15.08.2015 Views

Mania 319

Bohicas, Wilco, Lowlands, Led Zeppelin, Tame Impala

Bohicas, Wilco, Lowlands, Led Zeppelin, Tame Impala

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het blad van/voor muziekliefhebbers 14 augustus 2015 | nr. <strong>319</strong>NO RISK DISC:THE BOHICAS


N RISKDISCMANIA <strong>319</strong>THE BOHICASThe Making Of(Domino/V2)CD LP+7 INCHJaren lang, vooral in het vorige decennium, leek ergeen einde te komen aan de golf bandjes die met‘The’ begonnen en brutale en springerige rock ‘n’ rollbrachten. Vaak kwamen ze uit Engeland en regelmatigsierden ze ook de cover van de <strong>Mania</strong>. De laatste tijdhad het er soms schijn van dat de stroom een beetjeaan het opdrogen was. Wie dat een zorgwekkendeontwikkeling vond, kan gerust ademhalen, wantonder de naam The Bohicas komt er weer een stelopgewonden standjes van de overzijde van hetKanaal. De singles XXX, Swarm, To Die For en WhereYou At wekten daar al de nodige beroering en insommige kringen werden ze al de nieuwe ArcticMonkeys genoemd. Een pure Britpopband is de uitEssex afkomstige band overigens niet. De attitude ende soms snerende zang zijn typisch Engels, maar defelle riffs en pompende baslijnen neigen zeker zoveelnaar Amerikaanse powerpop. Maar liefst drie ervarenproducers ontfermden zich over de opnames van TheMaking Of, maar het lijkt erop dat ze geen van alleneen eigen stempel op de muziek hebben willendrukken, want alles klinkt namelijk even strak, strafen catchy. Van opener I Do It For Your Love tot enmet afsluiter Somehow You Know What I Meanis dit pure en opwindende rock ‘n’ roll die geenmoment verveelt en het best tot zijn recht komtmet de volumeknop wagenwijd open. (Marco vanRavenhorst)3


POP & ROCKLUISTERTRIPInhoudMANIA <strong>319</strong>POP 5INTERVIEW TAME IMPALA 12LIVE IN DE WINKELS 28BINNENKORT BINNEN 30REISSUES 33HEAVY 41SYMFO 45C. DUNCANArchitectCD LP(Fat Cat/Konkurrent)De 25-jarige Christopher Duncan uit Glasgow is dezoon van twee klassieke muzikanten en ronddezelf ook een opleiding af aan het daar gevestigdeRoyal Conservatoire of Scotland. Hoewel zijndebuutalbum een echte (indie)popplaat is, klinkenzijn klassieke wortels sterk door in de vocalearrangementen die vaak koraal aandoen. Ditoverigens zonder dat er een koor meewerkte aanArchitect, want Duncan maakte deze bijzondereplaat helemaal in zijn eentje in zijn slaapkameren nam dus ook de kenmerkende meerstemmigezang volledig zelf voor zijn rekening. Naastzijn klassieke achtergrond haalde Duncan zijninspiratie vooral uit de muziek van eigenzinnigeartiesten als Sufjan Stevens, Ben Christophers,Grizzly Bear en de Beach Boys. Akoestischeinstrumenten en moderne technologie gaan opArchitect hand in hand en het resultaat is eenwonderlijke plaat vol pastorale folk en barokkepop, rijkelijk overgoten met een melancholiek endromerig sausje. Architect klinkt daarmee zowelhelemaal 2015 als niet helemaal van deze wereld.Ideaal voor zowel lome zomermiddagen alsdonkere winteravonden. (Marco van Ravenhorst)ROOTS 48INTERVIEW DANIEL ROMANO 47JAZZ & FUSION 52DANCE 53HIPHOP & SOUL 56REGGAE 58WORLD 59KLASSIEK 59TV SERIES 64DOCUMENTAIRES 68MOVIES 69COLOFON 734


POP & ROCKPop & RockCAYUCASDancing At The Blue Lagoon CD LPAmerikaanse indiepop uit Californië,met de tweelingbroers Yudin op bas engitaar, dat is Cayucas. Dancing At The Blue Moon is huntweede album en is bijzonder geslaagd. Zoals de titeldoet vermoeden is er een overvloed aan strand, zonen dansbare muziek te horen. Maar deze kwalificatiesalleen doen het album tekort. Een zeer solidemuzikale basis geeft het geheel diepgang en genoegaanleiding voor meerdere luisterbeurten die niet snelzullen vervelen. Sterk geproduceerd en daarmee eenaanrader. (Luc van Gaans)DRINKSHermits On Holiday CD LPTim Presley opereert al een tijdjeonder de naam White Fence en heeftdaarmee al een behoorlijke discografie opgebouwd.Toeren gaat wat lastig in je eentje en hij vroeg Cate LeBon als gitariste in zijn band. Een diepe vriendschapontstond en samen werkten ze aan songs die nuop zijn uitgebracht onder de naam Drinks. De lichtpsychedelische inslag die het werk van Presley heeftkrijgt een hoekige charme door het gitaarwerk vanLe Bon. Beiden bespelen diverse instrumenten endoen vaak samen de vocalen op het album en alleenWhite Fence-drummer Nick Murray biedt hand- enspandiensten. (Bert Dijkman)KYTEMAN ORCHESTRAThe Jam Sessions 3CD(Kytopia/PIAS)3CD LIMITED BOXColin Benders aka Kyteman is de laatste jaren razen populair gewordenmet zijn Kyteman Orchestra en Kytecrash, en helemaal terecht. De risico’sen inventiviteit waarmee deze trompettist, componist en bandleiderzijn muziek benaderd, en de manier waarop hij zijn muzikanten naargrote hoogten opzweept, verdienen alle lof. Dit komt al goed naar vorenop de studioplaten maar komt helemaal tot volle wasdom tijdens deopwindende concerten die het orkest geeft. Dat het daar niet alleenom ingestudeerde nummers gaat, blijkt uit deze maar liefst drie schijven tellende uitgave The Jam Sessions.Daarop zijn in totaal veertien improvisaties te vinden die opgenomen zijn tijdens de Nederlandseconcertreeks in voorjaar 2014. Variërend van net zeven minuten tot ruim een kwartier gaan deorkestleden regelmatig helemaal uit hun bol, en herken je die kenmerkende energiedie vrijkomt tijdens het live spelen van dit enthousiaste gezelschap. Maar je vindtook rustige improvisaties waarbij de strijkers de hoofdrol hebben, afgewisseld met diesonore zang/rapstemmen die ook typerend zijn voor het orkest. Zo houdt The KytemanOrchestra met The Jam Sessions de oude jazztraditie van improvisatie in ere, en voor deliefhebber betekent dit ruim tweeënhalf uur genieten. (André de Waal)3CD LIMITED BOX HET ALBUM IS OOK VERKRIJGBAAR IN EENGELIMITEERDE LIMITED EDITION BOX IN ZEER SPECIALE VERPAKKING. OP=OP!5


POP & ROCKGRAND CRUTAME IMPALACurrents CD 2LP(Caroline/Universal)Kevin Parker en Dominic Simper waren slechtsdertien jaar oud toen zij Tame Impala oprichtten.Hun demo’s op MySpace kregen al gauw eengeïnteresseerd publiek, al duurde het uiteindelijk tot2010 voordat het eerste album werd uitgebracht.Innerspeaker werd wereldwijd ontvangen als eenpsychedelische trip die de zestiger en zeventigerjaren deed herleven, maar tevens een groots,eigentijds geluid wist te herbergen. Parker was hetbrein achter dat album, zoals hij tevens grotendeelsalleen verantwoordelijk was voor het in elkaarknutselen van opvolger Lonerism (2012). Nog rijkeren weirder, en tamelijk geniaal tijdens onder meerEndors Toi, Apocalypse Dreams en Elephant. HetAustralische vijftal trapt op Currents af met Let ItHappen, waar een mix van synthpop, de sixties enelektronica halverwege overgaat in een dansbaargeheel. Nangs is de zweverige overgang naar hetvolle, luisterrijke The Moment, opgevolgd doorhet prettig voortkabbelende Yes, I’m Changing.Psychedelica loopt ook nu weer als een rodedraad door het album, afgewisseld met invloedenvan futuristische pop, funk en hiphop. Het is dekracht van Parker om continu veranderingen doorte voeren, zonder ook maar een tel de kern vanTame Impala’s kracht uit het oog te verliezen. Eennummer als ‘Cause I’m A Man is daar een mooivoorbeeld van. Zomers, zwoel, traag, opvallendpoppy, subtiel ingeleid en na achttien secondeneven twee tellen typisch Tame. Het album staatvoor iets minder rock, gecompenseerd door fraaieelektronica en minimalistische effecten. Sterkegroeiplaat! (Jelle Teitsma)6 sounds-venlo.nl • kroese-online.nl • velvetmusic.nl • waterput.nl • de-drvkkery.nl • platenhuis-het-oor.nl • northendhaarlem.nl • platomania.nl


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & ROCKBUILT TO SPILLUnethered MoonCD(3/Warner)Built to Spill is een exponent van de indierockbeweging in de jarennegentig, samen met bands als Pavement en Dinosaur Jr, en is netals laatstgenoemde zeer beïnvloed door Neil Young. Al ruim twintigjaar brengt de band met regelmaat albums uit, maar de laatste worp liet wat langer op zichwachten. Drie jaar terug was er al een album opgenomen, maar wegens omstandighedenbegon de band rondom zanger/gitarist Doug Martsxh weer helemaal opnieuw. Het resultaatis Untethered Moon, een zeer solide rockalbum. Binnen de discografie van de band klinkthet ietwat generiek, maar toch valt er met het ijzersterke gitaarwerk van Martsch genoeg tegenieten. De band varieert van pakkende liedjes als Living Zoo en C.R.E.B. tot acht minutenlang doorjakkerend gitaargeweld op afsluiter When I’m Blind. Op Untethered Moon nietsnieuws onder de zon, de band doet gewoon waar die goed in is. (Arnout de Vries)ATPSELPLAATJESMAC DEMARCOAnother One CD LP(Captured Tracks/Konkurrent)Als artiest hoor je natuurlijk te zeggen dat je laatste album hetbeste is dat je ooit hebt gemaakt. De nuchtere nonchalance van MacDeMarco is wat dat betreft een verademing. Begin juli bracht hij alhet instrumentale Some Other Ones en slechts een maand later trakteert hij op Another One. Simpeletussendoortjes op weg naar een nieuw en volwaardig album of toch echt de moeite waard? In een video vande opnames in zijn appartement in New York zien we hem in al zijn enthousiasme tijdens een keyboardsoloeen glas omver stoten en vooral veel lol hebben. Helemaal in het element waar hij blijkbaar zijn bestemuziek maakt, want Another One bevat acht nummers die moeiteloos hun weg naar de harten van zijn fanszullen vinden. Nog altijd ultiem relaxt, eigenzinnig en bizar, precies zoals zijn lome indie het allerlekkerstklinkt. (Martijn Koetsier)DESAPARECIDOSPayolaCD LP(Epitaph/PIAS)Desaparecidos debuteerde in 2002 als een hobbyproject van de destijds zeer drukbezette Bright Eyes-voorman Conor Oberst. Het debuut van de band, Read Music/Speak Spanish, bevatte een lekker rauwe mix van emo, punk en indierock, wasbetrekkelijk ver verwijderd van de andere muziek die Conor Oberst destijds maakte, maar werd desondankszeer goed ontvangen. De afgelopen jaren heeft Conor Oberst het aanzienlijk minder druk dan een jaar oftien geleden, maar op de tweede plaat van Desaparecidos hebben we desondanks ruim dertien jaar moetenwachten. Payola klinkt echter alsof de tijd heeft stil gestaan. Ook op haar tweede plaat maakt Desaparecidosrechttoe rechtaan rockmuziek met flink wat invloeden uit de punk en de emo. Payola is misschien net watmelodieuzer dan het debuut van de band, maar heel groot zijn de verschillen niet. Goed nieuws dus voor deliefhebbers van het door velen al weer vergeten Desaparecidos. (Erwin Zijleman)7


POP & ROCKreleasedatum 25-09-2015releasedatum 28-08-2015


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSDUCKTAILSSt. CatherineCD LP LIMITED GROEN LPMatt Mondanile bewees op het vorigealbum The Flower Lane al dat Ducktailsbepaald niet onder hoeft te doen voor grote broerReal Estate. Wat hij op St. Catherine laat horen klinktnog beter; de gitaarlijnen zijn een dagdroom, desynthesizer bromt zachtjes, en zo kabbelt de plaat zicheen weg naar de namiddag. Wat niet wegneemt dat decompacte liedjes op zichzelf ook moeiteloos overeindblijven. St. Catherine is van zo’n vreedzame schoonheiddat de term zijproject aandoet als een achterhaaldbegrip. (Max Majorana)LUISTERTRIPPOP & ROCKEVERYTHING EVERYTHINGGet To HeavenCD DELUXE LPEverything Everything is een band diehoort bij dit decennium, waarin genressteeds meer een relict uit het verleden worden. Als eensoort omgekeerde Pink Floyd overgieten ze complexepopliedjes met bedrieglijk eenvoudig klinkende (synth)arrangementen. De falsetstem van Jonathan Higgs doetde rest om het kaf van het Britse koren te scheiden.Blast Doors en No Reptiles zijn voorbeelden van demuzikale acrobatiek waartoe deze band in staat is. Demelodielijnen blijven vrijwel direct hangen, als songsblijven ze iets heerlijk ongrijpbaars houden. Evenuitkijken bij de aanschaf, de limited edition bevat liefstzes extra nummers, maar oogt vrijwel hetzelfde als dereguliere versie. (Martin Kikkert)FRAMESLongitude CD 2LPNegen jaar hebben we moeten wachtenop een nieuw album van The Frames.Hoewel... nieuw... op The Longitude wordt het 25-jarigjubileum van de band gevierd met een aantal doorde band geselecteerde nummers. Geen greatesthits, maar een eigen kijk op hun favoriete nummers,waaronder opnieuw opgenomen versies van Revelateen Fitzcarraldo en het nieuwe None But I. Daarmee ishet album zowel een mooie instapper als een aanradervoor de fans. (Ron Bulters)FRASER A. GORMANSlow GumCD LP(Kobalt/V2)De jonge Australiër Fraser A. Gorman heeft eenvoorliefde voor americana. Bob Dylan is goedte horen in zijn muziek, maar Gorman is eigen.Tijdens de rustige momenten klinkt hij tijdloos,mede door de goede begeleiding. Zelf speelt hijakoestisch gitaar en er zijn verstilde momenten.Verder blijkt zijn grote talent. Voor dit debuut,dat net voor de zomer klaar was, schreef hij tienprachtige nummers en hij ging op tournee metKid Wave en groot talent Bully. Fraser A. Gormanis een nieuwe talentvolle troubadour. Ergens inhet rijtje met Paul Kelly en Cass McCombs. Mooidebuut. (Erik Mundt)9


POP & ROCKBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSWILCOStar WarsCD LP (VANAF 27/11) LTD LP GEKLEURD VINYL(Epitaph/PIAS)Zonder enige vooraankondiging verscheen half juli plots een nieuwalbum van Wilco. In eerste instantie was de opvolger van het ambitieuzeThe Whole Love (2011) alleen digitaal beschikbaar, gratis zelfs, maarinmiddels (vanaf 21 augustus) is de plaat ook op vinyl en cd verkrijgbaar.Op de cover prijkt een glanzend witte kat die, net als de titel, nietsloslaat over de thema’s van de plaat, laat staan over de muzikale koersdie Wilco hier volgen. Ook in de opener van Star Wars, een afgeraffeldeinstrumentaaltje, zetten Jeff Tweedy en zijn band de luisteraar even op het verkeerde been. EKG klinktnamelijk als een achteloos aanzetje tot een Sonic Youth-number. Wat volgt is een kort, maar fraai albumdat minder bedachtzaam en directer klinkt dan vrijwel alles wat Wilco heeft opgenomen sinds de late jaren‘90. Het lijkt haast alsof de band, precies twintig jaar na het debuut, zonder voorbereidingen de studio isingedoken om lekker te jammen en met geluidseffecten te stoeien, en daarbij toevallig een tape meeheeft laten lopen. Zo simpel kan het echter niet helemaal gegaan zijn, want daarvoor zijn de tien songsna EKG veel te sterk. Van enthousiaste rockers als Random Name Generator, King Of You en Pickled Fingervia een typische Wilco-ballade als Taste The Ceiling tot het ingehouden overstuurde You Satellite is hiereen ontspannen band in topvorm te horen. Nels Cline drukt een zwaar stempel met zijn experimentelegitaargeluiden en Tweedy zingt fraai als altijd. Fijne nieuwe plaat van een band die nog steeds tot demeeste relevante van deze tijd behoort. (Marco van Ravenhorst)10


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & ROCKELECTRIC TEARSDazzling Highs To Crushing Lows CD LP+CD(Excelsior)Nadat hij uit Johan stapt, speelt Niels de Wit tien jaar in punkbandjes. In2011 gaat het weer kriebelen en ronselt hij Bas de Vries en Els van Toluit zijn stamkroeg in Hoorn. Het drietal gaat oefenen en een optredenin de kroeg volgt en in 2013 staan ze op Noorderslag. Er volgt al snel een single en Excelsioris geïnteresseerd, maar ze willen eerst nog meer optredens. Dan in 2015 wordt het debuutopgenomen in twee dagen in de studio van Frans Hagenaars. En het is goed. Invloeden van o.a.Squeeze en oude Who op dit frisse debuut. (Erik Mundt)APFAMILY OF THE YEARFamily Of The Year CD LP(Nettwerk/V2)Wie aan Family Of The Year denkt, denkt naar alle waarschijnlijkheidaan hun niet te versmaden wereldhit Hero. De band is echter meer danalleen die monstertrack. Het aantal albums staat, inclusief deze titelloze,inmiddels op drie. De nieuwe plaat is opgenomen in Berlijn en thuisstad Los Angeles. Hieropzijn inspiraties van de afgelopen drie jaar meegenomen, wat onder meer leidt tot een ietselektronischer geluid dan op voorgaand werk. Desalniettemin hoef je van de vier bandledengeen grote omslagen of veranderingen te verwachten. Family Of The Year maakt ook nu weerluisterrijke, luchtige indiepop en heeft met nummers als Make You Mine, Facepaint, Carry Me en May IMiss You – naast de overige prettig voortkabbelende liedjes – enkele troeven in handen. Net als op Songbookuit 2009 en Loma Vista van vorig jaar is de basis vederlicht, maar overwint het zomergevoel. In de zomer,althans. (Jelle Teistma)TSELPLAATJESTHE FRATELLISEyes Wide, Tongue Tied CD LP(Cooking Vinyl/V2)Jaren na dato is het Schotse rocktrio The Fratellis nog steeds het meest bekend van devette, vrolijke én venijnige hoempapasound van Chelsea Dagger (2006) en My FriendJohn (2008). Hopelijk gaat hun vierde album daar, terecht, verandering in brengen. EyesWide, Tongue Tied is rustiger, melancholischer en vooral veel duisterder met (liefdes)liedjes als Me And TheDevil, Desperate Guy en Thief. De donkere, snerende, tongue-in-cheek stem van Jon Fratelli komt bij dergelijkethema’s perfect tot zijn recht. Wat niet wil zeggen dat de typische hoempapastukjes van The Fratellis helemaalverleden tijd zijn. De meeste nummers op Eyes Wide, Tongue Tied zijn juist een verrassende combinatie vanbeide, zoals de aanstekelijke single Baby Don’t You Lie To Me! en het duivelse, met toeters opgefriste Dogtown.Maar juist die andere kant van The Fratellis, zoals het emotionele Slow, is wat Eyes Wide, Tongue Tied echt hetbeluisteren waard maakt. (Cecile Bol)11


INTERVIEWInterview metKevin Parker vanTame ImpalaDoor: Ruben Eg‘Dat is een coole microfoon’, wijst Kevin Parker vanTame Impala enthousiast naar de apparatuur dievoor hem op tafel ligt. De studionerd ten voeten uit.Ook Currents, het derde album van zijn Australischepsychrockgroep, knutselde Parker helemaal zelf inelkaar. Ditmaal in zijn nieuwe thuisstudio in Perth. Hoedie studio er uit ziet? ‘Best mooi. Net zo veel spullenals we altijd op het podium hebben staan, maar danin twee kamers gepropt. Ik mis alleen zo’n mooiemicrofoon als deze.’Neem je veel op?‘Ik begin elke dag aan een nieuwe song. Als ik op padben dan werk ik op mijn laptop. Ik bedenk melodieënen akkoorden voor songs. Soms verzin ik er meerdereper dag. Deze ochtend heb ik er een aantal bedacht.Die demo’s werk ik thuis uit. Opnemen is het leuksteonderdeel. Het gedeelte dat je niet kunt forceren, hetbedenken van de melodie, is het moeilijkste. Maar alsje het geraamte van een liedje eenmaal hebt, dan kunje het lichaam aankleden.’12Currents vond ik aanvankelijk vooral eenambientachtige plaat. Tot je na een paarluisterbeurten de gitaren hoort. Je laat ze alssynthesizers klinken?‘Dat klopt als een bus. Ik vind het leuk om mensen teverwarren met de oorsprong van geluiden. Een raarspelletje dat ik speel. Misschien dat ik de akoestischegitaar in de toekomst omarm, maar momenteel blijfik daar ver weg van. Gewoon omdat ik het leuk vindom gitaren als synthesizers te laten klinken. Ik hebonlangs een gitaarsynthesizer gekocht. Maar datmaakt het wel iets te makkelijk om mensen op hetverkeerde been te zetten.’Een gitaarsynthesizer?‘Een synthesizer die je als gitaar bespeelt. Elkesnaar wordt individueel opgepikt en stuurt zesverschillende lagen door de synthesizer. Je kunt zoeen gitaar als een orkest, fluit, opstijgend vliegtuig ofblaffende hond laten klinken.’


