24.03.2017 Views

Binnendijks 2017 11-12

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 25/26 maart <strong>2017</strong><br />

ZATERDAG 8 APRIL:<br />

Lezersfoto's<br />

‘Vredenburg’ in de schijnwerpers<br />

Tijdens de Nationale museumweek<br />

(3 t/m 9 april) laten alle musea de<br />

schatten zien die ons land rijk is. Ons<br />

echte goud. Ook een pronkstuk van<br />

het Betje Wolff museum verdient dan<br />

natuurlijk echte aandacht.<br />

Dit keer zet het museum de 17e-eeuwse<br />

maquette van de buitenplaats “Vredenburg”<br />

in de schijnwerpers. Vredenburg, één van de<br />

ongeveer 40 buitenplaatsen die de Beemster<br />

polder ooit telde. Het ontwerp is van de<br />

beroemde bouwmeester Pieter Post, tevens<br />

ontwerper van het Mauritshuis in Den Haag.<br />

Komt u ook luisteren naar het verhaal over<br />

de geschiedenis van deze buitenplaatsen<br />

en over Vredenburg in het bijzonder? Hoe<br />

de “gouden” maquette uiteindelijk in het<br />

museum terecht kwam. En u mag meteen dit<br />

prachtige stuk handwerk bekijken, met de<br />

kennis die u er inmiddels over heeft. U bent<br />

op zaterdag 8 april vanaf 10.00 uur van harte<br />

welkom in Onder de Linden. Entree € 5,00.<br />

De entreeprijs bij het museum bedraagt €<br />

1,00 (MJK gratis). Programma: 10.30 uur: de<br />

eerste lezing ‘Hoe is de maquette in de Beemster<br />

terecht gekomen’ door mevrouw Alie<br />

Vis, conservator van het Betje Wolff museum.<br />

10.40 uur: presentatie ‘De geschiedenis van<br />

de buitenplaatsen in de Beemster. En in het<br />

bijzonder de geschiedenis van Vredenburg’<br />

door de heer Han Hefting,. Om <strong>11</strong>.30 uur is<br />

het programma in Onder de Linden afgelopen<br />

en wordt u uitgenodigd om mee te wandelen<br />

naar het Betje Wolff museum om de maquette<br />

te gaan bezichtigen. U krijgt dan een uitleg<br />

over de maquette, o.a. over de restauratie.<br />

Op de bovenverdieping van het museum<br />

is er informatie over het leven en het werk<br />

van Pieter Post. Het museum bezit ook: ‘Les<br />

ouvrages d’architecture’. Dit boek bevat een<br />

overzicht van al zijn werken.<br />

Er is beperkt plaats, u dient zich van te voren<br />

op te geven via het mailadres:<br />

museumbetjewolff@hotmail.com.<br />

Heerlijk eten wat de pot schaft<br />

Na het grote succes van vorig jaar<br />

kon een tweede “Running Diner van<br />

Buurtvereniging Purmerenderweg”<br />

niet uitblijven. Rond 18.00 uur was het<br />

op zaterdagavond 18 maart een drukte<br />

van belang.<br />

Marianne Slot<br />

Middenbeemster.<br />

Deze Kleine Vos was<br />

al op 21 februari<br />

gesignaleerd in de tuin!<br />

foto familie Ernsting.<br />

Gemaakt tijdens de Helleborusdag.<br />

Familie Ernsting<br />

Middenbeemster. Maandag<br />

27 maart (10.00 uur) is er<br />

weer een Beemsterbrug<br />

Ringdijkopruimwandeling.<br />

Marianne Slot<br />

Middenbeemster. Deze<br />

Nijlgans inspecteerde alle<br />

schoorstenen van ons blok.<br />

De gans lijkt wel te poseren.<br />

Ruim 40 buren hadden zich opgegeven voor<br />

het Running Diner, iedereen was op dat tijdstip,<br />

wandelend of per fiets onderweg naar het<br />

eerste adres voor het voorgerecht. Enkel het<br />

aantal gasten was bekend bij de diverse koks,<br />

maar welke buren kwamen eten, bleef tot het<br />

allerlaatste moment geheim. Aan tafel gaan<br />

met 6 buren was spannend en ook zeer gezellig.<br />

De anderhalf uur die voor het voorgerecht was<br />

gepland bleek meestal te kort, want de buren<br />

hadden elkaar veel te vertellen en de tijd vloog<br />

om. Rennen naar het volgende adres...<br />

Tussen 19.30 en 20.00 uur leek de Purmerenderweg<br />

opnieuw op de Kalverstraat in<br />

Amsterdam. Er werd gewisseld en iedereen was<br />

op weg naar de volgende buur, waar het hoofdgerecht<br />

klaar stond. Heerlijke geuren en hartelijke<br />

begroetingen bij de diverse voordeuren.<br />

Buren die elkaar normaal op straat enkel gedag<br />

zeggen, schoven nu met elkaar aan de feestelijk<br />

gedekte tafels. Dronken een goed glas wijn<br />

met elkaar, wisselden de laatste nieuwtjes uit en<br />

genoten van de smakelijke hoofdgerechten die<br />

hen voorgeschoteld werden door de gastheren<br />

en gastvrouwen. Ja U leest het goed, er wonen<br />

veel mannen in deze straat die met heel veel plezier<br />

voortreffelijke maaltijden kunnen koken. De<br />

sfeer was in elk huis anders, soms rustig genietend,<br />

soms zeer uitbundig en zeker heel gemoedelijk.<br />

Rennen naar het Buurthuis....<br />

Alle buren ontmoetten elkaar later op de<br />

avond rond 22.00 uur in de bar van het Buurthuis/MFC.<br />

Daar hadden enkele buren en de<br />

bestuursleden een heerlijk dessert-buffet<br />

klaargezet. Van de taarten, pudding en kleurrijke<br />

cakes werd er bij een kopje koffie of thee of<br />

een ander drankje lekker gesmuld en de sterke<br />

verhalen kwamen los. Over het verzorgen<br />

van de tuinen, het stemmen, recepten uitwisselen,<br />

het weer, de kinderen en kleinkinderen,<br />

de vakanties en het woonplezier in de mooie<br />

Beemster, werd gezellig gesproken met elkaar.<br />

De wereldproblemen werden opgelost in een<br />

ongedwongen en positieve sfeer, waarna alle<br />

buren moe en voldaan rond middernacht huiswaarts<br />

keerden. Iedereen was enthousiast en<br />

er werd afgesproken met elkaar, om ook in<br />

2018 weer een Running Diner aan de Purmerenderweg<br />

te organiseren.<br />

EVALIEN<br />

Klazina Klok, Zuidoostbeemster.<br />

Duo Penotti in de wei.<br />

Open Huis: Z-INN<br />

Zondag 2 april, 15.00 – 17.00 uur, is<br />

er op de hoek van Verzetplein en<br />

Wilhelminasingel een Open Huis van het<br />

nieuwe spirit –en cultuurhuis Z-INN.<br />

Die middag is er een kort voorstellen van wat<br />

de bedoeling is en de groepen die al actief<br />

zijn, als vrouwencafé, mindfullness en zin-opzondag<br />

geven een korte pitch van wat zij doen.<br />

Dat alles wordt omlijst met wereldmuziek van<br />

de band Sultan. Stap eens binnen en misschien<br />

heeft u een idee voor een workshop of initiatief?<br />

Want ZINN maak je samen!<br />

Klazina Klok,<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Volop sneeuwklokjes. De lente!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!