Nieuws Goede Woning - De Goede Woning

dgw.nl
  • No tags were found...

Nieuws Goede Woning - De Goede Woning

voorjaar2011Informatieblad voor bewonersGoede WoningNieuwsUitgave Goede Woning Nieuws voorjaar 2011Kopen en huren in Oosterheem Centrum 6De entree als kunstwerk 11Ons goede doel: Stichting Leergeld 16


voorjaar 2011Informatieblad voor bewonersBelangrijke telefoonnummersUitgave De Goede Woning Nieuws voorjaar 2011Verhuur, overlastzakenen wijk- en buurtbeheerTeam Woonservice(079) 343 80 00ReparatieverzoekenHuismeester(spreekuur ma t/m vrij 08.00 – 08.30 uur)Spreekuur voor Abeelzoom, Acaciazoom,Camee, Napelsgeel, Paletsingel (gestapeld):ma t/m do 13.00 – 13.30 uurteam Woonservice of www.dgw.nlSpoedeisende zakenbuiten kantoorurenDe Goede Woning(079) 343 80 00(Service Meldkamer)HuismeestersR. Bruls - (079) 343 89 60kantoor Jan van Beierenlaan 1034aJan van BeierenlaanHeijermanshove 61- 217Timmermanshove 101-137P.M.C. Faaij - (079) 343 89 61kantoor Diederik van Teilingenlaan 349aDiederik van TeilingenlaanHAT-eenheden Seghwaert:Lijnzaadakker, MaisakkerRakkersveldJ.F. Hazewinkel - (079) 343 89 62kantoor Alferbos 122Alferbos / Fletcher HendersonrodeBillie Holidayrode / Scott JoplinrodeKorsakovrodeC.J.M. Jonkman - (079) 343 89 63kantoor Laveibos 92Laveibos / Oostergo / Stadscentrum:Brusselstraat, Plaats, Burg. WegstapelpleinS. Kum - (079) 343 89 64kantoor Poortugaalstraat 123Poortugaalstraat / PuttershoekstraatSardinië / HAT-eenheden Seghwaert:Kalverweide, KonijnenweideA. Rademaker - (079) 343 89 65kantoor Jagersbos 1aJagersbos / VrouwenhuiswaardJ.H. Tetenburg - (079) 343 89 66kantoor Van Aalstlaan 52aVan Aalstlaan 52 t/m 370 (Jacob du Mee)HAT-eenheden Seghwaert: Kraaienveld,Velddreef, WeidedreefP. van Tuinen - (079) 343 89 67kantoor Savelsbos 2SavelsbosC. Vasilda - (079) 343 89 68kantoor Camee 156Abeelzoom/ Acaciazoom / Camee / NapelsgeelPaletsingel (gestapeld)R. Willemse - (079) 343 89 69kantoor Hoevenbos 1HoevenbosBoilers en geisersTempus, (088) 895 50 00KabelaansluitingZiggo, 0900 1884DakgotenOverstroming: schoonmaakbedrijf A.J.G. van Loenen, (070) 385 65 06Karel Doormanlaan, Rembrandtstraat, Van Ostadestraat en Tollensstraat:(079) 343 80 00Gas en elektraGaslekkages en stroomstoringen: De Goede Woning, (079) 343 80 00GlasTijdens kantooruren: bij glasbreuk: altijd Zoetermeerse Glashandel, (079) 331 40 31Buiten kantooruren: De Goede Woning, (079) 343 80 00Alle klachten betreffende dubbelglas: De Goede Woning, (079) 343 80 00GrofvuilAfspraak via de huismeesterGeen huismeester: gemeentereiniging, (079) 346 98 99RioolverstoppingenRiool Reinigingsservice (R.R.S.), (070) 336 88 88WaterleidingLaagbouw: Dunea, (079) 347 47 47Hoogbouw: De Goede Woning, (079) 343 80 00VerwarmingBlokverwarming (hoogbouw en HAT): De Goede Woning, (079) 343 80 00Eigen CV-ketel (indien het niet de waterdruk is):• Bonarius BV, (079) 750 73 07Van der Aapad, Van Beeckstraat, Van Duvenvoordepad, Van Egmondstraat,Gershwinrode, Händelrode, Fletcher Hendersonrode, Billie Holidayrode,Scott Joplinrode, Korsakovrode, Lisztrode,Van der Maasstraat, Madernarode,Van Nispenpad, Hannie Schaftrode, Schubertrode, Voorhamstraat.• Breman Service, 0900 821 21 74Abeelzoom, Acaciazoom, Ambergeel, Barietgeel, Berberiszoom, Biesland,Blauwsparzoom, Cadmiumgeel, Camee, Cederzoom, Collinsland (6, 7, 8), Diamant,Drechterland, Duiveland (6, 7, 8), Flevoland (6, 7, 8), Wit-geellaan, Geel-groenlaan,Jessicagang, Kanariegeel, Katinkagang, Konijnenweide (Hatwoningen; zie verwarmingbij hoogbouw), Lucillegang, Lijnzaadakker, Maïsakker 41 t/m 63a (gestapeld),Mariskagang, Milenagang, Montferland, Muurbloemtuin, Onyx, Paletsingel, Salland.• Feenstra Service, 0900 84 55Asselierspad, Brusselstraat, Buizerdveld, Dadelgaarde, Karel Doormanlaan,Eksterveld, Fazantenveld, Gonzagaruimte, Gorzenveld, Gruttoveld, Havikveld,Heijermanshove, Jan Hoornstraat, Kalverweide (Hatwoningen; zie verwarmingbij hoogbouw), Kraaienveld (Hatwoningen; zie verwarming bij hoogbouw),Van Lennephove, Lucio Costaruimte, Mispelgaarde, Multatulihove, Napelsgeel,Ooievaarsveld, Van Ostadestraat, Plaats, Rembrandtstraat, Theo Thijssenhove,Timmermanshove, Tollensstraat, Velddreef( Hatwoningen; zie verwarming bij hoogbouw),Verweijhove, Veulenweide, Vitruviusruimte, Vogeldreef, Vrouwenhuiswaard(alleen de gestapelde woningen), Burg. Wegstapelplein, Weidedreef (Hatwoningen;zie verwarming bij hoogbouw), Zwaluwenveld.• Mampaey Service, (078) 652 24 33Akkerdreef, Aspergeakker, Boekweitakker,Titus Brandsmahove, Jan Camperthove,Collinsland (eengezinswoningen), Duiveland (eengezinswoningen), Eemland,Erwtenakker, Fivelingo, Flevoland (eengezinswoningen), Klaproostuin, Langeberg,Lemelerberg, Lupineakker, Madelieventuin, Maïsakker (17 t/m 39 en 65 t/m 75),Malta, Paasberg, H.M. van Randwijkhove, Roggeakker, Sardinië, Shetland,Spitsbergen, Sumatra, Tempelberg, Tenerife,Tuindreef.• Spijker Klimaatservice, (070) 329 47 70Vrouwenhuiswaard torens Boszicht, Meerbos• Tempus, (088) 895 50 00Poortugaalstraat, Puttershoekstraat, Rhoonstraat, Rockanjestraat, Roxenissestraat,Ruivenstraat, Rijsoortstraat.


