Brochure Courrier N - Fedweb - Belgium

fedweb.belgium.be

Brochure Courrier N - Fedweb - Belgium

“COMM Collection” is een reeks praktische gidsen bestemd voor allefederale communicatoren. Ze zijn het resultaat van de samenwerking vanfederale ambtenaren die actief zijn op het terrein van de communicatie.De COMMnetKern, samengesteld uit de communicatieverantwoordelijkenvan de federale overheidsdiensten en voorgezeten door de FOD Personeelen Organisatie en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, heeft deinhoud gevalideerd en is verantwoordelijk voor de toepassing ervan.Verschijnt weldra:Nr 2 Residence COMMtrainingsNr 3 Visie interne communicatie

More magazines by this user
Similar magazines