met belangrijke vaardigheden voor het werken met de<br />

elektronische overheid.<br />

Wilt u weten of zo’n cursus bij u in de buurt wordt gegeven?<br />

Kijk op www.digisterker.nl.<br />

Kunstcongres<br />

met <strong>Perspectief</strong>!<br />

<strong>UWV</strong> organiseert dit najaar voor de vierde keer het <strong>UWV</strong><br />

Kunstcongres met <strong>Perspectief</strong>. Het congres heeft tot doel kunstenaars<br />

met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering de kans te bieden om hun<br />

werk te exposeren en te laten beoordelen door een deskundige jury en<br />

daarnaast de kunstenaars in contact te brengen met kunstkenners.<br />

De kunstwerken<br />

van de winnaars van<br />

het kunstcongres<br />

2012 (Xandra<br />

Cartens, Bram de<br />

Bram de Krosse<br />

Krosse, Frank ter<br />

Beek) maken<br />

momenteel een reis<br />

langs de kantoren<br />

van <strong>UWV</strong>, Philips,<br />

KPN en Sogeti.<br />

Wilt u ook voor één<br />

dag uw kunstwerk tentoonstellen? En kans maken op een eigen unieke<br />

catalogus en uw werk een jaar lang exposeren binnen verschillende<br />

bedrijven? Houd dan de website www.uwv.nl/perspectief in de gaten<br />

voor meer informatie. Vanaf half juli is aanmelden voor deelname ook<br />

mogelijk op www.uwv.nl/perspectief.<br />

Tekst: Marian Vleerlaag, foto: Steven van Noort<br />

‘Ik wilde heel<br />

graag werken’<br />

Els Bloemen heeft een WAO-uitkering.<br />

Toen ze tegen haar zin arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

werd verklaard, vroeg ze tot twee keer toe een<br />

herbeoordeling aan, maar de uitkomst bleef<br />

hetzelfde. Pas toen legde ze zich er bij neer.<br />

Nu gebru<strong>ik</strong>t ze de energie die ze heeft om<br />

haar kwaliteiten als casemanager<br />

toch te benutten.<br />

mijn<br />

leven<br />

Els Bloemen (55): ‘Ik werkte<br />

in de B-verpleging met psychiatrische<br />

patiënten. Een logische<br />

keuze: mijn vader werkte daar;<br />

<strong>ik</strong> kon leren, geld verdienen en<br />

op mezelf gaan wonen.<br />

Bovendien paste het bij mijn<br />

karakter. Als oudste thuis was <strong>ik</strong><br />

gewend verantwoordelijkheid te<br />

nemen en mezelf volledig weg te<br />

cijferen. Daarnaast waren er veel<br />

psychische spanningen in mijn<br />

jeugd, waar geen aandacht voor<br />

was. Hierdoor ontstonden<br />

lichamelijke klachten, die door<br />

de huisarts <strong>niet</strong> onderkend<br />

werden. Van chronisch vermoeidheidssyndroom,<br />

fibromyalgie<br />

tot pr<strong>ik</strong>kelbaar darmsyndroom,<br />

<strong>ik</strong> liep ermee door. Dat en het<br />

werk hebben mijn lijf kapotgemaakt.<br />

Als <strong>ik</strong> terugkijk <strong>had</strong> <strong>ik</strong><br />

het <strong>niet</strong> <strong>kunnen</strong> voorkomen,<br />

maar toch voel <strong>ik</strong> me schuldig.<br />

Want <strong>ik</strong> wilde heel graag werken<br />

– ook toen <strong>ik</strong> al 100 procent was<br />

afgekeurd. Na drie herkeuringen<br />

wist <strong>ik</strong> dat het er <strong>niet</strong> meer inzat<br />

en dat <strong>ik</strong> de energie die <strong>ik</strong> nog wel<br />

heb, anders moest gebru<strong>ik</strong>en.<br />

Ik richtte een LETS-kring op,<br />

waarin met gesloten beurs<br />

diensten en goederen geruild<br />

worden. Banden plakken<br />

tegenover ramen lappen, dat<br />

werk. Ik koppel mensen aan<br />

elkaar en kan mijn opleiding als<br />

casemanager zo toch inzetten.<br />

Ik moet zorgen dat <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> over<br />

mijn eigen grenzen ga, maar<br />

krijg daar vanuit UVW geweldige<br />

begeleiding bij. Nu word <strong>ik</strong> weer<br />

gezien, <strong>ik</strong> kan mijn kwaliteiten<br />

inzetten. Het bevalt zo goed dat<br />

<strong>ik</strong> ondertussen ook een leeskring<br />

en kunstkring heb opgericht.<br />

Sinds kort geef <strong>ik</strong> twee keer per<br />

week huiswerkbegeleiding aan<br />

een groepje kinderen.<br />

Als je zo ziek bent, wil je je<br />

opsluiten. Het kost energie<br />

om naar buiten te treden maar<br />

het levert echt iets op om dat<br />

wel te doen. Als <strong>ik</strong> op straat<br />

word aangesproken met:<br />

“Ha juf!” weet <strong>ik</strong> weer waar<br />

<strong>ik</strong> het voor doe.’ ■<br />

04 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 05


Omgaan met slecht nieuws<br />

Tekst: Marian Vleerlaag, illustratie: Studio Ping<br />

De klap<br />

van arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

zijn<br />

De boodschap dat<br />

je arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

bent, kan hard<br />

aankomen. Hoe ga<br />

je om met de frustratie<br />

en de onmacht?<br />

‘Ik <strong>had</strong> het gevoel<br />

alsof <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> langer<br />

deel kon nemen aan<br />

de maatschappij.’<br />

‘Multitasken? Ik deed <strong>niet</strong> anders!’ Monique<br />

Sanderse (46) werkte 40 uur per week als<br />

managementassistent bij een zakenreisbureau.<br />

‘Hectisch en heel leuk’, vertelt ze.<br />

‘Maar op mijn 29e werd multiple sclerose<br />

geconstateerd, een chronische aandoening<br />

van het centraal zenuwstelsel. ’s Morgens<br />

<strong>had</strong> <strong>ik</strong> pijn boven mijn oog, ’s middag was <strong>ik</strong><br />

aan één oog blind. Gelukkig hebben de<br />

huisarts en neuroloog snel gehandeld, een<br />

prednisonkuur in het ziekenhuis stopte de<br />

ontsteking acuut.’ In de jaren daarop volgden<br />

nog meer periodes met klachten, schubs<br />

genaamd. ‘Dat <strong>had</strong> een enorme impact.<br />

Ik werd ineens stilgelegd, zo voelde het. Ik<br />

moest leren waar mijn grenzen lagen en daar<br />

naar handelen, want <strong>ik</strong> werd direct afgestraft.’<br />

Omdat de schubs bleven komen, ging Monique<br />

minder werken. Ze kwam gedeeltelijk<br />

in de WAO. Toen de zakelijke reiswereld<br />

instortte na 11 september 2001, werd ze secretaresse<br />

in een ziekenhuis. Maar naarmate<br />

haar <strong>ziekte</strong> vaker opspeelde, nam het aantal<br />

uren dat ze kon werken af.<br />

Werken zat er <strong>niet</strong> meer in<br />

‘Medisch afglijden noemen ze dat’, vertelt<br />

Monique. ‘Een verschr<strong>ik</strong>kelijke term. Maar<br />

het ging <strong>niet</strong> meer. Klachten volgden elkaar<br />

op. Op een keer kwam <strong>ik</strong> de trap zelfs <strong>niet</strong><br />

meer op. Toen <strong>ik</strong> na een terugval opnieuw<br />

ingewerkt moest worden door degene die<br />

<strong>ik</strong> nota bene zélf <strong>had</strong> ingewerkt, was dat<br />

een keerpunt. Deze rot<strong>ziekte</strong> grijpt verschr<strong>ik</strong>kelijk<br />

in op je leven, ook op je concentratievermogen<br />

en energiehuishouding.<br />

Ik ben iemand die altijd kijkt naar wat er<br />

mogelijk is, maar het is zo frustrerend als<br />

je grens zo snel bere<strong>ik</strong>t is.’ De laatste stap<br />

was heel ingrijpend voor Monique. ‘Ik werkte<br />

nog 16 uur toen een neuropsychologisch<br />

onderzoek uitwees dat <strong>ik</strong> dingen die <strong>ik</strong><br />

vroeger gewoon vond, nu <strong>niet</strong> meer kon.<br />

Ik <strong>had</strong> het hier erg moeilijk mee. Het was<br />

duidelijk: werken zat er <strong>niet</strong> meer in. En <strong>ik</strong><br />

