11.07.2015 Views

RVP Vaccins en inhoudsstoffen - Désirée Röver

RVP Vaccins en inhoudsstoffen - Désirée Röver

RVP Vaccins en inhoudsstoffen - Désirée Röver

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>RVP</strong> vaccins 2012door <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2012Deel I:<strong>Vaccins</strong>, bijsluiters,produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, overzicht inhoudsstoff<strong>en</strong>Deel II:Effect<strong>en</strong> van de vaccin inhoudsstoff<strong>en</strong>“Het bloedserum van wieg<strong>en</strong>dood baby’s is zo giftig,dat de kleinste hoeveelheid daarvan,ingespot<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> muis, deze doodt.”Dr. Viera Scheibner, vaccinatieschade expert, citer<strong>en</strong>d uitGoldwater PN, Reappraisal of the SIDS <strong>en</strong>igma:An epidemiological and clinical pathological approach,J.Paed. Child Health, 1992, 28. Suppl.1:S21-25OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 1


I N H O U DDEEL 11. <strong>RVP</strong> - historisch overzicht 32. <strong>RVP</strong> vaccinatieschema 2012 43. Stille vaccinatieschade 54. Bijsluiters <strong>RVP</strong> <strong>en</strong> reizigersvaccins 65. Bijsluiters overige vaccins 76. Gedetailleerd overzicht vaccins <strong>RVP</strong>, inhoudsstoff<strong>en</strong> 87. Pandemrix. <strong>en</strong> post-marketing narcolepsie 138. Dubieuze veiligheid vaccins, bij productie <strong>en</strong> na toedi<strong>en</strong>ing 149. LAREB: verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d verzwakte <strong>en</strong> dode vaccins 1510. RIVM-verslag Vaccinatiegraad <strong>RVP</strong> 1611. Kritische kanttek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>RVP</strong> vaccins 17Hepatitis B vaccination strategies 18DEEL 212. Inleiding vaccinproductie 2013. Overzicht cultuurbodems <strong>en</strong> stoff<strong>en</strong> vaccinproductie 2113.1 Beschrijving cultuurbodems 2214 Overzicht inhoudsstoff<strong>en</strong> per vaccin 2414.1 Stoff<strong>en</strong>/material<strong>en</strong> gebruikt tijd<strong>en</strong>s productie <strong>en</strong>/oftoevoeging<strong>en</strong> in eindproduct - E<strong>en</strong> woord vooraf 2714.2. Effect<strong>en</strong> van de stoff<strong>en</strong> in de <strong>RVP</strong>-vaccins 3015. Opmerking<strong>en</strong> bij de <strong>RVP</strong>-vaccins 4716. Vaccinaties, gevolg<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het ‘non-specific stress syndrome’ 5216.1 Kritieke dag<strong>en</strong> invulformulier 5316.2 Aansprakelijkheidsformulier vaccinatieschade 5417. Postvaccinale negatieve effect<strong>en</strong> US 1999-2002 5518. APPENDIX - Vaccinatie gevolg<strong>en</strong> 5619. APPENDIX - Internationaal overzicht vaccins bij BioPharma 5820. APPENDIX - Wieg<strong>en</strong>dood / SIDS 82“Het <strong>en</strong>ig volledig veilige vaccinis het vaccin dat nooit is gebruikt.”Dr. James A. Shannon,US National Institutes of Health, 23 juni 1955OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 2


3. OM OVER NA TE DENKEN (vóór vaccinatie)Vaccinatie als ultiem verraadaan de vertrouw<strong>en</strong>sbandtuss<strong>en</strong> moeder <strong>en</strong> kind:Baby’s word<strong>en</strong> in Nederland gevaccineerd op het consultatiebureau.Meestal krijg<strong>en</strong> zij die onverwachte prikaanvalin de arm<strong>en</strong> van hun moeder…Op onderbewust niveau geeft h<strong>en</strong> dat de boodschap:“Mijn mammie beschermt mij niet.”Deze ‘stille’ emotionele-, psychologische- <strong>en</strong> socialeschade van vaccinatie wordt nooit b<strong>en</strong>oemd.Maar deze is minst<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong> giftigals de lichamelijke negatieve effect<strong>en</strong>...OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 5


4. Bijsluiters <strong>RVP</strong>Bron: http://www.rivm.nl (downloaded 2 okt. 2012)Vaccin Productnaam Registrati<strong>en</strong>r. BijsluiterBMR M-M-RVAXPRO EU/1/06/337 Bijsluiter M-M-RVAXPRO (BMR)DKTP Infanrix-IPV RVG34568 Bijsluiter Infanrix-IPV (DKTP)DKTP-Hib PEDIACEL RVG32118 Bijsluiter PEDIACEL (DKTP-Hib)DKTP-Hib-HepB Infanrix hexa RVG17641 Bijsluiter Infanrix Hexa (DKTP-Hib-HepB)DTP DTP RVG17641 Bijsluiter DTP (DTP)Hepatitis B (kind)Engerix-BJuniorRVG24290Bijsluiter Engerix-B Junior (HepB)Hepatitis B (volw.) Engerix-B RVG17316 Bijsluiter Engerix-B (HepB volw)Hib Hiberix RVG1951 Bijsluiter Hiberix (Hib)HPV Cervarix EU/1/07/419 Bijsluiter Cervarix (HPV)M<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> C NeisVac-C RVG26343 Bijsluiter NeisVac-C (M<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong>-C)Pneumokokk<strong>en</strong> Prev<strong>en</strong>ar EU/1/00/67 Bijsluiter Prev<strong>en</strong>ar (Pneumokokk<strong>en</strong>)Pneumokokk<strong>en</strong> Synflorix EU/1/09/508 Bijsluiter Synflorix (Pneumokokk<strong>en</strong>)NB. Voor de volledige informatie, lees ALTIJD de bijsluiters voor arts<strong>en</strong>.Patiënt<strong>en</strong>bijsluiters zijn meestal niet veel meer dan neerbuig<strong>en</strong>de PR.Vaccinatie als g<strong>en</strong>etische manipulatie van de m<strong>en</strong>sEdward J<strong>en</strong>ner begon de vaccinatiepraktijk in 1798 met zijn koepokvaccinaties ter‘bescherming’ teg<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>selijke pokk<strong>en</strong> (e<strong>en</strong> geheel andere ziekteverwekker).Met zijn introductie van dierlijke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de bloedstroom van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>werd door hem als eerste het m<strong>en</strong>selijk g<strong>en</strong>oom besmet met dierlijk DNA <strong>en</strong> RNA.Sinds die tijd word<strong>en</strong> de microbiële onderdel<strong>en</strong> van alle vaccins gekweekt opdierlijke-, <strong>en</strong> of m<strong>en</strong>selijke cultuurbodems, met alle besmetting<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>...Bijsluiters reizigersvaccinsBron: http://onderzoek.nvi-vaccin.nl (gedownload 2 okt. 2012)Vaccin Productnaam Registrati<strong>en</strong>r. Bijsluiter arts Bijsluiter patiëntDTP DTP RVG 17641 download downloadIPV Poliomyelitisvaccin RVG 17642 download downloadBijsluiter tekst (punt 4.8) van deze Nederlands Vaccin Instituut (NVI) vaccins:“Er kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>ties van bijwerking<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemeldop basis van gegev<strong>en</strong>s uit klinische studies.”ER ZIJN DUS GEEN KLINISCHE STUDIES GEDAAN!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 6


5. Bijsluiters overige vaccinsBron: http://www.rivm.nl (gedownload 2 okt. 2012)Vaccin Productnaam Registrati<strong>en</strong>r. BijsluiterartsBijsluiterpatiëntBCG (blaascarcinoom) BCG-Medac RVG 26876 download downloadBCG (tuberculose) BCG-SSI RVG 17661 download downloadInflu<strong>en</strong>za Vaxigrip RVG 22306 download downloadInflu<strong>en</strong>za Inflexal V RVG 30339 download downloadInflu<strong>en</strong>za Fluarix RVG 22307 download downloadInflu<strong>en</strong>za Influvac RVG 22289 download downloadPandemisch griepvaccin Focetria EU/1/07/385/001/2 download downloadPandemisch griepvaccin Pandemrix EU/1/08/452/001 download downloadRabiës Mérieux HDCV RVG 18718 download downloadRabiës Rabipur RVG 29095 download downloadTetanus Tetanusvaccin RVG 17639 download downloadTetanusTetanusvaccin <strong>en</strong>tetanusimmunoglobulineRVG 18561 download downloadTuberculine Tuberculine PPD RVG 17662 download downloadALUMINIUMIn zijn artikel Antig<strong>en</strong>s and Adjuvants for a New G<strong>en</strong>eration of Vaccines meldtAnthony C. All<strong>en</strong> van Syntax Research in Palo Alto, Californië het volg<strong>en</strong>de:“Alum was introduced in 1926 (Gl<strong>en</strong>ny et al) before strict control by regulatoryauthorities was practiced.Whether it would be allowed by regulatory authorities today is far from certain.It is therefore necessary to have a clear understanding of the known side effectsof adjuvants so as to avoid them as far as possible.”Immunological Adjuvants and Vaccines, NATO Series A, Life Sci<strong>en</strong>ces, 1988, Vol. 179, p.6LET WEL: Deze informatie komt van e<strong>en</strong> NATO-workshop over vaccins...Vaccinatie is al vanaf dag één e<strong>en</strong> militaire aangeleg<strong>en</strong>heidHet hierna volg<strong>en</strong>de overzicht van de inhoudsstoff<strong>en</strong> in vaccins,nodigt uit tot nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>...Wellicht tot het systematisch vermijd<strong>en</strong> van ieder vaccin!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 7


6. Overzicht vaccins Rijksvaccinatieprogramma 2012Produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ziekteverwekkers, stamm<strong>en</strong>, cultuurbodems,stoff<strong>en</strong> gebruikt tijd<strong>en</strong>s productieproces, adjuvantia <strong>en</strong> hulpstoff<strong>en</strong>vaccin stamm<strong>en</strong> <strong>en</strong> ingrediënt<strong>en</strong> hulpstoff<strong>en</strong> / fabrikantHepatitis-BEngerix BjuniorBiopharmainfo: p. 6719 dec 200014 nov 2008RVG 24290HibHiberixBiopharmainfo: p. 69RVG 19510DTPDTP-NVI2 dec 1993RVG 17641DKTPInfanrix-IPV30 aug2004RVG 34568Hepatitis B-oppervlakte-antige<strong>en</strong> 1,2 10 1Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerdTotaal: 0,25 milligram Al 3+2Geproduceerd op gistcell<strong>en</strong> (Saccharomyces cerevisiae)(DC5 (RT4376)) met recombinant-DNAtechnologieEngerix-B Junior niet m<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met andere g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong>Laatste volledige herzi<strong>en</strong>ing tekst: 9 mei 2011Gecapsuleerd gezuiverd Haemophilus Influ<strong>en</strong>zae typeb (uit stam 20.752) polysaccharide(polyribosylribitolfosfaat (PRP)) 10 geconjugeerd aan tetanustoxoïd als dragereiwit 30 Difterie toxoïd* niet minder dan 5 IETetanus toxoïd* niet minder dan 20 IEPoliovirus geïnactiveerdtype 1 (Mahoney)** 40 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>type 2 (MEF 1)** 4 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>type 3 (Saukett)** 7,5 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>*) geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat totaal 1,5 mg Al 3+**) gekweekt op Vero-cell<strong>en</strong> (ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong>)Difterietoxoïd¹ niet minder dan 30 IETetanustoxoïd¹ niet minder dan 40 IEBordetella pertussis antig<strong>en</strong><strong>en</strong>Pertussis toxoïd1 25 Filam<strong>en</strong>teus Hemagglutinine 1 25 Pertactine ¹ 8 Poliovirus (geïnactiveerd)type 1 (Mahoney stam)² 40 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>type 2 (MEF-1 stam)² 8 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>type 3 (Saukett stam)² 32 D-antige<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>¹ geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide (Al(OH)3)Totaal: 0,5 milligram Al 3+² geproduceerd in VERO-cell<strong>en</strong> (ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong>)09.12.12 Partij AC20B199AA is teruggehaald weg<strong>en</strong>smogelijke besmetting met productiesubstantiesnatriumchloridedinatriumfosfaatdihydraatnatriumdiwaterstoffosfaatStoff<strong>en</strong> vermeld bij Biopharma:cesiumchloride (CsCl)thimerosalthiocyanaatGlaxoSmithKline ZeistPoeder voor susp<strong>en</strong>sie voorinjectie:lactoseOplosmiddel voor susp<strong>en</strong>sievoor injectie:natriumchloride (0,9%)infusievloeistofStoff<strong>en</strong> vermeld bij Biopharma:cyanoge<strong>en</strong>bromideformaldehydeGlaxoSmithKline Zeist2-f<strong>en</strong>oxyethanolformaldehyd<strong>en</strong>atriumchloridekaliumchloridemagnesiumsulfaatf<strong>en</strong>olroodcalciumchlorideBilthov<strong>en</strong> Biologicals BVnatriumchlorideMedium 199 (hoofdzakelijkaminozur<strong>en</strong>, mineraalzout<strong>en</strong><strong>en</strong> vitamines)Stoff<strong>en</strong> vermeld bij Biopharma:glutaraldehydeformaldehydeBijsluitertekst:“E<strong>en</strong> familiegeschied<strong>en</strong>is metconvulsies, of e<strong>en</strong> familiegeschied<strong>en</strong>ismet wieg<strong>en</strong>dood(SIDS) vormt ge<strong>en</strong> contraindicatie.”GlaxoSmithKline BVOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 8


7. Pandemisch griepvaccinDe gevolg<strong>en</strong> van PandemrixH1N1griepvaccinPandemrixBiopharmainfo: p. 75/77EU/1/08/452/001Gesplitst influ<strong>en</strong>zavirus, geïnactiveerd, datantige<strong>en</strong>* bevat equival<strong>en</strong>t aan:A/California/07/2009 (H1N1)*-afgeleide stammet gebruik van NYMC X-179A 3,75 *** gekweekt in eier<strong>en</strong>** hemagglutinineDit vaccin werd oorspronkelijk vormgegev<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> mock-up vogelgriep (H5N1) vaccin.De versnelde goedkeuring voor de H1N1-variant kon in 2009 plaatsvind<strong>en</strong> doordat alleadjuvantia <strong>en</strong> hulpstoff<strong>en</strong> dezelfde war<strong>en</strong>,H5N1 was vervang<strong>en</strong> door H1N1, <strong>en</strong> hetH1N1-vaccin werd beschouwd als hetzelfdeals het oorspronkelijke H5N1-vaccin.AS03-adjuvans bestaande uit:- squale<strong>en</strong> (10,69 mg),- DL-α-tocoferol (11,86 mg)- polysorbaat 80 (4,86 mg).Injectieflacon met susp<strong>en</strong>sie:polysorbaat 80octoxynol 10thiomersal 5 natriumchloride (NaCl)dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)kaliumchloride (KCl)magnesiumchloride (MgCl2)Injectieflacon met emulsie:natriumchloride (NaCl)dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4)kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4)kaliumchloride (KCl)GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Pandemrix <strong>en</strong> narcolepsie onder kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>E<strong>en</strong> persbericht op 21 juli 2011 van de European Medicines Ag<strong>en</strong>cy (www.ema.europa.eu)meldt: Bij person<strong>en</strong> onder de 20 jaar mag Pandemrix alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt wanneertrival<strong>en</strong>te seizo<strong>en</strong>sgriepvaccins niet voorhand<strong>en</strong> zijn.In Finland <strong>en</strong> Zwed<strong>en</strong> werd in 2009 kort na de paniekerige vaccinatiecampagne vanwegede H1N1-plandemie e<strong>en</strong> opmerkelijke to<strong>en</strong>ame gemeld in het aantal gevall<strong>en</strong> vannarcolepsie. Deze ‘slaapziekte’ is e<strong>en</strong> onomkeerbare neurologische aando<strong>en</strong>ing (lees:beschadiging in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>!) waardoor de betrokk<strong>en</strong> persoon op de meest onverwachtemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ine<strong>en</strong>s in slaap valt. Ook Nederlandse kinder<strong>en</strong> zijn na deze vaccinaties hetslachtoffer geword<strong>en</strong> van narcolepsie.Persbureau Reuters legt op 22 januari 2013 verband tuss<strong>en</strong> Pandemrix <strong>en</strong> narcolepsie:http://www.reuters.com/article/2013/01/22/us-narcolepsy-vaccine-pandemrix-idUSBRE90L07H20130122Direct na de schrikbar<strong>en</strong>de aantall<strong>en</strong> melding<strong>en</strong> uit de Scandinavische land<strong>en</strong> beweerde deWHO narcolepsie nooit eerder als vaccinatiereactie te hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>.Uit e<strong>en</strong> krant<strong>en</strong>knipsel van 1928 blijkt dat narcolepsie al heel lang e<strong>en</strong> welbek<strong>en</strong>d negatiefresultaat na vaccinatie is:yHOLLAND:Took away COMPULSORY Vaccinationin 1928 because of the alarmingfrequ<strong>en</strong>cy of "sleeping sickness"it caused and has greatlyless<strong>en</strong>ed disease and Death rate.“In 1928 werd in Nederland de verplichte[pokk<strong>en</strong>]vaccinatie stopgezet vanwege dealarmer<strong>en</strong>de frequ<strong>en</strong>tie van‘slaapziekte’ die dit veroorzaakte”...http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdfOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 13


8. Dubieuze veiligheid van vaccins ―tijd<strong>en</strong>s productie, èn na toedi<strong>en</strong>ing...http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algeme<strong>en</strong>_Actueel/Nieuwsbericht<strong>en</strong>/2012/RIVM_haalt_DKTP_vaccins_definitief_terugRIVM haalt DKTP-vaccins definitief terugPublicatiedatum: 09-10-2012 Wijzigingsdatum:14-12-2012De produc<strong>en</strong>t van het DKTP-vaccin, GSK, heeft vandaag toestemming gekreg<strong>en</strong> van de Inspectievoor de Gezondheidszorg (IGZ) om de rester<strong>en</strong>de doses van het vaccin Infanrix-IPV terug tehal<strong>en</strong>. Het RIVM heeft gister<strong>en</strong> het gebruik van de ongeveer 20.000 rester<strong>en</strong>de doses metpartijnummer AC20B199AA al stopgezet <strong>en</strong> gaat nu de terughaalactie uitvoer<strong>en</strong>.Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> interne kwaliteitscontrole van GSK is geblek<strong>en</strong> dat de productieruimte waarin hetvaccin gemaakt werd, niet volledig steriel was. In die ruimte hebb<strong>en</strong> deelproduct<strong>en</strong> gestaan die zijngebruikt bij de productie van deze partij vaccin. De partij voldoet daarmee niet meer aan nieuwe,str<strong>en</strong>gere kwaliteitseis<strong>en</strong> die GSK sinds kort hanteert.Ge<strong>en</strong> woord over de baby’s <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> die al zijn ingespot<strong>en</strong> met vaccins uit deze partij…!***E<strong>en</strong> uitgelekt geheim rapport van GlaxoSmithKline (GSK) laat zi<strong>en</strong> dat tuss<strong>en</strong> oktober2009 <strong>en</strong> oktober 2011, na Infanrix Hexa vaccinatie 36 baby’s zijn overled<strong>en</strong>.Announcing Vaccine Bombshell: Leaked Confid<strong>en</strong>tial Docum<strong>en</strong>t Exposes 36 Infants DeadAfter This Vaccine, http://vactruth.com/2012/12/16/36-infants-dead-after-vaccine/• Confid<strong>en</strong>tial To Regulatory Authorities – Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance –GlaxoSmithKline Research and Developm<strong>en</strong>t Av<strong>en</strong>ue Fleming 20 1300 Wavre Belgium http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf• Initiative Citoy<strong>en</strong>ne http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Communique-depresse-d-IC-du-6-dec.-2012-_doc-confid<strong>en</strong>tie.pdf• Initiative Citoy<strong>en</strong>ne Charts http://www.initiativecitoy<strong>en</strong>ne.be/article-infanrix-hexa-le-docum<strong>en</strong>tconfid<strong>en</strong>tiel-accablant-113251207.html• Infanrix Hexa product information leaflet http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcmed.nsf/pages/gwcinfih/$File/gwcinfih.pdf***In december 2012 wordt in België plotseling, geruisloos, <strong>en</strong> zonder nadere verklaringGlaxoSmithKline’s 10-val<strong>en</strong>te pneumokokk<strong>en</strong>vaccin Synflorix van de markt gehaald.http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/CBIP-retrait-Synflorix-decembre-2012.pdfEnig verband met de kinder<strong>en</strong> die overled<strong>en</strong>na de vaccinatiecombi Infanrix Hexa/Synflorix?http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf***Uit e<strong>en</strong> Duitse televisie-uitz<strong>en</strong>ding (Franse versie op op 26 oktober 2010) over cijfers vane<strong>en</strong> studie van het Robert Koch Instituut onder 18.000 kinder<strong>en</strong>, blijkt datde ongevaccineerde kinder<strong>en</strong> het meest gezond zijn, http://www.dailymotion.com/video/xgq2t3_les-<strong>en</strong>fants-non-vaccines-sont-<strong>en</strong>-bi<strong>en</strong>-meilleure-sante_newsOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 14


9. LAREB: de verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d verzwakte- <strong>en</strong> dode vaccinswww.lareb.nl/getmedia/f13a7424-0ed2-42b6-9936-e2c780ef7316/Overzicht-van-verschill<strong>en</strong>-tuss<strong>en</strong>-lev<strong>en</strong>d-verzwakte-<strong>en</strong>-dode-vaccins_111215.pdfDOOD VACCINLEVEND VERZWAKT VACCINMicro-organism<strong>en</strong>AdjuvansToedi<strong>en</strong>ingsrouteAantal toedi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>AfweerresponsInjectie door vaccin mogelijkBeschermingsduurStoornis in cellulaire immuniteitZwangerschapInjectieplaatsreactiesAlgem<strong>en</strong>e reactiesSam<strong>en</strong>stellingGeïnactiveerd, subunit of toxoidSomsToedi<strong>en</strong>ingMeestal intramusculair,soms subcutaanMeerdereImmuunreactieVoornamelijk humoraal aNeeNiet lev<strong>en</strong>slang, boostering c is nodigom bescherming op het gew<strong>en</strong>stepeil te houd<strong>en</strong>Contra-indicatiesNeeNee, wel terughoud<strong>en</strong>dheidBijwerking<strong>en</strong>Lat<strong>en</strong>tietijd e < 48 uurLat<strong>en</strong>tietijd e < 48 uurLev<strong>en</strong>dNiet nodigMeestal subcutaan,soms intramusculair1 of 2 (2de kans)Cellulair b <strong>en</strong> humoraalJa, mild verlop<strong>en</strong>dMeestal (lev<strong>en</strong>s)lang, maarimmuniteit kan teruglop<strong>en</strong>.Soms is boostering nodigJa dJa dLat<strong>en</strong>tietijd e


10. Vaccinatiegraad RijksvaccinatieprogrammaNederland : Verslagjaar 2011van Lier EA, Oom<strong>en</strong> PJ, Giesbers H, Drijfhout IH, de Hoogh PAAM, de Melker HERIVM rapport 210021014 download pdfRapport in het kortNet als in voorgaande jar<strong>en</strong> lag in 2011 de gemiddelde deelname aan alle vaccinaties uit hetRijksvaccinatieprogramma (HPV uitgezonderd) ruim bov<strong>en</strong> de Nederlandse ondergr<strong>en</strong>s van 90proc<strong>en</strong>t. De WHO-ondergr<strong>en</strong>s van 95 proc<strong>en</strong>t voor de BMR-vaccinatie wordt voor schoolkinder<strong>en</strong>echter nog niet gehaald.Dit blijkt uit e<strong>en</strong> rapport van het RIVM over de vaccinatiegraad in Nederland in 2011.Het betreft gegev<strong>en</strong>s over zuigeling<strong>en</strong> die zijn gebor<strong>en</strong> in 2008, kleuters gebor<strong>en</strong> in 2005,schoolkinder<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong> in 2000 <strong>en</strong> adolesc<strong>en</strong>te meisjes gebor<strong>en</strong> in 1993-1997.Voor zuigeling<strong>en</strong> lag de deelname aan de BMR-, Hib- <strong>en</strong> m<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> C-vaccinatie op 96proc<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> aan de DKTP- <strong>en</strong> pneumokokk<strong>en</strong>vaccinatie op 95 proc<strong>en</strong>t. De vaccinatiegraad voor deeerste hepatitis B-vaccinatie voor zuigeling<strong>en</strong> van moeders die drager zijn van hepatitis B namverder toe tot 99%. Verder was de deelname onder schoolkinder<strong>en</strong> voor DTP <strong>en</strong> BMR met 92proc<strong>en</strong>t iets lager dan voorgaand verslagjaar.De voorlopige vaccinatiegraad voor adolesc<strong>en</strong>te meisjes gebor<strong>en</strong> in 1997, die voor het eerst deHPV-vaccinatie binn<strong>en</strong> het <strong>RVP</strong> kreg<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>, bedroeg 52,5 proc<strong>en</strong>t. Binn<strong>en</strong> de HPVinhaalcampagne(adolesc<strong>en</strong>te meisjes gebor<strong>en</strong> in 1993-1996) werd e<strong>en</strong> deelname van 52,3proc<strong>en</strong>t gehaald.Vrijwillige vaccinatie in Nederland leidt tot e<strong>en</strong> hoge vaccinatiegraad.Dat is nodig om zo veel mogelijk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> individueel te bescherm<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de meestedoelziekt<strong>en</strong> in het <strong>RVP</strong> ook om de bevolking als geheel te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> uitbrak<strong>en</strong>(groepsimmuniteit). Continue aandacht <strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke inspanning van alle partij<strong>en</strong> die bij hetRijksvaccinatieprogramma zijn betrokk<strong>en</strong>, blijv<strong>en</strong> nodig om de Nederlandse kinder<strong>en</strong> tijdig <strong>en</strong>volledig te vacciner<strong>en</strong>.RIVM - Bilthov<strong>en</strong> - Nederland - www.rivm.nlRijksinstituut voor Volksgezondheid <strong>en</strong> Milieu RIVM ( 2011-06-16 )Kudde-immuniteit: het verwarr<strong>en</strong> van natuurlijke immuniteitmet vaccinatiegraad <strong>en</strong> vaccinatie-effect<strong>en</strong>Door de mill<strong>en</strong>nia he<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> dat het doormak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> natuurlijkeinfectieziekte in de meeste gevall<strong>en</strong> effectieve bescherming bood teg<strong>en</strong> het opnieuwdaarmee te word<strong>en</strong> besmet (uitzondering<strong>en</strong> zijn o.m. tuberculose, syfilis, <strong>en</strong> de ziektevan Lyme).Ook zag m<strong>en</strong> dat wanneer e<strong>en</strong> bepaald perc<strong>en</strong>tage van de bevolking de desbetreff<strong>en</strong>deziekte had doorgemaakt, er e<strong>en</strong> natuurlijke immuniteit ontstond, waardoor in depopulatie als geheel de ernst <strong>en</strong> het vóórkom<strong>en</strong> van die bewuste ziekte afnam.Dit is de oorspronkelijke, <strong>en</strong> <strong>en</strong>ig ware betek<strong>en</strong>is van het woord ‘kudde-immuniteit’,e<strong>en</strong> term die A.W. Hedrich in 1933 bedacht tijd<strong>en</strong>s zijn studie naar de uitbrak<strong>en</strong> vanmazel<strong>en</strong> in de regio Boston.Hedrich ontdekte dat wanneer 68% van de kinder<strong>en</strong> mazel<strong>en</strong> had doorgemaakt, deuitbrak<strong>en</strong> stopt<strong>en</strong>. Deze begonn<strong>en</strong> weer wanneer in de bevolking het perc<strong>en</strong>tage metnatuurlijke immuniteit voor mazel<strong>en</strong> onder die 68% kwam.A.W. Hedrich, Estimates of the child population susceptible to measles, 1900-1930, Am J Hyg.1933,17:613-630.In mei 2011 kreg<strong>en</strong> volledig gevaccineerde Nederlandse stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ine<strong>en</strong>s massaal de bof...!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 16


