13.07.2015 Views

Flexibele buizen en aansluitingen - Velux

Flexibele buizen en aansluitingen - Velux

Flexibele buizen en aansluitingen - Velux

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Flexibele</strong> <strong>buiz<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>aansluiting<strong>en</strong>Temperatuur SondeZFRZFMZFM 005 / 5 mZFM 010 / 10 mZFM 015 / 15 mZFM 020/ 20 mZFR EF0 / 10-12 cmZFR GH0 / 14-16 cmZFR 140 / 140 cmZFR 220 / 220 cmZFR 320 / 320 cmTechnische gegev<strong>en</strong>sMax. toegelat<strong>en</strong> druk (bar) 7,00Buit<strong>en</strong>diameter flexibele buis (mm) Ø 21,80Binn<strong>en</strong>diameter flexibele buis (mm) Ø 16,30Buit<strong>en</strong>diameter isolatie (mm) Ø 47,80Vloeistof volume (l/m) 0,24Overe<strong>en</strong>stemm<strong>en</strong>de rechte buis Ø 15 × 1Buis vervaardigd uitIsolatie vervaardigd uit (PVC vrij & UV resist<strong>en</strong>t)Roestvrij staal 1,4571/AISI 316 TIEPDM schuimMax. <strong>en</strong> min. temperatuur voor de isolatie (°C) +175 tot -40Temperatuur isolatie waarde λ (w/mK) 0,040Stoomverspreidingsdichtheid μ > 3000


Aansluiting aan de zonnecollector<strong>en</strong>Voor de aansluiting van de flexibele buis aan dezonnecollector heeft VELUX e<strong>en</strong> speciaalconisch aansluitingsstuk ontworp<strong>en</strong> die voore<strong>en</strong> waterdichte <strong>en</strong> veilige aansluiting zorgtzonder gebruik te mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dichtingsring.Omdat de aansluiting zich onder dedakbedekkingsmaterial<strong>en</strong> bevindt, verkiestVELUX om voor dit type aansluiting<strong>en</strong> tewerk<strong>en</strong> zonder dichtingsring<strong>en</strong>, vermits deze naverloop van tijd kunn<strong>en</strong> gaan lekk<strong>en</strong>.De schroefdraad van de koppeling is dezelfdeals die van e<strong>en</strong> standaard 3/4" buis.Aansluiting aan de opslagtank(Enkel geldig voor ZFM)Voor de aansluiting van de ZFM aan e<strong>en</strong>opslagtank heeft VELUX gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong>aansluitingssysteem waarbij het mogelijk is omde flexibele buis in te kort<strong>en</strong> tot de gew<strong>en</strong>stel<strong>en</strong>gte.Het aansluitingssysteem bestaat uit e<strong>en</strong>koppeling, e<strong>en</strong> montagering <strong>en</strong> e<strong>en</strong>dichtingsring. Het inkort<strong>en</strong> van de buis kangebeur<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> standaard <strong>buiz<strong>en</strong></strong>snijder. Hetgebruik van e<strong>en</strong> dichtingsring voor deaansluiting aan e<strong>en</strong> opslagtank is gebruikelijkvermits er meestal e<strong>en</strong> makkelijke toegang istot de aansluiting in geval de dichting begint telekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong>.De schroefdraad van de koppeling is dezelfdeals die van e<strong>en</strong> standaard 3/4" buis.VELUX BelgiumBd. de l'Europe 1211301 Bierges (Wavre)Telefoon: 32 10 42 42 09Telefax: 32 10 41 68 02velux-be@velux.comwww.velux.beV-8336 © 2007 VELUX Group. ® VELUX, HET VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, io-homecontrol EN Pick&Click! ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN GEBRUIKT ONDER LICENTIE DOOR DE VELUX GROEP.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!