INTERVIEWexamen, een sollicitatiegesprek of een operatie is.’The Less I Know The Better bezorgt mij steeds eenenorme glimlach. Gaat het over de jaloerse jongen ofde sukkel?‘Allebei. De teksten zijn luchtig bedoeld, maar welmet een sterke emotie. Het gaat over het gevoel voordegene op wie je gek bent, maar ze gaat met eenander. Een tienerding. Maar als het je overkomt, dan ishet verschrikkelijk.’Hadden de nummers Daffodils en Summer Breakingvan Uptown Special van Mark Ronson ook op Currentskunnen staan?‘Dat had zomaar gekund. De rauwe riff en melodievan Daffodils had ik eens met AAA Aardvark GetdownServices gespeeld. Ik houd van discofunk en al dat soortmuziekstijlen. Als ik geen plek kon vinden voor dezenummers, dan had ik ze waarschijnlijk op dit TameImpala-album gezet. Maar omdat het niet echt zoupassen, ben ik er eerst een andere kant mee op gegaan.Zodoende heb ik een demo naar Mark gestuurd.’Zijn er nummers van Currents die je live niet kunt doen?‘Ik denk het niet. We hebben nog niets gevonden datonmogelijk is. Zo lang je open minded bent, dan kun jealles live doen.’The Moment is mijn favoriet van Currents. Kun je ietsover dit nummer vertellen?‘Ik maakte het toen een storm mijn niet zo stevige huisin Perth naderde. Ik kreeg zo’n intens gevoel toen ik dieenorme storm aan de horizon zag komen. Ik begon tespelen met het idee van die naderende grootsheid. Erkomt iets aan dat gigantisch en beangstigend is, of hetnu goed of slecht is. Het is niet te stoppen, je ziet het aande horizon en je weet precies waar het naar toe gaat. Hetnummer wordt steeds razender en paranoïde. Het groeitnaar een climax. Maar tegelijkertijd gaat het over in hetmoment zijn. Dat hoort een beetje samen, geloof ik.’Je bedoelt dat vreemde rustige moment voor eenstorm losbarst?‘Precies. Ik houd van de gevoelens voor er ietsgroots komt. Je voelt ze voor meer dingen dan eenstorm alleen. Een opwindend, maar eng gevoel.Ontmoedigend. Onbekend. Of het nu vlak voor eenOok Past Life?‘Hmm. De spoken word uit dit nummer wordt moeilijk.Misschien via een sampler, waarin elke zin onder eenaparte knop zit. Dat kan werken. Of ik kan mijn stemdoor een pitch shifter doen. Of alles op tape. Er zijntegenwoordig zo veel mogelijkheden om muziek liveop te voeren. Eindeloos veel. Eigenlijk is er geen excuusmeer om iets live niet te doen. Ik hoorde ooit dat Enyanooit live heeft gespeeld, omdat zij op het podium nietkon wat ze in de studio had gedaan.’Nu is dat vooral heel erg verdacht.‘Dat excuus is er nu inderdaad niet meer, want er zijnmiljoen manieren om geluiden te manipuleren. Dus ikverwacht een concert van Enya in de nabije toekomst.Anders zal ik heel teleurgesteld zijn.’Betrap je haar eindelijk als nieuwe Milli Vanilli.‘Yeah.’13


POP & ROCKBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSEZRA FURMANPerpetual Motion Picture CD LP(Bella Union/PIAS)Ezra Furman is een interessant artiest in de Amerikaanseindierockscene. De man spreekt zich uit als ‘gender fluid’, wat inhoudtdat het geslacht waar hij zich mee associeert nogal kan wisselen.Dat is ook toe te passen op zijn muziek. Hij blijft weliswaar aardig binnen het rockstramien,maar daarbinnen wil het nog weleens allerlei kanten opschieten. Op zijn nieuwe album zijner vooral veel invloeden van de jaren vijftig doo-wop te vinden, gecombineerd met eensaxofonist die zo uit de E-Street Band van Bruce Springsteen had kunnen komen. Verder is hettypisch Furman: speelse maar pakkende liedjes met zowel gevatte als pijnlijk oprechte teksten.Met zijn expressieve, rauwe en soms wat valse zang weet de zanger dat als geen ander overte brengen. Het is knap hoe hij op één album olijke doo-wop-koortjes weet te combinerenmet teksten over levensmoeheid en andere mentale conflicten. Hierdoor geeft Ezra Furmannet wat extra’s aan een verder zeer vermakelijk en gedreven rockalbum. (Arnout de Vries)ATPSELPLAATJESALBERT JR.HAMMONDMomentary Masters CD LP(Infectious/PIAS)Na de soloalbums Yours To Keep en ¿Cómo Te Llama? komt Hammond Jrmet zijn derde plaat; Momentary Masters. Niet alleen deze titel maaktje nieuwsgierig, ook het profiel van de uit Los Angeles komende AlbertJr is interessant. Hij werd geboren als zoon van de singer-songwriter Albert Hammond die onder anderenummers schreef voor Tina Turner en Willie Nelson. Daarnaast kennen we Hammond Jr als gitarist van TheStrokes. Momentary Masters laat een geluid horen waarin de vibe van The Strokes zonder twijfel te horen isals een soort baseline, met name op nummers als Drunched In Crunch en Power Hungry. Albert HammondJr’s eigen twist en fantastische gitaarkunsten beheersen echter de nummers waarbij de cover van Bob DylansDon’t Think Twice een mooie verrassing is. Momenteel toert Albert Jr nog door Noord-Amerika maar op 2december van dit jaar staat hij in de kleine zaal van Paradiso, Amsterdam. (Linda Rettenwander)HEARTLESS BASTARDSRestless Ones CD LP(Partisan/PIAS)Alweer het vijfde album van deze formatie uit Cincinnati, opgericht in 2003. Hunmuziek wordt geschaard onder de noemer garagerock en bevat elementen vanhardrock, blues en punk. Maar de laatste tijd worden vooral ook mildere stromingenzoals country omarmd, hetgeen het product toegankelijker maakt voor een wijder publiek. De band zal opfestivals als Pinkpop of Lowlands zeker geen uitzonderingspositie innemen. Zangeres Erika Wennerstroom,die als enige in alle line-ups van Heartless Bastards voorkomt, is voor de teksten verantwoordelijk. Naast hetvele hitpotentieel dat het album heeft te bieden, is er ook ruimte voor overpeinzingen zoals op Pocket Full OfThirst. Het lichtvoetige Into The Light, het psychedelische Tristessa en het dromerige The Fool maken RestlessOnes afwisselend en muzikaal boeiend. Er is een sterk stijgende lijn waar te nemen in de albumkwaliteit vandeze formatie. Laten we hopen dat de podia buiten hun eigen landsgrenzen de formatie wat vaker naar zichtoe weten te trekken. (Luc van Gaans)14


DAWESAll Your Favorite Bands CD LPAlsof ze eens echt wilden laten zienwat ze in hun huis hadden, zo klonkDawes op voorganger Stories Don’t End. Een albumvol verfijnde rock die balanceerde tussen de warmejaren zeventig en onherbergzame americana. Maarook een plaat die qua productie een grootsheid liethoren die net niet helemaal bij de band uit L.A. paste.Iets dat de band zelf misschien ook wel merkte wantop All Your Favorite Bands staat vooral de chemie vanhet podium centraal. Alles nagenoeg live opgenomendus, onder het toeziend oog van niemand minder danDavid Rawlings. De intensiteit en spanning zijn daardoorconstant voelbaar, maar indrukwekkender is misschiennog wel de manier waarop Dawes daarbij toch deultieme finesse laat horen in zowel spel als compositie.Als je bang was dat klassieke songwriting een ambachtis dat verloren dreigt te raken, vind je op deze plaatnegen prachtnummers om je met alle macht aan vastte klampen. (Martijn Koetsier)PLATO DEVENTERNAAR DE HIPPlato Deventer gaat verhuizen naar De Hip, hetcafé waar je kunt eten, drinken, genieten vanlive-optredens en veel meer. De Hip is gevestigdaan een van de mooiste pleinen van ons land,de Brink.OP 28 AUGUSTUS OPENT PLATO DE DEURENVAN DE BOVENVERDIEPING VAN DE HIPLUISTERTRIPPOP & ROCKWARREN HAYNESAshes & Dust CD+BONUS DISC 2LP(Bertus)Nadat Warren Haynes uit de Allman Brothersgestapt is, heeft hij ondanks de optredens metGov’t Mule ruimte gevonden om Ashes & Dustop te nemen. Deze opvolger van het alweer uit2011 stammende Man In Motion kenmerkt zichdoor een iets andere aanpak. Veel meer dandan die plaat laat Ashes & Dust een traditioneelgeluid horen, dat wil zeggen muziek gedrenktin de americana met ruimte voor viool en banjo.Stijltechnisch past de plaat echter volledig bijHaynes aangezien hij zowel met The Mule maarook in zijn solowerk zijn eigen gang gaat zonderzich iets aan te trekken van modegrillen. Dertienprachtnummers, in de deluxe editie aangevuldmet nog vijf nummers, die heerlijk wegluisteren.De cover Glory Road werd al eerder in een liveversieten gehore gebracht op Live At Bonaroo,terwijl een fraaie cover van het FleetwoodMac-nummer Gold Dust Woman ook regelmatiglive te horen is. Het zijn echter de overige eigennummers die alle aandacht verdienen. Met debegeleiding van o.a. Railroad Earth heeft Hayneseen van de hoogtepunten van het muzikale jaargemaakt. (Hermen Dijkstra)15


POP & ROCKBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSYEARS & YEARSCommunion CD DELUXE 2LP(Universal)Begin dit jaar ging het plots heel hard voor de drie uit Londenafkomstige heren van Years & Years. Olly Alexander, Mikey Goldsworthyen Emre Turkmen wonnen het prestigieuze BBC Sound of 2015 en zagenplots hun volgers, aantal kijkers op YouTube en luisteraars via Spotify inrap tempo toenemen. Met name hun net uitgebrachte single King sloegin als een atoombom. De teller op YouTube staat inmiddels op vijftigmiljoen geïnteresseerden. Jawel, vijftig miljoen! Simplon in Groningenpuilde begin dit jaar tijdens Eurosonic al uit, terwijl enkele maanden later in Paradiso de wachtrij zoongeveer het Hard Rock Café wist te bereiken. De catchy elektrobeats en synthpopmelodieën zijn niet al teingewikkeld, maar het werkt wel en misschien wel juist daardoor. Debuutalbum Communion is vederlicht,luchtig en vooral veerkrachtig dankzij hits als Shine, Worship, King, Desire en Gold. De dertien tracks zijnniet al te lang, waarbij eerdergenoemde pareltjes – dan wel groeibriljantjes – voor de juiste balans zorgen.Zanger Alexander en de zijnen zitten in ieder geval in de successtand en nemen de luisteraar mee in hungesneden koek van melancholische, radiovriendelijke synthpop, 90’s R&B, soul en house-invloeden. Hetwordt een aangename en lange (na)zomer. (Jelle Teitsma)16


POP & ROCKLOWLANDS 201521, 22 EN 23 AUGUSTUS BIDDINGHUIZENVanaf 21 augustus is het weer zover, het LowlandsFestival gaat dan weer van start. Het programmamag bekend zijn, van grote namen tot obscure acts,Lowlands weet ook dit jaar weer een gevarieerdprogramma samen te stellen.Van de grote acts als Bastille, Interpol en Ben Howardweten we wat we kunnen verwachten. Onze interessegaat vooral uit naar de samenwerking tussen Sparksen Franz Ferdinand die onder de naam FFS aantreden.Chemical Brothers presenteren hun nieuwe plaat en datzal een knallende zaterdag afsluiter worden. Paulo Nutiniis niet alleen op plaat goed, live is hij geweldig, LianneLa Havas komt met haar nieuwe plaat en we staanzeker vooraan bij Tame Impala die net een prachtigenieuwe plaat heeft gemaakt. Oude rotten Limp Bizkit enUnderworld staan altijd garant voor een feest.Bijzondere acts zijn dit jaar de mooie jazz/soul vanBenjamin Clementine, de vernieuwende hiphop vanKendrick Lamar en de westcoastpop van Django Django.Lekkere sixtiespop vinden we bj Allah La’s en de soul isvertegenwoordigd door Curtis Harding.Natuurlijk zijn er ook veel Nederlandse muzikanten. JaccoGardner, De Jeugd Van Tegenwoordig en Chef’Specialbehoren al lag tot de eredivisie van de Nederpop en zullenop Lowlands een gedenkwaardige show neerzetten.Concerto & Plato WinkelCONCERTO & PLATO STAAN DAAR UITERAARD WEERMET EEN WINKEL BOORDEVOL CD’S, LP’S EN DVD’SÉN ER ZULLEN WEER DE NODIGE SIGNEERSESSIESWORDEN GEHOUDEN.Meer info op www.platomania.nl17


POP & ROCKLUISTERTRIPJASON ISBELLSomething More Than FreeCD LP(Southeastern/Bertus)De voormalige Drive-by Trucker Jason Isbellkomt met zijn vijfde studio-album, SomethingMore Than Free. Het album, geproduceerd doorDave Cobb die onder andere samenwerkt metSturgill Simpson, telt elf tracks die een krachtigecombinatie zijn van Isbells Alabama-roots enzijn talent voor tekstschrijven. Waar zijn vorigealbum Southeastern een wat meer rauwe klankkende en reflecteerde op thema’s als het vindenvan liefde en het afsluiten van verslaving,representeert dit album naar eigen zeggen zijnhuidige state of being. De nummers zijn niet zoscherp, maar milder, meer rond. Het lijkt eropdat met het beluisteren van elk nummer je eenstap dichterbij Isbells inner core kunt komen.Something More Than Free stelt ons voor aan demildere en misschien wel meer pure Jason Isbell,waardoor je de repeatknop automatisch indrukt.(Linda Rettenwander)NILS FRAHMMusic For The Motion Picture VictoriaCD LPTwee maanden na het fraaie Sololigt er alweer een nieuwe plaat van Nils Frahm inde winkel. Zoals de titel al doet vermoeden, is ditechter geen regulier album, maar de soundtrack vaneen film: Victoria van de Duitse regisseur SebastianSchipper. Deze ruim twee uur durende thriller werdnaar verluidt in één take opgenomen. In samenwerkingmet een aantal muzikanten componeerde Frahm dezesoundtrack in de studio tijdens het kijken van de film.Music For The Motion Picture Victoria opent met eendansbare en onderkoelde mix door DJ Koze, maardaarna nemen piano en strijkers het over, waarbij desfeer steeds beklemmender wordt. In combinatie metde film zal het vast nog beter werken, maar ook zonderbeelden maakt Victoria indruk. (Marco van Ravenhorst)LA PRIESTInji CD LPInji is het solodebuut van Sam Dust diezich heeft omgedoopt tot La Priest. Devoormalig kopman van de eigenaardige Britse bandLate Of The Pier houdt de absurd muzikale reputatiehoog met deze plaat. Met eigenhandige uitvindingenop klankgebied, te kust en te keur ingepast in demuziek, biedt Inji niet alleen experiment, maar ooklyriek en grooves. Een beetje vreemd misschien, maarabsoluut lekker. (Luc van Gaans)LONDON SOULSHere Come The Girls CDOndanks hun naam is The LondonSouls een Amerikaanse band. Gevormdals een trio in 2008, verschijnt hun debuut in 2011.Bassist Stu Mahan verlaat de band net voor het tweedealbum. Het is 2012 en het noodlot slaat toe. Gitarist enzanger Tash Neal wordt in zijn taxi geraakt door eentegenligger. Hij overleeft maar net. Het album wordtop de plank gelegd en de band gaat toeren, iets datNeal goed doet. Na drie jaar wordt het album eindelijkuitgebracht. Neal is zo goed als hersteld. Een mengelingvan Zeppelin-achtige songs, opgefleurd met Badfingeren Beatles. Echte aanrader. (Erik Mundt)18


POP & ROCKThe girl behind the nameVanaf 13 augustus in de bioscoopen de albums van Amy Winehouse zijnnu tijdelijk in prijs verlaagd.Ook op vinyl verkrijgbaar!FACEBOOK.COM/UNIVERSALMUSICLEGENDS19


POP & ROCKLUISTERTRIPMACCABEESMarks To Prove It CD LP(Caroline/Universal)The Maccabees, ik zag ze enkele jaren geledengroots presteren in een goedgevulde Alpha opLowlands. Wall Of Arms, Ayla, Love You Better,Pelican en vele andere hits kwamen voorbij. ’tWas een heerlijk feestje. Speels was in 2007debuutalbum Colour It In, waarbij Wall Of Armstwee jaar later liet zien dat de band flinkestappen had gemaakt. Datzelfde gold tevens voorde meesterlijke groeiplaat Given To The Wild uit2012. Album nummer vier heet Marks To ProveIt en trapt af met de gelijknamige, oppeppendetitelsong. Straf gitaarwerk, tempoversnellingen,repetitieve drums, de herkenbare stem vanOrlando Weeks: we zijn wakker. Wakker enverdwaald. Verdwaald in een grote stad volduistere plekken. Donker, doch duizelingwekkendmooi zijn nummers als Kamakura, Ribbon Road,Spit It Out (Radiohead, iemand?) en SomethingLike Happiness. De grijze wolken verdwijnenderhalve zodra afsluiter Dawn Chorus begint.Koperkleurige trompetten perfectioneren eenkleine veertig minuten aan geloofwaardigemuziek. Prachtig album! (Jelle Teitsma)LYNYRD SKYNYRDOne More For The Fans2CD2DVD BLURAYOne More For The Fans – verkrijgbaar indiverse variaties – is een registratie van een concert vanafgelopen jaar, waar diverse artiesten een ode brengenaan Lynyrd Skynyrd. De bekendste nummers van deband komen aan bod, vaak in prachtige uitvoeringen,zoals Gimme Back My Bullets door Cheap Trick. Aan heteind van het concert brengt Lynyrd Skynyrd zelf ook nogdrie nummers. Een aanrader. (Ron Bulters)TESS PARKS & ANTONNEWCOMBEI Declare Nothing CD LPDe uit Toronto afkomstige zangeresTess Parks wist voor haar nieuwe album niemandminder dan Brian Jonestown Massacre-frontman AntonNewcombe te strikken. I Declare Nothing wordt ookuitgebracht op zijn A Recordings-label. Het resultaat iseen bijzonder sfeervolle indiepopplaat met flink watpsychedelica. Inspiratie werd er gevonden in acts alsMazzy Star, Jesus & Mary Chain en My Bloody Valentine.Ideale muziek om laat te draaien op een warme, lomeavond. (Erik Damen)RADKEYDark Black Makeup CD LPWie het piepjonge (18, 20 en 22 jaar)Radkey-trio al eens zag optreden, wistbinnen luttele secondes dat deze band wel eens deverpersoonlijking van de hedendaagse rock ‘n’ rollzou kunnen worden. Na afloop van zo’n concert eisteje een album van deze drie Amerikaanse Radkebroers.Maar wat bleek? Platen waren er niet. Ja, ooithadden ze een tweetal ep’s uitgebracht, maar al langen breed uitverkocht. Tot nu. Tot dit allesverzengendedebuutalbum Dark Black Makeup. Dertien te gekkeliedjes met vlijmscherpe, puntige punkriffs wordenop een zeer fijne wijze versmolten met machtigezangkoortjes. Denk Danko Jones, denk Thin Lizzy, denkBad Brains, denk The Misfits. Maar weet tegelijkertijd:dit ís Radkey. En besef vervolgens: daar kom je niet zogemakkelijk meer van af. Topdebuut! (Dennis Dekker)20


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & ROCKJETT REBELTight Like A Baby Tiger CD 2LP(Sony Music)Na vingeroefening Venus en Mars en het echte debuutalbum HitsFor Kids werd onlangs ineens vanuit het niets Tight Like A Baby Tigeruitgebracht. Het betreft de uitstekende live-registratie van het concertin Paradiso op 30 december 2014. In zeven nummers – waaronder het 17:29 minuten durendeTonight schiet Jelte Tuinstra moeiteloos van de westcoastsound in Sunshine naar het BeachBoys-achtige Mary Ann en van het poppy Louise naar het dampende bluesy Tonight (dat denodige tempo- en stijlwisselingen kent). De band krijgt uitgebreid de kans te soleren zonder dathet saai wordt. Er wordt in de muziek van Jett Rebel flink geput uit de muziekhistorie zoals hethet Starship Trooper-achtige intro van Sugar, een meegezongen gitaarsolo à la Stephen Stills, devocoder die we vooral kennen van Peter Frampton en het al genoemde Mary Ann. Tegelijkertijdis Jett Rebel één van de betere Nederlandse artiesten/bands van dit moment. (Ron Bulters)ROCK CANDY FUNK PARTYGroove Is King CD+DVD LP(Mascot-Provogue/Bertus)Een ouderwets lekkere plaat, waar de groove centraal staat en waaropde muzikanten spelen alsof het een lieve lust is. Wat kun je ook andersverwachten met een sterrencast bestaande uit producer Tal Bergman(drums), Joe Bonamassa (gitaar), Ron DeJusus (gitaar) en Mike Merritt (bas)? Op het vorige album vormdejazz wat meer het uitgangspunt. Nu is gekozen voor een modernere invalshoek met dance en vette groovesals hoofdmoten. Het muzikale vakmanschap en vooral het speelplezier geeft een verbluffend resultaat.Met een vocale inleiding door de Master Of Ceremonies Mr. Funkadamus (Billy Gibbons van ZZ Top) blijfthet vervolg instrumentaal maar spetterend van de eerste tot de laatste noot. De productie kenmerkt zichdoor veel jaren tachtig invloeden en wanneer trompettist Randy Brecker (tevens verantwoordelijk voor deblazersarrangementen) soleert, duikt de onmiskenbare Brecker Brother’s sound op. Draai Groove Is King bijvoorkeur als de buren niet thuis zijn en ‘have fun(k)’! (Luc van Gaans)TAPSELPLAATJESSEA & AIREvropi CD LP+CD(Glitterhouse/V2)Sea + Air bestaat uit het echtpaar Daniel Benjamin en Eleni Zafiriadou. Hij komt uitDuitsland en zij uit Griekenland en ze maken sinds 2012 onder deze naam helebijzondere muziek. Evropi is hun derde plaat en hierop komt de samensmelting vanbeider culturen het beste tot zijn recht. Daniel heeft zijn achtergrond in de popmuziek en al heel wat bandjesversleten. Als in een van die laatste bandjes Eleni als achtergrondzangeres meewerkt is al snel duidelijk dat zemet zijn tweeën veel beter hun creatieve ideeën kunnen uitwerken. Uniek aan de sound is de hoge falsetstemdie Daniel regelmatig gebruikt, waardoor soms niet duidelijk is wie nu de leadvocal doet. Niet dat het watuitmaakt, muzikaal vloeit alles fraai in elkaar over en ontstaat een unieke en zeer eigen sound. Ghost Popnoemen ze het zelf en dat is een zeer rake typering. (Bert Dijkman)21


POP & ROCKMAAIKE OUBOTERBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSEn Hoe Het Dan Ook Weer Dag Wordt(Sony Music)CD LPMaaike Ouboter werd dankzij het ontroerende Dat Ik Je Mis in korte tijdwereldberoemd in Nederland. Giel Beelens zoektocht naar de bestesinger-songwriter van Nederland won ze uiteindelijk niet, maar dat deNederlandse muziekscène een groot talent rijker was, was zeker. MaaikeOuboter heeft de tijd genomen voor haar debuut en dook uiteindelijkmet producer Joost Zweegers, beter bekend als Novastar, de studio in. Eris uiteindelijk lang gesleuteld aan de popliedjes op En Hoe Het Dan OokWeer Dag Wordt. Dat hoor je en dat voel je. Maaike Ouboter is er in geslaagd om een geheel eigen stijl teontwikkelen en verleidt en ontroert met intieme popliedjes waarvan je alleen maar kunt houden. De vaakklein gehouden popliedjes van Maaike Ouboter sprankelen dankzij de bijzondere manier van zingen en desteeds fraaie instrumentatie en ontroeren en vermaken door de bijzondere verhalen die op En Hoe Het DanOok Weer Dag Wordt worden verteld. De vele talenten die de zoektocht van Giel Beelen heeft opgeleverdhebben inmiddels een flinke stapel platen gemaakt, maar deze van Maaike Ouboter is met afstand debeste. (Erwin Zijleman)22