11. <strong>RVP</strong>-vaccins: ENIGE KRITISCHE KANTTEKENINGENdoor <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2011Viruss<strong>en</strong> zijn niet dood of lev<strong>en</strong>d, maar slechts e<strong>en</strong> pakketje g<strong>en</strong>etische informatie.Viruss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de cel nodig om zich te kunn<strong>en</strong> vermeerder<strong>en</strong> [replicatie].Iedere ziekteverwekk<strong>en</strong>de virusstam in e<strong>en</strong> vaccin wordt apart gekweekt, in e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>cultuurbodem. Deze cultuurbodems zijn onder meer:• kipp<strong>en</strong>embryo’s• insect<strong>en</strong>cell<strong>en</strong>• ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong>• gistcell<strong>en</strong>• hond<strong>en</strong>(kanker)cell<strong>en</strong> • cell<strong>en</strong> van geaborteerde baby’sGEEN van deze cell<strong>en</strong> hoort ooit thuis in het lichaam van e<strong>en</strong> ontvanger!!!1. Iedere virusvariant br<strong>en</strong>gt vanuit de desbetreff<strong>en</strong>de gebruikte cultuurbodem, eig<strong>en</strong>onbek<strong>en</strong>de aantall<strong>en</strong> verontreiniging<strong>en</strong> het vaccin mee binn<strong>en</strong>, w.o. onbek<strong>en</strong>dehoeveelhed<strong>en</strong> vreemde eiwitt<strong>en</strong>, vreemde viruss<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zelfs vreemd DNA <strong>en</strong> RNA.2. In feite moet daarom in de som van ontvang<strong>en</strong> vaccins, iedere in e<strong>en</strong> vaccingebruikte virusstam als e<strong>en</strong> aparte e<strong>en</strong>heid word<strong>en</strong> geteld.3. En dan hebb<strong>en</strong> we het nog niet e<strong>en</strong>s gehad over alle andere (gif)stoff<strong>en</strong> in vaccins!<strong>RVP</strong>-vaccins met meer stamm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde type ziekteverwekker zijn:• D(K)TP: het polio deel in deze vaccins bestaat steeds uit 3 verschill<strong>en</strong>de stamm<strong>en</strong>:Mahoney, MEF-1 <strong>en</strong> Saukett... alledrie gecreëerd in het laboratorium!• Pneu: Het <strong>RVP</strong>-Nieuws van 8 juni 2011 meldt dat het 7-val<strong>en</strong>te Prev<strong>en</strong>ar pneumokokk<strong>en</strong>vaccinwordt vervang<strong>en</strong> door het 10-val<strong>en</strong>te Synflorix.• Synflorix is e<strong>en</strong> 10-val<strong>en</strong>t vaccin met de pneumokokk<strong>en</strong> polysaccharide serotyp<strong>en</strong>1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F <strong>en</strong> 23F.- Ieder van deze stamm<strong>en</strong> wordt apart gekweekt <strong>en</strong> geconjugeerd aan e<strong>en</strong>tetanustoxoïd-, of e<strong>en</strong> difterietoxoïd dragereiwit.- “Gegev<strong>en</strong>s over veiligheid <strong>en</strong> immunog<strong>en</strong>iciteit bij kinder<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verhoogdrisico op pneumokokk<strong>en</strong>infecties (bijv. sikkelcelaando<strong>en</strong>ing, cong<strong>en</strong>itale <strong>en</strong>verworv<strong>en</strong> miltdisfunctie, HIV-infectie, maligniteit<strong>en</strong>, nefrotisch syndroom) zijnnog niet beschikbaar voor Synflorix. Vaccinatie van hoog-risicogroep<strong>en</strong> moet perindividueel geval word<strong>en</strong> beoordeeld” (Synflorix bijsluiter, rubriek 4.2).- “De effectieve bescherming van Synflorix teg<strong>en</strong> IPD (Invasieve pneumokokk<strong>en</strong>ziekt<strong>en</strong>,waaronder sepsis, m<strong>en</strong>ingitis, bacteriëmische pneumonie <strong>en</strong> bacteriëmie)is niet bestudeerd” (Synflorix bijsluiter, rubriek 5.1).• HPV: Gardasil <strong>en</strong> Cervarix bevatt<strong>en</strong> resp. slechts vier/twee van de ruim 100 HPVstamm<strong>en</strong>:(HPV-6, HPV-11), HPV-16 <strong>en</strong> HPV-18.- NB: Gebruik van de pil veroorzaakt tekort<strong>en</strong> aan foliumzuur, magnesium, <strong>en</strong>vitamine B2, B6, B12 <strong>en</strong> C! Drug-Induced Nutri<strong>en</strong>t Depletion Handbook, 2001, p. 326- Het is e<strong>en</strong> foliumzuurtekort dat in de baarmoederhals laesies veroorzaakt. Daarinkunn<strong>en</strong> zich ong<strong>en</strong>ode gast<strong>en</strong> nestel<strong>en</strong> zoals HPVs; vanwege e<strong>en</strong> verlaagdeimmuunstatus kan zich in hun gezelschap t<strong>en</strong> slotte kanker ontwikkel<strong>en</strong>.Het antwoord is dus de juiste voedingssuppletie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> krachtig immuunsysteem!dr. Russell Blaylock, Dangers of Gardasil, http://www.desireerover.nl/videos/<strong>Vaccins</strong> word<strong>en</strong> meestal niet onderzocht op:• carcinog<strong>en</strong>ese (kankerverwekk<strong>en</strong>dheid)• g<strong>en</strong>otoxiciteit (giftigheid voor de g<strong>en</strong><strong>en</strong>)• giftigheid voor de vruchtbaarheid• teratog<strong>en</strong>ese (veroorzak<strong>en</strong> van embryonale misvorming<strong>en</strong>)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 17


http://www.sci<strong>en</strong>cedirect.com/sci<strong>en</strong>ce/article/pii/S0264410X09016867Vaccine Volume 28, Issue 4, 22 January 2010, Pages 893-900ReviewHepatitis B vaccination strategies tailored to differ<strong>en</strong>t <strong>en</strong>demicity levels:Some considerationsN.Y. Rots, a, ,, A.J. Wijm<strong>en</strong>ga-Monsuur a , W. Luytjes a , P. Kaaijk a , T.W.de Graaf a , B.A.M. van der Zeijst a and C.J.P. Boog aaNetherlands Vaccine Institute (NVI), P.O. Box 457, 3720 AL Bilthov<strong>en</strong>, TheNetherlandsReceived 14 January 2009; revised 25 May 2009; accepted 23 October 2009. Availableonline 20 November 2009.AbstractHepatitis B is a serious public health problem. Worldwide three differ<strong>en</strong>t levels of hepatitisB <strong>en</strong>demicity (high, intermediate and low) can be distinguished. Areas with differ<strong>en</strong>t levelsof <strong>en</strong>demicity require tailored vaccination strategies to fit the needs for individuals at riskand/or countries, dep<strong>en</strong>ding on the infection risk per age group, vaccination rate, durationof protection after vaccination, cost effectiv<strong>en</strong>ess of vaccination strategies and ease ofimplem<strong>en</strong>tation in the national immunization schedules.This opinion paper evaluatesthese factors and proposes a combination of infant risk group and universal adolesc<strong>en</strong>tvaccination for low <strong>en</strong>demic countries thus targeting the differ<strong>en</strong>t groups at risk. Auniversal infant vaccination schedule starting with a newborn vaccination within 24 h afterbirth is more appropriate in intermediate- and high-<strong>en</strong>demic regions.Keywords: Hepatitis B; Vaccination; ScheduleCorresponding author at: Netherlands Vaccine Institute (NVI), Regulatory and MedicalUnit (RMU), PO Box 457, 3720 AL Bilthov<strong>en</strong>, The Netherlands. Tel.: +31 030 2744080; fax:+31 030 2744415.Het grote gelijk van het ‘wet<strong>en</strong>schappelijk’ mantra:‘Vaccinaties zijn veilig <strong>en</strong> effectief’.Bov<strong>en</strong>staande ‘opinion paper’ is e<strong>en</strong> vrijbrief voor de‘wijziging in de Hepatitis-B-vaccinatiestrategie’ van het RIVM:“Alle kinder<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong> op of na 1 augustus 2011 krijg<strong>en</strong>,ongeacht risicoprofiel, voortaan hepatitis B-vaccin toegedi<strong>en</strong>d.”http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapport<strong>en</strong>/215121001.pdf p. 5Hepatitis B is e<strong>en</strong>seksueel overdraagbare aando<strong>en</strong>ing!Wat moet e<strong>en</strong> pasgebor<strong>en</strong> baby met e<strong>en</strong> hepatitis B vaccin?http://vactruth.com/2011/11/01/drug-companies-sexualizing-kids/OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 18


<strong>RVP</strong> vaccins 2011door <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2011Deel II:Effect<strong>en</strong> van de vaccin inhoudsstoff<strong>en</strong>“De verplichting om te ondergaan,geeft ons het recht om te wet<strong>en</strong>.”Jean Rostand (1894-1977)experim<strong>en</strong>teel bioloog,wet<strong>en</strong>schappelijk auteur, filosoofOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 19


12. INLEIDING VACCINPRODUCTIEdoor <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2011Ieder vaccin heeft e<strong>en</strong> ontstaansroute:(1) er moet e<strong>en</strong> virus word<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> (seed stock), (2) dit moet in grote hoeveelheidword<strong>en</strong> gekweekt . Daarvoor moet (3, 4) e<strong>en</strong> cultuurbodem word<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong>vermeerderd, waarna (5) het gekoz<strong>en</strong> virus daarop kan word<strong>en</strong> gekweektzodat (6) dit materiaal verder kan word<strong>en</strong> verwerkt tot vaccin.Tijd<strong>en</strong>s dit gehele proces word<strong>en</strong> allerlei stoff<strong>en</strong> gebruikt als hulpmiddel,<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> er allerlei verontreiniging<strong>en</strong> <strong>en</strong> besmetting<strong>en</strong> in het vaccinmateriaal kom<strong>en</strong>.Veel van die contaminaties zijn niet of niet geheel uit het vaccin te verwijder<strong>en</strong>,<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> dus terecht... in de gevaccineerde persoon!De vermeerdering van viruss<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> cell<strong>en</strong>- of weefselcultuur is in feite stap twee in hetproces van de productie van e<strong>en</strong> vaccin.Stap één is zowel de keuze, als de kweek van het basisvirus, ofwel de ‘seed stock’.De seed stock van polioviruss<strong>en</strong> is gekweekt opkankercell<strong>en</strong> -- HeLa-cell<strong>en</strong>, ofwel de superagressievebaarmoederhalskankercell<strong>en</strong> vanH<strong>en</strong>rietta Lacks. Sinds deze cell<strong>en</strong> in 1953 via e<strong>en</strong>biopsie bij haar werd<strong>en</strong> ‘geoogst’, zijn zij e<strong>en</strong> nognooit gestopte wildgroei gestart. Ze kom<strong>en</strong> nu voorin alle laboratoria van de wereld.Deze kankercell<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> niet hetzelfde aantalchromosom<strong>en</strong> als gezonde m<strong>en</strong>selijke cell<strong>en</strong>...E<strong>en</strong> virus is feitelijk niet meer dan e<strong>en</strong> pakketjeg<strong>en</strong>etische informatie. E<strong>en</strong> virus is dus nietdood, <strong>en</strong> is niet lev<strong>en</strong>d -- ‘verzwakt’ virus is dusgrote onzin. Bij elke ‘passage‘ door e<strong>en</strong> weefsel die het Hela-cell<strong>en</strong>, kweekbodemvirus moet ‘verzwakk<strong>en</strong>’, pikt dit virale materiaalvoor seed-stock viruss<strong>en</strong>weer meer verontreiniging<strong>en</strong> op...Het virus <strong>en</strong>/of deze g<strong>en</strong>etisch informatie kan zich in het lichaam alle<strong>en</strong> vermeerder<strong>en</strong> metbehulp van e<strong>en</strong> gastheercel. Ook voor het kwek<strong>en</strong> van viruss<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lichaam zijn duscell<strong>en</strong> nodig. Ieder dierlijk <strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk celweefsel daarvoor gebruikt, draagt naast dierlijk<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk DNA <strong>en</strong> RNA, ook onbek<strong>en</strong>de hoeveelhed<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de viruss<strong>en</strong> <strong>en</strong> bacteriënin zich. Die kom<strong>en</strong> allemaal in het vaccinmateriaal terecht...Bij het zuiver<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> viraal vaccin kan m<strong>en</strong> slechts filter<strong>en</strong> tot het formaat van hetgew<strong>en</strong>ste virus. Iedere microbiële verontreiniging die kleiner is, blijft achter in het vaccin,<strong>en</strong> komt dus terecht in de ontvanger...En zoals het kanker verwekk<strong>en</strong>de SV40 ap<strong>en</strong>virus in poliovaccins heeft lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>, is hetzorgelijke van dergelijke ongew<strong>en</strong>ste besmetting<strong>en</strong> dat sommige daarvan niet gevoelig zijnvoor de gangbare wijz<strong>en</strong> van uitschakeling, bijvoorbeeld door formaldehyde ― e<strong>en</strong> gifstofwaarvan er op zich ook weer spor<strong>en</strong> in het vaccin achterblijv<strong>en</strong>!En zo zit er dus altijd veel meer in e<strong>en</strong> vaccin dan de productinformatie ooit aangeeft.In 1988 hield de Club van Rome in Bahrein het symposium ‘Beyond Global 2000’.E<strong>en</strong> van de onderwerp<strong>en</strong> was vaccinatie als middel voor bevolkingsreductie.Dit symposium onthult dus de ware doelstelling van vaccinatie:<strong>Vaccins</strong> zijn wap<strong>en</strong>s voor massadestructie...OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 20


13. OVERZICHT VAN CULTUURBODEMS EN STOFFENVACCINPRODUCTIE <strong>RVP</strong>-VACCINStype cell<strong>en</strong> cultuurbodem naam vaccin soort vaccinkipp<strong>en</strong>embryo’sWI-38 m<strong>en</strong>selijke diploïde longfibroblast<strong>en</strong>(= cell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geaborteerde baby)MRC-5 m<strong>en</strong>selijke diploïde longfibroblast<strong>en</strong>(= cell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geaborteerde baby)Vero-cell<strong>en</strong>(ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong>)gistcell<strong>en</strong> (Saccharomyces cerevisiae)MMR-VAXPROPriorixPandemrixMMR-VAXPROPriorixPriorixInfanrix-IPVPediacelInfanrix-hexaDTP-NVIInfanrix-hexaEngerixBMRBMRH1N1 griepvaccinBMRBMRBMRDKTPDKTP-HibDKTP-Hib-Hep.BDTPDKTP-Hib-Hep.BHepatitis Binsect<strong>en</strong>cell<strong>en</strong> (Trichoplusia ni) Cervarix HPVmetal<strong>en</strong> naam vaccin soort vaccinaluminiumhydroxidealuminiumfosfaatInfanrix-IPVInfanrix-hexaEngerixCervarixNeisVac-CPediacelDTP-NVIPrev<strong>en</strong>arDKTPDKTP-Hib-Hep.BHep.BHPVM<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> CDKTP-HibDTPPneumokokk<strong>en</strong> 7thimerosal (kwikverbinding) Engerix Hepatitis Bgeconjugeerd aan [gehecht aan drager-eiwit] naam vaccin soort vaccintetanustoxoïde(Clostridium tetani)difterietoxoïde(Corynebacterium diphtheriae stam C7)PediacelInfanrix-hexaHiberixNeisVac CSynflorixPrev<strong>en</strong>arSynflorixDKTP-HibDKTP-Hib-Hep.BHibM<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> CPneumokokk<strong>en</strong> 10Pneumokokk<strong>en</strong> 7Pneumokokk<strong>en</strong> 10proteïne D drager-eiwit(niet-typeerbare Haemophilus influ<strong>en</strong>zae)Synflorix Pneumokokk<strong>en</strong> 10OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 21


13.1 BESCHRIJVING CULTUURBODEMS“Alle op eier<strong>en</strong> gebaseerde vaccins zijn besmet,omdat bevruchte kipp<strong>en</strong>eier<strong>en</strong> gevoelig zijnvoor e<strong>en</strong> brede variëteit aan viruss<strong>en</strong>.”Dr. Andrew Lewis,hoofd van het DNA Virus Laboratorium Divisie Virale Product<strong>en</strong> (FDA),9 november 1998, NIH Emerg<strong>en</strong>cy Workshop rond SV40,het kankervirus in de poliovaccins.✴Kipp<strong>en</strong>embryo’sVoor de productie van het virale basismateriaal voor griepvaccins word<strong>en</strong> al meerdan 50 jaar bebroede kipp<strong>en</strong>eier<strong>en</strong> ingespot<strong>en</strong> met influ<strong>en</strong>zavirus. E<strong>en</strong> zeertijdrov<strong>en</strong>d karwei, waarvoor ook veel eier<strong>en</strong> nodig zijn.Voor de ‘juiste’ virusvariant wordt voor de vaccins in de Noordelijke hemisfeerook gekoz<strong>en</strong> uit de stamm<strong>en</strong> van de laatste griepgolf in de Zuidelijke hemisfeer.Deze keuzes kom<strong>en</strong> vrijwel nooit overe<strong>en</strong> met de realiteit van e<strong>en</strong> half jaar later!Het in het lichaam binn<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> op kipp<strong>en</strong>embryo’s vervaardigdvaccin, kan de ontvanger allergisch mak<strong>en</strong> voor eier<strong>en</strong>.Slechts e<strong>en</strong> zeer klein deel van de mogelijk honderd<strong>en</strong> besmetting<strong>en</strong> inkipp<strong>en</strong>embryo’s zijn geïd<strong>en</strong>tificeerd...✴Cell<strong>en</strong> van geaborteerde baby’s (… e<strong>en</strong> vorm van kannibalisme!)Sommige viruss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> absoluut m<strong>en</strong>selijke cell<strong>en</strong> nodig om zich te kunn<strong>en</strong>vermeerder<strong>en</strong>, bijvoorbeeld die van de onschuldige kinderziekte varicella zoster(waterpokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> gordelroos).Sinds de introductie van m<strong>en</strong>selijk DNA in vaccins, is de to<strong>en</strong>ame van autismeomhoog geschot<strong>en</strong>. Aldus Hel<strong>en</strong> Ratajczak, e<strong>en</strong> gep<strong>en</strong>sioneerd Big Farmawet<strong>en</strong>schapper <strong>en</strong> auteur van Theoretical aspects of autism: Causes ―A review.E<strong>en</strong> citaat daaruit is: “Gedocum<strong>en</strong>teerde oorzak<strong>en</strong> van autisme omvatt<strong>en</strong>g<strong>en</strong>etische mutaties <strong>en</strong>/of deleties, virale infecties, <strong>en</strong> <strong>en</strong>cefalitis (hers<strong>en</strong>beschadiging<strong>en</strong>) volg<strong>en</strong>d op vaccinatie [nadruk DLR]. Autisme is het resultaat vang<strong>en</strong>etische defect<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of hers<strong>en</strong>ontsteking<strong>en</strong>.http://www.cbsnews.com/8301-31727_162-20049118-10391695.htmlhttp://www.all.org/pdf/McDonaldPaul2010.pdfBij de hieronder vermelde m<strong>en</strong>selijke cell<strong>en</strong>haast m<strong>en</strong> zich altijd te zegg<strong>en</strong>, dat deze baby’som andere red<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn geaborteerd dan voorvaccingebruik... Onder laboratoriumomstandighed<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> deze cell<strong>en</strong> eindeloosgroei<strong>en</strong>, <strong>en</strong> do<strong>en</strong> dus al bijna 50 jaar lang di<strong>en</strong>stin de productie van viruss<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in allerleivorm<strong>en</strong> van onderzoek. In het lichaam vangevaccineerd<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> deze m<strong>en</strong>selijke cell<strong>en</strong>auto-immuunreacties…Cell<strong>en</strong> van geaborteerde baby’s word<strong>en</strong> ook gebruiktals smaakverbeteraar in voedingsproduct<strong>en</strong> (S<strong>en</strong>omyx)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 22


• WI-38 m<strong>en</strong>selijke diploïde longfibroblast<strong>en</strong>Deze Karotype 46,XX cellijn is afkomstig van e<strong>en</strong> 12 wek<strong>en</strong> oude vrouwelijkebaby, in 1962 geaborteerd omwille van ‘therapeutische red<strong>en</strong><strong>en</strong>’.http://www.cogforlife.org/wi-38.htmDe aanwezigheid van restant<strong>en</strong> van dit celmateriaal kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> autoimmuunreactieoproep<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de longfibroblast<strong>en</strong> van de ontvanger. Dat wilzegg<strong>en</strong>: het lichaam gaat het eig<strong>en</strong> weefsel aanvall<strong>en</strong>.• MRC-5 m<strong>en</strong>selijke diploïde longfibroblast<strong>en</strong>Karotype 46,XY cellijn afkomstig van e<strong>en</strong> 14 wek<strong>en</strong> oude mannelijke baby, in1966 geaborteerd om ‘psychiatrische red<strong>en</strong><strong>en</strong>’. (J. P. Jacobs, Nature 227:168-170, 1970).. http://www.cogforlife.org/mrc-5.htmMogelijke negatief resultaat: auto-immuunreacties, zie hierbov<strong>en</strong>.✴Vero-cell<strong>en</strong>Dit is e<strong>en</strong> cellijn afkomstig van het epitheel (dekweefsel) van de nier<strong>en</strong> vanAfrikaanse Gro<strong>en</strong>e Ap<strong>en</strong>, op 27 maart 1962 gecreëerd door Yasumura <strong>en</strong>Kawakita, wet<strong>en</strong>schappers van de Chiba Universiteit in Japan.De naam ‘Vero’ is e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>trekking van ‘Verda R<strong>en</strong>o’, Esperanto voor‘waarheid’ <strong>en</strong> ‘gro<strong>en</strong>e nier’.Ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong> zijn gevoelig voor e<strong>en</strong> breed scala aan viruss<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong>oorspronkelijk gebruikt voor de Salk <strong>en</strong> Sabin poliovaccins. Deze vaccins hebb<strong>en</strong>onder gevaccineerd<strong>en</strong> SV40 verspreid, e<strong>en</strong> kankerverwekk<strong>en</strong>d virus dat tuss<strong>en</strong> 39andere ap<strong>en</strong>viruss<strong>en</strong> in het nierweefsel van de gebruikte Gro<strong>en</strong>e Ap<strong>en</strong> werdaangetroff<strong>en</strong>. SV40 blijkt het <strong>en</strong>ige virus in die verzameling te zijn dat zich nietmet behulp van formaldehyde laat neutraliser<strong>en</strong>. Nu, zo’n 60 jaar later, wordtSV40 van dezelfde stam als die in de vaccins van destijds, teruggevond<strong>en</strong> in dehers<strong>en</strong>tumor<strong>en</strong> van volwass<strong>en</strong> Amerikan<strong>en</strong>.De nieuwste toepassing van deze ap<strong>en</strong>niercell<strong>en</strong> zijn de griepvaccins.Dyncorp US pat<strong>en</strong>t 5.911.998 (1999), Dyncorp US pat<strong>en</strong>t 6.025.182 (2000), Dyncorp US pat<strong>en</strong>t6.117.667 (2000).✴gistcell<strong>en</strong> (Saccharomyces cerevisiae) (DC5 (RT4376))Dit zijn eukaryotische cell<strong>en</strong> (organism<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> celkern <strong>en</strong> e<strong>en</strong> membraan) dieword<strong>en</strong> gebruikt bij Gardasil om via recombinant-DNA technologie del<strong>en</strong> van hetdesbetreff<strong>en</strong>de virus te creër<strong>en</strong>. Deze VLPs ‘stell<strong>en</strong> zich daarin spontaan sam<strong>en</strong>’...Inmiddels is HPV rDNA gevond<strong>en</strong> in zowel Gardasil, alsook -- twee jaar navaccinatie -- in het bloed van ontvangers. Bij Cervarix zal dit niet anders zijn.Wat de inbouw van dit HPV-rDNA in het m<strong>en</strong>selijk g<strong>en</strong>oom betek<strong>en</strong>t, is officieelnog onbek<strong>en</strong>d, maar kan veel van de gemelde, ernstige verschijnsel<strong>en</strong> verklar<strong>en</strong>.http://sanevax.org/sane-vax-inc-discovers-pot<strong>en</strong>tial-bio-hazard-contaminant-in-merck’s-gardasilhpv-4-vaccine/✴insect<strong>en</strong>cell<strong>en</strong> (Trichoplusia ni), recombinante DNA technologie gebruikt bijhet HPV-vaccin Cervarix: “De L1-eiwitt<strong>en</strong> voor HPV-16 <strong>en</strong> -18 in de vorm van nietbesmettelijkevirusachtige deeltjes (VLP’s) word<strong>en</strong> geproduceerd door recombinanteDNA-technologie met gebruik van e<strong>en</strong> Baculovirus expressiesysteem metHi-5 Rix4446 cell<strong>en</strong>, afkomstig van Trichoplusia ni.” Voor effect<strong>en</strong>, zie hierbov<strong>en</strong>.GEEN van deze cell<strong>en</strong> hoort thuis in e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk lichaam!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 23


14 OVERZICHT INHOUDSSTOFFEN PER VACCINstoff<strong>en</strong> in vaccins naam vaccin soort vaccin2-f<strong>en</strong>oxyethanolaluminiumfosfaataluminiumhydroxideAS04, aluminiumzout +monofosforyllipidebovine serumalbumine(BSA, Fraction V)PediacelDTP-NVIPediacelDTP-NVIPrev<strong>en</strong>arInfanrix-IPVInfanrix-hexaEngerix B juniorCervarixNeisVac-CCervarixPediacelDKTP-HibDTPDKTP-HibDTPPneumokokk<strong>en</strong> 7DKTPDKTP-Hib-Hep.BHepatitis-BHPVM<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> CHPVDKTP-Hibcalciumchloride DTP-NVI DTPdifterietoxoïdeCorynebacterium diphtheriae stam C7Prev<strong>en</strong>arSynflorixPneumokokk<strong>en</strong> 7Pneumokokk<strong>en</strong> 10DL-α-tocoferol Pandemrix H1N1 pandemischf<strong>en</strong>olroodformaldehyde (E 240)M-M-R VAXPRODTP-NVIInfanrix-IPVInfanrix-hexaDTP-NVIHiberixBMRDTPDKTPDKTP-Hib-Hep.BDTPHibgluteraldehyde Pediacel DKTP-Hibglyceraldehyde-3-fosfaatdehydrog<strong>en</strong>ase(GAPDH) promoterEngerix BrecombinantHepatitis-Bgelatine M-M-R VAXPRO BMRkaliumchloride (E 508)lactoseDTP-NVIPandemrixPriorixInfanrix-hexaHiberixDTPH1N1 pandemischBMRDKTP-Hib-Hep.BHibOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 24


stoff<strong>en</strong> in vaccins naam vaccin soort vaccinmagnesiumchloridePriorixInfanrix-hexaHiberixBMRDKTP-Hib-Hep.BHibmagnesiumsulfaat (E 518) DTP-NVI DTPmannitol (E 421) Priorix BMRMedium 199 met zout<strong>en</strong> van HanksMinimum ess<strong>en</strong>tieel medium Eagle(EMEM)mononatrium L-glutamaat(MSG, Ve-tsin, E 621)M-M-R VAXPROInfanrix-hexaM-M-R VAXPROM-M-R VAXPROBMRDKTP-Hib-Hep.BHibBMRBMRnatriumbicarbonaat (E 500ii) M-M-R VAXPRO BMRnatriumdiwaterstoffosfaat (E 339i)natriumfosfaatneomycine / neomycinesulfaat(antibioticum)Engerix B juniorCervarixM-M-R VAXPROEngerix B juniorM-M-R VAXPROPriorixPediacelHepatitis BHPVBMRHepatitis BBMRBMRDKTP-Hibproteïne D drager eiwitnon-typable Haemophilus influ<strong>en</strong>zaeSynflorix Pneumokokk<strong>en</strong> 10octoxynol 10 / Triton X-100 Pandemrix H1N1 pandemischpolymixine B sulfaat (antibioticum) Pediacel DKTP-Hibpolyribosylribitolfosfaat (PRP) Hiberix Hibpolysorbaat 80 (E 433)sorbitol (E 420)PediacelPandemrixM-M-R VAXPROPriorixDKTP-HibH1N1 pandemischBMRBMRsquale<strong>en</strong> Pandemrix H1N1 pandemischstreptomycine (antibioticum) Pediacel DKTP-Hibsucrose (E 444) M-M-R VAXPRO BMROVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 25


stoff<strong>en</strong> in vaccins naam vaccin soort vaccintetanustoxoïdethiomersal / thimerosalPediacelInfanrix-hexaHiberixNeisVac CSynflorixPandemrixEngerix B juniorDKTP-HibDKTP-Hib-Hep.BHibM<strong>en</strong>ingokokk<strong>en</strong> CPneumokokk<strong>en</strong> 10H1N1 pandemischHepatitis-Bthiocyanaat Engerix B junior Hepatitis-Bzoutzuur (E 507) M-M-R VAXPRO BMREr is e<strong>en</strong> hemelsbreed verschil tuss<strong>en</strong>‘niet beschouw<strong>en</strong> als’<strong>en</strong>‘zeker wet<strong>en</strong>’ op basis van wet<strong>en</strong>schappelijk bewijs...Ziehier hoe ‘de autoriteit<strong>en</strong>’ voor de ontvangers het‘zwerf-DNA in vaccins niet beschouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> risico’:“De aanwezigheid van recombinante DNA-fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>betek<strong>en</strong>t niet e<strong>en</strong> geval van contaminatie<strong>en</strong> wordt niet beschouwd als e<strong>en</strong> risico voor vaccin ontvangers.Alle medicinale product<strong>en</strong>,vervaardigd met gebruikmaking van recombinante technologie,kunn<strong>en</strong> kleine fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> van rest-DNA.”European Medicines Ag<strong>en</strong>cy, via Dr. Abadie2 september 2011http://sanevax.org/health-authorities-admit-gardasil-contains-residual-recombinant-hpv-dna/“Dit [polio]vaccin aan kinder<strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong> opdring<strong>en</strong>,is irrationeel medisch gedragdat simpelweg bevestigtdat arts<strong>en</strong> consequ<strong>en</strong>t hun fout<strong>en</strong> herhal<strong>en</strong>”Robert S. M<strong>en</strong>delsohn, MD‘The Medical Time Bombof Immunization Against Disease’East West Journal, 1994OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 26


