Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl

Document direct downloaden - Kwaliteitskoepel

Richtlijn: Galweg- en Galblaascarcinoom (2.0)

genoemd, aangevuld met een volumenorm van minimaal 20 chirurgische behandelingen per jaar.

Nederlandse Vereniging van Heelkunde 2011

Overwegingen:

Gezien de complexiteit van de ingreep, waarbij een leverresectie slechts een onderdeel is van de

behandeling, lijkt het aannemelijk en redelijk om ook voor de chirurgische behandeling van het proximale

galwegcarcinoom te streven naar centralisatie en een minimale volume norm van 20 chirurgische

behandelingen per jaar.

Vanwege de lage incidentie van het galwegcarcinoom en de complexiteit van differentieel diagnostische en

preoperatieve zorg, inclusief preoperatieve galwegdrainage en eventuele vena portae embolisatie, is het

wenselijk de zorg van dergelijke patiënten te concentreren in die centra waar tevens de operatie plaats

vindt.

Vanwege de lage incidentie van het symptomatische galblaascarcinoom en de mogelijke indicatie tot een

re-resectie in geval van een bij toeval ontdekt galblaascarcinoom in het resectie preparaat, waarbij een

kans bestaat dat in het kader van een oncologische resectie een partiële leverresectie noodzakelijk is,

moeten dergelijke ingrepen worden beschouwd als hoog complexe laagvolume chirurgische behandeling

waarvoor behandeling is aangewezen in een centrum.

07/17/13 Galweg- en Galblaascarcinoom (2.0) 35

More magazines by this user
Similar magazines