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPHOENIX FOUNDATIONGive Up Your DreamsCD LPThe Phoenix Foundation is nu al eenjaar of tien op zoek naar het perfectepopliedje en komt op Give Up Your Dreams eenaantal malen akelig dicht in de buurt. Die albumtitelis misleidend: de Nieuw-Zeelanders klinken eerderoptimistisch dan verdrietig – met dank aan de stuwendedrummer, die in meerdere nummers de hoofdrol opeist.In het kielzog van licht psychedelische groepen alsCaribou en Tame Impala werd het maar eens tijd dat ookThe Phoenix Foundation doorbreekt. (Max Majorana)LUISTERTRIPPOP & ROCKNEAL SCHONVortex 2CD 2LPSchon, gitarist van Journey, is eenbegenadigd muzikant. Ooit werd hijgevraagd voor Derek & The Dominos maar hij beslootdat Santana de plek was waar hij wilde groeien. Geziende reputatie van de Dominos een wijs besluit, terwijl hetmet zijn carrière inderdaad wel goed zat. Met regelmaatbrengt hij ook solowerk uit met de dubbelaar Vortex alsmeest recent voorbeeld. Achttien mooi opgebouwde,instrumentale stukken, die door de nodige afwisselingboeien van begin tot eind. Daarnaast laat Schon opnieuwhoren een enorme variatie aan te kunnen brengen inzijn spel terwijl je tegelijkertijd de typische Schon-toonblijft herkennen. Met medewerking van o.a. Steve Smithen Jan Hammer is Vortex een prachtige, spannendesoloplaat geworden. (Hermen Dijkstra)PAUL SMITH & THEINTIMATIONSContradictions CD LPPaul Smith ken je natuurlijk als de watvreemde zanger van Maximo Park. Met zijn typischepodiumact waarin met name het danswerk opvalt, is hijeen charismatische frontman die wel eens vergelekenwordt met Morrissey en Jarvis Cocker. Contradictionsis een nieuwe soloplaat van de man en die staat diepin de Britse poptraditie. Na Margins uit 2012 en hetsamenwerkingsverband met Peter Brewis (van FieldMusic) met het album Frozen By Sight is dit alweerzijn derde soloplaat. Hij laat zich hier van een meerbreekbare kant zien en het geluid ligt niet ver van TheSmiths. Mooie melodieën op gitaar vervolmaken desound. (Bert Dijkman)STRYPESLittle Victories CD(Universal)CD DELUXE LPEen potje vuige rock ‘n’ roll in de beste BoDiddley-traditie is altijd meer dan welkom, entoen dat twee jaar geleden op spetterendewijze door vier Ierse snotapen werd gedaan,was de sensatie compleet. The Strypes bewezenserieus mee te kunnen door onvermoeibaar dewereld rond te toeren, waarbij live, naast de zeerstrakke ritmesectie, vooral gitarist Josh McCloreyde hoofdrol opeiste. Reikhalzend werd dan ookuitgekeken naar het tweede album, en de drukdie daarop lag blijkt juist een uitdaging te zijn diede mannen, want jochies zijn het alleen nog maarin leeftijd, met plezier te lijf gaan. Zonder enigeopsmuk wordt er dit keer vooral eigen materiaalgebracht, dat natuurlijk wel sterk verankerd ligtin vooral de historie van Chess. Het gebeurt nietvaak dat een zo gehypte band het heft in eigenhanden weet te nemen en zich op deze manierweet te ontwikkelen. Little Victories is een inalle opzichten beter album, afgeleverd door eenband waar we nog lang niet op uitgeluisterd zijn.(Jurgen Vreugdenhil)23


POP & ROCKVINYLMANIAPAUWVisions 7 INCHVisions is geschreven naar aanleiding van het item ‘25jaar Hubble Telescoop’ bij De Wereld Draait Door. Pauwwerd gevraagd een soundtrack te schrijven en deze inde uitzending live ten gehore te brengen bij de prachtigebeelden die de telescoop van het heelal heeft vastgelegd.De reacties waren lovend en er werd al snel besloten omhet nummer op te nemen en officieel uit te brengen. Het isde eerste single van het in oktober te verschijnen debuutalbumvan Pauw. De vinylversie van Visions komt in een gelimiteerde oplage van 300 exemplaren op wit vinyl met alsb-kantje de singleversie van Shambhala. Deze is voor het eerst te koop na de show van Pauw op Lowlands in deConcerto & Plato winkel..THE HEATMatatoro 10 INCHKroese RecordsDe laatste jaren mag er weer worden gerockt in Nederland. Na hetsucces van Shaking Godspeed, DeWolff, Birth Of Joy, Automatic Samen Donnerwetter is er een jonge viermansformatie uit Arnhem diezich met hun tweede ep Matatoro in de kijker speelt. Inspiratie ligtbij bands als Led Zeppelin, Deep Purple, Cream, The Doors en RoryGallagher. Het resultaat is vies zompige bluesrock met een vleugjepsychedelica rechtstreeks uit de Rijndelta, maar wel helemaal van dezetijd. De ep is opgenomen in de studio van Pablo van de Poel van Dewolff en daar is, zoals dat hoort in dit genre,alles analoog opgenomen. De plaat is uitgebracht op 10” mooi rood gekleurd vinyl. Iedere hoes wordt, inclusiefeen vlekje hier en een veegje daar, stuk voor stuk door de jongens helemaal zelf gedrukt met een handgemaaktehoutsnede van kunstenaar Paco Kamil. Iedere hoes is dus absoluut 100% uniek. (Erik Damen)EDITORSIn DreamVan het nieuwe album van Editors verschijnt eenfraaie Limited Edition op Goud Vinyl. Reserveersnel je exemplaar, want op=op! Release 2oktober.24


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & ROCKNU OP VINYLTHE BAND 180 GRAMS VINYL +DOWNLOAD:- Music From Big Pink- The Band- Stage Fright- Cahoots- Rock Of Ages- Moondog Matinee- Northern Lights Southern Cross- Islands- The Capitol Albums 1968-1977 BoxMETALLICA- Kill ‘Em All- Ride The Lightning- Master Of Puppets- … And Justice For All- Metallica- Load- Re-Load- S & M- Garage Inc- St. Anger- Death MagneticMUSE- Showbiz- Origin of Symmetry- Absolution- Black Holes And Revelations- ResistanceSMALL FACES- Small Faces- From The BeginningKINKS- Kinks- Kinda Kinks- Kink Kontroversy- Face To Face25


POP & ROCKAVAILABLE AT YOURLOCAL INDIE STORE!SIMPLE OPERATION: PLUG & PLAY!PRE INSTALLED TONEARM AND CARTRIDGE! (THORENS TAS 257)FULLY AUTOMATIC!INCREDIBLE VALUE-FOR-MONEY!BRING THE BEST OUT OF YOUR FAVOURITE RECORDS!26AVAILABLE IN A BLUE AND RED FINISH!


SLEAFORD MODSKey Markets CD LPHet vette Nottinghamse dialect vanJason Williamson lijkt nog het meestop de hooligan Top Brick uit de Guy Ritchie filmSnatch. Precies een jaar na Divine And Exit is hij terugmet maatje Andrew Fearn om weer een plaat alvuilbekkend van zich af te schelden. Op hoog niveauwel te verstaan. Iedereen moet er aan geloven; politici,uitkeringsinstanties, Hollywoodsterren, social media,etcetera. Op een lekker minimaal bedje van bas endrums. Inclusief prijsnummers No One’s Bothered enTarantula Deadly Cargo. (Erik Damen)LUISTERTRIPPOP & ROCKSTRANGE WILDSSubjective Concepts CD LPEen nieuw trio uit Amerika. De bandbestaat uit Steven, Sean en Allen en zemaken muziek die wel herinnert aan Nirvana, maarook The Jesus Lizard is niet veraf. Het geeft een indrukvan hoeveel energie ze in de muziek leggen. Dit labelbracht ons ook al de grunge en op het label zit ookMetz, dat eenzelfde intense gebalde energie brengt.Strange Wilds komt uit Olympia in de staat Washingtonen brengt het soort punk waar velen ze al voorgingen,maar weinigen slaagden. Deze band is eigenwijsgenoeg om te kunnen slagen. Fijne nieuwe band, metlekker debuutalbum. (Erik Mundt)SUN KIL MOONUniversal ThemesCD LPEen 9,2 kreeg Benji vorig jaar vanPitchfork. Waar Mark Kozelek in dejaren negentig met de Red House Painters eigenlijkaltijd ondergronds bleef en zijn nieuwe project Sun KilMoon ook lange tijd een band voor fijnproevers bleef,stond hij begin vorig jaar plots in de schijnwerpers.Terecht, want Benji is een prachtig album. De met SonicYouth-drummer Steve Shelley opgenomen zevendeSun Kil Moon is nog veel impressionistischer en kalerdan zijn voorganger. Acht nummers telt de plaat, maarsamen duren die zo’n zeventig minuten. Van structuuris nauwelijks sprake en de teksten lijken voornamelijkte bestaan uit een continue stream of consciousness.Kozeleks unieke gitaarspel en stem zijn echter betoverendals altijd en wie deze opvallende plaat de tijd geeft zaldan ook veel moois ontdekken. (Marco van Ravenhorst)VINTAGE TROUBLE1 Hopeful Rd CD LP(Blue Note/Universal)Zonder enige twijfel behoort Vintage Trouble totde meest opwindende live act uit de VS. Meteen energieke show vol dampende rhythm &blues, rock ‘n’ roll en soul én als speerpunt decharismatische frontman Ty Taylor, heeft de bandmenig podium verschroeid achtergelaten. Hetblijft lastig die energie op plaat vast te leggen endie valkuil heeft Vintage Trouble op hun tweedestudioplaat handig omzeild. Gewoon een seriesterke songs schrijven is het recept en op 1Hopeful Rd vliegen de juweeltjes je voorbij. MetRun Like The River gaat men voortvarend van startom vervolgens met From My Arms gas terug tenemen voor een gloeiende soulballad. Ook hier isde stem van Taylor de kracht van de band, maarinstrumentaal is de band superstrak en swingend.Uiteraard zal het materiaal op het podium eenvlammende uitvoering krijgen – daar kun je zekervan zijn – feit is dat 1 Hopeful Rd een heerlijkeplaat is geworden. (Bert Dijkman)27


POP & ROCKBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSSJOSS STONEWater For Your Soul CD CD+BONUS CD MET DUBVERSIES 3LPT(Stone’d/Suburban)AJoss Stone debuteerde op zestienjarige leeftijd met het fantastische ThePSoul Sessions. De jonge Britse zangeres werd onmiddellijk uitgeroepenEtot soulsensatie, maar sindsdien hangt het zo geprezen debuut als eenLmolensteen om haar nek. Het zwakke tweede deel van The Soul Sessions en de bijdrage vanPJoss Stone aan de teleurstellende ‘supergroep’ Superheavy hebben de carrière van Joss Stone nietLvlot getrokken en daarom gooit ze het nu over een andere boeg. Het samen met Damian MarleyAgemaakte Water For Your Soul had een echte reggaeplaat moeten worden, maar uiteindelijk is hetAeen crossover plaat geworden, waarop de soul, R&B en pop van Joss Stone is voorzien van een stevigeTreggae-injectie. In muzikaal opzicht klinkt het lekker en Joss Stone blijft een prima zangeres, maar zoindrukwekkend als The Soul Sessions is het wederom niet. (Erwin Zijleman)JELIVE IN DE WINKELSCONCERTO AMSTERDAMdo 27 aug 16:30 The Deslondesdo 27 aug 19:00 Bewilderza 29 aug 16:00 Wounded Kitezo 30 aug 16:00 Int Songwriter Colldo 03 sep 18:00 Mistza 05 sep 15:00 Francesco Di Fioredo 10 sep 18:00 Beans & Fatbackza 12 sep 15:00 Johnny Cash biografieza 19 sep 16:00 The MaureensULTIMATE PAINTINGGreen LanesCD LPAmper een jaar na hun goed ontvangeneerste plaat hebben James Hoare enJack Cooper (voorheen bekend van respectievelijkVeronica Falls en Mazes) de opvolger al af. Green Lanesbevat elf aanstekelijke gitaarpopliedjes die geschoeidzijn op klassieke Engelse leest – The Kinks, Blur, ProperOrnaments – en die zo mogelijk nóg Britser klinken danop het titelloze debuut. Zoals de Belgen dan plegen tezeggen: meer moet dat niet zijn. (Max Majorana)YESLike It Is – At The Mesa Arts Center2CDVorig jaar bracht Yes nog met veelsucces in Tilburg integrale versies van de albums CloseTo The Edge, The Yes Album en Going For The One opde planken. Op Like It Is vinden we prima integraleuitvoeringen van Close To The Edge en Fragile (deandere twee albums vinden we op Live In Bristol).Zanger Jon Davidson klinkt als Jon Anderson, maar dester van het optreden blijft de onlangs overleden bassistChris Squire. (Ron Bulters)28


POP & ROCKRICHARD THOMPSONStill2CD DELUXE 2LP(Proper/Bertus)Koos Richard Thompson twee jaar geleden voor het album Electric noggelijkgestemden uit het Amerikaanse rootscircuit als Buddy Miller enAlison Krauss, voor Still ging hij aan de slag met een ander Amerikaansmuziekicoon, Jeff Tweedy. Thompson bracht zijn eigen drummer MichaelJerome en bassist Taras Prodaniuk mee naar Wilco’s The Loft Studio inChicago, waar het album in negen dagen met Tweedy als producer enmuzikant werd opgenomen. Zijn stempel op dit album is subtiel enpassend gebleven, met alle ruimte voor het lied en het erg fijne gitaarwerk van Thompson op bijvoorbeeldPatty Don’t You Put Me Down en Where’s Your Heart. Als sluitstuk neemt hij zelfs nog even zijn gitaarheldenen diens kenmerkende stijlen met ons door. Middels deze toepasselijk getitelde plaat Still laat Thompsonzien dat hij zichzelf met gemak scherp blijft houden en nog steeds opvallend snedige liedjes weet tevoegen aan zijn toch al omvangrijke oeuvre. (Corné Ooijman)29


SPECIAL POP & ROCKBINNENKORT BINNEN30BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS28 augustusBeach House - Depression CherryBewilder - Dear IslandDez Mona - OriginFaces - You Can Make Me SingFoals - What Went DownJimi Hendrix - Atlanta Pop FestivalMadisen Ward & The Mama Bear - Skeleton CrewMotorhead - Bad MagicTaste - I’ll RememberHans Teeuwen & The Painkillers - opstukkenYo La Tengo - tuff Like That There4 septemberArcs - Yours, DreamilyLou Barlow - Brace The WaveAne Brun - When I’m FreeIron Maiden - The Book Of SoulsLibertines - Anthems For The Doomed Youth11 septemberBeans & Fatback - Heroine LovestruckBeirut - No No NoLow - One And SixesSlayer - Repentless18 septemberDavid Gilmour - Rattle That LockGlen Hansard - Didn’t He RamblePaul McCartney - Pipes Of Peace / Tug Of WarMercury Rev - The Light In YouDanny Vera - The New Black & White Part IiZita Swoon Group - Nothing That Is Everything25 septemberDavid Bowie - Five YearsNew Order - Music CompleteKeith Richards - Crosseyed HeartSabrina Starke - Sabrina StarkeKurt Vile - B’lieve I’m Going Down2 oktoberEagles Of Death Metal - Zipper DownEditors - In DreamJohn Grant - Grey Tickles, Black PressureDon Henley - Cass CountyHurts - SurrenderJoe Jackson - Fast ForwardYorick Van Norden - Happy Hunting GroundSaybia - No Sound From The Outside


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSNEIL YOUNGPOP & ROCKMonsanto Years(Warner)CD+DVDOp Neil Young’s 36e soloalbum (en maar liefst het vijfde album in driejaar!) trekt de oude meester fel van leer tegen Monsanto, een bedrijfdat voedsel genetisch modificeert. Begeleid door de zoons van WillieNelson, Micah en Lukas en diens band Promise Of The Real, is hetalbum op muzikaal vergelijkbaar met zijn werk met Crazy Horse: weinigakkoorden en veel stevige songs. Het album begint nog optimistischmet A New Day For Love en het mooie akoestische Wolf Moon, maardaarna wordt de toon al snel grimmig in een constante aanklacht tegen Monsanto. Neil en zijn bandmogen er dan vrolijk op los fluiten in A Rock Star Bucks A Coffee Shop maar in dit nummer krijgt niet alleenMonsanto maar ook Starbucks een flinke veeg uit de pan. Hoe nobel zijn streven ook is, tekstueel is hetalbum teveel een herhaling van zetten. Muzikaal is het weinig vernieuwend maar wel een echt Neil Youngalbum.(Ron Bulters)LINDEMANNSkills In Pills(Warner)CD SPECIAL EDITION LPLindemann is een samenwerkingsverband van Rammstein-zanger Till Lindemann enproducer Peter Tӓgtgren (Hypocrisy en Pain). De vriendschap tussen beide mannenontstond toen Tӓgtgren Lindemann in een Zweedse discotheek uit de handen vaneen motorbende redde; Lindemann wilde er met de vrouw van de bendeleidervandoor gaan. Met de verdieping van de vriendschap ontstond ook het plan omooit iets samen te gaan doen en die mogelijkheid diende zich aan toen Rammsteinin 2013 voor onbepaalde tijd pauze nam. De taakverdeling sprak vanzelf: Tӓgtgrencomponeerde de muziek, zoals hij ook bij Hypocrisy en Pain doet, bespeelde alle instrumenten en produceerdehet geheel. Lindemann schreef de perverse teksten en zong. Het resultaat is een bijzondere plaat waarop deindustriële darkmetal van Pain, de sonore zang van Lindemann en de prachtige orkestrale arrangementen vangeluidskunstenaar Clemens Wijers (Carach Angren) prachtig samengaan in strakke, stampvoetend marcherendemetal die uiteraard herinnert aan het geluid van Rammstein, maar waarin voldoende lucht is geklopt om dievergelijking respectvol te weerleggen. (Menno Valk)31


POP & ROCKBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & ROCKIRON & WINE & BEN BRIDWELLSing Into My Mouth CD LP(Caroline/Universal)Goede vrienden die besluiten samen muziek te gaan maken om hetvervolgens op een album te mikken. De ene keer werkt het, een anderekeer wordt de plank flink misgeslagen. Ben Bridwell kennen we als debebaarde zanger van Band Of Horses, terwijl Iron & Wine het alter ego van zijn overbebaardekameraad Sam Beam betreft. Op hun album Sing Into My Mouth komen twaalf covers voorbijvan onder meer Talking Heads, John Cale, Sade en, jawel, Spiritualized. Met de zachte stemen het inlevingsvermogen van Beam en het gerockte karakter van Bridwell zou je het bestevan beide werelden verwachten, al kom je dan als luisteraar een tikkeltje bedrogen uit. Deakoestische uitvoeringen omarmen haar wortels, zijn keer op keer mooi, maar tevens eentikkeltje braaf. De inborst van de oorspronkelijke nummers is overgoten met een sausje voleerlijke ingrediënten. Hoe dat bij een ieder zal smaken is moeilijk te voorspellen. (Jelle Teistma)RICKIE LEE JONESThe Other Side Of Desire CD LP(Bertus)Rickie Lee Jones wisselt de laatste vijftien jaar eigen werk af metsmaakvolle coveralbums. Ditmaal hebben we echter wel erg langmoeten wachten op een album met nieuwe nummers. Maar The OtherSide Of Desire maakt het wachten meer dan goed. Geïnspireerd door haar verhuizing naar NewOrleans schreef Jones elf nummers die weliswaar niet onlosmakelijk met die stad verbonden zijn, maar desfeer van die stad klinkt in elk nummer door. Soms overduidelijk, zoals in Jimmy Choos of het swingende J’aiConnais Pas. Andere nummers, zoals het broeierige Infinity en Haunted raken meer de spanning van de stad.Verwacht dus geen knallend feestje, maar eerder lome melancholie, zoals in het verraderlijke Christmas InNew Orleans, onderhuidse dreiging (Haunted) en onverwachte wendingen (het slotnummer). Haar beste plaatin jaren. (Henri Drost)TAPSELPLAATJESGIORGIO MORODERDeja Vu2CD 2LP(Sony Music)De oude Italiaanse elektronische discokoning en (mede)vormgever van het genremaait iedere criticaster bij voorbaat het gras voor de voeten weg met een titel alsdeze. Toch kunnen ‘ze’ het niet laten: ‘eerder gehoord’, ‘niks nieuws’, ‘plat’, etc. terwijlMoroder’s krediet natuurlijk eindeloos is en buiten kijf staat, alleen al als pionier van de vocoder, door DaftPunk weer helemaal afgestoft. En door de maestro zélf in één moeite door op Giorgio By Moroder, een vande hoogtepunten op hun onvermoeibare megaklapper Random Acces Memory. De inspirator geïnspireerd zegtmen dan, hoewel het geluid, stijl en zelfs liedstructuur van RAM wel erg dicht wordt benaderd op Déjà Vu,maar hey, wie is er nou eigenlijk begonnen? Het respect van Daft Punk resulteert wellicht in meer van het(goddelijke!) zelfde, maar als Moroder hiermee duidelijk dolt en vol zelfspot knipoogt naar zijn eigen, somswelhaast de edelkitsch schampende kazigheid van eerdere hoogtepunten en hits uit zijn nogal brede en langecarrière dan is 74 inderdaad het nieuwe 24. Die twee hoezen alleen al! (Albert Jonker)32


REISSUESReissuesELVIS PRESLEYToday 2CDTussen alle budgetcompilaties en dureheruitgaves door zou je haast vergetendat er ook nog een gewoon reissueprogramma loopt.De beurt is nu aan het uit 1975 stammende Today.Voor de gelegenheid is de plaat uitgebouwd tot eendubbelaar met een studio- en een live-schijf. Hetstudiodeel bevat natuurlijk de originele plaat aangevuldmet een tiental sessiemixen. Het zou de laatste keerzijn dat Elvis een studio betrad, hierna zou hij thuisopnemen. De tweede schijf bevat live-opnames uit1975, maar let op: degene die de Elvis Aron Presleyboxdestijds aangeschaft heeft, is al in bezit van hetmateriaal, het vormde daar de vierde schijf. Overigensgeldt hetzelfde voor de sessiemixen en de dure FollowThat Dream-uitgave van de plaat. Voor iedereen dieniet al die exclusieve uitgaves in huis heeft, is Todayeen prima plaat al was het maar omdat Elvis uitstekendzingt en we hem nog een keer flink horen rocken inT-R-O-U-B-L-E. (Hermen Dijkstra)ROBIN GIBBSaved By The Bell: The CollectedWorks 1968-1970 3CD(Rhino/Warner)Gezegend met een van de mooisteblanke soulstemmen uit depopmuziek (en volgens John Lydon‘the worst haircut in pop’) heeft Robin Gibb samen metbroers Maurice en Barry in 1968 al een flinke serie hitsgescoord. Hun vierde plaat Odessa wordt met groteambitie samengesteld en als er dan een singlekeuzemoet worden gemaakt breekt het broederschap. Erwordt gekozen voor Barry’s First Of May terwijl Robinovertuigd is van de kwaliteiten van zijn song Lamplight.Het doet hem besluiten de band te verlaten en zichte richten op een solocarrière. Eerste solosingle SavedBy The Bell is een groot succes en Robin maakt al vlothet album Robin’s Reign; op deze compilatie de eersteschijf aangevuld met wat alternatieve mixen. Aan eenopvolger wordt hard aan gewerkt en ook een nieuwesingle onder de titel Great Caesar’s Ghost wordtverwacht. Tijdens de opnames komt tweelingbroerMaurice al snel in beeld en oude wonden wordengeheeld. De drie boers komen weer bij elkaar, makende hit Lonely Days en alle soloprojecten worden inde ijskast gestopt. Het bedoelde tweede soloalbumSing Slowly Sisters krijgt onder de fanseen haast mythische status enwordt veelvuldig op bootlegs gezet.Producer Andrew Sandoval heeft erjaren over gedaan de beste takesuit de sessies te vinden en is erin geslaagd die tweede plaat eengezicht te geven – het is hier op de tweede schijf tevinden mét de single en wat demo’s. Restanten uit allesessies worden verzameld op schijf drie en daarmeeis de kortdurende solocarrière van Robin nu eindelijkvoorbeeldig uitgebracht. (Bert Dijkman)33