InhoudKort nieuws 4Kopen en huren in Oosterheem Centrum 6De nieuwe Europese norm 8Leefbaarheidsenquête 9Wonen in Castellum Palensteyn 10De entree als kunstwerk 11Koffie-uurtje Vrouwenhuiswaard 12Gezelligheid in No. 22 13Voorjaarspuzzel 14Reparatie? Zo opgelost! 15Ons goede doel 16Onderhoudstips voor de kozijnen 17De huur betalen 18Goede Woning Nieuws pagina 3Huurdersvereniging 19ColofonVoorjaar 2011Uitgave van De Goede WoningOplage: 6.750Redactie / TekstenMartine Schrijver (stagiaire)Eigen medewerkersFoto’sPuck SwinkelsEigen medewerkersiStockfotoOpmaakstudio@arnogeels.nl (Den Haag)DrukwerkGrafia, PijnackerReproductie van (delen) van dezeuitgave is uitsluitend toegestaanna voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de redactie. Aande inhoud van de opgenomenbijdragen kunnen geen rechtenworden ontleend.


voorjaar 2011Kort nieuwsOpzichter Ronald Beeke met pensioenOnze opzichter Ronald Beeke is na 25 trouwe dienstjaren bij De Goede Woning einddecember met zijn welverdiende pensioen gegaan. Zoals bij elk afscheid en jubileumgaat er bij De Goede Woning een envelop rond voor een afscheidscadeau.Ronald zag het geld echter liever ten goede komen aan de stichtingen ‘Meet Kate’en ‘CliniClowns’. Het bedrag is door De Goede Woning verdubbeld en naar bovenafgerond. Het totaalbedrag is verdeeld over beide goede doelen. Ronald wasopzichter in Seghwaert, Palenstein, Buytenwegh en Dorp. Opzichter Albert de Fouwneemt zijn complexen tijdelijk over. Wij missen Ronald en zijn vrolijke gefluit enwensen hem en zijn familie veel geluk, liefde en een goede gezondheid toe!Rectificatie winnende lotnummers minilaptopsGoede Woning Nieuws pagina 4Hebt u vorig jaar een enquête ingevuld over de serviceverleningvan de huismeester en de kwaliteit van hetschoonmaakwerk? Dan maakte u kans op een minilaptop.We beloofden vier minilaptops, maar we hadden in hetvorige Goede Woning Nieuws maar drie winnendeHuurverhoging 2011Het maximale percentage huurverhoging per 1 juli 2011 isvastgesteld op 1,3%. Dit is berekend aan de hand van deinflatie over 2010 die op 1,3% is uitgekomen. De inflatie in2010 is 0,1% hoger dan in 2009. In dat jaar was de inflatieRentevergoeding waarborgsom 2011lotnummers bekend gemaakt. Daarom hieronder nog eensde winnende lotnummers: 00639, 02152, 00811 en 01866.Hebt u een winnend lotnummer? Stuur dan een e-mail naarIneke Monshouwer (IM@dgw.nl) of neem telefonisch contactmet haar op via (079) 343 80 00.1,2%. De regering heeft afgesproken dat demaximale huurverhoging gelijk is aan de inflatievan het vorige jaar.Bij het ondertekenen van een huurovereenkomst bij DeGoede Woning betaalt u een waarborgsom. Deze krijgt u,inclusief rentevergoeding, volledig terug bij het beëindigenvan de huurovereenkomst, mits u geenbetalingsachterstand heeft en u de woning in goede staatoplevert. De hoogte van de rentevergoeding wordt elk jaarvolgens de Algemene Huurvoorwaarden vastgesteld.De vergoeding voor 2011 bedraagt 1,5%.WoonkostenkrantIeder jaar krijgen al onze bewoners de Woonkostenkrant.Ook dit jaar vindt u de krant bij deze uitgave vanhet Goede Woning Nieuws. In de Woonkostenkrantstaan praktische aanwijzingen en tips over hoe u uwwoonlasten kunt bewaken en hoe u ze kunt beïnvloeden.Dit jaar besteedt de krant onder andere aandacht aantoeslagen, zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag,gemeentelijke belastingen en websites die u de wegwijzen naar hulp en/of besparingen.


Stuur ons uw e-mailadresTegenwoordig wordt veel informatie via internet verspreid. Ook sturen we minder vaakbrieven via de post dan een aantal jaar geleden. Dit is beter voor het milieu (het kost minderpapier) en het is goedkoper en sneller. Daarom vragen wij u om uw e-mailadres naar ons testuren. Zo kunnen wij in de toekomst digitaal met u corresponderen. Stuur uw e-mailadresnaar woonservice@dgw.nl. Noem ook uw naam, adres en woonplaats. U bent milieubewustbezig en helpt ons er erg mee!Ons ondernemingsplanIn december 2010 hebben we met verschillende partijenmet wie we samenwerken ons nieuwe ondernemingsplanbesproken. In het ondernemingsplan beschrijven we wat wede komende vier jaar gaan doen en hoe we dit gaan doen.We hebben aan onze belanghouders gevraagd hoe we ditsamen het beste kunnen vormgeven. Ook onze huurdersvereniging‘In De Goede Woning’ heeft zijn meninggegeven.Wilt u weten wat wij de komende vier jaren gaan doen?Lees ons nieuwe ondernemingsplan op www.dgw.nlOnze bereikbaarheidOns kantoor aan de Storkstraat is iedere werkdag geopend.Op maandag tot en met donderdag bent u tussen 08.00 en16.30 uur van harte welkom en op vrijdag van 08.00 tot12.00 uur. U wordt dan snel geholpen door onze vriendelijkemedewerkers. Een persoonlijk gesprek voeren wij nietaan de balie, maar in een van onze spreekkamers. In onzeontvangstruimte vindt u ook informatie over onze woningenen andere diensten. Blijft u liever thuis? Kijk dan eens oponze website www.dgw.nl. Hier staat alles overzichtelijk opeen rij. Als u ons belt buiten kantooruren dan krijgt u onzestoringsdienst aan de telefoon. Zij helpen u verder.Goede Woning Nieuws pagina 5Administratiekosten verlaagdIn Amsterdam is door de rechter een uitspraak gedaaninzake de administratiekosten die de verhuurder mag doorberekenen aan de huurder. Wij hebben onze administratiekostenaan deze rechterlijke uitspraak aangepast en dusverlaagd. Onze huurders betalen voortaan € 47,50administratiekosten als zij een woning van De GoedeWoning accepteren en gaan huren.Winnaars staatslotenAls u uw huur automatisch betaalt, maakt u kans om eenstaatslot te winnen. Ieder kwartaal verloten wij tien staatsloten.De eerste loting van 2011 heeft plaatsgevonden.De winnaars zijn: M. Eckhardt, H. Fennema, A.F. Gabriel,H.A. Kadom, A. Lahuerta-Aquilo, S. Naim, G.L. Pallada,S. Saad, A.P. van Dam en A. Zawity.U krijgt uw staatslot thuisgestuurd. En nu maar hopendat u de prijs heeft!