14.1 STOFFEN/MATERIALEN GEBRUIKT TIJDENSPRODUCTIE EN/OF TOEVOEGINGEN IN EINDPRODUCTE<strong>en</strong> woord voorafHet zijn de vaccinproduc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die de studies financier<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> aanton<strong>en</strong> dat hunrespectieve vaccins veilig zijn. De European Medicines Ag<strong>en</strong>cy keurt de vaccins goed voorgebruik in Europa. De Gezondheidsraad -- met daarin wet<strong>en</strong>schappers met band<strong>en</strong> met defarmaceutische industrie -- bestudeert de farmastudies van e<strong>en</strong> vaccin <strong>en</strong> adviser<strong>en</strong>vervolg<strong>en</strong>s de minister om dit al of niet op te nem<strong>en</strong> in het Rijksvaccinatieprogramma(bijvoorbeeld het HPV-vaccin Cervarix voor meisjes vanaf 12 jaar, <strong>en</strong> het Hep B vaccin voorbaby’s Engerix, beide van GlaxoSmithKline), of om griepvaccin aan te schaff<strong>en</strong> voormassale vaccinatie bij de H1N1-plandemie in 2009 (Focetria van Novartis, Celvapan vanBaxter <strong>en</strong> Pandemrix, alweer van GlaxoSmithKline). Eig<strong>en</strong> onderzoek om te controler<strong>en</strong> ofde uitkomst<strong>en</strong> van de farmastudies niet uit de dikke duim kom<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> niet gedaan!De vos bewaakt hier dus het kipp<strong>en</strong>hok!E<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk artikel verwoordt de veiligheid van cell<strong>en</strong> gebruikt als cultuurbodemvoor e<strong>en</strong> vaccin als volgt: “[ ] wat wij gelov<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> acceptabel veiligheidsprofiel biedtvoor het vervaardigingsproces van vaccins.”http://www.sci<strong>en</strong>cedirect.com/sci<strong>en</strong>ce/article/pii/S0264410X04008631Woord<strong>en</strong> als ‘aannem<strong>en</strong>’, ‘gelov<strong>en</strong>’, ‘vermoed<strong>en</strong>’ word<strong>en</strong> in de ‘wet<strong>en</strong>schap’ zeer vaakgebruikt...Vaccinatieprogramma’s lijk<strong>en</strong> op dat liedje over die boom: ze word<strong>en</strong> hoe langer hoedikker. Vooral over de meest rec<strong>en</strong>te toevoeging aan het Nederlandse Rijksvaccinatieprogrammamaak ik me grote zorg<strong>en</strong>: het hepatitis B vaccins voor baby’s, te injecter<strong>en</strong>binn<strong>en</strong> 48 uur na hun geboorte.Hepatitis B e<strong>en</strong> seksueel overdraagbare ziekte, of wordt verspreid via vuile injecti<strong>en</strong>aald<strong>en</strong>.Los van kindermisbruik k<strong>en</strong> ik nog ge<strong>en</strong> baby’s die copuler<strong>en</strong>, of drugsnaald<strong>en</strong> del<strong>en</strong>.In 1996 publiceerde de arts J.B. Class<strong>en</strong> e<strong>en</strong> artikel dat laat zi<strong>en</strong> dat in Nieuw Zeeland nae<strong>en</strong> hepatitis B vaccinatieprogramma e<strong>en</strong> diabetes epidemie uitbrak. http://www.whale.to/v/class<strong>en</strong>.html Hoe vooruitstrev<strong>en</strong>d deze man ook klinkt, hij praat nog steeds over ‘veiligervaccins’. Naar mijn idee is dat,zeker met de huidigevaccinproduc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, e<strong>en</strong>absolute onmogelijkheid.Wie maar ev<strong>en</strong> verder kijkt,ontdekt dat er behalvehepatitis B vaccins nog veleandere vaccins zijn diediabetes tot gevolg hebb<strong>en</strong>.En het kan niemand zijnontgaan dat we e<strong>en</strong> pandemieaan overgewicht <strong>en</strong> diabetesin de Westerse wereldhebb<strong>en</strong>. Toeval?http://www.vaccines.net/hemophil.htmOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 27


E<strong>en</strong> aantal van de onderstaande stoff<strong>en</strong> die voorkom<strong>en</strong> in vaccins zijn bek<strong>en</strong>de E-nummers. Dit zijn lichaamsvreemde, chemische stoff<strong>en</strong>, die zonder blikk<strong>en</strong> of bloz<strong>en</strong>word<strong>en</strong> toegevoegd aan onze voeding. En hoe hard het Voedingsc<strong>en</strong>trum ook beweert datdeze chemicaliën allemaal veilig zijn, de werkelijkheid is anders. Ook hiervoor geldt:GEEN van deze stoff<strong>en</strong> hoort thuis in e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk lichaam!Bij vaccinatie is er nòg e<strong>en</strong> belangrijk verschil:De effect<strong>en</strong> op het lichaam van E-nummers <strong>en</strong> andere chemicaliën zijn na orale innameanders dan wanneer zij in de weefsels zijn ingespot<strong>en</strong>:• Via de mond binn<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>, ontmoet<strong>en</strong> deze lichaamsvreemde chemische stoff<strong>en</strong> ophun reis door het spijsverteringskanaal allerlei process<strong>en</strong> waardoor zij word<strong>en</strong>geanalyseerd, gesynthetiseerd, <strong>en</strong> gevormd tot uit te scheid<strong>en</strong> afval.• Maar wanneer de huid, het belangrijkste verdedigingsorgaan van het lichaam, door e<strong>en</strong>injecti<strong>en</strong>aald wordt gepasseerd, kan er aan de giftige werking van de ingespot<strong>en</strong> stoff<strong>en</strong>weinig meer t<strong>en</strong> goede word<strong>en</strong> veranderd...Het lichaam heeft instinctief de reactie als bij bijvoorbeeld e<strong>en</strong> wesp<strong>en</strong>steek:er ontstaat e<strong>en</strong> staat van alarm, gifstoff<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eutraliseerd.Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele vergelijking gaat op tuss<strong>en</strong> de effect<strong>en</strong> na orale inname, <strong>en</strong> die na hetinspuit<strong>en</strong> van diezelfde stoff<strong>en</strong>.Dat betek<strong>en</strong>t dat de hieronder beschrev<strong>en</strong> stoff<strong>en</strong> - via vaccins ingespot<strong>en</strong> - nog meer, <strong>en</strong>nog ernstiger effect<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong>.Verder is er de individuele reactie op de gifstoff<strong>en</strong> in vaccins.Die wordt grot<strong>en</strong>deels bepaald door (a) het g<strong>en</strong>etisch bepaalde vermog<strong>en</strong> tot ontgift<strong>en</strong>, <strong>en</strong>(b) de mate waarin het lichaam van de betrokk<strong>en</strong>e al eerder aan de bewuste stof isblootgesteld geweest (primaire s<strong>en</strong>sibilisatie).Bijvoorbeeld: veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn gevoelig voor formaldehyde vanwege de aanwezigheiddaarvan in spaanplaat, cosmetica, huishoudelijke artikel<strong>en</strong>, farmaceutische product<strong>en</strong>, <strong>en</strong>/of via blootstelling daaraan in werkomstandighed<strong>en</strong>.Vaak wordt beweerd dat e<strong>en</strong> vaccin van sommige stoff<strong>en</strong> dusdanig kleine hoeveelhed<strong>en</strong>bevat, dat deze niet schadelijk zijn voor het lichaam. Dat is e<strong>en</strong> aanname die volledigvoorbijgaat aan het feit dat het lichaam vooral reageert op de frequ<strong>en</strong>tie-informatie van dedesbetreff<strong>en</strong>de stof(f<strong>en</strong>).Dat het lichaam ook op het niveau van dergelijke frequ<strong>en</strong>ties informatie kan oppikk<strong>en</strong> <strong>en</strong>daarop reager<strong>en</strong>, blijkt bijvoorbeeld uit e<strong>en</strong> pinda-allergie; alle<strong>en</strong> al de geur, of e<strong>en</strong> nietterug te vind<strong>en</strong> spoor van e<strong>en</strong> pinda is bij sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> al g<strong>en</strong>oeg om e<strong>en</strong> mogelijkdodelijke anafylactische shock teweeg te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>...Overig<strong>en</strong>s bevatt<strong>en</strong> sommige vaccins pinda-olie, vandaar die mogelijk lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>deallergie!Mede daarom vermeld<strong>en</strong> in sommige bijsluiters dan ook terecht:“Zoals bij alle injecteerbare vaccins di<strong>en</strong><strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de medische behandeling <strong>en</strong>toezicht altijd direct beschikbaar te zijn voor het geval zich in zeldzame gevall<strong>en</strong>e<strong>en</strong> anafylactische reactie voordoet als gevolg van toedi<strong>en</strong>ing van het vaccin.”http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/docum<strong>en</strong>t_library/EPAR_-_Product_Information/human/000323/WC500041563.pdfOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 28


“Naast actieve of therapeutische stoff<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> farmaceutische product<strong>en</strong>e<strong>en</strong> scala aan andere ingrediënt<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>.Deze word<strong>en</strong> ‘inactief’ of ‘inert’ g<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> ingedeeld bij ingrediënt<strong>en</strong>of additiev<strong>en</strong> (smaak- <strong>en</strong> zoetstoff<strong>en</strong>, preservatiev<strong>en</strong>, verdunners,stabilisator<strong>en</strong>, oplosmiddel<strong>en</strong>, smeermiddel<strong>en</strong>, etc.).Voor sommige ingrediënt<strong>en</strong> zijn de woord<strong>en</strong> ‘inert’ of ‘inactief’niet op hun plaats, omdat daarvan is aangetoond dat zij negatieve effect<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Pasgebor<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> jonge kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> risico op dat soort effect<strong>en</strong>vanwege hun onvermog<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> ingrediënt in e<strong>en</strong> farmaceutisch productop dezelfde manier als e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong>e te metaboliser<strong>en</strong> of te eliminer<strong>en</strong>.”Encyclopedia of Pharmaceutical Technology Vol. 11, pp. 344Authors James Swarbrick & James C. Boylan1995 New York Marcel Dekker, Inc.Websites:www.vaccinvrij.nlwww.verontrustemoeders.nlhttp://users.tel<strong>en</strong>et.be/vaccine.damage.prev<strong>en</strong>tion/index.htmlwww.vaccinefraud.comwww.reversingvaccineinduceddiseases.comhttp://sanevax.orghttp://drt<strong>en</strong>p<strong>en</strong>ny.comhttp://www.drday.comhttp://vaccines.procon.orgwww.desireerover.nlhttp://vactruth.com/http://www.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Cont<strong>en</strong>t/Handbook-home“Variolatie *)is e<strong>en</strong> kunstmatige manierom e<strong>en</strong> land te ontvolk<strong>en</strong>.”E.M. Crookshank, Ph.D.professor pathologie <strong>en</strong> bacteriologie King’s College, Lond<strong>en</strong>citaat uit: ‘History of Vaccination’, 1889, p.28http://www.cafepress.co.uk/icd999*) Variolatie is het inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het pokk<strong>en</strong>pus van e<strong>en</strong> zieke in e<strong>en</strong> wondje,daartoe aangebracht in de arm van e<strong>en</strong> gezonde persoon, in de hoop dat dezeontvanger de ziekte in e<strong>en</strong> milde vorm doormaakt <strong>en</strong> daarna immuun is.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 29


14.2 EFFECTEN VAN DE STOFFEN IN DE <strong>RVP</strong> VACCINS• 2-f<strong>en</strong>oxyethanolMet het vervang<strong>en</strong> in vaccins van de in opspraak gekom<strong>en</strong> kwikverbinding<strong>en</strong>thiomersal (of thimerosal), raakt de gevaccineerde van de reg<strong>en</strong> in de drup.De negatieve effect<strong>en</strong> van het bacteriedod<strong>en</strong>d middel 2-f<strong>en</strong>oxyethanol zijn bijinname onder meer: nierschade, verandering<strong>en</strong> in het darmslijmvlies <strong>en</strong> inbloedparameters.Bij inspuiting wordt neurotoxiciteit gemeld als negatieve reactie.• aluminiumverbinding<strong>en</strong>- aluminiumfosfaat- aluminiumhydroxide“Aluminium wordt, naar ik me<strong>en</strong>, door het grote publiekniet gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> gevaarlijk metaal.Daarom zitt<strong>en</strong> we voor de verdediging vande aanwezigheid daarvan in vaccins,in e<strong>en</strong> veel comfortabeler zone.”Dr. John Clem<strong>en</strong>ts, WHO vaccin adviseur, 2000In het 1989 NATO Life Sci<strong>en</strong>ces boek Immunological Adjuvants and Vaccines(de NATO is e<strong>en</strong> militaire organisatie!) meldt R. Bomford van het BritseWellcome Biotechnology (nu GSK) hoe vaccinaties in de immuunrespons detransformatie veroorzak<strong>en</strong> van IgA (slijmvliez<strong>en</strong>) naar IgE (antilichaam vanallergie <strong>en</strong> anafylactische shock):”In muiz<strong>en</strong> veroorzaakt aluminium stimulatie van de IgE-productie”,<strong>en</strong>”In m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> lijkt het effect van aluminium op de IgE-respons niet te zijnonderzocht”.Feit is dat de wet<strong>en</strong>schap/Big Farma het effect van aluminium op het m<strong>en</strong>selijkorganisme nooit heeft onderzocht: m<strong>en</strong> ziet vaccins niet als toxisch...• De slijmvliez<strong>en</strong> van neus, mond, keel og<strong>en</strong> <strong>en</strong> darm<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eerstelijnsverdediging,IgA, het normale antilichaam teg<strong>en</strong> alle door de lucht zwev<strong>en</strong>de <strong>en</strong>binn<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de ziekteverwekkers. Het passer<strong>en</strong> van deze natuurlijke barrière inhet immuunsysteem door organism<strong>en</strong> direct in het lichaam te injecter<strong>en</strong>, leidt tote<strong>en</strong> corruptie in het immuunsysteem zelf. Daarbij wordt IgA getransmuteerd inIgE, <strong>en</strong>/of word<strong>en</strong> de B-cell<strong>en</strong> hyperactief in het producer<strong>en</strong> van pathologischehoeveelhed<strong>en</strong> van antilicham<strong>en</strong> die het eig<strong>en</strong> lichaam aanvall<strong>en</strong>, <strong>en</strong> word<strong>en</strong> decytotoxische T-cell<strong>en</strong> (‘opruimcell<strong>en</strong>’) onderdrukt.• Anafylactische shock is e<strong>en</strong> acute <strong>en</strong> in principe lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>de allergischereactie op e<strong>en</strong> lichaamsvreemde stof. Deze wekt e<strong>en</strong> hevige immuunreactie vanhet lichaam op.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 30


Deze onthuts<strong>en</strong>de gegev<strong>en</strong>s kom<strong>en</strong> aan het licht nadat ditzelfde NATO-boek oppagina 6 vermeldt hoe aluminium in 1926 in vaccins werd geïntroduceerd. E<strong>en</strong>tijdstip waarop m<strong>en</strong> al uitstek<strong>en</strong>d op de hoogte was van de gevaarlijke eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>van dit metaal, maar er ge<strong>en</strong> regelgev<strong>en</strong>de autoriteit<strong>en</strong> war<strong>en</strong> om dittoxisch metaal om die red<strong>en</strong> uit vaccins te wer<strong>en</strong>!Bomford betwijfelt t<strong>en</strong> zeerste of aluminium vandaag de dag in vaccins zouword<strong>en</strong> toegestaan.M<strong>en</strong> negeert al vanaf 1927 dat toxicoloog dr. Victor Vaughn van de universiteitvan Michigan voor de Amerikaanse Federale Handelscommissie getuigde dat“alle aluminiumzout<strong>en</strong> giftig zijn wanneer zij onderhuids of intrav<strong>en</strong>eus word<strong>en</strong>ingespot<strong>en</strong>”. Ayoub, D. “Aluminum, vaccines and autism: déjà vu!”, National Autism AssociationAnnual Confer<strong>en</strong>ce. Atlanta, GA. (Nov. 11, 2007).En ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gaat m<strong>en</strong> voorbij aan de uitspraak door de American Academy ofPediatrics [Kinderg<strong>en</strong>eeskunde] die in 1996 toegeeft “Aluminium wordt nu inverband gebracht met het verstor<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> breed scala aan cellulaire <strong>en</strong>metabole process<strong>en</strong> in het z<strong>en</strong>uwstelsel <strong>en</strong> in andere weefsels.”“Aluminum toxicity in infants and childr<strong>en</strong> (RE9607),” Pediatrics (March 1996);97(3):413-416.Er is e<strong>en</strong> overdaad aan onderzoek<strong>en</strong> die de giftigheid van aluminium in vaccinsaanton<strong>en</strong>. http://www.novaccine.com/vaccine-ingredi<strong>en</strong>ts/results.asp?s=2&sc=44&sci<strong>en</strong>tific=-&p=2Liever dan de kwestie te bestuder<strong>en</strong>, haast<strong>en</strong> arts<strong>en</strong> zich teg<strong>en</strong>woordig om elkaarna te prat<strong>en</strong> <strong>en</strong> om de veiligheid van aluminium in vaccins te ‘bewijz<strong>en</strong>’ via delangdurige aanwezigheid daarin van dit metaal!Deze niet-wet<strong>en</strong>schappelijke cirkelred<strong>en</strong>ering is iets heel anders dan dieveiligheid in gedeg<strong>en</strong> onderzoek te hebb<strong>en</strong> bevestigd... (is dat mogelijk?).Waarom zitt<strong>en</strong> er aluminiumverbinding<strong>en</strong> in vaccins?Zij zijn bedoeld om e<strong>en</strong> hogere immuun-respons uit te lokk<strong>en</strong>: vaccinatorswill<strong>en</strong> antilicham<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> (B-cell<strong>en</strong>).Aluminium stimuleert de doorlaatbaarheid van de celwand, kan niet alle<strong>en</strong>de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> ingaan, maar jaagt ook de productie op van deze B-cell<strong>en</strong> (hethumorale deel van het immuunsysteem). Dit gaat t<strong>en</strong> koste van de celgemedieerdeimmuunrespons door cytotoxische T-cell<strong>en</strong>.• Het humorale immuunsysteem (B-cell<strong>en</strong>) heeft tot taak de ongew<strong>en</strong>steindringers te marker<strong>en</strong>,• het cellulaire immuunsysteem (T-cell<strong>en</strong>) moet deze gemerkte vijand<strong>en</strong>vernietig<strong>en</strong>. Deze beide arm<strong>en</strong> van het immuunsysteem zijn nooittegelijkertijd aan het woord;• vaccinatie dwingt de ziekte dus diep het lichaam in, zonder hoop op e<strong>en</strong>oplossing.Het aluminium in vaccins is giftiger dan het kwik daarin waarover zoveel tedo<strong>en</strong> is in verband met de krankzinnige to<strong>en</strong>ame in autisme.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 31


Aluminium wordt in verband gebracht met Parkinson <strong>en</strong> Alzheimer; ditgiftige metaal is bov<strong>en</strong>al e<strong>en</strong> neurotoxine dat motorneuron<strong>en</strong> in dehers<strong>en</strong><strong>en</strong> doet afsterv<strong>en</strong>. Hierdoor ontstaan problem<strong>en</strong> met gedrag <strong>en</strong>geheug<strong>en</strong>.Behalve in vaccins is aluminium teg<strong>en</strong>woordig ook daarbuit<strong>en</strong> zo alomaanwezig dat de lichamelijke belasting daarvan ongemerkt snel kan oplop<strong>en</strong>:voeding, medicijn<strong>en</strong>, vaccins, infuusvloeistoff<strong>en</strong>, chemtrails, voedsel- <strong>en</strong>drankverpakking<strong>en</strong>.De symptom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aluminium-overdosis zijn onder meer: gewichtsverlies,verminderde eetlust, e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gevoel van malaise, spierzwakte, nierfal<strong>en</strong> <strong>en</strong>verwek<strong>en</strong>de bott<strong>en</strong>.Aluminiumhydroxide geeft allergische reacties als ademhalingsmoeilijkhed<strong>en</strong>,toegeknep<strong>en</strong> keel, opzwell<strong>en</strong> van lipp<strong>en</strong>, tong <strong>en</strong>/of gezicht, <strong>en</strong> netelroos.Uit e<strong>en</strong> studie door het Karolinska Instituut in Zwed<strong>en</strong> blijkt dat aluminiumhydroxidekan leid<strong>en</strong> tot verlaging van vitamine D, hetge<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>verminderde werking teweegbr<strong>en</strong>gt van het lever<strong>en</strong>zym CYO P450 3A4, nodigvoor het ontgift<strong>en</strong> van toxische metal<strong>en</strong> <strong>en</strong> stoff<strong>en</strong> (waaronder medicijn<strong>en</strong>).Lindh JB, Andersson ML, Eliasson E, Björkhem-Bergman L, Seasonal variation in blood drugconc<strong>en</strong>trations and a pot<strong>en</strong>tial relationship to vitamin D, Drug Metab Dispos., 2011 May;39(5):933-7.Aluminium verstopt de lymfestroom, met alle gevolg<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>.De WHO noemt het aluminiumhydroxide in vaccins voor katt<strong>en</strong>: “e<strong>en</strong>carcinoge<strong>en</strong> graad 3 (met graad 4 als het meest kankerverwekk<strong>en</strong>d).Aluminiumhydroxide zit in het Hep B vaccin voor baby’s <strong>en</strong> in het HPV-vaccinsvoor meisjes van 12 jaar <strong>en</strong> ouder.Sci<strong>en</strong>ce of Vaccine Damage, http://www.dogsadversereactions.com/sci<strong>en</strong>ceVaccineDamage.htmlHet allereerste dat e<strong>en</strong> baby, gebor<strong>en</strong> na 1 augustus 2011, direct na geboortete verstouw<strong>en</strong> krijgt, is e<strong>en</strong> Hepatitis-B-vaccin met 0,25 mg Al 3+ èn kwik...!Behalve dat het giftig is, maakt het aluminium in vaccins ons dom...“All salts of aluminum are poisonouswh<strong>en</strong> injected subcutaneously or intrav<strong>en</strong>ously”Dr. Victor Vaughn, Toxicologist, University of Michiganbefore US Federal Trade Commission Hearings on aluminum, 1927Transferrine is e<strong>en</strong> transporteiwit dat in allerlei lichaamsvloeistoff<strong>en</strong>voorkomt <strong>en</strong> dat er normaliter voor zorgt dat er zink terechtkomt in d<strong>en</strong>euron<strong>en</strong> van de hippocampus, specifieke z<strong>en</strong>uwcell<strong>en</strong> in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> diehet leervermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> het geheug<strong>en</strong> controler<strong>en</strong>.Wanneer in plaats van zink het aluminium uit vaccins zich bindt aan dittransferrine, komt dit schadelijke, toxische metaal niet alle<strong>en</strong> in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>terecht, maar ontstaat er bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gebrek aan het voor deze neuron<strong>en</strong>OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 32


ess<strong>en</strong>tiële zink. E<strong>en</strong> dergelijk zinktekort leidt tot e<strong>en</strong> ernstig verminderdeleer- <strong>en</strong> geheug<strong>en</strong>functie van de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>.E<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> zinkgebrek is zichtbaar in de witte puntjes in de vingernagels,te vind<strong>en</strong> bij veel jong<strong>en</strong>s in het speciale onderwijs. Jong<strong>en</strong>s die zichzelfbevredig<strong>en</strong>, ejaculer<strong>en</strong> hun gehele zinkvoorraad van die dag...• AS04AS04 (EP 1 126 876 B1 pat<strong>en</strong>t tot 8 oktober 2019) is de geheimeadjuvansformule in Cervarix. Deze is sam<strong>en</strong>gesteld uit e<strong>en</strong> aluminiumzout(aluminiumhydroxide) <strong>en</strong> monofosforyllipide A (MPL).MPL is gepat<strong>en</strong>teerd door Corixa Corporation. De stof is afkomstig van de lipideA molecule uit de celwand van de staafvormige Gram-negatieve bacterieSalmonella minnesota R595 lipopolysacharide (LPS, ofwel e<strong>en</strong> <strong>en</strong>dotoxine).Let wel, Salmonella is de veroorzaker van (para)tyfus <strong>en</strong> voedselvergiftiging!MPL is e<strong>en</strong> van de meest krachtige regulator<strong>en</strong> van de immuunrespons teg<strong>en</strong>bacteriële infecties. MPL wordt op grote schaal als vaccinadjuvans gebruikt, destof activeert de TLR41 (Toll-like receptor-41). Deze eiwitt<strong>en</strong> zijn ‘patroonherk<strong>en</strong>ning receptor<strong>en</strong>’ die de respons van immuuncell<strong>en</strong> activer<strong>en</strong>.De Cervarix-bijsluiter meldt: ”Het MPL binn<strong>en</strong> AS04 verbetert de initiatie van deimmuunrespons door activering van de aangebor<strong>en</strong> immuniteit; dit leidt tot e<strong>en</strong>verbeterde aanpassing van de cellulaire <strong>en</strong> humorale immuunrespons.” (de T- <strong>en</strong>B-cell<strong>en</strong>).De internationaal gelauwerde journalist Gary Matsumoto beschrijft in zijn boekVaccine-A hoe hij in gedeclassificeerde (dus aanvankelijk geheim gehoud<strong>en</strong>)docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> MPL ontdekte als één van de twee squale<strong>en</strong>-emulsies in hetrecombinante bescherm<strong>en</strong>de antige<strong>en</strong> antraxvaccin (rPA) van het Amerikaanseleger, dat aan de soldat<strong>en</strong> in de Golfoorlog is toegedi<strong>en</strong>d nadat de FDA, deNational Institutes of Health (NIH) <strong>en</strong> het Departm<strong>en</strong>t of Def<strong>en</strong>se dit in 1998versneld door e<strong>en</strong> paar klinische trials he<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> gejaagd.Uit informatie van BopPharma blijkt dat GSK’s geheime AS04-formule isgerelateerd aan de squale<strong>en</strong>-emulsie – aanvankelijk bek<strong>en</strong>d als Triple Mix, <strong>en</strong>later herdoopt tot Ribi. Bek<strong>en</strong>d is verder dat Corixa in juni 1999 de Ribiproduc<strong>en</strong>topkocht, <strong>en</strong> dat Ribi/Triple Mix door Nederlandse onderzoekers opkonijn<strong>en</strong> werd getest. Zij vond<strong>en</strong> het grootste aantal van de meest ernstige laesiesin vergelijking tot andere adjuvantia.‘Lipide’ betek<strong>en</strong>t vet. De lipid<strong>en</strong> in vaccins di<strong>en</strong><strong>en</strong> om de absorptie van deziekteverwekk<strong>en</strong>de substanties te vertrag<strong>en</strong>.Matsumoto legt uit dat alle olie-adjuvantia dusdanig giftig zijn dat hun gebruik isbeperkt tot dieronderzoek, <strong>en</strong> dat zelfs daaraan beperking<strong>en</strong> zijn verbond<strong>en</strong>. Hetklassieke olie-adjuvans Freund’s Complete Adjuvant is zelfs te wreed om teword<strong>en</strong> ingespot<strong>en</strong> in dier<strong>en</strong>. Het werkt echter uitstek<strong>en</strong>d als stimulans voor hetimmuunsysteem, maar veroorzaakt onderwijl wel perman<strong>en</strong>te orgaanschade <strong>en</strong>OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 33


