24.03.2017 Views

Binnendijks 2017 11-12

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

Binnendijks van 25 en 26 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 25/26 maart <strong>2017</strong><br />

Beemster Agenda<br />

<br />

31/03 toneel Middenbeemster “Simon”;<br />

Kavel II Beemster<br />

01/04 toneel Middenbeemster “Simon”;<br />

Kavel II Beemster<br />

01/04 Marcel Kapteijn&the Raindogs; Keyserin Middenbeemster<br />

01/04 Band Hottub Heroes; Kerckhaan Westbeemster<br />

02/04 Opening tennispark LTC Beemster; Middenbeemster<br />

03/04 Inloopavond Erfgoedkamer; Bezoekerscentrum Middenbeemster<br />

05/04 lezing over gekaapte brieven Betje Wolff; Onder de Linden Middenbeemster<br />

07/04 buurtvolleybaltoernooi Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

08/04 De Dwerg; Onder de Linden Middenbeemster<br />

09/04 Unicorn; Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

Geschiedenis Centraal Station<br />

Amsterdam op V.S.V. avond<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel<br />

‘Oud nieuws’<br />

De Hr. Pieters kwam op woensdag<br />

1 maart vertellen over het Centraal<br />

Station van Amsterdam. De historie van<br />

het gebouw en de buitenversiering.<br />

Vroeger heette het “De Poort van Amsterdam”.<br />

Het is nu het hart van Amsterdam met al zijn<br />

treinen, trams, metro’s, bussen en straks de<br />

Noord/Zuid lijn. Vroeger was het een open<br />

verbinding met de Zuiderzee. De heer J. Thorbecke<br />

bedacht dat daar het station moest<br />

komen. Daar was het stadsbestuur helemaal<br />

niet zo blij mee. Op die plek werd heel veel<br />

handel bedreven. Uiteindelijk ging het toch<br />

door. Het spoor werd verhoogd gebouwd zo<br />

dat ze even goed via de viaducten naar zee<br />

konden. De Heer Cuypers was de architect die<br />

de opdracht van het Centraal Station mocht<br />

ontwerpen. Het ontwerp was niet goed maar<br />

het nieuwe ontwerp werd goed gevonden.<br />

Het gebouw moest groot en mooi zijn omdat<br />

het spoorgebouw niet in zicht mocht komen.<br />

Dat was gelukt. De heer Pieters kon ook heel<br />

mooi vertellen over de versieringen aan de<br />

buitenkant van het Centraal Station, wat het<br />

allemaal betekende. De volgende keer kijk je<br />

anders naar het gebouw. We hebben er veel<br />

van opgestoken deze avond. Volgende avond<br />

is gepland op 29 maart. Gezamenlijke avond<br />

met Vrouwen van Nu. Geïnteresseerd in onze<br />

avonden: 435513.<br />

EVALIEN DE LANGE<br />

Het sfeervolle gedicht van Jacobus<br />

Bouman ‘De nieuwe begraafplaats<br />

te Beemster’ dat in <strong>Binnendijks</strong> van<br />

25/26 februari stond, bevatte een<br />

uitnodiging aan u als lezer om de<br />

identiteit van de eerste begraven<br />

persoon te achterhalen.<br />

“Voor wie ontsluit het graf / Die tot der<br />

wormen spijs / Daalt in de diepte af,” vroeg de<br />

dichter. Dit is zijn antwoord:<br />

Zeven en tachtig jaar<br />

Mogt hier haar leven duren<br />

Van af den eersten stond<br />

Tot aan haar laatste uren<br />

Geen naam, geen datum, ook verderop niet.<br />

Het antwoord vonden we in een beduimeld<br />

schriftje, ‘Aanteekeningen van het begraven<br />

sedert 1 Januari 1861’ in het Waterlands<br />

Archief: het was Luuwtje Wit, overleden 5<br />

Jan. 1867, begraven 9 Jan., 87 jaren, 1 uur<br />

luiden, eigen graf, grafnummer 14. Is het<br />

graf nog herkenbaar aanwezig? De heer C. de<br />

Waal had, als enige inzender, uit Van ’n Heerenhuis<br />

als gemeentehuis (N. van der Lee) de<br />

naam: Seuntje de Wit.<br />

HGB-archiefgroep;<br />

reacties via V.Falger@gmail.com<br />

FOTO GEERT<br />

CEES VAN BAARSEN:<br />

Redder in de nood<br />

Kluitjes<br />

Zondagmiddag 26 maart in de kerk van<br />

Beets: Kindervoorstelling: Ageet de Haan<br />

speelt ‘Dag zon, dag zee!, een liedjesprogramma<br />

voor de lente en de zomer, voor<br />

iedereen vanaf 2 jaar. Natuurlijk met iets<br />

te eten en te drinken.Na afloop mogen de<br />

kinderen hun eigen ‘Strandschatkist’ knutselen:<br />

er kan al wat van het strand in opgeborgen<br />

worden maar natuurlijk kunnen ze<br />

er ook andere verzamelingen in bewaren.<br />

Toegang € 7,50. Aanvang 14:00 uur. Reserveren:<br />

www.kerkbeets.nl, 06-13356384;<br />

info@kerkbeets.nl<br />

De provincie vindt vrijwilligerswerk in<br />

de natuur erg belangrijk en stimuleert<br />

dit in <strong>2017</strong> met een bedrag van € 45.000.<br />

Van 15 maart tot <strong>12</strong> april kunnen organisaties,<br />

vrijwilligersgroepen en vrijwilligers<br />

een aanvraag doen bij het fonds<br />

‘Betrekken bij Groen’. Het project moet<br />

betrekking hebben op natuurbeheer en/<br />

of natuur- en milieueducatie. De projecten<br />

moeten voldoen aan enkele voorwaarden.<br />

Ze moeten aantoonbaar de betrokkenheid<br />

van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk<br />

vergroten. Ook moet het project positieve<br />

gevolgen hebben voor natuur of biodiversiteit.<br />

Projecten die innoverend zijn, nieuwe<br />

samenwerkingsverbanden creëren of<br />

mensen tussen de 18 en 35 jaar betrekken,<br />

krijgen van de jury voorrang. Info en opgave:<br />

t.falentijn@landschapnoordholland.nl.<br />

Als Cees van Baarsen zaterdagochtend<br />

zeer vroeg met zijn auto huiswaarts<br />

keert van zijn werk, meent hij in een<br />

glimp iets vreemds te zien langs de<br />

kant van de weg nabij het viaduct in<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Aanvankelijk rijdt hij door naar huis maar de<br />

gedachte laat hem niet los. Op het erf keert<br />

hij de auto en rijdt terug. Na enig speurwerk<br />

bemerkt hij dat zijn gevoel hem niet in de<br />

steek laat. Nog half in de sloot ligt een jongen.<br />

Behoorlijk toegetakeld en zelf niet in staat om<br />

de kant op te kruipen. Cees haalt hem eruit en<br />

alarmeert <strong>11</strong>2. Met een hoofdwond en sterke<br />

onderkoelingsverschijnselen wordt de jonge<br />

Beemsterling in het ziekenhuis weer op temperatuur<br />

en krachten gebracht. Reden voor<br />

burgemeester van Beek om op woensdagmiddag<br />

8 maart de redder in de nood in het<br />

zonnetje te zetten.<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!