Wonen inOosterheem Centrum:340 Koop- en huurappartementenIn het hart van de wijk Oosterheem in Zoetermeer verrijst een nieuw en compleet centrum, dattal van voorzieningen biedt zoals winkels, horeca en een CentrumCampus. Boven de voorzieningenwordt het woonproject De Elementen gerealiseerd: 340 ruime en comfortabele koop- en huurappartementen.Verdeeld over drie schitterende woontorens en twee galerijen. In verschillendegrootten en prijscategorieën. De bouw is in volle gang en daarmee is de oplevering gegarandeerd!De oplevering van de appartementen start medio 2012.Goede Woning Nieuws pagina 6Woontorens en galerijenDe appartementen liggen verdeeld over drie woontorensen twee galerijen. In de woontorens worden 230appartementen gerealiseerd. De overige 110 appartementenliggen aan een groen ingericht woondek bovende winkels.Huur en koopWe bieden 44 riante vrije sector appartementen zowel tekoop als te huur aan. De andere 296 appartementen vanDe Elementen worden verhuurd via het woonverdeelsysteemdat binnen de regio Haaglanden geldt.Om voor een van deze 296 appartementen in aanmerkingte komen, moet u bij www.woonnet-haaglanden.nlingeschreven staan als woningzoekende. Voor de 44 vrijesector appartementen gelden andere voorwaarden. Daarwordt vooral gekeken of uw inkomen hoog genoeg is.Inclusief parkeerplaatsUw auto kunt u kwijt in de grote parkeergarage onderhet centrum, waar u in het voor bewoners afgeslotengedeelte een eigen parkeerplaats en berging heeft.VoorrangsregelingAlleen degenen die in Zoetermeer een betaalbarehuurwoning (kale huur tot € 555 per maand) achterlatenkrijgen voorrang. Zo willen wij de doorstroming op dewoningmarkt bevorderen.


44 Koop- en huurappartementen■ Woonoppervlakten van ca. 126 - 204 m 2■ 2, 3 of 4 slaapkamers■ Een parkeerplaats is inbegrepen■ Verkoop van ca. € 299.000 - € 515.000 v.o.n.■ Verhuur van ca. € 915 - € 1.595 p/mndStart verkoop: 14 maart 2011van 17.00 uur - 19:00 uurAtta Makelaars Zoetermeer(079) 316 05 00 / www.atta.nlStart verhuur: 16 april 2011Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement(079) 329 66 66 / www.hof-rijnland.nlGoede Woning Nieuws pagina 7296 Huurappartementen■ Woonoppervlakten van ca. 67 - 122 m 2■ 1, 2 of 3 slaapkamers■ Een parkeerplaats is inbegrepen■ Verhuur van ca. € 482 - € 648 p/mndStart verhuur: 13 april 2011De Goede Woning, (079) 343 80 00 / www.dgw.nlwww.elementenoosterheem.nl


Inkomensgrenzen woningtoewijzingzijn veranderdVanaf 1 januari 2011 zijn door een besluit van de Europese Commissie de toewijzingsregels voor woningenmet een huur tot € 652,52 veranderd. Dat betekent dat in 2011 voor de meeste aangebodenwoningen met een huur tot € 652,52 nieuwe inkomensgrenzen gelden. De nieuwe inkomensregelsgelden niet voor lopende huurcontracten.Goede Woning Nieuws pagina 8Wat is de Europese regeling?Op 1 januari 2011 trad de Europese regeling in werkingdie corporaties verplicht 90% van hun sociale huurwoningenmet een huur tot € 652,52 toe te wijzen aanhuishoudens met een gezamenlijk fiscaal jaarinkomentot € 33.600. De corporaties hebben vanaf 2011 10%ruimte om woningen aan woningzoekenden met eenhoger inkomen dan € 33.600 toe te wijzen.Hoeveel mag ik verdienen om in 2011 op een woningtot € 652,52 te kunnen reageren?Na 1 januari 2011 gelden voor de meeste geadverteerdewoningen met een huur tot € 652,52 nieuwe inkomensgrenzen:■ Bent u alleenstaand, dan mag uw fiscale inkomenmaximaal € 33.600 per jaar zijn om te kunnenreageren.■Verhuist u met twee of meer personen dan mag uwgezamenlijk fiscale inkomen maximaal € 44.000 perjaar zijn om te reageren. Het inkomen van uw eventuelepartner of andere meerderjarige huisgenotenwordt daarbij meegerekend maar het inkomen vanuw eventuele kinderen niet.Ik woon nu in een huurwoning onder € 652,52en heb een te hoog inkomen, moet ik er nu uit?Nee. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuweverhuringen en niet voor zittende huurders. Lopendehuurcontracten blijven geldig.Ik heb een te hoog inkomen, waar kan ik nu terechtals ik wil verhuizen?Heeft u als alleenstaande een hoger inkomen dan€ 33.600 of als meerpersoonshuishouden hoger dan€ 44.000? Dan kunt u op zoek gaan naar een huurwoningmet een huurprijs boven € 652,52 of naar een koopwoning.Deze woningen kunt u ook vinden opwww.woonnet-haaglanden.nl. Particuliere verhuurdersverhuren ook woningen met een huur tot € 652,52 envoor hen gelden de Europese regels niet. U kunt dusook zoeken bij particuliere verhuurders.Meer informatieWilt u meer informatie? Ga dan naar www.dgw.nl,nieuwsarchief en dan het bericht ‘Inkomensgrenzenwoningtoewijzing veranderen’ van 29 december 2010.Op zoek naar een (andere) huurwoning?Vraag de Woonpas aan!Alle vrijkomende huurwoningen van woningcorporatiesin Haaglanden worden verhuurd viaWoonnet Haaglanden. Om te kunnen reagerenop een huurwoning moet u als woningzoekendeingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden.Dat kan via De Goede Woning of via de websitewww.woonnet-haaglanden.nl. De inschrijving kost € 10per jaar. U krijgt dan een Woonpas. De Woonpas is eenkaartje met daarop uw naam en een woonpasnummer.Dat nummer heeft u nodig om te kunnen reageren.De toewijzing van huurwoningen gebeurt in de meestegevallen op basis van inschrijfduur.Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u hebtop een woning. Kijk voor meer informatie op:www.woonnet-haaglanden.nl.