zat tegen overspannenheid aan, mede door<br />

de strijd en het onbegrip waar <strong>ik</strong> tegenaan<br />

was gelopen bij een van de bedrijfsartsen.’<br />

De controle kwijt<br />

Volgens arbeidspsycholoog Ingrid Smit<br />

reageren mensen verschillend op de boodschap<br />

dat je <strong>niet</strong> meer op de arbeidsmarkt<br />

past. ‘Dat ligt aan je <strong>ziekte</strong> en en welk type<br />

je bent, maar ook hoe je omgeving op je<br />

reageert. Hoe dan ook: je raakt voor je<br />

gevoel de grip op je leven kwijt, alsof je er<br />

geen controle meer over hebt. ➜<br />

uwv perspectief 07


Omgaan met slecht nieuws<br />

online<br />

Herstellen<br />

als persoon<br />

<strong>UWV</strong> Verzekeringsarts<br />

Margriet van Heugten:<br />

‘Als arts is het <strong>niet</strong> makkelijk om<br />

mensen de boodschap te brengen<br />

dat ze <strong>niet</strong> meer <strong>kunnen</strong> werken.<br />

Sommige mensen zijn tot het<br />

uiterste gegaan om toch aan het<br />

werk te blijven. Dan kan het – ondanks<br />

dat je het verwacht – toch als<br />

een klap aankomen. Mijn advies is<br />

om de tijd te nemen om dit te<br />

accepteren en je te realiseren dat er<br />

nu ruimte komt voor andere zaken<br />

die belangrijk zijn in het leven.<br />

Het perspectief in je leven verandert.<br />

Dat is <strong>niet</strong> altijd negatief. Als je ziek<br />

wordt, ben je eerst overweldigd door<br />

de <strong>ziekte</strong>. De <strong>ziekte</strong> oversc<strong>had</strong>uwt als<br />

het ware je persoon en leven.<br />

Ik gun het ieder mens die ziek wordt<br />

uiteindelijk te herstellen.<br />

Hiermee bedoel <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> genezen,<br />

maar het ontstaan van een nieuwe<br />

betekenis en zin in het leven,<br />

terwijl je over de gevolgen van de<br />

aandoening heen groeit.’<br />

Daarnaast voelt het vaak als<br />

een stempel: “onbru<strong>ik</strong>baar<br />

voor de buitenwereld en<br />

voor jezelf ”. Uit onderzoek<br />

blijkt dat werk<br />

heel belangrijk is; het<br />

levert sociale contacten,<br />

financiële zekerheid en<br />

vaak kans op zelfontw<strong>ik</strong>keling<br />

op. Als je je gezondheid<br />

én je werk kwijtraakt,<br />

is dat een enorme omslag.<br />

Veel mensen voelen zich in eerste<br />

instantie compleet beheerst door<br />

hun <strong>ziekte</strong>. Dat klopt, want de manier<br />

waarop je je leven <strong>had</strong> ingericht, werkt<br />

<strong>niet</strong> meer. De balans verandert. De steun<br />

van je omgeving is dan heel belangrijk.<br />

Niet alleen jij moet leren leven met je<br />

gezondheidsbelemmering, ook de mensen<br />

om je heen.’<br />

Een nieuwe weg vinden<br />

Sinds twee jaar is Monique volledig<br />

arbeidsongesch<strong>ik</strong>t. ‘Dat was heel moeilijk<br />

maar men zei dat het uiteindelijk de<br />

kwaliteit van mijn leven beter zou maken.<br />

Achteraf klopt dat. Er kan een heleboel<br />

<strong>niet</strong> meer en ook financieel moest <strong>ik</strong> een<br />

nieuwe weg vinden. Er kwam veel op me<br />

af, vooral omdat <strong>ik</strong> alleenstaand ben.<br />

Gelukkig heb <strong>ik</strong> schatten van ouders,<br />

familie, vrienden, mensen van de kerk<br />

en mijn oud-collega’s en vind <strong>ik</strong> veel<br />

kracht in mijn geloof. Ik kan nu weer veel<br />

meer omdat er geen stress meer is. Mijn<br />

<strong>ziekte</strong>beeld is stabiel. En de dingen die <strong>ik</strong><br />

doe, kan <strong>ik</strong> zelf indelen en spreiden.<br />

Het gaat lichamelijk en psychisch weer<br />

goed met me. Daarbij heeft ook contact<br />

met een psycholoog geholpen met wie<br />

<strong>ik</strong> tijdens het onderzoek in contact<br />

kwam.’ ‘Sommige mensen weten van nature<br />

en intuïtief hoe ze weer grip op hun<br />

leven <strong>kunnen</strong> krijgen’, aldus Ingrid Smit.<br />

‘Maar vaak heb je ondersteuning van<br />

buitenaf nodig. Het bewustzijn van je<br />

eigen mogelijkheden, inclusief je gezondheidsbelemmering,<br />

kun je samen onderzoeken.<br />

Wat kan je wel, wat is voor jou<br />

belangrijk en waardevol? Vaak zie je dat<br />

de stress afneemt doordat je dan weer grip<br />

begint te krijgen op je leven. Daardoor<br />

vind je een nieuwe balans waarin je<br />

gezondheidsbeperkingen een plaats krijgen.<br />

Vanuit die acceptatie en de versterking<br />

van je eigen kracht ontstaat een nieuwe en<br />

veelal waardevolle kijk op het leven.’<br />

Stoppen met vechten<br />

Monique kreeg door haar nieuwe perspectief<br />

weer energie voor haar vrijwilligerswerk<br />

voor en met jongeren en dienstverlening<br />

op pastoraal gebied. Ze richtte met anderen<br />

een Cappuccinocafé op, een ontmoetingsplaats<br />

voor mensen uit de buurt van<br />

alle leeftijden. En ze rondt binnenkort een<br />

opleiding tot psycho-pastoraal werker af.<br />

Steun van je omgeving<br />

• Zorg voor een goede afronding met<br />

uw werkgever en collega’s.<br />

• Zoek steun in uw omgeving; begrip<br />

van mensen dichtbij is belangrijk om<br />

uw <strong>ziekte</strong> en situatie te accepteren.<br />

Lotgenotencontact kan ook helpen.<br />

• Kijk wat energie geeft en <strong>niet</strong> wat<br />

energie neemt; doe anders bewust<br />

een stapje terug.<br />

• Zorg dat u <strong>niet</strong> in een sociaal isolement<br />

komt. Wat is uw netwerk, heeft<br />

u voldoende mensen om u heen?<br />

Doe wat in uw mogelijkheden ligt<br />

om aansluiting te houden, zoals vrijwilligerswerk,<br />

een hobby, een cursus.<br />

• Zoek zo nodig professionele hulp.<br />

Schaamt u zich daarvoor <strong>niet</strong>:<br />

arbeidsongesch<strong>ik</strong>t zijn is een<br />

enorme omschakeling. Samen<br />

kunt u kijken naar wat u kunt,<br />

wilt en belangrijk vindt in uw leven.<br />

‘Ik ben dankbaar dat <strong>ik</strong> met mijn ervaringen<br />

anderen kan helpen: vanwege mijn <strong>ziekte</strong><br />

kan <strong>ik</strong> dingen beter invoelen en toepassen.<br />

En <strong>ik</strong> leer en ontw<strong>ik</strong>kel me weer. Het confronteert<br />

me met wat <strong>ik</strong> kan; <strong>ik</strong> word er<br />

blij van.’ Monique bewaakt haar eigen<br />

grenzen goed. ‘Ik werk met een team.<br />

Als <strong>ik</strong> te moe ben, haak <strong>ik</strong> af. Ik was bang<br />

dat <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> langer kon deelnemen aan de<br />