REISSUES BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSREISSUESACERECORDSHERE TODAY! THE SONGS OF BRIAN WILSONDat Brian Wilson een fenomenaal liedjesschrijver is, weten we natuurlijk allang. Minder bekend is dat naast The Beach Boys ook anderen met dit materiaaluitstekend overweg konden. Deze compilatie biedt een collectie karakteristiekeWilson-liedjes, maar dan door anderen opgenomen. Vanaf het vroege jarenzestig-werk, waar vaak van alle kanten het enthousiaste Californische tienerensurfsfeertje vanaf spat. Maar ook Wilsons latere composities die gelaagderklinken en volwassener thema’s aansnijden. Magnus opus Pet Sounds is met zestracks uiteraard prominent vertegenwoordigd. Onder de uitvoerenden bevinden zich Betty Everett, BobbyVee en Jay & The Americans. (Willem Jaap van Essen)FANTASTIC FOUR – THE LOSTMOTOWN ALBUMZeg Detroit en soul, en iedereendenkt Motown, maar in de jarenzestig was Ric Tic een serieuzeconcurrent. Zo dacht ook Berry Gordy, en dus nam hijals de wiedeweerga onder andere Edwin Starr en TheFantastic Four, Ric Tic’s vlaggenschepen, over. Inclusiefdertien extra singlesides, waarbij het moeilijk voor testellen is dat deze rijkdom al ruim veertig jaar stof ligtte vergaren. (Jurgen Vreugdenhil)TAMPA RED - DYNAMITE!THE UNSUNG KING OF THEBLUESOogverblindend en oorstrelendeerherstel op dubbel-cd door AceRecords voor Hudson Woodbridge/ Whittaker a.k.a.Tampa Red (1904-1981), een heuse reus in zijn tijd metwie pianist Little Johnnie Jones, drummer Odie Payne,saxofonist Big Maceo en de mondharmonicaspelers BigWalter ‘Shakey’ Horton en Sonny Boy Williamson II (RiceMiller) onder meer voor dit artistiek vuurwerk zorgdenin de periode 1945-53 bij RCA Victor. (Albert Jonker)34DORE L.A. SOUL SIDES 2Het Dore-label uit Los Angelesstond onder leiding van Lew Bedell,die ruim twintig jaar op zoek wasnaar de grote hit. Die vond hij niet,maar en passant wist hij wel Bobby Day en ToussaintMcCall aan zich te binden. Dore bleef tot in de jarentachtig actief, maar het zijn de jaren zestig die dehoogtepunten leveren. (Jurgen Vreugdenhil)HAPPY LOVIN’ TIMEOp Happy Lovin’ Time vinden we24 – veelal niet eerder uitgebrachte– juweeltjes van de excentriekeproducer Gary Paxton. Na successenmet onder andere Alley Oop, The Monster Mash en zijnwerk met de band The Association en voordat hij zichop gospel en country richtte, maakte hij fantastischesongs in de Garpax-studio’s, onder andere samen metwonderkind Curt Boettcher. (Ron Bulters)OOK VERSCHENEN• Swamp Dogg - I’m Not Selling Out / I’m BuyingIn!• In The Same Old Way - The Complete Ric, RonAnd Sho-Biz Recordings• Unlock The Lock: The Kent Records Story Vol 1• Ian Levine’s Solid Stax Sensations• Boppin’ By The Bayou - Rock Me Mama• Groove With A Feeling: Sounds Of Memphis• Boogie, Soul & Funk 1975-1985waterput.nl kroese-online.nl • de-drvkkery.nl • velvetmusic.nl • platenhuis-het-oor.nl • waterput.nl • de-drvkkery.nl • northendhaarlem.nl • platenhuis-het-oor.nl • platomania.nl • northendhaarlem.nl • sounds-venlo.nl •• kroese-online.nl platomania.nl • • sounds-venlo.nlvelvetmusic.nl


Zes nieuwe delen in de succesvolle serieREISSUESThe Golden Years ofDutch Pop Music!Dutch Pop Music!Unieke serie compilatiesvan Nederlandse bandsen artiesten die in dejaren zestig en zeventigbaanbrekend en succesvolwaren in Nederland maarook ver daarbuiten.Iedere 2cd bevat origineleA- en B-kanten van alle singles,waar mogelijk aangevuld metrelevante albumtracks.De albums bevatten vaak uniekenummers die nooit eerder op cdzijn verschenen.Elk deel is verpakt in een luxe digipack metuitgebreid booklet, exclusieve foto’s enbiografie geschreven door muziekjournalistRobert Haagsma. Rutger Vahl (Auteur vanhet boek Wally Tax – Leven en lijden vaneen outsider) heeft de liner notes voor hetWally Tax-deel geschreven.Ook verkrijgbaar:FACEBOOK.COM/UNIVERSALMUSICLEGENDS35


HEAVYDREAM SYNDICATEDays Of Wine & Roses(Omnivore/Warner)CDIn 1982 staat The Dream Syndicate aan de voet van de Paisley Underground. LosAngeles is de thuishaven van een aantal bands die teruggrijpen naar de sixtiespunken psychedelica en daar met invloeden uit de zeventiger jaren punk een eigen draaiaan geven. Het debuut Days Of Wine & Roses slaat in als een bom en geld nog steeds als een classic in zijngenre. Sterker, zanger/componist Steve Wynn zal de rest van zijn carrière in de schaduw van deze plaatmoeten stellen. Anno nu staat de plaat nog steeds als een huis met fantastisch gitaarwerk van Karl Precodadie zwaar onder invloed van Neil Young tekeer gaat. De band is de afgelopen jaren heropgericht en heeftdeze plaat weer integraal gespeeld, reden voor Omnivore om een fraaie reissue uit te brengen. Hierop ookde nodige bonustracks gevuld met repetitieopnames in de klassieke bezetting van dit album.(Bert Dijkman)MICHAEL HEAD & THE STRANDSThe Magical World Of The Strands CDThe Old World CD(News/PIAS)De NME noemde Michael Head ‘a lost genius and among the most gifted Britishsongwriters of his generation’, doch velen zullen hem niet kennen. Begonnen alszanger van The Pale Fountains en samen met broer John in het nooit echt doorgebroken Shack, kreeg hijin het Verenigd Koninkrijk een kleine doch fanatieke aanhang. Na het uiteengaan van Shack deden ze eenpaar optredens met Arthur Lee van Love die danig onder de indruk van ze was. In 1997 verscheen TheMagical World Of Michael Head & The Strands en de pers struikelde over de superlatieven. Wederom beefeen doorbraak uit en Michael is sindsdien wat aan het rommelen in de marge met The Red Eleastic Band.Het album is nu opnieuw uitgebracht met twee extra tracks en blijkt de tand des tijds uitstekend te hebbendoorstaan. Een zeer terechte herkansing dus. Het uit demo’s en outtakes bestaande The Old World dattijdens dezelfde sessies werd opgenomen is ook uitgebracht. (Bert Dijkman)SLY & THE FAMILY STONELive At The Fillmore East 4CD(Legacy/Sony Music)Als Sly & The Family Stone begin 1968 een hit scoren met Dance To The Musicbesluit het label een live-album van de band uit te gaan brengen. Koud terug vaneen tegenvallende tour door de UK gaat de band zich voorbereiden op vier showsverspreid over twee dagen. Alle vier shows zijn nu voor het eerst uitgebracht en we horen een banddie op de top van hun kunnen is. Mocht je denken dat men met nog drie shows voor de boeg rustigzou beginnen, niets is minder waar. Meteen vanaf de eerste show gaat het dak eraf en iedere volgendeshow is zo mogelijk nog intenser en alle vier zijn ze overdonderend en verpletterend goed. De band heeftintussen wat nieuw materiaal geschreven waarvan M’Lady tijdens de tweede show wordt gepresenteerd.Ook Sly’s eerste nummer 1 hit Everyday People is net geschreven en die hit zorgt ervoor dat de banden vanhet beoogde live-album zijn blijven liggen tot nu. Onbegrijpelijk dat we hier zo lang op moesten wachten,wat een geweldige band. (Bert Dijkman)36


POP & HEAVY ROCKLED ZEPPELINPresenceCD 2CD DELUXE LP 2LP DELUXE 2CD+2LP+BOEK BOXIn Through The Out Door CD 2CD DELUXE LP 2LP DELUXE 2CD+2LP+BOEK BOXCodaCD 3CD DELUXE LP 3LP DELUXE 3CD+3LP+BOEK BOXOok de laatste Led Zeppelin-albums zijn opnieuw gemixt door Jimmy Page en voorzien van een extra schijf metoerversies. Presence (1976) kwam tot stand in een gespannen periode: Page en Jones lagen met elkaar overhoopen Plant was herstellende van een auto-ongeluk. De plaat werd in amper twee weken op tape geknald: direct,hard en energiek. Hoogtepunten zijn Achilles Last Stand, dat ontembaar meer dan tien minuten doordendert,en Nobody’s Fault But Mine, een verwoestende remake van Blind Willie Johnson. In Through The Out Doorverscheen pas in 1979, mede door het overlijden van het zoontje van Robert Plant. Tijdens de opnames hieldPage zich afzijdig en Jones greep de kans om meer toetsen in de songs te verwerken. Het is daardoor hun meesttoegankelijke album, met radiovriendelijke songs als In The Evening, All My Love en Fool In The Rain (met latinintermezzo!).Te weinig Led Zep, vonden Page en Bonham, die plannen maakten voor een ouderwets bonkendeplaat. Maar in september 1980 overlijdt John Bonham en een paar maanden later houdt Led Zeppelin officieel opte bestaan. De plaat die er contractueel nog moest komen heet heel toepasselijk Coda (1982). Hierop drie songsdie bedoeld waren voor die nieuwe, harde studioplaat (Ozone Baby, Darlene, Wearing And Tearing), aangevuldmet tracks uit de jaren 1970-1972. Bij Coda krijg je nu twee schijven met werkversies uit de hele carrière van LedZeppelin. Zo zijn we rond, met de luidste, zwaarste en meest invloedrijke rockband uit de jaren zeventig.(Louk Vanderschuren)37


REISSUESROGER WATERSAmused To Death(Sony Music)CD CD+BLURAY AUDIO 2LP PICTURE DISC 2LPRoger Waters’ conceptalbum Amused To Death stamt uit 1992. Het album dathet voormalige Pink Floyd-lid ooit schreef na het lezen van Neil Postmans boekAmusing Ourselves To Death is z’n beste soloplaat en Waters meldde in diversemedia al dat ‘dit werk anno 2015 nog minstens zo relevant zou zijn als in 1992’. Eerlijk gezegd kan je hetdaar als luisteraar alleen maar mee eens zijn. Zijn (sinistere) teksten over oorlog, over de invloed van demassamedia op ons brein en zijn ‘rage against’ kapitalisme, zijn anno 2015 nog altijd accuraat. Om dematerie in een aantrekkelijke verhaallijn te steken, introduceerde Waters in 1992 een gorilla die naar detelevisie kijkt. Dat artwork is anno 2015 veranderd. De gorilla is een kind geworden. Maar het belangrijkstevan alles is natuurlijk de muziek. Dacht je indertijd dat het album geluidstechnisch perfect in elkaar zat(Waters schermde heel erg met de zogeheten Qsound waarmee naar eigen zeggen de illusie van eensurround-weergave gecreëerd werd), deze remaster klinkt ogenschijnlijk ook nog eens hechter, actiever envoller. Zo klinken de gitaarpartijen van Jeff Beck een stuk venijniger (luister de What God Wants-reeks maareens), zo is het totaalgeluid feitelijk in een fris 5.1-daglicht gezet. Ook leuk: er zijn zelfs complete partijenaan de nummers toegevoegd. Zo hoor je in de brug van het nummer The Bravery Of Being Out Of Rangeeen hele nieuwe melodiepartij. Conclusie: heb je het album uit 1992 al? Kopen! Heb je deze veelzeggendeplaat nog niet? Zeker kopen! (Dennis Dekker)MARK LANEGANHouston: Publishing Demo’s 2002CD LPTussen 1984 en 2000 was Mark Laneganvooral zanger van Screaming Trees, de legendarischegrungeband met de lijvige gebroeders Connor. Naastalle herrie had Lanegan behoefte aan een uitlaatklepvoor zijn meer akoestisch gerichte songs en maaktevanaf 1990 een vijftal soloalbums. Als de Trees uitelkaar gaan staat Lanegan ineens helemaal op eigenbenen en schrijft in Houston een aantal songs dienooit uitgebracht worden. Lanegan besluit eerst tegaan samenwerken met Greg Dulli van Afghan Wigsals The Twilight Singers en natuurlijk als gastzanger inQueens Of The Stone Age. Twaalf tracks uit die sessiesin Houston worden nu alsnog uitgebracht en vormen deverbindende schakel naar Bubblegum, de succesvolleplaat die hij in 2004 maakte. (Bert Dijkman)PETE TOWNSHENDTruancy; The Very Best OfNa Coolwalkingsmoothtalkingstraightsmokingfirestokingen dedubbelaar Anthology is Truancy inmiddels de derdeverzamelaar van Townsend. Truancy biedt – in een compacterevorm dan het uitgebreidere Anthology en opeen betere manier dan het onevenwichtige Coolwalking– een mooie dwarsdoorsnede van het solomateriaal vanTownsend, met het zwaartepunt op het oudere werk.Verder bevat Truancy twee uitstekende nieuwe nummers;het politiek geladen Guantanamo en How Can IHelp You. (Ron Bulters)CD38


REISSUESNU TIJDELIJKIN PRIJS VERLAAGD BIJ DEBETERE PLATENZAAKDe prachtige ‘Collected’ serie staat bekend om dezorgvuldig samengestelde verzamel cd’s van artiesten die deafgelopen decennia een indrukwekkende catalogus hebbenopgebouwd. In de zomermaanden zijn onderstaandetitels uit de serie tijdelijk in prijs verlaagd.FACEBOOK.COM/ UNIVERSALMUSICLEGENDS39


REISSUESGOLDEN YEARS OFDUTCH POP MUSICTHE SHOESThe Shoes was een echtesinglesband. Wie deband met Theo van Es alsboegbeeld alleen kent vanNa Na Na heeft hier eenleuke compilatie aan. Derauwe stem van Van Es uniek was in Nederland ende nummers staan als een huis. Zoals zo vaak metsinglesbands zijn de nummers vaak gerelateerd aan detijd en maken op een ander moment een gedateerdeindruk. Farewell In The Rain is hiervan een mooivoorbeeld.THE BLUE DIAMONDSRuud en Riem de Wolffhebben een ongelooflijkehoeveelheid hits gehadmaar zullen alleen al degeschiedenis in gaan alsvertolkers van Ramona, eenplaat die het ver over de landsgrenzen goed deed. Opdeze dubbelaar worden zestig nummers van het Duogecompileerd, hetgeen gelijk al duidelijk maakt dat depopulariteit van het duo in de jaren tussen 1959 en1964 haast geen grenzen kende.EKSEPTIONDe sfeerbepalende spelerin Ekseption was natuurlijktoetsentovenaar Rick vander Linden. Zijn spel zou ermede voor zorgen dat dezeop klassieke en jazzmuziekgeschoeide band een geheel eigen plek zou innemen inhet muzikale landschap. Niet iedereen zal zich een wegkunnen banen door het typische Ekseption-geluid maarwie zich in wil spannen heeft een mooie verzamelaardie naast de singles ook nog een aantal lp-tracks bevat.THE BUFFOONSDe uit Twente stammendeThe Buffoons vallen alvroeg op door de uitstekendgezongen nummers.Compleet in de singlesis hij niet aangezien deAriola-tijd in 1975/76 overgeslagen wordt, dit wordtechter gecompenseerd door de rariteiten van desamen met Seth Gaaikema in 1970 uitgebrachte singleEen Popzanger en All Good Gifts samen met Bojoura.Bovendien zien er de Duitstalige singles terug te vinden.WALLY TAXEerder kwamen delegendarische The Outsidersaan bod in deze reeks,waardoor je haast zouvergeten dat Tax zelf ook nogflink aan de weg getimmerdheeft nadat deze groep ter ziele was gegaan. Op deeerste schijf staan keurig de singels van Tax gerangschiktwaarbij de successen Miss Wonderful en Bridges AreBurning uit 1974 natuurlijk niet ontbreken. De slagroomzit echter op de tweede aangezien deze albumtracks uitde carrière van Tax compileert.TEE-SETCentrale namen in deTee-Set zijn de veel tevroeg overleden PeterTetteroo, van wie hier ookzijn uit 1968 stammendesolosingle Red Red Wineis opgenomen, en toetsenist Hans van Eijck. Tee-Setzal voor altijd verbonden blijven aan de hits My BellAmie en She Likes Weeds, maar heeft daarnaast eenaantal andere fijne singles uitgebracht. Zoals het mooiesoulvolle What Can I Do. (Hermen Dijkstra)40


HEAVYHeavySYMPHONY XUnderworldCD 2LPNet zoals van voetbalclub Barcelonaieder jaar een kampioenschapwordt verwacht, moet iedere nieuwe plaat vanhet Amerikaanse Symphony X een knaller zijn.En net als de voetballende Catalanen, bedientSymphony X haar fans op hun wenken. De nieuwecd Underworld is een snoeiharde heavy metalparelmet ijzersterke symfonische elementen, tegendraadseprogrockinvloeden, adembenemende gitaarsolo’s eneen donkere thematische gloed. De concurrentenweten dat het kampioenschap in ieder geval dit jaarvergeven is. (Menno Valk)ZWARE JONGENCRADLE OF FILTHHammer Of The Witches CD 2LP(Nuclear Blast/PIAS)Een plaat van Cradle Of Filth is als een spelletje kop of munt. Alles of niets. Desterren bleken voor deze plaat weer goed te staan. Het is (wat mij betreft) hetsterkte werk sinds Midian uit 2000. Niet dat deze twee platen nu zoveel op elkaarlijken, maar alle puzzelstukjes vallen weer goed op hun plek. Wat vooral opvalt is dat de synthpartijenvoor Cradle’s doen een behoorlijk bescheiden rol innemen. Het zijn vooral de gitaren die deze plaatmaken. En dat bevalt prima. De twinmelodieën doen hun werk weer. Zonder alles af te dekken metwollige toetsendekens klinkt de band een stuk bombastischer en dreigender. Wat niet in de laatsteplaats komt door het rollende en blastende drumwerk. Vasthouden deze vorm! (Niels Achtereekte)FEAR FACTORYGenexusCD 2LP(Nuclear Blast/PIAS)De nieuwe cd van Fear Factory – Genexus – vertelt het conceptverhaal van deAutoboton; een robot die onder mensen leeft, zich hun emoties kan aanmeten endaardoor menselijke trekjes vertoont. Genexus is een samentrekking van Genesis(oorsprong) en Nexus (verbinding) en past goed in de man-versus-machine-verhalen van zanger/brullerBurton C. Bell. Muzikaal staat Genexus als het van Fear Factory bekende, massieve en futuristischehuis. De industriële cyber metal heeft een grote dynamiek waarin snelvurende riffs, stotende ritmesen een rauwe brul worden doorboord met mooie, openbarstende refreinen, machtige gitaarakkoordenen ijle, zalvende zang. De magische klik tussen gitarist Dino Cazares en zanger Burton C. Bell blijft debelangrijkste schakel in het geluid van de band. Het door Bell met een rauwe blafstrot geïntroduceerdeSoul Hacker is daar een prachtig voorbeeld van. Fear Factory is uit duizenden herkenbaar en toont zichop Genexus van zijn sterkste kant. (Menno Valk)41


HEAVYZWARE JONGENGHOSTMelioraCD LP (WIT VINYL)(Caroline/Universal)Het Zweedse Ghost is nog net het best bewaarde geheim van de heavy metal.De nieuwe cd Meliora zal de band ongetwijfeld grote bovengrondse bekendheidopleveren, want de plaat is na het debuut Opus Anonymous (2010) en opvolgerInfestissumam uit (2013) de derde klapper op rij van het geheimzinnige gezelschap rondom voorganger/zanger Papa Emeritus en the Nameless Ghouls. Maar de muziek is het belangrijkste, en die is eenijzersterke, donkere en zeer toegankelijke menging van metal en pop waarin smakelijke en subtieleverwijzingen naar de psychedelica, de (hard)rock en de progressieve rock van de vorige eeuw zijngevlochten. De fantastische arrangementen zijn glashelder en open, en schitteren vanwege originelewendingen. De refreinen zijn prachtige geschakeld en de gitaarsolo’s virtuoos en clean. Als een duivelsetegenhanger van de paus heerst Papa Emeritus in de occulte dynamiek, die bedwelmt, die aanzuigt endie je onbewust oplegt dat de beklemmende weg van Ghost de enige en de juiste is. (Menno Valk)KRISIUNForged In Fury CD LP+CD(Century Media)Strakke Braziliaanse ritmes worden doorgaans gekoppeld aan zwoele, groengeeluitgedoste sambadanseressen en veel vrolijkheid, maar niet bij Krisiun. DezeBrazilianen verwerken de strakke ritmes met veel passie en succes in hundonkere, uiterst tegendraadse en unieke deathmetal. Krisiun is een inmiddels doorgewinterd en zeertalentvol trio waarin de broers Alex, Max en Moyses Kolesne achtereenvolgens zang en bas, drums engitaar voor hun rekening nemen. De nieuwe cd is getiteld Forged In Fury en is de waardige opvolgervan het uit 2011 stammende The Great Execution. De deathmetal van Krisiun is geen gemakkelijkekost omdat het overzicht en de herkenning liggen verborgen onder een inktzwarte laag van straffetempowisselingen, adembenemende drumpartijen, blaffend gegrom en vurig rondspattende gitaarriffsen solo’s. Forged In Fury blijkt een onvolprezen voltreffer en mag vol trots worden bijgezet in hetoeuvre van Krisiun dat inmiddels uit elf cd’s bestaat. (Menno Valk)LAMB OF GODVII Sturm Und Drang CD 2LP(Nuclear Blast/PIAS)Met een onmiskenbare sound heeft Lamb Of God zich ontwikkeld tot een van delatere meesters van de metal. De band perfectioneerde haar stijl met iconischealbums als Sacrament en Wrath. Zoals we dat bij meer bands zien, moest hetdaarna even anders. In meerdere nummers op Resolution, de voorganger van dit album, werdenmeer exotische klanken verwerkt. Het maakt nieuwsgierig; gaat ze verder langs dat pad of krijgenwe meer old school klanken? Het vooruitgeschoven, overwegend rustige Overlord, blijkt een mooieschijnbeweging. Dit album staat namelijk vol met ramnummers. Delusional Pandemic, Erase This enFootprints laten precies horen waar de band goed in is. Herkenbaar maar net weer even anders. En ookafsluiter Torches houdt een traditie in ere en ontpopt zich vanuit een ingetogen intro tot een slependen rap nummer. De vele herkenningspunten maken ook dat Overlord een mooi breekpunt is, zo rondhet midden van het album. Een band die precies doet waar ze goed in is. (Niels Achtereekte)42