LeefbaarheidsenquêteIn december 2010 hebben al onze bewonersvia een brief gevraagd om mee tedoen aan een enquête over de leefbaarheidin en rond het complex waar zij wonen.In totaal hebben 2.027 bewoners deenquête via internet ingevuld of de vragentelefonisch beantwoord. Wij bedanken uhartelijk voor uw medewerking!Hoe nu verder?Wij gaan met alle cijfers en uw aanbevelingen uit deenquête aan de slag.Eerst kijken we per complex welke maatregelen we hetbeste kunnen nemen om de leefbaarheid in uw complexte verbeteren. Dan gaan we kijken in welk complex wehet beste kunnen beginnen.Dit is een hele uitzoekklus. We zijn daar in het tweedekwartaal van 2011 mee klaar.Dan hebben we voor de eerste vijf complexen eenvoorstel voor een plan van aanpak dat we met debewoners van de betreffende complexen gaanbespreken.Vragen?Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan Rosemarie Weber,manager Beleid. Haar e-mailadres is: row@dgw.nl.U kunt haar ook bereiken via telefoon (079) 343 80 00.Schoon, heel en veiligIn de bovengenoemde enquête heeft u onder meer aangegeven dat u het belangrijkvindt dat het in uw complex schoon, heel en veilig is. Dat vinden wij ook!Goede Woning Nieuws pagina 9Wat doen wijOm er voor te zorgen dat uw complex schoon, heel enveilig is, zetten wij huismeesters in. De huismeestersspreken bewoners aan als zij bijvoorbeeld de vuilniszakkenniet in de difter gooien of hun fiets op de galerijlaten staan. Ook kunnen zij boetes uitdelen. Dat gebeurtals een bewoner het verzoek van de huismeester omiets op te ruimen niet opvolgt of dezelfde overtredingblijft maken. Ook wijkconsulenten hebben invloedop schone en veiligecomplexen.Wijkconsulenten onderhouden contacten met bewonerscommissiesen bewoners. Ook ontwikkelen en realiserenzij leefbaarheidsprojecten.Samen met uDe Goede Woning is niet de enige die vooreen schone, hele en veilige omgevingkan zorgen. Ook u heeft daar eenrol in. Gelukkig heeft u in deenquête aangegeven dat u graagmee wilt denken en mee wilt werkenaan het verbeteren van deleefbaarheid in uw complex.U kunt direct beginnen.Houd uw flat schoon,gooi geen rommel opstraat en gooi uw vuilnisdirect in de difter. Is ereen lamp in de flatkapot? Meld het bijde huismeester.


Wonen in Castellum PalensteynMevrouw Jelgersma woont in één van de appartementen van het brede schoolcomplex‘Castellum Palensteyn’. Hiervoor woonde ze op een steenworp afstand vanhet gloednieuwe gebouw: in de flat aan de Diederik van Teilingenlaan. Ze woont alruim zestien jaar in Palenstein en ze is ook niet van plan om er weg te gaan.Mevrouw Jelgersma ging ruim zestien jaar geleden inde flat aan de Diederik van Teilingenlaan in Palensteinwonen. Het idee was om er maar een paar jaar te blijvenwonen. Dit werd uiteindelijk zestien jaar. Toen ze zagdat er vierkamerappartementen gerealiseerd werden inCastellum Palensteyn schreef ze zich direct in voor hetproject. Nu, ruim anderhalf jaar later, woont ze in haarmooie vierkamernappartement. Wij gingen bij mevrouwJelgerma op bezoek. Ze vertelt vol passie.Goede Woning Nieuws pagina 10Dorpsgevoel“Ik heb Castellum Palensteyn van start bouw tot deoplevering zien groeien vanuit mijn oude woning. Nuwoon ik er zelf, dat vind ik bijzonder.” Haar appartementvindt zij een droom: “Er is zoveel lichtinval door de groteraampartijen en het uitzicht over het water geeft me eenvakantiegevoel.” Ook heeft zij Zoetermeer zien groeienvan een klein dorp tot een (heel) groot dorp.Ze benadrukt direct dat ze Zoetermeer niet als stad ziet.“In 1962 kwam ik hier met mijn ouders wonen en hadZoetermeer ongeveer 10.000 inwoners. Iedereen kendeelkaar. Veel mensen van toen wonen er nog steeds enkom ik nog regelmatig tegen. Het ‘dorpse gevoel’ is ernog niet vanaf.”“Palenstein is dynamisch,je hebt alles in de buurt en demensen in Palenstein zijn zolevendig en echt, zonder poeha.”En waarom mevrouw Jelgersma nooit meer uit Palensteinweggaat? “Palenstein is dynamisch, je hebt alles in debuurt en de mensen in Palenstein zijn zo levendig enecht, zonder poeha.” Verder is ze blij met de herontwikkelingvan Palenstein. Castellum Palensteyn is hier eengoed begin van. De kleinschaligheid waardoor mensendichter bij elkaar kunnen komen te staan, vindt zij eengoed vooruitzicht. Daarom vond ze de act met debolletjes wol tijdens de officiële opening van CastellumPalensteyn zo mooi. De aanwezigen gooiden tientallenbolletjes wol naar elkaar. Hierdoor was iedereen‘verbonden’ met elkaar. Basisschool de Meerpaal zettedeze gedachte gelijk voort. De kinderen maakten zelfkerstkaarten en stuurden deze naar alle bewoners vanCastellum Palensteyn. “Ik vond dit zo’n mooi gebaaren ik hoop dat we dit gevoel van verbondenheid doorkunnen zetten in heel Palenstein.”De skyline van PalensteinToen ze tien was (rond 1970) kampeerde ze met eenvriendinnetje op een boerderij aan de Zegwaartseweg.Vanuit het weiland zag ze in de verte de flats in Palenstein.Ruim twaalf jaar later kocht ze een woning, keek naarbuiten en zag precies dezelfde ‘skyline’ van Palenstein.Ze realiseerde zich toen dat de grote weilanden warenuitgegroeid tot een nieuwe wijk in Zoetermeer: Seghwaert.Zo heeft zij heel Zoetermeer zien groeien tot een heelgroot dorp. “Vroeger leken de weilanden (wat nu Oosterheemis) zo ver weg, nu hoort het bij Zoetermeer.”