maatschappij, maar met dit werk lever <strong>ik</strong><br />

mijn deel. Het kostte tijd, <strong>ik</strong> moest stoppen<br />

met vechten voor wat <strong>niet</strong> haalbaar was<br />

om mezelf en de situatie te accepteren.<br />

Dat was het startpunt voor de rest van<br />

mijn leven.’ ■<br />

Tekst: Iris Koomen, foto: Steven van Noort<br />

Peter-Jan Knape (58)<br />

daar zit muziek in!<br />

Ooit was hij vrachtwagenchauffeur, maar Peter-Jan<br />

kreeg twee hernia’s waardoor hij zijn werk <strong>niet</strong> meer kon<br />

doen. Uiteindelijk werd hij arbeidsongesch<strong>ik</strong>t verklaard.<br />

Hij ontvangt een WAO-uitkering. Nu heeft hij, met<br />

toestemming van <strong>UWV</strong>, zijn bestemming in de muziek<br />

gevonden. Peter-Jan, P-J in het kort, noemt zichzelf een<br />

moderne troubadour. Hij is toetsenist-entertainer en<br />

timmert flink aan de weg met meerdere optredens per<br />

maand. P-J bracht verschillende cd’s uit en is meerdere<br />

keren op televisie geweest, onder andere bij Jack Spijkerman.<br />

<strong>Perspectief</strong> ging bij P-J langs en vroeg hem het hemd van<br />

het lijf over zijn muz<strong>ik</strong>ale passie en hoe hij zijn nieuwe<br />

carrière heeft <strong>kunnen</strong> vormgeven.<br />

Ga naar www.uwv.nl/perspectief voor<br />

een filmpje over Peter-Jan.<br />

mijn<br />

perspectief<br />

online<br />

08 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 09


cliëntenraad<br />

mijn leven<br />

voor een<br />

goede zaak<br />

Waarom bent u lid<br />

van de cliëntenraad?<br />

‘Ik wil dienstbaar zijn. Ik krijg een WAOuitkering<br />

en wil graag iets terugdoen voor<br />

de maatschappij. Tien jaar geleden kreeg <strong>ik</strong><br />

hartproblemen. Ik raakte volledig arbeidsongesch<strong>ik</strong>t<br />

en mag ook nooit meer werken.<br />

Dan stort je leven in hoor. Ik werkte bij de<br />

Sociale Dienst, <strong>had</strong> contacten met cliënten,<br />

<strong>UWV</strong>, gemeenten. Nu zit <strong>ik</strong> aan de andere<br />

kant van de tafel en dat is heel anders piepen.<br />

Tegelijkertijd ben <strong>ik</strong> dankbaar. Mijn vijf<br />

broers zijn allemaal op jonge leeftijd aan<br />

een hartstilstand overleden, terwijl mijn<br />

situatie na een stamceltransplantatie stabiel<br />

blijft.’<br />

Wat doet u voor de raad?<br />

‘Ik ben voorzitter en zit in drie raadscommissies:<br />

Werkpleinen, Sociaal Medische<br />

Zaken en Klachten & Rapportage. We vergaderen<br />

elke paar maanden en evalueren<br />

onze bevindingen vijf keer per jaar met<br />

overlegorganen van <strong>UWV</strong>. Dan vertellen<br />

we wat er in ons district speelt en dienen<br />

voorstellen in om de dienstverlening te<br />

‘<strong>UWV</strong> neemt onze raad serieus’<br />

Kenneth Chitanie (58) is voorzitter van de Cliëntenraad<br />

Den Haag/Leiden. Samen met de andere leden behartigt<br />

hij de collectieve belangen van uitkeringsgerechtigden en<br />

werkzoekenden die een uitkering krijgen van <strong>UWV</strong>.<br />

verbeteren. Ik vind het belangrijk om als<br />

voorzitter ook deel te nemen aan de commissies.’<br />

Wat doet de raad voor u?<br />

‘Voor mij persoonlijk is de Cliëntenraad<br />

een redding. Echt! Ik ben zo blij met mijn<br />

werk. Ik haal er voldoening uit en word<br />

gedwongen naar buiten te gaan. Zonder<br />

de raad zou <strong>ik</strong> geïsoleerd zijn. Maar: <strong>ik</strong><br />

zit er <strong>niet</strong> voor mijn eigen gewin. Dat is<br />

een illusie die bij sommige mensen leeft.<br />

Een raadslid behartigt de belangen van<br />

álle cliënten. Objectief en collectief.’<br />

Wat is uw ambitie?<br />

‘Toen <strong>ik</strong> anderhalf jaar geleden bij de<br />

Cliëntenraad begon, deden veel negatieve<br />

verhalen over <strong>UWV</strong> de ronde. Ik wil het<br />

imago ombuigen naar positief, zonder<br />

mijn ogen te sluiten voor alles wat er in de<br />

dienstverlening beter kan. Ik houd altijd in<br />

gedachten dat <strong>UWV</strong> een uitvoeringsinstantie<br />

is. De medewerkers moeten het<br />

beleid uitvoeren dat bepaald is door de<br />

politiek. Voor de cliënten doen ze hun<br />

uiterste best. De Cliëntenraad werkt samen<br />

met <strong>UWV</strong>, <strong>niet</strong> tégen <strong>UWV</strong>. De politiek is<br />

debet aan het gebrek aan dynamiek tussen<br />

de mens en de mensen in de organisatie.’<br />

Is er voldoende aandacht<br />

voor de cliënt?<br />

‘Ik vind dat <strong>UWV</strong> goed naar zijn cliënten<br />

luistert en onze raad echt serieus neemt.<br />

In <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> komen cliënten ook<br />

veel aan het woord. Dat is een goede zaak.’<br />

Wist u dat de cliëntenraad<br />

een eigen website heeft? Kijk op<br />

www.clientenraad-uwv.nl.<br />

Wat vindt u van de<br />

vernieuwde website van<br />

<strong>Perspectief</strong>?<br />

‘Heel toegankelijk, overzichtelijk, informatief.<br />

Maar <strong>ik</strong> vind het wel jammer dat er<br />

geen kolom met meestgestelde vragen is.<br />

Dat zou het Klantencontactcentrum enorm<br />

ontlasten, denk <strong>ik</strong>. De mensen daar hebben<br />

het zó druk.’ ■<br />

Tekst: Annette Prins, foto: Frank Kouws<br />

Tekst: Marian Vleerlaag, foto: Steven van Noort<br />

mijn<br />

leven<br />

‘Een huilbui van<br />

drie dagen lang’<br />

Zes weken nadat er reuma was<br />

geconstateerd, bleek Bernice Larkens in<br />

2010 ook nog eens borstkanker te hebben.<br />

Enkele operaties en emotioneel zware<br />

tijden volgden.<br />

Bernice Larkens(38): ‘Die zere pols viel<br />

nog te verklaren door de verbouwing, maar<br />

toen ging mijn knie opspelen. De bloedtest<br />

van de reumatoloog wees reuma uit. Ik zat nog<br />

volop in de ontkenningsfase toen er zes weken<br />

later ook nog bloed uit mijn tepel kwam;<br />

het bleek borstkanker. Er volgde een borstamputatie<br />

en een heel heftige periode.<br />

Ik <strong>had</strong> <strong>niet</strong> eens tijd om het te accepteren.<br />

Tot <strong>ik</strong> er door de pijn <strong>niet</strong> meer omheen kon,<br />

het werd een huilbui van drie dagen lang.<br />

Tegelijk met de tranen kwam er inzicht in<br />

mezelf. Ik was altijd een heel stoere meid die<br />

dingen wegwuifde: <strong>niet</strong> zeuren! Een <strong>confronterender</strong><br />

<strong>ziekte</strong> <strong>had</strong> <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> <strong>kunnen</strong> krijgen, maar<br />

<strong>ik</strong> zag het als mijn les: <strong>ik</strong> moest anders in het<br />

leven gaan staan. De medicatie dempte de<br />

pijn van de reuma wel, maar <strong>ik</strong> moest afscheid<br />

nemen van mijn fulltimebaan in het onderwijs.<br />

Eén dag voor mijn officiële ontslag kreeg <strong>ik</strong> een<br />

telefoontje: of <strong>ik</strong> parttime als remedial teacher<br />

(hulp voor mensen met leerproblemen) wilde<br />

werken voor een thuiszorgorganisatie. Ik kan<br />

mijn eigen tijd indelen en mijn baas is bekend<br />

met reumapatiënten. Zijn begrip is een bonus.<br />

<strong>UWV</strong> is ook heel ondersteunend geweest.<br />

Mijn ervaring is dat het helpt om heel open<br />

te zijn. Jezelf laten zien, levert begrip op.<br />

Ze weten dat ze mij juist moeten afremmen.<br />

Ik kan nog 40 procent van wat <strong>ik</strong> kon en word<br />

meteen afgestraft als <strong>ik</strong> te veel doe, maar <strong>ik</strong><br />