ong<strong>en</strong>eeslijke ziekt<strong>en</strong> – wet<strong>en</strong>schappers wet<strong>en</strong> al sinds 1950 dat deze autoimmuunzijn. Om die red<strong>en</strong> wordt Freund’s complete adjuvans (FCA) gebruiktom op commando in proefdier<strong>en</strong> e<strong>en</strong> auto-immuunziekte te veroorzak<strong>en</strong>.Olie-adjuvantia, gemaakt met squale<strong>en</strong> do<strong>en</strong> hetzelfde, <strong>en</strong> zijn volg<strong>en</strong>sNederlandse onderzoekers, minst<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong> onm<strong>en</strong>selijk.In 1956 waarschuwde dr. Jules Freund dat dier<strong>en</strong> die werd<strong>en</strong> ingespot<strong>en</strong> met dedoor hem uitgevond<strong>en</strong> olie-adjuvans FCA, de volg<strong>en</strong>de afschuwelijke <strong>en</strong>onomkeerbare verschijnsel<strong>en</strong> ontwikkeld<strong>en</strong>: het stopp<strong>en</strong> van spermaproductie,allergische <strong>en</strong>cefalomyelitis (MS voor dier<strong>en</strong>), allergische neuritis (ontsteking<strong>en</strong>leid<strong>en</strong>d tot verlamming), <strong>en</strong> allergische oogontsteking<strong>en</strong> uitmond<strong>en</strong>d inblindheid.• bovine serumalbumine (BSA, of Fraction V)Dit eiwit uit runderbloed wordt onder meer gebruikt als e<strong>en</strong> voedingsstof in e<strong>en</strong>cel-, of microb<strong>en</strong>kweek.M<strong>en</strong>selijk serumalbumine kan e<strong>en</strong> interactie aangaan met ‘IgG receptor FcRnlarge subunit p51’, e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk eiwit gecodeerd op het FCGRT-g<strong>en</strong>.Bij inspuiting kan ieder vreemd eiwit in het lichaam van de ontvanger autoimmuunreactiesveroorzak<strong>en</strong>, d.w.z. het immuunsysteem valt de eig<strong>en</strong> cell<strong>en</strong> <strong>en</strong>weefsels aan, omdat er verwarring ontstaat tuss<strong>en</strong> wat ‘zelf’ <strong>en</strong> ‘niet-zelf’ is.Is de hygiëne in e<strong>en</strong> vaccinlaboratorium al meestal twijfelachtig, de herkomst vanhet basismateriaal van waaruit het vaccinonderdeel bovine serumalbumine wordtgemaakt, is te smering voor woord<strong>en</strong>. De runderfoetuss<strong>en</strong> die hiervoor word<strong>en</strong>gebruikt, word<strong>en</strong> bij de slacht van hun moeders verzameld in e<strong>en</strong> ruimte metander afval dat niet geschikt is voor de voedselproductie: darm<strong>en</strong> vol met faeces.De foetuss<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uit deze strontzee opgevist opgevist door arbeiders inlieslaarz<strong>en</strong>. Het gevolg is dan ook dat er is gerapporteerd dat er 10 miljo<strong>en</strong>bacteriën zijn aangetroff<strong>en</strong> per milliliter serum. Het serum wordt gefilterd, maarbacteriofag<strong>en</strong> [viruss<strong>en</strong> die bacteriën infecter<strong>en</strong>] <strong>en</strong> viruss<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> vanwege hunkleine formaat achter in het serum.Bek<strong>en</strong>de effect<strong>en</strong> van bacteriofag<strong>en</strong> zijn:- Indirect effect: poliovaccin besmet met e<strong>en</strong> toxig<strong>en</strong>e bacteriofaag voor difteriekan ervoor zorg<strong>en</strong> dat de gastheer het eig<strong>en</strong> lichaam overstroomt met gifstoff<strong>en</strong>;- Transfectie: het door bacteriofag<strong>en</strong> in vaccins in de gastheer invoeg<strong>en</strong> vang<strong>en</strong><strong>en</strong> kan de gastheer dwing<strong>en</strong> om de eiwitt<strong>en</strong> aan te mak<strong>en</strong> waarvoor de fag<strong>en</strong>coder<strong>en</strong>, met als resultaat: deg<strong>en</strong>eratieve ziekte in de gastheer;- Replicatie: e<strong>en</strong>maal in de cel kan de bacteriofaag, net als ieder virus, zichzelfkopiër<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de cel do<strong>en</strong> exploder<strong>en</strong>.• calciumchloride (E 509)Deze stof valt onder de zuurteregelaars, antiklontermiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijsmiddel<strong>en</strong>.Inname van calciumchloride werkt vochtafdrijv<strong>en</strong>d, maakt de urine zuur, <strong>en</strong> kanleid<strong>en</strong> tot hartaando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zwer<strong>en</strong> in de darm, overgev<strong>en</strong> <strong>en</strong> misselijkheid.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 34


• dragereiwitt<strong>en</strong>- difterietoxoïde <strong>en</strong> tetanustoxoïdeDe waarschuwing voor negatieve effect<strong>en</strong> van booster shots (herhaalvaccinaties)komt deels voort uit de toxische difterie- <strong>en</strong> tetanus dragereiwitt<strong>en</strong>,gebruikt om bepaalde virusstamm<strong>en</strong> te conjuger<strong>en</strong> (te bind<strong>en</strong>).De immuunrespons op de dragereiwitt<strong>en</strong> was in e<strong>en</strong> studie uit 2001 gelijk aandie van e<strong>en</strong> vergelijkbare dosis van e<strong>en</strong> difterie- of tetanusvaccin.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12183540In het lichaam ker<strong>en</strong> de toxoïd<strong>en</strong> weer tot hun giftige aanvangsvorm terug.De New England Journal of Medicine (NEJM) publiceerde in 1984 dat tetanusbooster injecties dezelfde immunologische verstoring<strong>en</strong> van T4 <strong>en</strong> T8 cell<strong>en</strong>veroorzaakt, als die welke word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> bij Aids-patiënt<strong>en</strong>.In de VS is e<strong>en</strong> nieuw syndroom opgekom<strong>en</strong>: duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> verton<strong>en</strong>Aids-symptom<strong>en</strong> met verstoorde T4 <strong>en</strong> T8 cell<strong>en</strong>, zonder dat zij HIV-positiefzijn. Dat moet haast wel kom<strong>en</strong> van de T in het DKTP-vaccin (tetanus).Het pertussis toxine wordt ook wel ‘islet-activating protein’ g<strong>en</strong>oemd, of‘pancreaseiland activator’) Vanuit dieronderzoek is al sinds rond 1970 bek<strong>en</strong>ddat dit kinkhoesttoxine, e<strong>en</strong> van de meest giftige stoff<strong>en</strong> ter wereld,overproductie van insuline stimuleert, gevolgd door uitputting <strong>en</strong> verwoestingvan de eilandjes van Langerhans in de pancreas. Dit leidt tot ‘hypoglycemie’,<strong>en</strong> wanneer dit overgaat in onderproductie van insuline, wordt het ‘diabetes’.Ook de bof- <strong>en</strong> rode hond-compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in BMR-vaccins word<strong>en</strong> aangemerktals veroorzakers van diabetes type-1. Rode hond kan diabetes veroorzak<strong>en</strong>, hetvaccin dus ook. Het rode hond virus blijft in het lichaam aanwezig, <strong>en</strong> kan 20jaar nadi<strong>en</strong> effect<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. Klinische bof kan diabetes do<strong>en</strong>ontwikkel<strong>en</strong>. Er zijn grote epidemiologische studies die e<strong>en</strong> correlatie lat<strong>en</strong>zi<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> bofuitbrak<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe gevall<strong>en</strong> van diabetes. In het laboratoriumkan het bofvirus m<strong>en</strong>selijke pancreatische bèta-cell<strong>en</strong> infecter<strong>en</strong> <strong>en</strong>vernietig<strong>en</strong>. Vanaf 1997 werd aangetoond dat het bofvaccin in kinder<strong>en</strong>diabetes type-1 kan veroorzak<strong>en</strong>. Er lijkt ge<strong>en</strong> vrband te bestaan tuss<strong>en</strong> hetontstaan van diabetes <strong>en</strong> het mazel<strong>en</strong>vaccin (des te meer is het verbanddaarvan aangetoond met autisme).In 1953 schrijft de Zweedse onderzoeker Anna L. Annell in haar standaardwerkover pertussis: “Het kinkhoestvaccin kan word<strong>en</strong> geassocieerd met breedgevarieerde cerebrale complicaties in de cortex, de subcortex, of perifeer.” Vanpost-vaccinale <strong>en</strong>cefalitis is dezelfde reeks van stoorniss<strong>en</strong> <strong>en</strong> beschadiging<strong>en</strong>bek<strong>en</strong>d.”“Gedur<strong>en</strong>de de laatste dec<strong>en</strong>nia [vanaf 1900] hebb<strong>en</strong> epidemieën van bepaaldekinderziekt<strong>en</strong> ― in het bijzonder mazel<strong>en</strong>― e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> in det<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s om het c<strong>en</strong>trale z<strong>en</strong>uwstelsel aan te vall<strong>en</strong>.” Na 1920 werd e<strong>en</strong> grootaantal gevall<strong>en</strong> gerapporteerd van schade aan het c<strong>en</strong>trale z<strong>en</strong>uwstelsel.”• DL-α-tocoferolDit is de synthetische vorm van vitamine E.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 35


• f<strong>en</strong>olroodF<strong>en</strong>olsulfonftaleïne of f<strong>en</strong>olrood is e<strong>en</strong> pH-indicator in gebruik in celbiologielaboratoria. In e<strong>en</strong> vaccin dat rood moet zijn, gev<strong>en</strong> de kleur<strong>en</strong> oranje of geel aandat het door verandering<strong>en</strong> in de zuurgraad niet meer geschikt is voor gebruik.• formaldehyde (E 240)Deze hoogst giftige, bewez<strong>en</strong> kankerverwekk<strong>en</strong>de stof wordt gebruikt alsweefselfixeerder, zowel bij het preparer<strong>en</strong> van lijk<strong>en</strong>, als tijd<strong>en</strong>s de productie vanvaccins. In het lichaam kan formaldehyde -- in e<strong>en</strong> onomkeerbaar proces --eiwitt<strong>en</strong> bind<strong>en</strong> aan het DNA.Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn gevoelig geword<strong>en</strong> voor formaldehyde vanwege deaanwezigheid ervan in spaanplaat(gas), cosmetica, huishoudelijke artikel<strong>en</strong>,farmaceutische product<strong>en</strong>, <strong>en</strong> contact<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s werkomstandighed<strong>en</strong>.Overgevoeligheid voor formaldehyde uit zich onder meer in uitslag <strong>en</strong> oedeem.Inname van formaldehyde kan leid<strong>en</strong> tot slijmvlies irritaties, astma, afbraak vanrode bloedlichaampjes.Zie ook: Final Report on Carcinog<strong>en</strong>s Background Docum<strong>en</strong>t for Formaldehyde,Rep Carcinog Backgr Doc. 2010 Jan;(10-5981):i-512.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20737003• gelatine gehydrolyseerd (E 441)Gelatine wordt verkreg<strong>en</strong> door de hydrolyse van slachtafval (bott<strong>en</strong>, pez<strong>en</strong> <strong>en</strong>huid) van vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> koei<strong>en</strong>). De stof is e<strong>en</strong> polypeptide, voornamelijk bestaandeuit glycine, proteïnes <strong>en</strong> glutaminezuur (E 620), <strong>en</strong> wordt gebruikt als verdikkingsmiddel<strong>en</strong> stabilisator. Vanwege de herkomst ― slachtafval ― kan gelatinegemakkelijk de prion<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> die de dodelijke ziekte Creutzfelt-Jacob (gekkekoei<strong>en</strong>ziekte) veroorzak<strong>en</strong>.Het gelatine-onderdeel glutaminezuur (E 620) kan bij inname verlies van gevoelin de nek, rug <strong>en</strong> arm<strong>en</strong> oplever<strong>en</strong>, alsmede cardiovasculaire-, <strong>en</strong> astmatischeproblem<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong>. Glutaminezuur wordt als voedingsadditief in zeer veelproduct<strong>en</strong> gebruikt, de weg naar overgevoeligheid ligt dus wijd op<strong>en</strong>.• gluteraldehydeDeze giftige stof wordt gebruikt als chemisch conserveringsmiddel, bij hetinactiver<strong>en</strong>, balsem<strong>en</strong> <strong>en</strong> fixer<strong>en</strong> van organische weefsels, <strong>en</strong> voor het sterielmak<strong>en</strong> van instrum<strong>en</strong>tarium. Gluteraldehyde kan astmatische verschijnsel<strong>en</strong>oproep<strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt ervan verdacht immunotoxisch te zijn, ev<strong>en</strong>als giftig voorvoortplanting, de ademhalingsorgan<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de huid.• glyceraldehyde-3-fosfaatdehydrog<strong>en</strong>ase (GAPDH) promoterDit is e<strong>en</strong> stof betrokk<strong>en</strong> bij DNA manipulaties <strong>en</strong> PCR, e<strong>en</strong> laboratoriumtechniekvoor het vermeerder<strong>en</strong> van g<strong>en</strong>etische informatie.GAPDH is e<strong>en</strong> katalytisch <strong>en</strong>zym betrokk<strong>en</strong> bij glycolyse. Het GADPH-g<strong>en</strong> komtbijna in alle weefsels in ruime mate voor.• kaliumchloride (KCl) (E 508)Deze stof kan bij inname darmstoorniss<strong>en</strong>, zwer<strong>en</strong> in het maagdarmkanaal,overgev<strong>en</strong> (soms met bloed), diarree, verzwakking, shock <strong>en</strong> interne bloeding<strong>en</strong>veroorzak<strong>en</strong>.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 36


Kaliumchloride is giftig voor het z<strong>en</strong>uwstelsel. De stof veroorzaakt hyperkaliëmie,e<strong>en</strong> verhoogde serumkaliumspiegel. Deze kan dodelijk zijn.In de tweede trimester wordt kaliumchloride ingespot<strong>en</strong> in de vruchtwaterzak omde zwangerschap af te brek<strong>en</strong>; bij de voltrekking van het doodvonnis van e<strong>en</strong>gevang<strong>en</strong>e is het de injectie met kaliumchloride die het hart doet stopp<strong>en</strong>.• Cousins D, Kagemann L, Hospital Pharmacy Vol 41;5 suppl 1;p82 -- 5/1/2006• Ponce SP, et al, Medicine 64(6):357-70. -- 11/1/1985• Lawson DH, Q J Med 43: 433-440 -- 1/1/1974• kaliumfosfat<strong>en</strong>Kaliumfosfaat is e<strong>en</strong> kaliumzout van fosforzuur: e<strong>en</strong>voedingszuur met de laagste pH-waarde dat zeer veelwordt gebruikt. Bij inname van kaliumfosfaat zijn deeffect<strong>en</strong> voornamelijk afkomstig van fosforzuur:doordat fosfat<strong>en</strong> calcium bind<strong>en</strong>, verhinder<strong>en</strong> zij deopname van die stof, <strong>en</strong> dat kan leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>calciumtekort <strong>en</strong> botzwakte. Verschill<strong>en</strong>deonderzoek<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong> fosfat<strong>en</strong>aan als schuldige voor hethyperactief gedrag vankinder<strong>en</strong>.-http://pediatrics.aappublications.org/cont<strong>en</strong>t/early/2010/05/17/peds.2009-3058.full.pdf+html-Hertha Hafer, Die heimliche DrogeNahrungsphosphat, Ursache furVerhalt<strong>en</strong>s-storung<strong>en</strong>,Schulversag<strong>en</strong> und Jug<strong>en</strong>dkriminalitat' (1997) ISBN978.38304.08345-Hertha Hafer, The Hidd<strong>en</strong> Drug: Dietary Phosphate, Cause ofBehaviour Problems, Learning Difficulties and Juv<strong>en</strong>ileDelinqu<strong>en</strong>cy, ISBN 0-646-40644-2• kwikzie thiomersal / thimerosal• lactoseLactose is e<strong>en</strong> disaccharide suiker in voornamelijk melk, die wordt gevormd uitgalactose (waar veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zonder het te wet<strong>en</strong> heel allergisch voor zijn) <strong>en</strong>glucose. Melk drink<strong>en</strong> is voor de m<strong>en</strong>s niet meer raadzaam nadat het lichaamdriemaal het geboortegewicht heeft bereikt. (Koemelk is voor pasgebor<strong>en</strong> baby’saltijd giftig). De productie van het <strong>en</strong>zym lactase, nodig voor de verwerking vanlactose, neemt na die tijd snel af. Dat er bij kinder<strong>en</strong> steeds meer koemelk allergieontstaat, is niet verwonderlijk wanneer er lactose in vaccins zit...(zie mijn artikel Melk, de Witte Doder op www.desireerover.nl).• magnesiumchloride (MgCl2)In de vorm van dit zout, e<strong>en</strong> ionische halide, wordt magnesium aangetroff<strong>en</strong> inzeewater <strong>en</strong> in oude zeebbodems in Europa (Zechstein).OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 37


• magnesiumsulfaat (E 518)Magnesiumsulfaat is e<strong>en</strong> zuurteregelaar die bij inname diarree <strong>en</strong> nierschade kanoplever<strong>en</strong>. Daarnaast kan inname leid<strong>en</strong> tot vergroting van de blindedarm <strong>en</strong>irritatie van het darmslijmvlies. Bij e<strong>en</strong> slechte nierfunctie (glomeruli) ontstaathet gevaar op e<strong>en</strong> acute magnesiumvergiftiging, ook mogelijk na inspuiting(hartblokkade, ademstilstand -- antidosis: intrav<strong>en</strong>euze toedi<strong>en</strong>ing van calcium).E<strong>en</strong> teveel aan magnesium uit zich in duizeligheid, langzame pols <strong>en</strong> lagebloeddruk.• mannitol (E 421)Mannitol is e<strong>en</strong> isomeer van sorbitol, wordt vaak gemaakt uit g<strong>en</strong>etischgemanipuleerde maïs, <strong>en</strong> wordt gebruikt in medicijn<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong>...Bij inname werkt de stof osmotisch vochtafdrijv<strong>en</strong>d. Bij overgevoelige person<strong>en</strong>kan mannitol maag- <strong>en</strong> darmklacht<strong>en</strong>, misselijkheid, brak<strong>en</strong> <strong>en</strong> diarreeveroorzak<strong>en</strong>.Ingespot<strong>en</strong> via bijvoorbeeld vaccins kan mannitol de stofwisseling aantast<strong>en</strong>, metals mogelijk resultaat: uitdroging, nierst<strong>en</strong><strong>en</strong>, misselijkheid, duizeligheid <strong>en</strong>flauwvall<strong>en</strong>.• ‘Medium 199’ met zout<strong>en</strong> van HanksMedium 199 werd ontwikkeld in 1950 <strong>en</strong> geformuleerd voor nutritionele studiesop spierfibroblast<strong>en</strong> van kipp<strong>en</strong>embryo’s. Onder de compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> zichpurines (ad<strong>en</strong>ine, guanine, xanthine, hypoxanthine), pyrimdines (thymine,uracil) <strong>en</strong> vetoplosbare verbinding<strong>en</strong>, in combinatie met polysorbaat 80.Teg<strong>en</strong>woordig wordt Medium 199 gebruikt in virologie <strong>en</strong> vaccinproductie.Medium 199 bevat veel van het aminozuur L-glutamine.Hanks zout<strong>en</strong> zijn rijk aan bicarbonaat-ion<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> om de zuurgraad in decelcultuur op het juiste peil te houd<strong>en</strong>.• Minimum ess<strong>en</strong>tieel medium Eagle (EMEM)Eagle’s M Eagle’s Minimum Ess<strong>en</strong>tial Medium (EMEM) werd in 1959 ontwikkeldvoor de cultivering van HeLa- <strong>en</strong> L-cell<strong>en</strong> (HeLa-cell<strong>en</strong> zijn onsterfelijkebaarmoederhalskankercell<strong>en</strong>). De conc<strong>en</strong>traties aminozur<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong> dicht deeiwitcompositie van m<strong>en</strong>selijke cell<strong>en</strong>. Met hogere nutriënt<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratieskunn<strong>en</strong> de period<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> voedingstijd<strong>en</strong> langer zijn. EMEM heeft hogevitamine conc<strong>en</strong>traties <strong>en</strong> is geschikt voor het kwek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> breed spectrumaan zoogdiercell<strong>en</strong>.• mononatrium L-glutamaat (MSG, E621)Dit is e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sgevaarlijke, excito-toxische stof, die onder heel veel verschill<strong>en</strong>deb<strong>en</strong>aming<strong>en</strong> in ons dagelijks voedsel wordt verborg<strong>en</strong>. Ve-tsin is daarvan debek<strong>en</strong>dste naam, met het ‘Chinees Restaurant Syndroom’, of ‘de ziekte van Kwok’als e<strong>en</strong> van de meest bek<strong>en</strong>de gevolg<strong>en</strong>: pijn op de borst, buikpijn, spierzwakte.E<strong>en</strong> voedingsproduc<strong>en</strong>t zei ooit: “Het kan me niet schel<strong>en</strong> hoe we MSG moet<strong>en</strong>noem<strong>en</strong>, in de voeding gáát ‘t!” Er zijn dan ook veel (schuil)nam<strong>en</strong> voor MSG:glutamaat(zuur), plantaardige gehydrog<strong>en</strong>eerde vett<strong>en</strong> <strong>en</strong> oliën, gelatine,OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 38


calcium- <strong>en</strong> natrium caseïnat<strong>en</strong>, toegevoegde gist, gistextract, moutextract<strong>en</strong>,moutaroma... De lijst is eindeloos, de b<strong>en</strong>aming vaak ‘onschuldig’.Bij inname kan de ‘smaakverbeteraar’ of ‘vlees vermalser’ MSG de neuron<strong>en</strong> in dehers<strong>en</strong><strong>en</strong> vernietig<strong>en</strong> <strong>en</strong> de balans in de neurotransmitters in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>verstor<strong>en</strong>, waardoor er neurologische symptom<strong>en</strong> ontstaan <strong>en</strong> gedragsstoorniss<strong>en</strong>zoals hyperactiviteit. Voor jonge kinderhers<strong>en</strong><strong>en</strong> is deze stof fnuik<strong>en</strong>d,glutamaat is e<strong>en</strong> lichaamseig<strong>en</strong> stof die in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> voorkomt, maar die altijdonmiddellijk weer wordt omgezet. De giga toevoer van glutamaat vanuit MSGzorgt voor ernstige schade in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>.Om van normaliter altijd slanke ratt<strong>en</strong> <strong>en</strong> muiz<strong>en</strong>, variant<strong>en</strong> te creër<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>morbide overgewicht, spuit<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappers h<strong>en</strong> na de geboorte inmet MSG. Geïnjecteerde MSG verdriedubbelt de aanmaak van insuline door depancreas, met als gevolg: obesitas, ofwel lev<strong>en</strong>sbedreig<strong>en</strong>de zwaarlijvigheid.MSG maakt e<strong>en</strong> beschadiging in de hypothalamus die correleert met abnormaleontwikkeling, w.o. overgewicht, e<strong>en</strong> te geringe lichaamsl<strong>en</strong>gte, <strong>en</strong> seksuelereproductieproblem<strong>en</strong>. Russell Blaylock, Excitotoxins, the Taste that Kills, ISBN 978-0929173252,http://video.google.com/videoplay?docid=-2384105525501310962Wanneer ze 14 maand<strong>en</strong> oud zijn, krijg<strong>en</strong> baby’s in Nederland MMR-VAXPROingespot<strong>en</strong>, het BMR-vaccin met daarin.. MSG!• natriumbicarbonaat (E 500ii, NaHCO3)Deze stof is e<strong>en</strong> base- <strong>en</strong> zuurteregelaar. Bij inname neutraliseert natriumbicarbonaatovertollig maagzuur. De stof werd/wordt gebruikt om na e<strong>en</strong> hartaanvalhet melkzuurgehalte van het bloed te verlag<strong>en</strong>.• natriumchlorideNaCl wordt gewoonlijk keuk<strong>en</strong>zout g<strong>en</strong>oemd, is e<strong>en</strong> onderdeel van deextracellulaire vloeistof van vele meercellige organism<strong>en</strong>.• natriumdiwaterstoffosfaat (E 339 i)Dit <strong>en</strong> andere zout<strong>en</strong> van de combinatie orthofosforzuur <strong>en</strong> natriumcarbonaatkunn<strong>en</strong>, net als andere fosforverbinding<strong>en</strong>, de calcium-fosfaat balans verstor<strong>en</strong>.De stof wordt in melk, kaas, vis <strong>en</strong> vleesproduct<strong>en</strong> gebruikt als sekwestreermiddel.In e<strong>en</strong> vaccinvloeistof helpt deze emulgator vett<strong>en</strong> (zoals MPL/AS04) indruppeltjes verdeeld te houd<strong>en</strong>.Inname kan naast calciumverlies uit het bot leid<strong>en</strong> tot hyperactiviteit <strong>en</strong>darmstoorniss<strong>en</strong>. Als E-nummer is e<strong>en</strong> te grote hoeveelheid al gauw bereikt, dezestof is verwerkt in vele industriële voedingsmiddel<strong>en</strong>.• natriumfosfaatDeze stof wordt gebruikt als conserveermiddel voor vlees. Oraal ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>kan deze agressieve stof nierschade veroorzak<strong>en</strong> (fosfaat nefropathie).• neomycine / neomycinesulfaatDit antibioticum wordt gebruikt om in verband met infectiegevaar, voorafgaandaan e<strong>en</strong> operatie de darmbacteriën uit te schakel<strong>en</strong>... Het middel is neurotoxisch<strong>en</strong> beschadigt de nier<strong>en</strong>. Bij inname leidt Neomycine tot de schimmelinfectieOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 39


candida, <strong>en</strong> verstoort het de opname van, of inactiveert het vitamine B6; e<strong>en</strong>tekort aan vitamine B6 kan e<strong>en</strong> zeldzame vorm van epilepsie oplever<strong>en</strong>, waardoorkinder<strong>en</strong> verstandelijk gehandicapt kunn<strong>en</strong> rak<strong>en</strong>. Vitamine B6 is het meestbelangrijke vitamine voor het verwerk<strong>en</strong> van aminozur<strong>en</strong>, bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor alleeiwitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele hormon<strong>en</strong>. Neomycine veroorzaakt daarnaast e<strong>en</strong> malabsorptiesyndroom(slechte opname) van e<strong>en</strong> hele lijst van belangrijke voedingsstoff<strong>en</strong>.• non-typable Haemophilus influ<strong>en</strong>zae proteïne D (NTH1)Dit eiwit is e<strong>en</strong> novel dragereiwit met e<strong>en</strong> ‘pertin<strong>en</strong>te biologischeactiviteit’ (persbericht VacZine Analytics, 2008).• octoxynol 10Octoxynol 10 is e<strong>en</strong> andere naam voor Triton X-100.Octoxynol 10 (of 9) is e<strong>en</strong> vetoploss<strong>en</strong>d reinigingsmiddel dat spor<strong>en</strong> bevat van degifstoff<strong>en</strong> ethyle<strong>en</strong>oxide, dioxane, C9 f<strong>en</strong>ol<strong>en</strong>, <strong>en</strong>/of glycol ether. Octoxynol heefte<strong>en</strong> MAC-werking (Membraan AanvalsComplex):Deterg<strong>en</strong>tia word<strong>en</strong> niet gemakkelijk afgebrok<strong>en</strong>, <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> daaromlangdurig in het lichaam aanwezig blijv<strong>en</strong>.Afbraakproduct<strong>en</strong> van deterg<strong>en</strong>tia als natriumdeoxycholaat <strong>en</strong> octoxynol 10bevatt<strong>en</strong> onder meer de langduriger aanwezig blijv<strong>en</strong>de octylf<strong>en</strong>ol<strong>en</strong>.De effect<strong>en</strong> daarvan kunn<strong>en</strong> zijn:- <strong>en</strong>docri<strong>en</strong>e verstoring<strong>en</strong>- e<strong>en</strong> onderdrukt immuunsysteem- onttrekk<strong>en</strong> van glutathion- veroorzak<strong>en</strong> van apoptose [geprogrammeerde celdood]- octyf<strong>en</strong>ol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> doorgegev<strong>en</strong> via moedermelkMAC -- Membraan AanvalscomplexOnderdeel van het natuurlijk complem<strong>en</strong>t immuunsysteemJuist vanwege hun vermog<strong>en</strong> om cell<strong>en</strong> op<strong>en</strong> te brek<strong>en</strong>, mak<strong>en</strong>wet<strong>en</strong>schappers in cel-onderzoek dankbaar gebruik van vetoplossers.(Het membraan van de cel bestaat uit lipid<strong>en</strong>, ofwel: vett<strong>en</strong>).Dit proces imiteert naadloos het natuurlijke ‘membraan aanvalscomplex’,ofwel MAC, e<strong>en</strong> onderdeel van het complem<strong>en</strong>t immuunsysteem.Deterg<strong>en</strong>tia gedrag<strong>en</strong> zich in feite als ongecontroleerde MACs.In teg<strong>en</strong>stelling tot natuurlijke MACs vall<strong>en</strong> deze als ongeleideprojectiel<strong>en</strong> ALLE cell<strong>en</strong> aan, inclusief die van het lichaam zelf.• Pertactine (PRN) is e<strong>en</strong> eiwit van het buit<strong>en</strong>membraan van dekinkhoestbacterie. Deze immunologisch hoogst virul<strong>en</strong>te factor is e<strong>en</strong> van debelangrijkste compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van het acellulaire kinkhoestvaccin.http://www.nature.com/nature/journal/v381/n6577/pdf/381090a0.pdfOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 40