PalensteinDe wijk Palenstein wordt de komende jaren flinkvernieuwd. Hiervoor gaan flats gesloopt worden.Onder andere de flats aan de Diederik vanTeilingenlaan en de Jan van Beierenlaan. Echter,de beslissing over wat er precies gaat gebeuren,is nog niet genomen. We weten daarom nog nietwanneer de flats gesloopt gaan worden. Tot dietijd moeten onze bewoners zich wel prettigblijven voelen in hun woning en woonomgeving.Diederik van Teilingenlaan:De entree als kunstwerkDe entrees van de flat aan de Diederik van Teilingenlaanzijn kaal en saai. Daarom hadden enkele bewoners vandie flat het idee om de twee entrees op te knappen.Wij vonden het een geweldig idee. Daarom schakeldenwij Terra Art Projects in om hier iets op te bedenken.Dat is gelukt: de entrees worden een kunstwerk, gemaaktdoor de bewoners zelf. Tussen februari en augustus 2011kunnen de bewoners van de flat zelf meewerken aan hetVoorbeeldmaken van het kunstwerk. Dat doen zij door kleine,persoonlijke bezittingen onder begeleiding van eenkunstenaar te bewerken. De bewerkte bezittingenkomen in kastjes boven de entrees te hangen.Een woning van de flat aan de Diederik van Teilingenlaanis ingericht als atelier. Alle materialen zijn daar aanwezig.Op verschillende dagdelen per week gaan de bewonerssamen met de kunstenaar creatief aan de slag. Inaugustus zullen de entrees vrolijke binnenkomers zijndie door de bewoners zelf zijn gemaakt. Ook hopen wedat bewoners terugkijken op een leuke tijd waarin zenieuwe medebewoners hebben leren kennen.Jan van Beierenlaan:In maart op de koffieEind januari hebben we alle bewoners van de flat aande Jan van Beierenlaan een brief gestuurd met de vraagof wij op de koffie mogen komen. Wij willen namelijkgraag weten hoe de bewoners het wonen in de flat enin de wijk ervaren.■ Wat gaat er goed en wat niet?■■Wat ziet een bewoner graag anders?Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het wonen in deflat prettig is en blijft?Meer dan vijftien bewonershebben aangegeven dat dedirecteur en de managerWonen van harte welkomzijn.De koffiebezoekjes vindenin maart plaats. Uiteraardnemen wij iets lekkers meevoor bij de koffie!Goede Woning Nieuws pagina 11


Koffie-uurtjeVrouwenhuiswaardDe bewonerscommissie van het Vrouwenhuiswaard in Meerzicht organiseerde op16 december een koffie-uurtje in een tent op het grasveld tussen de complexen vanhet Vrouwenhuiswaard. De reden van het koffie-uurtje was, dat bewoners vaak nietop de hoogte zijn van wat de huismeester doet in zijn werk. Tijdens het koffie-uurtjekonden bewoners vragen stellen aan de huismeester Arjen Rademaker.Goede Woning Nieuws pagina 12Aanleiding koffie-uurtje: bewonersavondDe bewonerscommissie van het Vrouwenhuiswaard heeftafgelopen herfst een bewonersavond georganiseerd.Op de avond werden diverse vragen gesteld over huismeesterArjen Rademaker. Er werd duidelijk dat veelbewoners niet weten wat de werkzaamheden van dehuismeester zijn. Hierdoor weten ze niet met welk soortvragen ze bij hem terecht kunnen. Toen kwam debewonerscommissie op het idee om een koffie-uurtje teorganiseren voor alle bewoners van het Vrouwenhuiswaardmet in de hoofdrol huismeester Arjen Rademaker.Warm en droog in een grote tent!Op 16 december was het zover! Een medewerker vanDe Goede Woning had een grote tent geregeld zodat debewonerscommissie op een centrale plek (het gras tussende complexen van het Vrouwenhuiswaard) bewonerswarm en droog (dat was ook nodig, want het sneeuwde)kon ontvangen. De bewonerscommissie zorgde vooroliebollen, koffie, thee en warme chocolademelk.Met deze respectabele leeftijd isVragen stellen aan de huismeesterDe bewoners konden de tent inlopen om een oliebolte eten en warme chocolademelk te drinken. Een lid vande bewonerscommissie vertelde waarom de bewonerscommissiehet koffie-uurtje organiseerde en ze verteldeiets over de huismeester. Vervolgens konden de bewonerszelf vragen aan de huismeester stellen over wat hij doetin zijn dagelijkse werk.Inzicht en begripDe vragen en antwoorden schreven schreef de wijkconsulentop een flip-over zodat iedereen het na konlezen (die bijvoorbeeld later kwam). De bewonerscommissieen de medewerkers van De Goede Woninghopen met deze actie meer inzicht te hebben gegevenin de werkzaamheden van de huismeester. Ook hooptde huismeester dat de bewoners nu beter begriipen dathij afhankelijk is van anderen om zijn werkzaamheden uitte voeren. Hierdoor duren verzoeken van bewoners afen toe wat langer.Mevrouw Westerberg is 103 jaar oudHartelijk gefeliciteerd!mevrouw Westerberg onze oudstebewoonster. Zij woont al vanaf hetbegin in seniorencomplex Camee,nog steeds met veel plezier.Onze manager Wonen, GertJanLeideman, bracht haar op haarverjaardag een boeket bloemen.Wij wensen mevrouw Westerbergnog veel woonplezier in het Cameeen een goede gezondheid toe.