ervaar het leven <strong>niet</strong> als zwaar. De stap in het<br />

geloof die <strong>ik</strong> inmiddels heb gezet, heeft me<br />

daarbij ook geholpen. Ik voel me als een<br />

tuimelaar die steeds naar mijn eigen middelpunt,<br />

mijn kern, terugkeert.’ ■<br />

10 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 11


wegwijzer<br />

RUIMTE VOOR U<br />

het<br />

mis<br />

verstand<br />

Een wijziging in uw<br />

persoonlijke situatie kan<br />

ervoor zorgen dat uw<br />

toeslag of uitkering<br />

verandert. Een misverstand<br />

kan dan snel ontstaan.<br />

‘Lekker fotograferen<br />

in de buitenlucht’<br />

Marja krijgt een WAO-uitkering. Op doktersadvies overwintert<br />

ze in Zuid-Spanje. Daar fleurt Marja helemaal op. Ze begint zelfs<br />

weer te schilderen. Haar aquarellen verkoopt ze op de plaatselijke<br />

markt. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van haar uitkering.<br />

nieuwe<br />

regelgeving<br />

Op 1 januari 2013 trad de<br />

Wet aanscherping handhaving<br />

en sanctiebeleid SZW-wetgeving<br />

in werking. Wie de uitkeringsregels<br />

overtreedt moet het te veel<br />

ontvangen geld volledig terugbetalen.<br />

Daar bovenop wordt een<br />

boete opgelegd ter hoogte van<br />

hetzelfde bedrag.<br />

Voorkom misverstanden.<br />

Geef wijzigingen in uw situatie<br />

of in die van uw partner of gezin<br />

tijdig door aan <strong>UWV</strong>. Kijk voor<br />

informatie en het wijzigingsformulier<br />

op www.uwv.nl.<br />

Het is 2004. Marja (51) is schildklierpatiënt.<br />

Haar hormoonhuishouding is ontregeld en<br />

haar energieniveau varieert sterk. Marja<br />

werkt vier dagen per week als managementassistent<br />

bij een grote multinational. Dat is<br />

pittig. Met name in de wintermaanden<br />

houdt ze het met moeite vol. Als haar functie<br />

als gevolg van een reorganisatie overbodig<br />

wordt, raakt Marja ernstig overspannen en<br />

belandt ze in de WAO. Haar energieniveau<br />

zakt tot het nulpunt.<br />

Naar de zon<br />

In het najaar van 2005 adviseert haar huisarts<br />

Marja om in de winter een paar weken<br />

de zon op te zoeken. <strong>UWV</strong> is akkoord, mits<br />

Marja haar reis uiterlijk twee weken voor<br />

vertrek meldt. Dat doet ze. Een week voor<br />

vertrek wordt Marja medisch gekeurd door<br />

een verzekeringsarts van <strong>UWV</strong>. Marja huurt<br />

een appartement in Nerja in Zuid-Spanje.<br />

Haar verblijf in het milde klimaat doet haar<br />

goed. Eenmaal weer thuis gaat haar gezondheid<br />

weer achteruit. Marja wil terug.<br />

Met goedkeuring van <strong>UWV</strong> verblijft Marja<br />

de volgende winter zes maanden in Nerja,<br />

met behoud van uitkering. In 2007 gaat ze<br />

opnieuw. In 2008 neemt Marja een definitief<br />

besluit: ze gaat emigreren naar Spanje.<br />

Rechten en plichten<br />

in het buitenland<br />

<strong>UWV</strong> maakt duidelijke afspraken met Marja:<br />

haar rechten en plichten veranderen <strong>niet</strong>,<br />

maar er zijn wel aanvullingen. Zo krijgt<br />

Marja eenmaal per jaar het formulier<br />

Verklaring van in leven zijn toegestuurd.<br />

Dat moet ze binnen vier weken ingevuld<br />

en ondertekend terugsturen. Eventuele<br />

bijverdiensten moet Marja maandelijks<br />

doorgeven aan <strong>UWV</strong>. Bovendien kan <strong>UWV</strong><br />

haar oproepen voor een medische beoordeling.<br />

De beoordeling vindt plaats in<br />

Nederland, of wordt gedaan door een arts<br />

in Spanje, die de uitkomsten doorgeeft aan<br />

<strong>UWV</strong>.<br />

Een schone lei<br />

Ondanks haar beperkte energie bloeit<br />

Marja helemaal op onder de Spaanse zon.<br />

Ze p<strong>ik</strong>t haar liefde voor schilderen weer<br />

op. In 2011 verkoopt ze haar eerste aquarellen<br />

op de lokale markt. Daarmee verdient<br />

Marja een leuk zakcentje. Tijdens<br />

het hoogseizoen loopt het bedrag soms op<br />

tot wel € 700 per maand. Schilderen is<br />

haar hobby. Marja realiseert zich <strong>niet</strong> dat<br />

ze deze inkomsten moet melden aan<br />

<strong>UWV</strong>.<br />

Controle door <strong>UWV</strong><br />

In 2013 controleert <strong>UWV</strong> Marja op haar<br />

verblijfadres in Spanje. In haar gesprek<br />

met de inspecteur vertelt Marja dat ze succes<br />

heeft met haar schilderwerk en soms zelfs<br />

wat verkoopt. In totaal heeft ze in twee<br />

jaar tijd € 8.300 verdiend.<br />

Terugbetaling en boete<br />

<strong>UWV</strong> berekent dat Marja naast haar<br />

WAO-uitkering € 300 aan inkomsten per<br />

maand mag ontvangen. Alles wat boven<br />

deze inkomsten uitstijgt, moet ze terugbetalen<br />

aan <strong>UWV</strong>. Marja heeft in twee jaar<br />

€ 4.000 te veel verdiend. Dit bedrag moet<br />

ze volledig terugbetalen. Marja <strong>had</strong> haar<br />

verdiensten zelf maandelijks aan <strong>UWV</strong><br />

moeten doorgeven. Omdat ze dat <strong>niet</strong><br />

heeft gedaan, krijgt ze een boete van 100<br />

procent. In totaal moet Marja dus € 8.000<br />

terugbetalen aan <strong>UWV</strong>. ■<br />

Tekst: Ursula Wopereis<br />

Tekst: Iris Koomen, foto: Mel van Vorstenbos<br />

Jan Sluimer (51) ontvangt een<br />

Wajong-uitkering en werkt daarnaast<br />

in een supermarkt. In 2002 kreeg<br />

hij een psychose, maar met hulp van<br />

zijn familie klom hij langzaam uit<br />

het dal. Fotograferen is de grote<br />

hobby van Jan.<br />

‘Na mijn psychose, tien jaar geleden, volgde<br />

een heel heftige periode in mijn leven. Ik<br />

kende mezelf door de psychose <strong>niet</strong> meer<br />

terug. Maar met behulp van mijn broer, zussen<br />

en hun kinderen ben <strong>ik</strong> weer omhoog<br />

gekrabbeld. Fotograferen vond <strong>ik</strong> altijd al<br />

leuk en daar heb <strong>ik</strong> mijn hobby van gemaakt.<br />

Het werd een onderdeel van mijn herstelproces.<br />

Ik heb heel veel foto’s gemaakt. Mijn<br />

broer stelde voor om een website voor mijn<br />

foto’s op te zetten, dus dat heb <strong>ik</strong> gedaan.<br />

Zonder hem was dit <strong>niet</strong> van de grond gekomen!<br />

Ik fotografeer graag lekker in de<br />

buitenlucht. En als je naar mijn werk kijkt,<br />

zie je dat <strong>ik</strong> vaak mensen <strong>niet</strong> herkenbaar<br />