• polymixine B sulfaatDit is e<strong>en</strong> polypeptide antibioticum op basis van B polymyxa (B aerosporos) datwordt ingezet als antibacterieel middel teg<strong>en</strong> gramnegatieve staafjesbacteriën.• polyribosylribitolfosfaat (PRP)Deze polysaccharide van de capsule van de Hib-bacterie (de veroorzaker vanm<strong>en</strong>ingitis) moet activiteit<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> fagocyt<strong>en</strong>.Bacteriële m<strong>en</strong>ingitis is overig<strong>en</strong>s met hoge dosering<strong>en</strong> intrav<strong>en</strong>eus toegedi<strong>en</strong>devitamine C (natriumascorbaat) uitstek<strong>en</strong>d terug te dring<strong>en</strong> (Kl<strong>en</strong>ner).• polysorbaat 80 (E 433)In e<strong>en</strong> vaccin is Polysorbaat 80, polyoxyethyle<strong>en</strong> sorbitan monooleaat, ook welTwe<strong>en</strong> 80 of PS 80 g<strong>en</strong>oemd, e<strong>en</strong> emulgeermiddel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stabilisator. De stof iszeer goed oplosbaar is in water, alcohol <strong>en</strong> olie. Polysorbaat 80 helpt in e<strong>en</strong>oplossing de verschill<strong>en</strong>de vaste, <strong>en</strong> water- <strong>en</strong> vetoplosbare del<strong>en</strong> gelijkelijkverdeeld te houd<strong>en</strong>. Polysorbaat 80 lijkt op het natriumdeoxycholaat gebruikt insommige vaccins, in het vermog<strong>en</strong> om de doorgankelijkheid van de celwand teverhog<strong>en</strong>, de cel te beschadig<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze te lat<strong>en</strong> barst<strong>en</strong>.Twe<strong>en</strong> 80 is e<strong>en</strong> lid van de polyoxyethyle<strong>en</strong>familie van non-ionische deterg<strong>en</strong>t<strong>en</strong>waartoe ook Triton X-100 behoort, e<strong>en</strong> stof die ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s in vaccinproductiewordt gebruikt (influ<strong>en</strong>zavaccins). Vanwege hun karakter <strong>en</strong> hun comptabiliteitmet de meeste chromatografische system<strong>en</strong> word<strong>en</strong> deze deterg<strong>en</strong>t<strong>en</strong> breedingezet als extractiemiddel<strong>en</strong> voor eiwitt<strong>en</strong> die qua structuur zijn geassocieerdmet organell<strong>en</strong> als mitochondriën, chloroplast<strong>en</strong> <strong>en</strong> nucleaire membran<strong>en</strong>.Triton X-100 <strong>en</strong> Twe<strong>en</strong> 80 kunn<strong>en</strong> apoptose (celdood) veroorzak<strong>en</strong>.http://vactruth.com/2011/09/10/wwii-military-handbook-reveals-pesticide-chemicals-used-in-infantvaccines/Het Amerikaans militair handboek ‘DDT and Other Insecticides and Repell<strong>en</strong>ts’uit 1946 beschrijft hoe chemische stoff<strong>en</strong>, die werd<strong>en</strong> gebruikt in de formuleringvan het pesticide DDT, teg<strong>en</strong>woordig in baby’s word<strong>en</strong> geïnjecteerd.Het handboek verklaart hoe Triton-X-100, Twe<strong>en</strong> 20 <strong>en</strong> Twe<strong>en</strong> 80 [polysorbaat 80]onderdeel uitmaakt<strong>en</strong> van de DDT sproei-operaties <strong>en</strong> war<strong>en</strong> bedoeld om hetm<strong>en</strong>gsel van ingrediënt<strong>en</strong> homoge<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>, <strong>en</strong> om de absorptie van DDT teverhog<strong>en</strong>.Gevaarlijke <strong>en</strong> soms fatale effect<strong>en</strong> van geïnjecteerde polysorbat<strong>en</strong>:• Polysorbaat 80 <strong>en</strong> Triton X-100 veroorzak<strong>en</strong> celdood (apoptose). http://vactruth.com/2011/09/10/wwii-military-handbook-reveals-pesticide-chemicals-used-ininfant-vaccines/• Na injectie kan polysorbaat 80 snel metaboliser<strong>en</strong> tot sorbitol <strong>en</strong> ethyle<strong>en</strong>oxide,e<strong>en</strong> combinatie van substanties die giftiger is dan de oorspronkelijke chemischestof. Op iedere molecuul polysorbaat 80 kunn<strong>en</strong> 20 molecul<strong>en</strong> ethyle<strong>en</strong>oxidevrijkom<strong>en</strong>, plus sorbitol.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 41


• Polysorbaat 80 kan het immuunsysteem onderdrukk<strong>en</strong>, rode bloedcell<strong>en</strong>afbrek<strong>en</strong>, virale of bacteriële infecties promot<strong>en</strong>, <strong>en</strong> onmiddellijkeverandering<strong>en</strong> in de hartfunctie do<strong>en</strong> ontstaan.• Polysorbaat 80 kan de bloed-hers<strong>en</strong>barrière verstor<strong>en</strong>, de affiniteit van decelreceptor<strong>en</strong> verander<strong>en</strong> <strong>en</strong> de membraanstructuur manipuler<strong>en</strong>, met alsgevolg convulsies <strong>en</strong> zelfs de dood. Wat komt er, sam<strong>en</strong> met de polysorbaat 80,nog meer uit de vaccins in de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> terecht?• Polysorbat<strong>en</strong> verton<strong>en</strong> e<strong>en</strong> synergetische toxiciteit met tal van chemicaliën <strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> bij ratt<strong>en</strong> op de injectieplaats kanker veroorzak<strong>en</strong>.• Polysorbaat 80 heeft aantoonbaar negatieve effect<strong>en</strong> op het immuunsysteem <strong>en</strong>kan ernstige anafylactische shock veroorzak<strong>en</strong>; deze kan zelfs dodelijk zijn.• Polysorbaat kan geprogrammeerde celdood (apoptose) veroorzak<strong>en</strong>.• Polysorbaat kan bij ratt<strong>en</strong> de ontwikkeling van de vrouwelijke organ<strong>en</strong>versnell<strong>en</strong>, maar ook de darm<strong>en</strong> beschadig<strong>en</strong>.• In combinatie met e<strong>en</strong> bepaald vitamine E product (IV E-Ferol) kanpolysorbaat 80 bij baby’s bloeding stoorniss<strong>en</strong>, nierfal<strong>en</strong>, leverfal<strong>en</strong> <strong>en</strong> de doodveroorzak<strong>en</strong>.• De Annals of Allergy, Asthma and Immunology (2005, Vol. 95(6):593-599)meld<strong>en</strong>: “Polysorbaat 80 is mom<strong>en</strong>teel relevant als e<strong>en</strong> ‘verborg<strong>en</strong> aanstichtervan anafylactoïde reacties’.” En: “Polysorbaat 80 is geïd<strong>en</strong>tificeerd als deoorzakelijke factor voor de non-immunologische anafylactoïde reactie van depatiënt. De studie bevatte e<strong>en</strong> zwangere vrouw die e<strong>en</strong> anafylactische shockkreeg na toedi<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> infuus met multivitamin<strong>en</strong> met daarin polysorbaat80.”• Daarnaast zijn er studies beschrev<strong>en</strong> in Food and Chemical Toxicology dielat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat polysorbaat 80 onvruchtbaarheid veroorzaakt. Vrouwelijkebabyratt<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geïnjecteerd met polysorbaat 80 op dag 4 <strong>en</strong> 7 na hungeboorte. Dit versnelde het rijpingsproces van deze ratt<strong>en</strong> <strong>en</strong> veroorzaakte nietalle<strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> aan de binn<strong>en</strong>wand van hun vagina <strong>en</strong> uterus, maarbracht ook hormonale verandering<strong>en</strong> teweeg, alsmede misvorming<strong>en</strong> aaneierstokk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> deg<strong>en</strong>eratieve follikels.• Volg<strong>en</strong>s de World Intellectual Property Organization, onderdeel van deVer<strong>en</strong>igde Naties, zijn wet<strong>en</strong>schappers van die organisatie do<strong>en</strong>de om bij wijzevan anticonceptie, vaccins te ontwikkel<strong>en</strong> die speciaal zijn toegespitst opbeschadiging van de vruchtbaarheid. E<strong>en</strong> geliefd ingrediënt voor e<strong>en</strong> dergelijkvaccin is... polysorbaat 80.Met andere woord<strong>en</strong>: wet<strong>en</strong>schappers zijn zich dus terdege bewust van devruchtbaarheid verwoest<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van polysorbaat 80...• sorbitol (E420)Bij orale inname werkt sorbitol osmotisch vochtafdrijv<strong>en</strong>d. Grote hoeveelhed<strong>en</strong>sorbitol kunn<strong>en</strong> luchtvorming, diarree <strong>en</strong> e<strong>en</strong> pijnlijk opzwell<strong>en</strong> van de buikoplever<strong>en</strong>. Gevoelige person<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> al bij kleinere hoeveelhed<strong>en</strong> maag- <strong>en</strong>darmklacht<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong>. Sorbitol ‘kan niet word<strong>en</strong> gemetaboliseerd’ <strong>en</strong> dus ishet ‘veilig’ voor diabetici <strong>en</strong> non-diabetici.Op sorbitol dat met e<strong>en</strong> vaccin werd ingespot<strong>en</strong>, reageert het lichaam heelanders. Dat diabetici (zie kinkhoesttoxine) e<strong>en</strong> intolerantie hebb<strong>en</strong> voor sorbitol,OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 42


komt omdat hun lichaam de stof ziet als vijand, <strong>en</strong> dus is het zo veilig niet.Stapeling van sorbitol in diabetici kan word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> door dagelijks 500 mgvitamine C te nem<strong>en</strong> (USDA).De ziekt<strong>en</strong> waar diabetici aan sterv<strong>en</strong>, is de ope<strong>en</strong>hoping van suiker (lees: vooralook sorbitol).Wanneer die stapeling plaatsvindt in de og<strong>en</strong>, heet het retinopathie, gebeurt datin de bloedvat<strong>en</strong> dan heet het hartziekt<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in de z<strong>en</strong>uw<strong>en</strong> van de ledemat<strong>en</strong>heet het neuropathie. Wanneer de extremiteit<strong>en</strong> niet meer voldo<strong>en</strong>debloedtoevoer krijg<strong>en</strong>, dan ontstaan de bek<strong>en</strong>de zwer<strong>en</strong>.• squale<strong>en</strong>Squale<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> cholesterol precursor die door het gehele lichaam aanwezig is. Destof stimuleert het immuunsysteem non-specifiek.“Olie-adjuvantia zijn de meest smerige biologische wap<strong>en</strong>s ooit bedacht.”dr. Pamela B. Asa, microbioloogAntibodies to Squal<strong>en</strong>e in Recipi<strong>en</strong>ts of Anthrax Vaccine,Exp and Mol Pathol, 2002,73(1):19-27Aan het verschil tuss<strong>en</strong> de effect<strong>en</strong> van ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong> squale<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte vaningespot<strong>en</strong> squale<strong>en</strong> wordt vrijwel nooit aandacht geschonk<strong>en</strong>.Als voedingssupplem<strong>en</strong>t is squale<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heilzame stof.Squale<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>de vaccin adjuvantia zijn onder meer AS03, ASo4, <strong>en</strong> MF59,aanwezig in:• GSK’s AS04 in het HPV-vaccin Cervarix (EU/1/07/419/001-009),• GSK’s AS03 in het H1N1-vaccin Pandemrix (EU/1/08/452/001),• Novartis’ MF59 in het H1N1-vaccin Focetria (EU/1/07/385/001/2).De squale<strong>en</strong> in bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde plandemievaccins werd experim<strong>en</strong>teelg<strong>en</strong>anoniseerd, hetge<strong>en</strong> directe negatieve effect<strong>en</strong> kan teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>op het DNA van de ontvanger.In feite was de H1N1-vaccinatieronde 2009-2010 wereldwijde<strong>en</strong> stiekem experim<strong>en</strong>t met het DNA van de bevolking:e<strong>en</strong> geheime sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> het P<strong>en</strong>tagon, het Institut Pasteur,<strong>en</strong> de universiteit<strong>en</strong> van Leuv<strong>en</strong>, Lausanne, <strong>en</strong> Kop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong>.Ingespot<strong>en</strong> wordt squale<strong>en</strong> niet ‘gelez<strong>en</strong>’ door het spijsverteringssysteem, maardoor het immuunsysteem. Dit wordt daardoor opgezweept tot het aanvall<strong>en</strong> vande lichaamseig<strong>en</strong> squale<strong>en</strong>: zelfdestructieve kruisreactie (moleculaire mimicri).Ingespot<strong>en</strong> squale<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> trigger voor het echte biologische wap<strong>en</strong>: hetimmuunsysteem. http://www.novaccine.com/vaccine-ingredi<strong>en</strong>ts/results.asp?sc=27Het eerste product in de rij van olie-in-water-, <strong>en</strong> water-in-olie-adjuvantia was in1956 Freund’s Complete Adjuvans (FCA). Deze substantie bleek bij inspuiting inproefdier<strong>en</strong> echter dusdanig wreed ─ het veroorzaakt onmiddellijke,onomkeerbare auto-immuunreacties ─ dat de stof voor dieronderzoek werdOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 43


verbod<strong>en</strong>... om terug te ker<strong>en</strong> in de vorm van het squale<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>demonofosforyllipide in GSK’s AS04 adjuvans!Vreemd hè, dat de op squale<strong>en</strong> gebaseerde adjuvantia hetzelfde effect hebb<strong>en</strong>!(Vgl. de veteran<strong>en</strong> uit de eerste Golfoorlog die squale<strong>en</strong> antilicham<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong>daardoor ernstige auto-immuunziekt<strong>en</strong>).• streptomycineDit antibioticum kan allerhande meer <strong>en</strong> minder ernstige verschijnsel<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>:allergische reacties (uitslag, netelroos, ademhalingsmoeilijkhed<strong>en</strong>, duizeligheid).• sucrose (E 444)Sucrose <strong>en</strong> saccharose zijn de dode stoff<strong>en</strong> die overblijv<strong>en</strong> nadat ruwe riet- <strong>en</strong>bietsuiker zijn geraffineerd.• thiocyanaatThiocyanaat is e<strong>en</strong> zout, analoog in sam<strong>en</strong>stelling aan cyanaat, maar met zwavelin plaats van zuurstof. De stof is aanwezig in tabaksrook, wordt geproduceerd inhet metabolisme van cysteïne <strong>en</strong> in de detoxificatie van cyanide, <strong>en</strong> wordt alszodanig uitgescheid<strong>en</strong> in de urine.“Kinder<strong>en</strong> die 100 microgram thimerosal kreg<strong>en</strong>hadd<strong>en</strong> ti<strong>en</strong> keer meer kans op het ontwikkel<strong>en</strong> van autismedan kinder<strong>en</strong> die vaccins kreg<strong>en</strong> zonder kwik.”Dr. Mark Geier• thiomersal / thimerosal (49,55% kwik)Thimerosal (ethylmercurothiosalicylaat) is e<strong>en</strong> kwikhoud<strong>en</strong>de verbinding die bek<strong>en</strong>d staat als e<strong>en</strong> stof die bije<strong>en</strong> niveau van minder dan 1 deel per miljo<strong>en</strong> in m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kanker, g<strong>en</strong>etische mutaties, geboorteafwijking<strong>en</strong> <strong>en</strong>verstoring<strong>en</strong> in het immuunsysteem <strong>en</strong> schade aan devoortplanting kan veroorzak<strong>en</strong>.Voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bestaat er ge<strong>en</strong> toxicologisch veilig niveauvoor blootstelling. En toch is kwik jar<strong>en</strong>lang in gebitt<strong>en</strong>gestopt, <strong>en</strong> nog altijd via vaccins ingespot<strong>en</strong>!Thimerosal is e<strong>en</strong> handelsnaam voor e<strong>en</strong> van velegelijksoortige product<strong>en</strong>, het bevat qua gewicht 49,5%kwik <strong>en</strong> wordt t<strong>en</strong> onrechte vaak e<strong>en</strong> conserverings-middel g<strong>en</strong>oemd -- dat isslechts één van de vele, functies van de stof -- <strong>en</strong> zeker niet de beste. http://drking.com/docs/110915_PGKReviewOfUSSubmissionToUNEP_b.pdfDe Thimerosal kwikverbinding<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> krachtig beschadig<strong>en</strong>de effect<strong>en</strong> op hetimmuunsysteem <strong>en</strong> op de cell<strong>en</strong> van het z<strong>en</strong>uwstelsel. De ernst daarvan varieertmet de dosis, de periode van blootstelling, <strong>en</strong> het vermog<strong>en</strong> van het lichaam omde stof te ontgift<strong>en</strong>.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 44


Het kwik in thimerosal is ethylkwik, e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd veilige vorm van kwik.Thimerosal geeft echter acute <strong>en</strong> vaak dodelijke niveaus van melthylkwik in hetbloed, omdat de ethylkwik in Thimerosal in m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> wordt omgezetnaar methylkwik, de stof waar iedere<strong>en</strong> het over e<strong>en</strong>s is dat deze zeer giftig is...Pichichero ME, G<strong>en</strong>tile A, Giglio N, Umido V, Clarkson T, Cernichiari E, Zareba G, Gotelli C,Gotelli M, Yan L, and Treanor J. (2008) Mercury Levels in Newborns and Infants After Receiptof Thimerosal-Containing Vaccines. Pediatrics 2008; 121(2): e208-e214.‘Anorganisch’ kwik is e<strong>en</strong> eindproduct van het kwikmetabolisme.De metabolische weg voor kwik in het lichaam van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> bestaat uitde reductie/conversie van het schadelijke methylkwik in e<strong>en</strong> gevaarlijker‘anorganisch’ kwik dat bindt aan weefsels <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lange-termijn toxiciteit k<strong>en</strong>t.Blootstelling aan organische kwikverbinding<strong>en</strong> geeft klacht<strong>en</strong> aan het c<strong>en</strong>tralez<strong>en</strong>uwstelsel, soms zodanig ernstig, dat deze kunn<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot langdurigebewusteloosheid, coma <strong>en</strong> dood (Acta Chim. Slov. 2004,51:361-72, http://acta.chem-soc.si/51/51-2-361.pdf ).Onderzoek uit 1999 aan de universiteit van Calgary laat zi<strong>en</strong> hoe in hetz<strong>en</strong>uwweefsel van de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>, kwik ion<strong>en</strong> de celmembran<strong>en</strong> <strong>en</strong> de celstructuurvan zich ontwikkel<strong>en</strong>de neuron<strong>en</strong> verander<strong>en</strong> (http://movies.commons.ucalgary.ca/mercury).Al bij minieme conc<strong>en</strong>traties (op micro-, <strong>en</strong>nanomolair niveau) veroorzaakt thimerosal DNAfragm<strong>en</strong>tatiein neuronale cell<strong>en</strong> <strong>en</strong> verstoort hetde neuronale groeifactor signalering. Ook br<strong>en</strong>gtthimerosal methylering van het DNA teweeg, <strong>en</strong>bij nanomolaire conc<strong>en</strong>traties, verandering<strong>en</strong> inde pathways voor aandacht <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratie,hetge<strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte leidt tot verandering<strong>en</strong> in dehers<strong>en</strong>functies.http://www.youtube.com/watch?v=GDnfeIwd0wIE<strong>en</strong> lijst van 75 wet<strong>en</strong>schappelijke artikel<strong>en</strong> over de gevolg<strong>en</strong> van kwik in hetlichaam is te vind<strong>en</strong> op:http://prev<strong>en</strong>tdisease.com/news/pdf/Thimerosal_Immune_System_Abnormalities.pdfE<strong>en</strong> rapport dat alle gevar<strong>en</strong> van kwik in vaccins belicht:http://vaccines.procon.org/sourcefiles/Burton_Report.pdfWanneer kwik de metallothionein<strong>en</strong> overneemt -- de op kwik gerichtemetalloproteïn<strong>en</strong> die interacties aangaan met circuler<strong>en</strong>de toxische metal<strong>en</strong> --dan gaat kwik niet alle<strong>en</strong> de competitie aan voor de MT receptor<strong>en</strong>, maar stuitertdan ook als e<strong>en</strong> flipperkastbal door het systeem <strong>en</strong> verstoort alle elektron<strong>en</strong> waarhet mee in aanraking komt. Dit kan e<strong>en</strong> verwoest<strong>en</strong>d effect hebb<strong>en</strong> op hetmetabolisme <strong>en</strong> kan leid<strong>en</strong> tot oxidatieve stress.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 45


Dr. Waly <strong>en</strong> zijn associé’s aan de Northeastern University zegg<strong>en</strong>: “Onzeexperim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met thimerosal lat<strong>en</strong> bij conc<strong>en</strong>traties, ver onder die in vaccins,negatieve effect<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> op de methylatie synthese (MS) activiteit”.“Het ethylkwik bevatt<strong>en</strong>de conserveermiddel thimerosal belemmerde niet alle<strong>en</strong>IGF-1 (insulin-like growth factor-1), maar ook de dopamine-gestimuleerdemethylatie met e<strong>en</strong> IC50 van 1nM, <strong>en</strong> elimineerdeook MS activiteit. VerlaagdeIGF-1 niveaus zijn gerapporteerd bij autisme, zij kunn<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bijdrag<strong>en</strong> tote<strong>en</strong> beschadigde myelinatie." http://prev<strong>en</strong>tdisease.com/home/tips78.shtml• Triton X-100Triton X-100 is e<strong>en</strong> lichaamsvreemde chemische substantie die de nanopartikelsin farmaceutische middel<strong>en</strong> de bloed-hers<strong>en</strong>-barrière laat passer<strong>en</strong> <strong>en</strong> aldus dehers<strong>en</strong><strong>en</strong> in binn<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt.In e<strong>en</strong> vaccin di<strong>en</strong>t Triton X-100 om de diverse stoff<strong>en</strong> in de vacccinvloeistofgelijkelijk verdeeld te houd<strong>en</strong>.Bij ratt<strong>en</strong> ingespot<strong>en</strong>, veroorzaakt Triton X-100 hartschade, leverfal<strong>en</strong>, nierfal<strong>en</strong>,bloeding stoorniss<strong>en</strong>, epileptische aanvall<strong>en</strong>, darmbeschadiging<strong>en</strong>, kanker op deplaats van injectie.Ook breekt Triton X-100 rode bloedcell<strong>en</strong> af, versnelt de ontwikkeling vanvrouwelijke organ<strong>en</strong>, <strong>en</strong> onderdrukt het immuunsysteem.• zoutzuur (E 507)In vaccins heeft zoutzuur de taak van zuurteregelaar. In de maag is het e<strong>en</strong>natuurlijk voorkom<strong>en</strong>d onderdeel van het maagsap. Bij overgevoeligheid kaninname huidontsteking (dermatitis) <strong>en</strong> aantasting van het slijmvlies van deslokdarm veroorzak<strong>en</strong>. (Het is het akelige zuur in de keel na overgev<strong>en</strong>).“De aantall<strong>en</strong> dosis-gerelateerde verband<strong>en</strong> [tuss<strong>en</strong> kwik <strong>en</strong> autisme]zijn lineair <strong>en</strong> statistisch significant.Je kunt er mee spel<strong>en</strong> zoveel je wilt.Ze zijn lineair.Ze zijn statistisch significant.”Dr. William WeilAmerican Academy of Pediatrics. Simpsonwood, GA,June 7, 2000OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 46


15. OPMERKINGEN BIJ DE <strong>RVP</strong> VACCINSJe wordt niet gevaccineerd TEGEN e<strong>en</strong> ziekte,je wordt geïnjecteerd MET e<strong>en</strong> ziekte!Vaccinatie is e<strong>en</strong> medische standaardprocedure.Maar die geaccepteerde vanzelfsprek<strong>en</strong>dheid zegt helemaal NIETS over de veiligheid of dedoeltreff<strong>en</strong>dheid van welk vaccin dan ook.En toch wordt deze invasieve <strong>en</strong> vaak invalider<strong>en</strong>de handeling meestal kritiekloosaanvaard, zowel door arts<strong>en</strong>, als door ontvangers.Er is vrijwel ge<strong>en</strong> arts <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gebruiker die voorafgaand aan vaccinatie e<strong>en</strong> bijsluiter leest.Op priklocaties behor<strong>en</strong> scheurblokk<strong>en</strong> met de bijsluiters aanwezig te zijn.“Het RIVM geeft bijsluiters niet standaard na de vaccinatie”.Na de vaccinatie? Wat voor zinloos gebaar is dat?E<strong>en</strong> tweedehands auto koop je NA de proefrit… e<strong>en</strong> vaccin laat je klakkeloos inspuit<strong>en</strong>???Iedere<strong>en</strong> lijkt gehypnotiseerd door de mantra “Vaccinaties zijn veilig <strong>en</strong> effectief”.Wie daarover wet<strong>en</strong>schappelijk onderbouwde kritische vrag<strong>en</strong> stelt, wordt op z’n minstbeschouwd als e<strong>en</strong> lastpak, maar vaker nog gezi<strong>en</strong> als gevaarlijke dissid<strong>en</strong>t.Maar als vaccinatie zo goed werkt als m<strong>en</strong> wil do<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>, waarom is m<strong>en</strong> dan zobang voor de niet-gevaccineerde persoon? De gevaccineerd<strong>en</strong> zijn immers beschermd?Of toch niet...?FEITEN ROND VACCINS EN VACCINATIE• Uit de bijsluiter tekst van het DTP-vaccin van het Nederlands Vaccin Instituut blijktuit punt 4.8 dat deze vaccins word<strong>en</strong> gespot<strong>en</strong> zonder dat er klinische studies zijngedaan...• Vaccinatie is in Nederland vrijwillig, e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> dat- op consultatiebureaus wordt verzweg<strong>en</strong>,- maar dat onverwijld voor de voet<strong>en</strong> wordt gegooid van ouders nadat hunkinder<strong>en</strong> door vaccinatie werd<strong>en</strong> beschadigd...• De morele druk om te vacciner<strong>en</strong> is zeer hoog, <strong>en</strong> wordt afgedwong<strong>en</strong> via emotioneleblackmail, angstsc<strong>en</strong>ario’s <strong>en</strong> zelfs in rechtstreekse teg<strong>en</strong>spraak van de eig<strong>en</strong>geclaimde effectiviteit van vaccinatie:“Stel, dat je kind polio krijgt”,“Stel, dat je kind ziek wordt <strong>en</strong> overlijdt”,“Stel dat je kind de (gevaccineerde!) medem<strong>en</strong>s in gevaar br<strong>en</strong>gt”.• Ieder vaccin br<strong>en</strong>gt per definitie aanzi<strong>en</strong>lijk meer vreemd materiaal in het lichaam <strong>en</strong>de bloedstroom binn<strong>en</strong> dan de bijsluiter vermeldt.• Vaccinatie br<strong>en</strong>gt dierlijk RNA <strong>en</strong> DNA binn<strong>en</strong> in het m<strong>en</strong>selijk g<strong>en</strong>oom.• In 1794 schreef Edward J<strong>en</strong>ner “Tijd<strong>en</strong>s onze laatste ontmoeting behandelde onzevri<strong>en</strong>d X. mijn ontdekking als chimerisch.” E<strong>en</strong> chimera is e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>gvorm vanverschill<strong>en</strong>de species, bv. leeuw, geit <strong>en</strong> slang [OF: e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> hond, aap, kip!].• Transhumanisme (Ray Kurzweil, Craig V<strong>en</strong>ter) <strong>en</strong> Artificial Intellig<strong>en</strong>ce zijnmoderne vorm<strong>en</strong> van het verm<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van species.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 47