Ontmoetingsruimte Cameedraait op vrijwilligersOp 23 november 2009 werd in het seniorencomplexCamee een ontmoetingsruimte geopend: No. 22.Inmiddels zijn we al meer dan een jaar verder en hebbende vrijwilligers en de bewoners het eenjarig bestaangevierd. Er is bijna iedere dag een activiteit. Zois er een schilderochtend, een creamiddag, een kaartclubje,een spelletjesmiddag en een koffie-inloop eniedere tweede maandag van de maand een druk bezochtebingomiddag. Dit alles is mogelijk door de inzetvan twaalf zeer enthousiaste vrijwilligers.De vrijwilligersDe twaalf vrijwilligers die de activiteiten organiseren inNo. 22 zijn allemaal bewoners van het seniorencomplex.Zij vinden de ontmoetingsruimte belangrijk, omdat veelbewoners anders hun huis bijna niet meer uitkomen. Erkomen veel alleenstaanden naar No. 22. In de ontmoetingsruimtedoen zij sociale contacten op.De activiteitenDe vrijwilligers hebben vaste diensten. De ene vrijwilligergeeft elke maandagochtend een schilderworkshop enanderen organiseren de spelletjesmiddag. Elke maandhebben de vrijwilligers een vergadering. Tijdens dievergadering bespreken ze onder andere wat ze gaanorganiseren en wie wat doet. De wijkconsulent vanDe Goede Woning leidt de vergadering.Bewoners kunnen met zaken waar zij tegenaan lopenbij de ouderenbegeleider terecht. Verder heeft eenvrijwilliger een kleine bibliotheek opgezet in de ontmoetingsruimte.Bewoners kunnen boeken lenen uitde bibliotheek. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.Goede Woning Nieuws pagina 13ThemadagenOok organiseren de vrijwilligers themadagen. Beginfebruari was er een themadag die in het teken van‘gehoor’ stond. Een vrijwilliger kwam met dit idee omdatze zelf minder goed hoort en organiseerde de middag.Een medewerker van Beter Horen kwam uitleg gevenover gehoorapparaten en bewoners konden hun gehoorlaten testen. Bewoners van andere seniorencomplexenin Rokkeveen konden zich ook inschrijven. Het was eendruk bezochte en geslaagde dag. De vrijwilligers gaanin de toekomst vaker themadagen organiseren. Ze willenbijvoorbeeld de brandweer uitnodigen om voorlichtingover brandpreventie te geven.MultifunctioneelDe ontmoetingsruimte is niet alleen een plek waarbewoners elkaar ontmoeten. De ruimte wordt ookgebruikt voor een spreekuur van de ouderenbegeleider.Een wens van de vrijwilligersWat de vrijwilligers van de ontmoetingsruimte wel nogwensen, is dat meer vrijwilligers zich aanmelden. En ookzouden ze het leuk vinden als er in de toekomst nogmeer bewoners naar de ontmoetingsruimte komen.“We proberen bewoners hun huis uit te krijgen, maar ditis vaak lastig“, zegt een vrijwilliger van de ontmoetingsruimte.“Terwijl het zo gezellig is om met elkaar koffiete drinken en een spelletje te spelen of te schilderen.”Daarom bij deze een oproep aan de bewoners vanCamee: doe mee en word vrijwilliger!


VoorjaarspuzzelLos de voorjaarspuzzel op en maak kans op een cadeaubon van € 12,50Goede Woning Nieuws pagina 14CRYPTOGRAMDe woorden in deze puzzel zijn cryptisch omschreven. Om de puzzel gemakkelijker te maken is eenzelfde cijferin meerdere hokjes gezet, daar komt dus dezelfde letter. Vul die letter ook in de oplossingsbalk in, zo ontstaatdaar de oplossing.Horizontaal:a. Praal tonen. b. Niets maar dan ook niets is er voor haar te horen. c. Die huizenbezitter geeft voorgoed geld.d. Het lidwoord staat voor een muzieknoot. Dat beest draagt een overjas. e. Uitstraling van de lucht. f. Dezeemacht heeft zijn eigen manier. Niet vast maar los. g. Een teken is niet min. h. Gevel? i. Luisterpijp? j. Het isknudde op je hoofd. k. Niet nat hoofddeksel.Verticaal:A. Gebruikt u ´t om te hechten? B. Soldateneten. C. Satanseten. D. Leve de menigte. De ram heeft ruzie methet knaagdier. E. Zij was bol en bedeesd. F. Dubbel in de abri. G. Lucifer zit er vol mee. Je hebt de blauween de rode, maar altijd kleurloos. H. Een persoonlijk nummer heeft ze. I. Bij de drank kun je het eten.J. Rellenbrigade.Inzenden: Stuur de oplossing voor 1 mei 2011 naar de redactie van Goede Woning Nieuws,Postbus 11, 2700 AA Zoetermeer of naar redactie@dgw.nl.Oplossing winterpuzzel: ‘Stille nacht heilige nacht.’ De winnaars ontvangen een bon ter waarde van € 12,50.Van harte gefeliciteerd: M. Hazewinkel, B.M. Nekeman en H. Peters. U krijgt de bon toegestuurd.


Reparatie? Zo opgelost!Heeft u een klacht of een storing? Moet er iets gerepareerd worden?Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Zo kunnen wij u snel engoed van dienst zijn. Het doorgeven van een klacht, storing of reparatieverzoekis heel eenvoudig. Er zijn verschillende mogelijkheden:TelefonischWij zijn maandag tot en met donderdag van 8.00 tot16.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur bereikbaarvia telefoonnummer (079) 343 80 00. U krijgt directvan ons te horen hoe wij uw verzoek verder behandelen.E-mailberichtU kunt uw klacht, storing of reparatieverzoek doorgevendoor een e-mailbericht te sturen naar woonservice@dgw.nl.Wij laten u dan binnen één werkdag weten door welkbedrijf de reparatie uitgevoerd wordt.BriefU kunt uw klacht, storing of reparatieverzoek schriftelijkbij ons indienen door een brief te sturen naarDe Goede WoningPostbus 112700 AA ZoetermeerWebsiteEen reparatieverzoek kunt u ook via onze websitewww.dgw.nl doorgeven onder Ik ben bewoner ->Reparaties en Storingen -> Reparatieverzoek indienen.Daar vult u in een paar stappen uw verzoek in. Dit komtrechtstreeks bij ons binnen. Wij laten u dan binnen éénwerkdag weten door welk bedrijf de reparatie uitgevoerdwordt.Externe partijHet bedrijf dat de reparatie uitvoert neemt binnen éénwerkdag na uw melding bij ons contact met u op omeen afspraak te maken.Heeft u een dringend reparatieverzoek waarmee u échtniet kunt wachten tot de volgende werkdag, dan kuntu buiten kantoortijden bellen met (079) 343 80 00. Uwordt dan doorgeschakeld naar de Service Meldkamer.Goede Woning Nieuws pagina 15