fotografeer. Waarom?<br />

Ik laat graag iets aan<br />

de verbeelding over!’<br />

Meer zien van Jans fotografie?<br />

Ga naar www.uwv.nl/perspectief. ■<br />

12 uwv perspectief 04 uwv perspectief


anders aan de slag<br />

Vrijwilligster<br />

Heleen Legerstee<br />

in de reminiscentiekamer<br />

van verpleeghuis Borgsate<br />

in Rotterdam.<br />

In deze kamer <strong>kunnen</strong><br />

bewoners herinneringen<br />

aan vroeger ophalen.<br />

vrijwillig<br />

aan het<br />

werk<br />

Tekst: Annette Prins, foto: Mel van Vorstenbos<br />

Op zoek naar een<br />

baan? Of een nuttige<br />

invulling van je leven?<br />

Denk eens aan<br />

vrijwilligerswerk.<br />

U helpt anderen, doet<br />

onderwijl een schat aan<br />

ervaring op en oogst<br />

voldoening en waardering.<br />

Iedereen blij.<br />

Heleen Legerstee (51) is gastvrouw. De<br />

Rotterdamse ontvangt een WAO-uitkering<br />

en werkt anderhalve dag per week met<br />

kleine groepjes dementerende ouderen in<br />

twee verpleeghuizen. Ze schenkt koffie en<br />

thee, zorgt voor een gezellige sfeer en verzint<br />

allerhande activiteiten: voorlezen, zingen,<br />

kaarten maken. ‘Mensen willen vooral spelletjes<br />

doen,’ vertelt ze, ‘Mens-erger-je-<strong>niet</strong><br />

en domino.’ Heleen is een van de ruim 5,5<br />

miljoen Nederlanders die vrijwillig hun<br />

tijd en energie steken in het helpen van<br />

andere mensen. Ze zijn onmisbaar voor<br />

onze samenleving. Vrijwilligers maken culturele,<br />

sociale en sportieve activiteiten<br />

mogelijk die zonder hen nooit zouden<br />

doorgaan. Ze maken het leven mooier.<br />

Niet alleen het leven van de mensen die zij<br />

helpen, maar ook dat van zichzelf.<br />

Nieuwe talenten ontdekken<br />

Vrijwilligers doen een schat aan werkervaring<br />

op. Ze voelen zich gewaardeerd, ontw<strong>ik</strong>kelen<br />

hun capaciteiten en ontdekken<br />

nieuwe talenten. ‘Toen <strong>ik</strong> net begon,’ vertelt<br />

Heleen, ‘liep <strong>ik</strong> mee met de gediplomeerde<br />

activiteitenbegeleidster. Nu doe <strong>ik</strong> voorstellen<br />

voor activiteiten, zoek zelf alle materialen<br />

bij elkaar en help in één groep de mensen<br />

helemaal zelfstandig. Dat <strong>had</strong> <strong>ik</strong> <strong>niet</strong> gedacht.’<br />

Eigenlijk zoekt Heleen een betaalde<br />

baan als administratief medewerkster, maar<br />

die is moeilijk te vinden. In de tussentijd<br />

werkt ze vrijwillig als gastvrouw. Na acht<br />

jaren van volledige arbeidsongesch<strong>ik</strong>theid<br />

ervaart ze het vrijwilligerswerk echt als<br />

re-integratie. ‘Het werk is <strong>niet</strong> vrijblijvend.<br />

Ik moet zorgen dat <strong>ik</strong> elke week op tijd<br />

bij de mensen ben. Ook als het regent of<br />

sneeuwt. Ik werk in twee verpleeghuizen, ➜<br />

uwv perspectief 15


anders aan de slag<br />

mijn leven<br />

Vrijwilligerswerk<br />

en uw<br />

uitkering<br />

dus <strong>ik</strong> leer verschillende bedrijfsculturen kennen<br />

en <strong>ik</strong> werk samen met beroepskrachten<br />

en andere vrijwilligers. Het is fijn om weer<br />

deel te nemen aan het arbeidsproces.’<br />

Wat kunt ú doen?<br />

Wilt u ook aan de slag als vrijwilliger, dan<br />

zijn er legio mogelijkheden. Bedenk eerst<br />

welke sector u een warm hart toedraagt:<br />

zorg en welzijn, sport, natuur, cultuur,<br />

onderwijs, politiek? Bepaal dan hoeveel<br />

tijd u aan het vrijwilligerswerk kunt en<br />

wilt besteden. Bent u elke week een paar<br />

uur besch<strong>ik</strong>baar, elke maand een paar dagen<br />

of werkt u het liefst mee aan een eenmalig<br />

evenement? Het belangrijkste is dat u werk<br />

kiest dat bij u past. Bent u een bestuurder,<br />

denk dan aan voorzitter, penningmeester<br />

of bestuurslid van een school of politieke<br />

partij. Werkt u liever met uw handen, dan<br />

kan vrijwilligerswerk bij een natuurvereniging<br />

of culturele instelling iets voor u zijn.<br />

Bent u graag onder de mensen, informeer<br />

dan eens bij een zorginstelling, sportclub<br />

of buurtvereniging. Voor mensen die op<br />

zoek zijn naar een baan, kan vrijwilligerswerk<br />

een prachtige opstap zijn. U toont<br />

immers uw maatschappelijke betrokkenheid,<br />

en kunt zich daarmee onderscheiden<br />

van andere sollicitanten. Bovendien<br />

bouwt u uw netwerk uit. En zo<br />

vergroot u de kans dat u via het vrijwilligerswerk<br />

iemand ontmoet die u op weg<br />

kan helpen naar een nieuwe baan.<br />

Vacaturebanken<br />

In de zoektocht naar passend vrijwilligerswerk<br />

biedt de gemeente of vrijwilligerscentrale<br />

uitkomst. De meeste gemeenten<br />

hebben een speciale vacaturebank voor<br />

vrijwilligerswerk, waarin u naar hartenlust<br />

kunt grasduinen. In vrijwel iedere gemeente<br />

is daarnaast een vrijwilligerscentrale te<br />

vinden. Op www.vrijwilligerswerk.nl vindt<br />

u de centrale bij u in de buurt. Ook de website<br />

www.wehelpen.nl is een handige opstartplaats<br />

voor vrijwilligerswerk. De site is opgezet<br />

als een marktplaats waar hulpvragers<br />

en hulpverleners elkaar <strong>kunnen</strong> vinden.<br />

WeHelpen is een samenwerkingsverband<br />

van onder meer Achmea, CZ, Menzis en<br />

Rabobank. Het doel van de<br />

site is het helpen van anderen<br />

zó gemakkelijk te maken, dat<br />

het voor iedereen weer vanzelfsprekend<br />

wordt. Weet u<br />

al wat u voor vrijwilligerswerk<br />

zou willen doen, dan<br />

kunt u zich direct aanmelden<br />

of informatie aanvragen bij de<br />

organisatie van uw keuze. ■<br />

Voor mensen in een langdurige<br />

uitkeringssituatie kan vrijwilligerswerk<br />

een goede sociale<br />

stimulans zijn of een stageplaats<br />

om werkervaring op te<br />

doen. Heleen Legerstee woont<br />

alleen en haar werk als gastvrouw<br />

zorgt voor veel sociale contacten.<br />

‘Bovendien heb <strong>ik</strong> nu meer<br />

begrip voor werkende mensen’,<br />

zegt ze. Met een uitkering mag<br />

je onder voorwaarden vrijwilligerswerk<br />

doen. Zo mag het<br />

vrijwilligerswerk <strong>niet</strong> uw kansen<br />

op betaald werk verkleinen en<br />

mag u geen werk doen waarvoor<br />

iemand zonder uitkering<br />

betaald zou worden. <strong>UWV</strong> kan<br />

u informeren over de mogelijkheden<br />

in uw persoonlijke situatie.<br />

Op www.uwv.nl/perspectief<br />

vindt u in de rubriek Werken<br />

veel praktische informatie over<br />

aan de slag gaan als vrijwilliger.<br />

Tekst: Marian Vleerlaag, foto: Steven van Noort<br />

Ton Vertommen(63):<br />

‘De muren kwamen op me af.<br />

Na 26 jaar WAO was <strong>ik</strong> het helemaal<br />

zat: <strong>ik</strong> moest iets doen. Ik reed mijn<br />

schoonmoeder regelmatig heen en<br />

weer naar haar medische afspraken<br />

en kwam altijd tanken naast<br />

Taxibedrijf Van der Bles. Ik kwam<br />

op het idee om meer met het rijden<br />

te doen en heb gewoon aan René<br />

van der Bles (links op de foto, red.)<br />

gevraagd: “Heb je werk voor me?”<br />

Een rijbewijs <strong>had</strong> <strong>ik</strong>, maar <strong>niet</strong> de<br />

vereiste papieren. Met de arbeidsdeskundige<br />

van <strong>UWV</strong> heb <strong>ik</strong> alles<br />

doorgesproken en hij heeft me<br />

opgegeven voor alle cursussen.<br />

Speciaal taxivervoer, rijden met<br />

de rolstoeltaxi en sociale vaardigheden.<br />

Dat was heel apart. Zit je<br />

opeens weer in de schoolbanken:<br />

leuk maar verrekte spannend.<br />

Het ging me goed af, daarna kreeg<br />

<strong>ik</strong> bij Taxi Van der Bles nog een<br />

gedegen rijopleiding. Nu rijd <strong>ik</strong><br />

personenauto’s en rolstoeltaxi’s<br />

op oproepbasis. Soms 20 uur,<br />

soms 30 tot 40 uur per week.<br />

Het gaat om allerhande soorten<br />

taxivervoer. Ik rijd mensen voor een<br />

nierdialyse naar het ziekenhuis<br />

maar soms ook voor bestraling.<br />

Je krijgt de mooie verhalen mee en<br />

ook de zware. Maar dat contact<br />

leven<br />

mijn<br />

‘Zit je opeens weer<br />

in de schoolbanken’<br />

Ton Vertommen (rechts) is na 26 jaar WAO<br />

weer aan de slag als taxichauffeur. Dankzij zijn<br />

wilskracht en de ondersteuning van zijn<br />

omgeving is het gelukt. ‘Ik ben trots op wat<br />

<strong>ik</strong> heb bere<strong>ik</strong>t.’<br />

maakt mijn werk echt de moeite<br />

waard. In het begin was weer gaan<br />

werken heel moeilijk, het gaat me<br />

nu steeds beter af. Als <strong>ik</strong> een aantal<br />

dagen achter elkaar gewerkt heb,<br />

heb <strong>ik</strong> mijn rust wel echt nodig.<br />

Maar <strong>ik</strong> ben heel blij met dit werk<br />

en <strong>ik</strong> ben ontzettend trots op<br />

mezelf dat <strong>ik</strong> dit gedaan heb –<br />

dat het gelukt is. Als <strong>ik</strong> de ondersteuning<br />

van het taxibedrijf en de<br />

arbeidsdeskundige <strong>niet</strong> <strong>had</strong> ge<strong>had</strong>,<br />