De gedocum<strong>en</strong>teerde historie laat zi<strong>en</strong> hoe onrealistisch het is om vaccins blind tevertrouw<strong>en</strong>. Sinds Edward J<strong>en</strong>ner in 1798 begon met zijn koepokvaccinaties ter‘bescherming’ teg<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijke pokk<strong>en</strong> (twee volslag<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de ziekteverwekkers), ishet m<strong>en</strong>selijk g<strong>en</strong>oom niet alle<strong>en</strong> met dierlijke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gecorrumpeerd, maar heeft devaccinatiepraktijk talloze lev<strong>en</strong>s verminkt <strong>en</strong>/of deze vervroegd do<strong>en</strong> eindig<strong>en</strong>... En wat deverme<strong>en</strong>de bescherming betreft, er is nog nooit e<strong>en</strong> epidemie geweest in alle<strong>en</strong> de nietgevaccineerdebevolking, eerder andersom: als kind volledig gevaccineerde stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>viel<strong>en</strong> in mei 2010 massaal t<strong>en</strong> prooi aan de bof…En in de begintijd van de (gedwong<strong>en</strong>) koepokvaccinaties hebb<strong>en</strong> wakkere arts<strong>en</strong> in veleboek<strong>en</strong> <strong>en</strong> artikel<strong>en</strong> vastgelegd hoe zij kanker plotseling e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme opmars zag<strong>en</strong>mak<strong>en</strong>... alle<strong>en</strong> in gevaccineerde person<strong>en</strong>. Maar hun geboekstaafde waarschuwing<strong>en</strong> zijncategorisch ondergesneeuwd, statistiek<strong>en</strong> van vaccinatie-resultat<strong>en</strong> zijn vanaf dag ééngemanipuleerd weergegev<strong>en</strong>.De hypothese voor de werking van vaccinatie stoelt op de microb<strong>en</strong>theorie van LouisPasteur (1822-1895). Deze stelt dat één ziekteverwekker één gedaante heeft, <strong>en</strong> één ziekteveroorzaakt (monomorfisme). Dit bije<strong>en</strong> geplagieerd knutselverhaal herriep Pasteur opzijn doodsbed. Daarmee bek<strong>en</strong>de hij eindelijk zijn ongelijk t<strong>en</strong> opzichte van zijn tijdg<strong>en</strong>ootPierre Antoine Béchamp (1816-1908), die wet<strong>en</strong>schappelijk oneindig veel betergekwalificeerd was, <strong>en</strong> onder de microscoop het veelvormig gedrag van microb<strong>en</strong> hadontdekt: het pleomorfisme, ook wel polymorfisme g<strong>en</strong>oemd.Béchamp was er tijd<strong>en</strong>s zijn vele microscopische onderzoeking<strong>en</strong> consist<strong>en</strong>t getuige vandat in e<strong>en</strong> gezonde omgeving, microb<strong>en</strong> zich weliswaar in meer vorm<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>, maar pas in e<strong>en</strong> ongezonde omgeving zodanig van vorm <strong>en</strong> karakterverander<strong>en</strong>, dat zij zich t<strong>en</strong> slotte ziekmak<strong>en</strong>d gaan gedrag<strong>en</strong>.Béchamp’s conclusie was dan ook: het gaat erom om het lichaam als geheel gezond temak<strong>en</strong> <strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>. Tijdg<strong>en</strong>oot Claude Bernard (1813-1878) zat op dezelfde lijn alsBéchamp <strong>en</strong> ving dat verschijnsel in de term ‘bioterrein’. Niettemin verkoos Bernard zichte associër<strong>en</strong> met Pasteur ...Dat Pasteur’s misleid<strong>en</strong>de microb<strong>en</strong>theorie tot het uitgangspunt van de Westerseg<strong>en</strong>eeskunde werd gekoz<strong>en</strong>, heeft onder meer te mak<strong>en</strong> met het feit dat Pasteur zich zeereffectief had ingeschurkt bij Napoleon III, terwijl hij werd gefinancierd door de Franse takvan de Rothschilds. Durfd<strong>en</strong> zijn wet<strong>en</strong>schappelijke tijdg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> daarom niet hardop tezegg<strong>en</strong> dat ‘keizer’ Pasteur in werkelijkheid poedelnaakt was? http://www.whale.to/a/b/pearson.html,http://www.susandoreydesigns.com/insights/pasteur-recant.htmlLouisVaccinatie is alle<strong>en</strong> al onlogisch omdat dit het milieu in het lichaam ingrijp<strong>en</strong>d verandert:De verwekker van e<strong>en</strong> ziekte die m<strong>en</strong> juist niet wil krijg<strong>en</strong>, spuit m<strong>en</strong> heel diep het systeembinn<strong>en</strong>, daarbij alle natuurlijke verdedigingsmechanism<strong>en</strong> omzeil<strong>en</strong>d.Theoretisch(!) is het beoogde effect daarvan dat het lichaam antilicham<strong>en</strong> (B-cell<strong>en</strong>) gaataanmak<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het ingespot<strong>en</strong> antige<strong>en</strong> (de ziekmak<strong>en</strong>de microbe).En daarin zit e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d onlogisch aspect, want zijn deze B-cell<strong>en</strong> de manier waarop hetlichaam zich van nature ontdoet van e<strong>en</strong> normaliter via de slijmvliez<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>ziekteverwekker?Ne<strong>en</strong>!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 48


In werkelijkheid bestaat het immuunsysteem uitverschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong>, <strong>en</strong> vindt er tuss<strong>en</strong> hethumorale-, <strong>en</strong> cellulaire deel daarvan e<strong>en</strong> intellig<strong>en</strong>tesam<strong>en</strong>-werking plaats van ‘marker<strong>en</strong>’ (B-cell<strong>en</strong>) <strong>en</strong>‘eliminer<strong>en</strong>’ (T-cell<strong>en</strong>).Eerst gaat de waarschuwingsploeg (B-cell<strong>en</strong>) actiefaan het werk, <strong>en</strong> daarna de opruimbrigade (T-cell<strong>en</strong>).Nooit gelijktijdig.T-cell<strong>en</strong> (hier blauw gekleurd) zijn het belangrijksteverdedigingsmiddel van het immuunsysteemDoor de kunstmatige nadruk op de productie van B-cell<strong>en</strong> ontwricht vaccinatie dit natuurlijk ev<strong>en</strong>wicht <strong>en</strong> deze natuurlijke rolverdeling. Ergernog: deze afgedwong<strong>en</strong> B-cel productie verhindert het lichaam om het cellulaireafweersysteem in te zett<strong>en</strong>: de T-cell<strong>en</strong>, ofwel de ‘Pac-mannetjes’ die de gemarkeerde ziekmak<strong>en</strong>de indringers moet<strong>en</strong> opruim<strong>en</strong> <strong>en</strong> vernietig<strong>en</strong>.Nogmaals: vaccinatie br<strong>en</strong>gt de ziekte heel diep het lichaam in, zonder <strong>en</strong>ige hoop opoplossing.Waaraan bij vaccinatie ook weinig aandacht wordt besteed, of wat meestal zelfs ronduitwordt gebagatelliseerd, is het feit dat ieder vaccin altijd veel meer in het lichaambinn<strong>en</strong>br<strong>en</strong>gt dan alle<strong>en</strong> de bedoelde ziekteverwekker.Daarom alle<strong>en</strong> al is het nuttig om de (arts<strong>en</strong>)bijsluiter te bestuder<strong>en</strong>. Het gaat hier omchemische toevoeging<strong>en</strong>, verontreiniging<strong>en</strong>, <strong>en</strong> om restant<strong>en</strong> van stoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> material<strong>en</strong> uithet productieproces. Deze variër<strong>en</strong> van giftige chemicaliën, tot dierlijk <strong>en</strong>/of m<strong>en</strong>selijkDNA <strong>en</strong> RNA, <strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de hoeveelhed<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de dierlijke viruss<strong>en</strong> <strong>en</strong> bacteriën. Hetinspuit<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijk heks<strong>en</strong>brouwsel verandert het interne milieu van het lichaamdus aanzi<strong>en</strong>lijk...Het idee dat e<strong>en</strong> laboratorium dat vaccins maakt, schoon <strong>en</strong> steriel is, blijkt e<strong>en</strong> utopie.Ook het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is <strong>en</strong>ige tijd geslot<strong>en</strong> geweest weg<strong>en</strong>sonhygiënische omstandighed<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in Merck vaccins zijn onlangs restant<strong>en</strong> krimpfolieaangetroff<strong>en</strong>. Maar de firma Baxter Laboratories spant de kroon. Dit Amerikaanselaboratorium verstuurde eind 2008/begin 2009 naar haar onder-aannemers in Europa 72kilo seizo<strong>en</strong>sgriepvirus. maar die bleek besmet met dodelijk H5N1 (vogelgriepvirus). Eénwakkere technicus in Tsjechië nam de z<strong>en</strong>ding niet klakkeloos aan <strong>en</strong> testte de inhoud opfrett<strong>en</strong>. Die stierv<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zo ontdekte hij de dodelijke ‘besmetting’. Was dat niet gebeurd,dan was deze z<strong>en</strong>ding het ‘spontane’ begin geweest van de H5N1-pandemie die AbOsterhaus al sinds vele jar<strong>en</strong> met to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de stelligheid op de Nederlandse televisie hadgeadverteerd.Bij die geleg<strong>en</strong>heid bleek ook dat de H5N1-vaccins allemaal al jar<strong>en</strong>lang klaar lag<strong>en</strong>. Maarto<strong>en</strong> er plotseling, direct na de Tsjechische ontdekking, in Mexico op drie plaats<strong>en</strong> tegelijkéén <strong>en</strong> hetzelfde ‘nieuwe’ virus losbarstte, moest er in deze vaccins raz<strong>en</strong>dsnel word<strong>en</strong>overgeschakeld op deze ‘H1N1’-variant... M<strong>en</strong> deed dat, door de adjuvantia te handhav<strong>en</strong><strong>en</strong> alle<strong>en</strong> het virus eruit te vervang<strong>en</strong>.Dat minster Klink ons Nederlands belastinggeld verkwanselde aan miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> doses vandeze nooit geteste vaccins, is onprettig. Dat daarvan het trieste resultaat is dat, net zoals inZwed<strong>en</strong> <strong>en</strong> Finland, ook in Nederland verschill<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> slachtofferzijn geword<strong>en</strong> van narcolepsie (slaapziekte), is zeer ernstig.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 49


Deze gang van zak<strong>en</strong> lijkt e<strong>en</strong> herhaling van de overhaaste griepvaccinaties in 1976 inAmerika, e<strong>en</strong> actie die honderd<strong>en</strong> slachtoffers achterliet met de verlammings-ziekteGuillain-Barré.VIDEO: Lethal Injection: The Story Of Vaccinationhttps://www.youtube.com/watch?v=7hITYIT02rABELL TOLLING for the Swine FluDe uitleg van e<strong>en</strong> Spaanse interniste over de gevar<strong>en</strong> van de in 2009 gespot<strong>en</strong>niet-geteste H1N1-vaccins is glashelderhttp://www.youtube.com/watch?v=A0JqQyl09zQ&feature=channelIeder vaccin belast het lichaam tot op de diepste niveaus (weefsels, bloed, DNA): nietalle<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ongew<strong>en</strong>ste ziekteverwekker, maar ook met allerlei stoff<strong>en</strong> die niet vannature in het lichaam thuishor<strong>en</strong>, <strong>en</strong> die daarom giftig zijn.De effect<strong>en</strong> van lichaamsvreemde farmaceutische product<strong>en</strong> als medicijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> vaccinsword<strong>en</strong> door de reguliere g<strong>en</strong>eeskunde ‘bijwerking<strong>en</strong>’ g<strong>en</strong>oemd. E<strong>en</strong> meer correcte termdaarvoor is: ‘ongew<strong>en</strong>ste negatieve effect<strong>en</strong>’. Immers, zo’n ‘bijwerking’ kan ook de doodbetreff<strong>en</strong>...“Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele vaccinpartij kan zijn bewez<strong>en</strong> veilig te zijnvoordat die aan kinder<strong>en</strong> is toegedi<strong>en</strong>d.”Leonard Scheele, US Surgeon G<strong>en</strong>eralin e<strong>en</strong> toespraak op e<strong>en</strong> AMA-bije<strong>en</strong>komst in 1955Iedere vaccin-inhoud zet het lichaam aan tot de aanmaak van verdedigingsstoff<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> debinn<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> gifstoff<strong>en</strong>: ontsteking veroorzak<strong>en</strong>de cytokin<strong>en</strong> <strong>en</strong> glutamaat.Deze agressieve substanties kunn<strong>en</strong> echter de grote conc<strong>en</strong>tratie van microglia in dehers<strong>en</strong>stam aantast<strong>en</strong>: het hers<strong>en</strong>gebied dat de autonome lev<strong>en</strong>sfuncties van ademhaling<strong>en</strong> hart- <strong>en</strong> vaatsysteem aanstuurt.Vandaar dat baby’s na vaccinatie vaak verstoring<strong>en</strong> verton<strong>en</strong> in de ademhaling, vgl. hetonderzoek van dr. Viera Scheibner met de ademhalingsmonitor CotWatch. Zij moestconcluder<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> rechtstreeks verband bestaat tuss<strong>en</strong> vaccinatie <strong>en</strong> wieg<strong>en</strong>dood...Neurochirurg dr. Russell Blaylock meldt dat bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde cytokin<strong>en</strong>storm ervoor kanzorg<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> gevaccineerde baby sterft (‘wieg<strong>en</strong>dood’) http://vaccineliberationarmy.com/category/rooms/doctors-speak-out/.Overig<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> dergelijke gevolg<strong>en</strong> door de autoriteit<strong>en</strong> NOOIT toegewez<strong>en</strong> aan devaccinatie(s).Wat er in realiteit gebeurt, is dat vaccinatie de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> baby wek<strong>en</strong>lang letterlijkin brand zet. Dit ‘hers<strong>en</strong>huil<strong>en</strong>’, rechtstreeks gevolg van de onverdraaglijke pijn<strong>en</strong> daarvan,wordt door LAREB <strong>en</strong> RIVM e<strong>en</strong> ‘normale’ reactie g<strong>en</strong>oemd!Wanneer het Rijksvaccinatieprogramma trouw wordt gevolgd, heeft e<strong>en</strong> baby gebor<strong>en</strong> na 1augustus 2011 nog vóór zijn eerste verjaardag al 29 vaccins ingespot<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong>, metdaarin totaal 69 verschill<strong>en</strong>de ziektekiem<strong>en</strong>, naast grote hoeveelhed<strong>en</strong> aluminium <strong>en</strong>andere stoff<strong>en</strong> die niet in zijn cell<strong>en</strong> <strong>en</strong> weefsels thuishor<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarin ongek<strong>en</strong>de schadekunn<strong>en</strong> aanricht<strong>en</strong>.In het onderzoek naar de ‘veiligheid’ van vaccins wordt ook nooit gekek<strong>en</strong> naar het stapeleffectvan al deze giftige inhoudsstoff<strong>en</strong>. En in de beoordeling van gemelde vaccinatie-OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 50


schade betrekt m<strong>en</strong> noch de eerder ontvang<strong>en</strong> vaccins, noch de mogelijke stapeling van destoff<strong>en</strong> vanuit andere bronn<strong>en</strong> dan de vaccins, bijvoorbeeld via de voeding (bewerking<strong>en</strong>,verpakking<strong>en</strong>) <strong>en</strong> het milieu (pesticid<strong>en</strong>, chemtrails).Daarnaast lat<strong>en</strong> de melding<strong>en</strong> zelf ook veel te w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> over.Wereldwijd wordt de melding van het werkelijk aantal gevall<strong>en</strong> van vaccinatieschadegeschat op 1 tot 10%. Om op basis van dit vrijwel geheel ontbrek<strong>en</strong> van voldo<strong>en</strong>de reëlecijfers te blijv<strong>en</strong> bewer<strong>en</strong> dat “vaccinatie veilig <strong>en</strong> effectief” is, kan op z’n minst hoogstonwet<strong>en</strong>schappelijk word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd!De red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor deze geringe meldingsgraad zijn uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>d:• ouders realiser<strong>en</strong> zich vaak niet het verband tuss<strong>en</strong> vaccinatie <strong>en</strong> de gevolg<strong>en</strong>;• arts<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> de ouders in hun klacht<strong>en</strong> niet serieus;• sommige arts<strong>en</strong> weiger<strong>en</strong> zelfs de melding te do<strong>en</strong>;• ouders wet<strong>en</strong> vaak niet dat zij zelf kunn<strong>en</strong> meld<strong>en</strong>, <strong>en</strong>/of wet<strong>en</strong> niet waar;• bij e<strong>en</strong> kind dat schade vertoont als bloeding<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebrok<strong>en</strong> bott<strong>en</strong>, gev<strong>en</strong> arts<strong>en</strong>direct de schuld aan de ouders. De term<strong>en</strong>, uitgevond<strong>en</strong> voor het verhull<strong>en</strong> van deware oorzaak <strong>en</strong> het verschuiv<strong>en</strong> van de schuldvraag naar de ouders/verzorgers, zijno.m. wieg<strong>en</strong>dood, ‘Shak<strong>en</strong> Baby Syndrome’ (SBS).Iedere ouder <strong>en</strong> verzorger moet daarom wet<strong>en</strong>:Het verschil tuss<strong>en</strong>kindermishandeling <strong>en</strong> vaccinatieschade (Shak<strong>en</strong> Baby Syndrome)is zeer e<strong>en</strong>voudig meetbaar in bloed<strong>en</strong> serum van het slachtoffer:Wanneer het niveau van vitamine C vrijwel ‘nul’ is,<strong>en</strong> het histamine niveau tor<strong>en</strong>hoog,dan is er sprake van VACCINATIESCHADE.Achtergrond info:Vitamine C helpt collage<strong>en</strong> te vorm<strong>en</strong>.Vat<strong>en</strong> <strong>en</strong> bott<strong>en</strong> bestaan grot<strong>en</strong>deels uit collage<strong>en</strong>.Acute scheurbuik,ofwele<strong>en</strong> acuut vitamine C gebrekbetek<strong>en</strong>t daarom:bloeding<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebrok<strong>en</strong> bott<strong>en</strong>…!Melding van ongew<strong>en</strong>ste negatieve effect<strong>en</strong>Sinds 1 januari 2011 kunn<strong>en</strong> ongew<strong>en</strong>ste negatieve effect<strong>en</strong> van vaccinatiesword<strong>en</strong> gemeld aan hetNederlands Bijwerking<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum Lareb, tel. 073.646.9703onder vermelding van het partijnummer van het desbetreff<strong>en</strong>d vaccin.Digitaal meld<strong>en</strong> kan via het meldformulier op www.lareb.nlMAAR: Wanneer ouders de dood van hun kind wijt<strong>en</strong> aan de vaccins,is het voorgekom<strong>en</strong> dat het Lareb weigert hun melding te accepter<strong>en</strong>...OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 51


16. De gevolg<strong>en</strong> van vaccinatie in beelddoor <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> © 2009Wereldwijd word<strong>en</strong> de gevolg<strong>en</strong> van vaccinaties door de officiële instanties te kortdur<strong>en</strong>d gemonitord. Datgeldt al jar<strong>en</strong> voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (<strong>RVP</strong>). Het RIVM wijst ernstig<strong>en</strong>egatieve gevolg<strong>en</strong> – zoals overlijd<strong>en</strong>, 75 melding<strong>en</strong> sinds 1995 – zelfs standaard af met: “Dat vaccinatiesleid<strong>en</strong> tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ʻwordt niet door de literatuur ondersteundʼ.”Ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd: in het lichaam <strong>en</strong> de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> vind<strong>en</strong> ALTIJDreacties plaats op de vele gifstoff<strong>en</strong>, onbek<strong>en</strong>de hoeveelhed<strong>en</strong> dierlijk <strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk DNA <strong>en</strong> RNA, <strong>en</strong>vreemde eiwitt<strong>en</strong> die met e<strong>en</strong> vaccin mee word<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> gespot<strong>en</strong>. (Zie Baarmoederhalskanker, HPVvaccinsals e<strong>en</strong> ʻdeus ex vaginaʼ , ISBN 978.90.202.03271).De Hongaarse arts Hans Selyeontdekte in 1937 dat wanneere<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s of e<strong>en</strong> zoogdier(ongeacht de leeftijd) e<strong>en</strong>toxische lading binn<strong>en</strong>krijgt –bijvoorbeeld e<strong>en</strong> vaccin – hetlichaam probeert om zich vandeze gifstoff<strong>en</strong> te ontdo<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong>typer<strong>en</strong>de serie van reacties. Ditvaste patroon van activiteit<strong>en</strong>(fas<strong>en</strong>) noemde hij het nonspecificstress syndrome.Fase I -- alarm uur 4; uur 13; uur 48Het lichaam is acuut aangedaan:alle verdedigingsmechanism<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemobiliseerd;Er is e<strong>en</strong> sterke stijging in de corticoïde activiteit;Fase II -- weerstand dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11Het lichaam is op het toppunt van weerstand teg<strong>en</strong> de giftigestof(f<strong>en</strong>), infectie of letsel;Fase III -- uitputting dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.Het lichaam gaat nu t<strong>en</strong> onder, of weet zich weer te herstell<strong>en</strong>.Rond 1987 deed de Australischewet<strong>en</strong>schappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan e<strong>en</strong> belangrijke toevoeging. In de computergrafiek<strong>en</strong>van haar studies met e<strong>en</strong> zuivere ademhalingsmonitor voor babyʼs ontdekte zij binn<strong>en</strong> SelyeʼsNon-specific stress syndrome verschill<strong>en</strong>de specifiek kritieke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> zij die gegev<strong>en</strong>s vergeleekmet die van gedocum<strong>en</strong>teerde gevaccineerde wieg<strong>en</strong>dood babyʼs, blek<strong>en</strong> hun doodsmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te cluster<strong>en</strong>rond deze typer<strong>en</strong>de tijdstipp<strong>en</strong>. En zo ontdekte dr. Scheibner het oorzakelijk verband tuss<strong>en</strong> vaccinatie <strong>en</strong>wieg<strong>en</strong>dood. Aanvull<strong>en</strong>d vond zij dat hoe jonger de desbetreff<strong>en</strong>de baby was, des te eerder het kind de strijdhad verlor<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de overmacht aan gifstoff<strong>en</strong> uit de ingespot<strong>en</strong> vaccins.Teg<strong>en</strong>woordig krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoek<strong>en</strong> om h<strong>en</strong> bij te staan in derechtszak<strong>en</strong> waarin zij word<strong>en</strong> beschuldigd van het schudd<strong>en</strong> van hun baby: Shak<strong>en</strong> Baby Syndrome (SBS).Dit is e<strong>en</strong> pseudo-diagnose die niet alle<strong>en</strong> het verband ontk<strong>en</strong>t tuss<strong>en</strong> vaccinatie(s) <strong>en</strong> de dramatischegevolg<strong>en</strong> daarvan, maar die bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de schuld voor de vaccinatieschade aan het kind verschuift naar deouders. Niet zeld<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ouders direct uit de ouderlijke macht ontzet.De effect<strong>en</strong> van kindermishandeling <strong>en</strong> vaccinatieschade kunn<strong>en</strong> erg op elkaar lijk<strong>en</strong>. Om het verschil vast testell<strong>en</strong>, is echter e<strong>en</strong> simpele test van de niveaus van histamine <strong>en</strong> vitamine C in bloed <strong>en</strong> serum g<strong>en</strong>oeg.Deze laboratoriumtests word<strong>en</strong> echter nooit gedaan. Wereldwijd zitt<strong>en</strong> daarom honderd<strong>en</strong> ouders onschuldigin de gevang<strong>en</strong>is op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze alle<strong>en</strong> maar gehoorzaam hun kindliet<strong>en</strong> vacciner<strong>en</strong>.NB: De kans op schade zoals bij deze babyʼs, geldt voor iedere gevaccineerde, ongeacht de leeftijd...Het vermijd<strong>en</strong> van vaccins is het voorkóm<strong>en</strong> van schade <strong>en</strong> verdriet!!! De medische aanslag<strong>en</strong> op hetlichaam door vaccins kunn<strong>en</strong> direct na inspuiting <strong>en</strong>igszins word<strong>en</strong> beperkt met behulp van grotehoeveelhed<strong>en</strong> vitamine C. In het naderhand ontdo<strong>en</strong> van vaccinatieschade kan homeopathie help<strong>en</strong>.Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliser<strong>en</strong> van ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>/ingeademde/ingespot<strong>en</strong> gifstoff<strong>en</strong> <strong>en</strong>de daardoor veroorzaakte vrije radical<strong>en</strong>-cascades: elektron<strong>en</strong>diefstall<strong>en</strong> die naar willekeur weefselschadeaanricht<strong>en</strong>. Naast e<strong>en</strong> krachtige anti-oxidant is vitamine C e<strong>en</strong> onontbeerlijke bouwstof voor collage<strong>en</strong>, terwijlcollage<strong>en</strong> weer onmisbaar is in de opbouw van vat<strong>en</strong> <strong>en</strong> bott<strong>en</strong>. De m<strong>en</strong>s maakt zelf ge<strong>en</strong> vitamine C aan <strong>en</strong>moet deze ess<strong>en</strong>tiële stof hal<strong>en</strong> uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt hetlichaam in noodgevall<strong>en</strong> vitamine C aan de eig<strong>en</strong> weefsels. Met als gevolg: verzwakking van bott<strong>en</strong> <strong>en</strong>vaatwand<strong>en</strong>. En vandaar dat gevaccineerde ʻSBS-babyʼsʼ bloeding<strong>en</strong> <strong>en</strong> botbreuk<strong>en</strong> verton<strong>en</strong>...Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dag<strong>en</strong> na vaccinatie, wet<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong>volwass<strong>en</strong> gevaccineerd<strong>en</strong> waarop zij moet<strong>en</strong> lett<strong>en</strong>, <strong>en</strong> wanneer zij in het bijzonder alert moet<strong>en</strong> zijn.E<strong>en</strong> volledig ingevuld formulier biedt ouders, arts<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of onderzoekers belangrijke, want tastbare informatieover de werkelijke gevolg<strong>en</strong> van vaccins. Of... moet m<strong>en</strong> niet vacciner<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dus ook niet invull<strong>en</strong>?OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 52


Naam: ............................................................. Vaccin(s): ................................................Adres: ............................................................. Lot. no(s): ................................................Geb.datum: ............................................................. Priklocatie: ................................................Telefoon: .............................................................. Geme<strong>en</strong>te: ................................................datumvaccinatie.................kritiekedag<strong>en</strong>omgerek<strong>en</strong>dnaar datumreactie(s)(koorts, huil<strong>en</strong>, uitslag, overgev<strong>en</strong>, onrustig, niet will<strong>en</strong>et<strong>en</strong>/drink<strong>en</strong>, stuip<strong>en</strong>, flauwvall<strong>en</strong>, slap word<strong>en</strong>, stopp<strong>en</strong>met adem<strong>en</strong>, verlamming (Guillain-Barré), overlijd<strong>en</strong>)FASE I Alarm lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerduur 4uur 13uur 48FASE II Weerstand lichaam op toppunt van weerstanddag 5,6, of 7dag 10of 11FASE III Uitputting verdediging uitgeput, kritieke fasedag 14dag 15dag 16dag 21dag 22dag 23dag 24dag 28dag 47Stuur dit formulier, of e<strong>en</strong> bericht naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl 2010 <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong>OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 53