Ons nieuwe goede doel:Stichting Leergeld ZoetermeerWij hebben met ingang van december 2010 een nieuw goed doel: Stichting Leergeld Zoetermeer. Destichting is blij met onze steun. “Met de toenemende vraag om aanvullende Leergeldhulp komt dezetoezegging als een geschenk uit de hemel. De vrijwilligersorganisatie Stichting Leergeld Zoetermeeris namelijk volledig afhankelijk van giften en donaties.”Goede Woning Nieuws pagina 16Doelstelling Stichting LeergeldLeergeld heeft als doel om kinderen uit Zoetermeersegezinnen met een minimuminkomen te laten deelnemenaan normale schoolse- en buitenschoolse activiteiten. InZoetermeer wonen circa 1.500 van deze gezinnen metin totaal zo’n 3.500 schoolgaande kinderen. Leergeldstreeft ernaar om deze kinderen gelijke kansen te biedenen zodoende op een betere toekomst. Omdatgemeentelijke voorzieningen voor sport-, cultuur- enonderwijsgerelateerde zaken veelal niet toereikend zijn,kunnen ouders/verzorgers een verzoek om aanvullendehulp indienen bij Leergeld.Sinds de oprichting, eind 2005, heeft Leergeld Zoetermeermeer dan 2.000 verstrekkingen gedaan. In totaalwas hiermee een bedrag van € 206.430 gemoeid, doorsponsoren bijeengebracht.Waarom dit goede doel?Wij verhuren onze woningen in Zoetermeer. Daaromwillen wij een goed doel in en voor Zoetermeer steunendat bijdraagt aan de zelfredzaamheid en leefbaarheidin Zoetermeer. Een deel van onze huurders met schoolgaandekinderen moet rondkomen van een minimuminkomen. Door het steunen van Stichting LeergeldZoetermeer dragen wij bij aan het maatschappelijkwelzijn van deze huurders en hun kinderen.Kerstactie relatiesWij hebben voor de bouw en het onderhoud van onzewoningen vele relaties waarmee wij samenwerken. Relatiesdie blij zijn met deze samenwerking willen dit traditiegetrouwrond de jaarwisseling laten blijken door onseen geschenk te geven. Dat waarderen wij, maar inplaats van een persoonlijk geschenk ontvangen wijliever een donatie die wij aan een goed doel kunnenschenken. In dit geval Stichting Leergeld.De opbrengstHet resultaat van de kerstactie overtrof al onze verwachtingenen die van Stichting Leergeld. In totaal hebbenwe de stichting een bedrag kunnen schenken van maarliefst € 4.600! De helft van dit bedrag is gedoneerddoor onze relaties. De Goede Woning heeft vervolgenshet bedrag verdubbeld. Stichting Leergeld heeft ons enonze relaties hartelijk bedankt met een brief.Hieronder een fragment uit de brief die wij kregen:“U weet dat onze financiële situatie slecht is en dat zelfsde toekenningen stop gezet moesten worden. Dankzijuw verrassende gift kunnen wij op korte termijn weereen aantal kinderen blij maken met een deelname aaneen activiteit in de sfeer van de sport of de cultuur.Namens bestuur, medewerkers en kinderen bedank iku hartelijk voor deze gift!”WebsiteWilt u meer weten over Stichting Leergeld Zoetermeer?Kijk dan op www.leergeld.nl


Onderhoud van de kozijnenDe Goede Woning is verantwoordelijk voor het planmatig en grootonderhoud van uw woning. Enook voeren wij de meeste reparaties voor u uit. Wij willen tenslotte dat u goed en prettig woont.U als bewoner kunt ook een bijdrage leveren aan het in goede staat houden van de woning. Hoe?Wij geven u graag tips. In dit artikel leest u hoe u de kozijnen kunt onderhouden.Gevelkozijnen (buiten)Door weersomstandigheden en luchtverontreinigingvervuilen de gevelkozijnen van de woning. We radendaarom aan uw kozijnen regelmatig schoon te maken.Dit kunt u doen wanneer u de ramen zeemt. U kunt dekozijnen met huishoudmiddelen schoonmaken.Gebruik echter nooit schuurmiddel en schuursponsjes.De schuurmiddelen laten krasjes achter waardoor hetkozijn steeds sneller vies wordt.Houten kozijnenHouten kozijnen hebben meer onderhoud nodig dankozijnen van kunststof en aluminium. De verticale delenvan een kozijn (de stijlen) gaan langer mee dan dehorizontale delen (de regels of dorpels). De onderdorpelis het meest kwetsbare deel van het kozijn. Wanneer ude onderdorpel niet regelmatig schoonmaakt, is de kansaanwezig dat het hout gaat rotten. Vooral de hoekenzijn gevoelig voor houtrot.Kunststof en aluminium kozijnenKozijnen van kunststof en aluminium vragen minderonderhoud dan kozijnen van hout, maar ze zijn nietonderhoudsvrij. Wanneer u de ramen zeemt en dekozijnen reinigt, is het belangrijk dat u de openingvan het raam ook schoonmaakt. Wanneer er veel vuilin de kozijnen komt, voert het water niet meer goedaf waardoor er lekkage kan ontstaan.SchoonmaakmiddelAls er hardnekkige vlekken op uw kozijnen zitten, radenwe u aan om deze te reinigen met een schoonmaakmiddeldat bestemd is voor kunststof en aluminiumkozijnen. Ook een heel klein beetje wasbenzine op eendoek werkt goed. Wanneer u dit gedaan heeft, moet unaspoelen met water. Wanneer u wasbenzine of spiritusgebruikt, mag u de beglazingsprofielen (rubber/kunststoftussen glas en kozijn) nooit raken, omdat deze oplossenals het in aanraking komt met deze middelen.Goede Woning Nieuws pagina 17Wat u niet mag gebruikenEr zijn agressieve vloeistoffen die u niet mag gebruikenom kunststof, aluminium of houten kozijnen te reinigen.Agressieve vloeistoffen die in sommige schoonmaakmiddelenzitten, zijn: aceton, aniline, azijnzuur, benzeen,broom, chloroform, cyclohexanon, ether, fenol, fluorwaterstof,jodium, melkzuur, mierenzuur, salpeterzuur,tetrachloorkoolstof, tolueen en trichloorethyleen.Vermijd schoonmaakmiddelen met deze stoffen.