<strong>had</strong> <strong>ik</strong> het <strong>niet</strong> gered. En <strong>ik</strong> <strong>had</strong> het<br />

zeker <strong>niet</strong> gered zonder de<br />

ondersteuning van mijn vrouw.<br />

Zij was een enorme stimulans om<br />

hiermee door te gaan.’ ■<br />

16 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 17


Wajong<br />

werkt!<br />

Tekst: Nicolien Reith, foto: Frank Kouws<br />

In 2015 tienduizend Wajongers aan het werk helpen.<br />

Dat is het doel van Wajong Werkt, een initiatief<br />

van <strong>UWV</strong> en het bedrijfsleven. ‘Het doel is om mét<br />

Wajongers te praten in plaats van over hen.’<br />

‘Geef de<br />

Wajongers<br />

een gezicht’<br />

Nederland telt ruim tweehonderdduizend<br />

jongehandicapten met een Wajong-uitkering.<br />

Ongeveer een kwart van hen heeft een<br />

baan, een aantal anderen kan én wil graag<br />

werken. <strong>UWV</strong> wil het werkgevers eenvoudiger<br />

maken om gesch<strong>ik</strong>te Wajongers te<br />

vinden en in dienst te nemen. Maar ook<br />

om het Wajongers gemakkelijker te maken<br />

zelf de stap naar werk te zetten. Om deze<br />

redenen werd het project Wajong Werkt<br />

gelanceerd. Aan de hand van tienduizend<br />

nieuw aangemaakte profielen van Wajongers<br />

<strong>kunnen</strong> bedrijven nu precies zien<br />

wie er besch<strong>ik</strong>baar zijn en over welke capaciteiten<br />

zij besch<strong>ik</strong>ken. <strong>UWV</strong> gaat ook in<br />

dialoog met werkgevers om eventuele<br />

drempels weg te nemen bij het in dienst<br />

nemen van Wajongers. Uiteindelijk hoopt<br />

<strong>UWV</strong> hierdoor dat veel meer mensen met<br />

een Wajong-uitkering dan nu aan het werk<br />

komen en ook aan het werk blíjven.<br />

Topmensen<br />

Wajong Werkt krijgt steun van een Comité<br />

van Aanbeveling bestaande uit topmensen<br />

uit het bedrijfsleven, de overheid en belangenverenigingen.<br />

Voorzitter van dit comité,<br />

oud-voorzitter van MKB-Nederland Hans<br />

de Boer, vindt dat Wajongers een faire kans<br />

moeten krijgen op de arbeidsmarkt – waar<br />

jaarlijks 700.000 vacatures worden vervuld.<br />

Zijn mede-comitélid/onderneemster Annemarie<br />

van Gaal zegt: ‘Ik ken veel ondernemers<br />

bij wie de beste werknemer iemand<br />

met een arbeidsbeperking is. Logisch, want<br />

inzet en mentaliteit zitten namelijk in<br />

het hart en <strong>niet</strong> in het lichaam!’ Verder<br />

steunen voorzitter van CNV Jongeren<br />

IJmert Muilwijk en president-directeur van<br />

de Nederlandse Spoorwegen Bert Meerstadt<br />

het initiatief van <strong>UWV</strong>. Namens de<br />

doelgroep heeft Harry Haddering plaatsgenomen<br />

in het Comité van Aanbeveling.<br />

Voorzichtig positief<br />

Haddering (41) is voorzichtig positief<br />

over Wajong Werkt. Hij juicht het idee<br />

om Wajongers bij werkgevers aan te bevelen<br />

toe. Hij rekent binnen het comité op voldoende<br />

commitment met de doelgroep<br />

Wajongers. ‘Bekende Nederlanders vragen<br />

klinkt prima, maar werkt dat? Het is<br />

belangrijk dat we de positie van de Wajongers<br />

hoog op de agenda houden, óók bij de<br />

pers. Dat is wat mij betreft zeker nog een<br />

punt van aandacht binnen het comité.’<br />

Haddering is voorzitter van TOOON,<br />

belangenvereniging voor en door mensen<br />

met een Wajong-uitkering. ‘Ons doel is om<br />

steeds vaker mét Wajongers te praten in<br />

plaats van over hen’ , vertelt hij en illustreert<br />

dat met voorbeelden waaruit blijkt dat<br />

dit hard nodig is. ‘Kijk naar de politiek.<br />

Er zitten twee mensen met beperkingen in<br />

de Tweede Kamer. Is dat een afspiegeling<br />

van onze maatschappij? En bij de “Ikkancampagne”<br />

van het ministerie van SZW<br />

was er ooit wel eens iemand in een rolstoel<br />

in beeld, maar dat <strong>had</strong> net zo goed een<br />

acteur <strong>kunnen</strong> zijn.’ Hoe het dan anders<br />

moet? Haddering zou – behalve het <strong>UWV</strong> –<br />

initiatief- ook graag een ambassadeur voor<br />

Wajongers willen zien, vergelijkbaar met<br />

CDA-politica Mirjam Sterk die onlangs de<br />

rol op zich nam van ambassadeur voor<br />

bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hij pleit<br />

dan wel voor een ‘echte’ Wajonger. Want<br />

dat kan de communicatie tussen partijen<br />

positief beïnvloeden. ‘Mensen reageren<br />

anders op iemand met een beperking,’ zegt<br />

Haddering. ‘Dat weet <strong>ik</strong> uit eigen ervaring.<br />

Toen <strong>ik</strong> vorig jaar met een aantal andere<br />

Wajongers betrokken was bij de werkgevers-voorlichtingsbijeenkomst<br />

van <strong>UWV</strong>,<br />

schoot het aantal aangemelde vacatures<br />

flink omhoog.’ Zo’n ambassadeur kan de<br />

koudwatervrees wegnemen bij werkgevers<br />

die Wajongers in dienst willen nemen.<br />

‘De gemiddelde MKB-ondernemer denkt<br />

nog steeds dat de kosten van een Wajonger<br />

<strong>niet</strong> opwegen tegen de baten. Plus dat<br />

Wajongers door de bank genomen laag zijn<br />

opgeleid en dat hun aanstelling veel begeleiding<br />

kost. Die verkeerde beeldvorming,<br />

die moeten we ombuigen.’<br />

Goede vacatures<br />

Een groot deel van de Wajongers wíl werken.<br />

Daar is Haddering van overtuigd.<br />

Behalve het ombuigen van negatieve beeldvorming<br />

bij werkgevers, zouden bedrijven<br />

volgens hem meer passende vacatures<br />

moeten aanbieden. En er zou een snellere<br />

en betere match moeten komen tussen de<br />

‘Stel ook een<br />

ambassadeur voor<br />

Wajongers aan’<br />

vraag van werkgevers en het aanbod van<br />

Wajongers. Wajong Werkt kan hierbij een<br />

belangrijke rol spelen. Maar Haddering<br />

ziet nóg meer in een krachtenbundeling<br />

met de Normaalste Zaak. Dit werkgeversplatform<br />

– waarvan de voorzitter ook deel<br />

uitmaakt van het Comité van Aanbeveling<br />

van Wajong Werkt – bestaat uit zo’n honderd<br />

bedrijven die zich sterk maken voor<br />

meer kansen voor arbeidsgehandicapten.<br />

‘We weten allemaal wel waar de knelpunten<br />

zitten. Het gaat er nu om dat we onze doelgroep<br />

een gezicht geven.’ ■<br />

18 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 19


Toeslagen zijn welkome<br />

aanvulling op inkomen<br />

Wie een laag inkomen heeft, kan grote moeite hebben om<br />

de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom draagt de Rijksoverheid<br />