HEAVYBAND INFOS, MERCHANDISE AND MORE:WWW.NUCLEARBLAST.DEWWW.FACEBOOK.COM/NUCLEARBLASTEUROPE43


HEAVYZWARE JONGENPOWERWOLFBlessed & Posessed CD LP(Napalm/PIAS)De Duitse powermetalband Powerwolf opereert al sinds 2003 met eenindrukwekkende serie platen en optredens. Met hun opvallende podiumact enhun donkere songs vol verwijzingen naar oude vampierverhalen en antieke saga’sgroeit de band naar een steeds meer eigen geluid. Preachers Of The Night uit 2013 was een voorlopighoogtepunt en bereikte de hoogste positie in de metalcharts. De zesde plaat Blessed & Posessed zitweer boordevol anthems en bombastische tracks die sterker uitgewerkt zijn dan ooit. De band vliegt vande speedmetal in Christ & Combat naar sterke hardrock in Sacramental Sister om uiteindelijk met het rijkgeorkestreerde Let There Be The Night af te sluiten. Maar dan komt nog de speciale bonus in MetalliumNostrum waarin de band briljante coverversies van Black Sabbath, Ozzy Osbourne en Judas Priest speelt.(Bert Dijkman)JOE SATRIANIShockwave Supernova CD 2LP(Sony Music)De titel van Joe Satriani’s vijftiende studioalbum is tevens de naam waaronderhet alter ego van de gitaarheld schuil gaat: Shockwave Supernova. Het is dezepersoonlijkheid die hem dikwijls de baas is, vooral op het podium, en hemdwingt met zijn tanden gitaar te spelen, net als zijn grote held Jimi Hendrix. De onstuitbare drang om tebewijzen dat hij de ultieme virtuoos is, is soms wat geforceerd. Satriani is van nature immers verlegenen vindt het liedje belangrijker dan gitaristische strapatsen. De gevoelige Satriani die we kennen vanAlways With You, Always With Me mag van hem zelf eigenlijk ook veel vaker aan bod komen. Het isdan ook deze Satriani die op Shockwave Supernova het heft in handen neemt. Hij speelt meer met zijnhart dan met zijn vingers. De variatie is enorm maar het gebodene is onmiskenbaar Satriani. Met dehulp van onder anderen drummer Marco Minnemann en toetsenman/gitarist Mike Keneally en dankzijeen moedige en intensieve zelfreflectie heeft hij zijn beste plaat ooit afgeleverd. (Wim Koevoet)SOULFLYArchangel CD+DVD LP(Nuclear Blast/PIAS)Archangel is alweer het tiende album van Soulfly, de band rondom oprichter/zanger/gitarist Max Cavalera. Het nieuwe album dat geproduceerd werd doorMatt Hyde – die we kennen van zijn werk voor Slayer en Children Of Bodom – valtmeteen op door het prachtige artwork. Het schilderij van Eliran Kantor stelt aartsengel Michael voor en iseen metafoor voor het meest bevlogen en mystieke album van de band. Let even op de kleine details,de vleugels zijn het logo van de band en de Braziliaanse vlag komt terug in de kleurenkeuze. Natuurlijkzijn er op de nieuwe plaat weer de nodige samenwerkingsverbanden. We horen Todd Jones van Nailsin het nummer Sodomites en Matt Young van King Parrot in Live Life Hard! Het slotnummer MotherOf Dragons is een familieaangelegenheid met Richie en Igor Cavalera als gasten. Overigens zit Max’zoon Zyon achter de drums op deze plaat. Op de cd/dvd-editie vind je naast drie bonustracks ook eenregistratie van het optreden op Hellfest in 2014. (Bert Dijkman)44


SYMFOSymfoTIM BOWNESSStupid Things That Mean The World2CD 2LPNauwelijks een jaar na zijn tweedesoloalbum Abandoned Dancehall Dreams verschijntalweer Stupid Things That Mean The World, ditmaalbij InsideOut. Voor kwantiteit boven kwaliteit hoevenwe niet bang te zijn. Met hulp van onder andereBruce Soord (Pineapple Thief) loopt deze plaat weerover van inspiratie. Opener The Great Electric TeenageDream trekt de lijn van zijn voorganger door metklanken die tegelijk krachtig en breekbaar zijn. Daarnawaaiert de plaat vrij breed uit van de bijna pop vanhet titelnummer, via de prachtig herbewerkte NoMan-demo Sing To Me naar de verrukkelijk dromerigeafsluiter At The End Of The Holiday. Soord zorgt daarbijvoor wat pit met een incidentele gitaarpartij. Detweede disc biedt nog een viertal aardige rariteiten.(Martin Kikkert)RECEIVERAll Burn CD LPDe stilistische verwantschap tussende verschillende releases op Kscope isopmerkelijk. Ook deze derde cd van het Amerikaanseduo Receiver grossiert in de dromerige, verstildeklanken waar dit label patent op lijkt te hebben. Demuziek is wel in meer hapklare popsongs gegoten danbij de meeste stalgenoten. Synthesizers zijn dominant,ook in de bas- en drumpartijen. De breekbare, maaraanwezige zang van de gebroeders Casey loopt als eenstevige rode draad door de muziek. Mede daardoorheeft deze plaat luistertijd nodig om de composities vanelkaar te kunnen onderscheiden. Wie dat geduld kanopbrengen, heeft met All Burn een intieme groeiplaatin handen. (Martin Kikkert)SPOCK’S BEARDThe Oblivion Particle CD CD LIMITED 2LP+CD(Century Media)Voor elke groep is het moeilijk het verlies van een gezichtsbepalendbandlid te verwerken en door te gaan op hetzelfde hoge peil. Dat is ookhet geval bij de Amerikaanse proggroep Spock’s Beard die dertien jaarna het vertrek van de belangrijkste componist Neal Morse nog steeds worstelt met niet alleenbandwisselingen maar ook met de kwaliteit van hun releases. Waar het vorige studioalbum,Brief Nocturnes And Dreamless Sleep (uit 2013), een zeer aangename plaat was, daar vergtde nieuwe plaat The Oblivion Particle aanzienlijk meer tijd om door te dringen. Dat komt doorde wisselvalligheid van de songs. De eerste drie zijn van een prima niveau, echte Amerikaanseprog zoals we vaker van de Beard gehoord hebben. De band gaat echter de fout in met hetdoor drummer Jimmy Keegan gezongen Bennett Built A Time Machine dat knullig klinkt, en dedaaropvolgende drie tracks zijn helaas nogal nietszeggend. Maar dan breekt het einde van hetalbum aan en blijkt dat Spock’s Beard het beste tot het laatst heeft bewaard. To Be Free Again klinktal ruim tien minuten lekker, maar de echte uitsmijter is afsluiter Disappear waarin Kansas’ violistDavid Ragsdale een fijne gastrol vervult. De band zelf noemt The Oblivion Particle een groeiplaatje endat klopt wat mij betreft dus helemaal. (André de Waal)ATPSELPLAATJE45


ROOTSBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSDANIEL ROMANOIf I’ve Only One Time Askin’ CD LP(New West/PIAS)De jonge Canadees Daniel Romano heeft een kersvers soloalbumafgerond. Het goede nieuws? If I’ve Only One Time Askin’ blijkt wederomeen serie prachtige countrysongs te bevatten met mistroostige tekstenover (onder andere) de liefde. Eerste voorzichtige conclusie? Het albumis door de grote diversiteit misschien nog wel beter dan het wereldwijdgeroemde (‘klassieker’ is ondanks de leeftijd van dat muzikalewapenfeit wel een passend woord) album Come Cry With Me uit 2013.Luisterend naar zijn vierde album blijkt: er is veel gebleven, maar er is ook het nodige bijgekomen. Desongs zijn nog immer van buitensporige kwaliteit. Dat is alvast een voldongen feit. Zijn stem rekt en strektnog immer als een postbode-elastiek (Old Fires Die, All The Way Under the Hill). Ook hierbij geen nieuwsonder de Romano-zon. Wat tevens een terugkomend thema is? De prachtige meeslepende en donkereteksten. Luister maar eens naar The One That Got Away, Learning To Do Without Me of There’s A Hardship,de woorden verzwelgen perfect in de verfijnde countrysausklanken. Toch is er qua aanpak ook wel hetnodige veranderd. Zo klinken sommige nummers mede door massieve vioolpartijen en toffe koortjes heren der wat meer geproduceerd dan op zijn vorige platen. En dat maakt het album misschien nog welgevarieerder. Hoogtepunten? Het prachtige lied over liefdesverdriet If You Go Your Way (I’ll Go Blind) en hetduet met Caitlin Rose, genaamd Strange Faces. U begrijpt het al: Romano heeft wederom een klassiekerafgeleverd. (Dennis Dekker)46


ROOTSInterview metDaniel RomanoDoor: Ruben EgBij de pure country- en americanaliefhebbers is DanielRomano inmiddels al een grote naam. Gek genoegwonen ze vooral in Europa. Naar eigen zeggen doet de29-jarige Gram Parsons-adept uit Canada het lang zogoed niet op zijn eigen continent.‘Ik weet niet echt waarom’, stelt hij. ‘Misschien is hetEuropese publiek in het algemeen dankbaarder voormuziek dan Amerikanen. Europeanen behandelen jebeter. Als je er bent, zorgen ze dat er een bed en etenvoor je is. In de VS sta je er op tournee helemaal alleenvoor.’Met welke muziek ben je opgegroeid in Welland,Ontario?‘Met country & western, rock & roll en punkrock. Mijngrootouders waren erg in de country, vooral uit desixties. Mijn ouders zijn echte folkies. Welland heeftbest wat muziektalent. Je kunt er doen wat je wiltzonder te worden afgeleid. Niemand heeft het ernamelijk over. Ik heb in vijftien jaar tijd slechts een keerde lokale krant gehaald.’Je bent van punkrock overgestapt naar country. Is datgeen gekke switch?‘Mijn eerste band Attack In Black ben ik indertijdook alleen begonnen. Country heeft niet zo’n vasteformule. Niet zoals bluegrass dat bijvoorbeeldwel heeft. Je weet precies wat je moet doen.Die opkomst van countryrock leidt helaas wel deaandacht af van bands die al jaren spelen, en hetbeter doen dan wie dan ook. Deze band is debeste die ik ooit heb gehad. We houden het lekkerlos. Door de jaren heen wisselde het steeds. Eenband samenhouden is niet zo moeilijk. Zorgen datiedereen het leuk vindt is heel wat anders.’If I’ve Only One Time Askin’ is jouw vijfde plaat in zesjaar tijd?‘Ik heb het twee jaar geleden al opgenomen. Albumsmaak ik vooral snel. Ik probeer elke dag een songte schrijven. Vandaag is me dat nog niet gelukt.Gisteren wel. Hoewel: ik heb alleen de tekst, demuziek nog niet. Als het aan mij ligt, dan brengik elke twee maanden een nieuwe plaat uit. Bijoptredens speel ik veel nummers die mensen nogniet kennen. Gelukkig komen de meeste bezoekersvoor mijn stijl liedjes. Dan vinden ze het niet erg alsik iets speel dat ze nog niet kennen.’47


ROOTSLUISTERTRIP48LANCE CANALESThe Blessing And The Curse(V2)Lance Canales & The Flood is een Americana-triomet sterke blues-roots uit Californië, waarvan dezanger een bij de blues behorende harde jeugdheeft gehad. Dat levert een zeer authentiek geluidop, je luistert hier niet naar een man die mooieverhaaltjes vertelt, maar zelf het nodige heeftmeegemaakt. Bijzonder is zijn cover van WoodyGuthrie’s Deportee, over een vliegtuigongelukin 1948, waarbij 28 gedeporteerde Mexicanenom het leven kwamen. Indertijd nam menniet de moeite hun namen te publiceren, maarCanales droeg er aan bij dat er alsnog eengedenksteen voor hen is geplaatst. De uitvoeringvan Deportee op dit album grijpt je bij de strot,maar de rest laat je al evenmin onberoerd. Demeeste liedjes schreef Lance zelf, en zijn rauwestem en stompende gitaargeluid, met effectievebegeleiding van bas en slagwerk, leveren eenprachtig en indringend roots-album op. De enigeandere cover is van Rev. Gary Davis’ Death Got NoMercy, en is al even meeslepend, mede dankzijeen gastbijdrage van zangeres Eliza Gilkyson. (Josvan den Berg)RootsMEG BAIRDDon’t Weigh Down The LightCD LPHelaas zijn er nog altijd veel te weinigmensen die het weten, maar MegBaird behoort alweer een jaar of tien tot de bestefolkzangeressen van haar generatie. Rond Espers, depsychedelische folkband waarmee ze enige bekendheidverwierf, is het helaas al een hele tijd stil, maargelukkig zijn er nog haar prachtige soloalbums. Voorhaar derde werkte ze samen met acidrocker CharlieSaufley. De Britse folkscene van de late jaren zestigvormt nog steeds de grootste inspiratiebron, maar hetprachtige Don’t Weigh Down The Light klinkt muzikaalwat voller dan zijn voorgangers en bij vlagen zelfspsychedelisch. (Marco van Ravenhorst)BRENT BESTYour Dog, ChampBrent Best is nog steeds de leider vaneen van de allerbeste en opwindendsterootsbands ooit, Slobberbone uit Denton, Texas. Maarnu is er zijn eerste solo-cd: Your Dog, Champ. Ietsbedachtzamer en wat meer country dan de alleremmen-losaanpak van Slobberbone. Maar uiteindelijkis het wederom muziek met ballen. Liedjes die stukvoor stuk films zijn met verhalen over mensen met wiehet niet per se goed afloopt. Best is geweldig bij stem,de melodieën zijn krachtig, de muziek avontuurlijk.Literaire rock ‘n’ roll in de beste Texaanse traditie. (Red)LARRY CAMPBELL & TERESAWILLIAMSLarry Campbell & Teresa WilliamsCD LPLarry Campbell is al jaren een van de meest gevraagdemuzikanten en producers in de rootsrock en verleendezijn diensten aan Bob Dylan, Paul Simon en JacksonBrowne, om er maar een paar te noemen. Zijn vrouw,country- en blueszangeres Teresa Williams, werktemet Emmylou Harris en Mavis Staples. Het mag danook geen wonder heten dat de eerste plaat waarop zesamen in de schijnwerpers staan, staat als een huis.Een geweldig en tijdloos rootsalbum. (Jos van den Berg)


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSROOTSIRIS DEMENTThe Trackless Woods CD(V2)Het schrijven van liedjes is voor de Amerikaanse zangeres Iris DeMent geenlichtzinnige aangelegenheid. Vanuit haar religieuze achtergrond zoekt zijnaar de eeuwige zaligheid terwijl ze tegelijkertijd worstelt met aardsezaken die die zaligheid in de weg staan. Haar muzikale idioom beslaat gospel hymnes, countryen folk, en het handjevol platen dat ze de afgelopen twintig jaar opnam wordt gekoesterd door deliefhebbers. Want Iris schrijft niet alleen prachtig maar is gezegend met een van de bijzonderstestemmen binnen de americana. Voor haar nieuwe album zette Iris achttien gedichten van de20e-eeuwse Russische dichteres Anna Akhmatova op muziek. Akhmatova is een van Ruslandsgrootste dichters, die twee wereldoorlogen, de Russische Revolutie en het Stalin-tijdperk overleefde.De lichtheid en liefde die uitstraalde van gedichten die toch vooral over droefheid en melancholiehandelden, spraken DeMent direct aan en inspireerden haar tot het schrijven van een reeksbijpassende melodieën. Het resultaat is een adembenemend mooi album. (Jos van den Berg)ATPSELPLAATJESBUDDY GUYBorn To Play Guitar CD LP(Silvertone/Sony Music)79 jaar is hij inmiddels, de man die we na het overlijden van B.B. King gerustde grootste nog levende bluesgitarist mogen noemen. En leven, dat doetBuddy! Het is ongelofelijk wat een energie deze man heeft. Luister maar eensnaar Thick Like Mississippi Mud, één groot dampend bluesfeest waar de vonken vanaf spatten. Er doende nodige gasten mee aan dit album, zoals Billy Gibbons (ZZ Top), Joss Stone en Van Morrison, met wieGuy een fraai eerbetoon aan BB King brengt. Maar al die beroemde vrienden kunnen niet verhinderendat dit album van begin tot eind gedomineerd wordt door Guy. In het titelnummer laat Buddy horen waar deinspiratie vandaan komt, een klassiek Chicago bluesnummer dat zo van Muddy Waters had kunnen zijn, netals trouwens de veelzeggende hekkensluiter, Come Back Muddy. Guy vertelde ooit dat Muddy’s laatste verzoekaan hem was: “keep the damn blues alive”. En dat is precies wat hij nog altijd doet. (Jos van den Berg)DESLONDESDeslondes CD LPThe Deslondes zijn losjes gelinktaan Hurray For The Riff Raff, de alt.countryband uit Nashville, Tennessee. The Deslondesvliegen de boel echter niet even iets anders aan; hunalt.country is voorzien van vleugjes blues, rockabillyen western swing. Het zelfgetitelde debuut opkwaliteitslabel New West is dan ook een swingenden heerlijk vintage geheel en een amalgaam vantraditionele stijlen vermengd met een punkattitude. DatThe Deslondes uit smeltkroes Memphis afkomstig zijn isdan ook geen verrassing. Verwacht geen soulsearchingvan deze alternatieve cowboys – wel langdurig enouderwets spelplezier. (Wiebren Rijkeboer)JIMMY LAFAVETrail Four CD2015 is een goed jaar voor de liefhebbervan Jimmy LaFave (en daarmee ookdie van de betere rootsmuziek). Een paar maandengeleden werden we al verblijd met een zeer fraaistudioalbum, The Night Tribe, en nu is ook het vierdedeel van zijn Trail-serie verschenen. Trail Four volgt hetbekende recept van live-opnames en covers die LaFavezich volledig eigen heeft gemaakt. Uiteraard een paarvan Dylan, maar ook van onder meer J.J. Cale, BobbyCharles en Little Feat. Daarnaast is het eerste deel vande serie (1999) opnieuw uitgebracht, nu onder de titelTrail One. Allebei bijzonder de moeite waard. (Marcovan Ravenhorst)49


ROOTSRONNIE EARL & THEBROADCASTERSFather’s Day CDMeer dan twintig officiële albums, enal meer dan zesendertig jaar actief in de muziek. Overwie ik het heb? Ronnie Earl gaat met zijn nieuwstealbum terug naar de tijd dat hij met Roomful Of Bluesmusiceerde. Hij voegt een blazersensemble toe ener zijn meerdere zangers te horen. Het zorgt vooreen uiterst smaakvol album, waarop zijn prachtigegitaarspel uitgebreid te horen is. Voer voor liefhebbers.Gepassioneerd album. (Erik Mundt)ELENI MANDELLDark Lights Up CD LPDe uit Los Angeles afkomstige singersongwriterEleni Mandell maaktinmiddels ruim vijftien jaar platen en heeft in die jareneen imposant oeuvre opgebouwd. Het constante enhoge niveau van haar vorige platen houdt ze vastop het akoestische Dark Lights Up. Het is weer eentypische Eleni Mandell-plaat met songs die bol staanvan de invloeden uit de folk, country, jazz en pop, maarook de nodige eigenzinnigheid laten horen. Dark LightsUp luistert hierdoor lekker weg, maar prikkelt ook defantasie. (Erwin Zijleman)KACEY MUSGRAVESPageant Material CD LPKacey Musgraves schaarde zich met hetin 2013 verschenen Same Trailer DifferentPark onder de groten van de huidige Amerikaansecountryscene. Het is een positie die ze consolideertmet het nog sterkere Pageant Material. Ook op haarnieuwe plaat verwerkt Kacey Musgraves op knappewijze invloeden uit een aantal decennia countrymuzieken verpakt ze deze in songs vol hitpotentie. Daar halenwe in Nederland gemakkelijk de neus voor op, maar ditis ook voor Nederlandse liefhebbers van Amerikaanserootsmuziek een interessante plaat. (Erwin Zijleman)50HOLLIS BROWN3 Shots CD LP(Blue Rose/Sonic Rendezvous)Dit New Yorkse bandje is vernoemd naar een Dylan-song en zetteonlangs een eigen interpretatie van Velvet Undergrounds Loaded op deplaat. Hun tweede album klikt echter als geen van beide. Wel is er eengastoptreden van wijlen Bo Diddley! Dat wil zeggen, de band heeft een nieuwe compositiegebouwd rondom een ritmetrack van Diddley. De rest van de liedjes klinkt trouwens heelanders, maar dat maakt niet uit, want Hollis Brown maakt gewoon erg goede rocksongs, dieklinken als een klok. (Jos van den Berg)APMUDDY WATERS100 CD(Raisinmusic/V2)Naar eigen zeggen werd hij in 1915 geboren en dus zou Muddy Watersin 2015 honderd zijn geworden. Alle reden voor een feestje, want zonderMuddy zou de hedendaagse popmuziek er totaal anders uit hebbengezien. Nadat hij van de Mississippi Delta naar Chicago was verhuisd en met zijn akoestischegitaar niet boven het lawaai van de grote stad uitkwam, introduceerde McKinley Morganfieldbegin jaren vijftig de elektrische blues en ontketende een muzikale revolutie. Eind jarenvijftig waren het jonge Britten als Eric Burdon, Alexis Korner en uiteraard de Rolling Stones dieschatplichtig waren aan Muddy’s blues. John Primer, van 1979 tot Waters’ dood in 1983 gitaristin zijn band, nam het initiatief tot dit album, waarop klinkende bluesnamen figureren als JamesCotton, James Margolin, Billy Branch en Johnny Winter. Bekende en minder bekende nummers wisselenelkaar af en als er één ding duidelijk is, dan is het dat de muziek van Muddy Waters tijdloos is. (Jan Doense)TSELPLAATJES