De huur betalenAls u een woning bij ons huurt zijn we een huurovereenkomst met u aangegaan. In de overeenkomststaan uw rechten en plichten als huurder. Een van de plichten is dat u huur moet betalen. In dit artikelzetten we alles wat u moet weten over de huur nog eens op een rijtje.De opbouw van de huurDe huurprijs bestaat (over het algemeen) uit twee delen:a. de kale huur voor enkel het gebruik van de woning,en b. de bijkomende kosten (servicekosten) voor delevering van goederen en diensten. De maximale huurprijsis afhankelijk van de kwaliteit van de woonruimte.De kwaliteit wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel,ook wel puntensysteem genoemd. Hoe hogerde kwaliteit, des te meer punten een woning krijgt. Opbasis van deze puntentelling wordt de maximale huurprijsberekend. Bij De Goede Woning is het zo dat unooit meer dan 85% van de maximale huurprijs betaalt.Goede Woning Nieuws pagina 18Betalen van de huurDe maandelijkse huur (kale huur en bijkomende kosten)dient u vooruit te betalen. Dit wil zeggen dat de huurvoor de eerste dag van de maand bij ons binnen moetzijn. U voldoet de huur door middel van eenautomatische incasso. Dit is de meest eenvoudige wijzevan betalen. Door het invullen van een machtiging geeftu ons toestemming om het bedrag maandelijks van uwrekening af te schrijven.HuurachterstandAls u de huur niet op tijd betaalt, ontvangt u eenherinnering. Betaalt u niet, dan ontvangt u eenaanmaningsbrief. Aan deze brief zijn kosten verbonden,dus dit kunt u beter voorkomen. Het kan natuurlijk datu betalingsproblemen heeft. In dat geval adviseren wiju om contact op te nemen met ons team Huurincasso.Wellicht kunnen wij u van dienst zijn met een kostelozebetalingsregeling. Hiermee voorkomt u bijkomende(deurwaarders)kosten. Ook kunnen wij u doorverwijzennaar hulpverlenende instanties, zoals Schuldhulpverleningen de Gemeentelijke Kredietbank. Vanzelfsprekend waarborgenwij uw privacy te allen tijde!De huur opzeggenDe huurovereenkomst kunt u alleen schriftelijk beëindigen.Hiervoor vult u een door u ondertekend huuropzeggingsformulierin. Deze vindt u op onze website of ligt voor uklaar op ons kantoor aan de Storkstraat 6 in Zoetermeer.De datum van beëindiging mag u zelf bepalen, maar udient wel een opzegtermijn van minimaal één maand inacht te nemen. Verder mag de laatste huurdag niet opzaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen.U kunt ook ‘onder voorbehoud’ opzeggen, voor hetgeval u nog niet precies weet wanneer uw nieuwe woningopgeleverd wordt. Dit houdt in dat u de huurovereenkomstmaximaal twee keer kunt verlengen. Het is nietmogelijk om de huuropzegging in te trekken.


Lid zijn van een bewonerscommissieIets voor u?Wij vinden een goed contact met onze bewoners van groot belang. Wij zijndaarom blij dat een aantal complexen een bewonerscommissie heeft waar wemee in gesprek kunnen. Helaas hebben niet alle complexen een bewonerscommissie.Vandaar deze oproep!BewonerscommissiesCameeJ. GoutCamee 3382719 RL ZoetermeerDe HogeAcaciAbeelM.J. VogelAbeelzoom 522719 GT ZoetermeerWat is een bewonerscommissie?Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle bewoners van een complexof buurt. Het doel is het woon- en leefbaar houden van het complex en de buurt. Debewonerscommissie is namens de bewoners een belangrijke gesprekspartner voorDe Goede Woning. Hierin heeft de bewonerscommissie een flink aantal bevoegdheden,dus u kunt een verschil maken!NevenactiviteitenEen bewonerscommissie kan ook allerlei nevenactiviteiten organiseren. Zo verzameltde bewonerscommissie Jagersbos oud papier in. De opbrengst komt volledig tengoede van het Jagersbos en omgeving. Voorbeelden zijn de plantenbakken, (straat)speeldagen, kerstgeschenkje voor de bewoners, nieuwjaarsreceptie en lidmaatschapvan de Woonbond, et cetera. Na het grootonderhoud staat een groot barbecuefeestop de planning.GrootonderhoudOp het moment dat er grootonderhoud op een complex uitgevoerd wordt, speeltde bewonerscommissie daar een belangrijke rol in. Al twee jaar voorafgaande aande uitvoering overleggen wij met de bewonerscommissie, voordat er een plan ligt.Op deze manier zijn we er zeker van dat de wensen van de bewoners meegenomenworden in de besluitvorming.VrijwilligerswerkDe leden van een bewonerscommissie zijn vrijwilligers, geen betaalde krachten.Als lid geniet u geen privilege. Wel komt u als lid van een bewonerscommissie inaanmerking voor de Vrijwilligerspas. Deze wordt uitgegeven door het VIP. Dezepas geeft diverse kortingen bij onder andere aankopen en theaterbezoek.Een bewonerscommissie oprichtenHeeft u interesse om een bewonerscommissie op te richten? Geweldig! Neem dan,geheel vrijblijvend, contact op met onze participatiemedewerker Ineke Monshouwer.Zij kan u alles vertellen over het oprichten van een bewonerscommissie. U kunt haarbereiken via telefoonnummer (079) 343 80 00 of e-mail ineke.monshouwer@dgw.nlDionyxJ.J. HugensDiamant 732719 RZ ZoetermeerHoevenbosJ.E. de VriesHoevenbos 2062716 DT ZoetermeerJacob du MeeL.J. GeradtsVan Aalstlaan 1362722 RP Zoetermeerwww.jacobdumee.tkJagersbosP. PegtelJagersbos 372716 JB Zoetermeerwww.bcjagersbos.nlJan van BeierenTh.M. KnijfJan van Beierenlaan 9402722 VA ZoetermeerLaveibosR.J. JanssenLaveibos 1332715 RH Zoetermeerwww.bclaveibos.nlLa Dame BlancheR.J.M. BaartPoortugaalstraat 2622729 HL ZoetermeerMeer InzichtA.M. CramaLemelerberg 412716 GJ ZoetermeerTempelbergR. WilderomTempelberg 17052716 LA ZoetermeerGoede Woning Nieuws pagina 19VrouwenhuiswaardL. van EsVrouwenhuiswaard 1822716 DS Zoetermeer44 RokkeveenF. van BeynumCederzoom 62719 GP ZoetermeerSardiniëR. van SteijnSardinië 952721 HB ZoetermeerYpsilonJ.M.J. SneepPoortugaalstraat 1452729 HD Zoetermeer


voorjaar2011De Goede WoningBezoekadresStorkstraat 62722 NN ZoetermeerOpeningstijden kantoormaandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.30 uurvrijdag van 08.00 tot 12.00 uurPostadresPostbus 112700 AA ZoetermeerT (079) 343 80 00F (079) 331 14 38Ewoonservice@dgw.nlW www.dgw.nl

More magazines by this user
Similar magazines