16.2 Aansprakelijkheidsformulier VaccinatieschadeVoorafgaand aan vaccinatie in te vull<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>!Priklocatie:_______________________Prikdatum:__________________________1. Gegev<strong>en</strong>s steller van aansprakelijkheid:Voornaam :____________________________ Achternaam:_____________________________Adres :____________________________ Plaats + PC:_____________________________Geb. plaats :____________________________Geb. datum :_____________________________BSN:____________________________2. Gegev<strong>en</strong>s ontvanger van het vaccin:Voornaam :____________________________ Achternaam:_____________________________Adres :____________________________ Plaats + PC:_____________________________Geb. plaats :____________________________Geb. datum :_____________________________BSN:____________________________3. Aansprakelijkheidsstelling:Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk artsdhr/mevr. ______________________________ persoonlijk aansprakelijk voor alle <strong>en</strong> iederegezondheidsschade die kan word<strong>en</strong> toegeschrev<strong>en</strong> aan het/de hieronder beschrev<strong>en</strong> vaccin(s):4. Gegev<strong>en</strong>s vaccin(s):Merknaam :____________________________Merknaam :____________________________Partij nr. :____________________________ Partij nr. :____________________________Exp. datum :____________________________Exp. datum :____________________________5. Gegev<strong>en</strong>s prikker/verpleegkundige: Gegev<strong>en</strong>s arts:Naam voluit:_____________________________Geb. datum :_____________________________Geb. plaats :_____________________________Naam voluit:_____________________________Geb. datum :_____________________________Geb. plaats :_____________________________6. Ondertek<strong>en</strong>ing:Aldus naar waarheid ingevuld,Handtek<strong>en</strong>ing steller van aansprakelijkheid:Handtek<strong>en</strong>ingverantwoordelijk arts:______________________________________ _______________________________________datum:datum:(invull<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kopie opstur<strong>en</strong> naar vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 54


17. Negatieve effect<strong>en</strong> na vaccinatie in de USbij kinder<strong>en</strong> onder de 6 jaarVAERS rapportages 1999 - 2002Vaccine Adverse Ev<strong>en</strong>t Reporting System [vgl. Lareb in NL]DTP (difterie-tetanus-kinkhoest)• 16 544 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 631 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 394 overlijd<strong>en</strong>sGriepvaccin• 419 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 41 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 11 overlijd<strong>en</strong>sHepatitis B• 13 363 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 1 840 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 642 overlijd<strong>en</strong>sHib (Haemophilus Influ<strong>en</strong>zae type B) :• 22 463 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 3 224 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 843 overlijd<strong>en</strong>sBMR (bof-mazel<strong>en</strong>-rode hond) :• 18 680 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 1 736 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 110 overlijd<strong>en</strong>sWaterpokk<strong>en</strong> (1995-2002) :• 11 246 gesignaleerde bijwerking<strong>en</strong>,- waarvan 576 ziek<strong>en</strong>huisopnames- <strong>en</strong> 34 overlijd<strong>en</strong>sLET WEL:• Wereldwijd wordt maar 1-10% van de negatieve vaccinatie-effect<strong>en</strong> gemeld.• (Vacciner<strong>en</strong>de) arts<strong>en</strong> zijn niet verplicht negatieve vaccinatie-effect<strong>en</strong> te meld<strong>en</strong>!• Sinds 2002 zijn vaccins aanzi<strong>en</strong>lijk giftiger geword<strong>en</strong>:- door uitbreiding van het aantal stamm<strong>en</strong> per desbetreff<strong>en</strong>de ziekteverwekker;- door uitbreiding van het aantal verschill<strong>en</strong>de ziekteverwekkers per vaccin;- door bredere toepassing van g<strong>en</strong>etische manipulatietechniek<strong>en</strong> (DNA recombinatie).‘Veiligheidsbewaking’Hoe vaccins zich werkelijk in de m<strong>en</strong>s gedrag<strong>en</strong>, blijkt altijd pas achteraf: iederegevaccineerde is daarmee feitelijk e<strong>en</strong> proefkonijn. Nadat e<strong>en</strong> vaccin op de markt is, staanin de bijsluiters de verschijnsel<strong>en</strong> die dan blijk<strong>en</strong>, vermeld onder ‘post marketing’ (vgl. d<strong>en</strong>arcolepsie na Pandemrix in 2009). Maar aangezi<strong>en</strong> deze informatie geheel afhankelijk isvan de gedane melding<strong>en</strong>, <strong>en</strong> deze bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> belast<strong>en</strong>d zijn voor de produc<strong>en</strong>t, blijft het devraag hoe betrouwbaar deze aanvulling<strong>en</strong> in de bijsluiters zijn... De studies, uitgevoerdvoor het verkrijg<strong>en</strong> van de goedkeuring, zijn immers ook vaak gemanipuleerd!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 55


18. APPENDIX - Vaccinatie gevolg<strong>en</strong>9876F I G UR E 25 - C O UN T RI ES & NU M B E RO F VA C C IN ES M A ND AT E DUND ER AG E 5 MORTALITY RAT ESUnder Age 5 MortalityMortality Increase Tr<strong>en</strong>dline543210!!!!!Under Age 5 Mortality statistics derived from: World Health O rganization ! WorldHealth Statistics 2009 Report http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Table1.pdf& Govt. Mandated Vaccines figures derived from: G<strong>en</strong>eration Rescue Inc. 2009http://www.g<strong>en</strong>erationrescue.org/docum<strong>en</strong>ts/SPECIAL%20REPORT%20AUTISM%202.pdf!!!1887 - 1957 to<strong>en</strong>ame van ziekt<strong>en</strong>(The Poisoned Needle, H.1, p. 8)Aando<strong>en</strong>ingTo<strong>en</strong>amekrankzinnigheid 400%kanker 308%bloedarmoede 300%epilepsie 397%ziekte v. Bright (nefritis) 65%hart- <strong>en</strong> vaatziekt<strong>en</strong> 179%diabetes 1800%polio 680%!OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 56


Los Angeles, to<strong>en</strong>ame van ziekt<strong>en</strong> na vaccinatie!(The Poisoned Needle, H.7, pag 74)Ziekt<strong>en</strong> 3 april 1954 10 juli 1954(jaarlijks tot datum)VóórvaccinatiesNavaccinatiecampagnewaterpokk<strong>en</strong> 6.684 13.515mazel<strong>en</strong> 4.056 13.912bof 2.182 5.196roodvonk 1.256 2.295syfilis 828 1.631Totaal van de 48geregistreerde ziekt<strong>en</strong>19.997 47.070908070F I G UR E 26 - UND E R A G E 5 I N F L U E N Z A D E AT HSB E F O R E A ND A F T E R U.S. C D C M A ND AT ESF L U VA C C IN ES IN E A R LY C H I L D H O O DInflu<strong>en</strong>za Deaths Childr<strong>en</strong> Under Age 56050403020100!"##$%&'"()&*)&+,,+&-&.-&/"01"#$2&3"%(4&-'5(1'**1&6(7&8"9950$2&50&:;


19. APPENDIXInternationaal overzicht vaccins bij BioPharmawww.biopharma.comDit is e<strong>en</strong> website die uitgebreide informatie verschaft over in de VS <strong>en</strong> Europagoedgekeurde farmaceutisch product<strong>en</strong>.Interessant daarbij is vooral om te kijk<strong>en</strong> naar de (serie van) bedrijv<strong>en</strong> diebetrokk<strong>en</strong> zijn geweest bij de totstandkoming van die product<strong>en</strong>.Universiteit<strong>en</strong>, laboratoria <strong>en</strong> farmaceutische bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> multinationals die wijzi<strong>en</strong> als elkaars concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, blijk<strong>en</strong> vaak verrass<strong>en</strong>d innig sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>...Bij ieder product staat deze zelfde opmerking vermeld:This is a free, public record extracted from BIOPHARMA:Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Markets, theonly biopharmaceuticals information resource/refer<strong>en</strong>ce (atwww.biopharma.com). You can view partial, truncated productmonographs and most indexing terms. For further information aboutBIOPHARMA, see the description/flyer, published reviews, and thepublic Products Database and Companies Database. Contact theauthor/publisher regarding database subscriptions.Op de volg<strong>en</strong>de pagina’s volgt e<strong>en</strong> weergave van de informatie,door BioPharma.com bije<strong>en</strong>gebracht over de vaccins die ook word<strong>en</strong> gebruiktin het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (<strong>RVP</strong>)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 58


Measles Mumps & Rubella Vaccine/MerckMeasles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live - M-M-R II vaccineCompany involvem<strong>en</strong>t:• Merck & Co., Inc. -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; USA mark. ; Intl. mark.• Sanofi Pasteur S.A. -- Par<strong>en</strong>t• Sanofi Pasteur MSD -- Europe mark.Partial monograph text:493 Measles Mumps & Rubella Vaccine/MerckMeasles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live - M-M-R II; M-M-RVAXPRO• Status: approved; marketed• Organizations involved:Merck & Co., Inc. – Manuf.; R&D; Tech.; USA mark.; Intl. mark.Sanofi Pasteur MSD – Europe mark.Cross ref: See the <strong>en</strong>tries for compon<strong>en</strong>t vaccines – Measles Virus Vaccine Live(Att<strong>en</strong>uvax) (#491); Rubella Vaccine Live (Meru-vax II) (#533), and Mumps VirusVaccine Live (Mumps-vax) (#504).• Description: Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live or M-M-R II is alyophilized formulation combining three live vaccines: 1) Att<strong>en</strong>uvax (Measles VirusVaccine Live), an att<strong>en</strong>uated live measles virus derived from Enders’ att<strong>en</strong>uatedEdmonston strain and propagated in chick embryo cell culture; 2) Mumpsvax(Mumps Virus Vaccine Live), Jeryl Lynn (B level) strain of mumps viruspropagated in chick embryo cell culture; and 3) Meruvax II (Rubella Virus VaccineLive), Wistar RA 27/3 strain of live att<strong>en</strong>uated rubella virus propagated in WI-38human diploid lung fibroblasts.M-M-R II formerly contained Albumin (Human) as a cell culture mediacompon<strong>en</strong>t, but now contains recombinant Saccharomyces cerevisiea (yeast)-expressed human albumin (Recombumin or rHA from Novozymes Biopharmac ...truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:• Measles Mumps & Rubella Vaccine/Merck [BIO]• M-M-R II [TR in U.S. and other countries]• M-M-RVAXPRO [TR in Europe; reg. to Sanofi Pasteur MSD]• Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live [FDA]• MMR Vaccine [SY]• NDC 0006-4749-00; NDC 0006-4681-00; NDC 0006-4682-00 [NUM NDC]FDA Class: Biologic PLA (Product Lic<strong>en</strong>se Application, http://www.biopharma.com/CBERtoCDER.html )OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 59


Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ bovine materials used◦ chick<strong>en</strong> source materials◦ human materials used◦ live microorganisms (as active ag<strong>en</strong>t)◦ vaccines, combination◦ vaccines, live◦ vaccines, viral◦ yeast source materials◦ yeast source materialsRegulatory/Status Index:◦ approvals, FDA, as biologic◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM001 Marketed Product in US◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ cells, human ◦ chick<strong>en</strong> embryo (egg) culture◦ Ender strain, measles virus◦ Jeryl Lynn strain, mumps virus◦ mammalian cell culture◦ measles virus, Edmonston strain◦ measles virus, Ender strain◦ mumps virus Jeryl Lynn strain◦ RA 27/3 Wistar Inst. strain, rubella virus◦ rubella virus Wistar Inst. RA 27/3 strain◦ virus cultureChemical Index:◦ Albumin (Human)◦ bovine serum, fetal◦ gelatin (bovine source)◦ neomycin◦ octanoic acid◦ polysorbate 80(Twe<strong>en</strong> 80)◦ Recombumin◦ sodium chloride◦ sodium phosphate◦ sucroseOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 60


Biological Index:◦ cells, human ◦ chick<strong>en</strong> embryo (egg) culture◦ mammalian cell culture◦ measles virus Schertz strain◦ mumps virus Jeryl Lynn strain◦ rubella virus Wistar Inst. RA 27/3 strain◦ Schertz strain, measles virusChemical Index:◦ alanine◦ arginine◦ aspartic acid◦ cysteine◦ cystine◦ glycine◦ histidine◦ hydroxproline◦ isoleucine◦ lactose◦ leucine◦ lysine◦ methionine◦ neomycin sulfate◦ ph<strong>en</strong>ylalanine◦ proline◦ serine◦ sorbitol (E420)◦ threonine◦ tryptophan◦ valineOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 62


DTaP-Hib-Polio Vaccine/SanofiDiphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbedplus Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b (Hib) vaccine plus PoliovirusVaccine Inactivated (Human Diploid Cell) - P<strong>en</strong>tacel; ActHIB plusQuadracel; PediacelCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ Sanofi Pasteur S.A. -- Manuf. ; Intl. mark. ; Par<strong>en</strong>t◦ Sanofi Pasteur Inc. -- USA mark.◦ Sanofi Pasteur Ltd. -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Canada mark.Partial monograph text:445 DTaP-Hib-Polio Vaccine/Sanofi Haemophilus b ConjugateVaccine [Tetanus Toxoid Conjugate] - ActHIB Reconstituted withDiphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis VaccineAdsorbed Combined with Poliovirus Vaccine Inactivated - P<strong>en</strong>tacel;Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbedplus Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b (Hib) vaccine plus PoliovirusVaccine Inactivated (Human Diploid Cell); ActHIB plus Quadracel;PediacelStatus: approved in U.S. in 2008; fully bl<strong>en</strong>ded version marketed in EuropeancountriesOrganizations involved:Sanofi Pasteur Ltd. – Manuf; R&D; Tech.; Canada mark.Sanofi Pasteur Inc. – USA mark.Sanofi Pasteur S.A. – Manuf.; Intl. mark.; Par<strong>en</strong>tSanofi Pasteur MSD - Europe mark.Cross ref: See the <strong>en</strong>tries for compon<strong>en</strong>t vaccines – Diphtheria & Tetanus Toxoids &Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed (DTP vaccine; Tripedia); Poliovirus VaccineInactivated (Human Diploid Cell); and Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b (Hib)vaccines (ActHIB and OmniHIB). See the <strong>en</strong>tries for Acellular Pertussis VaccineProducts; Diphtheria and Pertussis Toxoids and Pertussis Vaccine (DTP/DTaP)Products; Haemophilus b Vaccine Products; Tetanus Toxoid Products; andDiphtheria Toxoid Products (#418).Description ... truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:• DTaP-Hib-Polio Vaccine/Sanofi [BIO]• P<strong>en</strong>tacel [Canada]• Pediacel [some European countries]• Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed, InactivatedPoliovirus and Haemophilus b Conjugate (Tetanus Toxoid Conjugate) Vaccine[FDA]OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 63


• Haemophilus b Conjugate Vaccine [Tetanus Toxoid Conjugate] - ActHIBReconstituted with Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis VaccineAdsorbed Combined with Poliovirus Vaccine Inactivated [Canada official name]• ActHib + Quadracel [SY]• Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed plusHaemophilus influ<strong>en</strong>zae type b (Hib) vaccine plus Poliovirus Vaccine Inactivated(Human Diploid Cell) [SY]• NDC 49281-510-05 [NDC]FDA Class: BLA Biologic (Biologics Lic<strong>en</strong>se Application, http://www.biopharma.com/CBERtoCDER.html)Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ bovine materials used◦ bovine materials used◦ conjugates◦ vaccines, bacterial◦ vaccines, combination◦ vaccines, toxoids (inactivated toxins)Regulatory/Status Index:◦ approval p<strong>en</strong>ding, U.S.◦ not available in U.S., curr<strong>en</strong>tly (not marketed; includes intermediates,compon<strong>en</strong>ts, etc.)◦ not available, curr<strong>en</strong>tly, in EU or European countries (not marketed)◦ EU000 Not yet/Never filed with EU◦ UM001 Marketed Product in US◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM999 Not Available/Not Marketed in EUBiological Index:◦ African gre<strong>en</strong> monkey kidney cells◦ bacterial culture ◦ Bordetella pertussis◦ Clostridium tetani◦ Corynebacterium diphtheriae◦ MRC-5 cells◦ Vero cells◦ Vero cellsChemical Index:◦ 2-ph<strong>en</strong>oxyethanol◦ acellular Pertussis Vaccine◦ aluminum phosphate◦ bovine serum albumin◦ Diphtheria Toxoid◦ formaldehyde◦ gluteraldehyde◦ Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b capsular polysaccharide (PRP)◦ Inactivated Polio Vaccine (IPV)◦ neomycin◦ pertactin (69 kDa protein)◦ Pertussis Vaccine Adsorbed, AcellularOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 64


◦ polymyxin B sulfate◦ polyribosylribitol phosphate◦ polysorbate 80 (Twe<strong>en</strong> 80)◦ streptomycin◦ Tetanus Toxoid◦ Water for InjectionDTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSKCombined Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Hepatitis B,inactivated Poliovirus and Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b vaccine -Infanrix HexaCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech.◦ GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Par<strong>en</strong>tPartial monograph text:439 DTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSK Combined Diphtheria, Tetanus,acellular Pertussis, Hepatitis B, inactivated Poliovirus and Haemophilusinflu<strong>en</strong>zae type b vaccine; Infanrix HexaStatus: marketed in EuropeOrganizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.; R&D; Tech.; Europe mark.GlaxoSmithKline plc – Par<strong>en</strong>tCross ref.: See the <strong>en</strong>tries for DTaP Vaccine/GSK (Infanrix); Poliovirus Vaccine(IPV)/GSK; Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSK (Engerix-B); and Haemophilus bVaccine/GSK (OmniHIB). See also the <strong>en</strong>tries for Diphtheria Toxoid Products;Tetanus Toxoid Products; Pertussis Vaccines, Acellular; Polio Vaccine Products;Hepatitis B Virus Vaccine Products; and Haemophilus b Vaccine Products. See alsoDTaP-Hib-HBV, rDNA-IPV/Sanofi (HEXAVAX), another vaccine with the samebasic compon<strong>en</strong>ts.Description: Infanrix Hexa refers to lyophilized (freeze-dried) and aqueousformulations of a hexaval<strong>en</strong>t (six compon<strong>en</strong>t) combination vaccine containingdiphtheria toxoid, tetanus toxoid, three acellular pertussis antig<strong>en</strong>s [pertussis toxoid(PT); filam<strong>en</strong>tous hemagglutinin (FHA); and pertactin], recombinantSaccharomyces cerevisiae (yeast)-expressed hepatitis B virus surface antig<strong>en</strong>(HBsAg); three strains of inactivated poliovirus (IPV); ... truncated (just thebeginning)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 65


Nom<strong>en</strong>clature:• DTaP-HBV, rDNA-Hib-IPV/GSK [BIO]• Combined Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Hepatitis B, inactivatedPoliovirus and Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b vaccine [EU common name]• Infanrix Hexa [TR]Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ conjugates◦ recombinant DNA◦ vaccines, bacterial◦ vaccines, combination◦ vaccines, toxoids (inactivated toxins)Regulatory/Status Index:◦ not available in U.S., curr<strong>en</strong>tly (not marketed; includes intermediates,compon<strong>en</strong>ts, etc.)◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM999 Not Available/Not Marketed in US◦ US000 never filed/no plans◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ bacterial culture ◦ Clostridium tetani◦ Corynebacterium diphtheriae◦ Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b◦ hepatitis B virus (HBV)◦ poliovirus type 1◦ poliovirus type 2◦ poliovirus type 3◦ Saccharomyces cerevisiae (yeast)Chemical Index:◦ Diphtheria Toxoid◦ filam<strong>en</strong>tous hemagglutinin (FHA), Bordetella pertussis◦ formaldehyde◦ Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b capsular polysaccharide (PRP)◦ pertactin (69 kDa protein)◦ Pertussis Vaccine Adsorbed, Acellular◦ Poliomyelitis Vaccine◦ polyribosylribitol phosphate (PRP)◦ Tetanus ToxoidOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 66


Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSKHepatitis B Vaccine (Recombinant) - Engerix-BCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ G<strong>en</strong><strong>en</strong>tech, Inc. -- Tech.◦ Chiron Corp. -- Tech. ; Pat<strong>en</strong>t dispute◦ Biog<strong>en</strong> Corp. -- Former◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf.◦ Washington Research Foundation (WRF) -- Tech.◦ GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Par<strong>en</strong>t◦ University of California -- R&D ; Tech.◦ Novartis AG -- Par<strong>en</strong>t◦ SmithKline Beecham Biologicals S.A. -- R&D ; Tech. ; Former◦ City of Hope National Medical C<strong>en</strong>ter -- R&D ; Tech. ; Pat<strong>en</strong>t dispute◦ University of Washington -- Tech.◦ Biog<strong>en</strong> Idec, Inc. -- Tech.Partial monograph text:175 Hepatitis B Vaccine, rDNA/GSK Hepatitis B Vaccine (Recombinant) -Engerix-BStatus - approved; marketedOrganizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.GlaxoSmithKline Inc. – USA mark.GlaxoSmithKline plc – Par<strong>en</strong>t; Intl. mark.SmithKline Beecham plc – R&D; Tech.; FormerBiog<strong>en</strong> Idec, Inc. – Tech.Biog<strong>en</strong> Corp. – FormerUniversity of Edinburgh – R&D; Tech.G<strong>en</strong><strong>en</strong>tech, Inc. – Tech.University of Washington – Tech.University of California – Tech.Washington Research Foundation – Tech.Chiron Corp. – Pat<strong>en</strong>t dispute; Tech.Novartis AG – Par<strong>en</strong>tCity of Hope Medical C<strong>en</strong>ter – R&D; Tech; Pat<strong>en</strong>t disputeCross ref.: See the Hepatitis B Virus Vaccine Products <strong>en</strong>try in the Vaccinessection, and the other hepatitis B virus vaccine <strong>en</strong>tries above. See also a doublecombination vaccine incorporating Engerix-B – Hepatitis A Inactivated & HepatitisB (Recombinant) Vaccine or Twinrix).Description: Hepatitis B Vaccine (Recombinant) or Engerix-B refers to aqueousformulations of a recombinant nonglycosylated hepatitis B virus surface (s) antig<strong>en</strong>(HBsAg) from hepatitis B virus subtype adw2 produced by transformedSaccharomyces cerevisiae (yeast) strain DC5 (RT4376) as a susp<strong>en</strong>sion adso ...truncated (just the beginning)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 67


Nom<strong>en</strong>clature:• Hep. B Vaccine, rDNA/GSK [BIO]• Engerix-B [TR]• Hepatitis B Vaccine (Recombinant) [FDA]• HBsAg, rDNA [SY]• hepatitis B virus surface antig<strong>en</strong>, recombinant [SY]• Tecnoquim [TR foreign]• m.w. = 24• FDA Class: Biologic; PLA 87-0556Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ expression, yeast ◦ recombinant DNA◦ vaccines, subunit◦ vaccines, viral◦ yeast source materialsRegulatory/Status Index:◦ approvals, FDA, as biologic◦ exempt from CBER lot release requirem<strong>en</strong>ts◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ SM001 Commerical Marketed Product◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ 2150-2-3, Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain◦ ARG3 g<strong>en</strong>e termination sequ<strong>en</strong>ce◦ ATCC 20705◦ DC5 (RT4376), Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain◦ glyceraldehyde-3-phosphate dehydrog<strong>en</strong>ase (GAPDH) promoter◦ hepatitis B virus (HBV)◦ hepatitis B virus subtype adw2◦ hepatitis B virus surface antig<strong>en</strong> (HBsAg)◦ pRIT12363 plasmid◦ Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain 2150-2-3◦ Saccharomyces cerevisiae (yeast) strain DC5 (RT4376)Chemical Index:◦ aluminum hydroxide◦ cesium chloride (CsCl)◦ disodium phosphate◦ sodium dihydrog<strong>en</strong> phosphate◦ thimerosal (mercury derivative)◦ thiocyanateOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 68


Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate) - HiberixCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech.◦ GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Par<strong>en</strong>t co.Partial monograph text:456.5 Haemophilus b Vaccine/GSK Haemophilus b Conjugate Vaccine(Tetanus Toxoid Conjugate) - HiberixStatus: marketed in U.S., EU and most countries worldwideOrganizations involved:GlaxoSmithKline Biologics S.A. – Manuf.; R&D; Tech.GlaxoSmithKline Inc. – USA mark.GlaxoSmithKline plc – Intl. mark.; Par<strong>en</strong>tCross ref: See the Haemophilus b Vaccine Products <strong>en</strong>try (#453).Description: Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate)] orHiberix is a lyophilized (freeze-dried) formulation of Haemophilus b capsularpolysaccharide (polyribosyl-ribitol-phosphate [PRP]), prepared from culture ofHaemophilus influ<strong>en</strong>zae type b strain 20,752 in a synthetic medium that undergoesheat inactivation and purification chemically conjugated to tetanus toxin fromClostridium tetani grown in a semi-synthetic medium detoxified with formaldehydeand th<strong>en</strong> purified. The capsular polysaccharide is coval<strong>en</strong>tly bound to the tetanustoxoid. After activation with cyanog<strong>en</strong> bromide and derivatization with an adipichydrazide spacer, the Hib polysaccharide is coupled to tetanus toxoid viacarbodiimide cond<strong>en</strong>sation. After purification, this conjugate is lyophilized in thepres<strong>en</strong>ce of lactose as a stabilizer. The vaccine meets ... truncated (just thebeginning)Nom<strong>en</strong>clature:• Hiberix [TR]• Haemophilus b Conjugate Vaccine (Tetanus Toxoid Conjugate) [FDA]• NDC 58160-806-05 [NDC]FDA Class: Biologic BLAIndex Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ conjugates◦ vaccines, bacterial◦ vaccines, subunitRegulatory/Status Index:◦ accelerated approval (based on surrogate <strong>en</strong>dpoints) (FDAapproved)◦ approvals, FDA, as biologic◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM001 Marketed Product in USOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 69


◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ 20,752, Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b strain◦ bacterial culture ◦ Clostridium tetani◦ Haemophilus influ<strong>en</strong>zae type b strain 20,752Chemical Index:◦ carbodiimide cond<strong>en</strong>sation◦ cyanog<strong>en</strong> bromide◦ formaldehyde◦ lactose◦ lyophilized (freeze-dried)◦ sodium chloride◦ Tetanus ToxoidHPV vaccine, rDNA/GSKCervarix; HPV-16/18 L1 AS04 vaccine; human papilloma virus (HPV) types 16and 18 L1 virus-like particles, recombinant with 3-deacy-latedmonophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvantCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ Merck & Co., Inc. -- Tech.◦ MedImmune, Inc. -- R&D ; Tech.◦ Corixa Corp. -- Manuf. other ; R&D ; Tech.◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D◦ AstraZ<strong>en</strong>eca plc -- Par<strong>en</strong>t◦ GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.◦ CSL Ltd. -- Tech.◦ University of Rochester -- R&D ; Tech.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Par<strong>en</strong>t◦ University of California -- R&D◦ University of Colorado -- Tech.◦ Deutsches Krebsforschungsz<strong>en</strong>trum (DKFZ) -- Tech.◦ Boyce Thompson Institute for Plant Research -- Tech.◦ University of Que<strong>en</strong>sland -- Tech.◦ Georgetown University -- R&D ; Tech.◦ P<strong>en</strong>nsylvania State University -- R&D◦ Ribi ImmunoChem Research, Inc. -- R&D ; Tech. ; FormerOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 70