BPBPSESSIONSROOTS1 jaarHEAVEN slechts32,40 €22,50én cadeaus t.w.v.€46,79!A STAR IS BORNeavenRHIANNONGIDDENS#5 2015 SEP/OKT €6,95L I E F D E V O O R T I J D L O Z E M U Z I E KSPECIALTAKE ROOTPATTY GRIFFIN,MY MORNINGJACKET,OTIS GIBBSVROUWEN POWERRICKIE LEE JONESSELAH SUEJOSS STONEDE NIEUWELOWEN MEERDAN 100ALBUMRECENSIESZO GOED ALS NIEUWALABAMASHAKES#4 2015 JULI/AUG €6,95eavenL I E F D E V O O R T I J D L O Z E M U Z I E KVERNIEUWDnu nogbeterDE NIEUWERICHARDTHOMPSONEN MEER DAN100 ALBUM­RECENSIESZWART GOUDALLEN TOUSSAINTST. PAUL & THEBROKEN BONESTHE GOSPELGEEN NUMMERMEER MISSEN?WORD ABONNEE,PROFITEER VANDE SPECTACULAIREAANBIEDINGHeaven97.indd 1 02-06-15 15:11MY BABYJa, ik neem een jaarabonnement op HEAVEN voor slechts 32,40€ 22,50 en krijg en krijg de volgende welkomstgeschenken:● 2 eerder verschenen edities van Heaven (t.w.v. € 12,90)● De CKaart (1 jaar geldig) waarmee u korting krijgt op een voortdurendwisselend cultureel aanbod, van festivals tot films, boeken en theater(t.w.v. € 14,90)● Én een cd cadeau. Ik kies voor de cd:[…] De dubbel-cd SONGS 2003 – 2013 van Ane Brun (t.w.v. € 18,99)[…] De geremasterde Deluxe versie van het legendarische Stones-album STICKY FINGERS(t.w.v. € 15,-)(Kruis de cd van uw keuze aan.)Mijn gegevensVERNIEUWDnu nogbeternaamDe introductieaanbieding geldtvoor het eerste jaar en zo langde voorraad strekt. Is de cduitverkocht dan krijgt u eenvergelijkbaar cadeau.Een jaarabonnement loopt totwederopzegging, 2 maanden voorvervaldatum.Cadeauabonnementen eindigenautomatisch na een jaar.straat en huisnummerpostcode en plaatstelefoonStuur de bon vanuit NLzonder postzegel naar:HEAVEN Popmagazine,Antwoordnummer 7086,3700 TB ZeistOf ga naarpopmagazineheaven.nl/abonneere-mailIk machtig Heaven het verschuldigde bedrag af te schrijven vanIBANNLdatum en handtekeningPM 08-1551


JAZZ & FUSIONJazz & FusionTONY OVERWATEROm De Oude Wereldzee CDOm De Oude Wereldzee is tv-serievan de IKON over de wereldreis diepoliticus Abraham Kuyper in 1905 maakte en deprogrammamakers vroegen jazzbassist Tony Overwaterom de muziek erbij te componeren. Het resultaat is eenavontuurlijke reis langs verschillende muzikale culturen(Ottomaanse, Noord-Afrikaanse, Italiaanse, Arabische,Griekse en Andalusische) met zowel moderne alstraditionele opvattingen in de muziek. De uitvoering isin handen musici uit Nederland, Duitsland, Palestina enGriekenland en ze maken gebruiken van traditionele enwesterse instrumenten (o.a. viool, ud, klarinet, tarhu,harmonium en percussie). Om De Oude Wereldzeeis een echte luistertrip die met elke draaibeurt meergeheimen prijs geeft. (Stefan Koer)JEROEN VAN VLIETZeeland SuiteCD+DVDDe beroemde Zeeland Suite van LeoCuypers uit 1977 heeft een nieuweinterpretatie gekregen van Jeroen van Vliet, pianist enBoy Edgar prijswinnaar van 2014, met jazzmuzikantenuit de hedendaagse Nederlandse jazz. In 1977componeerde Leo Cuypers de Zeeland Suite alshommage aan het prachtige landschap van Zeeland enwerd uitgevoerd met het hulp van het Willem BreukerCollectief op verschillende locaties. Ook werd er eentv-documentaire van gemaakt met beelden vanuitde lucht afgewisseld met live-muziek. Nu is er eenmooie update. Jeroen van Vliet heeft nieuwe muziekgecomponeerd met hoofdrollen voor Joris Roelofs,Anton Goudsmit, Mete Erker, Joris Posthumus, Frans vander Hoeven en Pascal Vermeer en het VPRO-programmaVrije Geluiden heeft een nieuwe documentaire gemaaktmet mooie beelden en optredens. (Stefan Koer)MILES DAVISAt Newport 1955-1975: Bootleg Series 4 4CD(Legacy/Sony Music)In tegenstelling tot de vorige uitgaven in deze onvolprezen reeks, is dit keerniet gekozen voor een moment in de carrière van Miles Davis, maar is deplaats van optreden het verbindende element. Let wel, Newport was zo’ngrote naam in jazzland dat er ook versies in Duitsland en Zwitserland gehoudenwerden. Het boxje bevat opnames van acht verschillende concerten uitgevoerd door zes incarnaties van watwe voor het gemak maar even de Miles Davis Band noemen. De eerste cd bevat de complete opnames vanhet originele festival uit 1955 en 1958, waarop duidelijk te horen is dat Davis zevenmijlspassen neemt in zijnontwikkeling. Het 1958-optreden is, hoewel hier nog zoekend, bovendien de band met onder andere JohnColtrane en Bill Evans, die het legendarische Kind Of Blue op zou nemen. Disc 2 bevat opnames uit 1966en 1967, het zogenoemde ‘Second Great Quartet’ met Wayne Shorter en Herbie Hancock. Hier is het erg demoeite waard om de verschillende concerten te beluisteren met name het verschil in het op beide concertenuitgevoerde Gingerbread, terwijl Round Midnight mooi te vergelijken is met de versie van twaalf jaar ervoor.De derde schijf begint met een 1969-versie, gevolgd door een optreden op de Berlijnse variant in 1973 eneen nummer uit 1975, het jaar dat Davis tijdelijk zijn trompet aan de wilgen hing. De afsluitende schijf bevathet eerste optreden van 22 oktober 1971. De prachtige 1969- en 1971-optredens bevinden zich in de BitchesBrew-periode. Het geheel is een werkelijk fantastisch boxje dat niet alleen Newport als thema heeft maartegelijkertijd een live-overzicht vormt van ’s mans carrière. (Hermen Dijkstra)52


JAZZ & FUSIONBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSPOP & DANCE ROCKFORQBatch CDEen van de muzikale sensaties op het afgelopen North Sea Jazz was de bandForq. De band is opgericht door bassist Michael League, bekend van SnarkyPuppy, en bestaat verder uit Chris McQueen (gitaar en Snarky Puppy), Jason“JT” Thomas (drums) en toetsenist Henry Hey bekend van de band Rudder.De muziek is een frisse mix van jazz, fusion, rock en funk en de invloed van de jazzrock uit de jarenzeventig zoals de Headhunters-periode van Herbie Hancock is goed te horen. (Stefan Koer)STAPELPLAATJEDanceFOUR TETMorning / Evening CD LPTwee kanten telt de nieuwe Four Tet,elk met een track van een minuut oftwintig. Morning opent met een olijke housebeat ensynthklanken, waarna een uitgebreide sample vanBollywoodzangeres Lata Mangheskar de wereldtoonzet. Trance, maar dan niet de hersenloze Goavariant,daar zorgen de ontregelende interrupties die hetnummer uit zijn verband proberen te rukken wel voor.Met nog ruim vijf minuten te gaan verdwijnt de beat,om plaats te maken voor welhaast klassieke ambient.Evening begint daar juist weer mee, aanvankelijkondersteund door percussieve klanken met een hoogaaibaarheidsgehalte. Dan duikt ook Lata weer op enzijn we vertrokken voor een psychedelisch avontuur dattegen het einde zowaar nog gaat swingen. Dat Four Tetal enige tijd een voorliefde voor goede oude EDM heeftwas al bekend, ditmaal werkt de combinatie met zijneerdere eclecticisme beter dan ooit. Ambitieus, maargeslaagd. (Enno de Witt)FUNKSTORUNGFunkstorung CD 2LPDuo dat bekend staat om ontregelendeelektronica komt op het eerste nieuwealbum na tien jaar met een plaat die op het eerstegehoor ongekend toegankelijk klinkt. Die eerste indrukkomt vooral op het conto van een aantal zoetgevooisdegastvocalisten. De muziek knettert en schuurt daaronderals vanouds, maar gaat er wonderwel mee samen. Opvier van de samenwerkingstracks speelt de mij tot opheden niet bekende Anothr een doorslaggevende rol,op het scherpe snijvlak van triphop en dubstep. Metzijn strak doorgevoerde consistentie en hoge kwaliteitis dit meer dan zomaar een verzameling liedjes. Deheren zetten als vanouds een complete, mysterieuze entegelijk dansbare sfeer neer. (Enno de Witt)THE ORBMoonbuilding 2703 ADCD 2LP+CDDe laatste jaren maakt The Orb er eenbeetje een rommeltje van. Compilatiesvan obscuur materiaal, remixen en incidentelesamenwerkingsverbanden met o.a. gitaarlegendeDavid Gilmour en dubkoning Lee Sratch Perry wisselenelkaar af. Maar nu is er dan toch weer een volwaardigalbum van The Orb, van Alex Paterson dus, diecollaboreert met Thomas Fehlmann. Vier lange stukkenelektronische muziek, van zo’n dertien minuten elk,waarop je kunt dansen, waar je om kunt lachen, dieje doorlopend verrassen, je fantasie prikkelen, maardie je zelfs na tientallen draaibeurten nog altijd nietdoorgrondt. Elegante en intelligente beats gidsen je53


DANCEGALACTICInto The Deep CD LP(Mascot-Provogue/Bertus)Het elfde album van Galactic klinkt inmiddels vertrouwd. De band uitNew Orleans mixt jazz met funk met hiphop en soul en is volstrektorigineel. Sinds het vertrek van de zanger in 2004, is het eeninstrumentale band en zijn er op ieder album gastoptredens. Ze bestaan meer dan twintigjaar en slagen erin nog steeds fris te klinken. Op dit album ook weer de nodige gasten, zoalsMacy Gray en Mavis Staples. Het zorgt voor een gevarieerd en uiterst dansbaar geheel door deswingende nummers, die volgestopt worden met productionele vondsten. Lekker vrolijk albumvoor op de dansvloer. (Erik Mundt)GEORGIAGeorgia(Domino/V2)De appel valt niet ver van de boom. Vader Neil Barnes maakte in dejaren negentig furore als de helft van Leftfield, en keerde dit jaar terugzonder zijn vroegere partner. Je zou dus kunnen zeggen dat hij zijnsolodebuut maakte, en dat geldt ook voor zijn dochter Georgia. Ze werkte als live-drummervoor artiesten als Kwes en Kate Tempest, en die invloed is terug te horen in haar muziek:het album zit namelijk vol met stevige ritmes en knallende synthdrums. Georgia maaktelektronische muziek in de lijn van Kate Boy en The Knife, en het doet soms ook aan als eendonkere, stoere versie van CHVRCHES. De zangeres weet te overtuigen met krachtige songs,waarin ze het ene moment vol passie haar hart uitstort, terwijl ze het andere moment feluithaalt (‘systems always lie about who we are’). Georgia is nog jong, maar klinkt op haardebuut al opvallend volwassen. (Arnout de Vries)TSAPELPLAATJESdoor de verslavende spacy soundscapes die je, vooralmet de basknop ver open, aangenaam licht in je hoofdmaken. En dit alles, zoals gezegd, zonder dat echtduidelijk wordt waar je nu eigenlijk naar zit te luisteren.(Wim Koevoet)VARIOUS20 Years Of Being Skint3CD 4LPMet dank aan Damian Harris a.k.a.Midfield General ontsproot Skint in 1995aan het typisch Britse (house)label Loaded van JC Reiden Tim Jeffrey, om kneiters van toevalstreffers te scoren(Fatboy Slim, Bentley Rhythm Ace, X-Press 2, Tiga, LoFidelity Allstars) en ondanks dat toch een sfeervolleonafhankelijke ondergrondse status te behouden.Nadat het revolutionaire karakter van die zogehetenbigbeat wel af was, handhaafden Reid, Jeffrey enHarris en hun artistiek evoluerende artiestenstal diebenijdenswaardige positie in de noughties (op disc 2)met weliswaar minder baanbrekend maar nog steedsuiterst dansbaar materiaal (Noisia, Sonny Wharton,Hervé) en als sponsor voor Brighton & Hove AlbionF.C. (!) totdat het gewiekste drietal ziel en zaligheidaan BMG verkocht in 2014, aan wie wij dan weerwel hoogstwaarschijnlijk deze prachtige driedubbelejubileumuitgave te danken hebben. (Albert Jonker)54


DANCECHEMICAL BROTHERSBorn In The Echoes(Universal)CD 2LPNa een redelijk stille vijf jaar zijn Tom en Ed Rowland weer terug met eennieuw album. In die afgelopen vijf jaar hebben ze nog wel gewerkt aan desoundtrack van de film Hanna en is er een livealbum uitgekomen. Ook maaktenze een nummer voor het eerste deel van de film The Hunger Games. Twintigjaar geleden kwam het eerste album van de Chemical Brothers, Exit PlanetDust, uit. Dat album deed toen heel stof opwaaien, want wat ze deden waserg vernieuwend. In de wereld van housemuziek kwamen zij ineens metvette en knallende hiphop on steroids. Rollende bassen, hiphopbeats en snerpende acidgeluiden deed een heelnieuw genre ontstaan met de naam bigbeat. Het vernieuwende is er na twintig jaar af en ook de bigbeatrageis overgevlogen. Op Born In The Echoes klinken nieuwe geluiden en gebruiken ze veel nieuwe manieren om denummers op te bouwen waardoor het album toch nieuw klinkt, maar ook met de echo’s van uit het verleden vande Chemical Brothers. Op het nieuwe album werken ook weer een aantal bekende artiesten mee. Op nummerszoals Go met Q-Tip die onmiskenbaar met zijn stemgeluid rapt zoals hij dat al eerder deed op“Galvanise, in UnderNeon Lights met Annie Clark (van St. Vincent), Alela Diane zingt mee op Radiate en niemand minder dan Beck ophet laatste nummer van het album, Wide Open. De nummers met gastvocalisten zijn zeker niet mis, maar het zijnde rest van de nummers die het een echt Chemical Brothers-album maken. (Jeroen van Heukelom)55


DANCELUISTERTRIPHiphop & SoulJILL SCOTTWoman(Warner)CDDe Amerikaanse soul en R&B-zangeres JillScott is terug met haar vijfde studioalbum getiteld Woman.Het album wordt omschreven als ‘classic Philly soul meetscountry rhythm served with captivating storytelling’. JillScott produceerde dit album samen met Andre Harris,die achter haar hits A Long Walk en The Way zit, ensongwriter/producer Aaron Pearce. Op het album staano.a. de single Fools Gold en You Don’t Know. (Red)LEON BRIDGESComing HomeCD LP(Columbia/Sony Music)Leon Bridges verdiende zijn geld in een restaurantergens aan de kant van de weg in Texas toenhij werd gelinkt aan gitarist Austin Jenkins vanWhite Denim omdat hij evenals Jenkins Wranglerjeansdroeg, opgehesen tot aan zijn middel. Eenweek later kwam Jenkins naar een van Leonsshows en hier zijn we nu; een klein jaar laterwaarin het eerste album van Bridges een feitis. Je vraagt je af of Bridges misschien familieis van Sam Cooke, geadopteerd is door Penny& The Quarters of dat het wellicht de avondenwaren die hij doorbracht op de front porchvan Jackie Wilson die hebben bijgedragen aanzijn stijl. De oorspronkelijk uit Atlanta, Georgiakomende Leon is nog maar een kwart eeuw oud,maar klinkt als een doorgewinterde soulartiest.Het luisteren naar zijn nummers Shine en Riverzorgt er zonder al te veel moeite voor dat je jein gedachten in de jaren zestig begeeft op wegnaar de drive-in bios ergens in de heuvels vanLos Angeles. Leon Bridges slaagt erin om deoude soul een verjongingskuur te geven waarbijeen gegarandeerd blijvend effect inclusief is.Op 4 september van dit jaar staat hij in ParadisoGHOSTFACE KILLAH& ADRIAN YOUNGETwelve Reasons To Die IICD LP(Linear Labs/Bertus)Twee jaar geledenkwam Twelve Reasons To Die uit, eenhiphopconceptalbum geïnspireerd door eengelijknamige strip, die verhaalde over eenmaffiosofamilie in het Italië van de jaren zestig.Wu-Tang Clan-rapper Ghostface Killah was daarinhet hoofdpersonage, en wist zijn rol alsmaffiabaas overtuigend te spelen, begeleiddoor soulvolle muziek van multiinstrumentalistAdrian Younge. Op deelTtwee is er een New Yorkse rivaalin het verhaal gekomen, gespeeld Adoor Raekwon. De twee rappersPhebben een verleden samen (na deWu-Tang Clan vormden ze ook eensterk rapduo op Only Built For CubanLinx), en de samenwerking zorgt danook voor chemie. Verder is de strekkinghetzelfde: de muziek grijpt terug opoude soul, met een zeer filmischesfeer. De rappers klinken bovendienontzettend scherp. Het geheel doetaan als het hiphopequivalent van TheGodfather. (Arnout de Vries)SELPLAATJE56


HIPHOP JAZZ & FUSION & SOULLIANNE LA HAVASBlood CD LP(Warner)Dit tweede album, genaamd Blood, van de Britse Lianne La Havas ishet superfood voor onze zintuigen. De mix van stijlen samen met depersoonlijke invloeden die de 25-jarige La Havas weet samen te brengenop dit album overstijgen alle mogelijke voordelen die chiapudding eneen wheatgrass shot samen ooit zouden kunnen bereiken voor onswelzijn. Lianne’s verdieping in haar familiegeschiedenis heeft geleid totde teksten waaruit tien nieuwe tracks geboren zijn. Jamaica, Griekenlanden Engeland is de combinatie aan culturele invloeden waarin La Havas’s geschiedenis te vinden is. Metname de Jamaicaanse reggaevibe schijnt door vrijwel alle nummers heen, zoals op Unstoppable. La Havasheeft op dit album samengewerkt met bekende namen en dat hoor je. Jamie Lidell is degene waarmee zehet nummer Green And Gold schreef en produceerde. Mark Batson (o.a. India Arie) tekende tevens als coproducervoor dit album. Batson werkte samen met en Alicia Keys en dat hoor je terug. La Havas laat ziendat haar nieuwe album het voorbeeld is van hoe een verfijnde wijnproeverij zou moeten zijn; alle nuancesvan smaak worden stapsgewijs bedekt. Lianne’s album is een muzikale bevestiging dat het Blood zekerkruipt waar het, in dit geval, gaan kan. (Linda Rettenwander)57


HIPHOP & SOULLUISTERTRIPMIGUELWildheart CD DELUXE(Bystorm/Sony Music)De laatste jaren gaat er een nieuwe, frisse golfdoor de R&B heen. Artiesten als The Weeknd enFKA Twigs voegen een flinke scheut elektronischexperiment toe aan het normaliter nogal gladdegenre. De muziek die daaruit voortkomt wordtPBR&B genoemd, en ook Miguel staat meteen been in dat genre. Net als The Weekndhaalt Miguel zijn inspiratie zowel bij Prince enMichael Jackson als bij de arty elektronica. Echtexperimenteel wordt het echter nergens, Miguelgebruikt die elektronica vooral om op subtielewijze een broeierige sfeer neer te zetten, watperfect past bij zijn seksuele teksten. Die zijnsoms behoorlijk expliciet, maar net zo vaak wordtde suggestie gewekt in de zang en muziek.Toch is Wildheart zeker niet een en al banaliteit;de zanger worstelt ook met onzekerheid,met liefdesleed, en is op leadsingle Coffeezelfs bijzonder romantisch. Waar voorgaandealbums het vooral moesten hebben van enkeleuitschieters, is Wildheart een overtuigend envooral opwindend geheel. (Arnout de Vries)ReggaeBUNNY STRIKER LEENext Cut! CD LPProducer Bunny ‘Striker’ Lee begonbegin jaren zestig in de Jamaicaansemuziekbiz en maakte daar in de seventies zo ongeveerde dienst uit. Voor Lee was het produceren vanmuziek een industrieel proces, wat leidde tot eenonoverzienbare stortvloed aan releases, door letterlijkiedereen die er destijds toe deed. Van iedere trackverschenen tal van verschillende versies, veel gemixt inde studio van King Tubby. Op gezette tijden verschijnendaaruit selecties als deze, met riddims die we kennen,maar toch net even weer anders, met ditmaal wataanwijzingen van de man aan zijn personeel voor extraauthentieke sfeer. Zie ook de titel, want lanterfantenwas er niet bij. De musici kregen de opnames zelfsniet te horen, dat zou alleen maar afleiden. In alles isde meesterhand van Tubby en diens tovenaarsleerlingJammy te horen, met verpletterende resultaten, wantlaten we niet vergeten dat Lee niet alleen een scherpoor had voor talent, maar ook een aantal baanbrekendevernieuwingen in gang zette. Beter dan dit wordt hetniet. Daarom: next cut! (Enno de Witt)VARIOUSRastafari: The Dreads Enter Babylon1955 - 1983 CD LPDat het Rastafari-geloof diep verankerdis in de reggae mag bekend zijn. Als in de jaren dertigvan de vorige eeuw Jamaica onder hevige politiekeveranderingen staat, predikt activist Marcus Garveyvoor de ‘terug naar Afrika’- beweging en voorspelt dekroning van de Haile Selassie als keizer van Ethiopië.Het bevorderen van het zwarte zelfrespect spreektde muzikanten aan en al in de vijftiger jaren is deinvloed in de muziek terug te horen. Souljazz heeft eenprachtige verzamelaar samengesteld die laat horenhoe de Rastafari-beweging zich ontwikkelt en steedsbelangrijker wordt. Met name in de rootsreggae van dezeventiger jaren is het woord van Jah in iedere song tehoren. (Bert Dijkman)58


HIPHOP & SOULWorldOSCAR HARRISSoldiers Prayer (en Andere Poku’s) CDAl ruim een halve eeuw staatcrooner, entertainer en ‘mister Soul’Oscar Harris op het podium. Hij trad op met eenkeur van grote, internationale sterren, veroverdeverschillende werelddelen met zijn songs en maakteeen onvoorstelbare hoeveelheid singles, lp’s en cd’s.Zijn carrière begon in 1960, op een zondagmiddag inParamaribo. (Red)CHEIKH LOBalbalou CD LP(Bang/PIAS)Senegalees Cheikh Lo (hoewel geborenin Burkina Faso) opereert tegenwoordig weer vanuitDakar, en dat die havenstad een kosmopolitischeinvloed heeft maakt zijn nieuwe album wel duidelijk.Gebleven zijn de Cubaanse invloeden, maartoegevoegd ook de Arabische klanken die vanuit Noord-Afrika naar Senegal zweven. De trompet van IbrahimMaalouf op het prijs- en titelnummer is daarvan welhet sprekendste voorbeeld. Met zijn hoge, emotionelestemgeluid weet Lo deze samensmelting opnieuw toteen werelds album te maken. (Jurgen Vreugdenhil)OMAR SOULEYMANBahdemi Nami CD 2LPMet de familie nog steeds woonachtigin Syrië is het oppassen geblazen voorOmar Souleyman, de traditionele zanger die eerder aluitstekende optredens op onder andere Glastonburygaf. Liefde is dan ook zijn universele boodschap, en deprachtige Arabische melodieën worden door Four Tet,Gilles Peterson en The Black Lips, om er maar een paarte noemen, vakkundig van een beat voorzien. Waarmeezijn toch al aanstekelijke, exotische sound nog meeraan toegankelijkheid wint. (Jurgen Vreugdenhil)KlassiekBACH – CELLO SUITES VOL 1Joachim Eijlander (cello)Navis Classics [3399474]Nadat Pablo Casals in de jaren dertigvan de vorige eeuw de cellosuites van Bach heeftopgenomen, vormt dit werk de ultieme uitdagingvoor elke cellist. Joachim Eijlander (lid van het RubensQuartet) baseert zich voor deze opname op de partituurvan Bachs echtgenote Anna Magdalena, omdat hij ditals de meest betrouwbare bron beschouwt. Uiteraardheeft Eijlander naar de interpretaties van ondermeerCasals, Tortelier, Fournier, Schiff en Yo-Yo Ma geluisterdom een eigen interpretatie neer te zetten. Het resultaatis een fraaie eerste, derde en vierde cellosuite, dieEijlander speelt op zijn Gaetano Chiocchi cello uit 1870.Het wachten is op Eijlanders interpretaties van deoverige suites. (Wil Zenhorst)CLASSIC FM – MIDZOMERNACHTWarner Classics – 966 8955 (3cd)[3416685]In samenwerking met Classic FM brengtWarner Classics een 3cd-box met de mooiste zomerseklassieke muziek van de afgelopen eeuwen uit. Hetprogramma opent met de zomer van Vivaldi en ookde Midzomersnachtsdroom van Mendelssohn is vande partij, net als muziek uit Carmen (Bizet), de Bolero,Händels Arrival of the Queen of Sheba, net als dedromerige impressionistische muziek van Debussy enRhapsody in Blue van Gershwin. Vele prachtige stukkenuit diverse Europese landen en tijden. Een mooi albumom met instrumentale klassieke muziek kennis temaken. Klassiek is voor iedereen. (Wil Zenhorst)59


