ASVZ zuid west

waalwijk.nl

ASVZ zuid west

ASVZ zuid west

Actief in Zuid Nederland

In de driehoek Rotterdam/

Leerdam/ Tilburg


Wie is ASVZ zuid west

- regio Sliedrecht

- regio Rotterdam

- regio Leerdam

- regio Udenhout/ / Midden Brabant

Historie Locatie Vincentius Udenhout

- Van schoolinternaat naar AWBZ

- Fusie

ASVZ zuid west met het hoofdkantoor in Sliedrecht.


ASVZ Groep (per 01-01

01-2007:

Carante)

• Aangesloten stichtingen

richten zich met name op

het primaire proces:

- Stichting Maatschappelijk

Werk Fryslan (Friesland)

- Frion (Overijssel)

- Triade (Flevopolder(

Flevopolder)

- Fatima (Gelderland)

- Amerpoort + Reinaerde + Boogh

(Utrecht)

- De Waerden + Sig (Noord

Holland)

- ASVZ Zuid West ( Noord

Brabant en Zuid Holland)

• Activiteiten Carante

richt zich met name op:

- Financiën en

Administratie

- Huisvesting

- IT

- P&O

_ Zorgondersteuning en

Ontwikkeling.


ASVZ Zuid West kent een

platte organisatiestructuur:

•Raad van Bestuur

•Sectormanagers

•Teamleiders

•Teams werkeenheden


ASVZ Zuid West,

‘Voor elk wat wils….’

•Wonen:

24 uurs zorg/ BZW: groepswonen/ individueel/

aanleunen/ inleunen, , op het beschermde terrein of in de

wijk.

•Dagbesteding:

arbeidsgroepen of bezigheidsgroepen. Maar

ook individueel in het vrije bedrijf, loonvormende arbeid, in

ateliers etc.

•Deelproducten zoals: Logeren, vakantiedagopvang,

thuisondersteuning, diverse vormen van therapie, BZW

ondersteuning, moeders met kind projecten, VIC

Workhome’s, , Mobile, etc.

•Optimale ondersteuning vanuit de ASVZ (Carante(

Carante) ) groep.


Impressie locaties


ASVZ Zuid West Locatie Vincentius:

verdeeld in 4 sectoren.

• Sector wonen: met

name gericht op het

terrein

• Sector wonen: met

name gericht in het

dorp/ wijk

• Sector wonen:

intensieve zorg op- en

buiten het terrein

• Sector dagbesteding:

op- en buiten het

terrein


Wonen: blijvend vernieuwen en

uitbreiden op- en buiten het terrein.


Nieuwbouw wonen te

Waalwijk


Groepswonen/ inleunen en

zelfstandig wonen onder één dak.


Wie doet wat/ ‘turn key’

ASVZ Zuid West/

WSG:

- algemene ruimten: volledige

afwerking

- Appartementen/ cliëntenkamers:

vloer en wandafwerking via WSG/

ASVZ > factuur cliënt

* ± € 2500,- voor de appartementen

en ± € 1350,- voor de zit

slaapkamers.

- Cai aansluitingen etc. voor wonen

verblijf/ behandeling: ASVZ.

- Regulier onderhoud en of

noodzakelijke aanpassingen.

• Cliënt:

- Gordijnen + verdere inrichting

eigen ruimte(s)

- Abonnementen Cai en

doorrekening

nutsvoorzieningen voor de 4

volledig zelfstandige

appartementen; ind. Client.

- Eventuele aansluitingen

internet + abonnementen.

- Vervanging vloer- en

wandafwerking na afschrijving.

- Tussentijdse gewenste

aanpassingen in de eigen

ruimten.

- Individuele

telefoonaansluitingen


Overige financiële zaken….

ASVZ voor verblijf/

behandeling:

- w.a./ inboedel

- medische zaken

(via regulier

ziekenfonds)

- voedingskosten

• Client:

- eigen bijdrage via

zorgkantoor

- zak en kleedgeld/

ontspanningsgelden

- waskosten/

vakantiekosten +

begeleidingskosten

vakantie.

- zorgverzekering


WML Waalwijk sociale

werkvoorziening


Tuin Activiteiten Centrum


Bewegingsactiviteiten


Weverij Textielmuseum

Tilburg


Samen aan de slag! Van

wensen en mogelijkheden

naar realisatie.

• Cliënt/ cliëntvertegenwoordiger/ MEE

• Zorgbemiddelaar ASVZ zuid west

• Diverse interne en externe

ondersteuners


Wie doet wat…..

• Screening dossiers door agoog/ manager ASVZ

• Na besluitvorming c.q. aanbod wonen: afspraken maken over

zorg en begeleiding en opstellen zorgarrangement

• Zo nodig met consulent MEE aanvragen of vernieuwen van de

CIZ indicatie.

• Eventueel alternatief aanbod voor de afvallers

• Wensen omtrent dagbesteding/ werk

• Samenstelling team/ aanstelling teamleider

• Samen optrekken in de komende periode/ veel overleg/ veel

communicatie


In elk geval….!!!

• 24 uurs zorg.

• Slaapdienst + centraal nachtzorgsysteem.

• 2 x 6 groepswonen/ 13 appartementen verblijf/

behandeling en 4 appartementen zelfstandig.

• Eén teamleider/ één werkeenheid/ twee subteams.

• Volledige ondersteuning vanuit de hoofdlocatie door

diverse ondersteunende diensten.

• Huisarts (tandarts)/ apotheek in de wijk.

• Optimale inspraak door cliënten/ vertegenwoordigers

in zorg en begeleiding.


Zorg en Begeleidingsaspecten

naast materiele aspecten

• Balanceren tussen

wensen en

mogelijkheden

• Indicatie

• Zorg en

dienstverleningsovereen

komst

• Zorgvraagverduide-

lijking

• Matching wens en

mogelijkheden

• AP/ IP

• Communicatie


Diverse vormen van communicatie

waaronder ‘de Krant’


Maar ook……

• Persoonlijk contact

• Ouderbijeenkomsten

• Diverse vormen van overleg

• Activiteitenbegeleider/ Persoonlijk begeleider

als aanspreekpunt

• Nieuwsbrieven vanuit de woningen

• Infomagazine Locatie Vincentius

• Telefoon- E-mail

• Of………….bijpraten onder het genot van een

kopje koffie.


KWALITEIT EN MEDEZEGGENSCHAP

O.A. DOOR:

• Bewonersraad/ Huisoverleg/ SCR/ CCR

• Tevredenheidsonderzoek

• Jaarevaluatie

• HKZ/ ISO

• Klachtenregelingen


Tot slot…

• Bellen of mailen met:

- bureau zorgbemiddeling

- manager wonen of dagbesteding

- centrale receptie

- uw consulent van MEE

- WWW.ASVZzuidwest

ASVZzuidwest.nl

More magazines by this user
Similar magazines