31.08.2017 Views

Binnendijks 2017 33-34

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 BINNENDIJKS <strong>33</strong>/<strong>34</strong> 26/27 augustus <strong>2017</strong><br />

De vrijwilliger van het kwartaal:<br />

Daniëlla Ernsting<br />

Even was ik bang dat het gesprek met Daniëlla op Texel, in Drenthe of zelfs<br />

in België zou moeten plaatsvinden…<br />

Maar nee, tussen deze drie vakantie-momenten was er toch nog een uurtje<br />

in de Nachtegaalstraat om haar te ontmoeten. Wel was haar man Dirk<br />

alweer druk bezig om de auto te vullen om straks richting België te gaan.<br />

Daniëlla is geboren op Texel, maar zoals ze zegt: ‘’ik voel me al sinds lange tijd ’n echte<br />

Beemsterling”. Vrijwilligerswerk doet ze al sinds haar 16e toen ze zich op Texel aansloot bij<br />

Scouting Nederland. Op haar twintigste ging ze studeren in Purmerend, ontmoette haar<br />

man, gingen samen in de Beemster wonen en kregen twee zonen Dick en Paul.<br />

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat haar naam veelvuldig in de regionale media verschijnt,<br />

met name door haar grote passie: wandelen. Daartoe organiseert ze recreatiewandelingen,<br />

zoals naar de forten en omgeving, Kruisoord- en wereldtuinwandelingen en de<br />

zogenaamde – overigens heel succesvolle – opruimwandelingen (vooral langs de Beemster<br />

Ringdijk), waarmee ze zo’n twee jaar geleden is gestart.<br />

Naast de wandelactiviteiten en de organisatie daarvan heeft ze zich ingezet voor de<br />

BG (sectie welzijn), een gastproject voor 55+ opgezet binnen Wonen Plus, zat ze in de<br />

WMO-raad voor Beemster en gaat ze met de collectebus langs de deuren t.b.v. diverse<br />

goede doelen-organisaties. Ook kan SV Beemster op haar rekenen wanneer er kantinedienst<br />

gedraaid moet worden en schrijft ze voor de <strong>Binnendijks</strong>. Enige tijd geleden heeft<br />

ze daarnaast zelfs het plan opgevat – zoals ik al zei, omdat ze echt heel veel van wandelen<br />

houdt – om eens in de paar weken individuele wandelingen te organiseren, dus 1-op-1.<br />

Een prachtig initiatief!<br />

Is er nu nog tijd over voor andere leuke dingen? Jawel, want Daniëlla zingt in het Gospelkoor,<br />

is lid van een leeskring, heeft een cursus kunstgeschiedenis gedaan, tuiniert en kampeert<br />

graag en als het even kan pakt ze het schilderspalet.<br />

Al met al is ze een echte bezige bij en ik heb ontdekt dat ze leuk kan vertellen. Daniëlla hartelijk<br />

bedankt voor de tijd die je hebt kunnen vrijmaken en ik denk dat je nu nog even gaat<br />