KLASSIEKLUISTERTRIP60BACH/HANDEL/SCARLATTI – GAMBASONATASSteven Isserlis (cello), Richard Egarr(harpsichord)Hyperion – CDA68045 [3436838]1685 is een bijzonder jaar. In dat jaar werdendrie grote componisten geboren, die nog steedsregelmatig worden uitgevoerd. Steven Isserlisspeelt samen met Richard Egarr de drie viola dagamba sonates, die Johann Sebastian Bach inLeipzig voor vermoedelijk de gambavirtuoos CarlFriedrich Abel schreef. Naast deze drie sonatesspelen de Engelse barokspecialisten sonates vanBachs leeftijdsgenoten Domenico Scarlatti enGeorg Friedrich Händel. Deze sonate van Scarlattien de vioolsonate van Händel zijn speciaal voordit album bewerkt. Terwijl Bach in zijn regiobleef, reisden de andere twee componisten doorEuropa. Na een ontmoeting in Italië raaktenScarlatti en Händel met elkaar bevriend. Eenprachtig album met subliem spel van StevenIsserlis en Richard Egarr. De componistenverschillen in karakter, persoonlijkheid encreativiteit wat zorgt voor een veelzijdig album.(Wil Zenhorst)MOZART – PIANO CONCERTONO.12Weiyin Chen (piano) & Camerata RCOGutman – 718868 632302 [3417134]De Taiwanees Amerikaanse pianiste Weiyin Chen(24) valt op door haar uitstekende techniek endoor haar muzikaliteit. Met leden van het KoninklijkConcertgebouworkest (Camerata RCO) speeltWeiyin Chen het twaalfde pianoconcert van Mozart(kamermuziekversie) en het concert voor viool, pianoen strijkers in D van Mendelssohn. Twee jeugdwerkenvan twee getalenteerde componisten die door Chen opdoordachte wijze worden gespeeld. Weiyin Chen voerdemet Camerata RCO zowel in New York als in Nederlanddeze werken met veel succes uit. Een prachtigeopname waarbij de musici – net als Mendelssohn metzijn vrienden – met veel plezier deze werken uitvoeren.(Wil Zenhorst)SCHUBERT – SYMPHONY NO. 9IN C MAJOR, D944 ‘THE GREAT’Orchestra Mozart, Claudio AbbadoDG – 479 4652 [3398274]Van de negen symfonieën die Schubert componeerde– velen tellen de zevende niet mee omdat hij dieniet zelf orkestreerde – markeren de laatste twee deovergang naar de romantiek. De negende, voltooidin het jaar van zijn overlijden, is met afstand delangste, zeker wanneer je alle herhalingen die vaakgeschrapt worden in acht neemt. Claudio Abbado, diesamen met het Chamber Orchestra of Europe al eenindrukwekkende complete cyclus voor DG opnam,laat op deze live-registratie met het Orchestra Mozartdie postuum verschijnt wél alle herhalingen horen.Het resultaat is de langste momenteel verkrijgbarenegende, maar verveelt geen moment. Integendeel:Abbado tovert met klankkleuren en behoudt de ritmiekvan het werk intact. (Henri Drost)SONOROFelicia van den End (fluit), EnsembleSony Music – 88875 108992 [3400067]Felicia van den End is een talentvollefluitiste die zich niet alleen toelegt op het klassiekerepertoire. Zij wordt met name geroemd door haarbijzondere toon en klankkleur. Voor haar eerste albumSonoro heeft zij zich laten inspireren door muziek


KLASSIEK BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSINSTRUMENTAALKLASSIEKVOCAALFORBIDDEN MUSIC IN WORLD WAR IIDiverse uitvoerendenEtcetera – KTC1530 (10cd) [3416308]Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog brengt Leo Smit Stichting eenbox met tien cd’s uit met muziek van Nederlandse componisten die tijdens de oorlogwerden vervolgd. Uitvoering van hun werk werd verboden. Negentien componistenwerden gedeporteerd naar een concentratiekamp, slechts zes van hen overleefden de verschrikkingen. Vanaf1945 veranderde het muzikale landschap in rap tempo in de richting van het modernisme. De vooroorlogsemuziek, die zich kenmerkte door een mooie melodie en harmonieuze akkoorden, werd als oubollig afgedaan.Deze box eert de ‘verloren generatie’ van toen met werken van deze negentien componisten zoals HenriëtteBosmans, Lex van Delden, Jan van Gilse en vele anderen. Een indrukwekkend document met medewerkingvan tal van Nederlandse uitvoerenden. (Wil Zenhorst)RILEY – SUNRISE OF THE PLANETARY DREAM COLLECTORKronos QuartetNonesuch – 75597 95036 [3411315]Het Kronos Quartet heeft een nauwe band met Terry Riley en gaf de componist maarliefst 27 compositie-opdrachten. Ter gelegenheid van Rileys tachtigjarige verjaardagverschijnt niet alleen een boxje met vijf cd’s waarop eerdere opnames (waarvan veleal geruime tijd niet meer leverbaar) gebundeld worden, maar ook een nieuw album met als hoogtepunteen nieuwe opname van het eerste werk dat Riley speciaal voor het Kronos Quartet schreef: Sunrise of thePlanetary Dream Collector. (Henri Drost)SING WITH THE VOICE OF MELODYStile AnticoHarmnonia Mundi – HMU807650 [3395338]Stile antico of oude stijl staat voor een muziekstijl die verwijst naar kerkmuziek uit debarok en vroeg klassieke tijd. Stile Antico is ook de naam van een vocaal Ensemble datdit jaar haar tiende verjaardag viert. In deze tien jaar heeft dit Engelse gezelschap tienalbums uitgebracht met veel muziek uit de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw. Het bijzonderevan dit album is dat de twaalf leden elk een werk heeft geselecteerd en heeft voorzien van een persoonlijketoelichting. Alle albums komen hierbij aan bod. Een prachtig album met werken van Engelse componistenzoals Tomkings, Byrd, Tallis, maar ook werken van Non Papa, De Victoria en De Ceballos. Bijzonder is debijdrage van John McCabe die werken in de oude stijl heeft geschreven en dit jaar overleed. (Wil Zenhorst)61


KLASSIEK BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSINSTRUMENTAALKLASSIEK VOCAALMONTEVERDI - L’ORFEOSolisten, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Jordi SavallAliaVox - AVSA9911 (2cd) [3407824]In 2002 verscheen al een dvd-opname van Savalls uitvoering van Monteverdi’s L’Orfeo,maar die is al enige tijd niet meer leverbaar. Gelukkig is er nu de cd, waarbij hetgepassioneerde spel van Le Concert des Nations vanaf de ouverture opvalt. Ook dekoorpartijen knallen uit de speakers, maar helaas is de geluidsbalans niet overal even goed, waardoor desolisten minder goed uit de verf komen. Dat is jammer, want vooral Sara Mingardo en Montserrat Figueraszingen hartverscheurend mooi. (Henri Drost)WAGNER – DER RING DES NIBELUNGENVienna Philharmonic Orchestra, Vienna State Opera Chorus, Sir Georg SoltiDecca – 478 8370 (16cd) [3407823]Er bestaan veel oudere opnames van fragmenten uit Wagners Der Ring des Nibelungen,maar tot de tweede helft van de vorige eeuw was het ondenkbaar de complete Ringop te nemen – daarvoor zouden bijna tweehonderd 78 toeren platen nodig zijn. Met dekomst van de langspeelplaat veranderde dit en ervaren Wagner-dirigenten als Furtwängler en Krauss gingenaan de slag, maar beiden overleden na slechts een enkel deel. Voor de eerste complete studio-opnamebenaderde Decca daarom in 1958 de jonge Hongaarse dirigent Georg Solti. Kosten nog moeite werdengespaard – achttien echte aambeelden voor Das Rheingold, de gekste ruimtes van de Weense Musikverein– en zeven jaar later voltooide hij de opnames. De rest is geschiedenis. Is er ooit een opera-opname zovaak onderscheiden? Ruim een halve eeuw later klinkt zijn Ring nog altijd spectaculair, zeker in de in 2012gemaakte remaster. Inmiddels zijn er tientallen complete Ring-opnames, maar voor velen blijft dit terechtde ultieme Ring. Als bonus zijn twee schijven toegevoegd waarop Deryck Cooke met behulp van fragmentenlicht werpt om de immense structuur van Wagners tetralogie en als pdf de complete tekst. Dat alles met eenprijskaartje waarvoor lange tijd niet eens een enkel deel van de Ring te verkrijgen was. Essentieel. (HenriDrost)uit Latijns-Amerika. Het album bevat werken vanMike Mower, Pixinguinh & Benedito Lacera en AstorPiazzola. Mexico heeft een bijzondere plaats in haarhart verworven. Samen met haar man Pepe Garcia zetzij zich in voor de bevolking die veel hinder ondervindtvan drugsbendes. Met muziek en theaterprogramma’sprobeert zij vanuit de Stichting Sonoro kinderen teondersteunen in het opbouwen van zelfvertrouwen, omzo andere keuzes te kunnen maken. De muziek bevatgenoeg elementen om zonnig naar de toekomst tekijken. (Wil Zenhorst)TIME PRESENT AND TIME PASTMahan Esfahani (klavecimbel)Concerto KölnArchiv – 479 4481 [3390151]Met zijn album Time Present and Time Past levert deAmerikaanse klavecinist Mahan Esfahani (1984) eenboeiend album met een fascinerend programma af. Bijeen studie van de minimalistische stijl ontdekt Esfahaniovereenkomsten in het akkoordsysteem met werkenvan componisten uit de 17e en 18e eeuw. Naast drievariaties op Folla (een populaire melodie in die tijd) vanAlessandro Scarlatti, Carl Bach en Francesco Geminiani,plaatst Esfahani twee eigentijdse werken van HenrykGórecki en Steve Reich. Zowel in het concert voor


KLASSIEKklavecimbel en strijkers als in Piano Phase laat Esfahanihoren hoe geniaal hij zijn instrument beheerst. Tijdlozestukken, ook voor het klavecimbel in de eigentijdsemuziek waarbij de dubbelopname van Reichs PianoPhase een absoluut hoogtepunt van het album is. (WilZenhorst)WEINBERG – VIOLINCONCERTO/SYMPHONY NO. 4Ilya Gringolts (viool) WarsawPhilharmonic Orchestra, JacekKaspszykWarner Classics – 2564 622483 [3401608]De Joods-Poolse componist Mieczysław Weinberg(1919-1996) slaagt erin om de verschrikkingen vande oorlog te overleven. Hij komt in Rusland terecht,waar Weinberg net als zijn collega’s te maken heeftmet de artistieke beperkingen in de Sovjet Unie. Tochlijdt Weinberg ogenschijnlijk er minder onder danzijn collega Dmitri Shostakovich, met wie hij in dejaren zestig de meest gezichtsbepalende componistin Rusland is. Dit album bevat twee werken die hetWarsaw Philharmonic Orchestra met Jacek Kaspszykvoortreffelijk uitvoert. Naast de vierde symfonie, metinvloeden van Shostakovich, het prachtige vioolconcertvirtuoos gespeeld door Ilya Gringolts. Weinbergverwerkt in zijn composities elementen van zijn vocalewerken, waardoor zijn werken erg melodieus en vooralsprankelend en licht van klank zijn. (Wil Zenhorst)DE LEIDSE KOORBOEKEN VOL. 6Egidius Kwartet & CollegeEtcetera – KTC 1415 (2cd) [3408822]De zes Leidse Koorboeken van het zevengetijden college van de Leidse Pieterskerk hebben alséén der belangrijkste kerkgoederen de Beeldenstormin die twee turbulente dagen in augustus van het jaar1566 doorstaan. De schoonheid en sfeer van dezegrootste en unieke muzikale schat van de NoordelijkeNederlanden van de zestiende eeuw is ongekend eneen waardevolle getuigenis van het rijke 16e eeuwsemuziekleven in Holland. Koorboek F staat bekend alshet ‘misboek’ omdat er niet minder dan tweeëntwintigmissen in staan. Op deze laatste dubbel-cd staat hetmeerstemmige repertoire van deze misvieringendan ook centraal. Met name van componist Claudinde Semisy horen wij een aantal van deze fraaiemisvieringen. Dit koorboek bevat voorts een aantalliturgische composities, waarvan enkelen hier ookzijn te horen. Egidius Kwartet & College zijn wederomgroots! (Jan Jasper)MONTEVERDI – MADRIGALIVOLUME 1: CREMONALes Arts Florissants, Paul AgnewLes Arts Florissants Editions – AF005[3391266]Toen Claudio Monteverdi in 1567 in Cremona werdgeboren waren De Victoria, Byrd, De Lassus enPalestrina de toonaangevende componisten van dietijd. Op dat moment was de Ars perfecta de gangbarecomponeerstijl. Als Monteverdi in 1643 overlijdt, ishet muzieklandschap, mede door zijn compositiestotaal veranderd. Monteverdi staat symbool voor deovergang van de renaissance- naar de barokmuziek Ditveranderingsproces in de muzikale stijl is uitstekend tevolgen aan de hand van zijn Magdrigalen (een seculiereliedvorm). Paul Agnew heeft een uitvoerige studiegemaakt van de acht Magdrigaalboeken. Dit albumbehandelt de eerste drie boeken die hij tussen 1587 en1592 schreef. Met name het derde boek uit 1592 laatde beweging naar de nieuwe tijd goed zien. Het albumbevat een uitstekende opname, met alle liedtekstenen een uitvoerige beschrijving van deze tijd en hoeMonteverdi werkte. (Wil Zenhorst)63


TV SERIESTV SeriesBLACKLIST SEIZOEN 2Decennialang stond voormaligoverheidsagent Raymond ‘Red’Reddington op de FBI’s lijst van de meestgezochte voortvluchtigen. Vorig seizoengaf hij zich ineens over aan de FBI maar nu werkt deFBI voor hem terwijl hij politici, maffiosi, spionnen eninternationale terroristen van een ‘zwarte lijst’ afvinkt.Hij zal helpen ze allemaal te vinden… op voorwaardedat Elizabeth ‘Liz’ Keen met hem als zijn partner blijftwerken. Red wil Liz leren denken als een crimineel endat ze ‘het grotere plaatje’ leert zien…of ze het nu wilof niet.KIJKTIPSARNE DAHL VOLUME 3Cast: Malin Arvidsson, Natalie Minnevik, Shanti Roney, Alexander Salzberger,Magnus Samuelsson, Vera Vitali, Niklas ÅkerfeltIn Arne Dahl 3 rukt de A-Unit, een eenheid van topinspecteurs, opnieuw uit om deinternationale misdaad te bestrijden. Het team raakt onder andere verwikkeld in eengroot Pools maffiaproces, probeert een mysterieus derde lid van een Russische bendeop te sporen en wordt geconfronteerd met Belgische terroristen en raadselachtigehalfnaakte, mishandelde vrouwen die uit het niets opduiken in de straten van Stockholm...BROADCHURCH SEIZOEN 2In het eerste seizoen van Broadchurch zagen we hoe de moord op de elfjarige Danny eenheftige schok veroorzaakte in een vredig kustplaatsje − en hoe iedereen in de hechtegemeenschap plotseling een verdachte kon zijn. De zaak werd uiteindelijk opgelost, maardaarmee is de rust in Broadchurch nog lang niet teruggekeerd. Zo loopt nu het procestegen de verdachte van de moord, Joe Miller. Iedereen had verwacht dat er snel eenveroordeling zou volgen, maar dat valt tegen. Naarmate het proces vordert, komen erverrassende nieuwe feiten aan het licht en blijkt dat sommige dorpelingen nog meer geheimen te verbergenhebben. Tegelijkertijd wordt inspecteur Alex Hardy opnieuw keihard geconfronteerd met de oude moordzaakwaarin hij ooit zulke vreselijke fouten heeft gemaakt. De hoofdverdachte in die zaak komt namelijk plotselingtevoorschijn. Hij is op zoek naar degene die destijds tegen hem getuigde: zijn vrouw Claire.HOUSE OF CARDS SEIZOEN 3In het derde seizoen van House Of Cards probeert President Underwood zijnnalatenschap te waarborgen. Claire wil meer zijn dan de first lady. Hun grootste vijand ishun onderlinge strijd. In deze met een Emmy bekroonde, spannende en originele seriespeelt Golden Globe winnaar Kevin Spacey de genadeloze en sluwe Francis Underwood,die zich door niets laat tegenhouden om de macht in Washington D.C. te grijpen. Zijngeheime wapen: zijn beeldschone, ambitieuze en even sluwe vrouw, Claire (GoldenGlobe winnaar Robin Wright).64


TV SERIESTHE GAME 1In deze stijlvolle en spannendespionageserie gaan we terug naar de tijdvan de Koude Oorlog. Een overgelopenKGB-officier onthult dat de Sovjet-Unieonder de codenaam ‘Operatie Glas’ een plan heeftberaamd dat een ernstige bedreiging vormt voorde westerse wereld. De charismatische maar ookparanoïde leider van het Britse MI5, die bekend staatals ‘Daddy’, brengt een geheim spionageteam opde been om de zaak te onderzoeken. Zijn deze zes,onder leiding van de louche en ambitieuze BobbyWaterhouse, de beste mensen die Daddy heeft? Of zijnhet de enigen die hij vertrouwt, in een wereld waardubbelagenten, geheimen en leugens aan de orde vande dag zijn? Als het team aan het werk gaat, is het nogsteeds een raadsel wat Operatie Glas precies inhoudt.Het enige wat duidelijk is, is dat de Sovjets overal inhet Verenigd Koninkrijk ‘slapende’ agenten activeren enopdrachten geven. Maar wat zijn dat voor opdrachten?En wat is het uiteindelijke doel ervan?LAST TANGO IN HALIFAXSEIZOEN 3Het derde seizoen van dezehartverwarmende, met een BAFTAbekroonde serie zit vol verrassingen.Centraal staat opnieuw de romance tussen tweemensen die in hun jeugd geliefden waren en bijnazestig jaar later weer bij elkaar komen. Deze keer zienwe hoe het huwelijk van Celia en Alan onder drukkomt te staan door onthullingen over iets dat in hetverleden is gebeurd. Intussen worstelt Alans dochterGillian met allerlei narigheid in haar eigen ingewikkeldeliefdesleven. En Caroline is een knus en gelukkigleventje gaan leiden met haar zwangere partnerKate. Daaraan komt een abrupt einde door een aantaltragische gebeurtenissen. Hoewel Caroline boos is dathaar moeder niet op haar bruiloft is geweest, heeft zeCelia en stiefvader Alan nu meer dan ooit nodig.GERESTAUREERDE VERSIES VAN INDRUKWEKKENDE KLASSIEKERSNU VERKRIJGBAAR OP DVD EN/OF BLU-RAYLA MEGLIO GIOVENTÙDigitaal gerestaureerde versie van de wereldwijd geprezenItaliaanse klassieker. Vanaf 25 augustus verkrijgbaarbij de <strong>Mania</strong> WinkelsTATI COLLECTIEDe complete collectie van de grootmeestervan de Franse komedie.www.lumiere.beTHE RETURNHet intense en visueel verbluffendedebuut van Andrey Zvyagintsev(Leviathan).TOKYO STORYMeesterwerk van Yasujiro Ozu,al decennia lang beschouwdals een van de beste fi lmsaller tijden.65


TV SERIESPEAKY BLINDERS 2Ondanks de onrustige situatie in hetBirmingham van de jaren twintig vande vorige eeuw, gaan de zaken voorde beruchte ‘Peaky Blinders’ bendeuitermate goed. Misdaadbaas Thomas Shelby begintzijn legale en illegale activiteiten uit te breiden.Shelby’s opkomst brengt hem in contact met zowelde high society, maar ook met nieuwe tegenstandersuit de Londense onderwereld. Ondertussen keertin Shelby’s thuisbasis Birmingham een beruchtewraakzuchtige vijand uit zijn verleden terugSPIRAL SEIZOEN 5The Spiral is een eigentijdse enintelligente misdaadserie, die zichafspeelt in Parijs. Politieagenten,advocaten en rechters raken betrokken bijeen misdaad die hen zal leiden naar de buitenwijkenvan Parijs. Dit vijfde seizoen draait om het oplossenvan een dubbele moord. Echter is er een klein kindbetrokken bij de zaak, wat het erg lastig maakt voorLaure Berthaud en haar team.THE TEAMRegie: Kathrine Windfeld, Kasper GaardsoeCast: Lars Mikkelsen, Jasmin Gerat,Veerle Baetens, Koen de Bouw, Hilde vanMieghem, Filip PeetersWanneer drie lichamen tegelijkertijd gevonden wordenin Antwerpen, Berlijn en Kopenhagen, worden drieexperts samengeroepen om een Europees JointInvestigation Team (JIT) te vormen. De moorden lijkenhet gevolg van eenzelfde dader. Het JIT ontdekt echteral snel dar er meer achter deze moorden schuilt: zezijn slechts het topje van de ijsberg. ‘The team’ moethet opnemen tegen de bikkelharde leider van eengewetenloze Europese criminele organisatie.LA MEGLIO GIOVENTU 3DVD BOXRegie: Marco Tullio GiordanaCast: Luigi lo Cascio, Alessio Boni,Adriana Asti, Sonia BergamascoLa Meglio Gioventù is een bijzonderknap, innemend, ernstig, vrolijk entragisch familieverhaal met eenterugblik op 40 jaar Italiaanse geschiedenis, een epos datdiep raakt en ontroerd. Nicola en Matteo, twee broers dieaanvankelijk dezelfde dromen en vriendschappen delen,besluiten om hun leven over een andere boeg te gooien alszij Giorgia ontmoeten, een meisje met psychische problemen. Nicolabeslist psychiater te worden, Matteo geeft zijn studies op en meldt zichaan bij de politie. De passies, de idealen, het turbulente liefdesleven, deintriges en tegenslagen van de twee broers en hun familieleden wordt opindrukwekkende wijze verweven met de belangrijke gebeurtenissen uit de recenteItaliaanse geschiedenis: de grote overstroming van Firenze, het gevecht tegen deSiciliaanse maffia, de grote voetbalmatchen van de Italiaansenationale ploeg en het wereldkampioenschap, het terrorismevan de Rode Brigades, de Fiat-crisis, de studentenbetogingen.DE 3DVD BOX VAN LA MEGLIO GIOVENTUIS VANAF 25 AUGUSTUS EXCLUSIEFVERKRIJGBAAR BIJ DE MANIAWINKELS!66