Partial monograph text:185 HPV vaccine, rDNA/GSK Cervarix; HPV-16/18 L1 AS04 vaccine; humanpapilloma virus (HPV) types 16 and 18 L1 virus-like particles, recombinant with 3-deacylated monophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvantStatus: BLA approved in Oct. 2009; approved in EU in Sept. 2007Organizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.; R&D; Tech.GlaxoSmithKline, Inc. – USA mark.GlaxoSmithKline plc – Intl. mark.; Par<strong>en</strong>tMedImmune, Inc. – R&D; Tech.AstraZ<strong>en</strong>eca plc – Par<strong>en</strong>tCorixa Corp. – Manuf. other; R&D; Tech.Ribi ImmunoChem Res., Inc. – R&D; Tech.; FormerUniversity of Rochester – R&D; Tech.Georgetown University – R&DUniversity of California – R&DP<strong>en</strong>nsylvania State University. – R&DBoyce Thompson Inst. for Plant Research – Tech.University of Colorado – Tech.Deutsches Krebsforschungsz<strong>en</strong>trum – Tech.Texas A&M University – Tech.Merck & Co., Inc. – Tech.CSL Ltd. – Tech.University of Que<strong>en</strong>sland – Tech.UniQuest Ltd. – Tech.Cross ref.: See the <strong>en</strong>tries for Human Papillomavirus (HPV) Vaccines, andrec<strong>en</strong>tly-approved, Gardasil, from Merck. See the <strong>en</strong>try for Monophosphoryl Lipid A(MPL) concerning the novel adjuvant used in Cervarix.Description: Cervar ... truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:• Papillomavirus (human types 16, 18) [INN]• HPV vaccine, rDNA/GSK [BIO]• Cervarix [TR]• HPV-16/18 L1 AS04 vaccine [SY]• human papilloma virus (HPV) type 16 and 19 L1 proteins, recombinant with 3-deacylated monophosphoryl lipid A (MPL) plus aluminum [AS(04)] adjuvant [SY]• MEDI-501, MEDI-503 and MEDI-504 [SY for early versions]• m.w. = 55FDA Class: Biologic BLA (Biologics Lic<strong>en</strong>se Application, http://www.biopharma.com/CBERtoCDER.html)Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ cancer vaccines◦ expression, baculovirus◦ expression, insect cellsOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 71


◦ recombinant DNA◦ vaccines, cancer◦ vaccines, subunit◦ vaccines, viralRegulatory/Status Index:◦ application expected (2007/8) in Europe (EU or European countries)◦ approval p<strong>en</strong>ding, U.S.◦ not available in U.S., curr<strong>en</strong>tly (not marketed; includes intermediates,compon<strong>en</strong>ts, etc.)◦ not available, curr<strong>en</strong>tly, in EU or European countries (not marketed)◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM001 Marketed Product in US◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ ATCC CRL 10859 and 10860◦ baculovirus expression◦ BTI-TN5B1-4◦ cabbage looper Trichoplusia ni High Five cell line◦ caterpillar cells◦ Hi-5 Rix4446 cells◦ High Five cell line◦ human papillomavirus (HPV) type 11 L1 virus-like particles (VLPs)◦ Trichoplusia ni High Five cellsChemical Index:◦ 3-deacylated monophosphoryl lipid A◦ aluminium hydroxide, hydrated◦ AS(04) adjuvant◦ casamino-acids◦ human papillomavirus (HPV) type 16 L1 virus-like particles (VLPs)◦ monophosphoryl lipid A (MPL)◦ sodium chloride◦ sodium dihydrog<strong>en</strong> phosphate dihydrate◦ Sterile Water for Injection◦ virus-like particles (VLPs), human papillomavirus (HPV)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 72


HPV vaccine, rDNA/MerckQuadrival<strong>en</strong>t Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, 18) RecombinantVaccine - Gardasil; Silgard; human papilloma virus (HPV) types 6, 11, 16 and18 L1 virus-like proteins (VLPs), recombinantCompany involvem<strong>en</strong>t:◦◦ Merck & Co., Inc. -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; USA mark. ; Intl. mark.◦ G<strong>en</strong><strong>en</strong>tech, Inc. (Roche) -- Tech.◦ MedImmune, Inc. -- Tech.◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Tech.◦ Sanofi Pasteur S.A. -- Par<strong>en</strong>t◦ AstraZ<strong>en</strong>eca plc -- Par<strong>en</strong>t◦ Sinopharm Group Co Ltd. -- China mark.◦ Washington Research Foundation (WRF) -- Tech.◦ CSL Ltd. -- R&D ; Tech. ; Australia/NZ mark.◦ University of Rochester -- R&D ; Tech.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Par<strong>en</strong>t◦ University of Washington -- Tech.◦ Deutsches Krebsforschungsz<strong>en</strong>trum (DKFZ) -- Tech.◦ University of Que<strong>en</strong>sland -- R&D ; Tech.◦ Sanofi S.A. -- Par<strong>en</strong>t◦ Georgetown University -- R&D ; Tech.◦ Texas A&M University -- Tech.◦ UniQuest Ltd. -- Tech.◦ Sanofi Pasteur MSD -- Europe mark.Partial monograph text:184 HPV vaccine, rDNA/Merck Gardasil; human papilloma virus (HPV)types 6, 11, 16 and 18 L1 virus-like proteins (VLPs), recombinantStatus: approved in U.S and EU in 2006Organizations involved:Merck & Co., Inc. – Manuf.; R&D; Tech.; USA mark.; Intl. mark.Sanofi Pasteur MSD – Europe mark.CSL Ltd. – R&D; Tech.; Australia/NZ mark.Sinopharm Group Co Ltd. – China mark.University of Que<strong>en</strong>sland – R&D; Tech.UniQuest Ltd. – Tech.MedImmune, Inc. – Tech.AstraZ<strong>en</strong>eca plc –Par<strong>en</strong>tGlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Tech.GlaxoSmithKline plc – Par<strong>en</strong>tUniversity of Rochester – R&D; Tech.Georgetown University – R&D; Tech.University of Colarado – Tech.Deutsches Krebsforschungsz<strong>en</strong>trum – Tech.Washington Research Foundation - Tech.Univ. of Washington – Tech.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 73


G<strong>en</strong><strong>en</strong>tech, Inc. – Tech.Texas A&M University – Tech.Cross ref.: See the <strong>en</strong>try (#183) for Human Papillomavirus (HPV) Vaccines, and Cervarix(#185) from GlaxoSmithKline/MedImmune.Description: Gardasil is a quadrival<strong>en</strong>t (tetraval<strong>en</strong>t; four antig<strong>en</strong>) human papillomavirus(HPV) vaccine containing recombinant HPV L1 protein virus-like particles (VLP) fromHPV types 6, 11, 16, and 18 expressed indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>tly by trans ... truncated (just thebeginning)Nom<strong>en</strong>clature:• HPV vaccine, rDNA/Merck [BIO]• Gardasil [TR US]• Silgard [TR EU]• Quadrival<strong>en</strong>t Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, 18) Recombinant Vaccine[FDA]• human papilloma virus (HPV) types 16, 11, 16 and 18 L1 virus-like proteins (VLPs),recombinant [SY]• NDC 0006-4045-00; NDC 0006-4045-41 [NDC]• NDC 0006-4109-31; NDC 0006-4109-06 [NDC]• m.w. = 20,000FDA Class: BLA BiologicIndex Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ bovine materials◦ cancer vaccines◦ expression, yeast ◦ recombinant DNA◦ vaccines, cancer◦ vaccines, subunit◦ vaccines, viral◦ yeast source materialsRegulatory/Status Index:◦ approvals, FDA, as biologic◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM001 Marketed Product in US◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ CANADE 3C-5 (Strain 1895), Saccharomyces cerevisiae (yeast)◦ GAL1-GAL10 promoters◦ HPV Production Ferm<strong>en</strong>tation Medium◦ HPV Shakeflask Medium◦ human papillomavirus (HPV) type 11 L1 virus-like particles (VLPs)◦ pGAL110 yeast expression vector◦ promoters, GAL1-GAL10◦ Saccharomyces cerevisiae (yeast) CANADE 3C-5 (Strain 1895)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 74


◦ Seed Ferm<strong>en</strong>tation Medium◦ Strain 189Saccharomyces cerevisiae (yeast)◦ yeast expression vector, pGAL110Chemical Index:◦ aluminium hydroxyphosphate sulfate◦ aluminum potassium sulfate (alum)◦ histidine◦ human papillomavirus (HPV) type 16 L1 virus-like particles (VLPs)◦ polysorbate 80 (Twe<strong>en</strong> 80)◦ sodium borate◦ sodium chloride◦ sodium hydroxide◦ Sterile Water for Injection◦ virus-like particles (VLPs), human papillomavirus (HPV)Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197Pneumococcal 7-val<strong>en</strong>t Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) -Prevnar; Prev<strong>en</strong>ar; Streptococcus pneumoniae capsular antig<strong>en</strong>-DiphtheriaCRM197 protein conjugate vaccine; PCV7Company involvem<strong>en</strong>t:◦ Wyeth -- World mark. ; Par<strong>en</strong>t◦ Lederle Labs./Wyeth -- Manuf. ; R&D ; Tech.◦ Praxis Biologics, Inc. -- R&D ; Tech.◦ University of Rochester -- Tech.◦ Cardinal Health, Inc. -- Manuf. otherPartial monograph text:513 Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197 Pneumococcal 7-val<strong>en</strong>t ConjugateVaccine (Diphtheria CRM197 Protein) - Prevnar; Prev<strong>en</strong>ar; Strepto-coccus -pneumoniae capsular antig<strong>en</strong>–Diphtheria CRM197 -protein conjugatevaccine; PCV7Status: approved; marketedOrganizations involved:Wyeth/Lederle Labs. – Manuf.; R&D; Tech.Wyeth – World mark.; Par<strong>en</strong>tCardinal Health, Inc. – Manuf. otherOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 75


Praxis Biologics, Inc. – R&D; Tech.; FormerUniversity of Rochester – Tech.Cross ref: See the Pneumococcal Vaccines <strong>en</strong>try; and the <strong>en</strong>try for Prevnar 13, which isslated to replace this product. See also the <strong>en</strong>try (#457) for Haemophilus b ConjugateVaccine (Diphtheria CRM197 Protein Conjugate) or HibTITER also involving CRM197-conjugate bacterial polysaccharide.Description: Pneumococcal 7-val<strong>en</strong>t Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) orPrevnar (PCV7) is a heptaval<strong>en</strong>t (7-antig<strong>en</strong>-containing) aqueous formulation of partiallyhydrolyzed capsular (outer coat) polysaccharide and oligosaccharide antig<strong>en</strong>s from sev<strong>en</strong>Streptococcus pneumoniae bacteria serotypes (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, and 23F)individually cultured, purified, chemically conjugated to diphtheria CRM197 carrierprotein, and adsorbed on aluminum phosphate adjuvant.CRM197 (CRM; cross- ... truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:Pneumococcal Vaccine(7)-CRM197 [BIO]• Prevnar [TR curr<strong>en</strong>t U.S.]• Prev<strong>en</strong>ar [TR former; used prior to approval]• Pneumococcal 7-val<strong>en</strong>t Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein) [FDA]• PCV7 [SY]• PncCRM [SY]• Streptococcus pneumoniae capsular antig<strong>en</strong>-Diphtheria CRM197 protein conjugatevaccine [SY]• NDC 0005-1970-67 [NDC]FDA Class: Biologic BLAIndex Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ blockbuster sales (over $1 billion/year)◦ bovine materials used◦ conjugates◦ glycoconjugates◦ vaccines, bacterial◦ vaccines, subunit◦ vaccines, toxoids (inactivated toxins)Regulatory/Status Index:◦ approvals, FDA, as biologic◦ priority review status◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ UM001 Marketed Product in US◦ US200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in US◦ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ bacterial culture ◦ Corynebacterium diphtheriae◦ CY medium◦ peptone (medium)◦ soy peptone◦ Streptococcus pneumoniaeChemical Index:◦ aluminum phosphateOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 76


◦ ammonium sulfate◦ bacterial capsular polysaccharides◦ Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein◦ CRM197 protein◦ polysaccharides, bacterial capsular◦ Streptococcus pneumoniae capsular polysaccharidesPneumococcal Vaccine-HiDSynflorix; Streptorix; Pneumococcal non-typeable Haemophilus influ<strong>en</strong>zaeProtein D conjugate vaccine; PHiD-CV; Streptococcus pneumoniae capsularantig<strong>en</strong>s--Haemophilus influ<strong>en</strong>zae protein D conjugates vaccineCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Intl. mark.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Par<strong>en</strong>t co.Partial monograph text:513.5 Pneumococcal Vaccine-HiD Synflorix; Streptorix;Pneumococcal non-typeable Haemophilus influ<strong>en</strong>zae Protein Dconjugate vaccine; PHiD-CV; Streptococcus pnuemoniae capsularantig<strong>en</strong>--Haemophilus influ<strong>en</strong>zae protein D conjugate vaccineStatus: approved in EU in March 2009Organizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) – Manuf.; R&D; Tech.; Intl. mark.GlaxoSmithKline plc – Par<strong>en</strong>tCross ref: See the Pneumococcal Vaccines <strong>en</strong>try (#512). See the <strong>en</strong>try above forPrevnar, against which this vaccine will compete.Description: Synflorix is a formulation of Pneumococcal non-typeableHaemophilus influ<strong>en</strong>zae Protein D conjugate vaccine (PHiD-CV), a decaval<strong>en</strong>t (10-antig<strong>en</strong>-containing) vaccine composed of partially hydrolyzed capsular (outer coat)polysaccharide and oligosaccharide antig<strong>en</strong>s from t<strong>en</strong> Streptococcus pneumoniaebacteria serotypes (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) individually cultured,purified, with 8 of the antig<strong>en</strong>s chemically conjugated to Haemophilus influ<strong>en</strong>zaeprotein D from a non-typeable strain of H. influ<strong>en</strong>zae, one conjugated to aDiphtheria toxoid carrier protein and another conjugated to a Clostridium tetani(tetanus) toxoid carrier protein.The H. influ<strong>en</strong>zae protein D carrier is, itself, ant ... truncated (just thebeginning)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 77


Nom<strong>en</strong>clature:• Pneumococcal Vaccine-HiD [BIO]• Synflorix [TR]• Streptorix [TR former]• Pneumococcal non-typeable Haemophilus influ<strong>en</strong>zae Protein D conjugate candidatevaccine (PHiD-CV) [SY]• Streptococcus pneumoniae capsular antig<strong>en</strong>s--Haemophilus influ<strong>en</strong>zae protein Dconjugates vaccine [SY]FDA Class: Biologic BLAIndex Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ glycoconjugates◦ Streptococcus pneumoniae capsular antig<strong>en</strong>s◦ vaccines, bacterial◦ vaccines, subunit◦ vaccines, toxoids (inactivated toxins)Regulatory/Status Index:■ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU■ UM999 Not Available/Not Marketed in US■ US000 never filed/no plans■ EM001 Marketed Product in EUBiological Index:◦ bacterial culture ◦ Corynebacterium diphtheriae◦ Streptococcus pneumoniaeChemical Index:◦ bacterial capsular polysaccharides◦ conjugates◦ Haemophilus influ<strong>en</strong>zae Protein D◦ polysaccharides, bacterial capsular◦ Protein D, Haemophilus influ<strong>en</strong>zaeOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 78


Influ<strong>en</strong>za Vaccine, H5N1/GSKPrepandrix; Pandemrix - influ<strong>en</strong>za virus H5N1, inactivated, vaccine, with AS03adjuvant; bird flu vaccine; avian influ<strong>en</strong>za vaccine; pandemic influ<strong>en</strong>zavaccineCompany involvem<strong>en</strong>t:• GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- Manuf. ; R&D ; Tech. ; Europe mark.• GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Par<strong>en</strong>t• C<strong>en</strong>ters for Disease Control and Prev<strong>en</strong>tion (CDC) -- R&D ; Tech. ; USA mark.Partial monograph text:485 Influ<strong>en</strong>za Vaccine, H5N1/GSK Pandemic Influ<strong>en</strong>za vaccine,surface antig<strong>en</strong>, inactivated; influ<strong>en</strong>za vaccine, pandemic - Prepandrix;Pandemrix H5N1; influ<strong>en</strong>za virus H5N1 vaccine; bird flu vaccine;influ<strong>en</strong>za virus H5N1, inactivated, vaccine; avian influ<strong>en</strong>za vaccine;influ<strong>en</strong>za H5N1 virus (A/Indonesia) vaccineStatus: vaccine approved in EU in May 2008; being added to U.S. and othercountries’ stockpilesOrganizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. – Manuf.: R&D; Tech.; Europe mark.GlaxoSmithKline plc – Par<strong>en</strong>tC<strong>en</strong>ters for Disease Control & Prev<strong>en</strong>tion (CDC) – R&D; Tech.; U.S. mark..Description: Prepandrix “prepandemic vaccine” is a conv<strong>en</strong>tional egg-culturedinactivated influ<strong>en</strong>za virus H5N1 (A/VietNam/1194/2005 NIBRG-14) clade 2inactivated split-antig<strong>en</strong> vaccine. Sodium deoxycholate and formaldehyde are usedfor virus inactivation. The H5N1 clade 2 bulk material is being manufactured from alaboratory version seed virus of the wild-type virus provided by the U.S. C<strong>en</strong>ters forDisease Control and Prev<strong>en</strong>tion (CDC). The refer<strong>en</strong>ce virus, A/Vietnam/1194/2004(H5N1) NIBRG-14, was developed using reverse g<strong>en</strong>etics, with reassortm<strong>en</strong>t straincombining the H5 and N1 segm<strong>en</strong>ts to with an influ<strong>en</strong>za virus PR8 strain backbone.In addition ... truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:• Influ<strong>en</strong>za Vaccine, H5N1/GSK [BIO]• Prepandrix [TR]• Pandemrix [TR]• Pandemic Influ<strong>en</strong>za vaccine, surface antig<strong>en</strong>, inactivated [EU]• Prepandemic influ<strong>en</strong>za vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) A/VietNam/1194/2004 NIBRG-14 [EU]• Pandemic influ<strong>en</strong>za vaccine (H5N1) (split, inactivated, adjuvanted) [EU]• avian influ<strong>en</strong>za vaccine [SY]• bird flu vaccines [SY]• influ<strong>en</strong>za H5N1 virus (A/Indonesia)vaccine [SY]• influ<strong>en</strong>za vaccine, pandemic [SY]• influ<strong>en</strong>za virus H5N1, inactivated, vaccine with AS03 adjuvant [SY]OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 79


Index Terms:Product Class Index:◦ biopharmaceutical products◦ bovine materials used◦ chick<strong>en</strong> source materials◦ vaccines, inactivated◦ vaccines, subunit◦ vaccines, viralRegulatory/Status Index:◦ biodef<strong>en</strong>se stockpile (U.S.)◦ biodef<strong>en</strong>se stockpile, European countries◦ controlled/gov’t distribution in European counties◦ controlled/gov’t distribution in U.S.◦ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU◦ EU666 Biodef<strong>en</strong>se stockpile◦ UM100 Controlled/Gov't Distribution in US◦ US666 Biodef<strong>en</strong>se stockpile◦ EM160 Controlled/Gov't Distribution in EUBiological Index:◦ chick<strong>en</strong> embryos (eggs)◦ influ<strong>en</strong>za virus, H5N1◦ virus cultureChemical Index:◦ alpha-tocopherol◦ aluminum adjuvant◦ AS03 adjuvant◦ Daronrix◦ disodium phosphate◦ formaldehyde◦ magnesium chloride◦ octoxynol 10◦ polysorbate 80 (Twe<strong>en</strong> 80◦ potassium chloride◦ potassium dihydrog<strong>en</strong> phosphate◦ sodium chloride◦ sodium deoxycholate◦ squal<strong>en</strong>e◦ thiomersal (mercury derivative)◦ vitamin EN.B.Dit is het ‘mock-up’ H5N1 vogelgriepvaccinop basis waarvan in 2009 inderhaastde H1N1-variant werd vormgegev<strong>en</strong>.(zie volg<strong>en</strong>de pagina)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 80


Influ<strong>en</strong>za vaccine, H1N1/GSK• Are you other than a biotech/pharmaceutical professional looking forpandemic influ<strong>en</strong>za vaccine information? As one of the few Web sitesproviding information about biopharmaceutical products, 1,000s ofpersons not knowledgeable concerning these products are now comingto this site looking for information that this site was not designed toprovide! This is the free, public database portion of BIOPHARMA:Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Market. This databaseis here to give prospective subscribers (biotechnology/pharmaceuticalprofessionals) an idea of its cont<strong>en</strong>t and utility, nothing more. The informationpres<strong>en</strong>ted here is purposely incomplete (just a sampling).• Looking for the "666" vaccine conspiracy? I'm sorry to disappointyou. Various anti-vaccine Web sites allege hidd<strong>en</strong> meanings in the use of"666" embedded within the indexing terms of this and other products. Various3-digit repeats, e.g., "999," are used within alpha-numeric index termnotations (short unique codes assigned for conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>ce to index terms) andhave no other meaning as used by this author. For example, "US666" and"EU666" indicate products are being held within the U.S. or Europeangovernm<strong>en</strong>ts' biodef<strong>en</strong>se or other stockpiles of pharmaceuticals to be used inemerg<strong>en</strong>cy situations. And "US999" and "EU999" designate products as notavailable/marketed in the U.S. or Europe. These number sequ<strong>en</strong>ces are notmeant to imply or indicate anything unholy, evil, sinister, conspiratorial orotherwise.This is a free, public record extracted from BIOPHARMA: BiopharmaceuticalProducts in the U.S. and European Markets, the only biopharmaceuticalsinformation resource/refer<strong>en</strong>ce (at www.biopharma.com). You can view partial,truncated product monographs and most indexing terms. For further informationabout BIOPHARMA, see the description/flyer, published reviews, and the publicProducts Database and Companies Database. Contact the author/publisherregarding database subscriptions.Influ<strong>en</strong>za A (H1N1) 2009 Monoval<strong>en</strong>t Vaccine - Pandemrix H1N1;influ<strong>en</strong>za A/California/07/2009 (H1N1)v vaccine; 2009-H1N1 vaccine;H1N1 2009 influ<strong>en</strong>za vaccine; swine flu vaccineCompany involvem<strong>en</strong>t:◦ GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) -- R&D ; Tech. ; World mark.◦ GlaxoSmithKline Inc. (GSK) -- USA mark.◦ GlaxoSmithKline plc (GSK) -- Intl. mark. ; Par<strong>en</strong>t co.OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 81


Partial monograph text:483.7 Influ<strong>en</strong>za vaccine, H1N1, AS03GSKPandemic influ<strong>en</strong>za vaccine (H1N1) 1 (split virion, inactivated,adjuvanted) A/California/7/2009 (H1N1)v like strain (X-179A) -Pandemrix; Influ<strong>en</strong>za A (H1N1) 2009 Monoval<strong>en</strong>t Vaccine; influ<strong>en</strong>za A/California/07/2009 (H1N1)v vaccine; 2009-H1N1 vaccine; H1N1 2009influ<strong>en</strong>za vaccine; swine flu vaccineCross ref.: See the Influ<strong>en</strong>za H1N1 Vaccine Products and Influ<strong>en</strong>za VaccineProducts <strong>en</strong>tries.Status: "mock approval" in European Union in 2008; being distributed for the2009/10 flu season by various European and other countries; not approved in theU.S.Organizations involved:GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) – Manuf; R&D; Tech.;World mark. [sales togovernm<strong>en</strong>ts]GlaxoSmithKline Inc. (GSK) – USA mark.GlaxoSmithKline Inc. (GSK) – Par<strong>en</strong>tCross ref.: See the Influ<strong>en</strong>za H1N1 Vaccine Products and Influ<strong>en</strong>za VaccineProducts <strong>en</strong>tries. See also the Influ<strong>en</strong>za Vaccine, H5N1/GSK <strong>en</strong>try for the analogousH5N1 vaccine.Description: Pandemrix is an aqueous formulation of a sodium deoxycholate-splitformaldehyde-inactivated influ<strong>en</strong>za H1N1 vaccine containing inactivated splitreassortm<strong>en</strong>t pandemic strain A/California/07/2009 (H1N1)v-like strain (X-179A),the "refer<strong>en</strong>ce strain," based o ... truncated (just the beginning)Nom<strong>en</strong>clature:• Influ<strong>en</strong>za vaccine, H1N1/GSK [BIO]• Pandermix H1N1 [TR]• Influ<strong>en</strong>za A (H1N1) 2009 Monoval<strong>en</strong>t Vaccine [FDA]• 2009-H1N1 vaccine; H1N1 2009 influ<strong>en</strong>za vaccine [SY]• influ<strong>en</strong>za A/California/07/2009 (H1N1)v vaccine [SY]• swine flu vaccine [SY]Index Terms:Product Class Index:◦ chick<strong>en</strong> source materials◦ nonrecombinant◦ vaccines, inactivated◦ vaccines, subunit◦ vaccines, viralRegulatory/Status Index:■ EU200 Curr<strong>en</strong>tly Approved in EU■ UM999 Not Available/Not Marketed in US■ US001 FDA application expected■ EM160 Controlled/Gov't Distribution in EUBiological Index:◦ chick<strong>en</strong> embryo (egg) culture◦ influ<strong>en</strong>za A/California/7/2009 (H1N1)v◦ influ<strong>en</strong>za A/California/7/2009 (H1N1)v NYMC X-179A virusOVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 82


◦ influ<strong>en</strong>za A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1) NIBRG-14 virus◦ influ<strong>en</strong>za NIBRG-14 virus◦ NIBRG-14, influ<strong>en</strong>za A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1) virus◦ virus cultureChemical Index:◦ AS03◦ DL-alpha-tocopherol (vitamin E)◦ formaldehyde◦ hemagglutinin (HA) antig<strong>en</strong>, influ<strong>en</strong>za A virus◦ magnesium chloride◦ polysorbate 80 (Twe<strong>en</strong> 80)◦ potassium chloride◦ potassium dihydrog<strong>en</strong> phosphate◦ sodium chloride◦ sodium deoxycholate◦ sodium phosphate◦ squal<strong>en</strong>e◦ thimerosal (mercury derivative)◦ Water for injectionsDe Chimera:Zinnebeeld van hoe vaccinatie het m<strong>en</strong>selijk lichaam vervuiltmet besmetting<strong>en</strong> <strong>en</strong> g<strong>en</strong>etische informatie van andere species...De KHIMAIRA (Chimera) was e<strong>en</strong> monsterlijk beest dat het platteland van Lykain Anatolië onveilig maakte. Het was e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld wez<strong>en</strong>: met het lichaam <strong>en</strong> de kopvan e<strong>en</strong> leeuw, met e<strong>en</strong> geit<strong>en</strong>kop groei<strong>en</strong>d uit de rug, met de uiers van e<strong>en</strong> geit,<strong>en</strong> met de staart van e<strong>en</strong> slang. (Louvre, Parijs).Vacccinatie is in feite onder meer e<strong>en</strong> stap naar transhumanisme...OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 83


20. APPENDIX Wieg<strong>en</strong>doodWereldexpert vaccinatieschade dr. Viera Scheibnerciter<strong>en</strong>d uit onderzoek in 1992:“Het serum van e<strong>en</strong> wieg<strong>en</strong>dood baby is zo giftig,dat al de kleinste hoeveelheid daarvan,onder de huid gespot<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> muis,deze doodt.”Goldwater PN, Reappraisal of the SIDS <strong>en</strong>igma: An epidemiological and clinicalpathological approach, J.Paed. Child Health, 1992, 28. Suppl.1:S21-25OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 84


• Archie Kalokerinos M.D.• Clemetson, Dr. C.A.B.• [Book Dec 2002] Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins: Curing the Incurable---Thomas E. Levy, M.D., J.D.• Vaccinations & Ascorbic Acid - Shorts - Brief Article• [2004] Eradicate Sudd<strong>en</strong> Infant Death Syndrome (SIDS) Now! by Jonathan Campbell• C. Alan B. Clemetson, M.D. Vaccinations, Inoculations and Ascorbic Acid The Journal ofOrthomolecular Medicine Vol. 14, 3rd Quarter 1999• The Answer to Crib Death “Sudd<strong>en</strong> Infant Death Syndrome” (SIDS) Joseph G. Hattersley• The Shak<strong>en</strong> Baby Syndrome Myth ~ aka ABUSIVE HEAD TRAUMA or NON-ACCIDENTAL INJURY, http://legaljustice4john.com/Vitamine C:• Curing the Incurable, Vitamin C,Infectuous Diseases and Toxins, ISBN 978.09779.952021• Radio interview dr. Thomas Levy over vitamine C (natriumascorbaat):http://www.argusoog.org/gezond-<strong>en</strong>-wel-–-23-januari-2011/• websites dr. Thomas Levy, http://www.tomlevymd.com ,http://www.peak<strong>en</strong>ergy.com <strong>en</strong> http://www.livonlabs.com• Optimization of Vitamin C and Antioxidant Therapy,http://www.youtube.com/watch?v=ddgLzQavQzw• Dr. Frederic Kl<strong>en</strong>ner, Polio & vitamine C, http://www.orthomed.com/polio.htm• VITAMIN C, TITRATING TO BOWEL TOLERANCE, ANASCORBEMIA, AND ACUTE INDUCEDSCURVY, http://www.orthomed.com/titrate.htmVaccinatie als middel tot bevolkingsreductie (lees: massamoord)OVERZICHT vaccins <strong>RVP</strong> <strong>Désirée</strong> L. <strong>Röver</strong> 2013 www.desireerover.nl 02/11 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!