nagenieten van jullie vakantie!<br />

NEL WALKER<br />

Minuscule bloemwerkjes<br />

foto aangeleverd<br />

Restgroen<br />

Heb je aansluitend op je eigen<br />

grond een stukje ‘restgroen’ Heb je<br />

belangstelling om je erf uit te breiden?<br />

Dan kan het interessant zijn om te<br />

onderzoeken of je in aanmerking kan<br />

komen voor de aankoop van dit stukje<br />

gemeentelijk bezit.<br />

De Raad heeft recentelijk de Beleidsnota<br />

Restgroen Beemster vastgesteld. Op basis<br />

van de uitgangspunten hierin verwoord,<br />

kunnen aanvragen beoordeeld en waar<br />

mogelijk gehonoreerd worden. Reden voor<br />

<strong>Binnendijks</strong> om op bezoek te gaan bij Beleidsadviseur<br />

Vastgoed Randy Mantoua van de<br />

Gemeente Purmerend. “Als huiseigenaren<br />

belangstelling hebben om hun tuin uit te<br />

breiden met een stukje restgroen en daarmee<br />

de waarde van hun onroerend goed te verhogen,<br />

kunnen ze via de site www.vastgoedwinkel.nl/restgroen<br />

kijken of ze hiervoor in<br />

aanmerking komen”. In de nota wordt restgroen<br />

omschreven als “openbare grond in de<br />

openbare ruimte en in bezit van de gemeente<br />

Beemster welke geen deel uitmaakt van het<br />

Ranonkel Arrangeurs gaat met de Zondagsmarkt de<br />

kleinste bloemstukjes maken wat u ooit heeft gezien!<br />

De arrangementjes worden in een bijzonder poppenhuis getoond,<br />

die beschikbaar is gesteld door “De Speelmuis”. Gewapend met<br />

pincet en vergrootglas hebben de bloemisten uren zitten priegelen.<br />

Tevens worden er die dag ini-mini boeketjes gemaakt waar<br />

u bij staat. Wellicht iets voor uw poppenhuis of letterbak....??<br />

Komt dat zien! Middenweg 171 Middenbeemster<br />

straatprofiel of totaalbeeld”. Randy: “belangstellenden<br />

moeten een zo concreet mogelijke<br />

aanvraag doen met de exacte locatie en de<br />

plannen die bewoners hebben met het stukje.<br />

De aanvraag wordt daarna ambtelijk op basis<br />

van de vastgestelde nota getoetst. Daaruit<br />

rolt een advies aan het College”. Omdat het<br />

restgroen in beginsel in zijn geheel verkocht<br />

wordt en het perceel moet grenzen aan de<br />

eigen grond, kan het zijn dat meerdere eigenaren<br />

(collectief) een aanvraag moeten<br />

indienen. Het is lang niet altijd mogelijk om<br />

aanvragen te honoreren. Bijvoorbeeld omdat<br />

er leidingen onder de grond liggen, omdat het<br />

aantasting betekent van het landschappelijke<br />

karakter (bijvoorbeeld door het plaatsen<br />

van een tuinhek als afscheiding) of omdat<br />

de verkeersveiligheid hiermee in het geding<br />

komt. Of omdat er andere plannen zijn dan<br />

te gebruiken als siertuin. De prijs voor dit jaar<br />

(<strong>2017</strong>) is vastgesteld op €145,- per vierkante<br />

meter. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk<br />

dat afgezien wordt van verkoop maar dat<br />

verhuur wel mogelijk is.<br />

GEERT<br />

Hulde aan de uitbater<br />

van de Oude Munt<br />

Hoera, hoera, ondanks dat de uitbater<br />

van de Oude Munt van een<br />

trapje is afgevallen, is het toch<br />

gelukt om de groep ouderen van<br />

de dagbehandeling Middelwijck<br />

voor de koffie met een plak heerlijke<br />

cake, gebakken door een<br />

oude bakker bij onze groep, te<br />

ontvangen op het terras van de<br />

Oude Munt, een jaarlijks terugkerend<br />

festijn met de Kermisweek!<br />

Nog bedankt Bas en Wil.<br />

HELMUT ROLF DE VOER<br />

foto aangeleverd<br />

Oud Nieuws<br />

Verhuizen betekent opruimen – véél<br />

opruimen. Sommigen kieperen al het<br />

noodgedwongen overbodig geworden<br />

huisraad, papieren, boeken, enz., zo de<br />

container in.<br />

Anderen zijn selectiever en laten eerst nog<br />

eens iemand kijken naar wat schijnbaar overbodig<br />

is geworden. En soms duiken daar leuke<br />

verrassingen bij op! Toen de familie Verhoeks<br />

recentelijk de ruime boerderij op de hoek Middenweg-Hobrederweg<br />

ging verruilen voor<br />

een kleiner huis in Midden-Beemster was de<br />

vrouw des huizes zo historisch bewust om een<br />

herinnering aan een stukje Beemster geschiedenis<br />

aan het HGB te schenken. Bijgaande<br />

folder van ‘de vermaarde illusionist Mr. Hedi’<br />

roept het beeld van TV- en i-Phoneloos vermaak<br />

op. Mr. Hedi verzorgde niet alleen complete<br />

revues maar trad ook op voor scholen<br />

en partijen thuis. Daarnaast bestierde hij een<br />

klein winkeltje in feestartikelen, gevestigd in<br />

de hoek van het zuidwestkwadrant van het<br />

marktplein in Midden-Beemster. Wie heeft<br />

herinneringen aan Mr. Hedi en zijn optredens?<br />

Graag uw e-mail naar V.Falger@gmail.com.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!