DOMHNALLGLEESON★★★★DE TELEGRAAF★★★★HET PAROOL★★★★DE FILMKRANTMAGGIEGYLLENHAALSCOOTMcNAIRYMICHAELMOVIES★★★★‘Laat je meevoeren doorheerlijke krankzinnigheid’DE VOLKSKRANTENFASSBENDEREEN FILM VAN LENNY ABRAHAMSONNU OVERALVERKRIJGBAAR OP DVDwww.septemberfilm.nl/septemberfilmnl 2gat67


DOCUMENTAIRESDocumentairesFIETSEN NAAR DE MAANFietsen naar de maan, grotendeels oplocatie gedraaid, ademt de sfeer van hetvolkse Amsterdam uit de vroege jarenzestig, maar de makers lieten zich ookinspireren door de frisse filmstijl van denouvelle vague. De ironisch getinte vertelling verdweenvrij snel uit de bioscopen, maar geldt tegenwoordigals schitterend tijdsdocument van Amsterdam aande vooravond van Provo, met unieke beelden vanbijvoorbeeld het oude Waterlooplein.MoviesAMERICAN SNIPERRegie: Clint EastwoodCast: Bradley Cooper, Sienna Miller, MaxCharles,Het is Chris Kyle’s missie om zijnmedesoldaten te beschermen terwijl de rebellen hetop hem voorzien hebben. Ondanks het gevaar, en dezorgen aan het thuisfront, dient Chris vier keer in Irak.Hij werkt in de geest van het Navy SEAL credo: ‘leaveno man behind.’ Maar wanneer hij terugkeert naar zijnvrouw Taya en kinderen, komt Chris erachter dat hetjuist de oorlog is die hij niet achter zich kan laten.THE VOICESRegie: Marjan SatrapiCast: Ryan Reynolds, Gemma Arterton,Anna KendrickDe lieve en knappe Jerry (Ryan Reynolds)heeft een bizarre relatie met zijn kat en hond. Hij deelthet huis met zijn doortrapte kat Mr. Whiskers en trouwehond Bosco. Terwijl Mr. Whiskers er alles aan doet omJerry ervan te overtuigen dat hij een seriemoordenaaris, houdt Bosco hem op het rechte pad. Het is paswanneer hij per ongeluk zijn bloedmooie collega Fiona(Gemma Arterton) vermoordt dat hij besluit om zijnmedicatie terug te nemen. En de realiteit blijkt tochniet zo rooskleurig te zijn als hij had gehoopt. MarjaneSatrapi is in de filmwereld bekend geworden met deOscar genomineerde animatiefilm Persepolis. Met TheVoices bewijst ze opnieuw haar veelzijdig talent alsregisseur.CHAPPIERegie: Neill BlomkampCast: Sharlto Copley, Dev Patel, HughJackman​In Chappie, de nieuwe futuristischeactiefilm van de regisseur van District 9 en Elysium,wordt misdaad met behulp van robots bestreden dooreen brute politiemacht. Eén van deze robots wordtgestolen en opnieuw geprogrammeerd waardoor hij deeerste robot wordt die zelf kan nadenken en gevoelensheeft. Wanneer deze androïde, genaamd Chappie,gekidnapt wordt door criminelen vormt hij al snel eenbedreiging voor de politiestaat. Alle middelen wordeningezet om hem te vernietigen en te voorkomen dat ermeerdere soortgelijke androïden worden geproduceerd.SECOND BEST EXOTIC MARIGOLDHOTELRegie: John MaddenCast: Judi Dench, Maggie Smith, BillNighy, Dev PatelWacht niet langer en kom ook inchecken in The SecondBest Exotic Marigold Hotel! Het is weer tijd om terug tekeren naar het kleurrijke India en te genieten van hethartverwarmende vervolg op The Best Exotic MarigoldHotel. In dit tweede deel komen de verschillendeverhaallijnen van de hotelgasten – waaronder JudiDench, Bill Nighy, Dev Patel, Richard Gere en MaggieSmith – en het hotelpersoneel samen, waaronder eenbruiloft, een tweede hotel en nieuwe liefdes. Dit allesleidt tot hilarische complicaties die je niet mag missen.68


MOVIESNU IN DE BIOSCOOPA BRILLIANT COMEDY. AN ALMOST PERFECT 90-MINUTE HITTHE GUARDIANMaak kans op de Original Soundtrack LP door te mailen naar: acties@maniawinkels.nlWWY Platomania.indd 1 8/07/15 12:21KIJKTIPSBIG EYESRegie: Tim BurtonCast: Christoph Waltz, Amy Adams, Terence StampBig Eyes vertelt het waargebeurde verhaal van één van de grootste kunstfraudesvan de twintigste eeuw. In de jaren vijftig en zestig krijgt kunstenaar WalterKeane (Christoph Waltz) grote bekendheid met zijn raadselachtige schilderijen vankinderen met enorme ogen. De massaproductie van deze schilderijen veroorzaakteen revolutie in de commercialisering van de populaire kunst. Maar uiteindelijk komt de bizarre enschokkende waarheid naar boven: Walters schilderijen worden niet door hem gemaakt, maar door zijnvrouw Margaret (Amy Adams). De Keanes leefden met een enorme leugen en hielden daarmee dehele wereld voor de gek. Vanuit de ogen van Margaret vertelt de film het verhaal van het fenomenalesucces van haar schilderijen en de tumultueuze relatie met haar man die internationale faam kreegdoor zich de eer van haar werk toe te eigenen. Big Eyes is de nieuwe film van Tim Burton (AliceIn Wonderland en Charlie And The Chocolate Factory) met Oscarwinnaar Christoph Waltz (DjangoUnchained) en Oscargenomineerde actrice Amy Adams (American Hustle). Zangeres Lana Del Reyschreef speciaal voor de film een aantal nummers.69


MOVIESWATER DIVINERRegie: Russell CroweCast: Russell Crowe, Olga Kurylenko, JaiCourtney, Isabel LucasThe Water Diviner speelt zich af vier jaarna de Slag om Gallipoli. De Australische boer Connorreist af naar Turkije om zijn zonen te vinden die daarvermist worden. In Istanbul ontmoet hij de beeldschoneAyshe, zij runt het hotel waarin hij verblijft. The WaterDiviner is een exceptioneel verhaal over liefde, geloofen heldendom.GOODNIGHT MOMMYRegie: Severin Fiala, Veronika FranzCast: Susanne Wuest, Elias Schwarz,Lukas Schwarz,In een afgelegen huis aan de rand van eenbos wacht een tienjarige tweeling op de terugkeer vanhun moeder na haar behandeling bij een plastisch chirurg.Wanneer ze eenmaal thuiskomt herkennen ze haarniet meer terug. Niet alleen haar voorkomen is anders,ze is streng en afstandelijk en lijkt haar uiterste best tedoen om het gezin van de buitenwereld af te sluiten. Dejongens worden steeds achterdochtiger en vragen zich afof de vrouw wel echt hun moeder is. Ze besluiten de regiein eigen handen te nemen om de waarheid te achterhalenen laten hierbij geen middel onbenut.A PIGEON SAT ON ABRANCH, REFLECTINGON EXISTENCERegie: Roy AnderssonCast: Holger Andersson, NisseVestblomHolger Andersson en Nisse Vestblom geven in APigeon Sat On A Branch, Reflecting On Existencegestalte aan twee melancholische verkopersvan fopartikelen. Door hun ogen krijgen weinzicht in de chaotische wereld van het heden,het verleden en de toekomst. Een wereld voldromen en fantasieën. Na Songs from the SecondFloor (2000) en You, the Living (2007), maakteAndersson met A Pigeon Sat On A Branch in2014 zijn ‘The Living’-trilogie compleet. Eenzwartkomisch drieluik over het menselijk bestaan.FOXCATCHERRegie: Bennett MillerCast: Channing Tatum, Steve Carell, MarkRuffaloFoxcatcher is een aangrijpend enwaargebeurd psychologisch drama over eenAmerikaanse multimiljardair die het zicht op de realiteitverliest. Met glansrollen voor Steve Carell, ChanningTatum en Mark Ruffalo. Genomineerd voor 5 Oscars!John Du Pont (Steve Carell), telg uit een steenrijkefamilie, heeft zijn zinnen gezet op het trainen vantwee Olympische worstelkampioenen, de broers Mark(Channing Tatum) en Dave Schultz (Mark Ruffalo).Terwijl Dave de nodige afstand houdt, trekt Mark in ophet landgoed Foxcatcher en krijgt een intense band metde excentrieke John Du Pont. Hoe langer Mark bij dezedominante man op zijn landgoed woont, hoe meer hijverstrikt raakt in een web van paranoia en verraad. Meteen fantastische rol van de bijna onherkenbare SteveCarell die getipt wordt voor de Oscars.INHERENT VICERegie: Paul Thomas Anderson enThomas PynchonCast: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, OwenWilson, Katherine Waterston.Inherent Vice, van Paul Thomas Anderson en ThomasPynchon, speelt aan het einde van de psychedelischejaren zestig. Paranoia heerst van de woestijn tot aande zee in het warme zuiden van Californië. Met eencast van surfers, dealers, junkies en rockers, eenmoordende woekeraar, de FBI, detectives van de LAPD,een saxofoonspeler die undercover werkt, een clubtandartsen uit Beverly Hills en een mysterieus figuurdie The Golden Fang wordt genoemd. Eerst is allesnog ‘groovy’, maar binnen de kortste keren zit jan enalleman in de penarie.PHOENIXRegie: Christian PetzoldCast: Nina Hoss, Nina Kunzendorf, RonaldZehrfeldNelly von Len keert na de oorloglichamelijk zwaar beschadigd terug naar haar huis inhet verwoeste Berlijn in 1945. Haar misvormde gezichtkrijgt ze terug met een gezichtsreconstructie maarliever heeft ze haar leven terug van voor de oorlog met70


MOVIESKIJKTIPSJIMI: ALL IS BY MY SIDERegie: John RidleyCast: André Benjamin, Hayley Atwell, Imogen PootsDe biopic Jimi: All Is By My Side deed al voor vertoning flink wat stof opwaaien. Andre3000 van Outkast werd gevraagd voor de hoofdrol en het dient gezegd te worden,dat doet hij met verve. Speciaal voor de film leerde hij linkshandig gitaarspelen en hijheeft duidelijk het archiefmateriaal bestudeerd, want ook in stem en houding is degelijkenis treffend. Sommige dialogen komen rechtstreeks van bestaande interviews en daarmee probeertde film aan geloofwaardigheid te winnen. Twee nadelen echter, de vechtpartij tussen Jimi en vriendinKathy is door haar altijd ontkend en de nazaten van Hendrix weigerden de originele muziek van Hendrixbeschikbaar te maken. Doet echter niets af aan de synopsis, het moment dat Hendrix door Linda Keithwordt ontdekt en via manager Chas Chandler naar Swinging Londen wordt gebracht. De rest is historie.(Bert Dijkman)LOIN DES HOMMESRegie: David OelhoffenCast: Viggo Mortensen, Reda KatebIn 1954 krijgt Daru, een leraar in een afgelegen Algerijns dorp, de opdracht een mannaar de Franse rechtbank te begeleiden in een nabijgelegen stad. De man, Mohamed,moet terechtstaan voor de moord op een neef. Tijdens de zware tocht door hetAtlasgebergte, waarbij ze te maken krijgen met familieleden die zich willen wreken,het Franse leger en Algerijnse rebellen, groeit er langzaam een band tussen de twee mannen die moetenvechten voor hun vrijheid. Een genremix van thriller, oorlogsdrama en western naar een kort verhaal vanAlbert Camus; met prachtige beelden van het Algerijnse landschap. Met prachtige soundtrack van Nick Cave& Warren Ellis.WILDRegie: Jean-Marc ValléeCast: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski, Keene McRae, MichielHuismanAcadamy Award winnares Reese Witherspoon speelt de hoofdrol in Wild, eenwaargebeurd en inspirerend verhaal. Van de regisseur van Dallas Buyers Club komtnu het avontuur van Cheryl Strayed, die na jaren van roekeloos gedrag en de doodvan haar moeder een impulsieve beslissing maakt om helemaal alleen aan een 1700 kilometer langevoettocht over de Pacific Crest Trail te beginnen. Zonder enige ervaring en voorbereiding begint ze aan eenreis. Onderweg ontmoet ze bijzondere mensen waaronder de aantrekkelijke Jonathan die zorgen voor veelzelfreflectie voor Cheryl. Wild is een bijzonder avontuur vol met zelfontdekking en verlossing.71


MOVIESFRANKRegie: Lenny Abrahamson,Cast: Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Domhnall Gleeson, Paul ButterworthBeginnend muzikant Jon scoort tot zijn grote geluk een plek in eenonconventionele avant-garde popband. Aan het hoofd staat de mysterieuze encharismatische Frank, een muzikaal genie dat zich achter een opvallend grootmasker verschuilt. Samen met zijn excentrieke sidekick Clara zetten ze Jons wereldop zijn kop. Wanneer de groep zich voor de opnames van hun nieuwe album terugtrekt, wordt desituatie met de minuut vreemder.haar man Johnny. Ondanks het vermoeden dat Johnnyhaar heeft verraden en naar een concentratiekampheeft gestuurd, gaat ze naar hem op zoek.Johnny die ervan overtuigd is dat Nelly niet meer leeft,herkent haar niet bij hun ontmoeting. Haar gelijkenismet zijn doodgewaande vrouw is niet verontrustendvoor Johnny. Hij stelt voor dat Nelly de rol aanneemtvan zijn vrouw. Hiermee kan hij de erfenis veiligstellen van haar in de Holocaust vermoorde familie.Nelly stemt in met het plan en wordt haar eigendubbelgangster. Om haar leven terug te krijgen moet zijerachter komen of Johnny haar verraden heeft en ooitheeft liefgehad….TIMBUKTURegie: Abderrahmane SissakoCast: Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, AbelJafri, Fatou DiawaraKidane woont samen met zijn vrouwSatima en hun dochter Toya in de woestijn buiten destad Timbuktu. In tegenstelling tot Timbuktu, waarde religieuze fundamentalisten heersen, is het eenvredige plek. In de stad lijden de mensen onder hetterreurregime van de Jihadisten, die vastbesloten zijnom de islamitische geloofsovertuiging op te leggen.Muziek, gelach, sigaretten en zelfs voetbal zijnverboden. De vrouwen zijn een schaduw van zichzelfgeworden, maar houden waardig stand. Iedere dagspreekt het geïmproviseerde tribunaal absurde entragische veroordelingen uit. Kidane en zijn familiezijn gespaard gebleven van de chaos in Timbuktu.Alles verandert wanneer Kidane per ongeluk de visserAmadou doodt, en hij geconfronteerd wordt met denieuwe wetten van de buitenlandse bezetters. Timbuktuwerd genomineerd voor de Oscar Beste BuitenlandseFilm en voor een Gouden Palm en won vele prijzenwaaronder 7 Césars. (Franse Oscars)TURISTRegie: Ruben ÖstlundCast: Johannes Bah Kuhnke, Lisa LovenKongsliEen Zweeds gezin is naar de FranseAlpen afgereisd voor een welverdiende skivakantiemet elkaar. De zon schijnt en de sneeuwhellingen zijnspectaculair, maar tijdens een van de lunches wordenze overvallen door een lawine die alles op zijn kop zet.De gasten schieten in paniek alle kanten op en moederEbba roept haar man Tomas om hulp terwijl ze haarkinderen probeert te beschermen. In plaats van zijngezin te redden, zet Tomas het echter op een lopen.Hoewel de lawine op tijd onder controle gebracht wordten een ramp uitblijft, heeft Tomas’ instinctieve keuzegrote gevolgen voor de rest van de skivakantie.SELMARegie: Ava DuVernayCast: David Oyelowo, Carmen EjogoIn 1965, ruim een eeuw na deAmerikaanse Burgeroorlog, barstenin de staat Alabama diverse protesten los. DeAfro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht voorminderheden in Amerika. De spanningen lopen hogerop na de dood van een jonge Afro-Amerikaan en dearrestatie van Annie Lee Cooper en explodeert wanneerde protestmars van het stadje Selma naar de hoofdstadMontgomery eindigt met bruut geweld en de boekeningaat als Bloody Sunday. Ze laten het er echter niet bijzitten. Onder leiding van Martin Luther King, Jr. ontstaatéén van de grootste protestmarsen ooit.72


MOVIESRoy AnderssonDe koning van de absurde Zweedse humorNIEUWAL ZIJN SPEELFILMSNU VERKRIJGBAAR OP DVDwww.lumiere.beCOLOFONHoofdredactieBert DijkmanRedactieJorn van der Linde, Dick van Dijk,Henri Drost, Menno BorstVormgevingEric-Jan Westen,e.westen@westerstorm.nlDrukDrukkerij Sintjoris nv, MerendreeBelgiëMedewerkers Niels Achtereekte,Jos van den Berg, FritsBroekema, Cecile Bol, RonBulters, Erik Damen, DennisDekker, Jan Doense, Henri Drost,Hermen Dijkstra, Ruben Eg,Sanna Marije van Elst, WillemJaap van Essen, Jesse Frelink,Luc van Gaans, Jeroen vanHeukelom, Barend Florijn, JanJasper, Albert Jonker, MartinKikkert, Dries Klontje, StefanKoer, Martijn Koetsier, WimKoevoet, Marjan Kok, Bramvan Kolfschoten Stephan Lam,Ron Loontjens, Max Majorana,Erik Mundt, Corné Ooijman,Bram Peeters, Rena Postma,Marco van Ravenhorst, LindaRettenwander, WiebrenRijkeboer, Peter Simmers, MartinSmeets, Jelle Teitsma, MennoValk, Louk Vanderschuren, RikVeenhuijsen, Paul van ‘t Veer,Ruud Verkerk, Cees Visser, JesseVoorn, Jurgen Vreugdenhil,Arnout de Vries, Jan de Vries,André de Waal, Michel Weber,Jeroen Wierstra, Enno de Witt,Erwin Zijleman, Wil Zenhorst.AdresPostus 71, 7400 AB Deventer,email: redactie@platomania.nlAbonneren:Abonneer je door €20,- over temaken voor 10 nummers naarIBAN NL67INGB0682214655o.v.v. mania abonnement.Vergeet niet je naam en adreserbij te vermelden.Voor Belgische lezers is hetbedrag 30,- i.v.m. hogereportokosten.IBAN NL67INGB0682214655BIC INGBNL2A<strong>Mania</strong> 320 verschijnt op11 september 201573


ADRESSENADRESSENCONCERTOUtrechtstraat 52-601017VP Amsterdam020 6235228info@concerto.nlwww.concerto.nlPLATOBrink 217411 BR Deventer0570-745091deventer@platomania.nlOude Ebbingestraat 41-439712 HB Groningen050-3135055groningen@platmania.nlKlokkensteeg 148011 XV Zwolle038-4225354zwolle@platomania.nlVrouwensteeg 4-62312 BZ Leiden071-5149689leiden@platomania.nlVoorstraat 353512 AJ Utrecht030-2310826utrecht@platomania.nlwww.platomania.nlPLATO DOMINICANENDominicanerkerkstraat 16211 CZ Maastricht043-4100010muziek@boekhandeldominicanen.nlKROESERijnstraat 316811 EW Arnhem026-3705116arnhem@kroese-online.nlMolenstraat 126Nijmegen024-3221346nijmegen@kroese-online.nlwww.kroese-online.nlSOUNDSParade 665911 CE Venlo077-3510625info@sounds-venlo.nlwww.sounds-venlo.nlVELVET MUSICHavik 7A3811Ex Amersfoort033-4621065amersfoort@velvetmusic.nlMaandereind 406711AD Ede0318 615403ede@velvetmusic.nlBoterstraat 101811 HP Alkmaar072-2200205alkmaar@velvetmusic.nlwww.pop-eye.nlRozengracht 401016NC Amsterdam020-4228777amsterdam@velvetmusic.nlVriesestraat 1103311 NS Dordrecht078-6141481dordrecht@velvetmusic.nlTolbrugstraat 124811 WN Breda076-5212569breda@velvetmusic.nlOude Binnenweg 121A3012 JC Rotterdam010-4134423rotterdam@velvetmusic.nlNieuwe Rijn 342312 JE Leiden071-5128157leiden@velvetmusic.nlVoldersgracht 32611 ET Delfttel. 015-2133020delft@velvetmusic.nlwww.velvetmusic.nlVELVET MUSIC/PAAGMANFrederik Hendriklaan 2172582 CB Den HaagLange Poten 412511 CM Den HaagBOEKHANDEL BROEKHUISWemenstraat 457551 EW Hengelohengelo@boekhandelbroekhuis.nlMarkstraat 127511 GD Enschedeenschede@boekhandelbroekhuis.nlKoornmarkt 247607 HZ Almeloalmelo@boekhandelbroekhuis.nlwww.boekhandelbroekhuis.nlDE WATERPUTBosstraat 364611 ND Bergen op ZoomTel 0164-237418info@waterput.nlDE DRUKKERIJMarkt 514331 LK MiddelburgTel 0118 886 874muziek@drukkerijmiddelburg.nlNORTH END HAARLEMMarsmanplein 192025 DT Haarlem023-5375745www.northendhaarlem.nl‘T OORLeeuwenstraat 441211EW Hilversum035-6216579hilversum@platenhuis-het-oor.nlBrouwerstraat 101315BP Almere Stad036-5302306almere@platenhuis-het-oor.nlwww.platenhuis-het-oor.nlDE MANIA IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:Poort MusicVoorstreek 68911 JN LeeuwardenMollema Music WorldVoorstraat 118801 KZ FranekerJan Cas SombroekHavenstraat 31131 BS VolendamMusic machinePaardestraat 116131 HA SittardPieter v. OsSnellestraat 445211 EN ‘s-HertogenboschBlue MusicOude straat 248261 CP KampenEvelyn NovacekMeint Veningastr. 1329601 KJ HoogezandHekman MuziekTorenstraat 349671 EE WinschotenCd-TeekKleine Berg 525611 JV EindhovenGet Back MusicVoorstraat 2033311 EN DordrechtPopeyeDrienerstraat 97551 HJ HengeloFree Music Hi FidelityTurfmarkt 122801 HA GoudaSatisfactionOranje Nassaustraat 296411 LE HeerlenCD-KioskDe Schakel 35341 CM Oss74


BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSNBESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELSMANIA KLASSIEK <strong>319</strong>RISKDISCTHE BOHICASThe Making OfGRAND CRUTAME IMPALACurrentsLUISTERTRIPSC. DUNCANArchitectFRASER A. GORMANSlow GumWARREN HAYNESAshes & DustJASON ISBELLSomething More Than FreeMACCABEESMarks To Prove ItSTRYPESLittle VictoriesVINTAGE TROUBLE1 Hopeful RdLANCE CANALESThe Blessing And The CurseLEON BRIDGESComing HomeMIGUELWildheartROBIN GIBBBach/Handel/Scarlatti –Saved By The Bell: The Gamba SonatasCollected Works 1968-197075

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!