bij in de kosten van drie kostenposten: zorg, wonen en<br />

maak een<br />

proefberekening<br />

Wilt u weten hoeveel toeslag u<br />

kunt krijgen? Maak een proefberekening op<br />

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/<br />

toeslagen.<br />

Tekst: Ursula Wopereis, illustratie: Het Wonderlab<br />

kinderen. De Belastingdienst/Toeslagen kent de<br />

toeslagen toe. Er zijn er vier: het kindgebonden<br />

budget, de zorgtoeslag, een toeslag voor de<br />

opvang van uw kinderen, en de huurtoeslag.<br />

Kindgebonden budget<br />

Het kindgebonden budget is een bijdrage<br />

in de kosten voor kinderen tot achttien jaar.<br />

Dit is een toeslag naast de kinderbijslag.<br />

De hoogte is afhankelijk van het aantal<br />

en de leeftijd van de kinderen en van de<br />

hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.<br />

Meestal hoeft u kindgebonden budget <strong>niet</strong><br />

zelf aan te vragen. Heeft u geen bericht<br />

ontvangen? U kunt de toeslag dan zelf aanvragen<br />

bij de Belastingdienst/Toeslagen.<br />

Zorgtoeslag<br />

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten<br />

van uw zorgverzekering. Deze toeslag is<br />

inkomensgebonden: mensen met weinig<br />

inkomen krijgen meer dan mensen met een<br />

hoger inkomen. De inkomensgrens is € 30.939<br />

per jaar voor een alleenstaande en € 42.438<br />

voor partners. Verdient u meer? Dan krijgt<br />

u geen zorgtoeslag. Alleenstaanden met een<br />

vermogen van € 101.139 of meer hebben<br />

ook geen recht op de zorgtoeslag. Voor partners<br />

ligt de drempel op € 122.278.<br />

Kinderopvangtoeslag<br />

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming<br />

in de kosten van de opvang van<br />

(pleeg-)kinderen die nog <strong>niet</strong> naar de<br />

middelbare school gaan. De toeslag is<br />

uitsluitend bedoeld voor ouders die werken,<br />

een opleiding doen, of een traject naar werk<br />

of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde<br />

instelling volgen. Hoeveel kinderopvangtoeslag<br />

u krijgt, hangt af van uw<br />

inkomen, van het aantal kinderen dat naar<br />

de opvang gaat en van het aantal opvanguren<br />

waarop u recht heeft. Per maand geldt<br />

een maximum van 230 uur per kind. Voorwaarde<br />

is wel dat uw kind(eren) naar een<br />

geregistreerde kinderopvang gaat, waarmee u<br />

een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten.<br />

Huurtoeslag<br />

De huurtoeslag is een tegemoetkoming in<br />

de woonlasten van mensen met een laag<br />

inkomen en een zelfstandige huurwoning.<br />

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk<br />

van uw leeftijd, woon- en inkomenssituatie.<br />

Is uw jaarinkomen lager dan<br />

€ 21.000 (€ 28.000 voor een gezamenlijk<br />

huishouden)? En bedraagt uw huur minimaal<br />

€ 222 en maximaal € 681 per maand?<br />

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking<br />

voor huurtoeslag. Let op! Want naast<br />

uw eigen inkomen en vermogen tellen ook<br />

het inkomen en vermogen van uw partner<br />

en medebewoners mee,<br />

zoals kinderen, ouders<br />

of andere huisgenoten.<br />

Het inkomen van een<br />

onderhuurder telt <strong>niet</strong><br />

mee. Voor jongeren tot<br />

23 jaar, alleenstaande<br />

ouders, AOW’ers en<br />

voor mensen met een<br />

aangepaste woning gelden<br />

speciale voorwaarden.<br />

Hoeveel<br />

toeslag kan<br />

<strong>ik</strong> krijgen?<br />

Toeslagen van <strong>UWV</strong><br />

De hoogte van de toeslag hangt<br />

onder andere af van uw jaarinkomen<br />

en dat van uw eventuele partner.<br />

Dit wordt het toetsingsinkomen<br />

genoemd. De inkomensdrempel<br />

verschilt per toeslag. Ook uw<br />

(gezamenlijke) vermogen, zoals<br />

spaargeld en beleggingen, tellen mee.<br />

Bekijk de site van de Belastingdienst/Toeslagen<br />

voor de actuele<br />

bedragen en voorwaarden. U moet<br />

uw toeslag(en) zelf aanvragen.<br />

Alleen over het kindgebonden<br />

budget krijgt u meestal automatisch<br />

bericht. Wijzigingen geeft u binnen<br />

vier weken door aan de Belastingdienst/Toeslagen.<br />

Ook <strong>UWV</strong> kent toeslagen toe, als aanvulling op<br />

uw uitkering. Zo wordt voorkomen dat uw totale<br />

(gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt.<br />

Het sociaal minimum is een door de overheid<br />

vastgesteld bedrag, dat minimaal nodig is om<br />

dagelijks te <strong>kunnen</strong> leven. De hoogte verschilt<br />

per leeftijd en leefsituatie.<br />

Wilt u weten of u voor een toeslag van <strong>UWV</strong> in aanmerking<br />

komt? We hebben alle informatie voor u op een<br />

rijtje gezet. Kijk hiervoor op www.uwv.nl/perspectief. ■<br />

20 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 21


Tekst: Suzanne Sandberg<br />

wegwijzer<br />

Handige producten,<br />

leuke uitgaanstips en<br />

ander moois!<br />

Op vakantie<br />

Als u <strong>niet</strong> zonder begeleiding op vakantie kunt, hoeft<br />

dit geen probleem te zijn. Zelfs <strong>niet</strong> in het hoogseizoen.<br />

U kunt namelijk begeleiding krijgen op heel veel<br />

bestemmingen. Op de website www.meevakantiewijzer.nl<br />

zijn tal van organisaties te vinden die vakantiereizen<br />

voor volwassenen met een beperking organiseren.<br />

Van ruiterkamp tot culturele groepsreizen.<br />

Een uitgebreid overzicht van<br />

websites over vakanties<br />

vindt u op www.uwv.nl/<br />

perspectief.<br />

Lees ook<br />

het interview<br />

met Bernice op<br />

pagina 11.<br />

Boekentip:<br />

Lichtstralen<br />

Hoe je leven van het ene moment op het andere<br />

kan veranderen. Bernice weet er alles van. Zij kreeg<br />

grote tegenslagen te verwerken. Ze verloor een baby<br />

en kreeg borstkanker.<br />

Bernice schreef er een<br />

aangrijpend boek over.<br />

Over het verliezen van<br />

haar gezondheid en het<br />

veranderen van de relatie<br />

met haar partner en de<br />

rest van de wereld.<br />

Bernice Larkens, € 15,95<br />

Kijk ook op www.uwv.nl/<br />

perspectief.<br />

trappen<br />

maar<br />

Nederland is een echt fietsland. Zeker in de<br />

zomer is het goed toeven in het Hollandse<br />

landschap of in de stad. Helaas is <strong>niet</strong> iedereen in<br />

staat om zelfstandig op de fiets te stappen.<br />

Gelukkig bestaan er ook aangepaste fietsen, al dan<br />

<strong>niet</strong> met bijrijder. De mogelijkheden zijn legio.<br />

Kijk op www.roll-on.nl voor zowel nieuwe<br />

als gebru<strong>ik</strong>te aangepaste fietsen.<br />

Check,<br />

dubbel<br />

check<br />

Wanneer u een bezoek wilt brengen aan onze hoofdstad, heeft u vast een<br />

aantal culturele bezigheden op de planning staan. Maar wanneer u een (fysieke)<br />

beperking heeft is het wel handig om van te voren te checken of u er met de<br />

rolstoel kunt komen, of er een (invalide)parkeerplaats voor de deur is, en of de<br />

voorstelling / locatie ook gesch<strong>ik</strong>t is voor mensen met een visuele of auditieve<br />

beperking. Meer informatie over de toegankelijkheid van diverse openbare<br />

gebouwen vindt u op www.uwv.nl/perspectief.<br />

Foto: Corbis<br />

Ja,<br />

maar...<br />

Door Berthold Gunster<br />

In ‘ja-maar... omdenken’ van Berthold<br />

Gunster krijgt u praktische tips aangere<strong>ik</strong>t<br />

hoe u op een creatieve manier een<br />

andere kijk op dingen krijgt.<br />

Een fijn naslagwerk in normale mensentaal.<br />

Voor iedereen die wel een positieve<br />

verandering kan gebru<strong>ik</strong>en.<br />

Uitgeverij A.W. Bruna, € 4,95.<br />

Meer informatie over de Omdenken-beweging<br />

leest u op www.uwv.nl/perspectief.<br />

CORPUS ,<br />

reis door de mens<br />

In CORPUS in Oegstgeest beleeft u een spectaculaire reis door de mens. Hoe?<br />

In 55 minuten krijgt u een rondleiding door de binnenkant van een uitvergroot<br />

menselijk lichaam. Dat is uniek in Nederland, zelfs in de hele wereld.<br />

Nergens anders krijgt u zo’n bijzonder doorkijkje in het functioneren van de mens.<br />

U leert hoe het lichaam in elkaar zit en hoe het werkt. Begeleid door een audiotour<br />

beleeft u in groepen van maximaal zestien personen de ‘reis door de mens’.<br />

Het is dan net alsof u in uw eigen lichaam loopt. CORPUS is gesch<strong>ik</strong>t voor iedereen<br />

vanaf 8 jaar en is toegankelijk voor bijna alle rolstoelen en rollators. CORPUS is in<br />

beperkte mate gesch<strong>ik</strong>t voor mensen met een visuele of auditieve beperking.<br />

Reserveren wordt sterk aanbevolen. Meer informatie vindt u op www.corpusexperience.nl.<br />

COLOFON<br />

<strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> is een uitgave van <strong>UWV</strong> (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en is bestemd voor mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong-,<br />

IVA- of WGA-uitkering en hun omgeving. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Aan de inhoud van <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> <strong>kunnen</strong> geen rechten worden ontleend.<br />

Redactie: <strong>UWV</strong> Concerncommunicatie, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam, e-mail uwvperspectief@uwv.nl Realisatie: vdbj_, Amstelveen, www.vdbj.nl<br />

Artdirection: Esther Jansen, Fraaie Boel Productiebegeleiding: vdbj_, ISSN: 1571 - 1099<br />

Visueel gehandicapten <strong>kunnen</strong> een aangepaste versie van <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> ontvangen. U kunt dit doorgeven op 0900 – 9294 (lokaal tarief). Ook kunt u de platte tekst<br />

ontvangen voor spraak- of vergrotingssoftware of brailleleesregel via www.grenzelooslezen.nl. Het is alleen toegestaan art<strong>ik</strong>elen of beeld uit <strong>UWV</strong> <strong>Perspectief</strong> - geheel<br />

of gedeeltelijk - over te nemen na toestemming van de redactie. Vragen? Op uwv.nl vindt u alle informatie over de dienst-verlening van <strong>UWV</strong> en uw rechten en plichten.<br />

Of u kunt bellen met <strong>UWV</strong> Telefoon Werknemers, 0900 --- 9294 (lokaal tarief). Houd als u belt uw 9-cijferige burgerservicenummer bij de hand. Alle brochures van<br />

<strong>UWV</strong> kunt u zowel telefonisch bestellen als downloaden via de site. Adreswijziging: Een adreswijziging geeft u door aan het <strong>UWV</strong>-kantoor dat uw uitkering verzorgt<br />

én aan de Gemeentelijke Basisadministratie.<br />

22 uwv perspectief<br />

uwv perspectief 23


Na mijn voorstelling kwam er een man naar<br />

me toe die zich voorstelde met de woorden:<br />

‘Hallo, <strong>ik</strong> ben een lotgenoot.’ ‘Ah, je bent<br />

ook mens’, zei <strong>ik</strong>. Ja, dat was hij, zei hij, maar<br />

dat bedoelde hij <strong>niet</strong>. ‘Man’, zei <strong>ik</strong>, dat waren<br />

we ook allebei. Ook dat beaamde hij, maar hij<br />

bedoelde natuurlijk blind. ‘Vind je dat een<br />

lot?’, vroeg <strong>ik</strong>. ‘Ja,’ zei hij, <strong>ik</strong> ben het al mijn<br />

hele leven, maar <strong>ik</strong> wen er nooit aan.’<br />

‘Dan is het een lot’, zei <strong>ik</strong>. Ik <strong>had</strong> geen zin in<br />

een gehandicaptengesprek dus <strong>ik</strong> begon over<br />

de lente. Door de open ramen van de foyer<br />

waarin we zaten woeien de opwindende<br />

parfums der natuur naar binnen. ‘Alles staat<br />

in bloei,’ zei hij, ‘maar dat zien wij natuurlijk<br />

<strong>niet</strong>.’ Ik zuchtte. ‘Je bent moe zeker hè, na<br />

zo’n show,’ zei hij, ‘sorry dat <strong>ik</strong> je lastig val,<br />

maar ja, <strong>ik</strong> zie nou eenmaal <strong>niet</strong> aan je<br />

gezicht dat je moe bent.’ ‘Nee,’ zei <strong>ik</strong>, ‘<strong>ik</strong> ben<br />

helemaal <strong>niet</strong> moe, zo’n voorstelling geeft me<br />

juist enorm veel energie.’ ‘Ik heb ook vaak te<br />

veel energie,’ zei hij, ‘maar een lekker stukje<br />

fietsen om het kwijt te raken zit er <strong>niet</strong> in.’<br />

‘Hoe vond je de voorstelling?’, vroeg <strong>ik</strong>.<br />

‘Ik hoorde iemand zeggen dat het licht heel<br />

mooi was, en je gebru<strong>ik</strong>te videoprojecties.’<br />

‘Nee, daar heb je n<strong>ik</strong>s aan,’ zei <strong>ik</strong>, ‘<strong>ik</strong> zelf ook<br />

<strong>niet</strong> trouwens. Maar wat vond je er inhoudelijk<br />

van?’ ‘Leuk,’ zei hij, ‘maar <strong>ik</strong> mis toch wel<br />

een hoop omdat <strong>ik</strong> je gezicht er <strong>niet</strong> bij zie,<br />

dan is het toch leuker.’ ‘Ik hoor een bekende,’<br />

zei <strong>ik</strong>, ‘<strong>ik</strong> loop even naar hem toe.’ Ik stond<br />

op, draaide me om en stootte hard mijn kop<br />

tegen een pilaar. Ik vloekte. Hij, de depro,<br />

lachte. Hij stond ook op en ja hoor, pats, ook<br />

hij stootte zijn kop tegen de pilaar. Ik lachte<br />

<strong>niet</strong>. ‘Deed het pijn?’, vroeg <strong>ik</strong>. ‘Ja’, zei hij dof,<br />

‘bij jou weer <strong>niet</strong> zeker.’ ‘Jawel, het deed pijn,<br />

maar dat hoort er toch gewoon bij.’ ‘Hoe kom<br />

jij toch zo irritant vrolijk?’ ‘Geen idee, natural<br />

prozac denk <strong>ik</strong>. Weet je wat jij eens moet<br />

doen? Niet alles in het kader van die<br />

zogenaamde handicap zetten. Jij bent je<br />

handicap, terwijl je eigenlijk een handicap<br />

hebt. Jij denkt: “Zie je nou wel”, als je je kop<br />

stoot. Ik denk: “Hè, waarom gaat die<br />

klotepilaar daar dan ook staan.”<br />

Hij lachte smalend, <strong>ik</strong> liep naar de bekende.<br />

Een kwartier later gingen mijn vrouw en <strong>ik</strong><br />

naar huis. We rekenden af bij de bar. Aan de<br />

bar stond de depro, druk in gesprek met een<br />

vrouw. Ze lachte, hij lachte. ‘Wat ru<strong>ik</strong>t het<br />

lekker hè, buiten,’ zei hij, ‘zullen we even<br />

buiten gaan staan?’ Ze lachte weer en<br />

ze liepen de foyer uit, hand in hand, zei<br />

mijn vrouw. Mijn avond was geslaagd.<br />

Vincent Bijlo<br />

‘Hoe kom jij toch<br />

zo irritant vrolijk?’<br />

De blinde cabaretier, schrijver en columnist<br />

Vincent Bijlo geeft commentaar op het leven<br />

en de sociale zekerheid.<br />

Lees ook<br />

Vincents nieuwste<br />

column op<br />

www.uwv.nl/perspectief<br />

en reageer!<br />

Foto: Frank Kouws

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!